Magyar Mozaik III. Magyar mint idegen nyelv multimédiás nyelvoktató CD-ROM bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mozaik III. Magyar mint idegen nyelv multimédiás nyelvoktató CD-ROM bemutatása"

Átírás

1 Magyar Mozaik III. Magyar mint idegen nyelv multimédiás nyelvoktató CD-ROM bemutatása Majzikné Bausz Ágota tudományos munkatárs MTA SZTAKI Informatika főosztály, Adatbázis osztály Budapest, Kende u Dr. Remzső Tibor osztályvezető MTA SZTAKI Informatika főosztály, Adatbázis osztály Budapest, Kende u Dr. Szabó László ügyvezető igazgató BNI Szoftverstúdió Kft Budapest Dalszínház u A program fő célkitűzései A Magyar Mozaik III. CD-ROM erős haladó szintű, magyart mint idegen nyelvet oktató multimédia-program, mely az MTA SZTAKI és a BNI Szoftverstúdió közös munkájaként született meg. A CD-ROM az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 1999-ben. A Magyar Mozaik III. elsődleges célja egy térhez és időhöz nem kötött, korszerű oktatási és kulturális kínálat biztosítása a Magyarországgal és a magyar nyelvvel kapcsolatba kerülő európai és egyéb polgárok számára. Az elmúlt tíz évben szoros politikai, üzleti és kulturális kapcsolat jött létre az Európai Unió országai és Magyarország között, több tízezer fős külföldi közösség tartózkodik folyamatosan Magyarországon, sokan készülnek az országba, és az Unió oktatási intézményeiben is nőtt a hungarológia súlya. Már jelenleg is megfigyelhető a magyar nyelv és kultúra európai integrációjának felgyorsulása, és a tendencia a közeljövőben várható EU-tagsággal még erősebb lesz. A munka fő célkitűzése az volt, hogy pótoljuk a magyar nyelvoktató programok piacán meglévő űrt, és anyagot adjunk mindazon nyelvtanulók kezébe, akik már haladó szinten beszélnek magyarul, de tudásukat a továbbiakban is mélyíteni kívánják. Aki már ilyen magas szinten ismeri a magyar nyelvet, annak az oktató anyagon kívül az országról különböző háttér-információkra is szüksége lehet. Ezért a CD-ROM anyagát úgy terveztük meg, hogy a nyelvoktató anyag mellett gazdag országismereti részt is tartalmazzon. Célunk az volt, hogy az anyagunkhoz kapcsolódó információk a megjelenés után évekkel is napra készek maradhassanak. Ezért a CD-ROM anyagába Internet kapcsolódási pontokat építettünk bele, amelyek a címen található website különböző linkgyűjteményeire mutatnak. Így lehetőségünk van arra, hogy az országgal kapcsolatos, az idők folyamán változó információkat később is frissen tudjuk tartani. A Magyar Mozaik III. egyik legfontosabb funkciója, hogy a magyar nyelv tanulásában érdekeltté váló célcsoportok számára rugalmas nyelvoktatási és kulturális információs rendszert biztosítson. Ezt elsősorban az teszi lehetővé, hogy a CD-ROM és a hozzá kapcsolódó website kihasználja a digitális média minden előnyét, és ezáltal megszünteti az oktatás és a tájékozódás helyhez és időhöz kötött jellegét. 1

2 Az online tananyag közvetlen elsajátítási folyamatának lezárultával is adott lesz egy kulturális-informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a folyamatos tanulás elvének megvalósítását. A CD-ROM és a website esetében az angol mint kísérő nyelv jelen van, és a nyelvi nehézségekkel küzdő idegen ajkúak számára segíti a tanulási, információszerzési folyamatot. Ily módon megnő az esélye, hogy a tanuló a szükséges tudást már a célországba érkezése előtt megszerezze. Az ismeretszerzésnek ez a legkorszerűbb távoktatási elvekre épülő módja egyúttal lehetővé teszi a hatékonyabb költségfelhasználást is. A sorozat III. részével történő indulást az indokolja, hogy piaci űrt betöltő, hiánypótló vállalkozásról van szó. Az anyag pedagógiai tervezési szempontjai A CD-ROM a tananyaggal és az országismereti anyaggal, valamint a hozzá kapcsolódó website-tal egy komplex rendszerbe integrálva biztosítja a szinkron (csoportos) és az aszinkron (egyéni) tanulást, és a kettő kombinációját. Biztosítja a folyamatos tanulás lehetőségét, és a digitális média által lehetővé váló folyamatos frissítés (pl. az Internet) révén a megszerzett tudás karbantartását (lifelong learning) is elősegíti. A hagyományos szövegközpontú tanulás tananyagbázisa tartalmilag, mennyiségileg és funkcionálisan is tágul az új digitális hordozók bevonásával; az Internetnek a tanulási folyamatba való integrálása pedig a "folyamatosan ellenőrzött végtelen" lehetőségét nyújtja a tanulónak. A tananyag a módszertani elvek tekintetében a CBT (Computer Based Training), illetve a CAL (Computer Aided Learning) legújabb nemzetközi kutatási eredményeinek magyarországi meghonosítására, illetve továbbfejlesztésére törekszik, az e tekintetben élenjáró cégek (pl. Asymetrix, azaz Click2Learn.com) szoftverei és tapasztalatai alapján. Várható felhasználói csoportok A program elsősorban azoknak szól, akik külföldiként már hosszabb ideje Magyarországon élnek vagy rokoni szálak révén kerültek szorosabb kapcsolatba a magyar nyelvvel. De természetesen segíteni kíván az országtól távol élő magyar származásúaknak is nyelvtudásuk tökéletesítésében. A várható felhasználói csoportok a következők lehetnek: Magyarországon élő és dolgozó külföldiek, illetve családtagjaik (diplomáciai testületek tagjai, üzletemberek, stb.), Magyarországon tanulmányaikat folytató vagy azokat megkezdeni szándékozó külföldi fiatalok, külföldön élő második vagy harmadik generációs magyarok (elsősorban fiatalok), akik identitásukat megőrzendő hosszabb-rövidebb időre Magyarországra jönnek (gyakran nyelvtanfolyamot is végeznek) egyéb (külföldi egyetemeken magyarul tanuló diákok, csupán érdeklődésből magánúton tanulók, stb.) 2

3 a fentebbi célcsoportokat elérni kívánó magyarországi és külföldi oktatási és kulturális intézmények Az 1. Csoport mintegy főt tesz ki, jelentős részük magasan kvalifikált és alapszintű informatikai ismeretekkel rendelkezik. A 2. Csoport évi 1-2 ezer főre becsülhető, a 3. Csoport nagysága azonban nehezen mérhető fel. Az Egyesült Államokban legutóbb pl. több mint másfél millióan vallották magukat magyar származásúnak, és mintegy 10 százalékuk használja a magyart folyamatosan baráti és családi kapcsolataiban. Bizonyos, hogy a maradék 90 % érdeklődése is megnőtt a rendszerváltás óta Magyarország és a magyarországi nyelvtanfolyamok iránt. A 4. Csoport számszerűleg nem nagy, de önálló piaci tényezőként szintén jelentős. A várhatóan szerteágazó érdeklődési körű felhasználók igényeinek megfelelően a program bőséges nyelvi anyagot kínál: találunk benne szakszerű természetföldrajzi ismertetéseket, oldottabb hétköznapi stílusú és irodalmi szövegeket, autentikus újságcikkeket, és még sok minden mást. A program felépítése, a tananyag jellege A program felépítése elsősorban a tanár közvetlen segítsége nélküli, egyéni tanulás szempontjait veszi figyelembe. A tananyag tartalmazza az olvasmányszövegek angolra fordítását. A többezer szót tartalmazó szótár és a gyakorlatokba beépített visszacsatolás is ezeket a szempontokat szolgálja. A várható felhasználói kör informatikai tudása széles skálán mozoghat. Ezért a program funkcionális szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy az alapfokú számítástechnikai képzettségű érdeklődő is rövid tapasztalatgyűjtés után képes legyen azt használni. Az ikonok ábrái önmagukért beszélnek, minden funkció a lehetőségekhez képest kézre áll. 1. Ábra A Magyar Mozaik III. főmenüje 3

4 2. Ábra A Tananyag modul menüje A CD-ROM két fő alappillére a nyelvoktató és az országismereti rész. Mind a két alkotóelem és a website is elérhető a program főmenüjéből, ahogyan ezt az 1. ábrán is nyomon követhetjük. A program legfontosabb navigációs eszköze az ún. "rózsa" motívum, ez az egész CD-ROM-ot végigkíséri. A programban a rózsa szirmaira kattintva lehet elérni a főbb tartalmi egységeket a menükből, valamint a navigációs szolgáltatások minden oldalon ebbe a motívumba vannak beépítve (előre, hátra, menüre, kilépés). Ezeket a navigációs eszközöket az 1. és a 2. ábrán követhetjük nyomon a programból kivágott példaoldalakon. A CD-ROM szisztematikus tanulásakor a javasolt kiindulópont a tananyag. Innen a téma által meghatározott módon át lehet lépni a gazdag ismeret-, kép- és filmanyagot tartalmazó országismereti modulba. Az országismereti részből kiléphetünk az Internetre, egy folyamatosan frissített és szerkesztett címgyűjteményt tartalmazó website-ra. Az egyes modulok egymástól független használata természetesen mindig adott lehetőség, de az elképzelt haladási irány a tananyagtól vezet az országismereten át az Internetig. A nyelvoktató részhez kapcsolódó funkciók A 2. ábrán láthatjuk tehát a tananyag menüoldalát. A tananyag 6 fő témakört tartalmaz, ezeket a témaköröket a navigációs rózsa szirmaihoz rendeltük hozzá. Ezek a témakörök felölelik a mindennapi élet szokásos területeit és megpróbálják kiterjeszteni a felhasználó tudását a modern kor követelményeinek megfelelően. Minden téma 6-8 olvasmányt tartalmaz, gazdag, korszerűen informatív szövegeket nyújt a következő témákban: Családi élet, Egészség és egészségvédelem, Hogyan töltsük el a szabadidőnket, Oktatás, az iskolai rendszer, Kultúra, történelem, Sport. 4

5 Az olvasmányok nyelvtanilag összetett, különféle stílusrétegeket képviselő, rövidebb hosszabb szövegek, eredetileg nem oktatási célra szánták őket. 3. Ábra Olvasmány oldal képe A 3. ábrán egy példa olvasmányoldalt láthatunk. A szövegek tanulását elősegítő egyes funkciókat működtető gombok a szöveges mező körül helyezkednek el. Egyik típusukra kattintva nyomban működésbe lép az adott funkció (nyomtatás, szótár, szószedet, navigációs gombok), másik típusuknál pedig egy állapot bekapcsolását érjük el (szöveghallgatás, fordítás, országismeret, nyelvtan, kulcsszavak). A bekapcsolt állapotot vagy automatikusan jelzik a szövegből más-más színnel kiemelt szavak vagy pedig a szöveg fölé vitt kurzor mutatja a lehetőségeket (fordítás, szöveghallgatás). A gombokra ismételten kattintva az adott funkció kikapcsolható. A tananyag az alábbi szolgáltatásokat kínálja: A szövegek mondatonkénti fordítása. A tananyag kísérőnyelve az angol. A szövegek meghallgatása. Egy kezelő panel segítségével meghallgathatjuk a teljes szöveget, megállíthatjuk, visszaléphetünk az elejére. A szöveg egyes részeire kattintva az anyagot mondatonként is meghallgathatjuk. A globális értést elősegítő kulcsszó funkciók (fordítási kulcsszavak, nyelvtani és országismereti linkek) fordítási kucsszó: a szövegek nehezebbnek ítélt vagy a téma szempontjából kiemelt szavai eltérő színűvé válnak, rájuk kattintva megtekinthető az aktuális jelentésük. nyelvtani link: a szöveghez kapcsolódó nyelvtan elérhető az olvasmányoldalról. Az anyaghoz Nyelvtani összefoglaló kapcsolódik, amely az ezen a nehézségi szinten fontosnak tartott nyelvtani kérdésekre terjed ki. országismereti link: a szöveg rokon témája esetén átvezeti a felhasználót az országismereti modulba Online-szótár (Csaknem a teljes anyagot felölelő szótár, több mint 8000 szót tartalmaz.) Olvasmányok nyomtatása Interaktív gyakorlatok (lásd a következő fejezetet) 5

6 Gyakorlattípusok A tananyag gyakorlására a szövegekhez kapcsolódó különböző típusú interaktív lexikai és nyelvtani gyakorlatok szolgálnak, amelyek a gyakorlatgomb megnyomása után megjelenő gyakorlatmenüből érhetők el. Egy példa gyakorlatoldalt a 4. ábrán láthatunk. 4. Ábra Példa gyakorlat oldal A tananyag feldolgozását az alábbi típusú interaktív gyakorlatok segítik: Drag and drop A feladat szövegét tartalmazó mező alatt összekeverve elhelyezett szavakat (vagy kifejezéseket) egérrel megfogjuk, és a helyükre húzzuk. Téves válasz esetén az elhúzható mező visszaugrik a helyére. Összepárosító feladat A képernyő egyik oldalán levő mezőket össze kell kötni a gyakorlat utasításainak megfelelően a másik oldalon található mezőkkel. Ha jó a választás, nyilak kötik össze az összetartozó párokat. Beírós feladat (Fill-in-the-blank) Az utasításoknak megfelelően be kell írni a lyukas szövegbe a hiányzó szavakat vagy kifejezéseket. A feladat alatt minden esetben a Megoldás gomb biztosítja a visszacsatolást. Feleletválasztós gyakorlat A szövegen belül a program több kiemelt megoldási lehetőséget kínál. Ezek közül kell kattintással kiválasztani a helyeset. Igaz-hamis-(nem szerepelt) Az ismert feladattípus interaktív változata. Az eredeti szöveggel egybevetve kattintással igaznak vagy hamisnak (esetleg nem szerepeltnek) ítéljük a baloldalon sorakozó mondatokat. 6

7 Halmazba rendezés feladat A megadott szavakat, kifejezéseket kell a feladat szövegében megadott szempontok szerint halmazokba szétválogatni. Ha a megfogott szót jó halmazba tettük, helyén marad, ellenkező esetben visszaugrik a helyére. Vírusirtó-gyakorlat A felhasználónak az eredeti szövegtől megadott számú ponton eltérő szövegben rákattintással meg kell találnia azokat a szavakat, amelyeket a gonosz vírus kicserélt. Kakukktojás A megadott szóhalmazból a feladat szövegének megfelelően ki kell választani azt a szót (vagy azokat a szavakat), amelyek nem illenek a többi közé. Helyes megoldásnál a kiválasztott szó elszíneződik. Szórendező feladat Egy jól elkülönített mezőben kell az összekevert mondat szavait helyrehúzni. A helyes szórend kialakulását a mondat végén egy pipa megjelenése jelzi. Mondatépítő feladat Egy alapmondatot (tőmondatot) vagy szószerkezetet bővítünk úgy, hogy az újonnan megjelenő mondatrészt az egérrel mindig a helyére húzzuk. Tollbamondás A hangszóró gombra kattintva meghallgatjuk a diktált szöveget, és a felkínált mezőbe beírjuk a hallottakat. A szöveget többször meghallgathatjuk, hallgatás közben tetszés szerint megállíthatjuk, előre-hátra tekerhetjük, részletekben is lejátszhatjuk. A feladat megoldása után gombnyomásra a program ellenőrzi a tollbamondást. Hang-puzzle Egy mondat (vagy szöveg) elemeit összekeverjük és elrejtjük hangszóró ikonok mögé. Ha a diák rákattint a hangszóró ikonra, meghallgathatja, hogy milyen félmondat van mögötte. Az a feladata, hogy állítsa vissza a szöveg eredeti (logikus) sorrendjét. Feleletválasztós tesztfeladat A felhasználónak a 4 megadott válaszból egyet kell kiválasztania a feladat szövegének megfelelően. A tananyag egyéb szolgáltatásai Az anyaghoz Nyelvtani összefoglaló kapcsolódik, amely az ezen a nehézségi szinten fontosnak tartott nyelvtani kérdésekre terjed ki. Súgó Véletlenszerűen generált tesztek. A felhasználó a tudását a tesztadatbázisból véletlenszerűen kiválasztott tesztfeladatok megoldásával ellenőrizheti. A teszt befejezése után a felhasználó megnézheti, hogy a megoldásai helyesek voltak-e, ellenkező esetben pedig mi lett volna a helyes megoldás. 7

8 Országismereti rész A CD-ROM a tananyag mellett gazdag országismereti anyagot is tartalmaz. Ez a modul nem része a tananyagnak, de sok szállal kapcsolódik hozzá. Fő célja, hogy kiegészítse a tananyag modul ismereteit, képet adjon az ország földrajzáról, kultúrtörténetéről, államszervezeti felépítéséről, gazdasági helyzetéről, és megpróbálja felkelteni a Magyarországra irányuló figyelmet minden felhasználójában. A CD-ROM multimédiás jellegének megfelelően tartalmaz mintegy 200 képet és 20 videó filmet Budapestről és Magyarországról. Az országismereti modul 6 fő témát dolgoz fel: Általános információk (földrajzi ismeretek, kultúrtörténet, államszervezet, stb.) Gazdasági információk Magyar tájak Amit a világ tud Magyarországról Amit a világ nem tud Magyarországról Magyarország az Interneten Az országismereti modul szolgáltatásai 5. Ábra Példaoldal az országismeretből Az 5. ábrán az országismereti modul egyik olvasmányoldalát láthatjuk. Az oldal felépítése hasonló a tananyagéhoz, a szövegek tanulását elősegítő egyes funkciókat működtető gombok a szöveges mező mellett helyezkednek el. Az országismeret modul a következő szolgáltatásokat kínálja: Gazdag, korszerűen informatív szövegek Az országismereti szövegek fordítása kulcsszavak (fotó, videó, Internet linkek) A szövegekben található kulcsszavakra kattintva képeket, videofelvételeket láthatunk Magyarországról, vagy irányított módon kiléphetünk az Internetre. Az adott funkciót mindig jelzi a kurzor típusa (pl. fotókurzort a fényképezőgép, Internetet a földgömb, videókat a kamera). Szótár Országismereti kvíz 8

9 Az olvasott ismeretanyaghoz játékos feladatok kapcsolódnak. A szöveges vagy képekhez kötődő kérdésekre 3 lehetséges felelet közül kell kiválasztani a helyeset. Fotógaléria (A szövegektől függetlenül külön is megtekinthetjük az összes előforduló képet és videofelvételt.) Súgó Irodalomjegyzék Baddeley, A.D., Longman, D.J.A. (1978). The influence of length and frequency of training sessions on rate of learning to type. Ergonomics, 21, Baddeley, A.D., Papagno, C., Vallar, G. (1988). When long-term learning depends on shortterm storage. Journal of Memory and Language, 27, Brouwer-Janse, M., Harrington, T. (1994). Human-Machine Communication for Educational Systems Design. NATO ASI Series, Springer-Verlag Crowder, R.G. (1976). Principles of learning and memory. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Frankish, C. (1987). Voice input applications and human factors criteria. Proceedings of International Speech Tech'87. New York: Media Dimensions. Hapeshi, K., Jones, D.M. (1992). Interactive multimedia for instruction: A cognitive analysis of the role of audition and vision. International Journal of Human-Computer Interaction, 4,

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban Język, Komunikacja, Informacja I. Koutny, P. Nowak (red.) Language, Communication, Information I. Koutny, P. Nowak (eds.) 5/2010 2011: 69 77 Szabolcs Németh Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

zanza.tv Útmutató a használathoz

zanza.tv Útmutató a használathoz zanza.tv Útmutató a használathoz 2014. szeptember 18. 1.0 verzió 1 / 23 Tartalom Mi a zanza.tv?... 4 Kié a zanza.tv?... 4 Mit találsz a Zanzán?... 4 Miért ilyen a zanza.tv?... 5 Esélyegyenlőség... 7 Regisztráció

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Az Internet, mint információforrás használata

Az Internet, mint információforrás használata e(szes)-tanulmányok Az Internet, mint információforrás használata 1999. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

Részletesebben

intézmények és programok

intézmények és programok Akkreditált felnõttképzési intézmények és programok Felnõttképzési Almanach ÉLÕFEJ A Felnõttképzési Almanach 2004 táblázatainak tartalma megegyezik a Nemzeti Felnõttképzési Intézetnél akkreditált intézmények

Részletesebben

A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke. Paksi Attila és Kárpáti Andrea

A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke. Paksi Attila és Kárpáti Andrea A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke Paksi Attila és Kárpáti Andrea Eötvös Loránd Tudományegyetem, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ Bevezetés

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning 1.1. Mi az elearning? 1.2. Kialakulásának oka 1. 3. Lehetőségek és korlátok 2. elearning alkotóelemei

Részletesebben

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Kovács Kármen 1 Tanulmányomban

Részletesebben

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet 1 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA Tanulmánykötet 1 VII. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet Szerkesztő: Ujhelyi Adrienn és Lévai Dóra 2 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI Konferencia ELTE Pedagogikum

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN 2009 Készítette: Dr. Morvai Edit Öveges Enikő A felmérés portáljának programozását, az adatok rendszerezését végezte Dr. Ottó István Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben