Jegyzőkönyv. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok."

Átírás

1 SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 9707 SZOMBATHELY, BÉKE TÉR 1. 4/2008. Jegyzőkönyv Készült április 28-én (hétfőn) 16,30 órakor tartott közgyűlésről. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a jelenléti ívet 28 fő írta alá, ez a tagok 50%-ánál (27 fő) 1 fővel több, így a közgyűlést határozat-képesnek nyilvánította. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Németh Máriát, hitelesítésére Spiegler Tibort és Pintér Gábort, akiket a közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangú szavazással megválasztottak. Ismertette a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló évi munkáról Ea.: Németh Kálmán elnök 2.) évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés Ea.: Kőszegfalviné Pajor Klára titkár 3.) Ellenőrző Bizottság jelentésének ismertetése Ea: Kóbor Marianna az EB elnöke 4.) évi munkaterv és költségvetés ismertetése Ea: Kőszegfalviné Pajor Klára titkár 5.) Bejegyzett székhely címének módosítása Ea: Kőszegfalviné Pajor Klára titkár 6.) Új vezetőségi tagok választása Ea: Pittmanné M. Ildikó a jelölőbizottság elnöke Megkérdezte, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan valakinek észrevétele, javaslata. Nem volt, így szavazást rendelt el, és megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Ezt követően felkérte Németh Kálmán elnököt a 1. napirend megtartására 1

2 1. napirend: Beszámoló a 2007 évi munkáról Németh Kálmán elnök szintén köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a Városi TV bemutatta a Szépítő Egyesületet. Több szereplési lehetőségre lenne szükség, hogy a városlakók is megismerjék egyesületünket, mert nagyon passzív a hozzáállás. A TV riportere is meglepődött, hogy egyesületünk ilyen régóta működik. Elmondta, hogy a 2007 évi tervezett feladatok jelentős részét sikerült megvalósítani. A legjelentősebb feladatunk a villamos áthelyezése volt, mely a vasútállomás előtti téren vandáloknak volt kitéve. Sikerült a jövő számára megmentenünk azzal, hogy védett helyen, a Smidt múzeum udvarán került elhelyezésre. Ezúton is köszönetét fejezte ki Dr. Horváth Sándor megyei múzeumigazgatónak és Smidt Erzsébet igazgatónőnek, hogy kezdeményezésünket támogatták, Pintér Gábornak a Smidt múzeum udvarán lévő ostorosfák megmentéséért és megnyeséséért, Márkus Istvánnak az előkészítő munkák alapozás - elvégeztetéséért, valamint a Vasi Volán vezetőinek és dolgozóinak a szállítás lebonyolításáért és a villamos kerítésen keresztüli szakszerű beemeléséért. Sikeres volt a 2007 évben megrendezett hagyományos virágvásárunk, melyet idén május 9-én 15. alkalommal rendezzünk meg. Az egyesület arculatának megfelelő logó készíttetésére kiírt pályázatunkat bár több mint 10 pályamunka érkezett - a vezetőség eredménytelennek minősítette. A Herényi Kulturális és Sportegyesülettel együttműködtünk a Herényi Virágút megrendezésében. Pályázatot írtunk ki Gyermekek az épített és természeti környezetért címmel. A Szépítő Egyesület által kihelyezett emléktáblák megtisztítását és felújítását elkezdtük, melyben Csinger Péter és Kovács Viktor kőfaragók voltak a segítségünkre. E tevékenységünket is folytatni kívánjunk, mert még van jó néhány felújításra szoruló emléktáblánk. A Szent Márton szökőkút kifolyóinak helyreállíttatásában Rónai Károly nyújtott segítséget. Kiírtuk a Savaria kirakata versenyt Az egyesület ifjúsági tagozatának tagtoborzásában Spiegler Tibor aktív részvételével a Gothard Jenő Általános iskolában is megalakult az ifjúsági csoport. Reményét fejezte ki, hogy azok a fiatalok, akik az egyesület ifjúsági tagozatának tagjai, védik környezetüket, nem fognak szemetelni és falfirkákat rajzolni. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár megköszönte elnök úr tájékoztatását és megkérdezte, hogy van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése. Nem volt, ezért szavazást rendelt el. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (28 igen szavazattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 1/2008.(IV.28.) KGY. számú határozat A közgyűlés a évi beszámolót elfogadta és az egyesület honlapján való nyilvánosságra hozatalát elrendelte. 2. napirend: évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés Kőszegfalviné Pajor Klára titkár ismertette a évi közhasznúsági jelentést mely a jegyzőkönyv 2 sz. mellékelte. 2

3 3. napirend: Ellenőrző Bizottság jelentésének ismertetése Kóbor Marianna az ellenőrzőbizottság elnöke elmondta, hogy a közhasznúsági jelentésben ismertetett számadatokat nem kivájna elismételni. A évi gazdálkodást tételesen ellenőrizte, melyről készített jelentés az egyesület irattárában megtalálható. Az egyesület a pénzügyiszámviteli szabályokat betartotta, a bizonylatok alaki, formai, tartalmi előírásoknak megfelelnek, a kiadási bizonylatok utalványozása megtörtént. A bankszámla könyvelt egyenlegei megegyenek a számlavezető bank kivonataival. A jelentést a bizottság megtárgyalta a költségvetéssel együtt és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Örvendetesnek tartja, hogy az egyesület bevételei összességében mind a 2006 évihez, mind pedig a tervezetthez viszonyítva növekedtek. Sajnos a tagdíjbevételünk csökkent évben Ft volt, 2007 évben viszont csak Ft, mert 12 tagunk nem fizette be a tagdíját. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár megköszönte az ellenőrzőbizottság elnökének a tájékoztatását és megkérdezte, hogy van-e valakinek a 2. és 3. napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése. Pittmann Lászlóné felvetette a honlap üzemeltetésével kapcsolatosan, hogy gyakrabban kellene frissíteni. E feladat megoldását Spiegler Tibor felvállalta. További észrevétel nem volt, ezért szavazást rendelt el. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül (28 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 2/2008.(IV.28.) KGY. számú határozat A közgyűlés a évi közhasznúsági jelentést és az ellenőrzőbizottsági beszámolót elfogadta és az egyesület honlapján való nyilvánosságra hozatalát elrendelte. 4. napirend: évi munkaterv és költségvetés ismertetése Kőszegfalviné Pajor Klára titkár elmondta, hogy a 2008 évi munkatervi javaslatot (3. sz. melléklet) és költségvetést (4. sz. melléklet) mindenki megkapta, így azt külön nem ismerteti, hanem vára ezzel kapcsolatos észrevételeket javaslatokat. Zsíros Imre kéri, hogy az egyesület segítse az önkormányzat városfejlesztési ügyeit, vegyen részt a tervek véleményezésében. Németh Kálmán elnök szerint a felvetés jogos, de eddig is segítettük ha kérték - véleményünkkel az önkormányzat munkáját. A városfejlesztési ügyek mint alpolgármester - hozzá tartoznak. A Magellán Centerrel kapcsolatos fórumon Molnár József képviselte az egyesületet. Németh Mária a tervezet 10/c. pontjának megfogalmazását kifogásolta. Nem tartja megfelelőnek, hogy a Közterület-felügyelőket utcák szerint kellene felelőssé tenni a falfirkák miatt. Fogalmazzunk úgy, hogy fokozottan figyeljenek a falfirkákra Rábai Péter elmondta, hogy a város egykori polgármesteréről, Újváry Edéről csak egy kis utca került elnevezésre. A Szent Márton látogatóközpontban nyílt kiállítás bemutatja munkásságát. Jónak tartaná, ha egy emléktábla megörökítené munkásságát, emlékét. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár megköszönte az észrevételeket, javaslatokat, s mivel további javaslat nem volt, ezért szavazást rendelt el. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (28 igen szavazattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 3

4 3/2008.(IV:28.) KGY. számú határozat A közgyűlés az elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal a évi költségvetést és munkatervet elfogadta és az egyesület honlapján való nyilvánosságra hozatalát elrendelte. 5. napirend: Bejegyzett székhely címének módosítása Kőszegfalviné Pajor Klára titkár elmondta, hogy a MMIK helyiségbérletének felmondása után ideiglenes jelleggel székhelyként a PRENOR Béke tér 1 szám került bejegyzésre. Korábban szó volt arról, hogy az Aréna 8 szám alatti épület felújítás után Civil Ház -ként fog működni, de a Savaria Történelmi Karnevál és a Légiósok használatába került, jelenleg a HEMO átalakításáig a Színház is itt kapott helyet, így ott nem lenne külön irodánk. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 71/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatában foglaltak alapján figyelemmel az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004. (VI.30.) önkormányzati rendeletre - a Szombathelyi Civil Kerekasztal használatába adja a szombathelyi 6748/A/11 hrsz-ú, albetét részét képező Kisfaludy Sándor u. 1. szám alatti társas irodaház II. emeletén található 201. és 209. számú irodahelyiségeket, melyek 21, illetve 20 m 2 nagyságúak. Megállapodásban rögzítésre került, hogy a helyiségek használatának jogát a Szombathelyi Civil Kerekasztal a hozzá tagként csatlakozott társadalmi szervezetek kivételével - másnak nem engedheti át. Szombathelyi Civil Kerekasztalnak a Szépítő Egyesület is tagja. Lehetőségünk lesz vezetőségi ülések tartására, az iratok elhelyezésére. Itt biztosítható a közhasznú szervezet irataiba történő betekintés is. Ezért javaslom, a közgyűlés fogadja el, hogy egyesületünk új székhelyeként a Kisfaludy S. u. 1. sz. kerüljön bejegyzésre. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár szavazást rendelt el. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (28 igen szavazattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 4/2008.(IV:28.) KGY. számú határozat A közgyűlés jóváhagyta a Szépítő Egyesület új székhelye a Kisfaludy Sándor u. 1. szám legyen, mely módosításra kerül az alapszabályban és bírósági nyilvántartásban. 6. Napirend: Új vezetőségi tagok választása Kőszegfalviné Pajor Klára titkár kérte, hogy a napirend előterjesztése előtt hallgassuk meg Németh Kálmán elnököt. Németh Kálmán elnök elmondta, hogy már a vezetőségi ülésen bejelentette lemondását, melyet most itt a közgyűlés előtt is megerősít. Eddig nagyon szívesen végezte az egyesület vezetését, de addig lehet a munkát lelkiismeretesen ellátni, amíg azt a törvény biztosítja. Nem szeretne kárt tenni azzal, hogy mint alpolgármester az önkormányzati támogatásoktól elessen az egyesület, illetve kivédje, hogy azért kap plusz anyagi támogatást az egyesület, mert elnöke az alpolgármester. 4

5 Megpróbálta a gödörből kihúzni a egyesületet, hisz elnökké választása előtt anyagilag nagyon a mélyponton volt, felvetődött a megszüntetése is. Néhány népszerűtlen intézkedéssel szervező titkári munkakör megszüntetése, MMIK helyiségbérlet felmondása és a pályázati lehetőségek kihasználásával sikerült mérlegünket pozitívvá fordítani. Szeretné a vezetőség tagjainak a közös munkát megköszönni. Külön megköszönte Kőszegfalviné Klárinak a lelkiismeretesen végzett munkáját. Nem működik úgy egyesület, hogy csak az elnök és a titkár dolgozik. Sajnos van olyan vezetőségi tag, aki nem vette ki részét a munkákból. Az, hogy lemond a elnöki posztról és a vezetőségi tagságáról, nem jelenti azt, hogy az egyesületből is kilép, sőt felajánlja a segítségét, ha ezt igényli a egyesület vezetősége. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár megköszönte Németh Kálmán elnök eddig végzett munkáját, és felkérte Pittmann Lászlónét, a jelölőbizottság elnökét, ismertesse a jelölteket. Pittmann Lászlóné elmondta, hogy a legutóbbi vezetőségi ülésen Mayer László is lemondott vezetőségi tagságáról, így az új elnök megválasztása mellett további 2 új vezetőségi tagot is kell választani. Elnök személyére javasoltak: Hesztera Aladár és Rónai Károly Rónai Károly kijelentette, hogy a jelölést nem vállalja. Hesztera Aladár kijelentette, hogy az elnöki tisztség betöltésére tett jelölést elfogadja, megválasztásának nincs kizáró oka. Magyar Állampolgár, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és összeférhetetlenség sem áll fenn. Elnökhelyettesnek javasolt személy: Dr. Bíró Zoltán Vezetőségi tagnak a 2 helyre 3 személy jelölése történt: Balogh Lajos, Melega Miklós és Németh György, de közülük 2 főt lehet megválasztani. Balogh Lajos 1994 óta tagja az egyesületnek. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa, már eddig is ötleteivel (pl. kirakatverseny) segítette az egyesületi munkát, a jelölést megtiszteltetésnek vette. Melega Miklós levéltáros 2000 óta tagja az egyesületnek. Szintén megtiszteltetésnek vette a jelölést. Németh György építészmérnök rendezési terveket készít. A közgyűlés előtt töltötte ki belépési nyilatkozatát és fizette be a tagdíjat évre. Zsiros Imre felvetette, hogy jó lenne mindhárom személyt megválasztani. Főleg Németh Györggyel szeretné, ha erősödne a vezetőség tagsága, mert a korábbi években sokkal több építészmérnök volt a vezetőségben, míg jelenleg alig van. Megkérdezte, hogy jelenleg kik a vezetőség tagjai, és miért nem lehet a vezetőség létszámát 16 főre növelni: Kőszegfalviné Pajor Klára titkár ismertette a vezetőség jelenlegi tagja: 1. Dr. Kalocsai Péter 2. Márkus István 3. Molnár József 4. Spiegler Tibor 5. Theisz Károly 6. Csinger Péter 7. Dr. Bíró Zoltán 8. Hesztera Aladár 5

6 9. Zsiros Imre 10. Dr. Ipkovich György 11. Pintér Gábor 12. Rónai Károly 13. Kőszegfalviné Pajor Klára Az egyesület alapszabályának 5. B. pontja szerint az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve a Választmány, melynek tagjai a Közgyűlés által megválasztott maximum 15 személy. A vezetőségnek mindig páratlan számúnak kell lenni, tehát nem lehet 16 főben meghatározni. Németh György kérte, hogy vegyék ki a jelöltek listájából. Zsiros Imre kijelentette, hogy a jelölőbizottság nem jól végezte munkáját, és külön kérte, hogy ez kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár szerint, a jelöltek visszalépése miatt nem szükséges a titkos szavazás, ezért a vezetőség tagjainak megválasztására nyílt szavazást rendelt el. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (27 igen szavazattal) ellenszavazat nélkül egy tartózkodással (tartózkodott: Hesztera Aladár ) az alábbi határozatot hozta: 5/2008.(IV:28.) KGY. számú határozat A közgyűlés az egyesület elnökének Hesztera Aladárt megválasztotta. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (27 igen szavazattal) ellenszavazat nélkül egy tartózkodással (tartózkodott: Dr. Bíró Zoltán ) az alábbi határozatot hozta: 6/2008.(IV:28.) KGY. számú határozat A közgyűlés az egyesület elnökhelyettesének Dr. Bíró Zoltánt megválasztotta. Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (25 igen szavazattal) 1 ellenszavazattal (Zsíros Imre) és egy tartózkodással (tartózkodott: Melega Miklós ) az alábbi határozatot hozta: 7/2008.(IV:28.) KGY. számú határozat A közgyűlés az egyesület vezetőségi tagjainak megválasztotta Balogh Lajost és Melega Miklóst. Kőszegfalviné Pajor Klára titkár gratulált az újonnan megválasztott elnöknek és vezetőségi tagoknak. Javasolta a Közgyűlésnek, a munka zavartalansága, a pályázati támogatás május végi elszámolása miatt az alábbi határozat meghozatalát: Megállapította, hogy a közgyűlés egyhangúlag (28 igen szavazattal) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6

7 8/2008.(IV.28.) KGy. számú határozat A közgyűlés felhatalmazza a titkárt, hogy a változások miatt kezdeményezze a bírósági nyilvántartás módosítását, a banki és adóhatósági módosítások átvezetését. Addig, amíg a szükséges változások nem lépnek hatályba, addig továbbra is Németh Kálmán írja alá a szükséges dokumentumokat. Határidő: május 30 Németh Kálmán leköszönt elnök szintén gratulált és jó munkát kívánt a újonnan megválasztott vezetőségi tagoknak. Kérte az ellenőrzőbizottság részvételét az átadás- átvétel során, hogy az korrekt módon történjen. További hozzászólás nem volt, ezért Kőszegfalviné Pajor Klára titkár megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a közgyűlést bezárta. K.m.f. Németh Mária jegyzőkönyvvezető Spiegler Tibor jkv. hitelesítő Pintér Gábor jkv. hitelesítő 7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. )

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

A NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért szervezet Közgyűléséről

A NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért szervezet Közgyűléséről 1 A NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért szervezet Közgyűléséről Időpont: 2009. május 26. 16:30 Helyszín: Jelenlévő tagok: Jelenlévő munkatárs: Levezető elnök: Jegyzőkönyv: 1076 Budapest,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben