Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1

2 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr, Borsos Miklós u /14. adószám: ), mint eladó által a weblapján üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Tájékoztatjuk, hogy a használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, a szerződés nyelve: magyar. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon az ÁSZF menüpont alatt, és letölthető pdf formátumban az alábbi linkről: I. Általános rendelkezések 1.1 A webáruházat Szeiler Gábor egyéni vállalkozó üzemelteti (a továbbiakban: Üzemeltető ). Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: Neve: Szeiler Gábor Székhelye: 9024 Győr, Borsos Miklós u /14. Elérhetősége: az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Nyilvántartási száma: Adószáma: Telefonszáma: Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-80523/2014. A tárhely szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt Szigetszentmiklós, Szivárvány u A webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a webáruház felhasználója, vásárlója között. Ön, mint a webáruház felhasználója, vásárlója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet. 1.3 A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi szabályzatban meghatározottaknak megfelelően használja fel. 1.4 A webáruház Üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a webáruházban történt megjelenítésének időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel 2

3 kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. II. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 2.1 A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és az eladóüzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezési egyaránt irányadóak. A megrendelés elküldésekor automatikusan megjelenik a képernyőn egy üzenet a vásárló-felhasználó megrendelés elküldésének visszaigazolásáról, majd a vásárló-felhasználó kap egy automatikus visszaigazoló -t, amely tartalmazza a megrendelés adatait (cím, megrendelt termék). 2.2 A felhasználó, mint vásárló és az Üzemeltető, mind eladó között a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló szerződés jön létre. 2.3 A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában. A felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. 2.4 A megrendelésre vonatkozó, en történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó, vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak en történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben írt követelményeknek. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. 2.5 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre A webshopban megjelenített termékek köre: - táska - ékszer - pénztárca A webshopban az Üzemeltető a termékről fotót jelenít meg, és feltünteti a termék cikkszámát, megnevezését, színét, a termék méretét, jellemző paramétereit, fogyasztói árát, elérhetőségét. A weboldalon a termékekről rendelés feladása nélkül is lehet tájékozódni. A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, így annak tartalmáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. 2.6 Regisztráció A webáruházban történő rendelés leadásának nem feltétele a regisztráció, vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben a felhasználó legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási / számlázási címet is felvehet Az ekszartaska.hu rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles legalább az e- mail címét, valamint egy választott felhasználónevet megadni. A felhasználó címét a 3

4 szolgáltató nem jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért Fontos, hogy a regisztráció során a felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázására, illetve szállításra a termék. A felhasználó a megadott adatokat a megrendelés elküldése előtt a megrendelés bármely szakaszában javíthatja A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos: a) mások jogait bármilyen módon megsérteni; b) kárt okozni; c) bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. junk vagy spam küldeményeket küldeni; d) bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni; e) bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. lánclevelet készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni; f) a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni; g) en vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz); h) más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni; i) megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása: a) sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként 4

5 b) sérti a szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy c) egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik. 2.7 Megrendelés, vásárlás menete Általános információ A weboldalon megjelenített termékek online rendelhetőek, melyeket az Üzemeltető, eladó házhoz szállítással szállít ki. Házhoz szállítás esetén a termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, de tartalmazzák a csomagolás díját. A termékek árai minden esetben forintban értendőek. Az árak bruttó árak, az áraknak áfa tartalmuk nincsen Üzemeltető alanyi áfa mentessége miatt. Az alanyi áfa mentesség azt jelenti, hogy az alanyi áfa mentességet választó Üzemeltető nem kötelezett áfa fizetésére. A termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, de tartalmazzák a csomagolás díját. Akció esetén Üzemeltető a weboldalon egyértelműen megjeleníti: - az akciós termékek körét; - a termékek akciós árát; - az akció időtartamát és - az akció pontos feltételeit. Azon terméknél, ahol a termék adatlapon az Elérhetőség státusz mellett az található, hogy szállítható két héten belül, ezek a termékek nincsenek raktárkészleten. Ezen termék/termékek szállítása két héten belül teljesíthető, abban az esetben, amennyiben a termék beszerezhető. Amennyiben a termék nem beszerezhető, az erre vonatkozó megrendelést a megrendelés beérkezését követő 10 napon belül automatikusan töröljük, melyről -es visszaigazolás kerül kiküldésre Kosárba helyezés A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezésre kétféle lehetőség áll rendelkezésre: - a főoldalról a termék kép alatt elhelyezett kosár ikonra klikkeléssel vagy - a főoldalon a termék képére klikkelve, vagy a termék kép alatti részletek ikonra klikkelve megjelenik a termék adatlapja, amely tartalmazza a termék jellemző paramétereit, melyek alatt a Kosárba teszem ikonra klikkelve berakható a termék a kosárba. A kosárba helyezéssel minden esetben 1 db termék kerül a kosárba. A kosár tartalmazza: - termékenként a termék képét; - termékenként a termék megnevezését; - termékenként a termék cikkszámát; - termékenként a termék színét; - termékenként a termék méretét; - termékenként az elérhetőséget - termékenként a termék anyagát; - termékenként a termék egységárát - az összesen árat - termékenként a mennyiséget, melynél lehetőség van a mennyiség változtatására. 5

6 A mennyiség mezőben lehetőségünk van fel / le nyilak segítségével, vagy szám beírásával a rendelési mennyiséget változtatni. A mennyiség módosítása után a Frissítés ikonra klikkelve veszi át a rendelés az új mennyiséget. A kosárból lehetőség van bármelyik termék törlésére a törölni kívánt termék sorában található Törlés gombra klikkelve, és lehetőség van a kosár teljes tartalmának törlésére alul a Kosár kiürítése ikonra klikkelve. A törlés előtt a rendszer kér egy megerősítést, hogy biztosan törölni szeretné-e a vásárló a kosárban található termékeket. Amennyiben tovább szeretne még vásárolni, a termék adatlapjáról a kereső előzmények nyílra klikkelve, vagy a Táskák menüpont újbóli kiválasztásával vissza tud menni a vásárló a főoldalra, ahol tovább tudja folytatni a vásárlást. Amennyiben nem szeretne a vásárló több terméket vásárolni, a főoldalon a Kosár (mely melletti szám azt mutatja, hogy éppen mennyi termék található a kosárban) menüpont-ra klikkelve láthatja a kosárban található terméket/termékeket részletesen. A kosár tartalmazza: - termékenként a termék képét; - termékenként a termék megnevezését; - termékenként a termék cikkszámát; - termékenként a termék színét; - termékenként a termék méretét; - termékenként az elérhetőséget - termékenként a termék anyagát; - termékenként a termék egységárát - az összesen árat - termékenként a mennyiséget, melynél lehetőség van a mennyiség változtatására. A mennyiség mezőben lehetőségünk van fel / le nyilak segítségével, vagy szám beírásával a rendelési mennyiséget változtatni. A mennyiség módosítása után a Frissítés ikonra klikkelve veszi át a rendelés az új mennyiséget. A kosárból lehetőség van bármelyik termék törlésére a törölni kívánt termék sorában található Törlés gombra klikkelve, és lehetőség van a kosár teljes tartalmának törlésére alul a Kosár kiürítése ikonra klikkelve. A törlés előtt a rendszer kér egy megerősítést, hogy biztosan törölni szeretné-e a vásárló a kosárban található termékeket Rendelési mód kiválasztása A kosárba helyezett termék felsorolás alatt Tovább a rendelési módokhoz ikonra klikkelve tudunk tovább haladni, és kiválasztani a rendelési módot, melyre a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: a) Már regisztráltam, be szeretnék lépni Kiválasztás a Már regisztráltam, be szeretnék lépni mondatra kell klikkelni. cím, és jelszó megadása után a Belépés gombra klikkelve a regisztrálásnál megadott adatokat (Megrendelő adatai, Szállítási adatok, Számlázási adatok, Szállítási és fizetési mód, Hogyan talált meg minket?) betölti a rendszer automatikusan. Ezeket az adatokat lehetőségünk van módosítani. A módosítást követően a Mentés gombra kell klikkelni. 6

7 b) Szeretnék regisztrálni Kiválasztás a Szeretnék regisztrálni mondatra kell klikkelni. Itt tud a vásárló regisztrálni. Amennyiben Ön még nem regisztrált vásárló, de regisztrálni szeretne, meg kell adni a Megrendelő adatait (név, cím, telefonszám, jelszó, jelszó megerősítése), a szállítási adatokat (szállítási név, irányítószám, utca, házszám) és a számlázási adatokat (számlázási név, irányítószám, utca, házszám). Amennyiben a szállítási és a számlázási adatok megegyeznek a Számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal bepipálásával nem kell mégegyszer rögzíteni a számlázási adatokat. Ebben az esetben a szállítási adatok szerepelnek a számlán. Itt kell megadni a szállítási és fizetési módot, melynél két lehetőség közül lehet választani: o csomagküldemény készpénzes utánvéttel o ingyenes győri kiszállítás készpénzes fizetéssel Csomagküldemény készpénzes utánvéttel választása esetén a fizetendő értékhez hozzáadásra kerül a szállítási költség. Ingyenes győri kiszállítás készpénzes fizetéssel választása esetén nincs szállítási költség abban az esetben, ha a szállítási cím irányítószáma a következő irányítószámok között szerepel: 9011, 9012, 9019, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, A Hogyan talált meg minket? kérdésre a válaszadás nem kötelező. Amennyiben a vásárló szeretné tudtunkra adni, hogy mely platformon talált meg bennünket, így azt megteheti kiválasztással, vagy azt szövegesen megadhatja az egyéb mezőben. Az adatlap kitöltése után a Regisztráció gombra kell klikkelni. c) Regisztráció nélkül szeretnék vásárolni Kiválasztás Regisztráció nélkül szeretnék vásárolni mondatra kell klikkelni. Meg kell adni a Megrendelő adatait (név, cím, telefonszám), a szállítási adatokat (szállítási név, irányítószám, utca, házszám) és a számlázási adatokat (számlázási név, irányítószám, utca, házszám). Amennyiben a szállítási és a számlázási adatok megegyeznek a Számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal bepipálásával nem kell mégegyszer rögzíteni a számlázási adatokat. Ebben az esetben a szállítási adatok szerepelnek a számlán. Itt kell megadni a szállítási és fizetési módot, melynél két lehetőség közül lehet választani: o csomagküldemény készpénzes utánvéttel o ingyenes győri kiszállítás készpénzes fizetéssel Csomagküldemény készpénzes utánvéttel választása esetén a fizetendő értékhez hozzáadásra kerül a szállítási költség. Ingyenes győri kiszállítás készpénzes fizetéssel választása esetén nincs szállítási költség abban az esetben, ha a szállítási cím irányítószáma a következő irányítószámok között szerepel: 9011, 9012, 9019, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, A Hogyan talált meg minket? kérdésre a válaszadás nem kötelező. Amennyiben a vásárló szeretné tudtunkra adni, hogy mely platformon talált meg bennünket, így azt megteheti kiválasztással, vagy azt szövegesen megadhatja az egyéb mezőben. Itt még lehetőség van visszamenni a rendelési módokhoz, és más rendelési módot kiválasztani. A Rendelési módoknál még lehetőségünk van a Vissza a kosárhoz gombra klikkelve visszamenni a Kosár tartalmához Rendelés elküldése A rendelési mód kiválasztása után, és as pontban felsorolt adatok megadása után a Tovább az összegzéshez gombra klikkelve (vagy Regisztráció nélküli vásárlási mód 7

8 választása esetén a Tovább gombra klikkelve) látjuk rendelésünket összegezve. Az összegzés tartalmazza a megrendelt termékek adatait, és a Rendelési adatokat (megrendelő adatai, szállítási, számlázási adatok). A Vissza a kosárhoz gombra klikkelve vissza tudunk menni a kosárba helyezett termékekhez, a Vissza a rendelési adatokhoz gombra klikkelve a rendelési adatokhoz, és azokat még lehetőségünk van módosítani. Az összegzésben a kosár tartalmának felsorolása után található a szállítási költség összege. Az Összesen összeg itt már a szállítási költséget is tartalmazza (amennyiben van szállítási költség). Győri kiszállítás, vagy Ft feletti vásárlás esetén nincsen szállítási költség, abban az esetben itt sem jelenik meg szállítási költség. A Rendelés elküldése gombra klikkelve a rendszer elküldi megrendelését. Ezt követően a megrendelésen már nincs lehetőség módosítani. A megrendelés elküldését a képernyőn egy feljövő üzenet jelzi az alábbi szövegezéssel: Köszönjük rendelésed, hamarosan küldjük -es visszaigazolásunkat! Azon terméknél, ahol a termék adatlapon az Elérhetőség státusz mellett az található, hogy szállítható két héten belül, ezek a termékek nincsenek raktárkészleten. Ezen termék/termékek szállítása két héten belül teljesíthető, abban az esetben, amennyiben a termék beszerezhető. Amennyiben a termék nem beszerezhető, az erre vonatkozó megrendelést a megrendelés beérkezését követő 10 napon belül automatikusan töröljük, melyről -es visszaigazolás kerül kiküldésre. Amennyiben a Vásárló-felhasználó által megrendelt termékek között szerepel olyan termék, melynek Elérhetőség státusza: szállítható két héten belül a megrendelés elküldésekor a Vásárló-felhasználónak az alábbi mondat elfogadásával kell nyugtáznia, hogy megismerte és elfogadta ezen termék/termékek teljesítésére vonatkozó feltételeket: Tudomásul veszem, hogy a két héten belüli szállíthatósággal megjelölt termékek nincsenek raktárkészleten. Amennyiben a termék beszerzése nem lehetséges, megrendelését töröljük, melyről a megrendelés beérkezésétől számított 10 napon belül -es értesítést küldünk. A rendelés beküldése után a rendszer üríti a kosarat, és küld egy visszaigazoló -t, mely tartalmazza a megrendelés adatait, a szállítás időintervallumát Visszaigazolás A rendelés beküldése után a rendszer üríti a kosarat, és küld egy visszaigazoló -t a vásárló által megadott címre, mely tartalmazza: - a megrendelt termék megnevezését, cikkszámát, színét, mennyiségét, egységárát, összesen értéket - a szállítási költséget (amennyiben van) - a megrendelő adatait - a szállítási adatokat - számlázási adatokat - a szállítási és fizetési módot - a szállítás időintervallumát. A termékre beérkezett megrendelést a rendelés leadást követő munkanaptól számítva 2 munkanapon belül szállítjuk. Az Üzemeltető fenntartja a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a megrendelés feldolgozása során az Üzemeltető hiányos megrendelőlapot kap, telefonon egyeztet a vásárlóval a hiányzó adatokról. A megrendelés az egyeztetést követően válik érvényes megrendeléssé. 8

9 2.7.6 Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak, azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésénél külön felszámításra kerül. Amennyiben már leadta rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, így a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően még módosítható a megrendelés. 2.8 Házhoz szállítás Az Üzemeltető szállítást kizárólag Magyarország területén teljesít. Szállítási címként bármilyen érvényes magyarországi cím megadható, munkahely címének megadása esetén a kézbesítést segítve kérjük, tüntesse fel a megrendelőlapon a cég nevét is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől A termékre beérkezett megrendelések a rendelés beérkezést követő munkanaptól számítva két munkanapon belül, jellemzően 8-16 óra közötti időtartamban kerülnek kiszállításra. Ezért amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címét megadni. A szállítás pontos napon belüli időpontjának (napszak, óra, perc) megadására nincs lehetőség. A kiszállítást a Post Solution Kft. Bestposta megbízásán keresztül a Magyar Posta Zrt. végzi. Amennyiben a csomag kézbesítésének időpontjában a megrendelő nem tartózkodik otthon, a kiszállítást végző cég értesítést hagy, így a csomag a lakóhelye szerint illetékes postán vehető át. A szállítási költség kétszeri kézbesítési kísérletet foglal magában. Szállítási és számlázási cím módosítása a megrendelés feladását megelőzően lehetséges A házhoz szállítás díjszabása A szállítási díjat a rendelés értéke, és a szállítási adatoknál megadott irányítószám határozza meg Ft alatti rendelés Ft feletti rendelés Győri kiszállítás* 0.- Ft 0.- Ft Nem győri kiszállítás Ft 0.- Ft *Győri kiszállításba tartozó irányítószámok: 9011, 9012, 9019, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030 A kiszállítás díja: Ft alatti megrendelés esetén, és nem győri kiszállítás esetén: Ft Ft feletti megrendelés esetén, irányítószámtól függetlenül: 0.- Ft. Győri kiszállítás esetén, amennyiben a szállítási adatoknál megadott irányítószám megtalálható a következő felsorolásban 9011, 9012, 9019, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030 a kiszállítás díja megrendelési értéktől függetlenül: 0.- Ft. A szállítási díjak Magyarország területén történő szállítás esetén érvényesek A megrendelt termék ellenértékének, és a szállítási költségnek kifizetése A megrendelt termékek árát, beleértve a szállítási költséget is, minden esetben a szállítást végző cégnek kell kifizetni utánvétel formájában a csomag átadásakor. A szállítási költség minden esetben tartalmazza az utánvét díját is. A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomag tartalmazza. Sérült csomagolás esetén csak akkor fizesse ki a csomagot, amennyiben meggyőződött arról, hogy a termék a szállítás során nem sérült. Amennyiben a terméken sérülést tapasztal, kérjük 9

10 utasítsa vissza a csomag átvételét, és jelezze azt ügyfélszolgálatunk felé. Sérült termék érkezése esetén kérje jegyzőkönyv felvételét a szállító cég képviselőjétől. Utólagos, jegyzőkönyv nélkül a reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállító cég csak a teljes vételár (a termék ára és a szállítási költség) kiegyenlítése esetén kézbesíti a csomagot. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a kiszállítás és a visszaszállítás díját is a vásárlóra terheljük. III. Garancia, szavatosság 3.1 Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Egyes termékek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így a vásárlástól (a termék vásárló általi átvételétől) számított 1 év időtartamú kötelező jótállás vonatkozik rájuk (pl.: a Ft bruttó vételár feletti ékszerek, órák). Az ilyen termékek esetén a jótállást a termék adatlapja tartalmazza. Ha a termék adatlapja nem tartalmazza a jótállásra vonatkozó utalást, akkor a termékre jótállás nem vonatkozik. 3.2 Meghibásodás esetén a termék visszaküldését követő 15 napon belül javítjuk a terméket. Amennyiben a termék javítása nem lehetséges, úgy annak vételárát visszatérítjük, melyet postai úton küldünk el a vásárló részére. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. Garanciális igény érvényesítésének szándékát a vásárlónak a visszaküldést megelőzően írásban jeleznie kell az Üzemeltető felé az címre. A kiszállított termék minden esetben tartalmazza a használati útmutatót és termékismertetőt. A termékek kizárólag az abban meghatározott használati útmutató betartásával használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért az eladó felelősséget nem vállal. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia érvényét veszti, annak érvényesítésére nincs lehetőség. 3.3 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) minden újonnan vásárolt termék esetében 2 év szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki vagy amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Ptk. és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követően 6 hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a felelősség alól. 3.4 Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az eladó a kijavítást, kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. 10

11 3.5 Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vásárlót terheli. IV. Elállás joga 4.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 4.2 A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdés i) pontjában írt tájékoztató hiányában a fogyasztót megillető elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. 4.3 Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének szándékát a visszaküldést megelőzően 3 munkanappal a kiállított számla sorszámának megjelölésével írásban kérjük jelezni az címen. A termék visszajuttatásának költségén kívül más költség a fogyasztót nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 4.4 A webshop a termék visszaérkezését követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül postai úton visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. 4.5 Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy ben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli. 4.6 Csak sértetlen, nem használt termék visszaküldésére van lehetőség. Amennyiben a vásárló használta a terméket, annak vételárának visszatérítésére nincs lehetőség. 4.7 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak: a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 11

12 c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. szerinti jogát. V. Panaszkezelés 5.1 Az Üzemeltető, eladó a panaszt az alábbi helyen, vagy formában tudja fogadni, kezelni: Helye: 9024 Győr, Borsos Miklós u /14. cím: Telefon: A vásárló panaszát írásban jelentheti be az 5.1 pontban megadott elérhetőségeken. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. 5.3 Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház 30 napon belül megválaszolja. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a webáruház indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát köteles megőrizni és az ellenőrző hatóságoknak a kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényben előírt adatokat. VI. A felelősség korlátozása 12

13 6.1 A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. 6.2 A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: a.) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása; b.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást; c.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon; d.) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e, de főleg bármilyen adat elvesztése; e.) bármely szoftver nem megfelelő működése; f.) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. 6.3 A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás vagy a webáruház megtekintése miatt következett be. 6.4 A felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 6.5 A webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Üzemeltető tudomására jut, úgy az Üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes vagy végleges, indokolás nélküli eltávolítására. Ismétlődő vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is. 6.6 Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzéteheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul. VII. Szerzői jogok 7.1 Az ekszertaska.hu weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai eltérő rendelkezés hiányában térbeli és időbeli korlátozás nélkül az ekszertaska.hu üzemeltetőjét illeti meg. Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen 13

14 jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a webáruház kárának külön bizonyítása nélkül is legalább Ft, azaz ötvenezer forint kötbért köteles fizetni a webáruház üzemeltetőjének. 7.2 A webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt. 7.3 Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért érdeksérelem esetén a webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót. 7.4 A webáruház vagy annak bármely része más domainen pl. keretes alkalmazásként mintegy saját oldalainak részeként történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges. 7.5 Az a weboldal, amelyen az ekszertaska.hu webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a webáruház, valamin a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a webáruházról. A webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a webáruház hírnevének és érdekeinek. VIII. Hírlevél 8.1 A webáruház a felhasználó kérésére az általa a regisztráció során bejelölt témában hírlevelet küld a felhasználó által megadott címre, továbbá időszakos eseményeiről ben tájékoztatást nyújt. 8.2 A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségre a webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá, hogy a webáruház a megadott címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és a felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni. IX. Adatvédelem 9.1 Az adatvédelmi nyilatkozat oldalon érhető el. 9.2 Az Üzemeltető az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az Üzemeltető adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma: folyamatban. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 14

15 Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: ). X. Záró nyilatkozatok 10.1 A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a szolgáltató érdekeit, akkor a szolgáltató azt jogosult törölni A webáruház használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a szolgáltató férhet hozzájuk A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadóak Jelen Általános Szerződési Feltételek november 20. napjával lépnek hatályba és visszavonásig hatályban maradnak, melyet Üzemeltető jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF minden esetben a hatályba lépést megelőzően 15 nappal megjelenésre kerül az Üzemeltető weboldalán az ÁSZF menüpont alatt pdf fájlban, megjelölve az érvényesség kezdő dátumát A felhasználó, vásárló az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalra való belépéssel vagy a weboldal tartalmának részbeni vagy teljes egészében történő elolvasásával az ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, még akkor is, ha az oldal nem regisztrált vásárlója Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldalán szereplő tartalmak kizárólagosságára, így az itt lévő adatok másolása, felhasználása más számára tilos. 15

Általános Szerződési Feltételek. maniafashion.hu

Általános Szerződési Feltételek. maniafashion.hu Általános Szerződési Feltételek maniafashion.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Haukné Pados Andrea (székhely: 9028 Győr, Lovas u.

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek!

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek! Babavilág Webshop Szerződés (Baba-Ker Kft.) Üzemeltető: Baba-Ker Kft. (Babavilág Gyermekáruház) Székhelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Telephelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Adószám: 12826980-2-09

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az ÁSZF tartalmazza a Bakelit Art Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 1-7., adószám: 23022812-2-41), mint szolgáltató ( Szolgáltató ) által üzemeltetett webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Pippi.hu webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Maginecz János EV (ekszerek-reflektorfenyben.hu) Általános Szerződési feltételek Készítette: Maginecz János Tartalom Általános Szerződési és Felhasználási feltételek... 3 Üzemeltetői adatok... 4 Megvásárolható

Részletesebben

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A honlapon szereplő árak BRUTTÓ árak! Webáruházunkat elsősorban orvosok, fogorvosok, dentálhigiénikusok használhatják, más személyektől érkező rendelések

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a kockabolygo.hu webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója (a továbbiakban: megrendelő) kíván lenni webáruházunknak (a továbbiakban: webáruház), figyelmesen

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szor-Szer-Ször meséi Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ficúrmese Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek mentolada.hu Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF):

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szívesen vesszük, ha feliratkozol hírlevél küldő szolgáltatásunkra, friss akciókról, mintákról és egyéb kreatív dolgokról tudósítunk.

Szívesen vesszük, ha feliratkozol hírlevél küldő szolgáltatásunkra, friss akciókról, mintákról és egyéb kreatív dolgokról tudósítunk. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérlek, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója szeretnél lenni webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: www.kemshop.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webshopunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója szeretnél lenni webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉT ELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉT ELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉT ELEK WWW.ELETSO.HU 2013 A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG (TARTALOMJEGYZÉK) A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése elektromax2000.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, mielőtt WEB áruházunkban vásárolna, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben

Részletesebben

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Pest Megyei Bíróság Cégbíróság (Budapest)

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Pest Megyei Bíróság Cégbíróság (Budapest) Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://allorabyzia.hu

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉT ELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉT ELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉT ELEK WWW.ELETSO.HU (hatályos 2015. március 9-től) A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG (TARTALOMJEGYZÉK) BEVEZETŐ... 3 ÜZEMELTETŐI

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a weboldalunkon kínált termékeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Kalangu Coaching - Tornallyay Éva,

Részletesebben

A rendelését kérjük E-mailen, keresztül küldje el a rendeles@gorogszena.hu címre, A rendelés során kérjük, adja meg a következő információkat:

A rendelését kérjük E-mailen, keresztül küldje el a rendeles@gorogszena.hu címre, A rendelés során kérjük, adja meg a következő információkat: Rendelés folyamata: 1. A rendelés E-mailben történik, melynek során: A rendelését kérjük E-mailen, keresztül küldje el a rendeles@gorogszena.hu címre, A rendelés során kérjük, adja meg a következő információkat:

Részletesebben

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben webáruházunknak vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban:

Részletesebben

PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Dénes Krisztián Patrik E.V. Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. Adószám: 66916686-1-31 Nyilvántartási szám: 40876088 Bejegyző: Okmányiroda,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Á ltala nos szerzo de si felte telek

Á ltala nos szerzo de si felte telek Á ltala nos szerzo de si felte telek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nowton Bt. (székhely: 3532 Miskolc, Szerdahelyi Kálmán utca 11., adószám: 24967527-2-05), mint szolgáltató

Részletesebben

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre Hárs Pincészet Kft. webáruháza Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (WWW.OKOSDOBOZ.HU) Hatályos: 2014. január 27-től

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (WWW.OKOSDOBOZ.HU) Hatályos: 2014. január 27-től FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (WWW.OKOSDOBOZ.HU) Hatályos: 2014. január 27-től A jelen Felhasználási Feltételek a fogalmak között meghatározott Weboldalon található Termék használatának feltételeit tartalmazzák.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK

A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK Áruházunkban rendelni, csak regisztrált felhasználó tud, így az első rendelés feladásához regisztrálnia kell magát, melyet a címlapon, a felső sáv jobb

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ALFA-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I. em. 5. info@alfadecor.hu

ALFA-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I. em. 5. info@alfadecor.hu Üzemeltetői adatok ismertetése: Cégnév: ALFA-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I. em. 5. Telephely: 8200 Veszprém, Házgyári út 18. Adószám: 11942593-2-42

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása Rendelési feltételek: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek A jelen feltételek tartalmazzák a www.moonbasanails.hu (Vizolmix Kft.) webáruházban forgalomba hozott termékeket megrendelők a www.moonbasanails.hu -val szemben érvényesíthető

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek www.jamsport.hu Üzemeltetői adatok: Nesztin Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 1164 Budapest, Szabadföld út 24. Adószám: 21921667-2-42 Cégj.szám: 01-06-763569 Bankszla: 10102244-58174500-01000001

Részletesebben

ROOTCOMP.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ROOTCOMP.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ROOTCOMP.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben