ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI"

Átírás

1 ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI I. TANULMÁNYI PROGRAM / SZAKMAI KÉPZÉS MEGTERVEZÉSE, TANULMÁNYI SZERZŐDÉS / KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS (LEARNING AGREEMENT) MEGKÖTÉSE, JELENTKEZÉSI LAP ELKÜLDÉSE Az ösztöndíj elnyerését követően javasoljuk, hogy az ösztöndíjas minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot a fogadó intézménnyel. A kapcsolatfelvétel a Kari ERASMUS koordinátor segítségével történik, aki hivatalosan jelenti a majdan kiutazó hallgatókat a fogadó intézmények felé. Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak kiutazásuk előtt tanulmányi szerződést/képzési megállapodást kell kötniük, ez az ún. Learning Agreement for studies/traineeships. A szerződés egy, a küldő- és a fogadóintézmény, illetve a hallgató között létrejött olyan háromoldalú megállapodás, melyben: - a fogadó intézmény vállalja, hogy az abban szereplő tanulmányi/szakmai képzési terv teljesítésének lehetőségeit a magyar hallgatónak biztosítja, - a hallgató vállalja, hogy az abban foglaltakat teljesíti, - Karunk pedig arra vállal kötelezettséget, hogy a terv teljesítése esetén a külföldön végzett tanulmányokat/gyakorlatot az a kar, ahol a hallgató tanul, a tanulmányi követelmények teljesítéseként a megfelelő kreditpont értékben elismeri. A kitöltött tanulmányi/képzési szerződést a hallgatónak kell először aláírnia, majd a kar Erasmus koordinátora is aláírásával igazolja a szerződésben foglaltakat. Ezután küldjük ki a már aláírt tanulmányi/képzési szerződést a fogadó intézmény felé. Esetenként egyéb dokumentumokat (index másolat, önéletrajz, motivációs levél stb.) is el kell küldeni a fogadó intézménynek. Az általános nyomtatványok letölthetők a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának internetes oldaláról: vagy személyesen igényelhetők a Kari Titkárságon (H. ép. III. em. 307.). Egyre több külföldi egyetem on-line jelentkezést írt elő a jelentkezők számára, de felhívjuk a figyelmét a hallgatóknak, hogy minden esetben első lépésként ellenőrizzék a fogadó intézmény Erasmusos oldalait friss és pontos információkért. A nyomtatványok pontos kitöltése érdekében a következő információkat, anyagokat kell beszerezni személyesen a fogadó intézmény intézményi koordinátorától vagy az egyetemek honlapjairól: Tájékoztató anyagok a felvehető kurzusokról. Lehetséges, hogy az információ-hordozó a külföldi egyetem nyomtatott tanrendje lesz, de lehet ez akár egy weboldal címe is, ahol a megfelelő információk hozzáférhetők. A tantárgyak teljesítésének elfogadtatása érdekében már ezen a ponton érdemes a tantárgyak programjáról tájékoztatót kérni és ezt egyeztetni az adott tárgyat oktató tanszékkel, tanulmányi osztállyal. A külföldi egyetem időbeosztását érdeklődje meg; a félév kezdetének és végének dátumait, a vizsgaidőszak kezdetét és végét, illetve az esetleges tanítási szünetek időpontjait, valamint a jelentkezési határidőt (a fogadó egyetem jelentkezési lapjának leadási határideje, és a szállásfoglalás végső határideje). II. BEIRATKOZÁS, EGYÉNI TANREND IGÉNYLÉSE Az ERASMUS ösztöndíjasnak a külföldi részképzés ideje alatt is hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük, tehát mind a Karon, mind a fogadóegyetemen beiratkozott hallgatónak kell lennie. Sok esetben a külföldi egyetemen később kezdődik az oktatás és a szemeszterek nem esnek egybe az ÁOTK tanévi időbeosztásával. Az ebből fakadó nehézségek leküzdésére szoktuk javasolni az egyéni tanulmányi időbeosztás igénylését, mely többek között lehetővé teszi, hogy a hallgató a vizsgáit a vizsgaidőszakon kívül is letehesse. Egyéni tanulmányi időbeosztást a kiutazást megelőzően kell igényelni a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően, részletesen hivatkozva a kint teljesíteni kívánt tanegységekre, megjelölve a kérelem indokát és az igényelt kedvezményeket. Előre fel kell mérni, hogy hazaérkezés után milyen tanulmányi kötelezettségek vannak még. Az itthoni vizsgákra való hivatkozással sem lehet az elnyert hónapszámot lerövidíteni. 1

2 III. SZÁLLÁS, KIUTAZÁS MEGTERVEZÉSE Szállásigényt be kell jelenteni a fogadóegyetem intézményi koordinátorának, sok egyetem esetében a szállásigények jelzésére külön formanyomtatványt kell kitölteni és ezt lehetőleg minél hamarabb megküldeni, számos esetben pedig a szállásigénylésekkel foglalkozó szervezeteket, részlegeket kell megkeresni szállásfoglalással kapcsolatosan. Figyelni kell, milyen időtartamot igazolnak vissza, mert egyes egyetemeken, amennyiben az intézményi szerződéstől eltérően rövidebb időszakra kéri a hallgató a szállás foglalását, az előzetesen betervezett hónapkeretet ki kell fizetni! Számítani kell arra is, hogy kauciót kérnek a kollégiumokban, vagy egyéb címszóval előleget, a havi szállásdíjon kívül. A szállás költsége a kiutazót terheli. Amennyiben a fogadó egyetem nem tud segíteni szállásfoglalással kapcsolatosan hasznos link lehet: Az utazás megszervezése (repülőjegy foglalása, vonat-buszjegy megrendelése) Az utazás költsége a kiutazót terheli. Javasoljuk, hogy a kiutazás megtervezése kapcsán is olvassák át a korábbi ösztöndíjasok által készített útibeszámolókat hasznos tanácsokért és ötletekért. A kiutazás időpontja: úgy kell tervezni, hogy az a fogadó egyetem időbeosztásával és félévkezdésével essen egybe (pl. Németországban később kezdődik a félév október és április), ne a miénkkel. Tehát nem érdemes hamarabb menni, mert az így kint töltött időről a fogadó egyetem nem fog igazolást adni (pl. a fogadó egyetemen pont akkor van szünet, vagy vizsgaidőszak). A szakmai gyakorlat időpontja esetlegesen eltérhet a fogadó intézmény hivatalos tanrendjétől. További praktikus információk: (Erasmus Student Network) IV. ÚTLEVÉL, BIZTOSÍTÁS, VÍZUM Az útlevél érvényességét feltétlenül ellenőrizni kell, és ha szükséges meg kell hosszabbítani. Külföldi tartózkodása teljes idejére szíveskedjék biztosításról gondoskodni, vagy a fogadó egyetemen keresztül, vagy pedig egy Magyarországon kötött biztosítással. A biztosítás másolatát a kiutazást megelőzően el kell juttatni a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően a másik ország területén tartózkodó biztosítottak a halaszthatatlan orvosi ellátást megkapják a tartózkodási hely szerinti teherviselőtől a költségek viselésében illetékes teherviselő terhére. Az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát a területileg illetékes-, vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) - (XIII. ker. Teve u.1., bocsátja ki. Az OEP-hez szükséges iratok: - Személyi igazolvány - TB kártya - Hallgatói jogviszony igazolása (KTH-tól) vagy a diákigazolvány felmutatása Az esetleges vízumkötelezettségekről, a benyújtandó dokumentumokról, igazolásokról az adott országok nagykövetségeinél illetve a fogadó intézményeknél ajánlatos időben érdeklődni. A vízumhoz szükséges aktuális információk beszerzése a kiutazó feladata. V. PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS SZERZŐDÉSKÖTÉS Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik. A szabályozás évről évre változhat. A kitöltött ösztöndíj megállapodást legalább egy hónappal a kiutazást megelőzően kell eljuttatni 3 példányban a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára. A nyomtatvány ugyanitt beszerezhető illetve letölthető a honlapról (http://www.univet.hu/hu/kiemelt-egysegek/nemzetkozikapcsolatok-osztalya/erasmus/erasmus-hallgatoi/). Bankszámla nyitásakor körültekintően kell eljárni, olyan kártya tartozzon a bankszámlához, amellyel külföldön valutát lehet felvenni. Karunk deviza alapú számla nyitását írja elő! 2

3 A szerződés megkötéséhez pontosan kell megadni többek között a következő adatokat: Bank neve Bankfiók postacíme (ahol a számlát nyitották, nem a bank központjának a címe) Bankszámlaszám (IBAN számmal együtt) Bank SWIFT kódja Az ösztöndíjat a Tempus Közalapítvány az egyetemre utalja át, innen utaljuk tovább a hallgatók által a szerződésben megjelölt számlára, a kiutazás előtt kb. 2 héttel. Megjegyzés: Fennáll a lehetősége annak, hogy az egyetemre érkező támogatások késedelmes utalása miatt később tudjuk az átutalásokat indítani, ezért azok a hallgatók, akik augusztus végén, szeptember elején utaznak már ki, számoljanak azzal, hogy ösztöndíjukat esetleg csak késve kaphatják meg. A Tanulmányi/Képzési Szerződés és a Támogatási Szerződés nagyon fontos iratok, amelyek jelentős pénzösszegek odaítélésének és kiutalásának és esetleges visszafizetésének az alapjai. Ezért ezeket nagyon gondosan kell kitölteni és csak az iratokra vonatkozó előírások betartásával szabad módosítani rajtuk. Ügyelni kell arra, hogy ha a szerződésekben foglalt feltételeket nem teljesítik, a kapott ösztöndíjat részben vagy teljes egészében vissza kell fizetniük. Az ERASMUS program nem biztosítja a kinntartózkodás valamennyi költségét, csak hozzájárulást ad, erre előre fel kell készülni! Egyéb lehetőségek kiegészítő pénzügyi támogatásra: ÁOTK (ld. Hallgatói juttatások és térítések szabályzata 26 ), diákhitel, helyi önkormányzatok pályázatai stb. VI. ONLINE NYELVI SZINTFELMÉRÉS A Résztvevő a mobilitási időtartam megkezdését és befejezését megelőzően online nyelvi kompetencia (megfelelőségi) felmérést kell teljesítsen, ha a külföldi tanulás vagy a munka fő nyelve az angol, a francia, a német, az olasz vagy a spanyol kivéve az előbbi nyelveket anyanyelvi szinten beszélőket. Az online szintfelmérést a Résztvevőnek a mobilitás befejezésekor is ki kell töltenie. VII. TEENDŐK AZ ÖSZTÖNDÍJAS TANULMÁNY IDEJE ALATT Megérkezést követően a Certificate of arrival dokumentum elküldése a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya felé. Hallgatói riport elkészítése és megküldése az NKO felé. Az irányt adó kérdések letölthetők a honlapról is. A beszámoló ezen része igen lényeges, hiszen az itt kapott információkból a későbbiekben kiutazók hasznos, friss információkhoz juthatnak. Amennyiben a kiutazás előtt kötött, és a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára leadott Tanulmányi Szerződésben (Learning Agreement) vállalt tantárgyakat részben vagy egészben másokkal helyettesíti, úgy kötelessége a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát (és a küldő kar kari koordinátorát) a bekövetkezett változásokról az órák felvételét követően tájékoztatni, és a változásokat a Learning Agreement 5. oldalán is feltüntetni. Hazautazást megelőzően a kinti koordinátorral aláíratni a kint eltöltött időszakról szóló igazolást Certification of departure, illetve beszerezni egyéb hasznos igazolásokat (pl. klinikai gyakorlatról szóló tanszéki igazolások), a teljesített és elfogadtatni kívánt tanegységek tanulmányi programjának részletes tájékoztatója. Az elért érdemjegyekről, tanulmányok, klinikai gyakorlat teljesítéséről kiállított Transcript of Records beszerzése. VIII. A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A hazajövetelt követő 2 héten belül az ösztöndíjas hallgató kötelessége a tanulmányairól szóló igazolások eljuttatása a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya felé. 3

4 További kötelezően kitöltendő beszámolók: Online EU Survey kitöltése az en érkező felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül. Online nyelvi szintfelmérés kitöltése. TANULMÁNYÚT LEMONDÁSA ESETÉN Ha valamilyen - indokolt - oknál fogva nem történik meg a kiutazás, akkor írásban azonnal értesíteni kell az Erasmus koordinátort, valamint a fogadó intézmény koordinátorát. Ha a kinti tanulmányokat kell megszakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét vissza kell utalni. ÖNFINANSZÍROZÓ HALLGATÓK A fenti kötelezettségek és tennivalók a label státuszú hallgatókra is vonatkoznak annak kivételével, hogy részükre a Tempus Közalapítvány nem folyósít támogatást. 4

5 Ellenőrző pontok Tanulmányi/Képzési szerződés (Learning Agreement) kitöltése; bizonyos egyetemek esetében on-line jelentkezés Szállás Kiutazás megszervezése Biztosítás (EU kártya, egyéb) Útlevél, vízumkérdések tisztázása Online nyelvi szintfelmérő kitöltése Pénzügyi szerződés megkötése (Devizaszámla nyitása!) Beiratkozás küldő intézménynél Beiratkozás fogadó intézménynél Certificate of arrival elküldése megérkezés után Hallgatói riport megküldése NKO felé Igazolások beszerzése (Certification of departure; Transcript of records; tantárgyi programok) Igazolások leadása küldő intézménynél Online EU Survey kitöltése Online nyelvi szintfelmérő kitöltése Kurzusok elfogadtatása a Tanulmányi Osztályon 5

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

A TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARORSZÁGI

A TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARORSZÁGI A TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSULÁSÁNAK MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYVE A kézikönyvet 2015. március 10-én jóváhagyta Dr. Dubéczi Zoltán, az MRK főtitkára. Tartalomjegyzék 1. Bevezető

Részletesebben

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek sza ma ra (M3) Tempus Közalapítvány

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Erasmusszal a világ körül! 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete

Erasmusszal a világ körül! 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete Erasmusszal a világ körül! A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik

Részletesebben

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2014/2015. TANÉV 1 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Felsőoktatási mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében amelyet egyrészről a Tempus Közalapítvány Hivatalos jogi forma:

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória.

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória. A CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2- 04, Cg.: 04-09- 006880 KSH: 13611167-7810- 113-04

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a felvételi eljárásban, természetesen jeleznie kell továbbtanulási szándékát. E célból egységes jelentkezési lapokat készítettünk,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC ggmbh vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben