M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A május 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A. 2015. május 15."

Átírás

1 E C R M A G Y A R O R S Z Á G E G Y E S Ü L E T M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A május AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE (1) Az Egyesület neve: ECR Magyarország Érdekképviseleti és Szolgáltató Egyesület Az Egyesület angol neve: ECR Hungary Professional Representative and Service Association (2) Az Egyesület rövid neve: ECR Magyarország Egyesület Az Egyesület angol rövid neve: ECR Hungary Association (3) Az Egyesület székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15. (4) Az Egyesület telephelye: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b. c/o EAN (GS1) 2. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA Az Egyesület önkéntesen létrehozott, nyilvántartott Tagsággal, önkormányzattal és megfelelő ügyintéző valamint képviseleti szervezettel rendelkező, rendszeresen működő jogi személy, amely Tagok tevékenységét a célok elérése érdekében szervezi. TEVÉKENYSÉGI KÖRE: 1 Főtevékenysége: TEAOR Szakmai Érdekképviselet Egyéb tevékenysége: TEAOR Üzletviteli tanácsadás TEAOR Piac és közvélemény kutatás Az Egyesület vállalkozási-gazdasági tevékenységet csak másodlagosan végezhet. Az Egyesület 3. -ban meghatározott céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, és a Tagok részére nyereséget nem juttathat, vagyonát az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 2 Az Egyesület önálló jogi személy. Képviseletére a Társelnökök és a Főtitkár jogosult. 3. AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Egyesület az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltató iparban az ellátási láncban, illetve a hozzákapcsolódó információáramlásban rejlő hatékonysági tartalékokat hivatott feltárni, és kiaknázni, valamint fogyasztó centrikus módszerekkel növelni a fogyasztó kiszolgálását, továbbá célja, hogy ezen kidolgozott módszereket és technikákat felhasználóbarát formában hozzáférhetővé tegye. Az Egyesület célkitűzése magában foglalja az aktív részvételt az Európai Unió normáinak a magyar szabályozásba való harmonikus beépítési folyamatában, illetve az egyéb jogszabályok előkészítési munkáiban, valamint tanácsadási tevékenységet a végfelhasználók jobb, gyorsabb és olcsóbb kiszolgálása érdekében. Az Egyesület szintén aktívan részt vesz a szabvány megoldások előmozdításában és a regionális szabványok előkészítésében. A szakmai érdekképviseletet érintő területeken: tájékoztatja Tagjait a vonatkozó jogszabályi, tudományos, környezetvédelmi és fogyasztói kérdésekről, elősegíti a tisztességes piaci magatartás érvényesülését, képviseli a Tagok közös álláspontját, és szakértőként részt vesz a Tagokat érintő jogszabályok előkészítésében, hozzájárul az Egyesület jó hírnevének alakításához. 1 Hatályos: január 01. napjától - az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelete szerint. 2 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján

2 A fő célkitűzés megvalósítása érdekében az Egyesület egyebek között: ellátja Tagjait információkkal, összegyűjti a hatályos jogszabályokat, értelmezi és értékeli ezeknek a szakmára vonatkozó következményeit és megismerteti mindezeket a Tagjaival, Tagjai részére szakmai ajánlásokat dolgoz ki, felméri Tagjai közös szakmai igényeit, szakértői támogatást nyújt a szakma környezetvédelmi erőfeszítéseihez, kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, hatóságokkal és más szervezetekkel, az érintett Tagok közös felkérése esetén, elősegíti a Tagok közötti viták egyezséggel történő rendezését, együttműködik nemzetközi szakmai társszervezetekkel, ezen keresztül elősegíti Magyarországnak, mint az Európai Unió tagjának, a tagsággal kapcsolatos szakmai jogharmonizációt, közvetíti az európai jogalkotási trendeket és gyakorlatot a magyar törvényhozás és kormányzat számára, és elősegíti a szakma integrálódását az európai szakmai szövetségi rendszerbe, a közvélemény, a média számára közvetíti a szakmai állásfoglalásokat, véleményeket. Az Egyesület tevékenysége a céljai megvalósítása során nem ütközhet titokvédelmi és a tisztességes piaci magatartást szabályozó, a monopolhelyzet kialakítását tiltó, vagy egyéb jogszabályokba. (1) Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. (2) Az Egyesület Tagjainak száma legalább 10 (tíz). 4. TAGSÁG 3 (3) Az Egyesület Tagjai olyan jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei lehetnek, akik: a) a fenti 3. -ban meghatározott a célok alatt megfogalmazott iparágban Magyarországon üzleti tevékenységet folytatnak; b) kifejezett nyilatkozatot tesznek arról, hogy egyetértenek az Egyesület céljaival, és ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolják; c) kijelentik, hogy az Alapszabály rendelkezéseit ismerik, és magukat alávetik ezen rendelkezéseknek, továbbá d) egyidejűleg megfizetik a teljes évi tagdíjat és szolgáltatási átalány díjat. Minden a fenti 3. -ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykedő, Magyarországon üzleti tevékenységet folytató vállalat Tagságért folyamodhat az Egyesület Elnökségéhez, amennyiben elfogadja az Alapszabályt és vállalja a Tagsággal járó díjak megfizetését. (4) A tagsági felvételi kérelmet az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani, amely mérlegelési jogkörben határozattal dönt a felvételről. (5) A tagsági jogviszony megszűnik: (a) a Tag által írásban közölt kilépési nyilatkozattal, mely az adott naptári év utolsó napjára szól és 3 (három) hónapos felmondást tartalmaz; (c) (d) akkor, ha a Tag írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget az Alapszabályban foglalt kötelezettségnek, különös tekintettel a tagdíj és/vagy a szolgáltatási átalány díj határidőre történő megfizetésének és erre tekintettel a tagsági jogviszonyt az Egyesület felmondja; a Tag kizárásával, valamint a Tag jogutód nélküli megszűnésével. (6) A Tag kizárásáról a Közgyűlés, a tagsági jogviszony felmondásáról az Elnökség határozatban dönt. (7) A Tag jogai és kötelessége: (a) részt vesz az Egyesület tevékenységében; (c) (d) részt vesz a Közgyűlésen, jogosult szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni az Egyesület céljaiban megfogalmazott és ahhoz méltó magatartást és eljárást tanúsít a közéletben; választhat és választható az Egyesület szervezetébe; 3 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 2/15

3 (8) A Tag jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A Tag képviselőjének eljárása abban az esetben elfogadott, ha a Tag cégszerű aláírással ellátott írásbeli állandó vagy eseti meghatalmazással képviseleti joggal ruház fel a Tag alkalmazásában lévő személyt és ezen meghatalmazás eredeti példányát a Főtitkárnak eljuttatja, aki azt nyilvántartásba veszi. (1) Az Egyesület Tagjai alapításkor: AZ EGYESÜLET TAGJAI 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2041 Budaőrs, Budapark, Keleti SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz. 6. TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út Unilever Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1138 Budapest, Váci út SCA HYGIENE PRODUCTS Higiéniai- és Egészségügyi Termékeket Gyártó Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út Nestlé Hungária Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 1095 Budapest, IX. Lechner Ödön fasor 7. 5 (2) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok január 01. napjától. 10. Bunge Növényolaj-ipari Zrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1134 Budapest, Váci út DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó park 13. L OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja Székhely változás. Hatálya: július 01. napja. Tag korábbi székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út Székhely változás. Hatálya: február 15. napja. Tag korábbi székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. 6 Székhely változás. Hatálya: július 15. napja. Tag korábbi székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u /15

4 14. Douwe Egberts Hungary Zrt. 7 Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1132 Budapest, Váci út (3) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok február 15. napjától. 15. Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 8 Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104 (4) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok július 01. napjától SYNERGON RETAIL SYSTEMS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 10 Cégjegyzékszám: Cg székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca (5) Az Egyesülethez csatlakozó új Tag december 01. napjától RECKITT BENCKISER KFT. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út (6) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok május 19. napjától HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT. 15 Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 9400 Sopron, Vándor S. u. 1. (7) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok augusztus 01. napjától LAUREL SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u (8) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok március 01. napjától CHEP Magyarország Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: H-1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (9) Az Egyesülethez csatlakozó új Tag január 01. napjától 21. MARS Magyarország Értékesítő Bt. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út (10) Az Egyesülethez csatlakozó új Tag január 01. napjától 22. TRANS-SPED Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3. (11) Az Egyesülethez újra belépő Tag január 01. napjától 23. HOPI HUNGÁRIA LOGISZTIKAI KFT. 18 Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2360 Gyál, hrsz. 7000/13. 7 Cégnév változás. Hatálya: január 30. Korábbi cégnév: Sara Lee Kávé és Tea Élelmiszer Feldolgozó, Csomagoló, Kereskedelmi Zrt. 8 Cégnév változás. Hatálya: május 30. napja. Tag korábbi neve: Coca-Cola Beverages Üdítőital Gyártó (Magyarország) Kft. 9 Csatlakozást az 1/2006. számú határozattal az Egyesület Elnöksége hagyta jóvá 10 A 9/2007. sz. Közgyűlési határozat hagyta jóvá a jogutódlást. Hatálya: július 24. napja. Jogelőd: SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező És Kivitelező Nyrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1047 Budapest, Baross utca Székhely változás. Hatálya: november 28. napja. Tag korábbi székhelye: 1047 Budapest, Baross u A csatlakozást a 2/2006 Elnökségi határozat hagyta jóvá. Székhely változás. Hatálya: május 21. napja. Tag korábbi székhelye: 1036 Budapest, Lajos u A csatlakozást az 5/B/2007 Közgyűlési határozat hagyta jóvá Cégnév változás. Hatálya: június 01. napja. Tag korábbi neve: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT. A csatlakozást a 2/2008 és 3/2008 számú Elnökségi határozat hagyta jóvá. A csatlakozást a 1/2010 Elnökségi határozat hagyta jóvá. A csatlakozást az 5/2014 Közgyűlési határozat hagyta jóvá május 16. napján 4/15

5 5. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA (1) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Tagok a tagdíj és a szolgáltatási átalánydíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (2) Az Egyesület működéséhez szükséges vagyont a Tagok által fizetett tagdíjak, valamint szolgáltatási átalány díjak fedezik. (3) A tagdíjak és a szolgáltatási átalánydíjak mértékét és fizetésének határidejét a Közgyűlés jogosult megállapítani olyan keretek között, hogy az a számítások szerint fedezze az egy naptári évre előre tervezett működési költségeket. (4) A tagdíjak és szolgáltatási átalány díjak a tárgyévre előre esedékesen fizetendőek. (5) A tagdíj és/vagy a szolgáltatási átalány díj meg nem fizetése vagy késedelmes fizetése esetén a Tagot írásban, 30 (harminc) napos fizetési határidő megjelölésével kell felszólítani a teljesítésre. A tagdíj és/vagy szolgáltatási átalány díj meg nem fizetése a 14. -ban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után. (6) Mivel az éves tagdíjak és a szolgáltatási átalány díj biztosítják az Egyesület működésének gazdasági alapját, tagsági viszony bármilyen okból történő megszűnése esetén a Tag az esetlegesen még meg nem fizetett tagdíj és/vagy szolgáltatási átalány díj teljesítése alól nem mentesül, sem a befizetett tagdíjat és/vagy szolgáltatási átalány díjat, sem annak időarányos részét nem követelheti vissza. (7) Az Egyesület költségvetési éve megegyezik a naptári évvel. (8) Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására irányadó szabályok szerint, a bevételeiről és kiadásairól a Magyar Állam felé számviteli beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartozik az adózás rendjére vonatkozó szabályok szerinti formában és határidőben. (9) Az éves beszámolót a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Egyesület szervezeti felépítése: 6. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE a) Közgyűlés b) Elnökség (a Társelnökök, a Főtitkár és az Elnökségi tagok) c) Főtitkár d) Munkabizottságok 7. A KÖZGYŰLÉS 19 (1) A Közgyűlés az Egyesület Tagjainak összességéből álló legfőbb döntéshozó szervezet. (2) A Közgyűlés évente legalább egyszer, egyebekben szükség szerint ülésezik. A Közgyűlés megtartásának helyét a Társelnökök a Főtitkár bevonásával jogosultak meghatározni. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a Tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult Társelnökök által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (3) A Közgyűlést össze kell hívni: a) az éves beszámoló adózás rendje szerint megállapított határidőn belüli jóváhagyása céljából, amely során egyben döntés születik a következő évi feladatok meghatározásáról és a működési feltételek gazdasági tervezéséről; b) ha a bíróság elrendeli; c) ha azt a tagok legalább egytizede- az ok és a cél megjelölésével - kérik; 20 d) az Elnökség eredménytelen döntése esetén a határozat halaszthatatlanságának és jelentőségének megindokolásával az Elnökség bármelyik Tagjának kezdeményezésére; e) a Társelnökök bármelyikének kezdeményezésére; f) minden olyan esetben, amikor az Egyesület jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban előírt működési feltételei csorbulnak: például a Tagok létszáma 10 (tíz) alá csökken, vagy egy tisztségviselő lemond megbízatásáról, 19 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 20 Módosította a 20/2013. Közgyűlési határozat 5/15

6 g) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, h) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy i) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. A fenti g) pont alapján összehívott Közgyűlésen a Tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. (4) A Társelnökök egyikének jóváhagyása mellett a Főtitkár hívja meg a Tagokat a Közgyűlésre a hely, időpont és a napirend közlésével egyidejűleg a Közgyűlés tervezett időpontját legalább 10 (tíz) munkanappal megelőzően en kiküldött írásbeli értesítéssel és a meghívónak az Egyesület web oldalán történő közzétételével. A Közgyűlés összehívása szabályszerű akkor is, ha egy ülésen minden Tag jelen van, és sem a Közgyűlés megtartása, sem a napirend ellen nem tiltakoznak. A napirendi javaslatot a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a munkabizottságok vezetői közvetlenül jogosultak napirendi javaslatot előterjeszteni a Közgyűlés elé. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a Tagok és a felügyelő bizottság Társelnököktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Társelnökök egyike jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Társelnök egyike sem dönt vagy azt elutasítják, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. (5) Ha mindkét Társelnök távol van, a Közgyűlést a Főtitkár vezeti le. Amennyiben a Főtitkár is akadályoztatva van, a Közgyűlés választja meg a levezető elnököt. (6) A Közgyűlés határozatképességéhez a Tagok 50 %-ának + 1 fő Tagnak a jelenléte szükséges. (7) Minden Tag azonos jogosultságokkal rendelkezik, és minden Tagnak egy szavazata van. (8) A Közgyűlés döntéseit egységesen akként hozza, hogy a határozati javaslat a jelenlévő Tagok egyszerű szótöbbségével jóváhagyó szavazata alapján kerül elfogadásra. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek: (a) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (9) A szavazás minden esetben nyíltan, kézfeltartással történik, beleértve a tisztségviselők (Társelnökök, a Főtitkár és szükség szerint a munkabizottságok Tagságból választott vezetői) kinevezését is. (10) A Közgyűlésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. A jegyzőkönyv vezetőjét és a szavazásban részt vett egyik Tagot, mint hitelesítő személyt a Közgyűlés megnyitásakor választja meg a Közgyűlés. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a szavazásban részt vett Tag, mint hitelesítő és a jegyzőkönyv vezetője írja alá. (11) A meghívóban szereplő napirendi pontok módosíthatóak vagy kiegészíthetőek, amelyről a Közgyűlés szavazással dönt. (12) Amennyiben a Közgyűlés elvárható időn belül nem tudja a meghirdetett napirendi pontokat végig tárgyalni, a Közgyűlés dönthet úgynevezett Folytatólagos Közgyűlési napról, amelyre külön írásbeli értesítést csak a távollevő Tagoknak kell küldeni, lehetőség szerint a Közgyűlés jegyzőkönyvének csatolásával együtt. A határozatképesség szabályai a folytatólagos Közgyűlésre is irányadóak. (13) Abban az esetben, amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes (azaz a Tagok 50 %-a + 1 fő Tag nincs jelen), Megismételt Közgyűlés tartására van lehetőség az eredetivel azonos napirenddel, amennyiben az erre vonatkozó közlés az eredeti meghívóban szerepel és a Megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást tartalmazza. Ezen Megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok legalább 40%-a és a Társelnökök egyike jelen van. (14) Javaslattételi és észrevételezési joga a Tagnak, a Társelnököknek és a Főtitkárnak van. (15) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 21 a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; d) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának kimondása; 21 Módosította a 20/2013. Közgyűlési határozat 6/15

7 e) az ügyintéző, képviseleti szerv és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; valamint díjazásának megállapítása; f) döntés az éves tagdíj és a szolgáltatási átalány díj mértékéről és fizetésének esedékességéről; g) döntés minden személyi kérdésben, így a Társelnökök és a Főtitkár választásáról és visszahívásáról; h) döntés Tag kizárásáról a 15. -ban foglaltak jogkövetkezményként; i) döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; j) döntés a jelenlegi és korábbi egyesületi Tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről; k) döntés a választott könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról; l) döntés a végelszámoló kijelöléséről; m) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. (16) A Közgyűlésnek joga van egy-egy témakörben állandó vagy ad hoc munkabizottságokat létrehozni. (17) Írásbeli szavazás A Közgyűlés ülés tartása nélkül is határozhat. A határozat tervezetét a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A határozat tervezetét 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével a Főtitkár írásban kézbesíti a Tagoknak, és a Tagok a tervezetről írásban szavaznak. A szavazás eredményéről a Főtitkár a Tagokat 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja. Az ülést azonban bármely Tag kérelmére a határozattervezet megvitatása céljából a Főtitkárnak össze kell hívnia. 8. AZ ELNÖKSÉG 22 (1) A Tagok közül választott Elnökség a Közgyűlések közötti időben dönt mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői a Társelnökök és az Elnökség tagjai rájuk a Ptk. 3:22. -ban foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak. (2) Az Elnökség legalább 3 (három), de legfeljebb 14 (tizennégy), és lehetőség szerint paritásos alapon arányosan az ipar, illetve a kereskedelem képviselői közül választott Tagból áll. Az Elnökségi tagokat a jelöltek közül lehetőség szerint úgy kell választani, hogy az adott Tag ügyvezetői testületének tagja és/vagy megfelelő döntési jogkörrel felruházott képviselője legyen. Az Elnökség tagjai 5 (öt) éves határozott időre választhatóak és újraválaszthatók. (3) Az Elnökség tagjaként megfigyelő Tag is választható. Az ilyen tag az Elnökségben szavazati joggal nem rendelkezik. A megfigyelő státusz minősítés bármikor megszüntethető. (4) Az Elnökség a Társelnökökből, a Főtitkárból és a megválasztott Elnökségi Tagokból áll. A Tagokat a Közgyűlés választja nyílt szavazással és határozott időtartamra azzal, hogy indokolás mellett bármikor visszahívhatóak, illetve bármikor lemondhatnak tisztségükről. A Társelnököket úgy kell választani, hogy az egyik az ipart, a másik pedig a kereskedelmet képviseli az Elnökségben. Az Elnökség Tagjainak visszahívására adhat indokot, amennyiben azok a jelen Alapszabályban és/vagy a Közgyűlés határozataiban foglalt feladataiknak nem vagy nem megfelelő módon tesznek eleget. A Közgyűlés határozata ellen a Tag a hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat. (5) Amennyiben az Egyesület jogi személy Tagjának tagsági viszonya megszűnik az Egyesületben, a jogi személyt képviselő természetes személy nem lehet tovább Tagja az Elnökségnek. (6) Amennyiben a jogi személy Tag és az őt képviselő természetes személy közötti jogviszony bármilyen okból megszűnik, a természetes személy nem lehet tovább tagja az Elnökségnek. (7) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente 3 (három) alkalommal ül össze. (8) A Társelnökök egyikének jóváhagyása mellett a Főtitkár hívja meg tagokat az Elnökségi ülésre a hely, időpont és a napirend közlésével egyidejűleg az Elnökségi ülés tervezett időpontját legalább 5 (öt) munkanappal megelőzően en kiküldött írásbeli értesítéssel és a meghívónak az Egyesület web oldalán történő közzétételével. Az Elnökségi ülés összehívása szabályszerű akkor is, ha egy Elnökségi ülésen minden Tag jelen van, és sem az ülés megtartása, sem a napirend ellen nem tiltakoznak. A napirendi javaslatot a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a munkabizottságok vezetői közvetlenül jogosultak napirendi javaslatot előterjeszteni az Elnökségi ülés elé. 22 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 7/15

8 (9) Az Egyesület tagsága felé a Társelnökök vagy a Főtitkár jár el. (10) Az Elnökség határozatképességéhez a Társelnökök egyike mellett az Elnökségi Tagok 50 %-ának a jelenléte szükséges. (11) Minden Elnökségi tag azonos jogosultságokkal rendelkezik, és minden Elnökségi tagnak egy szavazata van. (12) Az Elnökség döntéseit egységesen akként hozza, hogy a határozati javaslat a jelenlévő Tagok egyszerű szótöbbségével jóváhagyó szavazata alapján kerül elfogadásra. (13) Abban az esetben, amennyiben az Elnökségi ülés nem határozatképes (azaz a Társelnökök egyike mellett az Elnökségi Tagok 50 %-a nincs jelen), Megismételt Elnökségi ülés tartására van lehetőség az eredetivel azonos napirenddel, amennyiben az erre vonatkozó közlés az eredeti meghívóban szerepel és a Elnökségi ülés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást tartalmazza. Ezen Megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok legalább 40%-a és a Társelnök egyike jelen van.. (14) Abban az esetben, amennyiben az Elnökségi ülés nem határozatképes (azaz a Társelnökök egyike mellett az Elnökségi tagok 50 %-a nincs jelen), az eredménytelen döntés esetén a határozat halaszthatatlanságának és jelentőségének megindokolásával az Elnökség bármelyik tagja kezdeményezheti Rendkívüli Közgyűlés összehívását. Ebben az esetben a Rendkívüli Közgyűlést a Főtitkár hívja össze. (15) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: Az Elnökség jogai és feladatai közé tartozik mindaz, amely nem képezi a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét, így többek között: (a) (c) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; előkészíti és segíti a Közgyűlés munkáját: összeállítja a napirendet, elkészíti és előterjeszti a határozati javaslatokat, stb. mely feladatok ellátását egyes kérdésekben a munkabizottságokon belül létrehozott és a Főtitkár által vezetett és összehívott albizottságokhoz delegálhat; a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; (d) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése ; (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) elkészíti a következő év költségvetési tervezetét / előirányzatát az egyes megvalósítandó célokhoz és feladatokhoz rendelten, és ennek megfelelően javaslatot tesz az éves tagdíjra és a szolgáltatási átalány díj összegére és fizetési esedékességére; az Egyesület éves munkatervének jóváhagyása az alapvető stratégiák és projektek kijelölésével az Egyesület vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; irányítja a Főtitkárt a feladatok ellátása során; a tagság nyilvántartása; az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén törvényben előírt intézkedések megtétele; az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; szükség esetén, állandó vagy ad hoc munkabizottságokat állít fel, kinevezi azok vezetőjét, és koordinálja azok munkáját; szükség esetén, egyes kérdéseket a munkabizottságokon belül létrehozott albizottságokhoz delegál; bármikor jogosult a Közgyűlést összehívni; 8/15

9 (u) az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlés ülésein részt venni - ahol a tagoknak javaslattételi joguk van -, valamint kötelesek a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni; (v) (w) (x) (y) (z) a jogszabály-előkészítési folyamat során kapcsolatot tart a hatóságokkal, a kormányzattal, mely feladatok ellátását egyes kérdésekben a munkabizottságokon belül létrehozott és a Főtitkár által vezetett és összehívott albizottságokhoz delegálhat; jogosult külső szakértő közreműködését igénybe venni és jóváhagyja külső szakértőkkel kötendő szerződéseket; jóváhagyja információs rendezvények, konferenciák megtartását; felügyeli az éves költségvetés folyamatosan betartását; a fenti ügyekről tájékoztatja a Közgyűlést. (16) Az Elnökség üléseiről emlékeztető készül, továbbá a jelen szakasz (12) bekezdésébe tartozó kérdésekben az Elnökség döntéseit kifejezetten írásba foglalja. (17) A Közgyűlés által nyílt szavazás útján 2 (kettő) éves határozott időre választott tisztségviselők: Társelnök május 15. napjától május 15. napjáig: 23 Név: CHRISTINA PETERMANN Társelnök május 16. napjától május 16. napjáig: 24 Név: PÁLFFY LEVENTE (18) Jogorvoslat az Elnökség határozata ellen 25 Az Egyesület Elnökségének tagjai között felmerülő vitás kérdéseket, elsősorban kölcsönös egyeztetés és tárgyalás útján kell rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, az Egyesület Elnöksége által hozott jogvagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Mindezen felül bármely Elnökségi tag jogosult a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, amely jogosult új határozatot hozni és a vitát véglegesen eldönteni. A Közgyűlést ebben az esetben bármely Elnökségi tag kérelmére a Főtitkárnak vagy a Társelnök egyikének össze kell hívnia. (19) Írásbeli szavazás Az Elnökség ülés tartása nélkül is határozhat. A határozat tervezetét 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével, a Főtitkár írásban kézbesíti az Elnökségi Tagok, akik a tervezetről írásban szavaznak. A szavazás eredményéről a Főtitkár az Elnökségi Tagokat 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja. Az ülést azonban bármely Elnökségi Tag kérelmére a határozattervezet megvitatása céljából a Főtitkárnak vagy a Társelnökök egyikének össze kell hívnia. 9. A FŐTITKÁR 26 (1) A Főtitkár a tagságtól független, külső személy, aki a napi ügyviteli, operatív feladatok ellátásán és végrehajtásán kívül aktívan segíti a döntés előkészítő folyamatokat az Elnökség és a Közgyűlés számára. (2) A Főtitkár személyét a Közgyűlés választja meg 5 (öt) év határozott időre azzal, hogy a Főtitkárt tisztségéből a Közgyűlés indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, illetve a Főtitkár indokolás nélkül bármikor lemondhat tisztségéről. Az ügyek gondos átadása érdekében a visszahívás, illetve lemondás közlését követő 30 (harminc) napig a Főtitkár még eljár az Egyesület érdekében. Visszahívás esetén e kötelezettség alól a Közgyűlés részben vagy egészben felmentést adhat. (3) A Főtitkár tevékenységét bármilyen formában elláthatja, amelyről az Elnökség saját hatáskörében dönt. Az éves költségvetési tervezet keretén belül az Elnökségnek jogában áll díjazást megállapítania a Főtitkár részére. Munkaviszony esetén a visszahívás ténye kihat a munkaviszony megszűnésére. (4) A Főtitkár az Elnökségi üléseken, a Közgyűlésen, illetve a munkabizottságok ülésein részt vesz. Közvetlen napi kapcsolatot tart a tagsággal és a munkabizottságokkal. 23 Módosította 6/2015 sz. Közgyűlési határozat május 15. napján 24 A Közgyűlés 8/2014 sz. határozata alapján május Módosította a 21/2013 sz. Közgyűlési határozat 26 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 9/15

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A Szövegét megállapította a 2007. május 18. napján tartott Közgyőlés.

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C JOGI ISMERETEK 2 Az új Polgári Törvénykönyv a 2013. év V. tv. (Ptk.),

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben