VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához"

Átírás

1 VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához

2

3 Tartalomjegyzék 1. Előszó 2 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének menete 2 3. A javaslat elkészítése a gyakorlatban 3 4. A probléma részletes feltárása Szabályozási háttér Szabályozás mögött meghúzódó eredeti szándékok Jelenlegi adminisztrációs folyamat Az egyszerűsítés módja A javaslat megvalósíthatósága Társadalmi-politikai támogatottság Az igazgatás megnyerése Akadályok 6 5. A javaslat összeállítása Vezetői összefoglaló A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai A javaslat tartalma A javaslat pozitív hatásai Az adminisztratív egyszerűsödés módja A javaslat költségcsökkentő hatása A javasolt egyszerűsítés ismertetése Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata A javasolt adminisztrációs folyamat Szükséges szabályozási változtatások A változtatások résztvevői A változtatás költségei A javaslat háttere Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története Az adminisztráció jelenlegi szabályozásának okai Az ügy adminisztrációja külföldön Az egyszerűsítés alternatívái Az egyszerűsítés lehetőségei A javaslat megvalósíthatósága A javaslat esetleges negatív hatásai Kommunikációs javaslatok Kommunikációs terv a javaslat elfogadását követően: Segédletek Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése Foglalkozási csoportok Érdekvédelmi szervezetek Egyéb Közvetlen költségek becslése Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra Sablon a sajtóközleményhez 17 1

4 1. Kedves Olvasó! A vállalkozói ügyintézés során számtalan észszerűtlen, túlbonyolított szabályozással találkozunk, aminek egyszerűsítése fontos és megvalósítható lenne. Sok ötlet merül fel az egyszerűsítési eljárásokkal kapcsolatban, ám ezek zömmel elvesznek, és nem jutnak el a végrehajtási szintig, hiszen nem elég kiérleltek ahhoz, hogy komolyabb támogatást élvezhessenek. Nemzetközi tapasztalatok alapján az adminisztratív terhek csökkentése nem működhet kizárólag fentről lefelé, hanem éppen ellenkezőleg, az alulról jövő kezdeményezéseknek kell teret adni. Kiadványunk a hazai közszféra szereplőit célozza meg. Elsősorban helyi polgármestereknek, hivatali szereplőknek, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, helyi közszolgáltatásokat nyújtó cégek vezetőinek, helyi civil szereplőknek, közösségi szerepre törekvő helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy elsajátítsák az adminisztrációs tehercsökkentéssel kapcsolatos legfontosabb praktikákat és mozgósítsa a szereplőket ilyen irányú javaslatok megfogalmazására. Az adminisztrációcsökkentés eszköze egy jól felépített javaslat, ami nemcsak a problémát taglalja, hanem a gyakorlati megoldást is magába foglalja. Egy javaslat kidolgozásának bárki nekiláthat, hiszen azok, akik nap, mint nap szembesülnek egy feleslegesnek bizonyuló adminisztratív intézkedéssel, saját tapasztalatuk alapján tudnak gyakorlatban is megvalósítható megoldást a probléma kezelésére. Ehhez viszont olyan javaslatok kidolgozására van szükség, amelyek nem csupán kívánságokat fogalmaznak meg, hanem konkrétumokat tartalmaznak, valamint érvelni tudnak a javaslat jelentősége és kivitelezhetősége mellett. Fontos, hogy javaslatunk költségeit, várható hatásait minél inkább számszerűsíteni is tudjuk. Ennek megfelelően jelen anyagunk célja, hogy az adminisztratív tehercsökkentő javaslattal rendelkező emberek kezébe eszközt adjunk az egyszerűsítési ötletek kidolgozására. Léteznek olyan egyszerűbb adminisztrációs akadályok, amelyek felszámolására ha racionálisan és strukturáltan végiggondoljuk a jelen segédlet segítségével különösebb előképzettség nélkül is lehet és érdemes javaslatot kidolgozni. Léteznek ugyanakkor olyan komplex társadalmi-gazdasági meghatározottságú adminisztrációs terhek, amelyeknek a körbejárása, elemzése, költségeinek felmérése és hatásainak felbecsülése komoly szakértelmet, időt és csapatmunkát igényel. Ebben az esetben a megfelelő szakmai megalapozás mindenféleképpen többszereplős együttműködést kíván meg. A figyelmet azonban fel kell hívnunk arra is, hogy az adminisztráció nem minden esetben felszámolandó akadály: a nem megfontolt adminisztráció-csökkentés visszaélésekre adhat lehetőséget és komoly társadalmi problémákat okozhat. 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének menete Magyarországon a Deloitte 2010-es felmérése 1 szerint a GDP 10,5%-át teszik ki az adminisztratív terhek. A felesleges, tehát megtakarítható adminisztrációs költség ugyanakkor a GDP 3%- ára rúg. Ezzel jelentősen elmaradunk az uniós átlagtól, ami 1,5-2,5% között mozog. Mindez a gyakorlatban jelentős terhet ró a magyar vállalkozások működésére. Éppen ezért több kezdeményezést követően a Széll Kálmán Terv bürokráciacsökkentő program 2 vállalásának megfelelően 2014-ig 500 milliárd forinttal kell csökkenteni a felesleges adminisztratív költségek nagyságát. Ennek keretében a 2011-ben elindított Egyszerű Állam Program 3 lehetőséget ad a vállalkozóknak arra, hogy az adminisztrációs terhek csökkentéséhez saját javaslatokkal járuljanak hozzá. Ehhez konkrét és jól artikulált javaslatok megírására van szükség, amihez jelen útmutató segítséget kíván nyújtani. Ennek megfelelően anyagunk célja, hogy az adminisztratív tehercsökkentő javaslattal rendelkező emberek kezébe eszközt adjunk az egyszerűsítési ötletek kidolgozására. A javaslat megírása számos előnnyel járhat, ezek közül néhány főbb szempont: 1 Deloitte Zrt (2010): Áttekintő vizsgálat az államigazgatási szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes köréről, illetve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes felmérések elkészítése. 2 Ld. Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv%20 B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf ( ) 3 Ld. ( ) 2

5 Az adott probléma ismerői életszerű megoldási javaslatot adhatnak az ügy egyszerűsítésére. A választásokra történő előkészületekkel a politika egy befogadóbb szakaszba lép. Ennek megfelelően egy jó problémafelvetés és annak megoldási javaslata könnyen programmá válhat és a választások után megvalósulhat. Egy megvalósítható és kidolgozott javaslat kevés teret hagy az adminisztráció változtatásainak, így nagyobb eséllyel kerülhet végrehajtásra a változtatás az általunk javasolt módon. Ennek eredményeképpen az egyes vállalkozások számára: Egyszerűbbé és olcsóbbá válhat az ügyintézés; Csökkenhet adminisztratív előírások száma és azok ésszerűbbé válhatnak; Kiszámíthatóbbá válhatnak a hatósági ellenőrzések, Stb. 3. A javaslat elkészítése a gyakorlatban Mivel adminisztratív egyszerűsítést bárki kezdeményezhet, jelen útmutató célja technikai tanácsokkal segíteni ezt a folyamatot. Egy javaslat kidolgozásának két fő szakasza van: a probléma szabályozási környezetének megismerése és ezt követően a javaslat kidolgozása. Ez különböző mélységekben történhet: az első esetben egy megalapozott problémafelvetést és arra adott megoldási javaslatot nyújtunk be az ezzel foglalkozó szervnek, míg a második esetben szakértőkkel multidiszciplináris javaslat kidolgozására vállalkozunk. A javaslat kidolgozásához jelen dokumentum a következő pontok vizsgálatával kíván segítséget adni: 1. A probléma szabályozási környezetének megismerése a) Szabályozási háttér b) Jelenlegi adminisztrációs folyamat c) Az egyszerűsítés módja d) A javaslat megvalósíthatósága 2. A javaslat összeállítása e) Vezetői összefoglaló f) A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai I. A javaslat tartalma II. A javaslat pozitív hatásai III. Az adminisztratív egyszerűsítés módja IV. A javaslat költségcsökkentő hatása g) A javaslat kidolgozása I. Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata II. A javasolt adminisztrációs folyamat III. Szükséges szabályozási változtatások IV. A változtatások résztvevői V. A változtatás költségei h) A javaslat háttere I. Az ügy adminisztratív egyszerűsítésének története II. A jelenlegi szabályozás, adminisztratív eljárás logikája III. Az ügy adminisztrációja külföldön IV. Az egyszerűsítés alternatívái V. Az egyszerűsítés lehetőségei i) A javaslat megvalósíthatósága j) A javaslat esetleges negatív hatásai k) Kommunikációs javaslatok 3. Segédletek a) Költségcsökkentő hatás érintett csoportok méretének becslése b) Közvetlen költségek becslése c) Hivatkozás kapcsolódó intézkedésekre, programokra d) Sablon a sajtóközleményhez Mielőtt nekikezdünk a javaslat kidolgozásának, érdemes szem előtt tartani a következő szempontokat: A jó javaslat kritériumai közé tartozik, hogy megvalósítható, konkrét, a megvalósításának kockázata nem nagyobb az általa eredményezett előnyöknél és élvezi bizonyos csoportok támogatását. Érthető és szemléletesen összegzi az egyszerűsítés okát, módját és várt eredményeit. Ennek megfelelően Jól strukturált és tagolt A várható pozitív hatásokra és az egyszerűsítés módjára teszi a hangsúlyt Könnyen érthető költségszámítást tartalmaz 4. A probléma részletes feltárása Adminisztrációs teher csökkentésére vonatkozó javaslatunk jöhet az élet bármely területéről, de kötődhet az Egyszerű Állam Programban meghatározott intézkedési pontokhoz. 4 4 Ld. ( ) 3

6 A javaslat megírása előtt célszerű átgondolni, hogy mely intézkedést/szabályozást látjuk problematikusnak és miért. Ezt követően kezdhetjük a témával kapcsolatos szabályok és a jelenlegi működés feltérképezését. Mindezek birtokában tudjuk megtenni javaslatunkat az egyszerűsítésre és számba venni annak megvalósíthatóságát Szabályozási háttér A probléma definiálása során szükséges a pontos szabályozási háttér áttekintése: milyen szinte(ke)n működik az adott ügy szabályozása és ezekből melyek megváltoztatására van szükség. Ezek alapján tudunk javaslatot tenni a szabályozási háttér módosítására, egyszerűsítésére. Egy szabályozás megváltoztatása három igazgatási szintet érinthet. Ezek a következők: 1. Jogalkotási szint: itt szerepelnek a törvényalkotási, törvénymódosítási, rendeletalkotási vagy rendeletmódosítási javaslatok. 2. Kormányzati szint: itt szerepelnek a kormányzati és miniszteri döntések, és azok módosítási javaslatai. 3. Hatósági szint: itt az adott hatóság saját szabályozásai szerepelnek. 4. Egyéb Az adott kérdést szabályozó törvények, rendeletek és jogszabályok az alábbi portálokon kereshetőek. Nemzeti Jogszabálytár: Jogszabálykereső: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó jogszabálykeresője: Az Európai Unió joganyaga az EUR-Lex portálon érhető el szintén ingyenesen: Az így kapott törvények, rendeletek és jogszabályok közül vizsgáljuk meg, hogy melyek azok, amelyek megváltoztatását szükségesnek látjuk. Ezek megváltozatására, kiiktatására, és/vagy ésszerűsítésére érdemes jogászok segítségével javaslatot tenni Szabályozás mögött meghúzódó eredeti szándékok A szabályozási háttér áttekintése során azt is gondoljuk végig, hogy mi lehetett a jogalkotók, a szabály megfogalmazóinak eredeti célja, milyen felmerülő társadalmi problémát kívántak megoldani ezzel. Ami ugyanis adminisztrációs teher az egyik félnek, az könnyebbség lehet a másiknak. Például amióta nem csak a termék árát, hanem a megfelelő mértékegységre (liter, kiló, darab stb.) vetített egységárat is ki kell írni a kiskereskedelemben, a vevő mentesül a fejszámolási feladatoktól, amikor össze szeretné hasonlítani a különböző kiszerelésű termékeket. Amikor az adminisztráció-csökkentési javaslatunk kidolgozását elkezdjük, fontos, hogy ne romboljunk le olyan adminisztrációs kötelezettségeket, amelyek érdemi társadalmi vagy környezetvédelmi funkcióval bírnak. Senki sem vonja kétségbe például, hogy a veszélyes áruk fuvarozására jogosan vonatkozik komoly nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettség. Gondoljuk meg, milyen komoly környezeti károkat okozhat és akár tragédiákhoz vezethet ha meggondolatlanul egyszerűsítjük a telephely-létesítési engedélyezést vagy az építési engedélyezést. Tehetünk ugyanakkor racionalizálási, módosítási javaslatokat. Egyes adminisztrációs kötelezettségek esetében például javasolhatjuk, hogy papír alapú dokumentáció helyett legyen elektronikus, vagy hogy különböző űrlapok tartalmát össze lehessen vonni, csökkentve így a jelentési kötelezettségeket Jelenlegi adminisztrációs folyamat Ahhoz, hogy megfelelően megalapozott és konkrét javaslatot tudjunk előterjeszteni, szükségünk van az ügy jelenleg érvényben lévő adminisztrációs folyamatának feltérképezésére. Ez alapján tudjuk majd kidolgozni javaslatunkat az egyszerűsítésre: tehát melyek azok a folyamatok vagy lépések, amelyeket szerintünk ki kell iktatni a rendszerből Az egyszerűsítés módja Gondoljuk át, hogy a jelenlegi adminisztrációs folyamatot milyen módon lehetne egyszerűsíteni: mely szabályozási szinteket, területeket vagy párhuzamos intézkedéseket lehetne kiiktatni, melyek azok az adminisztrációs terhek, amelyeket a hatóságok át tudnának vállalni az ügy elektronikus útra terelése mennyiben könnyítené az ügyintézést stb. 4

7 4.5. A javaslat megvalósíthatósága Célszerű javaslatunk megvalósíthatóságát a lehető legtöbb szempont szerint megvizsgálni. Minden javaslatnak kritériuma ugyanis, hogy megfelelően konkrét és körültekintő legyen. Ehhez a következő szempontrendszer ajánlott: Az előnyök és hátrányok komplex felmérése Javaslatunk megvalósíthatóságának feltérképezése során szem előtt kell tartani, hogy minden változtatás következményékkel jár. Ezek a javaslat által érintett, különböző oldalon lévő csoportok szempontjából lehetnek pozitívak és negatívak. Fontos, hogy mérjük fel a pozitív hatások mellett a negatívokat is. Elsősorban azt tekintsük át, hogy az adott adminisztrációs teher felszámolásával nem keletkezik-e jóval nagyobb mértékű társadalmi kár, mint amekkora az adminisztrációs teher maga. Ne felejtsük el, hogy a szabály eredeti megfogalmazásának idején jelen volt egy kézzelfogható igény, amely egy akkor jelentkező problémát kívánt megoldani. Gondoljuk végig: Ha megszüntetjük az adott adminisztrációs terhet, várható-e, hogy megnő a negatív hatás? Például, ha lazítunk a mozgássérültigazolvány kiadásának adminisztrációs szabályain, több visszaélés történhet-e, és azok milyen károkat okoznak? Ha úgy látjuk, hogy nem lehet megszüntetni az adminisztrációs kötelezettséget anélkül, hogy komolyabb társadalmi kár keletkezne, még mindig megfontolhatjuk az adott adminisztrációs feladat átalakítását, átszervezését.. Például egyes csoportokat kivonhatunk az adminisztrációs kötelezettség alól, továbbra is meghagyva az adminisztrációt azon csoportok esetében, ahol a nagyságrend vagy tevékenység azt indokolja (például: irodai munkavégzés esetében üzemorvosi vizsgálatok szigorúsága csökkenthető, szélsőséges körülmények közt nehéz fizikai munkát végzők esetében nem. Szintén megfontolhatjuk az adminisztráció elektronizálását, vagy a különböző adminisztrációs folyamatok öszszevonását. A javaslat kidolgozását kísérő kutatási-elemzési munka során éppen ezért nagyon fontos, hogy minden érintett csoport képviselőjét vonjuk be (interjúk, felmérések stb. keretében). Gyűjtsünk be minden olyan információt, adatot, ami a költségek és hasznok, a várható pozitív és negatív hatások felméréséhez szükséges Társadalmi-politikai támogatottság Ezt a gondolatot szem elől nem tévesztve, szükséges felmérni azt, hogy milyen lehet a javaslatunk társadalmi-politikai támogatottsága. Annak érdekében, hogy javaslatunk elfogadásához megszerezzük a megfelelő támogatókat, át kell gondolnunk, hogy kik azok a potenciális támogatók, akiket megkereshetünk és meggyőzhetünk az ügy jelentőségéről, valamint a számukra kínálkozó haszonról. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a társadalmi-gazdasági szféra egyes csoportjainak relatív hasznát eredményező intézkedésnek mely csoportok lehetnek a vesztesei, és ezeket a veszteségeket hogyan lehet minimalizálni. Ezzel párhuzamosan arról sem tanácsos megfeledkezni, hogy egy intézkedés megváltoztatása a társadalom jelentős részének minimális megtakarítással járhat, ugyanakkor bizonyos politikai, igazgatási szereplők számára jelentősebb anyagi, presztízsbeli veszteséget okozhat, ami miatt a javaslat ellenérdekeltjévé válhatnak. Ennek kiküszöbölésére a következő megoldások léteznek: a) Szövetségesek keresése Javaslatunk támogatói a társadalmi-politikai szféra legkülönbözőbb szereplői lehetnek. Magas szintű politikus /közéleti személy/ adott szféra ismert képviselője Egy ismert társadalmi-politikai szereplő bevonása jelentős mértékben javíthatja esélyeinket az adminisztratív egyszerűsítés elfogadásában és véghezvitelében. A szereplő megkeresése előtt azonban számba kell venni, hogy számára milyen közvetlen és közvetett költséggel, haszonnal jár a javaslat támogatása. Társadalmi, gazdasági szervezetek, amelyek a javaslat haszonélvezői lehetnek Minél inkább sikerül egyes társadalmi vagy gazdasági szervezetek támogatását megnyerni, lobbierőnk annál jelentősebbé válik. b) A javaslat szimbolikussá tétele Társíthatunk javaslatunkhoz értékrenddel, gazdasági-társadalmi alapkérdéssel kapcsolatos szimbolikus jelentőséget, amely mellé megéri az egyes szereplőknek beállni. c) A javaslatban lévő potenciál hangsúlyozása Érdemes megvizsgálni, hogy a javaslat kimenete miképpen járul hozzá valamely intézkedés, operatív program vagy kormányprogramban kitűzött cél eléréséhez (a lehetséges opciókat ld. a 8.3 pont Kapcsolódó intézkedések és programok alatt). 5

8 Az igazgatás megnyerése Célszerű szem előtt tartani, hogy az igazgatásban dolgozók számára a meglévő viszonyok megváltoztatására irányuló törekvések a munkájukkal szembeni támadásként jelenhetnek meg. Ezért érdemes részletes információval rendelkeznünk az ellenérvek gyengítésének érdekében. a) Hivatalnoki érdekek A hivatalnoki érdekek hatástalanítása többféleképpen történhet. Először is fontos hangsúlyozni, hogy adott ügyintézők feladata nem válik jelentéktelenné, rájuk és munkájukra továbbra is szükség lesz. Hivatkozhatunk továbbá egy meghatározó szereplő támogatására is: semlegesíteni, de legalábbis csökkenteni lehet a változtatással szembeni ellenállást, amennyiben javaslatunk rendelkezik az előző pontban már említett, jelentősebb politikai-társadalmi szereplő támogatásával. Érvelhetünk azzal is, hogy a változtatás a hivatalnokok számára csupán formai, a lényegi változás az ügyfeleket érintően történik. Káruk nem származik a javaslat bevezetéséből, tehát nem eredményez leépítést, jelentős átszervezést, stb., az őket érő irritáció az ügyfelek részéről viszont jelentősen csökkenni fog. b) Autonómia megőrzése Mivel az igazgatás számára fontos saját autonómiájának megőrzése, meg kell találni azokat a garanciákat, amikkel ezek nem vagy minimálisan sérülnek. Ennek a legjobb példája az, hogy bebizonyítjuk, hogy az adminisztratív terhek csökkentése nem eredményezi a működés pontosságának, kiszámíthatóságának és szabályozottságának gyengülését Akadályok A javaslat megvalósítása során számos további akadállyal is szembesülhetünk. A technikai akadályok elsősorban a javaslat megalapozottságával, körültekintő elkészítésével és bizonyos technikai követelményekkel függenek össze. a) A javaslat elkészítéséhez szükséges költséges felkészülés Javasolt feltérképezni az egyszerűsítésre váró eljárás összetettségét (milyen lépésekből áll), logikáját (mire miért van szükség) és szereplőit. Ennek fényében tudjuk garantálni, hogy a javaslat összeállítása során minden egyes pontban a lehető legtöbb szempontot figyelembe vettük és összegyűjtöttük a szükséges információkat. Meglehet, hogy a javaslat elkészítése költségigényessé válik, ugyanakkor a kellő adatok, jogszabályi környezet és érvelés hiányában megalapozatlanná válhat javaslatunk. b) Kellő információk hiánya Az eljárás folyamatának feltérképezése során előfordulhat, hogy nem jutunk hozzá a kellő információhoz, például belső eljárásrendi szabályok miatt. Ebben több lehetőségünk is van a probléma áthidalására: külföldi példa bemutatásán keresztül érvelünk az egyszerűsítés mellett radikális változtatást javaslunk az egyszerűsítés célját nevezzük meg mindössze, a módját pedig kellő ismeretek híján rábízzuk az illetékes hatóságokra, igazgatási szervre. c) Törekvés a konzisztens átvezetésre Az adott ügy szabályozási környezetének feltérképezését követően a javasolt egyszerűsítést horizontálisan (a különböző hatások mentén) és vertikálisan (törvényi, rendeleti, jogszabályi szinteken) is meg kell valósítani. d) Finanszírozás Általában minden változatásnak van költségés munkaerő igénye. Javaslatunkban térjünk ki arra is, hogy milyen módon és milyen forrásból biztosítható a változtatáshoz szükséges pénzügyi háttér. e) Költségek a másik oldalon Elsüllyedt költségek Az egyszerűsítés célja elsősorban az, hogy megkönnyítse elsősorban az ügyfelek számára az adott ügy intézését. A változtatás számukra is teherrel jár még abban az esetben is, amennyiben a bonyolult ügyintézés egyszerűbbé válik. Különösen az elsüllyedt költségek esetén kell átgondolni, hogy mekkora terhet jelent az egyszerűsítő intézkedés: jelentheti egy új szoftver megvásárlását, ami nem kényszeríthető ki egyik pillanatról a másikra. Közvetítő ügynök szerepe Egy adminisztrációs folyamat egyszerűsítése nyomán feleslegessé válhatnak az addig közvetítő ügynökként funkcionáló külső szereplők, tanácsadók. Érdemes végiggondolni, hogy az egyszerűsítéssel szembeni ellenállásuk mivel gyengíthető. f) Nemzetközi kötelezettségek A javaslat jogtechnikai megvalósíthatóságánál arra is legyünk tekintettel, hogy az adminisztrációs terhek javasolt csökkentése nem mond-e ellent valamely, a nemzetközi szerződésekben 6

9 vállalt kötelezettségeknek vagy az Európai Unió joganyagának. g) Ütemezés A javaslat megvalósíthatóságához szorosan hozzátartozik a megfelelő ütemezés. A változtatásnak van egy bizonyos időbeli szükséglete: ez ne legyen se túl rövid, se túl hosszú. Amennyiben nincs elég idő az átállásra, az mind a bürokraták, mind az ügyfél oldalán további terhekkel és irritációval jár. Ha viszont túlságosan elhúzódik és köztes megoldások bevezetésével jár, akkor nehezebb és bonyolultabb lesz az átállás. h) Szezonalitás Javaslatunk elfogadását és gyakorlatba ültetését jelentős mértékben befolyásolhatja a politikai szezonalitás. Javasolt figyelembe venni a választások közelségét, aktuális intézkedési láz menetét és a témák alakulását is. i) Szerződések fogságában Javaslatunk érinthet olyan adminisztratív folyamatot, amely ügyben adott hatóságot vagy közigazgatási szervet szerződéses kötelezettség köt hosszabb időre, például adott adatbázis szerzői jogai, stb.. Ez esetben javaslatunk hiába tartalmaz ésszerű egyszerűsítést, a szerződés lejártáig nem léphet életbe. j) Infrastrukturális akadály Azt is meg kell vizsgálni, hogy az adott intézkedés milyen infrastrukturális rendszerbe van beágyazva (szoftverigény) és annak megváltoztatása mivel jár (új szoftver beszerzése). Amennyiben az egyszerűsítésre irányuló javaslatunk az elektronikus ügyintézést szorgalmazza, javasolt számba venni az adott célcsoport hozzáférési lehetőségét elektronikus eszközökhöz (internethez). 5. A javaslat összeállítása A javaslat összeállítását a következőkben felsorolt pontok mentén célszerű elvégezni korábbi vizsgálataink és az egyéb szükséges szempontok mentén Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglaló a javaslat rövid és tömör bemutatására szolgál. A javaslat fontosabb elemeinek lényegre törő bemutatása mellett javasolt összefoglalni az aktuális szabályozás észszerűtlenségének okát, az egyszerűsítés fő módszerét és az elérhető költségmegtakarítást. Mivel a döntéshozók nagy része csupán ezt az összefoglalót olvassa el, ezért az egyszerűsítést alátámasztó érvek, valamint az egyszerűsítés megvalósíthatósága legyen kellően megalapozott és meggyőző. A vezetői összefoglalót nem javasolt fél oldalnál hosszabbra nyújtani és a javaslat megírását követően elkészíteni A javaslat célja, lényege és várható pozitív hatásai A javaslat tartalma Fogalmazzuk meg szabatosan, hogy mit tartalmaz javaslatunk. Írjuk le pontosan mi a célunk, milyen jelenlegi szabályozásra irányul a javaslatunk. Minden szabályozást pontos jogszabályi hivatkozással szükséges alátámasztani. A megfogalmazáskor két dologra koncentráljunk: mit és miért kívánunk megváltoztatni. A változtatás módja itt ne kerüljön részletes kifejtésre, mivel azt a következő pontban tárgyaljuk. A javaslat tartalmát maximum fél oldalban tanácsos összefoglalni A javaslat pozitív hatásai Foglaljuk össze előzetes vizsgálataink alapján, hogy a célcsoport és egyéb érintettek számára milyen közvetlen és közvetett pozitív következményekkel járna a javaslat életbe léptetése. Gondoljuk végig, hogy összességében milyen pozitív hatásai lennének a javaslat megvalósításának a vállalkozások és az igazgatás, illetve az ország egésze szempontjából. Írjunk le négy-öt gondolatot, ami eszünkbe jut pozitív következményként. A javaslat témájától függően felhasználhatóak az alábbiak közül relevanciával bíró tételek, de a fejezet természetesen saját mondatokkal is bővíthető. Javuló adómorál Javuló foglalkoztatottság és munkahelyteremtés Javuló versenyképesség Esélykiegyenlítés: minél több cégnek nyíljon lehetősége az adott tevékenység végzésére Kiemelt csoportok helyzetének javítása KKV-k; gyermekvállaló nők; védett korú munkavállalók; pályakezdők; romák. Vállalkozások piacra lépésének egyszerűsödése, belépési korlátok csökkentése Vállalkozások gazdasági aktivitásának ösztönzése 7

10 Az adminisztratív egyszerűsödés módja Fogalmazzuk meg, hogy miben várjuk az adminisztráció javulását a javaslat megvalósulásának hatására. Írjuk le, hogy a javaslat hatására mi fog megszűnni, milyen ügyintézés lesz rövidebb, stb. Írjuk le azt is, hogy milyen csoportokra hat pozitívan a javaslat (csoportot képezhetünk fő tevékenység, jogi kategória, méret stb. alapján). Ezt a pontot elegendő egy-két bekezdésben taglalni A javaslat költségcsökkentő hatása Próbáljuk meg megbecsülni és számszerűsíteni, hogy javaslatunkkal milyen mértékű költségcsökkenés érhető el. 5 Célszerű minél több szempontot számba venni és ezzel növelni a közvetlen/közvetett megtakarítás összegét. Ha ez nem releváns a javaslat esetében, akkor is törekedjünk arra, hogy arányosítással vagy egyéb módszerrel minél látványosabb adatokkal szolgáljunk. A költségcsökkentő hatás kimutatásához meg kell becsülni az érintett költségcsoportok nagyságát is. A költségek két nagy csoportba sorolhatók: a) Közvetlen költségek Közvetlen költségekhez tartozik minden olyan összeg, ami a vállalkozásnak az előírásoknak való megfelelés miatt merül fel. Ilyen például a papírköltség, fénymásolási-nyomtatási díj, postaköltség, telefonköltség, a feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő, illetve ide tartozik a várakozási idő is, amíg az eredmény vagy a hivatal visszajelzése megérkezik a vállalkozóhoz, és munkáját tudja folytatni az adott ügyre vonatkozóan. Számításainkat az adminisztrációval járó költségek csökkentéséről célszerű szemléletesen, táblázatba foglalva elvégezni. b) Közvetett költségek Az adminisztráció során nemcsak közvetlen, de közvetett költségek is felmerülnek, amelyek nem forintosíthatók, egyértelműen nem meghatározhatók, de jól jelzik, milyen módon hátráltatják a vállalkozást a fejlődésben. Ezek az alábbiak lehetnek: 5 A költségek kiszámításának részletes módszertanát tartalmazza a Nemzetgazdasági Minisztérium A vállalkozói adminisztratív költségekre gyakorolt hatások vizsgálata c. anyaga. A dokumentum letölthető: hatasvizsgalat.kormany.hu/download/0/48/20000/vallatcs.pdf Vállalkozói irritáció: a napi működés során felmerülő értelmetlen/bosszantó bürokratikus teher, amikor a megfeleléshez befektetett idő és energia sem a vállalkozó, sem az állam számára nem hasznos. Noha ez a faktor nehezen fejezhető ki költségekkel, mégsem szabad alábecsülni. Próbáljuk meg körültekintően bemutatni, hogy a jelenlegi adminisztratív szabályozás milyen intenzitású irritációt vált ki. Vállalkozóra terhelt kockázatok: ilyen kockázat, amikor az adott szabályozás bonyolultságából fakadóan hiába próbál a vállalkozó a szabályozásnak megfelelően eljárni, előfordulhat, hogy valamilyen előírást megsért, és akár valamilyen mulasztás miatt megbüntetik. Optimalizációs stratégiák szükségessége: ez akkor merül fel, amikor a vállalkozó a meglévő szabályozásoknak köszönhetően úgy hozza létre a céget, hogy minél jobban ki tudja használni a jogszabályok kiskapuit, és ne kerüljön hátrányba a rá vonatkozó szabályozás miatt. Szürkegazdaságban való működés kényszere. Vannak olyan esetek, amikor az adott tevékenységre vonatkozó szabályozás lehetetlenné teszi a szabályos működést, így a vállalkozó kénytelen azt a szürkegazdaságban megvalósítani. Az adminisztráció miatt nem megvalósuló fejlesztések költségei is a közvetett költségekhez tartoznak, például egy beruházásra fordítandó tőkemennyiség elmaradt hozama. Versenyképességet korlátozó hatás: az adminisztratív szabályok kötelező betartása sok esetben hátráltathatja, főként a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét a multinacionális cégekkel szemben. Innovációt korlátozó hatás: adminisztratív szabályozások gátolhatják a vállalkozások motivációját valamely termék előállítására, ezzel együtt az innovatív termékek bevezetését A javasolt egyszerűsítés ismertetése Az ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata Vázoljuk fel, hogy a kiválasztott ügy jelenlegi adminisztrációs folyamata hogyan zajlik. Mutassuk be folyamatábrával az adminisztráció egyes lépéseit, vagy soroljuk fel a folyamat 8

11 Archiválásra váró bizonylat Papír alapú iktatás és tárolás Archivált bizonylat Elektronikus, hiteles, archív másolat Archivált papír és elektronikus bizonylat 1. ábra: Az ábra a számviteli bizonylatok tárolási lehetőségét mutatja. Mivel a törvény nem mondja ki explicit, hogy az elektronikusan archivált bizonylatok elfogadhatók hatósági és jogi eljárásban, ezért a papír alapú bizonylatok megőrzése az elektronikus változat mellett is tanácsos. résztvevőit, és rendeljük melléjük, hogy mit csinálnak. Nézzük meg, hogy ezek az eljárások mire szolgálnak (például jogi személy védelme, adószedés, szabályellenőrzés, adatgyűjtés stb.). A javaslat mechanizmusának illusztrálásához célszerű elemeire bontva ábrázolni az adott szabályozási terület jelenlegi, illetve javasolt működését. Az ábrákban elegendő az érintett, illetve releváns szereplők és viszonyaik megállapítása. A folyamatábra készülhet Wordben, a draw.io segítségével, de akár kézzel is, amit fényképként illesztünk be a javaslatba. (1. ábra) A javasolt adminisztrációs folyamat Mutassuk be, hogy hogyan nézne ki az általunk javasolt adminisztrációs folyamat miben változna a gyakorlatban eddig alkalmazott folyamathoz képest. Szemléltetésképpen alakítsuk át az előző pontban felvázolt folyamatábrát, hogy egyértelmű legyen az egyszerűsödést. Emellett foglaljuk össze, melyik résztvevőnek hogyan változik a tevékenysége a folyamat során. Írjuk le azt is, mi az, ami a jelenlegi folyamatszabályozásban előnyös és nem érdemes változtatni rajta. (lásd 3. ábra) Szükséges szabályozási változtatások Előzetes vizsgálataink alapján foglaljuk össze, hogy a jelenlegi szabályozást milyen szinteken szükséges módosítani. 2. ábra: Az ábrán a jelenlegi jövedékiletét-biztosítási szabályozás három fő érintettje szerepel, mindegyikük esetében azt jelenítve meg, milyen lépéseken kell keresztülmenniük a szabályozás egyszerűsítését célzó javaslat elfogadása esetén A változtatások résztvevői Vizsgáljuk meg, hogy az előző pontban felsorolt lépések végrehajtásában kik vesznek részt. Az ábrák elkészítése során az alábbi szempontokat tartsuk szem előtt: A folyamat leírása/ábrázolása legyen képes átadni a lineárisan és a párhuzamosan zajló lépéseket egyaránt, amennyiben relevánsak. A folyamatok iránya, a lépések sorrendje egyértelműen legyen megállapítható. Szerepeljen minden érdemben érintett szereplő. Minden lépésnél legyen egyértelműen megállapítható annak tartalma. Szerep Döntés-előkészítő Döntésben résztvevő A döntést jóváhagyó A döntést végrehajtó Ügynökként résztvevő Érdekelt Motiváció Ellenérdekelt Semleges Archiválásra váró bizonylat Papír alapú iktatás és tárolás Archivált papír alapú bizonylat Elektronikus, hiteles, archív másolat Archivált papír és elektronikus bizonylat 3. ábra: A javaslat szerint az adminisztrációs terhek csökkentése megvalósítható lenne, amennyiben a törvény kimondaná az elektronikusan archivált számviteli bizonylatok elfogadását hatósági ellenőrzés és bírósági eljárásban is. Így egy költségigényes lépés, az archivált papír alapú bizonylatok tárolását felváltaná az elektronikus archív másolatok megőrzése. Ez jelentős terhektől szabadítaná meg a vállalkozásokat. 9

egyszeruallam.kormany.hu

egyszeruallam.kormany.hu 1 Olda A tájékoztató és a teljes program letölthető az egyszeruallam.kormany.hu oldalról. Az Egyszerű Állam Program célja, hogy a jó állam kormányzási koncepcióját a vállalkozások és az igazgatás viszonyában

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv II. kötet: Hatásvizsgálat szervezőknek Készítette: Szepesi Balázs A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben