Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 IT kommunikáció Szerző: Lázár Imre Lektor:

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban az információs technológia formáit, a társadalomra, a szervezeti kommunikációra és a szervezeti életre gyakorolt hatását ismerhetjük meg. Vizsgáljuk az IT szerepét a technológia és a szervezeti struktúrák, döntési folyamatok összefüggésrendszerében. Összevetjük a modernista és a posztmodern szervezetelméleti keretek technológia képét. Áttekintjük az üzleti információs technológia fejlődését és funkcióváltozásait. Vizsgáljuk az e-üzleti folyamatokat, az E-piaci kommunikáció formáit és eszközeit.

3 Tartalom Bevezető Az IT definíciói Az IT története és távlatai Az IT szervezeti hatása A szervezeti IT értelmezése a PEST, a STEER és a 4T elemzés révén Az információs technológia és a társadalom Információ, technológia és a szervezetek Az információs technológia és a technológiai szervezettipológiák Technológia és a szervezeti jellemzők Jay Galbraith Technológia és az információfeldolgozás A szervezet információfeldolgozó modelljének összetevői Az információfeldolgozás funkciói Szervezetek és kommunikációtípusok Az informatikai stratégia Zuboff modellje A belső hálózatok,

4 Tartalom II. Az IT alapú új technológia hatása a szervezetekre A szervezeti kommunikáció IT alapú eszközei és jellemzői a technológia elterjedésének idejében A számítógép alkalmazása az üzleti életben Az IT rendszerszervezés és adatkezelés kulcsfogalmai A szervezeti informatika korszakai DP éra 1950-től MIS éra - Vezetői információs rendszerek 1970-től SIS éra - Komplex és stratégiai információs rendszerek 1990-től A vezetői döntéstámogatás szintjei A 4.éra? AZ IT/IS rendszer helye az adaptív szervezeti stratégiában BPR (üzleti újratervezés) az IS/IT stratégia mentén Szervezeti intranet Alkalmazás szolgáltatás E-business E-kereskedelem Extranet és Internet, - E-PR, honlap és ügyfélkapcsolat kezelés

5 Tartalom III. Az e-business : lehetőségek, kihívások és kényszerek E-piaci kommunikáció Hálózati szervezetek, termelési rendszerek és az IT kommunikáció

6 Bevezető Az IT a szervezetek egészét átjáró információs technológia, mely arra is alkalmat ad, hogy a technológiával kapcsolatos koncepciók tükrében jellemezzük a szervezeteket. Az elektronikus kommunikáció forradalma a szervezetek belső és külső kommunikációját, információ tároló és kezelő gyakorlatát, struktúráját és üzleti folyamatait is átalakította. Az alkalmazottak szervezeten belüli kommunikációja, a vezetés és munkaszervezés is megváltozott az IT alkalmazása nyomán, a papír nélküli irodai gyakorlat részaránya az irodai munkában megnőtt, átalakult a HR tevékenység egy része, és a PR és a marketing, az arculatalakító tevékenység. Az IT fejlődése a technikai eszközök és a képzés miatt folyamatos befektetést igényel. Az IT fejlesztés nem korlátozódik az eszközök beszerzésére, fontos azok illesztése a már létező kommunikációs csatornákkal. Az információs technológia téri-idői előnye, a virtuális konferenciák nyeresége ugyanakkor nem teszi szükségtelenné a közvetlen kommunikáción alapuló csoportmunkát.

7 Az IT definíciói Az IT a digitális adatrögzítésre, tárolásra, felidézésre, megjelenítésére, feldolgozására és átvitelére és egyén információs szolgáltatásokra alkalmas módszereket és technikákat foglalja magában, érinti az információk rendszerezésének, hatékony feltérképezésének, megosztásának és használatba vételének gyakorlatát. Az információkezelés fejlődésének a könyvnyomtatáshoz hasonlítható negyedik korszaka. Az IT fogalomkörébe soroljuk a számítógép alapú információs rendszerek kutatását, tervezését, fejlesztését, alkalmazását, fenntartását és menedzsmentjét. A z IT fogalmát gyakran használják a számítógépek illetve számítógépes hálózatok, a digitális távközlés, a televíziós és telefonos rendszerek megnevezésére. Az IT, az information technology fogalma a Harvard Business Review egyik 1958 cikkében Leavitt and Whisler megfogalmazásában jelenik meg először a nyilvánosságban, akik szerint az új technológiának még nincs egyetlen elfogadott neve. Mi információs technológiának fogjuk azt hívni A szerzők jóslataikban nagy hangsúlyt fektettek az információs technológia szervezeti struktúrájára gyakorolt társadalmi hatásokra.

8 Az IT története és távlatai A számítógép fejlesztésének és gazdasági alkalmazásának korszakai ahogy egy szakdolgozó hallgató látja Az Internet fejlődése, metaforái és térképei, és művészete képekben Az IT mindennapos alkalmazásainak története Az IT alkalmazása és fejlődése tanártársaink szemével Az információs technológia és az információs társadalom

9 Az IT szervezeti hatása A szervezetekben érvényesülő természeti, társadalmi, technológiai és tudásvilágbeli meghatározók egymásra is körfolyamat jellegű hatást gyakorolva teremtenek kontextust a szervezeti kommunikáció számára. A szervezeti kommunikáció kontextusa Technológiai ( szervezeti IT, technológiai médiumok, Szervezeti kultúra és tudás (tudásbázisok, szervezet kommunikációs logisztikája) üzleti intelligencia (BI), vezetői döntéstámogatás, Társadalmi hatás (Az információiparban Természeti ( a szervezeti, üzleti tevékenység dolgozók arányának növekedése) természeti kihatásának hiogh tech vizsgálata, cost-risk/benefit optimalizálása, természeti korlátok csökkentése

10 A szervezeti IT értelmezése a PEST, a STEER és a 4T elemzés révén PEST Politikai, Ekonómiai. Szociális, Technológiai STEER Szociális, Technológiai, Ekonómiai Ekológiai, Regulációs 4T Természeti, Társadalmi Technológiai. Tudás Társadalmi dimenzió Globalizáció, helyi reorganizáció, Növekvő munkanélküliség, adaptív, dinamikus,átalakuló munkaerőpiac Csökkenő képzetlen /növekvő informatikai foglalkoztatás, szélesebb információs hozzáférés, Technológiai (e-literate) demokratizmus Korfa átmenet- life long e- learning idem idem Technológiai Az IT fejlesztés érinti a menedzsment munkáját, beépül a termelési folyamatba, a termelés folyamatába és termékbe, a marketing és értékesítés és a piac rendszerébe idem idem a. Politika b. Reguláció c. Tudás Politikai a szervezet belső hatalmi viszonyait befolyásolja, a kontrollt erősíti, a feed-back javul, az információ ellenőrzött hozzáférése javítja a döntéshozatalt és kommunikálását, az szervezeti IT segíti a szervezeti policy (pl. CSR, egészségkommunikáció) fejlesztését. Reguláció a struktúra összehangolása, a koordináció és kontroll és formalizáció révén. Adatfeldolgozó rendszerek, döntéstámogató rendszerek és vállalatirányítási információs és stratégiai információs rendszerek révén. Tudás BI (üzleti intelligencia) Az IT alapú vezetői döntéstámogatás (MIS- EIS - DSS, GDSS ( az üzleti (mesterséges) intelligencia átalakítja a leadership, és a szervezeti kultúra gyakorlatát., az informatikai fejlődés valóságalkotó hatása átalakítja a fogyasztói kultúrát is Ökonómia IS/IT információs rendszer alapú szervezeti stratégia Idem O Természet O Ökológia IT alapú cost-risk/benefit elemzés, IT alapú CSR program A szervezeti aktivitás természeti korlátait, kihatásait felmérő, kiegyensúlyozó hatás

11 ad. társadalmi dimenzió a foglalkoztatási szerkezetváltozás arányai

12 Az információs technológia és a társadalom A modernista lineáris technológiaszemlélet a technológia fejlődését a tudományos alapkutatás, az alkalmazott kutatások, a fejlesztés, a termelés, a piaci értékesítés egymásra következő szakaszai mentén értelmezi. A technológia szocio-kulturális konstrukcióját illető posztmodern figyelem a technológia létrehozásának szimbolikus interpretív feltárása felé fordul, melyben a kulturális normák, társadalmi összefüggések, és a hatalom tudásra és tervezésre, termelésre kifejtett hatása kerül a középpontba, ahol a technológia is része a diskurzusnak és ahol a társadalom objektumain, tárgyain keresztül építi önmagát Az új technológia egyben lehetőséget nyújthat a társadalomirányítás, a termelési folyamat alján vagy perifériáján létezők és dolgozók számára, hogy az alávetettségnek és a kontrollnak ellenálljanak, (hamis vagy túl részletes, sajátosan értelmezett adatok szolgáltatása az egészségügyben, vagy az adórendszerben stb,) kivonva magukat a kontroll alól a nem cselekvés eszköze révén (nem szolgáltat adatot), vagy érzelmileg ellenállás révén Másfelől viszont a technológiai fejlesztés mindig a fokozódó kontroll lehetőségét hordozza magában, ahogy azt Carey már a telegráf példáján is demonstrálta. Lyotard szerint az IT alapú új technológia áthangolja a társadalom és a szervezetek alapértékeit és a hatékonyságot helyezi előtérbe, a tudás hasznossága és piaci értéke megelőzi annak igazságtartalmát, és a korlátlan hozzáférés miatt a tudás bővítéséből adódó előnyök helyébe a tudás újraszervezésének képessége, a Lyotard-i értelemben vett képzelőerő lesz előnyteremtő.

13 Információ, technológia és a szervezetek A technológiák alkalmazásával kapcsolatos szervezettudományi kutatások vizsgálják az adott technológia és a szervezeti struktúrák és folyamatok közötti kölcsönhatásokat. Egyes szervezeti tevékenységi formákra jellemző lehet a sajátos információs technológiák alkalmazása, mely egyben a szervezeti kommunikációt is adott keretek közé helyezi. (Média, egészségügyi intézmények, szervezeti kultúrája, ipari biztonsági rendszerek, bűnüldözés stb). Más kutatások egyben felhívják a figyelmet arra is, hogy az IT technológia az alkalmazottak, illetve a kliens ellenőrzését is biztosítják. Az IT lehetővé teszi a szervezeti folyamatok automatizmusainak kialakítását, és információs ellenőrzését, másfelől segítheti a szervezet decentralizálását, a szervezeti rugalmasság fokozását, információmegosztást, együttműködést, és az eredményesebb kommunikációt, fokozhatja az intellektuális kapacitást bevonását, de javíthatja a munkafolyamat monitorozását, és annak bármelyik fázisát hozzáférhetővé teheti az ellenőrzés, minőségbiztosítás számára. Az IT nem várt zavarai visszaüthetnek, mint minden más alkalmazott technológia esetében. A rosszul alkalmazott IT ronthatja az alkalmazottak közérzetét, a hagyományos munkakészségek elérvénytelenedhetnek, elidegenedést, és elhidegülést is okozhat. A közvetlen emberi kommunikációs és a virtuális kommunikáció közötti. arányeltolódás a közösségélményt, a szervezeti kötődést befolyásolhatja, másfelől. elősegítheti a decentralizációt.

14 Az információs technológia és a technológiai szervezettipológiák A modernista szervezetelméletekben a technológia és a szervezetek tipológiájára nagy hangsúlyt fektetnek, mely modellek érintik az információs technológia és a szervezeti struktúrák közötti összefüggéseket is. Woodward tipológiája Thompson tipológiája Perrow tipológiája Galbraith modellje A posztmodern elméletek újraértelmezik a technológia szociális konstrukcióját és a társadalom technológiai konstrukcióját. Zuboff modellje A technológia szociális konstrukciója és a társadalom technológiai konstrukciója Az információs technológia és a társadalomszervezet A virtuális szervezet Az új technológiák jellemzői A posztmodern és az új információs technológia

15 Technológia és a szervezeti jellemzők Woodward Technológia típusok Kisléptékű egyedi termelés Nagyléptékű tömegtermelés Folyamatalapú szekvenciális termelés Társuló szervezeti jellemzők Decentralizált döntési rendszer Centralizált, bürökratikus döntési rendszer Decentralizált döntési struktúrák Thompson Sorbakapcsolt, futószalag termelés Közvetítői technológia Intenzív technológia Sztenderdizált, szekvenciális kölcsönösen függő lineáris folyamat Tranzakciókat közvetítő sztenderdizált folyamatok Gépek és tudás nem-sztenderdizált alkalmazása Perrow Rutin technológia Alacsony feladatvariabilitás-magas - feladat elemezhetőség Mesterségalapú technológia Mérnöki technológia Nem rutin technológiák Alacsony feladatvariabilitás-alacsony feladatelemezhetőség Magas feladatvariabilitás- magas elemezhetőség Magas feladatvariabiltás- alacsony elemezhetőség in Jaffee D. (2001) Organization Theory Tension and Change McGraw Hill pp.187

16 Jay Galbraith Technológia és az információfeldolgozás Jay Galbraith szerint az IT, illetve az információfeldolgozás fejlődését és szervezeti alkalmazását a szervezetek komplexitása, a bizonytalanság és az interdepedencia részek kölcsönös függőségének nyomása is serkentette Galbraith szerint a szervezeti struktúrát a kommunikáció iránti szükséglet mértéke és jellege határozza meg. A szervezetek információfeldolgozó hálózatként foghatók fel, a információfeldolgozás révén kezelik a bizonytalanságot. A bizonytalanság forrása lehet a belső egységek interdependenciája és kötődhet külső, környezeti tényezőkhöz. Ezek a tényezők együtt növelik a szervezeti kommunikáció mennyíségét és intenzitását, mely végül a szervezet struktúrájának átalakításához is vezethet. Woodward szerint a struktúra és a teljesítmény között a technológia (az IT is!) közvetítő tényező, Galbraith ezt kiegészíti a kommunikáció mediatív szerepével, és szerinte a technológia és a szervezeti struktúra között a kommunikáció a közvetítő.

17 A szervezet információfeldolgozó modelljének összetevői Nadler és Tushman, 1989

18 Az információfeldolgozás funkciói Nadler és Tushman (1988) szerint az információfeldolgozás szolgálja az információ gyors továbbítását az erőfeszítések koordinálását segítő információcserét a változások kikényszerítette alkalmazkodást szolgáló információcserét A szervezetek információfeldolgozásában az un összerendelés (alignment) során az architektúrák, eszközök, a működések rendszerét és a szabványok rendszerét illeszteni kell az emberi tényezőkkel. Struktúra: az egységek struktúrája, feladatok és felelősségi körök allokációja a szervezeten belüli csoportokhoz és egyénekhez, és e rendszer olyan kialakítása, amely biztosítja hatékony kommunikációt és az erőfeszítések integrációját. Koordináció és kontroll: kölcsönös igazodás/alkalmazkodás, a közvetlen felügyelet szabványosítás (a munkafolyamat, a végeredmény (output) és a készségek szabványosítása) Formalizáció: munkafolyamatok alapján, szabályok alkalmazásával munkaköri formalizáció Technológia (formális információrendszerek). Koordinációs mechanizmus (Tushman és Nadler 1978).

19 Szervezetek és kommunikációtípusok Szervezet tervezési stratégiák az információkezelés függvényében Az információ és kommunikációs terhelés csökkentése Galbraith, Jay R. p. 49 ff. (1977), Organization Design, Addison-Wesley Környezetmenedzsment A változó környezethez való alkalmazkodás helyett a vállalat maga alakítja környezetét. Az üzletmenet lassítása, a teljesítmény szűkítése. Független feladatkörök elhatárolása. Az adott egység önállóan rendelkezik (információ-) forrásai fölött. A szervezeti információfeldolgozási kapacitás növelése Oldalirányú viszonylatok létesítése. A döntési szubszidiaritás rendszerének kialakítása, döntési jogkör delegálása a munkafolyamathoz. Vertikális információs rendszerek fejlesztése. Az információáramlás adott specifikus feladatokhoz, feladategyüttesekhez igazodik az alkalmazott üzleti logikát követve, és nem hierarchikus utakat jár be. A mátrix elv alkalmazása.

20 Az informatikai stratégia Informatikai stratégia felépítése (projekt indítás alapja) Bevezetés Informatikai helyzetértékelés (jelenlegi helyzet, igények, SWOT analízis) Stratégiai informatikai célkitűzések (információrendszer, szakmai szervezet) Informatikai rendszer elemei (funkcionális megoldások) Informatikai szervezet Stratégiai célok időbeli megvalósítása, ütemezés Az informatikai rendszer kialakításának alapelvei, technológiája és szervezési kérdései

21 Zuboff modellje Az információs technológia, a munka és a szervezetek között összefüggéseket Zuboff az alábbi alternatív értelmezésekben veti össze Szervezeti dimenzió Koncepció és a tudás terjesztése A tekintélyhez való viszony A koordináció módszerei Shoshana Zuboff (1984) In the Age of the Smart Machine New York Basic Books. Pozitív vízió Az új technológia új készségeket és tudást igényel, az új technológiát alkalmazó dolgozók kritikusabbak, új képességek, jelentések, és lehetőségek járják át a szervezetet. A szervezeti magatartást a nagyobb együttműködés és kölcsönös felelősség-vállalás irányába mozdítja az új technológia, a menedzserek és a munkások a funkcionális, vertikális, hierarchikus elkülönültségből kitörnek, és új szerepeket alakítanak ki, melyeke elmossák a határokat a tekintélyviszonyokat illetően és döntési helyzetekben. Az IT az információ csere,megosztás és együttműködés innovatív forrásává válik. A széles hozzáférés az információhoz biztosítja a kollektív felelősség, a kölcsönös tulajdonosi élményt és a csoportszintű problémamegoldást. Negatív vízió Az intelligencia a gépbe van zárva, a dolgozók passzívak, és függőek, nem gyakorolnak kritikát. A dolgozó elidegenedik a kétkezi, közvetlen mesterségbeli tudástól, Apáthia, elidegenedés, és jelentésvesztés jellemzi a dolgozót. A menedzserek a technológiát legitimitásuk, megerősítésére, újratermelésére használják. Hierarchikus falak húzódnak a z IT technológiát alkalmazni tudók és azok között akik erre nem képesek. Az új technológia a dolgozók ellenőrzésére és monitorozására szolgál, a menedzsment automa-tikus, a távellenőrzés, és adminisztráció eszközévé tesz az IT-t, a bizalmatlanság légköre járja át a szervezetet és a dolgozók az ellenállás új formáit alakítják ki

22 Az IIR-ek hatása A prognózis a szervezeti struktúrára: A jelen helyzet Whistler prognózisa Hatások a döntéshozatalra - az adminisztratív munkakörben dolgozók létszámának csökkenése, - a hierarchikus szintek számának csökkenése, - szervezeti egység stabilizálódása, - új szervezeti egységek megjelenése, - fokozódó centralizáció, - új típusú szakmai hierarchia megjelenése. - a széttagolt döntési folyamatok integrációja, - a döntéshozatal racionalizációja, - a döntéshozatal rugalmatlanná válása. Az IIR-ek bevezetésével a számítógépes munkaállomások száma nőtt, így nem csökkent, hanem nőtt az adminisztrációban dolgozók száma. - A groupware rendszerek elvben a hierarchia felszámolására hivatottak, azonban a régi szemléletet ez nem küzdötte le; a hierarchikus szintek száma ettől nem csökkent. Valóban növekedett az általános képzettségi szint, hiszen a rendszert mind az alkalmazottak, mind a vezetők használják, amihez informatikai ismeretekre szükség van. Hatások a munkakörök tartalmára: Hatások a szervezeti teljesítményre: - az alsóbb szinteken a munkakörök tartalmának szűkülése és rutinná válása, - a személyközi kommunikáció fokozódása, - a képzettségi szint növekedése. - a munkaráfordítás csökken, - az output minősége javul, - megbízhatóbb adatok keletkeznek, - gyorsabb reagálási képesség alakul ki az újabb piaci kihívásokra. - Igaz, hogy nőtt a kommunikáció mértéke, de elsősorban annak köszönhető ez, hogy a telefonbeszélgetéseket mindinkább felváltják az elektronikus levelezések, és az elektronikus hirdetőtábla.

23 Az IT alapú új technológia hatása a szervezetekre Az IT által a hozzáadott érték nő a termelési folyamatban, és a folyamatos fejlesztésben, javul a termék és a szolgáltatás minősége. A sztenderd procedúrák és rutinok IT alapú automatizálása biztosítja a minőséget az egyik oldalon, míg a másik oldalon az odaszánt minőségi intellektuális munka ölt testet az elemzésben, a döntéshozásban, az újraprogramozásban, és a feedback szabályozásban, mindez a szellemi munka súlyának megnövekedését jelenti a munkafolyamatban. Castells szerint az IT alkalmazása növeli az autonóm, képzett munkások iránti szükségletet, aki uralják a megfelelő gyártási folyamatsorokat. A képzett, és az IT révén hatékony munkát végző szakemberek a komplex folyamatok kezelésére képesek, így a komplexitás egyszerűsítésére már nincs szükség. Így a bürokratizált, formalizált utasításos munkavégzéstől az innovatív, kreatív problémamegoldó, és felelős munkavégzés felé tolódik a munkakultúra és a szervezeti kommunikáció. A bizonytalanságkezelés kényszerének gyakoribbá válása szükségessé teszi a merev, formális proceduráknak az IT alapú rugalmasabb folyamatokkal való felváltásával, mely szükségessé a munkások megfelelő képzését.

24 Az IT groupware jellegű, különböző munkacsoportok információ- és folyamatmegosztáson alapuló működése a nemlineáris interaktív, kölcsönös függőségen alapuló gyakorlatot teszi szükségessé. Az IT alapú munkafolyamat lehetővé teszi a paradox helyzetek kezelését, és a szervezetek képesek lesznek - a folyamat közben - a megfelelő IT alapú szimuláció, feedback és fejlettebb becslési, előrejelzési technikák alapján eredményes alkalmazkodásra. Mindez a szervezeti kommunikációban is a hierarchikus, direktív kommunikációs utak helyett az integrált, probléma alapú, csoportban végzett együttes elemző, döntéshozó irányba viszi a folyamatot az IT adta technikai lehetőségek medrében. Az IT mint karrier forrás és cél Joe Wood előadása (angol) Az IT forradalom- gazdasági aspektusai (Baranyi Dávid)

25 A szervezeti kommunikáció IT alapú eszközei és jellemzői a technológia elterjedésének idejében Az IT alapú szervezeti kommunikációt elektronikus illetve e-kommunikációnak is nevezik. A hagyományos szervezeti kommunikáció elemei: a hagyományos médiumok, feljegyzések, brossúrák, telefonos és személyközi kontaktust felváltja az kapcsolat az üzleti világban, és ugyanez mondható a cégarculatot megjelenítő évkönyvekről, kiadványokról és brossúrákról, illetve a szervezet tagjainak készült információs anyagokról, melyet felváltott az Internet és az intranet. Az IT alkalmazásának feltételei a kilencvenes évek végén az adott szervezeti jellemzők mentén alakultak: a szervezet kora, mérete, a szervezeti kultúra 1. Fiatalabb, nagyobb, és fejlettebb technológiával rendelkező cégek korábban alkalmazták az új technológiai fejlesztéseket. 2 A fokozott kommunikációból,és információáramlásból adódó nyereségek, szervezeti arculat, (el)ismertség, profit vélelme segítette az átállást. A média szubsztitúciós hipotézis (Atkin et al., 1998) szerint az IT vel helyettesíthető, alátámasztó gyakorlatot végzők előbb ruháznak be ilyen eszközökre. 3. A vevők, a versenytársak, és beszállítók, partnerek számára megjelenített én-kép és arculat megjelenítésének feladata szociális nyomást teremt az IT és az e-kommunikáció alkalmazásában. 4. Damsgaard and Scheepers szerint a technológiai fejlesztés sikerének záloga ha az alkalmazottak azt örömmel, fogadják, megfelelő képzés, és visszajelentés biztosított, és a techno-. lógia felhasználóbarát, könnyen hozzáférhető, a kollégák által is ismert és használt, és.. láthatóan hatékony.

26 Szervezeti kommunikáció és IT Krajcsák Zoltán Információmenedzsment oktatási segédanyag Budapest, 2009.

27 Információs munkakörök Információs munkás, tudásmunkás (knowledge worker) Informatikai vezető (CIO) felelős az informatikus munkatársak munkájáért, felügyeli az információ feldolgozó folyamatok koordinálását és irányítását, a karbantartást, fejlesztést, működtetést,kontrollinggal való együttműködést és a kapcsolattartást a felhasználókkal és a vállalatvezetéssel. Fejlesztő munkatársak A fejlesztés célja, hogy a szervezettel szemben támasztott új üzleti kihívásokra lehetséges megoldásokat, a meglévő rendszerek szükséges átalakításának tervét kínálja a vállalat számára. Fejlesztő/elemző munkakörök Rendszerszervező munkakör: - adatigények felmérése, adatáramlási folyamatok tervezése, rendszer működési folyamatainak szervezése, outputok figyelése, jelentések készítése, az adattárolás módjának tervezése és kivitelezése, felhasználói kézikönyvek és utasítások elkészítése. Specializált rendszerfejlesztői munkakörök: adatigények felmérése,adatáramlási folyamatok tervezése, a rendszer működési folyamatainak szervezése, outputok figyelése, jelentések készítése, az adattárolás módjának tervezése és kivitelezése, felhasználói kézikönyvek és utasítások elkészítése. Ügyfélkapcsolatra: hardvergyártókkal, szoftverfejlesztők, külső szolgáltatókkal való üzleti kapcsolat megteremtésére. Koordinációs felelős: Újrafelhasználható elemeket tervező szakértők: Minősítő szakemberek: Erőforrásokért felelős mérnökök: Folyamatszervezők: Rendszerintegrátorok

28 A számítógép alkalmazása az üzleti életben Adatbázisok : BI, ERP, tárolás, információkezelés Információanalízis: nyilvántartó, könyvelési szoftver Üzleti belső kommunikáció: hálózati kommunikáció Külső kommunikáció (partnerek, versenytársak, fogyasztók) B2A, B2B, B2C, C2C e-business, e-commerce , nyilvántartó, könyvelő programok Információprezentáció DTP, szövegszerkesztő CAD számítógépes tervező programok CAM számítógép vezérelt termelés : robotika, folyamatirányítás A termékbe épített számítástechnika: háztartási gépek, GPS, android mobiltelefon, tab, személygépkocsi computerizációja stb

29 Az IT rendszerszervezés és adatkezelés kulcsfogalmai Rendszerintegráció (system integration): Rendszerkomponensek olyan összekapcsolása, mely az egyes rendszerelemek (hardver, szoftver) eredeti funkcionális és technikai jellemzőiket egyesíti minden részletre kiterjedően, egy új, együttműködő rendszerré. A rendszerintegráció értelmezése széles határok között mozog, hiszen a hálózatok, a hardver, a különböző operációs rendszerek, valamint az alkalmazások nemkülönben az adatok, adatstruktúrák-integrálásáról is beszélhetünk, nem csak horizontális, hanem vertikális irányban is. A rendszer alkotó elemei: hálózatok, aktív és passzív elemek, hardver eszközök, dobozos szoftver termékek, testre szabott alkalmazások, szolgáltatások integrálását. BI (Business intelligence, magyarul Üzleti Intelligencia): ez egy üzletvezetési szakkifejezés, ami alatt azon alkalmazások és technológiák összességét értik, amelyek lehetővé teszik egy vállalat működésére vonatkozó adatok és információk hozzáférését, illetve elemzését a lehető legátfogóbb ismeretek birtoklását és jobb üzleti döntéshozatalt. Adatbányászat(angolul Data Mining): Olyan eljárások és módszerek összessége, melyek segítségével feltárhatók a vállalatoknál felhalmozódott adatok közt rejlő, korábban ismeretlen összefüggések, rejtett trendek, szabályszerűségek az üzleti előnyök, jobb döntéshozalat érdekében. Adatbázis (angolul Database): Az adatbázis azonos minőségű, többnyire strukturált adatok tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftvereszköz. ECM (Enterprise Content Management, magyarul Vállalati/Szervezeti Tartalomkezelés vagy Tartalom Menedzsment): Ez megnevezés olyan technológiákat, eszközöket és módszereket foglal.magába, amelyekkel a vállalatok/szervezetek létrehozzák, kezelik, tárolják, keresik,..továbbítják és lejáratukat követően megsemmisítik dokumentumaikat.

30 A szervezeti informatika korszakai DP éra 1950-től Adatfeldolgozó rendszerek (a vállalati működés hatékonyságának javítása, automatizálása) EDP - Elektronikus adatfeldolgozó rendszerek TPS-Transaction Processing Systems tranzakció feldolgozó rendszerek (a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó nagytömegű adatfeldolgozás és tárolása) Az első TPS ek egyike volt az American Airlines SABRE rendszer a hatvanas években. Napi 83,000 tranzakciót tudott kezelni, melyet két IBM 7090 számítógépen futatttak. Később az IBM System/360 gépeken a hetvenes évek elején az Airline control Program (ACP), illetve Transaction Processing Facility (TPF) futott. A rendszert nagy bankok, kreditkártya szállodaláncok ban vezették be Hewlett-Packard NonStop rendszert (formerly Tandem NonStop) nevű hardver /szoftver rendszert (Online Transaction Processing (OLTP) magas hozzáférhetőséget és adatintegritást biztosított. Adatvédelem Az elektronikus adatfeldolgozó berendezéseket vagy azok részegységeit, tartozékait, az adattároló eszközöket fizikailag védeni kell az eltulajdonítástól, sérüléstől, meghibásodástól, megsemmisüléstől. Ennek lehetséges módszerei az eszközök elzárása, az eszközöket működtető szoftverek védelme, az illetéktelen telepítések kizárása, az eszközöket tároló helyiségekbe belépés korlátozása, rendszeres ellenőrzés és karbantartás, szünetmentes áramforrás, tűzvédelem, biztonsági..őrzés, az adatok biztosítási mentése.

31 MIS éra - Vezetői információs rendszerek 1970-től Vezetői információellátás javítása MIS- Management Information System, EIS - Executive Information System, DSS, GDSS döntéstámogató rendszerek, adatbázisok Adatbázisok, adatbankok : Adatraktár (Data Warehouse), strukturált vállalati adatbázisok feltöltést, karbantartást és lekérdezést végző eszközökkel kiegészítve Adatpiac (Data Market) adott vállalati területre koncentráló információgyűjtemény. ETL (kivonás, átalakítás, betöltés), az adatpiacok összevonásával kialakítható az egységes vállalati adattárház A különböző vezetői információs-rendszerek (MIS, EIS, SIS, DSS) a vállalati információsrendszer részrendszerei, mint komplex, szociotechnikai rendszerek azaz a technikai-, és az immateriális-eszközök illetve emberek szervezett együttesei. A döntési folyamat informatikai támogatása döntési modellek, adatbázisok, hardver és szoftver segítségével, irodaautomatizálás, felsővezetői információs rendszerek (EIS), szakértői rendszerek (ES) révén történik.

32 Döntéstámogató rendszerek (DSS) A döntéstámogató rendszerek (DSS) olyan interaktív rendszerek, melyek egyaránt képesek az egyéni és csoportos döntéshozatalt támogatni akkor, amikor a felvetődött probléma csak részben, vagy egyáltalán nem strukturált. - elektronikus kérdőívek, - elektronikus brainstroming, - kérdőív szerkesztők, - ötlet rendezők, - prioritás sorrend meghatározása, - csoportos szótárak, stb.

33 SIS éra - Komplex és stratégiai információs rendszerek 1990-től ERP - Enterprise Resource Planning Systemvállalatirányítási információs rendszerek tranzakciókezelés: az üzleti folyamatok elemi eseményeinek feldolgozása és nyomonkövetése, a különböző funkcionális szervezeti egységektől, ill. vállalati folyamatokból származó adatok rögzítése, egységes vállalati adatbázis karbantartása, különböző szintű vezetői információigények kielégítése,optimalizálás költségre, átfutási időre, erőforrás felhasználásra, PPS (production planning system: termelésirányítás, anyag- és kapacitástervezés (vevői rendelések, lehívások, belső gyártási program, minimumkészlet-figyelés, többszintű darabjegyzék lebontás), diszpozíció : (szükségletek felismerése és azok kielégítésének megtervezése), értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás, logisztika, főkönyvi könyvelés, pénzügy-folyószámla (banki kapcsolattal) pénztár, pénzügyi tervezés, tárgyi eszköz kontrolling, vezetői információk, bérügyvitel, dokumentum-kezelés A stratégiai információs rendszer olyan IT alkalmazás, amely direkt segítséget nyújt a vállalatnak stratégiája megvalósításában, piaci versenyelőnyt hozhat, ill. segíthet a lemaradás csökkentésében a tevékenység-fejlesztés javításával) üzleti intelligencia BIS, OLAP on-line analitikus adatfeldolgozás WOLAP - Web-alapú on-line analitikus adatfeldolgozás DOLAP - Desktop on-line analitikus adatfeldolgozás RTOLAP valós idejű on-line analitikus adatfeldolgozás Barbara Hecker IT stratégiamenedzsment kurzusa 2011

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Informatikai rendszerek fejlesztése

Informatikai rendszerek fejlesztése Informatikai rendszerek fejlesztése Dr. Csetényi Arthur Előadás: hétfő 8:00 9:20 Fogadóóra: hétfő 9:30 11:00 (Sóház, fszt. 02) E-mail: csetenyi at uni-corvinus dot hu Informatikai rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél ISOFÓRUM XXIII. NMK Vezetéstudományi Intézet Vezetés és stratégia tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263;

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Információs technológiák integrálása a marketingfolyamatokba

Információs technológiák integrálása a marketingfolyamatokba A MARKETING ESZKÖZEI Információs technológiák integrálása a folyamatokba Az információs technológiák (IT) alkalmazása egyre nagyobb jelentőségű a tevékenységben. A fejlődés fázisai: tranzakciós, adatbázis-,

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatások és alkalmazások Szemán József jozsef.szeman01@gmail.com E-BUSINESS ÉS E-COMMERCE Az Internet megjelenése új lehetőséget teremtett a vállalatok számára Új fajta kommunikációs,

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

A kormányzati informatika konszolidációja. Vályi-Nagy Vilmos. Helyettes államtitkár

A kormányzati informatika konszolidációja. Vályi-Nagy Vilmos. Helyettes államtitkár A kormányzati informatika konszolidációja Vályi-Nagy Vilmos Helyettes államtitkár Milyen legyen a kormányzati informatika tevékenység? Finanszírozható Gyorsan reagáló Hatékony, eredményes, racionális Transzpare

Részletesebben

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc Újdonságok Jancsich Ernő Ferenc Microsoft Dynamics NAV o Világszerte, több, mint 110 000 ezer kis- és középvállalat választotta a Microsoft Dynamics NAV rendszert növekedésének támogatásához. o Ez közel

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

A változó tőkepiaci környezet és kihívásai

A változó tőkepiaci környezet és kihívásai A változó tőkepiaci környezet és kihívásai Szeniczey Gergő ügyvezető igazgató Kecskemét 2016. szeptember 16. 1 Előadás tartalma Szabályozási változás- MiFID II. Technológiai fejlődés - Fintech Automatizált

Részletesebben

Kontrolling a gyakorlatban

Kontrolling a gyakorlatban Költséghatékonyság házunk tájánt Kontrolling a gyakorlatban Mátyásföldi Imre LogControl Kft. www.logcontrol.hu Kis- és középvállalatok jelenlegi hatékonysága Lemaradás az EU többi országához képest Informatikai

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Bevezető az Oracle9i adattárházas újdonságaihoz Elemzési és vezetői információs igények 80:20 az adatgyűjtés javára! Adattárházak kínálta

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek 1. előadás: VIR alapok Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 Tananyag VIR alapok A vezetői információs rendszerek

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Informatikai rendszerek osztályozása

Informatikai rendszerek osztályozása Informatikai rendszerek osztályozása Egyes vállalati osztályok saját működési területére szakosodott informatikai rendszerek (marketing, pénzügyi, számviteli, emberi erőforrás gazdálkodási rendszerek)

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

Információs technológiák

Információs technológiák Információs technológiák 9. Ea: VIR alapok (2011) v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Gazdasági rendszer VIR IT VIR Ellenőrző kérdések 2.o Az információs rendszer fogalma Információs rendszer:

Részletesebben