TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)"

Átírás

1 TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012

2 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése ¾ A hitoktatás szakmódszertana I. ¾ A hitoktatás szakmódszertana II. ¾ A hitoktatás szakmódszertana I. ¾ A hitoktatás szakmódszertana II. ¾ A lelkivezetés gyakorlata ¾ A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium ¾ A nevelői hivatás természete ¾ A pasztorális lelkigondozás műhelyei ¾ A pasztorális tanácsadás egyéb színterei (gyakorlat) ¾ A pasztorális tanácsadás etikája ¾ A pasztorális tanácsadó lelki egészsége ¾ A pasztorális tanácsadói kapcsolat ¾ A pedagógiai gondolkodás fejlődése ¾ A szociális munka módszerei ¾ A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása ¾ A tanulási folyamat irányítása szeminárium ¾ A vallási párbeszéd pedagógiája ¾ A világvallások etikája ¾ Alapvető etika ¾ Angol nyelv középhaladó ¾ Angol nyelv középhaladó ¾ Angol nyelvvizsga előkészítő ¾ Angol nyelvvizsga előkészítő ¾ Aquinói Szent Tamás erénytana

3 ¾ Az egyház szociális tanítása és gyakorlata ¾ Az egyház társadalmi tanítása I.: Alapelvek ¾ Az Egyház társadalmi tanítása II. ¾ Az Egyház társadalmi tanítása III. ¾ Az élettel és egészséggel kapcsolatos etikai kérdések ¾ Az erkölcsi nevelés lélektana ¾ Az esélyteremtés pedagógiája ¾ Az etikai gondolkodás fejlődése ¾ Az imádság teológiája ¾ Az intézménylátogatási gyakorlat bevezetése ¾ Bevezetés a kateketikai gyakorlatba ¾ Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. ¾ Bevezetés a kateketikai gyakorlatba II. ¾ Bevezetés a kereszténységbe ¾ Bevezetés a nyári kateketikai/pasztorális gyakorlatba ¾ Biblikum szeminárium: Mi a csoda? ¾ Biblikus szeminárium: Márk evangéliuma ¾ Bioetika ¾ Család és fejlődés ¾ Család- és gyermekvédelem szociológiája ¾ Család- és gyermekvédelmi jog ¾ Család- és gyermekvédő egyéni szakmai gyakorlat ¾ Család-, gyermekvédelmi, szociális és tb. jog ¾ Családpszichológia ¾ Demográfia, alkalmazott statisztika ¾ Deviancia és gyermekvédelem szociológiája ¾ Dogmatika ¾ Dogmatika I II. ¾ Dogmatika III IV. ¾ Dogmatika III.: Krisztológia ¾ Dogmatika IV.: Szentségtan

4 ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatörténet szeminárium I. ¾ Dogmatörténet szeminárium II. ¾ Drogok és drogfüggőség ¾ Egészségtan egészségnevelés ¾ Egyházjog: Állami egyházjog ¾ Egyházjog I.: Alkotmányjog ¾ Egyházjog II.: Az egyház hierarchikus felépítése ¾ Egyházjog II. (III.): Házasságjog ¾ Egyháztörténelem I. ¾ Egyháztörténelem II. ¾ Egyháztörténelem I. ¾ Egyháztörténelem II. ¾ Egyháztörténelem III. ¾ Egyháztörténelem IV. ¾ Egyháztörténelem I II. ¾ Egyháztörténelem III IV. ¾ Egyháztörténelem szeminárium I. ¾ Egyháztörténelem szeminárium II. ¾ Életvezetés etikája ¾ Emberkép, gyermekkép és pedagógia ¾ Erkölcsi és vallási fejlődés ¾ Etika I. Alapok, társadalometika, bioetika ¾ Etika II. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) ¾ Etikatanári csoportos szakmai gyakorlat ¾ Etikatanári egyéni szakmai gyakorlat ¾ Felelős marketing és kommunikáció ¾ Felnőtt pszichopatológia

5 ¾ Filozófiai antropológia ¾ Filozófiai szövegolvasó szeminárium ¾ Filozófiai szeminárium I. ¾ Filozófiai szeminárium II. ¾ Filozófiai szövegolvasó szeminárium ¾ Filozófia: Ismeretelmélet ¾ Filozófia: Metafizika I. ¾ Filozófia: Metafizika II. ¾ Filozófia: Vallásfilozófia ¾ Filozófiai antropológia ¾ Filozófiai etika ¾ Filozófiatörténet I. ¾ Filozófiatörténet I. ¾ Filozófiatörténet II. ¾ Filozófiatörténet II. ¾ Filozófiatörténet II. ¾ Filozófiatörténet III. ¾ Filozófiatörténet IV. ¾ Fundamentális teológia I.: A kinyilatkoztatás és a hit ¾ Fundamentális teológia II.: A Krisztus-esemény ¾ Fundamentális teológia III.: A vallás ¾ Fundamentális teológia: A vallásról ¾ Fundamentális teológia IV: Az egyház ¾ Gazdaságetika és globalizáció ¾ Gazdasági elméletek ¾ Gyakorlati projekt ¾ Görög (ógörög) nyelv I. ¾ Görög (ógörög) nyelv II. ¾ Gyakorlati szertartástan ¾ Gyakorlati szertartástan ¾ Gyakorlatkísérő szeminárium (tanárképzésben)

6 ¾ Gyermek- és ifjúsági pszichopatológia ¾ Gyógyító beszélgetés ¾ Héber (klasszikus héber) nyelv I II. ¾ Hittanár nevelő tanári csoportos szakmai gyakorlat ¾ Hittanár nevelő tanári tanítási gyakorlat ¾ Hivatásetika (etika a gyermekvédelemben) ¾ Hivatásszemélyiség fejlesztés ¾ Homiletika elmélet Homiletika gyakorlat ¾ Integráló szeminárium ¾ Intézménylátogatási gyakorlat I. ¾ Intézménylátogatási gyakorlat II. ¾ Iskolai gyermekvédelem ¾ Iskolai gyermekvédelmi módszerek ¾ Iskolai szociális munka ¾ Iskolai szociális munka ¾ Jog és erkölcs az iskolában és a családban ¾ Jog és politológia ¾ Jogi alapismeretek ¾ Jogi, igazgatási és büntetőjogi alapismeretek ¾ Kateketika ¾ Kateketika I. ¾ Kateketika I. ¾ Kateketika II. ¾ Kateketikai gyakorlat I. ¾ Kateketikai gyakorlat II. ¾ Kateketikai gyakorlat (hospitálás) ¾ Kateketikai gyakorlat (plébánián, 15+5 óra) ¾ Kateketikai gyakorlat (plébánián) bevezetése (I II.) ¾ Kateketikai szakmódszertan ¾ Kateketikai szakmódszertan I. ¾ Kateketikai szakmódszertan II.

7 ¾ Kateketikai szakmódszertan szeminárium ¾ Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. ¾ Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. ¾ Képességfejlesztő tréning ¾ Keresztény társadalmi-gazdasági logika ¾ Kommunikáció- és médiaetika ¾ Kórházi lelkigondozás ¾ Kórházi lelkigondozás ¾ Kórházi lelkigondozás gyakorlat ¾ Közösségvezetés ¾ Krízis és tanácsadás ¾ Krízislélektan ¾ Kutatáselmélet és -módszertan I II. ¾ Latin nyelv I. ¾ Latin nyelv II. ¾ Latin nyelv III. ¾ Latin nyelv IV. ¾ Latin nyelv V. ¾ Latin nyelv VI. ¾ Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia IV.: Kategoriális pasztoráció ¾ Liturgika I. ¾ Liturgika II. ¾ Liturgika I. ¾ Liturgika II. ¾ Liturgikus ének I. ¾ Liturgikus ének II. ¾ Liturgikus ének I.

8 ¾ Liturgikus ének II. ¾ Missziológia ¾ Morális szeminárium ¾ Morálteológia szeminárium: Bioetika ¾ Morálteológia szeminárium I.: Bioetika ¾ Morálteológia szeminárium II. ¾ Morális részismereti szeminárium ¾ Morálteológia I.: Alapvetés ¾ Morálteológia I.: Alapvetés ¾ Morálteológia II.: Vallási erkölcs ¾ Morálteológia III.: Bioetika ¾ Morális: Bioetika ¾ Morálteológia IV.: Személyes kapcsolatok erkölcse ¾ Német nyelv (haladó szint) ¾ Német nyelv (középhaladó szint) ¾ Nevelés és társadalom ¾ Nevelés, személyiségfejlesztés ¾ Nevelőszülői ellátás ¾ Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat ¾ Nyári lelkigyakorlat (1 hét) ¾ Olasz nyelv (haladó szint) ¾ Olasz nyelv (kezdő szint) ¾ Ószövetség Teológiája ¾ Ószövetségi bevezetés I. ¾ Ószövetségi bevezetés II. ¾ Ószövetségi exegézis I. ¾ Ószövetségi exegézis II.: Zsoltárok ¾ Ökológia, környezetvédelem és etika ¾ Ökumenizmus ¾ Papság teológiája ¾ Pasztorális tanácsadás speciális élethelyzetekben

9 ¾ Pasztorális tanácsadási gyakorlat idősek számára ¾ Patrológia I. ¾ Patrológia II. ¾ Patrológia I. ¾ Patrológia II. ¾ Pedagógiai kutatások ¾ Pedagógiai problématörténet szeminárium ¾ Pedagógiai pszichológia ¾ Pedagógiai pszichológia szeminárium ¾ Pedagógiai tervezés ¾ Plébániai adminisztráció és ügyvitel ¾ Plébániai gyakorlat (2 hét) ¾ Plébániai gyakorlat bevezetése I. ¾ Plébániai gyakorlat bevezetése II. ¾ Plébániai gyakorlat ¾ Plébániai gyakorlat bevezetése ¾ Portfólió ¾ Propedeutika gyakorlat ¾ Propedeutika proszeminárium ¾ Pszichológia a gyermekvédelemben ¾ Reflektív pedagógia (hittanári, etikatanári) ¾ Romológia ¾ Romológia I II. ¾ Segítő kapcsolat és tanácsadás ¾ Segítségre szoruló családok ¾ Speciális helyzetű családok ¾ Speciális szükségletű gyermekek ¾ Spirituális teológia I. ¾ Spirituális teológia II. ¾ Spirituális Teológia I. ¾ Spirituális Teológia II.

10 ¾ Szabadidő pedagógiája ¾ Szakmai identitás tréning ¾ Személyiség és személyiségfejlődés ¾ Személyiségfejlesztő és kommunikációs gyakorlat ¾ Személyiségfejlődési zavarok ¾ Személyiségközpontú bibliaolvasás ¾ Szerzetesség teológiája ¾ Szociáletika (Szociálteológia) ¾ Szociális igazságosság keresztény szemmel ¾ Szociális munka ¾ Szociálpolitika ¾ Szociológia ¾ Szociológia ¾ Tantárgypedagógia ¾ Tantárgypedagógia szeminárium ¾ Tanulás és fejlődés ¾ Tanulás és tanítás ¾ Teológiai alapok I. ¾ Teológiai alapok II. Morálteológia ¾ Teológiai szupervízió ¾ Újszövetség Teológiája ¾ Újszövetségi bevezetés I. ¾ Újszövetségi bevezetés II. ¾ Újszövetségi exegézis I.: Gyermekségtörténetek ¾ Újszövetségi exegézis II.: A márki passió ¾ Vállalat-gazdaságtan ¾ Vallás és emberi magatartás ¾ Valláspedagógia

11 MABT/E Esti, II. félév, 2 kredit A BOLDOGSÁG TEOLÓGIÁJA Előadó: Dr. Szabó Bertalan OP Az oktató a félév elején ismerteti a tematikát. A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA CSCSÉNN, CSCSÉN/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes Hogy a hallgatók képessé váljanak a családi hivatásra való felkészítés családpedagógiai módszereinek alkalmazására és a kiegyensúlyozotta, harmonikusa és boldoga házasságra. Ismeri a családi életre nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit. Képes a családi életre nevelés iskolai és egyéb, speciális foglalkozás keretében való megvalósítására. Elkötelezett aan, hogy az életpárti és családbarát szemléletmódot hitelesen sugározza, amely szerint érték az élet, a személy, a házasság és a család. I. A családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége, lehetőségei és feltételei az iskolában. Tanulható-e, tanítható-e a házasság, a családi élet? A családi életre nevelés tartalma, célja és módszerei. Egészségmegőrző és prevenciós szemlélet kialakításának segítése. Az igazságra épülő helyes értékrend és család-barát szemléletmód fontossága. A helyes önismeret és önértékelés, önnevelés, jellemformálás. Termékenységtudat, a női ciklus történései. A férfi útja. A házastársi elköteleződés és hűség. Felelős szexualitás. Teljes körű tájékoztatás a családtervezési módszerekről. A természetes családtervezés. Egészséges életkezdet. II. A serdülőkor, a nemi identitás. Barátság, szerelem, párválasztás. Életadó szerelem felelős szülőség, szülői hivatás. A gyermek ajándék. Az élet tisztelete, életvédelem, magzatvédelem abortuszmegelőzés. Kommunikáció és konfliktuskezelés. A szeretetnyelvek. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? Gyermekvállalás, gyermeknevelés. Szerepek a családban. A halál és a gyász. Beteg, fogyatékos és/ vagy idős ember a családban az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése.

12 Az aláírás feltételei: A hiányzások tűrési határa a tanulmányi és vizsgarend szerint alakul. A hallgatótól elvárt tevékenység: az első szemináriumi órán megadott feltételek szerint megvalósított egyéni és csoportos szóbeli feladatok; tananyagrészlet feldolgozása, stb. A félév végén gyakorlati jegy: a főiskolai munka, az egyéni felkészülés és a félév végére elkészített esszé jellegű írás együttes értéke. Hortobágyiné Nagy Ágnes (szerk.): Családi életre nevelés az oktatásban. Család-órákat segítő kézikönyv, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, Budapest, Ajánlott irodalom Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Házasság és család, Új Ember, Budapest, 2008; Horváth- Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa, SE Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2007; Campbell, Ross: Nehéz évek, Harmat, Budapest, 1992, 2001; Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Az öt szeretet-nyelv a házasságban, Harmat, Budapest, 2002, 2006; Bovet, Theodor: Felette nagy titok. Könyv a házasságról, Vigilia, Budapest, 2002 (koráan: Bécs, 1983); Calvo, Gabriel: Kéz a kézben. Kérdések és válaszok boldog házasságra készülő fiataloknak, MÉCS Családközösségek, Budapest, 2002, 2008; Fiore, Carlo: A fiatalok etikája, 1 2. kötet, Don Bosco, Budapest, 2002, 2005; Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv, Timóteus Társaság, Budapest, 2000, 2004, 2006; McDowell, Josh Day, Dick: Miért várj? Timóteus Társaság, Budapest, 1995; Rötzer, Josef: Természetes fogamzásszabályozás, Herder, Budapest, 1992; Arbeitsgruppe NFP: Természetes és biztonságos. Munkafüzet, Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége, Budapest, 1994; Varga Péter: Spielhózni, Varga Péter, Budapest, 2008 (koráan: Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002); Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia, Háttér, Budapest, 1997, 2000, A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM ETDJÁN, ETDJÁ/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Csiziné dr. Schlosser Annamária Megismertetni az alkotmányjoggal kapcsolatos alapvető kérdéseket és áttekintést nyújtani a magyar közjogi rendszer alapvető elveiről és jogintézményeiről. Ismeri a magyar alkotmányos elveket és intézményeket.

13 Képes a közjogi rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekben a véleményalkotásra. Elkötelezett az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállam mellett. Alapfogalmak: alkotmány, alkotmányjog, állam, jogállam, demokrácia, parlamentarizmus, hatalommegosztás. Szuverenitás és állampolgárság. Az EU és Magyarország. Jogforrások. Alapjogok. A választási rendszer. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány és a miniszterelnök. Az igazságszolgáltatási rendszer. Az önkormányzatok. A félév végén írásbeli vizsga. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény; Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek, Pólay Elemér Alapítvány JATEPress, Szeged, Ajánlott irodalom Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris, Budapest, 2007, 2., átdolgozott kiadás; Sári János: Alapjogok. Alkotmánytan II., Osiris, Budapest, 2006, 3., átdolgozott kiadás; Hajas Barnabás Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény. Tansegédlet, Szent István Társulat, Budapest, 2007; Kilényi Géza Hajas Barnabás (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből. A magyar államszervezet, Szent István Társulat, Budapest, 2008, 2010; Halmai Gábor Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok, Osiris, Budapest, A GYERMEKVÉDELEM ALAPJAI CSGYAN, CSGYA/E Nappali, Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László Megismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a gyermekek és családok számára nyújtható szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat és ezzel megalapozni a továi gyermekvédelmi tanulmányokat. Ismeri a gyermekvédelem alapelveit, alapfogalmait, a gyermekvédelmi jelzőrendszer és a gyermekvédelmi ellátórendszer működését. Ismeri a mai magyar társadalomban megjelenő legfontosa gyermekvédelmi problémákat.

14 Képes a problémákkal küzdő gyerekek és családtagjaik meghallgatására és megértésére, szükség szerint érdekeik képviseletére és arra, hogy gyermekvédelmi kérdésekben akár a szülők, akár munkatársai számára szükség szerint tanácsot vagy segítséget adjon. Elkötelezett a nehéz helyzetben levő, problémákkal küzdő gyerekek és családok megsegítése iránt. 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága; 2. A gyermekvédelem fogalma; 3. A gyermekvédelem alapelvei; 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme; 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség; 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül; 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok; 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer; 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái; 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái; 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben; 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben; 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései; 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. A félév végén szóbeli vizsga. Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás, NSZFI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NSZFI, Budapest, A HALLGATÓK PEDAGÓGIAI NÉZETEINEK FELTÁRÁSA ÉS ELEMZÉSE BAPDPNN, BAPDPN/E Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Előadó: Dr. Kotschy Andrásné A pedagógiai nézetek, kialakulásukra ható tényezők szerepének felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a hittanári pálya választásával kapcsolatos döntésükben, megalapozni a pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A nézetek feltárására alkalmas módszerek megismerése és alkalmazásának képessége. Az önismeret, önfejlesztés képessége.

15 A konstruktív tanulás szemléletének kialakítása. A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. ek Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárására választott területen választott módszerrel. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006; Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Gondolat, Budapest; Kutatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Műszaki Kiadó, Budapest. A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. MASZM1N Nappali, I. félév, 2 kredit A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. MASZM2N Nappali, II. félév, 2 kredit A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket.

16 Ismeri az istenkapcsolat csodálatos, sokrétű világát; ennek kiépítésében pontosan látja a hitoktató helyét. Képes a hit, remény, szeretet pilléreire épített vallásosság bemutatására, az erre való motiválásra; elméleti és gyakorlati szempontból is tudja bemutatni a keresztény hit megélésének legfontosa eszközeit. Elkötelezett az evangéliumról való tanúságtételben, tanítványainál a missziós lelkület formálásában. A hitoktatás helye a keresztény életben; A hitből remény és szeretet fakad; A hitoktató személye; A hitoktató folyamatos önfejlesztése; A család és az iskola együttműködése. Házi dolgozat. A félév végén zárthelyi dolgozat. Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest, A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. MASZM2/E, Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és önkormányzati iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. Ismeri az ifjúsági katekézis különböző formáit és helyszíneit (kiemelten a plébániát és az önkormányzati iskolát). Képes megválasztani és alkalmazni a fenti formákhoz illő kateketikai módszereket. Elkötelezett az ifjúság keresztény identitásának formálására. 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elkö-

17 teleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni 14. Fórum. A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén írásbeli vizsga. Irodalom Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, 2000 (MKD) (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, PTLV2/E Esti, I. félév, 2 kredit A LELKIVEZETÉS GYAKORLATA Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. A hallgató fejesztendő kompetenciái Rendelkezik elméleti és gyakorlati ismeretekkel a lelkivezetői kapcsolat alakulásáról, kihívásairól. Alkalmazni tudja a gyakorlatban a szerzett ismereteket. Saját lelkivezetője van, ezzel is kifejezésre juttatja segítőszolgálatra készülésének komolyságát. Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul.

18 Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007; Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006; Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda kiadó, Kecskemét, 1996, Ajánlott irodalom Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé, Szeged, 2000; Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2010; Barry, William Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1983; Maureen, Conroy: Looking into the Well, Loyola UP, Chicago, A NEVELÉS GYAKORLATI FELADATAI SZEMINÁRIUM MAPDNGYN, MAPDNGY/E Nappali, esti, II. félév, 1 kredit Előadó: Fekete András OFM A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. A tanulói személyiség fejlesztéséhez, a tanulócsoportok, közösségek kialakításához, az egyház hívő istentiszteleti, karitatív közösségében való aktív részvételhez szükséges kompetenciák ismereti és attitűdbeli megalapozása. A tanegység a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épül. Központi metodikai elemek a pedagógiai szakirodalom tanulmányozása, valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. Az alái tevékenységeken keresztül fejlesztjük a legfontosa pedagógiai kompetenciákat: a tanulók személyiségének megismerése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a támogató partnerszerep gyakorlása, a növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése, a pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása, a nevelői magatartás és a nevelői stílusok tanulmányozása, a támogató, útmutató nevelési módszerek alkalmazása, az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek alkalmazása, az alternatív nevelési eljárások tanulmányozása.

19 A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában, Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés, Comenius Bt., Pécs, 2002; Falus Iván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATE, Szeged, A NEVELŐI HIVATÁS TERMÉSZETE MAPDNTN, MAPDNT/E Nappali, esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Pálvölgyi Ferenc Hogy a hallgatók korái iskolai tapasztalataira támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz, továá, hogy a hallgatók differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. Ismeri a pedagógushivatás sajátos szerepkörét, feladatait, a pedagógus kötelességeit és a vele szemben támasztott elvárásokat. Képes a pedagógusi hivatás és szerepkör történelmi, társadalmi változásait nyomon követve a mai kor elvárásait értelmezni és értékelni. Elkötelezett a hittanár hivatásának gyakorlására és ezen keresztül Krisztus egyházának szolgálatára. A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő tematikus területek: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól.

20 A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Választható témák: 1. Egy pedagógusi szerepkört bemutató szakirodalmi publikáció elemzése; 2. Empirikus kutatás iskolai környezetben a tanári szerepekkel és a pedagógiai munkával kapcsolatosan; 3. Empirikus kutatás különböző életkorú hittanos gyerekek, szüleik és hitoktatóik körében a hitoktatás mai helyzetéről, feladatairól. A hallgató saját munkáját szemináriumi dolgozat és kiselőadás formájában mutatja be, ennek alapján kap a félév végén gyakorlati jegyet. Bábosik István Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös József, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai, Jel, Budapest, 1995; Mester és Tanítvány 4. szám: A pedagógus, november. Ajánlott irodalom Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004; Balogh László (szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Korona, Budapest, 1996; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik, ELTE, Budapest, A PASZTORÁLIS LELKIGONDOZÁS MŰHELYEI PT/VLGM/E Esti, II. félév, 3 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Varga Kapisztrán OFM A tematikát az oktató az első órán adja meg. A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS EGYÉB SZÍNTEREI (GYAKORLAT) PTELGY/E Esti, II. félév, 3 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó A tematikát az oktató az első órán adja meg.

21 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ETIKÁJA PTE/E Esti, I. félév, 2 kredit Eladó: Dr. Somfai Béla SJ A tanácsadás etikai irányelveinek gyakorlati ismerete és a tévedések veszélyének felismerése. A gyakorlathoz szükséges etikai irányelvek használatának megismerése és kezdeti szinten való alkalmazásának megvitatása. Teológiai alapok; A tanácsadó személyisége és erényei; Hivatásbeli kötelességei; A hatalom szerepe és veszélyei a tanácsadásban; Szexualitás; Titoktartás. A félév végén szóbeli vizsga, ideértve gyakorlati esetek értékelését is. Irodalom Gula, Richard M.: Ethics in Pastoral Ministry, Paulist, Mahwah, 1996; Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és pszichoterápiában, Medicina, Budapest, 2007; Kovács József: A modern orvosi etika alapelvei. Bevezetés a bioetikába, Medicina, Budapest, 2006; Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia, Szent István Társulat, Budapest, 2001; Wicks, Robert J. Parsons, Richard D. Capps, Donald (eds.): Clinical Handbook of Pastoral Counseling, 1-2. kötet, Paulist, Mahwah, 1985, A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓ LELKI EGÉSZSÉGE PTLE/E Esti, I. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó Kiscsoportban végzett gyakorlatok segítségével felkészíteni a hallgatókat a lelki egészséget támogató életvezetésre, valamint a tanácsadó munka pszichés megterhelésének feldolgozását segítő technikák alkalmazására.

22 A megszerzett szakmai ismereteket a gyakorlati felkészítés segítségével képes a gyakorlatban alkalmazni, rendelkezik azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek által elemezni tudja hivatása művelésének gyakorlati területeit. Önmagát folyamatosan fejleszti, elfogadja a szakmai továképzés egyéni felelősségét. A pasztorális tanácsadó szakember érett, önálló szakmai identitással rendelkező személyiség, aki a legteljese szakmai és kereszt(y)én etikai felelősséggel műveli hivatását. A lelkigondozói titkot megőrzi, a rá bízott bizalmas információkkal viszsza nem él, a személyiségi jogokat minden esetben tiszteletben tartja. A személyiség erőforrásai: hatékony megküzdési stratégiák és énvédő mechanizmusok; az érzelmek hatékony kezelése; spirituális és szubjektív jóllét; közeli kapcsolatok; humor. A segítő énképe, az önértékelés gondozása. A segítő irreális elvárásai önmagával szemben; irreális elvárások a segítővel szemben. A kiégés; a kiégés megelőzésének lehetőségei. A helfer-szindróma. A szupervízió és az esetmegbeszélés szerepe. Reflexió elkészítése a személyes mentálhigiénés állapotról. Irodalom Bakó Tihamér: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából, Animula, Budapest, 1999 (késő: Psycho Art, Budapest, 2005); Bobay Kornélia: A Bálint-csoport, in Tőzsér Endre (szerk.): Az istenhit mint erőforrás, Új Ember, Budapest, 2006, ; Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Kálvin, Budapest, 1996 (a kiégésről szóló fejezet); Pénzes Eszter: Segítők segítése szupervízió, Ursus Kft., Budapest, 1999; Kézdy Anikó Somogyiné Petik Krisztina: A segítő helyzethez kapcsolódó saját élmények feltárása és feldolgozása, Embertárs 4 (2006/3) ; Tőzsér Endre (szerk.): Önmegvalósítás keresztény szemmel, Új Ember, Budapest, A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓI KAPCSOLAT PTK/E Esti, I. félév, 6 kredit A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A PEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE MAPDGN, MAPDG/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit

23 Előadó: Pálvölgyi Ferenc A pedagógiával összefüggő tények, jelenségek és folyamatok történeti jellegű vizsgálata annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgató a nevelés múltbeli koncepcióit megismerve kellően differenciált nézőpontokat alakíthasson ki saját pedagógiai hitvallásának formálásához. Ismeri a nevelés történetének korszakait, eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és fontos iskolakoncepcióit. Képes a megismert fejlődési folyamatok, összefüggések kritikai elemzésére, és ennek alapján reflektálni tud a jelenkor oktatással, neveléssel kapcsolatos eseményeire is. Elkötelezett a keresztény szellemiségű nevelésben és a korszerű pedagógiai módszerek használatában. A neveléstörténet célja, módszerei. A nevelés ősi formái. Az ókori kelet nevelése. Az antik görög római nevelés. Középkori egyházi és világi nevelés. Reneszánsz humanista pedagógia. A reformáció és a katolikus megújulás nevelése. A felvilágosodás korának pedagógiája. Európai népnevelési törekvések. A tudományos pedagógia kialakulása. A pozitivizmus hatása a pedagógiára. A gyermektanulmányi mozgalom. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése. Magyar iskolaügy és pedagógia a 20. században. Modern katolikus nevelési koncepciók. Rendszeres és konstruktív részvétel, zárthelyi dolgozatok írása. A félév végén kollokvium. Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Osiris, Budapest, Ajánlott irodalom Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest, 2006; Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Szent István Társulat, Budapest, A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI GYSZMM Levelező (GYIT), I. félév, 6 kredit Előadó: Riez Andrea

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni.

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni. ÓRAREND 2011 2012 NAPPALI TAGOZAT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS ÉVFOLYAM 8 30

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben) 2014 2015 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend Tanegységleírások 71 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A

Részletesebben

2013 Órarend II. félév 2014

2013 Órarend II. félév 2014 Órarend félév 2013 2014 Nappali tagozat HÉTFŐ KE SZERA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK I. Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés és teológia osztatlan mesterképzés I. évfolyam KLM I. TEO I. KLM I. TEO I. KLM I.

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (Neptun szerinti etűrenden) 2015 2016 78 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend TANEGYSÉGEK A BETEGSÉG LÉLEKTANA 87 A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 87 A GYERMEKVÉDELEM

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai:

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Erkölcsteológia I.: A keresztény erkölcs alapkérdései HET 171,A A félév a keresztény erkölcs

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE Hittanár-nevelőtanár szak tanterve 2014.10.22. VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE SZAKFELELŐS: Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár --------------------------------

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (ábécérendben) 2010 2011 83 ALAPVETŐ ETIKA ETAE/E Esti, I. félév, előadás, 1, illetve 2 kredit Dr. Papp Miklós Az erkölcsi alapfogalmak, a tudományos metódus és szisztémák történelmi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANREND. 2008 2009. TANÉV II. FÉLÉV Nappali tagozat 1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1.

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANREND. 2008 2009. TANÉV II. FÉLÉV Nappali tagozat 1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANREND 2008 2009. TANÉV II. FÉLÉV Nappali tagozat 1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. 1 A római Szent Anzelm pápai egyetemhez affiliált teológiai főiskola A katekéta

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Kedves Hallgatók! 2017 A komplex tételekben található témakörök mind olyan ismeretek, amelyeket a különböző pedagógiai (Pedagógiatörténet,

Részletesebben