J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-15/2002. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: szeptember 26-án a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme Jelen vannak: Alács Tibor, Bencsik Károly, Berecz József, Bozó Lajos, Csitos Györgyné, Ficsór József, Fricska József, Dr. Garai István, Dr. Horváth Alajos, Horváth Gáborné dr., Jankovszki Zoltán, Dr. Kardos András, Kiss Kálmán, Koncz József, Kormányos Imre, Dr. Letoha Gyula, Nemes-Nagy Tibor, Pap István, Tancsa János, Ván Jenő képviselők (20 fő), továbbá: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző, Dr. Molnár Mihályné aljegyző, Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője, Palatinus Ferencné népj. oszt. vez. hely, Kócsóné Kürti Mária közgazd. oszt. részéről, Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője, Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vezetője, Kiss Jenő városüz. oszt. vezetője, Albrecht László műszaki csop. vezetője, Dr. Faragó Zsolt gazd. oszt. részéről, Gácsi Lászlóné hatósági oszt. vezetője, Szalontai Mária könyvvizsgáló, Lénárt József környezetvédelmi referens, Dr. Tóth Sándor Városi Kórház Rendelőintézet igazgató főorvosa, Csenki Mihály gazdasági igazgatója, Hetényi Zsolt VSZKSZ igazgatója, Nánási Judit VSZKSZ gazdasági vezetője, Dencs Imre VSZKSZ részéről, Tóth Gyuláné Petőfi S. Gép. Szakközépiskola igazgatója, Pap György Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója, Jankovszki Ferenc Művészeti Alapiskola részéről, Vereb István ifj. biz. tagja, Osztopáni Mihály lakás biz. tagja, Dr. Jenei Judit városi tisztifőorvos, Széchenyi Istvánné Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Intézmény igazgatója, Tisztelt Képviselő-testület! Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, és köszöntöm kedves meghívott vendégeinket. Megállapítom, a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 24 képviselőből 18 fő van jelen.

2 - 2 - Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Javaslom Berecz József és Csitos Györgyné képviselő-társaimat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal elfogadta a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítők személyeit. Önök írásban megkapták mai ülésünk napirendi pontjait és azok sorrendiségét. Szeretném kiegészíteni azzal, hogy a 18. napirendi pontot 17. napirendi pontként javaslom tárgyalni, és az eredeti meghívóban lévő 17. napirendi pont 18. napirendi pont lesz, és zárt ülésen tárgyaljuk, és ettől a ponttól kezdve mind a 18., 19., 20., 21. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Berecz József képviselő: A választások miatt a Félegyházi Közlöny egy példánya ingyenesen szokott megjelenni. Volt négy éve is egy ígéret, állítólag nem kapták meg ezt a pénzt. Szeretném, ha napirendi pontként felvenni a Képviselő-testület, hogy ez az egy szám, ami meg fog jelenni és minden személy szerepelni fog, erre bizonyos keretmeghatározást a mai ülésen legyenek szívesek jóváhagyni, vagy egyáltalán foglalkozzon ezzel a Képviselő-testület. Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző: Én is informálódtam a Félegyházi Közlöny által megfogalmazottakról, mondván, hogy nincs megfelelő előirányzat egy ingyenes szám megjelentetésére. A választási iroda részéről tudom azt mondani, mivel nekünk kötelezettségünk, hogy minden jelöltet egy alkalommal ingyenesen megjelentessünk. Amennyiben a Félegyházi Közlöny ezt nem teszi meg, akkor a választási iroda kell, hogy megtegye, és biztosítanunk kell minden jelöltnek az esélyegyenlőséget. Mi meg fogjuk tenni mindenféleképpen. Én annyival egészíteném még ki, hogy úgy gondolom, ha Berecz úr eredeti javaslatával kíván foglalkozni a Testület, akkor azt megteheti a költségvetési rendelet módosítás napirendi pontnál. Úgy gondolom, külön napirendi pontként ezt nem kellene szerepeltetni, ha elfogadható ez így, és Jegyző asszony által elmondottak. Ha továbbra is él, akkor azon napirend kapcsán vesse ezt fel. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel a napirendi pontokat, illetve azok sorrendiségét az általam elmondottakkal együtt. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 18 igen szavazattal (4 fő nem szavazott) elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét, az alábbiak szerint: 1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Fúvós Zenekari Egyesület Borsihalmi Művésztelep épületének felújítására vonatkozó támogatási kérelem tárgyában Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője

3 - 3-2./ Előterjesztés a Petőfi S. Gépészeti Szakközépiskola Petőfi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozóra vonatkozó támogatási kérelem tárgyában Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője 3./ Előterjesztés Csanyi úti lakótelep játszótér létesítéséhez terület vásárlására Előadó: Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vezetője 4./ Előterjesztés a évi költségvetésről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Ficsór József polgármester 5./ Interpellációk, kérdések 6./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Kiss Jenő városüz. oszt. vezetője 7./ Előterjesztés a gyermekvédelemről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 8./ Előterjesztés a gyermekélelmezési térítési díjról szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 9./ Előterjesztés könyvvizsgálói megbízás tárgyában Előadó: Füstös Magdolna közgazd. oszt. mb. vezetője 10./ Előterjesztés a Városi Kórház Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírása tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző 11./ Előterjesztés a Városi Kórház Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző 12./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok környezetvédelmi alap célfeladat (KAC) évre vonatkozó ígérvényes pályázat benyújtására, a Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna II. ütem tárgyú beruházásra Előadó: Füstös Magdolna közgazd. oszt. mb. vezetője 13./ Előterjesztés az önkormányzat által létrehozott közalapítványok felülvizsgálata tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző

4 / Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Kábel Tv. Kft évi fejlesztési tervére Előadó: Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vezetője 15./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Városi Strand és Uszoda társberuházói pályázat tárgyában Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 16./ Előterjesztés emléktábla állítására Kiss László sportoló emlékére Előadó: Kiss Jenő városüz. oszt. vezetője 17./ Előterjesztés a Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője 18./ Tájékoztató a TIKIKI Művészeti Alapiskola elindításáról Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője 19./ Tájékoztató a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozóinak bejelentése tárgyában tett intézkedésekről Előadó: Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 20./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására Előadó: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző 20./ Előterjesztés térítési díjjal kapcsolatos kérelem tárgyában Előadó: Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 21./ Fellebbezések: - közgyógyellátással kapcsolatos, - átmeneti segéllyel kapcsolatos, - szociális otthoni térítési díjjal kapcsolatos Előadó: Dr. Kincses Sándor eü. és szoc. biz. elnöke 22./ Egyebek

5 - 5 - Napirend előtt: Fricska József képviselő: A napirend előtti felszólalásomnak azt a címet is adhatnám, hogy kinek a kárán. A bölcs magyar mondás szerint mindenki a maga kárán tanul, de a még bölcsebb mondás szerint az okos ember más kárán tanul. Az elmúlt években volt jó néhány olyan nagyberuházásunk, amelynek alapján úgy gondolom, tanulhattunk volna már, és aminek a következtetéseit az idei útépítések kapcsán levonhattuk volna. Mik voltak ezek a nagy beruházások, amire utalok? Bajcsy, Kossuth utca csapadékvíz csatorna. Az, hogy a Bajcsy utcát leszűkítették, azt gondolom, nonszensz, tehát nyugodtan mondhatom, egy viszonylag szépnek induló beruházást sikerült elég szépen elrontani. A Kossuth utcával kapcsolatban hallottam már olyan véleményt, a Polgármester úr szájából, hogy Önt direkt megkeresték, hogy továbbra is épüljenek ezek az ún. dombok. Ezt a véleményt hallottam Öntől a rádióban, illetve a héten egy lakótól is. Egyébként csak elítélő véleményt hallok a Kossuth utcai dombokról, illetve a kerékpárútról. Nyugodtan mondhatom, ez sem sikerült igazán jól. A jegyzőkönyvek talán bizonyítják azt, hogy hogy ágálltam az ellen, hogy ott autóbusz pályaudvar épüljön. Tudjuk, hogy milyen szép, de az a hely pályaudvarnak alkalmatlan. Meg kell nézni egyetlen alkalmat, amikor egy autóbusz a Petőfi utca felől kifordul az E5 felé, az ún. Tőzsér ház udvarát súrolja, csak a korlát védi meg attól, hogy kidőltse, mert szűk a hely. Ez sem volt egy sikeres beruházás, de úgy gondoltam, ez belefér, hiszen úgy, mint én, más is hibázhat. 17 utcát építünk meg ősszel, erre is jött olyan vélemény, miszerint ez kampányfogás. Én azt mondtam, nem kampányfogás, de ha belegondolunk, tulajdonképpen lehet az is, hiszen volt jó néhány útalap, amely már tavaly ősszel elkészült, és az idei költségvetésünk az elmúlt év decemberében el lett fogadva, tehát idén nyáron az utcák jó részét már leaszfaltozhattuk volna, de ez most ki lett csúsztatva szeptemberre. Talán nem is baj, mert a szeptemberi esőzések megmutatták azt, hogy mi nem tudunk a saját kárunkon tanulni. Mire gondolok? A Tulipán és Kálvária közötti útszakasz, amely csatlakozik a 451-es számú útvonalhoz, ami véleményem szerint teljesen balesetveszélyes, hiszen aki kifelé közlekedik a városból, az elméletileg lefordulhat jobbra a Kálvária felé, befordulhat balra a Csongrádi út kezdete felé, illetve folytathatja az útját Csongrád felé, tehát három irányba közlekedhet, és csak egyetlenegy sáv van, egy 451. számú főút kivezető szakaszán. Ez a kisebb probléma, ezt majd gondolom, a közútkezelő megoldja. De ahogy megépült az útcsatlakozás a 451-hez, az ottani büfé vagy családi ház vagy minek nevezzem vízelvezetése nem lett megoldva, ott gyakorlatilag egy kacsaúsztató alakult ki. Még úgy vagyok vele, ez is belefér, mert ezen a káron is tanulhatunk, talán máshol ilyen hibát nem követünk el vélem én. De mi történik, tegnapelőtt délután úgy hozta a sorsom, hogy a Tanyasori úton közlekedtem, és a Tanyasori úton, ami most készült el friss új aszfalt, és remélem, nagyon jó minőségű is, valószínűleg fel kell bontani, mert az Alpári út és Nyíl utca közötti szakaszon nincs megoldva a csapadékvízelvezetés, a víz felszorult a házak tövébe. Ez azt jelenti, hogy megint utat kell bontani, hogy ezt a problémát orvosoljuk, ugyanis az nem megoldás, amivel vigasztaltam szegény lakókat, hogy örüljenek, legalább nem porzik az út. Igazuk van, esetleg még meg is fagyhat, akkor pedig jégpályává változik. A harmadik esetet nem tekintettem meg, csak hallomásból tudom, hogy a Holló Béla utcában hasonló probléma van. Kinek a kárán vagyunk hajlandóak tanulni. Hajlandóak vagyunk-e a mi kárunkon, vagy bölcs ember módjára más kárán tanulni?

6 - 6 - Talán csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az, hogy most szeptember hónapban épülnek az utcák, ez magának a pályáztatási rendszernek a hiányossága vagy hátránya, valóban a költségvetésben elfogadtuk a saját erő összegét, utána a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsnál pályázott a város, annak is volt határideje a pályázat benyújtása, illetve elbírálását követően, amikor ez megtörtént és nyertünk, azonnal ki lett írva a közbeszerzési eljárás. Ezeket a folyamatokat végig kellett vinni, és ezért van az, de egyébként nemcsak ebben az évben, de az elmúlt években is hasonlóan alakultak a határidők pontosan a pályáztatások határideje miatt. Napirend előtt kért szót Nemes-Nagy Tibor, megadom a szót. Nemes-Nagy Tibor képviselő: Az előző testületi ülésen Dr. Garai István alpolgármester úr egyebekben bírálta a városunkban található táblákat, matricákat, Félegyháza változást akar. Ezzel én nem kívánok foglalkozni, nem is emiatt kértem napirend előtt szót, hanem amikor a Megyei Közgyűlés díjazottjairól néhány szót ejtett, amelynek az volt a lényege, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke egy olyan levelet küldött Kiskunfélegyháza Városának, Polgármester úrnak személy szerint, hogy a Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete által javasolt megyei kitüntetésre javasolt személyek közül nem kaptak díjat. Engedje meg, Alpolgármester úr, hogy elmondjam azt, hogy egy kuratórium dönt a kitüntetések átadásában, amelynek tagja Endre Sándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke. Nem ő egy személyben dönt abban, hogy ki kap a megyében Bács-Kiskun Megyéért díjat. Úgy gondolom, Félegyházán sem úgy működik, hogy amikor Félegyháza díjat szeretnénk adni az arra érdemeseknek, akkor Polgármester úr egy személyben dönti el azt, hogy ki fog kapni díjat, és ki nem. Úgy gondolom, nem ez működött az elmúlt négy évben. Itt ezért nem lehet felróni ezt a Megyei Közgyűlés Elnökének, főképp nem úgy, hogy a következő mondat az a jegyzőkönyv szerint, hogy: mi lett volna, ha nem félegyházi a Megyei Közgyűlés elnöke? Engedje meg, Alpolgármester úr, hogy 1999-től felsoroljam azokat, akik az elmúlt négy évben kaptak kiskunfélegyházi állampolgárként kitüntetést, és az elmúlt 4 év eredményei alapján még egyszer megismerjük a neveket ben Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért díját kapta Urbán Miklósné helyismereti könyvtárnok, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa. Bács-Kiskun Megye Nemzeti Kisebbségiért díjat kapott Balogh Ödön pedagógus, szintén félegyházi ben Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért díjat kapott Dr. Molnár Mihályné aljegyző asszony. Bács-Kiskun Megye sportdíját kapta Molnár László edző, a Kiskunfélegyházi Honvéd edzője ben Bács-Kiskun Megyéért díjat kapott Juhász István magyar-történelem szakos tanár, a Móra Ferenc Gimnázium tanára. Bács-Kiskun Megye Ifjúságának neveléséért díjat kapott Meizl Ferenc iskolaigazgató, a Platán Utcai Általános Iskola igazgatója. Bács-Kiskun Megye Sportdíját kapta id. Besze László birkózó edző. Bács- Kiskun Megye Kisebbségéért díjat kapta Vass Antal iskolaigazgató, a Bankfalui Általános Iskola igazgatója. És hogy teljes legyen a kép, 2002-ben is voltak kiskunfélegyházi kitüntetettek. A Kuratórium elismerésben részesítette Bács-Kiskun Megyéért Endre Sándort, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Bács-Kiskun Megye Közművelődési díját Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet Aranka történész, levéltáros, a történettudomány kandidátusa kapta meg. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év nem úgy múlt el Bács-Kiskun megyében, hogy a félegyháziak háttérbe szorultak volna.

7 - 7 - Annyival szeretném kiegészíteni a képviselő úr által elmondottakat, hogy ezekről a kitüntetésekről nem a kuratórium dönt. Valóban van egy kuratórium, amely javaslatot tesz a megyei közgyűlés elé, és a végső döntés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ülésén születik meg, és a Közgyűlés hozza meg. Több napirend előtti hozzászólásra nem jelentkezett képviselő, így rátérünk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóra. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Fricska József képviselő: A 176/2002. számú határozatról beszélnék, amely így szól: a Testület úgy dönt, hogy egy labdarúgó egyesület működését támogatja oly módon, hogy a beérkezett kérelmek elbírálásakor dönt. A Képviselő-testület ennek ellentmondóan döntött, nem tartotta be ezt a határozatát, ugyanis csupán egyetlen labdarúgó szakosztály kérelmét bírálta el, még azt sem tette meg, hogy összehasonlította volna egy másikkal, s azt mondta volna, hogy az egyiknek adok, a másiknak nem. Polgármester úr, ha jól emlékszem, Horváth József ezredes úrnak talán jól tudom a rangját írt egy levelet, amelyben ezt a határidőt szeptember 30-ig határozta meg. Még egyszer, az a gondom, hogy nem volt semmiféle összehasonlítási alap sem a bizottságok, sem a Testület előtt, hogy akkor, ha csak egyről kíván dönteni, akkor melyik kérelmet, hiszen kettő érkezett be, egyik a KTK-tól, a másik pedig a Félegyházi Honvédtól. Nyilvánvaló megemlékezhetnék az őszi szereplésükről is a csapatoknak, hiszen gratulálhatnék a KTK 1 pontjához, amit vagy 6 mérkőzésen szerzett, de nem teszem, mert ez cinizmus lenne, úgyhogy vissza is vonom. Ettől függetlenül át kell gondolni, hogy hogy és mint tudunk pénzt adni. Az ifjúságnak adjunk pénzt, de egy pontért 6 mérkőzésen, ez lehet olyan 4-5%-os teljesítmény, nem biztos, hogy honorálni kell, de ezzel nem hangulatot kívánok teremteni, csak elmondani, és szeretném, ha Polgármester úr valahogy elősegítené, hogy ezen határozat szellemében tudjon dönteni a Testület, tehát összehasonlítsa a két csapat kérelmét, szereplését, és amit ilyenkor illik összehasonlítani. Azt tudom válaszolni, hogy valóban beérkezett a kérelem különböző időpontokban. A KTKé előbb érkezett. Az Ifjúsági Sportbizottság, amikor meghozta a döntését, hogy egy csapatot támogat, és ebben kérném a Bizottság elnökét, hogy ezt mondja el. Akkor a Bizottság előtt ismert volt mind a kettő kérelem, ez a jegyzőkönyvben is szerepel, és a Bizottság akkor olyan döntést hozott, hogy csak egy csapatot támogat. Ezt a Képviselő-testület megszavazta, én akkor nem értettem ezt a döntést, őszintén megmondom így utólag, de a Képviselő-testület ezt szavazta meg, és ennek kapcsán a KTK újra megismételte a kérelmét, és arról a Képviselő-testület döntött, a Honvéd nem ismételte meg a kérelmét. De Tancsa urat kérem, hogy adjon erre pontos választ. Az is felmerült, hogy a két egyesület fuzionál egymással.

8 - 8 - Tancsa János képviselő: Éppen az utolsó mondata volt az, ami valójában közelít ahhoz az igazsághoz, amit az Ifjúsági és Sportbizottság mérlegelt. A két egyesület beadta a támogatási kérelmét, először a KTK nyújtotta be, két vagy három nappal később pedig a Honvéd Sportegyesület adott hasonló irányú kérelmet az Önkormányzat felé. Akkor a Bizottságban nagyon sokfajta vélemény elhangzott. Azt mondtuk első körben, hogy mindkét egyesületet az Önkormányzatnak támogatnia kell. De aztán később eszünkbe jutott az a nagyon sok év óta húzódó gondolatmenet, hogy jó lenne, ha Kiskunfélegyháza városa nem aprózná el a támogatásokat, hanem egy egyesületnek biztosítana támogatást, mégpedig annak, amelyik a magasabb osztályban tud szerepelni. Erre tettünk egy javaslatot a két egyesületnek, és ismét összehívtuk őket immár ötödik alkalommal, hogy tárgyaljuk meg, hogy hogyan lehetne a két egyesületből vagy a háromból egy egységes kiskunfélegyházi labdarúgó csapatot létrehozni. Ezt a gondolatmenetet az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta, és ezért jött a Képviselő-testület elé egy egységes csapattámogatási kérelem. A Képviselő-testület szintén úgy gondolta nagyon bölcsen -, hogy egyetlen csapatot támogat, mégpedig azt, amelyik akár közös fúzióval, akár egymaga magasabb osztályban tud szerepelni. Ez akkor az akkori állás szerint a KTK volt, az egyébként, hogy egy csapat miként szerepel egy adott bajnokságban, sokminden függvénye. A támogatást nem azért szavazta meg a Testület. A felnőtt csapatról is szó volt, de az volt a fő érv, és ez máig is él, hogy a KTK lényegesen több csapatot kénytelen indítani a felnőtt, a serdülő, az ifjúsági és egyéb kategóriákban. Jelen pillanatban női labdarúgó csapata is működik, és én azt gondolom, és a Testület is azt gondolta, hogy ez legyen a döntő érv. Természetesen meg lehet vizsgálni a Honvéd Sportegyesület kérelmét ismét, amennyiben ezt ismét benyújtja, de akkor a Képviselő-testület előtt másfajta kérelem nem volt, amikor ez megtörtént. Azt gondolom, hogy a Bizottság és a Testület is egyhangúlag döntött ebben a kérdésben. Elfogadom, és tisztelem mindenki gondolatmenetét, remélem, hogy a képviselő úr nem azt gondolja, hogy valamiféle ártó szándékkal történt ez. A Képviselő-testület is jól döntött, meg a Bizottság is jól döntött, nem tudhattuk, hogy a csapat hogyan szerepel a bajnokságban. Fricska József képviselő: Arra a kritériumra, hogy csak az az egy csapat kapjon támogatást, amelyik magasabb osztályban szerepel, nem emlékszem. Ettől függetlenül, hogy csak egy szakosztály kapjon támogatást, azt a hibát elkövettem, hogy jómagam is megszavaztam a határozatot, mielőtt még valaki meg nem találná, ne kelljen keresgélni, mint oly sok mindent. Azon is el kellene gondolkodni, hogy hogyan lett itt az egy csapatból kettő. Ugyanis a KTK egyszer visszalépett az NBII-ből. Aztán a Honvéd felvállalta, hogy mégis megpróbál egy a város rangjához méltó csapatot összekovácsolni. Hogyan lett kettő? Nem véletlenül azt az egyet szétverték? Erről nem lehet tudni? Semmi közünk hozzá, hiszen ahogy a fuzionálás nem sikerült, gondolom, ennek ugyanolyan oka volt, mint hogy egyből kettő lett. Új kérelmet csak a KTK adott be, hallottam a válaszban. Kérem szépen, felkérte-e valaki a csapatokat, hogy miután döntött a Bizottság és a Testület, innentől kezdve új kérelmet kell beadni, vagy pedig csak egy csapatnak súgtak, hogy adj be kérelmet, és ez az egy kérelem lett beadva. Ezek mind

9 - 9 - olyan kérdések, amik nyitva hagynak mindent, és úgy gondolom, semmi ártó szándék nincs se bennem, sem Tancsa úrban, de azt szeretnénk, hogy mind a két csapat még az idén működjön, és amelyik jobb lesz. Lehet, hogy egyik bajnok lesz, lehet, hogy egyik kiesik, lehet, hogy mindkettő kiesik, lehet, hogy megoldódik önmagától is a probléma, de hogy csak egyet, és a másikat nem értesítik, hogy új kérelmet kell benyújtani, ez nem volt fair döntés. Tancsa János képviselő: Csak két mondatban. A kérelmek ez önkormányzati sajátosság sosem úgy történnek, hogy felkéri az egyik vagy másik egyesületet, hogy pályázzon vagy kérjen valamit az Önkormányzattól. Itt sem ez történt. A KTK egyszerűen benyújtotta a kérelmét,hiszen neki a bajnokságon való induláshoz szükséges volt, hogy az alaptámogatást megkapja. Kiskunfélegyházán egyébként a Honvéd Sportegyesület is kap alaptámogatást az Ifjúsági és Sportbizottságtól, de bizony a Képviselő-testület döntött úgy évekkel ezelőtt, hogy a KTK-t külön soron kezeli a költségvetésben. Ebbe a Bizottságnak tulajdonképpen beleszólása nem volt. Szavazásra teszem fel a tájékoztatót. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett (6 fő nem szavazott) elfogadta a tájékoztatót. Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

10 Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület Borsi halmi Művésztelep felújítására vonatkozó támogatási kérelme tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Csáki Sándorné osztályvezető Kérdezem Osztályvezető asszonyt van-e kiegészítés? Jankovszki Zoltán képviselő: Tegnap tárgyalta a MOV Bizottság ezt is, és tudomásom szerint több képviselő is járt kinn Borsi-halmon, megtekintette az ott elképzelteket. Ezt csak annyival szeretném most kiegészíteni, bár nehogy rossz fényt vessen a Bizottságra, hogy ezt is egyhangúlag támogatta. Nem volt vita a Bizottságban abban, hogy ezt a kezdeményezést támogatni kell. Akkor került ez először elénk, amikor megalakult a Fúvószenekari Egyesület, a motivációt megtalálta a vezetőség arra, hogy a gyerekek hosszú időn keresztül muzsikáljanak, zenéljenek, zenekarba verbuválódjanak, és ennek az egyik kiforrása egy művészeti telep létrehozása. Annak idején, amikor a tanyasi iskolák el kezdtek herdálódni, potom pénzekért magtárakká alakultak, akkor jött az az ötlet, hogy ne vesszen már minden veszendőbe, hogy ez egy jó cél lenne, és ennek megvalósításáért rendkívüli energiákat fektetett bele az Egyesület, amelynek most ez a végkifejlete lenne. Most sem ebből akarja megvalósítani az Egyesület, hanem ez egy kisebb töredéke lenne, amit segítségül kér, amit egyszerűen nem tud máshogy megteremteni. Nincs más lehetőség, az építkezés folyik, az Egyesület ehhez kéri a Képviselő-testület egyszeri támogatását. A Pénzügyi Bzottság nem támogatta az előterjesztést. Osztályvezető asszonynak van-e kiegészítése? Jankovszki Ferenc karnagy: Csak röviden, két-három mondatban szeretnék hozzászólni. Amikor 1996-ban megkaptuk az épületet ennek megvalósítására, 2002-ig közel 6 millió forintot költöttünk az épület állagmegóvására, átalakítására, felújítására. Gyakorlatilag a zenekarnak nagyon sok szereplése pénzügyileg belefolyt, támogatásokat gyűjtöttünk hozzá, valamint rengeteg fizikai munkát végeztünk ben készült el egy olyan építészeti terv, melynek végösszege kb. 30 MFt, és természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ezt csak szakaszokban lehet megvalósítani. Ennek első üteme, hogy a falakat meg tudjuk emelni, és az új tetőszerkezetet rá tudjuk tenni. Ez a tétel az, amit tovább szakaszolni nem lehet, ezt csak egy ütemben lehet elvégezni. Ez kerül Ft-ba, amelyhez van Ft-unk, és támogatásként

11 szeretnénk kérni az Ft-ot. A befejezését ennek a tervnek hosszabb távra gondoltuk, bízunk abban, hogy talán megjelennek olyan pályázatok, amelyek ilyen programokat is támogatnak. Kérem a Képviselő-testületet, hogy kérelmünket lehetőségük szerint támogassa, mivel valóban a munkálatok elkezdődtek, és még ebben az évben ki is kell fizetni. Van- e kérdés, hozzászólás, javaslat? Fricska József képviselő: Először úgy éreztem az anyagnál, hogy az is egy svédcsavar, mint ahogy volt annak idején egy sportcsapatunk, amely úgy alakult meg, hogy eszmei támogatást kért a várostól, és azóta évente több millió forintért pumpolja, már vagy 50 millió forintja benne van ebben a városnak. Nem ez a lényeg. Ez 1996-ban indult úgy, hogy kérik ingyen és bérmentve, és támogatást nem kérnek a felújítására. Mégis azt mondom, hogy amit meg kívánnak ott valósítani, és most pontosítom Jankovszki Zoltán képviselőtársamat. Szeretném, hogy ha szerződésmódosítással az Egyesület biztosítaná azt a 7 szobát, amit ott megépül külföldről érkező vendégek számára ingyen és bérmentve, nyilván a közüzemi díjakat kifizetve. Azt mondjuk, hogy adunk is meg nem is, adunk, hogy haladjanak, mi pedig, ha érkeznek olyan csoportok, akiket nem tudunk elszállásolni, mégis legyen alkalmas szálláshelyük. Remélem, hogy erre partner lesz az Egyesület is, és a kecske is jóllakott és a káposzta is megmarad. Kérdezem a Képviselő urat, hogy módosító javaslatként hangzott-e el a javaslat? Bencsik Károly képviselő: Amit Fricska úr mondott, kérem belefogalmazni határozatba, mert a szó elszáll, az írás megmarad. Jankovszki Ferenc karnagy: Természetesen nem találom a jó kifejezést erre, számunkra ez azt jelenti, hogy abszolút partnerek vagyunk ebben, számtalanszor előfordul, hogy elszállásolási gondok keletkeznek, ez nyilvánvalóan emberi segítség. Abszolút elfogadható a számunkra. Bencsik úr továbbra is javasolja, hogy beleírjuk? Rendben. Azt javaslom, hogy a határozattervezetnek, ami le van írva, ez a 2 és fél sor, ez az 1. pontja legyen, és 2l pontként a Képviselő-testület javasolja, hogy a köztünk létrejött megállapodásban rögzítésre kerüljön, hogy amennyiben a városnak vendégei vannak, akkor igénybe veheti ezt a szálláshelyet.

12 Jankovszki Ferenc karnagy: Természetesen ez akkor lép életbe, amikor valóban el is készül teljes egészében. Most még üres a padlás. Üzembe helyezés utánra gondolt mindenki. Ezzel a feltétellel teszem fel szavazásra a határozat-tervezetet, amelyben az eredeti szöveg 1. pontként szerepel, 2. pontként pedig a köztünk létrejött szerződés módosítása. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta a javaslatot. Csáki Sándorné osztályvezető: Meg tetszenek-e engedni, hogy az igazgatónő most álljon elő egy költségkalkulációval, mert délután már problémás az, hogy visszatérjünk rá? Jankovszki Ferenc karnagy: Tisztelettel köszönöm a Képviselő-testület segítő kezét ez ügyben. Köszönöm szépen. Megadom a lehetőséget Igazgatónő részére, hogy a költségeket ismertesse a Képviselőtestülettel. Tóth Gyuláné igazgató: Próbáltam átgondolni, hogy mit lehet ezen az összegen csökkenteni. A következőt látom: a belföldi utazási költségek ópusztaszeri látogatást jelentettek a résztvevőknek. Ez ennyibe kerül, ha ezt a programot elhagyjuk, akkor ez az Ft kikerülne a költségből, illetve az ajándékok, díjaknál megpróbálok még támogatókat keresni, és az a tétel Ft maradna. Ez összesen Ft. Akkor a szálláshoz, terembérlethez egyéb bevételeinkből tudnánk átcsoportosítani. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? A MOV Bizottság javaslatát nem szavaztuk meg. Most a konkrét javaslat az, hogy az intézmény 1,8 MFt támogatást kér a rendezvényre. Bencsik Károly képviselő: A MOV Bizottság javaslata 1,7 MFt körül volt, most 1,8 MFt-ot kértek, akkor egyszerűbb lesz megszavazni a másikat, kicsit viccesnek tartom.

13 Ezek a számok hangzottak el, nem mondhattam mást. 2,5 MFt-ból elveszünk Ft-ot, az 1,8MFt. Fricska József képviselő: Nekem van egy módosító javaslatom, hogy a Képviselő-testület 1 MFt-tal támogassa a rendezvényt. Ez módosító javaslat. A módosító javaslatot teszem fel szavazásra, aki egyetért az egymillió forinttal, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 16 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta a módosító javaslatot. A fentiekben rögzített szavazatok számszaki eredménye alapján a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 243/2002. kt. h. Borsihalmi Művész Telep felújítása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület részére a borsihalmi Művész Telep felújításához 1,5 millió forint támogatást biztosít a évi költségvetés terhére. Felelős: Ficsór József polgármester Füstös Magdolna közgazd. oszt. mb. vezetője Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető Határidő: október 30. Erről értesül: Fúvószenekari Egyesület, Kiskunfélegyháza Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya, Képviselőtestület tagjai.

14 Előterjesztés a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola Petőfi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozóra vonatkozó támogatási kérelme tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője Önök írásban megkapták az előterjesztést a kérelemmel együtt. Én azt kérném, mivel a héten zajlottak a bizottsági ülések, és ezt kérném a többi napirendi pontnál is a bizottsági elnököktől, illetve osztályvezető asszonyoktól, uraktól, hogy a bizottsági véleményeket ismertessék a megjelentekkel. Jankovszki Zoltán képviselő: Tegnapi nap folyamán tárgyalta a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság ezt a kérdést. Megismertük a pályázatot, ez a költségvetéskor is külön kérelem volt, amit akkor a Képviselő-testület nem támogatott, mégis úgy döntött a szervezés, hogy még egyszer próbálkozik vele, hiszen már mindenki támogatja, csak a félegyházi Önkormányzat nem támogatja a talákozót, amely 500 fiatal részvételével zajlik majd Félegyházán. A Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, sőt, még arra is bátorkodtunk, és kitaláltuk, hogy azok az intézmények, amelyek érintettek a szállás, illetve a lebonyolításban (Művelődési Ház, illetve a Kossuth Szakközépiskola és természetesen a PG), azok az év végén jóváírást kapjanak ezen összegek tekintetében, tehát figyelembe vegyék őket a költségvetésük elszámolásánál. Mint tudjuk, ezek az intézmények a költségvetéskor szűkre szabott keretet kaptak, mégis arra gondoltunk, hogy ez most jelen pillanatban pénzbe ne kerüljön, hanem majd az év végén az elszámolásnál vegyék ezt figyelembe. Így nagyon jelentős összeg kerülne támogatásra, és az intézmények is ki tudnák ezt kalkulálni. Bizottságunk egyhangúlag támogatja ezzel a kiegészítéssel a pénzre vonatkozóan. Szeretném megkérdezni Elnök urat, hogy konkrét összegről volt-e döntés? Jankovszki Zoltán képviselő: Ft körüli összeg volt. Van egy táblázat, amely a terembérletnél a Móra Ferenc Művelődés iközpontot jelöli meg 350 eft-ban, illetve a Kossuth Lajos Szakközépiskolát, Szakiskolát 380 eft-ban, illetve a szállásdíj 200 fő részére, amelyet már a PG nem tud, mert ott ingyenesen biztosítanak helyet természetesen, hanem az Ipari iskola szállásdíja 960 eft, ez cca Ft.

15 Osztályvezető asszonyt kérdezem, van-e kiegészítés az előterjesztéshez? Csáki Sándorné osztályvezető: Egy pontosítást szeretnék tenni. A költségvetésben az étkezés leírása formai hibás, ott egy nap étkezési költsége szerepel, tehát a 4 összesen Ft, és nem pedig külön-külön. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Fricska József képviselő: Előrebocsátom, hogy valamilyen mértékben támogatom, ha nem is 2,5 millió forintos mértékben. Az meg külön aranyos volt, hogy Osztályvezető asszony javított bennünket, hiszen ha ezt a számsort néznénk, ez valóban 8,600 eft lenne, de így csak Ft. Amit igazán kérdezni szeretnék, hogy mi az a napi Ft-os étkezési költség gyerekenként? Egy napra egy gyereknek Ft. Feltételezhető-e? Hadd kérdezzem már meg, hogy ezt ma reggel vették észre, hogy ma ideadják elénk, mert ha annyi a költség, akkor nem jön ki a Ft. Nem tudom, hogy miért és hogy van ez, de kétségbe vagyok esve, és innentől vissza is vonok mindent, amit mondtam, mert ezt az előterjesztést így tárgyalásra alkalmatlannak tartom. Bencsik Károly képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnöke és alelnöke sincs itt, ezért elmondanám, hogy a Bizottság olyan ajánlást fogalmazott meg, hogy az előterjesztők által különböző tételek vannak a költségvetésben megnevezve, így amit a MOV Bizottság is elfogadott, ezenkívül még egy millió forint tiszteletdíjakra. A javaslat az volt,hogy csökkentsék a kiadásokat, mivel a kiadások a Pénzügyi Bizottság szerint csökkenthetők, és ennek megfelelően az a 2,5 MFt kijön, az Önkormányzatnak nem kell a rendezvényt támogatnia. Fricska úr felvetésére mondanám, hogy a tegnapi bizottsági ülésen ez már kérdésként felvetődött. A Ft a egy főnek négy nap étkezési költsége, de Osztályvezető asszony ezt elmondta kiegészítőjében. Van-e további kérdés, hozzászólás, javaslat? Tancsa János képviselő: Igazából nem is pontosan ezzel az anyaggal kapcsolatban, hanem általános érvényű megfogalmazást tennék mindenképpen. Azt gondolom, a következő Képviselő-testületnek célszerű azt ajánlani, hogy tudatosítsa az intézményvezetőkben és mindenkiben, akinek erre hatásköre van, hogy bizonyos feladatokat csak úgy vállaljanak el év elején, ha erre a költségvetésükben fedezet van, vagy ha biztosítani tudják a költségeket. Nehéz helyzetbe

16 hozzák mindig a Képviselő-testületet az intézményvezetők, ha felvállalnak olyan feladatokat, amelyek az intézmény költségvetését lényegesen túlhaladják, és kénytelen az Önkormányzat ehhez hozzájárulni, és utólag október-november környékén szembesülünk, hogy hirtelen kellene két-három millió forint olyan célra, ami egyébként nagyon fontos és üdvözlendő, de nagyon sok másra is kellene még az Önkormányzatnak pénzt fordítani. Erre célszerű a következő képviselő-testületet figyelmeztetni. Ha nincs további hozzászólás, akkor van egy előterjesztés és egy határozat-tervezet, és van a Művelődési Bizotságnak egy módosító javaslata, amely tulajdonképpen a táblázatban található terembérlet és szállásdíjra vonatkozik. Bencsik Károly képviselő: Megjegyzésem van ezzel kapcsolatban. Ez ugyanolyan kiadást jelent nekünk, ha jóváírják majd később az intézménynél. Tehát el ne tévedjünk, ez csak egy csúsztatott támogatás, valójában gondolja át mindenki. Igaz, hogy a költségetés tárgyalása során már az Iskola kérte ezt a támogatást, de miután a költségvetésből ez kimaradt, pontosan végig lehetett volna neki gondolnia, hogy az Önkormányzat nem tudja ezt a rendezvényt támogatni. Nem véletlenül kérdeztem vissza, hogy ez összegszerűen mit jelent, ha ezt a MOV Bizottság által tett javaslatot a Képviselő-testület megszavazza, így 1,7 MFt-tal támogatja rendezvényt. Erről szól a javaslat. Fricska József képviselő: Kérdésem lenne az Igazgató Asszonyhoz. Feltételezhető, hogy ismeri a tegnapi Pénzügyi bizottsági véleményt, ami elég szigorú. Ennek alapján kell készíteni egy karcsúbb költségvetést, mely karcsúbb támogatási igénnyel jelentkezne a Képviselő-testület felé. Tóth Gyuláné igazgató: Tegnap Budapesten voltam, és most ismertem meg a Pénzügyi Bizottság döntését. Először szavazásra teszem fel a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslatát, amely a három tétel, a szállásdíj és a terembérleti díj tekintetében 1,7 MFt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el ezt a javaslatot. Fel kell tennem az eredeti határozat-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 9 igen, 2 nem, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el ezt a javaslatot.

17 Jankovszki Zoltán képviselő: Félreértések tömkelege van itt. A mostani MOV Bizottság javaslat nem azt jelenti, hogy most hirtelen 1,7 MFt-ot adjunk át, hanem ezeket a költségeket kvázi megszűrik a pályázatból, mert az év végén az intézményeknél jóvá lehet írni. Az szűnik meg, ami eddig rossz szokásunk volt, hogy egyik zsebünkből a másikba pakolásszuk a pénzünket, és egyszerűen ez egy nonszensz dolog. Én arra kértem, és a MOV Bizottság is, hogy ez a tétel szűnjön meg, és így támogatjuk, tehát nem effektíve guruló forintokkal, hanem ezzel a pénzügyi tranzakcióval. Azért csodálkozom, hogy 12. Arra kérném Polgármester urat, hogy jól gondoljuk át, mert ez egy hagyományos dolog, itt Félegyházán több száz diákot is érint, illetve a határon kívül élő magyarajkú diákságot is, tehát jönnek 20 csoporttal. Ez egy hagyomány, és mi mindig büszkék voltunk a hagyományainkra. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassuk ezzel a módszerrel, mert szerintem ez egy jó módszer. Valóban, én így értettem, hogy nem kerül az Önkormányzatnak guruló forintjába, hanem az év végén ez a tétel az intézményeknél jóváírásra kerül. Fricska József képviselő: Örülök annak, hogy Polgármester úr és a MOV Bizottság elnöke is egyetért, de legalább ne csapjuk be magunkat, mert ez a Ft hiányozni fog a két intézmény saját bevételéből. Teljesen mindegy, hogy szórakozunk itt egymással, ez ténylegesen annyiba kerül. Én azért kérdeztem meg az intézmény vezetőjét mint fő szervezőt, és ezt szeretném mint lehetőséget kínálni, van még egy pár órahossza ebből a testületi ülésből, számolják át, hogy mennyit tudnak ebből lehúzni, mi az a legminimálisabb, amivel meg tudják ezt rendezni, mert én is szeretném, ha megrendezésre kerülne, de tudom, hogy így nem fog átmenni, és később, akár szünet után vegyük fel napirendi pontra, a Testület járuljon hozzá, és akkor szavazzunk és ha olyan az összeg, akkor támogassuk. De a mostani Ft-okkal való játszogatás önmagunk becsapása, mert ez valóban hiányozni fog valahonnan. Jankovszki Zoltán képviselő: Azt mondjuk, hogy hiányozna a költségvetéséből, ha nem lesz megrendezve a rendezvény, akkor meg pláne hiányzik. Bencsik Károly képviselő: Napirend után külön vitát nyitunk szerintem. Roppant egyszerű. A Pénzügyi Bizottságon elhangzott egy olyan, hogy a rendező két-három iskolával összefog, és nem kérnek ellentételezést, hanem mint külön szervezők lépnek föl. Ugyanúgy a tiszteletdíj. 1 MFt van beállítva tiszteletdíjra. Milyen tiszteletdíjak vannak ott? Ezeket lehet csökkenteni, és rögtön megvan a 2,5 MFt.

18 Kérdezem Jankovszki urat, mert nem kért új szavazást. Kért vagy nem kért? Igen. Fricska úrnak van egy olyan javaslata, hogy a mai nap folyamán később térjünk vissza. Tóth Gyuláné igazgató: A költségrészekről szeretnék néhány pontosítást. A terembérlet, a Kossuth Középiskola bérlete, illetve a szállásdíj egy október eleji előző évi árajánlat alapján készült. Én úgy tudom, hogy van, amit azóta még drágábban adnak, és eddig az előző két alkalommal nem tudtak eltekinteni ezektől az összegektől. Az esti programok és egyéb tiszteletdíjak kapcsán szeretném elmondani, hogy ez az esti programoknál a Budapest Táncegyüttes, a Révkomáromi Jókai Színház, a Csík Zenekar, a Bohém Rap & JAZZ Band, lehet, hogy nem tiszteletdíjnak kellett volna nevezni, ez az esti programok költségeit jelenti, és ami tiszteletdíjként szerepel, az annak a három főnek a zsűriben való részvétele, aki nem társadalmi munkában vállalta. Fricska József képviselő: Tisztázzuk. Ez egy olyan rendezvény, ami nem lehet viccelődés tárgya, ha mondom is, nem viccnek szánom, tessék ezt az anyagot részletezni. Esti programok, egyéb tiszteletdíjak, kaptunk rá választ. Ajándékok, díjak a következő sorban. Három sorban vannak ajándékok, díjak, tiszteletdíjak. Nem kívánok abba belemenni, mi az, hogy belföldi utazási költség Ft, de nyilván ilyen is van. Ha idejön valaki vendég, elszállásoljuk, vendégül látjuk, talán még az utazását is mi fizetjük? Most könyörgöm, hogy próbáljanak meg rajta csökkenteni, mert ez nem fog átmenni a Testületen. Lezárva a vitát, először szavazásra fogom feltenni Jankovszki úr javaslatát, amelyben új szavazást kér a MOV Bizottság által elmondott javaslattal kapcsolatban. Ha ez nem nyer megfelelő támogatást, akkor Fricska úr javaslatát fogom feltenni, hogy későbbi napirendi pontra készüljön egy kalkuláció a költségeket illetően, és újból tűzze a mai ülés napirendjére a Képviselő-testület. Először aki egyetért Jankovszki Zoltán elnök úr javaslatával, hogy új szavazást rendeljek el a MOV Bizottság javaslata tekintetében. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 6 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a Képviselő-testület, tehát új szavazást rendelek el a MOV Bizottság javaslatáról, amely a szállásdíjra és terembérletre vonatkozik, amelyek az intézmények számára jóváírásra kerül az év végén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. Szavazásra teszem fel Fricska úr javaslatát, hogy a mai nap folyamán készüljön egy újabb kalkuláció a költségvetést illetően, és a Képviselő-testület újból tűzze napirendjére ezen témát.

19 A Képviselőtestület 14 igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 244/2002. kt.h. Diákszínjátszó Találkozó támogatása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola által megrendezendő Petőfi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozó és Fesztiválra 1 millió forint támogatást biztosít a évi költségvetés terhére. Felelős: Ficsór József polgármester Füstös Magdolna közgazdasági oszt. vezető Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető Határidő: október 30. Erről értesül: Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, Közgazdasági Osztály Művelődési Osztálya, Képviselőtestület tagjai. Kérném Igazgató asszonyt, hogy a délutáni ülésre, mely fél kettőkor kezdődik, akkorra készüljön egy költségkalkuláció, amelyet kérek sokszorosítva kiosztani a képviselőknek.

20 Előterjesztés a Csanyi út Lakótelepen játszótér létesítéséhez terület vásárlás tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Dr. Tóth Sándor osztályvezető A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta, és a Bizottság által hozott határozatot Önök írásban megkapták a testületi ülés elején. Úgy tudom, hogy a Városüzemeltetési Bizottság támogatta, és a Gazdasági Bizottság is támogatta. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Horváth Gáborné dr. képviselő: Tekintettel arra h ogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta, néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a véleményemmel, és ezzel befolyásolni Önöket a döntésben. Elnézést kérek, a Pénzügyi Bizottság támogatta a vásárlást azzal a feltétellel, hogy készüljön november 30-ig a területre vonatkozóan egy komplex hasznosítási elképzelés. Horváth Gáborné dr. képviselő: Ennek ellenére elmondom a véleményem. Tekintettel arra, hogy ez lakossági igény volt, 50 ház van ezen a területen, én pontosan a lakók számát nem tudom, de ez egy pozitív elképzelés, hogy ott is legyen majd egy játszótér. Azért kívántam elsősorban hozzászólni, mert a Városüzemeltetési Bizottságon, ahol jelen voltam mint Mezőgazdasági bizottsági tag, felmerült, és nem tárgyaltuk, mert nem volt pontos információ, hogy igaz, hogy Fliszár képviselő úr a saját keretéből óhajtja magát a megvásárlást megtenni, de a művelési ág változás mennyibe kerül, és kérdésként merült fel, ez az információ nem volt. Lehet, hogy ez már a Pénzügyi Bizottságon megvolt, de nem voltam jelen, és ezt nem tudom. Ennek utánanéztem. Maximálisan, ha a Földhivatal a maximális értéket számolja, a 7887 m2-re Ft, mert aranykoronánként van meghatározva, hogy 4, 5, 7-es művelési osztályú földek vannak ezen a területen, de tekintettel arra, hogy a Földhivatal gyakorolhat ebben méltányosságot, akkor ez teljesen ingyenes. Elméletileg ez az összeg a művelési ág változás miatti pénzkifizetés. Azt gondolom, hogy az itt élő embereknek is erre lehetősége van, és a Testület jó helyre teszi ezt az Ft összeget. Berecz József képviselő: Minden nemes kezdeményezésnek támogatói vagyunk, engem az érdekelne, hogy megvan még az az 1 MFt-os keret a képviselő úrnak? Azért kérdezem, mert ott dűlőutak folyamatos karbantartása helyett semmilyen karbantartás nem történt folyamatosan ebben a körzetben.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 22. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 06-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben