A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS"

Átírás

1 DR. STIPTA ZSUZSA * A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE ** 1. Bevezetés A környezetvédelem korunk egyik legnagyobb kihívását, egyben fontos feladatát jelenti számunkra. Ebben nyújthat segítséget az, ha közösen cselekedve járulunk hozzá a környezet védelmének hatékonyságához. A megfelelő védelem elérése érdekében nélkülözhetetlen a lehető összes szinten létrejövő társadalmi összefogás valamint újfajta környezetbarát technológiák alkalmazása. Ez utóbbi jelenti akár a Föld energiáival történő maximális takarékoskodást vagy újfajta energiaforrások bevezetését. E források általánossá válásával javulhat a környezet állapota, ugyanis a klímaváltozás szempontjából nem, vagy csak igen kis mértékben terhelik a környezetet, ezen felül csökkenti a környezet hulladéknövelését. A társadalmi összefogás részeként a már alaposan kidolgozott tudományos eredményeket a jogászoknak kötelességük a gyakorlatba átültetni, mégpedig megfelelő jogalkalmazói munka eredményeként. Ha ugyanis a jogszabályi háttér alkalmas más tudományágak eredményeinek a gyakorlatba ültetésére, akkor már e társadalmi szinten megvalósult a környezetvédelem érdekében nélkülözhetetlen társadalmi összefogás. Az új energiaforrások pedig éppen e kooperációt igénylik annak érdekében, hogy minél inkább elterjedjen alkalmazásuk. Tanulmányomban a megújuló energiák közül a biomasszát helyezem előtérbe. Az általános szabályok mellett igyekszem a biomassza-fűtőműre mint energiaellátóra helyezni a hangsúlyt. A tanulmány bemutatja azokat a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, amellyel többek közt az Európai Unió a környezet nagyfokú védelmét és egyben az életminőség javulását kívánja elérni a megújuló energiaforrások, köztük a biomassza felhasználásának széleskörűvé tételével. Végül az uniós szabályok magyar megvalósítását ismertetem röviden. * I. évf. Nappali tagozatos doktorandusz, ME ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék, témavezető: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár. ** A kutatás a TÁMOP 421B projekt keretében készült.

2 320 STIPTA ZSUZSA 2. A biomasszáról általában 1 Mielőtt rátérnénk a jogi aspektusok vizsgálatára, érdemes kitérni arra, mit is jelent maga a biomassza. A biomassza a mostanában oly sokat hallott kifejezéssel élve megújuló energiaforrás, melyet az emberiség már évezredek óta hasznosít energiahordozó (például tűzifa) formájában. 2. A biomassza felhasználásának három fő típusát lehet megemlíteni. Ezek a hőtermelés, az elektromos energia termelése valamint a bio-üzemanyagok vagy biogáz előállítása. A biomassza tág értelemben az élőlények és szerves anyagok összes térfogata vagy súlya. 3 Az energiahordozó formájában felhasznált biomasszát gyakorlatilag az erdő- és mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok képezik, valamint az energetikai célú növénytermesztés, azaz az energiaerdők és a szántóföldi energianövények termékei, amelyeknek jelentősége a többi megújuló energiaforrással együtt növekszik. 4 Megújuló energiaforrásként a biomassza hasznosítása számos gyakorlati előnnyel jár. Energiaellátásunkban fontos szerepet játszanak olyan tényezők, mint az energiahatékonyság illetve energiatakarékosság. Mint ahogyan azt a későbbiekben kifejtem, e két faktorra az Európai Unió is rendkívül nagy hangsúlyt fektet politikájában és jogalkotásában. A biomasszára az Unió mint fontos megújuló energiaforrásra koncentrál, hiszen a biomasszák jelentősége, hogy fosszilis energiahordozók válthatók ki velük, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás (fenntartható fejlődés). 5 Látható tehát, hogy nagy lehetőség van a biomassza energetikai célú felhasználásának növelésében. Mivel a biomassza a megfelelő kezelés esetén megújuló energiaforrás, vagyis rövid életciklusban általában egy éven belül újból megtermelődik, így olyan energiahordozók takaríthatók meg, mint pl. a kőszén, földgáz, vagy éppen a kőolaj. 6 Így a megtakarított 1 A témáról tematikusan összegyűjtött információkat ld: A biomassza honlapja: (Letöltve: október 28.) 2 Alternatív energia Biomassza. Hozzáférhető: (Letöltve: november 9.) 3 Gyulai Iván: A biomassza dilemma. Harmadik, bővített kiadás. Micropress Kft, Miskolc, o. 4 Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása. MTA, Bp., Hozzáférhető: (Letöltve: november 4.) 5 Ld. még a megújuló energiák hasznosításáról: (Letöltve: november 11.) 6 (Letöltve: november 9.)

3 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE 321 fosszilis energiahordozók nem növelik a levegő szennyezettségét és a széndioxid-kibocsátást, amely felelőssé tehető egyúttal az üvegházhatásért is. A megújuló energiaforrások és ezen belül a biomassza széleskörű felhasználására nemcsak a fenntartható fejlődés miatt van szükségünk, hanem nemzetközi vállalásaink is erre köteleznek minket. A nemzetközi kötelezettségek két területre terjednek ki: egyrészt a környezetvédelem, másrészt az energetika területére. A jogi szempontú vizsgálat során ezért elengedhetetlen a nemzetközi vonatkozások rövid vizsgálata. 3. Nemzetközi kitekintés 3.1. Előzmények: a környezetvédelem szabályozása Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben 7 a résztvevő államok kötelezték magukat arra a környezetvédelem jegyében, hogy széndioxid-kibocsátásukat az aláírást követő évtizedben 5,2 százalékkal az 1990-es szintre szorítják vissza. Az Európai Unió a mai napig igen következetes a Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségeinek teljesítésében. Az Unió ráadásul az üvegházhatású gázok 2012 utáni kibocsátását csökkentő kötelezettségvállalásokat is kilátásba helyezett. 8 Az Európai Unió már korai közösségi rendelkezéseiben is figyelemmel volt arra, hogy a környezetvédelem kiemelkedő szerepet töltsön be a tagállamok politikájában. Az Unió története során először Fehér Könyvben szabályozta a megújuló energiával kapcsolatos közös ügyeket ben a Bizottság megjelentette a megújuló energiákról szóló fehér könyvet, amelyben 2010-ig célul tűzte ki a megújuló energiák arányának 12%-ra növelését az Európai Unióban. A megújuló energiákkal foglalkozó szakpolitika életre hívása a klímaváltozás és a levegőszennyezés miatti fenntarthatósági aggodalmak, valamint Európa 7 Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez, Hozzáférhető: (Letöltve: november 20.) 8 Ld.: Az EU klímapolitikája. Hozzáférhető: (Letöltve: október 3.)

4 322 STIPTA ZSUZSA energiaellátásának biztonságosabbá tétele miatt volt rendkívül fontos. 9 A fehér könyv magában foglalta a megújuló energiákra vonatkozó közösségi stratégiát, valamint a cselekvési tervet az európai jogszabályok minél hamarabb történő meghozatalához Megújuló energiák az Európai Unió joganyagában A fehér könyvhöz kapcsolódó két fő jogszabály 2010-ig teljesítendő célokat fogalmazott meg. A szeptember 27-i 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv növelni rendelte a megújuló energiahordozó bázisú villamos energia részarányát. Emellett a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok használatának előmozdításáról szóló május 8-i 2003/30/EK irányelv is a megújuló energiák arányának javítására és azok hozzáférhetőségére szólította fel a tagállamokat. Az energia-felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításainak kereteiről szóló, július 6-i 2005/32/EK irányelvhez kapcsolódott egy, a biomasszára vonatkozó cselekvési terv is. 10 A következő évben is született uniós irányelv a megújuló energia jegyében. Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, április 5-i 2006/32/EK irányelv szintén a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés elősegítését szorgalmazta. A Bizottság január 10-én Megújuló energia-útiterv Megújuló energiák a XXI. században: egy fenntarthatóbb jövő építése címmel közleményt adott ki. E dokumentum célul tűzte ki a megújuló energiaforrásokból előállított energia összarányára vonatkozó 20 %-os mutatót illetve a közlekedésben használt megújuló energiaforrásokból előállított energiára vonatkozó 10 %-os küszöb megvalósítását. E célok meghatározását Bizottság cselekvési terve egészítette ki, 11 a 2020-ig történő 20 %-os energiahatékonysági fejlesztés szabályozásával. 9 Ld. bővebben: Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Brüsszel, A biomasszával kapcsolatos cselekvési tervről szóló COM (2005) 628 közlemény 11 Bizottság Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása című közleménye, amelyet elfogadott mind a márciusi Európai Tanács, mind január 31-i állásfoglalásában az Európai Parlament.

5 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve A korábbiakhoz hasonlóan a 2009-es uniós irányelv 12 is a megújuló energiák alkalmazását sürgeti. Felhívja a figyelmet arra, hogy számos előnyük ellenére a megújuló energiaforrások jelenleg nem versenyképesek a fosszilis eredetű energiahordozókkal, ezért elterjedésükhöz kormányzati támogatás szükséges. A támogatásnak számos EU-konform módját említi, ezek lehetnek közvetlen ártámogatás, dotáció, adópreferencia, beruházási támogatás stb. Felszólítja a tagállamokat arra, hogy megújuló energiák alkalmazásának biztosítsanak megfelelő jogi hátteret. Az irányelv fontosnak tekinti, hogy a nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervek felelősségi köre világosan meghatározott legyen, az információk széles körben álljanak rendelkezésre, kerüljön sor a közigazgatási eljárások korszerűsítésére, és gyors ügyintézést tegyenek lehetővé a közigazgatás megfelelő szintjén. Ezen felül a jóváhagyással, minősítéssel és engedélyezéssel kapcsolatos szabályok átláthatóak, objektívek, arányosak kell, hogy legyenek. Az irányelv rámutat arra, hogy a tagállamok megújuló-energia adottsága és energiahordozó-összetétele különböző. A 20%-os átfogó közösségi célkitűzést ezért az egyes tagállamok számára egyedi célkitűzésekké kell átalakítani, kellően ügyelve az elosztás méltányosságára és megfelelőségére. A tagállamok emellett ösztönözhetik a helyi és regionális hatóságokat a nemzeti célkitűzéseket meghaladó célok meghatározására, valamint bevonhatják a helyi és regionális hatóságokat a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásába és a megújuló energiaforrásokból előállított energia előnyeinek tudatosításába. Az állami támogatás szükségességét azonban a dokumentum rendkívüli módon hangsúlyozza. Látható tehát, hogy a témában számos irányelv született. E dokumentumok figyelembe vétele elengedhetetlen az uniós tagállamok számára, hiszen az irányelvben megszabott irányok kötelezik az államokat a dokumentumban foglalt célok elérésére. A célok elérését tagállami szinten kell vizsgálni, érdemes tehát a hazai szabályozásba bepillantani. 12 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról (2009. április 23.)

6 324 STIPTA ZSUZSA 4. Magyarországi szabályozás 4.1. Környezetvédelem az Alkotmányban A magyar szabályozás ismertetéséhez elengedhetetlen a jogforrási rend csúcsán elhelyezkedő Alkotmány ide vonatkozó rendelkezéseinek vizsgálata. E szabályok szabják meg ugyanis a társadalom működésével kapcsolatos érdekeket és célokat, valamint azon alkotmányos alapértékeket, amelyek az egyes jogágak számára a törvényalkotás kötelező irányát szabják meg. Ilyen például az egészséges környezethez való jog mint harmadik generációs jog, amely alapjogként kerül szabályozásra a hatályos Alkotmányban. 13 Az Alkotmány az Általános rendelkezések között tesz említést ezen alapjogról. 14 A XII. fejezetben pedig, amely az Alapvető jogok és kötelességek címet viseli, a környezetvédelem szintén hangsúlyos szabályozási tárgyként jelenik meg, mint az egészséghez való jog biztosítása érdekében megfogalmazott eszköz. 15 A többi jogág tehát köteles olyan jogszabályokat hozni, amelyek ezen alkotmányos rendelkezéseket elérendő célként segítenek elérni. Nyilvánvalóan, a már a korábbiakban ismertetett uniós szabályrendszer szintén kötelező jelleggel kerül implementálásra Magyarország jogrendjébe. Az állam az irányelvekben megfogalmazott célokat uniós tagállamként köteles nemzeti jogszabályba ültetett rendelkezésekkel elérni. Az unió emellett számos esetben ún. cselekvési tervet valamint akciótervet vár a tagállamtól, jelen esetben Magyarországtól. 13 A 2011 januárjától hatályba lépő, érvényes Alaptörvény az Alapvetés részben környezetvédelem szabályozása némiképp megváltozik. A P) cikk szerint: A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A Q) cikkben emellett még kimondja, hogy Magyarország [ ] az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. 14 Alkotmány 18. -a: A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 15 Alkotmány 70/D. (1): A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság [ ] az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

7 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE Cselekvési terv A 2009/28/EK irányelvben előírt adatszolgáltatás hívta életre a decemberi cselekvési tervet. 16 A terv ismerteti a közigazgatási eljárásokat valamint a területrendezést. E dokumentum tételesen felsorolva nevezi meg az egyes területeket (pl. építésügyi engedélyezési eljárás, területrendezés, stb.) érintő sajátos jogszabályokat. 17 Ezen felül elkötelezi magát, hogy a jövőben a vállalkozások adminisztrációs, bürokratikus terheit csökkenti. A dokumentum elismeri, hogy az engedélyezési eljárások bonyolultak, összetettek, esetenként több főhatóság, szakhatóság vesz részt a folyamatban. Ezen tényezők tehát akadályozhatják a beruházások megvalósulását. A létesítési, üzembe helyezési, működési engedélyeket a Magyar Energia Hivatal (MEH) nemzeti hatóságként adja ki. A könnyebb hozzáférés és átláthatóság érdekében a jövőben tervezik az engedélyezési eljárásokra vonatkozó információk egységes, átfogó szerkezetben történő közzétételét. Az eljárás egyszerűsítése érdekében egyablakos, egyszerűsített rendszert kívánnak bevezetni az Új Széchenyi Terv részeként. Kisméretű de még engedélyköteles, 0,5 MW fölötti kapacitású megújuló beruházásokra a Hivatal kiserőművi, összevont engedélyt ad ki, egyszerűsített eljárásban. Ez az engedély együttesen tartalmazza a létesítésre és termelésre vonatkozó engedélyt Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) A cselekvési terven kívül érdemes megemlíteni az ún. Környezet és Energia Operatív Programot (KEOP), amelynek célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indult ki, hogy a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez. Ezen kívül elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést és a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét valamint fejlesztését A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve (a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról), december. 17 A jogszabályok jegyzékét ld. a cselekvésterv 47. o-n 18 KEOP. Hozzáférhető: (Letöltve: november 7.)

8 326 STIPTA ZSUZSA A KEOP a kitűzött célok végrehajtásának egyik fontos eszköze. Mivel a KEOP tervezési időszaka túlnyúlik a 2010-es vállalások időszakán, ezért a tervezési időszak végéig már más irányszámokkal kell kalkulálni. 19 A KEOP a biomassza felhasználással kapcsolatban kiemeli, hogy az hő- és villamosenergia-termelésre is felhasználható. A konkrétumokról többet tudhatunk meg a Környezet és Energia Operatív Program Akciótervéből, amely 4. prioritásként említi a megújuló energiaforrás-felhasználás növelését. 20 A KEOP támogatja az uniós célok megvalósítását. Az ennek keretében folyó projektek sikeresség esetén támogatásban részesülnek. Mindazonáltal, a megfelelő jogi utat kell minden egyes tervnek bejárnia a siker érdekében, amelyet a következő pontban ismertetek A biomassza-fűtőerőmű engedélyezési eljárása Az engedélyezési eljárás már fentebb (4.1. pont) is említésre került mintegy az uniós adatszolgáltatás tárgyaként. Az adatszolgáltatást tartamazó cselekvési terv sorra vette a 2009-es uniós irányelv által megnevezett kritériumokat, illetve azok meglétét (illetve nemlétét) a hazai szabályozásban. Mint ahogy az fentebb látható volt, Magyarországnak vannak még hiányosságai, amelyeket azonban megfelelő jogalkotói munkával pótolni lehet és kell is. A beruházó a szilárd biomassza-alapanyagokat hasznosító erő- és fűtőművek létesítésének és működésének engedélyezése érdekében négy önálló eljárást köteles megindítani négy különböző fórumon, melyből három közigazgatási szerv, egy pedig az illetékes hálózati engedélyes társaság. Az engedélyek a környezetvédelmi engedély, az építésügyi hatósági engedélyek, a hálózati csatlakozás, végül a Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye. Az egyes eljárások azonban több ponton kapcsolódnak, egyes eljárások a másik eljárás szükséges előzményei. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás kezdeményezésének szükséges előzménye, a hálózati csatlakozási szerződés megkötésének a jogerős környezetvédelmi és építési engedély szükségszerű előzménye. A hálózati csatlakozási szerződés a MEH engedély szükséges előzménye, míg az építési engedély alapján a villamos-erőmű, illetve az 5 MW hő teljesítményt meghaladó fűtőmű 19 Gyulai: i.m. 11. o. 20

9 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE 327 kivitelezése kizárólag a MEH jogerős engedélye birtokában kezdhető meg. 21 Jelenleg az engedélyezési eljárások bonyolultak, összetettek, esetenként több főhatóság, szakhatóság vesz részt a folyamatban. Mindezen tényezők sajnos akadályozhatják a beruházások megvalósítását, ezért szükséges az eljárás egyszerűsítése. Mint ahogy azt fentebb említettem, az eljárás egyszerűsítése uniós prioritásként jelenik meg e területen, ezért szükségszerű ezen elsőbbség átültetése a gyakorlatba. 5. Záró gondolatok A zöld gondolat terjesztése mai világunkban mindenki felelőssége, ehhez azonban társadalmi szemléletváltásra van szükség. A szemlélet alakításában nagy segítséget jelenthet az a tény, hogy a megújuló energiák, ezen belül a biomassza gazdaságosságot, és olcsóbb energiát szolgáltat számunkra, tehát a takarékosság célként történő elérése könnyen egyeztethető az egyéni érdekekkel. A világ, egyben Európa a megújuló energiák felé mozdul el, e tendenciát követi az uniós törvénykezés is. A cél adott, hiszen ezek szabják meg a pontos irányt a tagállamok, köztük Magyarország számára. A hazai jogalkotó feladat, hogy utat nyisson a megújuló energia előtt, és megfelelő, kiszámítható jogi környezetet teremtsen az új technológia kiépítése számára. Az idő rövid, az uniós irányelvben megszabott elvek és határidők adottak: a magyar jogalkotó, uniós kötelezettségeinek eleget téve csakis a megújuló energia mentén indulhat el. Felhasznált irodalom Gyulai Iván: A biomassza dilemma. Harmadik, bővített kiadás. Micropress Kft., Miskolc, Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása. Kutatási jelentés. Készítette: Energia Klub, Bp., o. Hozzáférhető: energia_engedelyeztetes_1.pdf (Letölve: november 28.)

10 328 STIPTA ZSUZSA Jogforrások jegyzéke A Magyar Köztársaság Alkotmánya, évi XX. törvény Magyarország Alaptörvénye, április 25. Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez, Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Brüsszel, A biomasszával kapcsolatos cselekvési tervről szóló COM (2005) 628 közlemény A Bizottság Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása című közleménye, január 31. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról április 23. Internetes források A biomassza honlapja: (Letöltve: október 28.) Alternatív energia Biomassza. Hozzáférhető: (Letöltve: november 9.) Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása. MTA, Bp., Hozzáférhető: (Letöltve: november 4.) A megújuló energiák hasznosításáról: (Letöltve: november 11.)

11 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE 329 Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez, Hozzáférhető: (Letöltve: november 20.) Az EU klímapolitikája. Hozzáférhető: (Letöltve: október 3.) Környezet és Energia Operatív Program. Hozzáférhető: (Letöltve: november 7.) Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása. Kutatási jelentés. Készítette: Energia Klub, Bp., o. Hozzáférhető: energia_ engedelyeztetes_1.pdf (Letölve: november 28.) SUMMARY The international and domestic legal background of biomass as renewable energy Environmental protection is both a great challenge and an important task in our world. Therefore, people are obliged to conserve the Earth s energies by searching for new sources and innovative technologies such as renewable energy. Once we have figured out what kind of technologies can help us protect the environment, the next step must be taken by lawyers. The scientific results must be solidified with legal regulations and with this implementation the completion of the goal mentioned above can be attained. This essay is therefore concerned with biomass (as one source of renewable energy) and how this matter is regulated concerning biomass power plants. This paper s goal is the providing of an introduction to the international undertaking to spread the usage of renewable sources of energy (including biomass) particularly within the EU; something which is considered to be essential to environmental protection and maintaining the quality of life within the Union.

12 330 STIPTA ZSUZSA Besides introducing the international agreements and the undertakings of the EU countries, this essay examines regulation in Hungary and how the acquis communautaire appears within domestic legal sources. A separate chapter highlights those parts of the Constitution which refer to this matter. The paper also scrutinizes the Action Plan 2010 and Environmental and Energetic Operative Program. Both of these programs analyse the obligations Hungary has, based on EU standards, and how far along Hungary has complied with these actions. Finally, the essay introduces the process of the legal authorization of biomass power plants in Hungary. The world, including Europe looks more and more towards renewable energy sources, a tendency reflected by recent legislation within the Union. Hence, the task of the domestic legislator is to follow the goals set by the EU and open a way for this new technology. The legislator can only go one way: namely towards using renewable sources based on EU legal sources.

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Települési hőellátás helyi energiával című konferencia ÁLLÁSFOGLALÁSA

Települési hőellátás helyi energiával című konferencia ÁLLÁSFOGLALÁSA A Magyar Tudományos Akadémia (Környezettudományi Elnöki Bizottsága és Energetikai Tudományos Bizottsága), a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a Magyar Termálenergia

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása. Kutatás a Magyar Energia Hivatal megbízásából

Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása. Kutatás a Magyar Energia Hivatal megbízásából Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása Kutatás a Magyar Energia Hivatal megbízásából 1 Bevezetés Bemutatás Előzmények Megújulós kerekasztalok: Hol szorít a cipő? 7 rendezvény,

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben Balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com 2010. SZEPT. 23. Szeged REMEK BEMUTATKOZUNK MAGYAR MEGÚJULÓ ENERGIA

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. február 26-i Geotermia

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA Kaderják Péter Budapesti Corvinus Egyetem 2009 április 2. 2 MI INDOKOLHATJA A MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁST? Szennyezés elkerülés Legjobb megoldás: szennyező adóztatása

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser Az ENEREA Észak-Alföldi ldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Megújuló erőműberuházások. Adminisztratív és korrupciós kockázatok

Megújuló erőműberuházások. Adminisztratív és korrupciós kockázatok Megújuló erőműberuházások Adminisztratív és korrupciós kockázatok Dr. Szabó Levente Antal bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda www.bnt.eu Budapest Kijev Minsk Nürnberg Pozsony Prága Riga Tallinn Vilniusz

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok dr. Faragó Tibor, dr. Hasznos Erika sztratoszféra Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felszín

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Jó gyakorlatok az energetikában

Jó gyakorlatok az energetikában ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Jó gyakorlatok az energetikában Vámosi Gábor Ügyvezető Jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben