TARTALOM. Az éneklô villamos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Az éneklô villamos"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LV. évfolyam, 9. szám szeptember TARTALOM Az éneklô villamos Mai román irodalom Összeállította: Florin Bican, a bukaresti Román Kulturális Intézet munkatársa Szerkesztette Lakatos Mihály TUDOREL URIAN Európai írók, akik román nyelven írnak (Balázs Imre József fordítása) ADELA GRECEANU Kvázi kisasszony (Fekete Vince fordítása) DOINA RUS²TI Cristian (László Noémi fordítása) ADELA GRECEANU A piros zoknis menyasszony (Lakatos Mihály fordítása) LUCIAN DAN TEODOROVICI Néhány kilométerrel visszafelé (Demény Péter fordítása) DAN LUNGU Hogyan felejtsünk el egy nôt (Lakatos Mihály fordítása) PETRE BARBU Fásultak (Balázs Imre József fordítása) RADU PARASCHIVESCU A vasúti bunkó (Lakatos Mihály fordítása)

2 DOINA IOANID Félidô (Lövétei Lázár László fordítása) ANA MARIA SANDU Lány a vagonházból (Vallasek Júlia fordítása) GABRIEL CHIFU Halálom jegyzôkönyve (Karácsonyi Zsolt fordítása) DOINA RUS²TI A gyôztes (László Noémi fordítása) ION MANOLESCU Város a városban (Szonda Szabolcs fordítása) T O. BOBE Vukli (Fekete Vince fordítása) LUCIAN DAN TEODOROVICI Az éneklô villamos (Demény Péter fordítása) DOINA IOANID Utóirat (Lövétei Lázár László fordítása) SZERZÔINK E számunk megjelenését a bukaresti ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE (Román Kulturális Intézet) támogatta Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 TUDOREL URIAN Európai írók, akik román nyelven írnak A Ceaus²escu-rendszer két évtizeddel ezelôtt megszûnt, és a román társadalmat átláthatatlan köd borítja. Fél évszázadnyi enyhe kifejezéssel autoriter hatalomgyakorlás után, majd a kezdetek kirobbanó energiákat hordozó pillanatait követôen mindenki úgy boldogult, ahogy szerencséje és inspirációja engedte. Legtöbben egyszerûen kifordították a régi értékrendet, mint egy kesztyût. Mindaz, ami a kommunisták szerint fehér volt, egyik pillanatról a másikra fekete lett. Azok a dolgok, amelyekrôl a régi rendszer elítélôen szólt, visszanyerték hitelüket. A volt kommunista párt aktivistái harcos antikommunistákká lettek. A pártkörökhöz tartozó, fordulékony intézményvezetôk, akik hozzáférhettek a Román Kommunista Párt, a Kommunista Ifjak Szövetsége vagy a Romániai Kommunista Diákok Szervezeteinek Szövetsége vagyonához, vagy azok a szakértô patrióták, akik a volt Szekuritáté cégeit igazgatták, nem finnyáskodtak sokat, és a kapitalizmus úttörôivé, az átmeneti évek milliárdosaivá vedlettek át. A tudományos szocializmus és a politikai gazdaságtan exprofesszorai hirtelen megingathatatlan érvekkel kezdtek a politikai pluralizmus és a piacgazdaság elônyeirôl beszélni diákjaiknak. A tévébemondók háromszínû szalagot kötöttek a karjukra, komor arcot öltöttek, és elmagyarázták a meglepett tévénézôknek, hogy a hôn szeretett és tisztelt Nicolae Ceaus²escu elvtárs és Elena Ceaus²escu elvtársnô idôközben förtelmessé és balvégzetûvé váltak. Az új demokrácia lehetôvé tette, hogy a diákok kirúgassák tanáraikat (egyeseket egyszerûen azért, mert túl szigorúak voltak), a sajtócenzúra megszûnt, az informálódási lehetôségek megsokszorozódtak, az egyetlen országos adó napi kétórás tévémûsorát pedig gyorsan elfeledte mindenki, ahogy megjelent a kábeltévé névre hallgató új csoda. 801

4 A változás szele persze nem kerülte el az irodalmat sem különösen a regényben éreztette hatását. Az 1989 elôtti román irodalomban a regény volt a király. Komoly információhordozó szerepe volt, betöltötte a sajtóhírek szerepét (egy olyan kemény cenzúrát alkalmazó országban, mint Románia, a regényekbôl lehetett megtudni azokat a dolgokat, amelyek a rádióban és tévében beolvasott hivatalos közleményekbôl kimaradtak), és egyáltalán nem mellékes szórakoztató funkcióval rendelkezett (miközben tévémûsor gyakorlatilag nem létezett, a mozifilmek gügyék voltak, az igazán jó minôségû színielôadások pedig csak kevesek számára voltak láthatóak a nagyobb bukaresti színháztermekben és elvétve egy-egy vidéki színpadon). A kommunizmus bukása után az irodalmi élet játékszabályai gyökeresen átalakultak. Az áthallásos regényeknek már nem volt tétjük, hiszen a sajtó most már valóban betöltötte a maga funkcióját, és bármely információhoz könnyedén hozzá lehetett jutni. A szórakoztató funkciót is jelentôsen visszaszorította a videóipar, az egyre változatosabb mozimûsor, az egyre merészebb színházi kínálat, de a szubkulturális termékek (pornómagazinok, horrorfilmek, képesújságok) széles körû elterjedése is. Késôbb, a személyi számítógépek megjelenésével az irodalomnak újabb konkurenciával kellett számolnia: a multimédiás mûfajokkal. Másfelôl az emberek életmódja is radikális változásokon ment át az elmúlt években. A kommunizmus idején a munkahely-változtatás utópia volt, de legalábbis óriási kaland. Normális esetben az, akinek volt valamilyen munkahelye, tudta, hogy az adott intézményben idôvel elôléptetések várnak rá, és a folyamat végén ott a nyugdíj. Ma egyetlen alkalmazott sem indulhat ki abból az illúzióból, hogy az éppen aktuális munkahelyérôl megy majd nyugdíjba. Épp ezért egyesek egyszerre több munkát vállalnak, hogy félretehessenek némi pénzt nehezebb idôkre, mások átképezik magukat, és jövedelmezôbb vagy jobb távlatokkal kecsegtetô szakmákat tanulnak. Mások a stressz áldozataivá válnak attól való félelmükben, hogy elveszítik az állásukat, és családjuk az utcára kerül. Nyilvánvaló, hogy a hétköznapi élet nyüzsgésében egyre kevesebben vannak, akikben megvan az a belsô nyugalom és biztonságérzet, ami szükséges ahhoz, hogy valaki elmerüljön egy irodalmi mû világában. És még az ô figyelmük is megoszlik, hiszen választhatnak a román szerzôk mûvei, illetve a legértékesebb világirodalmi mûvek fordításai között beleértve az összes, irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett szerzôt is. A félreértések elkerülése végett jelezni szeretném, hogy azokat a változásokat, amelyek az átmeneti idôszak román társadalmában bekövetkeztek (és itt elsôsorban a kulturális szférával kapcsolatos változásokra gondolok), 802

5 nem tekintem elítélendônek. Szükséges és természetes, hogy létezzen egy szabad sajtó (amelynek akár libertinus szélsôségei is vannak), és egy olyan kulturális kínálat, amely tartalmazza az ágazat csúcsteljesítményeit a világkultúrából, és tartalmazza az underground típusú kulturális termékeket is. Minden mûnek megvan a maga csillaga, az égbolt pedig eléggé nagy ahhoz, hogy mindegyiknek helye legyen rajta. Korlátozni valamelyik ágazatot (vagy, ami még rosszabb, betiltani) annak érdekében, hogy több hely jusson másvalaminek, azt gondolom, nem felel meg a demokratikus játékszabályoknak. Tetszik nekünk vagy sem, alkalmazkodnunk kell az új társadalmi paradigmához. Milyen funkciót tölt be tehát jelen körülmények között a romániai irodalom? Az információközvetítô funkciót átvette a sajtó. A szórakoztató funkciót igen nehéz igazolni és beazonosítani az éles versenyhelyzetben, amelyben a show-biznisz és az igencsak változatos média áll nyerésre, és amely mindenfajta ízlésnek kínál kikapcsolódási lehetôséget, mindenfajta árfekvésben. Végül az esztétikai funkció is állandó nyomásnak van kitéve, a világirodalmi fordításoknak köszönhetôen. Ha mindehhez hozzászámítjuk a lakosság 1989 utáni elszegényedését és a biztonságérzet hiányát, amely egyre szélesebb társadalmi rétegekre jellemzô (különösen a jelenlegi gazdasági válság kirobbanása óta), máris lehet némi elképzelésünk arról, milyen lehetôségek kínálkoznak a kortárs román írók számára, hogy hallassák a hangjukat egy olyan közegben, amely, lássuk be, nem igazán kedvez az irodalomnak. És mégis... mintegy évtizednyi elbizonytalanodás és mindenféle kísérletek után mintha a normalitás ideje következett volna el a román irodalomban. Egyre több rendszerváltás után fellépett író jelenléte válik érzékelhetôvé az irodalmi életben: számukra nem léteznek a korábbi idôszak íróinak tabui és gátlásai, olvasottságuk naprakész, európai uniós kutatói és alkotói ösztöndíjak kedvezményezettjei. Véleményük, álláspontjuk egyre többet nyom a latban a könyvkiadók és az irodalmi sajtó világában, és ez természetes is, hiszen könyveiket mára a világ legjelentôsebb kiadói jelentetik meg. Azok a román szerzôk, akik ebben a Nagyvilág-számban együtt mutatkoznak be, egyetlen kivétellel (Gabriel Chifura gondolok), a rendszerváltás után jelentették meg elsô köteteiket. A román kritika abba a kilencvenes nemzedékbe sorolja ôket, amely végrehajtotta az átmenetet a nyolcvanas nemzedék (Mircea Ca rta rescu, Alexandru Mus²ina, Florin Iaru, Ioan Gros²an stb.) textualizmusa és az ezredfordulós nemzedék (Marius Ianus², Ioana Baetica, Elena Vla da reanu, Oana Ca ta lina Ninu), mondjuk így, frakturizmusa között. 803

6 Az 1969-es születésû T. O. Bobe a Ceaus²escu-rendszer összeomlása idején éppen húszéves volt, és már akkor egyértelmû irodalmi érdeklôdéssel rendelkezett. A finom hangulatiság, a kulturális utalások, az intertextualitás, az irónia és önirónia, tehát a nyolcvanas poiétika jó néhány alapeleme megtalálható hosszúverseiben, amelyek próza és vers határvidékén helyezkednek el. A gyors változások közepette Gica, a világ legnagyobb borbélya, eszközeinek gyûrûjében biztos igazodási pontot jelent a közelmúlt külvárosi környezetében. Szakmájában abszolút tekintély, és az egész városnegyedben élô legendának számít. Azok a minôségi retróslágerek, amelyek létezésének hangulati alapját biztosítják (Ella Fitzgerald, Édith Piaf, Joe Dassin), egyfajta várfalként veszik körül és védelmezik ôt. Gica bá valamennyire a kifinomult Alfredóra, az idôs mozigépészre emlékeztet Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso címû filmjébôl. Ahogy Marius Chivu jegyzi meg találóan kritikájában, ebben a versben a mesterkéltségbôl nem hiányzik az erôs érzelem, a giccs emberivé válik, a festôi környezet boldogtalanságot takar, a nevetségesség mögött fölsejlik a dráma. Közvetett módon az egész vers a nyolcvanas évek irodalmának szóló hommage, azoknak a törekvéseknek a felidézése, amelyek során az akkori írógeneráció az élet banalitását próbálta meg érzékeltetni. Doina Ioanid, aki 1968-ban született, viszonylag késôn, harmincéves korában debütált egy antológiában, amelyet Mircea Ca rta rescu állított össze (Ferestre 98, azaz 98-as ablakok). Elsô önálló kötete, a Duduca de marţipan (A marcipán kisasszony) két évvel késôbb jelenik meg. Köteteiben prózaverseket közöl ez viszonylag ritka a mai román irodalomban. Az egymást követô kötetekbôl a szerzô adott életkorára jellemzô problémakatalógus rajzolódik ki. Ezek a prózaversek, amelyek többnyire nem haladják meg a féloldalnyi terjedelmet, mintha egy egzisztenciális napló részletei lennének. Mindaz, ami elsô látásra redundánsnak vagy akár unalmasnak tûnik, a mûvészi megformáltság színvonala révén átbillen valami másba. Bár formájukat tekintve prózában íródnak, a szövegekben erôs poétikai töltet érzékelhetô. Ennek a moll hangnemben íródó egzisztenciális költészetnek egyik vállalt mintája Mircea Iva ncescu munkássága. A szebeni születésû Adela Greceanu (Adela Maria Duþu, sz. 1975) igen látványosan bukkant fel a román irodalom színpadán ban a munkásságával sok vitát kavaró kritikus, Marin Mincu, terjedelmes kritikai antológiát tett közzé Poezia româna actuala. De la Adela Greceanu la Leonid Dimov (A kortárs román költészet Adela Greceanutól Leonid Dimovig) címmel. Sokakat zavart, hogy az antológia címében egy olyan fiatal szerzô neve szerepelt, akirôl akkoriban nem sokat lehetett tudni. Mindössze néhány hónap- 804

7 pal korábban debütált egy olyan verseskönyvvel, amelynek a nyolcvanas nemzedék ízlésére valló címe (Titlul volumului meu, care ma preocupa atât de mult / A kötetem címe, amely olyannyira foglalkoztat) nem ígért túl sokat. Az antológia megjelenése után természetesen a szerzô költészete gyorsan reflektorfénybe került. A visszhang vegyes volt, akadtak jóindulatúbb és erôsen kritikus vélemények is, de egy biztos: a szerzô neve gyorsan ismertté vált. A Domnis²oara Cvasi (Kvázi kisasszony) címû újabb kötete nyomán egy új terminus honosodott meg a román irodalomkritikában: a kváziirodalom. Ez a szövegek egy olyan, bizonytalan hovatartozású csoportját jelöli, amelyek a közvetlen átélés egyszerû rögzítése és a szépirodalom határvidékén helyezkednek el. Adela Greceanu Flaubert nyomdokain haladva nyugodtan állíthatná: Kvázi Kisasszony én vagyok! Bár elsô látásra úgy tetszik, radikális regiszterbeli változást hoz a szerzô pályáján, a Mireasa cu s²osete ros²ii (A piros zoknis menyasszony) címû regény valójában a versbeszéd meghosszabbítása, új eszközökkel. A könyv két különálló részbôl tevôdik össze (az elsô egy esküvôjére készülôdô menyasszony reális vagy fiktív élményeit, tapasztalatait rögzíti, a második rész naplóformát követ), és a regény, mint ahogy Adela Greceanu munkái általában, határokat feszeget. Octavian Soviany egyik kritikája szerint a szerzô mûvei vers és próza, fikció és élet, vers és naplójegyzet találkozási pontján helyezhetôk el. Úgy tûnik, európai szinten Adela Greceanu írásmódja sikeres mûveit máris több nyelvre fordították le. Lucian Dan Teodorovici (sz. 1975) a fiatal generáció egyik legelismertebb prózaírója és forgatókönyvírója. Azoknak az epizódoknak a forgatókönyve, amelyek a Celelalte poves²ti de dragoste (A többi szerelmi történet) címû kötetben jelentek meg (és amelyekbôl kettô a Nagyvilágban is olvasható), nagymértékben hasonló logikát követ. Ennek ellenére egyikrôl sem mondható el, hogy érdektelen volna. Ellenkezôleg: mindegyik intelligenciáról, érzékenységrôl és erôs elbeszélô tehetségrôl tanúskodik. Az elbeszélô figura, aki alapvetôen optimista és racionális lény, és tökéletesen képes alkalmazkodni az új évezred által megkövetelt életformához, éppen teljességgel banális élethelyzetben van, amikor közbejön valamilyen zavaró elem, és kibillenti ôt magabiztosságából. Olyan kérdéseket kell feltennie, amelyekre normális körülmények között nem gondolt volna, fôleg az adott élethelyzetben. A fordulópontokon a történet egyfajta alkonyzónába kerül át, ahol a kommunikációs akadályok, a gyanakvás, a nehezen elviselhetô megaláztatás és félelem elidegeníti a fôszereplôt önmagától és a többiektôl, beleértve családtagjait is. Az elbeszélés szenvtelensége, a stílus természetes hangneme, illetve az ismétlôdô életrajzi elemek megteremtik a kapcsolatot a könyv 805

8 szövegei között, és nagyfokú hitelességet kölcsönöznek az elbeszélô figurájának. Lucian Dan Teodorovici szövegeiben nagy árnyalatgazdagsággal jelennek meg a lélektani határhelyzetek, az egzisztenciális dilemmák és a kiúttalanság állapotába került emberi sorsok. Dan Lungu (sz. 1969), aki szakmáját tekintve szociológus, Filip Florian mellett alighanem a legtöbbet fordított román szerzô jelen pillanatban. Regénye, a Cum sa uiþi o femeie (Hogyan felejtsünk el egy nôt) egy örök érvényû történetet mesél el. Andit, az újságírót teljesen váratlanul elhagyja barátnôje, Marga, akivel másfél évet élt együtt. A szokványos házi teendôk egész rendszere omlik ezáltal össze, és az egzisztenciális szorongás mármár elviselhetetlenné válik, ahogy az újságíró egyre inkább belátja, a nô nem fog visszatérni. Az, ami eleinte egyszerû viccnek tûnt, bizonyossággá válik, ami annál is inkább meglepô, mivel semmi nem jelezte elôre. Hogyan felejtsünk el tehát egy nôt? És mire számíthatunk a posztmodernség kellôs közepén egy olyan regénytôl, amely címével Ion Minulescu költészetének románcos hangulatait idézi? Érzelmi drámára? Vagy humoros regényre, Radu Paraschivescu modorában? Nagy vonalakban ezek lennének a fôbb opciók, amelyekkel számolhatunk. De ha a regényírót Dan Lungunak hívják, további lehetôségek is felmerülnek. Az író azt teszi ebben a regényében is, amihez a legjobban ért: kitûnô körképet fest a posztkommunista romániai társadalom (túlságosan is) hosszú átmeneti korszakáról. Az érzelmi dráma csupán ürügye a kortárs médiavilág és a színes emberi viszonyok terepén tett igencsak realista nézôpontú írói kirándulásoknak. A szereplô megfordul az átmeneti évek újgazdagjai között, megzsarolt, korrupt és illúziótlan újságírók között, egy elmegyógyintézet ápoltjainak körében, de a pünkösdista egyház tagjai közt is. Mint Dan Lungu minden regénye, a Hogyan felejtsünk el egy nôt is letehetetlen mû: egy szuszra kell végigolvasni. És bár nem remekmû, az a fajta színvonalas, saját ígéreteit beteljesítô munka, amely az igazán jelentôs írók életmûvében szokott felbukkanni. Ion Manolescu (sz. 1968) olyan író, akit mindeddig rangján alul kezelt a kritika. Bár könyveit általában jól, olykor lelkesen fogadták, a neve igencsak ritkán bukkan fel a kortárs román prózáról szóló átfogó tanulmányokban. Regénye, a Derapaj (Kisiklás) egyfajta ötvözetét nyújtja Mircea Ca rta rescu prózájának és Dan Brown összeesküvés-elméletekre épülô cselekményszövésének, a háttér pedig egy teljesen naprakész technológiai univerzum, amilyennel a Mátrixban is találkozhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez felkeltheti egy szélesebb olvasóközönség figyelmét is, a regény tökéletesen megragadja azt, ami a levegôben van, anélkül, hogy lebecsülné a múlt egyfajta nosz- 806

9 talgikus megidézését. Ion Manolescu könyvének legfontosabb erénye azonban kétségkívül a stílus: már az elsô soroktól leköti olvasóját, jól adagolja az érzelmeket anélkül, hogy melodramatikussá válna, és minden szónak jól körvonalazott szerepe van a mondat-építményekben. A regény 650 oldalas, de mindvégig érdekfeszítô olvasmány. Az egyetlen szerzô az összeállításban, aki már 1989 elôtt is köteteket publikált, a költô és prózaíró Gabriel Chifu (sz. 1954) ban jelent meg elsô verseskönyve Sa las² în inima (Szívbéli otthon) címmel. Elsô prózakötetét 1987-ben publikálta (Unde se odihnesc vulturii / Ahol a sasok megpihennek). Elsô pillantásra Chifu regénye, a Relatare despre moartea mea (Beszámoló saját halálomról) olyan kombinációnak tûnik, amelyben találkozik Dumitru Þepeneag fondorlatos narrációs technikája (a Hotel Europa regényciklusból vagy a La Belle Roumanie címû újabb regénybôl) Jack Kerouac Úton címû könyvével. Egy térben és idôben igencsak kiterjedt regényvilágban (amelyben az aranykorszak Romániája ugyanúgy feltûnik, mint napjaink Kanadája vagy az egyesült Európa fontosabb fôvárosai) az író végrehajtja a bravúrt, hogy mindössze 233 oldalba sûrít egy olyan anyagot, amelybôl öt-hat különbözô fajta regényt lehetett volna írni: egy detektívtörténetet (amelyben Anne Wellington/Ana-Cristina Sta nescu titokzatos levelezôpartnere után nyomozhatunk), egy egzisztenciális regényt (amely elbizonytalanodásról, szabadságvágyról, énkeresésrôl szól, és a már említett Ana-Cristina a fôhôse, de végsô soron az összes többi szereplôt hasonló problémák foglalkoztatják), egy kudarc és illúzióvesztés regényét (amely a könyv elején közölt naplórészletekre épülhetne), egy utazásregényt vagy egy metafizikus-parabolikus történetet (amely a fôhôsnô regény végén végrehajtandó feladatát állítaná középpontba), egy szövegközpontú, francia új regény-típusú könyvet (amely másképpen használná a szövegbeli stílusok, hangok, narratív technikák sokféleségét). És mégis, ha kissé eltávolodunk tôle, és mindazt lehántjuk róla, ami fölöslegesnek tûnik, a Beszámoló saját halálomról úgy marad meg olvasói emlékezetünkben, mint egy autentikus regény, amelynek középpontjában az utóbbi évek román prózájának egyik legemlékezetesebb nôalakja áll: Ana- Cristina Sta nescu (Anne Wellington). A nemzedéki vitáktól távol, magányos irodalmi portyázóként bukkan fel elôttünk Petre Barbu (sz. 1962). Ô a kilencvenes évek elején igencsak sajátos regényekkel debütált. A galaþi származású író saját, a kommunizmus idején fontos ipari központnak számító városáról ír tragikomikus hangnemben, arról, ahogyan az acélmunkáscsaládok életének drámája kibontakozik az 1989-es változások után. A szülôk és gyermekek értékrendje között szakadék tátong, az öregeknek fogalmuk sincs, merre tart a társadalom, teljes 807

10 életfilozófiájuk romokban hever. A könyvek hangulata a glasznosztykorszak szovjet filmjeit idézi vagy Emir Kusturica hiperrealista filmjeit. Itt már semmi nem függ össze semmivel, a családtagok mélységesen lenézik egymást, és a szegénység mellett csupán az tartja ôket együtt, hogy félnek véglegesen szakítani azzal az életformával, amelyet örökre adottnak gondoltak. Sanda Cordos² Románia tabutlanításának programját olvassa ki Petre Barbu prózájából. Egy olyan Romániát látunk itt, amelyik nincs agyonkozmetikázva, ideológiáktól mentes, és az átlagember hétköznapjai felôl mutatkozik meg. Bár születési évét tekintve a nyolcvanasok közé tartozna, Doina Rus²ti (sz. 1959) a rendszerváltás után közel tíz évvel tûnt fel az irodalmi életben. Mára az egyik legjelentôsebb prózaíróként tartják számon. Cristian címû remek elbeszélése egyfajta poétikus meditáció az emberi létezésrôl. Egy meg nem hallott kiáltás, a vágy, hogy hamarabb érj oda ahhoz, akivel találkoznod kell, a rossz idôzítés, és semmi sem érvényes már abból az életbôl, amely egy perccel korábban még a tiéd volt. Madi meghal egy ostoba autóbalesetben, Cristian megpróbálja folytatni saját életét, családot alapít, de nem tudja elhessegetni életébôl az árnyékot és a kínzó kérdést: Mi lett volna, ha?... Doina Ruş ti vérbeli prózaíróként nem analizál, csak leír mikroszkopikus pontossággal követi a tudat rezdüléseit. Ha van olyan író, akinek megvannak az eszközei az emberi lélekre való ráhangolódáshoz, akkor Doina Ruşti az. Ana Maria Sandu (sz ) ugyancsak Mircea Ca rta rescu köpenyébôl bújt elô. Regénye, a Fata din casa vagon (A vagonlakó lány) egy vidéki nô boldogtalanságának szimfóniája, amely három hangra és három nézôpontra íródott: a gyermek Ileana reményeinek és csodavárásainak történetére, az Ileana Ina nevû lányának hangjára, aki édesanyja nyomorult életérôl számol be iszákos és agresszív férje oldalán, illetve a középiskolás, kamasz Ileana hangjára, aki egy costineşti-i táborban majdani férjével találkozik. Az egymásba illeszkedô perspektívák, amelyekbôl kirajzolódik a nôi sors, hitelessé teszik a figurát, erôt kölcsönöznek a narrációnak. Mircea Ca rta rescu, a könyv elôszavának írója szerint a regény legerôsebb pontja az a felidézô erô, amely a szereplôk emlékeinek, vágyainak poétikus megjelenítésébôl fakad, és amelyek végsô soron ugyanannak a nôi hangnak a kivetülései. Egészen más jellegû Radu Paraschivescu (sz. 1960) írásmódja. Bár a téma, a könyv címe és a szerzô elôélete (David Lodge regényeinek román fordítójáról van szó) egyaránt azt vetítik elôre, hogy a Ghidul nesimţitului (Az arcátlanság kézikönyve) egy komikus mû lesz, mégsem errôl van szó. Mûfaját nehéz lenne meghatározni valahol a próza és a(z anti)kézikönyv között helyezkedik el, a könyv legalább annyira horrorélményt nyújt, mint amenynyire komikusat. Ha egy regényben találkoznánk azokkal a példákkal, ame- 808

11 lyek itt tízparancsolat-szerûen irányítják az arcátlanok társasági életét, akkor jókat derülnénk rajta, ahogy a jó minôségû humoron általában. Ahogy I. L. Caragiale a karcolataiban, Paraschivescu mindent átérez és mindent lát, az a természetes hangnem pedig, amellyel kertelés nélkül kimondja a dolgokat, sûrûn megnevettet. Mégis, a tudományos tanulmány hangnemét idézô paródia az arcátlanok viselkedésérôl visszafogja a kirobbanó nevetést. Talán a megjelenített tények mennyisége, a sûrítettség miatt van, hogy az ember lélegzet után kapkod, miközben olvas. Mintha egy kötéltáncos-mutatványt néznénk, amely felemészti az energiáit annak is, aki a kötélen lépeget, és annak is, aki nézi ôt. Lehet, hogy a téma túlságosan közel áll hozzánk, lehet, hogy túl kevés a fikciós áttétel, hiszen lépten-nyomon az az érzésünk, hogy a szereplôk és történetek a saját hétköznapjaink rémálmaiból származnak. A könyv elôszavában Andrei Ples²u arról beszél, hogy az arcátlanság vizsgálata végsô soron»az új ember«színképelemzésével egyenértékû. Az elhülyítés igencsak hatékony programja, amelyet a kommunisták dolgoztak ki, látványosan fordult termôre az átmenet éveinek antropológiai mutánsai ban, akik kiválóan alkalmasak arra, hogy pokollá tegyék a körülöttük élôk hétköznapjait. A szocialista etika és méltányosság csúcsterméke, a faragatlan és alkalmazkodásra bármikor képes új ember készen áll arra, hogy az egyesült Európa polgárainak sorába lépjen. BALÁZS IMRE JÓZSEF fordítása 809

12 ADELA GRECEANU Kvázi kisasszony Mindenféle pihékbôl, szöszmöszökbôl készítettem modelleket. Zavart, hogy nem egyszínû, hanem meglehetôsen tarka volt az abrosz, és ezért a modelljeim nem tûntek ki rajta eléggé. Kedvenceim a könnyen lehúzható címkék voltak. A lehetô legapróbb darabokra téptem ôket, majd elôkészítettem, aztán nekiálltam pihéket keresni a szônyegen. Bármilyeneket. A pihékbôl apró galacsinokat gyúrtam, és amikor már elég volt belôlük, akkor összekombináltam ôket az apró papírdarabkákkal. Ezeket az apró szemétkéket aztán párhuzamos sorokba rendeztem, a lehetô legegyenesebb és egymáshoz egészen közeli sorokba, sohase kör alakba. A legtöbbet azzal fáradoztam, hogy megtartsam a tökéletesen egyenes vonalakat. Félve dolgoztam, hogy rajtakaphatsz megint. Ezért siettem. És te éppen ekkor léptél be. Ránéztél a soraimra. Én szófogadóan ültem a széken. Már nem dolgoztam. Tudtam, hogy megharagítottalak. Haragszol, amikor ezt játszom, igaz? Összegyûjtötted a szöszmöszöket az egyik tenyeredbe, és bedobtad a szemétbe. Majd kézen fogtál és elvittél lefeküdni. Nem akartalak megharagítani. Nagyon ragaszkodtam hozzád. A hallgatás azonban félelemmel tölt el. Miért nem beszéltél velem? Másokkal vajon beszélsz? És hová mész el reggel, és néha délután is? Emberekkel találkozol. Velük vajon beszélsz? Éreztem, hogy a hallgatásom megnô és betölti a szobát. Az ajtó be volt zárva. Te sehol se voltál. Sötétedett. Visszatértem a szobába, és meggyújtottam a villanyt. * Bevontam zölddel a széket. Már rég foltos volt, találtam egy hasonló színû régi szoknyát és ráhúztam. Azóta ez az én székem. Mielôtt ráültem volna, valami zaj megzavarta a gondolataimat. A széken megjelent egy folt, amelyet csak másnap vettem észre. Nem ültem le többé a székre, hanem kivittem a napfényre. Harmadnap, ahelyett hogy eltûnt, és helyette csak egy elmosódott, homályos kontúr maradt volna, a folt még jobban kiütközött. Két napig rá se néztem. Hatodik nap véletlenül rátévedt a tekintetem, és észrevettem, ahogy lassan megmozdul a folt, mint valami 810

13 ragacsos folyadékban, és hogy már egészen tisztán kivehetô alakja van. A hetedik napon a folt szûkölni kezdett. * Tízéves kislány vagyok. Egyedül vagyok otthon. Áthívom a szomszéd fiút papás-mamást játszani. Levetkôzünk és letusolunk. Aztán kimegyünk, és belehempergünk a homokba, míg az egész testünk meg nem telik a napfényben csillogó aranyló szálacskákkal. Ó, hogy ragyogunk! Bemegyünk a lakásba, majd a pokrócból és négy székbôl készített házacskánkba. Bent sötétség van és szûkös a hely. Ô már-már unatkozik. Akkor az a mentô ötletem támad, hogy szülök egy gyereket. Boldogok vagyunk, elhatározzuk, hogy nevet adunk neki, ám ô fenntartja magának, hogy neki jutott elsônek eszébe ez a dolog. Jó, mondom, a te ötleted volt. De nem kell az ötleted. Úgyis én fogom megszülni! Beleegyezik. De még sokáig büszkélkedett az ötletével. Aranyszôke hajú gyerekünk lesz, mondja. Le kell mosnunk magunkról a homokot, és fel kell öltöznünk közeledik az idô, amikor érkeznek a szüleim. Majd holnap folytatjuk a játékot. Ma ismét itthon nálam találkozunk. Azt szeretné, ha a pokrócból és székekbôl összeeszkábált házban szülnék, és megmutatnám neki, hogyan is történik a dolog. Nézd, mit hoztam! mondja. Mi ez? Egy darab hús. Minek? kérdezem csodálkozva. Hogy megszüljed! Nevetni kezdek: Nem így szülnek. Hiszen neked errôl fogalmad sincs! Odadobom a húst a kutyának. Megharagszik. Azt hiszi, hogy szülni anynyi, mint húspotyolóval natúrszeletnek kipotyolni egy darab húst. Mondom neki, hogy csak legyen türelme, mert mindjárt szülni fogok, de ezért be kell mennem a fürdôbe. A fürdôbe? csodálkozik, és be akar jönni velem. Azt mondom neki, hogy ehhez egyedül kell lennem. Erôszakoskodik, hogy mutassam meg, hogyan szülnek. Azt mondom, hogy ez titok, ez egy csoda. Erre a szóra, hogy csoda, megadja magát. Bezárkózom a fürdôbe, és nem jut eszembe semmi. Nincs semmi ötletem, hogy hogyan is oldom meg ezt a dolgot. Ô alig várja már, hogy megszüljek. Miközben a kád szélén ülök és lógatom a lábamat, észreveszem az ajtóküszöböt, amelyrôl az idôk folyamán lekopott a barna festék. Eszembe jut, hogy amióta észrevettem azt a foltot, ahányszor csak a fürdôbe megyek, mindig átugrom, nem akarok rálépni. 811

14 Így született meg: rá gondolva. Kijövök a fürdôbôl diadalmasan, és mondom neki, hogy nevet is találtam a gyereknek: Tündér húgocska. Hol van? kérdezi. Megmutatom a helyet a küszöbön, ahol lekopott a festék. Nézd, hogy ragyog! Te tudtad, hogy egy aranyszôke gyerek lesz! A foltnak faszíne volt. * A csend helye a falon. Bonyolult galériákat ásott benne, amíg át nem hatolt egy repedésen a szobánkba. A nevetésének repedés formája volt. * Van egy barátom, akit Udónak hívnak. Kertjeinket egy drótkerítés választja el egymástól. Amikor találkozni akarunk, vagy én kiáltok neki, hogy: Udo, gyere a kerítésheeeez!, vagy ô kiált át nekem. Egy alkalommal felfedeztem egy nyílást a kerítésen, amelyet kitágítottam, hogy átkúszhassunk rajta. Apa észrevette, és megjavította a kerítést. Mi újra kitágítottuk, apa újra megjavította, és megint és megint. Szülinapomra az anyukája könyveket hoz a kerítéshez és megkérdezi: Megvan ez a könyv neked? Igen, megvan. És ez? Ez nincs. És elküldi Udóval ajándékba azt a könyvet, amelyik nincs meg nekem. Az egyetlen nap az évbôl, amikor találkozunk, az a születésünk napja. Udo autóbuszost játszik. Van egy rollere, amelyikkel a Szeben Medgyes szakaszt járja az autóbusz-megállókkal telerakott kertjükben. Egyik nap Udo a 11-es, más napon az áthúzott 11-es Én otthon ülök, és ételt készítek. Szôlôlevélbe töltött káposzta mészhabarcs töltelékkel vízzel kevert föld. Néha sárgarépát is teszek bele. Egyik nap a rózsaszín rúzst keresem, amit nemrég fedeztem fel az egyik fiókban. Olyan az illata, mint a romlott margarinnak a kamrában. Kifestem az ajkamat, teszek kicsit az arcomra is belôle, és felveszem a kedvenc szoknyámat, a pörgôset. Eszembe jut anyám tûsarkú cipôje, amelyet nem szokott felvenni, mert szorítja a lábát. Felveszem, és a tükörbe nézek. Akkor hallom hogy: Adila! Gyere a kerítésheeez! Megyek. Nézd, hogy pörög a szoknyám! És megpördülök elôtte. Gyere, házasodjunk össze! mondom neki. Jól van mondja. 812

15 De elôbb ajándékot kell adnod nekem. Az elromlott biciklijének egyik kerekét akarja adni, de nem fér át a kerítés nyílásán. Tágítunk rajta picit. A kerék így sem fér át. Menj odébb mondja, és átdobja a kereket a kerítésen. De az fennakad valahol egészen fenn, és nem érjük el. Nem baj mondjuk, a kerék lesz a Nap. Adj valami mást. Egy fémtányért ad nekem. Felemelem, és látom benne a napot. Ki van lyukasztva, de jó lesz a töltött káposztának. Tudod, ahhoz, hogy összeházasodjunk, egymásba kell karolnunk mondom neki. Behajtjuk a karunkat, mintha egymásba karolnánk, és elindulunk a kerítés mellett hosszan, ki-ki a maga oldalán. Figyelmesen lépegetünk, hogy ne kerüljön egyikünk sem a másik elé. A kertek végébe érünk. Itt a templom mondom neki. És azt látjuk, hogy a kertjeink végében a kerítésen egy nagy lyuk tátong, amelyiken könnyedén átmehetnénk, nem csak így, egymást átszuszakolva, mint az általunk megnagyobbított lyukon. Figyelmesen átnézünk rajta. Egy pillanatig mozdulatlanul állunk Aztán megkérdezi: Kész? És én válaszolok: Kész. És leveszem a csupa sár tûsarkú cipômet. * Ma megint megharagudtam. Amikor megharagszom, nem beszélgetek. Bementem szokás szerint a hálószobába és elnyúltam a nagyágyon. Hûvös van a magas és széles szobában. Az összenyitott ablaktáblák között fénysávok törnek be. Kihúzódom az ágy szélére, és mutatóujjamat végighúzom a padlón. Csík marad utána. Szép, mondom magamnak. Ezt elmesélem majd neki is. De nem most éppen haragszom rá. Egy idô óta este nem tudok elaludni, ha nem nyomom a hasamat az ágy hideg lapjának. Befurakodom a paplan alá, lehúzom kicsit a derékban gumis nadrágomat, ujjaimmal belekapaszkodom a síkos deszkába, és felhúzom magam, amíg a fényes deszka meg nem érinti a hasamat. A hely hamar felmelegedik, és gyomrommal egy még érintetlen, hideg helyet keresek. Így kúszom végig a teljes ágylapot, amíg csak azt nem érzem, hogy hogyan dobog a hasamban a szívem. Elmondanám neki mindezeket, de odakint nagyon meleg lehet, a porba húzott csíkok felmásztak a falakra, és nem akarnak lemászni onnan. FEKETE VINCE fordítása

16 DOINA RUŞTI Cristian A lány az út túloldaláról látta meg a tömegben valószerûtlenül hosszú lábán sietô fiút, az egyetem szürke oldalára felfutó árnyékával, és a berregô motorhanggal versenyt sikítva a kígyózó autók között nekilódult: Cristiaaan! A sarki könyvesboltban kellett volna találkozniuk. A fiú arrafelé loholt, de Madinak elfogyott a türelme, tudatni akarta vele, hogy már a túlsó járdáról meglátta. Amint a lelkének az elsô pinceklubban történt találkozás pillanatától oly kedves magas alak és a meggyszínû vászondarab takarta fej kiváltotta felismerés végigcikázott rajta, nem gondolkodott, csak egyszerûen nekiiramodott. A fényes májusi ég alatt az Egyetem téri útkeresztezôdésben ragyogó, színes fémtokba csomagoltan duruzsoltak a gépek, közöttük fürgén haladt a fekete autó, mint valami fekete macska vagy fekete bárány. A keresztezôdésbe észrevétlenül tért be az elefántszerû autó, mialatt síkos hangok lebegtek a sugárút fölött nyolc vékony, ropogós hang, mint megannyi fagylalttölcsér. A járókelôk feje fölött virító, meggyszínû pántra figyelô Madi tüdejébôl szakadtak fel ezek a hangok. A fiú nevét kiáltotta, és nagyon remélte, hogy az visszanéz, még akkor is remélte, amikor rájött, hogy az autó fekete orra nekigázolt, mint valami gumibábunak. Agyán átvillant saját halálhíre, míg a fiú neve tovább úszott a járdán lévô meggyszínû folt irányába. Madi egy pillanatra megpillantotta az eget, de továbbra is a nyúlánk, sietôs alakot próbálta megkeresni, utolsó leheletével is arra koncentrálva, hogy kiáltása utolérje a fiút. És amíg látványosan levegôbe emelt teste a porzó aszfalt felé tartott, a nyolc hang fürgén, vidáman távolodott az autók felett, gyöngéden meggörbítve az útszéli vezetékeket, internetkábeleket, televíziós, elektromos, telefonos huzalokat, ezeket a kiismerhetetlen, megannyi utassal tömött útvesztôket, ahol mindenki éppen olyan pontosan tudta, merre tart, mint ez a nyolc egymásba fogózó, gyöngyözô, szabadságában lelkesen világító hang. 814

17 Cristian idôben érkezett a könyvesboltba, ahol Madira várva a polcokon sorakozó könyvek gerincét böngészte: Az ókori Egyiptom története, A modern ember bûnei, Élni és mesélni, szótárak, zsebkönyvek, piros, fehér, narancsszínû gerincek; majd amikor látta, hogy a lány nem jön, elôbb rácsörgött, aztán felhívta. A lány telefonja a mozgólépcsô aljában hevert, itt talált rá, a második csengôhangra, Saridon, aki két mozdulattal bô nadrágja zsebébe süllyesztette a fekete tárgyat és az Obor piac felé vette útját, hogy az égbôl pottyant portékától sürgôsen megszabaduljon. Így esett, hogy Cristian csak este tudta meg, hogy Madi meghalt. Hónapokon át töprengett azon, miként menthette volna meg, tízesével gyártotta a módozatokat, melyek révén a túlsó járdán megállíthatta volna a lányt. Madi lelkének szerves része volt, nélküle villámgyorsan összetöpörödött minden. Cristian tarkóján versenyt doboltak a repülô percek, ô maga szerencsétlenül, kedv és kíváncsiság nélkül araszolt a tanácsra, vigaszra, dorgálásra kész világban, ahol amúgy is fölöslegesen fogyasztotta a levegôt. Szomorúsága évekig tartott. Az észrevétlenül felnövô fiú csendes, lomha férfivá vált. Szülei minden követ megmozgattak, hogy a Fogyasztóvédelemnél jó álláshoz juttassák. Nem felügyelô, nem is valami felelôs alkalmazott lett belôle, hanem fordító. Az élelmiszerek címkéinek fordítását bízták rá. Kényelmes életet élt. Kevés szavú és udvarias volt, önmagára igényes férfinak tûnt, mert anyja sok idôt áldozott arra, hogy a szék támláján minden reggel tiszta, vasalt ruha feküdjön, amire Cristian rendszerint rá sem nézett. Rég lemondott már a márkás ingekrôl, divatos cipôkrôl. Amit anyja odakészített, azt magára húzta. Rutinos mozdulatai között csendesen folydogált élete, folydogáltak formátlan gondolatai, nem a tápláló fajtából, hanem a megromlott maradékok egymásra dobált kupacából valók. Egy napon, ahogy apátiába süllyedve sétált, beleszeretett egy nôbe. A nô azzal csalogatta elô odújából, hogy úgy nézett rá, mintha a tudomány valami új, forradalmi csodáját látná benne. Cristian megnôsült, gyerekei születtek, veszôdött velük, üdülôjegyekért küzdött, erôfeszítést tett, hogy szép bútordarabokat, hûtôszekrényt, televíziót, végül plazmatévét is vásároljon. Az évek apró sikerek, a gyerekek megvalósításaihoz fûzött remények közepette szálltak. Fiatalsága már eszébe sem jutott, Madi halála pedig az áttetszô felhôktôl nedves, távoli égen rekedt pont maradt. Egy bizonyos napig. Pontosabban, egy bizonyos estéig. A tévé elôtt, a fotelben ült, idônként feleségére pillantva a Midsomer Murders sorozatot nézte. Az asszony szemüveggel az orrán, zöld takaróba burkolózva feküdt ott, biztonságot sugárzott, mint egy kedves, régi aktatás- 815

18 ka. Aztán a film teljesen magával ragadta: valaki sötét erdôben bóklászott, a gyilkos árnyékból figyelte. Csend volt, teljes feszültség. Cristian a következô lépést próbálta kitalálni, amikor az ablakon bejelentés nélkül beözönlött a nyolc tévelygô hang. Átlátszóak és síkosak voltak, apró jégfiolák a fotel elôtti szônyegen, és ruganyosan állt össze belôlük a jól ismert hang: Cristiaaan! Nézte az utolsó elôtti, vibráló hang sokszorozódását, és hirtelen rávetült egy másik idô árnyéka. A semmibôl érkezett nyolc hang, nevének szeme elôtt, a fotel és a televízió között megelevenedô része, nyolc életcsepp volt. Feleségére pillantva azonnal látta, hogy ô is részese az elôadásnak, hogy a puha szônyegen táncoló vékony hangok elvarázsolták és megrémítették. A zaj elült, a nyolc hangocska mozgása azonban nem, keringtek, mint a pitypang ernyôi. A fotelben mozdulatlanná dermedt férfi orra alatt zizegtek: a szerelmes nô haldokló lelkébôl kipattant fényorsók. Cristian könnyedén fölállt, a vékony vízcsobogásra emlékeztetô hang nyomában gondolkodás, tervek és óvintézkedések nélkül az elôszobába ment, kinyitotta a fürdôszoba ajtaját, és megtorpant a vakító fényben. Így, vakon tett néhány lépést, aztán meglátta a zsúfolt járdát és lelke örömmel telt meg. Nyár volt, a kék égen vékony, fehér felhôk úsztak. Ott tornyosult elôtte az egyetem. A nyolc vidám hang egymást lökdösve távolodott és piros-zöld színû árnyalatokban villogott a fényben. A hangok a sugárút, az autók fölött szálltak, a fiú a járdaszegélyen állva figyelte, nehogy szem elôl tévessze ôket. Az út túloldaláról egy lány integetett neki. Már épp lelépett volna a járdáról, amikor a fiú ijedten felemelte két kezét. Zsigerei mélyébôl, mint valami rejtett cipzár, távoli, szomorú félelem emelkedett fel. Intésére a lány megtorpant, fekete frufruja alatt szélesen elmosolyodott és irányt váltott, jelezve neki is, hogy induljon fölfelé. Cristian egy ideig keresgélte még a szikrázó hangokat, aztán rájött, hogy elolvadtak a meleg májusi légben. Megfordult, hogy a túlsó járdán álló lányt kövesse, de hirtelen egész bensôjét elöntötte a szabadság mámora. Szeretett volna a járdaszegélyen ülve cigarettázni, utcákon tekeregni, orrában a többi ember nyers illatával. LÁSZLÓ NOÉMI fordítása

19 ADELA GRECEANU A piros zoknis menyasszony Régóta nem játszottam Stack Attacket. Három napja érkeztem vissza otthonról, a csomagjaim felbontatlanul hevernek. Babaházy boldog. Csak a bôröndön hajlandó elaludni. A kenyér megpenészedett. A hûtôt legalább két hónapja nem olvasztottam le. Lekapartam a penészt egy késsel a héjról, és kentem három szelet baromfipástétomos kenyeret. Felnyitottam egy ecetes uborkás üveget, kivettem két darabot, vékony csíkokra vágtam, az egészet rápakoltam egy tányérra, és elterültem az ablak melletti hintaszékben, hogy megnézzem a tûzijátékot. Babaházy a kanapé mögé rejtôzött. Csak két óra körül merészkedett elô, amikor már rég megszûntek a pukkanások. Fél ötig, amíg leolvadt a hûtô, kimostam a fürdôszobai mosdókagylót, és Stack Attacket játszottam a mobilomon. És nem csak egyet. Ünnepeltem. Az újévi jókívánságokkal érkezô SMS-ek, amelyekre egyébként nem válaszoltam, eléggé megzavartak. Az elsô menet Stack Attacket Adamnak ajánlottam. Adammal angolul beszéltem. Olyan nyelven, mely sem az övé, sem az enyém nem volt. Adam ebben az évben tölti be a hatvanhét évet. Lengyelországban most hideg van. A Balti-tenger széle befagyott. Adammal való megismerkedésem után egy évig, mialatt az egyetlen neki küldött levelemre vártam a válaszát, a munkahelyi számítógépemen bookmarkot tartottam Gdañsk város térképén. Akkortájt nem volt sem laptopom, sem internetem otthon. Hetente legalább egyszer, annak örömére, hogy végeztem a munkámmal, megajándékoztam magam: megnyitottam az interactive city map of Gdañskot és rákerestem a Piastowska 89-re, hadd lássam Adam utcáját, amint szinte belefut a Balti-tengerbe. Ráklikkeltem a Satellite opcióra, és láttam a Piastowska utca mentén 817

20 felsorakozott fákat, a Piastowska utcában parkoló autókat és a Piastowska utcai házak tetejét. Egyre csak növeltem a kép méretét, és amikor már éppen Adamig jutottam volna: We are sorry, but we don t have imagery at this zoom level for this region. És akkor egy fokozatot visszaléptem, elfogadtam a méretet, mert csak ilyen távolságból láthattam a fák kopár ágait, az autókat és az épületek tetejét, s talán Adam Piastowska utcai házát is. Lehetetlen volt közelebb jutni, we are sorry. Ez a térkép is olyan, mint az angol nyelv. Gdañsk város térképén mindig hideg volt, a látkép mûholdról készült. A Stack Attacken 5835 pontot értem el. Megcsörrent a vezetékes telefon. Boldog új esztendôt kívánnak. Minden álmom valóra válását. Miután leteszem, megállapítom, hogy elveszítettem a játszmát, mert elfelejtettem szüneteltetni. Kihúzom a telefont a falból, a fürdôbe megyek és átöblítem a múlt évben beáztatott ruhákat. Alaposan kicsavarom és felterítem ôket a két mûanyag rúdra, amelyrôl a zuhanyfülke függönyei csüngnek alá. A narancssárga törülközô nem fér fel. Ráterítem a forró fûtôtestre a szobában. Babaházy azonnal rátelepedik. A szerelô, aki felszerelte nálam a WC-t és kicserélte a csöveket, azt mondta, nem szerencsés dolog, ha a tömbház vízgyûjtô vezetéke a fürdôszobádon halad át. Mert mindig hallani fogod, mit mûvelnek a szomszédok. A fenti lakók maximumra tekerték a zenét. Körülbelül egy óra múlva valaki porszívózni kezdett a lépcsôfordulóban. A második menet Stack Attacket erbannak ajánlottam. Şerban, az ô lecsúszott fôúri ábrázatával, nagyon ritkán jut eszembe. És nem azért, mert mindössze négy alkalommal találkoztunk három júliusi estén és egyszer télen. Adammal csak két, beszélgetésekkel, sétálásokkal és Campari orange-dzsel noha ô inkább a sör virsli párosra szavazott volna tarkított napot töltöttem (az elválásunk elôtti napon meg is jegyezte: I m so glad tomorrow I will be back in Poland, I miss a lot my sausages and my beer ), mégis egy teljes évig sóhajtoztam utána. Ez idô alatt Adam semmi életjelt nem adott magáról. Nem tudom, Şerban miért jelentett oly keveset számomra. Emlékszem, csak tátottam a számat, amikor ama két genetikaóra közben, amelyeket nekem tartott, olyan mondatok buktak ki a száján, mint: Kurvára kellemetlen tud lenni, ha kiugrasz az ablakon és csak a medencecsontodat s néhány bordádat tudod összetörni. Egy nagy szerelem kedvéért otthagyta a feleségét és a fiát, de a nagy szerelme ezt le se tojta. Egyik este több mint 90 percet kellett térdelnem elôtte, mialatt becsôrölt egy háromnegyedes vodkát, s közben Olaszország elveszítette az Európa-bajnokság döntôjét. Idônként engem is megkínált egy-egy korttyal. Nem utasítottam el, nehogy azt higgye, 818

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10.

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A minap fekete csuklyások sorozatot lõttek és Molotov-koktélokat dobtak a tarnabodi faluszélen négy házra. Az idõs lakók nem sérültek meg. Még aznap délelõtt

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből HÁZ UDVARA, PIAC NAPPAL A Gyerek a földszintes ház udvarán megy rövidnadrágban, magasszárú cipőben. Köhög. Szomszédasszonyokkal találkozik,

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

S u l i S t o r y. Ú j r a i t t a z ő s z! D i á k m a g a z i n. Tartalomból. A világ egy iskola, és az élet az egyetlen tanító. De a tapasztalatban

S u l i S t o r y. Ú j r a i t t a z ő s z! D i á k m a g a z i n. Tartalomból. A világ egy iskola, és az élet az egyetlen tanító. De a tapasztalatban S u l i S t o r y 2 0 1 3. o k t ó b e r D i á k m a g a z i n Ú j r a i t t a z ő s z! Tartalomból Becsengettek - 2. Program ajánló - 2. A világ egy iskola, és az élet az egyetlen tanító. De a tapasztalatban

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben