KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Születésház Közhasznú Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Születésház Közhasznú Egyesület"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Születésház Közhasznú Egyesület székhely: 1141 Budapest, Egressy út 137. adószám: statisztikai számjel: bírósági bejegyzés száma: 6774 közhasznúsági fokozat: közhasznú Budapest, április 30.

2 Tartalom I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredmény kimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a pályázati úton elnyert támogatások felhasználásairól V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEKEGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV (e Ft-ban) Sorszám helyesbítése A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök 0 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) D. Saját tőke I. Induló tőke 15. II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen (D+E+F+G)

4 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésből 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény vállalkozási (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 4

5 KIMUTATÁS A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL, A KÖVETELÉSEKRŐL, AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKRÓL Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozások Kapott kölcsön Adók Összesen: Követelések (Ft) Vevőktől paypal számlára beérkezett összeg Szállítói túlfizetés Összesen: Aktív időbeli elhatárolások (Ft) Összesen: 0 Passzív időbeli elhatárolások (Ft) Pályázaton elnyert támogatások költséggel nem fedezett, következő évre átvihető része Összesen: II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Egyesület közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült. 5

6 III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I jei saját tőke BEVÉTELEK Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Open Society Institute III. Tides Foundation (Ashoka) IV. Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök bevételei V. Magánszemélyek és szervezetek adományai VI. SZJA 1%-a VII. Kapott kamatok VIII. Kerekítések 889 IX. Deviza és valutakészletek árfolyamnyeresége 17 X. Közhasznú tevékenység bevétele XI. Vállalkozási tevékenység bevétele (naptár eladás) Bevétel összesen: I-XI. összesen: KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség nyomtatvány, irodaszer egyéb költségek Igénybe vett szolgáltatások belföldi utazási költség szállítási költség, futárköltség bérleti díjak posta, telefon, internet, webhosting szakmai tanácsadás adatfeldolgozás ügyvédi díjak fordítás rendezvényhangosítás online cikkírás grafikai tervezés szkennelés, nyomtatás közösségi és társ.célú lehetőségek tám könyvelési díj molino készítés paypal költség egyéb Egyéb szolgáltatások bankköltség Eladott áruk beszerzési értéke naptár beszerzés

7 II. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 2 Személyi jellegű egyéb költségek reprezentáció üzleti ajándék telefon magánhasználat + adói Bérjárulékok 0 III. Értékcsökkenési leírás IV. Késedelmi kamatok, bírság, kötbér V. Kerekítések 684 VI. Deviza és valutakészletek árfolyamvesztesége 180 VII. Továbbadott támogatás elszámolása 0 VIII. Pénzintézetnek fizetett kamat 8 Kiadás összesen: Egyenleg: Rendelkezésre álló pénzeszköz én: Készletek: Követelések: Kötelezettségek: Passzív elhatárolások: i saját tőke: Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Sor szám Támogató szervezet Nyitó-egyenleg Bevételek Kiadások Záró-egyenleg Open Society Institute Tides Foundation TÁRGYÉV ÖSSZESEN:

8 RÉSZLETES KIMUTATÁS A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSAIRÓL Támogató szervezet Támogatott tevékenység Otthonszülésben résztvevő nőkkel és Open Society Institute szakemberekkel szembeni diszkrimináció kapcsán jogi segítségnyújtás Nyitóegyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Kiadás: Tárgyi eszköz vásárlás (számítógép, telefon Posta, telefon, internet Jogi tevékenység Szakmai tanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb igénybevett szolgáltatás Telefontársaság kötbér Egyenleg: 0 Támogató szervezet Támogatott tevékenység Civil megmozdulások szervezése dr. Geréb Tides Foundation Ágnes előzetes letartóztatása kapcsán és az otthonszülés jogi szabályozásának elérése érdekében Nyitóegyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Kiadás: Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség Futárköltség Bérleti díj Utazási és szállásköltségek Telefonköltség Szakmai tanácsadás Rendezvényhangosítás Fordítás Grafikai tervezés Molino készítés Szkennelés, nyomtatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Reprzentáció Kerekítés -3 Egyenleg: 0 8

9 V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Jogsegélyszolgálat Az Egyesület évben indított jogsegélyszolgálata keretében a program első félévében 29 esetben nyújtottunk felvilágosítást, illetve jogi segítséget az otthonszülés miatt sérelmet elszenvedett nőknek. A szervezethez érkezett megkeresések többsége az anyakönyvezéssel, illetve a családi támogatások megítélésével volt kapcsolatos, 1 esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által behívott otthonszülők kihallgatásánál nyújtottunk jogi képviseletet. Civil megmozdulások A dr. Geréb Ágnes bába előzetes letartóztatásához kapcsolódóan számos hazai és nemzetközi civil megmozdulást szerveztünk önkéntesek segítségével: Október október 6. - Demonstráció a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Egészségügyért felelős államtitkárság előtt Geréb Ágnes őrizetbe vétele miatt, részvevők száma kb fő október Élőlánc a bábák ellen folyamatban lévő büntetőügyekben tartott tárgyalás napján a Markó utcától a Parlamentig, résztvevők száma kb fő November november 8. Fáklyás felvonulás, békés tüntetés Geréb Ágnes előzetes letartóztatásának meghosszabbítása miatt, résztvevők száma kb. 800 fő november 24. Non-Stop tüntetés megkezdése a Legfelsőbb Bíróság épülete előtt, az előzetes letartóztatás megszüntetéséig reggel 8-tól délután 4-ig December december 11. Jövővel Terhes Fiatalok Demonstrációja a Gödör Klubban. december 20. Geréb Ágnes születésnapján békés demonstráció a börtön előtt. Résztvevők száma kb fő. További vidéki demonstrációk helyszínei: Győr, Kecskemét, Debrecen Külföldi demonstrációk helyszínei: Írország, Dublin; Észtország; Skócia; USA, Washington DC; USA, New York Nemzetközi szervezkedések: (Petíciók, támogató levelek a bábák elleni büntetőeljárások megszüntetése, jogszabály elfogadása, Geréb Ágnes előzetes letartóztatásának megszüntetése kapcsán) október. 24. Ashoka Alapítvány petíciója 9

10 2010. nobermber 5. - European Women s Lobby petíciója (a legnagyobb női szervezeteket tömörítő szervezet az EU-ban) november 1. - Katalóniai bábák és az otthonszülést támogatók együtt a WHO-val, a Bábák Nemzetközi Szövetségével, és a Szülész- Nőgyógyászok Nemzetközi Szövetségével megfogalmaztak egy petíciót, s elküldték a spanyolországi magyar követségre november 23. Royal College of Midwife levele december nemzetközi tekintélyű szakember petíciója, december 1. - Canadian Association of Midwives levele december Támogató levél az IMBCO-tól (International MotherBaby Childbirth Organization) online aláírásgyűjtés az otthoszülés szabályozásáért (http://www.petitiononline.com/szul2010/petition.html) Művészeti- és adománygyűjtő akciók az otthonszülés helyzetének rendezéséhez és a bábaperek költségeinek fedezéséhez kapcsolódóan: október 26. Ezekben az időtlen órákban címmel színházi előadás a szabad szülésért. Helyszín: Thália Színház november - születésnaptár létrehozása (www.szuletésnaptar.blogspot.com) december 20. A születés valódi természete címmel vándor fotókiállítás első állomása a Képviselőházban. A rendezvény fővédnöke Ékes Ilona volt. (www.aszulesvaloditermeszete.eu) december CD kiadása, zeneszerző, előadó: Izisz Gáll VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás 0 0 Költségvetésből származó nem normatív Belföldi magántámogatás ,14 % Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől Vállalatoktól, vállalkozóktól ,82 % Magánszemélyektől ,32 % Külföldi támogatás ,86 % Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől Open Society Institute ,18 % Tides Foundation ,68 % Összesen: % 10

11 VII. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGEINEK KIMUTATÁSA A Születésház Közhasznú Egyesület 2010-ben pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA A SZERVEZETRŐL A Születésház Közhasznú Egyesület 1995-ben jött létre, 2007 ben vált közhasznúvá. A szervezet kiemelt céljai- a várandós anyák, szülő nők, újszülöttek és családjaik védelme: a háborítatlan, természetes szüléshez és születéshez való jog törvényi biztosításának és társadalmi elfogadásának kivívása. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt illetve nem fogad el. Az Alapító Okiratban rögzített céljainknak megfelelően az egyesület a célok érdekében: egészségmegőrző, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végez. Ennek keretében: tájékoztat, tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez, támogatja az Alternatal Alapítvány munkáját, a Születésház hálózat kiépülését, a háborítatlan szüléshez szükséges újfajta / hozzáértő/ szakmai képzést, kapcsolatot tart a külföldön működő hasonló szervezetekkel, véleményt nyilvánít, kezdeményezi jogszabályok megalkotását és intézkedések megtételét 11

12 A 2010-es ÉV SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE Sikeres pályázati programok Open Society Institute Az Egyesület sikeresen pályázott 2010-ben az Open Society Institute-hoz programjával, amelyben az otthonszülésben résztvevő nőkkel és szakemberekkel szembeni diszkrimináció, illetve bármilyen sérelem esetén jogi segítséget nyújt. A szervezet e célból jogsegélyszolgálatot működtet. A jogsegélyszolgálat legtipikusabb ügyei az anyakönyvezés és az anyasági támogatások megítélése során az otthonszülés ténye, és a rendezetlen jogszabályi környezet miatt felmerülő problémák. A programban dolgozó jogászok emellett az otthonszüléseket kísérő bábák ellen folyamatban lévő büntetőeljárásokban háttérmunkát végeznek a védelmet ellátó ügyvédek számára. Ennek keretében 2010-ben több amicus brief beadvány került benyújtásra a bíróságon, amelyet részben az Egyesület, részben az Egyesület szervezésében nemzetközi szaktekintélyek/szervezetek írtak. Az Egyesület szerepet vállalt továbbá az otthonszülés jogi szabályozásának kialakításában, részt vett a jogszabály megalkotását megelőző szakmai és civil egyeztetéseken. Ezen túlmenően, utolsó harmadában kutatásba fogott az otthonszülő nőket ért diszkrimináció kapcsán. A kutatás erre az évre eső első szakaszában az adatfelvételre került sor. Tides Foundation Dr. Geréb Ágnes bába előzetes letartóztatása kapcsán és az otthonszülés jogi szabályozásának elérése érdekében az Egyesület számos civil akciót szervezett a Tides Foundation és egyéb magánszemélyek támogatásával ben a szervezet égisze alatt bontakozott ki az a mozgalom, amely a bábaperekhez és az otthonszülés jogi szabályozásához kapcsolódóan több száz önkéntes bevonásával tüntetéseket, élőláncot szervezett dr. Geréb Ágnes letartóztatása ellen, valamint politikai és szakmai lobbi tevékenységet folytatott. Célunk ennek során az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az otthonszülés kriminalizációjára, valamint arra, hogy a jogszabály megalkotását nem lehet tovább halogatni és annak elmulasztása nem vezethet további büntetőeljárások indításához. Az akciókban a szervezet munkatársain kívül otthonszült szülők is aktívan részt vettek. Egyéb fontos események, együttműködések, eredmények Fent ismertetett civil akcióink kapcsán további tevékenységeink: Önkéntesek bevonásával 30 országgyűlési képviselővel, kormányzati képviselőkkel, Alkotmánybírósággal, a parlament egészségügyi és emberi jogi bizottságának tagjaival, véleményformálókkal, jelentősebb vállalkozókkal, jogvédő szervezetekkel, nagykövetségekkel egyeztettünk. Szintén önkéntes hálózat szervezésével közel fős demonstrációkat szerveztünk dr. Geréb Ágnes előzetes letartóztatása kapcsán. 12

13 Több nőjogi szervezettel együtt a parlament emberi jogi bizottságához fordultunk, melynek eredményeképpen átfogó vizsgálatot rendeltek el a fogvatartás körülményeire vonatkozóan. Az Egyesület állt a Szülészet újjászületése című konferencia mögött, amelyen a Kormány jelenlétével mintegy mögé állt a reformnak. Ehhez kapcsolódott professzor Lesley Page, a világ első bábaprofesszorának Budapesti látogatása is, amelyet szintén szervezetünk szervezett. Létrejött 12 kortárs művész munkáját tartalmazó születésnaptár, valamint A szülés valódi természete címmel vándor fotókiállítást szerveztünk. A Thália Színházban Ezekben az időtlen órákban címmel olvasószínházat rendeztünk, melyen neves művészek olvastak fel születéstörténeteket. Eredmények: Állampolgári jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a láb- és kézbilincs használatáról Geréb Ágnes fogvatartása kapcsán Budapesti Rendőrfőkapitányság fegyelmi eljárást indít a vetkőztetés és a motozás miatt Geréb Ágnes fogvatartása kapcsán Emberi jogi, vallásügyi bizottság vizsgálatot indít Geréb Ágnes fogvatartása ügyében Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletet hoz az otthonszülés jogszabály megalkotásának mulasztása miatt Megkezdődnek a tárgyalások otthonszülés jogi szabályozása kapcsán a szakmai-, civil szervezetek és a minisztérium között (majd 2011-re végül megszületik a szabályozás) 13

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: 18251922-1-42 statisztikai számjel: 18051922-9133-569-01 bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31.

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. 1. Alapítvány az Egészséges Településekért Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2010. év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben