3 folyószámla hitelkeret csökkentése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 folyószámla hitelkeret csökkentése"

Átírás

1 209k. Iktatószám vonalkódjának helye 1. oldal Becsült kitöltési idő 15 perc kérelem és folyószámla- szerződés neve - Bank tölti ki Kapcsolódó jelzáloghitel ügyletazonosítója - Bank tölti ki 1 2 folyószámla igénylése folyószámla növelése Meghatározott összegű igénylése Igényelt összeg elfogadom a bank által megállapított esetleges alacsonyabb összeget nem fogadok el az igényelt összegnél alacsonyabb ajánlatot Maximális igénylése Az Bank a lehető legmagasabb összeget fogja megállapítani. megállapításának módja jelzáloghitelhez kapcsolódó speciális életbiztosítás fedezete alapján (kombi-folyószámla ) - kérjük, csatolja a 801. kedvezményezetti nyilatkozatot! önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete alapján (kombi-folyószámla ) - kérjük, csatolja a 802. tagi lekötési nyilatkozatot! Meghatározott összegű igénylése 3 folyószámla csökkentése Igényelt összeg 4 AXA Partner tölti ki folyószámla megszüntetése C P Partnercég neve, vagy kódja Partnerkód Aranyponty ügyfélszám CAP kód A

2 2. oldal Igényelt adatai Magánszámla adatai, melyhez a kapcsolódik Bankszámlaszám vagy a számlanyitási csekk befizetőazonosítója személyes adatai Előnév Családi név Utónév 1. Utónév 2. Születési hely Születési év, hónap, nap Anyja születési neve - azonosító okmánya személyi igazolvány útlevél új típusú vezetői engedély tartózkodási engedély Azonosító okmány száma állandó lakcíme Település Utca Hsz, emelet, ajtó Kelt év, hónap, nap Aláírás Teljes név Kérjük, csatolja személyi azonosító okmánya két tanúval hitelesített másolatát, vagy az 50. számú azonosítási nyilatkozat és meghatalmazás -t a kérelemhez! Teljes név Anyja születési neve Anyja születési neve Személyi igazolvány száma Lakcím Személyi igazolvány száma Lakcím Aláírás Aláírás i Amennyiben Ön a jelzálog hitelhez kapcsolódó speciális igénylését vagy a folyószámla megszüntetését vagy a folyószámla csökkentését választotta, nem szükséges kitöltenie a nyomtatvány további adatmezőit. adóazonosító jele családi állapota Adóazonosító szám levelezési címe Közterület Hsz, emelet, ajtó elérhetősége Otthoni telefonszám - - Mobiltelefonszám - - cím jövedelme Kérjük, hogy a csatolt jövedelemigazoláson, számlakivonaton, vagy munkáltatói igazoláson szereplő összeggel megegyező jövedelmet írjon be! Kérjük, levelezési címet csak akkor adjon meg, ha az más, mint az állandó lakcím! férjezett / nős élettársi viszony végzettsége posztgraduális végzettség egyetem főiskola gimnázium hajadon / nőtlen bejegyzett élettársi viszony özvegy elvált szakközépiskola vagy technikum szakmunkásképző 8 általános 8 általánosnál kevesebb nyelvtudása Kérjük, egy nyelvből csak egy vizsgát, a legmagasabb fokozatút, írja be! Felsőfokú nyelvvizsgák száma Középfokú nyelvvizsgák száma Alapfokú nyelvvizsgák száma Havi nettó jövedelem Egyéb rendszeres havi bevétel

3 3. oldal adatai a alkalmazott Alkalmazotti beosztás gyakornok munkatárs csoportvezető középvezető felsővezető Munkaszerződés jellege határozatlan idejű határozott idejű Jelenlegi munkaviszony kezdete Év, hó, nap Munkáltató adatai Kérjük, az alábbiakat csak akkor töltse ki, ha kérelméhez nem mellékel munkáltatói igazolást! Név Cím Telefonszám - - v vállalkozó Vállalkozás típusa önálló tevékenységet végző, külön adószámmal rendelkező magánszemély őstermelő külkereskedelmi vagy jövedéki adó hatálya alá tartozó tevékenységet végzek egyéni vállalkozó külkereskedelmi vagy jövedéki adó hatálya alá tartozó tevékenységet végzek BT beltag vagy KKT tag a társaság külkereskedelmi vagy jövedéki adó hatálya alá tartozó tevékenységet végez BT kültag a társaság külkereskedelmi vagy jövedéki adó hatálya alá tartozó tevékenységet végez KFT tulajdonos, 10% alatti KFT tulajdonos, 10-50% -os KFT tulajdonos, 50% feletti RT tulajdonos, 10% alatti RT tulajdonos, 10-50% -os RT tulajdonos, 50% feletti Jelenlegi vállalkozói tevékenység kezdete Év, hó, nap BT esetén a társaság adatai Társaság neve a v alkalmazott vagy vállalkozó Tevékenységi ágazat Kérjük, az alábbiakat csak akkor jelölje, ha Ön alkalmazott vagy vállalkozó! Amennyiben Ön alkalmazott és vállalkozó is, a válaszokat az alkalmazotti tevékenységről adja meg! bányászat informatika kultúra sport egészségügy ingatlan bérbeadás mezőgazdaság szállítás e egyéb egyéb szolgáltatás építőipar feldolgozóipar gépgyártás idegenforgalom Egyéb foglalkoztatottság jellege nyugdíjas GYES vagy GYED-en lévő ingatlan kereskedelem javítás jogi szolgáltatás kereskedelem közigazgatás háztartásbeli, eltartott munkanélküli művészet oktatás pénzügy raktározás rendvédelem szociális ellátás telekommunikáció üzleti szolgáltatás vendéglátás tartósan betegállományban lévő tanuló

4 4. oldal Háztartás adatai Háztartás címe Cím Kereső személyek száma Háztartásban élő keresők Eltartott személyek száma Háztartásban élő eltartottak + Értékek Háztartás vagyona Kötelezettségek Tehermentes ingatlanok kivéve a fedezetül felajánlott ingatlanok Gépjárművek Ingóságok 1 millió forint érték feletti ékszer, műtárgy, stb. Életbiztosítások biztosítási összeg vagy felhalmozás értéke Befektetések, megtakarítások például lakástakarék, értékpapír, betétek értéke Egyéb kötelezettségek összege A tehermentes ingatlan adatai Helyrajzi szám Havi bevételek Háztartás havi költségvetése Havi kiadások összes nettó jövedelme társainak összes nettó jövedelme Közüzemi díjak, rezsi Telefon Autó, közlekedés Egyéb megélhetési kiadás Havi törlesztések Havi megtakarítások Egyéb például csatorna, víz, gáz, villany, közös költség vezetékes telefon, mobil telefon például üzemanyag, kötelező bizt., CASCO, bérletek például élelmiszer, ruházkodás, iskoláztatás például lízingdíj, fogyasztási vagy lakáshitel törlesztés például lakástakarék, életbiztosítási díj

5 5. oldal Nyilatkozat Alulírott tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) a mindenkor érvényes vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjakat számítja fel. Tudomásul veszem, hogy az igénylést a Bank saját feltételei szerint bírálja el, és amennyiben az igényelt Folyószámla- (Folyószámla-, illetve Kombi folyószámla-, továbbiakban: ) részben vagy egészben nem kerül engedélyezésre, az igényléssel összefüggésben megfizetett díjak nem kerülnek visszafizetésre, jelen Nyilatkozat pedig a Bank irattárában marad. A Bank a költségek és díjak mindenkori mértékét az Ügyfélszolgálatra nyitva álló helyiségekben, illetve internetes felületén Hirdetmény útján teszi közzé. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a igénylésen, illetve jelen Nyilatkozaton és a mellékelt dokumentációban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Bank a hiányosan, vagy hibásan kitöltött, meghamisított, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem teljes hiteldokumentáció alapján a Folyószámla- Szerződést nem hagyja jóvá. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank vagy megbízottja az adatok valódiságát az adott dokumentum kibocsátójának megkeresésével a helyszínen, telefonon, elektronikus úton, levélben vagy fax útján ellenőrizze. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy jelen igénylés vagyoni-pénzügyi adatok és bankkapcsolatok, valamint a kapcsolódó pénzügyi termék részeiben általam megjelölt hitelintézet(ek)nél, illetve intézmény(ek)nél fennálló tartozás összegéről, a törlesztés rendszerességéről, illetve a folyószámla fedezettségével kapcsolatban a Bank tájékozódjon. Egyidejűleg felhatalmazom a számlát vezető hitelintézet(ek)et, illetve a pénzügyi terméket kezelő intézmény(ek)et a kérés teljesítésére. Alulírott hozzájárulok, hogy a Bankkal szemben vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyes adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt nyilvántartási szervek a Bank írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Kijelentem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul. Aláírásommal továbbá hozzájárulok a igénylésben foglalt adatok valódiságát igazoló okmányok lemásolásához. Kijelentem, hogy a jelen igénylő kérelem és Folyószámla- Szerződés benyújtása szerződéskötési ajánlatnak minősül a részemről a Bank vonatkozó Üzletszabályzataiban, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. Egyúttal tudomásul veszem, hogy az igénylés benyújtása, illetve a Bank bármely képviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a Bank részéről, a szerződés Bank részéről történő aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank e Nyilatkozatban felsorolt általános, valamint az alábbiakban felsorolt specifikus célokból a természetes személyekre (is) kiterjedő BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal adatbázisaiból (polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, személyazonosító igazolvány nyilvántartás) a személyemmel kapcsolatos, jelen igénylő kérelemben meghatározott adatokat, tényeket, információkat (e tények, megoldások, adatok együttesen: adat/ok/) lekérdezze, feldolgozza, és nyilvántartsa, továbbá felhatalmazza az érintett adatbázisok kezelőit az adatszolgáltatásra. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az adatbázisokból történő lekérdezést a GIRinfO elnevezésű rendszert üzemeltető GIRO Elszámolásforgalmi Zrt-n (1054 Budapest, Vadász u. 31., Cg ), mint adatfeldolgozón (a továbbiakban: Adatfeldolgozó ) keresztül, a Bank és az Adatfeldolgozó között a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. (Avtv.), valamint az évi IV. törvény (Ptk.) szerint létrejött adatfeldolgozási megbízási szerződés és adatszolgáltatási szerződés alapján gyakorolja. Tekintettel arra, hogy az adatbázisokból való lekérdezés az adatigénylés tárgyát azonosító adatok megadásával történik, felhatalmazom a Bankot, hogy az adatbázisokból történő lekérdezés céljából jelen igénylő kérelemben meghatározott, adatigénylés tárgyát képező azonosító adataimat az Adatfeldolgozónak átadja, kezelje, az Adatfeldolgozót pedig felhatalmazom arra, hogy ezen adatokat ugyanezen célból az érintett adatbázisok kezelőinek átadja és feldolgozza. Felhatalmazom továbbá az Adatfeldolgozót, hogy adataimat az adatfeldolgozási megbízási szerződés és adatszolgáltatási szerződés teljesítése céljából az érintett adatbázisokból közvetlenül lekérdezze, azokat feldolgozza, és továbbítsa a Bank részére. Hozzájárulok aláírásomnak (aláírásom mintájának) az adatbázisokból történő lekérdezéséhez, kezeléséhez, továbbításához személyazonosítás céljából. Adataim kezelése hozzájárulásomon, illetve törvényi szabályozáson, különösen (de nem kizárólag) az Avtv. 3. -a, illetve a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 51. -án alapul. Elismerem, hogy a Banktól adataim kezelésével kapcsolatban a szükséges és elégséges tájékoztatást megkaptam, a fentieket tudomásul vettem, és nyilatkozatomat az Avtv., a Hpt., valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek ismeretében, önkéntesen, külső befolyástól mentesen tettem meg. Adatkezelési nyilatkozat Alulírottak, mint a kölcsönügylet résztvevői ezennel kifejezetten hozzájárulunk nem járulunk hozzá ahhoz, hogy írásbeli eltérő rendelkezésünk hiányában az általunk rendelkezésre bocsátott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerinti személyes adatainkat, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerint banktitoknak minősülő adatainkat/adatokat az AXA csoport Magyarország: az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, a Premium Magánnyugdíjpénztár, az AXA Önkéntes Egészségpénztár, az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., az AXA Szolgáltató Kft., valamint a felsorolt társaságok tulajdonában álló értékesítési tevékenységet [a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés h) pont és Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12. pont szerinti ügynöki tevékenység; a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (Bit.) 33. (1) bekezdés szerinti biztosításközvetítői tevékenység; a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (Mpt.) 22/A. -a szerinti tagszervezés; az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) 11/A. -a szerinti tagszervezés] végző társaságok egységes nyilvántartással kezeljék, feldolgozzák, azokat értékesítés és marketing, valamint promóciós és kockázatelemzési célra felhasználják az ezekhez szükséges mértékben, továbbá, hogy kizárólag e célból a vele szerződésben álló harmadik fél részére átadják. Továbbá hozzájárulunk ahhoz, hogy személyes adatainkat kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozással történő értékeléshez is felhasználják. Kijelentjük, hogy jelen nyilatkozatban az adatok átadására, kezelésére adott felhatalmazásunk önkéntesen történt, megfelelő tájékoztatáson alapul és tudomással bírunk arról, hogy az erre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi elérhetőségeken: Cím: 1138 Budapest, Váci út Fax: (06-1) Telefon: (06-1) szerződés 1. Szerződő felek A jelen Szerződés tekintetében szerződő felek egyrészről az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út , cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008, AXA Bank Europe, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Regisztrációs szám: , CBFA eng. sz.: A), mint Bank, másrészről a jelen Igénylési Kérelemben és Folyószámla- Szerződésben ként megnevezett (továbbiakban: és/vagy Számlatulajdonos), cselekvőképes természetes személy között jön létre Folyószámla- (Folyószámla-, illetve Kombi folyószámla- a továbbiakban együttesen: ) biztosítására. 2. Hatályba lépés tudomással bír arról, hogy a Bank a jelen szerződés megkötését követően a Folyószámla- Szerződésben (továbbiakban: Szerződés) rögzített adatainak ellenőrzése és a nyújtás kockázatának felmérése végett utólagos hitelvizsgálatot végez. A Felek megállapodnak abban, pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Bank az utólagos hitelvizsgálat alapján a ügyletet a Bank által kialakított bírálati szempontok alapján a jelen Szerződésben rögzített feltételekkel megfelelőnek minősítse. Ennek megfelelően a jelen Szerződés hatályba lépéséről és a biztosításáról a Bank írásbeli értesítést küld a részére. Az írásbeli értesítés tartalmazza a Bank által jóváhagyott összegét, illetve a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti irányadó kamat és kezelési költség mértékét. Az írásbeli értesítés - Folyószámla- Jóváhagyási Nyilatkozat - jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben az utólagos hitelvizsgálat eredményét a Bank nem minősíti megfelelőnek, úgy a jelen szerződés nem lép hatályba, hanem automatikusan megszűnik, amelyről Bank írásbeli értesítést - Folyószámla- Elutasító Nyilatkozat - küld a részére. 3. mértéke, elszámolások A összege csökkenthető, illetve felemelhető, ha a jövedelme tartósan vagy jelentősen csökken, illetve nő. A Bank a hiteljogviszony időtartama alatt jogosult az Ügyfél hitelképességét és teljesítőképességét felülvizsgálni, melynek eredményétől függően kezdeményezheti a jóváhagyott összegének leszállítását. A összegének egyoldalú leszállításáról a Bank a t 15 nappal a leszállítást megelőzően írásban értesíti. Amennyiben a a leszállításával nem ért egyet, erről legkésőbb a leszállítás hatálybalépésének napjáig, írásban köteles nyilatkozni a Bank részére. Ilyen nyilatkozat hiányában a leszállítása automatikusan életbe lép. Ha a összegének leszállítására vonatkozó szerződésmódosítást az Ügyfél nem fogadja el a Bank jogosult a szerződést rendes felmondási joga gyakorlásával megszüntetni. A összegének egyoldalú emeléséről a Bank a t 15 nappal az emelést megelőzően írásban értesíti. Amennyiben a a megemelt rendelkezésre tartására nem tart igényt, illetőleg kisebb mértékű emelésre tart igényt, erről legkésőbb a emelés hatálybalépésének napjáig, írásban köteles

6 6. oldal szerződés nyilatkozni a Bank részére. Ilyen nyilatkozat hiányában a megemelt automatikusan életbe lép. A a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond arról a jogáról, hogy a jelen Szerződést bármilyen jogcímen így különösen a Polgári Törvénykönyv 229. (1)-(2) bekezdései alapján megtámadja. A jelen Szerződés hatályba lépése esetén a Bank a jelen Szerződésben megállapított feltételekkel et biztosít részére, és amennyiben Banknál vezetett forint bankszámlája nem nyújt fedezetet az annak terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítésére, úgy a Bank ezen megbízásokat a terhére teljesíti. a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a ből igénybe vett Hitel és annak mindenkori járulékai Bank részére történő visszafizetésére. A Hitelt a a mindenkor fennálló szabad mértékéig automatikusan veheti igénybe. A rulírozó jellegű. A jogosult az igénybe vett és már visszafizetett összeget az időközbeni visszafizetések erejéig, a lejárat időpontjáig ismételten igénybe venni. Az igénybevett Hitelt a bankszámlára beérkező jóváírások automatikusan csökkentik. A nyújtásának feltétele, hogy a a Banknál forint Magánszámlával (továbbiakban: Magánszámla) rendelkezzen. Amennyiben a Magánszámla terhére adott fizetési megbízások teljesítéséhez a számlakövetelése nem nyújt fedezetet, a Bank a számla terhére érkezett fizetési megbízásokat az azonnali beszedési megbízás kivételével a külön rendelkezése nélkül - a terhére, legfeljebb a összege erejéig teljesíti. A megbízás teljesítéséhez igénybevett összeget a Bank kölcsönnek tekinti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a mindenkori (aktuális) mértékét. A Hitel igénybe vétele úgy történik, hogy a Bank a terhére automatikusan teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre a Bankszámla követel egyenlege nem nyújt fedezetet. Amennyiben a számlájára jóváírás érkezik, úgy elsődlegesen az esedékessé vált kamatok, díjak, költségek, kiegyenlítése történik és a Bank a egyéb megbízását csak ezt követően teljesíti, majd a megbízások teljesítése után megmaradt jóváírt összeget a terhére nyújtott kölcsön törlesztésére fordítja. A Bank jogosult a terhére beszedni a vel szemben fennálló - egyéb kölcsön jogviszonyból - származó bármely követelését is. tudomással bír arról és elfogadja, hogy amennyiben egyidejűleg több típusú, élő Folyószámla- Szerződése kapcsolódik ugyanazon Magánszámlához, a beszedési sorrend mindig a mindenkori hatályos vonatkozó Üzletszabályzat alapján kerül meghatározásra. 4.Életbiztosítással kapcsolatos rendelkezések Amennyiben a Folyószámla- Szerződés megkötésére különös tekintettel azért kerül sor, mivel a a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Kedvezményezetti nyilatkozatban megjelölt kötvényszámú Életbiztosítási Szerződést (a továbbiakban: Életbiztosítás) kötött, és azt jelen Folyószámla- Szerződés fedezetéül ajánlott fel, azt a Bankra engedményezte. Amennyiben a hez, mint annak fedezete, Életbiztosítás kerül bevonásra, jelen Folyószámla- Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Életbiztosításra és annak engedményezésére vonatkozó Nyilatkozat (Kedvezményezetti nyilatkozat). Ha a bevont fedezet értéke a folyósításkori értékéhez képest bármilyen okból csökken, a Bank jogosult fedezetkiegészítést kérni. A, amennyiben a Bank a fedezet kiegészítését kéri, a Bank levelének kézhezvételét követő 3, azaz három banki munkanapon belül köteles a fedezet kiegészítése iránt intézkedni. Amennyiben a a Bank részére nem tud megfelelő pótfedezetet biztosítani, a Bank jogosult a összegét a fedezet értékének megfelelően leszállítani, ez esetben a köteles a leszállított nek megfelelően az igénybevett kölcsönösszeget 3, azaz három banki munkanapon belül visszafizetni. A fedezet kiegészítésének elmulasztása esetén a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a a fedezetkiegészítési kötelezettségének nem kíván eleget tenni, úgy jogában áll a szerződést a felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül a szerződés alapján még fennálló teljes tartozásának megfizetése mellett azonnali hatállyal írásban felmondani. Ebben az esetben a fedezetkiegészítési kötelezettség az Ügyfelet nem terheli. Amennyiben adott Magánszámlához egyszerre több típusú kapcsolódik, bármely késedelme estén a Bank jogosult a Magánszámlához kapcsolódó fedezetek érvényesítését kezdeményezni, ez esetben az Ügyfél köteles a Bankkal maradéktalanul együttműködni és a fedezetek érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat haladéktalanul a Bank rendelkezésére bocsátani. A tudomásul veszi és elfogadja, hogy a futamideje alatt kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult: a Bank kedvezményezettként történő jelölését (elsődleges kedvezményezettségét) megváltoztatni, törölni, kötvénykölcsönt igényelni; az Életbiztosítást díjmentesen leszállítani, az Életbiztosítást újabb kölcsönnel terhelni, az Életbiztosítás rendszeres vagy egyszeri (eseti) díjainak részleges visszavásárlását kezdeményezni, a Szerződés teljes visszavásárlását kezdeményezni vagy a szerződő által felmondani; a szerződő személyét megváltoztatni; az Életbiztosítás egyéb feltételeinek a kedvezményezett Bankot hátrányosan érintő megváltoztatása. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy ha a a jelen Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem, vagy csak részben tesz eleget, a Bank egyoldalúan az életbiztosítás részvisszavásárlását, visszavásárlását kezdeményezze. tudomásul veszi, hogy az életbiztosításból származó szolgáltatásra Bank jogosult a jelen Szerződésből eredő mindenkori tőketartozás és járulékainak erejéig. 5. Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarítással kapcsolatos rendelkezések Amennyiben a Folyószámla- Szerződés megkötésére különös tekintettel azért kerül sor, mivel a a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Tagi lekötési nyilatkozatban megjelölt nyugdíjpénztári megtakarítást kötött (továbbiakban Önkéntes Nyugdíjpénztári Megtakarítás), és azt jelen Folyószámla- Szerződés fedezetéül ajánlott fel, azt a Bankra engedményezte. Amennyiben a hez, mint annak fedezete, nyugdíjpénztári megtakarítás kerül bevonásra, jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a megtakarításra és annak lekötésére vonatkozó Nyilatkozat (Tagi Lekötési Nyilatkozat). Amennyiben a fedezet értéke a Folyószámla- folyósításkori értékéhez képest bármilyen okból csökken, a Bank jogosult fedezetkiegészítést kérni. Ha a bevont fedezet értéke a folyósításkori értékéhez képest bármilyen okból csökken, a Bank jogosult a fedezet kiegészítését kérni. A, amennyiben a Bank a fedezet kiegészítését kéri, a Bank levelének kézhezvételét követő 3, azaz három banki munkanapon belül köteles a fedezet kiegészítése iránt intézkedni. Amennyiben a a Bank részére nem tud megfelelő pótfedezetet biztosítani, a Bank jogosult a összegét a fedezet értékének megfelelően leszállítani, ez esetben a köteles a leszállított nek megfelelően az igénybevett kölcsönösszeget 3, azaz három banki munkanapon belül visszafizetni. A fedezet kiegészítésének elmulasztása esetén a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a a fedezetkiegészítési kötelezettségének nem kíván eleget tenni, úgy jogában áll a szerződést a felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül a szerződés alapján még fennálló teljes tartozásának megfizetése mellett azonnali hatállyal írásban felmondani. Ebben az esetben a fedezetkiegészítési kötelezettség az Ügyfelet nem terheli. Amennyiben adott Magánszámlához egyszerre több típusú kapcsolódik, bármely késedelme estén a Bank jogosult a Magánszámlához kapcsolódó fedezetek érvényesítését kezdeményezni, ez esetben az Ügyfél köteles a Bankkal maradéktalanul együttműködni és a fedezetek érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat haladéktalanul a Bank rendelkezésére bocsátani. A tagi lekötésre egyebekben az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény és a végrehajtási rendeleteinek a tagi lekötésre vonatkozó és a Polgári törvénykönyv (Ptk.) zálogjogra vonatkozó szabályai érvényesek. A tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés futamideje alatt kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult: az Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarítás terhére lekötött tagi lekötésre vonatkozóan a Bank elsődleges kedvezményezettségét módosítani vagy megszüntetni, az Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarítást újabb kölcsönnel terhelni, Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarítás tekintetében: Tagi kölcsönt nem igényel. Értesíti a Bankot, amennyiben a Pénztárhoz a tagi lekötéssel érintett részre is kiterjedő szolgáltatási vagy kifizetési igényt nyújt be. Adós ilyen irányú igénye esetén azonnali elszámolási kötelezettsége keletkezik a Bankkal szemben, amelynek eredményeképpen a Bank vagy kéri a Pénztárt a tagi lekötés feloldására, vagy a tartozás egyéni számlával szembeni érvényesítésére. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy ha a a jelen Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem, vagy csak részben tesz eleget, a Bank egyoldalúan a tartozás önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlával szembeni érvényesítését kezdeményezze. Amennyiben a Hitelintézet a Szerződésben foglalt feltételek fennállása esetén igényt érvényesít a Tagi lekötéssel szemben, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az Egyéni számláról a teljesített volna felvételt, ami a hatályos jogszabályok szerint az érvényesített tőkerész után személyi jövedelem adó és egészségbiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettséget von maga után. 6. futamideje A Folyószámla- Szerződés futamideje 2 (két) év, melyet bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. Ameddig a Bank részéről ellenkező tartalmú értesítés nem érkezik, a szerződés automatikusan két-két évvel meghosszabbításra kerül. Amennyiben a Szerződéshez életbiztosítás került bevonásra a futamidő minden esetben igazodik az adott megtakarítás tartamához, illetve díjfizetési tartamához. Amennyiben a kapcsolódó pénzügyi megtakarítás tartam nélküli (élethosszig tartó) életbiztosítás, vagy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás a futamidő maximum tíz év lehet, melyet a Bank problémamentesség esetén automatikusan

7 7. oldal szerződés (külön értesítés nélkül) meghosszabbíthat újabb 10 évre. 7. Adatkezelés A a jelen igénylési kérelem és Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kölcsönigénylésen megadott adatai közül nevét, értesítési címét, mobiltelefon-számát, címét, valamint a által benyújtott, illetve benyújtásra kerülő dokumentumokon, nyomtatványokon, igazolásokon feltüntetett, valamint a későbbiekben megkötött szerződéseken, illetve azokhoz kapcsolódóan bármilyen formában megadott adatait a Bank tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok részére átadja. Az átadott adatokat a Szerződés fennállása alatt, illetve a Szerződés megszűnését követően a Bank vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott időtartamon belül a Bank és a Bank tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az adatokat az igénylés elutasítása esetén is a Bank és a Bank tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok vállalkozások az elutasítástól számított 10 évig marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék. a hozzájárulását (a kölcsön teljes kiegyenlítését és a (ügyfélkapcsolat) megszűnését követően) írásban bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, és kezdeményezheti a Bank és a Bank tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok által nyilvántartott adatainak a nyilvántartásból való törlését. kifejezetten elfogadja és megerősíti a vonatkozó Üzletszabályzat adatvédelemről és adatkezelésről szóló rendelkezéseit, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat. igénylő a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, betekinthet az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, illetve jogsérelem esetén tiltakozhat azok kezelése ellen, a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, az adatvédelmi biztoshoz, valamint bírósághoz fordulhat. 8. Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó nyilatkozatok A kijelenti, hogy a természetes személyekre kiterjedő Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó adatátadás céljáról, az adatkezelés szabályairól, az átadható adatok köréről és az igénybe vehető jogorvoslatokról szóló tájékoztatást a Szerződés megkötését megelőzően a Banktól megkapta, azt megismerte, és maradéktalanul tudomásul vette. 9. Egyéb rendelkezések A Banknak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hiteltartozásnak és járulékainak a felmondásról szóló értesítés postára adásától számított 15 napon belül visszafizetését követelni, amennyiben: a bármely vállalt kötelezettségét megszegi, a bármely jogcímen fennálló tartozását határidőre nem fizeti meg, a felróható magatartása miatt a szerződés további fenntartása a Banktól már nem várható el, a Ptk paragrafusában meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezett, a fizetőképessége tartósan és jelentősen csökken, a a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatban foglalt együttműködési, illetve tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, illetve megszegi. Amennyiben jelzálog alapú kölcsönnel egyidejűleg került igénylésre a abban az eseten is, ha: a a jelzálog alapú kölcsönszerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, a a jelzálog alapú kölcsönszerződésből fakadó bármely jogcímen fennálló tartozását határidőre nem fizeti meg, a felróható magatartása miatt a jelzálog alapú kölcsönszerződés további fenntartása a Banktól már nem várható el, a jelzálog alapú kölcsönszerződés vonatkozásában a Ptk paragrafusában meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezett, amennyiben a kölcsönszerződés nem kerül aláírásra, illetve annak folyósítása meghiúsul. Amennyiben a folyószámla- életbiztosítással kombinált - fentiekben meghatározottakon túl - a Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani akkor is, ha: a az Életbiztosítás díját nem a vonatkozó biztosítási szerződés szerint teljesíti, a Életbiztosítását a Biztosító vagy az Ügyfél felmondással vagy egyébként megszünteti, a Biztosító bármely ok miatt az Életbiztosítás alapján fennálló szolgáltatásának teljesítése alól mentesül, vagy a biztosítási összeg helyett más összeg megfizetésére köteles, a a fedezetkiegészítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. Amennyiben a folyószámla- önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással kombinált - fentiekben meghatározottakon túl - a Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani akkor is, ha: a szerződését a Nyugdíjpénztár felmondja, az Önkéntes Nyugdíjpénztár bármely oknál fogva a szolgáltatás teljesítése alól mentesül, a a fedezetkiegészítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. A a felmondási idő lejáratáig köteles fennálló tartozását rendezni. Ha a ezen időpontig teljes tartozását a hiteldíjjal együtt nem fizeti vissza, úgy a Bank jogosult a követelését a vel szemben bírósági úton érvényesíteni, valamint jogosult a folyószámla-hez kapcsolódó fedezetek tekintetében a jogait gyakorolni. A jelen Folyószámla- Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Bank a szerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezze, átruházza, tudomásul veszi, hogy a Bank ebből a célból tárgyalásokat folytathat és a Szerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltathat. tudomásul veszi továbbá, hogy az átruházással vagy a terhére folyósított kölcsön behajtásával kapcsolatosan felmerült többletköltségek a kölcsön járulékait képezik, és ezért ezek megfizetésére maradéktalanul köteles. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének és tartalmának. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári Törvénykönyv, a pénzforgalomról és bankhitelről szóló hatályos jogszabályok, valamint a Bank vonatkozó Üzletszabályzatai, illetve Hirdetményei az irányadóak. A a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bank vonatkozó Üzletszabályzatait, illetve Hirdetményeit megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti, valamint igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A jelen Folyószámla- Szerződésben szereplő fogalmak az Üzletszabályzatokban, illetve Hirdetményekben írtakkal azonos jelentéssel bírnak. Felek megállapodnak, hogy amennyiben közöttük jogvita merül fel a jelen igénylési kérelemmel és Folyószámla- Szerződéssel összefüggésben, az ilyen jogviták esetére a jelen pont következő bekezdésében meghatározott kivételekkel a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság három választottbírából álló tanácsának kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen Szerződés a választott bíráskodásról szóló évi LXXI. tv. szempontjából egyben választottbírósági szerződésnek is minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő pénzkövetelési igényüket fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a kötelezett ellentmondása folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. kijelenti, hogy a fentieket átolvasta, értelmezte, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

BA501m Számlanyitási kérelem

BA501m Számlanyitási kérelem BA501m / 20100720 IKTATÁSI SZÁM BA501m Számlanyitási kérelem Számlanyitási kérelem magánszemélyeknek 1. Számlaigénylés és kapcsolódó szolgáltatások kiválasztása 1.1 Számlaigénylés Magánszámla 18 éven felüliek

Részletesebben

209s. kölcsönkérelem

209s. kölcsönkérelem Iktatószám vonalkódjának helye ELL A000209000 Becsült kitöltési idő 25 perc kölcsönkérelem Kölcsönigénylő neve - Bank tölti ki (1) 465 65 65 www.axabank.hu 1. oldal ELL A000209001 Felvenni tervezett kölcsön

Részletesebben

209. kölcsönkérelem. (1) 465 65 65 www.axabank.hu. kölcsönkérelem. Iktatószám vonalkódjának helye. Becsült kitöltési idő 25 perc

209. kölcsönkérelem. (1) 465 65 65 www.axabank.hu. kölcsönkérelem. Iktatószám vonalkódjának helye. Becsült kitöltési idő 25 perc Iktatószám vonalkódjának helye Becsült kitöltési idő 25 perc Kölcsönigénylő neve - Bank tölti ki AXA Partner tölti ki C Partnercég neve vagy partnercég vonalkódja (1) 465 65 65 www.axabank.hu P Partnerkód

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Tervezett folyósítandó összeg Rezidens - a számlatulajdonos legalább egy éve tartózkodik Magyarországon

Tervezett folyósítandó összeg Rezidens - a számlatulajdonos legalább egy éve tartózkodik Magyarországon BA209 20110414 IKTATÁSI SZÁM BA209 Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem forint alapú jelzáloghitelhez 1. Felvenni tervezett kölcsön adatai 1.1 A kölcsön célja Szabadfelhasználás Saját hitelkiváltás Új lakás vásárlás

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. a Kombi Folyószámlahitelről. Már nem értékesített

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. a Kombi Folyószámlahitelről. Már nem értékesített TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ a Kombi Folyószámlahitelről Már nem értékesített OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. október 4. Hatályba lépés dátuma: 2016. november 1. Tartalomjegyzék Oldal 2 / 7 1. FOLYÓSZÁMLAHITEL...

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve Partner cég neve: Partner cég címe: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@monor.tksz.hu

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

ELLA hitelek másképp mint máshol. 209. kölcsönkérelem

ELLA hitelek másképp mint máshol. 209. kölcsönkérelem Iktatószám vonalkódjának helye E L L A 0 0 0 2 0 9 0 0 0 Becsült kitöltési idő 25 perc ELLA hitelek másképp mint máshol Kölcsönigénylő neve - ELLA Bank tölti ki ELLA Partner tölti ki C egyszerű gyors emberi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

BA209s Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem Hitelstaféta hitelhez

BA209s Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem Hitelstaféta hitelhez BA209 20141213 IKTATÁSI SZÁM BA209s Kölcsönkérelem Kölcsönkérelem Hitelstaféta hitelhez 1. Felvenni tervezett kölcsön adatai 1.1 A kölcsön célja Használt lakás vásárlás x 1.2 Igényelt kölcsön összege 1.3

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Kombi Folyószámlahitelről. Már nem értékesített

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Kombi Folyószámlahitelről. Már nem értékesített ÜZLETSZABÁLYZAT a Kombi Folyószámlahitelről Már nem értékesített OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. október 4. Hatályba lépés dátuma: 2016. november 1. Tartalomjegyzék Oldal 2 / 11 I. 1. 2. 3. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányosságra irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányosságra irányuló kérelmének elbírálásához Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Adóiroda 2045. Törökbálint, Kinizsi u. 29. GL Outlet Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: ado@torokbalint.hu

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap.

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap. SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

BELÉPÉSI NYILATKOZAT Egészség-és Önsegélyező Pénztár Vonalkód: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A 1395 Budapest, Pf.: 433. Tagszervező neve, kódja: E-mail: epinfo@dimenziocsoport.hu Fax: (1) 472 3241 Zöldszám: 06 80 201 418

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben