LEADER/CLLD múlt jelen - jövő. Budapest december 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER/CLLD múlt jelen - jövő. Budapest 2013. december 12."

Átírás

1 LEADER/CLLD múlt jelen - jövő Budapest december 12.

2 A LEADER hét alappillére 1. Területalapú fejlesztés, kisebb, homogén, gazdaságitársadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek 2. Alulról építkező megközelítés 3. Háromoldalú partnerség: közszféra, civil szféra, üzleti szféra 4. Innováció 5. Integrált ágazati megközelítés 6. Hálózati működés 7. Kooperáció 2

3 CLLD hozzáadott értéke CLLD közös útmutató (Európai Bizottság, verzió) Alulról építkező megközelítés előnyei a CLLD közös útmutató szerint: a helyi szereplők jobban ismerik a helyi kihívásokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat és lehetőségeket; ezért képesek mozgósítani a helyi erőforrásokat a fejlesztési folyamatban olyan módon, ami nem történik meg a felülről lefelé történő megközelítés esetében; a helyi szereplőkben nagyobb a tulajdonosi felelősség és a projekt iránti nagyobb elkötelezettség, ez lehetővé teszi a helyi vagyon legjobb felhasználását; a közösségvezérelt megközelítés akkor lehet hatékony, ha építi a bizalmat az érdekelt felek között, és támogatja a tartós helyi struktúrákat a szükséges tapasztalattal és szakértelemmel. 3

4 LEADER értékek, eredmények Magyarországon meglévő szervezetrendszer, amely az ország nagy részét lefedi, amely helyi partnerségeket hozott létre, amelyekre a további tervezési-fejlesztési feladatok építhetők, vállalnak a projektek generálásában és megvalósításában, szerepet amelyek a szereplőket, vidéki térségekben aktivizálták a helyi erőforrásokat és amelyek programtervezési, projektfejlesztési, együttműködési tapasztalatokat szereztek, menedzsment és amelyek kicserélik egymással a jó gyakorlatokat, amelyek közt mintaértékű együttműködések találhatók, amelyek a helyi szükségletekre reagáló helyi vidékfejlesztési stratégiákat terveztek és valósítanak meg, amelyek lehetővé tették kis projektek (max. támogatási összeg 50 millió Ft) összehangolt, hozzáadott értékkel történő megvalósítását. 4

5 Nehézségek a LEADER program kapcsán A működési forrás nem megfelelő felhasználása Számos HACS nem rendelkezik működési forrással évekre A működési forrást nem minden esetben használták fel kellő körültekintéssel túlköltekezés! Jelentős számban nem LEADER elvek szerinti a HACS-ok területi lehatárolása A LEADER HACS-ok szakmai felkészültsége nem egyenletes Kevés a komplex fejlesztés 5

6 LEADER Helyi Akciócsoportok Magyarországon

7 III. tengely III. Tengely számadatok Kötelezettségvállalás (HUF) Kifizetés (HUF) Támogatott projektek (db) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Falumegújítás és -fejlesztés Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése Összesen

8 LEADER - számadatok I. Benyújtási időszak: október november 16. Támogatott pályázatok száma: 2817 db Kötelezettségvállalás: HUF Kifizetés: HUF II. Benyújtási időszak : november december 5. Támogatott pályázatok száma: 5757 db Kötelezettségvállalás: HUF Kifizetés: HUF III. Benyújtási időszak: június szeptember 30. Támogatott pályázatok száma: 3992 db Kötelezettségvállalás: HUF 8

9 LEADER Nemzetközi Együttműködések, Térségek közötti Együttműködések (eredmények) Térségek közötti együttműködés Benyújtási időszak: április november 29. Beérkezett részkérelmek száma: 1192 db Beérkezett projektek támogatási igénye: HUF Kötelezettségvállalás nem történt még Nemzetközi Együttműködés Benyújtási időszak: október november 29. Beérkezett kérelmek száma: 76 db Beérkezett projektek támogatási igénye: HUF Kötelezettségvállalás: HUF Támogatott projektek: 8 db Kifizetés: HUF 9

10 A LEADER Program felülvizsgálata Az átfogó felülvizsgálat lefolytatására az IH kezdeményezésére létrejött a több szereplőből álló LEADER Munkacsoport, amely heti rendszerességgel tartotta üléseit. Az első körös LEADER végrehajtás legfőbb tapasztalatai a következők voltak: Sokrétű, ezáltal bonyolult szabályozás (egyidejűleg több jogszabályt kell alkalmazni) Lassú kérelem/pályázat feldolgozás (több, mint egy év) Nehézkes problémakezelés (HACS-MVH-IH kapcsolat) Kérelmek/pályázatok sok esetben alacsony minősége (sok hiba, sok hiánypótlás, amely meghosszabbítja a kérelmek/pályázatok elbírálását) HACS finanszírozás (kifizetési kérelmek csúszása) A Munkacsoport által elkészített dokumentum, amely a változások fő irányait jelölte ki, széleskörű társadalmi egyeztetés után került véglegesítésre decemberében. 10

11 A LEADER Program felülvizsgálata - eredmények I. HACS jogállása, nyilvánosság, döntések és tervezés átláthatósága Egyesületi forma korlátozás mentes tagfelvétel Tisztújítás - 34 HACS esetén új elnök választása (kisebb személyi változások minden HACS esetében történtek) A felmerült, elszámolt kiadások adatok honlapon történő közzététele Rendszeres egyeztetések, a LEADER nyilvánossága, partnerség Régiós értekezletek Helyi Bíráló Bizottság létrejötte Vidékfejlesztési Albizottság Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) felülvizsgálata és folyamata Egyszerűsített forma, központosított szoftver megszüntetése 11

12 A LEADER Program felülvizsgálata - eredmények II. Helyi Akciócsoportok finanszírozása, működésük fenntarthatósága Állandó költségeket jelentő és nem hibás tételek gyorsabb kifizetése Non-profit vállalkozási lehetőség; LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj korlátozása Irodabérlet, működési költség éves szintű megállapítása Kérelemkezelés Elektronikus kérelembenyújtás A kérelemkezelési idő lerövidítése 1,5 évről 6 hónapra Komplex és kis értékű projektek lehetősége LEADER tiszt 12

13 LEADER program III. körös változtatások Nagyobb szabadság az intézkedések kialakításában Nagyobb döntési kompetencia Kettős szűrő a HACS-nál: előzetes HBB támogatás, aztán támogatási kérelem záradékolása Kedvezőbb keretek az innovatív, vagy komplex projektek megvalósításához, korábbi jogcímek megszüntetése Folyamatos benyújtás Gyorsabb döntéshozás 24,5 milliárd forint kötelezettségvállalás programozási időszakban a legnagyobb mértékű forráslekötés 13

14 LEADER Program Szervezeti struktúra megújítása Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat tapasztalatokon és a jelenlegi humán és egyéb kapacitáson alapuló racionalizálás Legtöbb településsel rendelkező LEADER HACS: Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete (88 település) Legkevesebb településsel rendelkező LEADER HACS: Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület (4 település) Legnagyobb lakosságszámmal rendelkező LEADER HACS: Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete (91192 fő) Legkisebb lakosságszámmal rendelkező LEADER HACS: Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (16089 fő) A HACS-ok részére új pénzügyi eszközök bevezetése előkészítő támogatás, előleg lehetősége Felkészülés a többalapú CLLD megvalósítására - képzések szervezése a HACS-ok részére 14

15 HACS optimális méret meghatározás/vidékfejlesztési szempontból koherens térségek kialakítása - kistérség, járás, tájegység vagy azok többszörösei 15

16 16

17 Decentralizáció - megyei szint megerősítése HACS-ok megyehatárhoz való igazítása! 17

18 18

19 CLLD a Vidékfejlesztési Programban (EMVA) VP/EMVA 6-os prioritás (A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben) alatt van programozva, de elvben az összes EMVA prioritásra és intézkedésre kiterjed 6. prioritás indikatív forráskerete: 17 % ebből CLLD/LEADER: 12 % (minimum: 5 %) 150 Mrd Ft (1,5 Mrd Ft/HACS) Jogosult területek: vidéki térségek Egy vidéki térség definíció fő alatt népesség és 120 fő/km2 népsűrűség Fehér: vidéki térségek 19

20 CLLD a Vidékfejlesztési Programban (EMVA) Tervezett központi vidékfejlesztési intézkedések 6. prioritás 1. Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése 2. Települési kisléptékű infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 3. Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja Fejlesztések CLLD keretben Az adott helyi akciócsoport döntése szerint helyi fejlesztési stratégiában rögzítve a Vidékfejlesztési Program bármely intézkedése megvalósítható CLLD keretében, helyi fejlesztési stratégián keresztül elsősorban vidékfejlesztési tevékenységek Tervezett CLLD/Leader műveletek: 1. Előkészítő támogatás: kapacitásépítés és a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása 2. A helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek megvalósítása 3. A helyi akciócsoportok térségek közötti együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 4. A helyi fejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódó működési költségek 5. A helyi fejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódó animációs tevékenységek költségei 20

21 Többalapos CLLD lehetséges fejlesztési elemei EMVA, ETHA, ERFA, ESZA Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek terén: 1. szociális alapszolgáltatásokat kiegészítő helyi szociális munka megerősítése; 2. gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint élethosszig tartó tanulása; 3. szociális (munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló) foglalkoztatás; 4. alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások fejlesztése; 5. fiatalok helyben tartását segítő fejlesztések; 6. betelepülést segítő fejlesztések; 7. közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; 8. közösségi terek fejlesztése 9. kulturális örökség megőrzés és hasznosítás; 10. leszakadó térségek lakosságának eü-i helyzetének javítása. Vidéki helyi gazdaság megerősítése terén: 1. vállalkozás fejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése inkubáció és hasonló szolgáltatások); 2. helyi termék infrastruktúra fejlesztése; 3. helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs bróker tevékenység, pilot projektek, stb.); 4. helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése; 5. együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; 6. turizmus fejlesztése; 7. helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek. A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés terén: 1. helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati lehetőségeinek felmérése); 2. energiaracionalizálás; 3. megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; 4. vízvisszatartó vízgazdálkodás kialakítása; 5. anti-eróziós művelésmódok és tájhasználati beavatkozások; 6. élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése. 21

22 Vidékfejlesztési Program (EMVA) CLLD kapcsolódása más OP-k CLLD tartalmához MAHOP (ETHA): Kísérleti jelleggel halászati tartalmak a VP-hez kapcsolódva TOP (ERFA, ESZA) Kisváros bevonása esetén város-vidék kapcsolatok és hátrányos helyzetű térségek fejlesztése EFOP (ESZA) Hátrányos helyzetű térségek fejlesztése 22

23 Tervezett ütemezés január vége: HACS előzetes regisztrációról szóló IH közlemény megjelenése február vége: Az előzetes regisztrációhoz szükséges dokumentumok megküldése március vége: a HACS-ok előzetes regisztrációjának lezárása április-június: Intenzív HACS képzés (a képzések folyamán folyamatosak lesznek) április október: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése (HFS-t csak az előzetesen regisztrált HACS-ok nyújthatnak be) november: HFS-ek elbírálása januártól: HFS végrehajtás azon HACS-ok esetében, amelyek HFS-e elfogadásra került, a többieknek átdolgozás után újabb bírálat 23

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár 24

25 25

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A LEADER Program hazai gyakorlatáról

A LEADER Program hazai gyakorlatáról 609 A LEADER Program hazai gyakorlatáról VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, LEADER Program, helyi akciócsoport, alulról jövő (bottom-up) fejlesztés. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben