A teljesség igényével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A teljesség igényével"

Átírás

1 A teljesség igényével A TeLL me More nyelvoktató CD-ROM sorozat a francia Auralog cég fejlesztése, mi a magyar Q\HOY& YiOWR]DWRW NpV]tWHWW N pvirujdopd]]xn0&n GpVpQHNDODSMDDEHV]pGIHOLVPHUpVHQDODSXOy párbeszéd, de hangsúlyt helyez a többi nyelvi készség fejlesztésére is. Az egyéni változat mellett az iskolák számára a program hálózati változatát is kínáljuk. A program a TaLk to Me c., magyar változatban is megjelent, beszédfelismerésen alapuló CD- ROM-sorozat továbbfejlesztett változata HJMHOHQLND]ÄV 7D/k to Me, amelyhez célhardver szükséges A francia Kutatás-fejlesztési Ügynökség és az Európai Bizottság támogatja a program továbbfejlesztését. Megjelenik az új, DSP-s hangkártyákat támogató változat A francia Oktatási Minisztérium megvásárolja a programot az általános iskolák, valamint a hatosztályos középiskolák számára A francia Munkaügyi Minisztérium megvásárolja a programot szakképzési központokban W UWpQKDV]QiODWUD Megjelenik a Windows-os változat (OVNpQW0DJ\DURrszágon jelenik meg a TaLk tr0hplqvpjlohj~m-ás Windows-os változata. A Munkaügyi Minisztérium a Világbanki Program keretében 66 szakközépiskola számára vásárolja meg Az Európai Bizottság és a francia Oktatási Minisztérium támogatásával megjelenik a TeLL me More, sok-sok új funkcióval. Számos nemzetközi elismerés, köztük Taneszköz-világkiállítás Nagydíj. 0HJMHOHQLNDSURJUDPPDJ\DUYiOWR]DWiQDNHOVNpWV]LQWMH 1999 Elkészül a TeLL me More Pro, a számos többletfunkciót kínáló hálózati keretszoftver magyar változata. $ SURJUDPVRUR]DW QpPHW pv DQJRO Q\HOYEO HJ\DUiQW KiURP V]LQWEO ioo NH]G N ]pskdodgy pv haladó. A harmadik rész magyarításának munkálatai jelenleg folynak. Témakörök: Párbeszédek Önmagunk leírása Reggelit rendelünk Utazás autóval Hogyan számolunk Ebédelünk 8WD]iVUHS OYHO )QHYHNpVPHOOpNQHYHN Nyaralót bérelünk Utazás vonattal Bemutatkozások,GMiUiV A vámon Eltévedtünk Barátok meghívása Szállodában Nyelvi sajátosságok 6]DEDGLG Városnézés Videók Hétköznapok és hétvégék Vakáció Utazás és eszközei A természetben (állatok és,gmiuiv 5 perc alatt a világ körül viselkedésük) Üdvözlési, társasági szokások

2 $IHOGROJR]iVPyGMDDN YHWNH] Párbeszéd Videó ( EHiOOtWiVWyO I JJHQ HOV]yEDQ EHV]pGIHOLVPHUpVVHO YDJ\ HJpUrel) Szabadmód D GLiN D IHONtQiOW YiODV]OHKHWVpJHN N ] O YiODV]W D SURJUDP HQQHN PHJIHOHOHQ UHDJiO Megértési mód: csak egy adekvát diákválasz, a többi rossz 9LGHRILOPW EEYiODV]WiVRVHOOHQU]NpUGpVVRUUDO Kiejtési gyakorlat Bárhonnan így D SiUEHV]pGEO LV HOpUKHW PRQGDW LOO V]y V]LQW& gyakorlás, pontozással Szó társítás Ellentétpárok, ill. szinonimák keresése egérrel Szórend $ NpSHUQ\Q PHJMHOHQ V]yFVRSRUWRNEyO KHO\HV PRQGDWRW NHOO DONRWQL EHiOOtWiVWyOI JJHQ pov]yedqydgy egérrel. Mondat kiegészítés A hiányos mondatokat kell kiegészíteni a párbeszéd vagy a videó ismeretében D] RGDLOOV]yYDOpV EHiOOtWiVWyO I JJHQ ki kell ejteni a WHOMHVPRQGDWRWYDJ\HJpUUHONLYiODV]WDQLD]RGDLOOV]yW Akasztófa Diktálás Kép/Szó társítás Keresztrejtvény A körülírt szót kell kitalálni. 7 életünk van, ennyiszer tippelhetünk tévesen DV]yEDQV]HUHSOEHW&NHWLOOHWHQ 4-5 mondat meghallgatása után, mondatról-mondatra hallgatjuk meg a szöveget, és begépeljük, majd javíttatjuk a szöveget. Beállítástól függ, hogy a program figyelembe veszi-hd]tuivmhoydodplqwdnlvqdj\ehw&kleindw $ NpSHUQ\Q OiWKDWy GROJRW NHOO EHiOOtWiVWyO I JJHQ hangosan megnevezni, vagy egérrel kiválasztani egy listából. A beállítható mérew&nhuhv]wuhmwypq\wyiodv]wkdwydqydj\dv]dydnkdqjnpsh vagy magyar fordítása alapján kell kitölteni. A V]y V]LQW& IRUGtWiVRN KDQJRV V]yWiU MHOOHJJHO P&N GQHN pv EiUKRQQDQ HOpUKHWN D IHODGDWRNQiOFVDNDNpUGpVPHJYiODV]ROiViWN YHWHQEHV]pGIHOLVPHUpses kiejtési gyakorlattal. A párbeszédekhez és a videókhoz mondat-pvv]yv]lqw&irugtwivrnydodplqwnlhmwpvlj\dnruodw állnak rendelkezésre. A PRQGDW V]LQW& IRUGtWiVRN D] LGHJHQ Q\HOY& IHOLUDWRNNDO SiUKX]DPRVDQ PHJMHOHQtWKHWN párbeszédek, valamint a videók megtekintése során..eq\rpwdwrwwrogdowwduwdopd]ynp]ln Q\YYHOHJ\HQpUWpN&Súgó, valamint helyi az adott NpSHUQ\DGRWWUpV]pKH] kapcsolódó súgó. Részletes, képekkel illusztrált és narrált %HYH]HW, amely részletesen bemutatja a program használatát. DemóILOPDPHO\D%HYH]HWU YLGtWHWWYiOWR]DWD 6]pOHVN U&HJ\pQLEHiOOtWiVLOHKHWVpJHN. 6]pOHVN U&EHiOOtWiVLDGPLQLV]WUiFLyVpVQ\RPWDWiVLOHKHWVpJHNDKiOy]DWLYiOWR]DWEDQ.

3 A teljesség igényével Struktúra Témakör 1. Témakör 2. Témakör 3. Témakör 4. Témakör 5. Témakör 6. STATISZTIKA Párbeszéd Videó A program automatikusan statisztikát készít, így nyomon tudjuk követni IHMOGpV QNHW A felvett párbeszéd visszajátszható Nyelvtan Kiejtési gyakorlatok További gyakorlatok Mondat kiegészítés Kép / Szó társítás Szórend Diktálás Akasztófa Szó társítás $]RGDLOOV]y SEGÍTSÉGEK 'HPypV%HYH]HW Szójegyzék / Hangos Szótár Fordítások Súgó Helyi súgó BEÁLLÍTÁSOK Manuális vagy beszédfelismeréses feladatmegoldás Háttérzaj teszt Megértési mód,gppu Elfogadási szint Audió ¾ Beszéd sebessége Videó ¾ MPEG vagy AVI formátum ¾ Feliratok megjelenítése EGYÉNI VÁLTOZAT A számok tükrében (nyelvenként és szintenként) ¾Több mint 100 óra tanulás ¾35 óra szórakoztató párbeszéd ¾Több mint 500 mondat és több mint 2000 szó beszédfelismeréssel ¾Több mint 1000 gyakorlat ¾1500 szavas szójegyzék ¾2 videó formátum: MPEG és AVI *** EGYÉNI VÁLTOZAT Rendszerkövetelmények ¾IBM-kompatíbilis PC ¾486 DX4 100 MHz (Pentium 120 ajánlott) ¾Windows TM 95 ¾16 MB RAM ¾30 MB szabad hely a merevlemezen ¾îVHEHVVpJ&&'-520PHJKDMWyîVHEHVVpJ&DMiQORWW ¾16-bites Windows-kompatíbilis hangkártya ¾Grafikus kártya SVGA felbontással (640*480, 256 színnel) ¾Mikrofon + fejhallgató vagy hangszórók

4 HÁLÓZATI VÁLTOZAT Még többet tud: ¾20 munkahelyen alkalmazható egyszerre ¾Egyéni tanulási útvonal állítható össze ¾5pV]OHWHVVWDWLV]WLNDNpV]tWKHWPLQGHQGLiNHUHGPpQ\HLUO ¾Az eredmények kinyomtathatók vagy elektronikus formában exportálhatók további feldolgozásra ¾6]pOHVN U& Q\RPWDWiVL OHKHWVpJ V]LQWH PLQGHQ D SURJUDPEDQ PHJMHOHQ V] YHJHV információ (eredeti szöveg és fordítása, szójegyzék, stb.) HÁLÓZATI VÁLTOZAT Még költséghatékonyabb: %HNHU OpVLN OWVpJ QHWWy)W 7H//P H0RUHHJ\Q\HOYLV]LQWP XQNDKHO\ OpWHVtWpVpQHNN OWVpJH 0XQNDKHO\HNV]iPD (J\pQL&'N +ioy]dwhj\q\hoyuh +ioy]dwnpwq\hoyuh ¾6WDPXQNDiOORPiVRNRQQLQFVV] NVpJ&'-ROM-olvasóra HÁLÓZATI VÁLTOZAT Még kényelmesebb: ¾0DJ\DUQ\HOY& tanári / rendszergazda kézikönyv ¾Nem kell a lecke CD-NFVHUpOJHWpVpYHOW OWHQ QND]LGW«¾Egy diákterminál beállításai könnyedén exportálhatók a többire *** HÁLÓZATI VÁLTOZAT Rendszerkövetelmények, NpWQ\HOYUHNH]GWO haladóig ¾A hálózat szeuyhupqq\hoyhqnpqwpvv]lqwhqnpqwne0%v]dedgkho\v] NVpJHVGHHEEO D OHFNpN WHWV]OHJHV HOpUpVL ~WRQ OHKHWQHN DNiU KDW N O QE ] KHO\HQ SO &'-ROMmeghajtók, merevlemezek) ¾Windows NT vagy NOVELL ¾A hálózati rendszerkövetelmények a továbbiakban megegyeznek az egyéni változat rendszerkövetelményeivel

5 Sajtóvisszhang Tartalom: Tálalás: Chip Magazin (99/05) A TeLL me More azonban be is tartja mindazt, amit ígér, és valóban hatékonyan fejleszti a nyelvi készségek teljes rendszerét PC WORLD (99/04) Ä$VRNV]RIWYHUEOPLD]WDOHPH]WDMiQOMXNDPHO\az 1998-as baseli teneszköz-világkiállítás nagydíját nyerte. Computer Panoráma (99/02) Ä$Q\HOYWDQXOiVPpJVRVHPYROWLO\HQN QQ\& PC Format (UK) (98/08) Mindazok számára, akik komolyan szeretnék fejleszteni beszédkészségüket, nélkülözhetetlen. Computer Buyer (UK) (98/08) A TeLL me More egy fantasztikusan sokoldalú interaktív szoftver. Computer active (UK) (98/09/10) A nyelvtanulás összes fontos elemét érinti... A tökéletes tanár." CTW (UK) (98/08/24) Ä1pON O ]KHWHWOHQHJ\HG OiOOyDQLQWHUDNWtYDEHV]pGIHOLVPHUWHFKQROyJLiQDNN V] QKHWHQ Il sole-24 ore (Olaszország) Mesteri! Le Soir (Brüsszel) Minden fontos dolog megtalálható a TeLL me More-ban, amire egy nyelvtanulónak szüksége lehet. PC Plus (Madrid) Ä0RGHUQWHFKQROyJLDpVPDJDVPLQVpJ&RNWDWiVLWDUWDORP WY ]HWHHJ\&'-ROM-on. Berliner Zeitung (Berlin) (98/05) Díjak Worlddidac Award (Basel-Svájc) Golden CD-ROM M.I.M. (Montreal-Kanada) Best CD-ROM at the Biarritz Festival (Biarritz-Franciaország) Europe's Best in Multimedia (Európai Unió) $V]HUNHV]WNYiODV]WiVD Felhasználói vélemények "Akik használták a TeLL me More-t, remeknek, szellemesnek és vonzónak találták." Daimler-Benz (Mercedes), R. Gemeinder "Jó dolog a TeLL me More-ral beszélgetni." British Telecom, Frank Allard $EHV]pGIHOLVPHUpVQHNN V] QKHWHJ\V]HU&NH]HOKHWVpJpVDWpPiNVRNV]tQ&VpJHQDJ\RQKDWpNRQQ\iWHV]LD felhasználók számára Már több mint ezren tanultak vele..." EuroDisney, Ann Yvorra 'LiNMDLQNIUDQFLDQ\HOY&NRPPXQLNiFLyVNpV]VpJHQDJ\PpUWpNEHQMDYXOW«Junta de Andalucia (Spanyolország) $7H//PH0RUH~MV]HU&PyGV]HUWNtQiODPHO\MyODONDOPD]KDWyD]HJ\pQLWDQXOiVKR]pVV]pOHVWHret enged az RV]WiO\WHUHPEHQW UWpQIHOKDV]QiOiVQDNLVIoana Chitoran, tanársegéd, Dartmouth College, New Hampshire "Egy jól megtervezett átfogó nyelvoktató program. Különösen tetszik a beszédfelismerést alkalmazó technika, mely segíti a tanulókat kiejtésük MDYtWiViEDQV]yNLQFV NEYtWpVpEHQpVNRPPXQLNiFLyVNpV]VpJ NIHMOHV]WpVpEHQRafael Gomez, egyetemi docens, Monterey Institute of International Studies, California

6 A TeLL me More hálózati változata

7 Áttekintés A TeLL me More Pro a YiODV]WRWWOLFHQFQHNPHJIHOHOHQW EEWHUPLQiORQLVKDV]QiOKDWy(EEHQD]HVHWEHQDOHFNpNHJ\YDJ\W EE szerver merevlemez meghajtóra kerülnek vagy a hálózati CD-520PHJKDMWyUyOpUKHWNHO +iurpwhohstwpvlohkhwvpjioouhqghonh]pvuh 1. Tanári mód (teacher.exe) 2. Diákmód (student.exe) 3. Szabadmód (setup.exe) A Tanári módban a TeLL me More Pro VV]HVIXQNFLyMDKR]]iIpUKHW$WDQiUPLQGHQHJ\HVGLiNPXQNiMiWN O QIHO J\HOKHWL létrehozhat saját, vagy használhatja az alapértelmezett tanulási útvonalakat. A Diákmód csökkentett hozzáférést biztosít a TeLL me More Pro funkcióihoz. A rendelkezésre álló funkciók csak a Demó, a %HYH]HWYDODPLQWD]HOUHPHJKDWiUR]RWWpVD]HJ\pQL~WYRQDODN$GLiNRNQHPIpUQHNKR]]iDEHiOOtWiVRNKR]pVFVDNDWDQiUiO tal meghatározott tanulási beállításokkal dolgozhatnak. A SzabadmódWHOHStWOHKHWYpWHV]LDWHOHStWpVWHJ\HJ\HGLWHUPLQiOUDYDJ\DQHPDXWRPDWLNXVWHOHStWpVWDV]HUYHUUH(]DPHJROGiV ODVV~EEGHDKiOy]DWWHVWUHV]DERWWEHiOOtWiViWWHV]LOHKHW YpNRrlátozás nélkül engedélyezi a kapcsolatok és könyvtárak létrehozását. Lehetséges konfigurációk $N YHWNH]NRQILJXUiFLyNOHKHWVpJHVHN A leckék helye A diák nyomkövetés helye 1. A CD-ROM meghajtó(ko)n 2. Egy vagy több hálózati (szerver) merevlemez meghajtón 3. A CD-ROM és merevlemez meghajtó(ko)n (vegyes elhelyezés) 1. A diák terminálján 2. A szerveren $GLiNXWROMiUDHOKDQJ]RWWV]yEHOLSiUEHV]pGYiODV]DLHJ\DUiQWHOPHQWKHW NDV]HUYHUHQYDJ\DGLiNWHUPLQiORQ

8 A pedagógiai útvonalak létrehozása és használata 1995 Egyéni tanulási útvonalak létrehozása A tanár a Beállítások program segítségével határozza meg pontosan, milyen gyakorlatokat végezzen a diák. Így saját pedagógiai ~WYRQDODNDWKR]KDWOpWUHPLQGHQGLiNV]LQWMpQHNpVV] NVpJOHWpQHNPHJIHOHO HQ Különböz SHGDJyJLDL ~WYRQDODNDWDPiUPHJOpY RSFLyN PyGRVtWiViYDO hozhat létre (a fordítások behívása, a gyakorlatok nehézségi szintje... D %HiOOtWiVRN SURJUDPRQ EHO O $ N O QE ] I OHNGyakorlatok, Audió/Videó, Professzionális, Navigálás) segítségével a TeLL me More Pro egyes gyakorlatait állíthatja be. Mindegyik beállítás más-más pedagógiai útvonalat jelent. A létrehozott útvonalat: - az adott terminálra lehet alkalmazni. -HOOHKHWPHQWHQLNpVEELKDV]QiODWUDXJ\DQD]RQDV]iPtWyJpSHQYDJ\PiVLNWHUPLQiORN on. A beállításokat az Export funkcióval egy *.reg fájlba menthetjük. Az így létrehozott útvonal minden felhasználó számára HOpUKHWYpYiOLND]Egyéni útvonalon keresztül. +D D JpSHN QLQFVHQHN KiOy]DWED N WYH D ÄUHJ IiMO PHJIHOHO N Q\YWiUED PiVROiVával akkor is könnyedén átvihetjük az egyéni gépekre a kívánt beállításokat $]HOUHPHJKDWiUR]RWW~WYRQDODNKDV]QiODWD A TeLL me More Pro WHOUHPHJKDWiUR]RWWSHGDJyJLDL~WYRQDODWNtQiO0LQGHQPXQNDPHJNH]GpVHHO WWDTeLL me More Proban a tanár váodv]wkdwmdnlpho\lnhouhphjkdwiur]rww~wyrqdodwntyiqmdkdv]qioql$glinqdnd TeLL me More Pro használatának PHJNH]GpVHHOWWDWDQiUiOWDOPHJDGRWWWDQXOiVL~WYRQDODWNHOONLYiODV]WDQLD 1997 Az egyéni útvonalak használata Minden munka megkezdésekor awdqiudglinv]ipiudnlyiodv]wkdwhj\ho ]OHJOpWUHKR]RWW~WYRQDODW A TeLL me More ProHOLQGtWiVDHOWWDGLiNQDNNLNHOOYiODV]WDQLDDPHJKDWiUR]RWW~WYRQDODW&VDNDQQ\LWNHOOWHQQLHKRJ\GXSOiQ rákattint a kiválasztott regisztrációs fájlra.

9 Beállítások: hogyan lehet a nehézségi szintet az egyes diákok szükségleteihez igazítani A beállítások megváltoztatása 1998 A gyakorlatok beállításai A gyakorlatoknál megváltoztathatjuk: a gyakorlatok elvégzésére rendelkezésre álló LGWDUWDPRW. Ha kikapcsoljuk az LGPpUW a diák NRUOiWODQLGWNDSDJ\DNRUODWRN elvégzésére. a Szórend, Kép/Szó társítás vagy Az 2GDLOOV]y gyakorlatok megoldásának módját. A diák pov]yedq (beszédfelismeréssel) vagy kézzel (egérrel) végezheti el a gyakorlatokat. a Kép/Szó társítás megoldásának módját. (EEHQDJ\DNRUODWEDQDNpSHNKH]LOO szavak választékát jeleníthetjük meg a NpSHUQ\Q vagy csak a spontán feleletre hagyatkozhatunk. Továbbá meghatározhatjuk a megjelenített szavak számát is. Minél több szó jelenik meg a NpSHUQ\QDQQiOQHKH]HEEDJ\DNRUODW a Keresztrejtvény kitöltési módját. A keresztrejtvény méretét a megjelenített kockák számával határozzuk meg. Továbbá a rejtvénykulcs fajtáját is meg lehet határozni, hogy írásos (a szó fordítása) vagy szóbeli (a szó hangfelvétele) legyen. a Diktálás nehézségi szintjét. A N QQ\& mód a nehéz móddal ellentétben nem veszi figyelembe az írásjeleket vagy a QDJ\NLVEHW&NHW 1999 Audió és videó beállítások

10 Itt a Párbeszéd, Videó és a Diktálás hangerejét változtathatjuk meg. Ezt az opciót kikapcsolva a diák többé nem fogja hallani a sípjelet, amely jelzi, mikor beszélhet a párbeszéd és a kiejtési gyakorlatoknál. Ezért figyelnie kell a beszéd felismerési ablak jelzéseit (Hallgassa... Beszéljen Várjon ). Itt dönthetjük el, hogy engedélyezzük-e a videó feliratokatdnpshuq\q$glind beszédértését fejlesztheti, amennyiben ezt az opciót letiltja. Továbbá kiválaszthatjuk a videó formátumot is: AVI vagy MPEG. Itt állíthatjuk be a számítógép és a diák közötti párbeszéd nehézségi szintjét. Minél magasabb az elfogadási szint, annál szigorúbban értékeli a számítógép a diák kiejtését. Ha pontszáma alacsonyabb az elfogadási szintnél, a számítógép nem fogja fogadja el a diák válaszát. A diák annyiszor kell megismételje a mondatot, ameddig a számítógép fel nem ismeri / el nem fogadja azt. A Párbeszédben a beszédfelismerés kiválasztásával a diák a kiejtését gyakorolhatja. Ha viszont azt szeretnénk, hogy a diák inkább az írott szövegre koncentráljon, akkor a beszédfelismerés nélküli opciót válassza. Ebben az esetben válaszadásra az egeret kell használni. A megértési mód opció kiválasztásakor a SURJUDP HOOHQU]L DGLiNV] YHJpUWpVpW$ W EEYiODV]OHKHWVpJN ] OFVDNHJ\KHO\HV megoldás lehetséges. Nehezíthetünk a gyakorlaton a helytelen válaszok számának növelésével (4-ig). Itt a beszéd sebessége állítható be.

11 2000 A professzionális beállítások Itt állíthatjuk be a legalacsonyabb elfogadási szintet.(]phjho]lkrj\dglindwdqiuiowdo kívánatosnak tartottnál alacsonyabb szintet állítson be. Itt adhatjuk meg a leckék elérési útvonalát. 7 EE YHVV]YHO HOYiODV]WRWW ~WYRQDO LV megadható Itt a nyomkövetés típusát választhatjuk ki. Az Inaktív opció letiltja a nyomkövetést. A Statisztikus nyomkövetés általános diák eredményt biztosít. A Részletes nyomkövetés részletes eredményeket ad. Itt dönthetjük el, hány napig maradnak az HUHGPpQ\HN HOpUKHWN a nyomkövetés számára. A meghajtó és a könyvtár helye, ahová a nyomkövetési fájlok kerülnek.. Ezzel az opcióval a Leckekönyvtár rubrikában megadott útvonal fájljai a helyi merevlemezre másolódnak át. Ha kikapcsoljuk a Hozzáférés a fordításhoz-t, a diáknak többé nem áll rendelkezésre a párbeszéd, a videó és a szójegyzék fordítása. A Kérdés és számítógép üzenetek megjelenítése kikapcsolásával a párbeszédben az üzenetek nem fognak megjelenni. A diáknak figyelnie kell, mit mond a számítógép. A Válaszok megjelenítése opciót kikapcsolva a diáknak vissza kell emlékeznie a lehetséges válaszokra, majd ki kell ejtenienhw 2001 A navigálás beállításai A navigálási beállításokkal meghatározhatjuk, hogy a diák önálló munkát végezzen, vagy megadhatjuk a pontos tanulási útvonalat, nem engedélyezve bizonyos gyakorlatokat és/vagy nyelvi segítséget. Az útvonalat a diák szintjéqhnpvv] NVpJOHWHLQHNPHJIHOHOHQ határozhatjuk meg.

12

13 A pedagógiai útvonalak A forgatókönyvek három kritérium alapján kerültek összeállításra: a célnyelv dominanciája, a diák tudásszintje és az önállóság mértéke a diák számára engedélyezett gyakorlatokon belül. A célnyelv dominanciája az összes anyanyelvi fordítás letiltását jelenti. A N QQ\& és a nehézirujdwyn Q\YHNDGMiNPHJDOHKHWVpJHWDGLiNV]LQWMpQHNPHJIHOHOQHKp]VpJLV]LQWEHiOOtWiViUD A kötött útvonal gyakorlatok sorrendje a követke] - Párbeszéd (elágazások: kiejtési gyakorlatok, nyelvtan és szójegyzék) - Videó (elágazások: kiejtési gyakorlatok, nyelvtan és szójegyzék) - Többválasztásos videó kérdések (elágazások: nyelvtan és szójegyzék) - Gyakorlatok (elágazások: kiejtési gyakorlatok, nyelvtan és szójegyzék) A kötetlen útvonal esetén a diák önállóan dönti el a gyakorlatok sorrendjét, és bármikor visszatérhet ezekre a gyakorlatokra. A kötött útvonalatfpov]hu&kdv]qioqlkddwdqtwivpvdj\dnruoivdfpo A kötetlen szabad útvonaldohjphjihohoeedwdqdq\djphjlvphupvpuh Mindegyik forgatókönyv más és más pedagógiai követelménynek és tanulási szintnek felel meg.

14 1. $Q\DQ\HOYLWiPRJDWiVVDO. QQ\&. WHWOHQ~WYRQDO (EEHQ D EHiOOtWiVEDQ D GLiN WHWV]OHJHV VRUUHQGEHQ ROGKDWMa meg a gyakorlatokat. A nehézségi szint nem túl magas. A diák PLQGHQNRUHOpUKHWLD]DQ\DQ\HOYLIRUGtWiVRNDW(]DIRUJDWyN Q\YD]HOV KDV]QiODWNRUEL]WDWiVWDGDGLiNQDNKRJ\PHJLVPHUMHD&' - 520DQ\DJiWYDODPLQWPHJHUVtWLEL]RQ\RVQ\HOYLUpV]HNWXGiVit. Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék Beszédfelismerés nélkül,gppunlndsfvroyd Kép/Szó társítás: szavak megjelenítése; 2 szó Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 5 'LNWiOiVN QQ\& Audió lejátszási sebesség: lassú Feliratok megjelenítése Párbeszéd: beszédfelismeréssel Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 1 Fordítás engedélyezése Kérdések és üzenetek megjelenítése Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások engedélyezése a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban 2002 AnyanyelYLWiPRJDWiVVDO. QQ\&. W WW~WYRQDO Itt a diák állandó hozzáférést kap a fordításokhoz, a szint sem változott. Ezzel az útvonallal egy kicsit jobban irányíthatjuk a diákot. Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék Beszédfelismerés nélkül,gppunlndsfvroyd Kép/Szó társítás: szavak megjelenítése; 2 szó Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 5 'LNWiOiVN QQ\& Audió lejátszási sebesség: lassú Feliratok megjelenítése Párbeszéd: beszédfelismeréssel Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 1 Fordítás engedélyezése Kérdések és üzenetek megjelenítése Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások engedélyezése a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

15 2003 $Q\DQ\HOYLWiPRJDWiVQpON O. QQ\&. WHWOHQ~WYRQDO A diáknak több önbizalma van. AzLQWHQ]LWiVN YHWNH]VWiGLXPiUDWpUKHWiWD] VV]HVIRUGtWiVOHYDQWLOWYD Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék Beszédfelismerés nélkül,gppunlndsfvroyd Kép/Szó társítás: szavak megjelenítése; 2 szó Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 5 Diktálás: köqq\& Audió lejátszási sebesség: lassú Feliratok megjelenítése Párbeszéd: beszédfelismeréssel Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 1 Fordítás tiltása Kérdések és üzenetek megjelenítése Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások tiltása a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

16 2004 Anyanyelvi támogatás nélkül, Nehéz, Kötetlen útvonal Ebben a forgatókönyvben a nehézségi szint emelkedik. Fül Gyakorlatok Audió/Videó Választék,GPpUEHNDSFVROYD-re állítva Kép/Szó társítás: szavak nélkül Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 11 Diktálás: nehéz A videók feliratok nélkül Párbeszéd: megértési mód, 4 helytelen válasz Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 3 Fordítás tiltása Kérdések és üzenetek nem jelennek meg Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások tiltása a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

17 2005 Anyanyelvi támogatás nélkül, Nehéz, Kötött útvonal A diák tanulását irányíthatjuk ezzel az útvonallal. Fül Gyakorlatok Audió / Videó Választék,GPpUEHNDSFVROYD-re állítva Kép/Szó társítás: szavak nélkül Keresztrejtvény: hang, keresztrejtv. mérete: 11 Diktálás: nehéz A videók feliratok nélkül Párbeszéd: megértési mód; 4 helytelen válasz Professzionális Legkisebb elfogadási szint: 3 Fordítás tiltása Kérdések és üzenetek nem jelennek meg Válaszok megjelenítése Navigálás A fordítások tiltása a Párbeszédben, a Videóban és a Nyelvtanban

18 1\RPN YHWpVKRJ\DQN YHWKHWM NQ\RPRQOpSpVUOOpSpVUHDGLiNIHMOGpVpW A részletes nyomkövetéssrqwrvhohp]pvhnhwdgdgliniowdohoypj]hww VV]HVJ\DNRUODWHUHGPpQ\HLU O A statisztikus nyomkövetés kevésbe részletes. Például, nem minden eredményhez lehet hozzáférni. Ráadásul a gyakorlat elvégzése után a diák beléphet a Lecke statisztikába, és lenullázhatja az eredményeket. $ Q\RPN YHWpV D GLiNRN HUHGPpQ\HLQHN pv YLVHONHGpVpQHN HJ\ WWHV HOHP]pVpQ DODSXO $ NHWW W NRPELQiOYD D JUDILNRQRNEyO QHPFVDN D GLiN HUV pv J\HQJH SRQWMDLW ioodstwkdwmxn PHJ KDQHP D WHYpNHQ\VpJUH IRUGtWRW W LG I JJYpQ\pEHQ YL]VJiOKDWMXN eredményességét.

19 A diákeredmények elemzése (]DNpSHUQ\KiURPIpOHNpSSHQVHJtWiWWHNLQWHQLPLQGHQHJ\HVUpV]HQEHO OD]HOYpJ]HWWJ\DNRUODWRNV]iPiWYDODPLQWDKHO\HVpV helytelen válaszok számát Megjelenítés részletes módban Itt a harmincöt gyakorlatból öt lett HOYpJH]YHDEEyONHWW helyesen. A diák neve A helytelenül megoldott gyakorlatok száma. A helyesen megoldott gyakorlatok száma.

20 2007 Az összes tevékenység megjelenítése Ezen a grafikonon tekinthetjük meg, mely gyakorlatokat végzett vagy nem végzett el a diák. A kurzort az adott oszlop fölé helyezve megtekinthetjük a részletes eredményeket.

21 2008 Csak az elvégzett gyakorlatok megjelenítése

22 $]HOW OW WWLGHOHP]pVH (]DNpSHUQ\KiURPIpOHNpSSHQVHJtWiWWHNLQWHQLDJ\DNRUODWRNHOYpJ]pVpUHIRUGtWRWWLGW 2009 Részletes mód Egy bizonyos gyakorlattípus. A diák neve A gyakorlat elvégzésére fordított LG Dátum

23 2010 Az összes gyakorlat megjelenítése A gyakorlat elvégzésére IRUGtWRWWLG A diák neve

24 2011 Csak az elvégzett gyakorlatok megjelenítése A gyakorlat elvégzésére IRUGtWRWWLG A diák neve

25 Rendelkezésre álló funkciók: Nyomtatás és Export A nyomkövetési adatbázis-nh]hoeodn YHWNH]NHWOHKHWPHJWHQQL 2012 $NpSHUQ\NNLQ\RPWDWiVD 2013 Az eredmények mentése egy fájlba 1\RPWDWiVNH]HOKRJ\DQQ\RPWDWKDWMXNNLDSHGDJyJLDLWDUWDOPDW A gyakorlat kijelölése, amelynek pedagógiai tartalmát szeretnénk megkapni. A párbeszédet, avideó szövegeket és a nyelvtani magyarázatokat kinyomtathatjuk a célnyelven (Eredeti szöveg) és/vagy a diák anyanyelvén (Fordítás) A lecke, amelynek pedagógiai tartalmát ki szeretnénk nyomtatni. A nyelvtani rész, amelyet ki szeretnénk nyomtatni. A nyomtatni kívánt videó szöveg

A digitális tábla használata, módszerek Videó vágás

A digitális tábla használata, módszerek Videó vágás TÁMOP 4.1.2-08/1/B Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása IKT képzők képzése műhely A digitális tábla használata, módszerek Videó vágás Magyar Ferdinánd PTE Deák Ferenc Gyakorló

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam A NOD32 technológiaúj generációja Felhasználói útmutató we protect your digital worlds tartalomjegyzék

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

ESET Smart Security. telepítési útmutató

ESET Smart Security. telepítési útmutató ESET Smart Security telepítési útmutató A telepítési útmutatóból megismerheti a szoftver újdonságait, és segítséget kap a telepítéshez. Az egyes funkciókat részletesen a szoftverhez tartozó kézikönyvbôl

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 4345MFP http://hu.yourpdfguides.com/dref/911588

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 4345MFP http://hu.yourpdfguides.com/dref/911588 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben

Office XP PowerPoint (A teljesség igénye nélkül)

Office XP PowerPoint (A teljesség igénye nélkül) Oktatási segédlet Office XP PowerPoint (A teljesség igénye nélkül) Bevezető A PowerPoint XP az Office XP irodai programcsomag része, amely tartalmazza még a Word szövegszerkesztő, az Excel táblázatkezelő,

Részletesebben

ESET Smart Security. telepítési útmutató. we protect your digital worlds

ESET Smart Security. telepítési útmutató. we protect your digital worlds ESET Smart Security telepítési útmutató we protect your digital worlds 1. ESET Smart Security Az ESET Smart Security egy megbízható, integrált és gyors biztonsági programcsomag, melynek vírus- és kémprogramvédelme

Részletesebben

Bevezető. A rendszer alapvetően két, különálló részre osztható: a helyi videomegfigyelés, illetve a távoli hozzáférés rendszerére.

Bevezető. A rendszer alapvetően két, különálló részre osztható: a helyi videomegfigyelés, illetve a távoli hozzáférés rendszerére. Bevezető Bevezető A Geovision digitális megfigyelő- és rögzítő rendszer egy olyan továbfejlesztett, személyi számítógép alapú szolgáltatás, mely segítségével folymatosan vagy akár időzítve kezelhetjük,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése: Illés Zoltán Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

zanza.tv Útmutató a használathoz

zanza.tv Útmutató a használathoz zanza.tv Útmutató a használathoz 2014. szeptember 18. 1.0 verzió 1 / 23 Tartalom Mi a zanza.tv?... 4 Kié a zanza.tv?... 4 Mit találsz a Zanzán?... 4 Miért ilyen a zanza.tv?... 5 Esélyegyenlőség... 7 Regisztráció

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Szkenner kezelési útmutató

Szkenner kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szkenner kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 Beolvasott fájl küldése e-mailben Szkennelt fájlok küldése mappákba Fájlok tárolása a szkenner funkcióval Beolvasott fájlok kézbesítése Eredeti

Részletesebben

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP Tartalom 1. Windows XP jellemzıi és képernyıje... 66 2. Az egér kezelése... 68 3. A Windows XP ablakfogalma. Mőveletek ablakokkal...

Részletesebben

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az alkalmazás letöltése, belépés és regisztráció:... 2 3. A kamerakezelő

Részletesebben

Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv

Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv Kérjük olvassa át az útmutatót figyelmessen és őrizze meg késöbbi használat céljából. Verzió: 0119 JOGI INFORMÁCIÓK Ezen dokumentumnak vagy bármilyen

Részletesebben

E107 kézikönyv 2 Kezdőtől a haladó szintig

E107 kézikönyv 2 Kezdőtől a haladó szintig E107 kézikönyv 2 Kezdőtől a haladó szintig Szerkesztőség, könyv: A kézikönyv az e107 Magyarország kiadásában készült. A kézikönyv engedély nélküli terjesztése, felhasználása nem megengedett. Az első kézikönyvet

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1-

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1- FCC TANÚSÍTVÁNY Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1). A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2). A készüléknek minden interferenciát

Részletesebben