Hazai gyakorlat, nemzetközi tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai gyakorlat, nemzetközi tapasztalatok"

Átírás

1 Az elsô interaktív szakmai fórum a Compliance témakörben ágazati szakértôkkel A PSZÁF és a PM részvételével Hazai gyakorlat, nemzetközi tapasztalatok Masterclasses for Professionals Mesterkurzus a legjobbaknak a legjobbaktól 3 nap 3 megközelítés Corporate governance Compliance a biztosítási szektorban Compliance a pénzintézeteknél október 14, 19, 30. Compliance vezet k, Ügyvédek, jogtanácsosok, Számviteli szakemberek, Pénzügyi tanácsadók, Vállalat vezet k (CEO, CFO, COO) részére Érték-alapú compliance irányítás Üzleti etika, pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem A felelôs társaságirányítás jogi következményeirôl Mit kell tudni a versenyjogról? Minden elôadás magyar nyelv. Az ettôl való eltérést a programnál jelöljük.

2 Compliance Management BEVEZETÉS A MESTERKURZUSHOZ A Laurens LTD Academy és a Nemzetközi Bankárképzô Központ Zrt. (Bankárképzô) összefogásának célja, hogy szakmai továbbképzô programokat szervezzen a Compliance (vagy Megfeleltetés) területén tevékeny szakemberek részére. A Compliance Management kérdésköre, a téma összetettségénél fogva hatást gyakorol az üzleti élet minden ágazatára és közvetlenül érinti a társaságok felelôs beosztású vezetôinek napi management gyakorlatát. A Masterclasses for Professionals közös szervezés oktatási programsorozat abból a törekvésbôl született, hogy fórumot teremtsen kiemelkedô hazai és nemzetközi szakértôk számára az együttm ködésre, az egymástól tanulásra. A szervezôk olyan témákban kezdeményeznek együtt gondolkodást, amelyek sokrét ségükbôl és állandó változásukból adódóan folyamatos kihívást és fejlôdést kívánnak meg napjaink szakembereitôl. Abban bízunk, hogy elôsegítjük a szakmai párbeszédet, amely inspirál és intellektuális kihívást jelent minden résztvevônek. TÓTH JUDIT vezérigazgató Nemzetközi Bankárképz Központ Zrt. GERARD TANJA ügyvezet igazgató LTD Academy K VARGA MIHÁLY ügyvezet igazgató Laurens Consulting A SZERVEZ K A Nemzetközi Bankárképzô Központot (a Bankárképzôt), Kelet-Európa els bankárképz intézményét 1988-ban hívta életre 28 magyar bank és a Francia Bankárképz Központ (CIFPB). A Bankárképz oktatási profiljában a speciális, bankszakmai tanfolyamok mellett hazai akkreditált szakképesítést nyújtó, magyar diplomát adó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó programok találhatók. Az intézmény több mint 20 éves fennállása során több mint hallgatót oktatott. A Bankárképzô másik profilja a tanácsadási tevékenység: az intézmény Magyarország vezet banki tanácsadója, mely specializáltan üzleti, kockázatkezelési megoldásokat nyújt ügyfelei számára, f ként a Bázel II szabályozással kapcsolatban. A 2008-ban alakult Laurens Consulting a professzionális szolgáltatási szektor, ezen belül els sorban a jogi ágazat szerepl inek nyújt üzletfejlesztési és stratégiai tanácsadást. Szakterületei közé tartozik az üzleti tervezés, a stratégiai ügyfél-menedzsment, a vezet i tanácsadás, szakmai továbbképzési programok szervezése, valamint a piackutatás. Az LTD Academy a Legal Training and Development (LTD) tulajdonában lév hollandiai központú nemzetközi továbbképz és tanácsadó cég. F tevékenysége képzési programok kidolgozása és megvalósítása gyakorló ügyvédek, jogi tanácsadók, vállalati jogtanácsosok, jogi osztályok munkatársai részére. A posztgraduális vagy szervezetre szabott képzési programok magukba foglalják az ügyfélkapcsolatok létesítését, fenntartását, a tárgyalási technikák hatékony alkalmazását, és számos vezetéssel összefügg management ismeret átadását október 14. Compliance és Corporate Governance elvek, szabályok és hétköznapi gyakorlat A felelôs vállalatirányítási rendszer nem csak egy üzleti vállalkozás versenyképessége szempontjából létfontosságú, de ugyanolyan alapvetô jelentôséggel bír egy nemzetgazdaság versenyképessége számára is REGISZTRÁCIÓ FEKETE GYÖRGYI PKF Könyvvizsgáló és Üzleti tanácsadó Kft. A corporate governance gyakorlata Magyarországon Rules & Regulations: Vonatkozó EU direktívák T zsdei cégek Kis- és középvállalkozások A magyarországi szabályozási környezet A pénzügyi vezetést érint legfontosabb kérdések Gazdasági társaságokról szóló törvény és a számviteli törvény Tulajdonosi jogok és kötelezettségek Cégvezetés: jogok és kötelezettségek Esettanulmány Kérdések és válaszok

3 ERIK VERMEULEN Philips International angol nyelv el adás tolmácsolást igény esetén biztosítunk Miként alakítja a Corporate Governance a társaságok stratégiáját és viselkedését nemzetközi kitekintés A piaci szereplôk Nyilvános vagy zártkör Családi tulajdonú cégek Projektek Stratégiai szövetségek M ködési mechanizmusok Ex Ante Ex Post EBÉDSZÜNET DR SZECSKAY ANDRÁS Szecskay Ügyvédi iroda A felelôs társaságirányítás jogi követelményei Nyilvános társaságokkal szembeni társaságirányítási követelmények A részvényesek jogai, a közgy lések el készítésére és lebonyolítására vonatkozó követelmények Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyel bizottság hatásköre, összetétele, tagok függetlensége, összeférhetetlensége, értékelése, díjazása, kockázatkezelés elvei és gyakorlata, bels -küls kontrollok, bels koordináció, bizottságok Átláthatóság és nyilvánosságra hozatal követelménye Zártkör társaságokra vonatkozó felelôs társaságirányítási követelmények Mikor és kinek a számára fontos zártkör társaságok esetén a felel s társaságirányítás követelményeinek megfelel vállalatirányítási struktúra kialakítása? A Társaság tulajdonosainak és vezetô tisztségviselôinek felelôsségi térképe: Tartósan hátrányos üzletpolitika folytatásának jogi értelmezése és szankciói Felel s társasági gazdálkodás követelménye, hanyag vállalatvezetés jogi értelmezése és szankciói DR BUDAI JUDIT Szecskay Ügyvédi iroda A vállalatvezetés felelôssége a tisztességtelen versenyjogi illetve kereskedelmi gyakorlat kialakulásáért Mit kell tudni a vállalatvezetésnek a versenyjogról? A kartelltilalom és a mentesülés lehet ségei, engedékenységi politika Er fölénnyel való visszaélés Fúziókontroll vállalatfelvásárláskor kiköthet versenykorlátozások Szankciók enyhítésének vagy elkerülésének lehet ségei Miért szükséges a reklámközlések, termékismertetôk szigorú belsô kontrolljának kialakítása? A tisztességtelen verseny, üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma A fogyasztók védelmének felügyeleti és szankciórendszere Lehetséges intézkedések és szankciók közvetlenül a legfelsô vállalatvezetôkkel szemben Rajtaütés/dawn raid lehetséges esetei Kérdések és válaszok KÁVÉSZÜNET moderátor: Hans Breitschaft tanácsadó és a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara Corporate Governance bizottságának képviselôje

4 Compliance Management október 19. Minden, amit a hazai és nemzetközi Compliance vezetési gyakorlatról a biztosítási szektorban tudni kell A compliance a pénzügyi szolgáltatók és ügyfeleik biztonságának záloga. A fórum nemzetközi tapasztalatokat is bemutatva segít a piaci résztvevôknek a szabályrendszer értelmezésében. Egyúttal hatékony eljárásokat ismertet, és a szabályozó részére is kritikai értékelést ad, gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg. A program hangsúlyozottan interaktív szándékai szerint, lehetôvé teszi minden résztvevô számára, hogy gyakorlati tapasztalatának hangot adjon REGISZTRÁCIÓ DR MIRJAM BAKKER AEGON N.V angol nyelv el adás tolmácsolást igény esetén biztosítunk Globális kitekintés egy nemzetközi biztosító társaság gyakorlata A Compliance funkció megszervezése A nemzetközi pénzügyi válság adta új feladatok Az ellen rzött biztosító társasági m ködés elvei A kockázat kezelés leghatékonyabb módszerei A legjobb gyakorlat alkalmazhatósága Esettanulmány és m hely-beszélgetés Kérdések és válaszok DR GÁTI GYÖRGY AEGON Magyarország A Compliance aktuális kérdései Magyarországon és a közép-európai térségben Napjaink legizgalmasabb Compliance kérdései Piaci trendek az EU-ban magyarországi kihatások Ügyfélkezelés, gondosság, termék-átláthatóság Esettanulmány A Compliance mint hozzáadott érték a biztosítási ágazatban Érték alapú Compliance irányítás Legújabb fejlemények A compliance m ködése: Bels szabályozók: kötelez és szabadon választott Küls szabályozók Esettanulmány, avagy meg lehet-e felelni a hatósági jogértelmezésnek? DR TAKÁTS PÉTER Polip Insurance Esettanulmány a biztosítási alkuszi gyakorlatból A biztosításközvetítés alapvetô Compliance-kérdései Szakmai képzettség, jó hírnév A szakmai tévedések, m hibák okozta károk pénzügyi fedezete Szabályozási elôzmények EU-Irányelv a biztosításközvetítésrôl (IMD) Kérd jelek az IMD magyarországi bevezetésének gyakorlati megvalósításáról Több, mint 500 biztosítási közvetít Magyarországon? Mennyiség és min ség a vállalati integritás és a szolgáltatási színvonal összefüggésében Kérdések és válaszok a Pénzügyminisztérium szakértôjének részvételével A Compliance színvonalának emelése kihívás a felügyeleti szervek és a biztosítási ágazat minden szereplôje számára EBÉDSZÜNET DR FREYTAG ANDRÁS Cardif Biztosító Compliance a gyakorlatban egy speciális tevékenység biztosítónál Problémák és megoldások egy specialista biztosítónál Új diszciplína szület ben

5 Compliance Management október 30. Compliance a bankszektorban napjaink legéget bb kérdései Compliance, azaz egy új funkció megjelenése és térnyerése a nemzetközi üzleti világban. Üzleti etika, pénzmosás- és terrorizmus elleni küzdelem, fogyasztó- és piacvédelem egy csomagban. A Compliance menedzsment workshop banki napja, a résztvevôk aktív közrem ködésével is, arra a kérdésre keresi a választ, hogy mitôl függ és miként ôrizhetô meg egy bank, egy pénzügyi vállalkozás jó hírneve REGISZTRÁCIÓ DR. SZEGEDY KRISZTINA BNP Paribas Üzleti magatartási szabályok Nemzetközi elvárások a korrekt üzleti magatartás iránt A jogi háttér elemzése A Compliance szerepe és státusza az üzleti etikai kérdések kezelésében Tanácsadás, beszámolók, jelentések Nyilvántartások, értékelések, kontrollok Az üzleti etika fôbb kérdései Általános elvárások és korlátozások, összeférhetetlenség Személyes üzletelés, bizalmas adatok kezelése, kínai falak Esettanulmány Egy uniós (nem magyar) központú, az EU-ban és harmadik országokban fiókokkal és leánypénzintézetekkel rendelkez hitelintézet gyakorlata alapján DR. FÓTI KÁROLY White & Case A Compliance szerepe a termékjóváhagyás folyamatában Pénzügyi és befektetési termékek lakossági ügyfeleknek Az ügyfél érdeke A piac integritása A tisztességes termék Kockázat-elemzés Származékos termékek MIFID kategóriák belföldi és nemzetközi viszonylatban Megfelel ségi kérdések az ügyfél termékismeretével összefüggésben Esettanulmány Egy, az USA-ban székhellyel és az EU-ban és harmadik országokban fiókokkal és leánypénzintézetekkel rendelkez hitelintézet gyakorlata alapján EBÉDSZÜNET DR CSABA JÓZSEF K&H Bank A független Compliance funkció egy nemzetközi pénzintézetnél A funkció helye a szervezetben, együttm ködés az üzleti és más szakterületekkel A Compliance felségterületei (AML/CTF; Üzleti etika & Csalás megel zés; Adatvédelem; Piac- és befektet védelem) Kapcsolattartás és kommunikáció a felügyeleti szervekkel Módszertan és rendszerek Üzleti szabályozás Kockázat-kezelési módok Monitoring és sz rés A képzés jelent sége Esettanulmány DR HEGED S ANDRÁS fôosztályvezetô, PSZÁF A Felügyelet szakmai törekvései a banki compliance tevékenyég erôsítése, a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás hatékony visszaszorítása és megelôzése terén Compliance feladatok a PSZÁF ajánlások tükrében A Felügyelet törekvései a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás hatékony visszaszorítása és megel zése terén A Felügyelet törekvései a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések visszaszorítására és megel zésére Vizsgálati tapasztalatok Az el relépés f bb területei: szemlélet változás a jogi környezet fejlesztése az összehangolt fellépés er sítése Konkrét esetek, általános tapasztalatok a nap elôadóinak részvételével Kérdések és válaszok Az oktatás helyszíne a Nemzetközi Bankárképzô Központ. Érdeklôdés esetén, kérjük, töltse ki a mellékelt jelentkezési lapot!

6 EL ADÓK DR MIRJAM NICOLINE BAKKER az AEGON N.V globális Compliance területének vezet je HANS BREITSCHAFT corporate governance szakért, tanácsadó DR BUDAI JUDIT ügyvéd, a Szecskay Ügyvédi Iroda üzlettársa DR CSABA JÓZSEF a K&H Bank Compliance területének vezet je FEKETE GYÖRGYI könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó, a PKF magyarországi vezet je DR FÓTI KÁROLY ügyvéd, a White & Case üzlettársa DR FREYTAG ANDRÁS a Cardif Biztosító vezet jogtanácsosa DR GÁTI GYÖRGY az AEGON magyarországi és közép-kelet-európai vezet jogtanácsosa, régiós Compliance vezet DR HEGED S ANDRÁS f osztályvezet, a PSZÁF képvisel je DR SZECSKAY ANDRÁS ügyvéd, a Szecskay Ügyvédi Iroda vezet je, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja DR SZEGEDY KRISZTINA a BNP Paribas területi Compliance és jogi vezet je, választottbíró a Pénz- és T kepiaci Állandó Választottbíróságon DR TAKÁTS PÉTER a Polip Insurance ügyvezet igazgatója, c. egyetemi tanár, az ICC Hungary Financial Services and Insurance szakbizottságának elnöke ERIK P.M. VERMEULEN A Tilburgi Egyetem jogi és pénzügyi szabályozási tanszékének professzora, a Philips International Compliance és Jogi Osztályának elnök-helyettese A Pénzügyminisztérium szakértôje A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) képviselôje NEMZETKÖZI BANKÁRKÉPZÔ KÖZPONT ZRT Budapest, Tárogató út Nyilvántartási szám: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0083

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés 2015. március 31. Tartalom Bevezetés 1 1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 2 2. A hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2014. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat bemutatása...4 3. Vállalatirányítás...5

Részletesebben

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés 2014. március 29. Tartalom Bevezetés 1 1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 2 2. A hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2012. június 30-án végződő üzleti évre A jelentés közzétételére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen NYILATKOZAT A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értékt zsde Részvénytársaság által közzétett Felel s Társaságirányítási Ajánlások alapján A Csepel Holding Nyrt. (a Társaság )

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

A KPMG Magyarországon

A KPMG Magyarországon A KPMG Magyarországon 2 A KPMG Magyarországon A KPMG Magyarországon A KPMG 1989 óta Magyarország egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. A magyarországi KPMG 650 munkatársat foglalkoztat

Részletesebben

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat)

Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat) 44 HITELINTÉZETI SZEMLE FRANKÓNÉ ALPÁR ANDREA Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat) A jelen cikk a felelõs vállalatirányítás jegybankokra vonatkozó irodalmát és három jegybank, a Bank of England,

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

Ellenõrzési oktatási programok

Ellenõrzési oktatási programok Ellenõrzési oktatási programok HÍRLEVÉL 2010. õsz A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete kiemelt feladatának tekinti a szakma hazai fejlõdésének elõsegítését, ezért az ETK zrt-vel közösen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai Vizsgálati módszerek, a vállalatirányítás vizsgálati tapasztalatai, a kapcsolódó felügyeleti elvárások Major Antal főosztályvezető

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

Vállalati Jogász Fórum 2014. május 13-14., Budapest

Vállalati Jogász Fórum 2014. május 13-14., Budapest 1 Vállalati Jogász Fórum 2014. május 13-14., Budapest 1. nap, 2014. május 13. kedd 8:30 Regisztráció 8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről A nap elnöke: dr. Rusz Mária, Ethics and Compliance Manager,

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben