TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)"

Átírás

1 TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012

2 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése ¾ A hitoktatás szakmódszertana I. ¾ A hitoktatás szakmódszertana II. ¾ A hitoktatás szakmódszertana I. ¾ A hitoktatás szakmódszertana II. ¾ A lelkivezetés gyakorlata ¾ A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium ¾ A nevelői hivatás természete ¾ A pasztorális lelkigondozás műhelyei ¾ A pasztorális tanácsadás egyéb színterei (gyakorlat) ¾ A pasztorális tanácsadás etikája ¾ A pasztorális tanácsadó lelki egészsége ¾ A pasztorális tanácsadói kapcsolat ¾ A pedagógiai gondolkodás fejlődése ¾ A szociális munka módszerei ¾ A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása ¾ A tanulási folyamat irányítása szeminárium ¾ A vallási párbeszéd pedagógiája ¾ A világvallások etikája ¾ Alapvető etika ¾ Angol nyelv középhaladó ¾ Angol nyelv középhaladó ¾ Angol nyelvvizsga előkészítő ¾ Angol nyelvvizsga előkészítő ¾ Aquinói Szent Tamás erénytana

3 ¾ Az egyház szociális tanítása és gyakorlata ¾ Az egyház társadalmi tanítása I.: Alapelvek ¾ Az Egyház társadalmi tanítása II. ¾ Az Egyház társadalmi tanítása III. ¾ Az élettel és egészséggel kapcsolatos etikai kérdések ¾ Az erkölcsi nevelés lélektana ¾ Az esélyteremtés pedagógiája ¾ Az etikai gondolkodás fejlődése ¾ Az imádság teológiája ¾ Az intézménylátogatási gyakorlat bevezetése ¾ Bevezetés a kateketikai gyakorlatba ¾ Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. ¾ Bevezetés a kateketikai gyakorlatba II. ¾ Bevezetés a kereszténységbe ¾ Bevezetés a nyári kateketikai/pasztorális gyakorlatba ¾ Biblikum szeminárium: Mi a csoda? ¾ Biblikus szeminárium: Márk evangéliuma ¾ Bioetika ¾ Család és fejlődés ¾ Család- és gyermekvédelem szociológiája ¾ Család- és gyermekvédelmi jog ¾ Család- és gyermekvédő egyéni szakmai gyakorlat ¾ Család-, gyermekvédelmi, szociális és tb. jog ¾ Családpszichológia ¾ Demográfia, alkalmazott statisztika ¾ Deviancia és gyermekvédelem szociológiája ¾ Dogmatika ¾ Dogmatika I II. ¾ Dogmatika III IV. ¾ Dogmatika III.: Krisztológia ¾ Dogmatika IV.: Szentségtan

4 ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatika szeminárium ¾ Dogmatörténet szeminárium I. ¾ Dogmatörténet szeminárium II. ¾ Drogok és drogfüggőség ¾ Egészségtan egészségnevelés ¾ Egyházjog: Állami egyházjog ¾ Egyházjog I.: Alkotmányjog ¾ Egyházjog II.: Az egyház hierarchikus felépítése ¾ Egyházjog II. (III.): Házasságjog ¾ Egyháztörténelem I. ¾ Egyháztörténelem II. ¾ Egyháztörténelem I. ¾ Egyháztörténelem II. ¾ Egyháztörténelem III. ¾ Egyháztörténelem IV. ¾ Egyháztörténelem I II. ¾ Egyháztörténelem III IV. ¾ Egyháztörténelem szeminárium I. ¾ Egyháztörténelem szeminárium II. ¾ Életvezetés etikája ¾ Emberkép, gyermekkép és pedagógia ¾ Erkölcsi és vallási fejlődés ¾ Etika I. Alapok, társadalometika, bioetika ¾ Etika II. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) ¾ Etikatanári csoportos szakmai gyakorlat ¾ Etikatanári egyéni szakmai gyakorlat ¾ Felelős marketing és kommunikáció ¾ Felnőtt pszichopatológia

5 ¾ Filozófiai antropológia ¾ Filozófiai szövegolvasó szeminárium ¾ Filozófiai szeminárium I. ¾ Filozófiai szeminárium II. ¾ Filozófiai szövegolvasó szeminárium ¾ Filozófia: Ismeretelmélet ¾ Filozófia: Metafizika I. ¾ Filozófia: Metafizika II. ¾ Filozófia: Vallásfilozófia ¾ Filozófiai antropológia ¾ Filozófiai etika ¾ Filozófiatörténet I. ¾ Filozófiatörténet I. ¾ Filozófiatörténet II. ¾ Filozófiatörténet II. ¾ Filozófiatörténet II. ¾ Filozófiatörténet III. ¾ Filozófiatörténet IV. ¾ Fundamentális teológia I.: A kinyilatkoztatás és a hit ¾ Fundamentális teológia II.: A Krisztus-esemény ¾ Fundamentális teológia III.: A vallás ¾ Fundamentális teológia: A vallásról ¾ Fundamentális teológia IV: Az egyház ¾ Gazdaságetika és globalizáció ¾ Gazdasági elméletek ¾ Gyakorlati projekt ¾ Görög (ógörög) nyelv I. ¾ Görög (ógörög) nyelv II. ¾ Gyakorlati szertartástan ¾ Gyakorlati szertartástan ¾ Gyakorlatkísérő szeminárium (tanárképzésben)

6 ¾ Gyermek- és ifjúsági pszichopatológia ¾ Gyógyító beszélgetés ¾ Héber (klasszikus héber) nyelv I II. ¾ Hittanár nevelő tanári csoportos szakmai gyakorlat ¾ Hittanár nevelő tanári tanítási gyakorlat ¾ Hivatásetika (etika a gyermekvédelemben) ¾ Hivatásszemélyiség fejlesztés ¾ Homiletika elmélet Homiletika gyakorlat ¾ Integráló szeminárium ¾ Intézménylátogatási gyakorlat I. ¾ Intézménylátogatási gyakorlat II. ¾ Iskolai gyermekvédelem ¾ Iskolai gyermekvédelmi módszerek ¾ Iskolai szociális munka ¾ Iskolai szociális munka ¾ Jog és erkölcs az iskolában és a családban ¾ Jog és politológia ¾ Jogi alapismeretek ¾ Jogi, igazgatási és büntetőjogi alapismeretek ¾ Kateketika ¾ Kateketika I. ¾ Kateketika I. ¾ Kateketika II. ¾ Kateketikai gyakorlat I. ¾ Kateketikai gyakorlat II. ¾ Kateketikai gyakorlat (hospitálás) ¾ Kateketikai gyakorlat (plébánián, 15+5 óra) ¾ Kateketikai gyakorlat (plébánián) bevezetése (I II.) ¾ Kateketikai szakmódszertan ¾ Kateketikai szakmódszertan I. ¾ Kateketikai szakmódszertan II.

7 ¾ Kateketikai szakmódszertan szeminárium ¾ Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. ¾ Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. ¾ Képességfejlesztő tréning ¾ Keresztény társadalmi-gazdasági logika ¾ Kommunikáció- és médiaetika ¾ Kórházi lelkigondozás ¾ Kórházi lelkigondozás ¾ Kórházi lelkigondozás gyakorlat ¾ Közösségvezetés ¾ Krízis és tanácsadás ¾ Krízislélektan ¾ Kutatáselmélet és -módszertan I II. ¾ Latin nyelv I. ¾ Latin nyelv II. ¾ Latin nyelv III. ¾ Latin nyelv IV. ¾ Latin nyelv V. ¾ Latin nyelv VI. ¾ Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális ¾ Lelkipásztori teológia IV.: Kategoriális pasztoráció ¾ Liturgika I. ¾ Liturgika II. ¾ Liturgika I. ¾ Liturgika II. ¾ Liturgikus ének I. ¾ Liturgikus ének II. ¾ Liturgikus ének I.

8 ¾ Liturgikus ének II. ¾ Missziológia ¾ Morális szeminárium ¾ Morálteológia szeminárium: Bioetika ¾ Morálteológia szeminárium I.: Bioetika ¾ Morálteológia szeminárium II. ¾ Morális részismereti szeminárium ¾ Morálteológia I.: Alapvetés ¾ Morálteológia I.: Alapvetés ¾ Morálteológia II.: Vallási erkölcs ¾ Morálteológia III.: Bioetika ¾ Morális: Bioetika ¾ Morálteológia IV.: Személyes kapcsolatok erkölcse ¾ Német nyelv (haladó szint) ¾ Német nyelv (középhaladó szint) ¾ Nevelés és társadalom ¾ Nevelés, személyiségfejlesztés ¾ Nevelőszülői ellátás ¾ Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat ¾ Nyári lelkigyakorlat (1 hét) ¾ Olasz nyelv (haladó szint) ¾ Olasz nyelv (kezdő szint) ¾ Ószövetség Teológiája ¾ Ószövetségi bevezetés I. ¾ Ószövetségi bevezetés II. ¾ Ószövetségi exegézis I. ¾ Ószövetségi exegézis II.: Zsoltárok ¾ Ökológia, környezetvédelem és etika ¾ Ökumenizmus ¾ Papság teológiája ¾ Pasztorális tanácsadás speciális élethelyzetekben

9 ¾ Pasztorális tanácsadási gyakorlat idősek számára ¾ Patrológia I. ¾ Patrológia II. ¾ Patrológia I. ¾ Patrológia II. ¾ Pedagógiai kutatások ¾ Pedagógiai problématörténet szeminárium ¾ Pedagógiai pszichológia ¾ Pedagógiai pszichológia szeminárium ¾ Pedagógiai tervezés ¾ Plébániai adminisztráció és ügyvitel ¾ Plébániai gyakorlat (2 hét) ¾ Plébániai gyakorlat bevezetése I. ¾ Plébániai gyakorlat bevezetése II. ¾ Plébániai gyakorlat ¾ Plébániai gyakorlat bevezetése ¾ Portfólió ¾ Propedeutika gyakorlat ¾ Propedeutika proszeminárium ¾ Pszichológia a gyermekvédelemben ¾ Reflektív pedagógia (hittanári, etikatanári) ¾ Romológia ¾ Romológia I II. ¾ Segítő kapcsolat és tanácsadás ¾ Segítségre szoruló családok ¾ Speciális helyzetű családok ¾ Speciális szükségletű gyermekek ¾ Spirituális teológia I. ¾ Spirituális teológia II. ¾ Spirituális Teológia I. ¾ Spirituális Teológia II.

10 ¾ Szabadidő pedagógiája ¾ Szakmai identitás tréning ¾ Személyiség és személyiségfejlődés ¾ Személyiségfejlesztő és kommunikációs gyakorlat ¾ Személyiségfejlődési zavarok ¾ Személyiségközpontú bibliaolvasás ¾ Szerzetesség teológiája ¾ Szociáletika (Szociálteológia) ¾ Szociális igazságosság keresztény szemmel ¾ Szociális munka ¾ Szociálpolitika ¾ Szociológia ¾ Szociológia ¾ Tantárgypedagógia ¾ Tantárgypedagógia szeminárium ¾ Tanulás és fejlődés ¾ Tanulás és tanítás ¾ Teológiai alapok I. ¾ Teológiai alapok II. Morálteológia ¾ Teológiai szupervízió ¾ Újszövetség Teológiája ¾ Újszövetségi bevezetés I. ¾ Újszövetségi bevezetés II. ¾ Újszövetségi exegézis I.: Gyermekségtörténetek ¾ Újszövetségi exegézis II.: A márki passió ¾ Vállalat-gazdaságtan ¾ Vallás és emberi magatartás ¾ Valláspedagógia

11 MABT/E Esti, II. félév, 2 kredit A BOLDOGSÁG TEOLÓGIÁJA Előadó: Dr. Szabó Bertalan OP Az oktató a félév elején ismerteti a tematikát. A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA CSCSÉNN, CSCSÉN/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes Hogy a hallgatók képessé váljanak a családi hivatásra való felkészítés családpedagógiai módszereinek alkalmazására és a kiegyensúlyozotta, harmonikusa és boldoga házasságra. Ismeri a családi életre nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit. Képes a családi életre nevelés iskolai és egyéb, speciális foglalkozás keretében való megvalósítására. Elkötelezett aan, hogy az életpárti és családbarát szemléletmódot hitelesen sugározza, amely szerint érték az élet, a személy, a házasság és a család. I. A családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége, lehetőségei és feltételei az iskolában. Tanulható-e, tanítható-e a házasság, a családi élet? A családi életre nevelés tartalma, célja és módszerei. Egészségmegőrző és prevenciós szemlélet kialakításának segítése. Az igazságra épülő helyes értékrend és család-barát szemléletmód fontossága. A helyes önismeret és önértékelés, önnevelés, jellemformálás. Termékenységtudat, a női ciklus történései. A férfi útja. A házastársi elköteleződés és hűség. Felelős szexualitás. Teljes körű tájékoztatás a családtervezési módszerekről. A természetes családtervezés. Egészséges életkezdet. II. A serdülőkor, a nemi identitás. Barátság, szerelem, párválasztás. Életadó szerelem felelős szülőség, szülői hivatás. A gyermek ajándék. Az élet tisztelete, életvédelem, magzatvédelem abortuszmegelőzés. Kommunikáció és konfliktuskezelés. A szeretetnyelvek. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? Gyermekvállalás, gyermeknevelés. Szerepek a családban. A halál és a gyász. Beteg, fogyatékos és/ vagy idős ember a családban az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése.

12 Az aláírás feltételei: A hiányzások tűrési határa a tanulmányi és vizsgarend szerint alakul. A hallgatótól elvárt tevékenység: az első szemináriumi órán megadott feltételek szerint megvalósított egyéni és csoportos szóbeli feladatok; tananyagrészlet feldolgozása, stb. A félév végén gyakorlati jegy: a főiskolai munka, az egyéni felkészülés és a félév végére elkészített esszé jellegű írás együttes értéke. Hortobágyiné Nagy Ágnes (szerk.): Családi életre nevelés az oktatásban. Család-órákat segítő kézikönyv, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, Budapest, Ajánlott irodalom Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Házasság és család, Új Ember, Budapest, 2008; Horváth- Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa, SE Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2007; Campbell, Ross: Nehéz évek, Harmat, Budapest, 1992, 2001; Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Az öt szeretet-nyelv a házasságban, Harmat, Budapest, 2002, 2006; Bovet, Theodor: Felette nagy titok. Könyv a házasságról, Vigilia, Budapest, 2002 (koráan: Bécs, 1983); Calvo, Gabriel: Kéz a kézben. Kérdések és válaszok boldog házasságra készülő fiataloknak, MÉCS Családközösségek, Budapest, 2002, 2008; Fiore, Carlo: A fiatalok etikája, 1 2. kötet, Don Bosco, Budapest, 2002, 2005; Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv, Timóteus Társaság, Budapest, 2000, 2004, 2006; McDowell, Josh Day, Dick: Miért várj? Timóteus Társaság, Budapest, 1995; Rötzer, Josef: Természetes fogamzásszabályozás, Herder, Budapest, 1992; Arbeitsgruppe NFP: Természetes és biztonságos. Munkafüzet, Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége, Budapest, 1994; Varga Péter: Spielhózni, Varga Péter, Budapest, 2008 (koráan: Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002); Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia, Háttér, Budapest, 1997, 2000, A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM ETDJÁN, ETDJÁ/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Csiziné dr. Schlosser Annamária Megismertetni az alkotmányjoggal kapcsolatos alapvető kérdéseket és áttekintést nyújtani a magyar közjogi rendszer alapvető elveiről és jogintézményeiről. Ismeri a magyar alkotmányos elveket és intézményeket.

13 Képes a közjogi rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekben a véleményalkotásra. Elkötelezett az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállam mellett. Alapfogalmak: alkotmány, alkotmányjog, állam, jogállam, demokrácia, parlamentarizmus, hatalommegosztás. Szuverenitás és állampolgárság. Az EU és Magyarország. Jogforrások. Alapjogok. A választási rendszer. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány és a miniszterelnök. Az igazságszolgáltatási rendszer. Az önkormányzatok. A félév végén írásbeli vizsga. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény; Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek, Pólay Elemér Alapítvány JATEPress, Szeged, Ajánlott irodalom Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris, Budapest, 2007, 2., átdolgozott kiadás; Sári János: Alapjogok. Alkotmánytan II., Osiris, Budapest, 2006, 3., átdolgozott kiadás; Hajas Barnabás Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény. Tansegédlet, Szent István Társulat, Budapest, 2007; Kilényi Géza Hajas Barnabás (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből. A magyar államszervezet, Szent István Társulat, Budapest, 2008, 2010; Halmai Gábor Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok, Osiris, Budapest, A GYERMEKVÉDELEM ALAPJAI CSGYAN, CSGYA/E Nappali, Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László Megismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a gyermekek és családok számára nyújtható szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat és ezzel megalapozni a továi gyermekvédelmi tanulmányokat. Ismeri a gyermekvédelem alapelveit, alapfogalmait, a gyermekvédelmi jelzőrendszer és a gyermekvédelmi ellátórendszer működését. Ismeri a mai magyar társadalomban megjelenő legfontosa gyermekvédelmi problémákat.

14 Képes a problémákkal küzdő gyerekek és családtagjaik meghallgatására és megértésére, szükség szerint érdekeik képviseletére és arra, hogy gyermekvédelmi kérdésekben akár a szülők, akár munkatársai számára szükség szerint tanácsot vagy segítséget adjon. Elkötelezett a nehéz helyzetben levő, problémákkal küzdő gyerekek és családok megsegítése iránt. 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága; 2. A gyermekvédelem fogalma; 3. A gyermekvédelem alapelvei; 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme; 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség; 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül; 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok; 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer; 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái; 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái; 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben; 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben; 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései; 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. A félév végén szóbeli vizsga. Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás, NSZFI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NSZFI, Budapest, A HALLGATÓK PEDAGÓGIAI NÉZETEINEK FELTÁRÁSA ÉS ELEMZÉSE BAPDPNN, BAPDPN/E Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Előadó: Dr. Kotschy Andrásné A pedagógiai nézetek, kialakulásukra ható tényezők szerepének felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a hittanári pálya választásával kapcsolatos döntésükben, megalapozni a pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A nézetek feltárására alkalmas módszerek megismerése és alkalmazásának képessége. Az önismeret, önfejlesztés képessége.

15 A konstruktív tanulás szemléletének kialakítása. A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. ek Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárására választott területen választott módszerrel. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006; Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Gondolat, Budapest; Kutatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Műszaki Kiadó, Budapest. A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. MASZM1N Nappali, I. félév, 2 kredit A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. MASZM2N Nappali, II. félév, 2 kredit A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket.

16 Ismeri az istenkapcsolat csodálatos, sokrétű világát; ennek kiépítésében pontosan látja a hitoktató helyét. Képes a hit, remény, szeretet pilléreire épített vallásosság bemutatására, az erre való motiválásra; elméleti és gyakorlati szempontból is tudja bemutatni a keresztény hit megélésének legfontosa eszközeit. Elkötelezett az evangéliumról való tanúságtételben, tanítványainál a missziós lelkület formálásában. A hitoktatás helye a keresztény életben; A hitből remény és szeretet fakad; A hitoktató személye; A hitoktató folyamatos önfejlesztése; A család és az iskola együttműködése. Házi dolgozat. A félév végén zárthelyi dolgozat. Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest, A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. MASZM2/E, Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és önkormányzati iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. Ismeri az ifjúsági katekézis különböző formáit és helyszíneit (kiemelten a plébániát és az önkormányzati iskolát). Képes megválasztani és alkalmazni a fenti formákhoz illő kateketikai módszereket. Elkötelezett az ifjúság keresztény identitásának formálására. 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elkö-

17 teleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni 14. Fórum. A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén írásbeli vizsga. Irodalom Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, 2000 (MKD) (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, PTLV2/E Esti, I. félév, 2 kredit A LELKIVEZETÉS GYAKORLATA Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. A hallgató fejesztendő kompetenciái Rendelkezik elméleti és gyakorlati ismeretekkel a lelkivezetői kapcsolat alakulásáról, kihívásairól. Alkalmazni tudja a gyakorlatban a szerzett ismereteket. Saját lelkivezetője van, ezzel is kifejezésre juttatja segítőszolgálatra készülésének komolyságát. Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul.

18 Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007; Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006; Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda kiadó, Kecskemét, 1996, Ajánlott irodalom Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé, Szeged, 2000; Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2010; Barry, William Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1983; Maureen, Conroy: Looking into the Well, Loyola UP, Chicago, A NEVELÉS GYAKORLATI FELADATAI SZEMINÁRIUM MAPDNGYN, MAPDNGY/E Nappali, esti, II. félév, 1 kredit Előadó: Fekete András OFM A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. A tanulói személyiség fejlesztéséhez, a tanulócsoportok, közösségek kialakításához, az egyház hívő istentiszteleti, karitatív közösségében való aktív részvételhez szükséges kompetenciák ismereti és attitűdbeli megalapozása. A tanegység a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épül. Központi metodikai elemek a pedagógiai szakirodalom tanulmányozása, valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. Az alái tevékenységeken keresztül fejlesztjük a legfontosa pedagógiai kompetenciákat: a tanulók személyiségének megismerése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a támogató partnerszerep gyakorlása, a növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése, a pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása, a nevelői magatartás és a nevelői stílusok tanulmányozása, a támogató, útmutató nevelési módszerek alkalmazása, az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek alkalmazása, az alternatív nevelési eljárások tanulmányozása.

19 A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában, Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés, Comenius Bt., Pécs, 2002; Falus Iván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATE, Szeged, A NEVELŐI HIVATÁS TERMÉSZETE MAPDNTN, MAPDNT/E Nappali, esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Pálvölgyi Ferenc Hogy a hallgatók korái iskolai tapasztalataira támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz, továá, hogy a hallgatók differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. Ismeri a pedagógushivatás sajátos szerepkörét, feladatait, a pedagógus kötelességeit és a vele szemben támasztott elvárásokat. Képes a pedagógusi hivatás és szerepkör történelmi, társadalmi változásait nyomon követve a mai kor elvárásait értelmezni és értékelni. Elkötelezett a hittanár hivatásának gyakorlására és ezen keresztül Krisztus egyházának szolgálatára. A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő tematikus területek: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól.

20 A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Választható témák: 1. Egy pedagógusi szerepkört bemutató szakirodalmi publikáció elemzése; 2. Empirikus kutatás iskolai környezetben a tanári szerepekkel és a pedagógiai munkával kapcsolatosan; 3. Empirikus kutatás különböző életkorú hittanos gyerekek, szüleik és hitoktatóik körében a hitoktatás mai helyzetéről, feladatairól. A hallgató saját munkáját szemináriumi dolgozat és kiselőadás formájában mutatja be, ennek alapján kap a félév végén gyakorlati jegyet. Bábosik István Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös József, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai, Jel, Budapest, 1995; Mester és Tanítvány 4. szám: A pedagógus, november. Ajánlott irodalom Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004; Balogh László (szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Korona, Budapest, 1996; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik, ELTE, Budapest, A PASZTORÁLIS LELKIGONDOZÁS MŰHELYEI PT/VLGM/E Esti, II. félév, 3 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Varga Kapisztrán OFM A tematikát az oktató az első órán adja meg. A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS EGYÉB SZÍNTEREI (GYAKORLAT) PTELGY/E Esti, II. félév, 3 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó A tematikát az oktató az első órán adja meg.

21 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ETIKÁJA PTE/E Esti, I. félév, 2 kredit Eladó: Dr. Somfai Béla SJ A tanácsadás etikai irányelveinek gyakorlati ismerete és a tévedések veszélyének felismerése. A gyakorlathoz szükséges etikai irányelvek használatának megismerése és kezdeti szinten való alkalmazásának megvitatása. Teológiai alapok; A tanácsadó személyisége és erényei; Hivatásbeli kötelességei; A hatalom szerepe és veszélyei a tanácsadásban; Szexualitás; Titoktartás. A félév végén szóbeli vizsga, ideértve gyakorlati esetek értékelését is. Irodalom Gula, Richard M.: Ethics in Pastoral Ministry, Paulist, Mahwah, 1996; Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és pszichoterápiában, Medicina, Budapest, 2007; Kovács József: A modern orvosi etika alapelvei. Bevezetés a bioetikába, Medicina, Budapest, 2006; Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia, Szent István Társulat, Budapest, 2001; Wicks, Robert J. Parsons, Richard D. Capps, Donald (eds.): Clinical Handbook of Pastoral Counseling, 1-2. kötet, Paulist, Mahwah, 1985, A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓ LELKI EGÉSZSÉGE PTLE/E Esti, I. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó Kiscsoportban végzett gyakorlatok segítségével felkészíteni a hallgatókat a lelki egészséget támogató életvezetésre, valamint a tanácsadó munka pszichés megterhelésének feldolgozását segítő technikák alkalmazására.

22 A megszerzett szakmai ismereteket a gyakorlati felkészítés segítségével képes a gyakorlatban alkalmazni, rendelkezik azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek által elemezni tudja hivatása művelésének gyakorlati területeit. Önmagát folyamatosan fejleszti, elfogadja a szakmai továképzés egyéni felelősségét. A pasztorális tanácsadó szakember érett, önálló szakmai identitással rendelkező személyiség, aki a legteljese szakmai és kereszt(y)én etikai felelősséggel műveli hivatását. A lelkigondozói titkot megőrzi, a rá bízott bizalmas információkkal viszsza nem él, a személyiségi jogokat minden esetben tiszteletben tartja. A személyiség erőforrásai: hatékony megküzdési stratégiák és énvédő mechanizmusok; az érzelmek hatékony kezelése; spirituális és szubjektív jóllét; közeli kapcsolatok; humor. A segítő énképe, az önértékelés gondozása. A segítő irreális elvárásai önmagával szemben; irreális elvárások a segítővel szemben. A kiégés; a kiégés megelőzésének lehetőségei. A helfer-szindróma. A szupervízió és az esetmegbeszélés szerepe. Reflexió elkészítése a személyes mentálhigiénés állapotról. Irodalom Bakó Tihamér: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából, Animula, Budapest, 1999 (késő: Psycho Art, Budapest, 2005); Bobay Kornélia: A Bálint-csoport, in Tőzsér Endre (szerk.): Az istenhit mint erőforrás, Új Ember, Budapest, 2006, ; Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Kálvin, Budapest, 1996 (a kiégésről szóló fejezet); Pénzes Eszter: Segítők segítése szupervízió, Ursus Kft., Budapest, 1999; Kézdy Anikó Somogyiné Petik Krisztina: A segítő helyzethez kapcsolódó saját élmények feltárása és feldolgozása, Embertárs 4 (2006/3) ; Tőzsér Endre (szerk.): Önmegvalósítás keresztény szemmel, Új Ember, Budapest, A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓI KAPCSOLAT PTK/E Esti, I. félév, 6 kredit A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A PEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE MAPDGN, MAPDG/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit

23 Előadó: Pálvölgyi Ferenc A pedagógiával összefüggő tények, jelenségek és folyamatok történeti jellegű vizsgálata annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgató a nevelés múltbeli koncepcióit megismerve kellően differenciált nézőpontokat alakíthasson ki saját pedagógiai hitvallásának formálásához. Ismeri a nevelés történetének korszakait, eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és fontos iskolakoncepcióit. Képes a megismert fejlődési folyamatok, összefüggések kritikai elemzésére, és ennek alapján reflektálni tud a jelenkor oktatással, neveléssel kapcsolatos eseményeire is. Elkötelezett a keresztény szellemiségű nevelésben és a korszerű pedagógiai módszerek használatában. A neveléstörténet célja, módszerei. A nevelés ősi formái. Az ókori kelet nevelése. Az antik görög római nevelés. Középkori egyházi és világi nevelés. Reneszánsz humanista pedagógia. A reformáció és a katolikus megújulás nevelése. A felvilágosodás korának pedagógiája. Európai népnevelési törekvések. A tudományos pedagógia kialakulása. A pozitivizmus hatása a pedagógiára. A gyermektanulmányi mozgalom. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése. Magyar iskolaügy és pedagógia a 20. században. Modern katolikus nevelési koncepciók. Rendszeres és konstruktív részvétel, zárthelyi dolgozatok írása. A félév végén kollokvium. Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Osiris, Budapest, Ajánlott irodalom Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest, 2006; Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Szent István Társulat, Budapest, A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI GYSZMM Levelező (GYIT), I. félév, 6 kredit Előadó: Riez Andrea

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van

Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) ISKOLAI PROGRAM LEHETÕSÉG A CSALÁD ÉRTÉKÉNEK MEGÕRZÉSÉRE HORTOBÁGYINÉ NAGY ÁGNES Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben