Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu"

Átírás

1 Katalógus Angol nyelv Német nyelv Francı a nyelv Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak 1

2 Bukta Katalin, Gróf Szilvia, Sulyok Andrea: 7 próbaérettségi angol nyelvbõl CD-melléklettel (középszint) MX-126, B5, 176 oldal, 2080 Ft Bukta Katalin, Gróf Szilvia, Sulyok Andrea: 7 próbaérettségi angol nyelvbõl CD-melléklettel (emelt szint) MX-136, B5, 176 oldal, 2180 Ft Rixer Márta, Sominé Hrebik Olga: 7 próbaérettségi német nyelvbõl CD-melléklettel (középszint) MX-135, B5, 172 oldal, 2080 Ft Husztiné Varga Klára, Kiss Timea: 7 próbaérettségi német nyelvbõl CD-melléklettel (emelt szint) MX-134, B5, 216 oldal, 2180 Ft Filó Réka, Pignitzky Beáta: 7 próbaérettségi francia nyelvbõl CD-melléklettel (középszint) MX-217, B5, 188 oldal, 2080 Ft Bukta Katalin, Sulyok Andrea: Plusz 7 próbaérettségi angol nyelvbõl CD-melléklettel (középszint) MX-184, B5, 168 oldal, 2180 Ft Husztiné Varga Klára, Kiss Timea: Plusz 7 próbaérettségi német nyelvbõl CD-melléklettel (középszint) MX-185, B5, 196 oldal, 2180 Ft 2 Sorozatunk az írásbeli és szóbeli érettségire való felkészülésben nyújt segít séget emelt és középszinten nemcsak a leendô vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal tökéletesen modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján fog. Az eddigi érettségi vizsgák tapasztalatait felhasználva, az érettségi rendszerét és követelményeit pontosan ismerô 6726 Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

3 gyakorló középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze a feladatlapokat. Kiadványaink módszertani bevezetôt tartalmaznak, mely bemutatja az érettségi vizsga feladattípusait, és ötleteket, tippeket ad a felkészüléshez. A kötetek végén található megoldókulcs is lehetõvé teszi az önálló gyakorlást. A nyelvi feladatsorok hanganyaga CD-mellékleten található meg. Dr. Bálintné Lipták Csilla, Csõsz Tímea: Színes érettségi feladatsorok angol nyelvbôl (középszint írásbeli) CD-melléklettel MX-285, B5, 268 oldal, 2480 Ft Az új, színes érettségi sorozathoz tartozó kötet a középszintû érettségire való felkészülésben nyújt segítséget. A könyv mégsem követi szigorúan a hagyományos formát, mert igényes, színes kivitelezésével, gazdag illusztrációval vidámabbá teszi a felkészülés fárasztó perceit. A kötet elején részletes módszertani útmutató található, a megoldókulcs magyarázatokkal bôvített. A kötet végén, a Függelékében található szószedet, valamint a nyelvtani segédlet megkönnyíti a vizsgára való felkészülést. A CD-melléklet tartalmazza a hallott szöveg értését mérô feladatok hanganyagát, melyet anyanyelvi beszélôk közremûködésével készítettünk el. A könyv 8 feladatsort és a hallott szövegértési feladatok átiratát is tartalmazza. Elôkészületben: Kisérettségi feladatsorok angol nyelvbôl, MX-320 Színes érettségi feladatsorok német nyelvbôl (középszint írásbeli), MX-323 Hírek Újdonságok Mintaoldalak 3

4 Bukta Katalin (összeállította): Érettségi feladatsorok angol nyelvbôl (középszint) CD-melléklettel MX-290, B5, 160 oldal, 1880 Ft Kiss Timea (összeállította): Érettségi feladatsorok német nyelvbôl (középszint) CD-melléklettel MX-291, B5, 144 oldal, 1880 Ft Engi Katalin (összeállította): Érettségi feladatsorok angol nyelvbôl (emelt szint) CD-melléklettel MX-212, B5, 208 oldal, 1880 Ft Kiadónk az érettségire készülô 11. és 12. évfolyamos diákok, valamint felkészítô tanáraik munkáját olyan kiadványokkal szeretné segíteni, amelyekben az elmúlt években megíratott érettségi feladatsorok találhatók közép- és emelt szinten. A feladatsorok mellett a könyvek természetesen a hivatalosan kiadott megoldókulcsokat is tartalmazzák, melyeket az érettségi rendszerét jól ismerô, gyakorlott pedagógusok, illetve multiplikátorok magyarázattal egészítettek ki. Így nem csupán a helyes megoldás segíti a vizsgára készülôk munkáját, hanem az oda vezetô lépéseket is megismerhetik. A kiadvány módszertani bevezetôjében az érettségi vizsga részletes leírása, illetve a kötetek összeállítóinak tanácsai is olvashatók. A kötetet gyakorláshoz és ellenôrzéshez egyaránt ajánljuk Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

5 Bukta Katalin, Sulyok Andrea: Érettségi és nyelvvizsga feladatgyûjtemény angol nyelvbôl, I. kötet MX-242, B/5, 168 oldal, színes, 1980 Ft Szöginé Csiszár Ilona, Tóthné Schulcz Hedvig: Érettségi és nyelvvizsga feladatgyûjtemény angol nyelvbôl, II. kötet MX-282, B/5, 188 oldal, színes, dupla CD-vel, 2880 Ft Glout Corina, Sofhauser Szilvia: Érettségi és nyelvvizsga feladatgyûjtemény német nyelvbôl, I. kötet MX-243, B/5, 204 oldal, színes, 1980 Ft Glout Corina, Sofhauser Szilvia: Érettségi és nyelvvizsga feladatgyûjtemény német nyelvbôl, II. kötet MX-283, B/5, 168 oldal, színes, dupla CD-vel, 2880 Ft A feladatgyûjtemények I-II. kötetei a különbözô típusú nyelvvizsgákra, illetve a közép- és emelt szintû érettségire való felkészülést kívánják elôsegíteni. Az I. kötet vizsgaszerû feladatokat tartalmaz olvasásértéshez, íráskészséghez és beszédkészséghez. A II. kötetben a hallott szöveg értése és a nyelvhelyesség gyakorlása kapott helyet, dupla CD-melléklettel. A gyakorlókönyveket a nyelvtanulók és tanáraik egyaránt haszonnal forgathatják. A kötetek alkalmasak egyéni felkészülésre is, mivel az objektíven értékelhetô feladatok mindegyikéhez megoldókulcsot mellékeltünk. A feladatokat a Közös Európai Referenciakeret (KER) ajánlásait figyelembe véve csoportosítottuk három szint szerint: azt a hármat (A2, B1 és B2) választottuk, amelyeket a leggyakrabban tûznek ki célul a vizsgákon. A kötetek szerôi gyakorló szaktanárok és tankönyvírók, a kiadványokat anyanyelvi lektorok is ellenôrizték. Hírek Újdonságok Mintaoldalak 5

6 Új Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi: Kérdések és válaszok angol nyelvbõl Talpainé Kremser Anna, Sövényházy Edit: Kérdések és válaszok német nyelvbõl MX-101, B/5, 232 oldal, 1680 Ft MX-102, B/5, 232 oldal, 1680 Ft A kötetek nyelvenként mintegy ezer, a szóbeli vizsgákon rendszeresen elôforduló kérdést és választ tartalmaznak. Nehézségi szintjük szerint elsôsorban a közép- és emelt szintû érettségi vizsgára, illetve az egy- és kétnyelvû nyelvvizsgára készülôknek ajánljuk. A kötetek bemutatják a vizsgákon elôforduló húsz leggyakoribb témakört, amelyeket kérdés-felelet formájában dolgoznak fel, aktuális és érdekes szövegkörnyezetben. Minden fejezetet egy olyan szószedet zár, mely az adott témával kapcsolatos alapvetô, de legújabb és leggyakrabban használt szavakat és kifejezéseket tartalmazza. Sominé Hrebik Olga: Érettségi tréning német MX-301, B/5, 136 oldal, 1680 Ft Kötetünkkel a német nyelvi középszintû érettségi vizsgára való felkészülés fáradságos perceit szeretnénk megkönnyíteni. Kiadványunk célja, hogy szem elôtt tartva a középszintû érettségi követelményeit átfogó, rendszerezô gyakorlási lehetôséget biztosítson a vizsga elôtt álló nyelvtanulóknak. A húsz tematikus fejezet felépítése: szókincsfejlesztés, olvasott és hallott szöveg értése, nyelvtani gyakorlatok, kommunikáció. Könyvünk bármely tankönyvcsalád kiegészítôjeként jól használható ismétlésre és összegzésre, hozzájárulva ezáltal a sikeres érettségi vizsgához. A kötet egyéni felkészülésre is alkalmas, az egyes készségeket célirányosan gyakorolhatja a nyelvtanuló. A gyakorlókönyv teljes mértékben illeszkedik az érettségi témákhoz, a hozzájuk kapcsolódó szókincshez és nyelvtani követelményekhez Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

7 Új Új Új Fótos Annamária, a, Gaál Zsuzsanna: a: Perfekt sprechen Német szóbeli feladatok érettségire és nyelvvizsgára MX-332, B/5, 252 oldal, 1980 Ft Czene Zsuzsanna Speaking Perfectly Angol szóbeli feladatok érettségire és nyelvvizsgára MX-331, B/5, 284 oldal, 1980 Ft Köteteink a nyelvi érettségi elôtt álló diákoknak, valamint a nyelvvizsgára készülô tanulóknak kívánnak segítséget nyújtani az általános beszédkészség fejlesztésében angolból B1, németbôl B2 szinten. A könyvek tematikus felépítése húsz érdekes témakörrel a beszédkészségre helyezi a hangsúlyt. A fejezetek három fô részbôl állnak: szövegekhez tartozó feladatok, szókincsfejlesztés, kommunikatív feladatok. A változatos szövegekkel, feladatokkal, valamint gyakorlatokkal hasznos segítségére kívánunk lenni minden nyelvtanulónak a nyelvtudás tökéletesítésére. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2! Érvelés, vita, önálló témakifejtés képek alapján MX-318, B/5, színes, 224 oldal, 2480 Ft Kötetünket a B2 szintû német szóbeli nyelvvizsgára és emelt szintû érettségire való felkészüléshez és felkészítéshez ajánljuk. Segítséget nyújtunk abban, hogy a könyv használója kimerítô válaszokat adhasson a szóbeli vizsgán, meggyôzôen tudjon érvelni álláspontja mellett, és összefüggôen és logikusan tudjon beszélni egy-egy problémáról. A kiadvány lehetôséget biztosít a B2-es szintû szóbeli nyelvvizsgák (TELC, ECL, Goethe Intézet) és az emelt szintû szóbeli érettségi feladattípusainak megismerésére, segítségével fejleszthetô a beszédkészség, bôvíthetô a szókincs, valamint választékosabbá tehetô a kifejezôkészség. Elôkészületben: Weisz György: Speak simply B2!, MX-319 Hírek Újdonságok Mintaoldalak 7

8 Gyallai Katalin, Maljusinné Kis Edit: 8 próbanyelvvizsga angol nyelvbôl (TELC és ECL), B1 szint, CD-melléklettel MX-239, B5, 168 oldal, 2280 Ft A kötet a B1 szintû, alapfokú egynyelvû angol nyelvvizsgákra való felkészüléshez, felkészítéshez nyújt segítséget. A feladatgyûjteményben nyolc (négy TELC és négy ECL) teljes írásbeli és szóbeli próbanyelvvizsga-feladatsor található. A kötet tartalmazza a feladatok megoldásait, így ajánljuk gyakorláshoz és ellenôrzéshez, iskolai vagy otthoni felkészüléshez egyaránt. A feladattípusok és a témakörök megegyeznek a hivatalos nyelvvizsgákon elôfordulókkal. A feladatsorok hanganyaga CD-mellékleten található meg. Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi: 888 kérdés és válasz angol nyelvbõl MX-142, B/5, 336 oldal, 1780 Ft Martonné Lányi Anikó, Milosné Domokos Ilona: 888 kérdés és válasz német nyelvbõl MX-143, B/5, 256 oldal, 1780 Ft A kötetek nyelvenként 888, a szóbeli vizsgákon rendszeresen elôforduló kérdést és választ tartalmaznak. Az egynyelvû és kétnyelvû alapfokú nyelvvizsgákra és a középszintû érettségire készülôknek ajánljuk. A kötetek bemutatják a vizsgákon elôforduló húsz leggyakoribb témakört. Minden fejezetben megtalálható a kérdések magyar fordítása is. Az egyes fejezetek végén a szószedet összegyûjti az adott témával kapcsolatos szavakat és kifejezéseket. 8 Elôkészületben: Mestra Ágota, Páli Éva: 8 próbanyelvvizsga angol nyelvbôl (TELC és ECL), B2 szint, CD-melléklettel, MX-302 Molnár Ágnes: 10 próbanyelvvizsga német nyelvbôl (TELC, ECL és Origo), B1 szint, CD-melléklettel, MX-303 Dr. Scheibl György, Talpainé Kremser Anna: 8 próbanyelvvizsga német nyelvbôl (TELC és ECL), B2 szint, CD-melléklettel, MX Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

9 Scheibl György: 444 német nyelvtani gyakorlat MX-189, B/5, 288 oldal, 1880 Ft A kötetben szereplô feladatokkal lépésrôl lépésre mélyíthetôk el a különféle nyelvtani jelenségek. Minden fejezetnél hivatkozást találunk a Német nyelvtan 222 pontban címû kötetben tb szereplô szabályokra, így ezek ismétlése és gyakorlása is egyszerûbbé válik. A könyvet a nyelvtankönyvtôl függetlenül, önálló gyakorlókönyvként is ajánljuk a mindennapos iskolai vagy az otthoni önálló felkészüléshez, hiszen a kötet tartalmazza a megoldásokat is. Engi Katalin: Learntraining angol nyelvtan MX-234, B/5, 296 oldal, 1680 Ft Dr. Harald Tänzer: Lerntraining német nyelvtan MX-235, B/5, 212 oldal, 1680 Ft A kötetek az angol, illetve a német nyelvtan gyakorlására helyezik a hangsúlyt. Kezdô és haladó nyelvtanulók részére is ajánljuk, hiszen mindenki megtalálhatja a tudásának megfelelô feladatokat. A kiadvá nyok témakörönként csoportosítva dolgozzák fel a nyelvtan fô pontjait, illetve a sok gyakorlást igénylô jelenségeket, s minden fejezet elején egy rövid összefoglalót nyújtanak az adott témával kapcsolatban. A fejezetek második részében a szabályok ismeretét elmélyítô feladatok találhatóak, melyek megoldásait is tartalmazzák a könyvek, ezáltal lehetôvé téve az önálló gyakorlást is. Hírek Újdonságok Mintaoldalak 9

10 Mindentudás zsebkönyvek Rimaszombati Károly: Angol nyelvtan MX-111, A/6, 216 oldal, 980 Ft Scheibl György: Német nyelvtan MX-112, A/6, 216 oldal, 980 Ft A legfontosabb nyelvtani tudnivalókat tartalmazza, s rövid szabályaival, szabálymagyarázataival, táblázatokkal foglalja össze s teszi áttekinthetôvé és könynyen elsajátíthatóvá, felidézhetôvé a legszükségesebb tudnivalókat. Elôkészületben: Vida Enikô: Francia nyelvtan, MX-310 Pappné Török Edit: Beszédfordulatok angol nyelvbôl MX-192, A/6, 200 oldal, 980 Ft Husztiné Varga Klára: Beszédfordulatok német nyelvbôl MX-193, A/6, 112 oldal, 980 Ft A kötet az élô nyelv fordulatainak bôséges tárházát adja, melyek használatával színesíthetjük nyelvhasználatunkat. A példamondatokkal illusztrált kulcsszavak könnyen megjegyezhetôvé teszik a fordulatokat, melyek a könyvben betûrendben találhatók meg Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

11 Új Új Gáspár Róbert, Dr. Somorjainé Orosz Andrea: Angol ige MX-196, A/6, 128 oldal, 980 Ft Martonné Lányi Anikó: Német ige MX-241, A/6, 108 oldal, 980 Ft A nyelvek egyik legfontosabb építôeleme az ige, mely nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen egy angol vagy egy német mondat. Köteteinkben az alapoktól kezdve minden, igével kapcsolatos nyelvtani jelenség részletes magyarázata megtalálható, de természetesen a rendhagyó alakok és a különbözô ragozási táblázatok sem maradtak ki a könyvbôl. Der Mond War Zeuge Tanú csak a hold Tödlicher Cocktail Halálos koktél MX-330, A/5, 56 oldal, 1880 Ft MX-329, A/5, 56 oldal, 1880 Ft A színes képekkel illusztrált detektívtörténetek sok országismereti információn kívül az olvasó számára ismeretlen szavak német nyelvû magyarázatát és egy rövid német-magyar szószedetet is tartalmaznak. Az egyes fejezetek rejtvényekkel és szövegértési feladatokkal egészülnek ki. A mellékelt CD-nek köszönhetôen anyanyelvû beszélô tolmácsolásában is élvezhetjük a detektívtörténetek teljes szövegét. Az izgalmas és szórakoztató német nyelvû tanulókrimi-sorozat európai küszöbszintû (A2/B1) nyelvtudással rendelkezô olvasóknak ajánlott. A sorozat történeteinek középpontjában Patrick Reich magánnyomozó áll, aki minden ügyet képes megoldani. Irodája ablakából gyönyörû kilátás nyílik Kasselre, az idilli német kisvárosra, ahol a sorozat történetei játszódnak. Sajnos még egy ilyen várost sem kerül el a bûnözés. Elôkészületben: Szöginé Csiszár Ilona, Tóthné Schultz Hedvig: Phrasal verbs, MX-306 Hírek Újdonságok Mintaoldalak 11

12 Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi: Tematikus szótár angol nyelvbõl MX-113, A/5, 308 oldal, 1480 Ft Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit: Tematikus szótár német nyelvbôl MX-240, A/5, 392 oldal, 1680 Ft A Tematikus szótárak angol, illetve német nyelvbôl segítséget nyújtanak a nyelvtanuláskor elengedhetetlen változatos szókincs elsajátításában. A kötetek a vizsgákon elôorduló témakörök szerint (család, iskola, munka, napirend, szórakozás stb.) csoportosítva adják meg az alapvetô szókincs szavait és kifejezéseit. A kötetekben betûrendes angol-magyar, illetve német-magyar szótár is található. Nemcsak nyelvvizsgára, érettségire készülôknek nyújt nagy segítséget, hanem kezdô nyelvtanulóknak is. Doró Katalin: 777 vonzat angol nyelvbôl MX-190, B/5, 120 oldal, 1680 Ft Scheibl György: 777 vonzat német nyelvbôl MX-191, B/5, 140 oldal, 1680 Ft Vonzatszótárainkban összegyûjtöttük az angol és német nyelvben oly gyakran problémát okozó igéket és névszókat, melyek betûrendben, illetve vonzatok szerint csoportosítva találhatóak meg a kötetekben. A könnyebb megértést és alkalmazást példamondatok is segítik. A köteteket kezdô és olyan, a nyelveket magasabb szinten ismerôk részére ajánljuk, akik tökéletesíteni szeretnék nyelvtudásukat. Elôkészületben: Cornelsen/Maxim: Szókincstár B1/B2 angol nyelv, MX-308 Cornelsen/Maxim: Szókincstár B1/B2 német nyelv, MX Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

13 Új Új Rimaszombati Károly: Angol nyelvtan 222 pontban Scheibl György: Német nyelvtan 222 pontban MX-109, B/5, 364 oldal, 1980 Ft MX-110, B/5, 352 oldal, 1980 Ft Köteteink az egyes nyelvtani jelenségeket fontosságuk és nehézségi fokuk szerint külön pontokba gyûjtve írják le. Az egyes nyelvtani pontok középpontjában mindvégig a példamondatokon keresztüli bemutatás áll, ami lehetôséget biztosít arra, hogy a nyelvtanuló célirányosan tudja feltárni a kérdéses nyelvtani jelenséget. A beszélt nyelv egyes fordulatai, állandósult kifejezések, illetve összefoglaló, rendszerezô táblázatok is helyet kaptak a kiadványokban. Vizsgatípustól függetlenül nélkülözhetetlen nyelvtankönyvek minden nyelvtanuló számára. Dr. Farkas Árpádné: Kétezer teszt és fordítás angol nyelvbôl MX-252, B/5, 240 oldal, 2280 Ft Dr. Scheibl György: Kétezer teszt és fordítás német nyelvbôl MX-251, B/5, 360 oldal, 2280 Ft Kötetünkben minden fejezet áttekintést ad az adott nyelvtani témakörrôl, amit feleletválasztós nyelvtani tesztek és fordítási feladatok követnek; utóbbiak magyar mondatokból állnak, melyeket az adott fejezetben tárgyalt nyelvtani jelenség segítségével kell lefordítani. A B1 és B2 szintû feladatok elkülönítve jelennek meg a könyvben. A kötet tartalmaz részösszefoglalókat, illetve egy teljes, átfogó összefoglaló fejezetet is, ahol összefüggô szövegek fordítása is szerepel. A könyvet bárki használhatja alap- és középfokú nyelvvizsgára vagy közép- és emelt szintû érettségire való felkészülésnél is. A kiadványt ajánljuk iskolai vagy otthoni gyakorláshoz és ellenôrzéshez egyaránt. Elôkészületben: Vida Enikô: Francia nyelvtan 222 pontban, MX-311 Hírek Újdonságok Mintaoldalak 13

14 Audio-CDs / Audio CD-k Video-DVD Unterrichtsvorbereitung (Print) / Tanári kézikönyv (nyomtatott) Sprachtraining studio d / Gyakorlófüzet Unterrichtsvorbereitung interaktiv (CD-ROM) / Interaktív tanári kézikönyv Vokabeltaschenbuch / Zsebszótár Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

15 EURÓPA LEGKORSZERÛBB TANKÖNYVCSALÁDJA A studio d amel lett, hogy kor sze rû is me ret anya got, szó kin cset, fel ada tokat tar tal maz, öt vö zi mind azon pszicholingvisztikai ku ta tá so k eredményeit, ame lyek ed dig is mert té vál tak az ok ta tás te rü le tén. A könyv mód szer tani lag ki vá ló an fel épí tett. El sõ része A1, má so dik része A2, har ma dik része B1 szin tig jut tat ja el a nyelv ta nu ló kat. A tan könyv ki egé szí tõi kö zött ta lá lunk olyat, ame ly jellegét tekintve ed dig tel je sen is me ret len volt a ha zai pe da gó gu sok elõtt (pl.: Unter richts vor bereit ung interaktiv: interaktív tanári kézikönyv, amelynek segítségével ké szíthet óravázlatot, önállóan szerkeszthet feladatokat; Vokabel taschen buch: zseb szó tár, amely be a ta nu ló ma ga ír hat ja be a sza vak ma gyar je len té sét; Sprachtraining: önálló tanulásra is alkalmas gyakorlófüzet, kiegészítô feladatokkal.) A tan könyv té mái tel jes egé szé ben meg fe lel nek az eu ró pai re fe ren ciake ret el vá rá sa i nak, s ez zel együtt ha zai ok ta tá sunk érett sé gi vizs ga kö vetel mé nye i nek is. A studio d min den ki egé szí tõ jé vel együtt a négy kész ség fej lesz té sét te szi le he tõ vé (ol va sott és hal lott szö veg ér té se, be széd és írás). A felada tok szer ve sen kap cso lód nak a lec ke szó kincs éhez, nyelv ta ná hoz, egyéb kész sé gek fej lesz té sé hez. A fel adat tí pu sok tel jes egé szé ben megegyez nek a két szin tû érett sé gi és a nyelv vizs gák fel ada ta i val. A tan könyv és mun ka fü zet végén kis né met nyelv ta ni ös sze fog la lót és né met-ma gyar szó sze de tet ta lá lunk. A tankönyv és munkafüzet mindhárom kötete szerepel az OM tankönyvjegyzékén. Hogy a tanítás és a tanulás valóban élmény legyen! studio d tankönyv és munkafüzet A1, A2, B1, 3280 Ft MX-157, MX-173, MX-199 (magyar átdolgozott kiadás) Zsebszótár, MX-159, MX-175, MX Ft Gyakorlófüzet, MX-158, MX-174, MX Ft Tanári kézikönyv (nyomtatott formában), 2780 Ft MX-160, MX-176, MX-202 Interaktív tanári kézikönyv (CD-ROM), 5280 Ft MX-161, MX-177, MX-203 CD (A, B), MX-164, MX-180, MX Ft Videó DVD, MX-163, MX-179, MX Ft Hírek Újdonságok Mintaoldalak 15

16 Új Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi Kérdések és válaszok üzleti angol nyelvbõl MX-326, B/5, 212 oldal, 2280 Ft Kiadványunk legfôbb célja, hogy segítséget nyújtson az üzleti angol nyelvvizsgákra történô felkészülésben. A 20 fejezet egy-egy fontos témakört tekint át kérdésválasz formájában, ami egyszerre segíti a megfelelô szókincs és az alapvetô üzleti ismeretek elsajátítását. A kötet a pénzügyi kérdésektôl a marketingen át a nemzetgazdasági szintû kérdésekig számos témát érint. A szakszókincs elmélyítését segíti a valamennyi fejezet végén megtalálható Vocabulary Practice rész, melyhez megoldókulcsot is adtunk. A kiadó honlapján (www.olvas.hu) találhatnak olvasóink plusz feladatokat is, melyek további gyakorlást tesznek lehetôvé. A kötet végén található szószedet a könyvben elôforduló legfontosabb szavak és kifejezések jelentését adja meg a kiejtésükkel együtt. A kötetet egyéni és csoportos tanulásra is ajánljuk. Új Új Maxim/Cornelsen: Üzleti angol nyelven MX-327, B/5, színes, 84 oldal, 2480 Ft Üzleti telefonbeszélgetés angol nyelven MX-328, B/5, színes, 88 oldal, 2680 Ft Az üzleti életben a telefonhívásokat egyre inkább angol nyelven intézzük, illetve a levelezés gyakran angol nyelven folyik. Kiadványaink sokat segítenek az ehhez h szükséges ismeretek elsajátításában. Hat fejezetbôl állnak, amelyek számos változatos feladatot tartalmaznak. A kötetek végén található megoldókulccsal a válaszokat önállóan is ellenôrizhetjük, ezért a könyveket egyéni használatra is ajánljuk. A függelék tartalmazza a leggyakoribb beszédfordulatokat és kifejezéseket, amelyekre szükség lehet. Szintén a függelékben található 96 mintabeszélgetés/mintalevelezés, amelyek bemutatják az összes üzleti szituációt, amellyel a napi munka során találkozhatunk Szeged, Fürj u. 92/B Tel.: (62)

AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK

AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK Nicolaas Matsier: 3D a festészetben Kiadó: Typotex Kiadó 9789632795706 Ára: 4200 Ft Egy trompe-l'oeil (ejtsd: [tromplöj],

Részletesebben

A spanyolonline e-book kínálata (pdf formátum) és hanganyagai (mp3 formátum)

A spanyolonline e-book kínálata (pdf formátum) és hanganyagai (mp3 formátum) A spanyolonline e-book kínálata (pdf formátum) és hanganyagai (mp3 formátum) Cím Leírás Ár Első 150 spanyol kérdésem Ez a forradalmi tananyag olyan módszerrel tanít meg megszólalni spanyolul, ahogyan 2000

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

stúdió Könyvajánló ási at 2014 t k O Jedlik Oktatási Stúdió Kft. Jedlik

stúdió Könyvajánló ási at 2014 t k O Jedlik Oktatási Stúdió Kft. Jedlik Jedlik Oktatási Stúdió Könyvajánló 2014 Jedlik Oktatási Stúdió Kft. 1215 Budapest, Ív u. 8-12. Tel/fax: 276-3526 Internet: www.jos.hu E-mail: terjesztes@jos.hu Webáruház: www.joskiado.hu Általános iskolai

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRK ÉS NYELVKÖNYVEK 2010 KDÉMII KIDÓ kadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 udapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Panajotu Kosztasz Budapest, 2012. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Panajotu Kosztasz: Az angol katonai terminológia adaptálásának kérdései Doktori (PhD)

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A tartós tankönyvek bevezetésének didaktikai és módszertani hatása az idegen nyelvi szövegértési feladatokra az alsó tagozatban

A tartós tankönyvek bevezetésének didaktikai és módszertani hatása az idegen nyelvi szövegértési feladatokra az alsó tagozatban A tartós tankönyvek bevezetésének didaktikai és módszertani hatása az idegen nyelvi szövegértési feladatokra az alsó tagozatban Sárvári Tünde SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Szakdolgozat Témavezető: Kis Tamás Adjunktus 2006. december 15. Debrecen Készítette: Kovács

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben