Projektvezető: Prof. Dr. BONDOR ANTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektvezető: Prof. Dr. BONDOR ANTAL"

Átírás

1 TAEG, KAEG, NYUGAT-DU NÁN TÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖK SÉG SZOMBATHELYI ER DŐ GAZ DA SÁG ZALAERDŐ, KEFAG, DIGITERRA, BAKONYERDŐ SZABÓ VENDEL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LAJ TA-HANSÁG MEZŐGAZDASÁGI RT, FALCO Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont 2005 É V E S J E L E N T É S Projektvezető: Prof. Dr. BONDOR ANTAL

2 Cím: 9400 Sopron Verő József u. 1. Telefon:

3 A RET CÉLKITŰZÉSEI KÜLDETÉS NYILATKOZAT ÉS A RET ÁTFOGÓ CÉLJA Célkitűzés és motiváció: Az Erdő-és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont legfőbb célja a nyugat-magyarországi régió erdőgazdálkodása és faipari tevékenysége eddig is átlagon felüli színvonalának további emelése, segítve ezzel az egész régió technológiai és gazdasági fejlődését, javítva a régió és egyben az ország versenyképességét. Stratégiai célok és illeszkedésük a Regionális Fejlesztési Tervekhez: Feladatunk, egy olyan, a régióban kiemelkedő innovációs és kutatásfejlesztési (K+F) tevékenységet folytató hálózati elven alapuló tudományos és technológiai innovációs központ kialakítása, amely szakterületi és regionális vonzáscentrumként hatékonyan és intenzíven együttműködik a gazdasági szférával. A stratégiai célkitűzések között a tudásbázist és az innovációs képesség színvonalának emelését, a modern technológiát, az intenzív fafeldolgozó-ipar és az erdőgazdaság együttműködésének elősegítését, a régióbeli kis-és középvállalkozások (KKV-k) fejlesztését kell megemlíteni. Mindezek megegyeznek a Nemzeti fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) alapvető stratégiai elemeivel. landó lehetőségeit a gazdaságfejlesztési hálózatok integrálásában határozták meg, amelyet termék-klaszterekre építenek. A befogadó Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatási részvételének mértéke meghatározó a tudásközpont működésében. A központnak az egyetemen belül betöltött szerepét meghatározza az a törekvés, hogy működése során a térség stratégiai fontosságú ágazatai, az erdőgazdálkodás, valamint a fa- és bútoripar speciális igényeinek megfelelő K+F projektek valósuljanak meg. Ez jelentősen növeli az egyetemen folyó K+F és oktatási-képzési tevékenység értékét és az egyetemi hallgatók számára jelent más úton el nem érhető, gyakorlatorientált oktatási formát. A befogadó Nyugat-Magyarországi Egyetem mind tudományos, mind oktatási szempontból unikális nemzeti intézmény, lévén országos hatáskörű egyetem. Ezért a Regionális Egyetemi Tudásközpont által létrehozott tudásnak az egész országra kiterjedően meg kell jelennie a K+F tevékenységben és az oktatásban egyaránt. Számos előnyt és feladatot jelent, hogy a Tudásközpont a Bécs-Pozsony-Budapest innovációs tengelyen helyezkedik el, amely lehetővé teszi a határmenti és nemzetközi együttműködés széleskörű kiépítését. Kapcsolódás a régió ipari és felsőoktatási hátteréhez: Az erdő, a fa a pannon régió egyik legnagyobb, legértékesebb természeti erőforrása, amely a táj jellegét is hagyományosan meghatározza. A régióban jelentős az erdősültség, nagy mennyiségben és jó minőségben találhatók meg a szükséges alapanyagok, a nagy hagyományokkal rendelkező faipari ágazat meghatározó vállalatai koncentráltan vannak jelen a termelés teljes vertikumában. A fejlesztési tervekhez készített elemzések a régió kihaszná- 3

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nyugat-Magyarországi Egyetem keretei között megalakult tudásközpontnak, konzorciumnak jelenleg 13 résztvevője van. Közöttük vannak a térség meghatározó erdészeti és faipari vállalatai, Kfti, egyéni vállalkozói. A konzorcium természetesen nyitott, várjuk az új együttműködőket, és hisszük, hogy munkánk, várható eredményeink fel fogják kelteni a még kívülállók érdeklődését is. Régen megtapasztalt igazság, hogy kutatási eredmények nélkül nincs igazi, korszerű fejlesztés, de az is igaz, hogy fejlesztési igények támasztása nélkül elsorvad a kutatás. A kutatás elsorvadása pedig magával hozza az oktatás színvonalának csökkenését. A Tudásközpont létrehozása megteremti annak a lehetőségét, hogy felmérjük a gyakorlati élet által provokált fejlesztési igényeket és kiszolgáljuk ezeket kutatási eredményekkel. Arra teszünk kísérletet, hogy a konzorciumban résztvevő partnerek tudásbázisának (elért szakmai színvonalának, tapasztalatának) szintézisével és integrálásával új, jelentős, a gyakorlatban hasznosítható, a régió fejlődését előmozdító eredményeket hozzunk létre. Olyanokat, amelyek eléréséhez az egyes partnerek önálló, elszigetelt munkája sem anyagi vonatkozásban, sem a képzett humán erőforrás oldaláról külön-külön nem lenne elegendő. A RET keretei között viszont: a célok közös meghatározásával, az anyagi és szellemi erőforrások összefogásával, a K+F feladatok közös vég re haj tásá val jelentős ered mé nyekre szá mítunk, amelyek a konzorciumi part nere ken keresztül közvetlenül, gyor san, méretre szabottan haszno sul nak a témában érde kelt part ne rek nél. A RET-ben folyó széleskörű K+F munka eredőjeként a befogadó egyetem és az üzleti szféra között olyan aktív kapcsolat jöhet létre, amely katalizálja: a műszaki-technológiai innovációk létrejöttét a kutatások színvonalának emelését, és a munkaerő piaci igényeknek megfelelő oktatást Az eddig elmondottakból következnek feladataink: Meg kell teremtenünk: a Tudásközpontban folytatott tevékenység kutatási, fejlesztési komponenseinek összehangolását, összhangját Meg kell szerveznünk: a RET keretében született K+F eredmények gazdasági hasznosulását Fokoznunk kell: a Tudásközpontban végzett oktatási (PhD., posztgraduális és nappali hall - gatói) munkák (disszertációk, TDK dol go za tok, diplomater vek) ered ményes sé gét Meg kell alapoznunk: a hallgatói munkák és oktatói tevékenységek eredményének RETben való hosszú- és rövid távú hasznosulását, de mindenekelőtt érzékelhetővé kell tennünk az egyetemi szempontokon túl a Tudásközpontban végzett tevékenységnek a konzorciumtagok, a város és a régió számára való eredményességét Biztosítanunk kell: a RET által felhasznált anyagi és pénzügyi eszközök törvényes kezelését Meg kell alapoznunk: a RET négy éven túlmutató fenntarthatóságát, kibővítését, anyagi megerősödését és továbbfejlesztését. Az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Tudásközpont működése szempontjából meghatározó, hogy Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyetem számára - bérleti lehetőséggel m2 területen biztosít elhelyezést a Soproni Innovációs Központ és Inkubátorházban. Az impozáns épület, annak elnevezése, az Ipari Parkban való elhelyezése mind-mind szimbolikusan is azt jelenti, hogy itt egy új dologról, újszerű szervezetről van szó. Amikor e sorokat írom, alig 10 hónap munkája van mögöttünk. Megtapasztaltuk, hogy ismeretlen úton járunk. Nincsenek sémák, sablonok, eszmeiségében, céljaiban újszerű szervezet problémáit újszerű módon kell megoldanunk. Az indítással, a kezdetekkel járó nehézségek ellenére a konzorciumi résztvevők együttműködésével sikerült az első évi feladatokat maradéktalanul teljesíteni, amely megbízható, jó alapot jelent a következő évek eredményes munkájához. 4

5 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A RET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A MENEDZSMENT ERFARET igazgató: Erdőhasznosítási kutatási program vezetője: Fahasznosítási kutatási program vezetője: Prof. emeritus Dr. Bondor Antal Prof. Dr. Mészáros Károly Prof. Dr. Molnár Sándor 1.1 Projekt vezetője: Dr. Lett Béla 1.2 Projekt vezetője: Dr. Varga Szabolcs 1.3 Projekt vezetője: Dr. Péterfalvi József 1.4 Projekt vezetője: Dr. Jánoska Ferenc 2.1 Projekt vezetője: Dr. Németh József 2.2 Projekt vezetője: Mészáros György DLA 2.3 Projekt vezetője: Prof. Dr. Winkler András 2.4 Projekt vezetője: Prof. Dr. Winkler András 2.5 Projekt vezetője: Dr. Jereb László 5

6 KONZORCIUMI PARTNEREK Nyugat-Magyarországi Egyetem Az NYME az erdő és fagazdasági ágazatban egyedülálló felsőoktatási intézményként a konzorcium vezetője. Fő feladata a kutatási programok irányítása és az operatív végrehajtásban is közreműködik. Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Fő tevékenysége az erdőgazdálkodás (35.000ha) emellett fafeldolgozási és vadászati szerepet is betölt. A projektben több alprogramhoz is kapcsolódik. Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Az ország egyik legkisebb, de tevékenységét tekintve az egyik legtöbbrétű feladatkört ellátó erdőgazdasága. A soproni szakiskolák képzési programjaiban is aktívan vesz részt mint a neve is mutatja. Jelentős eredményeket ért el a fafeldolgozási területeken. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. A Bakony lejtőinek és nyúlványainak nagy részén (62.500ha) gazdálkodik. Keménylombos fafajok dominálnak erdeiben. Fafeldolgozó kapacitással is rendelkezik, parketta és furnér rétegelt lemez gyáraiban. Zalai Erdészeti és Faipari Rt. A zalai dombokon ha területen folytat erdőgazdálkodást. Az alapanyag feldolgozásban is jelentős kapacitásokkal rendelkezik fűrészüzemei révén. Szombathelyi Erdészeti Rt. A nyugati országrészben 47 ezer hektáron gazdálkodik. Hazai viszonylatban magas fenyő részállománya (~50%) különleges helyzetet jelent számára. FALCO Forgácslapgyártó Rt. Forgácslap gyártással foglalkozik nem csekély mennyiségben. Évente majdnem egy 70m élű kockát megtölt különböző borítású termékeivel. Hulladék felhasználása meghaladja az 50%-ot. Pannon Projekt Kft. Kis-közép és nagyvállalatok számára nyújt projektmenedzselési tanácsadást szolgáltatást. Kistérségek, városok községek településfejlesztési menedzselésével is foglalkozik. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Térinformatikai szoftverek készítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások illetve az adott szakterület igényeinek megfelelő testre szabás a fő profilja. Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A névben szereplő térség vállalkozásinak technológiai szintjének fejlesztésével, valamint regionális pályázatok ügyviteleiben aktív részes. Lajta Hanság Rt. Mezőgazdasági és vadászati tevékenységek. Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Az erdőgazdaság a Duna-Tisza közén homokos alföldi területeken gazdálkodik. Kiemelkedő szerepet vállalt az Alföld-fásítás nemzetgazdasági programjában Szabó Vendel egyéni vállalkozó Az erdőgazdálkodás terén egyre gyakoribb a magánerdő-gazdálkodás vállalkozó szintű űzése. Mindenféle erdőművelési, erdőkezelési területen tevékenykedik. 6

7 KUTATÁSI PROJEKTEK BESZÁMOLÓI AZ ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE ERFARET 1.1 Cél és rövid áttekintés A projekt keretében megalapozó felmérés készül az erdőterület, az erdőgazdálkodók és az erdőgazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek feltárására. A megalapozó felmérés célja az, hogy a régió erdőgazdálkodása milyen karakterisztikus eltéréseket mutat az országos viszonyokhoz képest, és hogy az erdőgazdálkodás milyen szerepet tölthet be a régió természeti erőforrásaival való gazdálkodásban, és milyen fejlesztési lehetőségek adódnak az erdőtelepítések, és a meglévő erdőterület nyújtotta lehetőségek kihasználása területén. Elvégzett tevékenység A Regionális Erdészetfejlesztési Stratégia (REFS) témában középtávú (3-7 éves) program készül a Nyugat-Dunántúlra, amely alapvető fontosságú, hiszen az elmúlt években elkészült a Nemzeti Erdőstratégia (NES), az abból levezethető regionális stratégiai feladatok példaértékűvé (pilot) kell, hogy váljanak a jövőben az ország valamennyi régiója számára külön-külön is. Ugyanakkor elérendő cél a térség állami erdőgazdálkodói számára, hogy erdőgazdálkodói küldetésüket közös, összehangolt terv mentén valósítsák meg, és hogy az erdőgazdálkodási célok megjelenjenek a Regionális Operatív Programban ( ). A magán-erdőgazdálkodási szektorban végzett felmérés megállapította, hogy a régióban található, mintegy 119 ezer ha magántulajdonú erdőterület 42%-át magánszemélyek, 17%-át pedig társaságok kezelik. A magán-erdőterület 41%-án nem található erdőgazdálkodó, ezért ezen területek sorsa bizonytalan: a fanövedékben felhalmozódott gazdasági hozamok kihasználatlanok, az állományok minőségi romlása miatt idővel el is vesznek, illetve ugyanezen ok miatt a jövőbeli hozamok veszélybe kerülnek, valamint azonnali problémát jelent az érintett erdővagyon őrzésének a hiánya. Fontosabb eredmények A régióban végzett, mintavételen alapuló elemzés megállapította, hogy az erdőtulajdoni szerkezet egyrészt elaprózott, másrészt az osztatlan tulajdonok részaránya igen magas, ami alátámasztja a megalapozó tanulmány megállapításait, melyek szerint a jelenlegi birtokszerkezet lényegesen akadályozza a magán-erdőgazdálkodó szervezetek kialakulását. A régió magán-erdőgazdálkodása, a magalapozó felmérés alapján végzett becslések szerint évente 3,6 milliárd Ft árbevételt nyújt a magán-erdőgazdálkodóknak, amelyből a fakitermelésekhez, erdőfelújításokhoz és erdőtelepítésekhez szükséges közvetlen költségek levonása után 2,4 milliárd Ft fedezet keletkezik. További lépések A megalapozó felmérés eredményei szerint a magán-erdőgazdálkodás regionális problémáinak megoldását egyszerre sürgetik a jelenlegi erdőterületek gazdálkodási nehézségei és a kitűzött erdőtelepítési célok. Projekt vezető: Dr. Lett Béla egy. tanár; Résztvevők: Prof. Mészáros Károly egy. tanár; Dr. Jáger László egy. docens; Dr. Veperdi Gábor egy. docens; Dr. Gál János egy. docens; Dr. Héjj Botond egy. docens; Dr. Stark Magdolna egy. docens; Bartha Pál; Hajdú Tibor; Schiberna Endre tud. munkatárs; Szabó Gábor PhD hallgató; Puskás Lajos PhD hallgató; Máriás Dávid hallgató; Varga Róbert hallgató; Résztvevő konzorciumi tagok: NYME, KAEG, TAEG, Digiterra, Zalerdő, Pannon Projekt, Szombathelyi erdészet, NYDRFÜ, Szabó Vendel 7

8 ERFARET 1.2. TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁS, ERDŐVÉDELEM Projekt vezető: Dr. Varga Szabolcs egy. docens Résztvevők: Dr. Traser György egy. docens; Prof dr. Kozák Antal UBC Canada professzor; Dr. Bondor Antal professzor; Dr. Koloszár József egy. tanár; Dr. Frank Norbert egy. docens; Kovács Krisztián PhD hallgató; Czupiné dr. Horváth-Szováti Erika egy. adjunktus; Molnár Miklós tanszéki mérnök; Csepregi Imre tanszéki mérnök; Kondorné Szenkovits Mariann PhD hallgató; Takács Viktor PhD hallgató; Némethné Pogány Csilla tanszéki munkatárs; Jambrich Istvánné adminisztrátor Résztvevő konzorciumi tagok: NYME, KAEG, TAEG, Zalaerdő, Szombathelyi erdészet Cél és rövid áttekintés A projektben négy irányban indítottuk a kutatást: Szálalóvágásos erdőfelújítási kísérlet a Sopron 182-es erdőtagban (bükkös) Különböző erdőfelújítási eljárások összehasonlítása a Bejcgyertyános 10 C erdőrészletben (gyertyánoskocsánytalan tölgyes) Szálaló szerkezet kialakítása erdeifenyves faállományokban a szentgyörgyvölgyi szálalóerdőn Természetszerű erdők kialakítása er dőfelújítással és erdőtelepítéssel Elvégzett tevékenység Az erdővédelem, környezetkímélő technológiák fejlesztése területén a gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) hazánkban soha nem tapasztalt méretű gradációja lehetőséget adott a munkatervben meghatározott feladat: a károsítók, kórokozók körének felmérésén, és a kezelések előkészítésén túl a gyakorlati védekezési kísérletek lebonyolítására is. A kísérlet célja a környezetkímélő, különböző hatásmechanizmus alapján működő kitinszintézis-manipuláló készítmények összehasonlítása, a különböző dózisok eredményességének vizsgálata, a védekezés eredményességét javító adalékanyagok tesztelése, valamint az egyes kereskedelmi készítményekkel végzett védekezés költségeinek összevetése. Fontosabb eredmények A gyapjaslepke elleni védekezési kísérlet adatainak feldolgozása még folyamatban van. Az év során az EFVI két kutatója: dr. Varga Szabolcs témavezető és dr. Traser György közreműködő, négy erdészeti Rt: a BAKONYERDŐ, a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt., a Szombathelyi Erdészeti Rt., a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt., négy növényvédő szer gyártó illetve forgalmazó: Crompton Europe Ltd., Dow AgroSciences, Syngenta Kft és Summit-Agro Hungaria Kft., hat egyetemi hallgató vett részt. A statisztikai adatfeldolgozást a Matematikai Intézet munkatársa végzi a UBC Canada egy professzorának közreműködésével. További lépések A következő évben a gyapjaspille gradáció állapotától függően megkezdett kísérletet a biológiai védekezés terén más hatóanyagcsoporttal: vírus és Bacillus thuringiensis hatóanyagot tartalmazó készítmények összehasonlításával kívánjuk folytatni. Emellett a cserebogár, mint kiemelt jelentőségű erdészeti károsító, valamint az erdősítésekben az egyszikű gyomok elleni szelektív védekezési technológiák kísérleteit tervezzük indítani.

9 KUTATÁSI PROJEKTEK BESZÁMOLÓI ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE ERFARET 1.3 Cél és rövid áttekintés Erdővel borított kisvízgyűjtők vízháztartási-vízgazdálkodási sajátosságainak vizsgálata. Kötött talajú földműre épített kísérleti útpályaszerkezetek vizsgálata. Erdészeti Útügyi Információs Rendszer létrehozása. Erdőtűz-oltási technikák műszaki fejlesztése. Erdészeti térinformatika fejlesztése. Elvégzett tevékenységek A Hidegvíz-völgyi hidrológiai kutatóház felújítása terveinek elkészítése és a kísérleti vízgyűjtő meglévő mérőhelyeinek működtetése, új mérőeszközök terepi telepítése. Kísérleti útszakasz pályaszerkezetvariációinak tervezése. Szombathelyi Erdészeti Rt. feltáróhálózata információs rendszerének kialakítása. Magyarországi erdőtüzek értékelése és a erdőtűz-oltási technikák rendszerezése. Erdészeti térinformatikai alkalmazás kidolgozása az adatbázis terepi aktualizálására. Fontosabb eredmények A Hidegvíz-völgyi kutatóház felújításának tervei elkészültek és a mért adatok folyamatosan rendelkezésre állnak. Elkészítettük a kísérleti útszakasz pályaszerkezet-variációinak terveit. Elkészítettük a Szombathelyi Erdészeti Rt. feltáróhálózata információs rendszerét. Értékeltük az elmúlt időszak magyarországi erdőtüzeit és rendszereztük az erdőtűz-oltási technikákat. Kifejlesztettünk egy a terepi mérnöki munkát támogató, mobil számítástechnikai eszközökön futó térinformatikai alkalmazást. További lépések A Hidegvíz-völgyi hidrológiai kutatóház felújítása, egy új vízhozammérő műtárgy építése, folyamatos adatgyűjtés és feldolgozás, az összefüggések modellezése. A kísérleti útszakasz megépítése és tönkremenetelének vizsgálata műforgalom hatására. Térinformatikára alapozott erdészeti útügy információs rendszer kialakítása. Komplex erdőtűz-oltási technológiák kidolgozása. A digitális erdészeti térképezés, a felületmodellezés és a képfeldolgozás erdészeti alkalmazásának korszerűsítéséhez valamint a digitális fotogrammetriai alkalmazásához szükséges algoritmusok definiálása és térinformatikai alkalmazás fejlesztése. Projekt vezető: Dr. Péterfalvi József PhD. egy. docens Résztvevők: Dr. Kosztka Miklós CSc. egy. tanár; Bácsatyai László CSc. egy. tanár; Dr. Horváth Béla CSc. egy. tanár; Dr. Kucsara Mihály PhD. egy. docens; Dr. Gribovszki Zoltán PhD. egy. docens; Dr. Czimber Kornél PhD. egy. docens; Király Géza egy. adjunktus; Kalicz Péter egy. adjunktus; Markó Gergely egy. adjunktus; Zagyvainé Kiss Katalin PhD hallgató; Brolly Gábor PhD hallgató; Balázs László technikus; Résztvevő konzorciumi tagok: NYME, KAEG, TAEG, Zalaerdő, Szombathelyi Erdészet, Digiterra 9

10 ERFARET 1.4 TARTAMOS VADGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE Projekt vezető: Dr. Jánoska Ferenc egy. docens; Résztvevők: Dr. Faragó Sándor egy. tanár; Dr. Náhlik András egy tanár; Dr. László Richárd egy. adjunktus; Dr. Gál János egy. adjunktus; Sándor Gyula egy. adjunktus; Kalmár Sándor; Kocsis Márta PhD. hallgató; Tari Tamás hallgató; Bakó Tamás hallgató; Varjú József hallgató Résztvevő konzorciumi tagok: NYME, KAEG, TAEG, Zalaerdő, Szombathelyi erdészet, Lajta-Hanság Cél és rövid áttekintés Mezei élőhely mozaik-komplexek gerinces állatvilágának vizsgálata, különös tekintettel a fás vegetáció szerepére Szabadterületi tartamos nagyvadgazdálkodás ökológiai feltételeinek meghatározása Zárttéri tartamos nagyvadgazdálkodás ökológiai feltételeinek meghatározása Elvégzett tevékenységek: A mezei élőhelyek mintaterületei (LAJTA- és MOSON-Project területei) gerinces faunájának faunisztikai jellegű és közösségi szintű felmérése Vízivad-monitoring működtetése, a datgyűjtés Gímszarvas egyedek GPS - telemetriai berendezéssel felszerelésre kerültek, folyamatos adatgyűjtés a mozgáskörzetekről, erdősítések vadkár terheléséről A zárttéri vadtartásokban mintaterületek kijelölésre és felvételezésre kerültek, takarmányozási és vadföld-művelési technológia felülvizsgálata Fontosabb eredmények Az előforduló gerinces fauna fajlistájának összeállítása mezei élőhelyek mintaterületein Vízivad-fajok táplálkozási aktivitásának elemzése, húzásdinamika Gímszarvas és őz erdei vadkárterhelésének megállapítása Telemetriai kiértékelési módszerek tesztelése nagyvad mozgáskörzetének becslésére Zárttéri vadtartások takarmányozási technológiai protokolljának összeállítása További lépések Monitoring-jelegű felmérések folytatása (mezei élőhelyeken, nagyvadas mintaterületeken szabadterületen és zárttéren egyaránt), állapotváltozások rögzítése. Őz és mezei nyúl, valamint fogolyegyedek telemetriai jelölése és nyomkövetése. Nagyvad napszakos és napi-heti moz gáskörzeteinek megállapítása GPS-technológiával. Mivel a teljes project alapja a monitoring-jellegű, hosszabbtávú vizsgálatok folytatása, gyakorlatilag az eddig elvégzett vizsgálatok kiteljesítése várható. Gyakorlatban felhasználható gazdálkodási javaslatok összeállítása az apró- és nagyvadgazdálkodás ökológiai szemléletű átalakítására.

11 KUTATÁSI PROJEKTEK BESZÁMOLÓI MINŐSÉGI HENGERESFÁK ÉS A SARANGOLT VÁLASZTÉKOK HASZNOSÍTÁSA ERFARET 2.1 Cél és rövid áttekintés A hazai erdőkből jelenleg kitermelésre kerülő fanyersanyag mintegy 30% - a minőségi hengeresfa (fűrészipari és furnéripari célra felhasználható faanyag) és 70% - a sarangolt választék mérete vagy minősége miatt nem minőségi jellegű faanyag kategóriában tartozik (cellulózipari, farost- és faforgácslemezipari, tűzifa). A tervezett erdősítési programok szerint a minőségi hengeresfák aránya megközelíti a 40%-ot a sarangolt választék 60%-ával szemben. A projekt főbb célja olyan jellegű fahasznosítás megteremtése, amely egyrészt a magasabb hozzáadott értéket jelentő minőségi hengeresfa hasznosítását, másrészt a sarangolt választékok ökológiai termékfejlesztését és gazdaságosabb anyagfelhasználását jelentik. Elvégzett tevékenység Faállomány jellemzők és fakitermelési lehetőségek régiós és országos jellegű összehasonlító elemzése, A minőségi hengeresfák fűrészipari és lemezipari hasznosításának fejlesztési lehetőségei, a továbbfeldolgozási fok növelése feltételeinek és a gyorsan növő fafajok furnéripari alkalmasság vizsgálata révén, Fafeldolgozóipari hulladékok másodlagos nyersanyagként történő hasznosításának kutatása a faforgácslemez gyártásban, A természetes fa bútoripari célra történő nagyobb arányú felhasználásának megalapozása a piacbővítés és bútoripari versenyképesség növelésével. Fontosabb eredmények A fahasznosítási módokat befolyásoló jelenlegi és 2010-ig prognosztizálható fakitermelési lehetőségek régiós és országos jellegű meghatározása, A Nyugat Magyarországi régióban ajánlható közepes méretű m 3 /év fűrészipari feldolgozó kapacitás technológiai modelljének kidolgozása, Akác és fenyő fafajok furnéripari hasznosításának előzetes vizsgálata rugalmassági, szilárdsági és érdességi tulajdonságjellemzők vizsgálata révén, A faforgácslemezipar ezen belül a régiós FALCO Rt. alapanyag-ellátási helyzetének javítására javaslat kidolgozása a fahulladékok hasznosításának bázisán, A Nyugat-Magyarországi régió bútoriparának gyártmány és technológiai fejlesztése a klaszter megoldás révén. További lépések Anyagvizsgálatok a régió jellemző fafajai vonatkozásában, a javasolt fahasznosítási módszer megalapozása, A fűrészipari termelés tovább feldolgozottsági fokának emelésére irányuló kutatások, A furnértulajdonság vizsgálatok folytatása nyár klónokra vonatkozóan, furnérnemesítési kísérletek, Sarangolt hengeresfák fafaj - keverési arányának és a fahulladékok keverési lehetőségeinek meghatározása, A klaszterre alapozó bútoripari fejlesztések és az elsődleges faipar (fűrészipar, furnéripar) minőségi fejlesztésének tervezése, modellezése. Projekt vezető: Dr. Németh József egy. tanár Résztvevők: Prof. Dr. Molnár Sándor egy. tanár; Dr. Posch Paula egy. docens; Dr. Gerencsér Kinga egy. docens; Dr. Hargitai László egy. tanár; Dr. Szabadhegyi Győző egy. adjunktus; Dr. Alpár Tibor egy. docens; Varga Anett számviteli előadó; Kovácsvölgyi Gábor PhD. hallgató; Szűcs Anita tanulmányi előadó; Adorján Magdolna tanulmányi előadó Résztvevő konzorciumi tagok: NYME, Bakonyerdő Rt., FALCO Rt. 11

12 ERFARET 2.2 A FAHASZNOSÍTÁS, MINT MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG (ÉPÍTŐMŰVÉSZET, FORMATERVEZÉS) Projekt vezető: Mészáros György DLA h.c. egy. tanár; Résztvevők: Szentpéteri Tibor DLA h.c. egy. tanár; lllés Csaba egy. docens; Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. egy. tanár; Tóth Tibor Pál egy. tanár; Standeinsky Dániel formatervező; Szücsy Róbert tanszéki munkatárs; Márkus Gábor egy. adjunktus; habil. Bánáti János DLA egy. docens; Hadas László főmunkatárs; Résztvevő konzorciumi tag: NYME Cél és rövid áttekintés Az Alkalmazott Művészeti Intézet kutatási programja alapvetően a tervezői munka formai-esztétikai dimenzióit célozza. A négy éves program során a fa építőművészeti és formatervezői felhasználásának és alkalmazásának olyan műhelyét építi ki, mely a tervezés korszerű infrastruktúrális és szellemi feltételeit komplex módon kezeli. Fontosabb eredmények Az eredmények közül szeretnénk néhányat bemutatni: Elvégzett tevékenység A kutatási ütemterv szerint minősített oktatók vezetésével kreatív tervezési gyakorlatokon, szerkezeti-formai, valamint terméktervezési feladatok és diplomamunkák kapcsán az alapprobléma teljes spektrumát érintették. Számtalan megvalósult hallgatói munka, építészeti és formaterv, kiállítás és elismerés jelzi, hogy a művészképzés a faipari terméktervezési program eredményes és integráns része. További lépések A projekt további ütemezésének megfelelően igyekszünk az új beruházások keretében beszerzett eszközöket haté- konyan kihasználni. Ezek az esz közök és szoftverek jelentősen javíthatják a minőségi és hatékonysági teljesítményünket.

13 KUTATÁSI PROJEKTEK BESZÁMOLÓI FAHASZNOSÍTÁS CELLULÓZ- ÉS PAPÍRGYÁRTÁSI CÉLOKRA ERFARET 2.3 Cél és rövid áttekintés A kutatómunka elsődleges célja a magyarhoni fafajok alkalmasságának vizsgálata a cellulóz- és papírgyártás szempontjából. Elvégzett tevékenység A FALCO Rt.-vel közösen dolgoztuk ki a számbavehető fafajok besorolását. A DUNAPACK Rt. az EU normáknak megfelelő vizsgáló laboratóriumnak tervezésében volt segítségünkre. A faanyag kémiai összetétele és a késztermék (cellulóz) vizsgálatokat a Hamburgi Egyetem Fakémiai Laboratóriumában végeztük. A kutatómunka második részében, a tervezett laboratóriumi beruházások megvalósításával a vizsgálatokat már Sopronban fogjuk végezni. A kutatómunka első részében homoktalajon nőtt erdeifenyőt, egy nyárfélét, a feketenyarat és az akácot vontuk vizsgálat alá. Kiegészítő fafajként a csertölgyet is vizsgáltuk. Első lépésben a faanyagok fizikaimechanikai tulajdonságait vizsgáltuk. Összefoglalva megállapítottuk, hogy a homoktalajon nőtt erdeifenyő és a feketenyár kis térfogat sűrűségű, nagy évgyűrű szélességű, jól forgácsolható faanyag. Az akác és a csertölgy zárt évgyűrű szerkezetű, nagy térfogat sűrűségű, nehezebben forgácsolható. A legnagyobb cellulóztartalmú a feketenyár volt. A kutatómunka azt bizonyította, hogy a homoktalajon nőtt erdeifenyő, a feketenyár, a csertölgy és az akác alkalmasak a cellulózgyártásra, azokkal más feltárási módokkal is érdemes kísérletezni. További lépések A kutatómunka következő fontos lépcsője az új cellulóz laboratórium kialakítása. Ennek során olyan laboratóriumot hozunk létre, amelyben a készített cellulózok tulajdonságai korszerű mutatók alapján lesznek mérhetők. Fafajonként a legkedvezőbb feltárási eljárásra teszünk ajánlást és előkészítjük a félüzemi kísérleteket. Projekt vezető: Dr. Winkler András egy. tanár; Résztvevők: Csóka Levente tanszéki mérnök; Mátyásné Havasi Anita Olga tanszéki mérnök; Bális Gabriella PhD. hallgató; Selmeczi Éva tanszéki vegyész; Nagy Lívia Résztvevő konzorciumi tagok: NYME Fontosabb eredmények Kiemelkedően jó a hozama és fehérsége a feketenyárból készült cellulóznak. A legjobb szilárdsági értékeket a homoktalajon nőtt erdeifenyő cellulóza mutatta. 13

14 ERFARET 2.4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Projekt vezető: Dr. Winkler András egy. tanár Résztvevők: Dr. Schöberl Miklós Dr. Alpár Tibor Németh Gábor Vecsey Dénes Bernáth Imre Résztvevő konzorciumi tagok: NYME, Bakonyerdő, FALCO Cél és rövid áttekintés A projekt 2005 évében célkitűzésünk a fahulladék gazdálkodás belső, sajátos, az elmúlt évtizedek során kialakult rendszerének vizsgálata, és e struktúrával járó sajátos, belső törvényszerűségeknek a feltárása volt. Elvégzett tevékenység A célkitűzésünk elérésére első lépésként elvégeztük a hazai fagazdálkodásban keletkező fahulladékok mennyiségi és minőségi felmérését, valamint a hasznosításuk mértékét és módját, melynek kapcsán kitértünk az erdőgazdálkodás, az elsődleges és másodlagos fafeldolgozás ill. a fatárgyak használata során keletkező fahulladékok teljes körére. Az a vizsgálat alapját képező évben összesen ezer m 3 fahulladék (erdőgazdaság: 35%, fafeldolgozás: 34%, használtfa: 31%) keletkezett. E három terület közül az erdőgazdasági fahulladékok és a használtfa haszno sításának ma még részben, vagy teljesen hiányozanak a hazai műszakitech nikai, jogi, valamint gazdasági eszközrendszerei. Fafeldolgozás (elsődleges és másodlagos együtt) fahulla déka, viszont csaknem teljes mennyi sé gükben hasznosulnak. Fontosabb eredmények A tanulmányban felmért terület teljes fahulladék mennyiségének (elméleti fahulladék potenciál) kétharmad része ma még nem kerül felhasználásra. A ténylegesen gazdálkodásba vett fahulladék döntő mennyiségében két területen hasznosul: 64%-át energiatermelésre elégetik, míg kb. 23%-át anyagában hasznosítja a forgácslapés farostlemezgyártás. Megállapítható, hogy a jelenlegi helyzet kialakulásában és megfigyelt változásában a mértékadó hatást a gazdasági szükségszerűség és nem az ökológiai kényszer fejtette ki. Ugyanakkor a megfigyelt és kívánatos változások felgyorsítására a hazai fahulladék gazdálkodásban nagy szükség mutatkozik egy olyan beavatkozásra, melynek célja a jogi, műszaki technikai és gazdasági eszközrendszer a korszerűsítése. További lépések A forgácslapgyártás hulladékgazdálkodásának felmérése a FALCO Rt. által A forgácslapgyártás során keletkező szilárd forgácslaphulladékok aprítással történő ismételt feldolgozása. A forgácslapgyártás során keletkező nem szilárd forgácslaphulladékok elzszívás segítségével a középrétegbe történő visszajuttatása. Gőz előállítása kéreg égetése során. Füstgáz előállítása az SPV forgácsszárító berendezés hőellátásához, a termelés során keletkező por égetésével. A forgácslapgyártáshoz használt ragasztóanyagok gépeinek tisztítása során keletkező gyantás-forgács hulladékok elégetése gőz kinyerése céljából. A CK lapok előállítsa során a terítő berendezések időszakos mosása során keletkező mosófolyadék viszszavezetése a vízüveg hígítására.

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves jelentés 2006.

Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves jelentés 2006. Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves jelentés 2006. A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg. tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3. oldal

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A. Publikációk Közlemények: 1. Kosztka M. - Péterfalvi J.: Erdészeti utak fenntartási rendszere. (Az Erdőgazdálkodási munkabizottság 1989. szeptember 21-i ülésén elhangzott

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Záró beszámoló 2005 2008.

Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Záró beszámoló 2005 2008. Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont Záró beszámoló 2005 2008. A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg. 2 Vezetői összefoglaló A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

NYME Erdőmérnöki Karának kutatásfejlesztési

NYME Erdőmérnöki Karának kutatásfejlesztési NYME Erdőmérnöki Karának kutatásfejlesztési tevékenysége Lakatos Ferenc Intézményi háttér: 9 intézet EMKI EMEVI EVGVI GEVI NTI KI KFI MI VGGI Személyi háttér: Pénzügyi háttér kutatási bevételek: 1000000

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 46720 (AGR3 Zsűri)

OTKA Zárójelentés 46720 (AGR3 Zsűri) OTKA Zárójelentés 46720 (AGR3 Zsűri) Részletes jelentés Bevezetés A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Erdőfeltárási, Geomatikai és Vízgazdálkodási Intézetében, ill. annak jogelődjeiben mintegy

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja Kutatási téma címe: Innovatív start-up vállalkozás-fejlesztés és munkahelyteremtés az erdőgazdálkodásban

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (DEITK) KONCEPCIÓ

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (DEITK) KONCEPCIÓ DEITK DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (DEITK) KONCEPCIÓ Gál Zoltán, Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ Dr. Pethő Attila, Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tóth István, Debreceni

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Dr. Molnár István DA-RIÜ KhE. Innováció menedzsment a járműiparban szakmai nap Kecskemét, 2011. május 12. Innovációs szolgáltatók a Dél-Alföldön Dél-alföldi

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Rendezvény Naptár - 2010

Rendezvény Naptár - 2010 Rendezvény Naptár - 2010 Vásárt megelőző nap - 2010. 09. 08. (szerda) 10:30-tól A TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 ecompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment Rendszer fejlesztése és regionális

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ Helyszín: Polimertechnika Tanszék Laboratórium Kezdési időpont: 2008. november 19. 8 30 Elnök: Dr. Vas László Mihály egyetemi docens Titkár: Gombos Zoltán PhD hallgató Tagok: László

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása,

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 1 m Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagok PANFA Alapító tagok (15) PANFA tagok (117) Eger Sopron Győr Budapest Debrecen Veszprém Kecskemét Szombathely Békéscsaba Zalaegerszeg

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita Magyar

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben