BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG"

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ: tervező: Fercsák Ágnes településmérnök TT Zala Urbanistica Kft. munkatárs: Fazekas Róbert településmérnök CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft.

2 2 Közreműködő tervezők Közreműködő tervezők: Településtervezés: Fercsák Ágnes településtervező településmérnök TT Zala Urbanistica Terület- és Településfejlesztő Kft. Fazekas Róbert településmérnök CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft. Tájrendezés: Bruckner Attila okl. táj- és kertépítészmérnök K/ Környezetalakítás, közművek: Sziklai Árpád okl. bánya- és geotechnikai mérnök SZKV SZKV VZ-TEL Közlekedés: Pálffy György építőmérnök Tkö 07/ július

3 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉSI MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ELHELYEZKEDÉS A település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok A tervezési terület településen belüli elhelyezkedése Földrajzi jellemzők Az épített környezet vizsgálata ÉS VÁLTOZÁSA Az épített környezet értékei A táji és természeti adottságok, Környezeti hatások és feltételek Közlekedés Közművesítés Katasztrófavédelem TERVELLÁTOTTSÁG Országos, regionális, térségi Helyi... 30

4 4 I. BEVEZETÉS 1 ELŐZMÉNYEK Badacsonytördemic község hatályos településrendezési terve 2005-ben került el-fogadásra. A hatályos településrendezési terv elfogadása, illetve 2009-es módosítása óta olyan fejlesztési elképzelések jelentkeztek a településen, amelyek csak a településrendezési terv módosítását követően valósíthatók meg. A településrendezési terv használata során is felmerültek olyan felvetések, melyek a terv részleges felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását igényelik. A település lakosságának településfejlesztési igényei, illetve a területileg illetékes építéshatóság jogszabály értelmezési felvetései tették szükségessé a településrendezési terv módosítását. A képviselő-testület településfejlesztési döntésében jóváhagyta a településrendezési terv módosítására vonatkozó kérelmeket, majd felkérte cégünket a tervezési munka elvégzésére. A Településfejlesztési koncepciót megvizsgáltuk, annak módosítására nem volt szükség. Badacsonytördemic Község Önkormányzata a hatályos településrendezési terv módosítása tárgyában július 17-én küldte meg előzetes egyeztetési anyagát, hat pontban rögzítve településrendezési terv módosítás célját, és várható hatását. Mivel a településrendezési eljárás december 31-i határidőig nem fejezhető be, ezért az Önkormányzat a településrendezési módosítási eljárást lezárta. A tervezési munka során újabb tervezési célok fogalmazódtak meg. Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján új településrendezési módosítási eljárást indít, és a korábban már ismertetett hat ponttal együtt húsz pontban rögzítette a településrendezési terv módosítása szükségességét. Az új településfejlesztési döntés tartalmának megfelelően az előzetes tájékoztatási szakasz lezajlott, és az eljárásrendnek megfelelően a tervet a véleményezési szakaszra összeállítottuk. 2 A TERVEZÉSI MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A területfelhasználás módosítást megalapozó adatok és igények az alábbiak: 1. magánút szabályozási előírásainak kidolgozása Az ingatlanok beépíthetőségének egyik feltétele, hogy közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetők legyenek. Jelenleg több közúti kapcsolattal nem rendelkező ingatlan található a településen. A közúti kapcsolattal nem rendelkező ingatlanok (érintett ingatlanok: 473/16, 473/17, 509/11, 02/5. hrsz.) feltárását magánútról is biztosítani lehetne. A helyi építési szabályzat nem kezeli a magánút kialakításának lehetőségét, ezért azt a helyi építési szabályzat részeként szükséges lenne kidolgozni. Szabályozási terv módosítást nem igényel /10. hrsz-ú közút megszüntetése Telekösszevonások miatt az érintett közút fenntartására már nincs szükség. A közút megszüntetés több lépcsős folyamat, melynek első lépése az érintett ingatlan közúti besorolásának törlése a szabályozási tervről (2. sorszámmal jelölve). 3. saroktelkek szabályozási előírásának felülvizsgálata Jelenleg a HÉSZ nem fogalmaz meg speciális előírásokat a saroktelkek tekintetében. Célként fogalmazódott meg az előkert, oldalkert, hátsókert méretének módosítása, a saroktelkek gazdaságos beépíthetőségének biztosítása érdekében. Az érintett ingatlanok: 751, 882, hrsz. Szabályozási terv módosítást nem igényel. 4. építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata Azon ingatlanok esetében, ahol több meglévő épület áll, a hatályos HÉSZ nem teszi lehetővé a második épületre magastető építését. Az építési tevékenység biztosítása érdekében a HÉSZ-t előírásait felül kell vizsgálni. Érintett ingatlanok: 519/3, 603. hrsz. Szabályozási terv módosítást nem igényel.

5 5 5. a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése A módosítással érintett telektömböt a Szent I, Rodostó, Kisfaludy, Béke utca határolja (5. sorszámmal jelölve). A telektömb településközpont terület, és lakóterület területfelhasználási kategóriába került besorolva. Az érintett övezeteket elválasztó övezeti határvonal nem követi a kialakult telekstruktúrát. Az övezeti telekhatár nyomvonala akadályozza a telekalakításokat, az ingatlanok beépítését. Szükséges telekhatárra helyezése. 6. új építési övezet kialakítása, szőlő- és borfeldolgozó kialakítása érdekében A belterületen volt üzemi épületben szőlő- és borfeldolgozó kialakítását tervezik. Az érintett ingatlan: 386. hrsz. (6. sorszámmal jelölve). Az építési övezet hatályos előírásai nem teszik lehetővé a tervezett fejlesztést, ezért a környezetbe illesztés figyelembe vételével új építési övezet kialakítása szükséges. 7. az épületszélesség szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A hatályos HÉSZ nem rögzíti az épületszélesség fogalmát, ami a gyakorlati építéshatósági munkában fennakadásokat okoz. 8. a homlokzatmagasság szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A hatályos HÉSZ nem rögzíti a homlokzatmagasság fogalmát, ami a gyakorlati építéshatósági munkában fennakadásokat okoz. 9. támfal fogalmának pontosítása A hatályos HÉSZ nem rögzíti a támfal fogalmát, ezért rögzíteni szükséges, hogy a településen támfalként milyen anyaghasználatú és szerkezetű építmény alakítható ki. 10. Balaton utca szélesítésének, kerékpárút nyomvonalának felülvizsgálata (Az utca nyomvonala a mellékelt térképen 10. sorszámmal jelölve.) A Balaton törvény térszerkezeti tervlapja a vasút északi, észak-keleti oldalán vezeti el a Balatoni kerékpárút nyomvonalát. Ez a kerékpárút vezet át a Balaton utcán is. A nyomvonal felülvizsgálat keretében vizsgálni kell alternatív útvonal lehetőségét, illetve az útszélesítés mértékének szükségességet. 11. a turisztikai terület szabályozási előírásainak felülvizsgálata Ranolder Klub Hotel kialakítása érdekében Az érintett ingatlan: 720. hrsz. (11. sorszámmal jelölve). A hatályos rendezési tervben szabályozott léptékű szálloda kialakításától a beruházók elálltak, kisebb szálloda megvalósítását tervezik. Az új beruházói elképzelések megvalósíthatósága érdekében a hatályos szabályokat felül kell vizsgálni, és ki kell dolgozni azokat a szabályokat, ami alapján a tájba jobban illeszkedő szálloda alakulhasson ki. 12. véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata Az érintett ingatlan: 061/7. hrsz. (12. sorszámmal jelölve). A hatályos településrendezési terv az érintett szőlő művelési ágú területet is erdőbe sorolta, ami ellentétes az ingatlan hosszú távú felhasználási igényével. A cél az ingatlan visszasorolása mezőgazdasági területbe. 13. helyi építési szabályzatban nem szabályozott, szabályozási terven jelölt Mkef övezet kiterjedésének felülvizsgálata, és szabályozási előírásainak kidolgozása Az érintett ingatlan: 055/61. hrsz., (13. sorszámmal jelölve). A hatályos szabályozási terv f indexel jelölte meg azokat az övezeteket, amelyek a földtani veszélyforrás övezete által érintettek. A HÉSZ azonban nem rögzít előírást az érintett területekre. A terület érintettségét felül kell vizsgálni, és ki kell dolgozni a védelmi előírásokat is. 14. az építési övezetek előírásainak felülvizsgálata, a meglévő épületállomány megújítása lehetőségének biztosítása érdekében Az érintett ingatlan: 7. hrsz. (14. sorszámmal jelölve). A lakóterület esetében olyan alacsony mértékben állapította meg a HÉSZ a telkek beépíthetőségé, hogy az több esetben is alacsonyabb, mint a meglévő állapot. Az épületállomány tervezett felújítása esetén ez a beépíthetőség túlzott korlátozását eredményezi, ezért azt felül kell vizsgálni.

6 6 A 2012-ben indult eljárásban már szerepelt célok: 15. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése A módosítással érintett telektömböt az 536, 700/7, 541/4. hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (15. sorszámmal jelölve). A telektömböt érintő (537/14, 537/16. hrsz-ú nem jogerősen kialakított) utak a hatályos rendezési terv szerint nem a természetben kialakult helyükön kerültek az alaptérképre felvezetésre. A módosítás célja földmérési adatok alapján az út pontos helyének rendezési tervi ábrázolása. 16. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése A módosítással érintett telektömböt a 700/7, 766, 752. hrsz-ú közutak, illetve a közigazgatási határ határolja (16. sorszámmal jelölve). A 740. hrsz-ú ingatlan jelenleg nem rendelkezik közterületi kapcsolattal. A módosítás célja a telek feltárhatóságának biztosítása. 17. Az és hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének felülvizsgálata, a szabályozási előírások módosítása A módosítással érintett telektömböket a 1010, 1027, 1038, 770/7, 989. hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (17. sorszámmal jelölve). A módosítás célja a telektömböket érintő Lke1, illetve Lke2. jelű építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata, a beépíthetőség mértékének tisztázása érdekében (a szabályozási paraméterek összhangjának biztosítása: max. beépített terület, oldalkert, épület szélessége) 18. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata A módosítással érintett telektömb nem határozható meg, az érintett ingatlan a volt zártkert területén (kertes mezőgazdasági terület) található, a településrészt szabdaló utak, árkok nem alakítanak ki telektömböt (18. sorszámmal jelölve). Az érintett ingatlan véderdő övezetbe tartozik. Az ingatlan művelési ága erdőről szőlőre módosult. A módosítás célja az érintett ingatlan kertes mezőgazdasági területbe sorolása. 19. A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata A módosítással érintett telektömböt a 463, 500, 770/7, hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (19. sorszámmal jelölve). A módosítás célja Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata, a felesleges útszabályozás törlése, annak érdekében, hogy a lakótelkeket ott ne érintse új szabályozási vonal, ahol közlekedési szempontból nem indokolt. 20. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A módosítással érintett telektömböt a 081. hrsz-ú közút, a közigazgatási határ, illetve a Balaton (0100. hrsz.) jogi partvonala határolja (20. sorszámmal jelölve). A módosítás célja Badacsonytördemic vízpartrehabilitációs tanulmányterv rendelkezéseinek, illetve övezeteinek beépítése a településrendezési tervbe, figyelemmel a Btv. előírásaira, illetve övezeteire, továbbá a fenti jogszabályokban kijelölt kikötő kialakítása érdekében a szabályozás pontosítása.

7 7 II. VIZSGÁLATOK és JAVASLATOK 3 ELHELYEZKEDÉS 3.1 A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLA- TOK Badacsonytördemic község Veszprém megye déli részén, a Balaton északi partján, a megyeszékhely Veszprémtől 61 km-re dél-nyugatra található. Szomszédos települések: Szigliget, Nemesgulács, Badacsonytomaj. A település a Badacsony nyugati, dél-nyugati oldalán terül el, a Balatonnal határos településrésze Badacsonylábdihegy. 3.2 A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE A településrendezési terv módosításával érintett területei a településen elszórtan helyezkednek el, tíz különböző területet érintenek. Badacsonytördemic településközpontjában, Badacsonylábdihegyen elszórtan, továbbá a Badacsony hegy oldalában is találhatók módosítással érintett területek.

8 8 A tervmódosítás keretében az érintett telektömbök területére új szabályozási terv készül, amelyek jóváhagyásukat követően, egységes szerkezetbe foglalva épül be a település szabályozási tervébe. 3.3 FÖLDRAJZI JELLEMZŐK Badacsonytördemic közigazgatási területe a Badacsony-Gulács-csoport kistáj területén helyezkedik el. A település a kistáj jellegzetességeit magán hordozza, természeti adottságai kialakulását és fejlődését alapvetően meghatározzák. A település fölé magasodik a Badacsony, mely lankás, majd meredek lejtői természetes határt, fejlődési irányt szabnak meg.

9 9 Térségi elhelyezkedése, megközelíthetősége kedvező. Badacsonytördemic Tapolca vonzáskörzetében, a 71-es út mentén található. Badacsonylábdihegy településrész a Balaton partján fekszik. A település lakói közül ma is sokan ingáznak Tapolcára. A község vasúton és közúton egyaránt könnyen elérhető. A Tapolca-Balatonfüred vasútvonal egy állomással és egy megállóval is rendelkezik: Badacsonytördemic-Szigliget és Badacsonylábdihegy. 3.4 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA ÉS VÁLTOZÁSA TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település hatályos településrendezési terve részletes vizsgálati ás alátámasztó anyagokkal 2004-ben készült el. A tervet a VÁTI Kht. készítette el. A hatályos településrendezési terv a kialakult természeti és épített környezet figyelembe vételével került öszszeállításra. A terv kisebb térszerkezeti javaslatokat tartalmazott csak. A jelen településrendezési terv módosítás a hatályos alapterv kisebb pontosítását szolgálja, célja az elmúlt években felmerült, a területhasználatot, és az építés rendjét korlátozó, vagy nehezítő elemek korrekciója. 885/10. hrsz-ú közút megszüntetése A 885/10. hrsz-ú közút a 885/8. hrsz-ú ingatlan feltárását szolgálta. Telekalakítások következtében a 885/8, 885/9, és 886. hrsz-ú ingatlan összevonásra kerül, amelyhez a 885/10. hrsz-ú utat is csatolni lehetne, ha megszűnne közúti státusza. A fentiek értelmében a szabályozási terv törli az érintett út közterületi szabályozását, lehetővé téve az útterület értékesítését, és megszüntetését. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése Az érintett területen a hatályos településrendezési terv nem a természetben kialakult nyomvonalán ábrázolta a közutat. Az alkalmazott szabályozás korlátozta az érintett telkek beépíthetőségét, fenntartása nem volt indokolható. Geodéziai felmérés alapján megállapításra került az út tényleges nyomvonala, amely az érintett telektömb észak, észak-keleti oldalán húzódik, és annak tengelyére fektetve, legalább 6 m szabályozási szélességgel ábrázolásra került a terven. A telektömb déli oldalán az 541/2, 541/5. hrsz-ú ingatlanok összevonhatósága érdekében a jelölt zsákutca lerövidítésre került.

10 10 a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése A Szent István utcától keletre található telektömböt a tömbbelsőben övezeti határ vágta ketté, a nyugati, Szent István utcára néző oldalát településközpont vegyes területbe, a keleti, Kisfaludy utcára néző részét falusias lakóterületbe sorolva. A tömböt kettévágó övezeti határvonal nem került telekhatárra illesztve, az a tömb mértani közepén haladt. A kialakult helyzetben több ponton nem lehetett jogszerűen telket alakítani (feltáratlan zárvány telkek alakulhattak ki), a rendezett telek kialakíthatatlanságának hiányában ez korlátozta az ingatlanok jogszerű beépítését. A probléma feloldása érdekében az övezeti határvonal a tömbbelsőben található hátsókerti határokra került áthelyezve. A beavatkozással a településközpont terület nagysága csekély mértékben, m2-el növekedett. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése Az érintett 740. hrsz-ú ingatlan nem rendelkezik közterületi kapcsolattal, magánútról sem tárható fel, ezért nem építési telek. A kialakult helyzet rendezése értelmében az önkormányzati szándékkal összhangban a Ranolder utca felől 3 m széles, a nyúlványos telek műszaki paramétereinek megfelelő közúti kapcsolattal került ellátva, oly módon, ami az érintett szomszédos ingatlant csak kis mértékben korlátozza használhatóságában.

11 11 véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata A 061/7. hrsz-ú ingatlan a természetben szőlő művelési ágba tartozik, művelt szőlőültetvénnyel hasznosított. A hatályos településrendezési terv az érintett ingatlant védelmi erdőbe sorolta. A tényleges területhasználat alapján az érintett földrészlet Mke övezeti jelű kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. A megszűnt erdő visszapótlása (ami a biológiai aktivitás érték miatt is indokolt) a 063/1. hrsz-ú rét művelési ágú, de erdővel fedett földrészlet védelmi erdőterületbe sorolásával biztosítható. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata A 067/19. hrsz-ú ingatlan b alrészlete a természetben szőlő művelésű. A hatályos rendezési terv az érintett alrészletet védelmi erdőbe sorolta. Az erdészeti nyilvántartás szerint a földrészlet nem erdő. A fentiek értelmében az érintett terület Mke kertes mezőgazdasági övezetbe került átsorolva.

12 12 A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata A Rodostó utca déli oldalán, a 473/14-től a 482. hrsz. ingatlanokig a rendezési terv olyan útszabályozást rögzített, amely nem volt indokolt, csak a telkek beépíthetőségét korlátozta, mivel az érintett ingatlanok nem számítottak rendezettnek. A Rodostó utca a szabályozás nélkül is megfelelő szélességgel rendelkezik (az érintett szakaszon meghaladja a 13 métert), azért az ingatlanokat érintő szabályozás törlésre került. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv terv pontosan megállapítja, hogy a település parti része, ahol a meglévő kikötő is található, milyen szabályozást kaphat. Ennek a hatályos településrendezési terv csak részben felel meg. A kikötő területe, és kismértékben a zöldterületek is eltérnek a jogszabályban rögzített szabályozástól. A módosítás keretében ezek a határvonalak pontosításra kerülnek, ami következtében a zöldterület mértéke csekély mértékben (mintegy 0,02 ha) növekszik. Új elemként jelenik meg a szabályozási terven összhangban a partvonalrendezési tervvel az egykori zagykazetta területének Vki övezetbe sorolása, ahol csónakkikötő kialakítására nyílik lehetőség.

13 13 A szabályozási terv megfeleltetése a magasabb szintű jogszabályok változásának A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv terv a vízparti településrész keleti oldalán Ho jellel honvédelmi területet jelölt, ami a szabályozási terven Küke különleges kempingként szabályozott. Az idő közben módosított OTrT a település közigazgatási területét kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe sorolta. Az OTrT értelmében az érintett 1304/1. hrsz-ú ingatlant különleges honvédelmi területbe kell sorolni, szabályozási előírásait a 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet szerint kell megállapítani SZABÁLYOZÁS A terület-felhasználási változások mellett több módosítási elem érinti a helyi építési szabályzatot, illetve a szabályozási tervet is. 1. A hatályos HÉSZ 1. (4) bekezdése pontatlanul állapította meg a rendelet mellékleteit. Ezt a hibát korrigálandó módosul a hivatkozott bekezdés, a rendelet 2. számú mellékleteként nevesítve az Sz-1 jelű szabályozási tervlapot. 2. Nem rendezett az építéshatósági ügyintézés során, hogyan kezelendő az az ingatlan amely egyidejűleg több övezettel fedett. Ennek tisztázása érdekében rögzítésre kerül, hogy: Amennyiben egy telek egyidejűleg több építési övezet által is érintett, a telket az övezeti határok mentén nem kell megosztani, az építési engedélyezés során a csak az építéssel érintett telekrészre vonatkozó övezeti előírásokat kell alkalmazni. 3. A rendelet kiegészül a telekalakítási rendelkezésekkel (5/A. ), amelyen belül szabályozásra kerül a magánút kialakításának feltételrendszere. Mivel a hatályos rendelet nem tartalmazta a szükséges előírásokat, ennek hiánya akadályt gördített a magánutak kialakítása előtt. A településen kialakult meglévő telekszerkezetben sok a feltáratlan ingatlan, amik jogi megközelítése az új szabályozási elem alkalmazásával biztosítható lesz. 4. A beépítést túlzottan korlátozó előírásként minden érintett építési övezet előírásából törlésre került az a szabály, amely a kialakítható telekmérethez köti (annak 80 %-ában megállapítva a beépíthető telek méretét. Az ingatlan illetve az építhető épület geometriája, továbbá az egyéb alkalmazandó építési paraméterek amúgy is meghatározzák azt a telekméretet, ami gazdaságosan és ésszerűen beépíthető. 5. Általános, a lakóterületeket és az üdülőterületeket érintő előírásként került a szabályozásba a saroktelkek kedvezőbb beépíthetőségét lehetővé tévő előírás, amely szerint saroktelken a kialakult beépítés figyelembe vételével legalább az egyik közterületi határ mentén az építési övezet szerinti előkertet kell biztosítani, a további előkertek esetén az oldalkerti érték tartandó. 6. A beépített szűk telkek használhatóságát, illetve a meglévő épületállomány fejleszthetőségét szolgálja, hogy ugyancsak a lakó- és üdülőterületek esetében (ahol a HÉSZ a szabadon álló és az oldalha-

14 14 táron álló beépítését is lehetővé teszi) az oldalhatáron álló beépítéssel beépített ingatlanokon a meglévő épületek átalakítása, bővítése során az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazható, amennyiben a szomszédos telken a meglévő épülettől előírt telepítési távolság és tűztávolság betartható. 7. Az Lke1 övezeti jelű kertvárosias lakóterület esetén a hatályos HÉSZ által alkalmazott építési előírások ellentmondásosak voltak, még a minimálisan kialakítható telkek esetén sem tették lehetősé a HÉSZ szerinti legnagyobb beépíthetőséget. Az ellentmondás feloldása érdekében az övezetben a 20 %-os beépíthetőség 25 %-re került felemelve, egyidejűleg a többi kertvárosias övezettel összhangban a max. beépített terület 200 m2-ben került megállapításra. 8. A Lke övezetek oldalkerti előírásai az OTÉK rendelkezésének figyelembe vételével módosultak, az épületek közti távolság 6,0 méteres előírása törlésre került. 9. Az Lke1* övezeti jelű kertvárosias lakóterületben található olyan, nyeles telekként a tömbbelsőben kialakult ingatlan, amely alapterülete 2,5-szer nagyobb, mint a tömb átlagos telekmérete. Intenzívebb beépítése településképileg sem zavaró, mivel utcafronti feltárulása nincs. A fentiek értelmében az érintett telekre vonatkozóan az övezet előírásai lehetővé teszik, hogy a beépíthetőség 200 m2-es korlátozása ne kerüljön alkalmazásra. 10. A badacsonylábdihegyi településrészen a meglévő vitrolás- és csónakkikötő fejlesztése kiemelt jelentőségű településfejlesztési feladat. A hatályos szabályozási terv nincs összhangban a partvonalrendezési tervvel, ezért annak területfelhasználási változása átvezetésre került a szabályozási terven. A Kü-ki övezeti jelű kikötő terület szabályozási előírásai a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeinek megfelelően pontosításra kerültek, továbbá megállapításra került, hogy a különleges kikötő területén a létesítmény üzemeléséhez szükséges építmény, továbbá kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató építmények helyezhetők el. A burkolt felület nagysága, a kialakítható épület hossza és szélessége nem került korlátozva. 11. Különleges turisztikai területbe a településen korábban tervezett szálloda területe tartozik. A korábbi nagy beépítési intenzitású szálloda kialakítása helyett azonban ma már egy kisebb magasságú központi főépületet, és körülötte több kisebb földszintes épület kialakítását tervezik. Ennek megfelelően több hatályos szabályozási elem módosítása, illetve törlése válik szükségessé. A szabályozási tervről törlése kerülnek a korábban tervezett épület kialakítását korlátozó telken belüli építménymagassági korlátozást eredményező határvonal, illetve építési vonal. Ezzel párhuzamosan az építménymagasság mértéke a meglévő központi pinceépület esetében 8,5 méterre, a telek többi részén 4,5 méterre csökken. Kivezetésre kerül a szabályozásból a tervtanácsi kötelezettség előírása, a korábban tervezett épület homlokzatmagasságát és tagolását szabályozó előírások. A fásított parkolók előírásával egészül ki az övezet előírása. A módosításokkal az ingatlanon kisebb építménymagasságú épületek helyezhetők el, ez által érvényesül az a települési szándék is, hogy az övezet beépítésével jobban simuljon be a tájba. 12. Új övezetként kerül a szabályozásba beépítve a különleges honvédelmi terület. A vízpartrehabilitációs tanulmányterv terv a vízparti településrész keleti oldalán Ho jellel honvédelmi területet jelölt, ami a szabályozási terven Küke különleges kempingként szabályozott. Az idő közben módosított OTrT a település közigazgatási területét kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe sorolta. Az OTrT értelmében az érintett 1304/1. hrsz-ú ingatlant különleges honvédelmi területbe kell sorolni, szabályozási előírásait a 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet szerint kell megállapítani. Az új övezet beépíthetősége a magasabb szintű jogszabály adta keretek között, a HM előírására jelentősen növekszik, új mértéke 30 %. Az alkalmazható építménymagasság 8 m, kialakult beépítés esetén az elbontott épület beépítési magassága, de legfeljebb 12,5 m. 13. A vízgazdálkodási terület szabályozása a partvonal rendezési terv miatt került átdolgozva. Új övezetként jelenik meg a vízgazdálkodási terület tómedren kívül kikötő (Vki) övezet. Tómedren kívül kikötő csak a Vki övezeti jelű területen létesíthető, illetve üzemeltethető. 14. A parti nádasokra vonatkozó előírás törlésre kerül a szabályozásból, mivel azzal nincs összhangban a szabályozási terv, a hivatkozott övezet a szabályozási terven nincs. 15. A hegy déli, dél-nyugati oldalában, az erdő alatti terület földtani veszélyforrással érintett terület. A hatályos szabályozási terv az érintett kertes mezőgazdasági területeket Mkef jellel látta el, de sem a szabályozási terv, sem a HÉSZ nem rögzítette e jel magyarázatát. A szabályozási tervről az érintett övezetek jeléből törlésre került az f index, a Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján pontosításra került a földtani veszélyforrás terület határa, és a HÉSZ kiegészült a következő előírással: A földtani veszélyforrás által érintett területen a kőfolyásos, kőzettörmelékes, laza talajszerkezettel érintett területrészeken építeni geotechnikai szakvéleményben rögzített feltételek szerint lehet. 16. A HÉSZ mellékletét képező fogalom meghatározások kiegészítésre kerültek a épület szélessége, a homlokzatmagasság, és a támfal meghatározásával.

15 RÉGÉSZET 3.5 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI A hatályos településrendezési tervhez örökségvédelmi hatástanulmány 2004-ben készült, amely 2009-ben kiegészítésre került. Bár a tervezéssel érintett telektömbök területét érinti régészeti lelőhely, a tervezéssel konkréten érintett területeken régészeti lelőhely bejegyzés nem szerepel. Esetleges régészeti maradványok megtalálása esetén a munkát fel kell függeszteni, a bolygatást az érintett részekben abba kell hagyni. Az előkerült leleteket biztonságba kell helyezni. Az esetről haladéktalanul értesíteni kell a település jegyzőjét, és a megyei múzeumot. A lelet helyszínén további tevékenység csak a régészeti szakértő engedélyével lehet ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Kettő olyan módosítással érintett telektömb is van, amelyen belül műemlék található, illetve érinti a műemléki környezet. A Szent István utcai, településközponti telektömböt kettévágó övezeti határvonal jelenleg kettévágja a műemlék telkét is, a módosítással az övezeti határ nem érinti majd a műemlék telkét. A 885/10. hrsz-ú, megszüntetendő út kívül esik a telektömbben található műemlék műemléki környezetéből. Itt a telekösszevonásokat követően a műemléki környezet növekedhet, amit egy következő tervmódosítás során át kell majd vezetni. 3.6 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FEL- TÉTELEK TÁJ- ÉS ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉS A Badacsony látképe, előtérben a szőlőheggyel A település szőlőhegye és mély fekvésű területei tájképvédelmi területbe, a településmag kivételével szinte teljes közigazgatási területe az országos ökológiai hálózat mag-, illetve puffer-területébe tartozik. A település teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A település területét Natura 2000 terület is érinti. Mindezek értelmében a településen kiemelt jelentőségű a tájképi védelem biztosítása. Jelen tervmódosítás azonban jellemzően olyan elemeket tartalmaz, amik nem befolyásolják a település táji, természeti feltárulását.

16 16 A különleges turisztikai terület esetében kedvező tájképi változás, hogy csökken az övezetben alkalmazott építménymagasság értéke, ami kisebb magasságú épület megjelenését eredményezi, ezáltal az építhető épület tájba illesztése kedvezőbb. A táji beillesztést látványtervekkel kell alátámasztani. Az övezet magas zöldfelületi mutatói megmaradnak, a parkolók fásítása is előírásra került. Különös jelentőséggel bít a pince előtti park fenntartásának szabályozása. A szőlőhegyen két területet is érint a véderdőként szabályozott, de a természetben szőlő művelésű területek átsorolása, illetve mezőgazdasági területként szabályozott, de a természetben erdősült terület átsorolása. A módosításokkal a természetes állapot, és a szabályozott állapot közötti összhang biztosítható. A kikötő területér érintő módosításokat a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés indokolja. Itt rögzíteni kell, hogy a természetben fellelhető állapot, és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben rögzített állapot nincs teljesen összhangban. A strand előtti parti sétány feltöltése jelenleg folyamatban van. A kikötő vízfelülete nem tekinthető természetes vízfelületnek. A természettel harmonizáló állapoit kialakítása érdekében a parti területeken zöldfelületi fejlesztés végrehajtása javasolt. A tervezett csónakkikötő egy zagykazetta területén valósulna meg. A terület növényzettel való fedettsége nem a természetes, invazív növényekkel fedett. A zagy eltávolítása természetvédelmi szempontből kedvező. A hatályos településrendezési tervez készített tájrendezési munkarész módosítása nem indokolt KÖRNYEZETVÉDELEM A tervezett módosítások környezetvédelmi szempontból nem tekinthetőek jelentősnek. A módosítások értékelését külön dokumentum tartalmazza. 3.7 KÖZLEKEDÉS A település közlekedési hálózata a módosítások következtében nem változik. A meglévő közlekedési felületek kisebb mértékben változnak, de ezek a közcélú közlekedést nem befolyásolják. A hatályos településrendezési tervhez készített, illetve a 2009-es módosítás során átdolgozott közlekedési munkarész továbbra is érvényben van, a hatályos tervhez csatolt út mintakeresztszelvények kerültek alkalmazásra jelen módosítás során is. A 885/10. hrsz-ú út megszüntetésével feltáratlan telek nem keletkezik. A Ranolder utcából nyíló, a 740. hrsz-ú ingatlant feltáró közút csak egy ingatlant tár fel, bár keresztmetszete szűk /3 m/, de hossza is csak 18 m, ami funkcionális használhatóságát nem korlátozza. A Pince utca szabályozási szélessége 10 méterre tervezett, az itt elvezetett kerékpárút miatt. Az út szolgálja a turisztikai terület megközelítését is. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezetében a természetben kialakítatlan utak szűnnek meg. Helyettük a kertes területek megközelítését szolgáló, meglévő nyomvonalát, a természetben egy nyomtávú út kap 6 métere szabályozási szélességet, ami az út bővítése esetén már kétirányú forgalom száméra is megfelel. A Rodostó utca kialakult szabályozási szélessége meghaladja a 12 métert, további szélesítése nem indokolt. 3.8 KÖZMŰVESÍTÉS A településrendezési változások nem eredményezik új, közművesítetlen terület felhasználását, ezért a közműhálózat bővítésére sem kerül sor. Kiemelt jelentőségű feladat, hogy a keletkező kommunális szennyvizet szennyvízcsatornában kell a belterületről elvezetni, külterületen zárt gyűjtőben kell elhelyezni, majd elszállítani.

17 ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 3.9 KATASZTRÓFAVÉDELEM A hegytető körül, a déli, dél-nyugati lejtők földtani veszélyforrás által érintettek, a kőfolyásos, kőzettörmelékes, laza talajszerkezet miatt. További veszély jelentenek a vulkanikus eredetű bazaltorgonák, amelyek földmozgás esetén ledőlhetnek. 4 TERVELLÁTOTTSÁG 4.1 ORSZÁGOS, REGIONÁLIS, TÉRSÉGI A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEP- CIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSIKONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZS- GÁLATA Az alábbi aktuális területfejlesztési koncepciókat, stratégiákat, terveket és programokat találtuk: Magyarország: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció javaslat (OFTK) Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011 Új Széchenyi Terv akciótervei A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája Az egészségügy humán erőforrás stratégiája 2 Digitális Megújulás Cselekvési Terv Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Fehér Könyv 4 Magyarország Energiapolitikája Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Környezetvédelmi Program Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 6 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére Közép-Dunántúli Régió: A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Koncepciója Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Balaton-térség: évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú távú Fejlesztési Koncepció 2020-ig 9 Balaton Nagytérség Közlekedésfejlesztési Stratégiája 10 Balaton Régió Kerékpáros-turisztikai Stratégiája és a Bringakörút Projekt Előkészítő Dokumentuma 11 Veszprém megye: Veszprém megye Környezetvédelmi Programja készítette: EconoConsult Kft. és a COWN Magyarország Kft.; Budapest 2 kiadta: az EM megbízásából az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Szerkesztette: Vízvári László és Gyetvai Györgyi; Budapest 3 kiadta: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4 kiadta: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 kiadta Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Budapest 6 készítették: Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék és Aquaprofit Zrt.; Veszprém - Budapest 7 készült: Budapest 8 készítette: MTA RKK NYUTI, témavezető: Rechnitzer János, D.Sc. 9 készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., készítette: F & B Consulting Bt., készült: A Balatoni Integrációs Kht megbízásából, készítette: Progressio Márnöki Iroda Kft, Budapest, 2010.

18 18 Veszprém megye és kistérségei stratégiai programja 13 készül: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 14 Tapolcai és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás: A Tapolcai Statisztikai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program, Tapolcai kistérség gazdasági és területfejlesztési programja, stratégia 16 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület (LEADER): Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 A fejlesztési dokumentumok összességében a következő megállapításokat tartalmazzák települési szintre vetítve: 1. Gazdaságépítés 2. Társadalomfejlesztés 3. Belső kohézió erősítése 4. Fenntartható környezeti fejlesztés 5. Regionalizáció terjesztése 6. A gazdasági innováció miliőjének erősítése 7. Környezetorientált vidékfejlesztés 8. A régió adottságaira épülő turizmus élénkítése 9. A közép- és felsőoktatási bázis fejlesztése 10. A szakképzés, az át- és továbbképzés koordinációja 11. Erőforrás koordináció a régió K+F tevékenységében 12. Egészségügyi és szociális helyzet javítása 13. A kommunikációs és közlekedési hálózatok fejlesztése 14. Kapcsolatépítés a szomszédos térségekkel 15. Régiótudat erősítése 16. A táji értékek helyreállítása 17. A parttól távolabbi településeken a foglalkoztatás bővítése és a gazdaság,e zen belül a turizmus fejlesztése 18. A térségi szereplők közti együttműködések ösztönzése és a regionális identitás erősítése 19. Befektetők vonzása, kezelése 20. helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeinek javítása 21. A (turizmus) fogadási feltételek komplex fejlesztése 22. Turisztikai termékek fejlesztése 23. Környezetbarát mező- és erdőgazdálkodás 24. Helyi fejlesztéseket megalapozó partnerségek létrehozása 25. Az alapfokú oktatás miatti finanszírozási terhek csökkentése az önkormányzatoknál 26. Szociális háló a rászorultaknak 27. Szakképzett munkavállalók biztosítása a fejlesztésekhez 28. Táji és épített környezet védelme, rehabilitációja, fenntartása 29. Helyi közösségek vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés 30. A vidéki életmódhoz kapcsolódó lehetőségek fejlesztése 31. Gazdaságfejlesztés, helyi termékek előállítása és a jövedelemszerző képesség növelése 13 készítette: Veszprémi Egyetem, Veszprém, készíteti: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 15 készítette: Pannon Projekt Kft.; készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.

19 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek rendelkezéseit. Badacsonytördemic község Veszprém Megyében helyezkedik el. A település közigazgatási területe az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat (BTSZ) hatálya alá tarozik ban került elfogadásra az Országos Területrendezési Terv, melyet 2008-ban módosítottak. Az elfogadott törvény meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat az OTrT-vel összhangban került jóváhagyásra, az OTrT előírásai mellett részletesen rögzíti a kiemelt térségi övezetekben alkalmazható előírásokat. A BTSZ térségi szerkezeti terve pontosítva tartalmazza az OTrT által megállapított, az ország szerkezeti tervében rögzített területfelhasználási térségeket. A BTSZ kiemelt térségi övezeti tervlapjai pontosítva, részletezve, illetve kiegészítve tartalmazzák az OTrT által megállapított országos övezeteket. Így a településrendezési szinten csak a BTSZ tervlapjai kerültek feldolgozásra. Terület kimutatás Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján Térségi szerkezeti terv kivonata

20 20 Badacsonytördemic közigazgatási területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján erdőgazdálkodási térségre, mezőgazdasági térségre, települési térségre, és vízgazdálkodási térségre tagozódik. A BTSZ 4/B. - a alapján a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: az erdőgazdálkodási térséget legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni; a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni, a vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, Erdőgazdálkodási térség A BTSZ a település keleti területein, a Badacsony tetején és oldalán számol jelentős erdőterületekkel. A térségi szerkezeti terven jelölt erdőgazdálkodási térség nagysága 110,1 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett erdőterületek a térségben 121,9 ha-t tesznek ki. Mezőgazdasági térség A szőlőhegy keres mezőgazdasági területe, a település északi területei, továbbá a főút és a Balaton között található területek tartoznak a mezőgazdasági térségbe. A térségi szerkezeti terven jelölt mezőgazdasági térség nagysága 269,0 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett mezőgazdasági terület 259,6 ha-t tesz ki. Települési térség Az térségi szerkezeti terven jelölt települési térség nagysága 189,7 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett települési térségnek megfelelő terület 184,7 ha-t tesz ki. Vízgazdálkodási térség A Balaton medre és a településen átfutó vízfolyások területe, mint vízgazdálkodási terület kerültek lehatárolásra, nagyságuk 458,8 ha. A térségi szerkezeti terven jelült vízgazdálkodási térség területe 457,1 ha.. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján a Településrendezési Terv területfelhasználási mértékei az alábbiak szerint alakulnak: BTSZ tervi állapot ha % ha % erdőgazdasági térség 110, ,9 110,7 mezőgazdasági térség 269, ,6 96,5 települési térség 187, ,7 98,4 vízgazdálkodási térség 457, ,8 100,4 Közigazgatási terület 1025,0 1025,0 A fentiek alapján a térségi szerkezeti tervnek és a BTSZ előírásainak a terv megfelel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 18.) A/1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

BADACSONYTÖRDEMIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 18.) A/1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA BADACSONYTÖRDEMIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 18.) Jelen településszerkezeti terv Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2002. (VIII.29.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben