Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl"

Átírás

1 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen alapul. A cél olyan helyi partnerség kialakítása a paktum keretében, amely a közvélemény folyamatos tájékoztatása mellett hajtja végre a célok elérése érdekében szükséges feladatokat. Segítségével a humánerıforrás fejlesztés céljait összhangba hozza a térség gazdaságfejlesztésének elképzeléseivel. A paktum a térség foglalkoztatáspolitikában érintett szereplıinek összefogása, abból a célból, hogy: megismerjék a térség foglalkoztatási helyzetét, a munkanélküliség okait, összehangolják a térség szereplıinek gazdasági és humánerıforrás fejlesztési céljait, összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében, a hátrányos helyzető és a munkaerıpiacról kiszorult rétegek integrációját segítsék, foglalkoztatást elısegítı és képzési programokat tervezzenek és valósítsanak meg. A paktum keretében lehetıség van a helyi érdekek folyamatos egyeztetésére, a konkrét projektötletek felszínre hozására, a kezdeményezések támogatására. A foglalkoztatási paktum egy nyitott együttmőködési, partnerségi forma, szervezeti keret a térségi szereplık összefogására. A gyakorlatban bármelyik szervezet folyamatosan csatlakozhat a helyi partnerséghez, amennyiben annak céljaival egyetért. A partnereknek nem kell anyagi hozzájárulást nyújtani, csak együtt kell mőködni a szervezettel. Együttmőködı partnerek: Vállalkozások, közhasznú szervezetek, alapítványok, egyesületek, oktatási központok, önkormányzatok stb.. Összesen 79 db 2009-ben, 2010-ben 5-5 szervezet csatlakozott a paktumhoz így a partnerek száma: 89 db 1

2 2008. év rendezvényei szeptember 10. Irányító csoport ülés szeptember 17. Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum bemutatása Szőcs Erikának, az akkori szociális és munkaügyi miniszternek szeptember 30. Sajtótájékoztató október 1. Képzési Kiállítás és Állásbörze október 2. Pályaválasztási Fórum a hiányszakmákról (résztvevık: 60 fı) október Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató Nyitott mőhelyek program október Munka és rehabilitáció címő konferencia (résztvevık száma: 249 fı) november 25. Mi a pálya 2008-as rendezvénysorozat zárkonferenciája (résztvevık száma: 80 fı) november 26. Munkáltatói fórum A projekt zárása után az elsı rendezvény a szeptember 10-én megrendezésre kerülı Irányító Csoport ülés volt. A ülés során a jelenlévıket Hornyák István tájékoztatta arról, hogy az OFA kiirt egy pályázatot a minısített foglalkoztatási paktumok mőködésének támogatására. A kiírásra a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ nyújtotta be pályázatát, melyet az OFA kedvezıen bírált el. Az új program februárjában indult szeptember 17-én Szőcs Erika az akkori szociális és munkaügyi miniszter Pécsre látogatott, és kifejezett kérése volt, hogy megismerhesse a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási paktum tevékenységét, céljait. A rendezvényen a DDRMK fıigazgató asszonya, Dr. Brebán Valéria tájékoztatta a miniszter asszonyt és a jelenlévıket a Dél-dunántúli Régió foglalkoztatási helyzetérıl, és bemutatta Pécs város munkaerıpiacát. Ezt követıen került bemutatásra a Pécsi Kistérség Foglalkoztatási paktuma, valamint a régió 5 foglakoztatási paktumának bemutatása. Az eseményt sajtótájékoztató zárta szeptember 30-án Hornyák István több sajtótájékoztatón vett részt annak érdekében, hogy minél többen tudjanak a DDRMK szervezésében október 1- jén megrendezésre kerülı Képzési Kiállítás és Állásbörzérıl. A programmal több helyi sajtó is foglalkozott a rendezvényt megelızı napon, többek közt a Pécs TV, a Pécs Rádió és a Pannon Rádió is október 1-jén került megrendezésre a Képzési Kiállítás és Állásbörze, melyen a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum több partnere is részt vett. Az együttmőködési megállapodást aláírók között voltak olyanok, akik állásajánlattal várták az érdeklıdıket, de volt olyan is, aki képzési lehetıséggel. A munkáltatók által bejelentett mintegy 1000 állásajánlat után 2000 álláskeresı érdeklıdött, többkevesebb sikerrel. Visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy mind a munkáltatók, mind az álláskeresık nagyobbik része elégedett volt a szervezéssel, a képzı intézmények is nagy érdeklıdésrıl számoltak be. A rendezvény külön figyelmet 2

3 fordított a megváltozott munkaképességő ügyfelekre, akik több állás és munkakör után érdeklıdhettek október 2-án tartottunk Pályaválasztási fórumot a hiányszakmákról. Célcsoportként elsısorban az alapfokú intézmények képviselıi, pályaválasztási felelıseit tekintettük, akiknek lehetıséget biztosítottunk a jelenlévı szakemberekkel való eszmecserére, valamint megismerkedhettek a DDRMK új kiadványával, amely a hiányszakmákat mutatja be. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a Hauniba tervezett üzemlátogatásokra a tervezettnél sokkal több iskolai csoportot sikerült beszerveznünk. A rendezvényen mintegy fı vett részt. A hagyományoknak megfelelıen október én is a Szivárvány Gyermekház adott otthont a Pályaválasztási Kiállításnak és Szakbemutatónak. A helyszín közelében található az 500-as Angster József Szakképzı Iskola tanmőhelye, amely a két napon keresztül nyitott mőhelyként fogadta az érdeklıdı fiatalokat. A Szivárvány gyermekházban megforduló 2500 látogató képet kaphatott a kiállító iskolák tevékenységérıl, szóróanyagok, személyes beszélgetés, valamint szakmabemutatók segítségével, amelyet divatbemutatók, helyben elkészített finom falatok tettek színesebbé. Külön teremben mutatkozott be a DDRMK, a különbözı tájékoztató anyagok mellett lehetıség volt szakmaismertetı filmek megtekintésére, valamint számítógépes pályaválasztást segítı önismereti kérdıívek kitöltésére is. Ez a szolgáltatásunk a szülık tekintetében is igen népszerőnek bizonyult. A harkányi Thermal Hotelben egy három napos nemzetközi konferenciára került sor án. Az elsı nap témája a foglalkoztatási rehabilitáció ösztönzési rendszerének változási irányainak, valamint a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatási helyzete kutatásnak bemutatása volt. A konferencia második napjának témája a foglalkozás-egészségügy helye és szerepe; a munkába helyezés, szakmai képzés, szakmai gyakorlat, valamint külföldi példák bemutatása volt. Továbbá ismertették a TÁMOP a projektet. Harmadik nap a mentori segítségnyújtás jelentısége került megvitatásra, továbbá az intézményrendszer változásai a minısítési rendszer átalakítása érdekében november 25-én a pályaválasztási rendezvénysorozat zárásaként került megrendezésre a Pályaválasztási konferencia, összegezték a rendezvények eseményeit, tapasztalatait. Jelen voltak az iskolák képviselıi, a kamara képviselıje. A mentortanári program alakulásáról, tapasztalatairól beszámolót tartottak. A rendezvényen résztvevık becsült száma: Képzési kiállítás és állásbörze Sportcsarnok: Pályaválasztási kiállítás Szivárvány Gyermekház: Pályaválasztási fórum a hiányszakmákról: 2000 fı 2500 fı 60 fı Üzemlátogatás-sorozat (Hauni Hungária Kft, Komló Lakics kft): 300 fı Tanmőhely látogatás Angster József Szakképzı Iskola.: 200 fı Nyitott mőhelyek: 80 fı Összesen: 5140 fı 3

4 2008. november 26-ra munkáltatói fórumot hirdettünk. Különbözı elıadók tájékoztatták a jelenlévıket a foglalkoztatáspolitika aktuális kérdéseirıl, a térség munkaerı-piaci helyzetének alakulásáról, valamint az EKF és a Pólus Programok aktuális feladatairól. Bemutatásra került a Baranya Megyei Vállalkozói Központ tevékenysége. Továbbá ismertették a munkaügyi központ támogatási szolgáltatási rendszerét az egészségkárosodott személyek foglalkoztatásának elısegítéséért. Ezt követıen a fórum résztvevıi feltehették kérdéseiket. A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Irányítócsoport ülésen döntötte el szeptemberében, hogy pályázatot nyújtanak be az OFA felé a paktum folytatásának finanszírozásához. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázata nyert, így február 1-jétıl folytatódott a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Iroda tevékenysége. Ennek következtében márciusig biztosított a projekt pénzügyi fenntarthatósága év rendezvényei Idıpont Esemény Résztvevık Indikátor február 26. Munkáltatói fórum 60 fı 1. konferencia (Válságkezelı fórum) március Workshop 26 fı 1. workshop április 9. Workshop (Mit kell tudni a 41 fı 2. workshop közfoglalkoztatásról) április 16. Workshop (Civil fórum) 43 fı 3. workshop április 29 Irányítócsoport ülés 15 fı 1. Ics ülés június 2. Lehetıségek Napja 80 fı Közös rendezvény szeptember 7. Felnıttképzési Kiállítás 830 fı Közös rendezvény október Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató 2500 fı Közös rendezvény október 13. Irányítócsoport ülés 10 fı 2. Ics ülés október 14. Pályaválasztási fórum a fogyatékkal élı fiataloknak október, Nyitott mőhely - üzemlátogatás a november HAUNI Hungária Kft-be november december 8. (13 iskola, 7 alkalommal) Sajátos nevelési igényő fiatalok pályaválasztási esélyei konferencia (Rehab. Konferencia) 39 fı 4. workshop 150 fı 1. nyitott mőhely sorozat 150 fı 2. konferencia Irányítócsoport ülés 16 fı 3. Ics ülés 4

5 Válságkezelı vállalkozói fórum február február 26-án válságkezelı vállalkozói fórumot tartottunk. A fórumra az összes partnerünk meghívást kapott, és ahogy azt a jelenlévık magas száma is igazolja, az érdeklıdés nagy volt. A rendezvény célja az volt, hogy ismertessük partnereinkkel azokat a pályázati lehetıségeket, amelyek a válság hatásainak csökkentését szolgálják. A vállalkozói fórum nagy érdeklıdésnek örvendett, hiszen több mint 70 fı vett részt rajta, a sikert pedig a Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltségére beérkezı számos pályázati anyag is igazolja. Workshop március 31. Megrendeztük az elsı workshopot egy munkaebéd keretében, amire a Pécsi kistérség önkormányzatai, a családsegítı központ vezetıje, továbbá a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ néhány dolgozója volt hivatalos. A fı téma az volt, hogy a leghátrányosabb helyzető rétegeket milyen módszerekkel lehetne bevonni a munka világába, mi a szerepe a szociális irodáknak, családsegítı központoknak és a munkaügyi kirendeltségeknek. Továbbá téma volt, hogy mi módon lehet foglalkoztatni az embereket a közcélú munkákban, és ez milyen elınyökkel jár számukra. Workshop április 9. A április 9-én megrendezésre kerülı mőhelymunka megbeszélés fı témája a közfoglakoztatás, az ORSZI minısítési rendszerének változása és a megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztató munkáltatók pályázati lehetıségeinek ismertetése volt. A támogatási rendszer átalakulása miatt minden önkormányzatnak közfoglalkoztatási tervet kellett készítenie. Hornyák István elmondta, az alacsony végzettségő munkavállalóknak (4, illetve 8 általános iskolai osztállyal nem rendelkezıknek) képzésen kell részt venniük, és csak ennek elvégzése esetén jogosultak a támogatásra. Elıadásából kiderült az is, hogy közcélú munkavégzésre bárki vehet fel munkavállalót, akinek van együttmőködési megállapodása az önkormányzattal, ebben az esetben a RÁT-ban részesülı munkavállaló után a munkáltatónak nem keletkezik fizetési kötelezettsége. További újdonságként került bevezetésre az is, hogy a munkaalkalmasság vizsgálatot végzı orvosok köre kibıvül mindazokra, akiknek ÁNTSZ engedélye van. Dr. Benkovics László a rokkantsági járulékhoz kapcsolódó jogszabály átalakulásáról tájékoztatta a jelenlévıket: csak az részesülhet rokkantsági járulékban, aki oly mértékő egészségkárosodást szenvedett, hogy a képzettségének megfelelı munkát nem tudja elvégezni, tehát elveszti a szakmai munkaképességét. A megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztató munkáltatók pályázati lehetıségeirıl is szó esett, köztük a TÁMOP intézkedésrıl, amely célcsoportja a rehabilitációs járadékban részesülı személyek köre. Civil fórum április 16. A fórumra civil szervezetek kaptak meghívót. A fórumon a jelenlévık olyan témákat vitatták meg, mint például: hogyan lehet visszavezetni a tartósan munkanélkülieket a munka világába, ebben a folyamatban milyen szerep hárul a civil szervezetekre, a roma szervezetekre és a kisebbségi önkormányzatokra. A résztvevık megismerhették a közfoglalkoztatási tervek értékelésének tapasztalatait, illetve az Út a munkához programot. Szó esett a közhasznú munkáról, a támogatás alapjáról, a támogatás mértékérıl, a támogatási kérelem benyújtásának határidejérıl. Fórumbeszélgetés alakult ki arról, hogy a munkáltatók nem tartják elég hosszú idınek azt a 6 hónapot, amely alatt 5

6 támogatás mellett foglalkoztathatnak egy munkavállalót, illetve a civil szervezetek foglalkozást elısegítı tevékenységérıl alakult ki párbeszéd. Irányító csoport ülés április április 29-én került sor az elsı Irányítócsoport ülésre, mely Orfőn került megrendezésre. Az ülésen számos témát vitattak meg a jelenlévık, köztük a foglalkoztatás aktuális kérdéseit, a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum munkaszervezetének elmúlt 1 éves munkáját; a partnerség bıvítését, hiszen az Irányító csoport tagjai döntöttek a csatlakozási szándékukat már korábban bejelentı szervezetek felvételérıl. Szabó Péter prezentációt tartott az EKF program beruházásairól, kitért arra is, hogy az EKF programmal párhuzamosan egy másik program is indul, mely az EKF által nem lefedett területeket érinti. A rendezvény zárásaként Dr. Brebán Valéria a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ fıigazgató asszonya átadta a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum soros elnökséget Füziné Kajdy Zitának, a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének. Lehetıségek Napja június 2. A rendezvényen olyan civil szervezetek mutatkoztak be a hátrányos helyzető, alacsony iskolai végzettségő álláskeresık számára, akik jelenleg, vagy a közeljövıben munkaerı-piaci programokat valósítanak meg. A rendezvény célja az volt, hogy a naprakész információhoz juttatás eszközével összehozza a civil szféra szereplıit és az álláskeresıket, az álláskeresık megismerhessék a civil szervezetek által kínált lehetıségeket (képzéseket és munkaerı-piaci programokat). A célcsoport toborzásában segítséget nyújtottak a DDRMK kirendeltségei és az Esztergár Lajos Családsegítı Szolgálat egységei. A jelenlévık segítséget kérhettek önéletrajzuk, motivációs levelük megírásában, megtudhatták milyen szolgáltatásokkal segíti álláskeresésüket a Job Klub, és hogy kinél tudnak jelentkezni egy-egy induló csoportba. Felnıttképzési Kiállítás szeptember 7. A rendezvény célja azon munkanélküliek képzése, átképzése, akik a gazdasági válság miatt, szeptember 1-tıl elveszítették munkahelyüket. A kiállítást délelıtt 9 órától 13, 30 ig tartott, végig igen nagy érdeklıdés kísérte. 830 résztvevı jelent meg, akiket dr. Brebán Valéria Fıigazgató Asszony köszöntött, illetve általános tájékoztatóban részesültek a képzési kiállítással kapcsolatban. 10 felnıttképzı intézmény összesen 26 szakmát, adó tanfolyamot kínált az érdeklıdık számára. Megelégedéssel nyilatkoztak a résztvevık számáról, a kínált képzések iránt megnyilvánuló, nagyfokú érdeklıdésrıl. A legkeresettebb képzések a CNC forgácsoló, pincér, nehézgépkezelı, szakács, szociális gondozó, valamint a számítástechnikai szoftverüzemeltetı képzések voltak. A megye vidéki kirendeltségeirıl is érkeztek kollégák, akik a területükhöz tartozó ügyfelek számára nyújtottak információkat. Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató október Október 9-10-én Mi a pálya? elnevezéső pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót tartunk. A kiállítás célja tájékoztatni az általános iskolák és középfokú iskolák végzıseit abban, hogy milyen lehetıségeik vannak Baranya megyében, illetve a régióban hol folytathatják tanulmányaikat. A kiállítás kiemelt célja, hogy az általános iskolai tanulók minél több szakmával megismerkedjenek. Ezen oknál fogva a kiállítás szakmabemutató is volt egyben, számos szakma mőködését és elıállított termékeit nézhettek meg az érdeklıdık megfogható 6

7 közelségbıl. A kiállítás péntekre és szombatra esett, hogy a szülıknek is lehetıségük legyen a tájékozódásra. A kiállítás alatt elégedettségi kérdıívekkel igyekeztünk minél több tapasztalatot szerezni a megjelentek igényeirıl. Irányító csoport ülés október 13. Az Irányítócsoport ülésen Hornyák István tájékoztatta a megjelenteket a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum aktuális rendezvényeirıl (Pályaválasztási fórum a fogyatékkal élı fiatalok pályaválasztási lehetıségeirıl, Nyitott mőhely rendezvénysorozat), azok látogatottságáról, sikereirıl. Végül dr. Kaiser László, a Déldunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. igazgatója beszélt a Lehetıségek napja címmel megvalósított projektrıl. Pályaválasztási fórum a fogyatékkal élı fiatalok pályaválasztási lehetıségeirıl október 14. A fórum a fogyatékkal élı fiatalok pályaválasztási lehetıségeirıl, esélyeirıl szól kerekasztal-beszélgetés formájában. Hiteles elıadók számoltak be arról, hogy maguk hogyan tudtak vakként, siketként elhelyezkedni, majd ezt követıen beszélgetés alakult ki. Több elıadóval képviseltette magát a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, valamint a Vakok és Gyengénlátók Baranyai Megyei Egyesülete is. Nyitott mőhely sorozat, üzemlátogatás a HAUNI Hungária Kft-be október, november A Nyitott mőhely sorozat keretén belül üzemlátogatást szerveztünk a HAUNI Hungária Kft-be, szeptember hónapban megtörtént a buszfoglalás, az egyeztetés a kistérség kb. 40 általános iskolájával, valamint a gyárral. 13 iskolával sikerült összeegyeztetni az üzemlátogatást, melynek keretében kb. 150 tanuló jut el majd a Hauni üzembe, hogy megismerkedhessen a fémipari szakmákkal szakszerő tájékoztatás segítségével. Sajátos nevelési igényő (fogyatékossággal élı) fiatalok pályaválasztási esélyei konferencia november A Sajátos nevelési igényő (fogyatékossággal élı) fiatalok pályaválasztási esélyei címő VI. nemzetközi konferencia szervezésében segédkeztünk, ami november án került megrendezésre. A konferencia témái: kitekintés az Európai Unióba; a pályaválasztás hazai gyakorlatai. Irányítócsoport ülés december 8. Az Irányítócsoport ülésen Füziné Kajdy Zita, az Irányító Csoport elnöke beszámolt a évben tervezett kistérségi fejlesztés foglalkoztatási hatásairól. Milassin Erika, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség és Szoláltató Központja igazgatója tájékoztatót tartott a DDRMK pályaválasztási rendezvénysorozatáról. Szıke Attiláné, a MIOK a hátrányos helyzető emberekért Alapítvány elnöke ismertette az Együtt a fényre tranzitfoglalkoztatási programot. Bognár Szilvia elıadást tartott az EKF aktuális programjairól, beruházásairól. Végül Vincze Györgyné, DDRMK rehabilitációs szakreferense tartott tájékoztatót a rehabilitációs hozzájárulás 2010-es változásairól. 7

8 2010. év rendezvényei: Eredményindikátor Tárgyidıszak elıtti kumulált érték Tárgyidıszakban bekövetkezett változás Tárgyidıszak végén kumulált érték Együttmőködésbe bevont partnerek száma 74 db 5 db 79 db Workshopok 20 db 4 db 24 db Konferencia 6 db 2 db 8db Sajtótájékoztató 11 db 3 db 14 db Workshopon résztvevık (fı) 504 fı 149 fı 653 fı Konferenciákon résztvevık (fı) 629 fı 150 fı 779 fı Honlapot látogatók száma 8323 fı 1274 fı 9597 fı Kidolgozott projektötletek 22 db 10 db 32 db Információt igénylık száma 1500 fı 250 fı 1750 fı Kooperáció javulása (egyeztetések, értekezletek) 37 db 12 db 49 db Létrejövı új munkahelyek fı 353 fı A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum alapítói és a késıbbi csatlakozó partnerei arra vállaltak kötelezettséget, hogy foglalkoztatási partnerséget alakítanak ki és a helyi térségi foglalkoztatási helyzet javításában aktívan részt vállalnak. Az együttmőködés célja, hogy a partnerségben résztvevık foglalkoztatás-fejlesztı projektjeik sikerre vitelének segítségével hozzájáruljanak a pécsi kistérség munkaerı-piaci helyzetének és életminıségének javításához. Ennek érdekében a paktum lehetıvé teszi a tagok egymásnak nyújtott szolgáltatásainak széles körő elérését, illetve bizonyos szolgáltatásokat maga is nyújt a számukra. A foglalkoztatási paktum alapvetı célja olyan hosszabb távú együttmőködés kialakítása a partnerek között, amelynek révén a munkanélküliség csökken, és a foglalkoztatási szint nı a térségben. A 2010-es év során elıször a helyzetelemzés kistérségi adataiból levonható következtetéseket győjtöttük össze, amelybıl egy-egy kistérség problémáit összefoglaló probléma-, igénylistát hoztunk létre. A kistérségi munkaerı-piaci, foglalkoztatási és egyéb adatokat tartalmazó problémalistát megvitattuk a helyi munkaerı-piaci szereplık képviselıivel (átlagosan havi munkáltatót kerestünk fel személyesen). A 2010-es évi munkánkat az alábbi részekre tagoltuk: Kistérségi problémák bemutatása (a helyzetelemzések alapján) Elsı szakasz: a problémalista kiegészítése, kitörési pontok meghatározása Második szakasz: fejlesztési projektek és a paktumszolgáltatások tisztázása, azaz mit szolgáltasson a paktum a tagok számára, illetve mivel támogassák a tagok a paktum mőködését. 8

9 A pécsi kistérség problémáit a helyzetelemzés adatai alapján, valamint az egyes kistérségekben megtartott problémafeltáró megbeszélések adataiból feltárt összefüggések alapján győjtöttük össze. A problémákat a következı szempontok szerint csoportosítottuk: Munkaerı-piaci kereslet Munkaerı-piaci kínálat (foglalkoztatottság) Pályázatok Ezen csoportosítás alapján a Paktum számos munkáltató munkaerıigényét felmérte, majd a továbbította a munkaügyi központ felé. Bizonyos esetekben, amikor igény volt rá, a paktum munkatársai javasolták a bértámogatás lehetıségét is a feltételeknek megfelelı álláskeresık támogatására. A 2010-es évben a legnagyobb hangsúlyt a pályázatfigyelésre, pályázati felhívások közvetítésére, valamint a megírásban való aktív részvételre fektettük. Számos kidolgozott projektötlet közül szinte mindegyik beadásra került, az elbírálás folyamatos. A gazdasági élet szereplıinek (forprofit, non-profit szféra) segítettük a pályázatok elkészítését, kidolgozását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, FSZH és az ESZA által kiírt pályázati típusokban: TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP Civil 2010 Pécs NCA Mőködési Pályázat NCA Megjelenést Elısegítı Pályázat NCA Kampány Támogatás GOP GOP Vállalkozó Válási Támogatás OFA Vállalkozásfejlesztés/2010. DDOP MPA Munkahelymegırzı Pályázat MPA Munkahelyteremtı Pályázat KEOP /A Közbeszerzési Pályázat A munkáltatókkal való megbeszélést követıen került sor a pályázati ötletek kidolgozására, majd a határidıre, történı benyújtására. A pályázati anyagok kidolgozását az adott projektben érintett konzorciumi partner vagy partnerek végezték el. Minden projekt esetében meghatározták a projekt gazdáját is, amely konzorciumi tag, illetve szervezet a pályázat megvalósítása során felel az egyes támogatási szerzıdésben foglaltak végrehajtásáért. Az elmúlt év során egyik fı célunk az volt, hogy biztosítsuk a foglalkoztatási rendszer helyi szereplıinek bevonását, a irányítócsoport tagjainak és a paktum partnereinek aktív együttmőködésével. Elkezdtük beépíteni a paktum együttmőködésben érdekelt szervezetek fejlesztési projektterveit a kistérségi foglalkoztatási stratégiába. 9

10 A Foglalkoztatási Paktumok Magyarországon és ezen belül a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum is képesek arra, hogy a helyi szintő szereplık, szektorokon átívelı együttmőködésének megteremtésével, erıforrások mobilizálásával, szakmai, és forrás- koordinációval, szolgáltatások nyújtásával sikerre vigyék a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési elképzeléseket térségükben. Ezen tevékenységeikkel hozzájárulnak Magyarország makrogazdasági célkitőzéseinek megvalósításához, melyek az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) szerint: a foglalkoztatás bıvítése, és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése (versenyképesség, tıkevonzó képesség erısítése), versenyképesség, és a foglalkoztatás bıvítése, az emberi erıforrás minıségének javítása jelenti. A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum a helyi foglalkoztatási stratégiájában megfogalmazott célok elérését a helyi erıforrások mozgósításán túl az ágazati, és regionális operatív programok, valamint egyéb hazai források sikeres lehívásával és hatékony felhasználásával szeretné elérni az elkövetkezendı években. Kitörési pontok, stratégiai célterületek A munkáltatókkal való együttmőködés során, az alábbi kitörési pontokat azonosítottuk a 2010-es évben: a) Helyben történı foglalkoztatás növelése, gazdasági beruházások támogatása b) Mobilitás, közlekedési hátrányok leküzdése c) Rugalmas foglalkoztatási keretek kialakítása d) Képzések révén a gazdaságilag aktív népesség arányának növelése e) Pályázati forrásbevonás növelése A fenti fejlesztési lehetıségeket áttekintve az aktuális, adott igényre szóló pályázati lehetıségekkel segítettük. Célunk a csatlakozott partnereinket mindinkább együttmőködésre motiválni. A konzorciumok az alábbi célterületek határozták meg: 1. Helyben történı foglalkoztatás erısítése, konkrét, foglalkoztatást növelı bértámogatással, helyi beruházások támogatására benyújtott pályázatokkal 2. Rugalmas foglalkoztatási formákat támogató pályázatok 3. Szakképzés, felnıttképzés fejlesztése 4. Pályázati aktivitás, illetve sikeresség növelése 5. Paktum szervezet szolgáltatásainak igénybe vétele A helyben történı foglalkoztatás növelése és a beruházások támogatása a végsı cél a munkáltatók számára is. Ezen kitörési pontok fontosságát igazolja a paktum felé támasztott nagyfokú igény a pályázatok megírásában való segédkezésre. A munkáltatók érdeke is a helyi gazdaság, illetve a helyi beruházások erısítése. Olyan összetett feladat ez, amely a hagyományos vállalkozásélénkítésen, a befektetetési lehetıségek közvetítésén túl a helyi sajátságokra épülı új megoldásokat karol fel. Szakképzés, felnıttképzés fejlesztése A gazdaságilag inaktívak magas számarányából fakadóan a térség foglalkoztatási helyzetképének javulása jelentıs mértékben függ ezen réteg munkához jutásától, aminek leghatékonyabb eszköze a gazdaság által értékelt szakmai tudás, amit szakmai képzés/továbbképzés révén szerezhet meg. 10

11 Pályázati aktivitás, sikeresség növelése A paktumban lévı kistérségek pályázati forráslehívó képességének javítása a régió fejlıdésének egyik legfontosabb feltétele, mivel a pályázati támogatások meghatározó jelentıségő forrásokat jelentenek a fentebb felsorolt valamennyi stratégiai célterület fejlesztéséhez. Ezen célterület kapcsán célul tőzztük ki a kistérségekben mőködı vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek pályázati aktivitásának növelését, a különbözı szereplık közötti pályázati együttmőködés elmélyítését. A Paktum szervezet támogató szolgáltatásai A paktum-együttmőködés alapelve szerint a paktum tagjai egymástól és a Paktum Irodától szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve maguk is felajánlhatnak saját szolgáltatásokat a paktum tagok számára. A Paktum menedzsmentje vállalta, hogy segítséget nyújt a tagok által felajánlott szolgáltatások kommunikációjában. A menedzsment szervezet a kommunikáció mellett segítséget kíván nyújtani a stratégiában szereplı fejlesztési projekttervek megvalósítását szolgáló pályázatok elkészítéséhez, illetve elıkészítésében, valamint újabb fejlesztési projektek generálásához. Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató október A hagyományoknak megfelelıen október án is a Szivárvány Gyermekház adott otthont a Pályaválasztási Kiállításnak és Szakbemutatónak. A helyszín közelében található az 500-as Angster József Szakképzı Iskola tanmőhelye, amely a két napon keresztül nyitott mőhelyként fogadta az érdeklıdı fiatalokat. A kiállításon 35 középiskola mutatkozott be. A Szivárvány gyermekházban megforduló látogatók képet kaphattak a kiállító iskolák tevékenységérıl, szóróanyagok, személyes beszélgetés, valamint szakmabemutatók segítségével, amelyet divatbemutatók, helyben elkészített finom falatok tettek színesebbé. Külön teremben mutatkozott be a DDRMK, a különbözı tájékoztató anyagok mellett lehetıség volt szakmaismertetı filmek megtekintésére, valamint számítógépes pályaválasztást segítı önismereti kérdıívek kitöltésére is. Ez a szolgáltatás a szülık tekintetében is igen népszerőnek bizonyult. A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum aktívan vett részt a pályaválasztási kiállítás szervezésében (iskolákkal való egyeztetésben) és lebonyolításában is. Irányítócsoport ülés, október 29. Október hónapban irányítócsoport ülést tartottunk, melyben dr. Fodor Imréné, a Pécsi Regionális Képzı Központ igazgatója egy prezentáció keretén belül ismertette a Pécsi Regionális Képzı Központ mőködését, munkáját, jelenlegi helyzetét. A PRKK feladatkörébe tartozik az elsı szakképesítés megszerzésének elısegítése, az 50 év felettiek képzése, foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére szolgáló képzések, valamint az alacsony iskolai végzettségőek felzárkóztató képzése. Sokszor munkaadók, egyének megrendelésére végeznek képzéseket. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Pécsi Regionális Képzı Központban csak munkaerı-piaci szempontból keresett szakmák képzése folyik! Másik jellemzıje még az oktatási központnak a regionalitás sok képzés nem a bázis központban mőködik, hanem a hallgatóhoz viszik (költséghatékonyság miatt is fontos), így növelhetı a felnıttképzéshez való hozzáférés esélye. Ahhoz, hogy az intézmény képzései és szolgáltatásai naprakészek, és az igényeknek, az európai egyenértékkel mért minıségnek megfelelıek legyenek, folyamatos kapcsolattal rendelkezik a képzı központ a munkáltatókkal, kormányzati szervekkel, munkaerı- 11

12 piaci szervezetekkel, területi szervekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. A régió összes kamarájával való kapcsolat nagyon lényeges, a leghangsúlyosabb a vállalkozásokkal és munkáltatókkal való együttmőködés, ami lehetıvé teszi a munkaerı-piaci igények naprakész követését. Hornyák István ismertette a paktum munkáját ban kezdték el kidolgozni a paktumot, 2007 tavaszán elkészült a pécsi kistérség foglalkoztatási és képzési stratégiája ez volt a paktum megalakulásának 2 alapdokumentuma, 2008 április 30-án 69 szervezet írta alá a paktum alapító dokumentumát. A ROP-os idıszak nagyon mozgalmas volt, a támogatásban nem részesülı partnerekbıl alakult az irányítócsoport. A 2008-as évben nem volt finanszírozva a paktum, szők keretek között mozgott, a munkaügyi központ rendezvényeibe kapcsolódott be tıl az OFA finanszírozásával folytatódott a paktum, több workshopot rendeztünk (válságkezelés, civil fórum, mit kell tudni a közfoglalkoztatásról), lehetıségek napja (a forrásközponttal közösen) ben az üzemlátogatás rendezvénysorozatot a paktum iroda önállóan szervezte és bonyolította le ben a paktum a munkaügyi központ alá került szolgáltatásvásárlással. Ebben az évben havi rendszerességgel hírlevél készül, valamint folyamatos pályázatfigyelés történik. A pályaválasztási rendezvénysorozatban ismét aktívan vett részt a paktum. Folyamatos az elszámolás a VÁTI és az OFA felé. Az idei évben egy kiadvány is készült a megvalósított projektekbıl. A paktumtagoknak a paktum iroda segítségével sikerült pályázatokat nyerniük, valamint a partnerség minden évben 5-el bıvül. Szó esett még a paktum eddigi munkájáról, céljairól, a jövıbeni finanszírozhatóságáról. Az irányítócsoport ülés döntése alapján a 2011-es évre nézve új célokat kell meghatározni, melyben az irányítócsoport aktív részt vállal, illetve a paktum többi tagja is bevonásra kerül. Az irányítócsoport ülésen 19 tag vett részt. Nyitott mőhely sorozat, üzemlátogatás a HAUNI Hungária Kft-be október, november A program célja az általános iskolás diákok segítése a pályaválasztásukkal kapcsolatban. Ezeknek a fiataloknak nincs szükségük egy újabb szórólapra, prospektusra, hanem sokkal inkább arra van szükségük, hogy a saját szemükkel lássák, mit is jelent szakembernek lenni. A Nyitott mőhely sorozat keretén belül a HAUNI Hungária Kft. lehetıséget biztosít a diákoknak és a szüleiknek, hogy megismerjék, hogy egy mai modern gépipari üzem, hogy néz ki belülrıl, milyen környezetben és pontosan milyen munkát végeznek az ott dolgozók. A Hauni Kft.- ben egyedi gépgyártás folyik, ami a fizikai munka mellett szellemi aktivitást is jelent, hiszen pl. a gépi forgácsolónak a gép kezelése mellett egyszerőbb CNCprogramokat is meg kell tudnia írni, a lakatosoknak pedig össze kell tudnia szerelni komplexebb gépeket is. Van lehetıség a szakmai továbbfejlıdésre, az üzemben van pl. olyan konstruktır mérnök, aki forgácsolóként kezdte pályafutását. Ma Magyarországon egyre többen választják a gimnáziumot és a felsıoktatást, míg egyre növekvıbb probléma a szakemberhiány, égetı szükség van a jól képzett szakemberek utánpótlására, a termelı üzemekben hiányoznak a jól képzett szakmunkások. Fontos figyelembe vennünk a kereslet-kínálat viszonyát, mivel egy hiányszakmával gyakran többet lehet keresni, mint egy népszerő, ám a munkaerıpiacon kevésbé keresett diplomával. 12

13 A Nyitott mőhely rendezvénysorozatunk ezt az informálatlanságból, tudatlanságból támadt őrt kívánja betölteni a pályaválasztó általános iskolások körében segítséget nyújtva a diákoknak, a hiányszakmák felé orientálni ıket, hogy jövıbeni elhelyezkedésük a munkaerıpiacon biztosabb, sikeresebb legyen. A Nyitott mőhely sorozat keretén belül üzemlátogatást szerveztünk a HAUNI Hungária Kft-be, szeptember hónapban megtörtént a buszfoglalás, az egyeztetés a kistérség több általános iskolájával, valamint a gyárral. 5 iskolával sikerült összeegyeztetni az üzemlátogatást, melynek keretében kb. 150 tanuló jutott el a Hauni üzembe, hogy megismerkedhessen a fémipari hiányszakmákkal szakszerő tájékoztatás segítségével. Foglalkoztatási fórum, november 25. November hónapban foglalkoztatási fórumot tartottunk, melynek keretén belül Ruzsa Csaba, a Pécs2010 Menedzsmentközpont igazgatója beszélt az ebben az évben lezajlott pécsi változásokról (befektetésekrıl, új építményekrıl), valamint arról, hogy ez hogyan hatott már eddig a turizmusra, valamint arról, hogy az EKF-nek várhatóan milyen hatása lehet az elkövetkezendı évek pécsi turizmusára. Dr. Fodor Imréné bemutatta a Pécsi Regionális Képzı Központ felépítését, mőködését. Gasz Zoltán bemutatta a Pétáv Kft. múltját, munkakörét, elért eredményeit, terveit a jövıre. Janovics László igazgató úr egyéb elfoglaltsága miatt Hornyák István (a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum volt projektmenedzsere) ismertette a évben a munkaügyi központokban várható változásokat, átalakulást. Mindezek mellett a paktumiroda munkatársai folyamatosan ellátják a következı feladatokat: Pénzügyi, szakmai beszámolók készítése az OFA felé. Utánkövetés jelentések elkészítése (VÁTI, OFA). Köztes helyet foglalunk el a munkáltatók és a DDRMK (álláskeresık) közt. Új álláslehetıségek felkutatása, kapcsolattartói munkaerıigények felmérése esetleges álláslehetıségek nyilvántartásba vetetése. Havi rendszerességgel hírlevél formájában tájékoztatjuk a partnereinket a jogszabályváltozásokról, új elıírásokról (adó, munkaügyi) pályázati kiírásokról, (Európai Uniós és hazai kiírásokról egyaránt), munkaerı-piaci helyzetképrıl, kimutatásokról. A honlapunkat folyamatosan frissítjük az aktuális rendezvényekkel. Tervek a jövıre A es évben a paktum irányítócsoportja az alábbi területeket kívánja fejleszteni, erısíteni: paktum szolgáltatásainak bıvítése a paktum kommunikációja (belsı, külsı) a paktum marketingje ismertebbé váljon szélesebb körben is a paktum ügyrendjének felülvizsgálata, aktualizálása az iskolákkal, képzı szervekkel való szorosabb együttmőködés új ötletek, akciótervek kidolgozása forrásszerzı képesség növelése projektgenerálás 13

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 07-7/82-7/2008 TÁRGY: PÉCSI KISTÉRSÉG FOGLALKOZ- TATÁSI PAKTUMA MELLÉKLET: 4 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: NÉPJÓLÉTI

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ügyrendje. Preambulum

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ügyrendje. Preambulum Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Ügyrendje Preambulum A Baranya Megyei Munkaügyi Központ, a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulás, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A szerkesztı jegyzete

A szerkesztı jegyzete A szerkesztı jegyzete Íme utolsó hírlevelünk és egyben a PALADIN Projekt búcsúztatója. Küldetésünk beteljesítésének érzésével zárjuk a projektet, mivel az összes kitőzött célunkat elértük. Azzal a reménnyel

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl

E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl Idıpont: 2011. január 25. Helyszín: Jelen voltak: FİMTERV Makadám Mérnökklub Körtárgyalója mellékelt jelenléti

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben