Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Magyar Közút Nonprofit Zrt. AK15427 Fényes Elek utca Kapcsolattartási pont(ok): H-1024 Budapest, Fényes Elek utca 7 13., Ellátási és beszerzési igazgatóság, Közbeszerzési osztály, IV. emelet, 404. szoba Címzett: Perényi Rita 1024 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Egyéb: országos közutak üzemeltetése Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Üzemeltetéshez szükséges gépjárművek pótlása zárt, illetve nyílt végű pénzügyi lízing keretében / 2014.Pénzügyi lízing keretszerződés. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Lízing 1/15

2 2/15 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) A teljesítés helye: Valamennyi rész tekintetében irányadó: Nyertes Ajánlattevő telephelye, amennyiben az Budapest közigazgatási határán belül található. Egyéb esetben: Szigetszentmiklós Autópálya Mérnökség (M0 ap. 18,5 kmsz.). Dunakeszi Autópálya Mérnökség (M0 ap. 72 kmsz). NUTS-kód HU1 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Szerződés meghatározása: üzemeltetéshez szükséges személy és kisteher gépjárművek gépjárművek beszerzése zárt, illetve nyílt végű pénzügyi lízing keretében. Pénzügyi lízing keretszerződés. A tájékoztató jellegű műszaki követelményeket a kiegészítő irat tartalmazza. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem Részek A beszerzés részekből áll: igen Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 1. rész: Személygépjárművek: Összesen: 26 db gépjármű, Középvezetői személygépjármű: összesen: 10 db, Kulcsos személygépjármű: összesen: 16 db. 2. rész: Művezetői kisteher gépjárművek: Összesen: 36 db gépjármű. 3. rész: Brigádszállító és útellenőr kisteher gépjárművek: Összesen: 28 db gépjármű. Brigádszállító kisteher gépjármű: összesen: 23 db, Útellenőr kisteher gépjármű: összesen: 5 db. Az 1 3. részek vonatkozásában összesen: 90 db gépjármű. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva) Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: Pénzügyi Lízing Keretszerződés 1) Rövid meghatározás 2/15

3 3/15 Üzemeltetéshez szükséges gépjárművek pótlása zárt, illetve nyílt végű pénzügyi lízing keretében / Pénzügyi lízing keretszerződés. 1. rész: Személygépjárművek: Összesen: 26 db gépjármű, Középvezetői személygépjármű: összesen: 10 db, Kulcsos személygépjármű: összesen: 16 db. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , ) Mennyiség 1. rész: Személygépjárművek: Összesen: 26 db gépjármű, Középvezetői személygépjármű: összesen: 10 db, Kulcsos személygépjármű: összesen: 16 db. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről Rész száma: 2 Elnevezés: Pénzügyi Lízing Keretszerződés 1) Rövid meghatározás Üzemeltetéshez szükséges gépjárművek pótlása zárt, illetve nyílt végű pénzügyi lízing keretében / Pénzügyi lízing keretszerződés. 2. rész: Művezetői kisteher gépjárművek: Összesen: 36 db gépjármű. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , ) Mennyiség 2. rész: Művezetői kisteher gépjárművek: Összesen: 36 db gépjármű. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről Rész száma: 3 Elnevezés: Pénzügyi Lízing Keretszerződés 1) Rövid meghatározás Üzemeltetéshez szükséges gépjárművek pótlása zárt, illetve nyílt végű pénzügyi lízing keretében / Pénzügyi lízing keretszerződés. 3. rész: Brigádszállító és útellenőr kisteher gépjárművek: Összesen: 28 db gépjármű. Brigádszállító kisteher gépjármű: összesen: 23 db, Útellenőr kisteher gépjármű: összesen: 5 db. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , ) Mennyiség 3. rész: Brigádszállító és útellenőr kisteher gépjárművek: Összesen: 28 db gépjármű. Brigádszállító kisteher gépjármű: összesen: 23 db, Útellenőr kisteher gépjármű: összesen: 5 db. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 3/15

4 4/15 III.1) III.1.1) III.1.2) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Valamennyi részajánlat esetén, részajánlatonként irányadó késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő neki felróható okból nem teljesít a szerződésben meghatározott kötbérterhes határidőre, akkor Megrendelő késedelmi kötbér fizetésére kötelezheti nyertes ajánlattevőt. A késedelmi kötbér összege a késedelmesen szállított eszköz nettó vételárának 2%-a a késedelem minden naptári napján, amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és az eszköz tényleges leszállítása között. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelmesen szállított eszközre vonatkoztatva a nettó vételár 20%-a. Valamennyi részajánlat esetén, részajánlatonként irányadó hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattevőnek felróható hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő a hiba kijavításáig terjedő időre a késedelmi kötbérrel egyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a hibával érintett eszköz vételárára vonatkoztatva a nettó vételár 20%-a. Amennyiben a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Valamennyi részajánlat esetén, részajánlatonként irányadó meghiúsulási kötbér: Az adásvételi szerződés vagy annak valamely részének meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevő az adott gépjárművek nettó vételára 20%- nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Jogszabályokban előírt szavatosság. Valamennyi részajánlat esetén, részajánlatonként irányadó Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek a leszállított gépjárművekre és tartozékaikra 36 hónap, hajtásláncra 48 hónap mindenféle gyártóművi megkötés nélküli teljes körű jótállást kell vállalnia. Nyertes ajánlattevőnek a leszállított gépjárművekre minimum 8 év átrozsdásodás elleni jótállást kell vállalnia. Valamennyi részajánlat esetén, részajánlatonként irányadó Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés hatályba lépésével egy időben teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. A teljesítési biztosíték összege a teljes nettó vételár díj 5%-a. Valamennyi részajánlat esetén, részajánlatonként irányadó Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a teljesítéssel azaz az eszközök leszállításával egyidejűleg jótállási biztosítékot köteles nyújtani a teljes jótállási időszakra (96 hónap) érvényesen. A jótállási biztosíték összege a teljes nettó vételár 5%-a. A biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontban foglaltak szerint teljesítendő. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdés alapján. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1. részajánlat esetén irányadó feltételek: Ajánlatkérő a finanszírozott eszközök ellenértékét forint alapú nyílt végű pénzügyi lízing keretében, havonta (egyedi szerződésekre és összesítetten is kiállított tőke- és kamatszámla alapján), a lízingszerződésekben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt (1) és (5) (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. (1) (2)bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint. Lízing konstrukció: Finanszírozási konstrukció: nyílt végű pénzügyi lízing, 4/15

5 5/15 Finanszírozás devizaneme: HUF, Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számolva, (Eljárást megindító felhívás feladásának napján irányadó értékkel az ajánlattételhez, valamint a lízing keretszerződés megkötéséhez; az egyedi szerződéskötés napját T napnak tekintve a T-2. napon érvényes értékkel a szállítások teljesítéséhez szükséges egyedi szerződéskötéshez) Kamatkövetés: fizetési periódusnak megfelelően, Kamatkövetés mértéke: 0%, Induló díj (önerő): teljes gépérték (nettó vételár) 20%-a + Áfa a hatályos adójogszabályok szerint, További fizetendő lízingdíjak száma: 59 db, Maradványérték (vételi jog): teljes gépérték (nettó vételár) 20%-a + Áfa a hatályos adójogszabályok szerint, Futamidő: 60 hónap (induló díj + 59 db havi díj+maradványérték). Ajánlattevő esetlegesen devizában kalkulált eszközára esetén az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyammal jogosult ajánlattevő a vételárat forintra átszámítani a lízingkalkulációk elvégzéséhez (ajánlati árfolyam), valamint a keretszerződés megkötéséhez. Egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet Ajánlatkérő sem a szerződéskötéskor, sem a futamidő alatt nem fogad el. 2. valamint 3. részajánlat esetén irányadó feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a kistehergépjárművek ellenértékét forint alapú zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta (egyedi szerződésekre és összesítetten is kiállított tőkebekérő és kamatszámla alapján), a lízing szerződésekben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt (1) és (5) (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. (1) (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint. Lízing konstrukció: Finanszírozási konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing, Finanszírozás devizaneme: HUF, Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számolva, (Eljárást megindító felhívás feladásának napján irányadó értékkel az ajánlattételhez, valamint a lízing keretszerződés megkötéséhez; az egyedi szerződéskötés napját T napnak tekintve a T-2. napon érvényes értékkel a szállítások teljesítéséhez szükséges egyedi szerződéskötéshez) Kamatkövetés: fizetési periódusnak megfelelően, Kamatkövetés mértéke: 0%, Induló díj (önerő): teljes gépérték (nettó vételár) 10%-a, Áfa-fizetés: a teljes gépérték Áfa tartalma (lízingcég eszközértékesítési számlájának Áfa tartalma) az induló díjjal együtt kerül megfizetésre, További fizetendő lízingdíjak száma: 60 db, Futamidő: 60 hónap (induló díj + 60 db havi díj), Ajánlattevő esetlegesen devizában kalkulált eszközára esetén az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB - árfolyammal jogosult ajánlattevő a vételárat forintra átszámítani a lízingkalkulációk elvégzéséhez (ajánlati árfolyam), valamint a keretszerződés megkötéséhez, Egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet Ajánlatkérő sem a szerződéskötéskor, sem a futamidő alatt nem fogad el. Valamennyi részajánlat esetén irányadó: A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 5/15

6 6/15 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezetek tartalmazzák. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet részvételre jelentkező olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 2 8. és ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) (2) bekezdéseinek hatálya alá. A részvételre jelentkező köteles jelentkezésében nyilatkozni a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében felhívja továbbá a jelentkezők figyelmét az alábbi Kbt (2) bekezdés k) pontja valamint a 310/2011. Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerinti útmutatókra (elérhető: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, ). A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ). A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1) Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az jelentkezéséhez csatolnia kell a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló 6/15

7 7/15 III.2.3) nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a jelentkező (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes árbevételi adattal az előző három üzleti év mindegyikében), abban az esetben a működésének időtartama alatt realizált teljes, általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételre vonatkozó nyilatkozat csatolandó. Ha a részvételre jelentkező olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja figyelemmel a 18. -ban és ban foglaltakra is, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A Kbt. 55. (6) c) pont szerinti esetben a Ptk. 6:149. szerinti kezességvállaló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben elért teljes nettó árbevétele összesen nem éri: az 1. részajánlat esetén a nettó HUF-t, a 2. és 3. részajánlat esetén a nettó HUF-t. A fenti alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4) (6) bekezdésekben foglalt előírások szerint. Amennyiben a jelentkező (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes árbevételi adattal az előző három üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy üzleti évnek tekintve). Több részre történő jelentkezés esetén elegendő az érintett legmagasabb összegű alkalmassági követelménynek megfelelni. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőknek) a jelentkezéshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (1. rész: személygépjármű, 2. és 3. rész: kistehergépjármű szállítása/vagy pénzügyi lízingjére vonatkozó) egyező szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát, lízing cég esetében szerződéskötéseinek ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát és adott esetben a referencia igazolást is, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen), szerződést kötő másik fél, 7/15

8 8/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a szolgáltatás/pénzügyi lízing tárgya (olyan részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával való egyezősége megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás/lízingkihelyezés nettó összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e. Jelentkezőnek az M/1. pont szerinti műszaki, szakmai alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) (2) bekezdésében foglalt módon kell igazolni. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevőként, vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésfigyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét lletve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles ajánlatkérő elfogadni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkező), ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen. M/1.1 az 1. rész vonatkozásában összesen legalább nettó HUF eszközértékű személygépjármű szállítására és/vagy pénzügyi lízingjére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. M/1.2 a 2. rész vonatkozásában összesen legalább nettó HUF eszközértékű kistehergépjármű szállítására és/vagy pénzügyi lízingjére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. M/1.3 a 3. rész vonatkozásában összesen legalább nettó HUF eszközértékű kistehergépjármű szállítására és/vagy pénzügyi lízingjére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. A 2. és 3. rész részre történő jelentkezés esetén elegendő az érintett legmagasabb összegű alkalmassági követelménynek megfelelni. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. -ában meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 17. (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Részvételre jelentkezők az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Kapacitás-szervezet igénybevétele esetén részvételre jelentkező a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles eljárni. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája 8/15

9 9/15 IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. eszközök teljes lízingdíja (nettó HUF). Súlyszám karbantartási, javítási óradíjak összege (nettó HUF/óra. Súlyszám 6 3. importőri nettó listaárból adott alkatrész árkedvezmény mértéke (%-ban). Súlyszám 6 4. importőri nettó listaárból adott kenőanyag árkedvezmény mértéke (%-ban),. Súlyszám 4 5. A kötelezően a hajtáslánca előírt jótálláson (összesen 48 hónapon) felül vállalt jótállás (egész hónapokban). Súlyszám 4 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: :00. 9/15

10 10/15 Helyszín: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország, H-1024 Budapest, Fényes Elek utca 7 13., hivatalos tárgyaló helyiség. A jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, a jelentkezők valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. A Kbt. 62. (5) bekezdés alapján a jelentkezések felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). 2. Ajánlatkérő a Kbt. 91. (1) bekezdésének l) és m) pontjában foglaltakra hivatkozva a tárgyalás menetét, szabályait és az első tárgyalás időpontját a Kbt. 91. (1) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívásban rögzíti. 3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentációt az ajánlatkérő a Kbt. 52. (2) bekezdésére tekintettel teljes terjedelemben térítésmentesen honlapján (http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/forms/allitems.aspx) elektronikus úton elérhetővé teszi bármely érdekelt gazdasági szereplő számára e hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető a jelentkezési határidő lejártáig. Gazdasági szereplő a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul köteles a dokumentáció elérését igazolni a cégszerűen aláírt, faxon vagy en küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap). A kitöltendő és ajánlatkérő részére kitöltve, aláírva visszaküldendő regisztrációs lap iratmintáját érdekelt gazdasági szereplő a fentiekben hivatkozott honlapon elérheti (letöltheti). Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a dokumentációt jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Közös jelentkezés esetében elegendő az egyik jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak a dokumentációt igazoltan letölteni. A dokumentáció nem átruházható. A dokumentáció letöltése és a letöltés visszaigazolása az érvénes jelentkezés feltétele. A műszaki specifikáció megismerésének érdekében ajánlatkérő az I.1. pontban meghatározott kapcsolattartási címen biztosítja a dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 49 (5) bekezdésére tekintettel kijelenti, hogy a dokumentáció a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az I.1. pontban megjelölt kapcsolattartási ponton - a részvételi határidő lejártáig magyar nyelven rendelkezésre áll. 4. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: ajánlatkérő a Kbt. 89. (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást bonyolít, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás objektív természete miatt nem lehetséges az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározása. A szerződéses feltételek konkrét megfogalmazásához a tárgyalásos eljárás bizonyul a leghatékonyabb eszköznek. Ajánlatkérő a tárgyalások során pontosítani kívánja az ajánlat tartalmát és a szolgáltatás műszaki paramétereit valamint a szerződéses feltételeket, hogy azonos tartalmú ajánlatok álljanak rendelkezésre az eljárást lezáró döntést előkészítő szakaszban. 5. A részvételi szakaszban jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 60. (4) bekezdése és a 90. (2) bekezdése). 6. A jelentkezést jelentkezőnek a részvételi felhívásban valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. (1) bekezdés). 7. A jelentkezést írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. (Kbt. 61. (1) bekezdés). Postán történő megküldés esetén a jelentkezést az I.1. pont szerinti kapcsolattartási címre kell címezni vagy közvetlen benyújtás esetén a jelentkezést az I.1. pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani. Jelentkezőnek jelentkezésük papír alapú eredeti és az elektronikus példányait egy csomagolásban kell lezárniuk (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb, a jelentkezés zártságát biztosító csomagolásban) a csomagolásra minden esetében rá kell írni a jelentkező nevét, címét, az eljárás megnevezését 10/15

11 11/15 ( Üzemeltetéshez szükséges gépjárművek pótlása zárt illetve nyílt végű pénzügyi lízing keretében / 2014), valamint hogy Határidő előtt nem bontható fel!, és fel kell tüntetni rajta: Közbeszerzési Osztály ), IV. emelet, 404. szoba. A jelentkezést 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, továbbá kettő a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban (.PDF formátumban CD-n, DVD-n vagy pendriveon). A papír alapú példányt Jelentkező köteles kötve vagy fűzve benyújtani, mely biztosítja a jelentkezés könnyű lapozhatóságát. A jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A jelentkezésnek lehetőleg az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak. Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus másolati példány között eltérés van, úgy az eredeti (papír alapú) példány az irányadó. A jelentkezés eredeti (papír alapú) példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell benyújtani a jelentkező vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést a jelentkező számára kötelező érvényűvé tegyék. A jelentkező a dokumentáció szerint benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak alapján előírja, a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt formában történő csatolását valamint adott esetben a garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat eredeti formában történő csatolását. A jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a jelentkező által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a jelentkezést aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. A dokumentáció mellékleteivel (iratminták) egyező tartalmú nyilatkozatok kitöltése és a jelentkezéshez való csatolása az érvényes jelentkezés feltétele. A jelentkezésben lévő minden jelentkező vagy egyéb gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult személynek. 7. A jelentkezés nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. A jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani. A jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának a jelentkezésben történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok jelentkező általi felelős fordítását is (Kbt. 36. (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a jelentkezés bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért jelentkező a felelős. 5. Jelentkezőnek a kizáró okok és az alkalmasság igazolásán túl jelentkezésében csatolnia kell: 5.1) fedőlapot, tartalomjegyzéket, 5.2). cégszerűen aláírt Felolvasólapot, amelyen feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti adatokat, 5.3) cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. (5) bekezdés), 5.4) a Kbt. 40. (1) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont), valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos 11/15

12 12/15 arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Kbt. 40. (1) bekezdés b) pont). A gazdasági szereplők vonatkozásában jelentkező legyen figyelemmel a Kbt ban, valamint a ban foglaltakra. (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). 5.5) a Kbt. 55. (5) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). 5.6) a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a szervezet kapacitására mi módon támaszkodik, (adott esetben). 5.7) a Kbt. 58. (3) bekezdése értelmében azon cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Jelentkezőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet! 5.8) azokat az okmányokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják a jelentkező, alvállalkozó és a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését ) amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a jelentkezéshez csatolni szükséges a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, jelentkezőnek erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát szükséges csatolnia. Továbbá jelentkező, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - amennyiben cégnek minősül - csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a cégjegyzékszámát, 5.8.2) egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 10. (1) bekezdése figyelembevételével egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának jelentkezésben történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) ) a jelentkezést aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, azok vonatkozásában, akik a jelentkezést aláírják; Amennyiben jelentkező, alvállalkozó, a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet természetes személy, úgy az 5.8. pont szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen nem kell a jelentkezéshez csatolni. 5.9) Jelentkezőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a Kbt (5) bekezdése alapján a biztosítékok a Kbt (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 5.10) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be jelentkezést. Közös jelentkezés esetén a Kbt. 25. rendelkezéseire tekintettel jelentkező jelentkezésében csatolja az összes érintett jelentkező által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza a jelentkezők adatait (név, székhely), közös jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös a jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25. (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia kell a konzorciumot vezető jelentkező megnevezését, aki jogosult a közös jelentkezők képviseletére. Figyelem! A közös jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös jelentkezők megjelölését. (Kbt. 25. (2) bekezdés). A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, a közös jelentkezők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös jelentkezők a szerződés teljesítéséért az 12/15

13 13/15 ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös jelentkezést létrehozó szerződés a jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától. Nyertesség esetén a közös jelentkezést létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. 5.11) Külföldi székhelyű jelentkező / alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet esetében, amennyiben az ajánlatkérő által kötelezően előírt dokumentum valamelyike a letelepedése szerinti jogszabályok értelmében nem értelmezhető, úgy az adott személynek/szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a vizsgálni kívánt információ mely jogszabály értelmében, mely okiratból állapítható meg és ezen okiratot/dokumentumot kell az előírt formában benyújtani. 5.12) Egyéb okiratok (szükség szerint). 6. Az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről ajánlatkérő a Kbt. 77. (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja jelentkezőket. 7. A szerződés megkötésére a Kbt (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik napon, amennyiben ez nem munkanap, a következő munkanapon 10:00 órakor kerül sor. 8. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése alapján tájékoztatja a jelentkezőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik (Kbt (5) bekezdés). 9. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 10. Ajánlatkérő a 310/2011 (XII. 23) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés szerint felhívja jelentkezők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. (P/1.) valamint a III.2.3. (M/1., M/2.) pontok vonatkozásában a 310/2011 (XII. 23) Korm. rendelet 18. (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg. 11. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget jelentkezőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 12. Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban jelentkező lehet a megfelelő jelentkezés érdekében az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 35. (2) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 13. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a szerződés II.3. pontban megadott kezdő időpontja tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. 14. A jelentkezésben az alkalmasság igazolásához megadott referencián szereplő értékeket forintban (HUF) kell megadni. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam. 15. Az eljárás eredményeként megkötendő lízing szerződés teljes időtartama 60 hónap, de a megajánlott eszközök leszállításának határideje a szerződés megkötésétől számítva 140 naptári nap. 13/15

14 14/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) 16. Az ajánlatok a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont alapján kerülnek elbírálásra a jelen felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott értékelési rész- és alszempontok és súlyszámok alapulvételével. Az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az 1. és 2. részszempont esetében fordított arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (a legalacsonyabb értékű ajánlat kap 100 pontot, a többi arányosan kevesebbet), a 3. és 4. részszempont esetében egyenes arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (a legmagasabb értékű ajánlat kap 100 pontot, a többi arányosan kevesebbet). Ajánlatkérő 3. és 4. részszempont (alkatrész árkedvezmény és kenőanyag árkedvezmény) esetében a Kbt a szerinti túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 40 %-ot meghaladó értékű ajánlati elemeket. 17. Az ajánlattételi szakaszban: Ajánlattevőknek csatolni szükséges a járóképes alvázra (gépjárműre) vonatkozó, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiállított Általános Forgalomba Helyezési Engedélyt (egyszerű másolatban) vagy az EK jóváhagyást [2007/46/EC direktíva és annak mindenkori módosítása szerint] (egyszerű másolatban) vagy az előzőek valamelyike alapján készített összeépítési engedélyt (egyszerű másolatban) vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben ajánlattevő megadja az előzőek valamelyikének referencia számát. 18. Az ajánlattételi szakaszban: Az ajánlattevők által megajánlott járművekre vonatkozóan, csatolni szükséges, az NKH által kiállított Általános Forgalomba Helyezési Engedély vagy az EK jóváhagyás [2007/46/EC direktíva és annak mindenkori módosítása szerint] azon oldalainak egyszerű másolatát, melyeken a gépjárművek üzemanyag fogyasztására és káros anyag kibocsátására [szennyezőanyag tartalom] vonatkozó mérési adatai szerepelnek. Az ajánlattevőknek a fenti feltételnek való megfelelőségüket az ajánlatukban igazolniuk kell. 19. Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy az eszközök beszerzésére a fedezet elkülönített módon áll rendelkezésére. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha az eszközök megajánlott ellenértéke a rendelkezésre álló részfedezetet meghaladja, úgy az eljárást a Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítsa. 20. Ajánlatkérő előírja, hogy a pénzügyi lízing tevékenységet végző jelentkezőknek rendelkezniük kell a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 3. (3) bekezdése szerinti, pénzügyi lízing tevékenység végzésére szóló engedéllyel. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásban ellenőrzi (www. kereso/kereses). Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG 14/15

15 15/15 VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: /15

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362505-2012:text:hu:html HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben