Portfolio. Allianz Klasszikusok. Életbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató AHE Együtt A-tól Z-ig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfolio. Allianz Klasszikusok. Életbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603. Együtt A-tól Z-ig"

Átírás

1 Életbiztosítás Portfolio Életbiztosítás Allianz Klasszikusok Ügyfél-tájékoztató Együtt A-tól Z-ig

2 Ügyfél-tájékoztató a Portfolio Életbiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam biztosítómként? Az Allianz Hungária Zrt. az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ egyik legnagyobb biztosítócsoportjának a tagjaként és Magyarország piacvezető biztosítójaként sokéves hazai és nemzetközi tapasztalattal a háta mögött alkotta meg az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítási termékcsaládon belül a Portfolio Életbiztosítást. Ennek a biztosításnak az ügyfél-tájékoztatóját tartja most a kezében, amellyel célunk, hogy megismertessük Önt azzal a védelemmel, melyet a Portfolio Életbiztosítás kínál az Ön és családja biztos jövője érdekében. 2. Milyen élethelyzetekre kínál védelmet a Portfolio Életbiztosítás? A Portfolio Életbiztosítást úgy hoztuk létre, hogy Ön családjának anyagi biztonságáról egy váratlan tragédia esetén is gondoskodni tudjon. A Portfolio Életbiztosítás egy kiegészítő védelemmel ellátott kockázati életbiztosítás, amely két részre különül el: egy alapbiztosításra és három kiegészítő biztosításra. Portfolio Életbiztosítás Biztosítási termékcsoport Életbiztosítás Kiegészítő biztosítás Biztosítási termék 1. Kockázati életbiztosítás 1. Rokkantságból eredő díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás 2. Kritikus betegségből eredő díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás 3. Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás Szerződő, hiszen Ön az, aki a szerződést megköti, a biztosítási díjat fizeti és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat megteheti. Biztosított, hiszen Ön az, akinek a személyére, életére, testi épségére, egészségi állapotára a biztosítás létrejön. A szerződés másik szereplője a kedvezményezett. Kedvezményezett az a természetes vagy jogi személy, akinek a részére a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeget kifizeti. Kedvezmé nyezettet a szerződő jelölhet a biztosított írásbeli hozzájárulásával (azonban jelen esetben a biztosított írásbeli hozzájárulásától eltekintünk, tekintettel arra, hogy a szerződő és biztosított személye azonos) a szerződéskötéskor vagy a tartam során bármikor. Ha a szerződő nem jelöl meg kedvezményezettet, a szolgáltatásra a biztosított örököse lesz jogosult. Biztosítási esemény: Olyan váratlan, jövőbeni esemény, amelynek bekövetkezte esetén a Biztosító a szerződési feltételekben meghatározott feltételek szerint szolgáltatást teljesít. A biztosítási összeg: A biztosítottnak vagy a kedvezményezettnek kifizetendő, a szerződésben meghatározott azon pénzösszeg, amelynek illetve amely többszörösének vagy meghatározott részének megfizetését a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén vállalja. A kezdeti biztosítási összeget az ajánlattételkor Ön, mint szerződő határozza meg. Aktuális biztosítási összeg: A tartam közben az értékkövetéssel növelt, a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes biztosítási összeg. 3. Mi a jellemzője a Portfolio Életbiztosításnak? Ahhoz, hogy a termékleírás információit megfelelően értelmezhesse, szükséges, hogy néhány fogalmat elmagyarázzunk Önnek: A szerződés szereplői: A szerződés legfontosabb szereplője Ön, mint szerződő és biztosított egy személyben: Kockázatviselés: A Biztosító a biztosítási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek szerint bármikor teljesíti a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat. Ez a kötelezettségvállalás a kockázatviselés. A kockázatviselés helyének nevezzük azt az általánosságban vagy konkrétan meghatározott helyet vagy területet, ahol a bekövetkező káreseményre a Biztosító kockázatviselése fennáll. 2/12

3 A kockázatviselés ideje pedig azon időszak, amely alatt a Biztosító készen áll arra, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesítse. Várakozási idő: A biztosítotti kör védelme érdekében a Biztosító a biztosítás első két hónapjában nem teljesít szolgáltatást, csak a díjakat téríti vissza a biztosítási esemény bekövetkezésekor. Ezt nevezzük várakozási időnek. Kivételt képeznek azonban a balesetből eredő halálesetek, ahol a szerződéskötés után várakozási idő nélkül teljesít a Biztosító, amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény. További kivételt képez a Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás, ahol a várakozási idő hat hónap. Most pedig engedje meg, hogy részletesen bemutassuk Önnek a Portfolio Életbiztosítás elemeit! I. Kockázati életbiztosítás Ez a biztosítás váratlanul, a jövőben bekövetkező haláleset kapcsán nyújt pénzügyi segítséget a hátramaradottaknak. A Biztosító a haláleset időpontjában érvényes biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezettnek. A kifizetéssel a biztosítás megszűnik. II. Kiegészítő biztosítások A kiegészítő védelem lényege, hogy meghatározott események bekövetkezése esetén a Biztosító átvállalja a további díjfizetést, miközben a biztosítási védelem változatlan formában megilleti Önt, illetve családját. Rokkantságból eredő díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás Ez a biztosítás olyan váratlan, jövőbeni baleset esetére nyújt pénzügyi segítséget, amelynek következtében a biztosított 50%-os mértékű maradandó egészségkárosodást szenved, és ezt a baleset időpontjától számított legalább 2 éven belül megállapítják; vagy a biztosított váratlan, jövőbeni balesetének vagy betegségének következtében a biztosított a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény, valamint e törvény felhatalmazásából megalkotott jogszabályok alapján D vagy E kategóriás besorolású rokkantsági ellátásra válik jogosulttá, feltéve, hogy a biztosítási eseményhez vezető baleset vagy betegség a kockázatviselési időszakban következetett be. A rokkantsági ellátás igazolásához szükséges, hogy a fenti jogszabályokban kijelölt szerv(ek) a biztosított rokkantsági ellátatásra való jogosultságát, valamint az egészségi állapotának mértékét a baleset vagy betegség bekövetkezésétől számított 2 éven belül megállapítsa. A Biztosító szolgáltatása a rokkantság megállapítása esetén: a Biztosító fizeti Ön helyett azon biztosítások díját (díjmentesítés), amelyek után Ön a kiegészítő biztosítás díját megfizette (kockázati életbiztosítás). A díjmentesség kezdete a biztosítási esemény bekövetkezését követő hó első napja. Példa: Beáta megkötötte a Portfolio Életbiztosítását. Beáta kis idő múlva olyan balesetet szenvedett, amelynek következtében rokkantsági ellátásra szerzett jogosultságot. A Biztosító a kiegészítő biztosításnak megfelelően köteles a továbbiakban fizetni a szerződés díját Beáta helyett. Megszűnik a kiegészítő biztosítás az alábbi esetekben: ha a kockázati életbiztosítás, amelyre jelen kiegészítő biztosítás vonatkozik, egy másik kiegészítő biztosítás alapján véglegesen díjmentesítésre kerül; vagy ha a jelen kiegészítő biztosításon kívül a biztosítottra vonatkozó valamennyi biztosítás megszűnt; ha a biztosított nyugdíjba vonult. Kritikus betegségekből eredő díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás Ez a biztosítás a biztosított váratlan, jövőbeni súlyos betegsége esetén nyújt pénzügyi segítséget. Az alábbi felsorolás nyújt Önnek tájékoztatást a kritikus betegségekről és arról, hogy a Biztosító mit tekint a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjának: rosszindulatú daganat esetén a diagnosztizálás időpontját, szívinfarktus esetén a szívinfarktus bekövetkeztének a kezelőorvos által megállapított időpontját, agyi érkatasztrófa esetén a diagnosztizálás időpontját, szervátültetés esetén a műtét időpontját, krónikus veseelégtelenség esetén, ha a beteg a diagnózis megállapításától számított legalább két hónapig tartós dialízis kezelésre szorul az első dialízis kezelés időpontját, szívkoszorúér-műtét (bypass) esetén a műtét időpontját, AIDS- (HIV-) betegség esetén a betegség megállapításának időpontját, ha a biztosított mindkét szemén olyan mértékben véglegesen elveszti a látását, hogy teljes vakság alakul ki, és ezzel kapcsolatban a vakok személyi járadékának rendszeres kifizetését igazoló, a kifizetés kezdetétől számított harmadik pénzügyi bizonylat kiadása is megtörténik a bizonylat kiadásának időpontját, ha a biztosított betegség vagy baleset miatt legalább az egyik végtagját elveszti, az amputációs műtét időpontját, sclerosis multiplex olyan stádiuma esetén, amely miatt a biztosított a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény és e törvény felhatalmazásából megalkotott jogszabályok alapján D vagy E kategóriás besorolású rokkantsági ellátásra válik jogosulttá a fent megjelölt jogszabályokban kijelölt 3/12

4 szerv/szervek által kiállított, a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságot megállapító, valamint az egészségi állapotot meghatározó hivatalos irat kiadásának időpontját, a biztosított II. fokú, III. fokú, illetve IV. fokú, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű égési sérülése esetén, a sérültet ellátó kórházi osztályon történő kezelés befejezése után, a sérülés fokát és százalékos kiterjedését is feltüntető zárójelentés kiadásának időpontját, illetve végtagi funkciót is károsító sérülésnél a Biztosító baleseti orvos szakértője által megállapított 51 százalékos vagy ennél nagyobb mértékű maradandó kár megállapításának időpontját. A Biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a biztosítási esemény és a biztosítási eseményhez vezető baleset vagy betegség is a kockázatviselési időszakban előzmény nélkül következett be, és bekövetkezésének időpontját követően a biztosított még legalább egy hónapig agyi érkatasztrófa esetén két hónapig életben van. A Biztosító szolgáltatása: a Biztosító fizeti Ön helyett azon biztosítások díját (díjmentesítés), amelyek után Ön a kiegészítő biztosítás díját megfizette (kockázati életbiztosítás). A díjmentesség kezdete a biztosítási esemény bekövetkezését követő hó első napja. Példa: Zsuzsa megkötötte a Portfolio biztosítást. Most kiderült, hogy Zsuzsa krónikus veseelégtelenségben szenved (kritikus betegség), és dialízis kezelésre szorul. A Biztosító díjmentesíti Zsuzsa szerződését, vagyis a Biztosító a biztosítás díjának fizetését a biztosítási tartam végéig átvállalja Zsuzsától. Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás Ez a biztosítás olyan váratlan, jövőbeni helyzetre nyújt biztosítási védelmet, amikor a biztosítottat a Munka Törvénykönyve szerinti csoportos létszámcsökkentésből eredően elbocsátják, feltéve, hogy a biztosítási esemény a kockázatviselési időszakban történt. A Biztosító időlegesen átvállalja Ön helyett a csoportos létszámleépítés időpontjában érvényben lévő azon biztosítások díját (időleges díjmentesítés), amelyekre Ön a kiegészítő biztosítást megkötötte (kockázati életbiztosítás), és annak díját megfizette. Ezen túlmenően a Biztosító fizeti Ön helyett a szerződésben szereplő egyéb kiegészítő biztosítások, mint a Rokkantságból eredő díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás és a Kritikus betegségekből eredő díjmentesítésre szóló kiegészítő biztosítás díját is. A díjmentesítés időtartama egy év. Példa: Ildikó biztonságban szerette volna tudni magát és családját a váratlan helyzetek esetére, ezért Portfolio Életbiztosítást kötött. Egy évvel később Ildikó csoportos létszámleépítés következtében elveszítette a munkahelyét, azonban kiegészítő biztosításával ebben az időszakban is teljes volt a saját maga és családja védelme anélkül, hogy fizetnie kellett volna a biztosítások díjait. Megszűnik ez a kiegészítő biztosítás a következő esetekben: ha a kockázati életbiztosítás, amelyre a jelen kiegészítő biztosítás vonatkozik, egy másik kiegészítő biztosítás alapján véglegesen díjmentessé válik, ha a jelen kiegészítő biztosításon kívül a biztosítottra vonatkozó valamennyi biztosítás megszűnik, ha a biztosított nyugdíjba vonul. 4. Ki lehet a Portfolio Életbiztosítás biztosítottja? Biztosított lehet minden olyan 20 és 55 év közötti (belépési korú) természetes személy, aki a Portfolio Életbiztosí tás megkötésére ajánlatot tett, és az ajánlattétel megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek nem állnak fent: az elmúlt 5 évben szedett rendszeresen gyógyszert (Kivéve: táplálék-kiegészítő, vitamin vagy ásványi anyag tartalmú készítmény, homeopátiás szer, fogamzásgátló tabletta), az elmúlt 5 évben végrehajtottak rajta sebészeti, illetve műtéti beavatkozást (Kivéve: járóbeteg kis sebészeti ellátás, anyasággal kapcsolatos műtét, abortusz, vakbél, mandula, fogászati műtét, epehólyag, lágyéksérv, aranyér, orrsövényferdülés, plasztikai sebészet, valamint csont-, ízület- vagy ínszalagműtét), az elmúlt egy évben részesült fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban, tudomása van arról, hogy a következő egészségügyi problémák bármelyikében szenvedne: depresszió, epilepszia, ideg-pszichiátriai betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések, máj, emésztési, vese illetve légzési rendellenességek, rosszindulatú daganatos betegség, leukémia vagy más vérképzőszervi betegség, anyagcsere problémák (például 5,2 mmol/l feletti cukor- ill. 5,9 mmol/l feletti koleszterinszint), HIV fertőzés, korábban rosszindulatú daganatos betegséggel kezelték, terveznek nála műtétet vagy kivizsgálást, felajánlottak részére olyan járóbeteg-, kórházi fekvőbeteg kezelést, műtétet, beavatkozást, amelyet visszautasított, súlyos látáskárosodása van, vagy az egyik szem dioptriaszáma meghaladja a 9-es értéket, a legmagasabb vérnyomásának értéke 145/90 hgmm érték felett volt, betegállományban áll vagy munkaképtelen, az elmúlt 3 évben volt saját jogon betegségből, illetve balesetből adódóan regisztrált táppénzen/betegállományban egymást követő 30, illetve 60 napnál hoszszabb ideig, egészségkárosodás tényének és mértékének megállapítására jogosult szerv meghatározott nála maradandó egészségkárosodást, rendszeres alkohol fogyasztása több, illetve volt már több, mint napi 1 üveg sör, vagy 2 dl bor, vagy 3 cl tömény szeszes ital, 4/12

5 az elmúlt 3 évben 30%-nál többet változott a testsúlya, napi 20 szál cigarettánál, vagy 10 szál szivarnál vagy napi 10 töltet pipánál többet szív vagy valaha is szívott élete során. 5. Van lehetőségem arra, hogy változtassak a szerződésemen? A Portfolio Életbiztosítás úgy lett megalkotva, hogy az Ön és családjának védelme több szempontból is biztosítva legyen, ezért az alapbiztosítás csak a kiegészítő biztosításokkal együtt választható. A biztosítási szerződés 3 éves tartamra jön létre. A biztosítás tartama során az alapbiztosítás, illetve a kiegészítő biztosítások külön-külön nem szüntethetőek meg. 6. Számíthatok-e valamilyen többletszolgáltatásra a Biztosítótól? Igen. A Biztosító több esetben külön díj fizetése nélkül is többletszolgáltatást teljesít, amely alatt azt értjük, hogy megnöveli a biztosítási szolgáltatást. Az alábbi táblázatban tekintheti át a többletszolgáltatás feltételeit és mértékét a hatályos B jelű Kondíciós lista (az ebben szereplő feltételek a tartam során változhatnak) adatai alapján. A többletszolgáltatás feltétele Ha a biztosítottnak a kifizetés feltételeként meghatározott esemény bekövetkezésekor 3 évesnél fiatalabb gyermeke van Ha a biztosítottnak a kifizetés feltételeként meghatározott esemény bekövetkezésekor 3 évesnél fiatalabb unokája van Ha a szerződés gyakoriság szerinti díja meghaladja az alábbi összegeket: Ft/hó Ft/negyedév Ft/félév Ft/év Ha a szerződő rendelkezik a Biztosítónál legalább egy éve érvényben lévő biztosítási szerződéssel, vagy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnál legalább egy éves nyugdíjpénztári tagsággal, vagy az Allianz Hungária Egészségpénztárnál legalább egy éves egészségpénztári tagsággal, vagy az FHB Banknál legalább egy éves folyószámla-szerződéssel A többletszolgáltatás mértéke a Biztosító 30%-kal megnöveli a biztosítási összeget. a Biztosító 10%-kal megnöveli a biztosítási összeget. a Biztosító 15%-kal megnöveli a biztosítási összeget. a Biztosító 5%-kal megnöveli a biztosítási összeget. A többletszolgáltatások egyszerre is igénybe vehetők, ebben az esetben a többletszolgáltatások mértéke összeadódik (azzal a megkötéssel, hogy egyszerre csak egy gyermekre vagy egy unokára vehető igénybe). Példa: Tegyük fel, hogy Emma kötött Portfolio Életbiztosítást, két évvel később súlyos balesetet szenved, amely következtében életét veszti. A Kockázati életbiztosításának aktuális biztosítási összege Ft. Emmának van egy három évesnél fiatalabb gyermeke, Sára. Ezért a Biztosító 30%-kal emelt összegű biztosítási szolgáltatást fizet neki. Emma Ft havi díj fizetését vállalta, amely összeg 15%-os többletszolgáltatásra jogosítja őt. Ezen felül, Emma immáron egy éve rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, amely miatt a Biztosító további 5%-ot fizet. Ha mindezeket összeadjuk, akkor látható, hogy a Biztosító a biztosítási szolgáltatás 150%-ának megfelelő pénzt, vagyis Ft-ot fog kifizetni Emma által megjelölt kedvezményezettnek! meg kell küldeni a baleset vagy betegség bekövetkezésének igazolásához szükséges iratokat. Amennyiben az utolsó irat is beérkezett a Biztosítóhoz, az 10 napon belül elbírálja a kárigényt és intézkedik a kifizetésről vagy a díjmentesítésről. Kifizetés esetén a kedvezményezett tetszése szerint megválaszthatja a teljesítés módját, vagyis azt, hogy a Biztosító a szolgáltatást postai feladással, banki átutalással teljesítse, vagy elszámolja a biztosítás díjhátralékául, vagy más biztosítás díjaként. Példa: Erika Portfolio Életbiztosítással rendelkezett május 10-én olyan súlyos balesetet szenvedett, amelynek következtében életét vesztette. A kockázati életbiztosítás kedvezményezettje Erika férje, Ágoston, aki minden szükséges iratot, ügyelve a 8 napos határidőre május 17-én eljuttatott a Biztosítóhoz, és megtette az írásos bejelentést a biztosítási esemény bekövetkezéséről. Ebben az esetben a Biztosítónak (figyelembe véve a 10 napos határidőt) május 27-ig ki kell fizetnie a kedvezményezett részére a biztosítási szolgáltatást. 7. Hogyan juthatok hozzá a biztosítási szolgáltatáshoz? Amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény, azt 8 napon belül írásban kell bejelenteni a Biztosítónak és 8. Hogyan tehetek szert a Portfolio Életbiztosítás által nyújtott biztosítási védelemre? Különbséget kell tennünk a szerződés létrejötte és a hatálybalépése között! 5/12

6 A szerződés az alábbiak szerint jöhet létre: A szerződés alapesetben úgy jön létre, hogy Ön (szerződő) ajánlatot tesz (vagyis az online értékesítési felületen elektronikusan nyilatkozik a biztosítási ajánlat kitöltéséről, és ezzel jelzi a Biztosító felé szerződéskötési szándékát), amit a Biztosító elbírál. Döntésünket az ajánlat megtételétől számított 15 napon belül kell meghoznunk. Ha a rendelkezésünkre álló kockázat-elbírálási határidőn belül nem nyilatkozunk, az az ajánlat hallgatólagos elfogadását jelenti, ekkor a szerződés vagy a biztosítás létrejöttének időpontja az ajánlat megtételének napja. Az ajánlat elfogadása után a kötvényt, illetve az elfogadó nyilatkozatot a Biztosító megküldi a szerződő részére. A szerződés az alábbiak szerint léphet hatályba: A szerződés és a biztosítás az azt követő napon 0 órakor lép hatályba, amikor Ön az első alkalommal esedékes díjat (első díj) a biztosítási ajánlat kitöltésekor megfizette, feltéve, hogy a szerződés és az adott biztosítás létrejött vagy létrejön. A hatályba lépés azért fontos időpont, mert a szerződésre vonatkozó kockázatviselés a várakozási időre vonatkozó rendelkezésekben foglalt eltérésekkel a szerződés hatályba lépésével kezdődik meg, azaz ettől az időponttól számíthat a biztosítási védelemre. 9. Milyen időtartamra szól a biztosításom? Ön a Portfolio biztosítását, 3 éves határozott tartamra kötheti. A szerződési tartam kezdetének az ajánlattételt követő hó első napjának 0 óráját tekintjük, feltéve, hogy Ön a Biztosítóval nem állapodott meg másként. Példa: Eszter május 20-án az online értékesítési felületen elektronikusan nyilatkozott a biztosítási ajánlat elfogadásáról és elküldte az ajánlattételt. A szerződési tartam tehát ebben az esetben a következő hónap, június 1-jén, 0 órakor kezdődik. A szerződés tartamának lejárata megegyezik a szerződésben szereplő egyes biztosítások lejárataival. A biztosítási időszak 1 hónap, a biztosítási évforduló a biztosítási szerződés tartamán belül minden évben a szerződés tartama végének hónapjával megegyező naptári hónapot követő hónap első napja. Példa: Eszter által májusában kötött Portfolio Életbiztosítás tartamának vége május 31., 23 óra 59 perc. Ennek megfelelően a szerződésének biztosítási évfordulója a szerződés tartama alatt minden év június 1-je. 10. Akkor is élhetek térítési igénnyel a Biztosító felé, ha a betegség vagy baleset külföldi utazásom során ér? Igen. A Biztosító kockázatviselése kiterjed a világ bármely pontján bekövetkezett balesetre vagy betegségre. 11. Mitől függ a biztosítási díj és hogyan fizethetem? A szerződés díja a szerződésben szereplő egyes biztosítások díjaiból tevődik össze. A biztosítások díjának nagysága függhet a biztosítás tartamától, az igényelt biztosítási védelem nagyságától, a díjfizetés gyakoriságától, valamint a biztosított nemétől, korától, egészségi állapotától. A biztosítási díjat Önnek a biztosítás egész tartama alatt fizetnie kell (folyamatos díjfizetés), egyszeri díjfizetésre tehát nincs lehetőség. Tetszése szerint választhat negyedéves, féléves vagy éves díjfizetést. A biztosítási díj mindig a választott díjfizetési időszak első napján esedékes. Az első sikeres díjfizetést követően, a folytatólagos esedékes díjakat a mindenkor hatályos B jelű Kondíciós lista 1.1. pontjában szereplő bankszámla számra kell utalni. Az átutalást kezdeményezheti bankjánál vagy fizetheti díját az Allianz online díjfizetési felületén (www.allianz.hu). Díjfizetésnél minden esetben pontosan tüntesse fel szerződésének számát. 12. Hogyan biztosíthatom a szerződésem értékállóságát? Az árszínvonal emelkedése, vagyis az infláció az aktuális biztosítási összeget, valamint a biztosítási díjakat is érinti. Ahhoz tehát, hogy a szerződésben meghatározott biztosítási összeg és biztosítási díj évek múltán is megőrizze a szerződéskötés idején fennálló értékét, azaz értékálló legyen, szükséges, hogy a biztosítási összeget és a biztosítási díjat évente egy alkalommal hozzáigazítsuk az árszínvonalhoz. Ezt nevezzük értékkövetésnek (indexálásnak). Rögzített index alatt pedig azt a szerződésben meghatározott mértéket értjük, amellyel a biztosítási díj, és ezzel azonos arányban a biztosítási összeg minden évben egy alkalommal emelkedik. A Biztosító lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy a biztosítási évfordulón a biztosítási összegeket a rögzített index értékén felül, egyedi mértékben növelje. Ebben az esetben Ön választ a Biztosító által felajánlott egyedi indexek közül. Amennyiben azonban Ön ettől a felajánlott indextől eltérő mértékű emelést szeretne kezdeményezni, ezt is megteheti. 6/12

7 13. Hogyan igazodjak el a Kondíciós listákon? Az A jelű és a B jelű Kondíciós lista az Ön biztosítási szerződésére vonatkozó fontos információkat tartalmaz. Az alábbi táblázatban láthatók a listák közötti lényeges különbségek: Ha módosul a Kondíciós lista akkor Példa A jelű Kondíciós lista a már létrejött szerződésekre nem vonatkozik a módosítása! Az Ön szerződése május 20-án jött létre a hatályos Kondíciós lista szerinti 3%-os rögzített index-szel. Tegyük fel, hogy 2 év múlva kezébe kerül egy új szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum, mely 20%-os értékű rögzített index-et tartalmaz. Önnek azonban nem kell aggódnia, hiszen az új rögzített index mértékét tartalmazó A jelű Kondíciós lista az Ön szerződésére nem vonatkozik, hanem csak az új lista hatályba lépése után megkötött szerződésekre. B jelű Kondíciós lista a már létrejött szerződésekre is vonatkozik a módosítása! Fontos, hogy a Biztosító az új lista hatálybalépése előtt 60 nappal értesíti az ügyfelet a módosulásról. Egy új listának legalább12 hónapig hatályban kell maradnia, további módosítást csak ezt követően lehet foganatosítani. Ön a szerződése megkötésekor azt olvasta a hatályos B jelű Kondíciós listában, hogy a Biztosító 3 évesnél fiatalabb unoka esetén 10%-kal megemeli a biztosítási összeget. Tételezzük fel, hogy a Biztosító a B jelű Kondíciós listán változtatást eszközöl, így a 4 évvel későbbi kiadásban már azt a kitételt látja, miszerint 3 évesnél fiatalabb unoka esetén 25%-os biztosítási összegemelésre számíthat. Ez a kitétel az Ön szerződésére is vonatkozik, melyről mint a B jelű Kondíciós listán végrehajtott változtatásról a Biztosító Önt írásban értesíti. 14. Dönthetek úgy, hogy megszüntetem a már megkötött biztosításom? Természetesen bármikor megszüntetheti a biztosítását. A Portfolio Életbiztosítás nem rendelkezik visszavásárlási értékkel, ezért a biztosítás megszüntetésekor a Biztosítónak nem áll módjában a biztosítási összeg egy részét sem visszatéríteni. 15. Mi lesz a következménye annak, ha pénzzavarba kerülök, és nem tudom fizetni a biztosítási díjat? Abban az esetben, ha valamilyen okból nem tudja időben teljesíteni díjfizetését, akkor a Biztosító (a fizetési határidőtől számítva) még egy maximum 90 napos ún. türelmi időszak erejéig vállalja, hogy biztosítási esemény esetén segítséget nyújt. Ilyen esetekben azonban a Biztosító levonja a biztosítási esemény esetén teljesítendő szolgáltatásból az esedékes díjakat. Ha 90 napos türelmi időszak elteltével Ön továbbra sem tudja fizetni a díjat, akkor ha a szerződésben nem szerepel díjmentesített biztosítás, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik. Ezen főszabály alól kivételt képez az az eset, amikor a szerződésben van bármilyen okból korábban már díjmentesített fedezet. Ilyen esetben a díjmentesített biztosítások, valamint ennek következtében maga a biztosítási szerződés is érvényben marad. 16. Milyen esetekben szűnhet meg a szerződésem? A következő esetekben szűnhet meg az egész szerződés, a benne lévő összes biztosítással együtt: ha a szerződésben lévő utolsó biztosítás is megszűnik, ha Ön nem fizeti a biztosítási díjat, ha Ön felmondja a szerződést. A szerződés részét képező egyes biztosítások megszűnnek: ha maga a szerződés megszűnik, ha a biztosítás tartama lejár, ha a biztosított meghal, ha Ön a biztosítást felmondja, a kiegészítő biztosításainak a Biztosító általi felmondásával, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, ha a Biztosító írásban javaslatot tesz a szerződés módosítására, mert a biztosítási fedezet létrejötte után szerez tudomást a szerződést vagy a biztosítási fedezetet érintő lényeges körülményekről, vagy a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, és a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a Különös Szerződési feltételekben meghatározott esetekben és, a kiegészítő biztosítási fedezetek szerződési feltételeiben meghatározott egyéb esetekben. 7/12

8 17. Van arra lehetőségem, hogy felmondjam a szerződésem? Természetesen. Ön a szerződést bármelyik hónap (biztosítási időszak) végére írásban felmondhatja. A felmondási idő 30 nap. Ebben az esetben a Biztosítónak nincs arra vonatkozó kötelezettsége, hogy elszámoljon az addig befizetett díjakkal, kivéve a túlfizetés esetét (Lásd 20. pont). A felmondó rendelkezését Ön költségek megfizetése nélkül az életbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy az életbiztosítás létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül is megteheti a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával. Ilyen esetben a Biztosító az Ön felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követően 15 napon belül köteles az addig befizetett díjakkal elszámolni: ezeket a befizetett díjakat a Biztosító visszautalja. Ön minden esetben élhet ezen felmondási jogával, arról a törvény szerint érvényesen nem mondhat le! Példa: Márta május 10-én az online értékesítési felületen megkötötte a Portfolio Életbiztosítását, amelynek első díját bankkártyájának segítségével be is fizette. A 15 napos kockázat-elbírálási idő alatt a Biztosító nem talált olyan tényt, amely a szerződéskötés akadályát jelentené, és megküldte Mártának a biztosítási kötvényét. Így Márta május 30-án tudomást szerzett az életbiztosítása létrejöttéről. Június elején azonban anyagi helyzete elnehezült, ezért úgy döntött, hogy a szerződéskötéstől számított 30 napon belüli felmondás lehetőségét kihasználva, még június 8-án felmondja a szerződését. Így a Biztosító visszautalta Mártának a befizetett díjat. 18. Vannak olyan esetek, amelyekben nem lehet kifizetésre számítani a Biztosítótól? Minden biztosítás esetében számolni kell ilyen esetekkel, ezeket nevezzük kizárásoknak. A Biztosító nem teljesít szolgáltatást, ha a biztosítási esemény: harci eseményekben, háborús vagy polgárháborús cselekményekben való részvétellel összefüggésben, felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétellel összefüggésben (kivéve azt az esetet, ha erre hivatali vagy közszolgálati kötelezettség teljesítése miatt került sor), atommag szerkezeti módosulása, illetőleg radioaktív sugárzás vagy egyéb ionizáló sugárforrás hatása miatt (ha azt nem terápiás célból vette igénybe) következett be. Ha ilyen okok miatt következik be a biztosítási esemény, az életbiztosítás anélkül megszűnik, hogy a Biztosító kifizetést teljesítene a sajnálatos esemény kapcsán. A Biztosító ezen túl abban az esetben sem teljesít szolgáltatást kiegészítő biztosítás esetén, ha a biztosítási esemény a biztosítottnak elme- vagy tudatzavarával, bármilyen okú eszméletvesztésével, illetve öngyilkosságával vagy annak kísérletével okozati összefüggésben, a testén saját maga vagy hozzájárulásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett testi károsodása következtében (kivéve, ha erre valamely biztosítási esemény miatt került sor), illetve hivatásosan gyakorolt sporttevékenység során elszenvedett balesete, valamint szervezett diáksport- és tömegsport-tevékenység közben történt balesetével (sportbaleset) összefüggésben következett be. (Hivatásosan gyakorolt sporttevékenységnek a Biztosító azt tekinti, ha a biztosított sportszervezettel létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá egyéni vállalkozás keretében jövedelemszerzési céllal sporttevékenységet folytat, és rendelkezik hivatásos sportolói engedéllyel.) 19. Tegyük fel, hogy olyan okból következett be a halál, baleset vagy betegség, amely nem tartozik a kizárási okok közé. Vannak-e még további korlátozások? A biztosítotti kör védelme érdekében és a törvényi szabályozások alapján a Biztosító további korlátozásokat is kénytelen foganatosítani. Az alábbi táblázatokban tekintheti át azon eseteket, amelyekben a Biztosító mentesül a szolgáltatás kifizetése alól. Életbiztosítás Mentesülés, ha a biztosítási esemény oka Kockázati életbiztosítás Mentesülés közlési kötelezettség megsértése miatt 1. a kedvezményezett szándékos magatartásának az eredménye, 2. a biztosított szándékosan elkövetett, súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy 3. a biztosítottra vonatkozó biztosítás létrejöttét követő két éven belül elkövetett öngyilkosság miatt következett be. 1., 2. és 3. esetben egyaránt kifizetés nélkül szűnik meg. A Biztosító a közlési kötelezettség megsértése esetén, valamint akkor is mentesül a biztosítási szolgáltatás kifizetése alól, ha a biztosítási eseményt késve jelentették be, a szükséges felvilágosításokat nem adták meg, vagy nem tették lehetővé ezek tartalmának ellenőrzését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak. Kivétel: a közlési kötelezettség megsértése ellenére is beáll a Biztosító fizetési kötelezettsége, ha a biztosítás létrejöttétől, a biztosításra vonatkozó biztosítási összeg emelésétől, a biztosítás tartamának meghosszabbítása esetén annak időpontjától a biztosítási esemény bekövetkezéséig 5 év már eltelt, illetve, ha bizonyításra kerül, hogy a Biztosító az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a fenti időpontokban már ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. 8/12

9 Baleset-kiegészítő biztosítás Mentesülés, ha a biztosítási esemény oka Mentesülés közlési kötelezettség megsértése miatt 1. a baleset vagy betegség a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, vagy 2. a biztosított olyan balesetével függ össze, amelyet jogellenesen maga a biztosított, Ön vagy az Önnel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. Lásd: Mentesülés a közlési kötelezettség megsértése esetén életbiztosítás esetén Egészség-kiegészítő biztosítás Mentesülés, ha a biztosítási esemény oka Súlyosan gondatlan magatartás Ittas állapot Mentesülés közlési kötelezettség megsértése miatt 1. a biztosított olyan sérülésével, betegségével, illetőleg balesetével függ össze, amelyet a biztosított szándékosan vagy súlyosan gondatlanul önmagának okozott, ideértve a tudatzavarban való elkövetést is, vagy 2. a biztosított olyan sérülésével, betegségével, illetőleg balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, a szerződő vagy a szerződővel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak tekintendő a baleset vagy a betegség különösen akkor, ha a baleset vagy a betegség a biztosított, Ön, vagy az Önnel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó: 1. szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, 2. ittas állapotával vagy kábító-, illetve egyéb bódulatot keltő szer hatása alatti állapotával okozati összefüggésben, 3. orvosi javaslat nélküli vagy nem az előírt adagolásban való gyógyszerszedése miatt, 4. jogosítvány nélküli gépjárművezetése közben következett be. Ittas állapotnak az minősül, ha a biztosított, Ön vagy az Önnel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó véralkohol-koncentrációja meghaladta a 0,8 ezreléket vagy légalkohol-koncentrációja meghaladja a 0,5 mg/l-t. Lásd: Mentesülés a közlési kötelezettség megsértése miatt életbiztosítás esetén 20. Visszakapom az adott biztosítási időszakra előre megfizetett díjakat, ha időközben megszűnik a szerződésem? A Biztosítót és ügynökeit a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (Bit.) kötelezi a titoktartásra, amely fennáll minden olyan adat tekintetében, amely az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Ha a szerződés megszűnik, a Biztosító természetesen visszafizeti Önnek azt a biztosítási díjhányadot, amelyet Ön a szerződés megszűnése utáni időszakra előre megfizetett. Ezt nevezzük a túlfizetés visszatérítésének. Példa: Tamás a szerződésében féléves díjfizetési gyakoriságot vállalt, így július 1-én, illetve január 1-én volt esedékes a féléves díjfizetése. A július 1-jei díjbefizetése után azonban szeptember hónapban megszűnt a szerződése, ezért a befizetett díj szeptembertől január 1-ig tartó időszakra vonatkozó arányos részét, azaz a túlfizetést a Biztosító visszafizette Tamásnak. Abban az esetben azonban, ha Ön nem fizette be az esedékes díjat, a Biztosító a szolgáltatás teljesítése esetén a kifizetendő összegből jogosult levonni az Ön díjhátralékát. 21. Mi a biztosíték arra, hogy a Biztosító a szerződés megkötéséhez megadott adataimat kizárólag a szerződéssel összefüggésben kezeli, és nem továbbítja másnak? Biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosító csak akkor adhat ki harmadik személynek, ha: Ön vagy az Ön törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a törvény alapján nem áll fenn titoktartási kötelezettség. A Bit értelmében nem áll fenn a Biztosító titoktartási kötelezettsége a következő esetekben: Nem áll fenn a titoktartási kötelezettség a törvény értelmében bizonyos szervezetek esetében. E szervezeteknek a Biztosító az ügyfelek adatait adott esetekben továbbíthatja az Ön erre vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül is. E szervezetek a következők: a) a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozóhatóság és ügyészség; c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó; d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző; e) adóügyben az adóhatóság, ha annak felhívására a 9/12

10 Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat; g) a versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal; h) a feladatkörében eljáró gyámhatóság; i) az egészségügyről szóló törvény évi CLIV. törvényben foglalt egészségügyi hatóság; j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv; k) a viszontbiztosító, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítók; l) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító; m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végző; n) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa; o) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; ha az a)-j) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), n) és o) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. (A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretein kívül a fent felsorolt szervek alkalmazottaira is kiterjed. A Biztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, valamint az ügyészség írásbeli megkeresése esetén akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószerrel való visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbanószerrel való visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekményével van összefüggésben. A Biztosító a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény alapján eljárva írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot. A Biztosító a működésével kapcsolatban tudomására jutott, biztosítási titoknak is minősülő üzleti titkot köteles megtartani, azt másnak nem adhatja ki. A Biztosító a működésével kapcsolatban tudomására jutott, biztosítási titoknak is minősülő üzleti titkot köteles megtartani, azt harmadik személynek nem adhatja ki. Az üzleti titok megtartásának a Bit ában felsorolt szerveken kívül - nem áll fenn: I. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkel, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, vagyonellenőrrel szemben. II. az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan a feladatkörében eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a feljelentés kiegészítése keretében, bírósággal szemben az önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben, ha Ön (adatalanyként) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, továbbá a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. Az ilyen adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg. A Biztosító biztosítási szolgáltatásai során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szol- 10/12

11 gáltatás nyújtásához szerződéses partnerünk speciális szakértelmére van szükség, vagy ha külső cég igénybevételével szolgáltatásunkat azonos minőségben, ám kisebb költségekkel és alacsonyabb árakon nyújthatjuk. Az Ön tájékoztatása céljából ezért az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztjük szerződéses partnereink listáját, akik közreműködnek a biztosítási tevékenység végzésében, s ezáltal személyes és biztosítási adatokat is megismernek. A Biztosító megbízása alapján eljáró ezen cégekről és vállalkozásokról információt kérhet telefonos ügyfélszolgálatunknál is a es telefonszámon. Ezek a szolgáltatók a biztosítási tevékenységre vonatkozó törvény, valamint az adott szakmára vonatkozó speciális titokvédelmi jogszabályok szerint, továbbá a biztosítótársaságunkkal kötött megbízási szerződések alapján kötelesek a tudomásukra jutott biztosítási titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni, harmadik személynek nem adhatják át. 22. Milyen adózással kapcsolatos fontosabb jogszabályok vonatkoznak a szerződésemre? A magánszemély által kötött biztosítási szerződés esetében a magánszemélyek adókötelezettségeiről a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja. tv) rendelkezik. A magánszemély által kötött biztosítás díja adómentes. A Biztosító szolgáltatása a biztosítási esemény bekövetkezése miatt, a Biztosítót a biztosítási szerződés alapján, terhelő kötelezettség keretében, a biztosító által juttatott vagyoni érték. A Biztosító haláleseti és kiegészítő biztosítási szolgáltatásai adómentesek. A tájékoztatás nem teljes körű, a felsoroltakon túlmenően az adott biztosítási szerződés szerint további jogszabályok rendelkezései is alkalmazandók lehetnek. 23. Milyen jogot kell alkalmazni a szerződéssel kapcsolatban? A létrejött biztosítási szerződésre a szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Erre tekintettel a szerződés joga, valamint az alkalmazandó jog a magyar jog. 24. Hová fordulhatok esetlegesen felmerülő panaszommal? Társaságunk célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés legyen az pozitív vagy akár negatív, amely termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban megfogalmazódik Önökben. A panaszok, kritikák megfelelő kezelése érdekében az alábbi panaszkezelési elveket és gyakorlatot követjük: A hozzánk beérkezett kritikák és panaszok fokozott figyelembevételével törekszünk arra, hogy Ügyfeleink érdekében javítsuk szolgáltatásaink, termékeink minőségét, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan növeljük Ügyfeleink elégedettségét. Ehhez panaszaik gyors és hatékony orvoslása is hozzájárul. Panasz-ügyintézési eljárásunk garantálja, hogy minden panaszt alaposan, elfogulatlanul és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljunk, az Ügyfélnek minden esetben megfelelő választ adjunk, és a megalapozott panaszokat minél gyorsabban orvosoljuk. Fogyasztóvédelmi osztályunkon belül centralizált panaszkezelést működtetünk, ahol munkatársaink kiemelt figyelemmel járnak el a panaszügyek rendezése kapcsán. Ehhez az is hozzájárul, hogy Ügyfeleink panaszát amikor csak lehet már az első kapcsolat szintjén kezeljük, hibáinkat javítjuk. Ha az ügy bonyolultabb, és megoldásához hosszabb időre van szükség, akkor Ügyfeleinket az ügyintézés során is tájékoztatjuk arról, hogy a panaszkezelési folyamat hol tart, és mikorra várható végső válaszunk. Bár az erre vonatkozó jogszabályok 30 napot biztosítanak a panaszügyek érdemi kivizsgálására és megválaszolására, mi mindent megteszünk, hogy Ügyfeleink az egyszerűbb esetekben ennél lényegesen rövidebb idő alatt választ kapjanak. Ügyfeleink visszajelzéseihez számos kommunikációs csatornát biztosítunk, hogy véleményüket minél könynyebben, egyszerűbben és gyorsabban kifejthessék élőszóban, telefonon, elektronikus úton, vagy akár levélben. Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk: Szóban, személyesen: A véleményeket és észrevételeket hálózatunk bármelyik Ügyfélkapcsolati pontján, vagy szerződött partnerénél kollegáink, partnereink meghallgatják, és a panaszt írásban rögzítik. A panasz adatlapról Ön másolati példányt kap. Társaságunk székhelyén Központi Ügyfélszolgálati irodát működtetünk, ahol személyesen is leadhatják panaszukat (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt a telefonos ügyfélszolgálaton időpontot is foglalhat). Telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunk a es számon érhető el. Faxon: as számon. Elektronikus úton: a oldalon keresztül, vagy a címen. Levélben: Leveleiket Ügyfeleink a 1368 Budapest, Pf. 191 címre küldhetik, Allianz Hungária Zrt. Fogyasztóvédelmi osztály nevére (az Fogyasztóvédelmi osztályon belül működik a centralizált panaszkezelés). A gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadatai- 11/12

12 ra, illetve a meglévő biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvényszám, szerződésszám, ügyfélszám, kárszám). Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el a panaszügyben, a fentieken túl érvényes meghatalmazás benyújtása is szükséges. Amennyiben elégedetlen azzal, ahogyan panaszát kezeltük, akkor az alábbi szervekhez fordulhat:* Felügyeleti szervünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel.: Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén Ön fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Felügyeletnél. Biztosítási szerződésével kapcsolatos jogvitával (szerződés létrejötte, érvényessége, hatálya, joghatása, megszűnése, szerződésszegés és annak joghatása) fordulhat bírósághoz, vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172. A panaszügyintézésről A panaszügyintézés során, a telefonos ügyfélszolgálaton ( ) közölt panaszokat rögzítjük, azok visszakereshetőek 1 éven át. Ezen időszakban Ön igényt tarthat magára a hangfelvételre vagy annak jegyzőkönyvére. Ezeket az anyagokat természetesen térítésmentesen bocsájtjuk a rendelkezésére. A szóbeli panaszokat igyekszünk azonnal megoldani, orvosolni. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, panasz adatlapon a panaszát rögzítjük és az kivizsgálásra a Fogyasztóvédelmi osztályhoz kerül. A panasz adatlap másolati példányát Ön megkapja. A Fogyasztóvédelmi osztályon működő centralizált panaszkezelésen dolgozó kollegák az Ön panaszügyét kivizsgálják és megkeresik a legmegfelelőbb megoldást. Erről írásban tájékoztatják Önt, 30 napon belül. Elutasítás esetén természetesen indoklással együtt kapja meg a tájékoztatást. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, kérhet felülvizsgálatot is panaszügyében. Ebben az esetben más szakterületek bevonásával esetleg másik panaszügyi referens és vezető bevonásával történik meg a felülvizsgálat. Ön minden esetben kérhet felülvizsgálatot az Fogyasztóvédelmi osztály vezetőjétől is. Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél és panaszadatok, valamint az üggyel kapcsolatos bejövő és a kimenő levelek. Minden ügyintézést időpontokkal együtt rögzítünk, nyilvántartunk az Ön panasza kapcsán. A panaszokat a jogszabályok által meghatározott ideig megőrizzük, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ellenőrzés esetén bemutatjuk. Köszönjük bizalmát valamint segítségét, hogy szolgáltatásainkat javíthatjuk visszajelzése alapján. 25. Hová fordulhatok további információkért? Néhány szó az Allianz Hungária Zrt.-ről Társaságunk az Allianz SE-nek, Európa vezető és a világ egyik legnagyobb biztosítócsoportjának a tagja. Az Allianz Hungária Zrt. Magyarország piacvezető biztosítójaként sokéves hazai és nemzetközi tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére. Társaságunk 1990-től részvénytársasági formában működik. Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191 Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, Cg A székhely állama: Magyarország Felügyeleti szervünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.). A székhelyünkön működő ügyfélszolgálati iroda címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt További információk További információk telefonszolgálatunktól a es számon kaphatók, valamint honlapunkona www. allianz.hu címen érhetők el. Bízunk benne, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődését termékeink iránt, és így hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük. Budapest, június 1. Tisztelettel Allianz Hungária Zrt. 12/12

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Ügyfél-tájékoztató 1/6 Ügyfél-tájékoztató a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok www.allianz.hu Allianz Életprogramok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/9 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Életprogramokról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró

Allianz Életprogramok- Euró www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/9 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Életprogramok - Euró szerzõdésekrõl Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató,

Részletesebben

Tisztelt leendő Partnerünk!

Tisztelt leendő Partnerünk! www.allianz.hu Jogi személyek, jogi személynek nem minősülő gazdálkodók vagy egyéb szervezetek által több gépjárműre vonatkozó felelősségbiztosításhoz vagy keret casco biztosításhoz köthető kiegészítő

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Portfolio. Életbiztosítás. Együtt A-tól Z-ig. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603

Allianz Klasszikusok. Portfolio. Életbiztosítás. Együtt A-tól Z-ig. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603 Életbiztosítás Portfolio Életbiztosítás Allianz Klasszikusok Ügyfél-tájékoztató Együtt A-tól Z-ig AHE-21603 Ügyfél-tájékoztató a Portfolio Életbiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról AHB_21427_2.qxp 2006.08.15. 9:26 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Allianz Lakóközösségbiztosítás

Allianz Lakóközösségbiztosítás www.allianz.hu Allianz Lakóközösségbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek 1 / 79 Tartalomjegyzék Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz...5 Ismertető...5 Vagyon- és felelősségbiztosítási

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató FHB Bank által kibocsátott Visa Business Electron, MasterCard Standard Bankkártyával

Ügyfél-tájékoztató FHB Bank által kibocsátott Visa Business Electron, MasterCard Standard Bankkártyával Ügyfél-tájékoztató FHB Bank által kibocsátott Visa Business Electron, MasterCard Standard Bankkártyával és Hitelkártyával, Vállalati Silver Bankkártyával, Visa Classic Bankkártyával (kivéve az Általános,

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok FHB Kapcsolatok, FHB ATM Plusz, FHB Kedvező, FHB Senior Plusz, FHB Horizont, FHB Horizont Plusz, FHB Partner Plusz, vagy FHB Deviza Plusz bankszámla szerződéssel rendelkezők Csoportos Baleset-biztosításának

Részletesebben

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag www.allianz.hu Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/41 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...3 A biztosítási csomagokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag www.allianz.hu Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek Hatályos: 2016. április 25-étől 1 / 57 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató I.

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT 1/22

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT 1/22 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/22 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT11 1/20

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT11 1/20 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/20 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

Allianz Törődés Program

Allianz Törődés Program www.allianz.hu Allianz Törődés Program Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek ződési Feltételek 1/50 Tartalom Ügyfél-tájékoztató az Allianz Törődés Program élet- és személybiztosításhoz.................................

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

Allianz Törődés Program

Allianz Törődés Program www.allianz.hu Allianz Törődés Program Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek ződési Feltételek AHE-21489/1i 1/51 Tartalom Ügyfél-tájékoztató az Allianz Törődés Program

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT1 1/24

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT1 1/24 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/24 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT3 1 / 25

Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT3 1 / 25 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1 / 25 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Levelezési cím: 1387 Budapest,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására.

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására. az E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény( a továbbiakban: Bit.) alapján az alábbiak

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

Allianz Gondoskodás Programokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Gondoskodás Programokhoz köthető kiegészítő biztosítások www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek Tartalom Allianz Gondoskodás Programok hoz köthető

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat,

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYAIRÓL, ALAPELVEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYAIRÓL, ALAPELVEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYAIRÓL, ALAPELVEIRŐL Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel.

Részletesebben

Életbiztosítási ajánlat

Életbiztosítási ajánlat Életbiztosítási ajánlat Kötvényszám: Nyugtaszám: Első díj: Képviselő neve: Érkezett: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44; SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Allianz Gondoskodás Programokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Gondoskodás Programokhoz köthető kiegészítő biztosítások www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek Tartalom Allianz Gondoskodás Programok hoz köthető

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. széles

Részletesebben

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása www.allianz.hu Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása Csoportos utasbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/10 Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk a biztosítási

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/14 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy megismertessük

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s.

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa, a.s. I. BEVEZETÉS Társaságunk kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét. Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

Az FHB Bank Zrt. Csoportos Hitelfedezeti Személybiztosítása

Az FHB Bank Zrt. Csoportos Hitelfedezeti Személybiztosítása www.allianz.hu Az FHB Bank Zrt. Csoportos Hitelfedezeti Személybiztosítása Személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/11 Ügyfél-tájékoztató az FHB Bank Zrt. Csoportos Hitelfedezeti Személybiztosításáról Tisztelt

Részletesebben