Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:..."

Átírás

1 MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZİDÉS (Hatályos : július 03-tól) Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: A hiteligényre vonatkozó adatok Új igénylés Meglévı... számú hitelkártya szerzıdés módosítása Hitelkeret-emelés kártyacsere nélkül Csak társkártya igénylés MasterCard Standard Hitelkártya MasterCard Gold Hitelkártya Az igényelt hitelkeret összege:... Ft Igényelhetı hitelkeret összege: MasterCard Standard Hitelkártya Ft Ft MasterCard Gold Hitelkártya Ft Ft Mobiltelefon száma MobilBANKár szolgáltatás nyújtásához: MKB hitelkártya számlakivonat rendelkezésre bocsátásának módja: * csak elektronikus úton történı rendelkezésre bocsátással, a NetBANKár rendszeren keresztül papíralapon, az általános levelezési címre, postai úton történı rendelkezésre bocsátással, Az elektronikus úton történı rendelkezésre bocsátással tudomásul veszem, hogy ahhoz a NetBANKár szolgáltatás igénybe vétele szükséges és azt a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejőleg igényelem, amennyiben nem vettem még igénybe ezen szolgáltatást. Tudomásul veszem, hogy a rendelkezésre bocsátás módjára vonatkozó ezen rendelkezés valamennyi, az MKB Bank által számomra kibocsátott hitelkártyára vonatkozik és ezzel a módosul a korábban általam adott rendelkezés. * kérjük csak az egyik rendelkezésre bocsátási módot kiválasztani Amennyiben bankkártyáját MKB bankfiókban kívánja átvenni, külön díj felszámítása mellett teheti meg. Ez esetben a kiválasztott MKB fiók neve és címe:. Igen, kérem a hitelkártya soron kívüli elkészítését. (A soron kívül elkészített hitelkártya és PIN kód minden esetben a számlavezetı bankfiókban vehetı át, díját a mindenkori hatályos Kondíciós lista tartalmazza.) Kapcsolódó szolgáltatások igénylése TeleBankár (Amennyiben nem rendelkezik TeleBANKár szolgáltatással, a telefonon nyújtható szolgáltatások köre korlátozott.): Igen, Bank TeleBankár szolgáltatását. igénylem a Információ szolgáltatás, bankkártya aktiválás és letiltás: NetBANKár: Igen, igénylem a Bank NetBankár szolgáltatását. cím (A Bank a megadott címre továbbítja a NetBANKár használatával kapcsolatos értesítéseket.):. Az Igénylı személyi és azonosító adatai Megszólítás: ifj. id. özv. dr. Családi neve:... Utóneve:... Születési neve:... A kártyára a következı nevet kérem feltüntetni (legfeljebb 20 karakter, szóközzel együtt): Neme: Nı Férfi Születési ideje (év, hó, nap):... Születési helye:... 1

2 Anyja leánykori neve:... Személyazonosító okmány(ok) típusa 1 :... száma:... érvényességi ideje:... típusa 2 :... száma:... érvényességi ideje:... Magyar adóazonosító jele:... Állampolgársága: Magyar egyéb:... Bejelentett állandó lakcíme 3 :... Bejelentkezési idı lakcím kártya alapján:... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen 4 :... Tartózkodási címe 5 : megegyezik a bejelentett címmel Magyarország,... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (körzet, szám, mellék):... Levelezési címe 6 : megegyezik a bejelentett megegyezik a tartózkodási címmel (Tájékoztatjuk, hogy a kártyájához tartozó PIN kódot és a bankkártyát minden esetben erre a címre postázzuk.): Címzett:... Magyarország,... Mobil telefonszáma (országelıhívó/körzet, szám):... címe:... Iskolai végzettsége: felsıfokú középfokú alapfokú Családi állapota: egyedülálló házas özvegy elvált/külön él élettárs Eltartottak száma: Egy háztartásban élık száma: Külföld: Internetes Banki szolgáltatás:... fı,... fı, Igen, Igen, Igen, tanultam, dolgoztam külföldön. használok Internetes Banki szolgáltatást Tudomása szerint folyik Önnel szemben Tartásdíj fizetési kötelezettsége? Jogi eljárás Igen Nem Polgári per Igen Nem Van Nincs Személyes megtakarítások összege Az Igénylı vagyoni helyzete. Ft Lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonviszonya: saját tulajdon társtulajdon családtag tulajdona bérelt (önkormányzattól) bérelt egyéb Ennek (becsült) forgalmi értéke:... Ft 1 személyi igazolvány, útlevél, vezetıi engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya 2 személyi igazolvány, útlevél, vezetıi engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya 3 Ország, Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsıház, Emelet, Ajtó 4 (országelıhívó/körzet, szám, mellék) 5 Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsıház, Emelet, Ajtó 6 Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsıház, Emelet, Ajtó, Postafiók 2

3 A tulajdonában lévı egyéb ingatlanok száma.. db, becsült forgalmi értékük összesen:... Ft A tulajdonában lévı ingatlanain lévı jelzálogterhek összege összesen: Ft Az Ön által használt személygépkocsi saját tulajdon lízing/hitel tulajdonviszonya: munkahelyi tulajdon egyéb Ennek becsült forgalmi értéke: Az Ön életbiztosításának értéke: A háztartás havi jövedelme összesen: A háztartás havi kiadásai összesen (az igénylı hiteltörlesztései nélkül):... Ft... Ft... Ft... Ft Az Igénylı egyéb bankkapcsolata Más magyar pénzügyi intézménynél vezetett folyószámlájának számlaszáma: - - Számlanyitás dátuma (év, hó):. Más pénzügyi intézménynél fennálló hitelei: folyószámla hitelkeretek.. db, együttes összege:.ft hitelkártya hitelkeretek.. db, együttes összege:.....ft fogyasztási hitelek.. db, havi törlesztırészletek összege:.....ft jelzálog hitelek.. db, havi törlesztırészletek összege:.....ft egyéb kötelezettségek (pl. lízing)...db, havi törlesztési kötelezettségek összege:...ft Az Igénylı munkahelyi adatai A fı jövedelem szerzésének jellege: alkalmazott, nyugdíjas, vállalkozó Az összes munkaviszonyban/vállalkozóként töltött évek száma:... év Fıállású munkaviszonyán kívüli egyéb jogviszonyok száma, ahonnan rendszeres jövedelemmel rendelkezik:... db Jelenlegi munkaviszonyának kezdete, vagy vállalkozás indulásának idıpontja, vagy nyugdíjba lépésének... /...(év / hó) dátuma Munkahelyi beosztása: felsıvezetı, középvezetı, beosztott Munkáltató / Vállalkozás jogi formája Bt; Önálló Kft Zrt, Nyrt Költségvetési szerv Egyéb Az Ön havi nettó jövedelme: Megszólítás: ifj. id. özv. dr. A Társkártya igénylı személyi és azonosító adatai Családi neve:... Utóneve... Születési neve:... A kártyára a következı nevet kérem feltüntetni (legfeljebb 20 karakter, szóközzel együtt): Neme: Nı Férfi Születési ideje (év, hó, nap):... Születési helye:... 3

4 Anyja leánykori neve:... Személyazonosító okmány(ok) típusa 7 :... száma:... érvényességi ideje:... típusa 8 :... száma:... érvényességi ideje:... Magyar adóazonosító jele:.. Állampolgársága: Magyar egyéb:. Bejelentett állandó lakcíme 9 :... Bejelentkezési idı lakcím kártya alapján:... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen 10 :... Tartózkodási címe 11 : megegyezik a bejelentett címmel Magyarország,... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (körzet, szám, mellék):... Levelezési címe 12 : megegyezik a bejelentett megegyezik a tartózkodási címmel (Tájékoztatjuk, hogy a kártyájához tartozó PIN kódot és a bankkártyát minden esetben erre a címre postázzuk.): Címzett:... Magyarország,... Mobil telefonszáma (országelıhívó / körzet, szám):... címe:... A Bank tölti ki! Akvizíciós csatorna: Partner DM Partner egyéb kiajánlás MKB saját DM MKB fióki ajánlás Internet Egyéb Külsı Értékesítési Partner neve:... azonosító száma:... Befogadó fiók neve:... költséghelyi kódja:... Ügyintézı neve:...azonosító száma:... telefon melléke:... Szubjektív kód:.... Ellenjegyzés:.... (aláírás)..(névpecsét) (level szint száma) KUT ID (igénylı): KUT ID (társkártya ig):... Meghatalmazotti azonosító (igénylı):. Meghatalmazotti azonosító (társkártya ig.):. Termék azonosító száma:.. Kampány azonosító száma:... Hitelkártya jóváhagyott összege:.. Hitelkártya elszámolási számla száma: személyi igazolvány, útlevél, vezetıi engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya 8 személyi igazolvány, útlevél, vezetıi engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya 9 Ország, Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsıház, Emelet, Ajtó 10 (országelıhívó/körzet, szám, mellék) 11 Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsıház, Emelet, Ajtó 12 Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsıház, Emelet, Ajtó, Postafiók 4

5 NYILATKOZAT 1. A Fıkártyát igénylı (a továbbiakban: Ügyfél) igényli az MKB Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) által kibocsátott MasterCard Standard Hitelkártyát vagy MasterCard Gold Hitelkártyát és a kapcsolódó szolgáltatásokat (TeleBANKár, MobilBANKár, NetBANKár) a jelen igénylésben, az annak elválaszthatatlan részét képezı Nyilatkozatban és a Banknak A bankszámlák vezetésérıl, a betétgyőjtésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételekkel. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen igénylılapban meghatározott feltételekkel a Bank visszaigazoló lapo(ka)t nyomtat és bocsát rendelkezésére a bankfiókban, amelyek alapján a NetBANKár és/vagy MobilBANKár szolgáltatás(oka)t nyújtja részére. 2. Ügyfél elfogadja, hogy a Bank postai úton küldi meg számára a TeleBANKár, illetve a NetBANKár szolgáltatások (amennyiben a hitelkártyát megelızıen még nem vette igénybe) használatához szükséges titkos azonosítókat, valamint jelszavakat tartalmazó borítékokat, egymástól elkülönítve, eltérı idıpontokban, a Hitelkártya Igénylés és Szerzıdésben általa megadott Levelezési címre. 3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyfél-azonosításhoz kötött szolgáltatások kizárólag a titkos azonosító használatával vehetık igénybe, és a Bank az általa adott megbízásokat csak akkor teljesíti, ha a titkos azonosítót a megbízás megadásakor hibátlanul közli a Bankkal. 4. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a hitelkártya igénylés elfogadása esetén a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban adatszolgáltatást teljesít a központi hitelinformációs rendszernek. Az adatszolgáltatás kiterjed a jelen igénylés, illetve szerzıdés adataira, ide értve a Fıkártya birtokos és a Társkártya birtokos természetes személyek azonosító adatait, továbbá az Üzletszabályzat elfogadásával vállalt kötelezettségek mibenlétére, valamint az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokra is. A tájékoztatást az Ügyfél, valamint a Társkártya birtokosok a jelen igénylılap aláírásával tudomásul veszik. 5. Az Ügyfél a jelen szerzıdés aláírásával: a) kifejezetten felhatalmazza az MKB Bank Zrt-t, hogy a Bankkal kötött szerzıdései teljesítése során kezelt, banktitkot képezı adatai közül a Bankszámlák vezetésérıl, a betétgyőjtésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata pontjában megjelölt adatokat a Bank felhasználhassa arra, hogy az Ügyfél számára szóló ajánlatait kialakíthassa, és azokkal megkeresse a következı kommunikációs eszközök útján: Telefon Sms Postai levél nem járul hozzá ahhoz, hogy a Bank üzleti ajánlataival megkeresse; b) kifejezetten felhatalmazza az MKB Bank Zrt-t, hogy a Bankkal kötött szerzıdései teljesítése során kezelt, banktitkot képezı adatai közül a Bankszámlák vezetésérıl, a betétgyőjtésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata pontjában megjelölt adatokat a Bank érdekeltségi körébe tartozó, ott megjelölt vállalkozások és egyéb jogi személyek részére továbbítsa az Üzletszabályzat pontjában foglaltak szerint abból a célból, hogy e vállalkozások, illetve egyéb jogi személyek az Ügyfél számára szóló ajánlataikat kialakíthassák és azokkal megkeressék; nem járul hozzá személyes adatainak az MKB Bank Zrt. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részére történı továbbításához. Az Ügyfél a jelen nyilatkozatba foglalt hozzájárulását jogosult bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonni írásban, az MKB Bank Zrt. DM lemondás 1134 Budapest, Kassák Lajos u címre küldött levélben vagy a címre küldött elektronikus üzenetben, valamint a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható os zöld számon. Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen nyilatkozat az általa a Banknak esetlegesen korábban tett, adatátadásra vonatkozó nyilatkozata helyébe lép, függetlenül attól, hogy azt önálló nyilatkozatba foglalva vagy szerzıdésbe foglalva tette. Az Ügyfél kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt adatok kezeléséhez való hozzájárulását önkéntesen, a megfelelı tájékoztatás birtokában adta. E hozzájárulás nem feltétele annak, hogy a Bank a nyújtott szolgáltatások körében szerzıdést kössön az Ügyféllel. A hozzájárulás megtagadása semmilyen módon nem érinti az Ügyfél és az MKB Bank Zrt. közötti szerzıdéses kapcsolatot. 6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank fenntartja a jogot a hitelbírálat alapján a jelen igénylés indoklás nélküli utólagos elutasítására, vagy a hitelkártya eltérı hitelkerettel történı kibocsátására, amelyrıl az Értesítésben tájékoztatja az Ügyfelet. 7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hitelkártya kibocsátására és a hitelszámla vezetésére vonatkozó valamennyi szerzıdéses feltételt ismeri, ide értve az Üzletszabályzatot is, azok rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezınek ismeri el. 8. A Bank a hitelmőveletek végzésérıl szóló üzletszabályzatának pontjában meghatározott feltételekkel, illetve ezen üzletszabályzat 1. és 2. számú mellékletében tételesen meghatározott okokból jogosult a Hitelszerzıdés hatálya alatt a kamat, díj, jutalék, illetve költség mértékét egyoldalúan módosítani. A Banknak az egyoldalú szerzıdésmódosításra vonatkozó eljárását, és az ügyfelek ezzel kapcsolatos jogait a hitelmőveletek végzésérıl szóló üzletszabályzat pontja tartalmazza. 9. Az Ügyfél kijelenti, hogy: a) a jelen szerzıdés megkötése céljából általa a Banknak bejelentett valamennyi információ és adat (a továbbiakban együtt: Adat) a valóságnak megfelel. b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény alapján nyilvántartott adatait a Bankkal szemben nem tiltotta le és vállalja, hogy a jelen szerzıdés hatályának fennállta alatt nem fogja letiltani. 10. Az Ügyfél a jelen szerzıdés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy: a) a Bankkal létrejött, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, ezen belül bankszámla nyitásával és vezetésével, valamint hitelkártya igénylésével és kibocsátásával összefüggı valamennyi szerzıdéses kapcsolat, valamint jogügylet kapcsán a személyi adatait (név, születési idı, születési hely, ügyfél neme, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma) továbbá arcképét és aláírását a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásából a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, mint Adatfeldolgozó (1054 Budapest, Vadász u. 31. Cg. Szám: , cégjegyzéket vezetı Bíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága) útján a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák. b) a Bank a 10.a) pontban megjelölt, a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján banktitoknak minısülı, és a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerinti személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenırzés céljából átadja, c) a 10.a) pontban megjelölt személyes adatait a GIRO Zrt., mint adatfeldolgozó feldolgozza, d) a Bank az arcképét és az aláírását a személyazonosítás elvégzése után továbbra is kezelje, e) a személyazonosító okmányáról a Bank másolatot készítsen és azt nyilvántartásában megırizze. A jelen szerzıdés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. részére történı elektronikus átadásához/továbbításához a jelen szerzıdés aláírásával adott felhatalmazás önkéntes, a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. általi elektronikus feldolgozásához adott hozzájárulás önkéntes és a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minısülı adatainak a GIRO Zrt. részére történı elektronikus átadásával/továbbításával és az adatfeldolgozással kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta. 5

6 11. Az Ügyfél a jelen szerzıdés aláírásával: nem járul hozzá a 10.a) pontban meghatározott adat kiszolgáltatáshoz, a 10..b) pontban meghatározott adatátadáshoz, adatfeldolgozáshoz és adatellenırzéshez, a 10.c) pontban meghatározott adatfeldolgozáshoz, a 10.d) pontban meghatározott adatkezeléshez és a 10.e) pontban meghatározott másolatkészítéshez és ırzéshez. 12. Az ügyfél kijelenti, hogy munkahelyén felmondás alatt nem áll. 13. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy: részére a hitelkártyát a Bank postán küldi meg, illetve a bankfiókban biztosítja annak átvételét, a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel. a Hitelkártya csak akkor használható, ha azt a Kártyabirtokos a Bank által meghatározott módon folyamatos használatra alkalmassá teszi (aktiválja). a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának minısül különösen: a) ha a bankkártyát a Kártyabirtokos az átvételkor nem írta alá; b) a Kártyabirtokos nem teljesítette, vagy nem megfelelıen teljesítette a bankkártya aktiválásával kapcsolatban a Bank által meghatározott kötelezettségeket; c) a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN-kóddal hajtották végre; d) a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megszegte a bankkártya, illetve a PIN-kód átvételére, ırzésére, vagy használatára vonatkozó, a Bank Üzletszabályzatában meghatározott, vagy a Bank által bármely más módon elıírt szabályokat; e) késedelmesen tett eleget a bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének; f) a szerzıdés megszüntetésekor a bankkártyát nem szolgáltatja vissza a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos; g) a MobilBANKár szolgáltatás keretében a Bank által továbbított üzenetben foglalt, az Ügyfél által el nem ismert bankkártya tranzakcióra vonatkozó üzenetre az Ügyfél haladéktalanul nem tesz bejelentést. 14. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bankkártya elkészítéséhez és átadásához, továbbá a PIN-kód elıállításához és kiadásához szükséges tevékenységeket a Bank javára az Állami Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5., cégjegyzékszám: ) végzi. 15. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen igénylésnek a Bank általi elfogadásával minden további jogcselekmény (nyilatkozat, stb.) nélkül létrejön a hitelkártya-szerzıdés az Ügyfél és a Bank között. Elutasítás (6. pont) esetén megszőnik a hitelkártya-szerzıdés. 16. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kitöltött és aláírt Hitelkártya igénylés és szerzıdés egy eredeti példányát átvette. THM (a Bank tölti ki!) A jelen kérelem Szerzıdı Felek általi aláírásának idıpontjában, azaz a szerzıdés megkötésének napján érvényes feltételek alapján, az igényelt kölcsön összegére számítva a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értéke:....% A THM kiszámításánál figyelembe vett feltételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát Kelt:..., Fıkártyát igénylı aláírása Társkártyát igénylı aláírása MKB BANK ZRT. Tanúk : Aláírás :... Aláírás :... Név :... Név :... Lakcím :... Lakcím :... 6

7 BIZTOSÍTOTTI NYILATKOZAT AZ MKB BANK ZRT.-VEL KÖTÖTT HITELKÁRTYASZERZİDÉSHEZ Alulírott hozzájárulok, hogy az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38. továbbiakban: Pénzintézet), mint Szerzıdı és az MKB Életbiztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) között létrejött Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Biztosítottja legyek, mely biztosítás kedvezményezettje hiteltartozásom erejéig a Pénzintézet. Tudomásul veszem, hogy személyemre, mint biztosítottra a Pénzintézet által kötött Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás alapján a biztosítási fedezet addig áll fenn, amíg a Pénzintézet a Biztosító részére az esedékes díjat megfizeti. a Biztosító kifizetése az egyes hiteltartozásaimra (tıke és járulékai) vonatkozóan függetlenül a hiteltartozás nagyságától nem haladja meg szerzıdésenként a 10 millió forintot. Adósként a jelen okirat aláírásával kifejezetten, és visszavonhatatlanul felhatalmazom a Pénzintézetet arra, hogy a hitelszerzıdéssel és/vagy annak módosításával kapcsolatos összes dokumentumot (szerzıdést, annak módosításait, továbbá a hitelszerzıdéssel összefüggı mindazon iratokat, melyek a Pénzintézet rendelkezésére állnak), valamint a hitel fizetésére vonatkozó összes információt a Biztosító részére átadja, illetve megadja. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító az ilyen módon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje. Hozzájárulok, ahhoz, hogy a Biztosító a GaVI Gesellschaft für angewandte Versicherungs-Informatik mbh-t (Székhely: Seckenheimer Strasse 150, D Mannheim, Bundesrepublik Deutschland, Cégjegyzékszám: HRB 9242) mint adatkezelıt az adatok feldolgozásával és nyilvántartásával bízza meg. Hozzájárulok ahhoz, hogy a halálom esetére járó szolgáltatás teljesítése érdekében a Biztosító képviselıje betekintsen az egészségemre vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, mely kapcsolatos a Pénzintézet által megkötött biztosítással. Mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat akik kezeltek, valamint a társadalombiztosítót a Pénzintézet által megkötött biztosítással összefüggıen az orvosi titoktartás alól felmentem a Biztosítóval szemben. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak minısülı adataimat átadja a következı tevékenységet végzı megbízottjainak: szakértınek, orvosnak, felülvizsgálónak, fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és ügyvédjének. Kijelentem, hogy a Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Ügyfél-tájékoztatóját megismertem és átvettem. Kelt:..., adós aláírása... adós neve nyomtatott nagy betőkkel... adós lakcíme... adós személyazonosító (személyi) igazolványszám Tanúk Aláírás:... Aláírás:... Név:... Név:... Személyazonosító (személyi) igazolványszám: Személyazonosító (személyi) igazolványszám: Lakcím:... Lakcím:... 7

8 KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Lakossági hitelek kockázataival kapcsolatban A forintban történı hitelfelvétel elıre pontosan nem becsülhetı kamat kockázat tudatos felvállalását jelenti a hitel teljes, vagy adott esetben részleges futamidejére vonatkozóan. Erre tekintettel az Ügyfeleink által megkötni kívánt hitelszerzıdéssel kapcsolatban az alábbi a piaci viszonyok következményeként létezı - kockázatokra hívjuk fel a figyelmet: A forint alapú hitel futamideje alatt kockázatot jelent a változó kamatozású hitelkonstrukciók esetében, hogy a hitelre irányadó pénzpiaci kamatok változhatnak. Kedvezıtlen irányú kamatváltozás növelheti a törlesztı részletek összegét. A törlesztırészlet ügyfél számára kedvezıtlen változása mellett további kockázatot jelent a fizetési kötelezettséget viselı ügyfelek háztartási bevételeinek negatív irányú módosulása, melyet az alábbi tényezık idézhetnek elı: munkahely és jövedelem elvesztése (majd tartós munkanélküliség), kedvezıtlen gazdasági idıszakban a saját vállalkozás jövedelmezıségének csökkenése, vagyon vagy egyéb megtakarítás (pl. részvény, ingatlan) értékének hirtelen csökkenése, befektetések, megtakarítások elvárt hozama nem realizálható, a fogyasztási jövedelemszintet meghaladó fogyasztói árnövekedés, váratlan - vagy a hitelfelvételkor számításba nem vett - költségek megjelenése (pl. ház felújítása), keresı tartós betegsége, halála, természetbeni juttatások (pl. autó) megszőnése, akár az állás elvesztésével párhuzamosan. MKB Bank Zrt. Z á r a d é k: A fenti kockázatfeltáró nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, és a beadott hitel elbírálását, illetve a hitelszerzıdés megkötését az abban foglaltak ismeretében, a piac által indukált esetleges kockázatok felelıs mérlegelésével kezdeményezem. Keltezés,.. Adós - 1 Adós 2 Tanúk:. További hitelszereplı1. Név. További hitelszereplı2. Név Cím Cím 8

9 A Hitelkérelemhez benyújtandó, illetve bemutatandó dokumentumok köre érvényes személyazonosító okmány, amely magyar állampolgársággal rendelkezı természetes személy esetén személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza) vagy új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetıi engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány magyar állampolgársággal nem rendelkezı természetes személy esetén EU állampolgárok minden elismert azonosító okmánya vagy fényképes azonosító okmány (útlevél, magyarországi tartózkodásra jogosító személyi azonosító igazolvány vagy érvényes tartózkodási engedély) és a magyarországi tartózkodási hely megadása magyar állampolgársággal nem rendelkezı természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási hely igazolására rendelkezésre álló dokumentum adóigazolvány próbaidı alatti munkaviszony esetén az elızı munkáltató által kiadott mőködési bizonyítvány más banknál vezetett számlára vonatkozó, utolsó három havi bankszámlakivonat, vállalkozó esetén 3 havi magán- és vállalkozói számlakivonat vagy legalább három típusú, az Igénylı(k) vagy a Készfizetı kezes nevére szóló, utolsó három havi közüzemi (pl. víz-, gáz-, főtés-, villany-, vezetékes telefon-, elıfizetéses mobiltelefon-) számla és az azok maradéktalan befizetését (ideértve az esetleges hátralék kiegyenlítését is) igazoló számla vagy szelvény hitelkiváltás esetén a kiváltandó hitel(ek)rıl a hitelt nyújtó pénzintézet által kiadott igazolás(ok) A hiteligénylı jövedelmi helyzetének igazolásához: - munkaviszonyból származó jövedelem esetén a Bank által meghatározott formátumú, 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolást, és a munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 3 havi bankszámla kivonatot. A jövedelem igazolása az MKB Professzori Klub tag esetén történhet a munkabér-jóváírást tartalmazó utolsó 6 havi lakossági bankszámlakivonattal. - nyugdíjasok esetében nyugdíjas igazolvány másolatát és a jóváírást tartalmazó utolsó 3 havi bankszámla kivonatot, nem bankszámlára történı utalás esetén az utolsó 3 havi nyugdíjszelvényt, - egyéni vállalkozók, vállalkozásban tulajdonrésszel rendelkezık, illetve azok közvetlen hozzátartozói esetében, valamint a Bank által meghatározott egyes esetekben (például, ha a munkabér nem bankszámlára érkezik) az elızı évi személyi jövedelemadó bevallást, illetve az NAV által kiállított jövedelemigazolást, - egyéni vállalkozók, EVA-t, illetve EKHO-t választó ügyfelek, valamint vállalkozásban többségi tulajdonnal rendelkezık esetén a vállalkozás köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi NAV igazolást, - Egyéb, jövedelem igazolására szolgáló alábbi dokumentumo(ka)t: Ell 9

MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. Az igényelt hitelkeret összege:...

MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. Az igényelt hitelkeret összege:... MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Új igénylés Meglévő... számú hitelkártya szerződés módosítása Az igényelt

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től)

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) A Bank tölti ki! Befogadó fiók neve Ügyintéző neve Meghatalmazott azonosító Kampány azonosító

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelezı KirendeltségFiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelezı ügyintézı neve: Tel: Az igénylılapot kitöltı személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk!

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja. Kérjük, hogy a Kölcsönigénylő lap kitöltését megelőzően olvassa át jelen összefoglalónkat.

Részletesebben

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg új hitelkártyát vagy meglévô hitelkártya cseréjét vagy további hitelkártyát vagy hitelkeret módosítást kérem. A következô

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.:

Részletesebben

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés Bővítés, korszerűsítés, felújítás céljára

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsön típusa: K&H Lombard hitel Kölcsönigénylés Választható kedvezmények

Részletesebben

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám 1/15 Ügyszám: 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax Biankó szám: 01-43-001 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben