XXII.(VIII. új) évfolyam /6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6"

Átírás

1 XXII.(VIII. új) évfolyam - Egyház: tél van A Stern-jelentés II. Karácsonyi társasutazás A szív teszi az embert

2 Tartalom SÚLYPONT Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal 3 Wildmann János: Megújuló egyház? 10 Bács Béla János: Karácsony, a szeretetlenség ünnepe 13 LELKISÉG Béky Gellért: A szív embere 14 Kamarás István: Karácsonyi társasutazás 20 KÖRNYEZET ÉS FELELÕSSÉG A Stern-jelentés Az éghajlatváltozás közgazdaságtana 2.rész 22 RECENZIÓ-KRITIKA 29 Keresztény közéleti kulturális folyóirat Megjelenik évente hatszor. Egy szám ára: 357 Ft Évi elõfizetési díj: 1890 Ft A folyóirat megrendelhetõ a kiadó címén, vagy megvásárolható a hírlapárusoknál. Alapítók: Paul M. Zulehner és Wildmann János Kiadó: Egyházfórum Alapítvány, 1048 Budapest, Kordován tér 5. V/25. Telefon: (1) Adószám: (Az szja 1 százalékának felajánlásához) Szerkesztõség és Kiadóhivatal: 7635 Pécs, Sólyom dûlõ 3. Telefon: (72) A szerkesztõbizottság tagjai: Jakab Attila (felelõs szerkesztõ) Komáromi Marianna Orosz Gábor Viktor Szécsi József Szirtes András Végvári Vazul ofm. Wildmann János (fõszerkesztõ) Wolf Judit Bankszámla: OTP Bank Rt. Budapest, József körút Lapterv, tördelés: BGS ArtPart - Bajári Anikó Nyomdai munkák: Molnár Nyomda és Kiadó Kft. Pécs, Légszeszgyár u. 28. ISSN Olvasóink leveleit a szerkesztõség címére kérjük. Minden írásért szerzõje felelõs, és nem feltétlenül a szerkesztõség véleményét fejezi ki. Nem kért kéziratokat nem õrzünk meg, és csak kérésre küldünk vissza. Címlap: Boldog pingvinek ( SF Schweizer Fernsehen)

3 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN Kiárasztottam rátok Lelkemet! Előadása során Ön arról beszélt, hogy a civilizáció előrehaladása egyre inkább felgyorsul. Áldást vagy átkot lássunk ebben a fejleményben? Mielőtt egyáltalában áldásnak vagy átoknak nyilvánítanánk, el kell fogadnunk, hogy olyan tényről van szó, mely áldás is, átok is lehet attól függően miként bánunk vele. A történelem mozgását az embernek ellenőrzése alatt kell tartania, méghozzá mind közösségként, mind egyénként. Amennyiben túl gyorsan halad e folyamat, úgy elveszíted a gyökereidet, elveszíted a dolgok iránti kellő alázat érzését. Azt is mondhatnám, elveszíted a lelkedet. Túl sok a befogadnivaló, ezért aztán ki kell, hogy kapcsold a televíziót, a rádiót, hagynod kell az autót, aludnod kell, imádkoznod, koncentrálnod kell, vérré kell, hogy váljék benned mindaz, amit a tapasztalattal, olvasással, a hírekkel, információkkal, tudással együtt kaptál. A testnek szüksége van a táplálékra, ám még a táplálék megszerzésénél is fontosabb, hogy meg is emésszük e táplálékot. Beteg leszel, ha túl sokat eszel, akkor is, ha túl gyakran. A történelem alapfolyamatai korunkban a maguk útját járják, mégis az emberen múlik, hogy ellenőrizze azokat. Mondok még egy példát: amikor üzemeltetünk egy atomerőművet, és beindítjuk, akkor csak hevül, hevül, hevül, hevül és hevül. Minél tovább hevítjük, annál több energiához jutunk. Meghatározott Beszélgetés Henri Bouladdal 1 Fogyasztás túl sok a befogadnivaló határérték elérésénél azonban meg kell állítanunk, mert különben a levegőbe röpítjük. Miránk is érvényes ugyanez. A történelem felgyorsult ritmusa új dolgokat hoz számunkra, jó dolgokat, nagyobb gazdagságot művészi, emberi és kulturális szinten, ám azzal a feltétellel, hogy ellenőrzésünk alatt tartjuk eme ritmust. Mindez az ember hasznára is fordulhat, meg ellenére is. Erről azonban nem alkothatunk ítéletet, mivel minden jó dologra jellemző, hogy visszájára is fordulhat, és számunkra károssá válhat. Az embernek arra van szüksége, hogy ne kerítse hatalmába az a haladás, amelyet maga hozott létre, a varázslóinasról szóló híres példához hasonlatosan, aki elveszíti uralmát a folyamat fölött, amelyet saját maga indított el. Ama feladat megoldása során, hogy a civilizáció haladását az emberiség javát és épülését szolgáló áldássá alakítsuk, az embernek kontrollmechanizmusokat kell kifejlesztenie, önmaga fölött is. Manapság ez igen kritikus szempont. Minél inkább uralmunk alá hajtjuk az anyagot, a technikát, annál kevesebb hatalmunk van saját magunk fölött. Hatalmas a fejlődés a technika, a technológia világában, amelyet többé-kevésbé uralni tudunk, azonban nem uralkodunk saját magunkon. Ekkor aztán az ember ellen fordul a fejlődés. Ismerjük George Orwell ét, vagy a Szép új világot Aldous Huxleytől. Ezekben az ember már nem képes alakítani a történelmet és a történelem rabszolgájává lesz, a Nagy Testvér rabszolgájává, amelyet saját maga teremtett. Másrészt a történelem felgyorsulása az embert arra kényszeríti, hogy új erőt préseljen ki magából, új energiát, új szellemet. Mindezt nevezhetném kihívásnak is. Meglehet, lenne rá okunk, hogy karosszékbe ülve a tájat nézzük és élvezzük a természetet ezen a kedves helyen, itt Mariatrostban. Na jó, persze joga van hozzá, hogy időről időre így is tegyen! Ha viszont az Ön egész élete másból sem áll, mint a természet szépségeinek élvezetéből és pihenésből, akkor bizony nem alakítja a történelmet. A történelem a mi kezünkben van az, hogy felgyorsul a történelem fejlődése, Istentől kapott jel. 1 Forrás: Sonntagsblatt der Diözese Graz-Seckau, április. 3

4 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN Hogy egy exponenciális görbéhez hasonlítsam a történelmet: hárommilliárd évvel ezelőtt nem létezett még görbe, ekkor még csönd volt. A görbe tízezer évvel ezelőtt kezdett emelkedni, egyre meredekebb lett, húsz esztendeje pedig csaknem függőlegesen kapaszkodik fölfelé. Ez az exponenciális görbe azt a fenyegetést is jelzi az ember számára, amely abban áll, hogy netán el is fajulhat, esetleg szét is hullhat. Az ember materiális, a technológia területén elért mesteri tudásának szüksége van olyan ellensúlyra, mely az erkölcsi és spirituális erők egyenértékű fejlődésében áll. Mindez fölöttébb érdekes, mindez lenyűgöző dolog! Ki az, aki képes rá, hogy kontrollálja e fejlődési folyamatot? Mindenkinek a saját felelőssége, vagy pedig létezik erre valamilyen szervezet? Személyes felelősség is, közös felelősség is, mivel a kölcsönös viszonyok, a szolidaritás világában élünk. Ennélfogva nem szólhatunk úgy, hogy ez az én felelősségem vagy kötelességem. Igen, az enyém is, éppen úgy viszont a társadalomnak, az egyháznak, a vallási testületeknek is feladata, hogy segítsenek az egyéneknek, segítsék őket ennek a felelősségnek a kialakításában, mivel az eredménynek sem csupán csak egyéni, hanem kollektív kihatásai vannak. Amennyiben csökken a világ spirituális hőmérséklete, úgy az engem is gyengíteni fog. Amennyiben azonban nálam emelkedik ez a hőmérséklet, akkor az felemelőleg hat az egészre is. Mindkettőről beszélhetünk tehát, személyes és közösségi felelősségről is. Gyakran mondják, hogy Európában olyasvalami uralkodik, amit spirituális vákuumnak is nevezhetnénk. Sok viszont az olyan ember, aki erős vágyakozást érez a spiritualitás és az értelmes élet után. Legtöbben azonban nem az egyházban keresik mindezt. Az egyházról az a kép alakult ki, hogy ósdi és merev, ami az egyházon belül történik, annak az ő életükhöz nem sok köze van. Mit tehet hát az egyház, hogy elébe menjen az említett vágyakozásnak? Az embereknek nagyon nagy elvárásai voltak az egyházzal szemben. Milyen csalódást okozott nekik az egyház válasza! Az egyháznak igencsak nehezére esik, hogy előbbre tekintsen, nyisson a modern világ felé, változtasson saját szerkezetén, beleélje magát a modern világ gondolkodásába, alkalmazkodjék napjaink mentalitásához, ahhoz hogy az emberek elveszítették az egyházba vetett bizalmukat, és már az intézményekben sem bíznak. Ez pedig katasztrófa, mivel az egyházban fantasztikus potenciál, óriási gazdagság van, amit azonban szőnyeg alá söpörnek. Némely dolgot ismét fel lehetne ébreszteni. A mai egyháznak az a kötelessége, hogy felébredjen, és frissítse, napjainkhoz igazítsa teológiáját, lelkipásztorkodását, és erkölcsét közelebb hozza ahhoz, amit jómagam a modern kihívásának nevezek. Az egyház mostani magatartásának az a következménye, hogy az emberek eltávolodnak tőle. Ebben egy fejlődési stádium fejeződik ki. Az európai emberek őszinték ez az érzésem velük kapcsolatban, annak tartom őket, és önmaguk iránt is őszinte módon keresik az igazságot. Az, hogy elhagyják az egyházat, az európai emberek számára nem hűtlenség, hanem kényszerűség, 4 Nagy Testvér szép új világ előrelépés, nem pedig visszalépés, mert hiszen érzik magukban a szükségletet, hogy újabb indíttatást kapjanak életükben. Ezért távolodnak el az intézmény struktúrájától, keresve a spiritualitást; eltávolodnak a vallástól, amely egy intézményt testesít meg, a spiritualitás irányába, amely impulzus, mozgás, inspiráció. A spiritualitás csúcsa a misztika. Ha az emberek elfordulnak az egyház intézményétől, és olyan ázsiai vallások felé fordulnak, mint a hinduizmus, a buddhizmus, vagy éppen a New Age-mozgalom, vagy más víziók és inspirációk, akkor mindez azért történik, mert megkísérlik integrálni ezeket ama mély örökségbe, amely sajátjuk. Ez az örökség bizonyosan keresztény örökség. Az egyház addig volt a társadalom és Európa egyik vezető ereje, amíg képes volt rá, hogy megnyíljék a kívülről jövő indíttatásokra, amelyek más civilizációktól vagy gondolkodásmódoktól érkeztek, mint például Platón, Arisztotelész, az arabok ösztönzései stb. Addig, amíg az egyház nyitott volt a másfélére, addig fejlődött, mivel az élet másképp nem tud fejlődni, csakis külső befolyások révén. Ám attól kezdve, hogy az egyház önmagába zárkózott kezdve a 15. és 16. századtól elkezdődött a katasztrófa. Az iszlámban ugyanez a jelenség figyelhető meg. Az iszlám mindaddig hatalmas civilizációt fejlesztett ki, ameddig nyitott volt más kultúrák iránt. Amióta viszont önmagába zárkózott, és azt mondta, önálló kultúra vagyunk, a magunk lábán állunk, nincs szükségünk senkire, attól kezdve összeomlott, attól kezdve hanyatlik. Az iszlám és az egyház eme párhuzama igen megvilágító. Egyetlen civilizáció sem képes önmagában fennállni. Mások által kell átörökítenie magát, mások révén kell megtermékenyülnie. Ugyanez a helyzet velem is. Ha elzárkózom, és saját gondolkodásomat fejlesztgetem, elvesztem. Olvasnom kell, beszélnem kell, párbeszédet kell folytatnom. A külső befolyás személyem részévé lesz, és növekedni fogok. Éppen olyan ez, mint az evés. A táplálék a testemen kívül van, viszont részemmé lesz. Éppen ilyen természetűek a kultúrák és a gondolkodásmódok is. Senki sem gondolkodik egymagában! Korunkban, mikor az internet, a mobiltelefon és egyebek révén az egész világ összeköttetésben van egymással, úgy tűnik, hogy az egyház a saját univerzumán belül mozog, saját világában él. Az egyház azt hiszi, egyedül képes olyan gondolatokat megfogalmazni, melyeket az emberek értékesnek tartanak. Ma már ez nem így van! A hitnek a kultúrával, a társadalommal,

5 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN a többiekkel kell párbeszédre lépnie. Ha ezt tenné, mérvadóvá válhatna a hit, most azonban nem az. A hit nem ad válaszokat a ma embereinek. Az emberek keresik az élet, a dolgok értelmét, ám az egyház csalódást okoz nekik. Az a véleményem, hogy napjainkban a modern ember legmélyebb vágya az értelem utáni vágyakozás. A ma emberének vannak eszközei, nincs viszont birtokában az értelemnek. Ezerszámra rendelkezik eszközökkel, hogy mindent a kezében tartson, na de hát mi végre? Hiányzik a cél, nincs látóhatár. A hit lehetne ez a látóhatár, az értelem, a kulcs. A hitnek viszont jelentőségteljesnek kell lennie. Nem lehet középkori, hanem újra fel kell főzni, ki kell sütni, fel kell frissíteni, újra kell gondolni, ám ez nem csupán kozmetikázást jelent. Az új katekizmusban például semmi új sincsen! Régi katekizmus ez, modern szavakkal újrafogalmazva. A katekizmust újra kell gondolni, újból és újból teljesen újra, ahhoz hogy jelentéstelivé váljék, ahhoz, hogy válaszokat adjon a mai elvárásokra, a mai kérdésekre. Az egyház leblokkolt félelmében. Az egyház fél. Fél attól, hogy elveszíti identitását. Ha identitásod elvesztésétől félsz, azt jelenti, hogy már el is veszítetted. Az identitásnak két oldala van. Vagy olyan identitásról van szó, mely a múltból való, vagy pedig olyanról, mely a jövőbe tekint. Ha az embernek csak múltja van, akkor halott. Ha csupán jövője van, akkor nincsenek gyökerei. Az egyház, annak érdekében, hogy védje gyökereit, oly szilárdan gyökerezik, hogy már meg sem mozdul. Az egyháznak sok a mondani- és tennivalója, amire azonban az egyháznak manapság szüksége van, az nem az evolúció, hanem a revolúció. Ez a forradalom elkezdődött a II. Vatikáni Zsinattal, amely áldás volt. Áldás volt, mert az egyház végre valahára párbeszédet kezdett más kultúrákkal, a modern világgal, a többi egyházzal és vallással. Ámde e mozgalom túl későn érkezett, a keresztények pedig nem voltak rá felkészítve, nem voltak abban a helyzetben, hogy négy esztendő alatt behozzanak négy évszázadot. Ha négy óra alatt negyven napi táplálékot veszel magadhoz, nyomban összeesel. Ez az oka a II. Vatikáni Zsinat válságának. A II. Vatikáni Zsinat áldás volt, az emberek viszont nem voltak készek rá, Misztika a spiritualitás csúcsa hogy elfogadják, lenyeljék. Erre viszont úgy reagált az egyház, hogy a zsinat hiba volt, térjünk vissza az I. Vatikáni Zsinathoz, a Tridenti zsinathoz. Ez katasztrófa! Az egyház problémája mármost az, hogy megosztott. Sokan valami újra áhítoznak, mások hagyományos egyházat akarnak, és azt mondják: a II. Vatikáni Zsinat katasztrófa volt, kapaszkodjunk bele a latin nyelvű misébe, a régi erkölcsbe, a régi teológiába, mindez legalább olyan szilárd tömb volt, melyben mi magunk megkapaszkodhatunk. A világ viszont mozgásban van, a Lélek pedig hajt minket előre. A Lélek azt követeli tőlünk, hogy mozduljunk. Az egész kinyilatkoztatás mozgásban van, Ábrahámtól kezdve menj, hagyd el országodat Izrael népével Egyiptomban hagyd el Egyiptomot, menj, menj, menj, egyik országból a másikba, a száműzetésbe és vissza! Mozdulni előre: ez a Lélek ismertetőjegye. Nem kell félnünk, hiszen gyökereink nem materiális gyökerek, a Lélek vezet minket! Jelenleg úgy néz ki, hogy az egyház nem hisz már a Lélekben, hanem inkább saját magában. A struktúrákban hisz, az intézményekben, a szabályokban. Úgy tűnik, a Lélek elhagyta az egyházat. Nagyon úgy néz ki, mintha a struktúrák megölték volna a Lelket. Az egyházban két pólus van, az egyik az intézményes, a másik pedig a prófétai. Amennyiben az intézményes pólus túlságosan erős vagy túlságosan súlyos, úgy elnyomja a prófétai pólust. Ha a prófétai pólus túlságosan erős, vagy súlyos, akkor káosz van. Jelenleg nem a káosz jelenti a veszélyt, hanem a nagy rend. Ha túl sok az előírás, úgy nem marad elegendő tér a Lélek fuvallatainak. Úgy véli, hogy a II. Vatikáni Zsinat esetében túl gyors volt a fejlődés? Nem, nem volt túl gyors, hanem túl későn érkezett. A 16. században kellett volna megtörténnie. Csak halasztgatták, halasztgatták és halasztgatták. Mindig a reakció után mentek. A végére az egyház teljesen megkövült. A zsinat áldás volt, ez az áldás viszont úgy jött, mint valami csapás, mint valami ütés, mint egy robbanás. Túl sok mindent kellett elvégezni egyszerre. Noha 5

6 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN 6 II. Vatikáni zsinat késői áldás a zsinat ideje alatt sokan valami radikálisabbra áhítoztak, a konzervatívok így szóltak: ugyan, nyugodjatok már meg, hagyjátok ezeket a szavakat, az ilyen nyilatkozatokat A zsinat jó dolog volt, most viszont egy III. vatikáni zsinat irányába kell mozdulnunk. Ehelyett viszont az I. vatikáni zsinathoz ragaszkodunk. Ezeket a dolgokat viszont elő kell készíteni. Az én vízióm az, hogy az egész egyház hároméves szinódusi időszakot kezd, amikor a bázistól a csúcsig és a csúcstól a bázisig minden szinten mindenkit bevonnak az egyházról és jövőjéről, valamint az előrehaladás mikéntjéről való gondolkodásba. Nemcsak a hierarchiát természetesen azt is, de csakis azzal a feltétellel, hogy vezetőink meghallgatnak minket. Oda kellene, hogy figyeljenek ránk! A Lélek mindenütt, az egyház minden szintjén fúj. Emlékezzék csak Joel próféta szavaira az Apostolok cselekedetei második fejezetében, ahol ezt olvassuk: Kiárasztom Lelkemet minden emberre; akkor fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek. Most sürgősen szükség van egy szinódusra, szinódusra, nem pedig zsinatra. A zsinat azt jelentené, hogy a csúcs találkozik. A bázisnak kellene felemelnie szavát, és kifejezésre juttatnia óhaját. A bázisnak rengeteg mondanivalója van. Most a Lélek alulról fúj. A mélyben ez ösztönözte a II. Vatikáni Zsinatot is. Miként látja Ön ennek megfelelően az egyház, egyáltalában a kereszténység jövőjét bonyolult világunkban? Milyen helyet kellene elfoglalnia a kereszténységnek a többi vallás között? A régi egyháznak meg kell halnia. Valami új fog feltűnni. Hogy mi ez, nem tudjuk. Pontosan ebben áll a magnak és a fának a különbsége. El tudjuk-e képzelni a mag alapján a fát? Nem, persze hogy nem tudjuk elképzelni, annyira más formában jelenik meg. Az egyháznak most meg kell halnia. Üsse csak föl János evangéliumát: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad. Az egyház pedig jelenleg egyedül van, távol a világtól, görcsösen kapaszkodik saját identitásába attól való félelmében, hogy elveszíti azt. Ne félj, el is kell veszítened! El kell veszítened saját identitásodat, mert valami más fog jönni. Ha tőlem kérdezi, milyen lesz a holnap egyháza, azt válaszolom, hogy nem tudom. Én nem tudom, de a Lélek tudja! Nekünk azonban bíznunk kell, és oda kell figyelnünk erre a Lélek, mert jönni fog valami új. Meglehet, múzeum lesz valamennyi templomból. Ez nem aggaszt engem. Remélem, persze, hogy nem így lesz, ám az egyház talán elég bátor lesz valami újat kezdeményezni a családok, a csoportok vagy a közösségek szintjén. Talán lesz valamilyen másfajta elképzelés a papságot illetően, valami másfajta tervezet a szentségekről, valamilyen új teológia, mely kompatibilis más vallásokkal. Mindaz nem jelenti azt, hogy egész teológiánkat, egész hitünket sutba dobjuk Nem, a hitet kell újra formázni, új kifejezést kell neki adni. A jelenlegi helyzetben, melyben nem láthatjuk előre társadalmunk, illetve az emberiség jövőjét, az egyház jövőjét sem lehet előre látni. Az iszlámét sem. Mindez ismeretlen, mert hát a jövő, éppenséggel még jö-vő. Viszont fűzném hozzá ez a jövő a mi kezünkben van! Nem várhatjuk el, hogy a jövőt Isten alakítsa. Nem, Isten azt fogja mondani: kiárasztottam rád Lelkemet, alakítsd hát magad a jövőt! Légy figyelmes, bízzál ebben a Lélekben, nyílj meg neki, ó pedig vezetni fog téged lépésről lépésre. Az a véleményem, hogy a hierarchikus egyháznak több alázatra, sokkal több alázatra van szüksége, vissza kell, hogy fogja magát, szerényebbnek kell lennie. A II. Vatikáni Zsinat ezt a beállítódást képviseli: hallani akarunk, szeretnénk meghallgatni a másikat. A Mater et Magistra értelmében vett egyháznak vége, befellegzett, mert túlságosan sokáig volt mater (tanító) és magistra (mester). Most valóban egészen másfajta egyháznak kell lennie, szerénynek, alázatosnak, figyelmesnek, odafigyelőnek, nyitottnak mindarra, amit a Lélek most mond. Tanuljuk meg olvasni és értelmezni az idők jeleit, erre hív fel minket a II. Vatikáni Zsinat. Mit jelent az Internet? Mire véljük a pornófilmeket? Mit jelent a homoszexualitás? Mit a hivatások totális hiánya? Mire véljük ama tényt, hogy emberek elhagyják az egyházat, felhagynak vallásuk gyakorlásával. Mit is jelent mindez? Isten aggyal látott el bennünket. Fura dolognak találom, hogy az emberek többsége üzleti ügyekben igen hatékonyan használja az agyvelejét, arra azonban nem vagyunk képesek, hogy egyházi vonatkozásokban hasznát vegyük az agyunknak. Ha valamely nagyvállalat veszít piaci részesedéséből, vagy öszszeomlik, tüstént minden erőt megmozgatnak annak érdekében, hogy kitalálják, miért nincs náluk gazdasági növekedés. Azután nyomban következik a megújulás, rögtön rendeleteket hoznak, hogy megállítsák a folyamatot. Na és az egyház? Nem úgy tűnik, mintha ugyanezt tenné. Vajon miért? Jézus azt mondja az evangéliumban: a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fi ainál. McDonald nagyon ügyes a pénzkeresésben, valamint abban, hogy minden eszközt kimerítsen a pénz megfialtatása végett. Ugyanígy a Coca Cola, a Toyota, és a többi, csupa agyafúrt társaság. Hol marad hát az agyunk? Érezzük, hogy gondban vagyunk? Úgy tűnik, nincs semmiféle nehézségünk. Struccpolitikát folytatunk: homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk: nincs semmiféle probléma! Ez tragikus dolog. Vérzik miatta a szívem! Mélységesen szomorú vagyok emiatt, mert világosan látom, hogy ez nem vezet sehová. Nekem pontosan ugyanez az érzésem. Az a benyomásom, hogy Európában azt a helyzetet találjuk, amikor mindenki azt mondja, hogy az egyház a jövőben teljesen másmilyen lesz, mint most. Mégis, minden erőfeszítésünket, minden energiánkat és erőnket arra fordítjuk, hogy a jelenlegi struktúrákat fenntartsuk és megvédelmezzük. Nem csupán arra, hogy megvédelmezzük, hanem arra, hogy proklamáljuk: nincs semmiféle probléma! Úgy tűnik, az egyház nem akarja felismerni, hogy itt bármiféle gond van. Emlékszem, láttam egy színdarabot Kairóban, két egyiptomi írta az arab világról. Tizennégy arab, mindegyik nemzetből egy, találkozik

7 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN véletlenül Londonban. Mindegyikük valamilyen sajátos okból van ott, egyikük üzletember, másikuk újságíró, egyik líbiai, másik tunéziai, egyiptomi, iraki, libanoni, marokkói, és így tovább. Megállnak, és vitatkozni kezdenek Európáról, az iszlámról, a palesztinok jogairól, de csak szavak, üres szavak hangzanak el. Végül aztán így kiáltanak fel: Palesztina, jogokat Palesztinának! Stb.! A köztük lévő palesztin fickót letartóztatja a Scotland Yard. Jön a jegyese, és keresni kezdi: hol van hát a vőlegényem, hol a vőlegényem? Kérlek titeket, segítsetek! Ügyet sem vet rá senki sem. Ezek az emberek, akik hangosan kiáltozva panaszolták a nyugati világ erkölcsi hanyatlását, este egy éjszakai klubban találkoznak, hogy együtt táncoljanak és énekeljenek! A darab végén leveszik maszkjaikat és így szólnak: nagy a gond, nagy a gond, nagy a gond és lehull a függöny. Ez a vég. Ha az egyház felismeri, hogy gondban van, lehet, hogy visszatér az igazság, a fény és az élet. Ehhez azonban meg kell vallani bűnösségünket. Az egyház egészének meg kellene tennie beismerő vallomását, és így kellene, hogy szóljon: sajnálom, de nem fogtam fel a lényeget. Ez az, ami túlságosan nehezére esik. Mater et Magistra. A Mester letérdelt, hogy megmossa tanítványai lábát, és így szólt: mesternek és rabbinak hívtok, és az is vagyok. Viszont nektek is ugyanezt kell tennetek! Nem hivatalosan, nagycsütörtök este, amikor a pápa egy helyes kis ceremónia alkalmából lábakat mos, melyeket tízszer is megmostak előzőleg, hanem valóban letérdelni az elismerés őszinte gesztusával. Az emberek megértenék ezt, és hálásak lennének az egyháznak ezért, sokkal inkább, mint az olyan egyháznak, mely hatalmas trónusokon és székeken mutatkozik és megáldja a népet. Mindezt pedig az egyház iránti mélységes szeretetemből mondom! Nem azért bírálom most az egyházat, mert gyűlölöm. Nem gyűlölöm, az ellenkezőjét teszem. Mélységes szeretetet érzek az egyház iránt. Ezért megsebezve érzem magam, búslakodom, szomorúnak érzem magam, sértve érzem magam! Miként Szentlélek szállj le ránk! már mondtam, vérzik a szívem, mivel világosan látom a másik utat. Ön azt mondta, hogy az olyan konszernek, mint a Coca Cola okosabbak az egyháznál. Nekem, különösen az utóbbi években, a mi egyházmegyénkben az a benyomásom, hogy mindinkább valamiféle gazdasági üzemhez hasonlóan viselkedünk, és úgy is lépünk fel. Szolgáltatást nyújtunk az embereknek. Úgy gondolom, az egyház ezzel nagy hibát követ el. Igen, mert amit felkínál, az nem az, amire az embereknek szükségük van. Ha a Toyota olyan autófajtát kínál fel az embereknek, melyet senki sem vásárol, és továbbra is gyártanák, és üzleteikben továbbra is kiállítanák ezt a bizonyos autót, anélkül hogy elgondolkodnának rajta, hogy az emberek nem akarják és nem vásárolják ezt az autót, akkor az ember azt mondaná: cseréljétek le ezt a modellt, gondoljátok már még egyszer végig, gondoljátok át a dolgot! Mi olyan szolgáltatásokat nyújtunk az embereknek, melyek nem olyan szolgálatok, melyekre szükség volna. Az embereknek valami másra van szükségük, azonban szükségük van valamire. Figyeljünk hát oda az emberek valódi szükségleteire, és ne adjunk nekik kenyér helyett követ. Azt gondolom, a hibát ott követjük el, hogy vevőként bánunk az emberekkel. Márpedig ha vevőként bánunk velük, akkor nem szabad azon sem csodálkoznunk, ha vevő módjára viselkednek, akik igénybe vesznek valamilyen szolgálatot, és amennyiben valaki jobbat kínál, ahhoz a másikhoz mennek. Én még egy másik dolgot is hozzátennék ehhez: az egyház a hívőket úgy kezeli, mint a gyerekeket, mivel 15 évszázadon keresztül hozzászokott, hogy gyermekként kezelje Európát vagy a világot. Csöndben lenni, engedelmet tanúsítani, mondogatni hogy: ámen, ámen, ámen. Az egyház nem veszi észre, hogy az emberiség, ez az Európa, ez a modern világ időközben felnőtté vált. Ezek felnőttek. Az ember nem bánhat ugyanúgy a gyereké- 7

8 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN vel, mondjuk a fiával, amikor már 18 esztendős, mint amikor 12 vagy 10 éves volt. Az egyházzal az a gond, hogy úgy kezeli az emberiséget, a társadalmat, különösen pedig Európát, mint valami nagy gyereket. És az egyház nem érti meg, miért lázad fel ez a gyermek, és miért mondja azt: kérem szépen, én magam is tudok gondolkodni, én is ismerem a dörgést! Az emberek nem gyerekek már. Nem falusiak, akik se írni, se olvasni nem tudnak. Ennek a korszaknak vége! Az egyház azonban még mindig ragaszkodik ugyanahhoz a beállítottsághoz. Az egyház nem változott meg, pontosan, mint az olyan szülők a gyerekükkel, akik nem ismerték fel, hogy azok felnőttek közben. Előadásában Ön beszélt arról az abszolút magról, amely minden emberben megvan. A modern életmódban, társadalomban viszont minden relatív, minden lehetséges. Nekem is megvan a magam igazsága és neked is megvan a magad igazsága, és ez így is van rendben. Miként fedezhetjük fel ezt az abszolút magot, és hogyan tudunk valami abszolútról beszélni a mai világban? Az abszolút magnak két síkja van. Az egyik az igazság síkja, a másik pedig a személyé. Kezdjük az igazság síkjával. A te legmélyebb igazságod az én legmélyebb igazságom, mert a tebenned lévő lényegi mag és az én lényegem egy és ugyanaz. Emiatt van az, amiért olyan gyakran mondja nekem valaki egy-egy előadásom után: amit Ön mondott, pontosan az, amit érzek, és amit szívesen megfogalmaznék, csak valahogy nem sikerült. Miért van ez így? Azért, mert amikor beszélek, nem elméletekről vagy dogmákról beszélek, hanem a legmélyebb tapasztalatomról! Az én legmélyebb tapasztalatom pedig a te legmélyebb tapasztalatod és az ő legmélyebb tapasztalatuk. Az igazságot nem lehet fogalmakba vagy rendszerekbe foglalni, vagy ha mégis, jó lenne, ha eleven maradna mindaz, ami saját tapasztalatod talajáról ered és származik. Ebben az értelemben azt mondanám tehát: ha valamely személy valóban őszinte saját magához, és megpróbál önnön belső igazságának megfelelően élni, akkor lehetőleg ebben a gyújtópontban kellene találkoznunk, mivel valamennyien Isten képére vagyunk megalkotva. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek mozgat. Itt van az a pont, ahol az igazság ered. Ennek megfelelően pedig az előbbi gondolatsort folytatva tovább valamennyi vallás eredetét egy mély spirituális és misztikus tapasztalatban leli. A történelem során azonban ez a tapasztalat megcsontosodott, dogmákban, intézményekben, szokásrendekben, jogban, erkölcsben. Ám ezek csak struktúrák. Minden egyes nemzedéknek, minden egyes személynek, minden egyes intézménynek újra meg újra vissza kell térnie a gyökerekhez, első inspirációjának forrásához. Ez volt Jézus inspirációja, Buddha inspirációja, mikor kié. Ez a misztikus tapasztalat minden egyes intézmény megújulásának végtelen forrása. Ezt nevezem én karizmatikus pólusnak. Van egy intézményes pólus és van egy karizmatikus pólus. Ez utóbbi pedig igazság, eleven igazság, nem pedig csak formális vagy verbális igazság! 8 Most pedig rátérek a második pontra, amely előadásom témája volt. Ez az abszolút mag minden egyes emberi lényben létezik. Azonban olyannyira a külsőségek megjelenésének rabjai lettünk, hogy valahányszor kapcsolatba lépünk valakivel, az valóban ritkán fakad ennek a kemény magnak a felfedezéséből. Ez a mag egy egészen mélyen rejlő ő maga, mely valami abszolút. Mert hiszen ez a bennem lévő abszolúttal áll kapcsolatban. Ez az, amit szeretetnek hívok. Ha ezen a legmélyebb síkon szeretsz, úgy ez a szeretet elpusztíthatatlan, örök. Ebben az értelemben beszél az egyház a házasság felbonthatatlanságáról: amennyiben a házasság erre a sziklára épült, erre a kemény magra, amelyről beszélek, akkor senki sem mondhatja, hogy ez nem volt házasság, eredetileg nem volt házasság, hanem csak egy megállapodás. Hogyan segíthetünk az embereknek, amikor a házasságra készítjük fel őket? Erre nagyon sürgősen szükség van! Az emberek recepteket keresnek: lélegezz mélyet, ereszkedj lótuszülésbe, szemlélj egy pontot a láthatáron, aztán pedig kész is van, a nehézség megoldódott. A valóság ezzel szemben, hogy hagynod kell teljesen meghalni ön-magadat. Nem kevesebbről van szó! Az egónak meg kell halnia. Ez az, amit keresztségnek hívunk. A keresztség központi jelentőségű, a legjelentősebb fordulat az életben. Sok ember életében azonban a keresztség szokás, helyes kis szokás bonbonokkal, csinos ruhákkal, mosollyal, fotókkal, fényképezőgéppel. Értik ők, mi a keresztség? Ki van keresztelve? Nem feltétlenül azok, akiket beírtak a plébánia nagy anyakönyvébe. Manapság alapvetően el kell gondolkodnunk a keresztség és valamennyi szentség jelentésén! Itt van a házasság. Emlékszem, múlt hónapban az egyik pár házasság előtt állt, és a fiatalember tétovázott: igen, nem, igen, nem. Aztán elment az egyik barátomhoz, és azt mondta: azt hiszem, elveszem, azt hiszem, jó lenne. Ez amolyan üzletféle dolog volt. Latolgatod a menyasszony végzettségét, mennyi a pénze a bankban, milyen a megjelenése, Keresztelés az óceánban újjászületés

9 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN aztán így szólsz: na jó, talán működni fog a dolog? Hát nem fog működni, mert nem a leányt veszed el, hanem a pénzét, a testét, vagy bármijét. Napjaink drámája abban áll, hogy mindabban, amit szeretetnek hívnak, mélységes, mélységes önzés bujkál! Szerencsétlen módon legtöbb esetben a szeretet az erosz szintjén marad, nem az agapé szintjén. Mindez nem jelenti, hogy csakis agapénak kell lennie, hisz az erosznak sem volna szabad hiányoznia. Viszont ha nem kötöd össze a kettőt, és nem szembesíted az embereket az agapéval, amely önzetlen és képes rá, hogy meghaladja az egódat, akkor nem lesz az egészből semmi. Amikor esketek, mindig megkérdezem a házasodókat: aztán van-e bennetek erosz? - Igen!!! - Na és agapé? - Az meg micsoda? Az arab nyelvben két szó van erre, ugyanazzal a gyökkel. Befejezésül: Mindaz, amiről Ön ír és beszél, úgy tűnik, valamifajta misztikus szemléletből és spirituális szemléletből fakad. Ön nagyon bizonyos abban, amiről beszél. A tudományos diszkusszióban viszont csak objektív érvek számítanak. Miként lehet érvelni az ilyenfajta tapasztalatról? Amíg valaki abból az előfeltételből indul ki, hogy tiszta tudománynak kell lennie, addig nem lehetséges metafizikáról, misztikáról, szeretetről, vagy az életről beszélni. Mindaz, ami lényeges, nem a tudomány vagy a technológia keretein belül van. A tudományos gondolati építmény allergiás mindarra, amit metafizikának vagy misztikának hívunk. Az emberek még azok is, akiknek fantasztikus képességeik vannak a tudomány vagy a technológia területén egyre kevésbé használják agyuk jobb oldali részét. A bal félteke irányítja a racionális gondolkodást, a jobb féltekében foglal helyet az intuíció, az érzések, az érzelmek, a misztika. Minél jobban hangsúlyozzuk a bal féltekét, fejlesztjük stúdiumokkal, iskolában, egyetemen, a gyakorlati életben, annál inkább elveszítjük a másik oldalt, amely igen fejlett az úgynevezett primitív társadalmakban, a primitív népeknél. Nekünk a kettő közötti egyensúlyra van szükségünk. Ha olyasvalakivel vitatkozom, aki a tudományban dolgozik, arra gondolok, ez a tudós szintén ember. Nem csak tudós, hanem ember is! Ezért a humanitására apellálok, agyának arra a részére, melyet rendszerint nem használ. Azt mondom neki, hagyja egy kicsit a tudományát, tegye most félre. Beszéljünk most legmélyebb tapasztalatáról. Ha Ön a feleségéhez bújuk, nem a masináira, a számítógépeire gondol, hanem a személyre, akit szeret, akinek semmi köze az egész technológiához és tudományhoz. Úgy gondolom, hogy minden egyes emberi lény saját magában hordja emberiességét. Ha pedig alapvető kérdések foglalkoztatják, akkor Ön saját magának ehhez a részéhez apellál, tőle vár választ. Soha senki sem mond búcsút önnön emberi mivoltának úgy, hogy többé képtelen lenne a fundamentális jelentőségű, egész személyét érintő dolgokra odafigyelni. Nekem az a legfőbb célom, hogy az emberekben felébresszem ezt a gyakran szunnyadó vagy letargikus állapotában lévő részt. Amit pedig az egyénekről mondtam, az a társadalmakra is érvényes, a társadalom egészére. Más szavakkal: Ön a Nyugat, én vagyok a Kelet. Ez nem igaz! A Kelet és a Nyugat Önben van. Yin és yang a két pólus A Kelet és a Nyugat bennem van. Nem létezik földrajzi vagy kulturális értelemben vett Kelet vagy Nyugat! Minden egyes emberi lény saját magában hordja a Keletet és a Nyugatot. Ha pedig Ön nem köti össze a kettőt egymással, akkor elhibázza a lényeget. Némelyek ez a yin-nek és a yang-nak hívják, a kínai filozófiában. Az ember nem fejlesztheti önmagát, ha nincs benne együtt a férfias és a nőies. A kozmosz két pólusa a yin és a yang, ahogy az én személyem két pólusa is yin és yang. A kettőt pedig egy dialektikus folyamatban össze kell kapcsolni ahhoz, hogy felépíthessem önmagamat, illetve éppen így a társadalmat. Lehetséges közölni ezeket a mély tapasztalatokat? Minden bizonnyal! Szavakkal persze nehéz, mert a szavak mindig alkalmatlanok annak kifejezésére, ami nem megfogalmazható. A szavak arra alkalmasak, hogy felkeltsék a másik ember figyelmét, hogy mégis azt mondhassa: Értem, amit mondasz! Persze nem azért, mert szavaim valamiféle tudást adtak át, hanem azért, mert az illetőben az enyémhez hasonló tapasztalatokat, érzéseket keltettek, melyek őt egy olyan valóságnak a fölismeréséhez vezették, amely ugyan eddig is megvolt benne, de elfeledve, homályosan, sejtésszerűen. Minden olyan tudás, mely kívülről jön, felületessé fog válni. Minden olyan tudás, mely szívednek mélyébe van vésve, egzisztenciálissá válik, sajátoddá lesz, a tied lesz. Az ilyen tudás nem a tanáré. Platón mondja, hogy az ember nem tudja átvinni a tudást egy fonálon keresztül az egyik csészéből a másikba. A tudás a belső igazságot tárja fel, amely a másikban van. Egyfajta kinyilatkoztatás ez, azért hogy feltárja a másik ember saját igazságát. Ebben áll a nevelés mélysége. Alfred Jokesch Fordította: Himfy József 9

10 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN Az egyház megújulása volt a témája egy rendezvénysorozatnak, amelyre Pécsett a 2006/2007-es tanév második félévében került sor. A havi találkozókon a II. Vatikáni zsinat új egyházképéről, a papi és püspöki hivatal értelmezéséről, valamint a világiak apostolkodásáról beszélgettünk. Megvitattuk, hogyan és mennyiben lehet a zsinat célkitűzéseit az egyházmegyében és a plébániákon megvalósítani, illetve mit tehetnek ennek érdekében a világi hívek. A sajátos pécsi egyházi helyzet (ld. a Báránybőrben rovat eddigi írásait) természetesen rányomta bélyegét az összejövetelekre: lehet-e megújulásról és reformokról beszélni ott, ahol elsősorban nem a teológiai konzervativizmus, hanem az egyházi hatalommal való visszaélés a fő probléma; van-e esélyük az egyházért aggódóknak, ha a botrányok miatt egyre többen fordítanak hátat az intézménynek. Világossá vált az is, hogy a visszásságok elleni fellépés és az egyházi megújulás nem azonos dolgok. Van, aki küzd a túlkapások ellen, de nem tartja szükségesnek a reformokat. A megújulásra vágyok viszont minden esetben elkötelezettek az egyház megtisztulása mellett is. A hívők többsége azonban az egyházi hivatalt mintegy a legfőbb szentségnek tekinti, és már azon is megbotránkozik, ha a nehézségeket szóba hozzák. A következőkben eltekintek a helyi egyházi viszonyoktól, és inkább a megbeszélés-sorozat általános eredményeit igyekszem összefoglalni, illetve kibővíteni. Megújuló egyház? Paul M. Zulehner gyakorlatelemző Ecclesia semper reformanda, az egyházat mindig meg kell újítani, tanítja magáról az egyház. Cserháti József, néhai pécsi megyéspüspök, a II. Vatikáni zsinat tanításához írt bevezetőjében, találó képpel fejezte ki a megújulás szükségességét: Az egyház régebben önmagát rendíthetetlen sziklának tekintette a zajgó világ közepén, bevehetetlen várnak gondolta magát, amely túlél minden támadást. Az elszigeteltség egyre nőtt és az egyház lassan már az örvényekkel sem került kapcsolatba, a világ elrohant mellette. 1 Paul M. Zulehner bécsi pasztorálteológus, egyben az Egyházfórum társalapítója, szerint a megújulás alapvetően két esetben nélkülözhetetlen: egyrészt akkor, ha az egyház gyakorlata nem vagy nem eléggé célravezető, másrészt pedig akkor, ha nem vagy nem eléggé felel meg a mindenkori történelmi, társadalmi és kulturális helyzetnek. 2 Az egyház célját Krisztus jelölte ki, amelyet az emberi végesség és tökéletlenség miatt sohasem érhetünk el teljesen, de törekednünk kell azt minél jobban megközelíteni. Az új idők és helyzetek viszont az egyháznak is új kihívásokat jelentenek, ezért kötelessége, hogy szüntelenül vizsgálja és az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit, e nélkül ugyanis nem adhatja meg minden egyes nemzedéknek a korszerű választ az örök emberi kérdésekre az evilági és a túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való összefüggéséről, olvassuk a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójában (GS 4). Ha ettől elzárkózna az egyház, akkor világ- és életidegen lenne, ha viszont túlságosan is alkalmazkodna a korszellemhez, akkor elvilágiasodna. Ahhoz, hogy az egyház gyakorlata, beleértve a tanítást és az egyház megjelenését is, célravezető és az adott helyzetnek megfelelő legyen, időről időre szükség van reformokra. 1. Cserháti József Fábián Árpád (szerk.), A II. Vatikáni zsinat tanitása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai, Szent István Társulat, Budapest, 1975, 16. old. 2. Paul M. Zulehner, Fundamentalpastoral. Kirche zwischen Auftrag und Erwartung. (Pastoraltheologie, Bd. 1), Patmos Verlag, Düsseldorf, 1989, 247. old. 10

11 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN Reformkészség és reformellenesség A személyes belső megújuláson túlmutató, az egyházi szervezetre vonatkozó reformkészség több tényezőtől függ. Mindenekelőtt az ember életútjától, beleértve vallásos nevelését, személyes adottságait, műveltségét, hit- és egyháztapasztalatát, de említhetnénk fizikai és lelki állapotát, életkorát, élethelyzetét, családi és társadalmi viszonyait is stb. Inkább hajlanak a reformokra azok, akik konfliktusba kerültek akár valamilyen egyházi gyakorlattal és előírással akár egyházi személlyel, elsősorban felettessel. Az előzőek közé tartozhatnak például rossz és unalmas istentiszteletek és hittanórák, semmitmondó, érzelgős és ideologizáló prédikációk vagy az illető számára elfogadhatatlan egyházi előírások (pl. cölibátus, szexualitás, nők háttérbe szorítása), az egyházszervezet kevésbé hatékony és ellenőrizhető működése stb. Ezek objektív, ha tetszik szakmai érveket szolgáltatnak a megújulás mellett: ha az egyház nem akarja, hogy egyre többen hátat fordítsanak neki és elidegenedjenek tőle, akkor sürgősen változtatni kell ezen a gyakorlaton. Bár az ilyen konfliktusoknak vannak személyes vonatkozásai, hiszen minden egyházi gyakorlat és előírás mögött emberek vannak, ezeket mégis meg kell különböztetni az elsősorban személyes jellegű ellentétektől. Ez utóbbiak ugyanis csak akkor ösztönöznek reformokra, ha a konfliktus tárgyiasítható, vagyis mögötte nem személyes ellenszenv, hanem tényleges, az egyházi hivatal gyakorlásának módjából eredő probléma húzódik meg. Mivel korunk egyházában, nem utolsó sorban Magyarországon is, a reform ellenzői erősebb befolyással bírnak, érdemes indokaikat alaposabban szemügyre venni. Ezek szintén lehetnek szakmai és személyes okok, bár a kettő gyakran összefonódik. 3 A szakmai érvek közé tartozik az egyház integritásáért való Ottaviani bíboros rosszat sejtő aggódás. Nem kevesen vannak ugyanis, akik úgy vélik, hogy bizonyos reformok a hagyományokat és ezzel az egyház célirányosságát veszélyeztetik. Ezért szükséges, hogy megkülönböztessük egymástól a helyes és a rossz hagyományokat, amint erre Josepf Ratzinger még zsinati teológus korában figyelmeztetett. 4 A jókat ápolni és fejleszteni kell, a rosszaktól pedig meg kell válni. Vannak olyanok is, akiknek nem önmagukban a reformokkal, hanem csak a bevezetésük módjával és tempójával van bajuk. Úgy érzik, elveszítik a talajt a lábuk alól, és nincs idejük felkészülni a változásokra. Hiába tudják ők is, hogy valamit tenni kell, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a lassan érők képesek megbénítani a reformfolyamatokat. Mások azzal indokolják ellenállásukat, hogy nincsenek meg a reformok anyagi és személyi feltételei. A fizetett szakemberek és a világi munkatársak drágák, mondják. Előbb a pénz kell. Majd utána jöhet a szellemiség. 5 A szellemiséget azonban csak képzett és példamutató személyek teremthetik meg. A papság nagy része lehet magányos harcos, hős, sőt példamutató is, de a modern teológiában jártasnak, sőt valóban képzettnek tisztelet a kivételnek aligha tekinthető. Tőlük, akárcsak a püspökök nagy részétől, minden jóindulatuk ellenére a szükséges újításokat hiába várjuk. A szakmai érvek között kell megemlíteni a nagy szervezetek tehetetlenségét is. Ezek az új kihívásokra csak lassan és nehézkesen tudnak reagálni nem utolsó sorban azért, mert a kulcspozíciókat betöltők a status quo fenntartásában érdekeltek. A változások ugyanis befolyásuk és hatalmuk csökkenéséhez vezethetnek. Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar egyházban fölerősödött a klerikalizmus, és megtorpant a világiak fokozottabb bevonása az egyházi tevékenységekbe. Előfordul az is, hogy a döntéshozók nem ismerik eléggé a valós helyzetet. Ha viszont valaki a valós problémát föl sem ismeri, akkor az érvek ereje is keveset nyom a latba, a re- 3. Uo old. 4. Joseph Ratzinger, Einleitung und Kommentar zum ersten, zweiten und sechsten Kapitel der Dogamtischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, in: Lexikon für Theologie und Kirche 13, és , itt: Mayer Mihály, Az információhoz való jog az egyházban, in: Egyházfórum 2000/1, 24-26, itt: 25. old. 11

12 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN formot követelő pedig könnyen a vádlottak padján találja magát. 6 Ugyancsak a megújulás ellen hat, ha az illetékesek bizalmatlanok a reformerőkkel vagy az őket megjelenítő orgánummal (például Egyházfórummal) szemben. Persze lehet, hogy az ilyen jellegű kifogások valójában reformellenességet takarnak, amelyet az illető elöljáró nem mer, vagy nem tud nyíltan vállalni. A reformellenesség személyes okai elsősorban már nem az egyházi gyakorlat célirányosságáért való aggódással függnek össze, hanem inkább azzal, hogy az illető fél a változásoktól. Mindannyian biztonságra vágyunk, azt szeretnénk, ha a holnap kiszámítható lenne, nem érnének bennünket váratlan és kellemetlen meglepetések. Egyaránt vonatkozik ez a személyes élettérre, családra, baráti körre és a nagyobb szervezetekre, amelyhez tartozunk. Ha megszoktunk valamit, és tudjuk, hogy mennek a dolgok, mit és hogyan kell tennünk, pl. az egyházban és a társadalomban, akkor az biztonságot nyújt nekünk. A változások viszont bizonytalansággal járnak, megingatják a gyakran vallással is alátámasztott szent rendet. Különösen így van ez a vallásos élet területén, amely sokszor a végső biztonságot jelenti az embernek. A II. Vatikáni zsinat után sokan a reformokat okolták az egyházban tapasztalható válságért, és nem vették észre, hogy a zsinat éppen a kibontakozó válság miatt szánta rá magát a reformokra. Különösen kemény ellenállásba ütköznek a reformok azoknál, akik fundamentalizmusra, dogmatizmusra és fanatizmusra hajlanak. Az ilyen embereknél alapvetően pozitív tulajdonságok öltenek negatív formát: a rendíthetetlenség konoksággá, az elvi hozzáállás megátalkodottsággá, a meggyőződés hajthatatlansággá, a következetesség kompromisszumképtelenséggé, a hűség rugalmatlansággá, a hitszilárdság másokkal szembeni gyanakvássá változik. Jellemzőjük az egyszerű és egyértelmű eszmékhez való vonzalom, és a tekintélyre való hivatkozás. A személyes ítéletalkotás és felelősség, az egyéni lelkiismeret nem játszanak szerepet. A rossz sosem bennük, hanem mindig rajtuk kívül van: a világban, társadalomban és kultúrában, a reformerekben, a másként gondolkodókban, akik a szentet a bűnös világhoz akarják lealacsonyítani. Ha ilyen személyek hatalmi pozícióba kerülnek, a maguk felfogása szerint nagyon hatékonyak, mert kiépítik hatalmukat. Akivel viszont szemben állnak, az nem tud tárgyalni velük, csupán jogi eszközökre támaszkodhat. Semmi értelme alapvető kérdésekről (mit jelent az igazság, a pápához való hűség) vitatkozni velük. >A pszichopaták mindig közöttünk élnek. Jó időkben diagnosztizáljuk őket, rossz időkben uralkodnak rajtunk<. 7 Karl Rahner, John Courtney Murray, Henri de Lubac és Yves Congar reformerek A reformok esélyei Jelentős változtatásokra akkor van a legnagyobb esély, amikor ezeket a hatalommal rendelkezők az egyházban tehát a pápa és a püspökök rendelik el, de legalábbis támogatják. Az ilyen felülről jövő reformok kiemelkedő példája a II. Vatikáni zsinat. 8 Luthernek még semmi esélye sem volt az egyházban az anyanyelvű liturgia bevezetésére, a legutóbbi zsinaton azonban a világegyház püspökei döntöttek mellette. Nem véletlenül sejtett az újítás mögött egy konzervatív kisebbség káros protestáns hatásokat; Ottaviani bíboros, a zsinati teológiai bizottság elnöke pedig látva, hogy a püspökök többsége a reformok híve, így kiáltott fel: Hát akkor szerencsésen elérkeztünk Lutherhez!. 9 A reformellenes csoport magja a pápa közvetlen környezetéből került ki, vagyis jelentős befolyással rendelkezett. Nem egyszer sikerrel torpedózott meg előterjesztett javaslatokat, vétetett le a napirendről fontos témákat, vagy kényszerített ki kompromisz- 6. Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban egy egyházi vezető megnyilatkozása: Ahogy nincs pontos és reális képünk a magyar társadalom valóságáról, ugyanúgy arról sincsen reális képünk, hogy hogyan jelenünk meg a társadalomban, és hogyan fogadnak be minket a társadalomba. Ami ilyen értelemben lejátszódik, az egy nagyon érdekes pszichodráma. Aki bennünket kritizál, azt rögtön ellenségnek vagy egyházellenesnek tekintjük, pedig lehet, hogy a kritikus hang az értünk kritika. Soha nem lehet az ember annyira biztos a dolgában, hogy egy jól célzott kritikát el ne fogadjon, vagy meg ne fontoljon, vagy oda ne figyeljen rá. Wildmann János, Katolikus tükör. A magyar egyház és az európai integráció. Gyakorlati teo-trilógia I: Kairológia, Egyházfórum, Budapest, 2005, 268. old. 7. Zulehner itt E. Kretschmer, Zseniális emberek c. könyvéből idéz. Paul M. Zulehner, i. m., old. 8. Lásd Wildmann János, Egy reformzsinat üzenete. Tények, trendek, értelmezések. Gyakorlati teo-trilógia II: Kriteriológia, Egyházfórum, Budapest, 2006, 12. old. 9. Otto Karrer, Das Zweite Vatikanische Konzil,Kösel, München, 1966, 107. old. 12

13 SÚLYPONT: EGYHÁZ: TÉL VAN szumos megfogalmazásokat, mégsem tudta megakadályozni a reformhatározatok elfogadását. Igaz, ehhez egy olyan pápa is kellett, aki már a zsinat előtt is megújulást sürgetett, és a zsinat kezdetén nyilvánosan a reformerek élére állt. Az elmúlt évtizedekben azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. A zsinaton még kisebbséget alkotó harcos konzervatívok tábora nem utolsó sorban II. János Pál pápa püspökkinevezései következtében megerősödött. A szekularizáció térhódítása a hívők körében növelte a bizonytalanságot, ezért sokan hátat fordítottak az egyháznak, mások (papok és civilek) a régi klerikális népegyházban találtak menedéket. A reformerek nagy része elfáradt vagy kiábrándult, mert rájött arra, hogy a plébános és a püspök akarata ellenére nincs megújulás. Különös a kelet-európai egyházak helyzete, így a magyaré is. Itt a kommunista elnyomás következtében a zsinat eszméi alig hatottak. Nem a megújulás, hanem az ellenséges ideológia elleni védekezés volt a cél. A teológia sem tölthette be azt a szerepet, amelyet Nyugat-Európában és a világ számos részén is betöltött a zsinat után; vagyis nem vagy alig reflektált arra, hogy az egyházi tanítás és gyakorlat célirányos, illetve a helyzetnek megfelelő-e? A rendszerváltozás sem hozhatott fordulatot, mert egyrészt a fiatalabbak is ezen az időből kibillent vallásosságon nevelődtek, másrészt időközben a világegyházban is megtört a reformok lendülete. A változtatások keresztülvitelének másik, bár jóval nehezebb útja, ha tömegek követelik. Manapság azonban nem úgy tűnik, hogy hívők sokasága szállna síkra az egyház intézményes megújulásáért. 10 A modern élet számos új és könnyebben elérhető céllal kecsegtet, aki pedig vallásos élményre és közösségre vágyik, könnyen megtalálja azt a kisközösségekben és lelkiségi mozgalmakban, sőt egyre inkább a hagyományos egyházakon kívül is. Intézményes reformok gondolatával csak néhány lelkes, mások szerint megszállott ember foglalkozik, de a hierarchia támogatása és eszközök híján nem tudják ezeket bevinni az egyházi köztudatba. Ehhez ugyanis nemcsak jól-rosszul kidolgozott ötletek, hanem szimbólumok (zászlók, képek stb.) és gesztusok (gyűlések, felvonulások, pót-liturgikus cselekedetek stb.) is kellenének, amelyek lehetővé tennék az ötlettel, eszmei áramlattal való érzelmi azonosulást. A mindennapi életben is tapasztaljuk, hogy az emberek nemcsak észérvek alapján döntenek, hanem számos egyéb, nem egyszer erkölcsileg kétes pszichés behatás következtében. Nemcsak politikai pártok használják sikerrel ezeket az eszközöket, de az egyházi szocializáció sem mentes tőlük. Azoktól a személyektől vagy mozgalmaktól azonban, akik és amelyek valóban az egyház megújulására törekszenek, távol kell álljon minden manipulációs törekvés, mert ez sérti a személy méltóságát. A hívő azonban az egyházat nem csupán látható szervezetnek és emberi műnek, hanem Krisztus titokzatos testének és Isten választott népének tartja, amelyet a Szentlélek éltet. Ő az egész egyházat minden időben egyesíti a közösségben és a szolgálatban, ellátja hierarchikus és karizmatikus adományokkal, az egyházi intézményeket pedig élteti, mint a lélek a testet, és ugyanazt a missziós lelkesedést gyújtja fel a hívőkben, amely Krisztusban izzott. Néha pedig még láthatóan is megelőzi az apostolok munkáját, olvassuk az Ad gentes kezdetű, az egyház missziós tevékenységéről szóló zsinati határozatban (AG 4). A történelem során az egyház nem egyszer volt súlyos, emberileg kilátástalan helyzetben, de mindig támadtak próféták, akikben Krisztus tüze égett. Ez a tűz néha hosszabb-rövidebb időre fel is lobbant, lángja melegített és világított. Ki hitte volna még a zsinat megnyitásának évében is, amikor a kuriális bíborosoknak sikerült megrendszabályoztatni Karl Rahnert vagy Henri de Lubac-ot, hogy néhány hónap múlva, többek között, ők lesznek a zsinat mértékadó teológusai? A megújulás mellett elköteleződni manapság emberi számításból nem, csak mély hitből lehet. Wildmann János Karácsony, a szeretetlenség ünnepe És az emlékezésé. Emlékezünk a menekültekre, fiatal párokra, akik hazájuktól távol várják elsőszülöttjük világra érkezését, anyákra, akik egy istállóban szülik meg gyermekük, magzatokra, akik már születésük előtt rajta vannak az üldözöttek névsorán, emlékezünk a szeretetlenségre, mely karnyújtásnyira tőlünk bomlasztja az életet, melyet magunk váltunk ki passzivitásunkkal és cinizmusunkkal, emlékezünk a börtönben szenvedőkre, kiket elzártunk és 100-ad magukkal egy ablaktalan teremben várják, hogy újra felkeljen a Nap, emlékezünk társainkra, akik épp ezen a napon oltják ki saját kezükkel életük pislákoló mécsesét, emlékezünk azokra, akik alkohol és kábítószer mámorba menekülnek, hogy ne hallják az ünnep hamisan szóló dallamait, azokra, akik megfagynak az ünneplő házakat körülvevő jeges utcákon, azokra, akiknek nem jut meleg ágy és meleg kalács, sem ezen a napon, sem holnap, és már a tegnap sem jutott. Emlékezzünk magunkra s mossuk ködösre lelkiismeretünket a nyálasra csodált ünnepi hópelyhekben. Bács Béla János 10. Egy 2004-es felmérés szerint Magyarországon harminc vallásgyakorló katolikus férfi ból csak egy volt reformernek tekinthető, míg nők esetén ez az arány elérte a 8 százalékot. A nők vallásossága tisztább, mint a férfi aké, kevésbé hajlanak arra, hogy a hitet ideológiai szempontoknak rendeljék alá. Wildmann János, Katolikus tükör, i. m., 146. old. 13

14 LELKISÉG A szív embere (1 Pét 3,4) Nem túlozunk ezért, ha a szívben látjuk az ember legemberibb részét. Az emberek ugyan a külsőt nézik, a külső cicomát, a pénzt, a hatalmat, a vagyont. Isten azonban az ember szívét vizsgálja (1 Sám 16,7). Van Péter első levelében egy kifejezés, amely csak egyszer fordul elő így a Bibliában: nem a dísz, ruha, cicoma stb. teszi az embert, hanem a szív. A benső, bent tulajdonképpen a szív embere. Ezt különféle módon szokás lefordítani. A görög szöveg félreérthetetlen. Luther, Károli helyesen fordítják. Különösképpen a katolikus fordítóknál ez a Szentírásban is egyedülálló kifejezés elhalványul (pl. Szent István Társulat, Békés Gellért, a Jeromos-Biblia fordítása). Pedig érdemes lett volna ragaszkodni ehhez a párját ritkító kifejezéshez. Embermodellek 1. A harang lehet művészi alkotás, nemes fémből is készíthették, és ráadásul gyönyörű táj is övezheti; ám mindez nem sokat ér, ha a hangja nem szép. A harang értéke a hangjában van. Ebben különbözik egyéb hangos zajoktól. A harang célja és értelme az, amit elvárunk tőle: szép csengése, messze szálló zúgása legyen. Innsbruckban megállnak az emberek az utcán, amikor a jezsuita templom nagyharangja pénteken délután megszólal. Kiotóban messziről jönnek az emberek, hogy újévkor ennek vagy annak a templomnak híres harangját hallhassák. Külön szobát bérelnek, ahonnan a legjobban hallani pl. a Gion-templom történelmi-hírű harangjának bongását. Az embert is sokféle szempont szerint nézhetjük. Futólag, külsőleg, fenomenológiai módon szemlélve úgy tűnik, hogy a test, a szellem és a szív teszi az embert. Egyik nélkül se vagyunk teljes emberek. Sokan hajlamosak rá, hogy a teste alapján ítéljék meg az embert (egészség, sport, testépítés). Mások inkább az eszére gondolnak (képesség, tudás). Melyik a fontosabb, az emberibb? Egy betörőnek, maffiózónak, terroristának, bűnözőnek is lehet egészséges, erős, kifejlett teste, lehet jó sportoló. Ami az észt illeti, hasonlóképp: az alvilág, maffiák, diktatúrák, csalók is lehetnek briliánsok tudás, képesség, technika terén. A történelem tele van idevágó példákkal. 14 Harang az élőket szólítja, a holtakat siratja 2. Beszélhetünk a test-emberről (csupa erő, csupa izom, mint a kommunista szobrokon láthattuk), az ész-emberről, vagy az emberi számítógépről. De akkor jogunk van beszélni a szív emberéről is. Ez pedig ma a legnagyobb hiánycikk a társadalomban. Nem az érzelgős, romantikus embertípusról van szó; egyáltalán nem. Hanem arról, akire az az indián célzott, aki látva, hogy milyen mészárlást vittek végbe a fehér emberek pusztán sportból, új fegyvereik hatóképessége kipróbálása gyanánt, és azért, hogy az indiánokat élelmüktől megfosszák, halomra lőtték az ártatlan és gyanútlan bölényeket, imígyen szólt: hát ezek milyen emberek? Kicsattanó egészség, technikai tudás, pénz nem hiányzott náluk. De szívük biztosan nem volt. Nem voltak emberek. Az örmények tömeggyilkosai, a busmanok levadászói, Auschwitz, valamint a Gulágok megtervezői és üzemeltetői sem voltak beteges, buta emberek. Mennyi erő, ész, pénz, technika kellett mindezek megvalósításához, s persze mennyi nyers erőszak?! A szív azonban teljesen hiányzott. A szív embere ilyenre egyszerűen nem fogható; képtelen rá. Aminthogy mások lenyomására, kizsákmányolására, kínzására sem képes. Már az ókori próféta megdöbben a Libanon erdein, rémült állatain véghez vitt esztelen, értelmetlen pusztításon, nem is szólva az emberek lemészárlásáról (Hab 2,17). Nem csoda, hogy még a fák is fellélegzenek, örülnek a pusztító, szívtelen emberek pusztulásán, legalább nem jönnek többé bennünket kiirtani (Iz 14,8). Máshol a Szentírás lélek nélküli emberekről beszél (Júd 19), vagy olyanokról, akikben nincs szeretet (Jn 5,42). Amint a hang a jó harang ismertetőjele, úgy a szeretet, a könyörület, irgalom a szív legmegbízhatóbb kritériuma. Sőt elmondhatjuk: a szív, s így az egész ember legnagyobb teljesítménye. Ennél magasabbra már ebben az életben nem juthat, ahogy azt T. Gülbransen halhatatlan szépségű regényének végső fejezetében olvashatjuk (A Björndal nemzetség).

15 LELKISÉG 3. Nem csoda, ha a Biblia Istenről úgy beszél, mint akinek van szíve. Ő igazán a szív Istene, maga a szeretet. Nem mindenhatósága, mindentudása, mindenütt jelenvalósága a legistenibb tulajdonsága, hanem a szeretete (1 Jn 4,16). Írjunk Mozartról vagy Shakespeare-ről még oly vaskos könyvet is, tele eddig ismeretlen adatokkal, információkkal életükről, ha ebben a könyvben nem említjük sem a zenét, sem a drámákat, akkor az nem Mozart, és nem is Shakespeare. Az emberrel sincs másként. Lehet valaki még oly egészséges is, világszépe, száz meg száz díj elnyerője a tudás, technika s egyéb emberi képességek birtokosa, ha szíve nincs, ha kőszívű, akkor, mint ember: semmi. Mint a repedt harang, vagy az, amelynek hangja fülsértően szól. S mily különös: míg az államok milliárdokat költenek, áldoznak a test, az ész kiművelésére, és fejlesztésére, tökéletesítésére, egyáltalán nem foglalkoznak a szív nemesítésével. Ez lehetne az Egyház legnemesebb és legfontosabb feladata! S egyúttal a legnehezebb, szinte a leglehetetlenebb feladata is. Erre igazán csak Isten képes, a kegyelem és a Szentlélek révén. Modellre van szükségünk: Isten szívére. A gyakorlatban Jézus maga az eleven példa, mint ősminta, az igazi archetípus. Így értve Jézus Szíve a kereszténység lényege, lelke és értelme. Sok tudós vallja: a világmindenségben sok jel utal arra, mintha az evolúció évmilliárdos erőfeszítése, próbálkozása A szeretet fenségessége 4. Korunk egyik legnagyobb kísértése, veszélye az ember elszívtelenedése, robottá válása. Pénz, haszon, hatalom: ez az ördögi háromság, amely egyáltalán nem szent, de amely képes elhallgattatni az emberben a szív hangját, kioltani a legnemesebb részét, a szívet. Pedig végeredményben csak a szív számít, a szeretet. Viktor Frankl, a logoterápia atyja, a haláltáborokban jött rá arra, hogy egyedül a szeretet számít. Pedig Auschwitz minden volt, csak nem az a hely, ahol a szív, a szeretet számít; minden volt, csak nem a szív, a szeretet miliője, táptalaja. És mégis: F. Werfel csodálatosan szép regényében (Halljátok az Igét!) van egy meghökkentő, hihetetlen jelenet. Jeremiás próféta a város és a templom felégetett, üszkös romjai közt talál egy szilánkot a tízparancsolat kőtábláiból. S akkor ott, a pusztulás, a reménytelenség sivár sivatagában csillan fel benne egy eddig soha nem tapasztalt látomás, bizonyosság: Isten szereti népét, Ő maga a szeretet! Ilyen látomásra, belátásra csak a szív legnagyobb zsenijei képesek. Az Egyház is csak a kereszt botrányában ismerte fel a feltámadott dicsőségét és a parúzia édes előízét. A tudomány egyik csodája egy-egy rövid matematikai formába önteni a mindenség nagy törvényeit, csodáit, igazságait. Ilyen pl. Püthagorasz tétele, vagy Einstein relativi- végül is az élet lehetővé tételére, létrehozására irányulna. S az élet az emberben ébred tudatára Jézus Szíve a kereszténység lelke tás elmélete. Einstein meg volt győződve, hogy kell lenni egy olyan formulának, számtani önmagának. S arra is ráébred, hogy nem csak a puszta öntudat, a tudás a cél, a végállomás, hanem valójában a szeretet! Tehát a szív, a szív embere, mint az evolúció csúcsa. Ebben leszünk igazán istenhasonlókká, istenivé, tökéletessé : legyünk szeretők, irgalmasok, mint a mennyei Atya is szerető és irgalmas.(lk 6,36). Teilhard de Chardin-nek van egy zseniális meglátása, hasonlata: az evolúció folyamán egyre láthatóbban, egyre felismerhetőbben kezd kibontakozni egy arc, egy szív, egy Személy ; maga Isten. Az emberi életnek is csak így lesz értelme, súlya, ha nem annyira a test és az ész teng túl, hanem kezd kibontakozni egy emberi arc, emberi szív, igazán emberi személy. Nos, ennek legláthatóbb jele és biztosítéka a szeretet, úgy ahogy az a Bibliában le van írva (1 Kor 13; 1 Jn 4,7-18). képletnek, amellyel az egész mindenséget mozgató erőt ki tudjuk fejezni. Egész életében kereste ezt, de nem sikerült rájönnie. Bár halálos ágyán hirtelen izgatottság vett erőt rajta, s mindenképpen akart mondani valamit az ápolónőnek. Sajnos, németül beszélt, s az ápolónő nem értette, mit mond. Egy japán könyv szerint talán Istennel kapcsolatos dologról lehetett szó. Nem tudjuk. Vagy a megtalált formuláról?! Ha nem is tudományos képlettel, de talán mégis megkockáztathatjuk ennek a csoda formulának a megfejtését, amely nem más, mint maga a szeretet! Ha mindenki a szív embereként szeretné felebarátját, mint önmagát, és a Szív Istenét egész erejéből akkor, ha nem is minden, de a legtöbb probléma biztosan megoldódna. Mert valami megmagyarázhatatlan módon mégis ebben kell keresnünk a végső feleletet. Danténak igaza lehet, amikor még a pokol bejáratára is azt írja: az örök szeretet alkotott engem (de akkor a poklot másként kell elgondolnunk, mint 15

16 LELKISÉG Gyermek önfeledten azt eddig tettük); s mikor a csillagokat, az egész univerzumot mozgató erőben is a szeretetre gondol (Pokol III,3; Mennyország XXXIII,144). Tehát a szeretet a kulcs. Ezt azonban nem lehet kikényszeríteni, karhatalommal keresztülvinni. Az eszes ember szabad akaratától, pozitív beleegyezésétől, törekvésétől függ. S erre, sajnos, a legtöbb ember sem nem képes, sem nem hajlandó. Az angol kormány egyik egészségügyi tanácsadója egyszer így nyilatkozott: a legtöbb betegséget, sőt sokszor a rákot is el lehetne kerülni, de az emberek nem hallgatnak ránk. A háborúkat, családi tragédiákat, emberi konfliktusokat is el lehetne kerülni. Ám az emberek nem hallgatnak sem Istenre, sem pedig a szívükre. Ez is a mindennapi tapasztalat egyik szomorú ténye. Bár lehetne másképp is. A szeretetet is akarni, tanulni és gyakorolni kell. 5. XVI. Benedek pápa első enciklikáját a szeretetről írta. Ő, a tudós teológus, az Egyház egyik legbriliánsabb koponyája ezt tartja a legfontosabbnak a mai kereszténység és a világ számára. Biztosan nem véletlen. A szentatyák közül eddig még talán Szent Ágoston és Szent Bernát írt a legszebben a szeretetről. Ennél többet a mai pszichológia sem igen tudna mondani róla. Inkább kevesebbet. Az emberekben biztos van érdeklődés, szeretnének többet tudni a szeretetről. Nem csoda, ha Eric Fromm könyve (A szeretet művészete) több tucat kiadást megélt már japán nyelven is! Pedig nincs egyszerűbb és nagyszerűbb valami a szeretetnél. A kisgyerek is képes igazán szeretni; s a legnagyobb pszichológus is képtelen azt megérteni vagy leírni. Akárcsak Istent is. Róla mondja Órigenész, hogy a gyerek is képes Istenben hinni, Istent szeretni, de a legnagyobb teológus sem tudja őt megérteni. 16 Eric Fromm említett könyvének első oldalán olvassuk: a legtöbb ember nem képes szeretni, mert már a kiindulópont is téves. Azon kesereg, miért nem ismernek engem, miért nem szeretnek engem az emberek? Ez hamis kezdés. Fordítva kellene tennünk: miként, hogyan kellene nekem a másik embert szeretnem, mit kellene tennem, hogy másokat szerethessek? Minden ember többé-kevésbé önző, s csak önmagára gondol. Ezért nem tud eljutni az igazi szeretetre. A szeretetre nevelés/vezetés 6. Más szempontból nézve viszont azt kell mondanunk, hogy az ember magától nem képes a szeretetre. Hiába akarjuk mi kezdeni. Máshol kell keresni a kiindulópontot, mégpedig Istenben. Ahhoz, hogy a látás jelensége létrejöjjön, három feltétel szükséges. Egyik a szem. Minél egészségesebb szemünk van, annál jobban látunk. A másik feltétel: valami látható tárgy, forma, alak. Minél élesebb az a valami, annál jobban látszik. De még mindig kell valami. A legélesebb szem se képes látni a legszebb tárgyakat sem, ha nincs fény. A fény világítja meg a látható dolgokat és a látó szemet egyaránt; ezért akkor jön létre a látás fizikai ténye. A fény szükségességének legtöbbször nem is vagyunk tudatában, ez nem is lényeges. Ezért lát jól a kisgyerek is, és az állatok is. Valami hasonló dolog történik a szeretet világában is. Három feltétel kell, hogy a szeretet létrejöjjön: szerető szív, szeretetreméltó valami vagy valaki, és mint a látás esetében még egy harmadik. Tudniillik az örök Szeretet, Isten szeretete. Csak úgy

17 LELKISÉG és akkor tudunk szeretni, ha benne vagyunk Isten szeretetében, mint a látáskor a szem és a tárgy a fényben. Isten szereti azt, akit vagy amit mi szeretünk, és magunk is benne vagyunk Isten szeretetében. E nélkül egyszerűen lehetetlen a szeretés jelensége. De míg a látás esetében fizikai jelenséggel állunk szemben, nem lényeges a fénynek tudata. A szeretet azonban személyes, ha tehát sem a szerető, sem a szeretett személy nincs tudatában annak, hogy szeretik, nem tudunk, vagy csak nehezen sikerül szeretni. Az az ember, aki nem tudja, nem tapasztalja, nincs tudatában annak, hogy szeretik (gyermek, szegény, bűnös stb.), nemigen fogja szeretni az embereket. Inkább gyűlöli őket. Teréz anyának azzal sikerült megnyerni a rábízottak szívét, hogy el tudta hitetni velük, hogy szeretik őket, Isten is szereti mindegyiküket. Teréz anya közelében mosolyogva haltak meg azok is, akik szinte sohasem tapasztaltak korábban szeretetet. Éppen azért, mert most tudták és hitték, hogy őket is szereti valaki. Most már értjük szent Jánost: nem mi szerettük előbb Istent, Ő szeretett minket előbb. Ezért vagyunk képesek viszontszeretni; hiszen a szeretet Istentől van (1 Jn 4,4.10). Tehát minél jobban tudatában vagyunk annak, hogy Isten szeret minket, a testvért, a világot, egyszóval mindent, amit teremtett, annál jobban tudjuk mi is szeretni Istent, az embereket, a világot. Azért van olyan kevés szeretet a világban, mert annyian nem ismerik, nem hisznek Isten szeretetében. Egyszer egy kis halacska kételkedve kérdezte az öreg haltól: annyit hallani az óceánról, de én még sose láttam. Hol a tenger? Oh, te kis csacska, hát amiben úszkálsz, élsz, ficánkolsz az a tenger, az óceán. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk (Ap- Csel 17,28), csak nem vagyunk ennek tudatában. Így vagyunk a szeretettel is. 7. Volt Japánban egy fiatalasszony. Férjhez ment, de férje nemsokára meghalt. A különben egészséges, dolgos fiatalasszony egyre búskomorabbá vált, kerülte az embereket. Összeszorított foggal végezte munkáját. Kicsiny rizsföldjük volt. Férje hiányában megpróbálta egymaga megművelni azt. Fiatal, munkához szokott parasztmenyecske lévén bírta fizikailag. De lelkileg egyre fáradtabb lett. Élt a szomszédban egy öreg bácsi. Látva a fiatalasszony komor ábrázatát egyre inkább azon gondolkozott, hogyan tudna segíteni rajta. De semmi sem jutott az eszébe. Ő is egyszerű földműves ember volt. Egy reggel aztán, amint szokása szerint háza előtt fürkészte az eget, látta ám, hogy mint ragyog a fiatalasszony egyszerű házacskája a felkelő nap sugaraiban. Mint egy délceg, előkelő kastély. A rizsföldek sáros, iszapos vize is csak úgy csillogott-villogott a rásütő napfényben. Megdörzsölte a szemét, mintha most látná először, pedig sokszor látta már, csak nem figyelt fel rá különösebben. Hirtelen megörült. Tudja-e ez az asszony, milyen szép a háza, meg a rizsföldek? Ezt okvetlenül meg kell mutatnom neki! Alighogy találkozott vele, elmondta, miről van szó, s kérte, jöjjön el vele másnap ugyanarra a helyre, mert onnan lehet a legjobban látni. Az asszony hitte is, meg nem is, nem volt kedve társalogni, de nem akart nemet sem mondani a jó öregnek. Meg is jelent másnap, szégyellősen, ímmel-ámmal. De mikor lopva nézte, ahogy az öreg mondja, egyszerre felcsillant a szeme: Csakugyan az én házam az? Jaj de szép! Majd kis idő múlva az öreghez fordult: Megértettem. Köszönöm! S attól kezdve visszatért régi jókedve, s most már vidáman dolgozott a férje helyett is. Jézus is ezt tette velünk, emberekkel: megmutatta, mint vagyunk benne mindnyájan Isten örök szeretetében, mennyire szeret minket a mennyei Atya! Ez az evangélium jó híre. Higgyünk benne, higgyünk neki! Teréz anyának sikerült megértetni, elhitetni India ezer meg ezer kitaszítottjával, szegényével, szenvedőjével, hogy Isten szereti őket, és megnyugodva, békében, derűsen haltak meg. Ami nem sikerült a világ tudósainak, politikusainak, az sikerült ennek az egyszerű, albán lánynak. Mert hitt Istenben, mert tudta szeretni azokat is, akiket senki sem szeretett Istenen kívül. Itt a szeretet titka és lehetősége. Csak el kell kezdeni. Volt egyszer egy kis fénysugár. Hallotta, hogy állítólag sok helyen vannak még félelmetes odúk, barlangok, helyek, ahol homályos, riasztó, szomorú sötétség uralkodik. Felkerekedett, és bejárta az egész földet, felkeresett minden sötét hely hírében álló zugot, és felette csodálkozott, hogy sehol sem találkozott sötétséggel. Nem csoda, hisz ahová csak betért, ott jelenlététől kivilágosodott, és fényessé vált minden. A szeretet is ilyen. Mihelyt megjelenik valahol, ott megszűnik a gyűlölet, az irigység, a viszálykodás. A kereszténynek az a hivatása, hogy fény legyen a sötétségben, béke a gyűlölködésben, öröm a szomorúságban, ahogy azt Assziszi Szt. Ferenc imádságában mondjuk. Mi magunk nem vagyunk elegek, nem vagyunk képesek megvilágítani, megbékéltetni a világot. Vigyük hát mindenüvé Isten békéjét, Krisztus szeretetét. Nincs is ennél szebb hivatás a világon. A szeretet ereje 8. Fiatalok szeretik egymást, és gyakran mondogatják: a szerelem erősebb a halálnál. S talán együtt öngyilkosok is lesznek. Ez a mondás így nem igaz, jobban mondva kiegészítésre szorul. A Föld és a szeretet óceánja? 17

18 LELKISÉG Tenrikjó Központ A Szentírásban így olvassuk. A szeretet erős, mint a halál (ÉnÉn 8,6). Az ember szeretete csak a halálig tart. Már az is nagy teljesítmény, ha valaki kitart a szeretetben a sírig. Ennél többre még az ember Jézus sem volt képes. A halál erősebb az emberi szeretetnél. A szerető fél is, a szeretett személy is meghal. Csak Isten szeretete erősebb a halálnál: csak az képes feltámasztani a halottakat. Ahogy Jézust is feltámasztotta. Jézus elment az emberi szeretet végső határáig: szeretett a halálig. Azokat is szerette, akik nem szerették Őt, sőt halálra adták. Isten sem tilthatta meg neki ezt az önfeláldozó szeretetet. Nincs is nagyobb szeretet annál, mintha valaki szeretetből életét adja azokért, akiket szeret. Ez a legnagyobb, amire ember képes. Isten a maga szeretetével válaszolt Jézus szeretetére. Ez a feltámadás. Szeretet csak egy van: az ember Jézus részéről a kereszt. Isten részéről a feltámadás. Ez hitünk titka, foglalata. Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. A mi dolgunk megmaradni a szeretetben, kitartani a szeretetben a sírig. A többi Isten dolga. Aki föltámasztotta Jézust a halálból, minket is fel fog támasztani Fiával együtt (Róm 8,11). Irgalom és könyörület 9. Már elég régen, egy fiatal német jezsuita érkezett Japánba a Tenrikjó-t 1 tanulmányozni. Ez egy új vallás, amely a háború után nagyon elterjedt a szigetországban. A kereszténységből is sok mindent átvettek. Nos, az említett jezsuita ott élt a nagy Tenri-városban, ennek az új vallásnak a központjában. Egyszer bement egy könyvesboltba. A boltos látva, hogy külföldi, nekiszegezte a kérdést: Mi a kereszténységben a legfontosabb? A páter rögtön rávágta. A szeretet. Gondoltam! így a boltos. Nálunk, tenrikjó követőknél, a könyörület, az irgalom! A fiatal páter meghökkent. Mint egyik írásában bevallotta, nem tudott mit felelni erre. Nálunk, keresztényeknél, ez hiányzik gondolta. Mintha bizony ellentét lenne a kettő között. Keleten sokszor vitatkoznak ezen: a kereszténység szeretet, a buddhizmus meg könyörület. Hamis, téves dilemma. Maga a szembeállítás is tévedésen alapszik. A Biblia Istent százszor is az irgalom Istenének, a könyörületes Istennek nevezi. Az evangélisták is sokszor hangsúlyozzák Jézus könyörületességét. Mi más a bűnbocsánat, ha nem a könyörülő Isten irántunk való szeretete? A szeretet irgalmas, könyörülő, mondja Szent Pál is (1 Kor 13,4). Nem lenne szeretet, ha nem lenne az. A buddhisták nemigen használják a szeretet szót. Annál többet beszélnek ellenben a szívről. Azaz: lényegében ugyanazt valljuk. Éppen ez a legfeltűnőbb közös vonás a két vallásban: a könyörületes Buddha és a Szeretet Istene. Akárhonnan nézzük, a szív a legjavából. Kár, hogy az a német atya ezt nem ismerte fel. A könyörület, az irgalom hiánya okozta a kereszténység égbekiáltó botrányait: a néger rabszolgákkal és az indiánokkal szemben elkövetett megbocsáthatatlan embertelenségeket. Mert nem ismerték sem az irgalmasság Atyját, sem Jézust (Jn 16,3). Szent Lukács szerint az irgalmasságban legyünk tökéletesek, ahogy a mennyei Atya is irgalmas. Az egyháztörténelem sok igazságtalansága, a szegények elnyomása, kizsákmányolása onnan van, hogy a keresztények elfelejtették az irgalmasságot, illetve azt, hogy szívük van. Miként egy japán asszony kérdezte hasonló esetben. Hát van ennek szíve?! Kitartani a szeretetben 10. Mégis: a szeretet nem mindig könnyű. Igaza van Pilinszkynek: Az ember kevés itt a szeretetre. De legalább legyünk hálásak: ezért, azért, egy szóval: mindenért. A hála a szeretet, a szív másik elmaradhatatlan kelléke. Sajgyó, vándor buddhista bonc-költő, ebben látja a Buddha-szívet, a vallásosság egyik félreismerhetetlen megnyilatkozását. Szavakba önteni nem tudja, de könnye csordul a titok előtt. A keresetlen, önzetlen hűség, megmaradni a szeretetben a végsőkig, íme a szeretet másik megnyilvánulása. A II. Vatikáni Zsinat ebben látja az igazi aggiornamento -t, a megújulást: növekedni a hivatásunkhoz való hűségben, a szeretetben. Mikes Kelemen őszinte hűsége a kegyvesztett, száműzetésbe kényszerített fejedelemhez; a keresztény ember megkérdőjelezhetetlen hűsége a Megfeszített Jézushoz a lakatlan szigetekre menekült, életüket szegénységben, nélkülözésben tengető japán keresztényekhez hasonlóan. Ilyeneké a mennyek országa. Megbocsátás, megbocsátani tudás, amint Goretti Mária (1890. október július 6.) anyja megbocsátott lánya gyilkosának. Ott várta már a börtön kapujában, mikor az letöltötte hosszú büntetését. Házába vitte, és vele együtt ebédelt. Így csak a megbocsátó, nagylelkű szeretet tud cselekedni. Aquinói Szt. Tamás szerint a nagylelkűség a mindenséggel való teljes harmóniát is jelenti. Harmóniában vagyunk Istennel, embertársainkkal, az egész mindenséggel és önmagunkkal is. Aki nem szeret, maga ellen van, a szívével áll hadilábon. Ez a lelki-szellemi öngyilkosság. 1. A mennyei igazság vallása, amelyet Miki Nakajama ( ) alapított 1838-ban (lásd edu/nrms/tenrikyo.html). (A szerk.). 18

19 LELKISÉG A szeretet nem bizalmatlan, mindent remél, a remény ellenében is. Mint Ábrahám, mint a pogány Lost Eagle, az indián törzsfőnök, haláláig a béke embere, aki naiv, együgyű hittel hitt a Nagy Fehér Atya ígéretében, a fehér emberrel való megbékélésben, pedig százszor becsapták. Az akkor a prérin hemzsegő szívtelen hordák ellenében ő volt egyedül a szív embere (XIX. sz.). Igent mondani a békére, igent mondani a szeretetre, igent mondani szívünknek. Néha szinte emberfeletti valami. Napjainkban biztosan az. 11. Ehhez van szükségünk az isteni Szívre, Jézus szívére. Legyünk Isten követői, mondja Szent Pál (Ef 5,1), merjünk hallgatni Jézus szívére, és a magunkéra is. Ehhez az szükséges, hogy személyes, szív-élyes viszonyban legyünk Istennel és Fiával, Jézussal. Ezekre mondja a Szentírás, hogy Isten, Jézus barátai! Amikor az Írások különösen hangsúlyozzák Isten szeretetét valaki iránt, akkor Isten barát -jának mondják az illetőt (Ábrahám, Mózes). Jézus is barátainak mondja tanítványait az Utolsó vacsorán (Jn 15,15). A szeretetnek különféle megnyilvánulásai vannak: szeretni valamit, valakit, csak úgy általánosságban (virágot, kutyát, személyt). A szülők és gyermekeik. A férj és a feleség. Mégis, a szeretet legkiteljesedettebb megnyilvánulása a (lelki) barátság. A szülők, hitvesek kezdeti, meghitt szülői, hitvesi szeretete is érett fokon baráti szeretetbe torkollhat gyermekeik és egymás iránt. Amikor már nem a szülői kötelesség, a hitvesi köteles hűség, hanem a mindent felülmúló, ingyenes, önzetlen, nagylelkű tiszta szeretetbe torkollik, folytatódik a kezdeti testi-érzelmi, erkölcsi színezetű szeretetbukdácsolás. Megint csak Isten a példa, Jézus a Mester. A második század végén vértanúhalált halt szent Irenaeus, az ősegyház egyik Tenrikjó istentisztelet kiemelkedő teológusa szerint a bibliai szövetség (Ó-, Új-) tulajdonképpen nem egyéb Isten irántunk való barátságánál. A barátok között nincs különbség, egyenlő felek, és szabadon érintkeznek egymással. Isten sem felülről akarja diktálni kívánságait. Megosztja szívének gondolatait, vágyait, örömeit, aggodalmait az emberrel, és elkötelezi magát ígéreteinek megtartására. Ezt mondja a Biblia szövetségnek. A középkori Szent Aelred ( ) pedig Istent egyenesen a barátság Istenének, sőt barátságnak nevezi ( Deus est amicitia )! A barátok közt nincs titok (Ter 18,16; Jn 15,15). Egy a szív, egy a lélek a szeretetben. Ez a fajta szeretet lehetne minden szeretetnek az ősmintája: az Egyházban, a szerzetesi közösségben és a társadalomban. Ez az egészséges, színleletlen ökumenizmus a más vallásúakkal való őszinte párbeszéd feltétele is egyben. Amikor is a szív szól a szívhez. Eddig jobbára az ész beszélt. Hagyjuk végre szóhoz jutni a szívünket is! Legyen bennünk szeretet, és kezdjünk el a szív nyelvén beszélni! 12. Sokak számára nagy meglepetést jelentett Lisieux-i Kis Szent Teréz ( ) egyháztanítóvá nyilvánítása (1997. okt. 19.). Alig írt valamit, s az is csak személyes jellegű. Fiatalon meghalt; nem tett semmit. S mégis. Életével és példájával a Szeretet óriása volt egy szeretetlen világban. Ő maga írja: a szív szeretne lenni az Egyházban; másként: a szeretet lenni az Egyház szívében ( l amour dans le coeur de l Église ). A pápák közt XXIII. János pápa állt hozzá a legközelebb. Legyen bennünk is szeretet, és merjünk a szív embere lenni! Béky Gellért S.J. 19

20 LELKISÉG Karácsonyi társasutazás 2005 karácsonyára a Royal Travelling Company a háromkirályokra emlékeztetve betlehemi társasutazást hirdetett királyok és királynők részére. Mivel nem tudták betölteni a keretet még nagyhercegekkel és koronahercegekkel sem, a fennmaradó helyeket felajánlották vezérlő fejedelmeknek, államelnököknek, és amikor még mindig maradt néhány üres hely a mindenféle extrával felszerelt fenséges távolsági buszon, miniszterelnökök, pártvezérek, és fontosabb tárcák élén álló miniszterek jelentkezését is elfogadták. London, Párizs, Bécs, Budapest, Zágráb, Athén, Isztambul, Bejrut: úgy ment minden, mint a karikacsapás, és a méltóságok a legnagyobb rendben, királyi pontossággal érkeztek Jeruzsálembe. Itt érte őket az első, méghozzá meglehetősen kellemetlen, mondhatni botrányos meglepetés, ugyanis egyetlen szállodába sem fogadták be őket, mint annak idején Máriát és Józsefet szülővárosukban. No persze ez a kis közjáték része volt a mókának, és amikor mindössze fél órás késéssel megérkeztek kijelölt fejedelmi helyükre, a Royal Palace Hotelbe, minden képzeletet felülmúló parádéval fogadták őket. Másnap délelőtt bevásárlással, plázázással, fogadásokkal, kaszinózással és élményfürdőzéssel telt el, s a Júda tizenkét törzsére emlékeztető tizenkét fogásos ebéd után került csak sor a Betlehembe indulásra. Legalább is azok számára, akik kizárólag saját felelősségükre vállalkoztak arra, hogy a további utat teveháton teszik meg, ugyanis az autóbuszokat, különösen az ilyen elegánsakat előszeretettel robbantgatták föl az ilyen-olyan gerillák és Heródesek. Így aztán már csak heten három király, egy koronaherceg, egy szociáldemokrata miniszterelnök, egy liberális pártvezér, valamint egy konzervatív belügyminiszter vállalkoztak a Betlehembe menetelre. A többieknek maradt a shoppingolás, az élményfürdő és a látványpékség, a Jeruzsálem by night program, valamint a UPC százhúsz csatornáján elérhető tévéadások. Nem harapnak? kérdezte a burnuszos (alatta golyóálló mellényt viselő), pásztornak álcázott kísérőktől a legnagyobb király. Csak a gerillákat nyugtatta meg az alezredesi rangot viselő pásztor, és libatepertőt kínált körbe. 20 Jeruzsálem éjszaka Mikor érünk oda ezekkel? kérdezte homlokát ráncolva a középső király. Éppen karácsonyra! hangzott a biztató válasz, majd a válaszoló biztonsági kecsketúrót kínált körbe, de ebből már csak a bátrabbak vettek. Akkor mi most úgy vagyunk, akár a régi háromkirályok jegyezte meg a legkisebb király, aki fekete volt és nő, akit a másik kettő (ezért vagy másért, nem tudni) még csak nagyhercegszámba sem vett. Nem egészen javította ki a szociáldemokrata miniszterelnök, ugyanis mi heten vagyunk, és több mint negyven százalékunk demokrata. Én is annak vallom magam, hölgyeim, uraim! jelentette be ünnepélyesen a koronaherceg, aki valóban az első perctől kezdve igazi demokrataként viselkedett, olyannyira, hogy még a közös zsolozsmán sem vett részt. Ezt fel is rótta neki most a legnagyobb király. Önök, demokraták, nem szoktak imádkozni? Már hogyne szoknánk méltatlankodott a demokrata koronaherceg. Csak a közös ima nem smakkol, igaz? kérdezte a középső király csípősen. Már hogyne smakkolna méltatlankodott a demokrata koronaherceg. Hát akkor? kérdezte kíváncsian a legkisebb király, aki szurokfekete volt és ízig-vérig nő. Csak annyi a különbség, hogy mi mindig szépen megszavazzuk a közös imát közölte büszkén, de cseppet sem fennhéjazva a demokrata koronaherceg. Én viszont a zarándok háromkirályok alázatával indulok Betlehembe, hogy tiszteletemet tegyem a világ világossága előtt közölte a konzervatív belügyminiszter, majd hozzátette És azt is elárulhatom, hogy nem jövök üres kézzel. Én a magam részéről aranyat hozok közölte a legnagyobb király. Hát ez nagyon érdekes jelentette ki a középső, én ugyanis tömjént. Mindenki a legkisebb királyra nézett, aki szurokfekete volt és ízig-vérig nő, és persze nagy megkönnyebbüléssel hallották, amint azt mondta: Én meg szokás szerint mirhát. Az én mobiltelefonom pedig tizennégy karátos közölte a szociáldemokrata miniszterelnök. Az én karórám meg húszmillióra van biztosítva tette hozzá a liberális miniszterelnök. És ön? kérdezte a biztonságiak vezetője a demokrata koronaherceget. Én egy verset hoztam felelte. Mibe kötve? kérdezte a konzervatív belügyminiszter. Semmibe. Még annak idején hittanórán tanultam felelte a demokrata koronaherceg.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben