A teljesség igényével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A teljesség igényével"

Átírás

1 A teljesség igényével A TeLL me More nyelvoktató CD-ROM sorozat a francia Auralog cég fejlesztése, mi a magyar Q\HOY& YiOWR]DWRW NpV]tWHWW N pvirujdopd]]xn0&n GpVpQHNDODSMDDEHV]pGIHOLVPHUpVHQDODSXOy párbeszéd, de hangsúlyt helyez a többi nyelvi készség fejlesztésére is. Az egyéni változat mellett az iskolák számára a program hálózati változatát is kínáljuk. A program a TaLk to Me c., magyar változatban is megjelent, beszédfelismerésen alapuló CD- ROM-sorozat továbbfejlesztett változata HJMHOHQLND]ÄV 7D/k to Me, amelyhez célhardver szükséges A francia Kutatás-fejlesztési Ügynökség és az Európai Bizottság támogatja a program továbbfejlesztését. Megjelenik az új, DSP-s hangkártyákat támogató változat A francia Oktatási Minisztérium megvásárolja a programot az általános iskolák, valamint a hatosztályos középiskolák számára A francia Munkaügyi Minisztérium megvásárolja a programot szakképzési központokban W UWpQKDV]QiODWUD Megjelenik a Windows-os változat (OVNpQW0DJ\DURrszágon jelenik meg a TaLk tr0hplqvpjlohj~m-ás Windows-os változata. A Munkaügyi Minisztérium a Világbanki Program keretében 66 szakközépiskola számára vásárolja meg Az Európai Bizottság és a francia Oktatási Minisztérium támogatásával megjelenik a TeLL me More, sok-sok új funkcióval. Számos nemzetközi elismerés, köztük Taneszköz-világkiállítás Nagydíj. 0HJMHOHQLNDSURJUDPPDJ\DUYiOWR]DWiQDNHOVNpWV]LQWMH 1999 Elkészül a TeLL me More Pro, a számos többletfunkciót kínáló hálózati keretszoftver magyar változata. $ SURJUDPVRUR]DW QpPHW pv DQJRO Q\HOYEO HJ\DUiQW KiURP V]LQWEO ioo NH]G N ]pskdodgy pv haladó. A harmadik rész magyarításának munkálatai jelenleg folynak. Témakörök: Párbeszédek Önmagunk leírása Reggelit rendelünk Utazás autóval Hogyan számolunk Ebédelünk 8WD]iVUHS OYHO )QHYHNpVPHOOpNQHYHN Nyaralót bérelünk Utazás vonattal Bemutatkozások,GMiUiV A vámon Eltévedtünk Barátok meghívása Szállodában Nyelvi sajátosságok 6]DEDGLG Városnézés Videók Hétköznapok és hétvégék Vakáció Utazás és eszközei A természetben (állatok és,gmiuiv 5 perc alatt a világ körül viselkedésük) Üdvözlési, társasági szokások

2 $IHOGROJR]iVPyGMDDN YHWNH] Párbeszéd Videó ( EHiOOtWiVWyO I JJHQ HOV]yEDQ EHV]pGIHOLVPHUpVVHO YDJ\ HJpUrel) Szabadmód D GLiN D IHONtQiOW YiODV]OHKHWVpJHN N ] O YiODV]W D SURJUDP HQQHN PHJIHOHOHQ UHDJiO Megértési mód: csak egy adekvát diákválasz, a többi rossz 9LGHRILOPW EEYiODV]WiVRVHOOHQU]NpUGpVVRUUDO Kiejtési gyakorlat Bárhonnan így D SiUEHV]pGEO LV HOpUKHW PRQGDW LOO V]y V]LQW& gyakorlás, pontozással Szó társítás Ellentétpárok, ill. szinonimák keresése egérrel Szórend $ NpSHUQ\Q PHJMHOHQ V]yFVRSRUWRNEyO KHO\HV PRQGDWRW NHOO DONRWQL EHiOOtWiVWyOI JJHQ pov]yedqydgy egérrel. Mondat kiegészítés A hiányos mondatokat kell kiegészíteni a párbeszéd vagy a videó ismeretében D] RGDLOOV]yYDOpV EHiOOtWiVWyO I JJHQ ki kell ejteni a WHOMHVPRQGDWRWYDJ\HJpUUHONLYiODV]WDQLD]RGDLOOV]yW Akasztófa Diktálás Kép/Szó társítás Keresztrejtvény A körülírt szót kell kitalálni. 7 életünk van, ennyiszer tippelhetünk tévesen DV]yEDQV]HUHSOEHW&NHWLOOHWHQ 4-5 mondat meghallgatása után, mondatról-mondatra hallgatjuk meg a szöveget, és begépeljük, majd javíttatjuk a szöveget. Beállítástól függ, hogy a program figyelembe veszi-hd]tuivmhoydodplqwdnlvqdj\ehw&kleindw $ NpSHUQ\Q OiWKDWy GROJRW NHOO EHiOOtWiVWyO I JJHQ hangosan megnevezni, vagy egérrel kiválasztani egy listából. A beállítható mérew&nhuhv]wuhmwypq\wyiodv]wkdwydqydj\dv]dydnkdqjnpsh vagy magyar fordítása alapján kell kitölteni. A V]y V]LQW& IRUGtWiVRN KDQJRV V]yWiU MHOOHJJHO P&N GQHN pv EiUKRQQDQ HOpUKHWN D IHODGDWRNQiOFVDNDNpUGpVPHJYiODV]ROiViWN YHWHQEHV]pGIHOLVPHUpses kiejtési gyakorlattal. A párbeszédekhez és a videókhoz mondat-pvv]yv]lqw&irugtwivrnydodplqwnlhmwpvlj\dnruodw állnak rendelkezésre. A PRQGDW V]LQW& IRUGtWiVRN D] LGHJHQ Q\HOY& IHOLUDWRNNDO SiUKX]DPRVDQ PHJMHOHQtWKHWN párbeszédek, valamint a videók megtekintése során..eq\rpwdwrwwrogdowwduwdopd]ynp]ln Q\YYHOHJ\HQpUWpN&Súgó, valamint helyi az adott NpSHUQ\DGRWWUpV]pKH] kapcsolódó súgó. Részletes, képekkel illusztrált és narrált %HYH]HW, amely részletesen bemutatja a program használatát. DemóILOPDPHO\D%HYH]HWU YLGtWHWWYiOWR]DWD 6]pOHVN U&HJ\pQLEHiOOtWiVLOHKHWVpJHN. 6]pOHVN U&EHiOOtWiVLDGPLQLV]WUiFLyVpVQ\RPWDWiVLOHKHWVpJHNDKiOy]DWLYiOWR]DWEDQ.

3 A teljesség igényével Struktúra Témakör 1. Témakör 2. Témakör 3. Témakör 4. Témakör 5. Témakör 6. STATISZTIKA Párbeszéd Videó A program automatikusan statisztikát készít, így nyomon tudjuk követni IHMOGpV QNHW A felvett párbeszéd visszajátszható Nyelvtan Kiejtési gyakorlatok További gyakorlatok Mondat kiegészítés Kép / Szó társítás Szórend Diktálás Akasztófa Szó társítás $]RGDLOOV]y SEGÍTSÉGEK 'HPypV%HYH]HW Szójegyzék / Hangos Szótár Fordítások Súgó Helyi súgó BEÁLLÍTÁSOK Manuális vagy beszédfelismeréses feladatmegoldás Háttérzaj teszt Megértési mód,gppu Elfogadási szint Audió ¾ Beszéd sebessége Videó ¾ MPEG vagy AVI formátum ¾ Feliratok megjelenítése EGYÉNI VÁLTOZAT A számok tükrében (nyelvenként és szintenként) ¾Több mint 100 óra tanulás ¾35 óra szórakoztató párbeszéd ¾Több mint 500 mondat és több mint 2000 szó beszédfelismeréssel ¾Több mint 1000 gyakorlat ¾1500 szavas szójegyzék ¾2 videó formátum: MPEG és AVI *** EGYÉNI VÁLTOZAT Rendszerkövetelmények ¾IBM-kompatíbilis PC ¾486 DX4 100 MHz (Pentium 120 ajánlott) ¾Windows TM 95 ¾16 MB RAM ¾30 MB szabad hely a merevlemezen ¾îVHEHVVpJ&&'-520PHJKDMWyîVHEHVVpJ&DMiQORWW ¾16-bites Windows-kompatíbilis hangkártya ¾Grafikus kártya SVGA felbontással (640*480, 256 színnel) ¾Mikrofon + fejhallgató vagy hangszórók

4 HÁLÓZATI VÁLTOZAT Még többet tud: ¾20 munkahelyen alkalmazható egyszerre ¾Egyéni tanulási útvonal állítható össze ¾5pV]OHWHVVWDWLV]WLNDNpV]tWKHWPLQGHQGLiNHUHGPpQ\HLUO ¾Az eredmények kinyomtathatók vagy elektronikus formában exportálhatók további feldolgozásra ¾6]pOHVN U& Q\RPWDWiVL OHKHWVpJ V]LQWH PLQGHQ D SURJUDPEDQ PHJMHOHQ V] YHJHV információ (eredeti szöveg és fordítása, szójegyzék, stb.) HÁLÓZATI VÁLTOZAT Még költséghatékonyabb: %HNHU OpVLN OWVpJ QHWWy)W 7H//P H0RUHHJ\Q\HOYLV]LQWP XQNDKHO\ OpWHVtWpVpQHNN OWVpJH 0XQNDKHO\HNV]iPD (J\pQL&'N +ioy]dwhj\q\hoyuh +ioy]dwnpwq\hoyuh ¾6WDPXQNDiOORPiVRNRQQLQFVV] NVpJ&'-ROM-olvasóra HÁLÓZATI VÁLTOZAT Még kényelmesebb: ¾0DJ\DUQ\HOY& tanári / rendszergazda kézikönyv ¾Nem kell a lecke CD-NFVHUpOJHWpVpYHOW OWHQ QND]LGW«¾Egy diákterminál beállításai könnyedén exportálhatók a többire *** HÁLÓZATI VÁLTOZAT Rendszerkövetelmények, NpWQ\HOYUHNH]GWO haladóig ¾A hálózat szeuyhupqq\hoyhqnpqwpvv]lqwhqnpqwne0%v]dedgkho\v] NVpJHVGHHEEO D OHFNpN WHWV]OHJHV HOpUpVL ~WRQ OHKHWQHN DNiU KDW N O QE ] KHO\HQ SO &'-ROMmeghajtók, merevlemezek) ¾Windows NT vagy NOVELL ¾A hálózati rendszerkövetelmények a továbbiakban megegyeznek az egyéni változat rendszerkövetelményeivel

5 Sajtóvisszhang Tartalom: Tálalás: Chip Magazin (99/05) A TeLL me More azonban be is tartja mindazt, amit ígér, és valóban hatékonyan fejleszti a nyelvi készségek teljes rendszerét PC WORLD (99/04) Ä$VRNV]RIWYHUEOPLD]WDOHPH]WDMiQOMXNDPHO\az 1998-as baseli teneszköz-világkiállítás nagydíját nyerte. Computer Panoráma (99/02) Ä$Q\HOYWDQXOiVPpJVRVHPYROWLO\HQN QQ\& PC Format (UK) (98/08) Mindazok számára, akik komolyan szeretnék fejleszteni beszédkészségüket, nélkülözhetetlen. Computer Buyer (UK) (98/08) A TeLL me More egy fantasztikusan sokoldalú interaktív szoftver. Computer active (UK) (98/09/10) A nyelvtanulás összes fontos elemét érinti... A tökéletes tanár." CTW (UK) (98/08/24) Ä1pON O ]KHWHWOHQHJ\HG OiOOyDQLQWHUDNWtYDEHV]pGIHOLVPHUWHFKQROyJLiQDNN V] QKHWHQ Il sole-24 ore (Olaszország) Mesteri! Le Soir (Brüsszel) Minden fontos dolog megtalálható a TeLL me More-ban, amire egy nyelvtanulónak szüksége lehet. PC Plus (Madrid) Ä0RGHUQWHFKQROyJLDpVPDJDVPLQVpJ&RNWDWiVLWDUWDORP WY ]HWHHJ\&'-ROM-on. Berliner Zeitung (Berlin) (98/05) Díjak Worlddidac Award (Basel-Svájc) Golden CD-ROM M.I.M. (Montreal-Kanada) Best CD-ROM at the Biarritz Festival (Biarritz-Franciaország) Europe's Best in Multimedia (Európai Unió) $V]HUNHV]WNYiODV]WiVD Felhasználói vélemények "Akik használták a TeLL me More-t, remeknek, szellemesnek és vonzónak találták." Daimler-Benz (Mercedes), R. Gemeinder "Jó dolog a TeLL me More-ral beszélgetni." British Telecom, Frank Allard $EHV]pGIHOLVPHUpVQHNN V] QKHWHJ\V]HU&NH]HOKHWVpJpVDWpPiNVRNV]tQ&VpJHQDJ\RQKDWpNRQQ\iWHV]LD felhasználók számára Már több mint ezren tanultak vele..." EuroDisney, Ann Yvorra 'LiNMDLQNIUDQFLDQ\HOY&NRPPXQLNiFLyVNpV]VpJHQDJ\PpUWpNEHQMDYXOW«Junta de Andalucia (Spanyolország) $7H//PH0RUH~MV]HU&PyGV]HUWNtQiODPHO\MyODONDOPD]KDWyD]HJ\pQLWDQXOiVKR]pVV]pOHVWHret enged az RV]WiO\WHUHPEHQW UWpQIHOKDV]QiOiVQDNLVIoana Chitoran, tanársegéd, Dartmouth College, New Hampshire "Egy jól megtervezett átfogó nyelvoktató program. Különösen tetszik a beszédfelismerést alkalmazó technika, mely segíti a tanulókat kiejtésük MDYtWiViEDQV]yNLQFV NEYtWpVpEHQpVNRPPXQLNiFLyVNpV]VpJ NIHMOHV]WpVpEHQRafael Gomez, egyetemi docens, Monterey Institute of International Studies, California

6 A TeLL me More hálózati változata

7 Áttekintés A TeLL me More Pro a YiODV]WRWWOLFHQFQHNPHJIHOHOHQW EEWHUPLQiORQLVKDV]QiOKDWy(EEHQD]HVHWEHQDOHFNpNHJ\YDJ\W EE szerver merevlemez meghajtóra kerülnek vagy a hálózati CD-520PHJKDMWyUyOpUKHWNHO +iurpwhohstwpvlohkhwvpjioouhqghonh]pvuh 1. Tanári mód (teacher.exe) 2. Diákmód (student.exe) 3. Szabadmód (setup.exe) A Tanári módban a TeLL me More Pro VV]HVIXQNFLyMDKR]]iIpUKHW$WDQiUPLQGHQHJ\HVGLiNPXQNiMiWN O QIHO J\HOKHWL létrehozhat saját, vagy használhatja az alapértelmezett tanulási útvonalakat. A Diákmód csökkentett hozzáférést biztosít a TeLL me More Pro funkcióihoz. A rendelkezésre álló funkciók csak a Demó, a %HYH]HWYDODPLQWD]HOUHPHJKDWiUR]RWWpVD]HJ\pQL~WYRQDODN$GLiNRNQHPIpUQHNKR]]iDEHiOOtWiVRNKR]pVFVDNDWDQiUiO tal meghatározott tanulási beállításokkal dolgozhatnak. A SzabadmódWHOHStWOHKHWYpWHV]LDWHOHStWpVWHJ\HJ\HGLWHUPLQiOUDYDJ\DQHPDXWRPDWLNXVWHOHStWpVWDV]HUYHUUH(]DPHJROGiV ODVV~EEGHDKiOy]DWWHVWUHV]DERWWEHiOOtWiViWWHV]LOHKHW YpNRrlátozás nélkül engedélyezi a kapcsolatok és könyvtárak létrehozását. Lehetséges konfigurációk $N YHWNH]NRQILJXUiFLyNOHKHWVpJHVHN A leckék helye A diák nyomkövetés helye 1. A CD-ROM meghajtó(ko)n 2. Egy vagy több hálózati (szerver) merevlemez meghajtón 3. A CD-ROM és merevlemez meghajtó(ko)n (vegyes elhelyezés) 1. A diák terminálján 2. A szerveren $GLiNXWROMiUDHOKDQJ]RWWV]yEHOLSiUEHV]pGYiODV]DLHJ\DUiQWHOPHQWKHW NDV]HUYHUHQYDJ\DGLiNWHUPLQiORQ

8 A pedagógiai útvonalak létrehozása és használata 1995 Egyéni tanulási útvonalak létrehozása A tanár a Beállítások program segítségével határozza meg pontosan, milyen gyakorlatokat végezzen a diák. Így saját pedagógiai ~WYRQDODNDWKR]KDWOpWUHPLQGHQGLiNV]LQWMpQHNpVV] NVpJOHWpQHNPHJIHOHO HQ Különböz SHGDJyJLDL ~WYRQDODNDWDPiUPHJOpY RSFLyN PyGRVtWiViYDO hozhat létre (a fordítások behívása, a gyakorlatok nehézségi szintje... D %HiOOtWiVRN SURJUDPRQ EHO O $ N O QE ] I OHNGyakorlatok, Audió/Videó, Professzionális, Navigálás) segítségével a TeLL me More Pro egyes gyakorlatait állíthatja be. Mindegyik beállítás más-más pedagógiai útvonalat jelent. A létrehozott útvonalat: - az adott terminálra lehet alkalmazni. -HOOHKHWPHQWHQLNpVEELKDV]QiODWUDXJ\DQD]RQDV]iPtWyJpSHQYDJ\PiVLNWHUPLQiORN on. A beállításokat az Export funkcióval egy *.reg fájlba menthetjük. Az így létrehozott útvonal minden felhasználó számára HOpUKHWYpYiOLND]Egyéni útvonalon keresztül. +D D JpSHN QLQFVHQHN KiOy]DWED N WYH D ÄUHJ IiMO PHJIHOHO N Q\YWiUED PiVROiVával akkor is könnyedén átvihetjük az egyéni gépekre a kívánt beállításokat $]HOUHPHJKDWiUR]RWW~WYRQDODNKDV]QiODWD A TeLL me More Pro WHOUHPHJKDWiUR]RWWSHGDJyJLDL~WYRQDODWNtQiO0LQGHQPXQNDPHJNH]GpVHHO WWDTeLL me More Proban a tanár váodv]wkdwmdnlpho\lnhouhphjkdwiur]rww~wyrqdodwntyiqmdkdv]qioql$glinqdnd TeLL me More Pro használatának PHJNH]GpVHHOWWDWDQiUiOWDOPHJDGRWWWDQXOiVL~WYRQDODWNHOONLYiODV]WDQLD 1997 Az egyéni útvonalak használata Minden munka megkezdésekor awdqiudglinv]ipiudnlyiodv]wkdwhj\ho ]OHJOpWUHKR]RWW~WYRQDODW A TeLL me More ProHOLQGtWiVDHOWWDGLiNQDNNLNHOOYiODV]WDQLDDPHJKDWiUR]RWW~WYRQDODW&VDNDQQ\LWNHOOWHQQLHKRJ\GXSOiQ rákattint a kiválasztott regisztrációs fájlra.

9 Beállítások: hogyan lehet a nehézségi szintet az egyes diákok szükségleteihez igazítani A beállítások megváltoztatása 1998 A gyakorlatok beállításai A gyakorlatoknál megváltoztathatjuk: a gyakorlatok elvégzésére rendelkezésre álló LGWDUWDPRW. Ha kikapcsoljuk az LGPpUW a diák NRUOiWODQLGWNDSDJ\DNRUODWRN elvégzésére. a Szórend, Kép/Szó társítás vagy Az 2GDLOOV]y gyakorlatok megoldásának módját. A diák pov]yedq (beszédfelismeréssel) vagy kézzel (egérrel) végezheti el a gyakorlatokat. a Kép/Szó társítás megoldásának módját. (EEHQDJ\DNRUODWEDQDNpSHNKH]LOO szavak választékát jeleníthetjük meg a NpSHUQ\Q vagy csak a spontán feleletre hagyatkozhatunk. Továbbá meghatározhatjuk a megjelenített szavak számát is. Minél több szó jelenik meg a NpSHUQ\QDQQiOQHKH]HEEDJ\DNRUODW a Keresztrejtvény kitöltési módját. A keresztrejtvény méretét a megjelenített kockák számával határozzuk meg. Továbbá a rejtvénykulcs fajtáját is meg lehet határozni, hogy írásos (a szó fordítása) vagy szóbeli (a szó hangfelvétele) legyen. a Diktálás nehézségi szintjét. A N QQ\& mód a nehéz móddal ellentétben nem veszi figyelembe az írásjeleket vagy a QDJ\NLVEHW&NHW 1999 Audió és videó beállítások

10 Itt a Párbeszéd, Videó és a Diktálás hangerejét változtathatjuk meg. Ezt az opciót kikapcsolva a diák többé nem fogja hallani a sípjelet, amely jelzi, mikor beszélhet a párbeszéd és a kiejtési gyakorlatoknál. Ezért figyelnie kell a beszéd felismerési ablak jelzéseit (Hallgassa... Beszéljen Várjon ). Itt dönthetjük el, hogy engedélyezzük-e a videó feliratokatdnpshuq\q$glind beszédértését fejlesztheti, amennyiben ezt az opciót letiltja. Továbbá kiválaszthatjuk a videó formátumot is: AVI vagy MPEG. Itt állíthatjuk be a számítógép és a diák közötti párbeszéd nehézségi szintjét. Minél magasabb az elfogadási szint, annál szigorúbban értékeli a számítógép a diák kiejtését. Ha pontszáma alacsonyabb az elfogadási szintnél, a számítógép nem fogja fogadja el a diák válaszát. A diák annyiszor kell megismételje a mondatot, ameddig a számítógép fel nem ismeri / el nem fogadja azt. A Párbeszédben a beszédfelismerés kiválasztásával a diák a kiejtését gyakorolhatja. Ha viszont azt szeretnénk, hogy a diák inkább az írott szövegre koncentráljon, akkor a beszédfelismerés nélküli opciót válassza. Ebben az esetben válaszadásra az egeret kell használni. A megértési mód opció kiválasztásakor a SURJUDP HOOHQU]L DGLiNV] YHJpUWpVpW$ W EEYiODV]OHKHWVpJN ] OFVDNHJ\KHO\HV megoldás lehetséges. Nehezíthetünk a gyakorlaton a helytelen válaszok számának növelésével (4-ig). Itt a beszéd sebessége állítható be.

11 2000 A professzionális beállítások Itt állíthatjuk be a legalacsonyabb elfogadási szintet.(]phjho]lkrj\dglindwdqiuiowdo kívánatosnak tartottnál alacsonyabb szintet állítson be. Itt adhatjuk meg a leckék elérési útvonalát. 7 EE YHVV]YHO HOYiODV]WRWW ~WYRQDO LV megadható Itt a nyomkövetés típusát választhatjuk ki. Az Inaktív opció letiltja a nyomkövetést. A Statisztikus nyomkövetés általános diák eredményt biztosít. A Részletes nyomkövetés részletes eredményeket ad. Itt dönthetjük el, hány napig maradnak az HUHGPpQ\HN HOpUKHWN a nyomkövetés számára. A meghajtó és a könyvtár helye, ahová a nyomkövetési fájlok kerülnek.. Ezzel az opcióval a Leckekönyvtár rubrikában megadott útvonal fájljai a helyi merevlemezre másolódnak át. Ha kikapcsoljuk a Hozzáférés a fordításhoz-t, a diáknak többé nem áll rendelkezésre a párbeszéd, a videó és a szójegyzék fordítása. A Kérdés és számítógép üzenetek megjelenítése kikapcsolásával a párbeszédben az üzenetek nem fognak megjelenni. A diáknak figyelnie kell, mit mond a számítógép. A Válaszok megjelenítése opciót kikapcsolva a diáknak vissza kell emlékeznie a lehetséges válaszokra, majd ki kell ejtenienhw 2001 A navigálás beállításai A navigálási beállításokkal meghatározhatjuk, hogy a diák önálló munkát végezzen, vagy megadhatjuk a pontos tanulási útvonalat, nem engedélyezve bizonyos gyakorlatokat és/vagy nyelvi segítséget. Az útvonalat a diák szintjéqhnpvv] NVpJOHWHLQHNPHJIHOHOHQ határozhatjuk meg.

12

13 A pedagógiai útvonalak A forgatókönyvek három kritérium alapján kerültek összeállításra: a célnyelv dominanciája, a diák tudásszintje és az önállóság mértéke a diák számára engedélyezett gyakorlatokon belül. A célnyelv dominanciája az összes anyanyelvi fordítás letiltását jelenti. A N QQ\& és a nehézirujdwyn Q\YHNDGMiNPHJDOHKHWVpJHWDGLiNV]LQWMpQHNPHJIHOHOQHKp]VpJLV]LQWEHiOOtWiViUD A kötött útvonal gyakorlatok sorrendje a követke] - Párbeszéd (elágazások: kiejtési gyakorlatok, nyelvtan és szójegyzék) - Videó (elágazások: kiejtési gyakorlatok, nyelvtan és szójegyzék) - Többválasztásos videó kérdések (elágazások: nyelvtan és szójegyzék) - Gyakorlatok (elágazások: kiejtési gyakorlatok, nyelvtan és szójegyzék) A kötetlen útvonal esetén a diák önállóan dönti el a gyakorlatok sorrendjét, és bármikor visszatérhet ezekre a gyakorlatokra. A kötött útvonalatfpov]hu&kdv]qioqlkddwdqtwivpvdj\dnruoivdfpo A kötetlen szabad útvonaldohjphjihohoeedwdqdq\djphjlvphupvpuh Mindegyik forgatókönyv más és más pedagógiai követelménynek és tanulási szintnek felel meg.

14 1. $Q\DQ\HOYLWiPRJDWiVVDO. QQ\&. WHWOHQ~WYRQDO (EEHQ D EHiOOtWiVEDQ D GLiN WHWV]OHJHV VRUUHQGEHQ ROGKDWMa meg a gyakorlatokat. A nehézségi szint nem túl magas. A diák PLQGHQNRUHOpUKHWLD]DQ\DQ\HOYLIRUGtWiVRNDW(]DIRUJDWyN Q\YD]HOV KDV]QiODWNRUEL]WDWiVWDGDGLiNQDNKRJ\PHJLVPHUMHD&' - 520DQ\DJiWYDODPLQWPHJHUVtWLEL]RQ\RVQ\HOYLUpV]HNWXGiVit. Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék Beszédfelismerés nélkül,gppunlndsfvroyd Kép/Szó társítás: szavak megjelenítése; 2 szó Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 5 'LNWiOiVN QQ\& Audió lejátszási sebesség: lassú Feliratok megjelenítése Párbeszéd: beszédfelismeréssel Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 1 Fordítás engedélyezése Kérdések és üzenetek megjelenítése Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások engedélyezése a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban 2002 AnyanyelYLWiPRJDWiVVDO. QQ\&. W WW~WYRQDO Itt a diák állandó hozzáférést kap a fordításokhoz, a szint sem változott. Ezzel az útvonallal egy kicsit jobban irányíthatjuk a diákot. Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék Beszédfelismerés nélkül,gppunlndsfvroyd Kép/Szó társítás: szavak megjelenítése; 2 szó Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 5 'LNWiOiVN QQ\& Audió lejátszási sebesség: lassú Feliratok megjelenítése Párbeszéd: beszédfelismeréssel Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 1 Fordítás engedélyezése Kérdések és üzenetek megjelenítése Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások engedélyezése a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

15 2003 $Q\DQ\HOYLWiPRJDWiVQpON O. QQ\&. WHWOHQ~WYRQDO A diáknak több önbizalma van. AzLQWHQ]LWiVN YHWNH]VWiGLXPiUDWpUKHWiWD] VV]HVIRUGtWiVOHYDQWLOWYD Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék Beszédfelismerés nélkül,gppunlndsfvroyd Kép/Szó társítás: szavak megjelenítése; 2 szó Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 5 Diktálás: köqq\& Audió lejátszási sebesség: lassú Feliratok megjelenítése Párbeszéd: beszédfelismeréssel Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 1 Fordítás tiltása Kérdések és üzenetek megjelenítése Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások tiltása a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

16 2004 Anyanyelvi támogatás nélkül, Nehéz, Kötetlen útvonal Ebben a forgatókönyvben a nehézségi szint emelkedik. Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék,GPpUEHNDSFVROYD-re állítva Kép/Szó társítás: szavak nélkül Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 11 Diktálás: nehéz A videók feliratok nélkül Párbeszéd: megértési mód, 4 helytelen válasz Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 3 Fordítás tiltása Kérdések és üzenetek nem jelennek meg Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások tiltása a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

17 2005 Anyanyelvi támogatás nélkül, Nehéz, Kötött útvonal A diák tanulását irányíthatjuk ezzel az útvonallal. Fül Gyakorlatok Audió / Videó Választék,GPpUEHNDSFVROYD-re állítva Kép/Szó társítás: szavak nélkül Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 11 Diktálás: nehéz A videók feliratok nélkül Párbeszéd: megértési mód; 4 helytelen válasz Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 3 Fordítás tiltása Kérdések és üzenetek nem jelennek meg Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások tiltása a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

18 1\RPN YHWpVKRJ\DQN YHWKHWM NQ\RPRQOpSpVUOOpSpVUHDGLiNIHMOGpVpW A részletes nyomkövetéssrqwrvhohp]pvhnhwdgdgliniowdohoypj]hww VV]HVJ\DNRUODWHUHGPpQ\HLU O A statisztikus nyomkövetés kevésbe részletes. Például, nem minden eredményhez lehet hozzáférni. Ráadásul a gyakorlat elvégzése után a diák beléphet a Lecke statisztikába, és lenullázhatja az eredményeket. $ Q\RPN YHWpV D GLiNRN HUHGPpQ\HLQHN pv YLVHONHGpVpQHN HJ\ WWHV HOHP]pVpQ DODSXO $ NHWW W NRPELQiOYD D JUDILNRQRNEyO QHPFVDN D GLiN HUV pv J\HQJH SRQWMDLW ioodstwkdwmxn PHJ KDQHP D WHYpNHQ\VpJUH IRUGtWRW W LG I JJYpQ\pEHQ YL]VJiOKDWMXN eredményességét.

19 A diákeredmények elemzése (]DNpSHUQ\KiURPIpOHNpSSHQVHJtWiWWHNLQWHQLPLQGHQHJ\HVUpV]HQEHO OD]HOYpJ]HWWJ\DNRUODWRNV]iPiWYDODPLQWDKHO\HVpV helytelen válaszok számát Megjelenítés részletes módban Itt a harmincöt gyakorlatból öt lett HOYpJH]YHDEEyONHWW helyesen. A diák neve A helytelenül megoldott gyakorlatok száma. A helyesen megoldott gyakorlatok száma.

20 2007 Az összes tevékenység megjelenítése Ezen a grafikonon tekinthetjük meg, mely gyakorlatokat végzett vagy nem végzett el a diák. A kurzort az adott oszlop fölé helyezve megtekinthetjük a részletes eredményeket.

21 2008 Csak az elvégzett gyakorlatok megjelenítése

22 $]HOW OW WWLGHOHP]pVH (]DNpSHUQ\KiURPIpOHNpSSHQVHJtWiWWHNLQWHQLDJ\DNRUODWRNHOYpJ]pVpUHIRUGtWRWWLGW 2009 Részletes mód Egy bizonyos gyakorlattípus. A diák neve A gyakorlat elvégzésére fordított LG Dátum

23 2010 Az összes gyakorlat megjelenítése A gyakorlat elvégzésére IRUGtWRWWLG A diák neve

24 2011 Csak az elvégzett gyakorlatok megjelenítése A gyakorlat elvégzésére IRUGtWRWWLG A diák neve

25 Rendelkezésre álló funkciók: Nyomtatás és Export A nyomkövetési adatbázis-nh]hoeodn YHWNH]NHWOHKHWPHJWHQQL 2012 $NpSHUQ\NNLQ\RPWDWiVD 2013 Az eredmények mentése egy fájlba 1\RPWDWiVNH]HOKRJ\DQQ\RPWDWKDWMXNNLDSHGDJyJLDLWDUWDOPDW A gyakorlat kijelölése, amelynek pedagógiai tartalmát szeretnénk megkapni. A párbeszédet, avideó szövegeket és a nyelvtani magyarázatokat kinyomtathatjuk a célnyelven (Eredeti szöveg) és/vagy a diák anyanyelvén (Fordítás) A lecke, amelynek pedagógiai tartalmát ki szeretnénk nyomtatni. A nyelvtani rész, amelyet ki szeretnénk nyomtatni. A nyomtatni kívánt videó szöveg

A teljesség igényével

A teljesség igényével A teljesség igényéel A TeLL me More nyeloktató CD-ROM sorozat a francia Auralog cég fejlesztése, mi a magyar nyelű áltozatot készítettük és forgalmazzuk. Működésének alapja a beszédfelismerésen alapuló

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv TELL ME MORE Felhasználói kézikönyv 1 1 A TELL ME MORE BEMUTATÁSA...3 2 ALKALMAZÁSI INFORMÁCIÓK...3 2.1 RENDSZER KÖVETELMÉNYEK...3 2.2 HANGKÁRTYA ELLENŐRZÉS: FELVÉTEL/VISSZAJÁTSZÁS...3

Részletesebben

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság Nemzeti Tankönyvkiadó Részvénytársaság 1 A kiadó állami tulajdonú részvénytársaság, a legnagyobb magyar tankönyvkiadó, évente közel 200 új címet jelentet meg az oktatás minden ága számára, multimédiás

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat C. átdolgozás 2011. február 3. Áttekintés Ez a dokumentum a PolyVision illesztőprogram 2.2. változatára vonatkozó kibocsátási megjegyzéseket

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Technológiai jellemzők

Technológiai jellemzők True 1.3 Mega Pixel Auto-Focus Webcam Genius büszkén mutatja be a Slim 1322Af-et, az új, innovative webkamerát. Plusz autofókusz lencsével rendelkezik, éles, tiszta minőségű és valósidejű képeket biztosít.

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Windows. Készítette: Csatlós István

Windows. Készítette: Csatlós István Windows Készítette: Csatlós István Windows alapok Legfontosabb jellemzői: 1. Grafikus felhasználói felület (GUI) 1. Ablak- és egértechnika 2. Menü- és ikonrendszer 2. Többfeladatos (MultiTask) és egyes

Részletesebben

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI SEGÉDLET. Windows áttelepítő használatához

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI SEGÉDLET. Windows áttelepítő használatához INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI SEGÉDLET Windows áttelepítő használatához INFORMATIKA TANTÁRGY 2014. január 31.......

Részletesebben

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra:

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra: 1. Origin telepítése Az Origin telepítéséhez tegye be az Origin CD-t a CDROM-ba, majd kattintson az Origin 7.5 hivatkozásra, miután elindult a CD behelyezésekor a telepítő program. Ha nem indulna el a

Részletesebben

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken F-Secure Biztonsági megoldás Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

CMS videó megjelenítő szoftver használata

CMS videó megjelenítő szoftver használata CMS videó megjelenítő szoftver használata Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítőhöz mellékelt CMS szoftver használatát mutatja be. Nem tér ki az

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

OpenOffice.org irodai programcsomag

OpenOffice.org irodai programcsomag OpenOffice.org irodai programcsomag Daczi László Miről lesz szó? Bevezetés Történeti háttér Átfogó bemutatás Rendszerkövetelmények Writer - szövegszerkesztő Calc - táblázatkezelő Impress

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, a mű felhasználói jogai a -t illetik. A dokumentumot az Ügyfél korlátlan számban

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Desktop 11 NOVELL GYORSKALAUZ KÁRTYA A SUSE Linux Enterprise Desktop 11 új verziójának telepítéséhez a következő műveletsorokat kell végrehajtani. A jelen dokumentum áttekintést

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész. Összeállította: Huszár István

HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész. Összeállította: Huszár István HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész Összeállította: Huszár István 1. Védelmi alapmegoldások Felhasználói név + jelszó. Kiszolgáló esetén fokozottabb követelmények a jelszóval kapcsolatban. Belépés után az erőforrásokhoz

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Modem telepítése Windows 98 alatt

Modem telepítése Windows 98 alatt A modem, legyen az külső kommunikációs portra köthető, vagy belső kártya, egy illesztő program által vezérelhető. A gyártók mindig mellékelnek az eszközhöz egy CD-t vagy floppyt, mely tartalmazza a szükséges

Részletesebben

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése 11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton hálózati kártyát fogunk telepíteni, ellenőrizzük a működését,

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)... A 7.1 hangszórók bekötése. 2

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)... A 7.1 hangszórók bekötése. 2 Termékismertető A: Analóg bemenetek és kimenetek B: Digitális S/PDIF bemenet és kimenet C: Belső analóg bemenetek C A B Üzembe helyezés A műveletek előtt végezze el a következőket: Ha alaplapi hangkártyával

Részletesebben

www.egeszsegtervem.hu Egészségterv ismertető A Bi-LINK program és a Gateway segédszoftver segítségével

www.egeszsegtervem.hu Egészségterv ismertető A Bi-LINK program és a Gateway segédszoftver segítségével www.egeszsegtervem.hu Egészségterv ismertető A Bi-LINK program és a Gateway segédszoftver segítségével Szükséges programok Ahhoz, hogy mérési adatainak feltöltését és kezelését kompletten elvégezhesse

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Archive Player Divar Series. Kezelési útmutató

Archive Player Divar Series. Kezelési útmutató Archive Player Divar Series hu Kezelési útmutató Archive Player Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 2 Működés 5 2.1 A program indítása 5 2.2 A fő ablak bemutatása 6 2.3 Megnyitás gomb 6

Részletesebben

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében.

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. DIGIKRESZ internetes gyakorló program Kedves Felhasználó! A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. A program előnyei a

Részletesebben

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Ahhoz, hogy egy gyors példán keresztül bemutassunk, a program működését, egy Plytex címkét hozunk létre. Először létre kell hozni egy címkét, majd kinyomtatni

Részletesebben

Interaktív tábla szoftver: Lynx 4.x és Wordwall 2.x

Interaktív tábla szoftver: Lynx 4.x és Wordwall 2.x Interaktív tábla szoftver: Lynx 4.x és Wordwall 2.x Lynx4 & Wordwall 2 Interaktív tábla szoftver Használható bármilyen interaktív fehértáblán PC-r l, táblafüggetlenül m ködtetve. A Lynx szoftver úgy m

Részletesebben

Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Minimális rendszerkövetelmények 3D tartalom lejátszásához BenQ kivetítőn:

Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Minimális rendszerkövetelmények 3D tartalom lejátszásához BenQ kivetítőn: Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Az Ön BenQ kivetítője támogatja a háromdimenziós (3D) tartalom lejátszását a D-Sub, Komponens, HDMI, Videó és S-Video bemeneteken keresztül. Kompatibilis

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

4 Az eszközvezérlő telepítése

4 Az eszközvezérlő telepítése 1 Bevezetés Gratulálunk a Trust 100MB Speedshare PCI kártya megvásárlásához. A Trust 100MB Speedshare PCI kártya lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a helyi számítógépét egy helyi hálózattal (LAN) és/vagy

Részletesebben

Sharpdesk Információs útmutató

Sharpdesk Információs útmutató Sharpdesk Információs útmutató Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz. Sharpdesk sorozatszámok Ez a termék csak a licencekkel megegyező számú számítógépre telepíthető.

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info egy orvosok számára kifejlesztett információs rendszer, amely a betegellátás során felmerülő szakmai kérdések

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

EDUROAM WI-FI beállítása

EDUROAM WI-FI beállítása EDUROAM WI-FI beállítása Az eduroam oktatási és kutatási intézmények nemzetközi szövetségének a szolgáltatása, amely lehetővé teszi a szövetség tagjainak felhasználói számára, hogy egy másik eduroam szövetségbeli

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Nyomtatás. 1. ábra. Nyomtatás

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Nyomtatás. 1. ábra. Nyomtatás Prezentáció, előkészítése Nyomatás PowerPointban ikonra kattintva készíthetjük el nyomtatási mun- A Fájl/ (Ctrl+P) vagy a kánkat. 1. ábra A Felső részben először a nyomtatót választhatjuk ki. A Tulajdonság

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Előkészületek

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Előkészületek Oldalbeállítás A nézetekről szóló fejezetben megismerkedtünk a különböző nézetek formájával, most a nyomtatáshoz elengedhetetlen oldalbeállításokat tanuljuk meg. A Fájl/Oldalbeállításokra kattintva tudjuk

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői Mimio Xi: az első ultrakönnyű vizuáltechnikai eszköz, a digitális fehértábla-technológia új generációja. Lehetővé teszi a felhasználó részére,

Részletesebben

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt 43 Magyar Gyors felhasználói útmutató Ez a telepítési útmutató végigvezeti Önt a GW-7100PCI adapter és szoftver telepítésének folyamatán. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a következő

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1.

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Vigh György: E-learning és multimédia -postás szemmel Networkshop 2005 -Szeged 2005.04.01. 1. oldal e-learning és multimédia postás szemmel

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Jelnyelvi szótár használati útmutató

Jelnyelvi szótár használati útmutató jelesély Jelnyelvi szótár használati útmutató 2015 TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 Tartalomjegyzék 1. Szótár leírása, funkciói... - 1-2. Szótár használata... - 2-3. A keresőpanelen a magyar nyelvi oldalról

Részletesebben

4 Az eszközvezérlő telepítése

4 Az eszközvezérlő telepítése 1 Bevezetés Gratulálunk a Trust 100MB Speedshare USB csatoló megvásárlásához. A Trust 100MB Speedshare USB csatoló könnyű telepítést tesz lehetővé anélkül, hogy ki kellene nyitni a számítógépet, amely

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A

Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 Biztonsági előírások 2.0 Bevezetés 3.0 Felállítás 4.0 Total Media szoftver 5.0 CE Nyilatkozat 1.0 Biztonsági előírások Állítsa

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Térképek jelentése és elemzése

Térképek jelentése és elemzése Térképek jelentése és elemzése Ontológiák Az ontológiák termekre, csomópontokra (koncepciókra) és összeköttetésekre (kapcsolatokra) vonatkozó listák, amik importálhatóak és hozzáadhatóak a VUE térképekhez,

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4

Részletesebben

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató Phonak RemoteControl App alkalmazás Használati útmutató Kezdő lépések A RemoteControl App alkalmazás a Phonak, a világ egyik vezető, hallókészülékeket gyártó vállalata által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük,

Részletesebben

Wi-Fi beállítási útmutató

Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi- Csatlakoztatás a nyomtatóhoz Csatlakoztatás számítógéphez Wi-Fi útválasztón keresztül A számítógép közvetlen csatlakoztatása Csatlakoztatás intelligens eszközhöz Wi-Fi

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt!

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt! Akciók Az akciógombok alkalmazásával beállíthatjuk, hogy az objektumra kattintva végrehajtsa a hozzárendelt hiperhivatkozást. Jól láttuk, hogy az objektumokhoz, diákhoz rendelhettünk akciókat, de az akciógombokkal

Részletesebben