Magyar Mozaik III. Magyar mint idegen nyelv multimédiás nyelvoktató CD-ROM bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mozaik III. Magyar mint idegen nyelv multimédiás nyelvoktató CD-ROM bemutatása"

Átírás

1 Magyar Mozaik III. Magyar mint idegen nyelv multimédiás nyelvoktató CD-ROM bemutatása Majzikné Bausz Ágota tudományos munkatárs MTA SZTAKI Informatika főosztály, Adatbázis osztály Budapest, Kende u Dr. Remzső Tibor osztályvezető MTA SZTAKI Informatika főosztály, Adatbázis osztály Budapest, Kende u Dr. Szabó László ügyvezető igazgató BNI Szoftverstúdió Kft Budapest Dalszínház u A program fő célkitűzései A Magyar Mozaik III. CD-ROM erős haladó szintű, magyart mint idegen nyelvet oktató multimédia-program, mely az MTA SZTAKI és a BNI Szoftverstúdió közös munkájaként született meg. A CD-ROM az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 1999-ben. A Magyar Mozaik III. elsődleges célja egy térhez és időhöz nem kötött, korszerű oktatási és kulturális kínálat biztosítása a Magyarországgal és a magyar nyelvvel kapcsolatba kerülő európai és egyéb polgárok számára. Az elmúlt tíz évben szoros politikai, üzleti és kulturális kapcsolat jött létre az Európai Unió országai és Magyarország között, több tízezer fős külföldi közösség tartózkodik folyamatosan Magyarországon, sokan készülnek az országba, és az Unió oktatási intézményeiben is nőtt a hungarológia súlya. Már jelenleg is megfigyelhető a magyar nyelv és kultúra európai integrációjának felgyorsulása, és a tendencia a közeljövőben várható EU-tagsággal még erősebb lesz. A munka fő célkitűzése az volt, hogy pótoljuk a magyar nyelvoktató programok piacán meglévő űrt, és anyagot adjunk mindazon nyelvtanulók kezébe, akik már haladó szinten beszélnek magyarul, de tudásukat a továbbiakban is mélyíteni kívánják. Aki már ilyen magas szinten ismeri a magyar nyelvet, annak az oktató anyagon kívül az országról különböző háttér-információkra is szüksége lehet. Ezért a CD-ROM anyagát úgy terveztük meg, hogy a nyelvoktató anyag mellett gazdag országismereti részt is tartalmazzon. Célunk az volt, hogy az anyagunkhoz kapcsolódó információk a megjelenés után évekkel is napra készek maradhassanak. Ezért a CD-ROM anyagába Internet kapcsolódási pontokat építettünk bele, amelyek a címen található website különböző linkgyűjteményeire mutatnak. Így lehetőségünk van arra, hogy az országgal kapcsolatos, az idők folyamán változó információkat később is frissen tudjuk tartani. A Magyar Mozaik III. egyik legfontosabb funkciója, hogy a magyar nyelv tanulásában érdekeltté váló célcsoportok számára rugalmas nyelvoktatási és kulturális információs rendszert biztosítson. Ezt elsősorban az teszi lehetővé, hogy a CD-ROM és a hozzá kapcsolódó website kihasználja a digitális média minden előnyét, és ezáltal megszünteti az oktatás és a tájékozódás helyhez és időhöz kötött jellegét. 1

2 Az online tananyag közvetlen elsajátítási folyamatának lezárultával is adott lesz egy kulturális-informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a folyamatos tanulás elvének megvalósítását. A CD-ROM és a website esetében az angol mint kísérő nyelv jelen van, és a nyelvi nehézségekkel küzdő idegen ajkúak számára segíti a tanulási, információszerzési folyamatot. Ily módon megnő az esélye, hogy a tanuló a szükséges tudást már a célországba érkezése előtt megszerezze. Az ismeretszerzésnek ez a legkorszerűbb távoktatási elvekre épülő módja egyúttal lehetővé teszi a hatékonyabb költségfelhasználást is. A sorozat III. részével történő indulást az indokolja, hogy piaci űrt betöltő, hiánypótló vállalkozásról van szó. Az anyag pedagógiai tervezési szempontjai A CD-ROM a tananyaggal és az országismereti anyaggal, valamint a hozzá kapcsolódó website-tal egy komplex rendszerbe integrálva biztosítja a szinkron (csoportos) és az aszinkron (egyéni) tanulást, és a kettő kombinációját. Biztosítja a folyamatos tanulás lehetőségét, és a digitális média által lehetővé váló folyamatos frissítés (pl. az Internet) révén a megszerzett tudás karbantartását (lifelong learning) is elősegíti. A hagyományos szövegközpontú tanulás tananyagbázisa tartalmilag, mennyiségileg és funkcionálisan is tágul az új digitális hordozók bevonásával; az Internetnek a tanulási folyamatba való integrálása pedig a "folyamatosan ellenőrzött végtelen" lehetőségét nyújtja a tanulónak. A tananyag a módszertani elvek tekintetében a CBT (Computer Based Training), illetve a CAL (Computer Aided Learning) legújabb nemzetközi kutatási eredményeinek magyarországi meghonosítására, illetve továbbfejlesztésére törekszik, az e tekintetben élenjáró cégek (pl. Asymetrix, azaz Click2Learn.com) szoftverei és tapasztalatai alapján. Várható felhasználói csoportok A program elsősorban azoknak szól, akik külföldiként már hosszabb ideje Magyarországon élnek vagy rokoni szálak révén kerültek szorosabb kapcsolatba a magyar nyelvvel. De természetesen segíteni kíván az országtól távol élő magyar származásúaknak is nyelvtudásuk tökéletesítésében. A várható felhasználói csoportok a következők lehetnek: Magyarországon élő és dolgozó külföldiek, illetve családtagjaik (diplomáciai testületek tagjai, üzletemberek, stb.), Magyarországon tanulmányaikat folytató vagy azokat megkezdeni szándékozó külföldi fiatalok, külföldön élő második vagy harmadik generációs magyarok (elsősorban fiatalok), akik identitásukat megőrzendő hosszabb-rövidebb időre Magyarországra jönnek (gyakran nyelvtanfolyamot is végeznek) egyéb (külföldi egyetemeken magyarul tanuló diákok, csupán érdeklődésből magánúton tanulók, stb.) 2

3 a fentebbi célcsoportokat elérni kívánó magyarországi és külföldi oktatási és kulturális intézmények Az 1. Csoport mintegy főt tesz ki, jelentős részük magasan kvalifikált és alapszintű informatikai ismeretekkel rendelkezik. A 2. Csoport évi 1-2 ezer főre becsülhető, a 3. Csoport nagysága azonban nehezen mérhető fel. Az Egyesült Államokban legutóbb pl. több mint másfél millióan vallották magukat magyar származásúnak, és mintegy 10 százalékuk használja a magyart folyamatosan baráti és családi kapcsolataiban. Bizonyos, hogy a maradék 90 % érdeklődése is megnőtt a rendszerváltás óta Magyarország és a magyarországi nyelvtanfolyamok iránt. A 4. Csoport számszerűleg nem nagy, de önálló piaci tényezőként szintén jelentős. A várhatóan szerteágazó érdeklődési körű felhasználók igényeinek megfelelően a program bőséges nyelvi anyagot kínál: találunk benne szakszerű természetföldrajzi ismertetéseket, oldottabb hétköznapi stílusú és irodalmi szövegeket, autentikus újságcikkeket, és még sok minden mást. A program felépítése, a tananyag jellege A program felépítése elsősorban a tanár közvetlen segítsége nélküli, egyéni tanulás szempontjait veszi figyelembe. A tananyag tartalmazza az olvasmányszövegek angolra fordítását. A többezer szót tartalmazó szótár és a gyakorlatokba beépített visszacsatolás is ezeket a szempontokat szolgálja. A várható felhasználói kör informatikai tudása széles skálán mozoghat. Ezért a program funkcionális szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy az alapfokú számítástechnikai képzettségű érdeklődő is rövid tapasztalatgyűjtés után képes legyen azt használni. Az ikonok ábrái önmagukért beszélnek, minden funkció a lehetőségekhez képest kézre áll. 1. Ábra A Magyar Mozaik III. főmenüje 3

4 2. Ábra A Tananyag modul menüje A CD-ROM két fő alappillére a nyelvoktató és az országismereti rész. Mind a két alkotóelem és a website is elérhető a program főmenüjéből, ahogyan ezt az 1. ábrán is nyomon követhetjük. A program legfontosabb navigációs eszköze az ún. "rózsa" motívum, ez az egész CD-ROM-ot végigkíséri. A programban a rózsa szirmaira kattintva lehet elérni a főbb tartalmi egységeket a menükből, valamint a navigációs szolgáltatások minden oldalon ebbe a motívumba vannak beépítve (előre, hátra, menüre, kilépés). Ezeket a navigációs eszközöket az 1. és a 2. ábrán követhetjük nyomon a programból kivágott példaoldalakon. A CD-ROM szisztematikus tanulásakor a javasolt kiindulópont a tananyag. Innen a téma által meghatározott módon át lehet lépni a gazdag ismeret-, kép- és filmanyagot tartalmazó országismereti modulba. Az országismereti részből kiléphetünk az Internetre, egy folyamatosan frissített és szerkesztett címgyűjteményt tartalmazó website-ra. Az egyes modulok egymástól független használata természetesen mindig adott lehetőség, de az elképzelt haladási irány a tananyagtól vezet az országismereten át az Internetig. A nyelvoktató részhez kapcsolódó funkciók A 2. ábrán láthatjuk tehát a tananyag menüoldalát. A tananyag 6 fő témakört tartalmaz, ezeket a témaköröket a navigációs rózsa szirmaihoz rendeltük hozzá. Ezek a témakörök felölelik a mindennapi élet szokásos területeit és megpróbálják kiterjeszteni a felhasználó tudását a modern kor követelményeinek megfelelően. Minden téma 6-8 olvasmányt tartalmaz, gazdag, korszerűen informatív szövegeket nyújt a következő témákban: Családi élet, Egészség és egészségvédelem, Hogyan töltsük el a szabadidőnket, Oktatás, az iskolai rendszer, Kultúra, történelem, Sport. 4

5 Az olvasmányok nyelvtanilag összetett, különféle stílusrétegeket képviselő, rövidebb hosszabb szövegek, eredetileg nem oktatási célra szánták őket. 3. Ábra Olvasmány oldal képe A 3. ábrán egy példa olvasmányoldalt láthatunk. A szövegek tanulását elősegítő egyes funkciókat működtető gombok a szöveges mező körül helyezkednek el. Egyik típusukra kattintva nyomban működésbe lép az adott funkció (nyomtatás, szótár, szószedet, navigációs gombok), másik típusuknál pedig egy állapot bekapcsolását érjük el (szöveghallgatás, fordítás, országismeret, nyelvtan, kulcsszavak). A bekapcsolt állapotot vagy automatikusan jelzik a szövegből más-más színnel kiemelt szavak vagy pedig a szöveg fölé vitt kurzor mutatja a lehetőségeket (fordítás, szöveghallgatás). A gombokra ismételten kattintva az adott funkció kikapcsolható. A tananyag az alábbi szolgáltatásokat kínálja: A szövegek mondatonkénti fordítása. A tananyag kísérőnyelve az angol. A szövegek meghallgatása. Egy kezelő panel segítségével meghallgathatjuk a teljes szöveget, megállíthatjuk, visszaléphetünk az elejére. A szöveg egyes részeire kattintva az anyagot mondatonként is meghallgathatjuk. A globális értést elősegítő kulcsszó funkciók (fordítási kulcsszavak, nyelvtani és országismereti linkek) fordítási kucsszó: a szövegek nehezebbnek ítélt vagy a téma szempontjából kiemelt szavai eltérő színűvé válnak, rájuk kattintva megtekinthető az aktuális jelentésük. nyelvtani link: a szöveghez kapcsolódó nyelvtan elérhető az olvasmányoldalról. Az anyaghoz Nyelvtani összefoglaló kapcsolódik, amely az ezen a nehézségi szinten fontosnak tartott nyelvtani kérdésekre terjed ki. országismereti link: a szöveg rokon témája esetén átvezeti a felhasználót az országismereti modulba Online-szótár (Csaknem a teljes anyagot felölelő szótár, több mint 8000 szót tartalmaz.) Olvasmányok nyomtatása Interaktív gyakorlatok (lásd a következő fejezetet) 5

6 Gyakorlattípusok A tananyag gyakorlására a szövegekhez kapcsolódó különböző típusú interaktív lexikai és nyelvtani gyakorlatok szolgálnak, amelyek a gyakorlatgomb megnyomása után megjelenő gyakorlatmenüből érhetők el. Egy példa gyakorlatoldalt a 4. ábrán láthatunk. 4. Ábra Példa gyakorlat oldal A tananyag feldolgozását az alábbi típusú interaktív gyakorlatok segítik: Drag and drop A feladat szövegét tartalmazó mező alatt összekeverve elhelyezett szavakat (vagy kifejezéseket) egérrel megfogjuk, és a helyükre húzzuk. Téves válasz esetén az elhúzható mező visszaugrik a helyére. Összepárosító feladat A képernyő egyik oldalán levő mezőket össze kell kötni a gyakorlat utasításainak megfelelően a másik oldalon található mezőkkel. Ha jó a választás, nyilak kötik össze az összetartozó párokat. Beírós feladat (Fill-in-the-blank) Az utasításoknak megfelelően be kell írni a lyukas szövegbe a hiányzó szavakat vagy kifejezéseket. A feladat alatt minden esetben a Megoldás gomb biztosítja a visszacsatolást. Feleletválasztós gyakorlat A szövegen belül a program több kiemelt megoldási lehetőséget kínál. Ezek közül kell kattintással kiválasztani a helyeset. Igaz-hamis-(nem szerepelt) Az ismert feladattípus interaktív változata. Az eredeti szöveggel egybevetve kattintással igaznak vagy hamisnak (esetleg nem szerepeltnek) ítéljük a baloldalon sorakozó mondatokat. 6

7 Halmazba rendezés feladat A megadott szavakat, kifejezéseket kell a feladat szövegében megadott szempontok szerint halmazokba szétválogatni. Ha a megfogott szót jó halmazba tettük, helyén marad, ellenkező esetben visszaugrik a helyére. Vírusirtó-gyakorlat A felhasználónak az eredeti szövegtől megadott számú ponton eltérő szövegben rákattintással meg kell találnia azokat a szavakat, amelyeket a gonosz vírus kicserélt. Kakukktojás A megadott szóhalmazból a feladat szövegének megfelelően ki kell választani azt a szót (vagy azokat a szavakat), amelyek nem illenek a többi közé. Helyes megoldásnál a kiválasztott szó elszíneződik. Szórendező feladat Egy jól elkülönített mezőben kell az összekevert mondat szavait helyrehúzni. A helyes szórend kialakulását a mondat végén egy pipa megjelenése jelzi. Mondatépítő feladat Egy alapmondatot (tőmondatot) vagy szószerkezetet bővítünk úgy, hogy az újonnan megjelenő mondatrészt az egérrel mindig a helyére húzzuk. Tollbamondás A hangszóró gombra kattintva meghallgatjuk a diktált szöveget, és a felkínált mezőbe beírjuk a hallottakat. A szöveget többször meghallgathatjuk, hallgatás közben tetszés szerint megállíthatjuk, előre-hátra tekerhetjük, részletekben is lejátszhatjuk. A feladat megoldása után gombnyomásra a program ellenőrzi a tollbamondást. Hang-puzzle Egy mondat (vagy szöveg) elemeit összekeverjük és elrejtjük hangszóró ikonok mögé. Ha a diák rákattint a hangszóró ikonra, meghallgathatja, hogy milyen félmondat van mögötte. Az a feladata, hogy állítsa vissza a szöveg eredeti (logikus) sorrendjét. Feleletválasztós tesztfeladat A felhasználónak a 4 megadott válaszból egyet kell kiválasztania a feladat szövegének megfelelően. A tananyag egyéb szolgáltatásai Az anyaghoz Nyelvtani összefoglaló kapcsolódik, amely az ezen a nehézségi szinten fontosnak tartott nyelvtani kérdésekre terjed ki. Súgó Véletlenszerűen generált tesztek. A felhasználó a tudását a tesztadatbázisból véletlenszerűen kiválasztott tesztfeladatok megoldásával ellenőrizheti. A teszt befejezése után a felhasználó megnézheti, hogy a megoldásai helyesek voltak-e, ellenkező esetben pedig mi lett volna a helyes megoldás. 7

8 Országismereti rész A CD-ROM a tananyag mellett gazdag országismereti anyagot is tartalmaz. Ez a modul nem része a tananyagnak, de sok szállal kapcsolódik hozzá. Fő célja, hogy kiegészítse a tananyag modul ismereteit, képet adjon az ország földrajzáról, kultúrtörténetéről, államszervezeti felépítéséről, gazdasági helyzetéről, és megpróbálja felkelteni a Magyarországra irányuló figyelmet minden felhasználójában. A CD-ROM multimédiás jellegének megfelelően tartalmaz mintegy 200 képet és 20 videó filmet Budapestről és Magyarországról. Az országismereti modul 6 fő témát dolgoz fel: Általános információk (földrajzi ismeretek, kultúrtörténet, államszervezet, stb.) Gazdasági információk Magyar tájak Amit a világ tud Magyarországról Amit a világ nem tud Magyarországról Magyarország az Interneten Az országismereti modul szolgáltatásai 5. Ábra Példaoldal az országismeretből Az 5. ábrán az országismereti modul egyik olvasmányoldalát láthatjuk. Az oldal felépítése hasonló a tananyagéhoz, a szövegek tanulását elősegítő egyes funkciókat működtető gombok a szöveges mező mellett helyezkednek el. Az országismeret modul a következő szolgáltatásokat kínálja: Gazdag, korszerűen informatív szövegek Az országismereti szövegek fordítása kulcsszavak (fotó, videó, Internet linkek) A szövegekben található kulcsszavakra kattintva képeket, videofelvételeket láthatunk Magyarországról, vagy irányított módon kiléphetünk az Internetre. Az adott funkciót mindig jelzi a kurzor típusa (pl. fotókurzort a fényképezőgép, Internetet a földgömb, videókat a kamera). Szótár Országismereti kvíz 8

9 Az olvasott ismeretanyaghoz játékos feladatok kapcsolódnak. A szöveges vagy képekhez kötődő kérdésekre 3 lehetséges felelet közül kell kiválasztani a helyeset. Fotógaléria (A szövegektől függetlenül külön is megtekinthetjük az összes előforduló képet és videofelvételt.) Súgó Irodalomjegyzék Baddeley, A.D., Longman, D.J.A. (1978). The influence of length and frequency of training sessions on rate of learning to type. Ergonomics, 21, Baddeley, A.D., Papagno, C., Vallar, G. (1988). When long-term learning depends on shortterm storage. Journal of Memory and Language, 27, Brouwer-Janse, M., Harrington, T. (1994). Human-Machine Communication for Educational Systems Design. NATO ASI Series, Springer-Verlag Crowder, R.G. (1976). Principles of learning and memory. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Frankish, C. (1987). Voice input applications and human factors criteria. Proceedings of International Speech Tech'87. New York: Media Dimensions. Hapeshi, K., Jones, D.M. (1992). Interactive multimedia for instruction: A cognitive analysis of the role of audition and vision. International Journal of Human-Computer Interaction, 4,

TANANYAGOK BEMUTATÁSA

TANANYAGOK BEMUTATÁSA TANANYAGOK BEMUTATÁSA Szabó László 19 Magyar Mozaik III. Nyelvoktató cd-rom A Magyar Mozaik nyelvoktató cd-rom elkészültekor várhatóan elérhető közelségbe kerül Magyarország európai uniós csatlakozása

Részletesebben

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság Nemzeti Tankönyvkiadó Részvénytársaság 1 A kiadó állami tulajdonú részvénytársaság, a legnagyobb magyar tankönyvkiadó, évente közel 200 új címet jelentet meg az oktatás minden ága számára, multimédiás

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Interaktív tábla szoftver: Lynx 4.x és Wordwall 2.x

Interaktív tábla szoftver: Lynx 4.x és Wordwall 2.x Interaktív tábla szoftver: Lynx 4.x és Wordwall 2.x Lynx4 & Wordwall 2 Interaktív tábla szoftver Használható bármilyen interaktív fehértáblán PC-r l, táblafüggetlenül m ködtetve. A Lynx szoftver úgy m

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Területrendezési modul

Részletesebben

Lépj be a SZÓKINCS oldalra. (A honlap fejlécében kattints a SZÓKINCS menüpontra.)

Lépj be a SZÓKINCS oldalra. (A honlap fejlécében kattints a SZÓKINCS menüpontra.) Lépj be a SZÓKINCS oldalra. (A honlap fejlécében kattints a SZÓKINCS menüpontra.) A szókincs modul menüpontja a fejlécben Itt az alábbiakat fogod látni: - ismertető szövegdoboz ("MI EZ, ÉS HOGYAN MŰKÖDIK?")

Részletesebben

A Debreceni Egyetem unideb.hu. e-szervezet. (interaktív szervezeti felépítés) alkalmazás felhasználói kézikönyve

A Debreceni Egyetem unideb.hu. e-szervezet. (interaktív szervezeti felépítés) alkalmazás felhasználói kézikönyve A Debreceni Egyetem unideb.hu e-szervezet (interaktív szervezeti felépítés) alkalmazás felhasználói kézikönyve Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft. Debrecen, 2016. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc A C szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

A mobil nyelvtanár megvalósításának folyamata

A mobil nyelvtanár megvalósításának folyamata A mobil nyelvtanár megvalósításának folyamata Esettanulmány Havasi Zoltán MobilPort K2. Web: www.click4skill.hu E- mail: info@click4skill.com Mit tapasztaltunk az oktatás területén? A csináld magad (do

Részletesebben

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése Felhasználói dokumentáció TavIR-AVR 2008. augusztus 22. 1 / 9 Frissítés A TavIRisp (STK500) programozó belső firmware járulékos programozó

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Az egységes BME egyetemi TDK portál használata. 1. rész

Az egységes BME egyetemi TDK portál használata. 1. rész Az egységes BME egyetemi TDK portál használata 1. rész Készítette: Dr. Iváncsy Renáta 2012.09.20. Jelen dokumentum röviden összefoglalja, hogy milyen lépéseken keresztül tud egy hallgató dolgozatot regisztrálni

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

PTAH EDU Online Képzési Keretrendszer

PTAH EDU Online Képzési Keretrendszer PTAH EDU Online Képzési Keretrendszer Felhasználói dokumentáció (Résztvevő/Munkáltató) Utoljára nyomtatva: 2015. március 29. Tartalomjegyzék A program használata a Résztvevő oldaláról... 3 Témakörök...

Részletesebben

Poszeidon e-learning oktatóanyag SÚGÓ

Poszeidon e-learning oktatóanyag SÚGÓ e-learning oktatóanyag SÚGÓ Tartalom Poszeidon e-learning oktatóanyag... 1 1. A tananyag jellemzői... 3 2. A tanulói felület... 4 3. Oldalstátuszok... 5 1. Szimulációk... 6 2. Teszt... 8 3. Gyakorlófeladat...

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

A ZMNE RLI-BEN, VALAMINT A SZOLF-ON OKTATOTT ADATBÁZISKEZELŐ SZOFTVEREK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK HATÉKONYSÁGÁT SEGÍTŐ MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLETEK

A ZMNE RLI-BEN, VALAMINT A SZOLF-ON OKTATOTT ADATBÁZISKEZELŐ SZOFTVEREK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK HATÉKONYSÁGÁT SEGÍTŐ MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLETEK dr. Miskolczi Ildikó Dr. Szabó László A ZMNE RLI-BEN, VALAMINT A SZOLF-ON OKTATOTT ADATBÁZISKEZELŐ SZOFTVEREK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK HATÉKONYSÁGÁT SEGÍTŐ MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLETEK LLL life long learning. Élethosszig

Részletesebben

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info egy orvosok számára kifejlesztett információs rendszer, amely a betegellátás során felmerülő szakmai kérdések

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Továbbképzések SÚGÓ 1

Továbbképzések SÚGÓ 1 SÚGÓ 1 Tartalom Továbbképzések... 1 1. A tananyag jellemzői... 3 2. A tanulói felület... 4 3. Oldalstátuszok... 6 4. Teszt... 7 2 1. A tananyag jellemzői Minden fejezet/tantárgy több modulból áll, és egy

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak

Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak 1. A weboldal megnyitása Miután megnyitottad a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap megnyitásakor, a használt böngészőtől

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Vezető Partner Szeminárium IMIR

Vezető Partner Szeminárium IMIR Vezető Partner Szeminárium IMIR 2007-2013 A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program közös monitoring és információs rendszere Budapest, 2012. október 30. www.husk-cbc.eu Napirend

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

Változás bejelentés / támogatási szerződésmódosítási kérelem beadása

Változás bejelentés / támogatási szerződésmódosítási kérelem beadása Változás bejelentés / támogatási szerződésmódosítási kérelem beadása A NORA új funkciója a Kedvezményezett által kitöltött űrlap adatai alapján, automatikusan generálja a megjelölt kérelmet. A dokumentum

Részletesebben

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához Készítette: ÁNTSZ OTH Informatikai Főosztály (2015.) 1 Tartalomjegyzék Program elérhetősége... 3 A program felépítése... 3 Közforgalmú

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Megjegyzések: 1 New Opportunities Pre-Intermediate Interactive CD-ROM

Megjegyzések: 1 New Opportunities Pre-Intermediate Interactive CD-ROM Megjegyzések: A New Opportunities Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

TANANYAGAINK BEMUTATÁSA

TANANYAGAINK BEMUTATÁSA TANANYAGAINK BEMUTATÁSA Aldea Mária: "Mindenki másképp csinálja" (LGT) A Tanuljunk magyarul! CD-ROM 1. részének bemutatása 1. A számítógép és a CD-ROM kihívása a nyelvtanításban A Magyar Nyelvi Intézet

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A pályázat weboldalra való feltöltésének menete, a pályázat felépítése

ÚTMUTATÓ. A pályázat weboldalra való feltöltésének menete, a pályázat felépítése MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓINTÉZETI FŐOSZTÁLY 1051 BUDAPEST, NÁDOR UTCA 7. 1245 BUDAPEST, PF. 1000 TELEFON: 4116 365, 4116 366 FAX: 4116 211 ÚTMUTATÓ A pályázat weboldalra való feltöltésének menete,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710. Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz. Magyar

Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710. Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz. Magyar Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710 Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz Magyar 2 A Fő menü Amikor a Mio Map elindul, a fő menü jelenik meg. Innen lehet elérni a Mio Map minden

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

A CompuTREND ügyfélkapu használata

A CompuTREND ügyfélkapu használata A CompuTREND ügyfélkapu használata A http://ugyfelkapu.computrend.hu címen érhető el a CompuTREND Ügyfélkapu, ahol partnereink számára a szoftverkövetési és adatkarbantartási szolgáltatásunk keretében

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezeto partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN Milyen általános követelményekkel kell számoljunk? Mint minden IKT eszköznek, a jelen m-learning platformnak is megvannak a maga technikai követelményei,

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Az Edu 2.0 tanulásszervező rendszer bemutatása, tanítási órai alkalmazása

Az Edu 2.0 tanulásszervező rendszer bemutatása, tanítási órai alkalmazása Az Edu 2.0 tanulásszervező rendszer bemutatása, tanítási órai alkalmazása A tanulmányban az Edu2.0 LCMS (Learning Content Managemet System) tanulási tartalomszervező rendszert fogom ismertetni. Bemutatom

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1. Bevezető Az XMap egy korszerű, internetes, böngésző alapú, térképes utastájékoztató szoftver. Jelenleg Tatabánya

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként

TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként A regisztráció megkezdése előtt meg kell jegyezni, hogy a rendszert az Európai Unió Bizottsága üzemelteti. Sajnálatos módon

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Az e-napló elérhető a www.ckik.hu oldal mozaik elrendezésében található E-napló linkre történő kattintással, valamint közvetlenül

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi

Részletesebben

Tanári Kisokos. Legyen részese Ön is a feltörekvő generáció oktatásának és inspirálásának!

Tanári Kisokos. Legyen részese Ön is a feltörekvő generáció oktatásának és inspirálásának! Tanári Kisokos A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális oktatóprojekt, melyen keresztül a gyermekek világszerte, egy időben megismerhetik az ENSZ által kihirdetett, fenntartható fejlődést szolgáló

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA E-TANANYAGOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA E-TANANYAGOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA E-TANANYAGOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Verzió: 1.0 (2015.03.02.) Budapest, 2015 Alapvizsga e-tananyag módszertani megközelítése A közigazgatási alapvizsga

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TANULÓK RÉSZÉRE Készítette: FOK Nonprofit Kft. Készült: 2014. május 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és

Részletesebben

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A Balassi Bálint Intézet(3) vezetője szerint a "magyar mint idegen nyelv" oktatásának komoly piaca lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás után. szervezet(12)

Részletesebben