Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke"

Átírás

1 Fényeslitke Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Észak-Alföld

2 Miniszteri köszöntő A os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt. Egyrészt az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a hazai termelőknek szembesülniük kellett a kiélezett piaci verseny minden előnyével és hátrányával, másrészt meg kellett ismerkedniük egy új típusú támogatási rendszerrel, amely a SAPARD előcsatlakozási program gyakorlatát és tapasztalatait, valamint a hazai agrártámogatási rendszer elemeit ötvözte. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) elsősorban a mezőgazdasághoz, az élelmiszer-feldolgozáshoz és a vidéki térségek mezőgazdaságához kapcsolódó fejlesztésekre irányult, és lehetőséget adott több mint 105 Mrd Ft felhasználására. Az AVOP meghatározó szerepet töltött be a mezőgazdasági termelés feltételeinek egyenlőtlenségéből adódó területi különbségek kiigazításában, csökkentésében, a vidék szociális problémáinak megoldásában, az ökológiai, a természeti értékek fenntartásában, megőrzésében, a környezet védelmében. Mindez három fő fejlesztési területen (prioritásban) valósult meg: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozás modernizálása és a vidéki térségek fejlesztése. Külön meg kell említeni a LEADER+ Programot, amely egy olyan helyi kezdeményezésű, területi alapú, integrált vidékfejlesztési program, amelynek keretében helyi vidékfejlesztési tervek alapján, helyi pályáztatás formájában, a helyi közösség döntésével próbálják megoldani térségük problémáit. Mindez új kihívásokat és feladatokat is hozott a magyar vidéki lakosság számára, hiszen saját kezükbe adta az ott élőknek mind a kezdeményezés, mind a vidékfejlesztési projektek lebonyolításának lehetőségét. Az AVOP által biztosított pénzügyi keret a három év alatt teljes egészében lekötésre került. Ez igazolja, hogy a magyar agrárium szereplői megismerték az EU támogatási rendszerét, és készen állnak a következő programozási időszakban, között, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), valamint az Európai Halászati Alapból (EHA), a mezőgazdaság- és vidékfejlesztésre elkülönített összesen 1310,5 Mrd Ft (1300 Mrd Ft EMVA + 10,5 Mrd Ft EHA) támogatási összeget a lehető leghatékonyabban felhasználni. Meggyőződésem, hogy élve a lehetőségekkel, Magyarország meghatározó szerephez jut az Európai Unióban, ugyanakkor fenntarthatóvá válik, és gazdaságilag megerősödik a vidéki térség. Gráf József Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 2

3 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program eredményei és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program g j Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program eredményei Magyarországon a évi programozási időszakban a Nemzeti Fej - lesztési Tervben megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan öt operatív program került megvalósításra, amelyek közül az egyik az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Az AVOP egyik fő célja volt a mezőgazdasági, halászati és élelmiszer-feldolgozó ágazatokban tevékenykedő gazdasági szereplők versenyképességének javítása, amelynek együtt kell járnia a termékek minőségének és az élelmiszer-biztonság javulásával, ugyanakkor elengedhetetlen a környezetvédelmi, állathigiéniai és -elhelyezési normák teljes körű betartása is. A vidékfejlesztés középpontjában a hátrányos helyzetű térségek lemaradásának csökkentésére nyújtott segítség állt az infrastruktúra fejlesztése, a vidéki népesség foglalkoztatási lehetőségeinek javítása érdekében a vállalkozások számára alternatív jövedelemszerzési lehe - tőségek biztosítása, valamint élő, vonzó és egészséges környezet megteremtése révén. A program három fő fejlesztési területen (prioritásban) valósult meg: az első a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, a második az élelmiszer-feldolgozás modernizálása, a harmadik pedig a vidéki térségek fej - lesztése, amelyeken belül kilenc intézkedés (jogcím) keretében lehetett pályázatokat benyújtani május 3-tól. Az AVOP keretében megvalósult intézkedések A mezőgazdasági beruházások támogatása Az intézkedés megvalósulása a kitűzött célokhoz mérten jól teljesült, a pályázati kiírások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az intézkedés céljai közül a hatékonyság növelésének, a termelési költségek csökkentésének, a technológiai színvonal fokozásának és a termelési szerkezet korszerűsítésének megvalósítását elsősorban az épületek, építmények, gépek, műszaki berendezések fejlesztésére, korszerűsítésére irányuló pályázatok nagy száma segítette. Az intézkedés keretében összesen 3796 db pályázatot nyújtottak be, 67,2 Mrd forint kötelezettségvállalásból 63,7 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 55,5 Mrd Ft kifizetése megtörtént. A halászati ágazat strukturális támogatása Az intézkedés a többi AVOP-pályázathoz viszonyítva viszonylag szűk pályázói kört érintett, ennek ellenére eredményesnek tekinthető, a rendelkezésre álló forrás lekötésre került. Az intézkedés kedvezményezettjei közül a mikrovállalkozások nyújtották be a legtöbb pályázatot. Az intézkedés keretében összesen 76 db pályázatot nyújtottak be, 1,6 Mrd forint kötelezettségvállalásból 1,4 Mrd Ft szer - ződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 890,1 M Ft kifizetése megtörtént. Fiatal gazdálkodók induló támogatása A benyújtott pályázatok mennyisége alapján az intézkedés megfelelően népsze - rű volt, köszönhető ez a támogatás ismertségének, valamint a lehetséges magas támogatásintenzitásnak. Az intézkedés keretében összesen 681 db pályázatot nyújtottak be, 2 Mrd forint kötelezettségvállalásból 1,9 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 1,8 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása Az intézkedés keretében összesen 62 db pályázatot nyújtottak be, 1,3 Mrd forint kötelezettségvállalásból 1,3 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 720,1 M Ft kifizetése megtörtént. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Az AVOP ezen intézkedése rendkívül népszerű volt a pályázók körében, ennek következtében a források kimerülése miatt december 7-i hatállyal felfüggesztésre került. Az intézkedés az élelmiszer-feldolgozás korszerűsítésének és fejlesztésének támogatására vonatkozott, amelyre értelemszerűen az alapanyag-termelésben élen járó észak- és dél-alföldi régióban mutatkozott a legnagyobb igény, de jelentős számú pályázat érkezett a szintén jó termelési adottságokkal rendelkező Dél-Dunántúlról is, valamint főként a tájjellegű termékek feldolgozása miatt Észak-Magyarország megyéiből is. Az intézkedés keretében összesen 361 db pályázatot nyújtottak be, 16,3 Mrd forint kötelezettségvállalásból 15,4 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 12,1 Mrd Ft kifizetése megtörtént. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése A év folyamán az intézkedés összes jogcíme forráshiány miatt felfüggesztésre került. Az intézkedés négy alintézkedése közül a legerőteljesebb érdeklődés az idegenforgalmi tevékenységek fejlesztése iránt nyilvánult meg. Az intézkedés keretében összesen 1096 db pályázatot nyújtottak be, 3,3 Mrd forint kötelezettségvállalásból 2,8 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 1,5 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése A benyújtott igények alintézkedéseken belüli belső arányai a mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló utak fejlesztését támogató alintézkedés irányába tolódtak el. A év folyamán az intézkedés minden jogcíme forráshiány miatt felfüggesztésre került. Az intézkedés keretében összesen 617 db pályázatot nyújtottak be, 13,5 Mrd forint kötelezettségvállalásból 12,9 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 11,2 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme, megőrzése Az AVOP ezen intézkedése rendkívül népszerű volt a pályázók körében, ezért a nagy számban beérkezett pályázatra és azok jelentős forrásigényére való tekintettel október 1-jei hatállyal felfüggesztésre került. Az intézkedés jellegénél fogva mind a beérkezett, mind pedig a támogatott pályázatok darabszámában és támogatási igényében egyaránt az önkormányzatok aránya a legjelentősebb. A közösségi terek új funkcióval történő ellátására számos alapítvány és egyesület pályázott. Az intézkedés keretében összesen 466 db pályázatot nyújtottak be, 5,8 Mrd forint kötelezettségvállalásból 5,6 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből 5,1 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Észak-alföldi régió Észak-Alföld gazdálkodói összesen 46 milliárd forint támogatást igényeltek, amelyből 29 és fél milliárd forintnyi támogatást nyert el a régió. Ebből az összegből több mint 20,5 milliárd forint már a kedvezményezettekhez került. A támogatási igény csaknem 60 százaléka az első prioritáshoz kapcsolódóan érkezett be. A legnagyobb arányú elutasítás az első prioritásban volt tapasztalható, ahol a pályázatok 46 százaléka nem került támogatásra. Az intézkedések közül az első prioritás vezet a kifizetések tekintetében 68 százalékos aránnyal. Az Észak-alföldi régió nyújtotta be a legtöbb pályázatot, szám szerint 2307 darabot, és ennek megfelelően az igényelt támogatási összeg is itt volt a legmagasabb, több mint 46 milliárd forint. A projektek több mint 60 százaléka nyert támogatást mind a pályázatok számát, mind a megítélt támogatási összegeket tekintve. Ezzel a beérkezett és támogatott pályázatok számát és összegét tekintve az Észak-alföldi régió a Nyugat-dunántúli régió után a második legjobban teljesítő régió. millió Ft Az Észak-alföldi régió pályázatainak támogatási igénye Beérkezett Elutasított Támogatott Kifizetés pályázatok 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás A régióban a beérkezett és nyertes AVOP-pályázatok 63%-a mezőgazdasági beruházások támogatására irányult, amely a térségben élő lakosság megélhetését biztosító mezőgazdasági termelés technikai színvonalának emelését célozta meg, ezzel is javítva a foglalkoztatási helyzetet. A térségben jelentkező munkanélküliséget próbálja csökkenteni a Fiatal gazdálkodók induló támogatására, és a Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek támogatására benyújtott 360 projekt

4 A LEADER+ Program megvalósulása Magyarországon A LEADER+ támogatási program az Európai Unió által kezdeményezett programok, az ún. közösségi kezdeményezések közé tartozik, amely Magyar - országon az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretén belül, a harmadik prioritás (A vidéki térségek fejlesztése) egyik intézkedéseként került meghirdetésre. A LEADER+ a vidékfejlesztés új modellje, az Európai Unió legsikeresebb vidékfejlesztési programja. Neve a francia elnevezés kezdőbetűiből származik: Liaison Entre Actions pour le Development de ł'economie Rurale. Magyarul: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A LEADER+ program olyan sajátosságokat mutat, amelyek más AVOPintézkedésekre nem jellemzők. Ezek közül a legfontosabb az alulról jövő kezdeményezés, valamint a helyi, vidéki közösségek összefogása és együtt - működése az egész pályázati folyamat során. További eltérés, hogy az AVOP többi intézkedése projektfinanszírozású, a LEADER+ viszont programfinanszírozású, vagyis egy program több projektet ölel fel. A helyi közösségek összefogva, ún. akciócsoportot alkotva elkészítik helyi vidékfejlesztési tervüket, amelynek megvalósítására a nyertes térségek legfeljebb millió forint összegű támogatáshoz jutottak. Az akciócsoportokban képviseltetik magukat az adott települések önkormányzatai, civil szervezetei és a vállalkozói szféra is. A program legfontosabb célja, hogy a helyi szereplők, illetve a vidéki térségek között olyan együttműködés alakuljon ki, amely segíti az elmaradott régiók fej - lődését és felzárkóztatását. Továbbá a vidéki élet- és munkalehetőségek javítása, új jövedelemszerzési lehetőségek teremtése, gazdasági tevékenységek diverzifikációja, helyi termékek fejlesztése, valamint a más tagállamok vidéki térségeivel való együttműködés kialakításának elősegítése. A program menete: a készségek elsajátításával kezdődött, amikor a helyi sze - rep lők megismerkedtek a LEADER+ programmal. Ezután következett a két fordulós akciócsoport-kiválasztás, ekkor a potenciális akciócsoportok megírták és benyújtották Helyi Vidékfejlesztési Tervüket. Az első fordulóban egy rövidebb vázlatot, majd a második fordulóba jutottak ez alapján részletesen kidolgozták terveiket. Az Irányító Hatóság vezetője 70 akciócsoportot részesített támogatásban. A támogatott akciócsoportok megoszlása régiónként a következőképpen alakul: Nyugat-Dunántúl 10, Közép-Dunántúl 10, Dél-Dunántúl 10, Közép-Magyar - ország 4, Észak-Magyarország 12, Észak-Alföld 12, Dél-Alföld 12. Az akciócsoportok Vidékfejlesztési Tervük alapján intézkedéseiket jogcímekbe foglalva helyi pályáztatást végeztek, a beadott projektötletekből lettek kiválasztva azon pályázók, akik megvalósíthatják projektjüket, ezáltal a Helyi Vidékfejlesztési Terv is megvalósul. A 70 akciócsoport összesen 960 települést ölel fel, vagyis az ország településeinek 31%-át. Ezeken a településeken összesen fő lakik, azaz az ország lakosságának 16%-a. A nyertes akciócsoportok átlagos lakosságszáma fő, országos átlagban egy akciócsoporthoz 13,7 település tartozik (Az egyes régiók között azonban jelentős eltérések tapasztalhatók). A 70 nyertes akciócsoporthoz összesen 3609 db helyi pályázat érkezett, amelyből közel 2700 db került kötelezettségvállalási listára. Ezután megkezdődött a helyi projektek megvalósítása. Az akciócsoportokért Magyarországi LEADER-központ A Magyarországi LEADER-központ 2006 májusában jött létre azzal a céllal, hogy összefogja, koordinálja, szakmai segítséggel lássa el a támogatott LEADER+ akciócsoportokat. A központot a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy a közigazgatástól független civil szervezet, a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület működteti a Földművelésügyi és Vidékfej - lesztési Minisztérium felügyeletével. A Központ feladata, hogy népszerűsítse a LEADER+ Programot, az akciócsoportok fejlesztési terveit és elért eredményeit, eljuttassa az érintettekhez a LEADER+ Programmal és egyéb vidékfejlesztési forrásokkal, lehetőségekkel kapcsolatos információkat. Annak érdekében, hogy segítse a hazai akciócsoportok nemzetközi partner - keresését és közös projektek kialakítását, a központ folyamatos kapcsolatot tart fönt az unió más tagállamaiban működő LEADER-központokkal, valamint a brüsszeli székhelyű LEADER Contact Pointtal. A tevékenység eredményeként eddig 20 nemzetközi együttműködés látott napvilágot. A központ vidékfejlesztési szakértői telefonon, illetve elektronikus levelezés útján ügyfélszolgálati tevékenységet látnak el, melynek során megválaszolják a LEADER+ Programmal kapcsolatos kérdéseket, segítséget nyújtanak az információhoz jutásban. A magyarországi LEADER-központ által indított legsikeresebb kezdeményezések LEADER Magyar Vidéki Turizmus Napjai A Magyarországi LEADER-központ a Magyar Turizmus Zrt.-vel és a támogató Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, valamint az Önkormányzati és Területfej - lesztési Minisztériummal együttműködve hirdette meg szeptember között az első LEADER Magyar Vidéki Turizmus Napjai rendezvényt. Az esemény emellett felhívta a magyar lakosság figyelmét a magyar vidék szépségére és különlegességére, a vidék turisztikai kínálatára, a vidéki látványosságokra és pihenési lehetőségekre. Megmutatta, hogy a kikapcsolódáshoz belföldön is nagyszerű lehetőségek találhatók, és jó reklámlehetőséget biztosított a résztvevők által kínált szolgáltatásoknak, valamint magának az AVOP LEADER+ Programnak. A rendezvényhez 52 LEADER+ akciócsoport 340 települése és 950 turisztikai szolgáltatója csatlakozott. Ezzel a kezdeményezés néhány hét alatt Magyarország legjelentősebb vidéki turisztikai összefogásává vált. A rendezvény honlapján, a oldalon további információk olvashatók. Együtt a magyar vidékért A LEADER+ Program a projektmegvalósítás szakaszához ért, a vidéki térségek fejlődését segítő közös gondolatok, tervek és projektek kialakítását folytatni kell. Ezért a Magyarországi LEADER-központ a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával meghirdette az Együtt a magyar vidékért kezdeményezést, amely két szakmai együttműködésre terjed ki: 1) Projekttervezés: célja, hogy felkarolja, népszerűsítse a konkrét együttműködési javaslattal rendelkező hazai, valamint magyar partnereket kereső külföldi akciócsoportok ötleteit, és bemutassa a megvalósításhoz szükséges hazai és nemzetközi jó példákat és megközelítéseket. Az érdeklődő felek számára belföldi szakmai találkozókat, szakmai utakat, helyszínbejárásokat szervezünk. A projekttervezés keretében Magyarországon eddig két jelentős területközi együttműködés indult útjára. A Tisza mint kulturális és természeti folyosó című projekthez nyolc, míg a magyar osztrák bajor együttműködés keretében megvalósítandó Marhahajtási Útvonal című projekthez hat magyar akciócsoport területéről érkeztek közreműködő partnerek. 2) Tematikus csoportok: konkrét projektötletekkel nem rendelkező, de adott téma iránt érdeklődő akciócsoportok tematikus (turizmusfejlesztés, kör nye - zetvédelem és megújuló energia, civil szervezetek megerősítése, helyi termékek fejlesztése stb.) fóruma. A találkozókon túl sor kerülhet tapasztalatcserére, projektbemutatókra, helyszínbejárásokra és belföldi szakmai utakra is. Az Együtt a magyar vidékért program keretében a gesztor szervezeteken túl az akciócsoporttagokat és a témához kapcsolódó projektgazdákat is várják annak érdekében, hogy a LEADER-hálózat és a kialakuló vidékfejlesztési kapcsolatrendszer előnyeiből minél többen közvetlenül részesüljenek. További információk a oldalon olvashatók. Akciócsoportok régiónként Észak-Magyarország: - Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport - Dél-Mátra 11 Akciócsoport - Tarna Menti Kistérségi Területfejlesztési Társulás - Pétervásárai Kistérség Akciócsoportja - 8 Palóc + Akciócsoport - Bükki Akciócsoport - Hernád-delta Akciócsoport - Felső-Bódva-völgy Helyi Akciócsoport - Nagy-Milic 896 Akciócsoport - Irány Tokaj-Hegyalja! LEADER+ Akciócsoport - Bodrogközi LEADER+ Akciócsoport - Tisza-tavi Programrégió Akciócsoport Észak-Alföld: - Tiszatér Kistérségi Társulás Akciócsoport - Hajdú Versenyképesség Akciócsoport - Közép-Nyírségért Akciócsoport - Szatmár Hagyományápolásáért és Felzárkóztatásáért Akciócsoport - Délkelet-nyírségi Akciócsoport - Dél-nyírségi Akciócsoport - Érmelléki Akciócsoport - Összefogás Sárrét Jövőjéért Akciócsoport - Összefogás Biharért Akciócsoport - Jász-sarokpont Összefogás a Térség Jövőjéért Akciócsoport - Tíz Kun Település Akciócsoport - Közép-tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport Dél-Alföld: - Körös-Sárréti Akciócsoport - Körösök Völgye Akciócsoport 4

5 - Kertészek Földje Akciócsoport - Hajdúvölgy LEADER+ Helyi Akciócsoport - Maros-völgyi Akciócsoport - Déli Napfény Hagyományőrző LEADER+ Akciócsoport - Alsó-Tisza menti PritavitCa Akciócsoport - Nyitott Bácska Akciócsoport - Élhetőbb Bácska Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport - Bácska Gyöngye LEADER Akciócsoport - Akciócsoport a Homokhátság, Bácska, Sárköz értékeinek bemutatására Helyi Akciócsoport - Felső-kiskunsági és Duna-melléki ÖKO-TÁJ LEADER Helyi Akciócsoport Közép-Magyarország - Galga menti Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport - Gerje-sztők Akciócsoport - HAJT-A CSAPAT Akciócsoport - Kis-Duna menti LEADER+ Akciócsoport Közép-Dunántúli - Által-ér Völgye Akciócsoport - Etyek Környéki és Váli-víz Menti Együttműködés Akciócsoport - Cikola Nemzetek Völgye Helyi Akciócsoport - Sárvíz Akciócsoport - Duna menti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Társulása - Bakonyalja Akciócsoport - Kemény Bakony Akciócsoport - Gerence-Marcal-Rába Térsége (GEMARA) Akciócsoport - Somló-Marcalmente Akciócsoport - Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék Fejlődéséért Akciócsoport Nyugat-Dunántúl - Felső- és Közép-Szigetközi LEADER Akciócsoport - Rábcatorok Településeinek LEADER Fejlesztési Társulása Helyi Akciócsoport - Pannontáj-Sokoró Natúrpark LEADER Akciócsoport - Írott-kő Ereje Akciócsoport - Vasi Hegyhát Helyi Akciócsoport - Őrtorony LEADER Kistérség Helyi Akciócsoport - ZalA-KAR Helyi Értéket! Akciócsoport - Észak-zalai Tematikus Utak Helyi LEADER+ Akciócsoport - Göcsej - Közép-Zala Helyi Akciócsoport - Őrség-Göcsej-Hetés Akciócsoport Dél-Dunántúl - Népmese Vidék Akciócsoport - Zselica Akciócsoport - Balatonföldvári Kistérségi Akciócsoport - Koppánvölgyi Helyi Akciócsoport - Nyugat-Völgység Akciócsoport - Keleti-Mecsek Akciócsoport - Baranyai-Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport - Mecsek Hegyháti Akciócsoport - Dél-baranyai Határ menti Települések Helyi Akciócsoport - Sárköz-Dunavölgye Akciócsoport Az akciócsoportokról és a LEADER+ Programról bővebben a www. leader.lap.hu oldalon olvashat. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőség a vidéken élőknek Széles körű szakmai-társadalmi vitát követően az Európai Unió vidékfejlesztési bizottsága szeptember 19-én fogadta el az Új Magyarország Vidékfej - lesztési Programot (ÚMVP), amely a közötti időszakra vo nat - kozóan határozza meg a főbb hazai fejlesztési irányvonalakat és tartalmazza ennek feltételrendszerét. (Letölthető a minisztérium honlapjáról: Ezzel egyidejűleg soha nem látott mértékű fejlesztési forráshoz jut a magyar mezőgazdaság és a vidéki térség, főként az 5000 fő lélekszám alatti kistelepülések lakossága, a vidéki egyéni és a kisebb társas vállalkozások, községi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek. A nemzeti társfinanszírozással együtt több mint 5 milliárd euró fejlesztési forrás nyílt meg, amelyből 3,8 milliárd euró közösségi hozzájárulás. Számítások szerint a kedvezményezettek által hozzátett önerővel együtt mintegy 9 milliárd euró értékű fejlesztés valósulhat meg vidéken az elkövetkező 7 év alatt. Az ÚMVP megvalósítása megkezdődött. Összesen mintegy 60 pályázati jogcímre lehet a 7 év alatt támogatási kérelmet beadni. A támogatások részletes feltételeit tartalmazó miniszteri rendeletek folyamatosan jelennek meg. A program végrehajtása sok mindenben különbözik az elmúlt években megszokott pályáztatási rendszertől. Az ügyfél kérelmére közigazgatási eljárás keretében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH, Kifizető Ügynökség) határozatával nyílik meg a forrásfelhasználás lehetősége novemberében már 3 jogcím benyújtási időszaka lezárult. (Gépbeszerzés, állattartó telepek korszerűsítése trágyakezelés, mezőgazdasági területek erdősítése.) További jogcímekre a következő évben lesz lehetőség kérelmet benyújtani. A jóváhagyott program tengelyek szerint rögzíti a fő célok, fejlesztési prioritások megvalósítására szánt pénzügyi kereteket. I. tengely: a mezőgazdasági és erdészeti szektor versenyképességére 2 milliárd 366 millió 378 ezer 247 euró felhasználását fogadta el a bizottság, ami az összes forrás 48 %-a. II. tengely: a környezet minőségének javítására, a termőföld-hasz no sí - táshoz köthető támogatásokra, környezet fejlesztésére 1 milliárd 626 millió 706 ezer 125 euró, a források 35 %-a tervezett. III. tengely: a vidéki életminőség javítására, a vidéki gazdaság diverzifikációjára és jövedelemszerző tevékenységek ösztönzésére 690 millió 690 ezer 802 eurót fogadott el a bizottság. IV. tengely: a LEADER-fejlesztések támogatására 272 millió 355 ezer 669 eurót fogadott el a bizottság. A III-IV. tengelyre együttesen az összes forrás 17%-a lett elkülönítve, mely mintegy 250 milliárd forint fejlesztési támogatást jelent. Ez a támogatási összeg többszöröse az utóbbi két évben hasonló célokra fordított támogatásoknak, így új egyéni és családi, vállalkozási és települési fejlődési-fejlesztési esélyt jelent a vidéki térségek, elsősorban kisebb települések számára. Ezt az összeget ütemezetten és hatékonyan főként új vidéki munkahelyek létrehozására, a foglalkoztatottság, a szolgáltatásokkal ellátottság növelésére kell fordítani. A program III-IV. tengelyére rendelkezésre álló források felhasználásában nagy szerep hárul a 2007-ben létrejött Helyi Vidékfejlesztési Irodák hálózatára (elérhetők a honlapon), mivel kistérségi szinten a támogatási kérelmek befogadásában az MVH-val együttműködő egyablakos ügyfélkapuként és információs pontként szolgál. Segítségével történik továbbá a helyi fejlesztési szándékokat számba vevő helyi vidékfejlesztési stratégiák (HVS) elkészítése december elejétől március végéig. Egy-egy kistérségben a stratégiát (HVS) az októberben már létrejött helyi vidékfejlesztési közösségeknek (HVK) kell kidolgozniuk, és a megvalósítás felelőssége is rájuk hárul. Az elkészült stratégia alapján kaphatnak a vidéki térségek 1-2 milliárd Ft fejlesztési forrást attól függően, hogy LEADER-akciócsoportként, vagy Helyi Vidékfejlesztési Közösségként valósíthatják meg. Az ÚMVP által a gazdálkodóknak, a vidéki lakosságnak, vállalkozásoknak, civil és egyházi szervezeteknek, önkormányzatoknak felkínált új fejlődési esélyek, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségekkel együttműködve, a településeken jobb életminőséget garantálva válhatnak valóra. Továbbra is számítanak tehát a tervezés folyamán minden aktív résztvevőre. A Halászati Operatív Program A os európai uniós tervezési időszakban önálló strukturális alapként működő Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) helyébe a közötti időszakra az Európai Halászati Alap (EHA) lépett. Az EHA-szabályozásában a strukturális alapokat követi, de nem soroljuk ezen alapok közé. Elsősorban tengeri halászattal foglalkozik, azonban egyre nagyobb szerepet kap támogatott területként az akvakultúra, és ezen belül az édesvízi halgazdálkodás is. Magyarország értelemszerűen csak ez utóbbi részterületen belül részesül támogatásban. A tervezés alapját képezi a minden tagállam esetében kidolgozandó Nemzeti Halászati Stratégiai Terv (NHST), amely a halászati ágazat minden szegmensét felölelően taglalja a tervezési időszakra vonatkozó elképzeléseket. Az EHA-ról szóló 1198/2006/EK Tanácsi Rendelet szerint az NHST alapján minden tagállamnak meg kell alkotnia és el kell fogadtatnia a Bizottsággal a megvalósításról szóló programot a Halászati Operatív Programot (HOP). Magyarország a HOP keretén belül között társfinanszírozással együtt euróval (mintegy 10,3 milliárd Ft) gazdálkodhat. A program átfogó célja, hogy a lakosság fogyasztási szerkezetében növekedjék az egészséges haltermékek szerepe, amelyek a lehető legnagyobb részben ha gyományainkra és természeti adottságainkra is támaszkodva hazai termelésből kell, hogy származzanak. Magyarország halászati ágazatát elsősorban az édesvízi akvakultúra, a természetes vízi halászat, a halfeldolgozás és a halászati marketing jelenti. A tógazdasági haltermelés több mint 16 ezer hektár tóterülettel három fő körzetben, a dél-alföldi, észak-alföldi és a dél-dunántúli haltermelő régiókban koncentrálódik. A halászati ágazat különböző lépéseinek hozzá kell járulniuk a versenyképesség javításához és gazdaságilag életképes vállalkozások kialakításához. A halászati ágazat további fejlesztésében olyan szemléletnek kell uralkodnia, amely a haltermelést, a feldolgozási technológiákat, a társadalmi-gazdasági szempontokat, a természetes erőforrások használatát és szabályozását integrálja, hogy a fenn - tartható fejlődés elérhetővé váljon. Az akvakultúra fejlesztése kedvező hatással lehet a vidékfejlesztésre is. 5

6 Nagyrév Növényvédelem műszaki feltételeinek kialakítása Cibakert Szövetkezet Elnyert támogatás: Ft Környezetvédelmi szempontból különösen jelentős beruházás volt, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő Cibakert Zöldségtermelői és Értékesítő Szövetkezet önjáró permetezőgéppel cserélte fel a repülőgépes növényvédelmet. A 22 és fél milliós pályázati támogatást teljes egészében erre fordították mondja Matúz Éva, a TÉSZ főkönyvelője. A műszaki adatokat talán most mellőzzük, a lényeg, ahogy ön is megállapította, a repülőgépes vegyszerezés kiváltása volt az önjáró gép beszerzése. Egy hidas traktorról van szó, amely tökéletesen alkalmas a szövetkezet által termesztett zöldségfélék permetezésére. A pályázatírás feladatát átadtuk annak a pályázatíró cégnek, amellyel jó kapcsolatban állunk. Rendszeresen pályáznak? Igen. Mekkora most a birodalmuk? A szövetkezetnek 47 tagja van, és kétezer hektár föld termelését integrálja a megye területén. Mi jellemző a termékskálájukra? Zöldbabot, kifejtőbabot és zöldborsót termelünk konzervgyárak számára, s van egy, az unióban zöldségnövényként nem elismert növényünk, a csemegekukorica. Utóbbinál szeretnénk elérni a termékköri besorolás módosítását, hogy az exporttámogatások megszűnésével a csemegekukorica zöldségnövényként beruházási és TÉSZ-támogatásokban részesülhessen. Gondolom, az idei fagy és az aszály önöket is hátrányosan érintette; a zöldségfélék hozama csökkent, a fajlagos költségek emelkedtek. De a szaksajtó általános piaci gondokat is emleget. Az ipari zöldségágazat fejlesztése stratégiai kérdés. Szükség van a termékkörök bővítésére, egyedi termékek felkutatására, s fontos, hogy a termelők kínálata összhangban legyen a kereskedelem és a feldolgozóipar koncentrációjával. Alapvető ágazati feladat az öntözés megoldása is. 6

7 Elnyert támogatás: Ft Fábiánháza Csirketelep korszerűsítése Szalka-Team Kft. A Szalka-Team Mezőgazdasági Termelő és Értékesítési Kft. öt vállalkozóval 1999 óta termel brojler csirkét. Mint Nyíri Mihálytól, az egyik tulajdonostól megtudtuk, a 44,5 milliós támogatást elsősorban a fábiánházi telep felújítására és bővítésére fordították Mátészalkától 16 kilométerre, közel a román határhoz. Mennyi csirkét nevelnek évente? Könnyű kiszámítani: kilenc turnus van, s egyben-egyben 140 ezer csirke nevelődik fel. Ki a vásárló? Két szabolcs-szatmári cég vásárolja fel a teljes mennyiséget. Milyen állapotban? A mi feladatunk az, hogy megvegyük a naposcsibét, két hónap alatt 2,3 kilogrammosra felhizlaljuk, és élő állapotban, vágóhídnak adjuk el. Ha állandó vevőik vannak, nem kell félni az értékesítéstől? Attól nem mindegy, hogy milyen a piac és hogyan alakulnak az árak. Bírják a versenyt minőségben is? Az egyik legkorszerűbb technológiával dolgozunk, s ami ugyanakkor nagyon fontos: a technológia nagyüzemi, de megfelelünk a legszigorúbb élelmiszer-ipari előírásoknak is. Más szóval: az élvezeti értékek mellett biztosítani tudjuk a külföldről behozott csirkével szemben az élelmiszer-biztonságot is. Milyen ütemben végezték a felújítást a telepen? 2002-ben kezdtük. Az AVOP segítségével fejeztük be az istálló, a technológia és a kiszolgálóépületek felújítását. Milyen volt pályázni? Vannak, akik körülményesnek tartották a procedúrát. Akkor még nem ismerték meg a legújabbat. Mi most is pályázunk, tovább bővítjük a telepet, s tapasztaljuk, hogy nagyon sok mindennek kell megfelelni. A fő gond az, hogy ezek utófinanszírozó programok, előbb be kell fejezni a beruházást, s csak aztán lehet igényelni a pénzt. Pályázatíróval dolgoznak? Van, aki segít, de a pénzügyi terveket mi készítjük el. Ilyen sok csirke felneveléséhez rengeteg takarmány kell. Az aszályos évek feltehetően önöket is sújtják. Korábban nem volt ilyen jellegű problémánk, de 2007-ben a gabonafélék áremelkedése százszázalékos volt, s ez maga után vonta, hogy az elmúlt hónapokban a takarmányárak is százalékkal nőttek. Az átvételi árak ugyanakkor maradtak, tehát a közeljövő fogja eldönteni, miként alakul az ágazat helyzete. 7

8 Berettyóújfalu Géppark bővítése Ökomajor Kft. Elnyert támogatás: Ft Az első AVOP pályázat megvalósítása folyik, de már folyamatban van a szerződéskötés egy újabb AVOP támogatási összegről tájékoztat Harasztosi Vanda, az Ökomajor Kft. pályázatkezelője. Berettyóújfaluban új tejfeldolgozó berendezést kívánnak üzembe helyezni. A fejlesztéshez több, mint 16 millió támogatást igényeltünk, amit meg is kaptunk. Most zajlik a szerződéskötés. Mit jelent konkrétan a fejlesztés? Juhkefir és joghurt poharazására szeretnénk gépet beszerezni. A Kft. kifejezetten juhokra szakosodott? Mintegy 3 ezer gyimesi racka juhval foglalkozunk biogazdálkodás keretében. Mit takar ebben az esetben a bio szó? Ezek az állatok szabadban legelnek, egész évben a Hortobágyi Nemzeti Park területén, tehát más a takarmányozásuk, mint az intenzív állománynak, és a tejük is bio. Bérgyártás formájában ebből kefir és joghurt készül az Awassi Rt. kunszentmártoni sajtgyárában. Tapasztalatuk szerint mennyire kedveltek ezek a termékek? Itthon egyre nagyobb az érdeklődés. Jelen vagyunk jónéhány bioterméket forgalmazó boltban és nagy áruházláncok is rendelnek tőlünk. 8

9 Elnyert támogatás: Ft Ajak Munkagépállomány fejlesztése Rozinka Károly Szabolcs megye egyik legrégebbi településének nevét az 1270-es években említették először, ám azóta sokszor hívta már fel magára a figyelmet. Régi építésű, ma is csodálatos református temploma, illetve a szintén idős római katolikus templom sok látogatót vonz a környékről. Egy itt élő őstermelő család néhány éve nagy vállakozásba fogott. Az egykor szántóként működő földet gyümölcsfákkal telepítették be. A föld ugyan jó minőségű volt, hála a művelésnek, ám ez kevés volt ahhoz, hogy hatékonyan és gyorsan termelhessenek. Szükségük volt megfelelő munkagépekre és kellő mértékű beruházásra. Ez adta az ötletet, hogy induljanak az AVOP pályázatán. A család a támogatást a munkagépállomány fejlesztésére költötte.,,a munkagép kategóriába alá számos olyan szerkezet sorolható, amely segíti a termelést. Ebben az esetben egy permetezőt és egy talajmarót jelent. Ma már tökéletesen üzemel a gazdaság, ahol többféle gyümölcsöt termelnek most már gyorsabban, hatékonyabban és jóval kevesebb munkával. Elnyert támogatás: Ft Berettyóújfalu Géppark megalapítása Takács Imre Berettyóújfalu az Alföld keleti részének közepén helyezkedik el a Berettyó folyó partján, Debrecentől 43, Nagyváradtól körülbelül 35 kilométerre. A honfoglalás idején telepedtek le ide magyar törzsek. Berettyóújfaluról csak az 1100-as évektől beszélünk. Az AVOP-pályázatról Urbán Judit kapcsolattartót kérdeztük, aki internetről értesült a pályázatról, majd felhívta a figyelmet a lehetőségre. Elmondása szerint nem volt nehéz eleget tenni a kiírásoknak. A pályázat hatására pozitív változások következtek be, ki tudták váltani a bérmunkát, fejleszteni tudták a gépeket. A jó néhány éve működő céget két ember vezeti, családi vállalkozásként üzemel. A jövőben mindenképpen fognak még pályázni, ugyanis egy növénytermesztéssel foglalkozó cégnek folyamatos korszerűsítésre és egyéb beruházásokra van szüksége. Elnyert támogatás: Ft Fényeslitke Gyümölcstermesztő gazdaság fejlesztése Szaniszló Albert Fényeslitke Kisvárdától északkeletre egy vasútvonal által kettéválasztva terül el. A település neve már a legrégebbi okmányokban is szerepel. Bizonytalan időben határozhatjuk meg, mikortól nevezhetjük Litkének, hisz a honfoglaláskori és az előtte eltelt időszakról nincs írásos emlék róla. A fényeslitkei gyümölcstermelő gazdaság vezetője, Szaniszló Albert számolt be a vállalkozás fejlesztéséről. A munkaköröm előírja, hogy ismernem kell a pályázatokat, hiszen egy szövetkezetnél vagyok főkönyvelő, másodsorban őstermelő, tehát az én érdekem is, hogy értesüljek az olyan pályázatról, amely az én gazdaságomra is hatással lehet. A pályázaton nyert összegből (tíz és fél millió forint volt) egy általános traktort, egy gyümölcstraktort, egy emelővillát, egy talajművelő gépet és egy permetezőgépet vásároltunk, hiszen a saját földünket művelő gépállományt kellett teljes mértékben korszerűsíteni. A gyümölcstermesztés egy 26 hektáros földterületen zajlik, a termést saját hűtőházban tároljuk, de idén erre nem volt szükség, ugyanis a fagy megoldotta, a gyümölcs sorsát. 9

10 Jászboldogháza Traktor beszerzése Koncsik Tamás Elnyert támogatás: Ft Egy jászboldogházi családi vállalkozás több millió forintot fordított fejlesztésre a vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően. A vállalkozásnak nincsenek alkalmazottai, csak családtagok dolgoznak benne. Mindenképpen korszerűbb traktorra volt szükségünk, amelyet önerőből nem tudtunk volna megvenni. Ez egy megkapó lehetőség volt, és szerencsére nyertünk meséli Koncsik Tamás pályázó, és hozzáteszi: a régi gépek két-három naponként javításra szorultak már. Termelésünk jobb és gyorsabb lett az új traktornak köszönhetően. Sokkal többet tud, mint a régi. Amellett, hogy üzembiztos és gyors, megbízható is. Minőségibb munkát tudunk vele végezni. Nyírcsaholy Művelődési ház tetőszerkezetének felújítása Nyírcsaholy önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Az egykori Ecsedi-láp határán, néhány kilométerre a Bátorligeti-ősláptól, Mátészalka szomszédságában terül el Nyírcsaholy község. A falunapjairól és hatalmas szüreti mulatságairól ismert falu 2005-ben a pályázatnak köszönhetően megkezdhette a művelődési ház felújítását. Az egykor lapos tetős épület számtalanszor beázott, több javításon is átesett, ám hiába. Az igazi megoldást nyeregtető építése jelentette volna. A településnek nem volt pénze, számtalan rendezvény és szakkör maradt el a meghibásodás miatt. A megoldást az AVOP-pályázaton nyert támogatás jelentette.,,a művelődési ház sok szakkörnek és közművelődési tevékenységnek ad helyet. Itt folyik a táncoktatás, ide járnak a gyerekek kézművesszakkörre is. Több előadást is tartanak itt, többször jöttek már a debreceni egyetemről is. tájékoztatott Kicsák Mihályné, aki szintén részt vett a pályázat megírásában. Az épület minden évben helyet ad a falubálnak is, amely az egyik legszínvonalasabb rendezvénynek számít Nyírcsaholyon. A 2005-ben befejezett felújítás óta zavartalanul folyik az élet a,,falu szívében, hiszen újra beindultak a szakkörök, és az előadókat is szívesen látják az itt élők. Polgár Növénytermesztés célját szolgáló gépberuházás Fűrész János Elnyert támogatás: Ft Polgár nyugodt kis falu számos, pihenésre alkalmas hellyel. Emellett messze földön híres termálvizes fürdőjéről, amely kellemes kikapcsolódást nyújthat minden idelátogatónak ben a pályázaton nyert pénz itt egy négytagú család életét változtatta meg gyökeresen. Hatalmas változásokon ment át a gazdaság mondja Urbán Judit, a pályázat megírója, aki azt meséli, a kapott pénzt a négytagú családi vállalkozás erőgépek vásárlására fordította. Ebbe beletartozik egy TS110BT 90 lóerős newholland traktor, illetve egy eke és egy rendsodró. Egyrészt tovább tudtuk növelni a szántóterületeket folytatja, másrészt az állattenyésztés is megváltozott, juhtenyésztésről szarvasmarha tenyésztésre tértünk át. Ami talán a legfontosabb, hogy amellett sikerült a költségeket minimálisra csökkenteni, hogy a hatékonyságunk érezhetően nőtt. A gazdaság búzával, napraforgóval és kukoricával foglalkozik. Urbán Judit szerint önerőből nem tudták volna az elavult és dága fenntartási költségű gépket korszerûbbekre cserélni. 10

11 Elnyert támogatás: Ft Püspökladány Kukoricavetőgép és kukoricatörő beszerzése Tóth Lajos Püspökladány a Tiszántúl középső részén, Hajdú-Bihar megye nyugati határán, három tájegység: a Hortobágy, a Nagykunság és a Nagysárrét találkozási pontján fekvő, igazi alföldi város. Az AVOP-nak köszönhetően sok cég munkája gyorsabb és szakszerűbb lett. Köztük van Tóth Lajos úr cége is. Őt kérdeztük a pályázatról, illetve annak hatásairól. Tóth úr elmondta, hogy a pályázatról a média révén értesültek. Nem volt könnyű eleget tenni a kiírásoknak, de végül sikerült. A pályázatnak köszönhetően modernizálni tudták a gépeket, új betakarító- és vetőgépet vásároltak. A vállalkozás hét főt foglalkoztat. Püspökladány régen vasúti csomópont volt. Két nagy szövetkezet működött itt, egy 8000 hektáros és egy hektáros. Miután ezek csődbe mentek, átvették a helyüket a kisebb szövetkezetek, vállalkozások. Püspökladány lélekszáma 16 ezerre tehető. Idegenforgalmi nevezetessége a gyógyvizű fürdő, természeti értékei a Hortobágy-Berettyó csatornán átívelő, felújított, műemlék védelem alatt álló fahíd. Elnyert támogatás: Ft Sárrétudvari A termelés hatékonyságát növelő gépberuházás ifj. Hegedűs Zoltán A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy a község területén már i.e évvel is éltek emberek. Udvari régi templomának nyomai alapján feltételezhető, hogy az épület már a XI. század második felében is állt. Urbán Judit kapcsolattartót kérdeztük a Sárrétudvarin történt beruházásról. A hölgy elmondta, hogy mint az általában lenni szokott, most is az internetről szerzett tudomást erről a pályázatról. Szerinte nem volt nehéz eleget tenni a kiírásoknak. A cég növénytermesztéssel foglalkozik, a gépfej-lesztés segítségével ki tudták váltani a bérmunkások alkalmazását. Hosszú távon ez többletbevételhez vezet - mondta Urbán Judit. A családi vállalkozás nagyjából 1997-től üzemel. A jövőben is fognak még pályázni, hiszen a cél a korszerűsítés és a további beruházások. A község folyamatosan fejlődik, ezt támasztja alá a népesség, a családok, illetve a lélekszám növekedésének adatai is. Ajánlott látnivalók a faluban többek között: a Millenniumi emlékpark, Cséri Lajos szobrászművész állandó kiállítása és a Költő Nagy Imre Művelődési Ház. Elnyert támogatás: Ft Szamosszeg Gépállomány korszerűsítése Bodó Miklós Szamosszeg a Szatmári-síkság keleti csücskében, a Szamos folyó nagy kanyarulata és a Kraszna folyó között fekvő település, Nyíregyházától 72 kilométerre. Szomszédos települései: nyugatról Nagydobos, keleti irányból Szamoskér. Szamosszeg nevét a folyószabályozás előtti Szamos egyik hatalmas kanyarulatáról, szegéről kapta, Szamos előtagja pedig a település folyó melletti fekvésére utal. Bodó Miklós helyi gazdálkodó gépállománya korszerűsítésére nyert el támogatást. Egy pályázatíró hölgy készítette a pályázatot. Már korábban is indultunk, 2005-ben például egy új erőgép és vetőgép vásárlására nyertünk el támogatást. Ezekhez kellettek még munkagépek, és ezeket a mostani támogatással tudtuk megvásárolni. Az új beruházással sokkal jobb munkakörülmények között lehet dolgozni, és minőségi termelést tudunk végezni. A gazdálkodás fejlesztését a jövőben is folytatják majd. Mindig kell fejleszteni, különben nem tudunk folyamatosan minőségi termelést végezni. Szükségünk lenne még egy komoly vegyszerezőre, egy pótkocsira, és lecserélhetnénk a kombájnunkat, mert most csak egy régi 514-es van. Mindig akad valami a gépparkban, amit fel lehetne újítani. Ezért a jövőben is indulunk majd ilyen jellegű pályázatokon. 11

12 Téglás Új erő- és munkagépek vásárlása Csobán 2000 Kft. Elnyert támogatás: Ft Téglás város Hajdú-Bihar megyében, a hajdúhadházi kistérségben található. Eredetileg Szabolcs vármegyéhez tartozott ben Hadháztéglás (1987-től Hajdúhadháztéglás) néven egyesítették Hajdúhadházzal, de a két település a rendszerváltozás után, 1991-ben ismét különvált. A település vezetői törekednek a városi ranghoz méltó arculat, intézményi és infrastrukturális ellátottság kialakítására. Az AVOP keretén belül a Csobán 2000 Kft. új erő- és munkagépek vásárlására nyert támogatást. A vállalkozás képviseletében Csobán Sándor számolt be a pályázatról. Rendszeresen figyeljük a pályázatokat, az AVOP-programon egy pályázatíró kollégánk segítségével indultunk. A támogatásból új takarmánykiosztó pótkocsikat vásároltunk. Ezekkel az új munkagépekkel, berendezésekkel sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. Mindig törekszünk megteremteni a minőségi munkakörülményeket, ebben is nagy segítség volt ez a támogatás. Tiszacsege Kertészet fejlesztését szolgáló erőgép beszerzése Túri Albert Elnyert támogatás: Ft Tiszacsege népi építészeti emlékekben gazdag, itt található a Vay-kastély, és a település gyógyvízzel is büszkélkedhet. Az itt élő Túri család két évvel ezelőtt több millió forintot nyert a pályázatnak köszönhetően kertészet fejlesztését szolgáló erőgép beszerzésére, amelynek azóta is érzik a jótékony hatását. Túri Albertné azt mondja, a pályázásnál a gépek anyagi vonzatának csökkentése volt a fő szempont, illetve a termelés hatékonyságának növelése. Új traktorra és permetezőre pályáztak, mert a régi traktorra a kora miatt rengeteget kellett költeni. A férjem és én őstermelőként olyan növényeket termesztünk, amelyekre a legnagyobb a kereslet: burgonyát, olajtököt, szárazbabot, de gondolkodunk paprika termesztésén is. Egyre nehezebb dolgunk van, mivel én időközben főállású anya lettem, de az új gépekkel minden egyszerűbb, így tudjuk pótolni a kimaradásomat meséli Túri Albertné. Az új traktor nem fogyaszt annyi üzemanyagot, sokkal kevesebbe kerül a fenntartása, és nem utolsósorban sokkal hatékonyabb lett a termelésünk. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy fizikailag érezzük, hogy ez a jármű jobb, mint a régi. Tiszaderzs Munkagépek beszerzése Daragó Tibor Elnyert támogatás: Ft A Jász-Nagykun-Szolnok megyében elterülő, 5000 lelket számláló Tiszaderzs számos természetvédelmi és üdülőterülettel büszkélkedhet. Ebben a faluban él a Daragó család, akik az AVOP pályázatán nyert összegnek köszönhetően lecserélhették a régi gépeket, ezzel lényegesen megkönnyítve a termelést. Daragó Tibor, a pályázat nyertese azt meséli, a régebbi MTZ gépekkel dolgozva nem is érezték, hogy mennyivel elmaradottabbak, mint az újabb típusúak. Az új gépek sokkal többet tudnak. Egyrészt jóval kényelmesebbek, de ennél fontosabb szempont, hogy nagyobb mennyiségben és gyorsabban tudunk termelni. Emellett meg kell említenem azt is, hogy ezek a gépek sokkal megbízhatóbbak, mint azok, amelyekkel régebben dolgoztunk mondja a családi vállalkozás feje. A támogatásból olyan eszközöket vásároltunk, amelyek nélkülözhetetlenek a munkához. Ilyen az eke, a tárcsa és a lazító. 12

13 Elnyert támogatás: Ft Tiszanagyfalu Gyümölcsösművelés technológiai fejlesztése Hámori András A település neve a XIII. századtól fordul elő az írásos emlékekben, kezdetben a szabolcsi várispánság birtoka volt. A tatárjárás alatt teljesen megsemmisült. A községet 1908 óta nevezik Tiszanagyfalunak. Főutcája (ma Kossuth utca) a tiszai út része. A falu a századforduló óta kelet felé terjeszkedett. A helyi gazdálkodó, Hámori András tájékoztatott a biogyümölcs termesztésének technológiájáról. A pályázatról rendkívül egyszerű módon értesültem a Minisztériumban. A pályázatot egy oldalazó talajmaró gépre és egy fűkaszára adtam be. Biogyümölcsöt termelek, azaz semmiféle vegyszerrel nem kezelem a fákat. Ezzel a módszerrel nem lehet a fák közötti sorközben növő gazt gyomirtóval kiirtani, csak mechanikusan, ezért volt szükségünk a gépekre. A termelő a vállalkozásról is részletesen mesélt. A kezdetekről csupán annyit, hogy a családom kezdett el a gazdasággal foglalkozni. A szüleim még szőlőst és egy almást vezettek, én már csak almatermeléssel foglalkozom. Ezt a tevékenységet tíz hektáron űzöm, ami pontosan 7000 fát jelent. A fiam, aki most kezdte a termelést, hét hektáron dolgozik. Így ketten kezeljük a gépeket, ki-ki a saját földjén, de természetesen segítünk egymásnak, ha a másiknak igénye van rá. Elnyert támogatás: Ft Törökszentmiklós Új erő- és munkagépek vásárlása Kovács László Sok minden van, amit nem tudunk Törökszentmiklósról. A város a hazai lótenyésztés és lósport egyik központja. Itt található az angol telivér ménest alapító Almásy család kastélya. Törökszentmiklós határa szokatlanul gazdag régészeti leletekben. A pályázat írója, Kovács László számolt be a tapasztalatokról. Honnan hallottam az AVOP-ról? Először is tudni kell, hogy egy olyan közegben mozgok, ahol valaki mindig figyel az ilyen pályázatokra, egyfajta szövetkezetet alkotunk. Miután felhívták a figyelmemet a pályázatra, a sajtóban és az interneten néztem utána. A program a mi esetünkben arról szólt, hogy megvettük a gépeket és három és fél milliót kaptunk vissza az árukból. Szükségünk volt ezekre a gépekre, hiszen így pontosabban tudunk dolgozni. Ez azt jelenti, hogy pontosabban szórják szét a vetőmagot és a trágyát is. Ezenkívül nagyobb teljesítményre képesek, a mai kornak megfelelő technikával rendelkeznek. Eddig is voltak ilyen gépeink, de szükségünk volt a modernizálásra, hiszen így hatékonyan és gyorsan tudunk dolgozni. A saját földünk 159 hektárt tesz ki, amelyhez még 100 hektárt bérlünk. Elnyert támogatás: Ft Túrkeve Növénytermesztési géppark fejlesztése Simon László Túrkeve ma már a termálfürdő és a híres juhászfesztivál mellett korszerű mezőgazdasági gépparkkal is büszkélkedhet. Simon László és felesége élt a pályázat adta lehetőséggel és a támogatás segítségével korszerűbbre cserélte növénytermesztésben használt eszközeik egy részét. Elég elavult eszközökkel voltunk kénytelenek dolgozni. A régi gépek nem voltak hatékonyak, lassú volt a termelés. Az AVOP-pályázat kedvező lehetőségnek látszott. Egy új kombájn és egy teleszkópos rakodógép vásárlása volt a célunk, ezért pályáztunk mondja Simon László, aki feleségével együtt aki szintén őstermelő egy családi vállalkozásban dolgozik. A vállalkozás jelenleg öt embert foglalkoztat mivel rengeteg a munka és a kicsi gyerekek is sok törődést igényelnek. A megnyert összeget sikerült hasznosan felhasználni. Érezhetően nagyobb teljesítménnyel tudunk dolgozni. Hatékonyabbak vagyunk, és ami a legfontosabb, lényegesen jobb minőségű terményt tudunk kiadni a kezünk közül. 13

14 Újszász Növénytermesztési géppark fejlesztése Millenium Agrár Rt. Elnyert támogatás: Ft Újszász város Jász-Nagykun-Szolnok megye szolnoki kistérségének egyik legfontosabb települése. Az Árpád-kori település a XIV. században a Szász nevet viselte. Eredeti lakosai között német telepesek is voltak, aztán beköltöztek a jászok is. A településnek már 1347-ben volt kőtemploma. Az Újszászi vezetéknevű családok a XV. században jelentek meg. Újszász földje mindig is jó termőnek számított, így határában uradalmi, gazdasági központok jöttek létre. A vasúti csomópont 1997-ben városi rangot kapott. Újszász az utóbbi években egyre jobban fejlődik. Az újszászi Millenium Agrár Rt. új takarmányszállító és tároló munkagépek beszerzésére nyert el támogatást. A pályázatért felelős Varga János elmondta, hogy szükség volt már az új berendezésekre. Rendszeresen előfordult, hogy nem tudtuk megfelelő helyen tárolni és szállítani a terményt. Most már nincs ilyen gond, a takarmányt megfelelő körülmények között tudjuk raktározni." A vállalkozás sokszínű mezőgazdasági tevékenységet végez az állattenyésztésen és a növénytermesztésen kívül. A különböző gazdasági és mezőgazdasági szolgáltatások mellett üzletviteli tanácsadást is vállalnak. Vásárosnamény Szántó öntözhetőségének megteremtése Hanyu Isván Elnyert támogatás: Ft Vásárosnamény az egyik legjobb turisztikai adottságokkal rendelkező település SzabolcsSzatmár-Bereg megyében. Homokfövenyes szabad strandját nyaranta több tízezren keresik fel. A város varázsát ezenkívül a régi időket idéző Eötvös-kúria, a nemrégiben felújított Tomcsányikastély, a református templom és a római katolikus templom adja. Azonban másféle varázslat is tötént itt. Évekkel ezelőtt az itt élő Hanyu család nap mint nap arra várt, hogy essen az eső. Hiszen ha nincs csapadék, nem növekszenek a növények, nincs bevétel. Öntözőberendezésre lett volna szükségük, de pénzük nem volt rá. Ekkor nyújtották be a pályázatot annak reményében, hogy megszűnik az örökös bizonytalanság. A pályázatnak köszönhetően egy öntözőrendszerrel lettek gazdagabbak. Az új berendezéssel sokkal hatékonyabban tudunk termelni mondta el Hanyu István, a 8,9 hektáros szántó tulajdonosa. A család leginkább dinnyetermesztéssel foglalkozik, de kukoricát és tritikálét is értékesítenek. Mindhárom növény lételeme a víz. Noha a dinnyét melegkedvelő növényként ismerjük, hatékony termesztése ma már elképzelhetetlen kellő csapadékpótlás nélkül. Főleg a gyökeresedés időszakában igényli a vizet. Zagyvarékas Önjáró, teleszkópos rakodógép beszerzése Dr. Kövér László Elnyert támogatás: Ft Zagyvarékas területe igen régen lakott hely. Kevés ásatás folyt ezen a részen, ám e ritka alkalmak során rábukkantak egy i. e körüli, rézkori telepnyomra. A szolnoki kistérség egyik legfontosabb mezőgazdasági települése. A helyi Rékasi Róna mezőgazdasági vállalkozás egy önjáró rakodógép beszerzésére nyert el támogatást. A pályázatról dr. Kövér László ügyvezető igazgató számolt be. Elsősorban mezőgazdasági szolgáltatásokat nyújtunk, növénytermesztéssel és gépek bérbeadásával foglalkozunk ben pályáztunk erre az önjáró, teleszkópos rakodógépre, amely nagyban megkönnyíti a munkánkat. Tudni kell, hogy közel 400 hektáron folyik nálunk a termelés, és ezeknek a betakarított magtári terményeknek a mozgatására szolgál a gép. Ilyen mag például a búza, a kukorica és a napraforgómag. Ezeket kell betermeléskor a magtáron belül szállítani, kitermeléskor és szállításkor pedig a magtáron kívülre. Nagyon praktikus gép, hiszen teleszkópos, ami az emelést szolgálja, és önjáró is. Fejlesztésünk kiindulási alapja az volt, hogy rendelkezünk a mag tárolására alkalmas épületekkel. Ez a gép maximálisan kielégítette a hozzá fűzött reményeket és elvárásokat. 14

15 A régió szerződéssel rendelkező nyertes pályázói Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás " AGROMIX " Terményszárító és Takarmánykeverő Kft "ANDRÁSTERMÁL" Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft "ANDRÁSTERMÁL" Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft "ANDRÁSTERMÁL" Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft "Aranykalász" Alapítvány "Haklik" Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet "Jásziványi Iskoláért" Közhasznú Nyitott Alapítvány "Jásziványi Iskoláért" Közhasznú Nyitott Alapítvány "KÁLLAINÉ ÉS TÁRSA" Betéti Társaság "Kállay" Vadásztársaság "KEMOKER" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "Nők a Fiatalokért" Sárréti Ifjusági Egyesület "Pó-Kör" Alapítvány "Szatmárkert-Hodász" Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkzet "Várda-Baromfihús" KFT A Jászapáti Templomért Alapítvány A Jászapáti Templomért Alapítvány Abádszalók Város Önkormányzata ABádszalók Város Önkormányzata ABádszalók Város Önkormányzata Abádszalóki Magán Erdészeti Kft Abádszalóki META Kft ABO-MIX RT (jogelőd: Szabolcs Takarmányipari RT) Adamecz Valéria Ádámné Horváth Margit Erzsébet ADOSZ Alföldi Dohánytermesztő Szövetkezet Agárdi Imre AGRANA-JUICE MAGYARORSZÁG Agrárgazdálkodási Termékelőállító és Szaktanácsadó Kft Agrárgazdaság Mezőgazdasági Kft Agrárgazdaság Mezőgazdasági Kft Agrárgazdaság Mezőgazdasági Kft Agrárgazdaság Mezőgazdasági Kft Agricon 97 Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt AGRI-CORN Malomipari és Gabonaforgalmazó Kft AGRI-CORN Malomipari és Gabonaforgalmazó Kft AGRO FÖLDES KFT AGRO FÖLDES KFT AGRO FÖLDES KFT AGRO FÖLDES KFT AGRO FÖLDES KFT Agro-Bojt Mezőgazdasági Termelő Kft AGRO-CITY Zrt (jogelőd:agro-city Mezőgazdasági Részvénytársaság) AGROCONGRESS Agrárszövetkezet AGRO-COW KFT AGRO-COW KFT AGRO-EURO B.T AGRO-FULL 2000 MEZŐGAZDASÁGI KFT AGRO-FULL 2000 MEZŐGAZDASÁGI KFT AGRO-HATSzövetkezet Agro-Hor Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság AGROKER holding Kereskedelmi Rt AGROKERT KFT AGROKEVE NÖVÉNYTERMESZTŐ KFT Agro-Kisúj Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Agro-Kisúj Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt AGROKVALIT KFT AGROKVALIT KFT ( jogelőd KABATEJ KFT) AGRO-LAZSU KFT (Jogelőd:Deák László) AGRO-LEHEL KFT AGRONYÍR Termelő- Szolgáltató és Kereskedelmi Kft(Jogutód: URALGÓ Kft.) AGRONYÍR Termelő- Szolgáltató és Kereskedelmi Kft(jogutód: URALGÓ Kft.) AGRONYÍR Termelő- Szolgáltató és Kereskedelmi Kft(Jogutód:URALGÓ Kft.) AGRONYÍR Termelő- Szolgáltató és Kereskedelmi Kft(jogutód:URALGÓ Kft.) Agropent- Trade Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft AGRO-PIG KFT AGROPOINT KFT AgroSprint Mezőgazdasági Kft AGROSZOLTEK KFT AGRO-TRANZIT Mezőgazdasági Termékforgalmazó Bt Agrowelt Kft ALAKOR-GABONA Termelő és Forgalmazó Kft ALATTYÁNI TEJTERMELŐ KFT Alcsiszigeti Mezőgazdasági Részvénytársaság Alföldi Gábor Almacenter Termelő Szolgáltató Kft Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Község Önkormányzata Álmosdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Álmosdi Mezőgazdasági Szövetkezet Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Bagamér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Bagamér Általános Iskola Óvoda és Könyvtár Szerep Áncsák János Apagy Község Önkormányzata Apáti László Apáti László Apáti László Apáti László Apáti László Arany János Általános Iskola Arany János Általános Iskola,Szakképző Iskola és Gimnázium Aranykalász Gazdák Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezete Aranykalász Gazdák Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezete Ármós Zoltán Ártéri Erdőbirtokossági Társulat Augusztinyi András B.N.K.-21 Kft Bába Antal Bagamér Nagyközség Önkormányzata Bagaméri Kör Bagaméri Kör Bagaméri Református Egyházközség Bagaméri Református Egyházközség Bagaméri Református Egyházközség Bagaméri Romákért Egyesület Bagdi Róbert János Bagdi Róbert János Bakcsi Lajos Bakk Károly Bakosi Mihály Zoltán Baksa János Baksáné Szalmási Magdolna Balázs Antal Balázs Lászlóné Bálintné Nagy Terézia Balkány Város Önkormányzata Balkányért Egyesület Balkányi Zenészek Egyesülete Balkányi Zenészek Egyesülete Balkuné Elek Enikő Balla Józsefné Balla Sándor Balla Titusz Ballagó Attila Ballagó Edit Balogh János Balogh Lajosné Balogh Sándorné Balogh Szilvia Mária Banka Tamás Mihály Bánó Kacskovics Zoltán Bánszky Józsefné Barabás Község Önkormányzata Báránd Község Önkormányzata Báránd Községi Önkormányzat Báránd Római Katolikus Egyházközség Baranyai Endre Barati Istvánné Barkóczi István Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft Barta Gergely Bartal Róbertné Bartha Attila Bartha László BATKI FARM Mezőgazdasági és Szolg. Kft Bátorbik Kft Bátorbik Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Béke László Belényessy Sándor Bellér Kálmán Bélteky László Benificium Egyházi Szeretetszolgálat BEREGFARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Beregsurány Község Önkormányzata Beregsurány Község Önkormányzata Berekböszörmény Községi Önkormányzat Berekböszörmény Községi Önkormányzat BEREK-FARM KFT Berente Sándor Berente Sándor Berente Sándor Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Berettyóújfalu Város Önkormányzat Berettyóújfalu Város Önkormányzata Berettyóújfalui Cigány Kisebbségi Önkormányzat Berki László Bezzegh Sándor Bigecs Farm Sertésztenyésztő Kft Bigecs Farm Sertésztenyésztő Kft Bigecs Farm Sertésztenyésztő Kft Bigecs Farm Sertésztenyésztő Kft Bihar Közösségeiért Alapítvány Bihar Közösségeiért Alapítvány Bihardancsháza Község Önkormányzata Bihari Gábor Bihari Gábor Bihari Múzeum Baráti Köre Bihari Múzeum Baráti Köre Bihari Népművészeti Egyesület Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete Bihari Sertés Hizlaló, Tenyésztő és Értékesítő Kft Bihari Táj Mezőgazdasági Szövetkezet Biharnagybajom községi Önkormányzat Biharnagybajom Református Egházközség Biharnagybajomi Dózsa Agrár Részvénytársaság Bihartorda Község Önkormányzata Bihartorda Község Önkormányzata BIO COOP KFT BIO COOP KFT BIO COOP KFT BIO COOP KFT BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság Biri Sándor Bíró András Bíró Attila Bíró Gábor Bíró Gábor Biró László Biró László Biró László Bíró Zsigmond BOCSKAI Halászati Szövetkezet Bocskai István Hadtörténeti és Kulturális Egyesület Bocskai István Hadtörténeti és Kulturális Egyesület Bodnár Andrea Bodnár Gusztáv Bodnár Miklós Bodó Miklós BODÓ TRANS-KER KFT Borbás Bálint Borbás Béla Borcsik és Társai Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft Boros János Boros Sándor Borsiné Poór Anikó BOSMILK Kft Bozóki Judit Bököny Község Önkormányzata Bököny Község Önkormányzata Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kht Bökönyi Nőszövetség, Szociális és Kultúrális Egyesület Bunda József Burai László BUZAFOOD 97 Mezőgazdasági Kft BUZAFOOD 97 Mezőgazdasági Kft BUZAFOOD 97 Mezőgazdasági Kft BUZAFOOD 97 Mezőgazdasági Kft Búzakalász Agrár Rt Búzakalász Agrár Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt Búzás Józsefné

16 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás Búzavirág Növénytermesztő Kft Búzavirág Növénytermesztő Kft CENTRUM Jászapáti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft CHEMICAL-SEED Kft CIBAKERT TÉSZ Zöldségtermelői Értékesítő Szövetkezet Cibakházi Mezőgazdasági Szövetkezet Czine Renáta Czubók Róbert Czupp Pál János Császi Béla Csathó Ferenc Csató Bálintné Csegöld Község Önkormányzat Cseh Mátyás Csekő József Csengeri Agrár Termelő és Szolgáltató Rt Csengeri Agrár Termelő és Szolgáltató Rt CSERESZNYE-FARM BT Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlői Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Szövetkezete CSOBÁN 2000 kft Csobolya Imre Csorba Jenő CSUKÁS KFT Csurgóné Török Ibolya Csüllög és Társa Kft Daragó Tibor Debreceni Hús Részvénytársaság Debreceni Paprika Termeltető, Értékesítő Szövetkezet Debreceni Paprika Termeltető, Értékesítő Szövetkezet Debreceni Paprika Termeltető, Értékesítő Szövetkezet Décsei Ildikó Deka-Hyb Hústermelő és Értékesítő Kft Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Dél-Nyírségi Önkormányzatok Vadásztársasága Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Deme Sándor Demecser Város Önkormányzata Demeter András Demeter és Társa Szárító Mezőgazdasági Szolgáltató Kft Demeter István DEMKERT Mezőgazdasági és Kertészeti Kft DEMKERT Mezőgazdasági és Kertészeti Kft DEMKERT Mezőgazdasági és Kertészeti Kft Demo-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Dercés Keveréktakarmánygyártó Kft Derecske Petőfi Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Kft Derecske Város Önkormányzata Dévai Andrásné Diana Sylvester Kft Dicső Gusztáv Divinitus Vendéglátó Kft DOB-HÚS Termelő, Szolgáltató Feldolgozó KFT Dobi Zoltán DOMBKA 2003 ZRt DOMBKA 2003 ZRt DOMBKA 2003 ZRt Domokos Miklós Dósa Béláné Dósai Alkotótábor Alapítvány Dózsa György Művelődési Ház dr Farkas Béla dr Farkas Béla Dr Samu István Gábor Dr. Garamvölgyi György (jogutód:ágota-puszta Kft.) Dr. Józsa Árpád Dr. Kotró László Dr. Madarassy András Dr. Petromán Miklósné Dr. Sztanojev Péter Dr. Türk Ferencné Dr. Ungvári Zsigmond Dr. Ungvári Zsigmond Drenyószki János Drogida Hungaro Kft DURÓ KÁLMÁN Ebes Község Önkormányzata Éci Sütőipari és Kereskedelmi KFT Ecsediláp-KrasznabalpartiVízgazdálkodási Társulat Egyek Nagyközség Önkormányzata Együtt-Egymásért Alapítvány Elek László Éles Károly Éles Miklós Első Balkányi Fejlesztési Kht Emberkék Az Emberért Egyesület EMDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft EMDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft EMDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Érmellék Kistérségi Közhasznú Társaság Érmellék Kistérségi Közhasznú Társaság Érmellék Kistérségi Közhasznú Társaság Érmelléki Iskolaszövetség Érpatak Község Önkormányzata Érpatak Község Önkormányzata Érpataki Gazdakör Egyesület ERTIM Kft Esztár Község Önkormányzata Esztár Község Önkormányzata EUROADVANCE Közgazdasági és Tanácsadó Kft EURO-ALMA KFT EURO-ALMA KFT EUROLAND TRANS Mezőgazdasági és Fuvarozó Kft EVIS-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Exilfood Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft EX-LEX Termelő és Szolgáltató Kft EX-LEX Termelő és Szolgáltató Kft EX-LEX Termelő és Szolgáltató Kft EX-LEX Termelő és Szolgáltató Kft EX-LEX Termelő és Szolgáltató Kft Fábiánháza Község Önkormányzata Fairlight Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Farkas Béla Farkas Béláné Farkas Dóra Farkas László FARM-95 KFT FARMTEJ KFT FARMTEJ KFT FARMTEJ KFT Fehér András Fehér András Fekete András Fekete Györgyné Fekete László Feketéné Molnár Erzsébet Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat FÉNYESFA Mezőgazdasági Kft Fényeslitke Római Katolikus Egyház Fényeslitkei Református Egyházközség Fézer Norbert File Ervinné Fischera Gáborné Fodor Antalné Fónyad Géza Fónyad Géza FORMULA-GP KFT FORMULA-GP KFT FORMULA-GP KFT FORMULA-GP KFT Földes Nagyközség Önkormányzata Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Levente Márton Földesi Márrtonné Földesi Mártonné Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete Fördös András Furta Község Önkormányzat Furta Község Önkormányzat Furta Község Önkormányzat Futóné Dienes Anikó Fülöp Bálint Fülöp Község Önkormányzata Fülöp Község Önkormányzata Fülöp Zoltán Imre Fűrész Jánoos Füzesabonyi Olajos Növények Termékcsoport Kft Gaál Gedeonné Gaál Gedeonné Gaál Gedeonné Gaál Jenő Gajda László Gajdosné Fúró Mária Gajdosné Fúró Mária Gál József Gál László Ferenc Galla János GAMI-KER BT GASTOR Baromfi Kft Gávai Görög Katolikus Egyházközség Gávavencsellő Nagyközségi Önkormányzat Gávavencsellő Nagyközségi Önkormányzat Gávavencsellő Nagyközségi Önkormányzat Gebri György GEMINI TRADE KFT GEO-TERRA 96 Mezőgazdasági Kft Gergely László Geszterédi Nyugdíjas Egyesület Gilányi Csaba G-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft GLOBEX FRUIT KFT GLOBEX FRUIT KFT GOLDKARP Mezőgazdasági Terményelőállító Kft GOLDKARP Mezőgazdasági Terményelőállító Kft Gombásné Bíró Edit Görög Katolikus Egyházközség Groza Péter Guba Mihály Gulyás József Gulyás László Gulyásné Nagy Edit Margit Gutiné Bihari Sarolta Gyalog Imre Gyányiné Dudás Mária GYENES Mezőgazdasági Kft Gyermekekért Alapítvány Gyöngyösi Ernő Gyöngyösi Ernő Háda Zoltán Hadházi László HAJDÚ KALÁSZ Beszerző és Értékesítő Szövetkezet HAJDÚ PANNON BÚZA TERMÉKCSOPORT KFT Hajdú Sándor Hajdú Zoltán Hajdú-B Trade Kft Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörményi Fiatal Művészek Egyesülete Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Rt Hajdúdorogi Bocskai Szarvasmarhatenyésztő KFT Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület Hajdúhadházi Bocskai Mezőgazdasági Kft Hajdúnánási "Béke" Mg Szövetkezet Hajdú-Nyír-Pig Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft Hajdúsági Gabonaipari Rt Hajdúsági Vidék- és területfejlesztési Egyesület Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajzer Tibor Haklik Evelin HALASTÓ 2004 Mezőgazdasági Termelő Kft Hallgat Magdolna Hámori András Hámori Árpád Hámori Árpád Hámori Árpád Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat Hangácsi József HANGÁS-RÉT KFT Hansa-Fruit Kft Hansa-Fruit Kft Hanyu István Harcsa Imréné Harcsa Irén Hardin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Harmati Lajos Csaba HARMATOS LÁSZLÓ Hárskuti Lászlóné

17 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás HASI-HÁZ Kereskedelmi és Fuvarozási Kft HASSO FRUCT Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft Hatházi Imre HAVITA-TÉSZ Zöldség-, Gyümölcsértékesítő Szövetkezet HBSZ Olajos Nönények Termékcsoport Kft H-CONVOY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Hegedüs Árpád Zsolt Hegedűs Kinga Hencidai Református Egyház Herczegné Szabó Márta Hodász Nagyközségi Önkormányzat Hodosi László HOLLAND ALMA Szaktanácsadó KFT HOLLAND ALMA Szaktanácsadó KFT HOLLAND ALMA Szaktanácsadó KFT Hortobágy-Faluvéghalmi Mezőgazdasági Kft Hortobágyi Halgazdaság Rt Hortobágyi Halgazdaság Rt Hortobágyi Halgazdaság ZRt Hortobágyi Halgazdaság ZRt Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht HÓRUSZ Oktatási és Területfejlesztési Közhasznú Alapítvány Horváth László Hosszú János Hungaro Torma Kft Hunyadi Garden Faiskola Bt IBRÁNYTEJ KFT Id. Muliter István Ifj Győrfi Lajos Ifj. Ardai László ifj. Farkas Pál Ifj. Hegedüs Zoltán Ifj. Kávássy László Ifj. Kovács Antal Ifj. Kovács Zsigmond Ifj. Molnár Mihály Ifj. Pelles János Ifj. Pól Balázs IKR Agro-Vár Kft IKR-AGROHOMOROG Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft Ilku Zsolt Illés Anita Ilona Malom Kft Incédi László Indián Rizs Kft Irinyi Ádám Irinyi és Társa Kft István Király Általános Iskola ISV Hústermelést Szervező Részvénytársaság Jakab Attila Jakabné Czeglédy Zita Jakabóczki Dániel Jákó Növény Kft JÁKÓ-PIG KFT Jancsó Mihály Jánoshida Község Önkormányzata Jánowszki Szabolcs Jánowszki Szabolcs Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt Jászapáti Római Katolikus Plébánia Jászapáti Város Önkormányzata Jászapáti Városüzemeltető Kft Jászapáti Városüzemeltető Kft Jászapáti Városüzemeltető Kft Jászapátiak Baráti Egyesülete Jászapátiak Baráti Egyesülete Jászapátiak Baráti Egyesülete JÁSZBERÉNYI KOSSUTH Zrt Jász-Consulting Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft Jász-Consulting Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft Jász-Consulting Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft JÁSZ-FÖLD Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jászivány Község Önkormányzata Jászjákóhalmi Római Katolikus Egyházközség Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat Jászkiséri Római Katolikus Plébáina Jászladányi Római Katolikus Egyházközség Jász-Nagykun Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművelők Egyesülete Jász-Nol Szövetkezet Jászszentandrás Község Önkormányzata Jászszentandrás Község Önkormányzata Jászszentandrás Község Közalapítványa Jásztánc Alapítvány JÁSZTEJ Tejfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt Jász-Tész Térségi Zöldségtermelő és Értékesítő Szövetkezet Jéke Község Önkormányzata Jenei László János Jenei Miklósné JONA-MAX BT Jónás Tibor József Attila Művelődési Ház és Városi Nyilvános Könyvtár Juhász Ferenc Juhász Gábor Kabai Hétszínvirág Alapítvány Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület Kabai Táp és Takarmányforgalmzó ZRT Kádár Gyuláné Kaiser 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft KAKAT TRADE BT Kállai Attila Kállai Levente Kálló Zoltán Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Kállósemjéni Polgárőr Egyesület KÁLMÁNGÉP KFT Kanalas György Kanta István KÁNTORTAG Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft Karcag Városi Önkormányzat Kardos Aranka Kardos Feren c KÁRMIN KERESKEDELMI BT KARSOL Kegyeleti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft Kasz-Coop Kft Kasz-Coop Kft Kasz-Coop Kft Kasz-Coop Kft Kasz-Coop Kft Kasz-Coop Kft Kasz-Coop Kft Katona Csaba Katona Csaba Katona Zoltán Kedves Lénárd Kék Katáng Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Kft Kék Katáng Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Kft Kelemen Barna KELET-GRAIN Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Keleti Ökorégió Közhasznú Egyesület Keleti Ökorégió Közhasznú Egyesület Keleti Régió Juhtenyésztő Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kelet-Magyarországi természet- és Környezetvédelmi Alapítvány Kenderes Város Önkormányzata Kenderes Város Önkormányzata Kenderes Város Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata Kerek Mihályné Kerekes Sándor Kerékgyártó Ferenc Keresztesi Tiborné Keresztesi Tiborné Kerezsi Gyuláné Keserű Albert Keserű György Keszler János Kétpó Község Önkormányzata Kétpó Község Önkormányzata Kétpó Község Sportegyesület KEVE-TÁP KFT Kicsákné Egri Erzsébet Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány Kimák Gyuláné Király József Gyula Királyéri Vízgazdálkodási Társulat Kis Józsefné Kismacsi Növénytermelő Kft Kisnamény Község Önkormányzata Kiss Albert Kiss Antónia Anita KISS ÉVA KISS IMRE Kiss István Kiss László Kiss Mihály Kiss Mihály Kiss Mihály Kiss Mihály Kiss Péter Kisújszállás Város Önkormányzata KO-BOR HÚS KFT Kocsis István Kocsis Zoltán Kocsord Község Önkormányzat Kóder Györgyné Kóder Györgyné Kóder Györgyné Kokad Község Önkormányzata Kokad Község Önkormányzata KOKAD-2000 Mezőgazdasági Termelő, Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Kft KOKAD-2000 Mezőgazdasági Termelő, Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Kft KOKAD-2000 Mezőgazdasági Termelő, Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Kft Kókainé Balla Katalin Kokas Erzsébet Koleszár Gyula Kollát Sándor Komádi Tehenészet Komádi Tehenészet Szarvasmarhatenyésztő, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft Komádi Város Önkormányzata Komádi Város Önkormányzata Komoró Község Önkormányzata Koncsik Tamás KONDOR PLUSZ KFT ( jogelőd: Kondor Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt KONDOR PLUSZ KFT (Jogelőd: Kondor Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt) Kontra Ferencné Konyári Alma Termelő és Értékesítő Kft Kor- An 98 Kft Kóródi Sándor Koroknai Béla Sándor Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet Kosztyu Róbert Kótaj Görög Katolikus Egyházközség Kotesz-Coop Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kovács Csaba Kovács Csaba Kovács Csaba Kovács Gábor Kovács Imre Kovács István Kovács István Kovács László egyéni vállalkozó Kovács Ottó Kovács Sándor Kozma Zsolt Kömörő Község Önkormányzata KÖRÖSHÚS KFT Kőrösi Szabó István KÖRÖSKER-TÉSZ SZÖVETKEZET Körös-Völgye Kft KÖRÖS-VÖLGYE MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft Körösszakál Községi Önkormányzat Kötél Tibor Kötél Tiborné Kövér Zoltán Középtiszai Mezőgazdasági Részvénytársaság Középtiszai Mezőgazdasági Részvénytársaság Községi Önkormányzat Jászdózsa Községi Önkormányzat Jászdózsa Községi Önkormányzat Jászdózsa KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAGYARHOMOROG

18 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAGYARHOMOROG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAGYARHOMOROG Községi Önkormányzat Mesterszállás Községi Önkormányzat Mesterszállás Községi Önkormányzat Szerep Községi Polgárőrség Szakoly Kubetta Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kulcsár Bertalan Kulcsár Bertalan Kulturális Örökségvédelmi Egyesület Nyírmártonfalva Kulturális Örökségvédelmi Egyesület Nyírmártonfalva Kulturális Örökségvédelmi Egyesület Nyírmártonfalva Kun Tibor Kun Tibor KUNAGRO 21 KFT KUNAGRO KFT Kunhegyes Város Önkormányzata Kunmadarasi Mezőgazdasági Kft KUNMAG KFT KUNSÁG NÉPE Mezőgazdasági RT Kunszentmárton Város Önkormányzata KUNTEJ Zártkörű RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kutas 95 Mezőgazdasági RT Laczkó Józsefné Lakatos Béla Lakatos Ferenc Lakatos Gusztáv Lakatosné Sira Magdolna Lékó Sándor Lénárt István Lendület Egyesület Lengyel Győző Imréné Lengyel Gyula Lengyel László Létavértes Város Önkormányzata Létavértesi "Aranykalász" Mezőgazdasági szövetkezet Levelek Nagyközség Önkormányzata Liba Endre Linzenbold Bálint Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Liptai Zoltán Liszák György Lónya Község Önkormányzata Losonczi és Losonczi Kft Lovas Baráti Kör Lovász György M4-est Biharnak! Elmaradott Kistérségek Civil Szervezete M4-est Biharnak! Elmaradott Kistérségek Civil Szervezete Mácsai Sándor Művelődési Ház Mada-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Madarász Tünde Júlia Madarné Szőke Erszébet Eszter Mag Attila Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Magiszter Alapítvány Magyarországi Unitárius Egyház Makkai András MAKROKER Bt MALADUPI KFT Mándok Nagyközség Önkormányzata Mándoki Csaba Mihály Mandula Györgyné MANTAR Magyar-Német Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi KFT MÁRIA-MALOM Malomipari Termékeket Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Máriás '97 Mezőgazdasági Kft Marján Attila Marján és Társa Kft Marján és Társa Kft MARK-NAGISZ Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Markovits Mátyásné Marozsán Miklós Márton Jánosné MÁRTON KONZERV Élelmiszergyártó és Kereskedelmi KFT MASTER GOOD KFT MASTER-M Termelő és Szolgáltató KFT Mátyus Irén MEDICUS UNIVERSALIS Egészségügyi Szolg. Betéti Társaság Mega Termelő és Szolgáltató Szövetkezet Megyesi Elemér MEGGY KERT-TÉSZ Szövetkezet Méhes Gyula Méhes Gyula MENTÉSZ RT Menyhárt Szabolcs Mercs Tibor Mérk Nagyközség Önkormányzata Mérnöki és Kereskedelmi BT Mester Lajos Mester László Sándor Mészáros Díszfaiskola Kft Mezei Attila Mezei-Vill. FC Berettyóújfalu Egyesület MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET OLCSVA Mezőhék Község Önkormányzata Mezőhék Község Önkormányzata Mezőpeterd Község Önkormányzata Mezőségi Pannon Búza Termékcsoport Kft Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Részvénytársaság Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt Mezőtúri Olajos Növények Termékcsoport Kft Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat MG Határtalan Gazdaszövetkezet Micskei Gyula Mikáczó Lajosné Mikáczó Lajosné Mike Sándor MIKEF Minőségi Zöldség-Gyümölcs Kft MILK-TIM MEZŐGAZDASÁGI KFT MILK-TIM MEZŐGAZDASÁGI KFT MILLENIUM AGRÁR RT Mirhó-Kisfoki Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat Misák Balázs Gyula Misák Gyuláné MI-VA Növénytermesztési és Állattenyésztési BT MIX-TÓ KFT Módos Imre Módos Imre Módos Imre Molnár András Molnár István Molnár Károly Tamás Molnár László Molnár Miklós Molnár Miklós Molnárné Nemes Margit MONGOL-AGRÁR Mezőgazdasági ZRt MONGOL-AGRÁR Mezőgazdasági ZRt Morauszki Gyula Morauszki Gyula Morauszki Tibor Morotva Egyesület Morotva Egyesület Morotva Egyesület Muliter István Múlt és Jövő Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület Múlt és Jövő Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület MUNKA Mezőgazdasági Szövetkezet MUNKA Mezőgazdasági Szövetkezet Munkácsi Miklós Munkanélküliséget Kezelő Alapítvány Muszka János Alapítvány Művelődési, Sport, Szabadidő Központ és Könyvtár Művelődési, Sport, Szabadidő Központ és Könyvtár Művelődési, Sport, Szabadidő Központ és Könyvtár Nábrád Község Önkormányzata Nádasi János Nádasi János Nádudvar Városi Önkormányzat- Ady Endre Általános Művelődési Központ NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató ZRT NAGISZ ZRT NAGISZ ZRT NAGISZ ZRT NAGISZ ZRT NAGISZ ZRT NAGISZ ZRT Nagy Ádám Nagy Csaba Nagy Ernő Nagy és Széles Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Nagy Frigyes Nagy Gyula Nagy István Nagy János Nagy Kálmán Nagy Mónika Nagy Tibor Imréné Nagyajtósi Mezőgazdasági Kft Nagycsaládosok Nyíradonyi Egyesülete Nagyiváni Mezőgazdasági KFT Nagyiváni Mezőgazdasági KFT Nagykállói Olajos Növények termékcsoport Kft Nagykörűi Haladás Mezőgazdasági RT Nagykun 2000 Mezőgazdasági ZRészvénytársaság Nagykunsági Olajos Növények Termékcsoport Kft Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatl Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatl Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatl Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatl Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatl Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatl Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata NA-MI-BU KFT Napkori Almacentrum Kft NCTM AGRÁR KFT: Németh Attila Németh Gábor Németh Kálmán Németh Nagy Andrásné Nimfea Természetvédelmi Egyesület NOBILIS Első Hazai Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Rt NOVOR KFT Nyakas Gábor Nyeste Lóránd Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíradony Város Önkormányzata Nyíradony Város Önkormányzata Nyíradony Város Önkormányzata Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Nyírbélteki Görögkatoikus Egyházközség Nyírcsaholy Község Önkormányzata Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskola Kar NYÍRELIT FRUCHT Élelmiszeripari Kft NYÍRFRUCT TERMELŐI ÉRTÉKESÍTÓ SZÖVETKEZET NYÍRFRUCT TERMELŐI ÉRTÉKESÍTÓ SZÖVETKEZET NYÍRFRUCT TERMELŐI ÉRTÉKESÍTÓ SZÖVETKEZET Nyíri Béláné Nyíri Béláné Nyíri Szabolcs Nyírjákó Önkormányzata Nyírjákó Önkormányzata Nyírjákó Önkormányzata Nyírkarász Község Önkormányzata Nyírkarász Község Önkormányzata Nyír-Kert Zöldség-, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Nyír-Kert Zöldség-, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Nyírlugos Nagyközség Önkormányzata NYÍRLUGOSI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Nyírmada Nagyközségi Önkormányzat Nyírmada Nagyközségi Önkormányzat Nyír-Magvas Kft Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs, Fülöp Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs, Fülöp Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata NYÍRSÉG-HASSO KFT NYÍRSÉG-HASSO Sütőipari és Gabonaipari Kft NYÍRSÉG-HASSO Sütőipari és Gabonaipari Kft NYÍRSÉG-HASSO Sütőipari és Gabonaipari Kft NYÍRSÉG-HASSO Sütőipari és Gabonaipari Kft NYÍRSÉG-HASSO Sütőipari és Gabonaipari Kft Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Nyírtelek Nagyközség Önkormányzata Nyírvasvári Görög Katolikus Egyházközség Obsitos Sándor Ófehértó Község Önkormányzata

19 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás Oláh Imre Oláh Istvánné OLÁH LAJOS Oláh Sándor Oláhné Oláh Erika Ombódi Barnáné Ónodi Pál Ópályi Görög Katolikus Egyház Oprics Zoltán ORIGO-AGRO KFT Orosz Mihály Orosz Miklós Öcsödi Mezőgazda Kft Öko Major Kft Öko Major Kft ÖKO-WELT Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Önálló Napköziotthonos Óvoda Önálló Napköziotthonos Óvoda Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti Örményes Községi Önkormányzat Összefogás Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Jövőjéért Közéleti Egyesület Összefogás Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Jövőjéért Közéleti Egyesület Pál Ferenc Pál Gábor Pálfalvi Lajos Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Rt Papp Imre Papp Károly Papp Lajos Papp Lőrinc Papp Lőrinc Papp Mátyás Papp Mihály Papp Mihály Papp Sándor PARMEN FARM Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet PARMEN KONZERVIPARI Termelési és Kereskedelmi Rt Pásztor András Pásztor Andrásné Pataki Sándor Pataki Zsoltné Patkós Sándor Pázmán Zoltán Penészlek Község Önkormányzata PENTA FAMILIA Zöldség-, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet PENTAKER Mezőgazdasági Kft Petag Vállalkozói Kereskedelmi KFT PETERMAN-AGRO SZOLG MEZŐGAZDASÁGI KFT Pethő Ferenc Pethő Ferenc József Petneháza Község Önkormányzata Petneháza Község Önkormányzata PETRI Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet Piac és Vagyonkezelő Kft Pokorádi Gáspár Polgármesteri Hivatal Kuncsorba Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Posta Andrásné Kolozsi Etelka PRE-VET Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi BT PRE-VET Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi BT Privát Út Kereskedelmi, Termelő, Feldolgozóipari, Szolgáltató Betéti Társaság Prober-Consult Kft Procoord Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft PROJEKT Oktatási és Szolgáltató Bt Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Földhasznosító Szövetkezet Rábai Gyula Rácz István RÁDI Szövetkezet Rády András Rakamaz Város Önkormányzata Rakamaz Város Önkormányzata Rakamaz Város Önkormányzata Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat RAMPA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft Rehó Gergely Rékasi Róna Mezőgazdasági Szolgáltató Kft Reszeginé Nagy Mária Réti József Rétközi Szakiskola és Népfőiskola Rezes-Farm Mezőgazdasági Kft Rézsó Mihályné Kun Gizella Richter Dávid Richárd Rohod Község Önkormányzata Rohodi- Hús Termelő és Kereskedelmi Kft Roma Láng Egyesület Római Katolikus Plébánia Berettyóújfalu ROMÁN Ipari és Kereskedelmi Kft ROMÁN Ipari és Kereskedelmi Kft ROMÁN Ipari és Kereskedelmi Kft Ronikum Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátóipari Betéti Társaság ROSAVA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató BT Rozinka Károly Rudolf Károly Sajó Attila Sándor Dezső Sándor Sándor Sáp Polgármesteri Hivatal Sápi Ferenc Sápi Ferenc Sárréti Falusi Turizmus Egyesület Sárréti Falusi Turizmus Egyesület Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Sarudi Sándor Sebestyén László Sebestyénné Soós Erika Sebők László Séra Gyula SERVET- 2000Állattenyésztő Kft Simkó Norbert Simon Barnabás Simon Csaba Simon György Simon László Simon László Sipeki Sándor Sipos Imre Síró János Siska Andrásné Smigróczki Kálmán Somodi Lászlóné Somogyi László Gábor Sőrés Sándorné Start Egyesület Start Egyesület Start Egyesület STF Sertéshústermelő és Forgalmazó Kft STF Sertéshústermelő és Forgalmazó Kft SUN-SMILE Szövetkezet Suták Antal Suták Antal Sütő Ferenc Sütő István SÜTŐ-MALOM 2000 KFT SÜTŐ-MALOM 2000 KFT SZABADOS-HÚS KFT Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezet Szabó Ambrus Szabó Béláné Szabó Dániel Szabó és Társai Kft Szabó Ferencné Szabó Ferencné Szabó Gergő Szabó Gyuláné Szabó Imre Szabó Imre Szabó István Szabó János Szabó Lajos Szabó László Szabó Mihályné Szabó Tibor SZABOLCSBER pályázatkészítő, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás Lebonyolító Kft SZABOLCSFARM KFT Szabolcsveresmarti Református Egyházközség Szabóné Túri Judit Szajol Község Önkormányzata Szajol Község Önkormányzata Szajol Község Önkormányzata Szakály György Szakály György Szakoly Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szakoly Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szakoly Község Önkéntes Köztestületi Tűzoltósága Szakoly Község Önkormányzata Szakolyi Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szakolyi Református Egyházközség Szalai Mihályné a Nosztalgia Hagyományőrző Klub nevében Szálkahalmi Szövetkezet SZALKA-TEAM Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Kft Szalóki Szolgáltató Kft Szalóki Szolgáltató Kft Szamosangyalos Önkormányzat Szaniszló Albert Szanyi Béla Szarvas Péter Szarvas-Fish Kft Szarvas-Fish Kft SZATMÁR-BIO Élelmiszer Feldolgozó, Kereskedő és Szolgáltató Kft SZATMÁR-BIO KFT SZATMÁRI ÍZEK KFT Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Szécsi István Székely Gyula Székely János Székely Tamás Szekeres Zoltán Széles és Társa 2000 Mezőgazdasági Kft Széles Ferenc Szelevény Község Önkormányzata Szelevényi Római Katolikus Egyházközség Szent Flórián közhasznú tűzoltó és sport egyesület Szentpéterszeg Község Önkormányzata Szentpéterszeg Község Önkormányzata Szentpéterszeg Község Önkormányzata Szentpéterszeg Község Önkormányzata Szilágyi Illés Szilágyi János Szivák Pál Szivák Tibor Szivák Tiborné Szloboda Béla Szloboda Zoltánné Szmutkó Ferenc Szociális Igazságosságért a Roma Foglalkoztatással Alapítvány Szociális Igazságosságért a Roma Foglalkoztatással Alapítvány Szociális Igazságosságért a Roma Foglalkoztatással Alapítvány Szole-Meat Húsipari Kft Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnoki Főiskola Szombati Gáborné Szopkó és Társa Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szorgalmatos Község Önkormányzata Szőke László Szőke László SZ-T-AGRO BT SZURO-TRADE Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kfkt Szurovcsákné Berecz Ágnes Szűcs László Szűcsné Liptai Melinda Tajti Erzsébet Takács Csaba Takács Csaba Takács Imre Támba Miklós TANTAL-PLUS Kft Tarnamenti Mezőgazdasági Rt Tarnamenti Mezőgazdasági Rt Tarnamenti Mezőgazdasági ZRt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt

20 Pályázó neve Elnyert támogatás Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Rt Téglás Városi Önkormányzat Téglás Városi Önkormányzat Téglás Városi Önkormányzat Tejgazdaság Kft Tejgazdaság Kft TELEKOLDAL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Tenczer Tibor TENTEX TEAM Termelő Keresk. és Szolg Kft TENTEX TEAM Termelő Keresk. és Szolg Kft Tényi Imre Terem Község Önkormányzata Terményfeltáró Kft. Thurzó-Róna Mezőgazdasági Szövetkezet TIFAGRO KFT. TIFAGRO KFT. Tímár Község Önkormányzata Timári Görög Katolikus Egyházközség TIRUS Mezőgazdasági RT. Tisza Attila Pál Tisza Zoltán Tiszaadony Református Egyházközség Tiszabecs Község Önkormányzata Tiszabecs Község Önkormányzata Tiszabecsi Református Egyházközség Tiszabura Község Önkormányzata Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsegei Mezőgazdasági Szövetkezet Tiszadada Község Önkormányzata Tiszadada Község Önkormányzata Tiszaderzs Község Önkormányzata Tiszaeszlár Község Önkormányzata TISZAHALKER KFT Tiszakerecseny Község Önkormányzata Tiszakerecseny Község Önkormányzata Tiszakerecseny Református Egyházközség Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalök Város Önkormányzata Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása Tiszanagyfalu Község Önkormányzata Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Tiszaroff Községi Önkormányzat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Tiszaszüly Községi Önkormányzat Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány TISZA-TAVI HALÁSZATI KFT TISZA-TAVI HALÁSZATI KFT Tiszatenyő Község Önkormányzat Tiszatenyő Község Önkormányzat Tiszatenyő Község Önkormányzat Tiszavasvári Város önkormányzata Tiszavasvári Város Önkormányzata Tisztaberek Község Önkormányzata TO-LO 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TONAVAR Mezőgazdasági KFT. TOPA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Toplak Jenő Torbik Sándor Tormaút Turisztikai Egyesület Tormaút Turisztikai Egyesület Tormaút Turisztikai Egyesület Tóth és Tóthné Termelő-, Szolgáltató Kereskedelmi Kft Tóth Ferencné Tóth István Tóth János István Tóth József Tóth Mihályné Tóth Sándor Tóth Zoltán Tóth Zoltán Tóth Zoltán Tóth Zsolt Tóthné Tóth Ilona Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület Török Károly Törökszentmiklós Mezőgazdasági Rt. Törökszentmiklós Mezőgazdasági Rt. Törökszentmiklós Mezőgazdasági Rt. Törökszentmiklós Mezőgazdasági Rt. TQ Buda Tanácsadó, Szervező Kft. TQ HUNNIA Gazdasági Tanácsadó Kft TQ Qualiteam Tanácsadó, Szervező Kft. Tranzit - Dió Termelő és Kereskedelmi Kft. TRANZIT-KER RT (Jogelőd: TRANZIT-FOOD Kereskedelmi Kft TRANZIT-KER RT (jogelőd:tranzit-food Kereskedelmi Kft) Pályázó neve Elnyert támogatás TRIAGRO KFT TRIOLÁNG KERESKEDELMI KFT Truckos Imre Tulipa Kereskedelmi Kft Turcsányi Gyula Turgyán Tibor Túri Albert Túri László Túrkevéért Alapítvány Túrkevei Gyógyfürdő Közhasznú Társaság Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Türk Csaba TŰZ-KER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ kft TŰZ-KER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ kft Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület Újfehértó Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Újfehértó Város Önkormányzata Újfehértó Város Önkormányzata Újfehértó Város Önkormányzata Újfehértó Város Önkormányzata Újkenéz Község Önkormányzata Ujvári Sándor URALGÓ Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft URALGÓ Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft URALGÓ Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Urbán Mihály Urbán Mihály Urbán Zsolt Uri Sándor Uszka Község Önkormányzata Uzonyi Antal Ürmöshát Mezőgazdasági Termelő, Termeltető és Szolgáltató Kft. Ürmöshát Mezőgazdasági Termelő, Termeltető és Szolgáltató Kft. VAJA-TRADE Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Vállaj község német nemzetiségi települési önkormányzata Vámospércs Város Önkormányzata Váncsodi Magán Agrárszövetkezet Ványi Miklós VÁ-PIG KFT Váradi Miklós Várady György Varga Gábor Varga Géza Varga Gyula Varga József egyéni vállalkozó Varga József egyéni vállalkozó Varga László Varga Tibor Varga Zoltán Varga Zoltán Városi Könyvtár és Művelődési Ház Varró László Varró László Varsányi Józsefné Vas Albert Vass Károly Vaszkóné Kerek Mária Vencsellői Görög Katolikus Egyházközság Vendrey András Veres Csaba Péter Veres István Veress Ferenc Szakképző Iskola Vértesi Református Egyházközség Vetési Gábor Vetőmag és Szárító Kft Vetőmag és Szárító Kft Vilmos István Vincze Ferenc Virág István Virág Zsolt VITAL-FRUCT BT Vízkeleti Imre VOLUMEN-TRANS-97 Mezőgazdasági Kft VV Tej Kereskedelmi Kft VV Tej Kereskedelmi Kft VV Tej Kereskedelmi Kft YAS-COOP Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Zágonyi László Zajta Község Önkormányzata ZEA-93 KFT ZEUSZ PLUSZ Kft ZM-NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft ZÖLD BÁRÓK Mezőgazdasági Kft ZÖLD BÁRÓK Mezőgazdasági Kft ZÖLD BÁRÓK Mezőgazdasági Kft ZÖLD BÁRÓK Mezőgazdasági Kft ZÖLD BÁRÓK Mezőgazdasági Kft Zöld Energia Egyesület ZÖLD KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország tagja Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország tagja Zsáka Nagyközség Önkormányzata Zsákáért Egyesület Zsenyuk Róbert Zsiros Péter g j A kiadványban a projektek bemutatása a megvalósulás helye (település) szerint ABC-sorrendben szerepel. Kiadja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP Irányító Hatósága. A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja keretében készült. A kiadvány végén a régióban szerződéssel rendelkező nyertes pályázók listája található. A kiadványok régiónkénti bontásban jelennek meg. A lista kizárólag tájékoztató jellegű, hivatalos információk a és a oldalakon találhatók. Észak-alföldi régió, példányszám: egyéni vállalkozó építés infrastruktúra ipar korszerűsítés kultúra mezőgazdaság önkormányzat

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft)

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 1.2.1 HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 2007-2013 Falufejlesztés (322) Vidéki örökségmegőrzés (323B) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) Mikrovállalkozások fejlesztése

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

2013. évi Stratégia felülvizsgálat

2013. évi Stratégia felülvizsgálat 2013. évi Stratégia felülvizsgálat Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Tájékoztató fórum 2013. március 21. Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/10. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet)

Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet) Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet) az akvakultúra (beleértve az intenzív iparszerű üzemeket is) termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben