Mottó: az APEH /NAV/ ellenőrzése során gyakran a számviteli szabályok megsértése alapján hoz határozatot /14 alapelv + bizonylati elv/.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mottó: az APEH /NAV/ ellenőrzése során gyakran a számviteli szabályok megsértése alapján hoz határozatot /14 alapelv + bizonylati elv/."

Átírás

1 Mottó: az APEH /NAV/ ellenőrzése során gyakran a számviteli szabályok megsértése alapján hoz határozatot /14 alapelv + bizonylati elv/. Új szankció: Art. ha valamely adózó részben, vagy egészben nem a számviteli törvénynek megfelelően készíti el az éves beszámolóját akkor 500,000 Ft-ig bírságolható /nem kell, hogy a hiba jelentős legyen, pl. nem tiszta záradék/ EGYÉNI CÉG IS IDE TARTOZIK!

2 I/ A számviteli zárás EVÁS KFT IS SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALATT! Szabályzatok: számviteli politika o vásárolt szabályzat o mérlegkészítés napja o árfolyam ügyek o pl. kis értékű /még mindig 50 eft/ o módosítások - pénzkezelési stb. szabályzat - transzferár nyilvántartás /2 milliós bírság/szerződés/ - lehet közös szabályzat is 18/2003. PM rendelet - ART 172. (16) mikro, kis szabályzat helyett nyilvántartás szerződésenként / egyszerűsített nyilvántartás lehet, ha nettó 50 millió alatt van az ügylet/ elkészítés a TA bevallásig beadni nem kell

3 Könyvviteli zárlattól a közzétételig fogalmak /fordulónap, mérlegkészítés időpontja, közzététel 150 nap stb./ januárban az előző évi gazdasági események lekönyvelése január 5-ig minden pénzmozgás január 12-ig az adóknak megfelelően /pl. bér, juttatás/ január 20-ig áfá-s tételek január 31-ig minden pl. értékcsökkenés február 1-től időbeli elhatárolások, devizaértékelés /lehet 2010-ben is, ha nem jelentős akkor is/, értékvesztés, éves adók /TA, HIPA stb/ leltár /teljesség nem csak a készlet/ - leltár kötelező, leltározás nem! hogyan lesz leltár? Önbizonylatok, belső bizonylatok máshol is /pl. terven felüli, önrevízió, leértékelés/ - BIZONYLATI ELV!!

4 Könyvelés a leltár és könyvelés meg nem felelése okán. Vagy, mert nem vezet év közben mennyiségi és értéki nyilvántartást a készletekről /anyagktg. korrekció rá jutó szállítási ktg., vám stb. STK ÁV könyvelése ellenőrzések: leltár főkönyv, T/K 1-4 = K/T 5-9, főkönyv analitikák /vevők és szállítók egyenlegközlők, készlet, tárgyi eszköz stb./ főkönyvi kivonat /forgalmi kimutatás/ átsorolások könyvelni, vagy sem?! 5-ös átvezetése 8-asba?? ZÁRÁS / / - az eredmény lényegében maradvány majd a mérlegszámlák zárása technikai zárás beszámolás /egyszerűsített egyre szélesebb körben!/

5 beszámoló részei előterjesztés elfogadás, döntés az adózott eredményről, osztalék ügyvezetői nyilatkozat a Cégbíróságnak! - elektronikusan de ha nem fogadják el!! /nincs közzététel, nincs teljes TA, Art. bírság stb./ - Akár adószám felfüggesztés, kényszer végelszámolás stb./ - következő év elején a nyitó tételek könyvelése /adók összevezetése, fejlesztési tartalék alapján a lekötött tartalék előző év vége!/ - pl. a mérleg szerinti eredmény, időbeli vissza MIKOR?!, készletekkel kapcsolatos tételek stb.

6 MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE A befektetett eszközök évközi változásai és év végi ellenőrzése A/I és A/II növekedései /immateriális jószág nem beruházás, kivéve, ha A/II/1-be tartozik/ - szellemi termék és vagyoni értékű jog megkülönböztetés /TAO kedvezmény KKV/ - K + F értelmezése /TAO kedvezmény, akár 3-szoros/ - cégérték - alapítás átszervezés - a beruházások aktivált értéke / TAO - KKV, fejlesztési tartalék feloldás Fejl. tart. lehet de minimis is pl. 19 % - 10 %// KKV APEH hová könyvelte 14-es! Helyesen 13-as. Mi a műszaki?! - kamat /üzembe helyezés után TAO adókedvezmény/ - árfolyam - tartozék, tartalék alkatrész

7 - próbaüzem költségei - egyebek: szállítás, vám, engedmény, felár stb. - felújítás, kontra karbantartás /TAO kedvezmény!/ Ráaktiválás, új t. sz. ÉCS stb. - lízingek bérbevétel /ÁFA!/ - idegen ingatlanon végrehajtott beruházás - bérbevett eszközön végrehajtott beruházás /Mi lesz az időszak végén?! szerződés!/ - előlegek A/I és A/II. csökkenései - terv szerinti ÉCS maradvány érték - leírási módok eft alatti /nem kötelező!/ - TAO terv szerinti ÉCS választás /néha 3-4 féléből értékhatár, mikor, hol működik a cég stb./

8 - terven felüli ÉCS és visszaírás /adóalap növelő csökkentő lehet/ - TAO több esetben elismeri a számviteli ÉCS-t /pl. immateriális javaknál, ahol nem lehet terv szerintit elszámolni/, de nem ismeri el a piaci érték alapján történő terven felülit, a felróható megrongálódást, selejtezést stb. - kivezetés az 1. számlaosztályból /eladás, apport, készlet előtte terven felüli ÉCS TAO nem ismeri el! Kerülő út készlet, majd a készletre értékvesztés? A joggal nem szabad visszaélni! Rendeltetésszerű joggyakorlás! stb./ - kivezetéskor a számított érték, nettó érték probléma! A/III. növekedés és csökkenés - névérték, vételár árfolyam - kamat kiemelés vétel/eladás T 97/K 38, év végi kamat T39/ K 97 - értékvesztés és visszaírás /TAO néha nem támogatja bejelentett részesedés,

9 kedvezményezett átalakulások, feltőkésítés után!/ - devizás befektetések és értékvesztése - kamatozó értékpapírok névérték és kamattól megtisztított vételár különbsége - opciós és bizományi díjak Értékhelyesbítések /A/I, A/II, A/III/ - egyidejűleg nem lehet terven felüli ÉCS. Eredményre nem hat, de saját tőke hiányának pótlására jó. Könyvvizsgálat! Készletértékelés - évközben vezet nem vezet nyilvántartást, átlag, elszámolóár, FIFO /ez igaz a valutára, devizára is/ - záráskor értékelés. STK, saját befektetett eszköz létrehozása /saját kivitelezésű. ÁFA/ - közvetített szolgáltatás, ha nem számlázzák tovább /27-es/ - készletre adott előleg /ÁFA nélkül/

10 - minősített készlet elkülönítés - STK év végi érték PIACI ÉRTÉKBŐL VISSZAFELÉ! - SELEJTEZÉS!!! Adó! Követelések minősítése - mindig az adóst, céget minősítjük, nem a nyitott számlakövetelést az csak következmény - értékvesztés nem függ a lejárattól év végén és a visszaírás is! régi sávos? - behajthatatlanság /a céget törölték, még ha pl. Bt. is volt, felszámoló levele, bíróságon nem támogatja a végrehajtást, elévült stb./ Az is ide tartozik, ha a behajtási költség több várhatóan, mint a követelés. Ebből növel a TA-ban a bíróságon és az elévült. - nyilvántartott értékvesztés /TAO évi 20 % értékvesztést elismer, ha 365 napon túl van a fizetési határidő, ha legalább ekkora a számviteli értékvesztés - KISÖSSZEGŰ!! / - egyenlegközlők

11 - pénztárt apasztó tételek, elszámolási előlegek - utalványok - állammal szemben / nem kell pénzügyi teljesítés 96-os/, de ha előleg kötelezettség lesz! Ha a vele szemben álló költség később merül fel, lehet időbeli. Költség van, támogatás nincs, lehet alapítás-átszervezés, SZT 4. (4) valós kép KÖNYVVIZSGÁLÓ! - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés /az elengedés adóalapot növel, a többinél nem!/ Engedmények, átadások, átvállalások stb. - egy adott számlához - skontó - nagybani /12-31-én!! tárgyévben el kell számolni/

12 Forgatási célú papírok - opciós jogot, bizományi díjat nem kell aktiválni - saját üzletrész visszavásárlás, majd bevonás o lekötött tartalék o nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás, ha a vételár lényegesen nagyobb, mint a névértékre jutó saját tőke Pénzeszközök - az utalvány nem az - deviza, valuta /átlag, FIFO stb/ - ha év közben tévedünk, de év végén mindent átértékelünk az adózás előtti eredmény kiegyenesedik de az eredmény szerkezete! Időbeli elhatárolások /39 és 48-as/ - helyes könyvelés a teljesítési időpont függvényében.. - fej nehéz operatív lízing, egyenetlen díjak - árfolyamok más lehet az áfa, mint az alap - kibocsátott diszkont papír különbözet

13 - biztosítótól járó kártérítés, a többi nem csak, ha befolyt kártérítési ráfordítás mindig - kapott támogatás, ha nem TT, és eszközhöz kötődik - vezetői prémiumok a mérlegkésztésnél közterhek is - ingyenes átvétel/átadás /rendk. bevétel elhatárolás rendkívüli ráfordítás/ - átvételnél a piaci érték a meghatározó ÁFA-ban is - átadás után el lehet határolni ha várhatóan megtérül /egy útátadás az áruház építésénél/ - aki átveszi, legyen nyereséges /nyilatkozat + beszámoló/, mert ha nem, adóalap növelő!!?? /pénzkölcsön majd elengedés./ Korábbi előttit utólag kell vizsgálni!! - átvállalás elhatárolás /39/ - tényleges pénzmozgáskor vissza - negatív cégérték passziv - elhatárolt árfolyamveszteség

14 A saját tőke megfelelések - osztalékfizetési lehetőség - saját tőke hiánya, elégtelensége cégtörvény - pótbefizetés, tagi kölcsön apport - jegyzett tőke leszállítás pénztár állomány csökkentés érdekében előtte lekötött tartalékba mindent - lekötött tartalék fejlesztési tartalék /könyvelés ! /, de minimis, saját akarat - osztalékfizetési korlát, osztalékelőleg, közterhek Céltartalék - végkielégítés, korengedményes nyugdíj - garanciális kötelezettségek /EVA-ban gond visszavezetés adóalap lesz/ - képzése általában adóalap növelő /kivéve Diákhitel központ/, feloldás fordítva Kötelezettségek ellenőrzése - hátrasorolt

15 - hosszú és éven belüli rész /könyvelni vagy sem/ - tőke és kamat - ahol a visszafizetendő összeg nagyobb. váltó, kapott előleg - egyeztetés szállítók - APEH folyószámla egyeztetés a főkönyvvel - Helyi adók megosztása - K eszköz tételek, T forrás tételek

16 EGYEBEK: - Költségbesorolások /pl. a iparűzési adóra is tekintettel/ - pl. saját kivitelezés beruházások anyag ráfordítása közvetített szolgáltatások, egyéb személyi jellegű kifizetések /cégautó használat/ - ráfordítások szétválasztása - Árbevétel, egyéb bevételek - Rendkívüli tételek /bevétel, ráfordítás/ - A KM egy-két összefüggése - Három oszlopos beszámoló esetei - Beszámoló ismételt közzététele

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Tematika 2010, számviteli nap. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése. I. Szt. módosítások 2010-től. Lényeges Szt. módosítások 2010-től

Tematika 2010, számviteli nap. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése. I. Szt. módosítások 2010-től. Lényeges Szt. módosítások 2010-től A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Vállalkozási szakterület 2010 Tematika 2010, számviteli nap Szt. módosítások 2009 Devizaáttérés Devizaügyletek Értékpapírok Támogatások Tóth Mihály Nemzetgazdasági

Részletesebben

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 1 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 2 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések 1. számviteli elszámolás szabályai 2. jegyzett tőke minimum szabályai

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások Zárlati tevékenységek 1 A zárlat menete tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások megállapítása, minősítése,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. 2004. A tematika összeállítói dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben