... t~. ÜZLETI JELENTÉS év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év"

Átírás

1 1 Hungary

2 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI JELENTÉS év Keltezés: t~. lagyar Béla Vezérigazgató P.H GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest. Fáy u 1/b Adószám

3 .~Ung..,. GS MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Tartalomjegyzék 1. A GSl MAGYARORSZÁGRÓL 1.1 GS 1 - Az üzleti élet közös nyelve 1.2 Küldetésünk, jövőképünk, értékeink 1.3 A GS 1 munkatársai 2. KIEMEL T PROJEKTJEINK, FÓKUSZTERÜLETEK 2.1 Belső informatikai fejlesztések 2.2 Termék- és szolgáltatásfejlesztés 2.3 Hatékony Partnerkommunikáció 2.4 Szakértői konzultáció, tanácsadás 3. NEMZETKÖZI VONATKOZÁS Ú PROJEKTEK, ESEMÉNYEK 3.1 Globális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével 3.2 Európai regionális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével 4. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK 4.1 Szakmai szervezetek, klaszterek 4.2 Szolgáltatói Program 5. TERVEINK 20l2-ES ÉVRE 6. GAZDÁLKODÁS-PÉNZÜGYEK 3

4 GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 1. A GS1 MAGYARORSZÁGRÓL 1.1 GS1- Az üzleti élet közös nyelve A GS l a globális szabványok, a globális szabványosítás (valamint automatikus azonosítás, elektronikus kommunikáció és nyomon követés) területén működő, több mint harminc éve alakult, semleges, nonprofit szervezet. A GS l központja Brüsszelben található, a szervezet azonban a világ 110 különböző országának nemzeti tagszervezetei, az ún. GS l Tagszervezetek hálózatán keresztül működik. Napjainkban a GS l Rendszert világszerte közel 2 millió cég használja különböző ágazatokban a világ 150 országában. Ezen ágazatok között megtalálható az FMCG, az egészségügy, a szállítás és logisztika, a légiközlekedés, a hadügy, a vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfej lesztés, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is. A GS l Rendszert használók között egyaránt megtalálhatóak a nagy multinacionális cégek és a kis- és középvállalatok, a vezető márkák tulajdonosai és az egyéni vállalkozók is. A GS l Magyarország a GS l nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselője, azaz a hazánkban működő GS l Tagszervezet. A GS l Magyarország alapvető feladatai a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok - mint például szabványok biztosítása, a GS l szabványok továbbfejlesztése, valamint a szabványalkalmazási ajánlások nyilvánossá tétele, tanácsadói, konzultációs tevékenység - elsődlegesen nem nyereségorientált ellátása. A GS l Magyarország immár 2 éves hazai és - a globális GS l Szervezet tagjaként - több mint harminc éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a GS l szabványokkal kapcsolatos tudás és a szabványalkalmazáshoz szükséges ismeretek terén. A GS l Magyarország a GS l-től kapott egyedi számbankból, az 599-es tartományból a hazai vállalkozások számára azonosító számokat ad ki, és a Szabványrendszerek felhasználásával kapcsolatos információt és szolgáltatásokat nyújt. Az igénylő vállalatok a GS l Magyarországgal szerződve a GS l azonosító számok és szabványok éves szintű használatára szereznek jogot, a GS l Magyarország Rendszerhasználó, vagy Használó partnereivé válnak attól függően, hogy a GS l Rendszer mely elemeit alkalmazzák. A GS l Szabványrendszerről és annak egyes elemeiről rendelkezésünkre álló információkat és tudást rendszerezett formában biztosít juk és adjuk át partnereinknek, annak érdekében, hogya rendszer bevezetését megkönnyítsük és biztosítsuk annak megfelelő módon történő alkalmazását. A GS l Magyarország a GS l Szabványrendszer kizárólagos jogokkal rendelkező hazai képviselője. A GS l Magyarország szerződéses kapcsolatban áll a globális szervezettel, vagyis GS l védjegyés licensz szerződést kötött, valamint a GS l működését meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. Ezáltal rendelkezünk mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján biztosíthatjuk a hazánkban honos vállalkozásoknak a GS l megoldásait. A GS l Magyarország, mint a GS l Szervezet minden tagszervezete, politika- és szektor-semleges elvek szerint tevékenykedik, független az aktuálpolitikától és szabványmegoldásai minden gazdasági ágazat számára elérhetők. Napjainkban a megoldásainkat már közel 20 iparági szektorban alkalmazzák. A GS l Tagszervezetek nonprofit módon működnek, a partnereik által a GS l szabványmegoldások alkalmazásáért fizetett éves használati díjakból gondoskodnak a szabványmegoldások 4

5 .~un.. ~ GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év továbbfejlesztéséről és terjesztéséről, az információk és tudás megosztásáról, emellett az alkalmazást segítő helyi megoldásokat és szolgáltatásokat fejlesztenek. Alapvető feladatunkhoz kapcsolódó tevékenységeinket, mint szolgáltatásokat bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára kínálj uk a legkisebb mikro-vállalkozástól a multinacionális vállalatig. A GS 1Magyarország kiemelkedően közhasznú tevékenysége a magyar gazdaság euro-atlanti integrációját segíti elő. A GS 1 Magyarország biztos működési alapokon álló, jelentős szakértői háttérrel és kiemelt fontosságú partneri körrel rendelkező, folyamatos fejlődést célzó gazdasági társaság. Ezért társasági formáját - zártkörű részvénytársaság - és szervezetét úgy határozták meg, hogy aza legjobban megfeleljen a magyarországi felhasználói kör elvárásainak és szervezeti felépítésével, irányítási rendszerével valamint gazdálkodási szerkezet ével megfeleljen a nemzetközi kihívásoknak is. --I 1.2 Küldetésünk, jövőképünk, értékeink Küldetésünk Nemzetközi szabványrendszer magyarországi képviselőjeként felelősségünk, hogy globális azonosításon alapuló szolgáltatásokat és innovatív megoldásokat nyújtsunk. Ezek alkalmazásba vételével a hazai gazdasági élet és a közszféra szereplői képessé válnak értékteremtő folyamataik hatékonyságának fokozására. Hisszük, hogy ezzel hozzájárulunk a fogyasztók elégedettségéhez és az emberi élet minőségének javulásához. Jövőképünk A GS 1 ismert és elismert márkanév, keresett és megbecsült tudásforrás. Szakértő és elkötelezett munkatársakból álló szervezetünk magas színvonalú, ügyfélközpontú, és felhasználói közösségek elvárásai alapján testre szabott szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységünkkel kiemelten támogatj uk a kereskedelem, az egészségügy, valamint az állam- és közigazgatás egyes területeit, szabványos megoldásokat kínálva azonosítási és nyomon követési feladataik hatékonyabb ellátásához. Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként részt veszünk a mobilkommunikáció és az elektronikus kereskedelem innovációs folyamataiban. Aktív és meghatározó tagja vagyunk a több évtizedes múltra visszatekintő GS 1 közösségnek. Társadalmi felelősségvállalásunk alapja a hazai és nemzetközi tapasztalatok megosztása, amelyen keresztül tudásunk beépül a következő generációk ismereteibe. Értékeink./ Ügyfélközpontúság./ Hitelesség./ Innováció./ Tudásmegosztás./ Szakmai./ Elkötelezettség./ Fenntarthatóság./ Függetlenség./ Hatékonyság 5

6 .~ung,~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 1.3 A GSl Magyarország és munkatársai A GS l, illetve jogelődje megalapítása óta elkötelezetten támogatja a folyamatos megújulást, a fejlesztést, az innovációt. A nonprofit szervezetünk filozófiája az innovációs folyamat résztvevőit nem korlátozza csupán a kutatás és a fejlesztés területén tevékenykedőkre, hanem a betöltött pozíciótól fiiggetlenül részvételi lehetőséget nyújt abban, de ugyanakkor el is várja valamennyi munkatársától a folyamatos jobbítást, a hozzáadott érték növelését. A GS l Magyarország felismerte, hogy egy tudásalapú iparágban, sikerének legfőbb forrását a motivált és képzett munkatársak jelentik. Ez a megközelítés "nyersz-nyerek" helyzetet igyekszik teremteni a cég üzleti céljai és a munkatársak egyéni céljai megvalósítása között. Az utóbbi évek létszámbővülése következtében, a vezetőség egyik legfontosabb feladata cégünk kultúráj ának és szellemének megőrzése, a kísérletező és vállalkozó kedv erősítése, és az ehhez szükséges mozgástér megteremtése. Fent felsorolt értékeink szerint a minőség a részek összhangjából ered. Ezért minden munkatársunk tevékenysége egyaránt fontos ahhoz, hogya GS l Magyarország szolgáltatásai minőséget jelentsenek, ügyfeleink elvárásainak és igényeinek megfeleljenek. Emberi erőforrás: A vállalat életében kiemelt szerepet tölt be az emberi erőforrás, ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk a személyes képességek fejlesztésére, és a megfelelő, innovatív munkakörnyezet kialakítására. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a felesleges szabályokkal nem terhelt, szabadabb mozgástérre, és előtérbe helyezi a munkatársak döntési szabadságát, ítélőképességét, felelősségérzetét. E mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy a GS l olyan termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat kínál, amelyeknek alapvető szerepük van az ellátási lánc hatékonyságának fejlődésében. Az FMCG-től kezdve az egészségügyön és a szállítmányozáson át a védelmi szektorig, több mint 20 különböző szektorban való jelenlétével, a világon a GS l az ellátási lánc legelterjedtebb szabvány rendszere. Ez azt is jelenti, hogy a GS l önmaga egy üzleti környezet, szolgáltatásai is folyamatos változásban, átalakulásban vannak, ezért a változások elfogadása és a változtatás szükségességének felismerése fontos érték a GS l számára. 6

7 .~"n..~ GS MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Minden munkatársunknak egyaránt jelentős szerepe van abban, hogy egymás felé, és ügyfeleink, partnereink felé nyitottságunkat, együttműködési képességünket megőrizzük és elmélyítsük. Működési irányelvek: Befogadó munkahelyi környezetet igyekszünk teremteni és fenntartani. Az esélyegyenlőség biztosítása a vállalat minden vezetőjének és alkalmazott jának feladata és felelőssége. Megismertet jük munkatársai nkkal a GS 1 globális és nemzeti filozófiáját, értékeit, beleértve a munka világához kapcsolódó elveket és azok megvalósításának módszereit. Az új munkatársak kiválasztása során minden esetben törekszünk az objektivitásra, a pályázatokat szakmai kritériumok alapján bírálj uk el. Aktív kapcsolatot ápolunk oktatási intézményekkel, ezzel is segítve a pályakezdők felkészítését és integrálás át a munkaerőpiacra. Lehetőséget biztosítunk alternatív foglalkoztatási formában történő munkavégzésre. Figyelmet fordítunk a belső karrierépítésre, az üres álláshelyeket a saját dolgozóink számára és belső ajánlórendszer működtetésével is publikussá tesszük. A GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkatársainkat visszavárjuk, segítjük abeilleszkedésben. Képzéseink a vállalat minden dolgozójára kiterjednek. Célunk továbbá, hogy munkatársainkat a változatos feladatok és a fejlődési lehetőségek biztosításával elkötelezetté tegyük vállalatunk iránt. Igyekszünk kizárni a lehetséges munkahelyi kockázatokat, továbbá biztonságos és egészséges környezetet biztosítani dolgozóink számára; arra törekszünk, hogy betartsuk az összes vonatkozó munkahelyhez kapcsolódó regulát, biztonsági és egészségügyi törvényt illetve szabványt. 2. KIEMEL T PROJEKEK, FÓKUSZTERÜLETEK A helyi GS l Szervezeteknek, így a GS 1 Magyarországnak is a közös GS l-es stratégiát szem előtt tartva kell megalkotni a helyi piaci jellemzők és igények szerinti stratégiai irányait, fókuszpontjait. Ennek egyik leghatékonyabb módja a projekt-alapú gondolkodás, tervezés és működés, melynek során konkrét stratégiai célokat tűzünk ki, azokhoz idő- és pénzügyi kereteket, valamint szakértő munkaerőt rendelve mérhető eredményeket érünk el. Ezzel a szemlélettel tisztább, átláthatóbb képet kaphatnak a munkatársak, a partnerek és a szakmai együttműködő szervezetek is a GS 1 Magyarország tevékenységéről, miközben a működés hatékonysága is jelentősen fokozható, nyomon követhető. A 20 l O-ben megalkotott közép- és hosszú távú fókuszpontoknak megfelelően 20 ll-ben konkrét projektek kerültek kitűzésre, melyek összhangban vannak mind a globális GS l-es célkitűzésekkel, mind az európai regionális GS 1 szövetség irányvonalaival. Projekt jeinket, tevékenységünk főbb irányait saját fókuszpontjaink határozták meg, melyek 201 l-ben az alábbiak voltak: Belső informatikai fejlesztés Termék- és szolgáltatásfejlesztés Hatékony Partnerkommunikáció Szakértői konzultáció, tanácsadás 7

8 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 2.1 Belső informatikai fejlesztések Globálisan legnagyobb erősségünk a GS] Szabványrendszer, mely számos hatékony megoldás, elem integrált egységéb ől áll. Globálisan és helyi szinten a legelső és legfontosabb feladatunk, hogy szabványalkalmazó partnereinket a lehető legmagasabb színvonaion szolgáljuk ki, melyhez belső rendszereink technológiai színvonalát isfolyamatosan növeini kell. Az MSD AX projekt, azaz a Microsoft Dynamics Axapta 2009-es rendszer bevezetése a belső adminisztrációs rendszerünk teljes cseréjét irányozta elő, a legmodernebb alapokra helyezve a partnerekről szükséges információk tárolását, kezelését, frissítését. Az integrált, innovatív, a GSl Magyarország speciális igényeire szabott belső informatikai és adminisztrációs rendszer kialakításával és bevezetésével az a cél, hogy a Társaság üzleti tevékenységének valamennyi lényeges területét lefedje, illetve a vállalati folyamatok teljes körét támogassa. Szorosan ehhez a projekthez kapcsolódik az ún. MyGS1 portál kialakítása, me ly új alapokra helyezi a partnereinkkel folytatott kommunikációt, valamint személyre szabott kiszolgálást tesz lehetővé, miközben erősíti a GS l megoldások ismertségét. 2.2 Termék- és szolgáltatásfejlesztés A partnereink magas színvonalú kiszolgálásának alapja, hogy termékeinket, szolgáltatásainkat szüntelenül fejlesztjük, korszerűsítjük, igényekre szabjuk. új irány, hogy a partnereink körét és figyelmünket mostantól kiterjesztjük az üzleti szférán (B2B) túl a fogyasztókra (B2e), valamit az államigazgatás-közigazgatás területére is (B2G). A hatékony fejlesztés érdekében újragondoljuk informatikai hátterünket és hosszú távú tervei nknek megfelelően bővítjük eszköztárunkat ezen a téren. Partnereink innovatív, hatékony és egyszerre több területen is megoldást jelentő eszközöket várnak el tőlünk. Ennek megfelelően a GS1 Logger alkalmazás-fejlesztési projekt egy olyan innovatív kezdeményezés, mely hatékonyan kapcsolja össze a mobiltelefon, az internet és a GS 1 szabványrendszer, valamint a hiteles GS l adatbázisok nyújtotta előnyöket. Ennek egyfajta belső teszt-szakaszát képezi a GS1 Logger for Staff okostelefonra készült alkalmazás, melyen keresztül egy GS 1 Azonosító számnak az érvényességéről kapunk információt a GEPIR rendszer segítségével. Ezzel a GS l munkatársak (GS l Staff) olyan eszközhöz jutnak, amellyel helytől és időtől függetlenül, szúrópróbaszerűen vagy tervezett ellenőrzés keretében képesek nyomon követni az azonosító számok érvényességét. 8

9 .~un.. ~ GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 2.3 Hatékony Partnerkommunikáció A GS] Magyarország, mint nemzetközi küldetésében és működésében innovatív társaság a partnereivel való kapcsolattartás terén sem nélkülözheti az új vívmányokat, módszereket. Célunk, hogy a GS] globális szintű küldetésének megfelelően minél szélesebb körű ismereteket nyújtsunk a hazai szabványalkalmazóknak, miközben mi is egyre jobban megismerjük üzleti igényeiket a hatékonyabb támogatás-nyújtás érdekében. Partnereink számára a GS 1 Rendszerről és szervezetünkről való információszerzés első számú csatornája a GSl Magyarország Corporate web oldala, mely haladva a kor elvárásaival és saját tudásbázisunk fejlődésével2011-ben ismételten megújult, ezzel is segítve a GS1 szabványok, szolgáltatások és megoldások újrapozícionálását. A GS 1 Magyarország weboldal-fejlesztésének legfőbb célja az volt, hogy a felhasználók által leggyakrabban felmerülő igényekre reagálva olyan átlátható struktúrát hozzunk létre, ahol minden látogató könnyen és gyorsan megtalálja azt, amit keres. Ennek köszönhetően a főoldala és aloldalai is letisztultabbak, felépítése pedig egyszerű és logikus lett. A weboldal fontos újdonsága a kulcsszóra történő keresési funkció, me ly a teljes honlap terjedelmére értendő, így a főoldali keresőbe beírt témával kapcsolatos tartalmak igazán gyorsan elérhetővé válnak. A honlap új funkciói közül kiemelkedő a GSl Tudástár, ami nem más, mint egy online könyvtár, ahol több tucat kiadvány található a GS 1 tevékenységével és a különféle GS 1 szabványok alkalmazásával kapcsolatban. Az érdeklődők ingyenesen letölthetnek számtalan tájékoztató anyagot, illetve hosszabb és átfogóbb szakmai kiadványokat is, magyar és angol nyelven egyaránt. A GS 1 Rendszerhasználó Partnerei a jelszóval védett szabvány-leírásokat is elérhetik, melyek fontos segédletek lehetnek mindennapi munkájuk során. Szintén a regisztrált partnerek számára érhető el a honlap védett, mygsl felülete, ahol a cégek nyomon követhetik saját, GS 1 szabványalkalmazáshoz kapcsolódó adataikat és egyéb testreszabott tartalmakat. Nagyon fontos kommunikációs csatornát jelentenek számunkra az általunk szervezett, vagy szakmai kiadványokkal, szakértői előadásokkal támogatott szektoriális rendezvények, ahol adott téma, vagy szektor képviselői, döntéshozó vannak jelen. Az idei évben kiemeit eseménynek tekinthető a hazai uniós elnökség kapcsán, Budapesten megrendezésre került Internet of Things nemzetközi konferencián való megjelenésünk, valamint a 20 ll-ben második alkalommal megrendezésre került GSl MobileCom Day nemzetközi webinar-ba történő bekapcsolódásunk egy saját szervezés ű itthoni konferencia keretében, ahol a nemzetközi trendek mellett bemutatkozhattak a hazai szolgáltatás-fejlesztő partnereink is az újdonságaikkal. 9

10 .~un.,~ GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 2.4 Szakértői konzultáció, tanácsadás A szakértő projektek a GS] MAGYARORSZÁG egyik különösen fontos jókuszpontja, melyek célja is a GS] Rendszer elemeinek népszerűsítése, valamint együttműködéseink elmélyítése egyes szakmai együttműködő partnerekkel. A GS] szabványok az azokat alkalmazó egyes szektorok által megkívánt mértékben "testre-szabhatók", melyhez az iparág képviselőinek hatékony közreműködése természetesen elengedhetetlen. Ezek a projektek több ponton is kapcsolhatók a globális stratégiához, hiszen a GS] Rendszer megismertetésére szolgálnak, miközben nagyban elősegítik az adatminőség és átláthatóság biztosítását az ellátási láncokban év elején kötöttünk együttműködési keret-megállapodást a Pick Szeged Zrt-vel, hogy teljes körű szakmai konzultációt biztosítunk számukra. A Pick projekt célja a vállalat saját szabványalkalmazási gyakorlatának felülvizsgálata, nyomon követésének hatékonyabbá tétele, működési költségeinek csökkentése a GS 1 hazai szakértőinek tanácsai alapján. A PICK Szeged Zrt. Magyarország egyik vezető élelmiszeripari vállalkozása, amelynek fő tevékenysége hús-, baromfihús-készítmények gyártása. A PICK Szeged Zrt. és a GS 1 Magyarország együttműködésének célja olyan előre mutató megoldások kialakítása és átvétele az ellátási lánc működtetéséhez, amelyek a termékek azonosítása, jelölése, nyomon követése, a termékekre vonatkozó adatok nyilvántartása, kezelése és minőségbiztosítása, kommunikációja területén üzleti előnyöket képeznek a piaci versenyben. Az együttműködés kiterjed a munkatársak képzésére a GS 1 szabványmegoldásainak tekintetében, egységes azonosítási és jelölési rendszer kialakítására az up és downstream folyamatokban és törzsadat nyilvántartási és a tranzakció s üzeneteket elektronikus formában megvalósító rendszerek és kommunikációs folyamatok bevezetésére. További cél, hogy a projekt során meghatározzuk egy korszerű nyomon követési rendszer alapjait és a működtetésének feltételeit. A GS 1 MAGYARORSZÁG szakértői által a Magyar Posta Zrt. számára végzett Posta projekt tárgya a Magyar Posta Zrt. logisztikai és ellátási rendszerében kezelt objektumok elektronikus adatcserén alapuló rendszerezése és egy olyan katalógus rendszer kialakítási lehetőségeinek a kutatása, elemzése, amely biztosítja az objektumok kezelése során a szabványosított elektronikus kommunikációt, és elősegíti az elektronikus ellátást, elősegítve a szolgáltató szervezet hatékonyabb működését. A vendéglátó ipari szektorhoz készít átfogó GS l-es nyomon követési koncepciót a GS 1 MAGYARORSZÁG a HORECA projekt keretében, definiálva a szükséges azonosító kulcsokat és adathordozókat, nyomon-követhetőség folyamatának biztosítása érdekében, elemezve egy törzsadatrendszer kialakításának és a GS 1Perfect-hez történő kapcsolódásának lehetőségét. A HVS Kft megkeresése alapján működünk közre, egy a Horeca szektort célzó ASP VIR rendszer megvalósításában. A projekt egy nyertes KMOP 1.1.3/C (HVS Kft. által) pályázat keretében valósulhatott meg. 10

11 GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 3. NEMZETKÖZI VONATKOZÁS Ú PROJEKTEK, ESEMÉNYEK A GS 1 Szervezet 2020-ig előrevetített jövőképe az alábbi 4 nagy fejlesztési területre irányítja a figyelmet: GS1 Rendszer - erős és stabil rendszerré fejlődni Adatminőség - olyan eszközöket fejleszteni, melyekkel biztosítható az adatminőség Átláthatóság - az ellátási lánc teljes átláthatóságának megvalósítása B2C - szabványaink kiterjesztése egészen a fogyasztókig, a vásárló - kereskedő kapcsolatok új alapra helyezése A közös jövőkép mentén a közép- és hosszú távú stratégiai irányokban - idomulva a globális piaci fejlődéshez és elvárásokhoz - időről-időre új hangsúlyokat, fókuszpontokat jelöl ki a GS 1 nemzetközi szervezetének Központi Irányító Testülete (GS 1 Management Board) a fejlesztésben és működésben. A legnagyobb éves GS1-es konferencia, a GSl Global Forum keretében, 2011 februárjában a GSl Global Office elnöke 5 nagy stratégiai fókuszterületet hirdetett meg: 1. Tovább erősítjük alapvető célkitűzésünket: kiváló minőségű szolgáltatást akarunk nyújtani legfontosabb felhasználóinknak (Kereskedelmi szektor, Egészségügy, Szállítás és Logisztika) a GS 1 Rendszer működtetésével 2. Célunk, hogy sikeresen debütáljunk a B2C környezetben (megoldások a fogyasztóknak) azáltal, hogy az internet világának kulcsszereplőivé válunk 3. Szeretnénk megnyerni és együttműködést kezdeményezni új stratégiai jelentőségű szektorokkal, mint amilyen a posta iparág, az automatika és a pénzügyi szektor 4. Újrapozícionáljuk, és nagyobb figyelmet irányítunk a GS1 brandekre egy új brandarchitektúra bevezetésével 5. Tovább fejlesztjük világszínvonalú, interdependent (fiiggetlen egységekből álló, központilag koordinált) szervezetünket 3.1 Globális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével A GS 1 Globális Iroda által meghirdetett nemzetközi projektek jellemzően ezen fókuszterületek valamelyikének megvalósításához visznek közelebb helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A Társaság szakértői 201 l-ben is részt vettek nemzetközi fórumokon, munkacsoportok munkájában többek között az adat-szinkronizációs feladatokkal, az adatbankok összehangolásával, a GS 1 Azonosító kulcsok alkalmazhatóságával valamint az automatikus azonosítás sal foglalkozó munkacsoportokban éppúgy, mint a szabványrendszer oktatására szakosodott programokban, vagy az egészségügyben a határon átnyúló árumozgásban használható globális megoldások alkalmazását előkészítő projektekben. A Global Office 2011 júliusában indította el az úgynevezett GLN Registries Framework (GLN adatbázisok összekapcsolása) proj ektj ét, melynek célja az egyes tagszervezetekben működő GLN adatbázisok közötti kommunikáció megteremtése. A projekt keretén belül meghatározásra került egy alap GS 1 szabványos attribútum csomag, illetve kidolgozásra kerülnek az adatbázisok közötti kommunikációhoz szükséges üzenet formátumok, melyeket mindegyik résztvevő tagszervezetnek támogatnia kell. A GS 1 Magyarország szakértői csoportja aktívan részt vesz a projektben, és csatlakozott az ezen belül kialakított pilothoz, melynek célja a kifejlesztett üzenetek kommunikálásának tesztelése lesz. 11

12 .~un..~ GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 3.2 Európai regionális szintű projektek a hazai szakértők közreműködésével A GS 1 egyik legaktívabb, legnagyobb regionális közössége a GS 1 in Europe, melynek a GS 1 Magyarország különösen aktív tagja: Immár negyedik éve a GSl Európa Titkárság - szervezési, koordinációs, kommunikációs - munkakörét a GS 1 Magyarország egyik szakembere tölti be, mely által közvetetten az egész hazai szervezet érintetté válik GS 1 Európa projekt jeiben, betekintést nyerve az operatív irányításba. Ezt a tisztet 2010 végén újabb két évre nyertük el. A GS 1 Európa Tagszervezeteinek szakemberei évente egy alkalommal találkoznak a GSl in Europe Forum keretében, melyet minden alkalommal más európai országban rendeznek meg. 201 l-ben a GS 1 Magyarország vállalta magára azt a megtisztelő feladatot, hogy a Fórum közel 350 résztvevőjét vendégü l látja Budapesten. A Fórum alkalmat adott nem csak az aktuális szakmai újdonságok és tapasztalatok megosztására, a jövőbeli stratégiai irányok egyeztetésére, de arra is, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek a hazai szervezet innovációival. 20 ll-ben a GS 1 Magyarország kezdeményezte a hazai fejlesztésű GSl Logger for Staff alkalmazás európai szintű tesztelési pilot projekt j ének elindítását a GS 1 in Europe Regional Forum keretében. Az alkalmazás e rendezvényen a nemzetközi közösség figyelmének középpontjába került. 12

13 .~un.. ~ GS 4. SZAKMAI EGVÜTTMŰKÖnÉSEINK 4.1 Szakmai szervezetek, klaszterek 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év A GS 1 MAGYARORSZÁG évben is mélyítette és bővítette szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait. Így továbbra is szoros együttműködést tartott fenn a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, mint alapítóval. Folytatta az ECR Magyarországgal korábban elindított együttműködést, melynek keretében különböző iparági igényeknek megfelelő megoldások kidolgozásán munkálkodik. A GS 1 MAGYARORSZÁG már egy éve a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társaság tagja, mely szorosabb szakmai együttműködést biztosít számára a szállítási és logisztikai szektort érintően. Aktív tagjai vagyunk az akkreditált Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai klaszternek hiszen a GS 1 egyik kulcsterülete a MobileCom. 4.2 Szolgáltatói Program A GSl MAGYARORSZÁG 2011-ben is meghirdette Szolgáltatói Programját, melyben 18 Szolgáltató vett részt aktívan, akik a GS 1 szabvány és megoldásrendszerhez kapcsolódó alkalmazási szolgáltatásaikkal hatékonyan segítik és megkönnyítik a GS 1 Rendszerhez csatlakozott magyar vállalkozások számára a globális szabványok alkalmazásba vételét. Szolgáltatói Programunk 2006 óta működik, és alapvető céljai azóta is változatlanok: - elősegíteni hazai szabványalkalmazó partnereink körében a GS 1 megoldások széles körű elterjedését és helyes alkalmazását, - azonosítási, vonalkódos, nyomon-követési, és kommunikációs megoldásainkkal támogatni az ellátási lánc hatékony működését, rendszerhasználóink és fogyasztóik minőségi kiszolgálását. A GS 1 Magyarország szolgáltatói programja keretében olyan partnerekkel működi együtt, akik: - elkötelezettek a nevezett célok megvalósításában - termékeikkel, szolgáltatásaikkal és megoldásaikkal hozzáj árulnak a GS 1 szabványok bevezetéséhez és azok helyes gyakorlati alkalmazásához Fentiek alapján Szolgáltatói Programunkba - egy szakmai platform keretében - összegyűjtöttük mindazon cégeket, akikről meggyőződésünk, hogy elkötelezettek a magas színvonalú, szabványokon alapuló termékek, megoldások és szolgáltatások biztosítása iránt. A program keretében tevékenységeinket egységesen, összehangoltan, és folyamatos szakmai konzultációt nyújtva végezzük. 13

14 GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 5. TERVEINK A 2012-ES ÉVRE A GS l MAGY ARORSZÁG elkötelezett abban, hogy mind üzletpolitikájában, mind szolgáltatásainak színvonalában a nemzetközi célkitűzésekhez igazodjon és ezzel összhangban irányt mutasson a hazai vállalatok számára az innovatív azonosítási és kommunikációs megoldásokhoz. Folyamatos, naprakész információval biztosítsa a szabványok alkalmazását és bevezetését a magyar vállalkozások számára, annak érdekében, hogy tájékozottak, és egyenrangú versenytársak lehessenek a hazai és nemzetközi üzleti életben, elősegítve ezzel a vállalkozások euro-atlanti integrációját. Szakértő és elkötelezett munkatársakból álló szervezetünk magas színvonalú, ügyfélközpontú, és felhasználói közösségek elvárásai alapján testre szabott szolgáltatásokat kíván nyújtani a jövőben is. Tevékenységünkkel kiemelten támogat juk a kereskedelem, az egészségügy, valamint az állam- és közigazgatás egyes területeit, szabványos megoldásokat kínálva azonosítási és nyomon követési feladataik hatékonyabb ellátásához. Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként, valamint középtávú stratégiánk megvalósítása érdekében részt veszünk a mobilkommunikáció és az elektronikus kereskedelem innovációs folyamataiban. Belső folyamataink fejlesztésével együttműködő, ügyfél központú vevői kommunikáció és magasabb színvonalú kiszolgálás megvalósításán dolgozunk, folyamatosan szem előtt tartva Partnereink üzleti igényeit. 14

15 .~"ng.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 6. GAZDÁLKODÁS, PÉNZÜGYEK 6.1 A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. működési környezete A GS l Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit zártkörűen Működő Részvénytársaság több mint 26 éve a GS l nemzetközi szabvány és megoldás rendszert fejlesztő és működtető hálózat tagja. Társaságunk a GS 1 AISBL szervezettel és leányvállalataival az EPCglobal Inc.-kel valamint GOSN Inc.-kel, is szerződéses jogviszonyban áll, ezáltal az EPCglobal valamint GDSN márkák licenc jogainak is hivatalos képviselője Magyarországon. Működésünkkel hazai vállalkozás számára biztosít juk a globális szabvány teljes egészének vagy valamely elemének alkalmazását. Az üzleti élet számára kínált megoldások támogatása mellett, szakértői tevékenységünkkel hozzájárulunk az államigazgatás több területének működéséhez is. Főbb tevékenységeink: működtetjük a GS 1 szabványrendszer alapját adó, - globális szinten a magyar szervezetek és termékek egyedi azonosítását biztosító - számbankot; támogat juk a magyar szabványosítási igényeket a GS 1 rendszer továbbfejlesztési folyamataiban; olyan GS l szabványmegoldásokról szóló szakmai útmutatókat és ajánlásokat dolgozunk ki, honosítunk meg és hozunk nyilvánosságra, amelyek a magyar vállalkozások számára segítik az elosztási lánc szereplői között a termékek és a kapcsolódó adatok áramlását GS l szabványok használatba vételét elősegítő tanácsadói, konzultációs tevékenységet folytatunk. Társaságunk május l-én Közhasznú Társaságból, Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt-vé alakult és a GS l rendszer magyarországi működtetését csak közvetve támogató, informatikai és szoftverfejlesztési tevékenységei számára két leányvállalatot hozott létre. Az ekt Global Systems Kft. feladata GS l szabványalapú informatikai megoldások fejlesztése a környezetvédelmi termék díj / hulladékgazdálkodás területén. A Globális IT Megoldások Kft. feladata az ISO 2700 l :2005 minősítéssel rendelkező GS l Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése. Ennek részét képezi a GS l Perfect / GOSN adatbanki szolgáltatás fejlesztése is évben mind a két vállalkozás tervszerűen működött, és Társaságunk egyik vállalkozástól sem vett fel osztalékot. 15

16 GSI MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 6.2 A magyar GS! rendszerhasználói kör 1270 partner 17,3% 205 partner 2.8% 1. Kategória (O-50 MF 2. Kategória ( MFt) 3. Kategória (0,5-2,5 MrdFt) 4. Kategória (2,5-12,5 MrdFt) 5. Kategória (12,5 MrdFt felett) A 651 Magyarország Ügy/eleinek árbevételi kategória szerinti összetétele évben 6.3 Üzleti kapcsolatok - vevők és szállítók A GS 1 tagszervezetek, így a GS 1 Magyarország is, a GS 1, az EPCglobal, és a GDSN licenc jogokért éves díjat fizet a licenc jogok bejegyzéséért felelős társaságoknak, az adott szervezet pénzügyi működésének megfelelő ütemezés szerint, júniustól júliusig terjedő időszakra. A GS 1 AISBL "Fenntartható pénzügyi modellje" alapján, az ún. "csúszó pályás GS 1 tagdíj befizetési politikának" köszönhetően a tagszervezetek, a GS 1 tevékenységükből származó árbevételeik után júliustól júniusig terjedő időszakra 8,0 % -os éves díjat, majd 2011 júliusától újabb egy évre 8 %-ot fizetnek. Ezért a Társaságunk által kifizetett nemzetközi GS 1 díjak árbevételre vetített százalékos összértéke a évihez képest 201 O-ben csökkent. Ez a százalékos csökkenés azonban évre már nem terjedt ki, mert a GDSN licenc és szolgáltatásdíja, a évihez képest 50%-al megnövekedett. Ezért Társaságunk számára az együttes GS 1 licenc jogokért fizetendő százalékos érték 20 ll-ben a évi befizetéssel egyenértékű, azaz kilenc százalék maradt. Az európai GS 1 tagszervezetek szövetségének működéséhez történő hozzájárulásunk és a GS 1 Európa titkársági feladatainak ellátására kötött megállapodásunk 20 ll-ben a évi pénzügyi feltételekkel azonos módon állt fenn. A GS 1 szabványrendszert képező azonosító számok használati joga ellenértékeként, a GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. olyan arányos mértékű díjat számít fel a GS 1 Rendszerhasználók számára, amely a GS 1 rendszer hazai működtetéséhez, illetőleg a GS 1 AISBL nemzetközi szervezettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. Felkészültünk arra is, hogya évben bekövetkezett gazdasági válság hatása, a GS 1 alap-licenc díj éves számlázása miatt, cégünk működésében előreláthatóan évben érezteti hatását. Ezért a korábbi díjtételek megtartása mellett, a stabil működés érdekében, a fejlesztések időbeni átstrukturálásával, működési hatékonyságot növelő intézkedések bevezetésével tudatos költséggazdálkodási politikát folytattunk. 16

17 .~ung,~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év 6.4 A évi gazdálkodás, évi tervek A GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. pénzeszközei, elhatárolásai, és tartalékai évben is megfelelően biztosították a Részvénytársaság hatékony működését. Tartalékképzését és befektetéseit a szabályozottság jellemezte, likviditása megfelelő volt. A társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján ezer Ft, amely öt darab egymillió forintos névértékű törzsrészvényből tevődik össze. Az mérleg szerinti eredmény ezer Ft, amelyből közhasznú eredmény ezer Ft, a vállalkozási eredmény pedig ezer Ft. A Társaság évben céltartalékot nem képzett. 900 :~ Mérleg főösszeg alakulása között o m Ft 624 m Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN 2011 Tény Befektetett Eszközök Forg6eszközök Aktiv Id6ben elhatárolások _ Saját t6ke _ Kötelezettségek _ Passzlv 1d6ben elhatárolások Árbevétel, Költség, Eredmény alakulása o Bevétel -Költség -Eredmémy 17

18 GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Az Igazgatóság a szervezet stratégiai tervének lebontott sarokszámai alapján évre, a évihez képest közel hasonló bevételi szint mellett, a költségek várható növekedésével számolt, ezért szerényebb növekedést tervezett. A tudatos költséggazdálkodási politika bevezetésével mégis elérte, hogy az üzleti év végére rendelkezésére állt a nemzetközi gyakorlatban megfogalmazott elvárás szerinti, fél éves működési tartalék, mely tartalék stabil és biztos alapot adott és a jövőben is ad Társaságunk szerződéseiben foglalt feladatainak és kötelezettségeinek folyamatos teljesítéséhez. Összhangban a nemzetközi gyakorlattal, a GS 1 Magyarország pénzforgalmi szemléletű gazdálkodás át, és tevékenységi projekt jeinek ütemezését, a vonatkozó magyar számviteli szabályozások szigorú megtartása mellett is megtervezi évi Bevétel terv 17: évi Költség terv.alap tevékenység Erőforrások (36) Export Projektek 5%~ 50% Üzemeltetés Pályázat Egyéb nem nevesrtett Pénzügy 28%_ Marketing és kommunikáció Stratégiai projektek 6.5 Kutatás - fejlesztés, környezetvédelem, foglalkoztatáspolitika, kockázatkezelés A GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. szoftvereket fejleszt egyrészt belső működésének támogatásához, másrészt a magyar GS 1 Rendszerhasználói kör számára további értéknövelő szolgáltatásokhoz. Fejlesztési tevékenységeink pénzügyi fedezetét jellemzően saját forrásainkból biztosít juk, úgy, hogy közben hazai és nemzetközi kapcsolatainkban és pályázatokban folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy szélesebb körű támogatottsághoz jussunk. A évi fejlesztési tervek: Belső vállalatirányítási informatikai rendszerünk kialakításának folytatása, melyhez a 201l-es pénzügyi évre elkülönített saját forrásaink mellett vissza nem térítendő pályázati forráshoz jutottunk a KMOP O-Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú felhívására a "MICROSOFT DYNAMICS AXAPTA 2009 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a GS 1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt-nél" benyújtott pályázatunkkal; Teljesítmény Értékelő Rendszer bevezetésének előkészítése a GS 1 Magyarországnál A GEPIR nemzetközi globális partnerinformációs nyilvántartási rendszer aktuális legújabb változatához történő szinkronizációt követően a GS 1 rendszerhasználat jogosultságát ellenőrző, mobil kommunikáción alapuló szoftver-alkalmazás fejlesztése; A GS 1 Rendszerhasználók igényeit kiszolgáló és az új technológiai kihívásoknak megfelelő GS 1 rendszer alapú mobil megoldás (GS 1 Logger Professional) kifejlesztése; Tanácsadási tevékenység és szakmai kutatás felhasználóink igényei alapján, a GS 1 rendszer alkalmazásba vételének testre szabásához, valamint a GS 1 Integrált nyomon követési modell széleskörű megismertetéséhez. Társaságunk tevékenységének környezetvédelmi vonatkozásai nincsenek. Szervezetfejlesztési folyamatunk keretében elkészült Társaságunk foglalkoztatáspolitikája és a Kockázatkezelési politika. 18

19 .~"n..~ GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év A Társaság adatai: Cégneve: GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid cégneve: GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Web címe: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b hu.org Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bankja: Bankszámlaszáma: cm Bank Zrt. cm Főtevékenysége: 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően közhasznú Jogelődje: GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság Alapító Okirat kelte: Bejegyzés kelte: Jogutódlás kelte: Alapító Okirat módosítása: március május május június 24. A Társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli, 100% tulajdon részesedés ű részvényese, illetve Tagja: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhelye: Nyilvántartási Képviseli: száma: 1113 Budapest, Bartók Béla út Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Galli Miklós elnök A Társaságjegyzett fordulónapján: tőkéje a mérleg 5 OOO ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke: Részvényfajta: Sorszámaik: 5 db ezer forint. törzsrészvény. "A " sorozat

20 GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés év Igazgatóság tagjai: Viszkei György Magyar Béla Patvaros Boglárka igazgatóság elnöke vezérigazgató operatív igazgató Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Debreczeny István Boros Péter Mándoki Csaba felügyelő bizottság elnöke felügyelő bizottsági tag felügyelő bizottsági tag Könyvvizsgáló: MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó, Korlátolt Felelősségű Társaság 1188 Budapest, Bercsényi utca 29/a. nyilvántartásba-vételi szám: Képviseli: Tóth József, bejegyzett könyvvizsgáló Jogi képviselő: Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19. II em. Képviseli: Dr. Németh H. Gábor irodavezető ügyvéd 20

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2011. évi Éves zárómérleg 2011.01.01-2011.12.31 Kelt: M É R

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat év

MÉRLEG A változat év SZÁMADÓ-FKV26 / Lap=1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I-III.: I.IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás - átszervezés aktívált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK III. ELŐADÁS A GAZDÁLKODÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETE A számvitel mint köznapi fogalom Tevékenység? Okmány, információ? Módszertan? Tantárgy! Süveges Gábor

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben