JEGYZŐKÖNYV. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság február 04.-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. február 04.-i üléséről"

Átírás

1 Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Műszaki csoport 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2. Tel: -23/ , Fax: -23/ JEGYZŐKÖNYV A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság február 04.-i üléséről Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1.) Lejárt határidejű határozatok 2.) Érintésvédelem 3.) HÉSz módosítás 4.) Környezetvédelmi rendelet módosítása 5.) Lakásrendelet módosítása 6.) Felszíni vízelvezetés 7.) Információs táblák 8.) Petőfi S.u. 15 szám alatti ingatlan ügye 9.) Parkoló rendelet parkolóhelyek kijelölése 1o.)Forgalomtechnika forgalomtecnikai eszközök megrendelése 11.)Műemléki védelem megszüntetése a Józsefvárosi gödörben Mayer László a Bizottság elnöke órakor az ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Bizottságból 3 fő jelen van, így a Bizottság határozatképes. A napirendek tekintetében, miután Berta János a Lamgrub Tájvédelmi Egyesület mint közhasznú társadalmi szervezet - képviseletében az Egyesület bemutatására kapott lehetőséget, a Bizottság elnöke javasolta, hogy a 11.) pont kerüljön először megtárgyalásra. A javaslatot a tagok egyhangúan elfogadták. 1./ Műemléki védelem megszüntetése a Józsefvárosi gödörben. Berta János tájékoztatta a Bizottságot, hogy szeptember 08.-án megalakult a Józsefvárosi pinceterület védelmét szolgáló egyesület a Lamgrub Tájvédelmi Egyesület. Fő törekvésük, hogy a belterület központjában lévő különleges fekvésű, gazdag élővilágú terület a jövő lakossága számára megmaradjon. Berta Úr régi térképeket mutatott a gödörről. Elmondta, hogy a gödör ügye a pestis járvánnyal kezdődött, amikor is agyagbányaként használták. A bányászat miatt pincéket alakítottak ki. Az 1946-os kitelepítéssel megszűnt, elhagyatottá vált. Köveit elhordták, szemét és sitt lerakónak használták. Most az élővilág miatt és közösségformáló ereje miatt sokféle szerepnek megfelel. Az egyesület segítene őshonos gyep, védett növények telepítésében.

2 - 2 - Mayer László: A védelem megszüntetése képviselői indítványra történik. Az ott lakókat senki sem tájékoztatta, hogy mit jelent a műemléki védelem. A hátuk mögött történt minden. Szabó Zoltán: Körbefényképeztem az egészet, szerintem egy nagy babla. A műemlékké nyilvánítás számára ez elfogadhatatlan. A közterület is a pincék is tele vannak szeméttel. Talán ha 10 jó állapotú pince van. Az építési folyamatot lelassítja a védelem. Régebben présházakat lehetett volna építeni. Mayer László: Az építkezés miatt a HÉSZ-ben lehetne szabályozni a pincék építését. Javaslom a helyi védettséget. Lovas Lajos. A főépítész is adott állásfoglalást a gödörrel kapcsolatban. Az építkezéssel kapcsolatos előírások rögzítve vannak. Horgos Zsolt: Néprajzot tanult. Nem azt szeretnénk, hogy a gödör eltűnjön, hanem azt, hogy az emberek életét megkönnyítsük. Javasolja az országos védelmet levenni és helyi védelem legyen. 1/2009(II.04) TFB Határozat A TFB egyhangúan úgy döntött, hogy Zsámbék Nagyközség Építési Szabályzatának módosítását kezdeményezi a Józsefvárosi pincesor alábbi ingatlanaira tekintettel: Zsámbék belterületi 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,200, 201, 202, 203,204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 248, 249, 259/10 162/1, 162/4, 162/5, 163, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 177, 178, 241, 242, 243, 257, 258, 259/3, 259/4, 259/5, 259/7, 259/8, 259/9 hrsz, miszerint a történelmi múltra való tekintettel helyi védettséget ír elő az építési előírások és szabályok átdolgozásával. Egyidejűleg kezdeményezi a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal felé a fenti ingatlanok Műemléki védettség és Műemléki környezet védettség bejegyzések törlését. Határidő: február / Lejárt határidejű határozatok Mayer László: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a Műszaki csoport munkatársai elkészítették a beszámolót, amit minden képviselőnek megküldtek. 2/2009(II.04) TFB Határozat A TFB a lejárt határidejű határozatokról való beszámolót egyhangúan elfogadta. 3./ Érintésvédelem A Bizottság Elnöke ismertette az előterjesztést: az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények Zichy M. Általános Iskola, óvodák ( Magyar úti, Petőfi S..úti) Orvosi rendelő, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, Tűzoltószertár, Romtemplom, Lámpamúzeum, Német Nemzetiségi Ház, ÖNO, Bölcsőde villamos berendezéseinek érintésvédelmi felülvizsgálatainak érvényességi ideje lejárt. Az érintésvédelmi felülvizsgálatokat 4 évente el kell végeztetni.

3 - 3 - A felülvizsgálat elvégzésére öt cégtől kért árajánlatot a Műszaki csoport, amit összehasonlítás céljából táblázat formájában küldött meg a képviselőknek. A Bizottság tagjai miután a Barbalics Kft. árajánlatában az is szerepel, hogy a 2 pld jegyzőkönyv elkészítése mellett vállalja a kisebb javításokat is, egyhangúan ezt az ajánlatot tartották a Bizottság tagjai a legmegfelelőbbnek. 3/2009(II.04) TFB Határozat A TFB javasolja, hogy az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának elkészítésére a PÜB a legkedvezőbb árajánlatú Barbalics Kft-t bízza meg. Határidő: február / HÉSz módosítás Mayer László: a következő napirendi pont a HÉSZ módosítás. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és felügyeleti Főosztály a B /2008. számú felhívásában felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a 14/2005.( VII. 04.) számú Helyi Építési Szabályzatban szereplő egyes rendelkezések jogsértők. A főépítész állásfoglalásában felsorolta, hogy a felsőbb jogszabályok változása miatt a HÉSZ mely rendelkezései ellentétesek: teljes egészében 6.. 7/a) f.) j.) 34. tömbszabályozás 7..5.), 10.) ) a. A Bizottsági tagok kérésére a műszaki csoport dolgozója ismertette, hogy ezek a rendelkezések főleg a kerítés építéssel és a reklámtáblák építési engedélyével kapcsolatosak. 4/2009(II.04) TFB Határozat A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangú szavazatával javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Hatályon kívül helyezendő paragrafusok:: 14/2005.( VII. 04.) teljes egészében 6.. 7/a) f.) j.) 34. tömbszabályozás 7..5.), 10.) ) a. Határidő:2009. február 28.

4 - 4-5./ Környezetvédelmi rendelet módosítása Mayer László: ismerteti az előterjesztést, miszerint A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett a Képviselő-testület 13/2006.(VII. 24.) számú köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletével kapcsolatban. A Műszaki csoport dolgozója felolvasta a Közig. Hivatal leveléből az erre vonatkozó részt a környezeti zaj-, és rezgésvédelemmel kapcsolatban jan. 1.-én Kormányrendelet lépett hatályba, mely hatáskört állapít meg a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, mint környezetvédelmi hatóságnak. Továbbá zaj és rezgésvédelmi szakértőt kötelező megbízni a helyi rendelettervezet műszaki előkészítéséhez. Ugyanezen határozat rendelkezik a fák védelméről is. Itt a rendeletet nem a 21/1970.(VI: 21.) sz. Korm rendelet előírásaira kell hivatkozni, hanem a magasabb szintű jogszabályokra. 5/2009(II.04) TFB Határozat A TFB egyhangúan úgy döntött, hogy a 13/2006(VII.24) sz. A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet módosítását a tervezet szerint támogatja. Felelős: Jegyző Határidő:2009. február / Lakásrendelet módosítása Mayer László: a következő napirend a lakásrendelet. A Képviselő-tetstület 2/2002.(IV. 12.) számon rendeletet alkotott az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről. A rendelet azóta többször módosítva lett. A rendelet módosítása most is azért szükséges, mert van olyan bérlakás ahol 19 fő is be van jelentve állandó lakosként valamint a bérlakások állapota is igen rossz, a környezetük is elhanyagolt, gondozatlan. Aki oda lemegy láthatja, hogy mi van ott. 6/2009(II.04) TFB Határozat A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2/2002(IV.12) sz. az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet-tervezet előterjesztését megtárgyalta és egyhangú igen szavazatával javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását. Felelős: Jegyző Határidő:2009. február / Felszíni vízelvezetés Mayer László: Ezt a témát a PÜB már tárgyalta., de úgy tudom, hogy az árajánlatot nem fogadta el. Ismerteti az előterjesztést. A FIRMA Kft. (2890 Tata, Almási u. 25.) 2001 évben készítette el a község területére vonatkozó elvi engedélyezési tervet a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban.

5 - 5 - A változó jogszabályok, az azóta történt változások miatt a terv aktualizálása szükséges, főleg akkor, ha az önkormányzat pályázati forrásból kívánja megvalósítani a csapadékvíz elvezetési problémákat. 7/2009(II.04) TFB Határozat A TFB javasolja, hogy Zsámbék Nagyközség területén a csapadékvíz elvezetésre készüljön engedélyes tervdokumentáció, felkéri a Polgármestert a tervdokumentáció elkészítéséhez árajánlatok bekérésére. Határidő: március / Információs táblák Mayer László ismerteti az előterjesztést. András Árpád egyéni vállalkozó ( 8073 Csákberény, Orondpuszta 1684.) azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a község területén található információs táblákat a cég díjmentesen felújítaná, karban tartaná, amennyiben a hirdetőtáblán kihelyezett hirdetések költségét a vállalkozó számlájára fizetné be a hirdetés felrakását kérő személy vagy cég. A község területén 3 db. tábla van. Szabó Zoltán: Ez nem olyan egyszerű. Az előző ciklusban dr. Fekete Csongor intézte a táblák és a reklámok ügyeit, sokat dolgozott vele. A táblákat mi is fel tudjuk újítani. 8/2009(II.04) TFB Határozat A TFB egyhangúan felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja felül Zsámbék területén található 3 db információs tábla felújításának és a hirdetési helyekből befolyó pénz összegének lehetőségét. Határidő: február 27 9./ Petőfi S.u. 15 szám alatti ingatlan ügye A Petőfi S.u. 15 szám alatti ingatlanon lévő 3.-ik lakásban lévő lakó előbb az ÖNO-ba költözött később elhunyt. Az üresen álló lakásban csőtörés volt, mely következtében a lakás és a hozzáépített melléképület nagymértékben károsodott. Károsodott a tetőszerkezet is. A további károk megszüntetése miatt indokolt a melléképület és a 3.-ik számú lakás lebontása. További probléma még, hogy az első és a második lakásnak közös a vízórája. A későbbi problémák elkerülése végett javasolt az első lakáshoz egy külön vízmérő kiépítése. Horgos Zsolt: megkérdezi, hogy megérkezett-e Pózna Mária a második lakás bérlője levele a lakás állapotáról. 9/2009(II.04) TFB Határozat A TFB egyhangúan úgy dönt, hogy a Zsámbék Petőfi S. u. 15. számú ingatlan 3. sz. lakásának bontását támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a bontási engedélyes tervek elkészítésére és a bontási munkákra vonatkozó árajánlatok bekérésére.

6 -6- A TFB a Petőfi S. u. 15. sz. ingatlan 1. sz. lakásának önálló vízórával történő felszerelését támogatja, felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó árajánlatok bekérésére. Határidő: február / Parkoló rendelet parkolóhelyek kijelölése A Képviselő-testület a 31/2008.(XII. 10). számú határozatával megalkotta a parkolásról és a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló rendeletét. A Településfejlesztési Bizottság feladata a parkolóhelyek kialakítása. A teherautók parkolása csak GKSZ övezetben alakítható ki. Szabó Zoltán: A teherautók az Etyeki utca szerviz útján is parkolhatnának. De inkább a teherautók ne parkoljanak utcán. Lovas Lajos: GKSZ övezet tudomása szerint nincs az önkormányzat tulajdonában. Javaslom, hogy ingyenes parkoló legyen a piacnál lévő parkoló ( 866 hrsz) 10/2009(II.04) TFB Határozat A TFB egyhangúan úgy döntött, felkéri a Polgármestert a melléklet szerinti az intézmények számára kialakítható parkolóhelyek kialakítása és biztosítása érdekében az intézkedések megtételére. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a Mezőgazdasági Szövetkezettel való együttműködési megállapodás előkészítésére a 9-nél több személy szállítására alkalmas gépjárművek és a 3,5 t megengedett össztömegnél magasabb tehergépjárművek várakozási helyének kialakítására a 078/22 hrsz-ú ingatlanon. Határidő: folyamatos 11./ Forgalomtechnika forgalomtechnikai eszközök megrendelése Mayer László: Az utolsó napirendi ponthoz érkeztünk, a forgalomtechnikához. Lovas Lajos: A Terv utcánál, a az Ady E. utcánál és a Dózsa Gy. utcánál hiányzik a főutat keresztező háromszög tábla. Magyarán, aki a főúton halad, annak elsőbbséget kell adni. Szabó Zoltán: Régen kint voltak a főút táblák. Mayer László: Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy múlt héten volt valamelyik tv adón, hogy eltörölték egy kisvárosban a KRESZ-t, az útburkolati jeleket felmarták, leszerelték a közlekedési jelzőlámpákat. Innentől fogva egy baleset sem volt. Figyeltek az emberek. Ha Zsámbékon megépítik az elkerülő útat, vissza lehetne erre a gondolatra térni. Lovas Lajos: Általában az egész falut át kellene tekinteni, hogy milyen közlekedési folyosókat érdemes védeni. Kettőt rögtön tudok. Az egyik a Határ út, a másik Malomárok utca. Egyik sincs védve. Nem lehet belétni a sarkokat. Szabó Zoltán: Ugyanilyen a Csap utca is, beláthatatlan. Lovas Lajos: Érdemes lenne táblákkal védeni ezeket az utcákat, mert itt igen gyorsan közlekednek. Szabó Zoltán: Szerintem nagyon fontos az egyirányú forgalom kialakítása is. Krisztinával hárman voltunk kint a bejáráson. Ha többen lennénk és van előttünk egy térkép, megbeszéljük és berajzoljuk, hogy milyen tábla kellene oda. A hátunk mögötti utcát a piacnál, én azt javasolom teljesen le kellene zárni, kivéve célforgalom. Annak idején az egyirányú volt, lentről fölfelé. A Főiskolára ott közlekedik az

7 - 7 - összes gyerek, és ők ugrálnak a sárba, a hóba az autók elöl. Azok az autósok használják akik az iskolába kocsival viszik a gyerekeket. Mayer László: Én másképp gondolnám. Javaslom, hogy erről tartsunk egy külön ülést. Forgalomtechnikai koncepció készítése 5 évente kötelező. Forgalomtechnikai terv készítése javasolt, amire a Bizottság felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat. Szabó Zoltán: Javaslom, hogy amit meg tudunk oldani, mert tudjuk, hogy hol milyen tábla volt, arra ne adjunk ki ,-Ft.-ot. Az önkormányzat területén csináljunk egy ilyen vizsgálatot. Az önkormányzat saját maga tudja ezt elvégezni, nem kell erre tervet készíttetni. Mayer László: A Jegyző Úr ezt majd megmondja. Szabó Zoltán: Az önkormányzat területére az önkormányzat megcsinálja, a többire a közútkezelőnek kell. A saját utcáinkra olyan táblát helyezünk ki, amilyet akarunk. Mayer László: Javaslom, hogy ebben a napirendi pontban ne döntsünk, későbbi forgalomtechnikai megbeszélést tartsunk. Ez az időpont: február óra. Szabó Zoltán: Legyen az asztalon egy térkép, amin nincsenek nagyon színek. 11/2009(II.04) TFB Határozat A TFB javasolja, hogy a forgalomtechnikai eszközök kihelyezésével kapcsolatban a Képviselő Testület, a Műszaki Csoport és a Közterület felügyelő jelenlétében történjen megbeszélés február 18.-án kor. A TFB forgalomtechnikai terv elkészíttetését nem javasolja. Határidő:2009. február 18. Mayer László: Köszönöm a Bizottság Tagjainak, hogy itt voltak, az ülést bezárom. Zsámbék, február 19. Mayer László Bizottsági Elnök

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-112/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. február 12-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. február 12-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. február 12-i soros ülésén Hozott határozatok: 11/2015.(02.12)-től 31/2015.(02.12.)-ig Hozott rendeletek: 2-4/2015.(02.18.) 1 J

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. március 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben