M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A május 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A. 2015. május 15."

Átírás

1 E C R M A G Y A R O R S Z Á G E G Y E S Ü L E T M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A május AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE (1) Az Egyesület neve: ECR Magyarország Érdekképviseleti és Szolgáltató Egyesület Az Egyesület angol neve: ECR Hungary Professional Representative and Service Association (2) Az Egyesület rövid neve: ECR Magyarország Egyesület Az Egyesület angol rövid neve: ECR Hungary Association (3) Az Egyesület székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15. (4) Az Egyesület telephelye: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b. c/o EAN (GS1) 2. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA Az Egyesület önkéntesen létrehozott, nyilvántartott Tagsággal, önkormányzattal és megfelelő ügyintéző valamint képviseleti szervezettel rendelkező, rendszeresen működő jogi személy, amely Tagok tevékenységét a célok elérése érdekében szervezi. TEVÉKENYSÉGI KÖRE: 1 Főtevékenysége: TEAOR Szakmai Érdekképviselet Egyéb tevékenysége: TEAOR Üzletviteli tanácsadás TEAOR Piac és közvélemény kutatás Az Egyesület vállalkozási-gazdasági tevékenységet csak másodlagosan végezhet. Az Egyesület 3. -ban meghatározott céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, és a Tagok részére nyereséget nem juttathat, vagyonát az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 2 Az Egyesület önálló jogi személy. Képviseletére a Társelnökök és a Főtitkár jogosult. 3. AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Egyesület az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltató iparban az ellátási láncban, illetve a hozzákapcsolódó információáramlásban rejlő hatékonysági tartalékokat hivatott feltárni, és kiaknázni, valamint fogyasztó centrikus módszerekkel növelni a fogyasztó kiszolgálását, továbbá célja, hogy ezen kidolgozott módszereket és technikákat felhasználóbarát formában hozzáférhetővé tegye. Az Egyesület célkitűzése magában foglalja az aktív részvételt az Európai Unió normáinak a magyar szabályozásba való harmonikus beépítési folyamatában, illetve az egyéb jogszabályok előkészítési munkáiban, valamint tanácsadási tevékenységet a végfelhasználók jobb, gyorsabb és olcsóbb kiszolgálása érdekében. Az Egyesület szintén aktívan részt vesz a szabvány megoldások előmozdításában és a regionális szabványok előkészítésében. A szakmai érdekképviseletet érintő területeken: tájékoztatja Tagjait a vonatkozó jogszabályi, tudományos, környezetvédelmi és fogyasztói kérdésekről, elősegíti a tisztességes piaci magatartás érvényesülését, képviseli a Tagok közös álláspontját, és szakértőként részt vesz a Tagokat érintő jogszabályok előkészítésében, hozzájárul az Egyesület jó hírnevének alakításához. 1 Hatályos: január 01. napjától - az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelete szerint. 2 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján

2 A fő célkitűzés megvalósítása érdekében az Egyesület egyebek között: ellátja Tagjait információkkal, összegyűjti a hatályos jogszabályokat, értelmezi és értékeli ezeknek a szakmára vonatkozó következményeit és megismerteti mindezeket a Tagjaival, Tagjai részére szakmai ajánlásokat dolgoz ki, felméri Tagjai közös szakmai igényeit, szakértői támogatást nyújt a szakma környezetvédelmi erőfeszítéseihez, kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, hatóságokkal és más szervezetekkel, az érintett Tagok közös felkérése esetén, elősegíti a Tagok közötti viták egyezséggel történő rendezését, együttműködik nemzetközi szakmai társszervezetekkel, ezen keresztül elősegíti Magyarországnak, mint az Európai Unió tagjának, a tagsággal kapcsolatos szakmai jogharmonizációt, közvetíti az európai jogalkotási trendeket és gyakorlatot a magyar törvényhozás és kormányzat számára, és elősegíti a szakma integrálódását az európai szakmai szövetségi rendszerbe, a közvélemény, a média számára közvetíti a szakmai állásfoglalásokat, véleményeket. Az Egyesület tevékenysége a céljai megvalósítása során nem ütközhet titokvédelmi és a tisztességes piaci magatartást szabályozó, a monopolhelyzet kialakítását tiltó, vagy egyéb jogszabályokba. (1) Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. (2) Az Egyesület Tagjainak száma legalább 10 (tíz). 4. TAGSÁG 3 (3) Az Egyesület Tagjai olyan jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei lehetnek, akik: a) a fenti 3. -ban meghatározott a célok alatt megfogalmazott iparágban Magyarországon üzleti tevékenységet folytatnak; b) kifejezett nyilatkozatot tesznek arról, hogy egyetértenek az Egyesület céljaival, és ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolják; c) kijelentik, hogy az Alapszabály rendelkezéseit ismerik, és magukat alávetik ezen rendelkezéseknek, továbbá d) egyidejűleg megfizetik a teljes évi tagdíjat és szolgáltatási átalány díjat. Minden a fenti 3. -ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykedő, Magyarországon üzleti tevékenységet folytató vállalat Tagságért folyamodhat az Egyesület Elnökségéhez, amennyiben elfogadja az Alapszabályt és vállalja a Tagsággal járó díjak megfizetését. (4) A tagsági felvételi kérelmet az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani, amely mérlegelési jogkörben határozattal dönt a felvételről. (5) A tagsági jogviszony megszűnik: (a) a Tag által írásban közölt kilépési nyilatkozattal, mely az adott naptári év utolsó napjára szól és 3 (három) hónapos felmondást tartalmaz; (c) (d) akkor, ha a Tag írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget az Alapszabályban foglalt kötelezettségnek, különös tekintettel a tagdíj és/vagy a szolgáltatási átalány díj határidőre történő megfizetésének és erre tekintettel a tagsági jogviszonyt az Egyesület felmondja; a Tag kizárásával, valamint a Tag jogutód nélküli megszűnésével. (6) A Tag kizárásáról a Közgyűlés, a tagsági jogviszony felmondásáról az Elnökség határozatban dönt. (7) A Tag jogai és kötelessége: (a) részt vesz az Egyesület tevékenységében; (c) (d) részt vesz a Közgyűlésen, jogosult szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni az Egyesület céljaiban megfogalmazott és ahhoz méltó magatartást és eljárást tanúsít a közéletben; választhat és választható az Egyesület szervezetébe; 3 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 2/15

3 (8) A Tag jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A Tag képviselőjének eljárása abban az esetben elfogadott, ha a Tag cégszerű aláírással ellátott írásbeli állandó vagy eseti meghatalmazással képviseleti joggal ruház fel a Tag alkalmazásában lévő személyt és ezen meghatalmazás eredeti példányát a Főtitkárnak eljuttatja, aki azt nyilvántartásba veszi. (1) Az Egyesület Tagjai alapításkor: AZ EGYESÜLET TAGJAI 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2041 Budaőrs, Budapark, Keleti SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz. 6. TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út Unilever Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1138 Budapest, Váci út SCA HYGIENE PRODUCTS Higiéniai- és Egészségügyi Termékeket Gyártó Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út Nestlé Hungária Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 1095 Budapest, IX. Lechner Ödön fasor 7. 5 (2) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok január 01. napjától. 10. Bunge Növényolaj-ipari Zrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1134 Budapest, Váci út DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó park 13. L OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja Székhely változás. Hatálya: július 01. napja. Tag korábbi székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út Székhely változás. Hatálya: február 15. napja. Tag korábbi székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. 6 Székhely változás. Hatálya: július 15. napja. Tag korábbi székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u /15

4 14. Douwe Egberts Hungary Zrt. 7 Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1132 Budapest, Váci út (3) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok február 15. napjától. 15. Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 8 Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104 (4) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok július 01. napjától SYNERGON RETAIL SYSTEMS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 10 Cégjegyzékszám: Cg székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca (5) Az Egyesülethez csatlakozó új Tag december 01. napjától RECKITT BENCKISER KFT. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út (6) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok május 19. napjától HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT. 15 Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 9400 Sopron, Vándor S. u. 1. (7) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok augusztus 01. napjától LAUREL SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u (8) Az Egyesülethez csatlakozó új Tagok március 01. napjától CHEP Magyarország Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: H-1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (9) Az Egyesülethez csatlakozó új Tag január 01. napjától 21. MARS Magyarország Értékesítő Bt. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út (10) Az Egyesülethez csatlakozó új Tag január 01. napjától 22. TRANS-SPED Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3. (11) Az Egyesülethez újra belépő Tag január 01. napjától 23. HOPI HUNGÁRIA LOGISZTIKAI KFT. 18 Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 2360 Gyál, hrsz. 7000/13. 7 Cégnév változás. Hatálya: január 30. Korábbi cégnév: Sara Lee Kávé és Tea Élelmiszer Feldolgozó, Csomagoló, Kereskedelmi Zrt. 8 Cégnév változás. Hatálya: május 30. napja. Tag korábbi neve: Coca-Cola Beverages Üdítőital Gyártó (Magyarország) Kft. 9 Csatlakozást az 1/2006. számú határozattal az Egyesület Elnöksége hagyta jóvá 10 A 9/2007. sz. Közgyűlési határozat hagyta jóvá a jogutódlást. Hatálya: július 24. napja. Jogelőd: SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező És Kivitelező Nyrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhelye: 1047 Budapest, Baross utca Székhely változás. Hatálya: november 28. napja. Tag korábbi székhelye: 1047 Budapest, Baross u A csatlakozást a 2/2006 Elnökségi határozat hagyta jóvá. Székhely változás. Hatálya: május 21. napja. Tag korábbi székhelye: 1036 Budapest, Lajos u A csatlakozást az 5/B/2007 Közgyűlési határozat hagyta jóvá Cégnév változás. Hatálya: június 01. napja. Tag korábbi neve: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT. A csatlakozást a 2/2008 és 3/2008 számú Elnökségi határozat hagyta jóvá. A csatlakozást a 1/2010 Elnökségi határozat hagyta jóvá. A csatlakozást az 5/2014 Közgyűlési határozat hagyta jóvá május 16. napján 4/15

5 5. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA (1) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Tagok a tagdíj és a szolgáltatási átalánydíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (2) Az Egyesület működéséhez szükséges vagyont a Tagok által fizetett tagdíjak, valamint szolgáltatási átalány díjak fedezik. (3) A tagdíjak és a szolgáltatási átalánydíjak mértékét és fizetésének határidejét a Közgyűlés jogosult megállapítani olyan keretek között, hogy az a számítások szerint fedezze az egy naptári évre előre tervezett működési költségeket. (4) A tagdíjak és szolgáltatási átalány díjak a tárgyévre előre esedékesen fizetendőek. (5) A tagdíj és/vagy a szolgáltatási átalány díj meg nem fizetése vagy késedelmes fizetése esetén a Tagot írásban, 30 (harminc) napos fizetési határidő megjelölésével kell felszólítani a teljesítésre. A tagdíj és/vagy szolgáltatási átalány díj meg nem fizetése a 14. -ban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után. (6) Mivel az éves tagdíjak és a szolgáltatási átalány díj biztosítják az Egyesület működésének gazdasági alapját, tagsági viszony bármilyen okból történő megszűnése esetén a Tag az esetlegesen még meg nem fizetett tagdíj és/vagy szolgáltatási átalány díj teljesítése alól nem mentesül, sem a befizetett tagdíjat és/vagy szolgáltatási átalány díjat, sem annak időarányos részét nem követelheti vissza. (7) Az Egyesület költségvetési éve megegyezik a naptári évvel. (8) Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására irányadó szabályok szerint, a bevételeiről és kiadásairól a Magyar Állam felé számviteli beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartozik az adózás rendjére vonatkozó szabályok szerinti formában és határidőben. (9) Az éves beszámolót a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Egyesület szervezeti felépítése: 6. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE a) Közgyűlés b) Elnökség (a Társelnökök, a Főtitkár és az Elnökségi tagok) c) Főtitkár d) Munkabizottságok 7. A KÖZGYŰLÉS 19 (1) A Közgyűlés az Egyesület Tagjainak összességéből álló legfőbb döntéshozó szervezet. (2) A Közgyűlés évente legalább egyszer, egyebekben szükség szerint ülésezik. A Közgyűlés megtartásának helyét a Társelnökök a Főtitkár bevonásával jogosultak meghatározni. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a Tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult Társelnökök által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (3) A Közgyűlést össze kell hívni: a) az éves beszámoló adózás rendje szerint megállapított határidőn belüli jóváhagyása céljából, amely során egyben döntés születik a következő évi feladatok meghatározásáról és a működési feltételek gazdasági tervezéséről; b) ha a bíróság elrendeli; c) ha azt a tagok legalább egytizede- az ok és a cél megjelölésével - kérik; 20 d) az Elnökség eredménytelen döntése esetén a határozat halaszthatatlanságának és jelentőségének megindokolásával az Elnökség bármelyik Tagjának kezdeményezésére; e) a Társelnökök bármelyikének kezdeményezésére; f) minden olyan esetben, amikor az Egyesület jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban előírt működési feltételei csorbulnak: például a Tagok létszáma 10 (tíz) alá csökken, vagy egy tisztségviselő lemond megbízatásáról, 19 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 20 Módosította a 20/2013. Közgyűlési határozat 5/15

6 g) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, h) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy i) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. A fenti g) pont alapján összehívott Közgyűlésen a Tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. (4) A Társelnökök egyikének jóváhagyása mellett a Főtitkár hívja meg a Tagokat a Közgyűlésre a hely, időpont és a napirend közlésével egyidejűleg a Közgyűlés tervezett időpontját legalább 10 (tíz) munkanappal megelőzően en kiküldött írásbeli értesítéssel és a meghívónak az Egyesület web oldalán történő közzétételével. A Közgyűlés összehívása szabályszerű akkor is, ha egy ülésen minden Tag jelen van, és sem a Közgyűlés megtartása, sem a napirend ellen nem tiltakoznak. A napirendi javaslatot a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a munkabizottságok vezetői közvetlenül jogosultak napirendi javaslatot előterjeszteni a Közgyűlés elé. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a Tagok és a felügyelő bizottság Társelnököktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Társelnökök egyike jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Társelnök egyike sem dönt vagy azt elutasítják, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. (5) Ha mindkét Társelnök távol van, a Közgyűlést a Főtitkár vezeti le. Amennyiben a Főtitkár is akadályoztatva van, a Közgyűlés választja meg a levezető elnököt. (6) A Közgyűlés határozatképességéhez a Tagok 50 %-ának + 1 fő Tagnak a jelenléte szükséges. (7) Minden Tag azonos jogosultságokkal rendelkezik, és minden Tagnak egy szavazata van. (8) A Közgyűlés döntéseit egységesen akként hozza, hogy a határozati javaslat a jelenlévő Tagok egyszerű szótöbbségével jóváhagyó szavazata alapján kerül elfogadásra. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek: (a) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (9) A szavazás minden esetben nyíltan, kézfeltartással történik, beleértve a tisztségviselők (Társelnökök, a Főtitkár és szükség szerint a munkabizottságok Tagságból választott vezetői) kinevezését is. (10) A Közgyűlésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. A jegyzőkönyv vezetőjét és a szavazásban részt vett egyik Tagot, mint hitelesítő személyt a Közgyűlés megnyitásakor választja meg a Közgyűlés. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a szavazásban részt vett Tag, mint hitelesítő és a jegyzőkönyv vezetője írja alá. (11) A meghívóban szereplő napirendi pontok módosíthatóak vagy kiegészíthetőek, amelyről a Közgyűlés szavazással dönt. (12) Amennyiben a Közgyűlés elvárható időn belül nem tudja a meghirdetett napirendi pontokat végig tárgyalni, a Közgyűlés dönthet úgynevezett Folytatólagos Közgyűlési napról, amelyre külön írásbeli értesítést csak a távollevő Tagoknak kell küldeni, lehetőség szerint a Közgyűlés jegyzőkönyvének csatolásával együtt. A határozatképesség szabályai a folytatólagos Közgyűlésre is irányadóak. (13) Abban az esetben, amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes (azaz a Tagok 50 %-a + 1 fő Tag nincs jelen), Megismételt Közgyűlés tartására van lehetőség az eredetivel azonos napirenddel, amennyiben az erre vonatkozó közlés az eredeti meghívóban szerepel és a Megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást tartalmazza. Ezen Megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok legalább 40%-a és a Társelnökök egyike jelen van. (14) Javaslattételi és észrevételezési joga a Tagnak, a Társelnököknek és a Főtitkárnak van. (15) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 21 a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; d) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának kimondása; 21 Módosította a 20/2013. Közgyűlési határozat 6/15

7 e) az ügyintéző, képviseleti szerv és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; valamint díjazásának megállapítása; f) döntés az éves tagdíj és a szolgáltatási átalány díj mértékéről és fizetésének esedékességéről; g) döntés minden személyi kérdésben, így a Társelnökök és a Főtitkár választásáról és visszahívásáról; h) döntés Tag kizárásáról a 15. -ban foglaltak jogkövetkezményként; i) döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; j) döntés a jelenlegi és korábbi egyesületi Tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről; k) döntés a választott könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról; l) döntés a végelszámoló kijelöléséről; m) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. (16) A Közgyűlésnek joga van egy-egy témakörben állandó vagy ad hoc munkabizottságokat létrehozni. (17) Írásbeli szavazás A Közgyűlés ülés tartása nélkül is határozhat. A határozat tervezetét a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A határozat tervezetét 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével a Főtitkár írásban kézbesíti a Tagoknak, és a Tagok a tervezetről írásban szavaznak. A szavazás eredményéről a Főtitkár a Tagokat 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja. Az ülést azonban bármely Tag kérelmére a határozattervezet megvitatása céljából a Főtitkárnak össze kell hívnia. 8. AZ ELNÖKSÉG 22 (1) A Tagok közül választott Elnökség a Közgyűlések közötti időben dönt mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői a Társelnökök és az Elnökség tagjai rájuk a Ptk. 3:22. -ban foglalt kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak. (2) Az Elnökség legalább 3 (három), de legfeljebb 14 (tizennégy), és lehetőség szerint paritásos alapon arányosan az ipar, illetve a kereskedelem képviselői közül választott Tagból áll. Az Elnökségi tagokat a jelöltek közül lehetőség szerint úgy kell választani, hogy az adott Tag ügyvezetői testületének tagja és/vagy megfelelő döntési jogkörrel felruházott képviselője legyen. Az Elnökség tagjai 5 (öt) éves határozott időre választhatóak és újraválaszthatók. (3) Az Elnökség tagjaként megfigyelő Tag is választható. Az ilyen tag az Elnökségben szavazati joggal nem rendelkezik. A megfigyelő státusz minősítés bármikor megszüntethető. (4) Az Elnökség a Társelnökökből, a Főtitkárból és a megválasztott Elnökségi Tagokból áll. A Tagokat a Közgyűlés választja nyílt szavazással és határozott időtartamra azzal, hogy indokolás mellett bármikor visszahívhatóak, illetve bármikor lemondhatnak tisztségükről. A Társelnököket úgy kell választani, hogy az egyik az ipart, a másik pedig a kereskedelmet képviseli az Elnökségben. Az Elnökség Tagjainak visszahívására adhat indokot, amennyiben azok a jelen Alapszabályban és/vagy a Közgyűlés határozataiban foglalt feladataiknak nem vagy nem megfelelő módon tesznek eleget. A Közgyűlés határozata ellen a Tag a hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat. (5) Amennyiben az Egyesület jogi személy Tagjának tagsági viszonya megszűnik az Egyesületben, a jogi személyt képviselő természetes személy nem lehet tovább Tagja az Elnökségnek. (6) Amennyiben a jogi személy Tag és az őt képviselő természetes személy közötti jogviszony bármilyen okból megszűnik, a természetes személy nem lehet tovább tagja az Elnökségnek. (7) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente 3 (három) alkalommal ül össze. (8) A Társelnökök egyikének jóváhagyása mellett a Főtitkár hívja meg tagokat az Elnökségi ülésre a hely, időpont és a napirend közlésével egyidejűleg az Elnökségi ülés tervezett időpontját legalább 5 (öt) munkanappal megelőzően en kiküldött írásbeli értesítéssel és a meghívónak az Egyesület web oldalán történő közzétételével. Az Elnökségi ülés összehívása szabályszerű akkor is, ha egy Elnökségi ülésen minden Tag jelen van, és sem az ülés megtartása, sem a napirend ellen nem tiltakoznak. A napirendi javaslatot a Főtitkár készíti és a Társelnökök egyike hagyja jóvá. A jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a munkabizottságok vezetői közvetlenül jogosultak napirendi javaslatot előterjeszteni az Elnökségi ülés elé. 22 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 7/15

8 (9) Az Egyesület tagsága felé a Társelnökök vagy a Főtitkár jár el. (10) Az Elnökség határozatképességéhez a Társelnökök egyike mellett az Elnökségi Tagok 50 %-ának a jelenléte szükséges. (11) Minden Elnökségi tag azonos jogosultságokkal rendelkezik, és minden Elnökségi tagnak egy szavazata van. (12) Az Elnökség döntéseit egységesen akként hozza, hogy a határozati javaslat a jelenlévő Tagok egyszerű szótöbbségével jóváhagyó szavazata alapján kerül elfogadásra. (13) Abban az esetben, amennyiben az Elnökségi ülés nem határozatképes (azaz a Társelnökök egyike mellett az Elnökségi Tagok 50 %-a nincs jelen), Megismételt Elnökségi ülés tartására van lehetőség az eredetivel azonos napirenddel, amennyiben az erre vonatkozó közlés az eredeti meghívóban szerepel és a Elnökségi ülés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást tartalmazza. Ezen Megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok legalább 40%-a és a Társelnök egyike jelen van.. (14) Abban az esetben, amennyiben az Elnökségi ülés nem határozatképes (azaz a Társelnökök egyike mellett az Elnökségi tagok 50 %-a nincs jelen), az eredménytelen döntés esetén a határozat halaszthatatlanságának és jelentőségének megindokolásával az Elnökség bármelyik tagja kezdeményezheti Rendkívüli Közgyűlés összehívását. Ebben az esetben a Rendkívüli Közgyűlést a Főtitkár hívja össze. (15) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: Az Elnökség jogai és feladatai közé tartozik mindaz, amely nem képezi a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét, így többek között: (a) (c) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; előkészíti és segíti a Közgyűlés munkáját: összeállítja a napirendet, elkészíti és előterjeszti a határozati javaslatokat, stb. mely feladatok ellátását egyes kérdésekben a munkabizottságokon belül létrehozott és a Főtitkár által vezetett és összehívott albizottságokhoz delegálhat; a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; (d) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése ; (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) elkészíti a következő év költségvetési tervezetét / előirányzatát az egyes megvalósítandó célokhoz és feladatokhoz rendelten, és ennek megfelelően javaslatot tesz az éves tagdíjra és a szolgáltatási átalány díj összegére és fizetési esedékességére; az Egyesület éves munkatervének jóváhagyása az alapvető stratégiák és projektek kijelölésével az Egyesület vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; irányítja a Főtitkárt a feladatok ellátása során; a tagság nyilvántartása; az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén törvényben előírt intézkedések megtétele; az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; szükség esetén, állandó vagy ad hoc munkabizottságokat állít fel, kinevezi azok vezetőjét, és koordinálja azok munkáját; szükség esetén, egyes kérdéseket a munkabizottságokon belül létrehozott albizottságokhoz delegál; bármikor jogosult a Közgyűlést összehívni; 8/15

9 (u) az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlés ülésein részt venni - ahol a tagoknak javaslattételi joguk van -, valamint kötelesek a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni; (v) (w) (x) (y) (z) a jogszabály-előkészítési folyamat során kapcsolatot tart a hatóságokkal, a kormányzattal, mely feladatok ellátását egyes kérdésekben a munkabizottságokon belül létrehozott és a Főtitkár által vezetett és összehívott albizottságokhoz delegálhat; jogosult külső szakértő közreműködését igénybe venni és jóváhagyja külső szakértőkkel kötendő szerződéseket; jóváhagyja információs rendezvények, konferenciák megtartását; felügyeli az éves költségvetés folyamatosan betartását; a fenti ügyekről tájékoztatja a Közgyűlést. (16) Az Elnökség üléseiről emlékeztető készül, továbbá a jelen szakasz (12) bekezdésébe tartozó kérdésekben az Elnökség döntéseit kifejezetten írásba foglalja. (17) A Közgyűlés által nyílt szavazás útján 2 (kettő) éves határozott időre választott tisztségviselők: Társelnök május 15. napjától május 15. napjáig: 23 Név: CHRISTINA PETERMANN Társelnök május 16. napjától május 16. napjáig: 24 Név: PÁLFFY LEVENTE (18) Jogorvoslat az Elnökség határozata ellen 25 Az Egyesület Elnökségének tagjai között felmerülő vitás kérdéseket, elsősorban kölcsönös egyeztetés és tárgyalás útján kell rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, az Egyesület Elnöksége által hozott jogvagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Mindezen felül bármely Elnökségi tag jogosult a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, amely jogosult új határozatot hozni és a vitát véglegesen eldönteni. A Közgyűlést ebben az esetben bármely Elnökségi tag kérelmére a Főtitkárnak vagy a Társelnök egyikének össze kell hívnia. (19) Írásbeli szavazás Az Elnökség ülés tartása nélkül is határozhat. A határozat tervezetét 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével, a Főtitkár írásban kézbesíti az Elnökségi Tagok, akik a tervezetről írásban szavaznak. A szavazás eredményéről a Főtitkár az Elnökségi Tagokat 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja. Az ülést azonban bármely Elnökségi Tag kérelmére a határozattervezet megvitatása céljából a Főtitkárnak vagy a Társelnökök egyikének össze kell hívnia. 9. A FŐTITKÁR 26 (1) A Főtitkár a tagságtól független, külső személy, aki a napi ügyviteli, operatív feladatok ellátásán és végrehajtásán kívül aktívan segíti a döntés előkészítő folyamatokat az Elnökség és a Közgyűlés számára. (2) A Főtitkár személyét a Közgyűlés választja meg 5 (öt) év határozott időre azzal, hogy a Főtitkárt tisztségéből a Közgyűlés indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, illetve a Főtitkár indokolás nélkül bármikor lemondhat tisztségéről. Az ügyek gondos átadása érdekében a visszahívás, illetve lemondás közlését követő 30 (harminc) napig a Főtitkár még eljár az Egyesület érdekében. Visszahívás esetén e kötelezettség alól a Közgyűlés részben vagy egészben felmentést adhat. (3) A Főtitkár tevékenységét bármilyen formában elláthatja, amelyről az Elnökség saját hatáskörében dönt. Az éves költségvetési tervezet keretén belül az Elnökségnek jogában áll díjazást megállapítania a Főtitkár részére. Munkaviszony esetén a visszahívás ténye kihat a munkaviszony megszűnésére. (4) A Főtitkár az Elnökségi üléseken, a Közgyűlésen, illetve a munkabizottságok ülésein részt vesz. Közvetlen napi kapcsolatot tart a tagsággal és a munkabizottságokkal. 23 Módosította 6/2015 sz. Közgyűlési határozat május 15. napján 24 A Közgyűlés 8/2014 sz. határozata alapján május Módosította a 21/2013 sz. Közgyűlési határozat 26 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 9/15

10 (5) A Főtitkár felel az Egyesület nyilvántartásaiért, és ellát minden egyéb olyan feladatot, amelyet az Elnökség vagy a Közgyűlés számára kijelöl. (6) A Főtitkár feladatai és hatáskörébe tartoznak az alábbiak: a) az Egyesület szervei üléseinek megszervezése; b) az ülések dokumentációjának, jegyzőkönyveinek elkészítése, aláíratása és szétküldése; c) az Egyesület működésének pénzügyi, adminisztratív és szervezési feladatainak ellátása; d) a munkabizottságok munkájának támogatása és elősegítése; e) az egyes projektek nyomon követése és koordinálása; f) az Egyesület képviselete, különösen a hatóságok felé; g) az Elnökség által delegált feladatok ellátása érdekében a munkabizottságokon belül létrehozott albizottságokat összehívása és vezetése; h) az Egyesület nevében aláírás, kivéve a Főtitkár személyére vonatkozó szerződések aláírását (azaz amikor mindkét aláíró felet ő képviselné); i) az Elnökség tagjaként szavazati joggal rendelkezik az Elnökségi üléseken, kivéve azokat az eseteket, amikor az Elnökség olyan határozatokat hoz, mely a Főtitkár irányításával kapcsolatosak; j) az Egyesület tulajdonában lévő web oldal ( tartalomszolgáltatására vonatkozó feladatokat ellátása. (7) A Főtitkár munkájáról az Elnökség felé folyamatosan, a Közgyűlés felé felhívásra számol be. (8) A Közgyűlés által 5 (öt) év határozott időre május 16. napjától május 16. napjáigválasztott Főtitkár: Név: BALOGH FERENC MUNKABIZOTTSÁGOK (1) Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség jogosult egy-egy témakörben állandó vagy ad hoc munkabizottságot létrehozni. A munkabizottságokban az Egyesület minden Tagja részt vehet. (2) A munkabizottságok tagjai egyrészt az Egyesület Tagjaiból kerülnek ki, másrészt külső szakértő is részt vehet a munkában. A munkabizottság vezetője csak Egyesületi Tag lehet. (3) A munkabizottságok szakmai jellegű előkészítő, kutató, elemző munkát végeznek. A munkabizottságok létrehozását az Elnökség az éves munkatervben jóváhagyott projektekre hirdeti meg. A munkabizottságok üléseikről jegyzőkönyv készül, melyet a Főtitkár készít. (4) A munkabizottság vezetői, akik a Tagokat képviselik az Egyesületben, közvetlenül jogosultak napirendi javaslatot előterjeszteni a Közgyűlés és az Elnökségi ülés elé. (5) A munkabizottságok évente, de külön felhívásra is beszámolnak tevékenységükről a Közgyűlésnek és az Elnökségnek. (6) A munkabizottságok élére vezetőt kell választani lehetőség szerint úgy, hogy az egyik az ipart, a másik pedig a kereskedelmet képviseli az adott munkabizottságban. A munkabizottságok vezetőit a munkabizottságok tagjaiból kell választani egyszerű szótöbbséggel, mely választás az Elnökség jóváhagyó határozatával lép hatályba. A választás az adott naptári évre szól, ha az összes körülmény ezt lehetővé teszi. (7) A Főtitkár hívja meg tagokat a munkabizottság ülésére a hely, időpont és a napirend közlésével egyidejűleg az ülés tervezett időpontját legalább 5 (öt) munkanappal megelőzően en kiküldött írásbeli értesítéssel és a meghívónak az Egyesület web oldalán történő közzétételével. A napirendi javaslatot a Főtitkár készíti és a munkabizottságok vezetőivel egyezteti. (8) Abban az esetben, ha az Elnökség bármely feladat elvégzését egy munkabizottságra vagy egy a munkabizottságon belül létrehozott albizottságra delegálja, a feladat elvégzése a munkabizottság vezetője és/vagy a Főtitkár koordinálásával történik. 27 A Közgyűlés 9/2014 sz. határozata alapján május 16. napján 10/15

11 11. KÉPVISELETI JOG ÉS ALÁÍRÁSI JOG (1) A Társelnökök és a Főtitkár rendelkeznek az Egyesület nevében képviseleti és aláírási joggal harmadik személyek felé, azaz az Egyesület nevében a Társelnökök és a Főtitkár jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak. Ez alól kivételt képez az, amikor a Főtitkár személyét érintő szerződésről, nyilatkozatról van szó, mert ebben az esetben a Főtitkár nem jogosult aláírásra. (2) Az Egyesület cégjegyzése akként történik, hogy a Társelnökök egyike vagy a Főtitkár, az Egyesület cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően, önállóan ír alá. (3) Az Egyesület fenti (2) pontban foglalt cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is önálló. 12. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 28 (1) Kötelező felügyelő bizottságot létrehozni, ha a Tagok több mint fele nem természetes személy. (2) Az Egyesület felügyelő bizottsága legalább 3 (három) legfeljebb 5 (öt) tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait Közgyűlés választja 5 (öt) év határozott időre. A felügyelő bizottság újraválaszthatóak és visszahívhatók. Ha az Alapszabály nem rendelkezik másképp, akkor minden felügyelő bizottsági tag megbízatási ideje azonos. A felügyelő bizottság tagjának tisztsége a tisztség elfogadásával jön létre. A felügyelő bizottság tagjának nem választható meg az, akivel szemben Ptk.3:22. -ban bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn. A felügyelő bizottság tagja csak természetes személy lehet, feladata csak személyesen látható el, képviseletnek helye nincs. (3) A felügyelő bizottság működése során: (a) (c) (d) (e) (f) (g) ellenőrzi az Egyesület vezetésének tevékenységét, ellenőrzi az Egyesület éves pénzügyi jelentéseit, dönt az Egyesület és Tagjai között megkötendő szerződés tárgyában, a tisztségviselőktől, vezető állású dolgozóktól jelentést, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja, köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, az Elnökség számviteli beszámolója tárgyában tett javaslatáról a Közgyűlés számára jelentést készít, amelynek hiányában e kérdésekben érvényes határozat nem hozható. (4) A felügyelő bizottság Elnökét a tagok maguk közül határozattal választják. A felügyelő bizottság elnökének tisztsége a tisztség elfogadásával jön létre. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag helyettesíti. (5) A felügyelő bizottság elnöke (a) (c) szükség szerint, de legalább évente 1 (egy) alkalommal összehívja és vezeti a felügyelő bizottság ülését, kijelöli a felügyelő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, a felügyelő bizottság ülésén elrendeli a szavazást és megállapítja a szavazás eredményét, valamint a felügyelő bizottság határozatát. (6) A felügyelő bizottság összehívását annak bármely tagja az ok és a cél megjelölésével írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 30 (harminc) napon belüli összehívásáról. Amennyiben a kérelemnek az elnök nem tesz eleget, a felügyelő bizottság összehívására a tag jogosult. (7) A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 (három) tagja jelen van. (8) A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 28 Új -ként szabályozta a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 11/15

12 (9) A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a felügyelő bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. (10) A felügyelő bizottság határozatait ülés tartása nélkül írásbeli szavazással is meghozhatja. A határozat tervezetét 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével, az elnök írásban kézbesíti tagoknak, akik a tervezetről írásban szavaznak. A szavazás eredményéről az elnök a tagokat 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja. (11) A felügyelőbizottság tagjai május 16. napjától május 16. napjáig: 29 Név: VISZKEI GYÖRGY... Lakcím: 1164 Budapest, Vízesés u Név: FEKETE ZOLTÁN... Lakcím:1037 Budapest, Cserszömörce u /5.... Név: VÁMOS GYÖRGY... Lakcím: 1024 Budapest, Ezredes u. 7/B VITÁS KÉRDÉSEK Az Egyesület és Tagjai között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés és tárgyalás útján kell megkísérelni rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a vita a megyei Bíróság hatáskörébe tartozik. 14. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 30 (1) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. Az Egyesület megszűnik, ha Jogutódlással történő megszűnés (a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), az Egyesület több egyesületre szétválik, Jogutód nélküli megszűnés (c) (d) (e) (f) (g) (h) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, a bíróság feloszlatja, a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy az Egyesület tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) főt. és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. (2) Az (1) bekezdés (c) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a d)-e) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. (3) A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. (4) Az Egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt Egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. (5) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról 31 (a) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után - fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha (i) az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy (ii) ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 29 A Közgyűlés 10/2014 sz. határozata alapján május Módosította a 22/2013 és a 6/2014 sz. Közgyűlési határozat május 16. napján 31 Új -ként szabályozta a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 12/15

13 A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik A vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra. (6) A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén (a) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 15. AZ EGYESÜLET TAGJÁNAK KIZÁRÁSA 32 (1) A Tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely Tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a Taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az Alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. Az Egyesület csak demokratikusan működhet, ezért a tagsági viszony megszűnéséről csak szabályozott, demokratikus eljárás keretében hozott Közgyűlési határozat dönthet. (2) A fentiekre tekintettel a Tag jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy a Közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása szerződésszegésnek minősül (a továbbiakban: Szerződésszegés ) és az alábbiakban meghatározott eljárási rend az irányadó: (a) Abban az esetben, ha Szerződésszegés következik be, a Közgyűlés írásban felszólíthatja a vétkes Tagot arra, hogy a Szerződésszegést eredményező körülményeket orvosolja. Az orvoslásra irányuló felszólításban a Közgyűlés megjelöli a Szerződésszegést eredményező körülményeket és egyben felszólítja a vétkes Tagot, hogy a felek között történő folyamatos egyeztetés alapján, a felszólítás kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a Szerződésszegést eredményező körülmények felszámolását célzó intézkedéseket tegyen és azt orvosolja. Abban az esetben, ha a Közgyűlés és a vétkes Tag között Szerződésszegés orvoslása tárgyában megállapodás születik, a Felek az egyezséget írásba kötelesek foglalni, melyben megállapodnak arról, hogy a Szerződésszegés orvoslására a vétkes Tagnak milyen határozott idő áll rendelkezésére. Az orvoslásra meghatározott időtartam a Szerződésszegést eredményező valamennyi körülmény figyelembevételével, a Felek erre irányuló megállapodása alapján kerül meghatározásra, de nem haladhatja meg a 3 (három) hónapot, de nem lehet kevesebb mint 1 (egy) hónap (a továbbiakban: orvoslási idő). A Felek által meghatározott orvoslási idő kezdő napja a Felek által írásba foglalt egyezség napját követő nap, lejárata pedig a Felek által meghatározott orvoslási idő utolsó napja. (c) Abban az esetben, ha a Szerződésszegést eredményező körülmények felszámolását célzó megállapodás (egyezség) az Egyesületnek felróható okból nem jön létre, az (a) pontban megjelölt 30 (harminc) napos határidő további 15 (tizenöt) nappal meghosszabbodik. (d) Abban az esetben, ha a pont alapján az írásbeli egyezségbe foglalt és a Szerződésszegés orvoslására meghatározott orvoslási idő eredménytelenül telik el, azaz a vétkes Tag a Szerződésszegést eredményező körülményeket a határozott időtartam lejártáig nem orvosolja, a Közgyűlés jogosult a Tag kizárásáról dönteni. (e) Abban az esetben, ha a vétkes Tag az orvoslási idő alatt a Szerződésszegést orvosolta, a Szerződésszegés orvosoltnak tekintendő. (3) A Tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a Taggal írásban közölni kell. Az írásbeli közlésről a Főtitkár gondoskodik. (4) Jogorvoslat a Tag kizárását kimondó határozat ellen Az Egyesület és az érintett Tag között felmerülő vitás kérdéseket, elsősorban kölcsönös egyeztetés és tárgyalás útján kell rendezni. Az Egyesület képviseletére ebben az esetben az Elnökség jogosult. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, az Egyesület Közgyűlése által hozott kizáró határozat megsemmisítése iránt az érintett Tag a határozat tudomására jutásától számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben az érintett Tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Mindezen felül bármely Tag vagy az 32 Új -ként szabályozta a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 13/15

14 Elnökség jogosult a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, amely jogosult új határozatot hozni és a vitát véglegesen eldönteni. A Közgyűlést ebben az esetben bármely Elnökségi tag kérelmére a Főtitkárnak vagy a Társelnök egyikének össze kell hívnia. 16. TAG JOGVISZONYÁNAK FELMONDÁSA AZ EGYESÜLET ÁLTAL 33 (1) A tagsági díj és/vagy a szolgáltatási átalány díj eltérő módon való fizetése vagy nem fizetése esetén a tagsági jogviszony az alábbi eljárás eredményeképpen és az Elnökség erre irányuló írásbeli határozatában meghatározott időponttól szűnik meg. A Tag jogviszonyának felmondását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az írásbeli közlésről a Főtitkár gondoskodik. (2) A tagdíjfizetés és/vagy a szolgáltatási átalány díj fizetés esetleges vétlen elmulasztása vagy szándékos fizetési mulasztás esetén a tagság nem automatikusan szűnik meg, hanem 30 (harminc) napos határidő kitűzésével, fizetésre történő felszólítást követően, ezáltal a Tag lehetőséget kap a mulasztása következményének elhárítására. (3) A tagsági jogviszony felmondása az Elnökségi határozat dátumától számított 30 (harminc) napos írásbeli értesítéssel történik. Az írásbeli értesítésről a Főtitkár gondoskodik. (4) Jogorvoslat a tagsági jogviszony felmondása ellen Az Egyesület és az érintett Tag között felmerülő vitás kérdéseket, elsősorban kölcsönös egyeztetés és tárgyalás útján kell rendezni. Az Egyesület képviseletére ebben az esetben az Elnökség jogosult. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, az Egyesület Elnöksége által hozott felmondó határozat megsemmisítése iránt az érintett Tag a határozat tudomására jutásától számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben az érintett Tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Mindezen felül bármely Tag vagy az Elnökség jogosult a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, amely jogosult új határozatot hozni és a vitát véglegesen eldönteni. A Közgyűlést ebben az esetben bármely Elnökségi tag kérelmére a Főtitkárnak vagy a Társelnök egyikének össze kell hívnia. 17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 34 (1) Minden nyilatkozathoz csak akkor fűződik jogi hatály, ha az írásban, a kézbesítettséget igazolható módon történik. Az ajánlott postai küldemény a feladás napjától számított 5. (ötödik) naptári napon Magyarország területén kézbesítettnek tekintendő. Gyorsposta, fax útján történő továbbítás esetén a feladástól számított 1. (első) munkanapon, esetén pedig a mail server által küldött kézbesítési üzenetben megjelölt időpontban tekintendők kézbesítetteknek. Azok a levelek, melyeket független elektronikus hírlevél szolgáltató(k) rendszeréből küldtek sikeresen kézbesítettnek tekintenek a következő első munkanapon a vonatkozó adatbázis jelentésben feltüntetett Küldve dátumtól számítva, /amely riport szabályosan és rendszeresen újra előhívható az időpont igazolása céljából és konzisztens eredményt ad/. (2) A Tag köteles központi kapcsolattartót megjelölni ( címmel), aki az adott Tagnál az Egyesület szerveibe, bizottságaiba történő Tagra, illetve a Tag által az Egyesületbe való képviseletre kijelölt természetes személyekre vonatkozó változásokról köteles az Egyesület Főtitkárát írásban tájékoztatni - a pontos személyi adatok és elérhetőségekre vonatkozóan. Az ezen adatokban történő változásokat a Tag haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15 (tizenöt) napon belül köteles az Egyesület Főtitkárának írásban bejelenteni, illetve a jelszóval védett egyesületi adatbázisban történő adatbevitellel aktualizálni a változás hatályának megjelölésével. 35 (3) Amennyiben jelen Alapszabály bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelen vagy érvényét vesztené, az nem hat ki a többi rendelkezésre, hanem a Közgyűlés, mint az Egyesület legfelsőbb szerve, olyan érvényes rendelkezést állapít meg, amely leginkább megközelíti a Tagok szándékát, és jogi szempontból is megfelelő. (4) Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve az Egyesület képviseletére új személy lesz jogosult, azt az Egyesület székhelye szerint illetékes megyei Törvényszék felé be kell jelenteni. (5) Egyebekben az Egyesület működése felett az illetékes megyei Törvényszék gyakorol törvényességi felügyeletet. 33 Új -ként szabályozta a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 34 Módosította a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 35 Új -ként szabályozta a 6/2014. Közgyűlési határozat május 16. napján 14/15

15 18 ALKALMAZANDÓ JOG 36 Minden, a jelen Alapszabályban nem rendezett kérdés tekintetében a Polgári Törvénykönyvön kívül a évi CLXXV. és CLXXXI törvények, valamint a mindenkor hatályos, egyesülési jogra vonatkozó magyar szabályok az irányadóak. Budapest, május 15. napján Alulírott Dr. Stubits Zsuzsa ügyvéd igazolom, hogy jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat május 15. napján elhatározott módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának. Jelen Alapszabályt Budapesten, május 15. napján ellenjegyzem: DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd kamarai nyilvántartási száma.: Ü Módosította a 23/2013 Közgyűlési határozat 15/15

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

2013. szeptember 06. 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE. ECR Hungary Association 2. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA

2013. szeptember 06. 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE. ECR Hungary Association 2. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA E C R M A G Y A R O R S Z Á G E G Y E S Ü L E T M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A 2013. szeptember 06. 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE

Részletesebben

M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A. 2014. május 16.

M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A. 2014. május 16. E C R M A G Y A R O R S Z Á G E G Y E S Ü L E T M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A 2014. május 16. 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2016. május 13. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tervezett A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tartalom A NAGYCSALÁDOSOK SZENTENDREI EGYESÜLETE... 2 I. AZ EGYESÜLET ADATAI:... 2 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE:... 2 III.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben