Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében I. Magyarország és az Európai Unió energiamixe Magyarország villamosenergia-ellátását ellentmondásos helyzet jellemzi. A hazai villamosenergia-rendszerben nagyobbrészt alap-terheléses üzemvitelre alkalmas egységek működnek, ezért a rendszer technikai eszközökkel egyre nehezebben szabályozható. Jelenleg gazdaságtalan és elavult, fosszilis energiahordozót használó erőművi blokkokkal szabályoznak. Ezek a 200 MW teljesítményű blokkok biztosítják a villamosenergia-rendszerben a szekunder tartalékokat. A jelenlegi helyzetben pár éven belül bekövetkezhet olyan szituáció, hogy a kapacitáskiesések nem lesznek kezelhetők a tartalékok hiányában. A belföldi helyzet, a nagykereskedelmi piaci verseny hiánya nem kényszeríti a szereplőket folyamatos technológiai fejlesztésekre, így a hazai erőművek többsége elavult, primer energiahordozó felhasználásuk, élőmunka-igényük nagyobb az európai szintnél. Meglévő szén- ill. földgáztüzelésű erőműveink még mindig jelentős szerepet, közel 50 %-os részarányt töltenek be a villamosenergia-termelésben, de tervezett élettartamukat több évtizeddel meghaladó életkorúak, hatásfokuk és környezetvédelmi paramétereik, CO 2 -kibocsátásuk nem felel meg a mai követelményeknek. A Paksi Atomerőmű Zrt. a magyar nemzetgazdaságban, illetve a villamosenergiatermelésben meghatározó szerepet tölt be, 2009-ben annak 42%-át adta. A Paksi Atomerőmű hazánkban jelenleg és a tendenciát tekintve is az energiaellátás legalacsonyabb értékesítési áron (2009-ben 10,67 Ft/kWh) termelő egysége, hosszú távon a versenyképes árú villamosenergia-ellátás biztosításnak és a CO 2 -kibocsátás csökkentésnek hatékony eszköze. Az Országgyűlés 2005-ben tudomásul vette a Paksi Atomerőmű üzemidejének (azaz 30 évnek) a 20 évvel történő meghosszabbításáról szóló tájékoztatást, illetve előzetes hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdődhessen. 1

2 2009-ben a villamosenergia-termelés 8%-a származott megújuló forrásokból, aminek 68,5%-a biomassza eredetű. Ebben jelentős részt képvisel a tűzifa szénnel való együttégetése rossz hatékonyságú, elavult erőművekben, amelyek kiváltása fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok alapján is indokolt. A megújuló villamosenergia-termelésen belül a szélerőművek részesedése 13,4 %, a vízerőműveké 9,7 %, a biogázé 2,2%, a kommunális eredetű energiatermelés pedig 6,2%. Az Európai Unión belül egységes, hosszú távú energiapolitika iránt először 2005-ben mutatkozott igény az olajár emelkedése és a klímaváltozás okozta kihívások miatt. Az Európai Bizottság ennek hatására 2006-ban jelentette meg a Zöld Könyvet Európai Stratégia a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiáért címmel. Az Európai Unió energiapolitikai elveit tartalmazza az Energia 2020 Stratégia, amely az erőforrás- és energia-hatékony, alacsony szén-intenzitású gazdaság átalakítását tűzte ki céljául. A év adatait elemezve az EU-27 villamosenergia-termelésének megoszlása a következők szerint alakult: megközelítőleg a villamosenergia-termelés 56%-át állítottak elő földgáz, olaj illetve széntüzelésű erőművekben, 28%-os volt az atomenergia részesedése, illetve 18%-ot képviseltek a megújuló erőforrások. Az Európai Bizottság 2050-re a villamosenergia-szektor dekarbonizációját tűzte ki célul, ami valószínűleg az atomenergia részesedésének szinten tartása mellett csak a megújuló erőforrások maximális hasznosításával és a CCS (széndioxid leválasztás és tárolás) széles körű alkalmazásával lesz megvalósítható. A megújuló energia termelésünk bázisa jelenleg a nagy vízerőművek, a szárazföldi szélerőművek, a napkollektorok és a napelemek, a geotermikus rendszerek, a biomassza, illetve az első generációs agroüzemanyagok hasznosításával tekinthető megoldottnak. II. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve A magyar megújulóenergia-politika legfontosabb stratégiai célja, hogy a hosszú távú szempontokat is mérlegelve optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság érvényesülését. A magyarországi megújulóenergia-politika legfőbb területei: o ellátásbiztonság, o környezeti fenntarthatóság, klímavédelem, o mezőgazdaság-vidékfejlesztés, o zöldgazdaság-fejlesztés, o közösségi célokhoz való hozzájárulás. 2

3 A cselekvési terv legfontosabb feladata, hogy kijelölje azokat az alapelveket, cselekvési irányokat és intézkedéseket, amelyekkel teljesíthető az energiaforrások felhasználásában 2020-ra a 14,65 %-os megújuló energiahordozói részarány. Ez jelentősen meghaladná az Európai Unió által Magyarország számára előírt 13 %-os célértéket. Az egyes megújuló energiaforrás típusokra vonatkozó cél meghatározása során a következő korlátozó tényezők szabta határokat kell megvizsgálni: o megújuló energiaforrás típus fenntartható mennyiségi potenciálja, o a villamosenergia-rendszer szabályozhatósága, o a finanszírozási lehetőségek korlátozottsága. Vízenergia: Magyarország vízenergiai adottságai csak részben kedvezőek, ugyanis kevés a hegyes terület, országosan eltérő a csapadék eloszlása térben és időben, a nagy vízhozamú folyóink kis esésűek. A vízenergia hasznosításához duzzasztóművek létesítésére lenne szükség. Ennek figyelembevételével a 66 MW beépített teljesítményt elsősorban kisméretű, 5 MW alatti, már meglévő duzzasztóművekbe beépíthető törpe vízerőművek létesítésével, valamint folyómedrekbe telepített átáramlásos turbinákkal tervezzük elérni. A beépített teljesítmény ezáltal 2020-ra 29 százalékkal növekszik a évhez képest. Jelentős vízgazdálkodási, árvízvédelmi és környezetvédelmi kérdés. Szélenergia: meghatározásra kerültek azok a helyszínek, ahol gazdaságosan telepíthetők nagyobb szélturbinák. A szélenergia rendkívül környezetbarát, de időjárásfüggő, nem szabályozható. A jelenleg nagy számban telepített szélkerekek esetében a névleges szélsebesség (amelynél a névleges teljesítmény leadására képessé válnak) a m/s tartományba esik. Ez megfelel km/óra mért szélsebességnek. Mint ismeretes, Magyarországon a 70 km/óra szélsebesség már károkat okozó vihar formájában jelentkezik, és előfordulása ritka. Ugyanezek a szélkeréktípusok 2 m/s szélsebesség alatt nem adnak le villamos teljesítményt, ez viszont gyakori helyzet. A szakemberek a meteorológiai adatok ismeretében a tájegységek szerinti adatok alapján rendelkeznek a tervezéshez elengedhetetlen adattal. Geotermikus energia: Magyarországon a geotermikus mutató jelentősen meghaladja a világátlagot, ami az ország egyik természeti kincse. A geotermikus energia esetében a kútlétesítés és visszasajtolás közvetlen költségén kívül - a hőellátási és elosztási rendszer kiépítésének ráfordításai miatt - a legjelentősebb korlátozó tényezőt a finanszírozás biztosítása jelenti. A geotermikus energia hőellátásra történő hasznosítása konkrét esetben lehet épületfűtés, használati melegvízszolgáltatás, fürdők víz- és hőellátása, üvegházak hőellátása stb. Egy-egy beruházásnál a minél komplexebb hőhasznosítás kívánatos. A célok között az épületek hőellátása kiemelt feladatot képez. A termálkutak nagyobb épületegyüttesek ellátását és kisebb-nagyobb települések távhőellátását teszik lehetővé. A következő időszakban elsősorban a meglévő 3

4 termálenergia gazdaságos felhasználására kell fókuszálni, különösen azokon a területeken, ahol a hőigény fennáll és kedvezőek a geológiai adottságok, új kutak is létesíthetők. Napenergia: a napsütéses órák számát tekintve a napenergia-hasznosítás a kifejlett technológia révén igen jó eszköz a megújuló energiaforrások elterjesztésében. A napenergia aktív hasznosításának két módja: a napenergia termikus hasznosítása, illetve a napenergia villamosenergiatermelés célú hasznosítása. A napenergia termikus hasznosításának elterjedt és jellegzetes eszközei az épületek besugárzott felületére (tetőre) szerelt napkollektorok. Tekintettel arra, hogy hazánkban az eddig felszerelt napkollektorok felülete csak töredéke a napkollektorok telepítésére hazánkban alkalmasnak tartott felületnek, jelentős mértékű fejlesztés várható ezen a területen. A termikus napenergia-hasznosító berendezések leggazdaságosabban használati meleg víz (HMV) előállításra alkalmasak, éves átlagban 30 50%-os hatásfokkal hasznosítják a napenergiát. Biomassza: Magyarország kiváló agroökológiai adottságokkal rendelkezik a biomassza versenyképes előállítására. Az élelmezési és takarmányszükségletet meghaladó mennyiségben képes a magyar mezőgazdaság fenntarthatóan biomasszát előállítani és jelentős a biogáz-előállítási potenciál. Szilárd biomassza Magyarország kiváló agroökológiai adottságokkal rendelkezik a biomassza hosszú távon fenntartható, versenyképes előállításához. A rurális térségekben a biomassza az egyik legkönnyebben elérhető, olcsó energiaforrás, ezért annak energetikai hasznosítása túlmutat az energiapolitika céljain, egyben fontos agrár- és vidékfejlesztési eszköz is. A biomassza energetikai célú felhasználása hozzájárul a bioökonómia, a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott, a fosszilis alapanyagok kiváltását lehetővé tévő, jelentős munkahely-teremtési potenciállal bíró gazdaságfejlesztési modell megvalósításához. Fontos megjegyezni, hogy a megújuló energiahordozók jelentős része olcsón elérhető, ezzel egyidejűleg a vidéki térségek saját forrásból képesek lehetnek kielégíteni környezetbarát módon, kisebb költségekkel saját energiaigényük jelentős részét. Bioüzemanyag A szilárd biomasszához hasonlóan, Magyarország kiemelkedő agroökológiai feltételekkel rendelkezik a bioüzemanyag-előállítás területén, az első generációs és különösen a második generációs bioüzemanyagokhoz szükséges alapanyag termelése vonatkozásában egyaránt. Magyarország az elkövetkező 10 évben törekedni fog arra, hogy különösen a cseppfolyós bioüzemanyagok terén olyan alapanyagokat használjon, amelyek nem jelentenek versenyt az élelmiszer-termelés számára. Biogáz A biogáz-alkalmazások elterjesztése nemcsak energetikai megfontolásból indokolt, hanem számos egyéb tényező is különösen indokolttá teszi a területen történő előrelépést (környezetvédelmi technológia). A biogáz-előállítás a termelési hulladékok, 4

5 mezőgazdasági melléktermékek és egyéb szerves anyagok kezelésével hozzájárul a környezetvédelmi célok teljesítéséhez, a metángáz-kibocsátás csökkentésével fontos klímavédelmi eszköz. III. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei specifikumok Energiaforrások A megyében korábban négy 50 MW-nál nagyobb teljesítményű erőmű is üzemelt, azonban a veszteségeket termelő üzemeltetés miatt a közelmúltban először a berentei Borsodi Biomasszaerőmű (71 MW) és a Tiszapalkonyai hőerőmű (90 MW), majd a tiszaújvárosi Tisza II. Hőerőmű (900 MW) is leállt a villamos energia termelésével. Az egyetlen 50 MW-nál nagyobb teljesítményű hőerőmű a megyében a Sajószögedi gázturbinás hőerőmű (120 MW). Az 1998-ban üzembe helyezett gázturbinás hőerőmű mellett részt vesz a villamos energia termelésében a Miskolc-Diósgyőri fűtőerőmű (3,9 MW áram, 4,1 MW hő), a Miskolc-Bulgárföldi fűtőerőmű (1,1 MW áram, 1,1 MW hő) és a Miskolc-Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű. Villamos energia termelésére alkalmas továbbá az ózdi (4,8 MW áram, 4,8 MW hő), a kazincbarcikai (9,6 MW áram, 55 MW hő), a tiszaújvárosi (6,4 MW áram, 40 MW hő) és a sárospataki (1 MW áram, 1,6 MW hő) fűtőmű. A megyében a megújuló energiaforrások közül az országos átlag (20,56%) feletti erdősültségre (30,19%) alapozva a biomassza nyújt jelentős hasznosítási lehetőségeket, így az erdőgazdasági hulladékok, a fa- és bútoripari, illetve egyéb növénytermesztési hulladékok, valamint energetikai célból telepített faültetvények biztosíthatnak elegendő mennyiséget ahhoz, hogy korszerű technológiával kiváltható legyen például a városi távfűtési hálózatok egy része, a nagyobb kommunális oktatási, kórházi, egyéb intézményi stb. létesítmények hagyományos energiahordozói, valamint az ipari parkokban, illetve saját telephelyen működő vállalkozások hő- és villamosenergia-átalakító bázisai. A megyében a korszerű, új generációs biomassza erőművek jelentős felvevői lehetnek a helyben megtermelt biomasszának, amellyel csökkenthető a megye szénhidrogén energiahordozóktól való függősége. Ennek pozitív példája a Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. 780 millió forintos beruházással felépített és közelmúltban Miskolcon átadott 3 MW kapacitású biomassza-tüzelésű fűtőműve. A megújuló energiaforrást használó létesítménnyel évente egymillió köbméter földgáz takarítható meg. A zöldmezős beruházásban felépített fűtőmű évente 4,5 ezer tonna biomasszát használ fel. Bár Miskolc teljes távhőfelhasználását tekintve teljesítménye nem jelentős, szerepe fontos, mert évente tonnával csökkenti a kibocsátott CO2 mennyiségét. A Sajóbábonyi Ipari Parkban a Kiserő Energiaszolgáltató Kft. 300 millió forintos beruházással épít új biomassza kiserőművet. Az épülő erőmű fűtőanyaga faapríték és 5

6 felhasználja a szomszédos biodízel üzemből visszamaradt napraforgóhéjat. A biomassza felhasználása nemcsak import energiát vált ki, hanem az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódóan foglalkoztatási hatással is jár, ezért lokális hőenergia célú hasznosítása kívánatos a megyében. A megye három legjelentősebb vízerőműve a Kesznyéteni (2 x 2,2 MW), a Felsődobszai (0,52 MW) és Gibárti vízerőmű (0,5 MW). A vízenergia hasznosításának aránya elméletileg növelhető lenne a megyei vízfolyásokon. A megvalósítás előtt azonban a duzzasztóművek környezeti hatásait alaposan vizsgálni kell. A megye ökológiai értékeinek védelmére tekintettel a vízművek üzemeltetése külön hatósági szabályozás és megállapodás szerinti feltételek mellett engedhető meg. A megyei rendezési terv nem támogatja a világörökségi és tájképvédelmi területen erőmű építését (pl. Szerencsi biomassza erőmű, illetve Aranyosvölgyi szivattyús vízerőmű), melyek tájképre, környezetre, kultúrtájra és benne a tokaji világörökségi területre gyakorolt hatása kiszámíthatatlan. A területrendezési tervre vonatkozó ajánlások meghatározzák, hogy az ökológiai hálózat területén a tájképvédelmi övezetben, továbbá a világörökségi és borvidéki területeken erőmű nem létesíthető. Az éghajlati adottságok, az Országos Meteorológiai Intézet által 70 m magasságban végzett szélsebesség mérési eredmények és a területrendezési terv térképi melléklete alapján szélenergia hasznosítására a megye keleti területei (Cigánd környéke) és a Sajó-völgyének védett területektől távol eső részei alkalmasak. A megyében szélerőmű-parkot még nem telepítettek, azonban három szélerőművet már felavattak: Bükkaranyos mellett 2005-ben két szélerőművet állítottak fel, melyek összteljesítménye 2x0,225 MW; Felsőzsolca és Onga határában látható a 2006-ban felállított szélerőmű, mely névleges teljesítménye 2 MW. A megye fontos megújuló energiaforrása a geotermikus energia, amit szintén fel lehet használni hő- és villamos energia termelésére. A PannErgy Nyrt. irányításával Miskolc mellett zajlik az ország jelenlegi legnagyobb geotermikus projektje, a Miskolci Geotermikus Projekt szeptemberében sikeresen lezárult a Miskolcot és agglomerációs körzetét geotermikus hővel ellátó projekt beruházásához szükséges öt darab geotermikus kút fúrása. A sikeres fúrási munkálatokkal párhuzamosan a kutak próba termeltetése és tesztjei is lezajlottak, így megállapítható, hogy a MAL-PE-01, MAL-PE-02, valamint a KIS-PE-01B kutak vize nagyon hasonló karakterű, és nagyvonalakban egyezik a KIS-PE-01-es kút vize is. KIS-PE-02 kút vizsgálata folyamatban van, de az előzmények alapján a többi kúthoz hasonló vízösszetétel prognosztizálható. A vízvizsgálat mellett a kutak gázvizsgálata is megtörtént, amely azt mutatta ki, hogy metán és CO2 tartalmuk is igen csekély. Mindezek alapján a geotermikus energiatermelés 150-ed részére csökkenti a földgáz alapú termelés üvegházhatást okozó gázainak kibocsátását ben elkezdődtek a Kistokaj-Mályi- 6

7 Miskolc hővezeték építési munkálatai, valamint zajlik a hőcserélő állomások építése. Az elmúlt két évben megvalósult beruházás eredményeként Miskolc mellett 2014-tól várhatóan Mályi és Kistokaj is bekapcsolódhat a geotermikus hő hasznosításába. A fentiekhez hasonlóan fontos a Leader forrásból Miskolc térségében megvalósuló ún. Makrovirka projekt, mely célja a térség települései villamosenergia-önellátásának megteremtése decentralizált, megújuló energiaforrásokat (RES) hasznosító közösségi erőművek építésével, a közösség tagjainak aktív bevonásával. Szintén a Leader keretén belül valósult meg az 1 falu 1 MW program, mely részletes tartalmát a már megvalósult projektek tárgykörben mutatjuk be. A napenergia hő- és villamos energetikai célú hasznosítására a megyében jelenleg még csak lokálisan jelentkezik igény, elsősorban a lakosság részéről, illetve az időszakosan hasznosított üdülőterületeken, kempingek, szabadidőközpontok, üdülő-együttesek és tározótavak térségében. A környezetkímélő napenergia hasznosításával helyi szinten jelentős energia- és költségmegtakarítás érhető el. A megye korszerű energiafelhasználási rendszereinek kialakításában a szoláris berendezésekkel kombinálható biomassza bázisú energiaátalakítási technológiák jelenthetnek mérhető nagyságrendet. Fejlesztési területek Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójának Javaslattételi szakasza a megye fejlesztésének stratégiai céljai között részletezi az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának, valamint az energiahatékonyság ösztönzésének lehetőségét, amely az alábbi területekre koncentrálódik: - A megújuló energiaforrások hasznosítása a térségi decentralizált energiatermelő, tároló, elosztó és integráló rendszerek létrehozásával, amely egyszerre segíti a nagyobb intézmények, ipari területeken koncentrálódó vállalkozások, illetve távfűtőművek energiaköltségeinek csökkentését, valamint - különösen a biomassza alapú fűtési célú energiatermelés esetén - a helyi foglalkoztatás bővítését és az energiára fordított jövedelmek helyben tartását. A kiemelten fontos gazdasági központokban a hatékony és olcsó energia eléréséhez szükséges energetikai beruházások megvalósítása. A megújuló energiaforrások felhasználása az alábbi területeken célszerű: - A biomassza alapú energiatermeléssel összhangban a megyében az erdősültség növelése a gyengébb termőhelyi adottságú területeken: energiaerdő ültetvények létrehozása, valamint egyéb mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosítása (ágnyesedék, szalma, stb.); - Az 1 falu 1 MW program folytatása és DG RES (decentralizált megújuló energiaforrást hasznosítók) intelligens mikro-hálózat (smart grid) mérlegkörének megvalósítása a megyében; 7

8 - Geotermikus energia fűtési célú alkalmazása lakossági, illetve termelői (pl. melegházi zöldségtermesztés) felhasználás céljára; - Szélerőmű park létesítése Cigánd térségében a Bodrogközi fejlesztések kiemelt beruházásaként és a Sajó-völgyének védett területektől távol eső részein; - Helyi szinten a vízenergia hasznosításának bővítése, figyelembe véve a duzzasztóművek környezeti hatásait, illetve a meglévő erőművek korszerűsítését; - A föld-hő hasznosítása hőszivattyús fűtési rendszerek elterjesztésével, hőszivattyú gyártás telepítésével. - Az energiafogyasztás csökkentésének és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése a lakosság, az intézmények és a vállalkozások körében, illetve az energiaveszteség minimalizálása a fogyasztó és termelő rendszereknél. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogramja szintén külön prioritásként kezeli e tématerületet, mely Az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzése címet viseli. A prioritás alkalmazkodik azokhoz a hazai és nemzetközi irányokhoz, amelyek elengedhetetlenek a fenntartható energiapolitika biztosításához. Figyelembe véve az ország jelentős fosszilis alapú energiaimportját, az energiatakarékosság növelése és a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása az ellátásbiztonságra és a klímavédelemre irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósításának legfontosabb tényezői. Általuk csökken a fosszilis energiahordozók felhasználása, valamint a társadalom energia-kitettsége, tehát jelentős környezetvédelmi és fenntarthatósági hasznokat vonnak maguk után. Ezen törekvések összhangban állnak Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban tematikus célkitűzéssel. Az energiafüggőség csökkentésére és klímavédelemre irányuló célok megvalósítását, valamint a gazdasági válságból történő kilábalást számottevően hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely a legkisebb költséggel és legnagyobb társadalmi, éghajlatvédelmi haszonnal az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és energiatakarékos új otthonok építése terén javítható. Jelentős energia-megtakarítási potenciál rejtőzik a hazai, működő távfűtési rendszerek teljes körű korszerűsítésében is. A primer oldali fejlesztések tekintetében fontos szerepe van a megújuló energiaforrások alkalmazásának is, különösen a biomassza és a geotermikus energia vonatkozásában jelentős a potenciál a távhőrendszerek megújuló alapra helyezésére. A megye természeti adottságait számba véve a megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt társadalmi, környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek, amely a hagyományos 8

9 energiahordozókra épülő, magas-energiaintenzitású gazdasági modell dekarbonizációjában központi szerepet játszik. A nagyarányú megújuló alapú termelés biztonságos és hatékony integrálásának biztosítása érdekében szükséges a megfelelő rugalmasságot biztosító termelői egységek, tárolók kiépítésének és a hálózati infrastruktúra, azaz az intelligens hálózatok fokozott elterjedésének az elősegítésére is hangsúlyt fektetni. Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó energiatermelési technológiák kidolgozására és alkalmazására irányuló K+F+I tevékenységek támogatása és a kapcsolódó pénzügyi ráfordítások növelése szükséges. Épületek energiatakarékos felújítása és megújuló energia alkalmazása Az épületenergetikai programokon belül a közszféra részére az energiahatékonyság növelését a konkrét beruházások mellett, olyan soft típusú energiagazdálkodási eszközök elterjesztésén keresztül is ösztönözni kívánjuk, amelyek az energiafelhasználás nyomon követésével (monitoringjával), folyamatos szabályozásával csökkentik az energiafogyasztást. Távfűtőművek korszerűsítése és fejlesztése A megyében elvárt eredmény a megújuló energiaforrások termelésének növelése és a nagyobb mértékű hálózatra történő integrálásuk megteremtése. A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazásának köszönhetően csökken az ország szén-dioxid kibocsátása, energiaimport-függősége és a környezet-terhelése, mérséklődnek a felhasználók energiaköltségei, valamint különösen a biomassza esetében bővül a vidéki foglalkoztatás. Fontos a távhőrendszerek megújuló energiaforrások használatával kombinált, komplex, primer és szekunder oldali energetikai korszerűsítése, új, megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítmények kialakítása, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek kiváltása és megújuló alapra helyezésének, valamint az új termelő egységek távhőrendszerre történő integrálásának az ösztönzése, a hálózati veszteségek csökkentésére irányuló fejlesztések. Ezen felül hangsúlyt kell fektetni az egymástól elkülönült távhő elosztói rendszerek hatásfoknövelő összekapcsolására is. A fenti beavatkozások mindegyike közvetlenül, illetve közvetve fokozza az energiahatékonyságot, csökkenti a CO2 kibocsátást. A projekt megvalósítása jelentősen hozzájárul a távhőellátás versenyképességének javításához, a távhő rezsidíjak féken tartásához. A megújuló energiaforrások növelésére Magyarország a számottevő környezetvédelmi és klímavédelmi hasznok mellett, mint a gazdasági fejlődés egyik kitörési pontjára is tekint. Megújuló energiatermelő kiserőművek és rendszerek fejlesztése 9

10 A megújuló energia felhasználás növelése érdekében elengedhetetlen a megye és a térség megújuló energiatermelő létesítményeinek és rendszereinek fejlesztése, illetve új erőművek, rendszerek kiépítése. Az erőművek a megtermelt energiát közvetlenül a hálózatba továbbítják és ez egy kisebb település, ipari park, ipari terület energiaszükségletét fedezi vagy kiegészíti. Ezáltal csökken a fosszilis energiahordozók felhasználása, ennek hatására csökken a CO2 kibocsátás mennyisége. A magyar villamos-energia rendszer azonban jelenleg nagyon rugalmatlan. A megtermelt energiát korlátozott mennyiségben tudja csak a rendszerébe beengedni, ezért a hálózat szabályozásához hozzájáruló energia tárolók építése, kialakítása is szükséges, a rendszer rugalmassá tétele mellett. Követendő példa a már előzőekben említett Makrovirka projekt, mely hozzájárul a térség települései villamosenergia-önellátásához decentralizált, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi erőművek építésével. IV. Megvalósult beruházások, működő létesítmények: Miskolci Geotermikus Project Magyarország, bár nem aktív vulkáni területen található, geotermikus adottságai mégis európai, sőt nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőek. Magas a hőmérséklet mélységgel történő emelkedése, ~ 45 C/km, szemben az átlagos C/km értékkel. Így 500 m mélységben az átlaghőmérséklet már C, 1000 m-ben C, 2000 m mélységben pedig C, a melegebb területeken akár C lehet. A felszín alatt több km mélységig megtalálható törmelékes üledékekből (homok, homokkő) vagy repedezett mészkőből, dolomitból az ország területének több mint 70 %-án minimum 30 C-os termálvíz feltárható. Magyarországon a geotermikus potenciál alulról közelítő becslések szerint is legalább ~ 60 PJ/év. 10

11 A Miskolci Geotermikus Projekt bemutatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PannErgy Nyrt. az együttműködés kezdetén abból indult ki, hogy a város fűtőművének földgázfelhasználása és károsanyag-kibocsátása csökkenthető a megújuló energia felhasználásával, ami végső soron egy tisztább, élhetőbb várost biztosít a miskolciak számára. Az önkormányzat tulajdonában lévő MIHŐ Kft. és a PannErgy közösen azzal a céllal alapította meg 2009 augusztusában a Miskolci Geotermia Zrt. projektcéget, hogy Magyarország egyik legnagyobb városának egy igen jelentős részét megújuló forrásból származó hőenergiával lássa el. Az előzetes várakozásokat is felülmúlták azok a kedvező eredmények, amelyeket az első kút megfúrása során, 2010 őszén tapasztaltak. A Mályi kútban mintegy 2300 méter mélységében található a termál tározó, és az innen feltörő víz, mind a hozam (150 l/s), mind a hőmérséklet tekintetében (105 C) kitűnő alapot jelentett a további fúrásokra. A meglévő termelő kút mellé egy újabb termelő kút, és három visszasajtoló kút megfúrására került sor. A beruházás műszaki célja, hogy a geotermikus energia betáplálásra kerüljön a rendszerhez legközelebb lévő Miskolc Avas hőkörzet fűtési rendszerbe, amely az ott lévő panel épületeket látja el hőenergiával. A termálkútból kinyert hőteljesítmény csővezetékeken és hőcserélőkön keresztül jut el a hőfogyasztókhoz, és a lehűlt folyadék kerül visszasajtolásra. A rendszer működtetésének egyik alapkövetelménye volt, hogy a fogyasztók adott pillanatnyi hőteljesítmény-igényének függvényében szabályozni lehessen a rendszert a termálkút szivattyújának vízkitermelésével, valamint a keringető szivattyúk vízszállításával. Ennek megvalósítása érdekében számos ponton szükség van a hőmérséklet, a nyomás és a térfogatáram mérésére, amely adatok alapján a központi távfelügyeleti rendszer irányítja a geotermikus fűtőművet. 11

12 A Miskolci Geotermikus Projekt megvalósításához a PannErgy Cégcsoport több mint 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást realizált, az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából és Magyarország központi költségvetéséből finanszírozott pályázati konstrukciók keretében. A geotermális hőenergia hasznosítás rendszere az alábbi jól elkülöníthető, helyileg is elválasztható részegységekből épül fel: - Mályi kitermelő kutak szivattyúval, szűrővel, gáztalanítóval, vízkezelő egységgel - Termálvíz vezeték a Mályi kitermelő kutak és a Kistokaji Hőközpont között - Kistokaji Hőközpont - Avasi Hidraulika Állomás - Visszasajtoló vezetékrendszer - Kistokaji visszasajtoló kutak május 7-én indították el a Miskolci Geotermikus Projekt keretében megvalósított geotermikus hőszállító rendszert, amellyel megkezdődött a hőenergia szállítása Miskolc Megyei Jogú Város felé. Ezzel elindult Közép-Európa legnagyobb geotermikus fűtőműve. A Miskolci Geotermikus Projekt eredményeként 2013 májusa óta Miskolc Avas városrész távfűtésének és HMV ellátásának meghatározó része geotermikus forrásból történik, nyáron 5-8 MWth, télen MWth hőteljesítménnyel április A Miskolci Geotermikus Projekt második ütemében a geotermikus forrásból nyert hőenergia a belvárosi fogyasztókhoz történő eljuttatására alkalmas távvezetékrendszer épül a Tatár utcai Fűtőműig, ahol egy új hőátadó állomás épül. Az Európai Uniós forrás felhasználásával lehetőség nyílik a Miskolc Belváros, továbbá a Miskolci Egyetem területén jelentkező fűtési-, és használati melegvíz hőigényének részleges geotermikus energiával történő ellátására. Ezen beruházással elérhető az eredeti tervekben szereplő GJ éves primer hőleadás. A második fázis éles üzemindulása a 2014-es fűtési időszak kezdetére valósulhat meg. A Miskolci Agrokultúra Kft. által létesített 7000 m2-es fóliasátornak a geotermikus rendszerre történő csatlakoztatása 2013 év végén történt meg, amellyel együtt a mezőgazdasági termelés is bekapcsolódott a geotermikus energiahasznosításba. A PannErgy beruházásában megvalósításra kerül a miskolci avasi és belvárosi hő körzetek ellátását biztosító hőellátó rendszer hulladékhőjét tovább hasznosító, innovatív növénytermelő üvegház komplexum. A Miskolci Üvegház Projekt során olyan nagy hatásfokú Kelet-közép Európában még nem használt technológiát kívánnak megvalósítani, amely a növénytermesztéshez szükséges legkedvezőbb körülmények kialakítását teszi lehetővé. Jelen projekt megvalósulásával a térség és Kistokaj közép- 12

13 európai mércével mérve is jelentős megújuló energia felhasználása mellett, a magyar kertészeti és zöldség termesztési ágazat meghatározó szereplőjévé válik. A megvalósuló, közel 10 hektár méretű üvegház várhatóan 30 főt meghaladó új munkahelyet biztosít Kistokaj és agglomerációja számára. Az üvegház projekt tervezése mintegy 12 MW hőkapacitás kiépítésre és 120 TJ/ év mértékű hőleadásra épül. A már működő Miskolci Geotermikus Rendszer mellett egy olyan rendszer kerül megvalósításra Kistokajban, amely a miskolci fűtési körzetből visszaérkező víz hőenergiáját fogja tovább hasznosítani. Ennek a beruházásnak a megvalósulásával lehetőség nyílik Kistokaj térségében az ipari és lakossági fogyasztók geotermikus rendszerbe kapcsolására, ezáltal megvalósítva a kétlépcsős geotermikus hőhasznosítást. A beruházás során 10 ha üvegház kerül kialakításra, amely munkahelyeket teremt a térségben élők számára és biztosítja azt is, hogy további vállalkozások is csatlakozhassanak a megvalósításhoz. Mindamellett tehát, hogy európai viszonylatban is jelentős geotermális beruházásról van szó, Közép-Európa tekintetében egyedülálló a projekt a tekintetben, hogy egy település (Kistokaj) komplett energiaellátását geotermikus energiával biztosítják. Műszaki adatok Miskolci Geotermikus Projekt számokban: Hőkapacitás: 70 MW Kifolyási hőmérséklet: 95, 105 C Hozam (kutanként): maximum 150 l/s Termelőkutak mélysége: m Termelőkutak száma: 2 Visszasajtoló kutak száma: 3 Beruházási költség: 25 millió EUR Geotermikus hőigény: TJ A Miskolci Geotermikus Projekt elnyerte a GeoPower Market legjobb fűtési projektje nemzetközi díjat. Miskolc, Kenderföldi bio-fűtőmű (Kilián lakótelep) A beruházás célja az volt, hogy hozzájáruljon Miskolc kiliáni városrészében a távfűtési alrendszer korszerűsítéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez, lakás és az intézmények hőellátásához. A megvalósítás során egy 3 MW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán került telepítésre egy zöldmezős beruházás keretében. Az alapanyag előállító és kiszolgáló 13

14 berendezések beszerzése történt meg, illetve kiépítésre került a hőátadáshoz szükséges távhővezeték hálózat. A projekt keretében beépítésre került 3 MW fűtési kapacitású biomassza kazán alakítja át a megújuló energiaforrásból származó tüzelőanyagot hőenergiává. A megtermelt energia a beruházás keretében kiépítésre kerülő hőtávvezetékeken keresztül jut el a Kenderföldi és a Dorottya utcai fogyasztókhoz. A távhőszolgáltatás Miskolc ezen területén teljes mértékben földgáz alapon üzemelt, a fejlesztés eredményeként ez a függőség megszűnt. Átmenti földgáz hiány esetén is biztosítható lesz, még a leghidegebb időjárás esetén is, egy alapszintű szolgáltatás. A kazán csak a fűtési szezonban üzemel majd. A biomassza fűtőmű kibocsátása minden kategóriában alatta van a jogszabályban megállapított határértékeknek. A beruházás technológiai létesítményei zárt, hangszigetelt csarnokban kerültek elhelyezésre, a jelenlegi környezetben többlet zajterhelés nem várható. A fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy helyi tüzelőanyaggal, a térségből származó faaprítékkal kerüljön kiváltásra a földgáz. A biomassza tüzelésű kazánház évente kb tonna faaprítékot használ fel, ezzel közel m3 földgáz kiváltására van lehetőség. A korábban hulladéklerakóba kerülő, vagy hasznosítatlanul lebomló másodnyersanyagok felhasználásával takarékoskodni lehet a természeti erőforrásokkal is. A megtermelt hőenergia megújuló energiaforrásból származik, így a projekt hozzájárul az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a projekt élettartama alatt mintegy t szén-dioxid kibocsátása kerülhető el. Ezzel a beruházás érdemben járul hozzá a klímaváltozás negatív hatásai elleni küzdelemhez. A fejlesztést az indokolta, hogy az ellátásbiztonság fokozása érdekében szükséges volt a miskolci távfűtés teljes földgázfüggőségének csökkentése, emellett a térségben a 14

15 szükséges alapanyagok rendelkezésre állnak, így helyben lehetővé vált a biomassza fűtési célú hasznosítása. A fejlesztés mindezek mellett mintaként szolgálhat a további hazai megújuló energiás távhő-fejlesztésekhez. A Bükk-Térségi Vidékfejlesztési Közösség 1 falu 1 MW és LEADER-BEV-WAYS programjainak keretében megvalósult fejlesztések ( ) Az 1 falu 1 MW program bemutatása Az 1 falu 1 MW program I. üteme DG RES termelés A komplex térségfejlesztési program első ütemében 100 %-os LEADER támogatásból, közel 277 millió forint értékben 27 db demonstrációs és oktatási célú Közösségi Energiaudvar energiatermelő rendszereinek (PV rendszer, növényolajos minierőmű, napparabola, biomassza kazán) beruházása indult meg. A projektek és között valósultak meg. Műszaki tartalom: 24 db 3-5 kwp/db naperőmű, 5 db 5-15 kwp/db növényolajos mini erőmű, 2 db 60 kw/db napparabola, 2 db 120 kw/ db faapríték kazán, 1 db 1,7 kwp szélgenerátor, 18 db 2 m2 napkollektor. Az 1 falu 1 MW program II. üteme DG RES termelés és integráció A program második üteme 1,8 milliárd forint értékben, KEOP támogatással tervezett, melyre 27 tagból álló konzorcium alakult a vidékfejlesztési közösség vezetésével. A Közösségi Biogáz (KBG) erőművek beruházóinak legfontosabb feladata, hogy az Energiaudvarok és egyéb termelők nem tervezhetően termelő rendszereit a MIKROVIRKA rendszerközpont irányításával önálló mérlegkörben, intelligens mikrohálózatban kiszabályozzák, valamint az alapanyag beszállítói integrációt a biomasszáért elektromos áram vagy készpénz érdekeltségi rendszert kiépítsék. A tervezett 6 db mikrokörzeti KBG erőművek alapanyagát döntően a kül- és belterületi zöld- vagy száraz kommunális növényi hulladék jelenti, melyet kiegészít a kommunális szerves iszap, szerves trágya és egyéb mezőgazdasági másodlagos biomassza. A projekt kivitelezése között várható. Műszaki tartalom: 17 db biomassza begyűjtő szett (kasza, motoros kasza, traktor, pótkocsi), 12 db 5 kw/db növényolajos minierőmű, 15

16 6 db 60 kw/db komplett biogáz üzem, 1 db 121 kwp photovoltaikus erőmű, 1 db elektrolizáló és hidrogén tároló és elosztó rendszer, 1db 42 kw és 1 db 1,17 kw tüzelőanyagcella, 1 db MIKROVIRKA típusú távfelügyeleti, távirányítási központ. Az 1 falu 1 MW program III. üteme DG RES termelés, tárolás és mobil felhasználás A harmadik ütem kiemelten támogatja a DG RES termelés mellett az energiatárolást, elosztást, hasznosítást és az integrációt. A cél, hogy legalább mikrorégiónként megjelenjenek napenergia vagy más RES hasznosító eszközök, amelyekhez elektromos tárolórendszer és elektromos töltőállomás kapcsolódik intelligens mikrohálózatban, a zéró emissziós települési közlekedés megalapozására (e-garázs). A 26 db LEADER támogatott projekt 100%-os támogatással közel 326 millió forint értékben, és között valósul meg. Műszaki tartalom: 23 db 0,5-12 kwp/db naperőmű, 3 db napelemes garázs, 2 db 150 kw biomassza kazán, 18 db tároló, 23 db elektromos töltő, 1 db geotermikus rendszer, 1 db 5 kwp vertikális tengelyű szélerőmű. Az 1 falu 1 MW program IV. üteme komplex DG RES termelés és integráció A program negyedik ütemében komplex energiatermelő rendszerek jelennek meg, amelyek együttműködve nemcsak elektromos, de hőenergia előállításra is alkalmasak. A 4. ütemben 19 db támogatott projekt 235 millió forint értékben valósul meg. A projektek kivitelezése év végéig befejeződik. Műszaki tartalom: 16 db 2-16 kwp/db naperőmű, 1 db napelemes garázs, 2 db kisméretű 5-8 kw biogáz üzem, 1 db 5 kw növényolajos minierőmű, 5 db hőszivattyús rendszer, 6 db tároló, 4 db elektromos töltő. Az elektromos mobilitás elterjesztése LEADER-BEV-WAYS hálózat kialakítása 16

17 Az együttműködési projekt célja, hogy a résztvevő partnerek megújuló energia források (RES) decentralizált, napelemes helyi termeléséből (DG, PV) nyert villamos áramot, - mint LEADER együttműködésben előállított alternatív üzemanyagot - a MIKROVIRKA (Virtuális Mikrohálózatok Villamos Energetikai Mérlegköri Klasztere) típusú okos hálózati központ távirányítási és távfelügyeleti hardver, szoftver eszközeivel a közcélú villamos hálózatba betermeljék, tárolják és üzemanyagként, akkumulátoros elektromos hajtású járművek (BEV) számára szerviz szolgáltatással együtt, oktatási, demonstrációs és közlekedési céllal egy innovatív hálózatban működtessék. Két pályázat került beadásra, a projektek megvalósításának várható határideje december 31. Műszaki tartalom: könnyűszerkezetes állomásépület 2 beállós garázzsal, napelemes energiatermelő rendszer monokristályos szilícium alapú napelem modulokkal, hálózatkapcsolt 3 fázisú áraminverterrel (5,1 kwp) BEV gyorstöltő berendezés (FA-Char 22 kw) BEV normál töltő berendezés (Char 4,6 kw) Komplett szerviz felszerelés BEV akkupack 10 kwh, 96V Hajtásvezérlő áramátalakító Járműfelépítmény 2.ábra: A LEADER támogatással létesülő energiaudvarok helyszínei (LEADER I. forduló citromsárga, LEADER II. forduló narancssárga színnel) és a KEOP projekttel érintett RES beruházási helyek (kék színnel). (forrás: Bükk-Mak Leader) 17

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

KÖVETENDÔ PÉLDÁK. Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban

KÖVETENDÔ PÉLDÁK. Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban KÖVETENDÔ PÉLDÁK Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban A kiadvány elkészítésében részt vettek: Csehország: Hnuti Duha - Friends of the Earth Csehország Kontakt: Petr Holub

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013 Környezettechnika Környezettechnika Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Csoknyai Tamás, Dr. Kircsi Andrea, Dr. Kalmár Ferenc, Talamon Attila,

Részletesebben