Védőnői tájékoztató. Juttatások II. Születések júniusban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Védőnői tájékoztató. Juttatások II. Születések 2011. júniusban"

Átírás

1 1

2 2

3 Védőnői tájékoztató Juttatások II. Az előző hónapban szó volt a családi pótlékról, a GYES-ről, a GYET-ről, az anyasági támogatásról és a családi kedvezményről. Most szó lesz a TGYÁS-ról (terhességi gyermekágyi segély) és a GYED-ről (gyermekgondozási díj). A tájékoztatás nem teljes körű, csak tájékoztató jellegű. TGYÁS (terhességi gyermekágyi segély): az a szülő nő jogosult rá, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt ÉS a biztosítás időtartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl táppénz/baleseti táppénz folyósításának ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül. A jogosultság megállapításához mindkét feltételnek meg kell felelni. Nem elég csak a két éven belüli 365 nap biztosítás. A TGYÁS a szülési szabadság idejére, vagyis 168 napra jár. A juttatást a szülés várható ideje előtt 28 nappal, vagy a szülés napjától lehet igényelni. Hol lehet igényelni? Ha a munkáltató rendelkezik TB kifizető hellyel, akkor a kifizetőhelyen. Ha nincs ilyen, vagy valaki egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozás telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél. Ha a munkáltató nem rendelkezik TB kifizető hellyel, az igényt akkor is hozzá kell eljuttatni, majd Ő továbbítja a megfelelő szerv felé. Az igényt az Igénybejelentés Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. Mellékelni kell a terhes gondozási kiskönyvet, a terhes-állományba vételről szóló orvosi igazolást, a szülést igazoló kórházi igazolást, a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát (ha a szüléstől veszik igénybe), a Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához elnevezésű nyomtatványt (ha a biztosítási jogviszony megszűnt), valamint igazolványt a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról. Az összege a jövedelem naptári napi átlagkeresetének 70 %-a. Ebből nyugdíj és egészségbiztosítási járadékot nem vonnak, de személyi jövedelemadó előleget igen. Késedelmes igénybejelentés esetén maximum 6 hónapra visszamenőleg lehet kérni a juttatást. GYED (gyermekgondozási díj): annak a biztosított szülőnek jár, aki a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően 365 napon át biztosított volt, valamint a TGYÁS-ban részesülő anya, akinek biztosítási jogviszonya a TGYÁS igénybevétele alatt szűnt meg. Az előzetes 365 napba beszámítható a biztosítás megszűnését követő táppénz/baleseti táppénz ideje, a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányidejéből 180 nap, valamint a rehabilitációs járadék folyósításának ideje. A gyermekgondozási díj a TGYÁS, illetve az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól jár a gyermeket szülő nő esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig. (A 2. életévtől a 3. év betöltéséig GYES igényelhető.) Az összege a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 %-a ( Ft). A maximális összegben megállapított GYED összegét minden év január 15-ig felülvizsgálják és a tárgyévre érvényes összeghatárnak megfelelően január 1-től ismét megállapítják. A juttatásból 10% nyugdíjjárulékot és személyi jövedelemadó előleget vonnak. A GYED folyósítási ideje alatt kereső tevékenységet nem lehet folytatni még napi 4 órában sem. A gyermeket bölcsődében sem lehet elhelyezni, kivétel, ha ez rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezés. Az igénybejelentést a munkáltatóhoz, a kincstárhoz, egyéni vállalkozó esetén a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervéhez kell benyújtani. Ha az anya biztosítási jogviszonya a TGYÁS alatt szűnt meg, az igénylést akkor is a volt munkáltatóhoz kell benyújtani, és csatolni kell a munkaviszony megszűnésekor kapott Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához elnevezésű nyomtatványt. Az igényléshez továbbá be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, a magánnyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozatot, örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, gyám esetén a gyámkirendelő nyilatkozatot. Az igény a bejelentés napjától visszamenőleg maximum 6 hónapra érvényesíthető. További információk a gatas oldalon. A nyomtatványok innen is letölthetőek. Születések júniusban Dubecz András, Csucsiné Tordai Noémi védőnő szülei: Vargacz Viktória és Dubecz István Szabó Vivien, Bule Alina, szülei: Vadászi Veronika és Szabó Sándor szülei: Szentgyörgyi Mária és Bangó László Juhász Lilla, szülei: Gyurcsák Viktória és Juhász Gábor 3

4 Kétszeres ünnep az Árpád úti óvodában június 10-én került sor a felújított Árpád úti óvoda ünnepélyes átadására. Tápiószecső első olyan nevelési intézménye ez, amely óvoda céljából épült 1976-ban, éppen 35 éve. Az intézmény nevében Dósa Anna intézményvezető köszöntötte a meghívott vendégeket. Az ünnepség a felújított épület felszentelésével vette kezdetét: Dóbiás Zalán atya celebrálta a szertartást, melyen együtt imádkoztunk az óvodáért. Ezt követően az óvodások műsorát láthattuk: versekkel, játékokkal, énekkel, tánccal kápráztattak el mindenkit. Vendégszereplőként olyan első osztályos gyerekek színesítették a műsort, akik tavaly még ide jártak óvodába. Anka László alpolgármester úr megnyitó beszédében a magyarországi óvodaépítésekről ejtett szót, majd a tápiószecsői óvodák létesítésének történetét ismertette a jelenlévőkkel. Óvodai hírek 4 Az óvodaépület felújítására önkormányzatunk 2010-ben nyert pályázaton Ft-ot. A kivitelezés két lépcsőben történt: őszén újult meg az óvoda belseje, majd idén a külső munkák készültek el. A teljes felújítás mintegy 19,9 millió Ft-ba került, melyhez a 6,5 millió Ft-os önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. Szép pillanat volt, amikor az első ebből az óvodából iskolába menő gyerekek (ma már tisztes családanyák és családapák) köszöntötték egykori óvó nénijüket, dadusukat. Az eseményt egy kis vendéglátás zárta az intézmény dolgozóinak jóvoltából. Ez kiváló alkalmat adott a meghívott vendégeknek egy kis beszélgetésre, a felújított épület megtekintésére, régi fényképek nézegetésére. Gál Csaba Képviselő (egykori Árpád úti óvodás) Méltatlanul elhallgatott nagyjainkra emlékezünk! 1 Nyirő József (1889. július 28., Székelyzsombor október 16., Madrid), az egyik legnagyobb erdélyi magyar író, volt katolikus plébános pap, később újságíró. Tanulmányait a székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumban kezdte, majd a gyulafehérvári papnevelő intézetben és a bécsi Pazmaneumban tanult ben Nagyszebenben pappá szentelték, itt hittant oktatott egészen 1915-ig, amikor is kinevezték Kolozs megyei Kide község plébánosává ben, amikor Erdély a magyar állami keretből a román állami keretbe került, kilépett az egyházi rendből, és feleségül vette ifjúkori nagy szerelmét. A papi rendből való kilépése után, a római katolikus egyház exkommunikálta. Először a megélhetése miatt Kidében malmot bérelt, ezzel tartotta fenn magát és családját, három gyermekét, majd az elkövetkező tíz évben a kolozsvári Keleti Újság-nál újságíróként dolgozott. Publikált hazai, majd emigrációja idején nyugati lapoknak ben Jézusfaragó ember címmel megjelennek legkorábbi novellái, ami népszerűséget hozott neki, mind Erdélyben, mind Magyarországon ben visszavonult gazdálkodni a Nagyküküllő megyei Alsórákos községbe, ahol nyolc hold földet örökölt, de az újságírást is folytatta ben erdélyi képviselőként Budapestre költözött ahol a Magyar Erő című hazafias, háborús, képes hetilapot szerkesztette ben megkapta a legrangosabb hazai irodalmi kitüntetést, a Corvin koszorút Tamási Áronnal, Koós Károllyal, báró Kemény Jánossal egyetemben ben Németországba menekült, majd 1950-ben Madridba költözött, ahol újfent katolikus pap, majd szerzetes lett ben a clevelandi Kossuth Lajos Könyvkiadót alapítja meg, annak elnökeként. Nyirő József műveiről: Balladás hangvételű, drámai erejű, novelláiban és regényeiben különös figyelmet szentelt a táj, a természet leírására: részletesen mutatja be a szereplőket körülvevő növény és állatvilágot, kitérve az évszak jellegzetességeire, az állatok viselkedésére, az emberben keltett érzésekre. A történetek cselekményei túlnyomórészt a hegyekben, erdőkben, székely falvakban játszódnak le, a szereplők pedig hétköznapi egyszerű emberek, hétköznapi történetekkel. A Nyirő novellák jellegzetessége az egyszerű, falusi ember életének a fordulópontjainak a bemutatása: az élet és halál, a munka és az emberek közti viszonyok melyeket ösztönök és természeti erők irányítanak. A történetek a környezet részletes leírásával kezdődnek, de a szereplőt körülvevő természet bemutatása a történettel párhuzamosan folytatódik. A táj részletes leírása után az éppen folyamatban levő történet közepén találja magát az olvasó, mintha messziről épp most érkezett vendég hirtelen betoppanna a házba, nem tudván semmit az adott helyzet kialakulásáról. A trianoni csapást követően Magyarország és Erdély további sorsába elsősorban az élvonalbeli írók csoportja: Kuncz Aladár, Kós Károly, Reményik Sándor,Tamási Áron, Dsida Jenő és Nyírő József lehelt életet, nélkülük az egész térség néma, idegen tájjá dermedt volna, magán viselve a nyilvánvaló nemzetpusztulás visszavonhatatlan jeleit.

5 Az emigrációban írt művei, nem annyira az erdélyi sajátosságokra, még kevésbé az elkülönülésre, hanem a magyar egységre tette a hangsúlyt, szétdaraboltságban is egynek és oszthatatlannak láttaláttatja nemzetét, hazáját. Kevés hazai tollforgatóban lobogott olyan magas lánggal a nemzeti és keresztény tudat, mint az említett népszerű íróban. Nyírő kétségtelenül antikommunista volt, ugyanúgy, mint Wass Albert vagy Márai Sándor, nem véletlenül lettek az említettek az 1945 utáni emigrációs magyar irodalom vezéralakjai. Így írt erről karácsonyán, szavai ma is aktuálisak: "...hogy idejutott Magyarország, önmagunkban keressük az okot. A magyar öntudat és történelmi tisztánlátás hiányzott otthon is és hiányzik sokakból, még most is. A HAZA, a történelem, a Himnusz nem volt lényeg, élő valóság a legtöbb emberben, hanem csak forma, külsőség, jelszó, eszköz, térkép. Nem vallás, csak templomba járás. Ugyanakkor minden importált, tőlünk idegen, ártalmas rendszerre, divatra, jelszóra, mozgalomra, minden téren gondolkodás nélkül kaphatóak voltunk. Olyan zöldséget nem lehetett kiötleni sehol a földön, aminek követője ne lett volna Magyarországon (lásd liberalizmus)...a szociáldemokrata szociáldemokratább volt marxnál, a kommunista, kommunistább leninnél. Magyarországért nem! De a nemzetköziségért (internacionalizmusért) börtönt tudott szenvedni és fanatikusan meg is halni érte..." Megjelent művei: Jézusfaragó ember (novellák) Isten igájában (önéletrajzi regény) A sibói bölény (regény) Kopjafák (novellák) Székelyek (novellák) Az én népem (regény) Uz Bence (regény) Trianoni emlékezés! Havasok könyve (novellák) Júlia szép leány (színpadi ballada) Mádéfalvi veszedelem (regény) Néma küzdelem (regény) Zöld csillag (regény) Az elszántak (regény) Íme az emberek (regény) Mi az igazság Erdély esetében? (gyűjtemény) MÁTÉ, A KUTYA - ismertető Nyirő József végső fohásza a magyarságért: "Tégy velem, amit jónak látsz, de áldd meg ezeket a magyarokat és minden magyarokat, fizess nekik bőségesen, mindig rajtuk és sorsukon legyen a szemed, vezesd vissza újra szép Magyarországba, az örömnek és békességnek elveszett világába s mondd meg a búzának, hogy kétszeresre nőjön számukra, tanítsd meg a madarat nekik dalolni, törüld le a pusztulás, szenvedés és halál ítéletét a homlokukról, ne engedj egyet is elveszni közülük, aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkukon, virágozzanak ki nagy magyar erények, és erdők fái, szünjön meg minden igaztalanság és áldás fakadjon számunkra minden elejtett vércseppből és verejtékből. Értük legyen minden gyötrődésem, és elviselni négy embernek is sok szenvedésem... Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ..." 57 év elteltével, 2010-ben végre döntés született: az Ábel Alapítvány és a Székelyudvarhelyért Alapítvány a Nyirő család leszármazottaival együttműködésben, a Magyar Köztársaság támogatásával ebben az évben hazahozzák a madridi temetőből és Székelyudvarhelyen újratemetik Nyirő József hamvait, valamint az író szellemi hagyatékának méltó ápolása érdekében átfogó programsorozatot szerveznek. Dombi Nándor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke " Emlékezzünk együtt Tápiószecsőn Trianoni békediktátum 91. évfordulójának a tiszteletére" címmel a már hagyományossá váló emlékezést tartott az önkormányzat képviselő testülete és a helyi Wass Albert kulturális egyesület. Az ünnepi szentmise és a történelmi zászlófelvonást követően az ünneplő közönség előtt elhangzott beszédek, versek, színvonalas zenei körítéssel kerültek előadásra. A fiatalabb generáció képviselői most szembesültek először saját történelmének egykori gaztetteivel. A manipulált kommunikáció álvalósága hosszú évtizedek során kiszorította az emberek tudatából történelmünk legnagyobb szégyenfoltját, amit a közelmúltig igyekeztek a történelmi valóságától mélyen kisebbre értékelni. Hazánk területének, állampolgárainak földi javainak, iparának, valamint infrastruktúrájának nagy részének elvesztése soha be nem gyógyuló sebeket ejtett a magyarságnak. A műsor első része után a civil szervezetek, pártok és a megemlékezők elhelyezték a 5 megemlékezés virágait. A koszorúzás után került sor a Művelődési ház nagytermében, Takaró Mihály irodalomtörténész, Oberfrank Pál színművész, Dsupin Pál népzenész," Csak egy éjszakára" című előadására amely méltó visszatekintést adott a korabeli történésekre. Olyan magas színvonalú művészi történelmi és zenei előadást láttunk, hallottunk ami méltóképpen érzékeltette az ünnep hangulatát és ritka művészi produkcióval örvendeztette meg a megjelenteket, akik együtt énekelték végig a zenei produkciót. A műsor végén gyertyás felvonulással tisztelegtünk az elcsatolt országrészek tiszteletére, majd imádsággal, jelképezve az együvé tartozást, hogy egy nemzetet szét lehet szakítani de elválasztani soha nem " Törzsében székely volt, fia Hunniának Hűséges szolgája bomlott századának" / Tamási Áron/ László Béla

6 A Damjanich Művelődési Ház és a Nagycsaládosok Tápiószecsői Közhasznú Egyesülete nyári napközis tábort szervez augusztus 15-től 19-ig, naponta 9-órától 15 óráig a művelődési házban. Ízelítő a programból!!!! *Tápiószecső és környéke rejtett értékeinek felkutatása hagyományos módszerrel. *Betekintés a Farmosi vízi - világ rejtelmeibe. *Egy helyről 7 templom látványa *Régi, népi játékok megismerése *Játszóház *Gyere agyagot gyúrni- gyömöszölni! *Agyagszobor készítés. *Lovas program Tápiószentmártonban. *Ürgeöntés és visszaengedése a Paskomon. A tábor részvételi díja: 1.500,-ft/fő/nap, mely tartalmazza a napi kétszeri étkezést és a programok költségeit, összesen 7.500,-ft. Jelentkezési határidő: augusztus 10 A programok változtatásának a jogát fenntartjuk! (pl. rossz idő) Érdeklődni és jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a es telefonszámon. 6

7 A Damjanich Művelődési Ház program előzetese A Községháza felújítása miatt május 16-tól a művelődési házban dolgoznak a polgármesteri hivatal alkalmazottai. A Páva klubot állandóan, a Kondi klubot és a Nagytermet rendszeresen használják, így programokat nem nagyon lehet előre tervezni. Terveink szerint : Augusztus 20-a után mutatkozik be a Kókai Dalárda, Szeptemberben fellépnek a Tápiószelei Amatőr Színjátszók, Október 8- án a Nagykátai Amatőr Színjátszók mutatják be a Leszállás Párizsban c darabot. Október 10-én Bábszínház: Az aranytarajos kiskakas December 17-én a Tápiósápi Színjátszók az Isten pénze c. darabbal jönnek hozzánk. December 21-én Karácsonyi hangulat az egyedül élőknek A programok pontosítása után bővebb tájékoztatást adunk. A változtatás jogát fenntartjuk! 7

8 Jogi Kisokos Szinte minden nap vásárolunk az üzletekben és sajnos nagyon sokan nincsenek tisztában a fogyasztóként őket megillető jogokkal. Személyesen is tapasztaltam, hogy egy termék áraként két különböző érték volt feltüntetve a polcon és a pénztárban. Mit tehet ilyenkor a vevő? A fogyasztóvédelemről szóló törvény kimondja, hogy az üzletbe kihelyezett minden áru esetében fel kell tüntetni az eladási árat. Nagyon gyakori eset, hogy az üzletben a polcra kitett árunál még az olcsóbb akciós ár van kiírva, azonban a pénztárnál már az akció nélküli drágább árat számolják fel mivel az akció az előző napon már véget ért. Ezzel az üzletek jogszabálysértést követnek el, hiszen a törvény pontosan kimondja, hogy több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. Fentiek alapján ha a polcon még az akciós ár van feltüntetve akkor az üzlet köteles nekünk ezen az olcsóbb áron leszámlázni a terméket, függetlenül attól, hogy az az adott akciós ár már nincs érvényben és ezáltal a két ár közötti különbözet a cég kárát jelenti. Ebben az esetben a vásárló jogosult az alacsonyabb áron megvásárolni a terméket. Amennyiben a pénztáros nem hajlandó az alacsonyabb áron leszámlázni az árut úgy reklamációt lehet benyújtani. Ilyenkor jegyzőkönyvet vesznek fel az esetről, az úgynevezett Vásárlók könyvébe kell leírni a vevőnek a panaszát. Ezen panaszt a kereskedő köteles 30 napon belül írásban megválaszolni. Ha a vevő nem ért egyet a panaszára kapott válasszal akkor a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat ügyének kivizsgálása érdekében. A fogyasztóvédelmi hatóság kivizsgálja a Köszönöm a sok gratulációt és szeretetet.. amit a Rákóczi úti Óvoda fennállásának 65. évfordulójára rendezett ünnepségen kaptam. Nagy meglepetés volt számomra, hogy nyugdíjazásom után 10 évre díszoklevelet és Tápiószecsőért Emlékérmet kaptam, 40 éves szolgálati munkám után. Felemelő érzés volt, - annál is inkább mert úgy mentem el nyugdíjba, hogy a Hivatal akkori vezetőitől egy köszönő szó sem jutott számomra. Köszönöm a jelenlegi Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület tagjainak és annak az embernek, aki eszmei szerzője volt az egész ünnepség megszervezésének. Ő régi óvodás gyermekem, majd kolléganőm, később tagóvoda vezető, jelenleg pedig az intézmény vezetője, - Ő Tóth Károlyné, Ica óvó néni, akivel 24 évet dolgoztunk együtt. Köszönöm mindazoknak a kollégáknak, Lakossági tájékoztató Köszönet 8 panaszos ügyét és akár súlyos bírságot is kiszabhat a kereskedő felé. A fentiekből is látszik, hogy nagyon körültekintőnek kell lennie a kereskedőnek az akciós árak figyelemmel kísérésében hiszen komoly veszteséget könyvelhet el, ha nem távolítja el időben a már érvényét veszített alacsonyabb árat a polcokról. Ugyanakkor a vevőnek is tisztában kell lenni a helyzetével, hiszen ha ilyen helyzetbe kerül nem kell megijedni és a pénztárnál hagyni az árut csak azért mert már lejárt az akció ideje, nyugodtan hivatkozhat a törvény adta jogára, hogy a polcon feltüntetett alacsonyabb áron akarja megvásárolni a kiválasztott terméket. Amennyiben az adott témáról még többet szeretnének megtudni a , vagy a telefonszámon tudnak érdeklődni. A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Dr. Acsai Anetta Rita ügyvéd Több éve bevezették a bíróságokon az ítélkezési szünetet. Idén a bíróságokhoz hasonlóan a közigazgatásban is alkalmazzák ezt a szokást, így július 18-tól augusztus 22-ig hivatalos ügy intézése előtt érdeklődni kell az aktuális ügyfélfogadásról, mert ebben az időszakban a hivatalok csak ügyeleti rendszert tartanak fenn. ** munkatársaknak akik már nem Szecsőn dolgoznak, de eljöttek hogy együtt emlékezzünk, örüljünk egymásnak és minden kedves vendégnek, aki részt vett ezen a megható ünnepségen. Együtt örültünk a sok régi fényképnek, amin felfedeztük a mai nagymamák gyermeki arcát. Köszönöm a fáradságot, szervezést a feláldozott szombati napot -, szép műsort a kollégáknak, munkatársaknak. Tudom, sokszor leírtam a köszönöm szót, de csak így tudom kifejezni, mennyi meghitt, boldog percet, sok szeretetet kaptam ettől a naptól, amelyet életem végéig nagyon szép emlékként őrzök. Köszönetnyilvánítás Kolozs Sándorné Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Pásztor Józsefet (54) utolsó útjára elkísérték. Tisztelettel: a gyászoló család

9 A Helyőrségi Klubból jelentjük 9

10 10

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

Gyermekek utáni ellátások

Gyermekek utáni ellátások Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Gyermekek utáni ellátások Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 ÖSSZEFOGLALÓ 5 GYERMEKEK

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Az Erdélyi Gábor-díj

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó!

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó! Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek 2014 SZÜLÉS GYERMEKKEL OTTHON TÖLTÖTT ÉVEK MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉS A GYERMEK ELLÁTÁSA, TANÍTTATÁSA BETEG GYERMEK NAGYCSALÁD LAKHATÁS UTAZÁS PIHENÉS

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Tisztelt Olvasó! 2013-ban új feladatok várnak az önkormányzatokra. A változó jogszabályoknak meg kell felelnünk, amelyek közül elsősorban a közigazgatási

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

APRÓ HÍREK (3.OLDAL)

APRÓ HÍREK (3.OLDAL) APRÓ HÍREK (3.OLDAL) KÖZBIZTONSÁGI HÍREK (4.OLDAL) Közéleti havilap www.piliscsaba.hu XXII. évfolyam 2. szám 2012. február MARKÓ BÉLA - ROMÁNIA MINISZTERELNÖK- HELYETTESE PILISCSABÁN (12. OLDAL) A SZERETETBŐL

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Polgármesteri tájékoztató Zöldhulladék elszállításáról Tápiószecsőn idén már nem szállítja el a

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 8. szám 2013. augusztus Tájékoztatás a Dózsa és Téglagyár utcai vasúti

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

2014. október Ára: 195 Ft XX. évfolyam 10. szám

2014. október Ára: 195 Ft XX. évfolyam 10. szám 2014. október Ára: 195 Ft XX. évfolyam 10. szám 2 2014. október Szeptember utolsó péntekén 2014-ben is megrendezésre került a Kutatók éjszakája, idén kilencedik alkalommal. Ebben az évben ez a nem mindennapi

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben