... t~. ÜZLETI JELENTÉS év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év"

Átírás

1 1 Hungary

2 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI JELENTÉS év Keltezés: t~. lagyar Béla Vezérigazgató P.H GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest. Fáy u 1/b Adószám

3 .~Ung..,. GS MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Tartalomjegyzék 1. A GSl MAGYARORSZÁGRÓL 1.1 GS 1 - Az üzleti élet közös nyelve 1.2 Küldetésünk, jövőképünk, értékeink 1.3 A GS 1 munkatársai 2. KIEMEL T PROJEKTJEINK, FÓKUSZTERÜLETEK 2.1 Belső informatikai fejlesztések 2.2 Termék- és szolgáltatásfejlesztés 2.3 Hatékony Partnerkommunikáció 2.4 Szakértői konzultáció, tanácsadás 3. NEMZETKÖZI VONATKOZÁS Ú PROJEKTEK, ESEMÉNYEK 3.1 Globális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével 3.2 Európai regionális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével 4. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK 4.1 Szakmai szervezetek, klaszterek 4.2 Szolgáltatói Program 5. TERVEINK 20l2-ES ÉVRE 6. GAZDÁLKODÁS-PÉNZÜGYEK 3

4 GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 1. A GS1 MAGYARORSZÁGRÓL 1.1 GS1- Az üzleti élet közös nyelve A GS l a globális szabványok, a globális szabványosítás (valamint automatikus azonosítás, elektronikus kommunikáció és nyomon követés) területén működő, több mint harminc éve alakult, semleges, nonprofit szervezet. A GS l központja Brüsszelben található, a szervezet azonban a világ 110 különböző országának nemzeti tagszervezetei, az ún. GS l Tagszervezetek hálózatán keresztül működik. Napjainkban a GS l Rendszert világszerte közel 2 millió cég használja különböző ágazatokban a világ 150 országában. Ezen ágazatok között megtalálható az FMCG, az egészségügy, a szállítás és logisztika, a légiközlekedés, a hadügy, a vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfej lesztés, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is. A GS l Rendszert használók között egyaránt megtalálhatóak a nagy multinacionális cégek és a kis- és középvállalatok, a vezető márkák tulajdonosai és az egyéni vállalkozók is. A GS l Magyarország a GS l nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselője, azaz a hazánkban működő GS l Tagszervezet. A GS l Magyarország alapvető feladatai a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok - mint például szabványok biztosítása, a GS l szabványok továbbfejlesztése, valamint a szabványalkalmazási ajánlások nyilvánossá tétele, tanácsadói, konzultációs tevékenység - elsődlegesen nem nyereségorientált ellátása. A GS l Magyarország immár 2 éves hazai és - a globális GS l Szervezet tagjaként - több mint harminc éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a GS l szabványokkal kapcsolatos tudás és a szabványalkalmazáshoz szükséges ismeretek terén. A GS l Magyarország a GS l-től kapott egyedi számbankból, az 599-es tartományból a hazai vállalkozások számára azonosító számokat ad ki, és a Szabványrendszerek felhasználásával kapcsolatos információt és szolgáltatásokat nyújt. Az igénylő vállalatok a GS l Magyarországgal szerződve a GS l azonosító számok és szabványok éves szintű használatára szereznek jogot, a GS l Magyarország Rendszerhasználó, vagy Használó partnereivé válnak attól függően, hogy a GS l Rendszer mely elemeit alkalmazzák. A GS l Szabványrendszerről és annak egyes elemeiről rendelkezésünkre álló információkat és tudást rendszerezett formában biztosít juk és adjuk át partnereinknek, annak érdekében, hogya rendszer bevezetését megkönnyítsük és biztosítsuk annak megfelelő módon történő alkalmazását. A GS l Magyarország a GS l Szabványrendszer kizárólagos jogokkal rendelkező hazai képviselője. A GS l Magyarország szerződéses kapcsolatban áll a globális szervezettel, vagyis GS l védjegyés licensz szerződést kötött, valamint a GS l működését meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. Ezáltal rendelkezünk mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján biztosíthatjuk a hazánkban honos vállalkozásoknak a GS l megoldásait. A GS l Magyarország, mint a GS l Szervezet minden tagszervezete, politika- és szektor-semleges elvek szerint tevékenykedik, független az aktuálpolitikától és szabványmegoldásai minden gazdasági ágazat számára elérhetők. Napjainkban a megoldásainkat már közel 20 iparági szektorban alkalmazzák. A GS l Tagszervezetek nonprofit módon működnek, a partnereik által a GS l szabványmegoldások alkalmazásáért fizetett éves használati díjakból gondoskodnak a szabványmegoldások 4

5 .~un.. ~ GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év továbbfejlesztéséről és terjesztéséről, az információk és tudás megosztásáról, emellett az alkalmazást segítő helyi megoldásokat és szolgáltatásokat fejlesztenek. Alapvető feladatunkhoz kapcsolódó tevékenységeinket, mint szolgáltatásokat bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára kínálj uk a legkisebb mikro-vállalkozástól a multinacionális vállalatig. A GS 1Magyarország kiemelkedően közhasznú tevékenysége a magyar gazdaság euro-atlanti integrációját segíti elő. A GS 1 Magyarország biztos működési alapokon álló, jelentős szakértői háttérrel és kiemelt fontosságú partneri körrel rendelkező, folyamatos fejlődést célzó gazdasági társaság. Ezért társasági formáját - zártkörű részvénytársaság - és szervezetét úgy határozták meg, hogy aza legjobban megfeleljen a magyarországi felhasználói kör elvárásainak és szervezeti felépítésével, irányítási rendszerével valamint gazdálkodási szerkezet ével megfeleljen a nemzetközi kihívásoknak is. --I 1.2 Küldetésünk, jövőképünk, értékeink Küldetésünk Nemzetközi szabványrendszer magyarországi képviselőjeként felelősségünk, hogy globális azonosításon alapuló szolgáltatásokat és innovatív megoldásokat nyújtsunk. Ezek alkalmazásba vételével a hazai gazdasági élet és a közszféra szereplői képessé válnak értékteremtő folyamataik hatékonyságának fokozására. Hisszük, hogy ezzel hozzájárulunk a fogyasztók elégedettségéhez és az emberi élet minőségének javulásához. Jövőképünk A GS 1 ismert és elismert márkanév, keresett és megbecsült tudásforrás. Szakértő és elkötelezett munkatársakból álló szervezetünk magas színvonalú, ügyfélközpontú, és felhasználói közösségek elvárásai alapján testre szabott szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységünkkel kiemelten támogatj uk a kereskedelem, az egészségügy, valamint az állam- és közigazgatás egyes területeit, szabványos megoldásokat kínálva azonosítási és nyomon követési feladataik hatékonyabb ellátásához. Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként részt veszünk a mobilkommunikáció és az elektronikus kereskedelem innovációs folyamataiban. Aktív és meghatározó tagja vagyunk a több évtizedes múltra visszatekintő GS 1 közösségnek. Társadalmi felelősségvállalásunk alapja a hazai és nemzetközi tapasztalatok megosztása, amelyen keresztül tudásunk beépül a következő generációk ismereteibe. Értékeink./ Ügyfélközpontúság./ Hitelesség./ Innováció./ Tudásmegosztás./ Szakmai./ Elkötelezettség./ Fenntarthatóság./ Függetlenség./ Hatékonyság 5

6 .~ung,~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 1.3 A GSl Magyarország és munkatársai A GS l, illetve jogelődje megalapítása óta elkötelezetten támogatja a folyamatos megújulást, a fejlesztést, az innovációt. A nonprofit szervezetünk filozófiája az innovációs folyamat résztvevőit nem korlátozza csupán a kutatás és a fejlesztés területén tevékenykedőkre, hanem a betöltött pozíciótól fiiggetlenül részvételi lehetőséget nyújt abban, de ugyanakkor el is várja valamennyi munkatársától a folyamatos jobbítást, a hozzáadott érték növelését. A GS l Magyarország felismerte, hogy egy tudásalapú iparágban, sikerének legfőbb forrását a motivált és képzett munkatársak jelentik. Ez a megközelítés "nyersz-nyerek" helyzetet igyekszik teremteni a cég üzleti céljai és a munkatársak egyéni céljai megvalósítása között. Az utóbbi évek létszámbővülése következtében, a vezetőség egyik legfontosabb feladata cégünk kultúráj ának és szellemének megőrzése, a kísérletező és vállalkozó kedv erősítése, és az ehhez szükséges mozgástér megteremtése. Fent felsorolt értékeink szerint a minőség a részek összhangjából ered. Ezért minden munkatársunk tevékenysége egyaránt fontos ahhoz, hogya GS l Magyarország szolgáltatásai minőséget jelentsenek, ügyfeleink elvárásainak és igényeinek megfeleljenek. Emberi erőforrás: A vállalat életében kiemelt szerepet tölt be az emberi erőforrás, ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk a személyes képességek fejlesztésére, és a megfelelő, innovatív munkakörnyezet kialakítására. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a felesleges szabályokkal nem terhelt, szabadabb mozgástérre, és előtérbe helyezi a munkatársak döntési szabadságát, ítélőképességét, felelősségérzetét. E mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy a GS l olyan termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat kínál, amelyeknek alapvető szerepük van az ellátási lánc hatékonyságának fejlődésében. Az FMCG-től kezdve az egészségügyön és a szállítmányozáson át a védelmi szektorig, több mint 20 különböző szektorban való jelenlétével, a világon a GS l az ellátási lánc legelterjedtebb szabvány rendszere. Ez azt is jelenti, hogy a GS l önmaga egy üzleti környezet, szolgáltatásai is folyamatos változásban, átalakulásban vannak, ezért a változások elfogadása és a változtatás szükségességének felismerése fontos érték a GS l számára. 6

7 .~"n..~ GS MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Minden munkatársunknak egyaránt jelentős szerepe van abban, hogy egymás felé, és ügyfeleink, partnereink felé nyitottságunkat, együttműködési képességünket megőrizzük és elmélyítsük. Működési irányelvek: Befogadó munkahelyi környezetet igyekszünk teremteni és fenntartani. Az esélyegyenlőség biztosítása a vállalat minden vezetőjének és alkalmazott jának feladata és felelőssége. Megismertet jük munkatársai nkkal a GS 1 globális és nemzeti filozófiáját, értékeit, beleértve a munka világához kapcsolódó elveket és azok megvalósításának módszereit. Az új munkatársak kiválasztása során minden esetben törekszünk az objektivitásra, a pályázatokat szakmai kritériumok alapján bírálj uk el. Aktív kapcsolatot ápolunk oktatási intézményekkel, ezzel is segítve a pályakezdők felkészítését és integrálás át a munkaerőpiacra. Lehetőséget biztosítunk alternatív foglalkoztatási formában történő munkavégzésre. Figyelmet fordítunk a belső karrierépítésre, az üres álláshelyeket a saját dolgozóink számára és belső ajánlórendszer működtetésével is publikussá tesszük. A GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkatársainkat visszavárjuk, segítjük abeilleszkedésben. Képzéseink a vállalat minden dolgozójára kiterjednek. Célunk továbbá, hogy munkatársainkat a változatos feladatok és a fejlődési lehetőségek biztosításával elkötelezetté tegyük vállalatunk iránt. Igyekszünk kizárni a lehetséges munkahelyi kockázatokat, továbbá biztonságos és egészséges környezetet biztosítani dolgozóink számára; arra törekszünk, hogy betartsuk az összes vonatkozó munkahelyhez kapcsolódó regulát, biztonsági és egészségügyi törvényt illetve szabványt. 2. KIEMEL T PROJEKEK, FÓKUSZTERÜLETEK A helyi GS l Szervezeteknek, így a GS 1 Magyarországnak is a közös GS l-es stratégiát szem előtt tartva kell megalkotni a helyi piaci jellemzők és igények szerinti stratégiai irányait, fókuszpontjait. Ennek egyik leghatékonyabb módja a projekt-alapú gondolkodás, tervezés és működés, melynek során konkrét stratégiai célokat tűzünk ki, azokhoz idő- és pénzügyi kereteket, valamint szakértő munkaerőt rendelve mérhető eredményeket érünk el. Ezzel a szemlélettel tisztább, átláthatóbb képet kaphatnak a munkatársak, a partnerek és a szakmai együttműködő szervezetek is a GS 1 Magyarország tevékenységéről, miközben a működés hatékonysága is jelentősen fokozható, nyomon követhető. A 20 l O-ben megalkotott közép- és hosszú távú fókuszpontoknak megfelelően 20 ll-ben konkrét projektek kerültek kitűzésre, melyek összhangban vannak mind a globális GS l-es célkitűzésekkel, mind az európai regionális GS 1 szövetség irányvonalaival. Projekt jeinket, tevékenységünk főbb irányait saját fókuszpontjaink határozták meg, melyek 201 l-ben az alábbiak voltak: Belső informatikai fejlesztés Termék- és szolgáltatásfejlesztés Hatékony Partnerkommunikáció Szakértői konzultáció, tanácsadás 7

8 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 2.1 Belső informatikai fejlesztések Globálisan legnagyobb erősségünk a GS] Szabványrendszer, mely számos hatékony megoldás, elem integrált egységéb ől áll. Globálisan és helyi szinten a legelső és legfontosabb feladatunk, hogy szabványalkalmazó partnereinket a lehető legmagasabb színvonaion szolgáljuk ki, melyhez belső rendszereink technológiai színvonalát isfolyamatosan növeini kell. Az MSD AX projekt, azaz a Microsoft Dynamics Axapta 2009-es rendszer bevezetése a belső adminisztrációs rendszerünk teljes cseréjét irányozta elő, a legmodernebb alapokra helyezve a partnerekről szükséges információk tárolását, kezelését, frissítését. Az integrált, innovatív, a GSl Magyarország speciális igényeire szabott belső informatikai és adminisztrációs rendszer kialakításával és bevezetésével az a cél, hogy a Társaság üzleti tevékenységének valamennyi lényeges területét lefedje, illetve a vállalati folyamatok teljes körét támogassa. Szorosan ehhez a projekthez kapcsolódik az ún. MyGS1 portál kialakítása, me ly új alapokra helyezi a partnereinkkel folytatott kommunikációt, valamint személyre szabott kiszolgálást tesz lehetővé, miközben erősíti a GS l megoldások ismertségét. 2.2 Termék- és szolgáltatásfejlesztés A partnereink magas színvonalú kiszolgálásának alapja, hogy termékeinket, szolgáltatásainkat szüntelenül fejlesztjük, korszerűsítjük, igényekre szabjuk. új irány, hogy a partnereink körét és figyelmünket mostantól kiterjesztjük az üzleti szférán (B2B) túl a fogyasztókra (B2e), valamit az államigazgatás-közigazgatás területére is (B2G). A hatékony fejlesztés érdekében újragondoljuk informatikai hátterünket és hosszú távú tervei nknek megfelelően bővítjük eszköztárunkat ezen a téren. Partnereink innovatív, hatékony és egyszerre több területen is megoldást jelentő eszközöket várnak el tőlünk. Ennek megfelelően a GS1 Logger alkalmazás-fejlesztési projekt egy olyan innovatív kezdeményezés, mely hatékonyan kapcsolja össze a mobiltelefon, az internet és a GS 1 szabványrendszer, valamint a hiteles GS l adatbázisok nyújtotta előnyöket. Ennek egyfajta belső teszt-szakaszát képezi a GS1 Logger for Staff okostelefonra készült alkalmazás, melyen keresztül egy GS 1 Azonosító számnak az érvényességéről kapunk információt a GEPIR rendszer segítségével. Ezzel a GS l munkatársak (GS l Staff) olyan eszközhöz jutnak, amellyel helytől és időtől függetlenül, szúrópróbaszerűen vagy tervezett ellenőrzés keretében képesek nyomon követni az azonosító számok érvényességét. 8

9 .~un.. ~ GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 2.3 Hatékony Partnerkommunikáció A GS] Magyarország, mint nemzetközi küldetésében és működésében innovatív társaság a partnereivel való kapcsolattartás terén sem nélkülözheti az új vívmányokat, módszereket. Célunk, hogy a GS] globális szintű küldetésének megfelelően minél szélesebb körű ismereteket nyújtsunk a hazai szabványalkalmazóknak, miközben mi is egyre jobban megismerjük üzleti igényeiket a hatékonyabb támogatás-nyújtás érdekében. Partnereink számára a GS 1 Rendszerről és szervezetünkről való információszerzés első számú csatornája a GSl Magyarország Corporate web oldala, mely haladva a kor elvárásaival és saját tudásbázisunk fejlődésével2011-ben ismételten megújult, ezzel is segítve a GS1 szabványok, szolgáltatások és megoldások újrapozícionálását. A GS 1 Magyarország weboldal-fejlesztésének legfőbb célja az volt, hogy a felhasználók által leggyakrabban felmerülő igényekre reagálva olyan átlátható struktúrát hozzunk létre, ahol minden látogató könnyen és gyorsan megtalálja azt, amit keres. Ennek köszönhetően a főoldala és aloldalai is letisztultabbak, felépítése pedig egyszerű és logikus lett. A weboldal fontos újdonsága a kulcsszóra történő keresési funkció, me ly a teljes honlap terjedelmére értendő, így a főoldali keresőbe beírt témával kapcsolatos tartalmak igazán gyorsan elérhetővé válnak. A honlap új funkciói közül kiemelkedő a GSl Tudástár, ami nem más, mint egy online könyvtár, ahol több tucat kiadvány található a GS 1 tevékenységével és a különféle GS 1 szabványok alkalmazásával kapcsolatban. Az érdeklődők ingyenesen letölthetnek számtalan tájékoztató anyagot, illetve hosszabb és átfogóbb szakmai kiadványokat is, magyar és angol nyelven egyaránt. A GS 1 Rendszerhasználó Partnerei a jelszóval védett szabvány-leírásokat is elérhetik, melyek fontos segédletek lehetnek mindennapi munkájuk során. Szintén a regisztrált partnerek számára érhető el a honlap védett, mygsl felülete, ahol a cégek nyomon követhetik saját, GS 1 szabványalkalmazáshoz kapcsolódó adataikat és egyéb testreszabott tartalmakat. Nagyon fontos kommunikációs csatornát jelentenek számunkra az általunk szervezett, vagy szakmai kiadványokkal, szakértői előadásokkal támogatott szektoriális rendezvények, ahol adott téma, vagy szektor képviselői, döntéshozó vannak jelen. Az idei évben kiemeit eseménynek tekinthető a hazai uniós elnökség kapcsán, Budapesten megrendezésre került Internet of Things nemzetközi konferencián való megjelenésünk, valamint a 20 ll-ben második alkalommal megrendezésre került GSl MobileCom Day nemzetközi webinar-ba történő bekapcsolódásunk egy saját szervezés ű itthoni konferencia keretében, ahol a nemzetközi trendek mellett bemutatkozhattak a hazai szolgáltatás-fejlesztő partnereink is az újdonságaikkal. 9

10 .~un.,~ GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 2.4 Szakértői konzultáció, tanácsadás A szakértő projektek a GS] MAGYARORSZÁG egyik különösen fontos jókuszpontja, melyek célja is a GS] Rendszer elemeinek népszerűsítése, valamint együttműködéseink elmélyítése egyes szakmai együttműködő partnerekkel. A GS] szabványok az azokat alkalmazó egyes szektorok által megkívánt mértékben "testre-szabhatók", melyhez az iparág képviselőinek hatékony közreműködése természetesen elengedhetetlen. Ezek a projektek több ponton is kapcsolhatók a globális stratégiához, hiszen a GS] Rendszer megismertetésére szolgálnak, miközben nagyban elősegítik az adatminőség és átláthatóság biztosítását az ellátási láncokban év elején kötöttünk együttműködési keret-megállapodást a Pick Szeged Zrt-vel, hogy teljes körű szakmai konzultációt biztosítunk számukra. A Pick projekt célja a vállalat saját szabványalkalmazási gyakorlatának felülvizsgálata, nyomon követésének hatékonyabbá tétele, működési költségeinek csökkentése a GS 1 hazai szakértőinek tanácsai alapján. A PICK Szeged Zrt. Magyarország egyik vezető élelmiszeripari vállalkozása, amelynek fő tevékenysége hús-, baromfihús-készítmények gyártása. A PICK Szeged Zrt. és a GS 1 Magyarország együttműködésének célja olyan előre mutató megoldások kialakítása és átvétele az ellátási lánc működtetéséhez, amelyek a termékek azonosítása, jelölése, nyomon követése, a termékekre vonatkozó adatok nyilvántartása, kezelése és minőségbiztosítása, kommunikációja területén üzleti előnyöket képeznek a piaci versenyben. Az együttműködés kiterjed a munkatársak képzésére a GS 1 szabványmegoldásainak tekintetében, egységes azonosítási és jelölési rendszer kialakítására az up és downstream folyamatokban és törzsadat nyilvántartási és a tranzakció s üzeneteket elektronikus formában megvalósító rendszerek és kommunikációs folyamatok bevezetésére. További cél, hogy a projekt során meghatározzuk egy korszerű nyomon követési rendszer alapjait és a működtetésének feltételeit. A GS 1 MAGYARORSZÁG szakértői által a Magyar Posta Zrt. számára végzett Posta projekt tárgya a Magyar Posta Zrt. logisztikai és ellátási rendszerében kezelt objektumok elektronikus adatcserén alapuló rendszerezése és egy olyan katalógus rendszer kialakítási lehetőségeinek a kutatása, elemzése, amely biztosítja az objektumok kezelése során a szabványosított elektronikus kommunikációt, és elősegíti az elektronikus ellátást, elősegítve a szolgáltató szervezet hatékonyabb működését. A vendéglátó ipari szektorhoz készít átfogó GS l-es nyomon követési koncepciót a GS 1 MAGYARORSZÁG a HORECA projekt keretében, definiálva a szükséges azonosító kulcsokat és adathordozókat, nyomon-követhetőség folyamatának biztosítása érdekében, elemezve egy törzsadatrendszer kialakításának és a GS 1Perfect-hez történő kapcsolódásának lehetőségét. A HVS Kft megkeresése alapján működünk közre, egy a Horeca szektort célzó ASP VIR rendszer megvalósításában. A projekt egy nyertes KMOP 1.1.3/C (HVS Kft. által) pályázat keretében valósulhatott meg. 10

11 GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 3. NEMZETKÖZI VONATKOZÁS Ú PROJEKTEK, ESEMÉNYEK A GS 1 Szervezet 2020-ig előrevetített jövőképe az alábbi 4 nagy fejlesztési területre irányítja a figyelmet: GS1 Rendszer - erős és stabil rendszerré fejlődni Adatminőség - olyan eszközöket fejleszteni, melyekkel biztosítható az adatminőség Átláthatóság - az ellátási lánc teljes átláthatóságának megvalósítása B2C - szabványaink kiterjesztése egészen a fogyasztókig, a vásárló - kereskedő kapcsolatok új alapra helyezése A közös jövőkép mentén a közép- és hosszú távú stratégiai irányokban - idomulva a globális piaci fejlődéshez és elvárásokhoz - időről-időre új hangsúlyokat, fókuszpontokat jelöl ki a GS 1 nemzetközi szervezetének Központi Irányító Testülete (GS 1 Management Board) a fejlesztésben és működésben. A legnagyobb éves GS1-es konferencia, a GSl Global Forum keretében, 2011 februárjában a GSl Global Office elnöke 5 nagy stratégiai fókuszterületet hirdetett meg: 1. Tovább erősítjük alapvető célkitűzésünket: kiváló minőségű szolgáltatást akarunk nyújtani legfontosabb felhasználóinknak (Kereskedelmi szektor, Egészségügy, Szállítás és Logisztika) a GS 1 Rendszer működtetésével 2. Célunk, hogy sikeresen debütáljunk a B2C környezetben (megoldások a fogyasztóknak) azáltal, hogy az internet világának kulcsszereplőivé válunk 3. Szeretnénk megnyerni és együttműködést kezdeményezni új stratégiai jelentőségű szektorokkal, mint amilyen a posta iparág, az automatika és a pénzügyi szektor 4. Újrapozícionáljuk, és nagyobb figyelmet irányítunk a GS1 brandekre egy új brandarchitektúra bevezetésével 5. Tovább fejlesztjük világszínvonalú, interdependent (fiiggetlen egységekből álló, központilag koordinált) szervezetünket 3.1 Globális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével A GS 1 Globális Iroda által meghirdetett nemzetközi projektek jellemzően ezen fókuszterületek valamelyikének megvalósításához visznek közelebb helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A Társaság szakértői 201 l-ben is részt vettek nemzetközi fórumokon, munkacsoportok munkájában többek között az adat-szinkronizációs feladatokkal, az adatbankok összehangolásával, a GS 1 Azonosító kulcsok alkalmazhatóságával valamint az automatikus azonosítás sal foglalkozó munkacsoportokban éppúgy, mint a szabványrendszer oktatására szakosodott programokban, vagy az egészségügyben a határon átnyúló árumozgásban használható globális megoldások alkalmazását előkészítő projektekben. A Global Office 2011 júliusában indította el az úgynevezett GLN Registries Framework (GLN adatbázisok összekapcsolása) proj ektj ét, melynek célja az egyes tagszervezetekben működő GLN adatbázisok közötti kommunikáció megteremtése. A projekt keretén belül meghatározásra került egy alap GS 1 szabványos attribútum csomag, illetve kidolgozásra kerülnek az adatbázisok közötti kommunikációhoz szükséges üzenet formátumok, melyeket mindegyik résztvevő tagszervezetnek támogatnia kell. A GS 1 Magyarország szakértői csoportja aktívan részt vesz a projektben, és csatlakozott az ezen belül kialakított pilothoz, melynek célja a kifejlesztett üzenetek kommunikálásának tesztelése lesz. 11

12 .~un..~ GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 3.2 Európai regionális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével A GS 1 egyik legaktívabb, legnagyobb regionális közössége a GS 1 in Europe, melynek a GS 1 Magyarország különösen aktív tagja: Immár negyedik éve a GSl Európa Titkárság - szervezési, koordinációs, kommunikációs - munkakörét a GS 1 Magyarország egyik szakembere tölti be, mely által közvetetten az egész hazai szervezet érintetté válik GS 1 Európa projekt jeiben, betekintést nyerve az operatív irányításba. Ezt a tisztet 2010 végén újabb két évre nyertük el. A GS 1 Európa Tagszervezeteinek szakemberei évente egy alkalommal találkoznak a GSl in Europe Forum keretében, melyet minden alkalommal más európai országban rendeznek meg. 201 l-ben a GS 1 Magyarország vállalta magára azt a megtisztelő feladatot, hogy a Fórum közel 350 résztvevőjét vendégü l látja Budapesten. A Fórum alkalmat adott nem csak az aktuális szakmai újdonságok és tapasztalatok megosztására, a jövőbeli stratégiai irányok egyeztetésére, de arra is, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek a hazai szervezet innovációival. 20 ll-ben a GS 1 Magyarország kezdeményezte a hazai fejlesztésű GSl Logger for Staff alkalmazás európai szintű tesztelési pilot projekt j ének elindítását a GS 1 in Europe Regional Forum keretében. Az alkalmazás e rendezvényen a nemzetközi közösség figyelmének középpontjába került. 12

13 .~un.. ~ GS 4. SZAKMAI EGVÜTTMŰKÖnÉSEINK 4.1 Szakmai szervezetek, klaszterek 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év A GS 1 MAGYARORSZÁG évben is mélyítette és bővítette szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait. Így továbbra is szoros együttműködést tartott fenn a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, mint alapítóval. Folytatta az ECR Magyarországgal korábban elindított együttműködést, melynek keretében különböző iparági igényeknek megfelelő megoldások kidolgozásán munkálkodik. A GS 1 MAGYARORSZÁG már egy éve a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társaság tagja, mely szorosabb szakmai együttműködést biztosít számára a szállítási és logisztikai szektort érintően. Aktív tagjai vagyunk az akkreditált Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai klaszternek hiszen a GS 1 egyik kulcsterülete a MobileCom. 4.2 Szolgáltatói Program A GSl MAGYARORSZÁG 2011-ben is meghirdette Szolgáltatói Programját, melyben 18 Szolgáltató vett részt aktívan, akik a GS 1 szabvány és megoldásrendszerhez kapcsolódó alkalmazási szolgáltatásaikkal hatékonyan segítik és megkönnyítik a GS 1 Rendszerhez csatlakozott magyar vállalkozások számára a globális szabványok alkalmazásba vételét. Szolgáltatói Programunk 2006 óta működik, és alapvető céljai azóta is változatlanok: - elősegíteni hazai szabványalkalmazó partnereink körében a GS 1 megoldások széles körű elterjedését és helyes alkalmazását, - azonosítási, vonalkódos, nyomon-követési, és kommunikációs megoldásainkkal támogatni az ellátási lánc hatékony működését, rendszerhasználóink és fogyasztóik minőségi kiszolgálását. A GS 1 Magyarország szolgáltatói programja keretében olyan partnerekkel működi együtt, akik: - elkötelezettek a nevezett célok megvalósításában - termékeikkel, szolgáltatásaikkal és megoldásaikkal hozzáj árulnak a GS 1 szabványok bevezetéséhez és azok helyes gyakorlati alkalmazásához Fentiek alapján Szolgáltatói Programunkba - egy szakmai platform keretében - összegyűjtöttük mindazon cégeket, akikről meggyőződésünk, hogy elkötelezettek a magas színvonalú, szabványokon alapuló termékek, megoldások és szolgáltatások biztosítása iránt. A program keretében tevékenységeinket egységesen, összehangoltan, és folyamatos szakmai konzultációt nyújtva végezzük. 13

14 GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 5. TERVEINK A 2012-ES ÉVRE A GS l MAGY ARORSZÁG elkötelezett abban, hogy mind üzletpolitikájában, mind szolgáltatásainak színvonalában a nemzetközi célkitűzésekhez igazodjon és ezzel összhangban irányt mutasson a hazai vállalatok számára az innovatív azonosítási és kommunikációs megoldásokhoz. Folyamatos, naprakész információval biztosítsa a szabványok alkalmazását és bevezetését a magyar vállalkozások számára, annak érdekében, hogy tájékozottak, és egyenrangú versenytársak lehessenek a hazai és nemzetközi üzleti életben, elősegítve ezzel a vállalkozások euro-atlanti integrációját. Szakértő és elkötelezett munkatársakból álló szervezetünk magas színvonalú, ügyfélközpontú, és felhasználói közösségek elvárásai alapján testre szabott szolgáltatásokat kíván nyújtani a jövőben is. Tevékenységünkkel kiemelten támogat juk a kereskedelem, az egészségügy, valamint az állam- és közigazgatás egyes területeit, szabványos megoldásokat kínálva azonosítási és nyomon követési feladataik hatékonyabb ellátásához. Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként, valamint középtávú stratégiánk megvalósítása érdekében részt veszünk a mobilkommunikáció és az elektronikus kereskedelem innovációs folyamataiban. Belső folyamataink fejlesztésével együttműködő, ügyfél központú vevői kommunikáció és magasabb színvonalú kiszolgálás megvalósításán dolgozunk, folyamatosan szem előtt tartva Partnereink üzleti igényeit. 14

15 .~"ng.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 6. GAZDÁLKODÁS, PÉNZÜGYEK 6.1 A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. működési környezete A GS l Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit zártkörűen Működő Részvénytársaság több mint 26 éve a GS l nemzetközi szabvány és megoldás rendszert fejlesztő és működtető hálózat tagja. Társaságunk a GS 1 AISBL szervezettel és leányvállalataival az EPCglobal Inc.-kel valamint GOSN Inc.-kel, is szerződéses jogviszonyban áll, ezáltal az EPCglobal valamint GDSN márkák licenc jogainak is hivatalos képviselője Magyarországon. Működésünkkel hazai vállalkozás számára biztosít juk a globális szabvány teljes egészének vagy valamely elemének alkalmazását. Az üzleti élet számára kínált megoldások támogatása mellett, szakértői tevékenységünkkel hozzájárulunk az államigazgatás több területének működéséhez is. Főbb tevékenységeink: működtetjük a GS 1 szabványrendszer alapját adó, - globális szinten a magyar szervezetek és termékek egyedi azonosítását biztosító - számbankot; támogat juk a magyar szabványosítási igényeket a GS 1 rendszer továbbfejlesztési folyamataiban; olyan GS l szabványmegoldásokról szóló szakmai útmutatókat és ajánlásokat dolgozunk ki, honosítunk meg és hozunk nyilvánosságra, amelyek a magyar vállalkozások számára segítik az elosztási lánc szereplői között a termékek és a kapcsolódó adatok áramlását GS l szabványok használatba vételét elősegítő tanácsadói, konzultációs tevékenységet folytatunk. Társaságunk május l-én Közhasznú Társaságból, Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt-vé alakult és a GS l rendszer magyarországi működtetését csak közvetve támogató, informatikai és szoftverfejlesztési tevékenységei számára két leányvállalatot hozott létre. Az ekt Global Systems Kft. feladata GS l szabványalapú informatikai megoldások fejlesztése a környezetvédelmi termék díj / hulladékgazdálkodás területén. A Globális IT Megoldások Kft. feladata az ISO 2700 l :2005 minősítéssel rendelkező GS l Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése. Ennek részét képezi a GS l Perfect / GOSN adatbanki szolgáltatás fejlesztése is évben mind a két vállalkozás tervszerűen működött, és Társaságunk egyik vállalkozástól sem vett fel osztalékot. 15

16 GSI MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 6.2 A magyar GS! rendszerhasználói kör 1270 partner 17,3% 205 partner 2.8% 1. Kategória (O-50 MF 2. Kategória ( MFt) 3. Kategória (0,5-2,5 MrdFt) 4. Kategória (2,5-12,5 MrdFt) 5. Kategória (12,5 MrdFt felett) A 651 Magyarország Ügy/eleinek árbevételi kategória szerinti összetétele évben 6.3 Üzleti kapcsolatok - vevők és szállítók A GS 1 tagszervezetek, így a GS 1 Magyarország is, a GS 1, az EPCglobal, és a GDSN licenc jogokért éves díjat fizet a licenc jogok bejegyzéséért felelős társaságoknak, az adott szervezet pénzügyi működésének megfelelő ütemezés szerint, júniustól júliusig terjedő időszakra. A GS 1 AISBL "Fenntartható pénzügyi modellje" alapján, az ún. "csúszó pályás GS 1 tagdíj befizetési politikának" köszönhetően a tagszervezetek, a GS 1 tevékenységükből származó árbevételeik után júliustól júniusig terjedő időszakra 8,0 % -os éves díjat, majd 2011 júliusától újabb egy évre 8 %-ot fizetnek. Ezért a Társaságunk által kifizetett nemzetközi GS 1 díjak árbevételre vetített százalékos összértéke a évihez képest 201 O-ben csökkent. Ez a százalékos csökkenés azonban évre már nem terjedt ki, mert a GDSN licenc és szolgáltatásdíja, a évihez képest 50%-al megnövekedett. Ezért Társaságunk számára az együttes GS 1 licenc jogokért fizetendő százalékos érték 20 ll-ben a évi befizetéssel egyenértékű, azaz kilenc százalék maradt. Az európai GS 1 tagszervezetek szövetségének működéséhez történő hozzájárulásunk és a GS 1 Európa titkársági feladatainak ellátására kötött megállapodásunk 20 ll-ben a évi pénzügyi feltételekkel azonos módon állt fenn. A GS 1 szabványrendszert képező azonosító számok használati joga ellenértékeként, a GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. olyan arányos mértékű díjat számít fel a GS 1 Rendszerhasználók számára, amely a GS 1 rendszer hazai működtetéséhez, illetőleg a GS 1 AISBL nemzetközi szervezettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. Felkészültünk arra is, hogya évben bekövetkezett gazdasági válság hatása, a GS 1 alap-licenc díj éves számlázása miatt, cégünk működésében előreláthatóan évben érezteti hatását. Ezért a korábbi díjtételek megtartása mellett, a stabil működés érdekében, a fejlesztések időbeni átstrukturálásával, működési hatékonyságot növelő intézkedések bevezetésével tudatos költséggazdálkodási politikát folytattunk. 16

17 .~ung,~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 6.4 A évi gazdálkodás, évi tervek A GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. pénzeszközei, elhatárolásai, és tartalékai évben is megfelelően biztosították a Részvénytársaság hatékony működését. Tartalékképzését és befektetéseit a szabályozottság jellemezte, likviditása megfelelő volt. A társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján ezer Ft, amely öt darab egymillió forintos névértékű törzsrészvényből tevődik össze. Az mérleg szerinti eredmény ezer Ft, amelyből közhasznú eredmény ezer Ft, a vállalkozási eredmény pedig ezer Ft. A Társaság évben céltartalékot nem képzett. 900 :~ Mérleg főösszeg alakulása között o m Ft 624 m Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN 2011 Tény Befektetett Eszközök Forg6eszközök Aktiv Id6ben elhatárolások _ Saját t6ke _ Kötelezettségek _ Passzlv 1d6ben elhatárolások Árbevétel, Költség, Eredmény alakulása o Bevétel -Költség -Eredmémy 17

18 GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Az Igazgatóság a szervezet stratégiai tervének lebontott sarokszámai alapján évre, a évihez képest közel hasonló bevételi szint mellett, a költségek várható növekedésével számolt, ezért szerényebb növekedést tervezett. A tudatos költséggazdálkodási politika bevezetésével mégis elérte, hogy az üzleti év végére rendelkezésére állt a nemzetközi gyakorlatban megfogalmazott elvárás szerinti, fél éves működési tartalék, mely tartalék stabil és biztos alapot adott és a jövőben is ad Társaságunk szerződéseiben foglalt feladatainak és kötelezettségeinek folyamatos teljesítéséhez. Összhangban a nemzetközi gyakorlattal, a GS 1 Magyarország pénzforgalmi szemléletű gazdálkodás át, és tevékenységi projekt jeinek ütemezését, a vonatkozó magyar számviteli szabályozások szigorú megtartása mellett is megtervezi évi Bevétel terv 17: évi Költség terv.alap tevékenység Erőforrások (36) Export Projektek 5%~ 50% Üzemeltetés Pályázat Egyéb nem nevesrtett Pénzügy 28%_ Marketing és kommunikáció Stratégiai projektek 6.5 Kutatás - fejlesztés, környezetvédelem, foglalkoztatáspolitika, kockázatkezelés A GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. szoftvereket fejleszt egyrészt belső működésének támogatásához, másrészt a magyar GS 1 Rendszerhasználói kör számára további értéknövelő szolgáltatásokhoz. Fejlesztési tevékenységeink pénzügyi fedezetét jellemzően saját forrásainkból biztosít juk, úgy, hogy közben hazai és nemzetközi kapcsolatainkban és pályázatokban folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy szélesebb körű támogatottsághoz jussunk. A évi fejlesztési tervek: Belső vállalatirányítási informatikai rendszerünk kialakításának folytatása, melyhez a 201l-es pénzügyi évre elkülönített saját forrásaink mellett vissza nem térítendő pályázati forráshoz jutottunk a KMOP O-Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú felhívására a "MICROSOFT DYNAMICS AXAPTA 2009 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a GS 1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt-nél" benyújtott pályázatunkkal; Teljesítmény Értékelő Rendszer bevezetésének előkészítése a GS 1 Magyarországnál A GEPIR nemzetközi globális partnerinformációs nyilvántartási rendszer aktuális legújabb változatához történő szinkronizációt követően a GS 1 rendszerhasználat jogosultságát ellenőrző, mobil kommunikáción alapuló szoftver-alkalmazás fejlesztése; A GS 1 Rendszerhasználók igényeit kiszolgáló és az új technológiai kihívásoknak megfelelő GS 1 rendszer alapú mobil megoldás (GS 1 Logger Professional) kifejlesztése; Tanácsadási tevékenység és szakmai kutatás felhasználóink igényei alapján, a GS 1 rendszer alkalmazásba vételének testre szabásához, valamint a GS 1 Integrált nyomon követési modell széleskörű megismertetéséhez. Társaságunk tevékenységének környezetvédelmi vonatkozásai nincsenek. Szervezetfejlesztési folyamatunk keretében elkészült Társaságunk foglalkoztatáspolitikája és a Kockázatkezelési politika. 18

19 .~"n..~ GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év A Társaság adatai: Cégneve: GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid cégneve: GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Web címe: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b hu.org Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bankja: Bankszámlaszáma: cm Bank Zrt. cm Főtevékenysége: 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően közhasznú Jogelődje: GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság Alapító Okirat kelte: Bejegyzés kelte: Jogutódlás kelte: Alapító Okirat módosítása: március május május június 24. A Társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli, 100% tulajdon részesedés ű részvényese, illetve Tagja: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhelye: Nyilvántartási Képviseli: száma: 1113 Budapest, Bartók Béla út Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Galli Miklós elnök A Társaságjegyzett fordulónapján: tőkéje a mérleg 5 OOO ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke: Részvényfajta: Sorszámaik: 5 db ezer forint. törzsrészvény. "A " sorozat

20 GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Igazgatóság tagjai: Viszkei György Magyar Béla Patvaros Boglárka igazgatóság elnöke vezérigazgató operatív igazgató Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Debreczeny István Boros Péter Mándoki Csaba felügyelő bizottság elnöke felügyelő bizottsági tag felügyelő bizottsági tag Könyvvizsgáló: MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó, Korlátolt Felelősségű Társaság 1188 Budapest, Bercsényi utca 29/a. nyilvántartásba-vételi szám: Képviseli: Tóth József, bejegyzett könyvvizsgáló Jogi képviselő: Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19. II em. Képviseli: Dr. Németh H. Gábor irodavezető ügyvéd 20

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Magyarország anno és ma INNOVÁCIÓ FELSŐFOKON Gyermelyi a hazai sikertörténet CORPORATE Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám t a r t a l o m fókuszban 04 GS1 Magyarország

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Magyar Posta. Éves jelentés 2010

Magyar Posta. Éves jelentés 2010 Magyar Posta Éves jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR POSTA ZRT. BEMUTATÁSA 2 A POSTA JÖVÔKÉPE 4 1. ÁLTALÁNOS ÜZLETI CÉLKITÛZÉSEK FEJLESZTÉSEK 8 2. LEVÉLPOSTAI SZOLGÁLTATÁSOK 12 3. HÍRLAPTERJESZTÉS

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

kkksz.qxd 2004/6/22 14:49 Page 1

kkksz.qxd 2004/6/22 14:49 Page 1 kkksz.qxd 2004/6/22 14:49 Page 1 kkksz.qxd 2004/6/22 14:46 Page 3 1 9 9 3 2 0 0 3 Tartalom A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) ügyvezetôjének levele........................................ 5 Elnöki elôszó.............................................................................

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint A FreeSoft Rt. 2005. évi Éves konszolidált beszámolója IAS-IFRS standardok szerint 2006. március 27. Keresztesi János vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2012/2 V. évf. 2. szám

2012/2 V. évf. 2. szám 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben