BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG"

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ: tervező: Fercsák Ágnes településmérnök TT Zala Urbanistica Kft. munkatárs: Fazekas Róbert településmérnök CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft.

2 2 Közreműködő tervezők Közreműködő tervezők: Településtervezés: Fercsák Ágnes településtervező településmérnök TT Zala Urbanistica Terület- és Településfejlesztő Kft. Fazekas Róbert településmérnök CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft. Tájrendezés: Bruckner Attila okl. táj- és kertépítészmérnök K/ Környezetalakítás, közművek: Sziklai Árpád okl. bánya- és geotechnikai mérnök SZKV SZKV VZ-TEL Közlekedés: Pálffy György építőmérnök Tkö 07/ július

3 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉSI MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ELHELYEZKEDÉS A település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok A tervezési terület településen belüli elhelyezkedése Földrajzi jellemzők Az épített környezet vizsgálata ÉS VÁLTOZÁSA Az épített környezet értékei A táji és természeti adottságok, Környezeti hatások és feltételek Közlekedés Közművesítés Katasztrófavédelem TERVELLÁTOTTSÁG Országos, regionális, térségi Helyi... 30

4 4 I. BEVEZETÉS 1 ELŐZMÉNYEK Badacsonytördemic község hatályos településrendezési terve 2005-ben került el-fogadásra. A hatályos településrendezési terv elfogadása, illetve 2009-es módosítása óta olyan fejlesztési elképzelések jelentkeztek a településen, amelyek csak a településrendezési terv módosítását követően valósíthatók meg. A településrendezési terv használata során is felmerültek olyan felvetések, melyek a terv részleges felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását igényelik. A település lakosságának településfejlesztési igényei, illetve a területileg illetékes építéshatóság jogszabály értelmezési felvetései tették szükségessé a településrendezési terv módosítását. A képviselő-testület településfejlesztési döntésében jóváhagyta a településrendezési terv módosítására vonatkozó kérelmeket, majd felkérte cégünket a tervezési munka elvégzésére. A Településfejlesztési koncepciót megvizsgáltuk, annak módosítására nem volt szükség. Badacsonytördemic Község Önkormányzata a hatályos településrendezési terv módosítása tárgyában július 17-én küldte meg előzetes egyeztetési anyagát, hat pontban rögzítve településrendezési terv módosítás célját, és várható hatását. Mivel a településrendezési eljárás december 31-i határidőig nem fejezhető be, ezért az Önkormányzat a településrendezési módosítási eljárást lezárta. A tervezési munka során újabb tervezési célok fogalmazódtak meg. Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján új településrendezési módosítási eljárást indít, és a korábban már ismertetett hat ponttal együtt húsz pontban rögzítette a településrendezési terv módosítása szükségességét. Az új településfejlesztési döntés tartalmának megfelelően az előzetes tájékoztatási szakasz lezajlott, és az eljárásrendnek megfelelően a tervet a véleményezési szakaszra összeállítottuk. 2 A TERVEZÉSI MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A területfelhasználás módosítást megalapozó adatok és igények az alábbiak: 1. magánút szabályozási előírásainak kidolgozása Az ingatlanok beépíthetőségének egyik feltétele, hogy közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetők legyenek. Jelenleg több közúti kapcsolattal nem rendelkező ingatlan található a településen. A közúti kapcsolattal nem rendelkező ingatlanok (érintett ingatlanok: 473/16, 473/17, 509/11, 02/5. hrsz.) feltárását magánútról is biztosítani lehetne. A helyi építési szabályzat nem kezeli a magánút kialakításának lehetőségét, ezért azt a helyi építési szabályzat részeként szükséges lenne kidolgozni. Szabályozási terv módosítást nem igényel /10. hrsz-ú közút megszüntetése Telekösszevonások miatt az érintett közút fenntartására már nincs szükség. A közút megszüntetés több lépcsős folyamat, melynek első lépése az érintett ingatlan közúti besorolásának törlése a szabályozási tervről (2. sorszámmal jelölve). 3. saroktelkek szabályozási előírásának felülvizsgálata Jelenleg a HÉSZ nem fogalmaz meg speciális előírásokat a saroktelkek tekintetében. Célként fogalmazódott meg az előkert, oldalkert, hátsókert méretének módosítása, a saroktelkek gazdaságos beépíthetőségének biztosítása érdekében. Az érintett ingatlanok: 751, 882, hrsz. Szabályozási terv módosítást nem igényel. 4. építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata Azon ingatlanok esetében, ahol több meglévő épület áll, a hatályos HÉSZ nem teszi lehetővé a második épületre magastető építését. Az építési tevékenység biztosítása érdekében a HÉSZ-t előírásait felül kell vizsgálni. Érintett ingatlanok: 519/3, 603. hrsz. Szabályozási terv módosítást nem igényel.

5 5 5. a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése A módosítással érintett telektömböt a Szent I, Rodostó, Kisfaludy, Béke utca határolja (5. sorszámmal jelölve). A telektömb településközpont terület, és lakóterület területfelhasználási kategóriába került besorolva. Az érintett övezeteket elválasztó övezeti határvonal nem követi a kialakult telekstruktúrát. Az övezeti telekhatár nyomvonala akadályozza a telekalakításokat, az ingatlanok beépítését. Szükséges telekhatárra helyezése. 6. új építési övezet kialakítása, szőlő- és borfeldolgozó kialakítása érdekében A belterületen volt üzemi épületben szőlő- és borfeldolgozó kialakítását tervezik. Az érintett ingatlan: 386. hrsz. (6. sorszámmal jelölve). Az építési övezet hatályos előírásai nem teszik lehetővé a tervezett fejlesztést, ezért a környezetbe illesztés figyelembe vételével új építési övezet kialakítása szükséges. 7. az épületszélesség szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A hatályos HÉSZ nem rögzíti az épületszélesség fogalmát, ami a gyakorlati építéshatósági munkában fennakadásokat okoz. 8. a homlokzatmagasság szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A hatályos HÉSZ nem rögzíti a homlokzatmagasság fogalmát, ami a gyakorlati építéshatósági munkában fennakadásokat okoz. 9. támfal fogalmának pontosítása A hatályos HÉSZ nem rögzíti a támfal fogalmát, ezért rögzíteni szükséges, hogy a településen támfalként milyen anyaghasználatú és szerkezetű építmény alakítható ki. 10. Balaton utca szélesítésének, kerékpárút nyomvonalának felülvizsgálata (Az utca nyomvonala a mellékelt térképen 10. sorszámmal jelölve.) A Balaton törvény térszerkezeti tervlapja a vasút északi, észak-keleti oldalán vezeti el a Balatoni kerékpárút nyomvonalát. Ez a kerékpárút vezet át a Balaton utcán is. A nyomvonal felülvizsgálat keretében vizsgálni kell alternatív útvonal lehetőségét, illetve az útszélesítés mértékének szükségességet. 11. a turisztikai terület szabályozási előírásainak felülvizsgálata Ranolder Klub Hotel kialakítása érdekében Az érintett ingatlan: 720. hrsz. (11. sorszámmal jelölve). A hatályos rendezési tervben szabályozott léptékű szálloda kialakításától a beruházók elálltak, kisebb szálloda megvalósítását tervezik. Az új beruházói elképzelések megvalósíthatósága érdekében a hatályos szabályokat felül kell vizsgálni, és ki kell dolgozni azokat a szabályokat, ami alapján a tájba jobban illeszkedő szálloda alakulhasson ki. 12. véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata Az érintett ingatlan: 061/7. hrsz. (12. sorszámmal jelölve). A hatályos településrendezési terv az érintett szőlő művelési ágú területet is erdőbe sorolta, ami ellentétes az ingatlan hosszú távú felhasználási igényével. A cél az ingatlan visszasorolása mezőgazdasági területbe. 13. helyi építési szabályzatban nem szabályozott, szabályozási terven jelölt Mkef övezet kiterjedésének felülvizsgálata, és szabályozási előírásainak kidolgozása Az érintett ingatlan: 055/61. hrsz., (13. sorszámmal jelölve). A hatályos szabályozási terv f indexel jelölte meg azokat az övezeteket, amelyek a földtani veszélyforrás övezete által érintettek. A HÉSZ azonban nem rögzít előírást az érintett területekre. A terület érintettségét felül kell vizsgálni, és ki kell dolgozni a védelmi előírásokat is. 14. az építési övezetek előírásainak felülvizsgálata, a meglévő épületállomány megújítása lehetőségének biztosítása érdekében Az érintett ingatlan: 7. hrsz. (14. sorszámmal jelölve). A lakóterület esetében olyan alacsony mértékben állapította meg a HÉSZ a telkek beépíthetőségé, hogy az több esetben is alacsonyabb, mint a meglévő állapot. Az épületállomány tervezett felújítása esetén ez a beépíthetőség túlzott korlátozását eredményezi, ezért azt felül kell vizsgálni.

6 6 A 2012-ben indult eljárásban már szerepelt célok: 15. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése A módosítással érintett telektömböt az 536, 700/7, 541/4. hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (15. sorszámmal jelölve). A telektömböt érintő (537/14, 537/16. hrsz-ú nem jogerősen kialakított) utak a hatályos rendezési terv szerint nem a természetben kialakult helyükön kerültek az alaptérképre felvezetésre. A módosítás célja földmérési adatok alapján az út pontos helyének rendezési tervi ábrázolása. 16. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése A módosítással érintett telektömböt a 700/7, 766, 752. hrsz-ú közutak, illetve a közigazgatási határ határolja (16. sorszámmal jelölve). A 740. hrsz-ú ingatlan jelenleg nem rendelkezik közterületi kapcsolattal. A módosítás célja a telek feltárhatóságának biztosítása. 17. Az és hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének felülvizsgálata, a szabályozási előírások módosítása A módosítással érintett telektömböket a 1010, 1027, 1038, 770/7, 989. hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (17. sorszámmal jelölve). A módosítás célja a telektömböket érintő Lke1, illetve Lke2. jelű építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata, a beépíthetőség mértékének tisztázása érdekében (a szabályozási paraméterek összhangjának biztosítása: max. beépített terület, oldalkert, épület szélessége) 18. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata A módosítással érintett telektömb nem határozható meg, az érintett ingatlan a volt zártkert területén (kertes mezőgazdasági terület) található, a településrészt szabdaló utak, árkok nem alakítanak ki telektömböt (18. sorszámmal jelölve). Az érintett ingatlan véderdő övezetbe tartozik. Az ingatlan művelési ága erdőről szőlőre módosult. A módosítás célja az érintett ingatlan kertes mezőgazdasági területbe sorolása. 19. A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata A módosítással érintett telektömböt a 463, 500, 770/7, hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (19. sorszámmal jelölve). A módosítás célja Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata, a felesleges útszabályozás törlése, annak érdekében, hogy a lakótelkeket ott ne érintse új szabályozási vonal, ahol közlekedési szempontból nem indokolt. 20. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A módosítással érintett telektömböt a 081. hrsz-ú közút, a közigazgatási határ, illetve a Balaton (0100. hrsz.) jogi partvonala határolja (20. sorszámmal jelölve). A módosítás célja Badacsonytördemic vízpartrehabilitációs tanulmányterv rendelkezéseinek, illetve övezeteinek beépítése a településrendezési tervbe, figyelemmel a Btv. előírásaira, illetve övezeteire, továbbá a fenti jogszabályokban kijelölt kikötő kialakítása érdekében a szabályozás pontosítása.

7 7 II. VIZSGÁLATOK és JAVASLATOK 3 ELHELYEZKEDÉS 3.1 A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLA- TOK Badacsonytördemic község Veszprém megye déli részén, a Balaton északi partján, a megyeszékhely Veszprémtől 61 km-re dél-nyugatra található. Szomszédos települések: Szigliget, Nemesgulács, Badacsonytomaj. A település a Badacsony nyugati, dél-nyugati oldalán terül el, a Balatonnal határos településrésze Badacsonylábdihegy. 3.2 A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE A településrendezési terv módosításával érintett területei a településen elszórtan helyezkednek el, tíz különböző területet érintenek. Badacsonytördemic településközpontjában, Badacsonylábdihegyen elszórtan, továbbá a Badacsony hegy oldalában is találhatók módosítással érintett területek.

8 8 A tervmódosítás keretében az érintett telektömbök területére új szabályozási terv készül, amelyek jóváhagyásukat követően, egységes szerkezetbe foglalva épül be a település szabályozási tervébe. 3.3 FÖLDRAJZI JELLEMZŐK Badacsonytördemic közigazgatási területe a Badacsony-Gulács-csoport kistáj területén helyezkedik el. A település a kistáj jellegzetességeit magán hordozza, természeti adottságai kialakulását és fejlődését alapvetően meghatározzák. A település fölé magasodik a Badacsony, mely lankás, majd meredek lejtői természetes határt, fejlődési irányt szabnak meg.

9 9 Térségi elhelyezkedése, megközelíthetősége kedvező. Badacsonytördemic Tapolca vonzáskörzetében, a 71-es út mentén található. Badacsonylábdihegy településrész a Balaton partján fekszik. A település lakói közül ma is sokan ingáznak Tapolcára. A község vasúton és közúton egyaránt könnyen elérhető. A Tapolca-Balatonfüred vasútvonal egy állomással és egy megállóval is rendelkezik: Badacsonytördemic-Szigliget és Badacsonylábdihegy. 3.4 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA ÉS VÁLTOZÁSA TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település hatályos településrendezési terve részletes vizsgálati ás alátámasztó anyagokkal 2004-ben készült el. A tervet a VÁTI Kht. készítette el. A hatályos településrendezési terv a kialakult természeti és épített környezet figyelembe vételével került öszszeállításra. A terv kisebb térszerkezeti javaslatokat tartalmazott csak. A jelen településrendezési terv módosítás a hatályos alapterv kisebb pontosítását szolgálja, célja az elmúlt években felmerült, a területhasználatot, és az építés rendjét korlátozó, vagy nehezítő elemek korrekciója. 885/10. hrsz-ú közút megszüntetése A 885/10. hrsz-ú közút a 885/8. hrsz-ú ingatlan feltárását szolgálta. Telekalakítások következtében a 885/8, 885/9, és 886. hrsz-ú ingatlan összevonásra kerül, amelyhez a 885/10. hrsz-ú utat is csatolni lehetne, ha megszűnne közúti státusza. A fentiek értelmében a szabályozási terv törli az érintett út közterületi szabályozását, lehetővé téve az útterület értékesítését, és megszüntetését. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése Az érintett területen a hatályos településrendezési terv nem a természetben kialakult nyomvonalán ábrázolta a közutat. Az alkalmazott szabályozás korlátozta az érintett telkek beépíthetőségét, fenntartása nem volt indokolható. Geodéziai felmérés alapján megállapításra került az út tényleges nyomvonala, amely az érintett telektömb észak, észak-keleti oldalán húzódik, és annak tengelyére fektetve, legalább 6 m szabályozási szélességgel ábrázolásra került a terven. A telektömb déli oldalán az 541/2, 541/5. hrsz-ú ingatlanok összevonhatósága érdekében a jelölt zsákutca lerövidítésre került.

10 10 a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése A Szent István utcától keletre található telektömböt a tömbbelsőben övezeti határ vágta ketté, a nyugati, Szent István utcára néző oldalát településközpont vegyes területbe, a keleti, Kisfaludy utcára néző részét falusias lakóterületbe sorolva. A tömböt kettévágó övezeti határvonal nem került telekhatárra illesztve, az a tömb mértani közepén haladt. A kialakult helyzetben több ponton nem lehetett jogszerűen telket alakítani (feltáratlan zárvány telkek alakulhattak ki), a rendezett telek kialakíthatatlanságának hiányában ez korlátozta az ingatlanok jogszerű beépítését. A probléma feloldása érdekében az övezeti határvonal a tömbbelsőben található hátsókerti határokra került áthelyezve. A beavatkozással a településközpont terület nagysága csekély mértékben, m2-el növekedett. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése Az érintett 740. hrsz-ú ingatlan nem rendelkezik közterületi kapcsolattal, magánútról sem tárható fel, ezért nem építési telek. A kialakult helyzet rendezése értelmében az önkormányzati szándékkal összhangban a Ranolder utca felől 3 m széles, a nyúlványos telek műszaki paramétereinek megfelelő közúti kapcsolattal került ellátva, oly módon, ami az érintett szomszédos ingatlant csak kis mértékben korlátozza használhatóságában.

11 11 véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata A 061/7. hrsz-ú ingatlan a természetben szőlő művelési ágba tartozik, művelt szőlőültetvénnyel hasznosított. A hatályos településrendezési terv az érintett ingatlant védelmi erdőbe sorolta. A tényleges területhasználat alapján az érintett földrészlet Mke övezeti jelű kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. A megszűnt erdő visszapótlása (ami a biológiai aktivitás érték miatt is indokolt) a 063/1. hrsz-ú rét művelési ágú, de erdővel fedett földrészlet védelmi erdőterületbe sorolásával biztosítható. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata A 067/19. hrsz-ú ingatlan b alrészlete a természetben szőlő művelésű. A hatályos rendezési terv az érintett alrészletet védelmi erdőbe sorolta. Az erdészeti nyilvántartás szerint a földrészlet nem erdő. A fentiek értelmében az érintett terület Mke kertes mezőgazdasági övezetbe került átsorolva.

12 12 A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata A Rodostó utca déli oldalán, a 473/14-től a 482. hrsz. ingatlanokig a rendezési terv olyan útszabályozást rögzített, amely nem volt indokolt, csak a telkek beépíthetőségét korlátozta, mivel az érintett ingatlanok nem számítottak rendezettnek. A Rodostó utca a szabályozás nélkül is megfelelő szélességgel rendelkezik (az érintett szakaszon meghaladja a 13 métert), azért az ingatlanokat érintő szabályozás törlésre került. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv terv pontosan megállapítja, hogy a település parti része, ahol a meglévő kikötő is található, milyen szabályozást kaphat. Ennek a hatályos településrendezési terv csak részben felel meg. A kikötő területe, és kismértékben a zöldterületek is eltérnek a jogszabályban rögzített szabályozástól. A módosítás keretében ezek a határvonalak pontosításra kerülnek, ami következtében a zöldterület mértéke csekély mértékben (mintegy 0,02 ha) növekszik. Új elemként jelenik meg a szabályozási terven összhangban a partvonalrendezési tervvel az egykori zagykazetta területének Vki övezetbe sorolása, ahol csónakkikötő kialakítására nyílik lehetőség.

13 13 A szabályozási terv megfeleltetése a magasabb szintű jogszabályok változásának A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv terv a vízparti településrész keleti oldalán Ho jellel honvédelmi területet jelölt, ami a szabályozási terven Küke különleges kempingként szabályozott. Az idő közben módosított OTrT a település közigazgatási területét kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe sorolta. Az OTrT értelmében az érintett 1304/1. hrsz-ú ingatlant különleges honvédelmi területbe kell sorolni, szabályozási előírásait a 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet szerint kell megállapítani SZABÁLYOZÁS A terület-felhasználási változások mellett több módosítási elem érinti a helyi építési szabályzatot, illetve a szabályozási tervet is. 1. A hatályos HÉSZ 1. (4) bekezdése pontatlanul állapította meg a rendelet mellékleteit. Ezt a hibát korrigálandó módosul a hivatkozott bekezdés, a rendelet 2. számú mellékleteként nevesítve az Sz-1 jelű szabályozási tervlapot. 2. Nem rendezett az építéshatósági ügyintézés során, hogyan kezelendő az az ingatlan amely egyidejűleg több övezettel fedett. Ennek tisztázása érdekében rögzítésre kerül, hogy: Amennyiben egy telek egyidejűleg több építési övezet által is érintett, a telket az övezeti határok mentén nem kell megosztani, az építési engedélyezés során a csak az építéssel érintett telekrészre vonatkozó övezeti előírásokat kell alkalmazni. 3. A rendelet kiegészül a telekalakítási rendelkezésekkel (5/A. ), amelyen belül szabályozásra kerül a magánút kialakításának feltételrendszere. Mivel a hatályos rendelet nem tartalmazta a szükséges előírásokat, ennek hiánya akadályt gördített a magánutak kialakítása előtt. A településen kialakult meglévő telekszerkezetben sok a feltáratlan ingatlan, amik jogi megközelítése az új szabályozási elem alkalmazásával biztosítható lesz. 4. A beépítést túlzottan korlátozó előírásként minden érintett építési övezet előírásából törlésre került az a szabály, amely a kialakítható telekmérethez köti (annak 80 %-ában megállapítva a beépíthető telek méretét. Az ingatlan illetve az építhető épület geometriája, továbbá az egyéb alkalmazandó építési paraméterek amúgy is meghatározzák azt a telekméretet, ami gazdaságosan és ésszerűen beépíthető. 5. Általános, a lakóterületeket és az üdülőterületeket érintő előírásként került a szabályozásba a saroktelkek kedvezőbb beépíthetőségét lehetővé tévő előírás, amely szerint saroktelken a kialakult beépítés figyelembe vételével legalább az egyik közterületi határ mentén az építési övezet szerinti előkertet kell biztosítani, a további előkertek esetén az oldalkerti érték tartandó. 6. A beépített szűk telkek használhatóságát, illetve a meglévő épületállomány fejleszthetőségét szolgálja, hogy ugyancsak a lakó- és üdülőterületek esetében (ahol a HÉSZ a szabadon álló és az oldalha-

14 14 táron álló beépítését is lehetővé teszi) az oldalhatáron álló beépítéssel beépített ingatlanokon a meglévő épületek átalakítása, bővítése során az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazható, amennyiben a szomszédos telken a meglévő épülettől előírt telepítési távolság és tűztávolság betartható. 7. Az Lke1 övezeti jelű kertvárosias lakóterület esetén a hatályos HÉSZ által alkalmazott építési előírások ellentmondásosak voltak, még a minimálisan kialakítható telkek esetén sem tették lehetősé a HÉSZ szerinti legnagyobb beépíthetőséget. Az ellentmondás feloldása érdekében az övezetben a 20 %-os beépíthetőség 25 %-re került felemelve, egyidejűleg a többi kertvárosias övezettel összhangban a max. beépített terület 200 m2-ben került megállapításra. 8. A Lke övezetek oldalkerti előírásai az OTÉK rendelkezésének figyelembe vételével módosultak, az épületek közti távolság 6,0 méteres előírása törlésre került. 9. Az Lke1* övezeti jelű kertvárosias lakóterületben található olyan, nyeles telekként a tömbbelsőben kialakult ingatlan, amely alapterülete 2,5-szer nagyobb, mint a tömb átlagos telekmérete. Intenzívebb beépítése településképileg sem zavaró, mivel utcafronti feltárulása nincs. A fentiek értelmében az érintett telekre vonatkozóan az övezet előírásai lehetővé teszik, hogy a beépíthetőség 200 m2-es korlátozása ne kerüljön alkalmazásra. 10. A badacsonylábdihegyi településrészen a meglévő vitrolás- és csónakkikötő fejlesztése kiemelt jelentőségű településfejlesztési feladat. A hatályos szabályozási terv nincs összhangban a partvonalrendezési tervvel, ezért annak területfelhasználási változása átvezetésre került a szabályozási terven. A Kü-ki övezeti jelű kikötő terület szabályozási előírásai a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeinek megfelelően pontosításra kerültek, továbbá megállapításra került, hogy a különleges kikötő területén a létesítmény üzemeléséhez szükséges építmény, továbbá kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató építmények helyezhetők el. A burkolt felület nagysága, a kialakítható épület hossza és szélessége nem került korlátozva. 11. Különleges turisztikai területbe a településen korábban tervezett szálloda területe tartozik. A korábbi nagy beépítési intenzitású szálloda kialakítása helyett azonban ma már egy kisebb magasságú központi főépületet, és körülötte több kisebb földszintes épület kialakítását tervezik. Ennek megfelelően több hatályos szabályozási elem módosítása, illetve törlése válik szükségessé. A szabályozási tervről törlése kerülnek a korábban tervezett épület kialakítását korlátozó telken belüli építménymagassági korlátozást eredményező határvonal, illetve építési vonal. Ezzel párhuzamosan az építménymagasság mértéke a meglévő központi pinceépület esetében 8,5 méterre, a telek többi részén 4,5 méterre csökken. Kivezetésre kerül a szabályozásból a tervtanácsi kötelezettség előírása, a korábban tervezett épület homlokzatmagasságát és tagolását szabályozó előírások. A fásított parkolók előírásával egészül ki az övezet előírása. A módosításokkal az ingatlanon kisebb építménymagasságú épületek helyezhetők el, ez által érvényesül az a települési szándék is, hogy az övezet beépítésével jobban simuljon be a tájba. 12. Új övezetként kerül a szabályozásba beépítve a különleges honvédelmi terület. A vízpartrehabilitációs tanulmányterv terv a vízparti településrész keleti oldalán Ho jellel honvédelmi területet jelölt, ami a szabályozási terven Küke különleges kempingként szabályozott. Az idő közben módosított OTrT a település közigazgatási területét kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe sorolta. Az OTrT értelmében az érintett 1304/1. hrsz-ú ingatlant különleges honvédelmi területbe kell sorolni, szabályozási előírásait a 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet szerint kell megállapítani. Az új övezet beépíthetősége a magasabb szintű jogszabály adta keretek között, a HM előírására jelentősen növekszik, új mértéke 30 %. Az alkalmazható építménymagasság 8 m, kialakult beépítés esetén az elbontott épület beépítési magassága, de legfeljebb 12,5 m. 13. A vízgazdálkodási terület szabályozása a partvonal rendezési terv miatt került átdolgozva. Új övezetként jelenik meg a vízgazdálkodási terület tómedren kívül kikötő (Vki) övezet. Tómedren kívül kikötő csak a Vki övezeti jelű területen létesíthető, illetve üzemeltethető. 14. A parti nádasokra vonatkozó előírás törlésre kerül a szabályozásból, mivel azzal nincs összhangban a szabályozási terv, a hivatkozott övezet a szabályozási terven nincs. 15. A hegy déli, dél-nyugati oldalában, az erdő alatti terület földtani veszélyforrással érintett terület. A hatályos szabályozási terv az érintett kertes mezőgazdasági területeket Mkef jellel látta el, de sem a szabályozási terv, sem a HÉSZ nem rögzítette e jel magyarázatát. A szabályozási tervről az érintett övezetek jeléből törlésre került az f index, a Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján pontosításra került a földtani veszélyforrás terület határa, és a HÉSZ kiegészült a következő előírással: A földtani veszélyforrás által érintett területen a kőfolyásos, kőzettörmelékes, laza talajszerkezettel érintett területrészeken építeni geotechnikai szakvéleményben rögzített feltételek szerint lehet. 16. A HÉSZ mellékletét képező fogalom meghatározások kiegészítésre kerültek a épület szélessége, a homlokzatmagasság, és a támfal meghatározásával.

15 RÉGÉSZET 3.5 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI A hatályos településrendezési tervhez örökségvédelmi hatástanulmány 2004-ben készült, amely 2009-ben kiegészítésre került. Bár a tervezéssel érintett telektömbök területét érinti régészeti lelőhely, a tervezéssel konkréten érintett területeken régészeti lelőhely bejegyzés nem szerepel. Esetleges régészeti maradványok megtalálása esetén a munkát fel kell függeszteni, a bolygatást az érintett részekben abba kell hagyni. Az előkerült leleteket biztonságba kell helyezni. Az esetről haladéktalanul értesíteni kell a település jegyzőjét, és a megyei múzeumot. A lelet helyszínén további tevékenység csak a régészeti szakértő engedélyével lehet ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Kettő olyan módosítással érintett telektömb is van, amelyen belül műemlék található, illetve érinti a műemléki környezet. A Szent István utcai, településközponti telektömböt kettévágó övezeti határvonal jelenleg kettévágja a műemlék telkét is, a módosítással az övezeti határ nem érinti majd a műemlék telkét. A 885/10. hrsz-ú, megszüntetendő út kívül esik a telektömbben található műemlék műemléki környezetéből. Itt a telekösszevonásokat követően a műemléki környezet növekedhet, amit egy következő tervmódosítás során át kell majd vezetni. 3.6 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FEL- TÉTELEK TÁJ- ÉS ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉS A Badacsony látképe, előtérben a szőlőheggyel A település szőlőhegye és mély fekvésű területei tájképvédelmi területbe, a településmag kivételével szinte teljes közigazgatási területe az országos ökológiai hálózat mag-, illetve puffer-területébe tartozik. A település teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A település területét Natura 2000 terület is érinti. Mindezek értelmében a településen kiemelt jelentőségű a tájképi védelem biztosítása. Jelen tervmódosítás azonban jellemzően olyan elemeket tartalmaz, amik nem befolyásolják a település táji, természeti feltárulását.

16 16 A különleges turisztikai terület esetében kedvező tájképi változás, hogy csökken az övezetben alkalmazott építménymagasság értéke, ami kisebb magasságú épület megjelenését eredményezi, ezáltal az építhető épület tájba illesztése kedvezőbb. A táji beillesztést látványtervekkel kell alátámasztani. Az övezet magas zöldfelületi mutatói megmaradnak, a parkolók fásítása is előírásra került. Különös jelentőséggel bít a pince előtti park fenntartásának szabályozása. A szőlőhegyen két területet is érint a véderdőként szabályozott, de a természetben szőlő művelésű területek átsorolása, illetve mezőgazdasági területként szabályozott, de a természetben erdősült terület átsorolása. A módosításokkal a természetes állapot, és a szabályozott állapot közötti összhang biztosítható. A kikötő területér érintő módosításokat a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés indokolja. Itt rögzíteni kell, hogy a természetben fellelhető állapot, és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben rögzített állapot nincs teljesen összhangban. A strand előtti parti sétány feltöltése jelenleg folyamatban van. A kikötő vízfelülete nem tekinthető természetes vízfelületnek. A természettel harmonizáló állapoit kialakítása érdekében a parti területeken zöldfelületi fejlesztés végrehajtása javasolt. A tervezett csónakkikötő egy zagykazetta területén valósulna meg. A terület növényzettel való fedettsége nem a természetes, invazív növényekkel fedett. A zagy eltávolítása természetvédelmi szempontből kedvező. A hatályos településrendezési tervez készített tájrendezési munkarész módosítása nem indokolt KÖRNYEZETVÉDELEM A tervezett módosítások környezetvédelmi szempontból nem tekinthetőek jelentősnek. A módosítások értékelését külön dokumentum tartalmazza. 3.7 KÖZLEKEDÉS A település közlekedési hálózata a módosítások következtében nem változik. A meglévő közlekedési felületek kisebb mértékben változnak, de ezek a közcélú közlekedést nem befolyásolják. A hatályos településrendezési tervhez készített, illetve a 2009-es módosítás során átdolgozott közlekedési munkarész továbbra is érvényben van, a hatályos tervhez csatolt út mintakeresztszelvények kerültek alkalmazásra jelen módosítás során is. A 885/10. hrsz-ú út megszüntetésével feltáratlan telek nem keletkezik. A Ranolder utcából nyíló, a 740. hrsz-ú ingatlant feltáró közút csak egy ingatlant tár fel, bár keresztmetszete szűk /3 m/, de hossza is csak 18 m, ami funkcionális használhatóságát nem korlátozza. A Pince utca szabályozási szélessége 10 méterre tervezett, az itt elvezetett kerékpárút miatt. Az út szolgálja a turisztikai terület megközelítését is. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezetében a természetben kialakítatlan utak szűnnek meg. Helyettük a kertes területek megközelítését szolgáló, meglévő nyomvonalát, a természetben egy nyomtávú út kap 6 métere szabályozási szélességet, ami az út bővítése esetén már kétirányú forgalom száméra is megfelel. A Rodostó utca kialakult szabályozási szélessége meghaladja a 12 métert, további szélesítése nem indokolt. 3.8 KÖZMŰVESÍTÉS A településrendezési változások nem eredményezik új, közművesítetlen terület felhasználását, ezért a közműhálózat bővítésére sem kerül sor. Kiemelt jelentőségű feladat, hogy a keletkező kommunális szennyvizet szennyvízcsatornában kell a belterületről elvezetni, külterületen zárt gyűjtőben kell elhelyezni, majd elszállítani.

17 ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 3.9 KATASZTRÓFAVÉDELEM A hegytető körül, a déli, dél-nyugati lejtők földtani veszélyforrás által érintettek, a kőfolyásos, kőzettörmelékes, laza talajszerkezet miatt. További veszély jelentenek a vulkanikus eredetű bazaltorgonák, amelyek földmozgás esetén ledőlhetnek. 4 TERVELLÁTOTTSÁG 4.1 ORSZÁGOS, REGIONÁLIS, TÉRSÉGI A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEP- CIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSIKONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZS- GÁLATA Az alábbi aktuális területfejlesztési koncepciókat, stratégiákat, terveket és programokat találtuk: Magyarország: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció javaslat (OFTK) Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011 Új Széchenyi Terv akciótervei A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája Az egészségügy humán erőforrás stratégiája 2 Digitális Megújulás Cselekvési Terv Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Fehér Könyv 4 Magyarország Energiapolitikája Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Környezetvédelmi Program Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 6 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére Közép-Dunántúli Régió: A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Koncepciója Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Balaton-térség: évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú távú Fejlesztési Koncepció 2020-ig 9 Balaton Nagytérség Közlekedésfejlesztési Stratégiája 10 Balaton Régió Kerékpáros-turisztikai Stratégiája és a Bringakörút Projekt Előkészítő Dokumentuma 11 Veszprém megye: Veszprém megye Környezetvédelmi Programja készítette: EconoConsult Kft. és a COWN Magyarország Kft.; Budapest 2 kiadta: az EM megbízásából az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Szerkesztette: Vízvári László és Gyetvai Györgyi; Budapest 3 kiadta: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4 kiadta: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 kiadta Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Budapest 6 készítették: Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék és Aquaprofit Zrt.; Veszprém - Budapest 7 készült: Budapest 8 készítette: MTA RKK NYUTI, témavezető: Rechnitzer János, D.Sc. 9 készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., készítette: F & B Consulting Bt., készült: A Balatoni Integrációs Kht megbízásából, készítette: Progressio Márnöki Iroda Kft, Budapest, 2010.

18 18 Veszprém megye és kistérségei stratégiai programja 13 készül: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 14 Tapolcai és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás: A Tapolcai Statisztikai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program, Tapolcai kistérség gazdasági és területfejlesztési programja, stratégia 16 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület (LEADER): Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 A fejlesztési dokumentumok összességében a következő megállapításokat tartalmazzák települési szintre vetítve: 1. Gazdaságépítés 2. Társadalomfejlesztés 3. Belső kohézió erősítése 4. Fenntartható környezeti fejlesztés 5. Regionalizáció terjesztése 6. A gazdasági innováció miliőjének erősítése 7. Környezetorientált vidékfejlesztés 8. A régió adottságaira épülő turizmus élénkítése 9. A közép- és felsőoktatási bázis fejlesztése 10. A szakképzés, az át- és továbbképzés koordinációja 11. Erőforrás koordináció a régió K+F tevékenységében 12. Egészségügyi és szociális helyzet javítása 13. A kommunikációs és közlekedési hálózatok fejlesztése 14. Kapcsolatépítés a szomszédos térségekkel 15. Régiótudat erősítése 16. A táji értékek helyreállítása 17. A parttól távolabbi településeken a foglalkoztatás bővítése és a gazdaság,e zen belül a turizmus fejlesztése 18. A térségi szereplők közti együttműködések ösztönzése és a regionális identitás erősítése 19. Befektetők vonzása, kezelése 20. helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeinek javítása 21. A (turizmus) fogadási feltételek komplex fejlesztése 22. Turisztikai termékek fejlesztése 23. Környezetbarát mező- és erdőgazdálkodás 24. Helyi fejlesztéseket megalapozó partnerségek létrehozása 25. Az alapfokú oktatás miatti finanszírozási terhek csökkentése az önkormányzatoknál 26. Szociális háló a rászorultaknak 27. Szakképzett munkavállalók biztosítása a fejlesztésekhez 28. Táji és épített környezet védelme, rehabilitációja, fenntartása 29. Helyi közösségek vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés 30. A vidéki életmódhoz kapcsolódó lehetőségek fejlesztése 31. Gazdaságfejlesztés, helyi termékek előállítása és a jövedelemszerző képesség növelése 13 készítette: Veszprémi Egyetem, Veszprém, készíteti: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 15 készítette: Pannon Projekt Kft.; készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.

19 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek rendelkezéseit. Badacsonytördemic község Veszprém Megyében helyezkedik el. A település közigazgatási területe az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat (BTSZ) hatálya alá tarozik ban került elfogadásra az Országos Területrendezési Terv, melyet 2008-ban módosítottak. Az elfogadott törvény meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat az OTrT-vel összhangban került jóváhagyásra, az OTrT előírásai mellett részletesen rögzíti a kiemelt térségi övezetekben alkalmazható előírásokat. A BTSZ térségi szerkezeti terve pontosítva tartalmazza az OTrT által megállapított, az ország szerkezeti tervében rögzített területfelhasználási térségeket. A BTSZ kiemelt térségi övezeti tervlapjai pontosítva, részletezve, illetve kiegészítve tartalmazzák az OTrT által megállapított országos övezeteket. Így a településrendezési szinten csak a BTSZ tervlapjai kerültek feldolgozásra. Terület kimutatás Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján Térségi szerkezeti terv kivonata

20 20 Badacsonytördemic közigazgatási területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján erdőgazdálkodási térségre, mezőgazdasági térségre, települési térségre, és vízgazdálkodási térségre tagozódik. A BTSZ 4/B. - a alapján a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: az erdőgazdálkodási térséget legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni; a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni, a vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, Erdőgazdálkodási térség A BTSZ a település keleti területein, a Badacsony tetején és oldalán számol jelentős erdőterületekkel. A térségi szerkezeti terven jelölt erdőgazdálkodási térség nagysága 110,1 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett erdőterületek a térségben 121,9 ha-t tesznek ki. Mezőgazdasági térség A szőlőhegy keres mezőgazdasági területe, a település északi területei, továbbá a főút és a Balaton között található területek tartoznak a mezőgazdasági térségbe. A térségi szerkezeti terven jelölt mezőgazdasági térség nagysága 269,0 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett mezőgazdasági terület 259,6 ha-t tesz ki. Települési térség Az térségi szerkezeti terven jelölt települési térség nagysága 189,7 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett települési térségnek megfelelő terület 184,7 ha-t tesz ki. Vízgazdálkodási térség A Balaton medre és a településen átfutó vízfolyások területe, mint vízgazdálkodási terület kerültek lehatárolásra, nagyságuk 458,8 ha. A térségi szerkezeti terven jelült vízgazdálkodási térség területe 457,1 ha.. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján a Településrendezési Terv területfelhasználási mértékei az alábbiak szerint alakulnak: BTSZ tervi állapot ha % ha % erdőgazdasági térség 110, ,9 110,7 mezőgazdasági térség 269, ,6 96,5 települési térség 187, ,7 98,4 vízgazdálkodási térség 457, ,8 100,4 Közigazgatási terület 1025,0 1025,0 A fentiek alapján a térségi szerkezeti tervnek és a BTSZ előírásainak a terv megfelel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 18.) A/1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

BADACSONYTÖRDEMIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 18.) A/1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA BADACSONYTÖRDEMIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 18.) Jelen településszerkezeti terv Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2002. (VIII.29.)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) számú határozata

HATÁROZAT. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) számú határozata HATÁROZAT Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) számú határozata Nemesgulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesgulács község közigazgatási területére vonatkozó

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben