J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-15/2002. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: szeptember 26-án a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme Jelen vannak: Alács Tibor, Bencsik Károly, Berecz József, Bozó Lajos, Csitos Györgyné, Ficsór József, Fricska József, Dr. Garai István, Dr. Horváth Alajos, Horváth Gáborné dr., Jankovszki Zoltán, Dr. Kardos András, Kiss Kálmán, Koncz József, Kormányos Imre, Dr. Letoha Gyula, Nemes-Nagy Tibor, Pap István, Tancsa János, Ván Jenő képviselők (20 fő), továbbá: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző, Dr. Molnár Mihályné aljegyző, Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője, Palatinus Ferencné népj. oszt. vez. hely, Kócsóné Kürti Mária közgazd. oszt. részéről, Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője, Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vezetője, Kiss Jenő városüz. oszt. vezetője, Albrecht László műszaki csop. vezetője, Dr. Faragó Zsolt gazd. oszt. részéről, Gácsi Lászlóné hatósági oszt. vezetője, Szalontai Mária könyvvizsgáló, Lénárt József környezetvédelmi referens, Dr. Tóth Sándor Városi Kórház Rendelőintézet igazgató főorvosa, Csenki Mihály gazdasági igazgatója, Hetényi Zsolt VSZKSZ igazgatója, Nánási Judit VSZKSZ gazdasági vezetője, Dencs Imre VSZKSZ részéről, Tóth Gyuláné Petőfi S. Gép. Szakközépiskola igazgatója, Pap György Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója, Jankovszki Ferenc Művészeti Alapiskola részéről, Vereb István ifj. biz. tagja, Osztopáni Mihály lakás biz. tagja, Dr. Jenei Judit városi tisztifőorvos, Széchenyi Istvánné Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Intézmény igazgatója, Tisztelt Képviselő-testület! Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, és köszöntöm kedves meghívott vendégeinket. Megállapítom, a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 24 képviselőből 18 fő van jelen.

2 - 2 - Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Javaslom Berecz József és Csitos Györgyné képviselő-társaimat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal elfogadta a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítők személyeit. Önök írásban megkapták mai ülésünk napirendi pontjait és azok sorrendiségét. Szeretném kiegészíteni azzal, hogy a 18. napirendi pontot 17. napirendi pontként javaslom tárgyalni, és az eredeti meghívóban lévő 17. napirendi pont 18. napirendi pont lesz, és zárt ülésen tárgyaljuk, és ettől a ponttól kezdve mind a 18., 19., 20., 21. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Berecz József képviselő: A választások miatt a Félegyházi Közlöny egy példánya ingyenesen szokott megjelenni. Volt négy éve is egy ígéret, állítólag nem kapták meg ezt a pénzt. Szeretném, ha napirendi pontként felvenni a Képviselő-testület, hogy ez az egy szám, ami meg fog jelenni és minden személy szerepelni fog, erre bizonyos keretmeghatározást a mai ülésen legyenek szívesek jóváhagyni, vagy egyáltalán foglalkozzon ezzel a Képviselő-testület. Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző: Én is informálódtam a Félegyházi Közlöny által megfogalmazottakról, mondván, hogy nincs megfelelő előirányzat egy ingyenes szám megjelentetésére. A választási iroda részéről tudom azt mondani, mivel nekünk kötelezettségünk, hogy minden jelöltet egy alkalommal ingyenesen megjelentessünk. Amennyiben a Félegyházi Közlöny ezt nem teszi meg, akkor a választási iroda kell, hogy megtegye, és biztosítanunk kell minden jelöltnek az esélyegyenlőséget. Mi meg fogjuk tenni mindenféleképpen. Én annyival egészíteném még ki, hogy úgy gondolom, ha Berecz úr eredeti javaslatával kíván foglalkozni a Testület, akkor azt megteheti a költségvetési rendelet módosítás napirendi pontnál. Úgy gondolom, külön napirendi pontként ezt nem kellene szerepeltetni, ha elfogadható ez így, és Jegyző asszony által elmondottak. Ha továbbra is él, akkor azon napirend kapcsán vesse ezt fel. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel a napirendi pontokat, illetve azok sorrendiségét az általam elmondottakkal együtt. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 18 igen szavazattal (4 fő nem szavazott) elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét, az alábbiak szerint: 1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Fúvós Zenekari Egyesület Borsihalmi Művésztelep épületének felújítására vonatkozó támogatási kérelem tárgyában Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője

3 - 3-2./ Előterjesztés a Petőfi S. Gépészeti Szakközépiskola Petőfi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozóra vonatkozó támogatási kérelem tárgyában Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője 3./ Előterjesztés Csanyi úti lakótelep játszótér létesítéséhez terület vásárlására Előadó: Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vezetője 4./ Előterjesztés a évi költségvetésről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Ficsór József polgármester 5./ Interpellációk, kérdések 6./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Kiss Jenő városüz. oszt. vezetője 7./ Előterjesztés a gyermekvédelemről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 8./ Előterjesztés a gyermekélelmezési térítési díjról szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 9./ Előterjesztés könyvvizsgálói megbízás tárgyában Előadó: Füstös Magdolna közgazd. oszt. mb. vezetője 10./ Előterjesztés a Városi Kórház Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírása tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző 11./ Előterjesztés a Városi Kórház Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző 12./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok környezetvédelmi alap célfeladat (KAC) évre vonatkozó ígérvényes pályázat benyújtására, a Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna II. ütem tárgyú beruházásra Előadó: Füstös Magdolna közgazd. oszt. mb. vezetője 13./ Előterjesztés az önkormányzat által létrehozott közalapítványok felülvizsgálata tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző

4 / Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Kábel Tv. Kft évi fejlesztési tervére Előadó: Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vezetője 15./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Városi Strand és Uszoda társberuházói pályázat tárgyában Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 16./ Előterjesztés emléktábla állítására Kiss László sportoló emlékére Előadó: Kiss Jenő városüz. oszt. vezetője 17./ Előterjesztés a Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője 18./ Tájékoztató a TIKIKI Művészeti Alapiskola elindításáról Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője 19./ Tájékoztató a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozóinak bejelentése tárgyában tett intézkedésekről Előadó: Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 20./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására Előadó: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző 20./ Előterjesztés térítési díjjal kapcsolatos kérelem tárgyában Előadó: Dr. Nánási Éva népj. oszt. vezetője 21./ Fellebbezések: - közgyógyellátással kapcsolatos, - átmeneti segéllyel kapcsolatos, - szociális otthoni térítési díjjal kapcsolatos Előadó: Dr. Kincses Sándor eü. és szoc. biz. elnöke 22./ Egyebek

5 - 5 - Napirend előtt: Fricska József képviselő: A napirend előtti felszólalásomnak azt a címet is adhatnám, hogy kinek a kárán. A bölcs magyar mondás szerint mindenki a maga kárán tanul, de a még bölcsebb mondás szerint az okos ember más kárán tanul. Az elmúlt években volt jó néhány olyan nagyberuházásunk, amelynek alapján úgy gondolom, tanulhattunk volna már, és aminek a következtetéseit az idei útépítések kapcsán levonhattuk volna. Mik voltak ezek a nagy beruházások, amire utalok? Bajcsy, Kossuth utca csapadékvíz csatorna. Az, hogy a Bajcsy utcát leszűkítették, azt gondolom, nonszensz, tehát nyugodtan mondhatom, egy viszonylag szépnek induló beruházást sikerült elég szépen elrontani. A Kossuth utcával kapcsolatban hallottam már olyan véleményt, a Polgármester úr szájából, hogy Önt direkt megkeresték, hogy továbbra is épüljenek ezek az ún. dombok. Ezt a véleményt hallottam Öntől a rádióban, illetve a héten egy lakótól is. Egyébként csak elítélő véleményt hallok a Kossuth utcai dombokról, illetve a kerékpárútról. Nyugodtan mondhatom, ez sem sikerült igazán jól. A jegyzőkönyvek talán bizonyítják azt, hogy hogy ágálltam az ellen, hogy ott autóbusz pályaudvar épüljön. Tudjuk, hogy milyen szép, de az a hely pályaudvarnak alkalmatlan. Meg kell nézni egyetlen alkalmat, amikor egy autóbusz a Petőfi utca felől kifordul az E5 felé, az ún. Tőzsér ház udvarát súrolja, csak a korlát védi meg attól, hogy kidőltse, mert szűk a hely. Ez sem volt egy sikeres beruházás, de úgy gondoltam, ez belefér, hiszen úgy, mint én, más is hibázhat. 17 utcát építünk meg ősszel, erre is jött olyan vélemény, miszerint ez kampányfogás. Én azt mondtam, nem kampányfogás, de ha belegondolunk, tulajdonképpen lehet az is, hiszen volt jó néhány útalap, amely már tavaly ősszel elkészült, és az idei költségvetésünk az elmúlt év decemberében el lett fogadva, tehát idén nyáron az utcák jó részét már leaszfaltozhattuk volna, de ez most ki lett csúsztatva szeptemberre. Talán nem is baj, mert a szeptemberi esőzések megmutatták azt, hogy mi nem tudunk a saját kárunkon tanulni. Mire gondolok? A Tulipán és Kálvária közötti útszakasz, amely csatlakozik a 451-es számú útvonalhoz, ami véleményem szerint teljesen balesetveszélyes, hiszen aki kifelé közlekedik a városból, az elméletileg lefordulhat jobbra a Kálvária felé, befordulhat balra a Csongrádi út kezdete felé, illetve folytathatja az útját Csongrád felé, tehát három irányba közlekedhet, és csak egyetlenegy sáv van, egy 451. számú főút kivezető szakaszán. Ez a kisebb probléma, ezt majd gondolom, a közútkezelő megoldja. De ahogy megépült az útcsatlakozás a 451-hez, az ottani büfé vagy családi ház vagy minek nevezzem vízelvezetése nem lett megoldva, ott gyakorlatilag egy kacsaúsztató alakult ki. Még úgy vagyok vele, ez is belefér, mert ezen a káron is tanulhatunk, talán máshol ilyen hibát nem követünk el vélem én. De mi történik, tegnapelőtt délután úgy hozta a sorsom, hogy a Tanyasori úton közlekedtem, és a Tanyasori úton, ami most készült el friss új aszfalt, és remélem, nagyon jó minőségű is, valószínűleg fel kell bontani, mert az Alpári út és Nyíl utca közötti szakaszon nincs megoldva a csapadékvízelvezetés, a víz felszorult a házak tövébe. Ez azt jelenti, hogy megint utat kell bontani, hogy ezt a problémát orvosoljuk, ugyanis az nem megoldás, amivel vigasztaltam szegény lakókat, hogy örüljenek, legalább nem porzik az út. Igazuk van, esetleg még meg is fagyhat, akkor pedig jégpályává változik. A harmadik esetet nem tekintettem meg, csak hallomásból tudom, hogy a Holló Béla utcában hasonló probléma van. Kinek a kárán vagyunk hajlandóak tanulni. Hajlandóak vagyunk-e a mi kárunkon, vagy bölcs ember módjára más kárán tanulni?

6 - 6 - Talán csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az, hogy most szeptember hónapban épülnek az utcák, ez magának a pályáztatási rendszernek a hiányossága vagy hátránya, valóban a költségvetésben elfogadtuk a saját erő összegét, utána a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsnál pályázott a város, annak is volt határideje a pályázat benyújtása, illetve elbírálását követően, amikor ez megtörtént és nyertünk, azonnal ki lett írva a közbeszerzési eljárás. Ezeket a folyamatokat végig kellett vinni, és ezért van az, de egyébként nemcsak ebben az évben, de az elmúlt években is hasonlóan alakultak a határidők pontosan a pályáztatások határideje miatt. Napirend előtt kért szót Nemes-Nagy Tibor, megadom a szót. Nemes-Nagy Tibor képviselő: Az előző testületi ülésen Dr. Garai István alpolgármester úr egyebekben bírálta a városunkban található táblákat, matricákat, Félegyháza változást akar. Ezzel én nem kívánok foglalkozni, nem is emiatt kértem napirend előtt szót, hanem amikor a Megyei Közgyűlés díjazottjairól néhány szót ejtett, amelynek az volt a lényege, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke egy olyan levelet küldött Kiskunfélegyháza Városának, Polgármester úrnak személy szerint, hogy a Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete által javasolt megyei kitüntetésre javasolt személyek közül nem kaptak díjat. Engedje meg, Alpolgármester úr, hogy elmondjam azt, hogy egy kuratórium dönt a kitüntetések átadásában, amelynek tagja Endre Sándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke. Nem ő egy személyben dönt abban, hogy ki kap a megyében Bács-Kiskun Megyéért díjat. Úgy gondolom, Félegyházán sem úgy működik, hogy amikor Félegyháza díjat szeretnénk adni az arra érdemeseknek, akkor Polgármester úr egy személyben dönti el azt, hogy ki fog kapni díjat, és ki nem. Úgy gondolom, nem ez működött az elmúlt négy évben. Itt ezért nem lehet felróni ezt a Megyei Közgyűlés Elnökének, főképp nem úgy, hogy a következő mondat az a jegyzőkönyv szerint, hogy: mi lett volna, ha nem félegyházi a Megyei Közgyűlés elnöke? Engedje meg, Alpolgármester úr, hogy 1999-től felsoroljam azokat, akik az elmúlt négy évben kaptak kiskunfélegyházi állampolgárként kitüntetést, és az elmúlt 4 év eredményei alapján még egyszer megismerjük a neveket ben Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért díját kapta Urbán Miklósné helyismereti könyvtárnok, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa. Bács-Kiskun Megye Nemzeti Kisebbségiért díjat kapott Balogh Ödön pedagógus, szintén félegyházi ben Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért díjat kapott Dr. Molnár Mihályné aljegyző asszony. Bács-Kiskun Megye sportdíját kapta Molnár László edző, a Kiskunfélegyházi Honvéd edzője ben Bács-Kiskun Megyéért díjat kapott Juhász István magyar-történelem szakos tanár, a Móra Ferenc Gimnázium tanára. Bács-Kiskun Megye Ifjúságának neveléséért díjat kapott Meizl Ferenc iskolaigazgató, a Platán Utcai Általános Iskola igazgatója. Bács-Kiskun Megye Sportdíját kapta id. Besze László birkózó edző. Bács- Kiskun Megye Kisebbségéért díjat kapta Vass Antal iskolaigazgató, a Bankfalui Általános Iskola igazgatója. És hogy teljes legyen a kép, 2002-ben is voltak kiskunfélegyházi kitüntetettek. A Kuratórium elismerésben részesítette Bács-Kiskun Megyéért Endre Sándort, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Bács-Kiskun Megye Közművelődési díját Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet Aranka történész, levéltáros, a történettudomány kandidátusa kapta meg. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év nem úgy múlt el Bács-Kiskun megyében, hogy a félegyháziak háttérbe szorultak volna.

7 - 7 - Annyival szeretném kiegészíteni a képviselő úr által elmondottakat, hogy ezekről a kitüntetésekről nem a kuratórium dönt. Valóban van egy kuratórium, amely javaslatot tesz a megyei közgyűlés elé, és a végső döntés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ülésén születik meg, és a Közgyűlés hozza meg. Több napirend előtti hozzászólásra nem jelentkezett képviselő, így rátérünk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóra. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Fricska József képviselő: A 176/2002. számú határozatról beszélnék, amely így szól: a Testület úgy dönt, hogy egy labdarúgó egyesület működését támogatja oly módon, hogy a beérkezett kérelmek elbírálásakor dönt. A Képviselő-testület ennek ellentmondóan döntött, nem tartotta be ezt a határozatát, ugyanis csupán egyetlen labdarúgó szakosztály kérelmét bírálta el, még azt sem tette meg, hogy összehasonlította volna egy másikkal, s azt mondta volna, hogy az egyiknek adok, a másiknak nem. Polgármester úr, ha jól emlékszem, Horváth József ezredes úrnak talán jól tudom a rangját írt egy levelet, amelyben ezt a határidőt szeptember 30-ig határozta meg. Még egyszer, az a gondom, hogy nem volt semmiféle összehasonlítási alap sem a bizottságok, sem a Testület előtt, hogy akkor, ha csak egyről kíván dönteni, akkor melyik kérelmet, hiszen kettő érkezett be, egyik a KTK-tól, a másik pedig a Félegyházi Honvédtól. Nyilvánvaló megemlékezhetnék az őszi szereplésükről is a csapatoknak, hiszen gratulálhatnék a KTK 1 pontjához, amit vagy 6 mérkőzésen szerzett, de nem teszem, mert ez cinizmus lenne, úgyhogy vissza is vonom. Ettől függetlenül át kell gondolni, hogy hogy és mint tudunk pénzt adni. Az ifjúságnak adjunk pénzt, de egy pontért 6 mérkőzésen, ez lehet olyan 4-5%-os teljesítmény, nem biztos, hogy honorálni kell, de ezzel nem hangulatot kívánok teremteni, csak elmondani, és szeretném, ha Polgármester úr valahogy elősegítené, hogy ezen határozat szellemében tudjon dönteni a Testület, tehát összehasonlítsa a két csapat kérelmét, szereplését, és amit ilyenkor illik összehasonlítani. Azt tudom válaszolni, hogy valóban beérkezett a kérelem különböző időpontokban. A KTKé előbb érkezett. Az Ifjúsági Sportbizottság, amikor meghozta a döntését, hogy egy csapatot támogat, és ebben kérném a Bizottság elnökét, hogy ezt mondja el. Akkor a Bizottság előtt ismert volt mind a kettő kérelem, ez a jegyzőkönyvben is szerepel, és a Bizottság akkor olyan döntést hozott, hogy csak egy csapatot támogat. Ezt a Képviselő-testület megszavazta, én akkor nem értettem ezt a döntést, őszintén megmondom így utólag, de a Képviselő-testület ezt szavazta meg, és ennek kapcsán a KTK újra megismételte a kérelmét, és arról a Képviselő-testület döntött, a Honvéd nem ismételte meg a kérelmét. De Tancsa urat kérem, hogy adjon erre pontos választ. Az is felmerült, hogy a két egyesület fuzionál egymással.

8 - 8 - Tancsa János képviselő: Éppen az utolsó mondata volt az, ami valójában közelít ahhoz az igazsághoz, amit az Ifjúsági és Sportbizottság mérlegelt. A két egyesület beadta a támogatási kérelmét, először a KTK nyújtotta be, két vagy három nappal később pedig a Honvéd Sportegyesület adott hasonló irányú kérelmet az Önkormányzat felé. Akkor a Bizottságban nagyon sokfajta vélemény elhangzott. Azt mondtuk első körben, hogy mindkét egyesületet az Önkormányzatnak támogatnia kell. De aztán később eszünkbe jutott az a nagyon sok év óta húzódó gondolatmenet, hogy jó lenne, ha Kiskunfélegyháza városa nem aprózná el a támogatásokat, hanem egy egyesületnek biztosítana támogatást, mégpedig annak, amelyik a magasabb osztályban tud szerepelni. Erre tettünk egy javaslatot a két egyesületnek, és ismét összehívtuk őket immár ötödik alkalommal, hogy tárgyaljuk meg, hogy hogyan lehetne a két egyesületből vagy a háromból egy egységes kiskunfélegyházi labdarúgó csapatot létrehozni. Ezt a gondolatmenetet az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta, és ezért jött a Képviselő-testület elé egy egységes csapattámogatási kérelem. A Képviselő-testület szintén úgy gondolta nagyon bölcsen -, hogy egyetlen csapatot támogat, mégpedig azt, amelyik akár közös fúzióval, akár egymaga magasabb osztályban tud szerepelni. Ez akkor az akkori állás szerint a KTK volt, az egyébként, hogy egy csapat miként szerepel egy adott bajnokságban, sokminden függvénye. A támogatást nem azért szavazta meg a Testület. A felnőtt csapatról is szó volt, de az volt a fő érv, és ez máig is él, hogy a KTK lényegesen több csapatot kénytelen indítani a felnőtt, a serdülő, az ifjúsági és egyéb kategóriákban. Jelen pillanatban női labdarúgó csapata is működik, és én azt gondolom, és a Testület is azt gondolta, hogy ez legyen a döntő érv. Természetesen meg lehet vizsgálni a Honvéd Sportegyesület kérelmét ismét, amennyiben ezt ismét benyújtja, de akkor a Képviselő-testület előtt másfajta kérelem nem volt, amikor ez megtörtént. Azt gondolom, hogy a Bizottság és a Testület is egyhangúlag döntött ebben a kérdésben. Elfogadom, és tisztelem mindenki gondolatmenetét, remélem, hogy a képviselő úr nem azt gondolja, hogy valamiféle ártó szándékkal történt ez. A Képviselő-testület is jól döntött, meg a Bizottság is jól döntött, nem tudhattuk, hogy a csapat hogyan szerepel a bajnokságban. Fricska József képviselő: Arra a kritériumra, hogy csak az az egy csapat kapjon támogatást, amelyik magasabb osztályban szerepel, nem emlékszem. Ettől függetlenül, hogy csak egy szakosztály kapjon támogatást, azt a hibát elkövettem, hogy jómagam is megszavaztam a határozatot, mielőtt még valaki meg nem találná, ne kelljen keresgélni, mint oly sok mindent. Azon is el kellene gondolkodni, hogy hogyan lett itt az egy csapatból kettő. Ugyanis a KTK egyszer visszalépett az NBII-ből. Aztán a Honvéd felvállalta, hogy mégis megpróbál egy a város rangjához méltó csapatot összekovácsolni. Hogyan lett kettő? Nem véletlenül azt az egyet szétverték? Erről nem lehet tudni? Semmi közünk hozzá, hiszen ahogy a fuzionálás nem sikerült, gondolom, ennek ugyanolyan oka volt, mint hogy egyből kettő lett. Új kérelmet csak a KTK adott be, hallottam a válaszban. Kérem szépen, felkérte-e valaki a csapatokat, hogy miután döntött a Bizottság és a Testület, innentől kezdve új kérelmet kell beadni, vagy pedig csak egy csapatnak súgtak, hogy adj be kérelmet, és ez az egy kérelem lett beadva. Ezek mind

9 - 9 - olyan kérdések, amik nyitva hagynak mindent, és úgy gondolom, semmi ártó szándék nincs se bennem, sem Tancsa úrban, de azt szeretnénk, hogy mind a két csapat még az idén működjön, és amelyik jobb lesz. Lehet, hogy egyik bajnok lesz, lehet, hogy egyik kiesik, lehet, hogy mindkettő kiesik, lehet, hogy megoldódik önmagától is a probléma, de hogy csak egyet, és a másikat nem értesítik, hogy új kérelmet kell benyújtani, ez nem volt fair döntés. Tancsa János képviselő: Csak két mondatban. A kérelmek ez önkormányzati sajátosság sosem úgy történnek, hogy felkéri az egyik vagy másik egyesületet, hogy pályázzon vagy kérjen valamit az Önkormányzattól. Itt sem ez történt. A KTK egyszerűen benyújtotta a kérelmét,hiszen neki a bajnokságon való induláshoz szükséges volt, hogy az alaptámogatást megkapja. Kiskunfélegyházán egyébként a Honvéd Sportegyesület is kap alaptámogatást az Ifjúsági és Sportbizottságtól, de bizony a Képviselő-testület döntött úgy évekkel ezelőtt, hogy a KTK-t külön soron kezeli a költségvetésben. Ebbe a Bizottságnak tulajdonképpen beleszólása nem volt. Szavazásra teszem fel a tájékoztatót. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett (6 fő nem szavazott) elfogadta a tájékoztatót. Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

10 Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület Borsi halmi Művésztelep felújítására vonatkozó támogatási kérelme tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Csáki Sándorné osztályvezető Kérdezem Osztályvezető asszonyt van-e kiegészítés? Jankovszki Zoltán képviselő: Tegnap tárgyalta a MOV Bizottság ezt is, és tudomásom szerint több képviselő is járt kinn Borsi-halmon, megtekintette az ott elképzelteket. Ezt csak annyival szeretném most kiegészíteni, bár nehogy rossz fényt vessen a Bizottságra, hogy ezt is egyhangúlag támogatta. Nem volt vita a Bizottságban abban, hogy ezt a kezdeményezést támogatni kell. Akkor került ez először elénk, amikor megalakult a Fúvószenekari Egyesület, a motivációt megtalálta a vezetőség arra, hogy a gyerekek hosszú időn keresztül muzsikáljanak, zenéljenek, zenekarba verbuválódjanak, és ennek az egyik kiforrása egy művészeti telep létrehozása. Annak idején, amikor a tanyasi iskolák el kezdtek herdálódni, potom pénzekért magtárakká alakultak, akkor jött az az ötlet, hogy ne vesszen már minden veszendőbe, hogy ez egy jó cél lenne, és ennek megvalósításáért rendkívüli energiákat fektetett bele az Egyesület, amelynek most ez a végkifejlete lenne. Most sem ebből akarja megvalósítani az Egyesület, hanem ez egy kisebb töredéke lenne, amit segítségül kér, amit egyszerűen nem tud máshogy megteremteni. Nincs más lehetőség, az építkezés folyik, az Egyesület ehhez kéri a Képviselő-testület egyszeri támogatását. A Pénzügyi Bzottság nem támogatta az előterjesztést. Osztályvezető asszonynak van-e kiegészítése? Jankovszki Ferenc karnagy: Csak röviden, két-három mondatban szeretnék hozzászólni. Amikor 1996-ban megkaptuk az épületet ennek megvalósítására, 2002-ig közel 6 millió forintot költöttünk az épület állagmegóvására, átalakítására, felújítására. Gyakorlatilag a zenekarnak nagyon sok szereplése pénzügyileg belefolyt, támogatásokat gyűjtöttünk hozzá, valamint rengeteg fizikai munkát végeztünk ben készült el egy olyan építészeti terv, melynek végösszege kb. 30 MFt, és természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ezt csak szakaszokban lehet megvalósítani. Ennek első üteme, hogy a falakat meg tudjuk emelni, és az új tetőszerkezetet rá tudjuk tenni. Ez a tétel az, amit tovább szakaszolni nem lehet, ezt csak egy ütemben lehet elvégezni. Ez kerül Ft-ba, amelyhez van Ft-unk, és támogatásként

11 szeretnénk kérni az Ft-ot. A befejezését ennek a tervnek hosszabb távra gondoltuk, bízunk abban, hogy talán megjelennek olyan pályázatok, amelyek ilyen programokat is támogatnak. Kérem a Képviselő-testületet, hogy kérelmünket lehetőségük szerint támogassa, mivel valóban a munkálatok elkezdődtek, és még ebben az évben ki is kell fizetni. Van- e kérdés, hozzászólás, javaslat? Fricska József képviselő: Először úgy éreztem az anyagnál, hogy az is egy svédcsavar, mint ahogy volt annak idején egy sportcsapatunk, amely úgy alakult meg, hogy eszmei támogatást kért a várostól, és azóta évente több millió forintért pumpolja, már vagy 50 millió forintja benne van ebben a városnak. Nem ez a lényeg. Ez 1996-ban indult úgy, hogy kérik ingyen és bérmentve, és támogatást nem kérnek a felújítására. Mégis azt mondom, hogy amit meg kívánnak ott valósítani, és most pontosítom Jankovszki Zoltán képviselőtársamat. Szeretném, hogy ha szerződésmódosítással az Egyesület biztosítaná azt a 7 szobát, amit ott megépül külföldről érkező vendégek számára ingyen és bérmentve, nyilván a közüzemi díjakat kifizetve. Azt mondjuk, hogy adunk is meg nem is, adunk, hogy haladjanak, mi pedig, ha érkeznek olyan csoportok, akiket nem tudunk elszállásolni, mégis legyen alkalmas szálláshelyük. Remélem, hogy erre partner lesz az Egyesület is, és a kecske is jóllakott és a káposzta is megmarad. Kérdezem a Képviselő urat, hogy módosító javaslatként hangzott-e el a javaslat? Bencsik Károly képviselő: Amit Fricska úr mondott, kérem belefogalmazni határozatba, mert a szó elszáll, az írás megmarad. Jankovszki Ferenc karnagy: Természetesen nem találom a jó kifejezést erre, számunkra ez azt jelenti, hogy abszolút partnerek vagyunk ebben, számtalanszor előfordul, hogy elszállásolási gondok keletkeznek, ez nyilvánvalóan emberi segítség. Abszolút elfogadható a számunkra. Bencsik úr továbbra is javasolja, hogy beleírjuk? Rendben. Azt javaslom, hogy a határozattervezetnek, ami le van írva, ez a 2 és fél sor, ez az 1. pontja legyen, és 2l pontként a Képviselő-testület javasolja, hogy a köztünk létrejött megállapodásban rögzítésre kerüljön, hogy amennyiben a városnak vendégei vannak, akkor igénybe veheti ezt a szálláshelyet.

12 Jankovszki Ferenc karnagy: Természetesen ez akkor lép életbe, amikor valóban el is készül teljes egészében. Most még üres a padlás. Üzembe helyezés utánra gondolt mindenki. Ezzel a feltétellel teszem fel szavazásra a határozat-tervezetet, amelyben az eredeti szöveg 1. pontként szerepel, 2. pontként pedig a köztünk létrejött szerződés módosítása. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta a javaslatot. Csáki Sándorné osztályvezető: Meg tetszenek-e engedni, hogy az igazgatónő most álljon elő egy költségkalkulációval, mert délután már problémás az, hogy visszatérjünk rá? Jankovszki Ferenc karnagy: Tisztelettel köszönöm a Képviselő-testület segítő kezét ez ügyben. Köszönöm szépen. Megadom a lehetőséget Igazgatónő részére, hogy a költségeket ismertesse a Képviselőtestülettel. Tóth Gyuláné igazgató: Próbáltam átgondolni, hogy mit lehet ezen az összegen csökkenteni. A következőt látom: a belföldi utazási költségek ópusztaszeri látogatást jelentettek a résztvevőknek. Ez ennyibe kerül, ha ezt a programot elhagyjuk, akkor ez az Ft kikerülne a költségből, illetve az ajándékok, díjaknál megpróbálok még támogatókat keresni, és az a tétel Ft maradna. Ez összesen Ft. Akkor a szálláshoz, terembérlethez egyéb bevételeinkből tudnánk átcsoportosítani. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? A MOV Bizottság javaslatát nem szavaztuk meg. Most a konkrét javaslat az, hogy az intézmény 1,8 MFt támogatást kér a rendezvényre. Bencsik Károly képviselő: A MOV Bizottság javaslata 1,7 MFt körül volt, most 1,8 MFt-ot kértek, akkor egyszerűbb lesz megszavazni a másikat, kicsit viccesnek tartom.

13 Ezek a számok hangzottak el, nem mondhattam mást. 2,5 MFt-ból elveszünk Ft-ot, az 1,8MFt. Fricska József képviselő: Nekem van egy módosító javaslatom, hogy a Képviselő-testület 1 MFt-tal támogassa a rendezvényt. Ez módosító javaslat. A módosító javaslatot teszem fel szavazásra, aki egyetért az egymillió forinttal, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 16 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta a módosító javaslatot. A fentiekben rögzített szavazatok számszaki eredménye alapján a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 243/2002. kt. h. Borsihalmi Művész Telep felújítása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület részére a borsihalmi Művész Telep felújításához 1,5 millió forint támogatást biztosít a évi költségvetés terhére. Felelős: Ficsór József polgármester Füstös Magdolna közgazd. oszt. mb. vezetője Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető Határidő: október 30. Erről értesül: Fúvószenekari Egyesület, Kiskunfélegyháza Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya, Képviselőtestület tagjai.

14 Előterjesztés a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola Petőfi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozóra vonatkozó támogatási kérelme tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Csáki Sándorné műv. oszt. vezetője Önök írásban megkapták az előterjesztést a kérelemmel együtt. Én azt kérném, mivel a héten zajlottak a bizottsági ülések, és ezt kérném a többi napirendi pontnál is a bizottsági elnököktől, illetve osztályvezető asszonyoktól, uraktól, hogy a bizottsági véleményeket ismertessék a megjelentekkel. Jankovszki Zoltán képviselő: Tegnapi nap folyamán tárgyalta a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság ezt a kérdést. Megismertük a pályázatot, ez a költségvetéskor is külön kérelem volt, amit akkor a Képviselő-testület nem támogatott, mégis úgy döntött a szervezés, hogy még egyszer próbálkozik vele, hiszen már mindenki támogatja, csak a félegyházi Önkormányzat nem támogatja a talákozót, amely 500 fiatal részvételével zajlik majd Félegyházán. A Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, sőt, még arra is bátorkodtunk, és kitaláltuk, hogy azok az intézmények, amelyek érintettek a szállás, illetve a lebonyolításban (Művelődési Ház, illetve a Kossuth Szakközépiskola és természetesen a PG), azok az év végén jóváírást kapjanak ezen összegek tekintetében, tehát figyelembe vegyék őket a költségvetésük elszámolásánál. Mint tudjuk, ezek az intézmények a költségvetéskor szűkre szabott keretet kaptak, mégis arra gondoltunk, hogy ez most jelen pillanatban pénzbe ne kerüljön, hanem majd az év végén az elszámolásnál vegyék ezt figyelembe. Így nagyon jelentős összeg kerülne támogatásra, és az intézmények is ki tudnák ezt kalkulálni. Bizottságunk egyhangúlag támogatja ezzel a kiegészítéssel a pénzre vonatkozóan. Szeretném megkérdezni Elnök urat, hogy konkrét összegről volt-e döntés? Jankovszki Zoltán képviselő: Ft körüli összeg volt. Van egy táblázat, amely a terembérletnél a Móra Ferenc Művelődés iközpontot jelöli meg 350 eft-ban, illetve a Kossuth Lajos Szakközépiskolát, Szakiskolát 380 eft-ban, illetve a szállásdíj 200 fő részére, amelyet már a PG nem tud, mert ott ingyenesen biztosítanak helyet természetesen, hanem az Ipari iskola szállásdíja 960 eft, ez cca Ft.

15 Osztályvezető asszonyt kérdezem, van-e kiegészítés az előterjesztéshez? Csáki Sándorné osztályvezető: Egy pontosítást szeretnék tenni. A költségvetésben az étkezés leírása formai hibás, ott egy nap étkezési költsége szerepel, tehát a 4 összesen Ft, és nem pedig külön-külön. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Fricska József képviselő: Előrebocsátom, hogy valamilyen mértékben támogatom, ha nem is 2,5 millió forintos mértékben. Az meg külön aranyos volt, hogy Osztályvezető asszony javított bennünket, hiszen ha ezt a számsort néznénk, ez valóban 8,600 eft lenne, de így csak Ft. Amit igazán kérdezni szeretnék, hogy mi az a napi Ft-os étkezési költség gyerekenként? Egy napra egy gyereknek Ft. Feltételezhető-e? Hadd kérdezzem már meg, hogy ezt ma reggel vették észre, hogy ma ideadják elénk, mert ha annyi a költség, akkor nem jön ki a Ft. Nem tudom, hogy miért és hogy van ez, de kétségbe vagyok esve, és innentől vissza is vonok mindent, amit mondtam, mert ezt az előterjesztést így tárgyalásra alkalmatlannak tartom. Bencsik Károly képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnöke és alelnöke sincs itt, ezért elmondanám, hogy a Bizottság olyan ajánlást fogalmazott meg, hogy az előterjesztők által különböző tételek vannak a költségvetésben megnevezve, így amit a MOV Bizottság is elfogadott, ezenkívül még egy millió forint tiszteletdíjakra. A javaslat az volt,hogy csökkentsék a kiadásokat, mivel a kiadások a Pénzügyi Bizottság szerint csökkenthetők, és ennek megfelelően az a 2,5 MFt kijön, az Önkormányzatnak nem kell a rendezvényt támogatnia. Fricska úr felvetésére mondanám, hogy a tegnapi bizottsági ülésen ez már kérdésként felvetődött. A Ft a egy főnek négy nap étkezési költsége, de Osztályvezető asszony ezt elmondta kiegészítőjében. Van-e további kérdés, hozzászólás, javaslat? Tancsa János képviselő: Igazából nem is pontosan ezzel az anyaggal kapcsolatban, hanem általános érvényű megfogalmazást tennék mindenképpen. Azt gondolom, a következő Képviselő-testületnek célszerű azt ajánlani, hogy tudatosítsa az intézményvezetőkben és mindenkiben, akinek erre hatásköre van, hogy bizonyos feladatokat csak úgy vállaljanak el év elején, ha erre a költségvetésükben fedezet van, vagy ha biztosítani tudják a költségeket. Nehéz helyzetbe

16 hozzák mindig a Képviselő-testületet az intézményvezetők, ha felvállalnak olyan feladatokat, amelyek az intézmény költségvetését lényegesen túlhaladják, és kénytelen az Önkormányzat ehhez hozzájárulni, és utólag október-november környékén szembesülünk, hogy hirtelen kellene két-három millió forint olyan célra, ami egyébként nagyon fontos és üdvözlendő, de nagyon sok másra is kellene még az Önkormányzatnak pénzt fordítani. Erre célszerű a következő képviselő-testületet figyelmeztetni. Ha nincs további hozzászólás, akkor van egy előterjesztés és egy határozat-tervezet, és van a Művelődési Bizotságnak egy módosító javaslata, amely tulajdonképpen a táblázatban található terembérlet és szállásdíjra vonatkozik. Bencsik Károly képviselő: Megjegyzésem van ezzel kapcsolatban. Ez ugyanolyan kiadást jelent nekünk, ha jóváírják majd később az intézménynél. Tehát el ne tévedjünk, ez csak egy csúsztatott támogatás, valójában gondolja át mindenki. Igaz, hogy a költségetés tárgyalása során már az Iskola kérte ezt a támogatást, de miután a költségvetésből ez kimaradt, pontosan végig lehetett volna neki gondolnia, hogy az Önkormányzat nem tudja ezt a rendezvényt támogatni. Nem véletlenül kérdeztem vissza, hogy ez összegszerűen mit jelent, ha ezt a MOV Bizottság által tett javaslatot a Képviselő-testület megszavazza, így 1,7 MFt-tal támogatja rendezvényt. Erről szól a javaslat. Fricska József képviselő: Kérdésem lenne az Igazgató Asszonyhoz. Feltételezhető, hogy ismeri a tegnapi Pénzügyi bizottsági véleményt, ami elég szigorú. Ennek alapján kell készíteni egy karcsúbb költségvetést, mely karcsúbb támogatási igénnyel jelentkezne a Képviselő-testület felé. Tóth Gyuláné igazgató: Tegnap Budapesten voltam, és most ismertem meg a Pénzügyi Bizottság döntését. Először szavazásra teszem fel a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslatát, amely a három tétel, a szállásdíj és a terembérleti díj tekintetében 1,7 MFt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el ezt a javaslatot. Fel kell tennem az eredeti határozat-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 9 igen, 2 nem, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el ezt a javaslatot.

17 Jankovszki Zoltán képviselő: Félreértések tömkelege van itt. A mostani MOV Bizottság javaslat nem azt jelenti, hogy most hirtelen 1,7 MFt-ot adjunk át, hanem ezeket a költségeket kvázi megszűrik a pályázatból, mert az év végén az intézményeknél jóvá lehet írni. Az szűnik meg, ami eddig rossz szokásunk volt, hogy egyik zsebünkből a másikba pakolásszuk a pénzünket, és egyszerűen ez egy nonszensz dolog. Én arra kértem, és a MOV Bizottság is, hogy ez a tétel szűnjön meg, és így támogatjuk, tehát nem effektíve guruló forintokkal, hanem ezzel a pénzügyi tranzakcióval. Azért csodálkozom, hogy 12. Arra kérném Polgármester urat, hogy jól gondoljuk át, mert ez egy hagyományos dolog, itt Félegyházán több száz diákot is érint, illetve a határon kívül élő magyarajkú diákságot is, tehát jönnek 20 csoporttal. Ez egy hagyomány, és mi mindig büszkék voltunk a hagyományainkra. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassuk ezzel a módszerrel, mert szerintem ez egy jó módszer. Valóban, én így értettem, hogy nem kerül az Önkormányzatnak guruló forintjába, hanem az év végén ez a tétel az intézményeknél jóváírásra kerül. Fricska József képviselő: Örülök annak, hogy Polgármester úr és a MOV Bizottság elnöke is egyetért, de legalább ne csapjuk be magunkat, mert ez a Ft hiányozni fog a két intézmény saját bevételéből. Teljesen mindegy, hogy szórakozunk itt egymással, ez ténylegesen annyiba kerül. Én azért kérdeztem meg az intézmény vezetőjét mint fő szervezőt, és ezt szeretném mint lehetőséget kínálni, van még egy pár órahossza ebből a testületi ülésből, számolják át, hogy mennyit tudnak ebből lehúzni, mi az a legminimálisabb, amivel meg tudják ezt rendezni, mert én is szeretném, ha megrendezésre kerülne, de tudom, hogy így nem fog átmenni, és később, akár szünet után vegyük fel napirendi pontra, a Testület járuljon hozzá, és akkor szavazzunk és ha olyan az összeg, akkor támogassuk. De a mostani Ft-okkal való játszogatás önmagunk becsapása, mert ez valóban hiányozni fog valahonnan. Jankovszki Zoltán képviselő: Azt mondjuk, hogy hiányozna a költségvetéséből, ha nem lesz megrendezve a rendezvény, akkor meg pláne hiányzik. Bencsik Károly képviselő: Napirend után külön vitát nyitunk szerintem. Roppant egyszerű. A Pénzügyi Bizottságon elhangzott egy olyan, hogy a rendező két-három iskolával összefog, és nem kérnek ellentételezést, hanem mint külön szervezők lépnek föl. Ugyanúgy a tiszteletdíj. 1 MFt van beállítva tiszteletdíjra. Milyen tiszteletdíjak vannak ott? Ezeket lehet csökkenteni, és rögtön megvan a 2,5 MFt.

18 Kérdezem Jankovszki urat, mert nem kért új szavazást. Kért vagy nem kért? Igen. Fricska úrnak van egy olyan javaslata, hogy a mai nap folyamán később térjünk vissza. Tóth Gyuláné igazgató: A költségrészekről szeretnék néhány pontosítást. A terembérlet, a Kossuth Középiskola bérlete, illetve a szállásdíj egy október eleji előző évi árajánlat alapján készült. Én úgy tudom, hogy van, amit azóta még drágábban adnak, és eddig az előző két alkalommal nem tudtak eltekinteni ezektől az összegektől. Az esti programok és egyéb tiszteletdíjak kapcsán szeretném elmondani, hogy ez az esti programoknál a Budapest Táncegyüttes, a Révkomáromi Jókai Színház, a Csík Zenekar, a Bohém Rap & JAZZ Band, lehet, hogy nem tiszteletdíjnak kellett volna nevezni, ez az esti programok költségeit jelenti, és ami tiszteletdíjként szerepel, az annak a három főnek a zsűriben való részvétele, aki nem társadalmi munkában vállalta. Fricska József képviselő: Tisztázzuk. Ez egy olyan rendezvény, ami nem lehet viccelődés tárgya, ha mondom is, nem viccnek szánom, tessék ezt az anyagot részletezni. Esti programok, egyéb tiszteletdíjak, kaptunk rá választ. Ajándékok, díjak a következő sorban. Három sorban vannak ajándékok, díjak, tiszteletdíjak. Nem kívánok abba belemenni, mi az, hogy belföldi utazási költség Ft, de nyilván ilyen is van. Ha idejön valaki vendég, elszállásoljuk, vendégül látjuk, talán még az utazását is mi fizetjük? Most könyörgöm, hogy próbáljanak meg rajta csökkenteni, mert ez nem fog átmenni a Testületen. Lezárva a vitát, először szavazásra fogom feltenni Jankovszki úr javaslatát, amelyben új szavazást kér a MOV Bizottság által elmondott javaslattal kapcsolatban. Ha ez nem nyer megfelelő támogatást, akkor Fricska úr javaslatát fogom feltenni, hogy későbbi napirendi pontra készüljön egy kalkuláció a költségeket illetően, és újból tűzze a mai ülés napirendjére a Képviselő-testület. Először aki egyetért Jankovszki Zoltán elnök úr javaslatával, hogy új szavazást rendeljek el a MOV Bizottság javaslata tekintetében. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 6 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a Képviselő-testület, tehát új szavazást rendelek el a MOV Bizottság javaslatáról, amely a szállásdíjra és terembérletre vonatkozik, amelyek az intézmények számára jóváírásra kerül az év végén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. Szavazásra teszem fel Fricska úr javaslatát, hogy a mai nap folyamán készüljön egy újabb kalkuláció a költségvetést illetően, és a Képviselő-testület újból tűzze napirendjére ezen témát.

19 A Képviselőtestület 14 igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 244/2002. kt.h. Diákszínjátszó Találkozó támogatása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola által megrendezendő Petőfi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozó és Fesztiválra 1 millió forint támogatást biztosít a évi költségvetés terhére. Felelős: Ficsór József polgármester Füstös Magdolna közgazdasági oszt. vezető Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető Határidő: október 30. Erről értesül: Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, Közgazdasági Osztály Művelődési Osztálya, Képviselőtestület tagjai. Kérném Igazgató asszonyt, hogy a délutáni ülésre, mely fél kettőkor kezdődik, akkorra készüljön egy költségkalkuláció, amelyet kérek sokszorosítva kiosztani a képviselőknek.

20 Előterjesztés a Csanyi út Lakótelepen játszótér létesítéséhez terület vásárlás tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Dr. Tóth Sándor osztályvezető A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta, és a Bizottság által hozott határozatot Önök írásban megkapták a testületi ülés elején. Úgy tudom, hogy a Városüzemeltetési Bizottság támogatta, és a Gazdasági Bizottság is támogatta. Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Horváth Gáborné dr. képviselő: Tekintettel arra h ogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta, néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a véleményemmel, és ezzel befolyásolni Önöket a döntésben. Elnézést kérek, a Pénzügyi Bizottság támogatta a vásárlást azzal a feltétellel, hogy készüljön november 30-ig a területre vonatkozóan egy komplex hasznosítási elképzelés. Horváth Gáborné dr. képviselő: Ennek ellenére elmondom a véleményem. Tekintettel arra, hogy ez lakossági igény volt, 50 ház van ezen a területen, én pontosan a lakók számát nem tudom, de ez egy pozitív elképzelés, hogy ott is legyen majd egy játszótér. Azért kívántam elsősorban hozzászólni, mert a Városüzemeltetési Bizottságon, ahol jelen voltam mint Mezőgazdasági bizottsági tag, felmerült, és nem tárgyaltuk, mert nem volt pontos információ, hogy igaz, hogy Fliszár képviselő úr a saját keretéből óhajtja magát a megvásárlást megtenni, de a művelési ág változás mennyibe kerül, és kérdésként merült fel, ez az információ nem volt. Lehet, hogy ez már a Pénzügyi Bizottságon megvolt, de nem voltam jelen, és ezt nem tudom. Ennek utánanéztem. Maximálisan, ha a Földhivatal a maximális értéket számolja, a 7887 m2-re Ft, mert aranykoronánként van meghatározva, hogy 4, 5, 7-es művelési osztályú földek vannak ezen a területen, de tekintettel arra, hogy a Földhivatal gyakorolhat ebben méltányosságot, akkor ez teljesen ingyenes. Elméletileg ez az összeg a művelési ág változás miatti pénzkifizetés. Azt gondolom, hogy az itt élő embereknek is erre lehetősége van, és a Testület jó helyre teszi ezt az Ft összeget. Berecz József képviselő: Minden nemes kezdeményezésnek támogatói vagyunk, engem az érdekelne, hogy megvan még az az 1 MFt-os keret a képviselő úrnak? Azért kérdezem, mert ott dűlőutak folyamatos karbantartása helyett semmilyen karbantartás nem történt folyamatosan ebben a körzetben.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-21/2012. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2012. december 20-ai ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2002. JÚLIUS 16-AI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2002. július 16-án a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-17/2002. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2002. november 28-án a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én (csütörtök) de. 8,30 órai kezdettel Kiskunmajsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint.

Németh Sándor polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában 2013. április 4-én 16.10 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (1-6/2011.) TÁRGYSOROZAT CKÖ elnöke JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben