Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabály A magyar 2015-ös alapszabály fordítása. támpont a hivatalos angol alapszabály megértéséhez JAVASLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabály 2015. A magyar 2015-ös alapszabály fordítása. támpont a hivatalos angol alapszabály megértéséhez JAVASLAT"

Átírás

1 Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabály 2015 A magyar 2015-ös alapszabály fordítása támpont a hivatalos angol alapszabály megértéséhez JAVASLAT 2015 április 0

2 Tartalomjegyzék Definíciók Általános rész A Kultúrközpont célkitűzései Tagság Tagfelvétel Tagok jogai és kötelességei Kizárás vagy Fegyelmi Eljárás Okai Tagság megszűnése Igazgatói Tanács A Vezetőség A Vezetés Jogai és Kötelességei A Tanács mentessége Tagsági gyűlések Igazgatók és Tisztségviselők/Vezetők választása Pénzügyek Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Fegyelmi és Békéltető Bizottság (FBB) Titoktartás Az Épület Eladása és az Egyesület Megszüntetése Különleges Kikötések Hatálybalépés dátuma Korábbi alapszabályok visszavonása

3 Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabálya Definiciók Ebben az Alapszabályzatban, hacsak a szövegösszefüggés másként nem kívánja: a. Tanács a Kultúrözpont Igazgatói Tanácsát jelenti; b. Alapszabály -on a jelen alapszabályt értjük (beleértve ezen alapszabály mellékleteit is) hozzávéve a Kultúrözpontminden más szabályzatát, illetve azok hatályban lévő módosításait; c. Elnök alatt a Tanács elnökét értjük; d. Kultúrközpont alatt azt az Intézményt értjük, amely megalkotta ezt az Alapszabályt a Törvény alapján vagy úgy véli megalkotta ezt az alapszabályt a Törvény alapján; e. Igazgató alatt egy olyan személyt értünk, aki a Kultúrközpont egyik igazgatói posztját tölti be, amely különböző titulusokat jelenthet ; f. Tag a Kultúrözpont egy tagját jelenti; g. Tagság a Kultúrözpont együttes tagságát jelenti; h. Vezető a Kultúrözpont egyik tisztségviselőjét jelenti a 10 vezető közül: a. Az Elnök b. Az Alelnök c. A Főtitkár d. A Pénztáros e. Az Igazgató aki a Központ működéséért felelős/háznagy f. A Közkapcsolatok igazgatója g. Sajtó és nyilvánosságot tájékoztató igazgató h. Kultúrális igazgató i. Nevelésügyi igazgató j. Ifjúsági és Sportigazgató i. egyszerű többségbeni határozat A Vezetőségi és Igazgatósági gyűléseken a betöltött pozíciók több mint fele szükséges a határozathoz. A taggyűléseken szintén több mint a tagok fele szükséges, a proxikat is beleszámítva a határozathozatalhoz. j. E szakaszban meghatározottak kivételével, a jelen alapszabályban foglalt minden kifejezés, amely a Törvény alapján lett meghatározva, azzal a jelentés tartalommal bírnak, melyet a Törvény lapján kaptak. Az egyes számban álló szavak jelentése magában hordozhatja azok többes számát és fordítva. 2

4 1. Általános Rész 1.1 A név. A szervezet neve: Kanadai Magyar Kultúrközpont (Magyar Ház) (a továbbiakban Kultúrközpont) 1.2. Székház. Torontó törvényhatósági területe, Ontárió, Kanada Hivatalos pecsét. A pecsét formája kör alakú, mélynyomatos A működési nyelv: Magyar és angol nyelv. A hivatalos dokumentáció nyelve az angol A működés alapelve: A Kultúrközpont alapelve, hogy tevékenységét politikai vagy vallási hovatartozásotól eltekintően folytassa A Kultúrközpont az alapítási Charter és annak az 1982-es évi június 15-kei Rendkívüli Közgyűlésen kibővített és elfogadott verziója alapján működik. 2. A Kultúrközpont célkitűzései 2.1. Elősegíteni a magyar származású és kulturájú Ontarió lakosok részvételét Kanada életében: a multikultúrális kanadai közösség megerősítésének előmozdítása A magyar történelmi, kulturális értékek és tradíciók ápolása, megismertetése és megértésének elősegítése a kanadai társadalomban Támogatni a magyar kulturális örökséget és hagyományokat a működési területen belül nevelési, oktatási, emberbaráti, szociális munkával vagy szolgáltatásokkal Együttműködni olyan szervezetekkel és egyesületekkel, akik célkitűzései hasonlóak vagy megegyeznek a Kultúrközpont céljaival. 3.Tagság 3.1. Rendes tagok. Minden kanadai állampolgár vagy tövényes bevándorolt, aki legalább 18-dik életévét betöltötte és aki érdeklődést tanusít a magyar történelem és kultura iránt politikai vagy vallási különbség nélkül, kérheti a Kultúrközpont tagságába való felvételét Tagszervezet. Egyesületi vagy Vállalati tagság. Bármely legalább egy éve működő kanadai magyar egyesület vagy vállalat kérheti tagfelvételét, feltéve ha célkitűzései nem ellentétesek a Kultúrközpontéval. Egy szavazatra lesz jogosult az éves szervezeti tagdíj befizetését követően A fennálló örökös tagság folytatólagos, de új örökös tagok felvétele megszünik. Az örökös egyesületi tagság megszünik ezen Alapszabály elfogadásától számított 5-ik évben. Az örökös egyéni és tagszervezeti tagság befizetett rendes tagnak tekinthető ezen időszak alatt. 3

5 4. Tagfelvétel 4.1. Az Igazgatóság hivatalbalépésekor kétévi időtartamra négytagú Felvételi Bizottságot (F.B.) nevez ki, mely mely a munkájáról az Igazgatóságot tájékoztatja Új tagok felvétele legalább 3 hónappal a választásokat megelőzően szünetel. 5. A Tagok Jogai és Kötelességei 5.1. A rendes tagok a tagság teljes jogkörével rendelkeznek. Szavazhatnak a tagság részére összehívott üléseken, választhatóak tisztségekre és vezetőknek. Minden Tag-Egyesület egy szavazatra jogosult az Egyesület írásbeli képviseleti megbizatása alapján Minden tagnak kötelessége az alapszabály és a rendszabályok betartása. Támogatniuk kell a Kultúrközpont céljait, növelni hírnevét és fizetni a tagdíjukat. 6. Kizárás vagy Fegyelmi Eljárás Okai 6.1. Nem lehet a tagja a Kultúrközpontnak az a személy, aki a. terrorcselekményeket támogat, részese vagy népszerűsít ilyen jellegű cselekedeteket az állam ellen b. bűncselekményért hatályos büntetését tölti Egy tag fegyelmezésben részesül ha: a. szégyent hoz a Központra vagy annak bármely tagjára, vagy szándékosan anyagi kárt okoz a Kultúrközpontnak. b. súlyosan akadályoz vagy megzavar bármilyen gyűlést. c. ismételten sérteget vagy hamis hireszteléseket kelt bármely tagról 6.3. Egy tag fegyelmezésben részesülhet, ha súlyosan vét a Központ céljai és érdekei ellen vagy megszegi az alapszabály bármely részét. 7. A Tagság Megszűnése 7.1 A tagság megszűnik a tag halálával. 7.2 A tagság megszűnik a tag lemondásával. 7.3 A tagság megszűnik a tag kizárása által. 7.4 Tagdíjhátralék esetén a tagsági jogok felfüggesztése történik: azonban a teljes hátralék kiegyenlítésével a tagsági állapot jogköre teljesen helyreáll, vagy egy új tagsági kérelem elfogadásával. 4

6 8. Igazgatósági Tanács 8.1 A Kultúrközpont Igazgatósági Tanácsának 17 tagja van: 10 Tiszséviselő Igazgató és 6 Igazgató, akik a Közgyűlésen lettek megválasztva és az előző ciklus Elnöke. 8.2 A Tanács tagja anyagi juttatásban nem részesülnek, önkéntesként tevékenykednek. 8.3 Az Igazgatói Tanács hatáskörébe tartozik rendeleteket hozni az alábbi témakörökben, az új Ontáriói Közhasznú Alapítványok Törvénye alapján, mely 2014 januárban lépett hatályba.: a. Egyéni vagy Egyesületi Tagság kérdése b. A Charter és Alapszabály c. Házszabályok d. Épület-használat e. Kulturális és egyéb működési irányelvek f. Költségvetés és anyagi elszámolások jóváhagyása g. Alkalmazott felvétele, fizetése és elbocsátása h. Vagy a Kultúrközponthoz kapcsolódó bármilyen más ügy beleértve a fegyelmezést és békitést is. 8.4 Együttes Felelősség. Az Igazgatósági Tanács működési alapelve a közös és együttes felelősség vállalás minden döntésükért és intézkedéseikért. A Tanács egyetlen tagja sem beszélhet vagy cselekedhet nyilvánosan a Tanács döntései vagy intézkedései ellen anélkül, hogy először le ne mondana Tanácsi pozíciójáról. 8.5 Igazgatósági Tanácsi gyűléseket legalább negyedévente kell tartani melynek vezetője az Elnök, vagy az Elnök által kijelölt igazgató. Az Igazgatósági tagokat legalább egy héttel a találkozó időpontja előtt értesíteni kell póstán, en, telefonon vagy személyesen. A gyűlés összehívása a Kultúrközpont Elnökének kérésére történik, az ő távollétében az Alelnök vagy a Bizottság 5 tagja teheti ezt meg. Ahhoz hogy a gyűlés határozatképes legyen, a betöltött igazgatósági helyek számának felénél nagyobb létszámban kell jelen lenniük az igazgatóknak. A megjelent Igazgatósági tagok többsége határozathozatali joggal rendelkezik. 8.6 Üresedés. Ha üresedés áll be egy Igazgatói tisztségben az Igazgatóság többségi szavazat által kijelölhet valaki mást, hogy betöltse a megüresedett tisztséget a legközelebbi választásokig. Megüresedett Elnöki poszt esetén az Alelnök automatikusan átveszi az Elnök szerepét. Az Igazgatóságban beállt személyi változást a legközelebbi Közgyűlésen kötelező bejelenteni. 8.7 Az Igazgatósági tag tisztség alóli felmentése. Ha az Igazgatói Tanács egyik tagja bomlasztó magatatást folytat, nyilvánosan szól és cselekszik az Igazgatói Tanács döntései ellen, vagy három (3) egymástkövető ülést elmulaszt megfelelő indok nélkül, az Igazgatói Tanács többségi szavazattal felmentheti tisztsége alól azt a bizonyos tagot. 8.8 Összeférhetetlenség. Ha az egyik Igazgatósági tagnak anyagi érdeke fűződik direkt vagy indirekt módon bármilyen javasolt vagy már létező szerződéshez vagy tranzakcióhoz, akkor ezt az összeférhetetlenségi alapon lévő információt tudatnia kell az Igazgatósági Tanáccsal. Az igazgató ne vegyen részt azon az ülésen vagy azon a részén az ülésnek, ahol az összeférhetetlenséget adó témát beszélik meg, és nem szavazhat e témakörben. 5

7 9. A Vezetőség 9.1 A Vezetőség. Az ügyintézés és a Központ folyamatos irányítása a Vezetőség feladata. Az Elnök és az Alelnök nem töltheti be ezen tisztségek egyikét sem a Központ más Egyesületeiben. 9.2 A Vezetőség kötelességei a következőek: a. A Kultúrközpont mindennapos ügyintézése b. Az épület és az ingóságok állagmegóvása c. A költségvetés és pénzügyi beszámolók elkészítése d. Bármilyen ügy, amely a Vezetőkhöz lett utalva az Igazgatósági Tanácstól 9.3 A Vezetőség által betöltendő tisztségek melyekre választva vannak a. Az Elnök b. Az Alelnök c. A Főtitkár d. A Pénztáros e. Az Igazgató aki a Központ működéséért felelős/háznagy f. A Közkapcsolatok igazgatója g. Sajtó és nyilvánosságot tájékoztató igazgató h. Kultúrális igazgató i. Nevelésügyi igazgató j. Ifjúsági és Sportigazgató 9.4 Vezetőségi gyűlések. Havonta legalább egyszer kell vezetőségi gyűlést tartani. A megjelent Igazgatósági tagok többsége egyszerű többségbeni határozattal döntőképes. 9.5 Üresedés. Ha bármely vezetőségi tisztség megüresedik, a Vezetőség kijelölhet valakit, aki betöltheti a megüresedett tisztséget a szavazatok egyértelmű többségével, majd az Igazgatósági Tanács jóváhagyásával. Ezt a személyi változást a legközelebbi közgyűlésen be kell jelenteni. 9.6 Egy Vezető tisztség alóli felmentése. Ha egy vezetőségi tagnak bármely oknál fogva nem áll módjában vagy visszautasítja a számára kijelölt feladatkör betöltését, beszédével és magatartásával nyilvánosan ellenzi a Vezetőség döntését, vagy ha elmulaszt három (3) egymást követő gyülést megfelelő indok nélkül, a Vezetőség nyilvánvaló többségi szavazattal, tisztességes és világos folyamat után, felfüggesztheti a szóban forgó tag vezetői megbízását, az Igazgatósági Tanács jóváhagyásával. 10. A Vezetés Jogai és Kötelességei 10.1 Együttes Felelősség. A vezetőség a közös és együttes felelősségvállalás alapelvén működik, minden Vezetőség által hozott döntésért és tevékenységért. A Vezetőség egyetlen tagja sem beszélhet vagy cselekedhet nyilvánosan a Vezetőség döntései vagy intézkedései ellen anélkül, hogy először le ne mondana a vezetőségi pozciójáról Az Elnök hívja össze és vezeti le a vezetőségi gyűléseket, és állítja össze a napirendi pontokat/agendát. 6

8 10.3 Az Alelnök jár el az Elnök távollétében, vagy az Elnök kérésére A Főtitkár felelős minden gyűlés jegyzőkönyvéért és annak a gyűlés előtti kiosztásáért A Pénztáros felelős a bankügyletekért, a befektetésekért és minden pénzügyi kérdésért. Közzéteszi pénzügyi jelentéseit a tagság számára a Közgyűlések előtt és az Igazgatósági Tanácsnak kérés szerint Aláirók. A fent szereplő négy Igazgató (Elnök, Alelnök, Főtitkár, Pénztáros )aláíró joggal rendelkezik. Legalább két aláírás kötelező hogy szerepeljen bármely jogi dokumentumon Az Igazgató, aki a Központ működtetéséért felelős/háznagy felelőssége a Központ nap-mint napi zavartalan és hatékony működtetése A Közkapcsolatok igazgatója kommunikál a magyar közösségen belüli, és azon kívüli szervezetekkel A Sajtó és a nyilvánosságot tájákoztató igazgató biztosítja, hogy a tagok tájékoztatva legyenek a Központ tevékenységeiről A Kulturális igazgató kulturális tevékenységeket szervez a Központon belül A Nevelésügyi igazgató szervezi a magyar nyelvű iskolát Az Ifjúsági és Sportigazgató felelős az ifjúsági és sport-tevékenységek megszervezéséért Minden igazgató felelőssége benne foglaltatik a szabályzatokban. 11. A Tanács mentessége A Kultúrközpont mentesíti a Tanács tagjait minden perköltségtől vagy az azzal járó kártérítési költségek megtérítése alól, melyek teendőik ellátása során merülnek fel, kivéve ha illegális vagy tisztességtelen tettükkel idézik elő, vagy szándékosan megsértették az Alapszabályt. Ez azt jelenti, hogy ha kötelességteljesítésük során a Tanács tagjai felé ilyen per- vagy kártérítési követelés lépne fel, e kiadások a Kultúrközpontot terhelik. 12. Tagsági Gyűlések 12.1 A gyűlésen való részvétel. Minden tag (Lásd 3.3) részt vehet a gyűléseken Az írásbeli meghatalmazás (proxi) adója, távollétéről, hivatalos meghatalmazó ívet kell hogy kitöltsön amit a meghatalmazott átad a Főtitkárnak. Egy meghatalmazott tag nem több, mint két (2) proxi szavazatra jogosult Határozatképesség. A gyűlés felszámolását kivéve (19.3), bármely közgyűlés határozatképes az arra az évre tagdíjat befizetett tagok és szervezeti tagok huszonöt (25) százalékának személyes jelenlétével, beleszámítva az örökös tagokat és azon befizetett tagokat, akik proxikkal képviselnek befizetett tagokat. (Lásd 3.3) 7

9 12.4 A véletlen mulasztás, vagy az értesítés meg nem kapása nem érvényteleníti a gyűlésen hozott döntéseket A tagok hatásköre a gyűléseken. a. A tagok a közgyűlésen jóváhagyhatnak, elutasíthatnak, módosthatnak vagy irányíthatnak bármilyen döntést, tevékenységet vagy előírást, mely a Tanács által lett hozva, nyilvánvaló többségi szavazat által, kivéve az alapszabály bármely szakaszát, mely legalább (66%) hatvan hat százaléknyi többletszavazatot kíván egy rendkívüli közgyűlésen, melyet e célból hívtak össze. b. Rendszabályok. Az igazgatósági tanács által elfogadott rendeletek azonnal hatályba lépnek. A határozatokat a következő közgyűlésen egyszerű többségi határozattal kell jóváhagyni Évzáró közgyűlés- a költségvetési év zárása, pénzügyi beszámolók előterjesztése. Az Igazgatói Tanácsnak össze kell hívnia egy évenkénti általános közgyűlést egy évben egyszer, az elmúlt költségvetési év zárását követő első négy (4) hónapban. A Közgyűlésen előterjesztésre és elfogadásra kerül az Igazgatói tanács évi jelentése, folyóévi költségvetése és a hites könyvvizsgáló jelentése. Ez a közgyűlés jelöli ki a hites könyvvizsgaló kinevezését a következő évre a. Tisztújító Közgyűlés. Az Igazgatói Tanács kétévente a naptári év utolsó két hónapja folyamán tisztújító közgyűlést köteles összehívni az Igazgatói Tanács minden tisztségének és az Ellnőrző Bizottság tagjainak megválasztására. A Főtitkárnak értesítenie kell a tagokat, a legutolsó postai címükön, tizennégy (14) nappal a közgyűlés dátuma előtt, a gyűlés időpontjáról és helyéről és a tag esetleges tagdíjhátralékáról. Az Új Tanács terminusa Január 1-én kezdődik a választások után. b. Félbeszakított terminus. Ha a teljes Tanács újboli megválasztására van szükség lemondások vagy bármilyen más okok miatt, akkor az Új Tanács terminusa a félbeszakadt két év terminusával, és az ezt követő újboli két év terminusával zárul le. c. A Kultúrközpont vezetőségének rendszeres felújítása céljából, az Elnöki, Alelnöki tisztségre nem jelölhető olyan személy, aki ezen tisztségek bármelyikét is két közvetlenül megelőző időszakban már betöltötte. d. Ez a Választó Közgyűlés választja az Ellenőrző Bizottságot is. e. A dokumentumok átadása - átvitele. A választást követő január 1.-ig megtörténik a régi és új Tanács közötti adminisztációs és pénzügyi dokumentumok átadása a. Tájékoztató Közgyűlés. Az Igazgatósági Tanács köteles összehívni egy Tájékoztató közgyűlést a nem választási év utolsó három (3) hónapja folyamán. b. Az Igazgatósági Tanács összehívhat más közgyűlést is a. A Tagság rendkívüli gyűlése. Bármikor összehívhatja az Igazgatósági Tanács, vagy a befizetett tagok harminc (30) százaléka a főtitkárhoz intézett írásbeli beadvány alapján. (Lásd 3.3) b) Az Igazgatósági tanácsnak kötelező összehívni a tagok rendkívüli közgyűlését az írásbeli kérelem beadásától számított huszonöt (25) napon belül. Az értesítés ilyen gyűlésre ugyanazon 8

10 szabályok alapján készül el, melyek egy gyűlésre vonatkoznak, vagyis tájákoztat a megvitatandó kérdésről. A rendkívüli közgyűlés csak olyan ügyeket vitat meg, melyek a gyűlésről szóló értesítésben fel voltak tüntetve Egy Igazgató eltávolítása posztjáról. A tagság eltávolíthat igazgatót a posztjáról, a rendkívüli közgyűlés egyszerű határozata alapján Nem-tagok. A tagságban nem szereplő személyek, Nem-tagok nem vehetnek részt a Tisztújító Közgyűlésen. Ha a Tanács nyilvános meghívást intéz mindenki felé, akkor a Nem-tagok is részt vehetnek más jellegű gyűléseken Eljárási Rend. A gyűlések levezetése a Robert (Rules of Order) rendszabályai szerint történnek. 13. Igazgatók és tisztségviselők választása 13.1 A Jelölő Bizottság. Az Igazgatóság legalább három (3) hónappal a választás előtt öt (5) tagból álló Jelölő Bizottságot nevez ki. Ez a Bizottság keresi és gyűjti össze a jelöléseket a tíz (10) Tisztségviselő Igazgatóra és a hat (6) Igazgatóra és öt (5) Ellenőrre. Ezen felül a Bizottság kihírdetheti a jóváhagyott jelöltek listáját, a tíz Vezetőségi pozíció mindegyikére Minden jelölés írásban kell, hogy történjen, két (2) szponzoráló tag és a jelölt aláírásával Házaspár vagy élettársi kapcsolatban élő párok csupán egyik fele indulhat az Igazgatói Tanács egy pozciójáért, illetve egy Vezetőségi pozícióért Ugyanaz a Jelölő Bizottság nevezi ki a Választási Közgyűlés Elnökét az Igazgatók és az Ellenőrök megválsztására Minden jelölésnek 10 nappal a választási közgyűlés előtt be kell érkeznie a Jelölő Bizottsághoz. Helybeni jelölések nem megengedettek. Az esetleges üres pozíciók az új Tanács dönt, amelyet a választásokat követő következő gyűlés erősít meg A Választási Bizottság Elnöke. Elnököl és levezeti a választó közgyűlést A Választási Elnök feladata: a. Tíz (10) tagot kér fel és választ ki, mint szavazatszámláló biztosokat a szavazatok megszámolására. b. A jelöltek vagy a jelölők rövid beszédet tarthatnak. c. Először az Elnök megválasztására kerül sor. Ha az Elnöki posztra jelöltek közül senki sem éri el az érvényes szavazatok ötven százalékát, a választási Elnöknek újabb szavazást vagy szavazásokat kell elrendelnie szükség szerint. A szavazás megismétlése előtt a legkevesebb szavazatot kapott elnök jelöltet törölni kell a szavazásból. 9

11 d. A további jelöltek az Elnök választása után vannak megválasztva. Az egyes tisztségekre a legtöbb szavazatot nyert jelölteket, a választási Elnök a Kultúrközpont megválasztott Igazgatói Tanácsának tagjaivá nyilvánítja. e. Minden személy csak egy tisztségre jelölhető és választható. 14. Pénzügyek 14.1 A Pénztáros jelentése. Az igazgatósági Tanács hagyja jóvá a Pénztáros által elkészített pénzügyi jelentést. Ezt a jelentést az Évzáró Közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra A hites könyvvizsgáló felülvizsgálatot készít/reviziót vagy ellenőrzi minden szabályszerű-e (prepares an Audit or Review Engagement) melyeket az Igazgatóság az Évzáró Közgyűlés elé terjeszt Az Évzáró Közgyűlés kell, hogy kijelöljön egy professzionális hites könyvvizsgálót a következő évre. A hites könyvvizsgáló nem lehet a Kultúrközpont Igazgatósági Tanácsának tagja A Kultúrközpont költségvetési és tagsági éve január 1-től December 31-ig tart. 15. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 15.1 A három (3) tagból álló Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot és a két (2) póttagot a Tisztújító Közgyűlés választja két évre. A Bizottság joga és kötelessége minden gazdasági ügyvitelben vizsgálatot folytatni, ellenőrizni a pénzkezelés könyveit, nyugtáit, számláit, valamint a leltárt ellenőrizni, és jelentéseket készíteni az Igazgatósági Tanács részére Az Ellenőrző Bizottság kötelessége, hogy a pénzkezelést gondosan ellenőrizze legalább évente kétszer. A Pénztáros és a Tanács bármely tagja köteles minden pénzügyi dokumentumot az Ellenőrző Bizottság kérésére biztosítani Az Ellenőrző Bizottság kötelessége, hogy részletes írásbeli jelentést nyújtson be az Igazgatósági Tanácsnak. Az esetleges hibákat azonnal írásban kötelesek jelenteni és azt is, hogy a hibák maradéktalan kijavítása megtörtént-e A Bizottság elnöke minden közgyűlésnek írásban jelenti észrevételeit kivéve a tisztújító közgyűlést. Ez a jelentés kell, hogy tartalmazza az Igazgatói Tanácshoz benyújtott hiányosságokat és azok megoldásának jelenlegi mértékeit. A Kultúrközpont ügyvitelének intézése nem tartozik az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe Az Ellenőrző Bizottság segíti a Főtitkárt a gyűlések és választások megszervezésében. Ellenőrzi és bejelenti a határozatképességet. 10

12 16. Fegyelmi és Békéltető Bizottság (FBB) 16.1 a. Kiválasztás. Az FBB hat tagból tevődik össze, megbizatásuk két évig tart vagy az új FBB megválasztásáig, amely az Évzáró Közgyűlésen kerül megválasztásra a Választási/Tisztújító Közgyűlést követően. b. A korábbi Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottsága legalább két hónappal az FBB megválasztása előtt gyűlést tart. c. A Jelölő Bizottság keresi a jelölteket és összegyűjt minden jelölést minimum hat jelölendő személyre a tagság közül, legalább egy héttel a választások megelőzéséig. Minden jelölést írásban és a megfelelő íven kell beadni. A Jelölő Bizottság elkészíti a kívánt jelöltek listáját, melyet a gyűlés elé tár. Minden jelölt a Közgyűlés elé lesz tárva, mely kiválsztja az FBB-t erről a listáról. Helybeni jelölések nem megengedettek. Ajelöltek nem tölthetnek be más tisztséget a Kanadai Magyar Kulturközpontban. d. Bármilyen üres pozícióról az Igazgatói Tanács dönt a választások után és a következő közgyűlés megerősíti ezt a döntést Működési Szabályzat. Az FBB működés részletei a Szabályzatokban találhatóak. a. Az FBB csupán írásbeli panasz esetén járhat el, amelyhez legalább három tag aláírása szükséges és egyértelmű utalást tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az Alapszabály mely pontja vagy pontjai lettek megsértve. Panaszt csak olyan tag kezdeményezhet és írhat alá, aki nem tagja a FBB-nak. b. Az FBB legalább tizenöt nap lehetőséget biztosít a bepanaszolt válaszára, mely válasz személyesen vagy irásban írásban történhet. Az intézkedések, melyekben a FBB eljárhat a békítés, megintés, a tagság felfüggesztése (1-5 évre) és kizárás. c. A felfüggesztési idő megszünése után, az örökös tag tagsági viszonya automatikusan helyreáll. Rendes tagok jogaival kapcsolatban lásd a 7.4-es bekezdést Fellebbezés. Minden FBB döntést az Igazgatósági Tanács elé kell terjeszteni jóváhagyásra, elutasításra vagy módosításra. A Tanács egyszerű többségbeni határozattal hozza meg döntését. Végső fellebbezés kérhető egy rendkívüli közgyűlésen (see 12.9). 17. Titoktartás 17.1 A KMK taglistája nem nyilvános és csak a KMK hivatalos céljaira használható az Igazgatósági Tanács által A tagsági lista csupán az Elnök, Alelnök, Főtitkár és Pénztáros birtokában lehet és alkalmakra egy ideiglenes jelöltnél. A korábbi vezetőség tagjai és bárki más, akinél taglista van, kérésre vissza kell, hogy szolgáltassa a nála levő példányokat a Főtikárnak és ki kell, hogy töröljék fájlukból. 11

13 18. Az Épület eladása és az Egyesület Megszüntetése 18.1 A Kultúrközpont ingó és ingatlan vagyona a Kultúrközpont tulajdona A székház csak akkor adható el, ha külön e célból összehívott rendkívüli közgyűlésen beleértve a proxikat is, a jelenlévő tagság ötven (50) százaléka megjelent. Döntést hozni, a proxikkal együtt legalább (66%) hatvan-hat százalék többségi szavazattal lehetséges csak Feloszlatás. Az Alapítási Okmány (Charter) rendelkezése alapján történik. Ha a tagság nem hajlandó vagy nem képes a Kultúrközpont további fenntartására és vezetésére, akkor egy rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A határozatképesség ötven (50) százalék lesz erre a gyűlésre. A jelenlévő tagok proxikat is beleértve legkevesebb hatvanhat (66) százaléka határozhat úgy, hogy feloszlatja a társulást. 19. Különleges Kikötések El van rendelve, hogy a Kanadai Magyar Kultúrközpont (Magyar Ház) feloszlása, a fő épület eladása esetén, összes adósságainak és kötelezettségeinek kiegyenlítése után fennmaradó tulajdona, jótékonycélú szervezetekre ruháztassék át, vagy kerüljön közöttük felosztásra, amelyek célkitűzései hasonlóak a társuláséhoz és amelyek a magyar kanadai közösség jótékonysági céljait szolgálják és működési területük kizárólag Ontárió tatományában van Az Igazgatósági Tanács kijelöl egy bizalmi céget, mint hagyatéki gondnokot, amely azon a rendkvüli közgyűlésen lesz megszavazva, amit a társulás feloszlatása céljából hívnak össze. 20. A hatálybalépés dátuma Ezen alapszabály azonnal hatályba lép, ahogy ezt az erre a célra összehívott rendkívüli közgyűlésen a jelenlévő tagság (proxikat is beleszámolva) legkevesebb hatvanhat százalékos (66) arányban elfogadja. 21. Korábbi Alapszabályok visszavonása Minden korábbi alapszabály, amely általában a Ház ügyvezetésére vonatkozik, ezennel hatályát veszti. Hitelesítés [dátum] Elnök Titkár 12

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től.

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től. Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat Érvényes 2014. november 1-től. 1 Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat 1. A klub címe: 9461. Lövő Fő utca 32. A klub célja: a klub elsődleges célja a helyi ifjúság képviselése,

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ARANYTARTALÉK KFT. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. október 8-tól... ügyvezető igazgató 1 1. Az Ellenőrző Bizottság működésének célja: Az Ellenőrző Bizottságot a Magyar Aranytartalék

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje Preambulum A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben