GRASSROOTS Sportszervezet felépítése és működése. Készítette: Józsi György MLSZ Zala Megye Igazgatóság igazgatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRASSROOTS Sportszervezet felépítése és működése. Készítette: Józsi György MLSZ Zala Megye Igazgatóság igazgatója"

Átírás

1 GRASSROOTS Sportszervezet felépítése és működése Készítette: Józsi György MLSZ Zala Megye Igazgatóság igazgatója

2 A sportszervezetek típusai Sportegyesület: a sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport, grassroots műhelye. Sportvállalkozás: az a társaság, amelynek a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység.

3 A sportegyesület A sportegyesület olyan szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése. Működését a Civil szervezetekről szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai határozzák meg. A sportegyesület jogi személy,sportegyesület gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre.

4 Sportegyesület alapítása Alapításához legalább 10 alapító tag szükséges, akik elfogadják az egyesület alapszabályát,ügyintéző és képviseleti szerveket választanak. Megalakulás után a Megyei/Budapesti Törvényszék nyilvántartásba vesz. A sportegyesület a nyilvántartásba vételével jön létre.

5 A sportegyesület alapszabálya A sportegyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról, székhelyéről, szervezetéről, a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról és feltételeiről. A sportegyesület alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.

6 A sportegyesület tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az egyesület szerveibe, köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, a pártoló tag: az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra, az egyesületi szervek döntéshozatalában nem vehetnek részt, költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.

7 A sportegyesület szervezete Közgyűlés/Küldöttközgyűlés Az egyesület legfőbb szerve, amelyet évenként legalább egyszer össze kell hívni. Hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása; b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása; e) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak legfeljebb 5 évre történő megválasztása és visszahívása, f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

8 Elnökség Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, a tagok által legfeljebb 5 évre választott testület. Évente legalább egyszer ülésezik. Az egyesület tevékenységét irányítja a két közgyűlés közötti időszakban. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az elnökség létszáma legalább 3 fő.

9 Ellenőrző testület Tagjai a közgyűlés által választott legalább 3 tag. Feladata az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése. A közgyűlés a pénzügyi beszámolóról az ellenőrző testület írásos jelentése hiányában döntést nem hozhat.

10 A sportegyesület megszűnése Az egyesület megszűnik,ha: a Közgyűlés döntése alapján átalakul. a Közgyűlés a feloszlásáról határoz, a bíróság feloszlatja, megszűnteti vagy megállapítja megszűnését. Ezekben az esetekben az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A Közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról az egyesület fizetésképtelensége esetén. Az egyesület jogutód nélküli megszünése esetén a megmaradt vagyon felhasználásáról törvény rendelkezik. (Egyesülési Jogról, - Közhasznú Jogállásról, - Támogatásáról szóló törvény) Civil Szervezetek Működéséről és Az egyesület nyilvántartásból való törlése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

11 A sportegyesület gazdálkodása Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

12 A Sportegyesület felügyelete Az egyesület felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

13 Vác Futball Club amatör labdarúgó sportszervezet Története: 1899-ben alakult Váci SE néven ban bekerült a Magyar Profi Futball Ligába. fénykora a kilencvenes évekre esett, 1994-ben megnyerte a Nemzeti Bajnokságot is tól amatőr klubként működik, jelenleg az NB III-ban szerepel.

14 GrassrootsKlub bemutatása: VÁC FC Vác és környéke utánpótlás korú labdarúgóinak foglalkoztatása. A fiatal magyar labdarúgó tehetségeknek a kvalifikált szakmai munka mellett olyan közösségi élmény biztosítása, amely egy életen át bent tartja őket- tehetségüktől függő szinten- a labdarúgás világában. A fő cél elérésének kiegészítő eszközei: Közösségépítő programok Születés- és névnapi köszöntések Karácsonyi és évzáró rendezvények Csapatépítő tevékenységek:kirándulás,rekreációs programok Toborzók- ahol segítőként a klub játékosai is részt vesznek.

15 Club felépítés: A jó labdarúgó klubok- így az amatőrök is- a vállalkozásokhoz hasonlóan vannak felépítve, tisztán ismerve az állandó kiadási és bevételi oldalakat. A biztos működéshez 3 alappillérre van szükség: menedzsment szakmai vezetés marketing Váci menedzsment: Elnök: Meghatározza a klub arculatát és távlati stratégiáját. Az elnökség javaslatainak végső döntéshozója. Ügyvezető igazgató: Operatív végrehajtó, aki kontrollálja a szakmai, menedzseri és marketing munkákat. Állandó kapcsolattartási feladat könyveléssel, jogi képviselett és külsős partnerekkel. Elnökségi tagok: anyagi feltételek megteremtése(kapcsolati tőke ). Ügyvezető és szakmai vezető időszakos beszámoltatása. Irodavezető (az elnök és ügyvezető állandó asszisztense, aki az adminisztrációs munkák felelőse)

16 Felépítés-modell Elnök Elnökség Ügyvezető Szakmai vezető Irodavezető Technikai vezető Edzők

17 Szakmai vezetés: Szakmai vezető. Az összes utánpótlás edző szakmai munkájának meghatározója és számonkérője.saját csapatot is irányít Technikai vezető. A szakmai munka technikai feltételeit biztosítja. Működéshez szükséges személyzet: szertáros gondnok és pályamunkás takarító

18 Összegzés A Váci Labdarúgó Club szándéka az, hogy nevelése és törekvése révén jelentős helyet töltsön be a Pest megye északi és Nógrád megyei sportkedvelők között, nemtől, kortól, vallási és szociális hovatartozástól függetlenül. Hisszük, hogy a jó szakmai vezetést csak jó menedzsmenttel lehet érvényesíteni, de egy jó Clubot csak kellő odafigyeléssel és iránykövetéssel lehet marketing szempontjából vonzóvá tenni. Legfőbb célunk a közösségépítés! A 21. századi családias, tisztességes sportrajongó érzelmek kötődéssé faragása egy olyan Clubhoz, ami felnéz és őrzi a 115 éves hagyományát.

19 Grassroots szervezet felépítése: A 2013/14-es szezonban több mint 1400 óvodás foglalkoztatása Nyíregyházán

20 Alapítványi hierarchia Alapítványi képviselő Szakmai igazgató Adminisztráció vezető Edzők Könyvelő Sportcsoportvezetők Adminisztrátor

21 Alapfeltételek Kapcsolat építés olyan partner egyesületekkel, ahol képzett edzők és pedagógusok tevékenykednek a Monbebé által meghatározott egységes módszer alapján. A Monbebé rendszeresen ellenőrzi az elvégzett munkát.

22 Kapcsolati piramis Óvodák Iskolák Monbebé Alapítvány MLSZ Bozsik Intézményi MLSZ Bozsik Egyesületi

23 A programban olyan óvodásokkal foglalkozó egyesületek/intézmények vesznek részt, akik komolyan veszik és fontosnak tartják a gyerekek fejlesztését és nem kizárólag az eredmény orientált képzésében hisznek. A körzetben működő egyesület Grassroots részlegének szakmai stábja koordinálja a programot.

24 Az intézményi tornán kiválasztott gyerekek, akik az egyesület szakvezetése szerint többre hivatottak, mint a heti kétszer 1 órás edzés, meghívásos rendszerben csatlakoznak az egyesület korosztályos csapataihoz.

25 Az ovis edzők 10 parancsolata 1) Támogasd és bátorítsd gyermeked, légy ott a mérkőzésein, szurkolj a játékosoknak, és az ellenfélnek is! 2) Ha teheted, gyakorold a sportot gyermekeddel edzéseken kívül is, amennyiben a gyermeked is úgy szeretné, de semmiképp se kényszerítsd! A gyermek kényszerítése haraghoz, konfliktusokhoz és korai kiégéshez is vezethet. 3) Viselkedj sportszerűen a gyermekeddel, ne kiabálj vele a mérkőzéseken, vagy mérkőzések után a teljesítménye miatt, még akkor sem, ha megérdemli! 4) Tudatosítsd magadban, hogy az utánpótlás sport a gyerekeknek, és nem felnőtteknek van! Ne hasonlítsd a gyermeked más játékoshoz, vagy testvérhez, akár pozitív, akár negatív minőségben! 5) Kerüld el a gyermeked, vagy más játékos játékban nyújtott teljesítményének kritizálását a hazaúton! Csak akkor beszélj a meccsről, ha a gyermeked is ezt szeretné!

26 Az ovis edzők 10 parancsolata II. 6) Gondoskodj arról, hogy a gyermeked időben megjelenjen edzésen, vagy mérkőzéseken! Ha nem tud időben megjelenni a gyermek, értesítsd erről az edzőt! 7) Törekedj arra, hogy mindig pozitív példakép legyél a gyermeked számára, kerüld a játékvezetőkkel kiabálást, még akkor is, ha rosszul döntenek, vagy teljesen elcsesznek valamit! Mikor mégis erre készülnél, emlékeztesd magad, hogy a játékvezetők gyakran önkéntesek, tinédzserek (nem Magyarországon), vagy ők maguk is még képzésben vannak! 8. Értsd meg, hogy bár nyerni jó móka,de kutatások bizonyították, hogy a gyerekek inkább játszanak egy vesztes csapatban, minthogy padon üljenek egy nyertes csapatban! Ennek megértésébe beletartozik az is, hogy a gyerekeknek szükségük van játékidőre - nemcsak a Te gyermekednek, vagy a legjobbaknak és, hogy hibázzanak, jól érezzék magukat és fejlődjenek! A gyermekek eltérő módon fejlődnek, Michael. Jordant is kidobták a Varisity csapatából második gimnáziumban, ugyanennyi idősen Bill Russel mindössze 179 cm magas volt. 9) Ne oktasd a lelátóról a saját, vagy más gyermekét! Amennyiben problémád van a hivatalos edzővel, azt négyszemközt beszéld meg vele! Ha Te magad is edzősködni akarsz, inkább jelentkezz edzői iskolába! 10) Mindig emlékezz rá, hogy felnőtt vagy, viselkedj annak megfelelően! Sokkal bonyolultabb egy gyereknek megbirkózni egy fékezhetetlen szülővel (ez vagy Te), mint egy szülőnek egy megfékezhetetlen gyerekkel.

27 Az ovis foci speciális követelményei Az edzőknek meg kell érteniük, hogy itt nem profi, már képzett labdarúgókkal van dolguk. Az, hogy a zsebedben mindig legyen papírzsebkendő és egyszerre akár két cipőt is be tudj kötni, az alapelvárás. Egy olyan edző, sportcsoportvezető, aki hivatásszerűen végzi az utánpótlás korúak sportra, labdarúgásra NEVELÉSÉT, egy életre megszerezheti a gyermeket a sportág számára. Ha valaki belefáradt, lehet, hogy érdemes 1-2 szezont pihennie vagy felnőttekkel dolgoznia. Ami soha nem történhet meg, hogy megszégyenítsd a gyereket a pályán vagy azon kívül. Ebbe beletartozik a szülő, az előző edző szakmaiságának vagy a gyerek tehetségének ócsárlása.

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

Civil szervezetekről szóló törvény

Civil szervezetekről szóló törvény Civil szervezetekről szóló törvények Egyesülési törvény helyett Civil szervezetekről szóló törvény 2012. március 26. Jogforrások Alaptörvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.4. Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed.

ALAPSZABÁLY. 1.4. Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed. ALAPSZABÁLY A Fészek Gyermekvédő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az Egyesület 2011.10.15. napján tartott közgyűlése az alábbiak szerint fogadta

Részletesebben

EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1..

EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az Egyesület neve: EVENTUS, Sport, Rekreációs és Művelődési Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: Eventus SE 3. Az egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben