KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény XI. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény XI. rész"

Átírás

1 KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény XI. rész

2 SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze ennek kiegészítése, nem helyettesítése vagy felülírása. Jelen munka a szervezetfejlesztés támogatására készült. Határozott célom, hogy hatékonyságbeli és eredményességbeli növekedést hozó változtatásokra való képességet szerezzen az olvasó. Az állampolgárok a közpénzek, a vállalatok részvényesei pedig a befektetett tőkéjük elérhető legmagasabb hasznára tartanak igényt. Csökkenteni kívánják a ráfordításszükségletet, javítani a döntéshozatalt, növelni a tágabb érdelemben vett termelékenységet. Folyamatosan keresik a fejlesztés és növekedés innovatív módjait, így a közszférában és a vállalatigazgatásban alkalmazott tudásmenedzsment célja, hogy optimalizálja az ismeretek használatát az erőforrás-gazdálkodás (allokáció, disztribúció) területén. Az állami szektor szervezetei (állami hivatalok, költségvetési szervek, állai tulajdonú gazdasági társaságok, stb.) a teljesítménymenedzsment szemszögéből óriási kihívásokkal küzdenek, melyek közül az egyik legnagyobbat a teljesítésbeli gondolkodásmód természetes öröklődésével azonosítom. Igazgatási és ellenőrzési módszerek, illetve eszközök már ma is széles körben állnak rendelkezésünkre, azonban az ellenőrzési szakterületen szerzett munkatapasztalataim arra ösztönöznek, hogy a meglévőket folyamatosan fejlesszük, és új, alternatív rendszereket gondoljunk ki. Olyan innovációk létrehozásában gondolkodom, amelyek lehetővé teszik a kreatív gondolkodást, a minőségi feladatvégzést. Jelen fordítási munkák során az olvasott szövegeket nem magyarosítottam, meghagytam az írók által alkalmazott nyelvlogikai eszközöket. A tanulmányok nem tartalmaznak sem szakmai sem személyes értékelést. A szöveggyűjtemény szerkesztésénél, lévén, hogy a 1 O ldal

3 fordítás kifejezetten az angol nyelvet kevésbé ismerők számára készült, a szöveges tartalomra koncentráltam, így a hivatkozott ábrák és táblázatok az eredeti anyagokban találhatóak. Az egyes szakaszokat az ott megjelölt referenciákkal zártam. A szöveggyűjteménnyel összefüggő, mindennemű jog a tanulmányok eredeti szerzőihez kapcsolódik, kutatásokban, publikációkban hivatkozásként az eredeti művet kell megjelölni. A fordítás nem kereskedelmi céllal és kizárólag online olvasásra készült. A szöveggyűjtemény részeinek vagy egészének másolása nem engedélyezett. Kantár Tamás, O ldal

4 TARTALOM A TUDÁS FELHASZNÁLÁSA A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENTBŐL A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKBEN, HRNČIAR, FABIÁNOVÁ 4. oldal MENNYIRE VAGY ÜGYES? MARR 13. oldal IMMATERIÁLIS JAVAK MÉRÉSE, MARR 20. oldal TÖBBET KEVESEBBEL, MARR 27. oldal TELJESÍTMÉNY-AGGODALOM, MARR 37. oldal HOGYAN ÉRTSÜK MEG A VÁLLALATUNK MÉRŐSZÁMAIT? GOTTSCHALK 42. oldal VIGYÁZAT: AMIKOR A KPI-K MÉREGGÉ VÁLNAK, MARR 46. oldal MI AZ EREDMÉNY A KÖZSZFÉRÁBAN? ÚJRAGONDOLNI AZT, AHOGY A TELJESÍTMÉNYT MÉRJÜK ÉS MENEDZSELJÜK, MARR 49. oldal MI A FENE...A BALANCED SCORECARD? MARR 53. oldal A SIKER MÉRÉSE AZ 5 PÉNZÜGYI KPI, AMIT MINDEN VEZETŐNEK ISMERNIE KELL, MARR 57. oldal 3 O ldal

5 A TUDÁS FELHASZNÁLÁSA A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENTBŐL A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKBEN CÍM ANGOLUL: Use of knowledge from performance management at public administration organizations SZERZŐ: Miroslav Hrnčiar, Zuzana Fabiánová Kivonat A teljesítmény kezelése a közigazgatási szervezetekben a teljesítménnyel kapcsolatos információ megfelelő elsajátítását és használatát követeli meg. Ez a cikk a teljesítmény mérésével kapcsolatos okokat elemzi, valamint magát a teljesítménymérési folyamatot. A kiindulási pont a teljesítménymérési rendszer leíró modellje, miközben meghatározza annak elemeinek és kapcsolatainak követelményeit. Kulcsszavak: teljesítmény, közigazgatás, teljesítmény menedzsment rendszer, teljesítménymérés A teljesítmény mérésének okai a közigazgatásban A teljesítménymenedzsment a közigazgatásban vagy a közigazgatás teljesítménye olyan fogalmak, melyek még mindig nem találnak megfelelő elfogadottságra mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről a közigazgatási szervezetekben. A teljesítmény kezelése azt jelenti, hogy információkhoz jutunk a teljesítmény méréséből, tudássá alakítjuk át ezt az információt elemzésen, értékelésen és összevetésen keresztül és felhasználjuk ezt a tudást a szervezet fejlesztése és tanulása érdekében. A közigazgatás tágabb értelemben úgy értelmezhető, mint szolgáltatás a polgárok felé, mert a közérdek egyes összetevő szervei által hajtják végre. A közigazgatás szerepe az, hogy a polgárok és más érdekelt felek szükségleteit a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki. A közigazgatás ezen szolgáltatásainak vagy tevékenységeinek rendelkezéseit az államháztartás finanszírozza és függ a közvéleménytől. A közigazgatás képviselői ezért kénytelenek folyamatosan igyekezni, korszerűsíteni és ésszerűsíteni a feladatellátást a 4 O ldal

6 folyamatok végrehajtása révén az általuk kezelt szervezeteknél. Ezek a képviselők (a szervezet vezetői) a fő kedvezményezettjei a mérésből származó információknak. Számos oka van a teljesítmény mérésének a közigazgatási szervezetekben. A teljesítménymérés biztosítja a címzettjeinek az alábbi információkat: adatokat a mérési objektumról egy meghatározott pillanatban, vagy hosszabb távon, a lehetőséget arra, hogy összehasonlítsuk a mérés több objektumának különböző jellemzőit a mérési objektum elsődleges és másodlagos jellemzőinek leírását a lehetőséget arra, hogy olyan személyek számara is adatokat nyújtson a mérési objektumról, akiknek nincs lehetősége arra, hogy közvetlenül részt vegyen az objektum megfigyelésében bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a hatás valóban bekövetkezett. Az elsődleges előfeltétele a teljesítmény emelését elősegítő módszerek és eszközök promotolásának az államigazgatási szervezetekben az, hogy tisztában legyenek a folyamatszemlélet értelmével és lényegével, ezáltal megszerezzék a releváns okokat a teljesítmény mérésére a közigazgatásban. Az alapvető követelményen túl, amiért a teljesítménymérést lefolytatják -,hogy megismerjék a szervezeti teljesítmény szintjét - vannak más okai is; a teljesítménymérésből nyert információ alapjául vagy eszközéül szolgál a: a szervezet formális értékelésnek megvalósításában a célok és feladatok teljesülésének ellenőrzésében a következő időszak költségvetés forrásaiban az alkalmazottak motiválásában, hogy jobb eredményeket érjenek el a szervezetben végbemenő folyamatok működésének megértésében (tudás) a szervezet folyamatos javításában. 5 O ldal

7 A szervezet teljesítménye függ az alkalmazottak teljesítményétől. Mi tehát két szinten beszélhetünk a szervezet teljesítőképességéről: az egyéni teljesítmény és a szervezeti teljesítmény szintjén Szervezeti teljesítmény Azt a folyamatot, melyben a szervezet vezetése befolyásolja a teljesítményét a célkitűzések elérése irányában, nevezik szervezeti teljesítmény-menedzsmentnek. A hatékony szervezet olyan, ami hosszú távú szempontból eléri a stratégiájában meghatározott teljesítménycélokat. A teljesítmény-menedzsment folyamata azzal kezdődik, hogy felvázolja a jövőképet, a küldetést és a stratégiát. Azzal folytatódik, hogy lefekteti azon specifikus célokat, melyek számszerű formában megállapíthatók, ezen célkitűzések átalakításán keresztül minden alkalmazott egyedi célkitűzéseivé. A célkitűzéseknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: legyen egyedi, világosan és érthetően megfogalmazott legyen megvalósítható, de nagy kihívást jelentő tegye lehetővé a visszajelzés megvalósulását a végrehajtott feladatokról legyen tiszteletben tartott és elfogadott a munkavállaló részéről. 1.2 Az egyéni teljesítmény A szervezet alkalmazottainak egyéni teljesítményét befolyásolják azon szubjektív és objektív tényezők, melyek különösen abban a mértékben különböznek, amennyire a szervezet befolyásolni képes őket. A szubjektív tényezők hatása alatt az adott munkavállaló munkahelyi teljesítménye változik az idő múlásával, akkor is, ha a munkakörülmények állandóak. Az objektív tényezők nem kapcsolódnak közvetlenül magukhoz a munkavállalókhoz és az üzemeltető (végrehajtó) helyzetében lévő munkavállaló gyakran nem tudja befolyásolni őket. Ezek a tényezők rendszerszerű természetűek és a folyamat tulajdonosának feladata ezek ellenőrzése. Ezért a szervezetnek oda kell figyelnie azokra, meg kell vizsgálja azok hatását a munkahelyi teljesítményre és korrekciós intézkedéseket kell meghoznia. 6 Oldal

8 A szubjektív tényezők közé tartozik, különösen: a munkavállaló veleszületett képességei egy fizikai vagy szellemi jellegű adott feladatban (tehetség) a munkavállaló szerzett képességei egy adott feladatban, melyekre a munkavállaló oktatási és szakmai tapasztalatok folyamata során tesz szert ellenállás a stressznek, legyen az lelki vagy testi. Az objektív tényezők közé tartozik, különösen: a munka szervezeti támogatása, a munkafolyamat menedzsment világosan meghatározott szabályaival és módszereivel, a rangidősség és az alárendeltség közötti kapcsolatokkal, a munkafeladatok időszerű és pontos meghatározásával, azok felügyeletével és az információáramlás rendelkezésre bocsátásával a munka technikai és technológiai támogatásának minősége, az alkalmazott által elvégzett munka jellegének megfelelően a munkavállaló által végzett munka jellegére szabott munkakörnyezet a szervezeti kultúra. 2. A teljesítménymérés folyamatának elemzés A teljesítménymérés folyamata az egyik olyan támogató folyamat, amelyek segít a vezetőknek helyes döntéseket hozni a munkakörnyezet és a munkavállalói alkalmazkodóképesség javítását, a stratégiák, célok és eljárások lefektetését, valamint a források elosztását érintő intézkedésekkel kapcsolatban. A teljesítménymérés folyamata az alábbi lépéseket tartalmazza: a teljesítménymérés céljainak lefektetése a teljesítménymérés kritériumának és módszerének beállítása a teljesítménymérés rendszerének előkészítése a teljesítménymérés folyamatának végrehajtása az adatok és teljesítmény összegyűjtése és kiértékelése a teljesítménymérés outputjainak értelmezése 7 Oldal

9 a teljesítménymérés rendszerének javítása. A teljesítménnyel kapcsolatos információk felhasználói általános állampolgárok, akiknek különböző okok miatt érdekükben áll ez az információ. Ezek az információ belső és külső felhasználóira oszthatók és munkát teljesítenek. Tipikus példája a teljesítménnyel kapcsolatos információ külső felhasználójának egy felsőbb személy (szervezet), amely általában egyben a finanszírozó is. A felsőbb entitás elsőként kapja meg ezeket az információkat a döntéshozatal, valamint a vizsgált szervezet további fejlesztésének irányítása és befolyásolása alapján. A teljesítménnyel kapcsolatos információ egyéb külső felhasználók információi a szervezet tevékenysége eredményeinek címzettjei, az állampolgárok (ügyfelek), illetve más közigazgatási szervek. Az információ belső felhasználói közé tartoznak a szervezet vezető beosztású munkatársai és a szervezet alkalmazottai. Több fél vesz részt a teljesítménymérés folyamatában egy szervezetben: a szervezet vezetői - részt vesznek a teljesítménymérés módszertanának megteremtésében a szervezet alkalmazottai - lehetnek a végrehajtási eljárás lebonyolítójának vagy a teljesítménymérő folyamat lebonyolítójának helyzetében külső partnerek (tanácsadók) - részt vesznek a teljesítménymérési rendszer tervezésében és megvalósításában, illetve a mérésből származó outputok kiértékelésében. 3. A teljesítménymérési rendszer követelményei A követelmények egy sor, a rendszerrel, processzor termékkel szemben támasztott elvárást testesítenek meg. A szervezeti és egyéni teljesítményt mérő rendszer esetében, ezek a követelmények biztosítják, hogy a rendszer megfelel annak a célnak, amelyre létrehozták. A szervezeti és egyéni teljesítményt mérő rendszerrel szemben támasztott követelmények három kategóriába sorolhatók: a tulajdonságokkal szemben támasztott 8 O ldal

10 követelmények, az ott, az elemekkel kapcsolatban származó követelmények és a magát a rendszert alkotó kapcsolatok. 3.1 A szervezeti és az egyéni teljesítményt mérő rendszer szükséges tulajdonságai A szervezeti és az egyéni teljesítményt mérő rendszert igazolni kell annak tekintetében, hogy megfelel-e a rendszer tulajdonságait érintő konkrét követelményeknek. Ezeket úgy kell beállítani, hogy a rendszer lehetővé tegye a felhasználóinak (vezető beosztású alkalmazottak és értékelt alkalmazottak, hogy hitelesen bizonyíthassák a teljesítményt és meghatározhassák a szervezet, vagy a magánszemély fejlődésének potenciális területeit. Általánosságban elmondható, hogy a szervezeti és az egyéni teljesítményt mérő rendszer szükséges tulajdonságai a következő pontokban fejezhetők ki: rugalmasság - az irányadó elv az, hogy a rendszer legyen rugalmas. A hangsúly a meghatározott célok elérésén van; amennyiben a kulcseljárásoknak való megfelelés garantált, az értékelők és a személyzet jogosult arra, hogy a saját véleményét gyakorolja; egyenlőség és sokszínűség - a rendszert úgy kell kialakítani, hogy támogassa az objektivitást és kiküszöbölje a megkülönböztetést. Azon munkavállalók, akik úgy érzik, hogy nem kezelik őket egyenlően, ne fektessék minden potenciáljukat a teljesítménybe. Az egész szervezet számára előnyös, ha az alkalmazottai meg vannak győződve arról, hogy a munkatársaik, a közvetlen feletteseik és az értékelőik tisztességesen bánnak velük; folyamat tulajdonjog - meg kell nevezni a teljesítménymérési és értékelési tulajdonosát, ki felelős az értékelési folyamatból eredő outputok minőségéért, valamint az erőforrások hatékony felhasználásáért a mérés és értékelés folyamatában; a munkavállalói részvétel - a munkavállalók, akik teljes mértékben részt vesznek a célok lefektetésében, a haladás felmérésében, a problémamegoldásban, a fejlesztési igények megállapításában és a jövő tervezésében; pártatlanság a visszacsatolás és az értékelés a munkacélok elérésének és a megfelelő kompetenciák, készségek és ismeretek bizonyítékainak tárgyilagos kézzelfoghatóságán alapszik; 9 Oldal

11 tartalékok felderítésének lehetősége a teljesítménybe - a szervezeti és egyéni teljesítményt mérő-értékelő rendszer eszközeinek segítségével lehetővé kell, hogy váljon a figyelem felhívása a folyamat bizonyos pontjaira vagy bizonyos kompetenciákra, ahol szükség van az egyén vagy a szervezet teljesítményszintjének emelésére; az eljárás folyamatossága - az értékelés egy folyamatban lévő eljárás. Az értékelt alkalmazottak és az értékelők közötti párbeszéd egy állandó folyamat - nemcsak egy év végén végrehajtott tevékenység. A megfelelő visszajelzés garantálja a problémák megoldását és jó eredmények elérését valós időben (késedelem nélkül); a központosítás és a decentralizáció fokának kiegyenlítése a teljesítményértékelésben, azzal a céllal, hogy kiaknázza a különböző megközelítések előnyeit. Az utolsó tulajdonsághoz szükséges hozzátenni, hogy a teljesítményértékelő rendszerek története azt mutatja, hogy az egységes és központosított értékelési megközelítést inkább tekintették hatékonyabb és egyszerűbb alkalmazási módszernek, mint az egyéni képességeket és egy célpontokat értékelő rendszert. Csak a közelmúltban, a menedzsment-elmélet előnyeivel együtt, fejlesztettek ki más, hatékonyabb módszereket a teljesítmény értékelésére. A jelenlegi tendencia a kompetenciák kezelésében, valamint az egyéni feladat- és célkitűzési rendszerben nagy mennyiségű innovatív, hibrid és egyéb értékelési módszerek, eljárások és kritériumok létrehozásához vezetett a különböző kategóriájú munkavállalók esetében. A részletes és hagyományos teljesítmény-értékelési rendszereket fokozatosan felváltják az elsősorban az egyéni kompetenciák és elérendő célokra összpontosító rendszerek. 3.2 A szervezeti és egyéni teljesítményt mérő rendszer szükséges elemei A szervezeti és egyéni teljesítményt mérő rendszert olyan elemekből kell összeállítani, melyek oly módon biztosítják a folyamat végrehajtását, melyre kellően lehet alapozni. Ez a következő főbb elemeket tartalmazza: - az értékelés támogatója (vásárló), aki kijelöli a teljesítménymérés feladatait és felhasználja a mérés output-jait a szervezet eredményeinek javítására; 10 O ldal

12 - az értékelés célja (szervezet, munkavállaló), aki részt vesz a teljesítmény célkitűzéseinek lefektetéseiben, és aki megfelel a kitűzött feladatoknak és kötelezettségeknek a szervezetben; - értékelő alany (értékelő bizottság), amely előkészíti és végrehajtja a teljesítménymérés folyamatát, összegyűjti a mérési eredményeket és megfogalmazza a következtetéseket és javaslatokat; A kiegészítő elemek rendszerszerű használata, különösen a következőket foglalja magába: - szemléletek, módszerek, eszközök (egyéni eszközök és használatuk az értékelési folyamatban); - értékelési kritériumok (indikátorok referenciaértékekkel, lista egy adott munkához szükséges képességekről, lista a megvalósított feladatokról); - a rendszert bemutató elem, mely világosan mutatja be az értékelési folyamat, valamint az értékelt alkalmazottaknak az értékelés eredményeit (értékelő jelentés, összehasonlító elemzés, trendek értékelése); - egy elem, mely összekapcsolja a teljesítményértékelés output-jait a teljesítményfejlesztő rendszerrel a szervezetben 3.3 Követelmények a szervezeti és egyéni teljesítményt mérő rendszer kapcsolataiban A rendszer egyes elemei közötti kapcsolat jellege és foka meghatározó a funkcionalitásukban és értelmes használatukban. A kapcsolatokat a saját feladatok és hatáskörök határozzák meg, melyek a szervezet összeállításából, valamint az abból következő feladatokból és kötelezettségekből erednek. A legfontosabb kapcsolat a szervezeti és egyéni teljesítményt mérő rendszer két alapvető eleme között van. Ez az értékelt cél (szervezet, szervezeti egység, az egyén a szervezetben) és az értékelő alany (superior, értékelő bizottság, superior szervezet) közötti kapcsolatra vonatkozik. 11 O ldal

13 4. KONKLÚZIÓ A tudás felhasználása a teljesítménymenedzsment folyamatából két alappilléren nyugszik hogy visszajelzést érjen el a már elvégzett feladatok meghatározásának követelményeiről, valamint felderítse a lehetőségét a szervezet vagy egyéni személyzet teljesítményjavulásának, amely előrelátást, illetve elő-fejlesztést mutat - a tudást felhasználva a szervezet tökéletesítésében. Egy megfelelően megtervezett és felhasznált teljesítménymérő és-értékelő rendszer mindkét kulcsszempontot tiszteletben tartja. REFERENCIÁK 1. DEMKE, Ch., HAMMERSCHMID, G., MEYER, R. Measuring Individual and Organisational Performance in the Public Services of EU Member States. European Institute of Public Administration, Publication Service, EIPA, ISBN WAGNER, J. Měrení výkonnosti. Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN STACEY, Ralph, GRIFFIN Douglas. Complexity and the Experience of Managing in Public Sector Organisations. Routledge s. ISBN O ldal

14 MENNYIRE VAGY ÜGYES? CÍM ANGOLUL: How smart are you? SZERZŐ: BERNARD MARR DÁTUM: 2010 A vállalati intelligencia megalkotása versenyképes sikerhez fog vezetni, írja Bernard Marr, de csak akkor, ha megfelelően csináljuk. A mai legsikeresebb vállalatok mind intelligens cégek. Például, vessünk egy pillantást a következőkre: Google, Tesco, ebay vagy Yahoo. Ezek mind olyan vállalatok, melyek az intelligenciájukat használják fel arra, hogy versenyképes előnyre tegyenek szert és adukártyával üssék a versenyt. De mielőtt meghatározhatnánk egy módszert az intelligens társaság létrehozására, először egyet kell értenünk abban, amiről beszélünk. Az intelligencia olyan gyűjtőfogalom, amely a személy érvelési, tervezési, problémamegoldó és tanulási képességére vonatkozik. Ez a nagyon általános mentális képesség, amely, többek között, magában foglalja a képességet, hogy gondolkozzunk, tervezzünk, megoldjuk a problémákat, elvontan gondolkozzunk, megértsünk összetett gondolatokat, gyorsan tanuljunk és tanuljunk a tapasztalatokból. Ez nem csupán az elméleti tanulásról, egy szűk tudományos képességről, vagy tesztek elvégzéséről szó. Inkább egy szélesebb és mélyebb képességet tükröz, mellyel megértjük a környezetünket, értelmet adunk a dolgoknak és kitaláljuk, hogy mi a teendő egy helyzetben. Tehát, ha az intelligencia az egyéni képességünket jelenti arra, hogy tervezzünk, értelmet adjunk a dolgoknak, megoldjuk a problémákat és tanuljunk, akkor ezek a vállalati intelligencia fő összetevői is. Az intelligens vállalatok biztosítanak arról, hogy értik a világot, amelyben működnek, és ezt a megértést arra használják, hogy felvilágosítást nyújtsanak a döntéshozatalban és a tanulásban. Összekötnek olyan eszközöket, mint például a vállalati teljesítménymenedzsment, az üzleti intelligencia, az elemzések, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók, a vezetői jelentések és stratégiai döntések, hogy valódi versenyelőnyre tegyenek szert. 13 Oldal

15 HOGYAN DÖNTSÜNK? Az intelligens vállalatok mutatják az utat annak biztosítására, hogy rendbe szedik és kielemzik a rendelkezésre álló adatokat, mellyel jelentős értéket adnak hozzá a szervezethez. Ezek kifejezette a legjobb és legfrissebb információkat használják a döntéshozatali folyamatok irányítására. Ez sokkal több, mint csupán adatok és információk gyűjtése és tárolása nagy mennyiségben - ez tudás és versenyképes stratégiák felépítéséről szól adatvezérelt felismerések körül. A döntéshozatalt a lehető legjobb adatokkal kell alátámasztani, ugyanúgy, ahogy a szigorú adatgyűjtés és elemzés tudományos módszereit alkalmazzuk azért, hogy új tudományos betekintést nyerjünk, vagy ahogy elvárjuk az orvosunktól, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveit alkalmazza. Az intelligens döntéshozatal alapvetően azt jelenti, hogy megtalálni a legjobb információt, amit csak tudunk, szembenézni a tényekkel és reagálni rájuk. Azonban, míg a több bizonyítékon alapuló döntéshozatal jobb döntésekhez vezet, a kihívás a megfelelő adatok megtalálása. A mintegy egy évtized alatt végbement lélegzetelállító fejlesztéseknek köszönhetően az információs és kommunikációs technológiákban, egy olyan világban, amelyben a döntéshozókat egy egyre terjeszkedőbb adatszolgáltatás bombázza, amely őket és a szervezetüket nagy erőfeszítés alá helyezi. Minél több adat áll rendelkezésre, annál könnyebb eltéveszteni a legalapvetőbb információdarabokat. Hasznos analógia, ha elképzelünk egy mai üzleti vezetőt 19. századi aranyásóként. Ahogy azoknak az aranyásóknak több tonnányi értéktelen iszapot kellett kimosnia, hogy megtalálja a néhány aranyrögöt, a mai üzleti vezetőktől is azt várják el, hogy lényegében értéktelen, vagy háttéradat tömegét mossák ki azért a néhány aranyrögnyi tudásért, amely versenyelőnyre tesz szert. Mivel az adatok volumene megemelkedik robbanásveszélyes árakon, ezen információk kezelésének kihívása vesztes csatába fordul a legtöbb vállalat számára és végül belefulladnak az adatokba, miközben felismerésre szomjaznak. Ezt csak súlyosbította az elemzésekben adat prezentációkban és információs kommunikációban jelentkező kritikus hiány a szakértelemben. Ez az a pont, ahol a minőségi szakemberek sokkal nagyobb stratégiai szerepet játszhatnának a szervezetben, 14 O ldal

16 biztosítva néhányat a sok szükséges készségből, a szervezeteket így mozdítva előre az intelligensebbé válás útján. A minőségi szakemberek általában jobban értenek az adatokhoz, mint más pozíciókhoz és olyan analitikus készségeket hozhatnak magukkal a vezetői csapat számára, mint az adatelemzés, a Six Sigma és az értékvezérelt analízis. A valóságban azok az emberek, akik gyakran az adatokért és elemzésekért felelősek, IT szakemberek. Ennek oka nem az, hogy ők rendelkeznek a legjobb elemzési képességekkel, hanem az, hogy ők felügyelték a szoftver eszközök végrehajtását az úgynevezett üzleti intelligencia alkalmazásokat. Azonban, az elmúlt években az üzleti intelligens szoftverekbe és megoldásokba történt hatalmas beruházások ellenére, a szervezetek még mindig nem képesek átalakítani az adatokat stratégiailag értékes tudássá. Az üzleti intelligencia önmagában nem képes ez megvalósítani - inkább robosztus analitikus folyamatok alátámasztására kell használni. Ez egy óriási lehetőség a minőségi szakembereknek arra, hogy szorosan együttműködjenek az IT-vel valós üzleti intelligencia átadásában az elemző és üzleti intelligencia erőfeszítéseit összekapcsolva azzal a céllal, hogy egy bizonyítékokon alapuló döntéshozatali környezetet alakítsanak ki. AZ INTELLIGENCIA ÉPÍTŐKOCKÁI Öt kulcsfontosságú lépése van annak, hogy intelligens céggé váljunk. Ezek a lépések számos olyan kulcsfontosságú és legjobb-gyakorlati készséget tartalmaznak, hogy amelyeket a felülteljesítő szervezeteknek alkalmazniuk kell annak érdekében, hogy egyre intelligensebb vállalattá váljanak: 1) Intelligensebb stratégiák fejlesztése a stratégiai prioritások meghatározásával és találkozni a valós információs igényeinkkel 2) Intelligensebb adatok létrehozása releváns és sokatmondó teljesítménymutatók megteremtésével, csakúgy, mint minőségi menedzsment információkkal, melyek visszakapcsolódnak a stratégiai információs igényeinkhez 15 O ldal

17 3) Intelligensebb intuíciót kifejleszteni megfelelő tényekkel az ötletek teszteléséhez és igazolásához, valamint az adatok analizálása, hogy szilárd és megbízható betekintést nyerjünk 4) Intelligensebb kommunikáció kialakítása olyan informatív és vonzó menedzsment információs csomagok és kezelőfelületek létrehozásával, amelyek lényeges információt nyújtanak, célzott és könnyen érthető módon csomagolva 5) Intelligensebb döntéshozatalt kifejleszteni egy tényeken alapuló kultúra ápolásával, mely az információt peresíthető tudássá és valódi döntésekké változtatja. A mai viharos, kiszámíthatatlan piacokon óriási kihívást jelent egy szervezet legfontosabb stratégiai célkitűzéseinek meghatározása. De ez csak akkor válik lehetővé, ha így teszünk annak érdekében, hogy az elemzések, amiket generálunk, relevánsak legyenek a szervezet versenyképes pozicionálásával és támogassák a legnagyobb információs igényeit. 1. LÉPÉS Az olyan intelligens szervezetek, mint például a Tesco vagy a Google, stratégiai teljesítménymenedzsment kereteket hoztak létre az adatok összegyűjtésének és elemzésének irányítására. Az olyan eszközöket, mint a wsmo és a stratégiai térképek, magas szintű célkitűzések azonosítására használhatók. A Tesco egyértelműen felvázolta a stratégiai prioritásait egy Balanced Scorecard segítségével, egy úgynevezett vállalati kormánykerékkel. Ha egy teljesítménykeret a helyén van, minden, az adatok felhasználására vonatkozó törekvés visszakapcsolható a szervezet stratégiájához. Így a szervezetek nem vesztegetnek értékes időt olyan elemzésével, ami nem igazán számít a nagyobb léptékű dolgok rendjében. Minden, az adatok összegyűjtésére és elemzésére tett erőfeszítésnek a következőkre kell összpontosítania: 1) A szervezet stratégiai célkitűzései 2) A nagy megválaszolatlan kérdések azon célkitűzések tekintetében 16 O ldal

18 A Google ügyvezető csapata például, azonosította a stratégiai prioritásokat, majd megfogalmazott egy sor kérdést, amire nekik vezetőknek valóban szükségük volt, hogy megválaszoljanak. Ezeket a kérdéseket ma már az adatok begyűjtésének és elemzésének összeállítására használják. A Google vezérigazgatója, Eric Schmidt nagyon világossá teszi azt, hogy bármilyen nagy erőfeszítést, melyet az adatok összegyűjtésére és elemezésére teszünk, össze kell kapcsolni azokkal a stratégiai kérdésekkel, melyeket a vezetői csapat megfogalmazott. 2. LÉPÉS Amint az adatokkal és információkkal kapcsolatos igények egyértelműek, elkezdhetjük begyűjteni a megfelelő adatokat és teljesítmény mérőszámokat, amelyek viszont segítenek választ adni a stratégiai kérdésekre. A hangsúly itt az értelmes és releváns adatok összegyűjtésén és szervezésén van, hogy megfeleljenek az első lépésben meghatározott információs igényeknek. A szervezeteknek fel kell mérniük, hogy a szükséges adatok már megvannak-e a szervezetben, vagy ki kell dolgozniuk az adatok összegyűjtésének legjobb módját. Tipikus csapda, mikor az adatokra úgy tekintünk, mint csak számokra, melyek az üzemeltetési vagy tranzakciós rendszerekből származnak, illetve, amelyeket a leegyszerűsített felmérésekből vagy kérdőívekből nyerünk. Ha a szervezetek szilárd képet akarnak szerezni a valóságról, akkor kell szem előtt tartaniuk, hogy az adatok jön számtalan formában jönnek a hang, a szöveg, a grafika és a képek ugyanolyan adatok, mint a számok. Sőt, számos módszer létezik az adatgyűjtésre, mely lehet mennyiségi (rájuk a számszerű adatok gyűjtése vonatkozik) vagy minőségi (őket a nem numerikus adatok érintik). A leggazdagabb betekintést úgy tűnik, hogy a kulcsfontosságú teljesítménymutatókból nyerjük, amelyek mind egyediek a szervezet számára és tényleges viselkedést figyelnek meg. Vegyük például a Progressive Insurance biztosítási céget. A cég az elsők között volt, akik széles körben felhasználták a fogyasztói hitel pontszámokat, mint bejövő információkat a gépjármű-biztosítási jegyzékben. Amikor a versenyzők utolérték azt a technikát, miszerint a minőségi szakemberek jobban értenek az adatokhoz, mint más pozíciókhoz, és olyan elemző készségeket hozhatnak magukkal az ügyvezető csapatnak, mint például a Six Sigma", a cég mindig talált új és 17 Oldal

19 innovatív módszereket az adatok begyűjtésére és felhasználására, hogy versenyelőnyre tegyen szert. A Tesco egy másik jó példa. A Clubcard adataival most már képes megfigyelni a fogyasztói trendeket szinte valós időben, valamint gyorsabban és részletesebben nyer betekintést, mint bármely versenytársa. 3. LÉPÉS Az adatokat ki kell elemezni és kontextusba kell tenni, hogy azokból információkat és intuíciókat nyerjünk. Ugyanúgy, mint az adatgyűjtésnek, az elemzésnek is támogatnia kell a szervezet alapvető stratégiai céljait, ahogy azt az első lépésben megértettük. Meghatározó jelentőségű az elemző folyamathoz - összhangban a tudományos módszerrel - egy kísérletsorozat futtatása a feltételezések leteszteléséhez. A két legjobb gyakorlati példája az olyan szervezeteknek, melyek hatékonyan használják fele a kísérleteket, a Yahoo és az ebay. Mindkét szervezet több millió találatot kap a honlapjára minden órában. Hogy teszteljék az új feltevéseket - a Yahoo esetében az, hogy ha egy bizonyos módosítását elvégezünk a honlapon, az meg fogja változtatni a látogatók viselkedését -, véletlenszerűen kijelölnek felhasználót egy kísérleti csoporthoz, és több millió más látogatót a kontroll csoporthoz. Az ebay-nél, egyszerű, egy weboldal két verzióját összehasonlító A/B kísérleteket felállíthatnak néhány napon belül, melyek jellemzően legalább egy hétig tartanak, hogy így teljes mértékben lefedjék a kijelölt elemek aukciós időszakait. 4. LÉPÉS Ez a negyedik lépés a harmadik lépésben kiválasztott információk és intuíciók megosztására fókuszál. A fő hangsúly itt az információ megszerzésén van, a leginkább megfelelő formában, a megfelelő döntéshozók számára. Rendkívül fontos szem előtt tartani a kommunikáció során a célközönséget és annak igényeit. Még megfelelő és személyre szabott elemzéssel is nagyon fontos, hogy a vizuális prezentációs eszközök világosak, informatívak és meggyőzőek legyenek. Az információt különböző módon kell becsomagolni, hogy segítsen a címzetteknek megérteni a legfontosabb üzeneteket. A különböző típusú olyan grafikonoknak és táblázatoknak helyénvaló a használata, mint a 18 Oldal

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény I. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény I. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény I. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény VI. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény VI. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény VI. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS 1 TARTALOM Bevezető 1. Általános megjegyzések 1.1 A stratégiai tervezés definíciói 1.2 A stratégiai tervezés érvényességi köre 2. A stratégiai tervezés folyamata - a

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Készítette: Gazdálkodástudományi Kar Vezetés-szervezés

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat)

Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat) 44 HITELINTÉZETI SZEMLE FRANKÓNÉ ALPÁR ANDREA Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat) A jelen cikk a felelõs vállalatirányítás jegybankokra vonatkozó irodalmát és három jegybank, a Bank of England,

Részletesebben

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné.

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné. Bevezetés Manapság a változás a sikeres üzleti menedzsment egyetlen legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az egyre agresszívabb piacon, a szervezeteknek (és a bennük dolgozó egyéneknek)

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben