4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet."

Átírás

1 HIRDETMÉNY hatályos február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél (továbbiakban: Bank) A Bank a fizetési okat az alábbiak teljesíti: 1. A Bank által vezetett bankszámla javára megadott, tárgynapra szóló fizetési (belső átvezetés) esetén Bank az átvételt és fedezetellenőrzést követően a t adó Ügyfél számláját azonnal megterheli és a kedvezményezett számláját azonnal jóváírja, kivéve a Banki rendszerek frissítésének ideje alatt (minden nap 20:00-tól 22:00-ig 1 ) megadott okat. Ez utóbbi esetben a belső átvezetések fedezetellenőrzése és teljesítése a Banki rendszerek frissítését követően haladéktalanul történik meg. Az ibanq 2 és MobilosOKÉ rendszereken 20:00 óra után adott ok értéknapja a következő banki munkanap. Jövőbeli értéknapra adott ok a szükséges fedezet megléte esetén a megadott értéknapon teljesülnek. Belső átvezetés visszavonása a befogadást követően csak a kedvezményezett hozzájárulását követően teljesíthető. A Bank vállalja, hogy téves átutalás esetén a Hirdetményben szereplő díj megfizetése ellenében, a Bank által ismert elérhetőségeken megkeresi a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézetet a visszautaláshoz szükséges jóváhagyás beszerzése érdekében. A megkeresés eredményéről Bank az Ügyfelet tájékoztatja. A szolgáltatás díja a megkeresés eredményétől függetlenül felszámításra kerül. 2. Nem a Bank által vezetett bankszámla javára elektronikusan megadott fizetési (eseti, tárgynapra szóló, valamint állandó átutalási ) esetén a Bank vállalja, hogy a fizetési összege a befogadást követő 4 (négy) órán belül jóváírásra kerül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján. A belföldi fizetési rendszerhez nem közvetlenül kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében az előírt teljesítési határidő 6 (hat) óra. A Bank ezen ok teljesítése során a befogadás feltételeként a fedezetet banki munkanapokon reggel 6:00 és 16:05 2 között rendszeresen, de nem folyamatosan ellenőrzi. Fedezethiány esetén a Bank a tárgynapra szóló t 16 óra 05 perckor visszautasítja. A módosítására, törlésére az Ügyfélnek a összegének bankszámlán történő terhelése előtt van lehetősége ibanq 2 rendszeren és Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül. 3. A MobilosOKÉ rendszeren keresztül megadott fizetési a Bank részéről akkor minősül átvettnek, ha a kedvezményezett bankszámlaszáma és a fizető fél bankszámláján a teljesítéshez szükséges fedezet is rendelkezésre áll. 4. Gördülő átutalási esetén a kedvezményezett bankszámlaszámának megadását követően, a gördülő átutalási teljesítése - a kedvezményezett számlavezető bankjától függően jelen Hirdetmény 1. és 2. pontjában foglaltak történik. 5. A fizetési összegének bankszámlán történő terhelését követő 30 (harminc) napon belül az Ügyfélnek lehetősége van a visszavonását kezdeményezni, a vonatkozó Hirdetményben meghatározott szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg. Amennyiben a Bank a fizetési t még nem továbbította az elszámolást bonyolító BKR 3 rendszerbe, akkor a visszavonás azonnal megtörténik és a terhelt összeg azonnal 1 A Banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet, különösen a hónap utolsó napján. 2 Kivéve munkanap áthelyezéskor, ekkor a záró időpont: 12:05 3 Bankközi Klíring Rendszer AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője / 1138 Budapest, Váci út D-C. ép. / Telefon: Fax: / / / Adószám: / Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága / PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 / Szolgáltatás SZJ kódja: / SWIFT kód: EUDIHUHB / SWIFT kód deviza utalás esetén: UBRTHUHB / AXA Bank Europe SA, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium / Regisztrációs szám: BE / nyilvántartó hatóság: Banque des Enterprises

2 jóváírásra kerül az Ügyfél számláján. Amennyiben a fizetési már továbbításra került a BKR rendszerbe, akkor a Bank a BKR rendszeren keresztül továbbítja a visszavonásra vonatkozó t. A kedvezményezett a visszavonásra vonatkozó igényt elfogadhatja, elutasíthatja, vagy azt válasz nélkül hagyhatja. Utóbbi esetben a visszavonásra vonatkozó igény a kedvezményezett pénzforgalmi számlavezetőjéhez történő beérkezését követő 30 (harminc) napon túl visszautasítottnak tekinthető. A szolgáltatás igénybevételére a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőség. A Hirdetményben meghirdetett díj a visszahívási igény Bank általi kezelésére vonatkozik és annak eredményétől függetlenül felszámításra kerül. A visszavonására vonatkozó megadására a ok jóváhagyására vonatkozó általános szabályok az irányadók. Amennyiben a Bank a bankszámlán válaszra váró visszavonási t tart nyilván, abban az esetben a bankszámla az Üzletszabályzat vonatkozó pontja értelmében nem zárható be. 6. Csoportos beszedés, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, hatósági átutalás és átutalási végzés esetén a Bank a szükséges fedezet meglétét Banki munkanapokon reggel 6:00 és 20:00 között rendszeresen, de nem folyamatosan ellenőrzi. 7. Az Ügyfél bankszámláján jóváírt tételre vonatkozóan a fizető fél által benyújtott visszavonási igényt az Ügyfél elfogadhatja, elutasíthatja, vagy válasz nélkül hagyhatja. A beérkező visszavonási igényt annak Ügyfél általi elfogadása esetén a Bank megfelelő fedezet biztosítása esetén teljesíti. A beérkező visszavonási igénnyel kapcsolatos információkról az Ügyfél az ibanq 2 felületen és a bankszámlakivonaton kap tájékoztatást. A Bank a beérkező visszavonási igényről amennyiben az időközben nem került megválaszolásra a visszavonás Bankhoz történő beérkezését követő 4. (negyedik) napon írásos értesítést küld a Számlatulajdonosnak. A visszavonással kapcsolatos ok a Bank Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül kezdeményezhetők. A visszavonási igény teljesítése érdekében megadott okkal kapcsolatos formai követelményekre a ok jóváhagyására vonatkozó általános szabályok az irányadók. Amennyiben a Bank a bankszámlán válaszra váró visszavonási igényt tart nyilván, abban az esetben a bankszámla az Üzletszabályzat vonatkozó pontja értelmében nem zárható be. Megbízások befogadására vonatkozó szabályok: 1. Forint fizetési, különösen az átutalási (továbbiakban: fizetési ) esetén a Bank a tárgynapon benyújtott (érkeztetett) fizetési t az azon feltüntetett terhelési napon, illetve terhelési nap megjelölése nélkül kiállított fizetési t a benyújtás napján a 2. pontban meghatározott benyújtási határidő figyelembe vételével még tárgynapon, benyújtási határidőn túl a következő banki munkanapon megadottnak tekinti. 2. Teljesítési nap megjelölése nélkül, vagy tárgynapi teljesítési nap megjelöléssel benyújtott fizetési tárgynapi teljesítésének benyújtási határideje az adott fizetési ra irányadó banki munkanapok figyelembe vételével a lenti táblázatban meghatározott időpont. 3. Tárgynapon a benyújtási határidő lejártát követően benyújtott, tárgynapi teljesítési nap megjelöléssel, vagy teljesítési nap megjelölése nélkül kiállított fizetési okat a Bank a tárgynapot követő banki munkanapon teljesíti. Tárgynapot megelőző teljesítési nap megjelöléssel benyújtott fizetési t a Bank nem teljesíti. A Bank ebben ez esetben megkísérli az Ügyféllel felvenni a kapcsolatot telefonon a fizetési érkeztetési napján, és amennyiben ez sikeresnek bizonyul, telefonon keresztül egy új t adhat meg az Ügyfél. Amennyiben nem sikerül elérni az Ügyfelet, a sikertelen fizetési t a sikertelenség okával együtt visszajuttatja az Ügyfél részére. 4. Tárgynapon, a benyújtási határidő lejártát követően vagy nem banki munkanapon benyújtott felhatalmazó levelet, csoportos beszedési teljesítésére adott felhatalmazást a Bank a benyújtást követő banki munkanapon dolgozza fel. 5. Amennyiben a papíralapú VIBER a tárgynapi benyújtási határidő után kerül benyújtásra, úgy azt a Bank normál papír alapú átutalási ként teljesíti. 2

3 6. Állandó átutalási esetében a tárgynapon a táblázatban megjelölt időpontig benyújtott új, módosító, vagy megszüntető legkorábbi teljesítési napja a Bankhoz történő benyújtását (érkeztetését) követő 1. (első) banki munkanap lehet. A tárgynapon a táblázatban megjelölt időpont után benyújtott új, módosító, vagy megszüntető legkorábbi teljesítési napja a banki átvételét követő 1. banki munkanap lehet. Amennyiben az új első teljesítési napja a legkorábbi teljesítési napot megelőző nap lenne, úgy a Bank az első utalás teljesítését az állandó periódusa i következő esedékességi napon teljesíti. 7. Lekötött Betét lekötésre, megújításra, módosításra és feltörésre irányuló megadása Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül annak nyitvatartási idejében lehetséges. A Bank a 20:00 óra után benyújtott t a következő banki munkanapon megadott nak tekinti. 8. Lekötött Betét lekötésre, megújításra, módosításra és feltörésre irányuló megadása ibanq 2 internetbank rendszeren keresztül minden nap 0:00-20:00, illetve 22:00-24:00 4 óráig lehetséges. A Bank a 20:00 óra után benyújtott t a következő banki munkanapon megadott nak tekinti. 9. A oknak a Bank Régióközpontjaiban történő személyes benyújtására a Régióközpontok nyitvatartási ideje alatt van lehetőség. A Régióközpontok nyitva tartása és elérthetősége megtalálható a Bank vonatkozó Hirdetményében és honlapján (www.axabank.hu). 10. Bakkártyás készpénzfelvétel egyszeri limitje a Magyar Posta hivatalaiban és a belföldi banki POS terminálokról lakossági és vállalkozói ügyfelek esetében Ft/tranzakció. 4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. 3

4 típusa benyújtás határideje (banki munkanap záró időpontja) a befogadásának banki (átvétel) banki teljesítés visszavonási 5 határidő Eseti átutalás (GIRO) on T napra Személyes benyújtás Banki munkanap 15:30 / szombati munkanap esetén 11:30* T+30 nap Postai úton Nincs rá lehetőség ibanq 2 -n és MobilosOKÉn keresztül Banki munkanap 16:05/ szombati munkanap esetén 12:05 Banki munkanap 16:05/ szombati munkanap esetén 12:05 T+30 nap T+30 nap 5 A összegének bankszámlán történő terhelését követően. *Amennyiben a Régióközpont zárási időpontja a megadott időpontnál korábbi, akkor a zárási időpont a benyújtás határideje 4

5 típusa benyújtás határideje (banki munkanap záró időpontja) a befogadásának banki (átvétel) banki teljesítés visszavonási 5 határidő Eseti átutalás (GIRO) on jövő értéknapra 6 (É) Személyes benyújtás Nyitva tartási időben É nap É nap É+30 nap Postai úton Bank általi átvétel É nap É nap (minimum a Bank általi átvétel napja) É+30 nap Banki munkanap 20:00 É nap É nap É+30 nap ibanq 2 -n keresztül Minden nap 0:00-24:00 É nap É nap É+30 nap 6 Banki munkanap : tárgynap, a benyújtás napja, mely csak banki munkanap lehet É (érték) nap: jövőbeli értéknapos, valamint állandó átutaláskor megadott teljesítési nap. Jövőbeli értéknapos átutalás esetén a megadott értéknap a banki feldolgozás napjától számított 30 naptári nap lehet. 5

6 típusa benyújtás határideje (banki munkanap záró időpontja) a befogadásának banki (átvétel) banki teljesítés visszavonási 5 határidő Személyes benyújtás Nyitva tartási időben T+30 nap Belső átvezetés megadása T napon ra Postai úton Nincs rá lehetőség Banki munkanap 20:00, nem banki munkanapon, munkaszüneti nap kivételével 17:00 T+30 nap ibanq 2 -n keresztül Banki munkanap 20:00 T+30 nap MobilosOKÉ-n keresztül Minden nap 20:00 T+30 nap Belső átvezetés megadása T napon jövő értéknapra 7 (É) Személyes benyújtás Nyitva tartási időben É nap É nap É+30 nap 7 Banki munkanap 6

7 típusa benyújtás határideje (banki munkanap záró időpontja) a befogadásának banki (átvétel) banki teljesítés visszavonási 5 határidő Postai úton Bank általi átvétel É nap É nap É+30 nap Banki munkanap 20:00, nem banki munkanapon, munkaszüneti nap kivételével 17:00 É nap É nap É+30 nap ibanq 2 -n keresztül Minden nap 20:00 É nap É nap É+30 nap VIBER utalás 8 Más banktól SWIFT rendszeren keresztül érkező átutalás jóváírása (konverzióval/ konverzió nélkül Banki munkanap 7:30-14:30 / szombati munkanap esetén: 7:30-13:30 SWIFT Adott banki munkanap 17 óráig Bank általi befogadástól számított 2 órán belül Nincs rá lehetőség Kedvezményezetti oldalon nem értelmezett 8 Jövő értéknapos megadására nincs lehetőség 7

8 típusa benyújtás határideje (banki munkanap záró időpontja) a befogadásának banki (átvétel) banki teljesítés visszavonási 5 határidő TisztaHaszon Tartós Lekötési számláról történő átutalás, átvezetés és egyidejű szerződés megszüntetés T napon Lekötött Betét lekötésre, megújításra, módosításra, feltörésre irányuló Személyes benyújtás Postai úton Banki munkanap 15:30 / szombati munkanap estén 11:30 * Bank általi átvétel Banki munkanap 16:05 / szombati munkanap esetén 12:05 Banki munkanapokon 07:30-20:00 Nem banki munkanapon 8:00-17:00 Nem vonható vissza bank általi átvétel napja Nem vonható vissza Nem vonható vissza Nincs rá lehetőség ibanq 2 -n keresztül Minden nap 0:00-20:00 Nincs rá lehetőség 8

9 Bankkártyákkal kapcsolatos igények megadásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai típusa benyújtás határideje (banki munkanap záró időpontja) feldolgozás banki banki teljesítés visszavonási határidő Bankkártya igénylés Bankkártya aktiválás Bankkártya limit módosítása Bankkártya tiltás Személyes benyújtás Nyitva tartási időben T+3 nap Üzletszabályzat Postai úton Bankhoz történő beérkezés T+2 nap Üzletszabályzat amennyiben az ügyfél már Banki munkanap 07:30-23:00 Üzletszabályzat rendelkezett Nem banki munkanap 08:00-17:00 bankkártyával Automata Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül ibanq 2 -n és MobilosOKÉn keresztül Automata Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül Banki munkanapon 07:30-23:00 Nem banki munkanapon 08:00-17:00 Üzletszabályzat T+1, feldolgozás kezdete előtt Feldolgozás kezdete előtt, feldolgozás kezdete előtt Nincs rá lehetőség Minden nap 0:00-24:00 Nincs rá lehetőség Banki munkanapon 07:30-23:00 Nem banki munkanapon 08:00-17:00 Minden nap 0:00-24:00 Banki munkanapon 07:30-23:00 Nem banki munkanapon 08:00-17:00 Üzletszabályzat Üzletszabályzat Üzletszabályzat Nincs rá lehetőség Nincs rá lehetőség Nincs rá lehetőség Minden nap 0:00-24:00 Nincs rá lehetőség 9

10 Bankkártya felfüggesztés Banki munkanapon 07:30-23:00 Nem banki munkanapon, munkaszüneti nap kivételével 08:00-17:00 Üzletszabályzat Banki munkanapon 07:30-23:00 Nem banki munkanapon 08:00-17:00 10

11 típusa a befogadásának banki (átvétel) feldolgozása visszavonási határidő Felhatalmazás Csoportos beszedési megadása Személyes benyújtás Nyitva tartási időben T+4 nap Postai úton Bankhoz történő beérkezés T+4 nap Banki munkanap 20:00 ibanq 2 -n keresztül Banki munkanap 20:00 Nincs rá lehetőség, a t módosítani, törölni lehet. Nincs rá lehetőség, a t módosítani, törölni lehet. Nincs rá lehetőség, a t módosítani, törölni lehet. Banki munkanapon a megadásának napján 20 óráig, nem banki munkanap esetén a következő banki munkanap 20 óráig módosítható és vonható vissza a. Felhatalmazás Csoportos beszedési módosítása, szüneteltetése Személyes benyújtás Nyitva tartási időben Postai úton Bankhoz történő beérkezés Banki munkanap 20:00 T+4 nap Nincs rá lehetőség, a t módosítani, törölni lehet. T+4 nap Nincs rá lehetőség, a t módosítani, törölni lehet. Nincs rá lehetőség, a t módosítani, törölni lehet. 11

12 típusa a befogadásának banki (átvétel) feldolgozása visszavonási határidő ibanq 2 -n keresztül Banki munkanap 20:00 A megadás napján banki munkanapon 20 óráig, nem banki munkanap esetén a következő banki munkanap 20 óráig. Felhatalmazás Csoportos beszedési törlése Személyes benyújtás Nyitva tartási időben T+4 nap Postai úton Bankhoz történő beérkezés Banki munkanap 20:00 Nincs rá lehetőség, a újbóli megadására van lehetőség. T+4 nap Nincs rá lehetőség, a újbóli megadására van lehetőség. Nincs rá lehetőség, a újbóli megadására van lehetőség. ibanq 2 -n keresztül Banki munkanap 20:00 Nincs rá lehetőség, a újbóli megadására van lehetőség. Állandó átutalási megadása 9 Személyes benyújtás Nyitva tartási időben Postai úton Bank általi átvétel T+2 nap Bank általi átvétel napja A visszavonható É-1 napig. A visszavonható É-1 napig. 9 Feldolgozott alapján történő teljesítés legkorábbi értéknapja (É napja-első/következő teljesítés dátuma) a megadását követő banki munkanap lehet 12

13 típusa a befogadásának banki (átvétel) feldolgozása visszavonási határidő Banki munkanap 20:00 ibanq 2 -n keresztül Banki munkanap 20:00 A visszavonható É-1 napig. A visszavonható É-1 napig. Állandó átutalási módosítása, törlése 9 Személyes benyújtás Nyitva tartási időben T+2 nap A nem visszavonható. Postai úton Bankhoz történő beérkezés Bank általi átvétel napja A nem visszavonható. Banki munkanap 20:00 A nem visszavonható. ibanq 2 -n keresztül Banki munkanap 20:00 A nem visszavonható. 13

14 típusa a befogadásának banki (átvétel) feldolgozása visszavonási határidő Felhatalmazó levél benyújtása beszedési teljesítésére Személyes benyújtás Nyitva tartási időben T+3 nap - Bankszámla csomagváltás igény benyújtása Postai úton Bank általi átvétel T+1 nap - Személyes benyújtás Postai úton Adott hónap 1. napjától adott hónap 20. napjáig Adott hónap 1. napjától adott hónap 20. napjáig Adott hónap 1. napjától adott hónap 25. napján 16:00 óráig Benyújtást követő hónap 1-je. Benyújtást követő hónap 1-je. Benyújtást követő hónap 1-je. Adott hónap 1. és 20. napja között benyújtott bakszámla csomagváltási igények adott hónap 20. napján nyitvatartási idő végéig módosíthatóak/ vonhatóak vissza. Postai úton az adott hónap 1. és 20. napja között Bankhoz beérkezett bakszámla csomagváltási igények adott hónap 20 napjáig módosíthatóak/ vonhatóak vissza. Adott hónap 1. és 25. napja 16:00 óra között benyújtott bakszámla csomagváltási igények adott hónap 25. napja 16:00 óráig módosíthatóak/ vonhatóak vissza. ibanq 2 -n keresztül Adott hónap 1-jétől adott hónap 25. napján 16:00 óráig Benyújtást követő hónap 1-je. Adott hónap 1. és 25. napja 16:00 óra között benyújtott bakszámla csomagváltási igények adott hónap 25. napja 16:00 óráig módosíthatóak/ vonhatóak vissza. 14

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Hatályos 2015. március 25-től a hivatalosan közzétett változtatásig. Kondíció típusa IPOSZ lakossági számla Diákszámla Manószámla

Hatályos 2015. március 25-től a hivatalosan közzétett változtatásig. Kondíció típusa IPOSZ lakossági számla Diákszámla Manószámla v/20150324 NEM ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLAHIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének bank- és betétszámla termékei.

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének bank- és betétszámla termékei. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének bank- és betétszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2014. december 1-jétől a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről (a hatályos pénzforgalmi

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A FIZETÉSI ÉS PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A BANK ÁLTAL ALKALMAZOTT

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502 Gyomaendrőd,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Hatályos: 2014.06.01

Fogyasztói fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Hatályos: 2014.06.01 I. Általános rész Fogyasztói fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Hatályos: 2014.06.01 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. július 9. 1 / 74 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az célja, alkalmazási köre, módosítása... 3 III. Azonosító

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Hatályos: 2012. július 02. I. A szabályzat célja A GIRO Elszámolásforgalmi

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: 2014. augusztus 1. előtt megkötött

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27.

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. 1 VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: a 4-9./2013. sz. igazgatósági

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben