BÉR- ÉS BÉRTEHER-REFORM. (Részletes GKI-javaslat) Budapest, február 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉR- ÉS BÉRTEHER-REFORM. (Részletes GKI-javaslat) Budapest, 2008. február 27."

Átírás

1 BÉR- ÉS BÉRTEHER-REFORM (Részletes GKI-javaslat) Budapest, február 27.

2

3 1 A foglalkoztatás közteherviselési rendszere kulcsszerepet játszik az adó- és járulékrendszer egészének működésében, itt realizálódik az összes közteherbevétel mintegy fele, ugyanakkor ezen a területen a legsúlyosabbak jelenleg a problémák is. A gazdaság működésének elemzése során a szürke és fekete foglalkoztatás léte, a bér-versenyképesség romlása ugyancsak nagy súllyal merül fel, de az igazságosság, a méltányosság érvényesülése is leginkább a foglalkoztatás közterheit tekintve kérdőjeleződik meg, sőt még az adózás bonyolultsága is leginkább itt jellemző. Mindezekre tekintettel a jelen javaslat kizárólag az adórendszeri problémák szívére, a foglalkoztatás közterheinek rendszerére fókuszál. I. MIÉRT KELL BÉR ÉS BÉRTEHER REFORM? Az átlagbérek közterheit tekintve 2006-ban Magyarországon az EU országok között a harmadik legmagasabb volt az un. bér-adóék (a teljes a biztosítási munkáltatói járulékokkal együtt számított bérköltségen belül a közterhek aránya) 51%. A hasonló adatok a környező versenytársaknál: Lengyelország 43,7%, Csehország 42,6%, Szlovákia 38,5%. Ez Magyarországon ráadásul 2007-ben legalább kb. 2 százalékponttal tovább emelkedett. A magyar személyi jövedelemadó rendszer torzulását jól mutatja, hogy ban a 4,5 millió adóköteles jövedelmet szerző állampolgárból csak kevesebb mint 1 millió vallott be évi 2 millió forint feletti jövedelmet és ők fizették meg az összes SZJA tömegének 79%-át. Az összes SZJA bevétel 30%-a pedig a 6 millió forint feletti éves jövedelmű 2,5%-tól származott. Eközben 1 millió ember egyáltalán nem fizetett adót, míg a főállású egyéni vállalkozások bevallott éves átlagos jövedelme nem érte el a 700 ezer forintot sem. Az előbb említett versenytárs országokban sehol sincs ilyen szélsőséges jövedelem-eloszlás. A bér-adóék (az szja-val, a tb járulékokkal, a munkaadói-munkavállalói járulékokkal számítva, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás nélkül) az egyes jövedelmi sávokban hullámzóan alakul. A marginális bér-adóék (2008) Éves jövedelem (ezer forint) Bér-adóék (%) A marginális adóék az SZJA sávhatár miatt igen alacsony szinten, az átlagkeresetek (2007-ben 185 ezer forint/hó) háromnegyedénél, vagyis 140 ezer forint havi kereset után 72%-ra ugrik fel! A kialakult helyzet teljesen értelmetlen. Ez praktikusan azt jelenti, hogy egy 100 ezer forintos havi bérű alkalmazott 10 ezer forintos teljesen bruttó béremeléséből 50% megy el közteherre, de ugyanekkora béremelés egy 150 ezer forintos keresetű dolgozónál már 72%-ban a közteherviselést gazdagítja! Majd 230 ezer felett ez lemegy 65%-ra, 600 ezer felett pedig 61%-ra!

4 2 Külön probléma, hogy az átlagkereset háromnegyedétől széles körben 70%-ot meghaladó közteherelvonáson belül az egyén szempontjából csak alig fele részben jár többletszolgáltatás a többletbefizetés fejében. A személyi jövedelemadó terheken felül (ahol ez magától értetődő) a természetbeni egészségügyi ellátásért fizetett 9%-os jövedelemelvonás is hasonló szerepet tölt be, hiszen ez azonos biztosítást jelent minden foglalkoztatott számára. Elvileg az egészségbiztosítás értelmezhető úgy is, hogy a foglalkoztatottak befizetései fedezik saját gyermekkori, illetve időskori ellátásukat is, de ebből jelentős járulékemelési kényszer keletkezne. Ez jelenleg nyilván irreális modell lenne, ezért már ma is évi több mint 300 milliárd forintot fizet a költségvetés a nem-foglalkoztatottak széles rétegeinek biztosítása után, a hozzájárulás mértékrendszere azonban esetleges. A helyzet igazságtalanságát jelzi, hogy ezért a fejenként kb. havi 10 ezer forintos önköltséget jelentő biztosításért a minimálbéren bejelentett biztosított kb. havi 8 ezer, míg az átlagkeresetet kimutató biztosított 19 ezer forintot, az átlagkereset kétszeresét kereső 35 ezer, az átlagkereset négyszeresét kereső havi 69 ezer forintot fizet. A foglalkoztatáshoz tapadó közteherviselési rendszer fenti kedvezőtlen sajátosságai tükröződnek a bérek és bérköltségek aránytalanságaiban. Magyarországon rendkívül sok a nagyon alacsony bérű és viszonylag kevés az átlagbér környéki alkalmazott. Ebben jelentős szerepe van a bőven az átlagbér alatt megugró marginális adótehernek. A hivatalos bérarányokat jelentősen torzítja a bérekben nem megjelenő (vállalkozásokban elköltségelt, változatos formákban legálisan kivett, illetve a fekete gazdaságban mozgó) kvázi munkajövedelmek léte is ban a magyar átlagos havi bérköltség 947 euro volt, szemben az 1028 euros cseh, 890 euros lengyel, 775 euros szlovák (és 414 euros román) adattal. Már nem vagyunk olcsók! A relatív versenyhelyzet a magasabb nettó jövedelmet igénylő munkakörökben az átlagosnál is rosszabb. Emellett az egész rendszer hihetetlenül és feleslegesen bonyolult. Mindebből következően: A közepes és magasabb képzettséget, szaktudást igénylő, a gazdasági növekedésben kulcsszerepet játszó foglalkoztatottak alkalmazásának költségeit a magyar közteherviselési rendszer extra módon drágítja a környező országokban rárakodó terhekhez képest. Mindez versenyhátrányt jelent a külföldi befektetésekért folyó versenyben, de még a nagyobb cégek egy részét is a kulcs tevékenységeik részbeni áttelepítésére (illetve a személyes jövedelmek külföldi realizálására) inspirálhatja. A rendkívül magas bérék (továbbá a járulék-befizetések és az ellátások közötti részleges, illetve nem átlátható kapcsolat) egyszerre oka és következménye a szürke foglalkoztatásnak. A közteherviselés fő gondja a szürke mutyi minden jövedelemsávban és az emiatt is irdatlanul magas adókulcsok. Az alacsony jövedelmet bevallók jelentős része, talán közel fele is igazából más formákban veszi ki többletjövedelmét, közteherviselési részvétele ehhez mérten kiugróan alacsony. A magasabb jövedelmet bevallók jelentős része is ugyanezt

5 3 a kettősséget érvényesíti. (Erre utal, hogy az 5 fő feletti vállalkozásoknál ban foglalkoztatott 1,9 millió embernek csak 21%-a volt az évi 2 millió forint átlagkereseti szint felett.) Az elmúlt évek tapasztalatai nem igazolták, hogy a minimálbér SZJA mentesítése lényeges pozitív hatást gyakorolt volna a foglalkoztatás növekedésére (ugyanakkor a munkavállalók és az önfoglalkoztatók széles körének biztosított olcsó közteher mellett lehetőséget a szürke gazdaságban való létezésre). Az alacsony képzettségűek foglalkoztatásának bővítése kiemelt társadalompolitikai cél, ennek elérésére azonban az általános adózási eszközök kevéssé alkalmasak; a közoktatásnak, az átképzésnek, a szociális támogatások munkavégzéshez kötésének, a közmunkaprogramoknak és az ezekhez igazodó célzott járulékkedvezményeknek nagyobb hatékonysága lehet. II. A JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK IRÁNYAI A gazdaság és a társadalom számára - a jelenlegi bizonytalan nemzetközi pénzpiaci környezetben különösen - elsődleges érdek a konvergencia program sikeres teljesítése, ami a mozgásteret szűkké teszi. Ezért mélyreható változások pusztán adócsökkentések révén nem érhetőek el, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherviselés átalakításához szükség van a gazdaság és a foglalkoztatás kifehéredéséből, illetve a költségvetési kiadások csökkentéséből fakadó, átcsoportosítható forrásokra is. A javasolt változtatásokra csak ilyen környezetben kerülhet sor. A/ A foglalkoztatás közteherviselési rendszerében szükségesnek tartott változtatások fő jellemzői: 1. Egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb, serkentő-ösztönző jellegű, fehéredést elősegítő, igazságosabb rendszer. Ez adóbázis szélesítést és adókulcs-csökkentést jelent. 2. Az átlagkereset másfélszereséig-kétszereséig csak alacsony SZJA kulcs és a teljes bérköltségre vetítve legfeljebb 50%-os bérék lehet. Ezen jövedelemszint felett se haladja meg a terhelés a 60%-ot. E nélkül aligha remélhető bármilyen komolyabb fehéredés, illetve a képzett munkavállalók tekintetében a költségversenyképesség komolyabb javulása. 3. Az alkalmazotti adójóváírás mai rendszerét fel kell váltani egy legalább az alkalmazottakra érvényes 0%-os első kulccsal. (Ezzel kiiktatható az adójóváírási lehetőség fokozatos csökkenéséből, kivezetéséből adódó növekvő adóterhelés problémája.) Ez az adókedvezmény a mainál jóval alacsonyabb jövedelemszinthez tartozzon. 4. A természetbeni egészségügy ellátások finanszírozását fix összegű, mindenki által fizetett kártyapénzzel kell megoldani, ennek kulcsszerepe van az adóék csökkenthetőségében.

6 4 5. A szolidaritás érvényesítésére az államnak kell megfizetnie a fix összegű kártyapénzt a nyugdíjasok, gyerekek, szociálisan rászorultak után. Ennek forrásaként az SZJA terhek arányát növelni indokolt a foglalkoztatás közterhein belül. Progresszív SZJA rendszert kell társítani a természetbeni juttatásokra nézve mindenkinek azonos biztosítást nyújtó fix összegű egészségbiztosítással, illetve a jövedelmek és a szolgáltatások arányosságát fenntartó (de a tetején enyhe degresszióval, ill. szolgáltatási plafonnal működő ) nyugdíjbiztosítással. 6. A kötelező nyugdíjrendszerben való részvételt (természetesen nyugdíjszolgáltatás nyújtásával együtt) meghatározott befizetési tömeg eléréséig (átlagjövedelem kétszerese vagy négyszerese) meg kell követelni a tőkejövedelmek után is (olyan mértékben, hogy a bér vagy a tőkejövedelemnek álcázott bérjövedelem kifizetés azonos terhet jelentsen), kivéve a kamatjövedelmeket. Ugyanakkor az ezen jövedelmek utáni, ellátással nem összekapcsolt egészségbiztosítást illető befizetéseket (eho) meg kell szüntetni. Így megszűnik az érdekeltség a munkajövedelem tőkejövedelemmé álcázásában. Hasonló elveket kell érvényesíteni az EVA-ban is. 7. Erős fehérítési nyomás indokolt mind az alkalmazottaknál, mind a munkáltatóknál, mind pedig az önfoglalkoztatóknál. Így indokolt a cafeteria kifizetések után legalább 10%-os társasági adó megfizettetése, a cégautókon keresztüli jövedelem kivét megnehezítése, stb. B/ A bérarányokban szükségesnek tartott változások 1. A minimálbér kétszerese feletti jövedelműek foglalkoztatásának költségeit csökkenteni kell. Ennek eszköze az átállás évében ezen körben a bérfejlesztés elmaradása, illetve a továbbiakban a bruttó/ nettó bérek munkaadó szempontjából lényegesen kedvezőbb aránya. A nettó kereset az átállás évében így is nő, később meg sokkal olcsóbban emelhető. 2. A minimálbér kétszerese alatti jövedelműek legális foglalkoztatásánál az államnak a munkavállalók helyzetét kell erősítenie, elérve, hogy magasabb legális bérek legyenek, amiből több marad a borítékban és több közterhet is tudnak fizetni, amihez magasabb későbbi nyugdíjellátás is tartozik. Ez a törekvés egyenes folytatása lenne a minimálbér kétszerese után már 2006 óta megkívánt járulék befizetésnek. Ennek lehetőségét a cégek nagy része számára az 1. pont teremti meg, ugyanakkor a fehérítésre is számítani lehet. 3. Ahol a piaci helyzet miatt nagyon alacsony átlagbér nem teszi lehetővé a magasabb bérek kigazdálkodását, továbbá a foglalkoztatás bővítése érdekében az állam átmeneti, vagy esetenként tartós teherátvállalást nyújthat a munkaadók részére.

7 5 C/ A szuperbruttósítás szerepe a fenti változások elérésében. 1. A szuperbruttósítás (a mai munkaadói járulékok beépítése a bérekbe és minden társadalombiztosítási közteher munkavállalói teherré alakítása) átláthatóvá és egyszerűvé teszi a foglalkoztatás utáni közteherviselést, igazodik a mai vállalkozói logikához is. A különböző fizetési kötelezettségek azonos alapra kerülnek, az adók száma csökkenthető, s mindez önmagában is kedvezményszűkítő hatású. 2. A szuperbruttó bér az eddigi bruttó bérnél kb. egyharmaddal magasabb, ezért az erre vetített közteherviselési kulcsok viszonylag alacsonyabbak lehetnek. Ez pszichológiai előny és megkönnyíti az átrendezés megvalósítását. (De fontos: a javaslat szerint a közterhek valóban csökkennek! Csak eddig a munkavállalók a munkáltatói bérterheket nem ismerték!) 3. A szuperbruttó bérnél megszűnik a munkáltató és a munkavállaló közötti adóalku-koalíció. A munkáltató kevésbé lesz érdekelt az illegális foglalkoztatáshoz kapcsolódó nagy összegű büntetések veszélyének felvállalásában (mert ő lényegében már nem fizet a foglalkoztatás után adót). III. A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK JANUÁR 1-I BEVEZETÉS ESETÉN 1. A jelenlegi bérek (keresetek) technikai szuperbruttósítása, ahol az átállási szabály: jelenlegi bruttó bér x 1,32 + havi 1950 Ft. 2. A fizetések technikai szuper bruttósítása utáni jövedelemre január 1- től az alábbi közterhek érvényesülnek: az SZJA 20% az átlagjövedelem másfél-kétszereséig, efölött 30% az átlagjövedelem három-négyszereséig, majd 35%; az SZJA rendszerében személyi legalább alkalmazotti adómentesség (0 kulcs) évi 750 ezer forint jelenlegi jövedelemig (itt nincs bruttósítás); praktikusan 150 ezer forint éves adókedvezmény érvényesül; a százalékos tb teher az átlagjövedelem három-négyszereséig 30%, e fölött pedig 25% (ezen belül 25%, ill. 20% a nyugdíjjárulék, amiből az átlagjövedelem három-négyszereséig 6% kerül a magánnyugdíj pénztárakba; 2-3% a pénzbeli egészségügyi ellátásokat finanszírozza, míg 2-3% a Munkaerő Piaci Alapba kerül); mindenki havi 10 ezer forintos egészségügyi fix összegű terhet (kártyapénzt) fizet; a nyugdíjas, a gyerek, a szociálisan rászoruló után az állam fizeti ezt; az SZJA-hoz kapcsolódó 4%-os szolidaritási adó megszűnik; a tőkejövedelmek után (a kamatot kivéve) 25%-os SZJA és a tőkejövedelem fele után 25%-os nyugdíjjárulék és nyugellátás érvényesül mindaddig, amíg a biztosított utáni összes befizetett nyugdíjjárulék nem éri el az átlagjövedelem

8 6 kétszereséhez (négyszereséhez) tartozó nyugdíjjárulék szintet. Ez alkotmányossági okokból jogtechnikailag lehet adóelvonás is, de a lényeg az, hogy részben nyugellátás is jár érte. (Az eddig itt alkalmazott százalékos egészségügyi hozzájárulás megszűnik.) Hasonló nyugdíjjárulék és nyugellátás érvényesíthető az EVA-ban működőknél. 3. Az ÉT-ben 2008-ban olyan megállapodás születése kívánatos (ez feltétele a reformnak), ami szerint: a 2008 október-decemberi fizetéseket, adókat és járulékokat szuperbruttósítva is kimutatják és az ebből kiinduló bruttósítást januárban végrehajtják, összhangban az erről rendelkező törvénnyel. a 2009 januári bérfejlesztésekkel: - a korábbi évi 1,8 millió forint alatti fizetéseknél megvalósítják az átállás miatti kiesések teljes kompenzálását (felhasználva erre a központi költségvetés által nyújtott esetleges támogatást is) és ezen felül az év során további 5-8%-os bérfejlesztést ajánlanak, ami együttesen és átlagosan ebben a körben 15-23% körüli bérfejlesztést jelent, - az ennél magasabb fizetéseknél jellemzően nem emelik a béreket, mert ott így is 5-23% közötti nettó béremelkedés megy végbe. az új szuperbruttó minimálbér a fentiekkel összhangban 2009-től 113 ezer forint lesz. éves bruttó A bérek alakulása néhány kitüntetett értéknél (ezer forintban) tényleges havi bruttó havi nettó éves szuper bruttó számított havi szuper bruttó havi szuper nettó évi béremelés után éves szuper bruttó havi szuper bruttó havi szuper nettó Minimálbér Váltópont* Átlagbér (2007) * Váltópont: az a jövedelemszint, ahonnan kezdve a szuperbruttósítás és az adóváltozások nettó kereseti hatása pozitív. 4. A szuperbruttósítást törvény írja elő és a törvény az így számított bérre vonatkoztatja a bércsökkentés tilalmára vonatkozó Munka Törvénykönyve előírásokat. Az alacsony béreknél az adóbázis szélesítését ellensúlyozó béremelés teljes végrehajtását a munkaadók vállalják magukra egy ÉT egyezség alapján, ennek megvalósításához a normatív feltételeket rögzítő pályázati rendszer keretében támogatást kaphatnak. A bruttósítás korrekt végrehajtását ezen pályázat keretében ellenőrzik, de más állami pályázatokon, közbeszerzési eljárásokban való részvételnek is feltétele lesz a rendezett munkaügyi kapcsolatok megléte (amibe beleszámít a bruttósítás korrekt végrehajtása is).

9 7 IV. A KOMPENZÁCIÓS MECHANIZMUS 1. A foglalkoztatottak nettó jövedelmét tekintve a bruttósításból és a közteherváltozásból adódó (tehát 2009-es béremelés nélküli!) átváltási pont a vesztesek és nyertesek között 2009-es bérszinten a minimálbér kétszeresénél, évi 1,8 millió forint (mai értelemben vett bruttó) jövedelemnél van. Nyer a bruttósítás és az adóváltozások révén a költségvetési szférában 520 ezer, az 5 fő feletti foglalkoztatóknál a versenyszférában 800 ezer ember (illetve az 5 fő alatti cégeknél néhány tízezer alkalmazott). Ez összességében közel 1,4 millió foglalkoztatott, náluk a nettó béremelkedés 5-23% között van. Itt 2009-ben nincs bruttó béremelés. A mai minimálbér és az 1,8 millió forintos érzékenységi határ között kb. 1,4 millió, a valószínűleg papíron részmunkaidős foglalkoztatást takaró 600 ezer forint éves jövedelem és az érzékenységi határ között mintegy 1,7 millió adófizető van. Ezek közül 238 ezer van a költségvetési szférában (ahol a kompenzálás könnyen megoldható), így a közteherváltozások miatt esetleg hátrányba kerülő munkavállalók száma 1,45 millió lehet. Ezek jelentős részénél a szükséges 15-23%-os bérfejlesztés (a vállalati béremelési lehetőségek ide koncentrálásával) automatikusan megtörténhet. A munkaügyi statisztikák szerint a versenyszférában az 5 fő feletti cégeknél 1,1 millió munkavállaló lehet az említett érzékenységi küszöb alatt. A teljes átrendeződés miatti nettó jövedelem-kiesés ebben a körben az alábbi táblázat szerint összesen 78 milliárd forint. Ennek jelentős részénél a belső bérpolitika révén megoldódik az alkalmazkodás, igaz felmerül kompenzációs igény az 5 fő alatti vállalkozásoknál is. Az éves munkavállalói jövedelem-kiesés nagysága* (2009-es szinten, ezer Ft) Bruttó jövedelem (mai értelemben) Létszám (ezer fő) Kiesés fejenként (ezer forint) * 5 fő alatti cégek nélkül, csak a szuperbruttósítás és a közteherváltozások hatásait számításba véve. Mindezek alapján a 70 milliárd forinttal számolt nettó kompenzáció biztonsággal elégségesnek látszik az átállás kezelésére.

10 8 A kompenzáció megvalósításának legegyszerűbb módja az, hogy a munkáltató pályázati rendszerben (még 2008-ban) kéri az esetleges átállási veszteség folyamatos részbeni megtérítését, figyelemmel a vállalkozásnál belső bérpolitikai átcsoportosítással megoldható rész levonására. A bruttósítás végrehajtását független auditorral ellenőriztetni kell, ez a támogatási kifizetés folyósításának feltétele. A 70 milliárd forint nettó kompenzációhoz 140 milliárd forintot kell kiutalni, amiből 70 milliárd forint a közterhekben azonnal visszafolyik. A minimálbér 113 ezer forintra emelkedik (beleértve a rendkívüli 2009-es béremelést is). A bevezetés megkönnyítésére lehetséges nettó módon történő támogatás is, ahol a vállalkozások elfogadott pályázataihoz kapcsolódóan egyéni kvázi folyósítás történik kártyapénz-kedvezmény formájában. 2. A foglalkoztatottak egy további csoportja a közel 500 ezer egyéni vállalkozó, illetve az egyéb kisvállalkozók (közel 200 ezer ember). A kompenzációs igény itt kisebb arányban megalapozott, mert itt eddig is jellemző volt az adóelkerülés, illetve közülük sokak terhelése eltérően változik, hiszen más jogviszonyokban már biztosítottak. A bruttósított minimálbér emelkedése ebben a körben nagyon erős fehérítési nyomást fejt ki. Az eddig csak minimálbér után fizető egyéni vállalkozónak a megemelt minimálbér miatt 21%-kal nagyobb jövedelmet kellene legálisan kimutatnia, ekkor a nettó jövedelme kb. 4%-kal emelkedne. Az átállás megkönnyítésére az javasolható, hogy az alkalmazotti adókedvezményt a 0 százalékos adókulcs váltsa fel, vagyis ez a kör is élhessen az adókedvezménnyel. Ebben az esetben a kimutatott (legalizált) szuperbruttó jövedelmek 21%-os növekedése a nettó jövedelem 31%-os bővülését eredményezné, ami igen komoly érdekeltséget is teremt a fehérítésre. (Ugyanakkor ebben a feltételrendszerben is a minimálbér utáni közteher befizetések 12%-os emelkedése valósulna meg.) V. A VÁLLALKOZÁSOKRA GYAKOROLT HATÁSOK A munkaviszonyból származó összes jövedelem a szuperbruttósítás előtt mintegy 7500 milliárd forint, ami a szuper bruttósítás után (vagyis a tényleges bérköltséget tekintve) kb milliárd forintot jelent. Ennek a bértömegnek a 28%-a van az 1,8 millió forintos érzékenységi sáv alatt. Így, ha ebben a sávban 21%-os, e felett pedig 0%-os bérfejlesztés valósul meg, úgy a nemzetgazdasági bérköltség 5,9 %-kal emelkedik ( a folyó áron várhatóan 7%-kal emelkedő GDP mellett.). Ha azonban 70 milliárd forint nettó (azaz 140 milliárd bruttó) költségvetési támogatás tehermentesíti a vállalkozásokat, akkor 16%-kal nőnek csak a bérköltségek az említett alsó jövedelemsávokban, azaz a nemzetgazdasági bérköltség növekedés csak 4,5%. Ez az átálláskor is megteremti a vállalkozói szféra (többletnyereségben lecsapódó) érdekeltségét, a későbbiekben pedig a bérnövekedés kedvező dinamikai tulajdonságai számukra is további előnyöket hoznak.

11 9 VI. A VÁLTOZTATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSAI A számítások szerint a TB járulékoknál a munkaviszonyok után milliárd forint bevétel esik ki. Az SZJA rendszeren belül az átállás mérlege (a különadóval együtt) közel 15 milliárd forint kiesés. A nem munkajövedelmet realizáló egyéni vállalkozói (illetve a formailag inaktív) körből, továbbá a tőkejövedelmek és az EVA fokozott terheléséből beszedhető legalább milliárd forint. Mindezek mellett, ha 70 milliárd forint a kompenzációra fordított nettó összeg a bevezetéskor, úgy a teljes államháztartási kiesés 400 milliárd forint alatt marad. Ha a költségvetési mozgástér kisebb, illetve a bizonytalanságok jelentősnek látszanak, indokolt lehet egyes alapparaméterek esetében fokozatosságot érvényesíteni. Ebből a szempontból felmerülhet a javasolt 30%-os tb járulék 31-32%- os szinten való kezdeti meghatározása, illetve az első évre a 30-35%-os SZJA kulcsok helyett 32-37%-os mértékek alkalmazása, esetleg az alkalmazotti adókedvezmény kiterjesztésének a fokozatos megvalósítása. (Az átmeneti támogatások fokozatos leépítése teheti majd később lehetővé az SZJA sávhatár átlagkereset kétszeresére való emelését.) Fokozatos bevezetés esetén az éves teher nem több 200 milliárd forintnál. A dinamikus modellben, a bruttósítás és a 2009-es bérfejlesztések együttes hatására az várható, hogy a bruttó bérkiadások 4,5%-kal nőnek, ami megegyezik a 2009-es költségvetési évre feltételezett mértékkel. Ugyanakkor a nettó keresetek a vállalati szférában az érzékenységi határ alatt mintegy 5-6, felül mintegy 12, összességében kb. 10%-kal, a költségvetési szférában pedig az érzékenységi határ felett 15%-kal, az alatt 5-6%-kal, összességében pedig mintegy 12%-kal (a 13. havi bérek visszavezetésére vonatkozó döntésektől függően esetleg ennél kevésbé, például ugyancsak 10%-kal) nőhetnek. Mindez statisztikailag 6-7% körüli reálbér növekedést okozhat, ami azonban csak részben jelenik meg a fogyasztás emelkedésében, hiszen egyidejűleg a korábbi fekete jövedelmek kifehéredése is végbemegy. Ebből formailag 3-3,5%-os reálnyugdíj emelkedés is következik. (Ennek esetleges többletterhét viszont az alacsonyabb költségvetési bérnövelés nettó hatása ellensúlyozza.) VII. A KODIFIKÁCIÓS FELADATOK A vállalkozások és a munkavállalók számára a szokásos 45 napos felkészülési idő ilyen nagymértékű változtatások esetén nyilván nem elegendő, ezért 2009-es bevezetés esetén ideális esetben a tavaszi ülésszakon kellene elfogadni a szükséges jogszabályokat, de egy szeptemberi kihirdetés is még működőképes lehet. Igazából azonban amit időben tudniuk kell a szereplőknek, az a közteher befizetési szabályok változása, illetve a bruttósítás eljárásának szabályozása. A társadalombiztosítási ellátásokat szabályozó törvények teljes körű módosítása ráér az őszi ülésszakon is, sőt elképzelhető a újraszabályozás 2010-től történő érvényesítése is 2009-re érvényes megfelelő átmeneti rendelkezésekkel. (A jövő évben történő nyugdíj megállapítás mindenképpen két logika vegyítését igényli, ahol a régi struktúrák megőrzése lehetséges).

12 10 MELLÉKLET A nettó keresetek alakulása 2009-ben a közteherváltozások és a béremelések hatására (5%-os nettó béremelés a váltópontig, havi kb. 150 ezer bruttó, ill. 103 ezer nettó fizetésig, e felett csak az adóváltozások hatása, az 5 fő alatti vállalkozások nélkül) VERSENYSZFÉRA KÖLTSÉGVETÉSI SZFÉRA Létszám ezer fő Reform előtt, nettó ezer Ft 2009/2008 % Létszám ezer fő Reform előtt, nettó ezer Ft 2009/2008 % ,

13 11 A teljes bérköltség marginális adó- és járulékterhelése, Százalék Bruttó havi kereset, ezer Ft (jelenlegi értelmezésben)

14 12 A nettó keresetek alakulása 2009-ben a közteherváltozások és a béremelések hatására (2008=100) Százalék VERSENYSZFÉRA Nettó éves kereset, ezer Ft Százalék KÖLTSÉGVETÉSI SZFÉRA , Nettó éves kereset, ezer Ft Megjegyzés: Az egyes pontoknál az odatartozó létszámok (a versenyszférában az 5 fő feletti vállalkozások adatai) vannak feltüntetve ezer főben.

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átfogó reformjának a demográfiai, foglalkoztatási és adózási problémára egyaránt választ kell találnia

A nyugdíjrendszer átfogó reformjának a demográfiai, foglalkoztatási és adózási problémára egyaránt választ kell találnia Barabás Gyula 1 : Nyugdíjreform az adórendszer és az alacsony foglalkoztatottság csapdájában I. Vezetői összefoglaló A népességfogyás és elöregedés nyugdíjrendszert terhelő hatásai ma még visszafogottak,

Részletesebben

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL (a tanulmány szerzője Oszkó Péter, készült eredetileg a Reformszövetség részére 2009 elején) Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra 87 Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra HORVÁTH GÁBOR PARAGI MÁRTON Kulcsszavak: egykulcsos személyi jövedelemadó, munkavállalók, munkáltatók, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

1 forrás: 2007-es APEH jelentés

1 forrás: 2007-es APEH jelentés Út a valódi közteherviselés felé: a zöld adóreform Adócsökkentés helyett (előtt) adóreform Többen fejtegetik mostanában, hogy egy radikális kiadáscsökkentés nélkül nem lehet semmit tenni az adókkal és

Részletesebben

Biztos alap. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Közpolitikai vitairat

Biztos alap. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Közpolitikai vitairat Biztos alap Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére Közpolitikai vitairat MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY RE VÍZIÓ MŰHELY Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Előszó 1 A Megújuló Magyarországért

Részletesebben

Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1. Krekó Judit és P.

Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1. Krekó Judit és P. Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1 Krekó Judit és P. Kiss Gábor 1 A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül

Részletesebben

Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon

Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon Az adóelkerülés a gazdaság hatékonyságát csökkenti azáltal, hogy az adóelkerülési módokhoz való egyenlõtlen hozzáférés az erõforrások

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL

AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL CSOMÓS BALÁZS P. KISS GÁBOR AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL A magyar adórendszer jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években. A munkát terhelő adók súlya 3,3 százalékponttal

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Az anyagot a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal 2007. dec. 17-i ülésén 8 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el.

Az anyagot a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal 2007. dec. 17-i ülésén 8 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal álláspontja az adó-és járulékrendszer célszerű átalakításáról 2009-ben Budapest, 2007. december 17. Készítette: Zara László Kiegészítette és szerkesztette: Török

Részletesebben

Adóelkerülés és a magyar adórendszer

Adóelkerülés és a magyar adórendszer MNB-tanulmányok 65. Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer 2007. szeptember 12. A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül esik egybe az MNB hivatalos véleményével.

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól 2010. július 7. 1. Vezetői összefoglaló A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

előszó a zöld fordulat programjához

előszó a zöld fordulat programjához előszó a programjához Magyarország alapjaiban változott meg a Fidesz KDNP-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. A társadalmi egyenlőtlenségek nőttek, az adó- és támogatási rendszer igazságtalanabbá vált,

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

A BÉREK KÖZTERHEINEK ALAKULÁSA, 1989-2010

A BÉREK KÖZTERHEINEK ALAKULÁSA, 1989-2010 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. www.mszosz.hu Hanti Erzsébet A BÉREK KÖZTERHEINEK ALAKULÁSA, 1989-2010 A bérekről illetve a bérek alakulásáról beszélve

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai Kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után 2012. november 22. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában... 5 1. Ausztria... 5 2. Belgium...

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Nemzeti Stratégiai Jelentés

Nemzeti Stratégiai Jelentés Nemzeti Stratégiai Jelentés a megfelelő és fenntartható nyugdíjakról Magyarország 2005. július 2 Tartalomjegyzék 1. Az előzetes megjegyzések 5 2. A magyar nyugdíjrendszer, nyugdíjpolitika fő jellemzői,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. I. Makrogazdasági folyamatok alakulása, a Kormány gazdaságpolitikai döntései és eredményei

TÁJÉKOZTATÓ. I. Makrogazdasági folyamatok alakulása, a Kormány gazdaságpolitikai döntései és eredményei TÁJÉKOZTATÓ AZ OKÉT RÉSZÉRE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az összeállítás az alábbi szerkezetben készült: I. Makrogazdasági folyamatok alakulása, a Kormány gazdaságpolitikai döntései és eredményei...1 II.

Részletesebben