ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán Irén Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szeminárium legfontosabb célja az idegen nyelvű olvasási és szöveghallgatási, -értési készségek fejlesztése. Ugyanakkor kapcsolódnak a beszédgyakorlat órák anyagához is: fontos elemük a szókincsbővítés, elsődlegesen a passzív szókincs fejlesztése. Emellett teret kap az általános tanulási készség fejlesztése is. A tanszék bármely oktatója megfelelő felkészültséggel rendelkezik a tárgy tanításához. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : Célunk megtanítani a hallgatókat a szöveg mint nyelvi-közlési egységgel való foglalkozásra pl. a szöveg feltevésének megértése, az új információ értelmezésére, a szöveg analizálására illetve szintetizálására, és az egyéni stílusjegyek értelmezésére. A szöveghallgatás magában foglalja autentikus szövegek elemzését, megértésének gyakorlását, a brit és amerikai angol közötti alapvető különbségek megismertetését, különös tekintettel a szóbeli nyelvi megnyilatkozásokra (pl. kiejtési különbségek, dialektusok) valamint az auditív memória fejlesztését. Fontos része a képzésnek a helyes jegyzetelési technika megismertetése, melynek elsajátítása felkészíti a hallgatókat a későbbi előadások sikeres látogatására, valamint fejleszti általános lényegkiemelő készségüket. A bibliográfia ajánlott irodalmat tartalmaz, amelyet a hallgatók otthoni munkában tudnak felhasználni. Az órák mindig aktuális szövegekre illetve hanganyagra épülnek. A tanmenetek az alábbihoz hasonlóan épülnek fel. Week 1 Housekeeping syllabus, aims of the course, etc. Children and television reading test 2 Fixing an Appointment, Moving in listening Collaborators and Heroes I. reading 3 Listening test for practice (past paper) Collaborators and Heroes II. reading 4 A Bit of a Nightmare listening Newsweek Special Report I. reading 5 Memorable Paties listening Newsweek Special Report II. reading 6 Mid-Term test listening Looking a Mile Ahead reading 7 Freinds and Freindship listening Paranoia or Politics? reading 8 Listening Test for Practice (Past paper) Reading Test for practice (Past paper) 9 Learning Languages listening Women of the New Century I. reading 10 A multicultural world listening 1

2 Woman of the New Century II reading 11 End-term Test (reading and listening) 12 Catching the Right Train listening Old Foes, new Fans I. reading 13 Catching a Plane listening Old Foes, New Fans II.- reading 14 Forecasting the weather listening 15 Course Evaluation 3. A képzés követelményei: A kurzus sikeres elvégzéséhez a hallgatóknak középfokú/elő-középfokú tudással szükséges rendelkezniük. A tárgy két félévre tervezett heti két gyakorlati órából áll. Az órarendi óraszám mellett az otthoni munka kb. heti 50 perc de ez egyénenként ennél lényegesen több is lehet a tárgy természetéből adódóan. A tárgy szöveghallgatási részéhez szükséges egy jól felszerelt nyelvi laboratórium, bizonyos esetekben videó is, mivel a kurzus nem egy adott tankönyvre épül. A tanszéki könyvtár módszertani és kézikönyvi szekcióinak tudatos fejlesztése folytán biztosítottuk, hogy az oktatók értesüljenek a legújabb módszertani kérdésekről és segédanyagokról. 4. Számonkérés módja: Az évközi ellenőrzés szódolgozatokra, feladatbeadásokra és zárthelyikre épül. A kurzus mindkét félévben gyakorlati jeggyel zárul. A 2. félév után az alapvizsga egyik részterületét képezi. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Foll, D. (1986). First Certificate Reading Skills. Nelson: Edinburgh. Greenall, S. Swan, M. (1986). Effective Reading. Cambridge University Press: Cambridge. Gude, K. (1986). First Certificate Listening Skills. Nelson: Edinburgh. Land, G. (1988). Behind the Headlines. Longman Harlow. Maley, A. Moulding, S. (1981). Learning to Listen. Cambridge University Press: Cambridge. Robinson, G. Parker, H. (1986). Themes for Listening and Speaking. Oxford University Press: Oxford. Walter, C. (1982). Authentic Reading. Cambridge University Press: Cambridge. Newsweek Articles 2

3 Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1102 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: AN 1101 Tantárgyfelelős neve: Orbán Irén Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus az olvasási készség és szöveghallgatási, -értési készség fejlesztésére irányul; a korábbiaknél komplikáltabb szövegtípusok képezik a szeminárium amyagát. A kurzus előkészíti a hallgatókat a IV. félév szépirodalmi szövegeinek olvasására, valamint fejleszti a hallgatók szövegértelmezési és jegyzetelési készségeit is a megfelelő szövegek illetve feladatok segítségével. A tanszék bármely oktatója megfelelő felkészültséggel rendelkezik a tárgy tanításához. A kurzus a Szövegértés I-II. tárgy feltételezett tudásanyagára épül. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : A kurzus felkészíti irodalmi szövegek megértésére és a szövegben található szóanyag denotatív és konnotatív jelentésének vizsgálatára, valamint alapvető szépirodalmi szövegtípusok bemutatására. Ezeket a szövegeket a hallgatók még nem irodalmi szempontból közelítik meg, de a bonyolultabb mondatszerkezetek elemzésének, valamint a szöveg absztraktabb szinten való értelmezésének gyakorlása megkönnyítik a hallgatók számára az irodalmi tanulmányok követelményeinek teljesítését. A szöveghallgatáshoz/értéshez használt felvételek autentikusak. Tematikájukat tekintve kapcsolódhatnak a főiskolán oktatott egyéb tárgyakhoz (-esszéírás, gyermekirodalom, stb.). A tárgyhoz elsődlegesen a kötelező könyveken kívül fogyó anyagra is szükség van. A tanszéki könyvtár módszertani és kézikönyvi szekcióknak tudatos fejlesztése folytán biztosítottuk, hogy az oktatók értesüljenek a legújabb módszertani kérdésekről és segédanyagokról. A tantervek az alábbi minta alapján készülnek: 1. Listening Teeth and Densits Reading- Alphabet Poems (Lawrence Stene s : Tristram Shandy) 2. Listening :Take our advice Reading: Variations on a Text (Edwin Morgan: Opening the Cage) 3. Listening :Emotions Reading: Subjectivity and Objectivity (descriptive prose) 4. Listening :Flirting with Danger Reading: Every day Rhythms (any poem with a regular meter) 5. Listening :Feet and Walking Reading: Writing the Unwritable (Owen: It is not Death) 6. Listening :Credit Cards Reading: Discussing a text I (any literary text) 7. Listening :Mid term test Reading: Discussing a text II (any literary text) 8. Listening :Friends and Friendship Reading: Mid-term test 3

4 9. Listening :Video film (chosen by students) Reading: Discussion 10. Listening :Learning Languages Reading: Discussing, interpreting a text I. (Hemingway: Hills Like white Elephants) 11. Listening :A multicultural World Reading: Discussing the Hemingway Short Story 12. Listening :Ngarrindjeri Reading: Discussing Literary Texts: Poe A Cask of Amontillado 13. Listening :End-term test Reading: Poe s Cask of Amontillado II 14. Listening :Writing an essay (Making Notes) CNN News Reading: End-term test 15. Course evaluation, Students feedback 3. A képzés követelményei: Az órarendben megadott időn kívül a hallgatóknak otthoni önálló munkaként még kb. heti 1-1,5 órát szükséges felkészülésre fordítaniuk. 4. Számonkérés módja: Az évközi ellenőrzés szódolgozatokra, feladatbeadásokra, beszámolókra és zárthelyikre épül. A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Alexander, L. G. (1968). For and Against. Longman: Harlow Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking Advanced. Heinemann: Oxford. Gude, K. (1996). Advanced Listening and Speaking. OUP: Oxford. Bassnett, S., & Grundy, P. (1993). Language through Literature. Longman: Harlow. 4

5 Tantárgy neve Íráskészség Tantárgy kódja AN 1103 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Lektor Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az első szemeszter fő célkitűzése az, hogy a hallgatók elsajátítsák az íráskészség alapjait. Mindegyik hét egy-egy új készség megismertetését tűzte ki célul, amelyeknek összessége szükséges az íráskészség alapos elsajátításához. A képzés elemei: ötlet- és információgyűjtés, vázlatírás, a tartalom megfelelő formai elrendezése, következtetések levonása, összegzése. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : week 1 introductions, course descriptions, basis for evaluation, semester project, written paragraph week 2 analysis of audience: To whom am I writing? elements of a good paragraph: Topic sentence and development Writing practice week 3 Dictation comprehension question further development of topic sentence introductions + conclusions, writing practice week 4 - continuation of introduction + conclusions - organize your writing: the use of outlines - writing practice week 5 Dictation and comprehension question - continuation of outline use and construction week 6 TEST week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 fall break Test review introduction to essay writing - From start to finish, - essay practice summarizing, paraphrasing, quoting from a source, bibliography and documenting resources summarizing, paraphrasing, quoting from a source, bibliography and documenting resources OUTLINES DUE Dictation comprehension question Transition sentences, transition words + irrelevant sentences week 12 Dictation comprehension question 2. Transition sentences, transition words + irrelevant sentences 2. week 13 TEST - PROJECTS DUE week 14 Review test evaluations + review of problematic areas 5

6 week 15 projects returned 3. A képzés követelményei: 2 óra szeminárium/hét, 15 hét/félév 4. Számonkérés módja: Évközi ellenőrzés- aktív részvétel az órákon, hetente írásbeli feladat elvégzése, két teszt. Gyakorlati jegy. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Arnandet, M. L., & Barrett, M. E., Paragraph Development, 2 nd ed. Bean, C. J., Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Workbook Day, S. The Writer s Workbook Guth. Basic Composition, 2 nd ed. Kinsella, P. The Techniques of Writing, 3 rd ed. Langan, J. College Writing Skills with Readings Langan, J. English Skills, 2 nd ed. Legett, Mead, Charvat. Handbook for Writers, 8 th ed. Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Handbook, 2 nd ed. Reading, Writing and Thinking Wiener, S. H., Creating Compositions 6

7 Tantárgy neve Íráskészség Tantárgy kódja AN 1104 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 1103 Tantárgyfelelős neve Lektor Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A második szemeszternek két fő célkitűzése van: - elmélyíteni az első szemeszterben megszerzett tudásanyagot, valamint - a hallgatók tudásának szélesítése: hivatalos levél-, kísérő levél-, rezümé írása, üzenetek, újságírás, esszé írása. A szemeszter végén próba tesztet írnak a hallgatók, amelynek segítségével felkészülnek az első évet lezáró alapvizsgára. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : Week 1 Course description, expectations, description of semester project, review of transitions; written paragraph. Week 2 Review from last semester: summaries, paraphrase, quotes, references; written paragraph. Week 3 Dictation & comp. Question, formal letter writing and practise Week 4 Resumé and cover letter writing; writing practice Week 5 Dictation & comp. Question; ads, notes, messages, memos. Week 6 Test Week 7 Test review, review general paragraph and essay writing Week 8 Opinion essay writing; writing practise 1. Week 9 Opinion essay writing; writing practise 2. Week 10 Newspaper writing; letters to the editor, writing practice Week 11 Dictation + comp. Question, narrative writing expanding a text. Week 12 Mock skills exam; Projects due Week 13 Spring break Week 14 Review of test + problem areas Week 15 Evaluations 3. A képzés követelményei: 2 óra szeminárium/hét, 15 hét/félév 4. Számonkérés módja: Évközi ellenőrzés- aktív részvétel az órákon, hetente írásbeli feladat elvégzése, szemeszter projekt, két teszt. Gyakorlati jegy. A kurzus alapvizsgával zárul. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Arnandet, M. L., & Barrett, M. E., Paragraph Development, 2 nd ed. Bean, C. J., Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Workbook Day, S. The Writer s Workbook Guth. Basic Composition, 2 nd ed. Kinsella, P. The Techniques of Writing, 3 rd ed. 7

8 Langan, J. College Writing Skills with Readings Langan, J. English Skills, 2 nd ed. Legett, Mead, Charvat. Handbook for Writers, 8 th ed. Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Handbook, 2 nd ed. Reading, Writing and Thinking Wiener, S. H., Creating Compositions 8

9 Tantárgy neve Fordítási gyakorlat Tantárgy kódja AN 1105 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Demkó Gabriella Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az idegennyelv-tudás, azaz az alapkészségek (írás, olvasás, beszédkészség és a hallás utáni szövegértés készsége) és a nyelvtan elsajátítása nem társul automatikusan jó fordítói képességgel. Az idegen-nyelvről magyarra és a magyar nyelvről angolra fordítás sem egyforma nehézségű, és különböző technikák elsajátítását igényli. Az előadások célja ezen technikák, fordítói trükkök bemutatása. Részletesen vizsgálunk olyan problémákat, melyek az eltérő kulturális háttérből fakadnak, és elemezzük azokat a fordítási feladatokat, melyek azért jelenthetnek nehézséget a fordító számára, mert az egyes nyelvek különféleképpen fejezik ki, eltérő módon foglalják lexikai egységekbe a valóságot. A gyakorlati órákon az egyes problémákra nézünk példákat, konkrét szövegeken vizsgáljuk a fent említett kérdéseket. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1. hét Általános bevezetés: A fordító ferdítő? 2. hét Az átváltási műveletekről általában 3. hét A lexikai átváltási műveletek 1. (a konkretizáló fordítás; a jelentések bővítése, generalizálása) 4. hét A lexikai átváltási műveletek 2. (a jelentések felbontása; a jelentések kihagyása; a magyarázó betoldások) 5. hét A lexikai átváltási műveletek 3. (az antonim fordítás; a teljes átalakítás) 6. hét Szólások, közmondások, aforizmák 7. hét Gyakorlás 1. Példák a lexikai átváltási műveletekre 8. hét A grammatikai átváltási műveletek 1. (a grammatikai konkretizálódás és generalizálódás) 9. hét A grammatikai átváltási műveletek 2. (a grammatikai felbontás és az összevonás) 10. hét A grammatikai átváltási műveletek 3. ( a grammatikai betoldás és a grammatikai kihagyás) 11. hét A grammatikai átváltási műveletek 4. (áthelyezések és grammatikai cserék) 12. hét Gyakorlás 2. Példák a grammatikai átváltási műveletekre 13. hét Gyakorlatok hét Gyakorlatok hét Összefoglalás 3. A képzés követelményei: Az órák rendszeres látogatása, a házi feladatok elkészítése, aktív részvétel az órákon. 4. A számonkérés módja: Az év végi gyakorlati jegyet két zárthelyi dolgozat eredménye, és az órai munka alapján kapják a hallgatók. Az előadások vizsgával zárulnak. 9

10 5. A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Baker, M In Other Words. A Coursebook on Translation. London - New York: Routledge Bart, I. Klaudy, K. eds A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Budapest:Tankönyvkiadó Bart, I. Klaudy,K. eds Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Budapest: Tankönyvkiadó Bart, I. Klaudy, K. Szöllősy, J Angol fordítóiskola. Fordítás angolról magyarra és magyarról angolra. Budapest:Corvina Gutt, E. A Translation and Relevance. Oxford: Blackwell Wilss, W Knowledge and Skills in Translator Behaviour. Amsterdam&Philadelphia: Benjamins 10

11 Tantárgy neve Fordítási gyakorlatok Tantárgy kódja AN 1106 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 1105, AN 1109 Tantárgyfelelős neve Dr. Ujszászi Zsuzsa Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Angol-magyar fordítási készségek kialakítása különböző típusú angol nyelvű szövegek egynyelvű szótár segítségével történő fordításán keresztül. A hangsúly az angol-magyar nyelvtani megfelelések tudatosításán van, ezért a kurzus jelentős részben tartalmaz magyar-angol nyelvtani fordításgyakorlatokat is. Cél a magyar nyelvtanuló számára nehézséget jelentő nyelvtani megfelelések elsajátítása, mindezek eredményeként a hallgató legyen képes a magyar állami középfokú nyelvvizsga szintéjek megfelelő fordítási feladatok megoldására. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : 1 AET 17. fejezet From Supermature by Lyall Watson (Advanced English For Translation c. könyvből) AET 18. fejezet Telephone Centenary 15 soros szöveg fordítása angol nyelvre 2 AET 19. fejezet Lorenzo s policy of expansion AET 2. fejezet Dear Mr Robinson szöveg fordítása angolra Problem English 1-1 fejezet 3 AET 21. fejezet. A bargain portfolio AET 22. fejezet Invitation to a Mad Hatter s word party szöveg fordítása angolra Problem English AET 23. fejezet From an article in The Financial Times AET 24. fejezet A cheering cuppa suits em to a T szöveg fordítása angolra Problem English AET 25. fejezet Advertisement from The Observer AET 26. fejezet From Writers on organization by D. S. Pugh szöveg fordítása angolra Problem English AET 27. fejezet. Philatelic Dictionaries AET 28. fejezet From Grammar by Frank Palmer szöveg fordítása Problem English AET 29. fejezet Probability Paradoxes AET 30. fejezet From an article in The Sunday Telegraph szöveg fordítása Problem English

12 8 AET 31. fejezet From Angus Wilson AET 32. fejezet Eric Linclater Cambridge Proficiency szöveg fordítása angolra Problem English AET 33. fejezet G. M. Trevelyan Cambridge Proficiency AET 34. fejezet Heather Gilead Cambridge Proficiency szöveg fordítása angolra Problem English AET 35. fejezet Nevil Shute Cambridge Proficiency AET 36. fejezet Daphne du maurier Cambridge Proficiency szöveg fordítása angolra Problem English Dolgozat 25 soros szöveg fordítása magyarra 15 soros szöveg fordítása angolra 12 A dolgozat értékelése és elemzése Problem English Hibaelemzés: dolgozat a Problem English Guidebook anyagából 14 Problem English Workbook, fordítás c. fejezet: fordítás magyarról angolra 15 Problem English Workbook, fordítás c. fejezet: fordítás magyarról angolra A két féléves kurzus értékelése. Kitekintéz a fordításelmélet, fordítástudomány irányába 3. A képzés követelményei: A hallgató végezze el házi feladatként az egyes órákhoz szükséges fordításokat, aktívan működjön közre az órai munkában, bővítse szókincsét, nyelvtani ismereteit és fejlessze fordítási készségeit. 4. Számonkérés módja: A folyamatos órai szóbeli számonkérés mellett heti írásbeli ellenőrzése szükséges a tanult nyelvtani szerkezetek fordításának, és a szókincs bővítésének. A fordítási készségek szintjéről zárthelyi dolgozat formájában kell számot adniuk a hallgatóknak. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Dennis Chamberlain Gillian White: Advanced English for Translation, Longman Susan Doughty Geoff Thompson: Problem English. A Practical Guide for Hungarian Learners of English, Tankönyvkiadó Helen Thomas Illés Éva: Workbook to Problem English, Tankönyvkiadó Gareth Dewar Susánszky Beáta: Szövegértés, fordítás, tömörítés a közép- és felsőfokú angol nyelvvizsgán, Lexika Kiadó Heltai Pál: Fordítás az angol nyelvvizsgán, Budapest, 1991 Szaknyelv és szakfordítás, szerk. Dróth Júlia, Szent István Egyetem,

13 Tantárgy neve Beszédgyakorlat Tantárgy kódja AN 1107 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a helyes angol szóbeli kifejezésmóddal; kiemelt szerepet kap a kiejtés, hanglejtésbeni jártasság elsajátítása. A hallgatók legyen képesek kifejezni magukat angolul kis csoport vagy akár egész osztály előtt is. A tanegység hangsúlyos pontjai szemeszterenként változik: az első szemeszterben a hallgatók a kiejtéssel és a hanglejtéssel ismerkednek írott és szóbeli anyag alapján. A második szemeszterben a hallgatók a nyilvánosság előtti beszélő készségüket egy kiselőadással tesztelik. A kiselőadás megtartása, és osztály előtti megvitatása-értékelése a szemeszter végi értékelés része. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Introduction 2 Oral speech skills; topic of the week 3 Oral speech skills; topic of the week 4 Oral speech skills; topic of the week 5 Oral speech skills; topic of the week 6 Oral speech skills; topic of the week 7 Test 1 8 Oral speech skills; topic of the week 9 Oral speech skills; topic of the week 10 Oral speech skills; topic of the week 11 Oral speech skills; topic of the week 12 Test 2 13 Oral speech skills; topic of the week 14 Oral speech skills; topic of the week 15 Course evaluation and grades 3. A képzés követelményei: Aktív részvétel az órai munkában, két teszt, kiselőadás - szóbeli ellenőrzés. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Első szemeszter: Gilbert, J.B. Clear Speech, 2 nd ed. Cambridge University Press, 1993 Második szemeszter: Dale, P. & Wolf, J.C. Speech Communication for International Students. Prentice Hall Regents,

14 Pifer, G. W. & Mutoh, N.W. Point Counterpoint: Discussion and Persuasion Techniques. Newbury House Publishers, 1988 Mindkét szemeszter: Cranmer, D. Motivating High Level Learners. Addison Wesley Longman, 1996 Morgan, J. & Rinvolucri, M. The Q Book: Practicing Interrogatives in Reading, Speaking and Writing. Longman, 1988 Rooks, G. The Non-stop Discussion Workbook, 2 nd ed. Newbury House,

15 Tantárgy neve Beszédgyakorlat Tantárgy kódja AN 1108 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 1107 Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a helyes angol szóbeli kifejezésmóddal; kiemelt szerepet kap a kiejtés, hanglejtésbeni jártasság elsajátítása. A hallgatók legyen képesek kifejezni magukat angolul kis csoport vagy akár egész osztály előtt is. A tanegység hangsúlyos pontjai szemeszterenként változik: az első szemeszterben a hallgatók a kiejtéssel és a hanglejtéssel ismerkednek írott és szóbeli anyag alapján. A második szemeszterben a hallgatók a nyilvánosság előtti beszélő készségüket egy kiselőadással tesztelik. A kiselőadás megtartása, és osztály előtti megvitatása-értékelése a szemeszter végi értékelés része. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Introduction 2 Oral speech skills; topic of the week 3 Oral speech skills; topic of the week 4 Oral speech skills; topic of the week 5 Oral speech skills; topic of the week 6 Oral speech skills; topic of the week 7 Test 1 8 Oral speech skills; topic of the week 9 Oral speech skills; topic of the week 10 Oral speech skills; topic of the week 11 Oral speech skills; topic of the week 12 Test 2 13 Oral speech skills; topic of the week 14 Oral speech skills; topic of the week 15 Course evaluation and grades 3. A képzés követelményei: Aktív részvétel az órai munkában, két teszt, kiselőadás - szóbeli ellenőrzés. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Első szemeszter: Gilbert, J.B. Clear Speech, 2 nd ed. Cambridge University Press, 1993 Második szemeszter: Dale, P. & Wolf, J.C. Speech Communication for International Students. Prentice Hall Regents,

16 Pifer, G. W. & Mutoh, N.W. Point Counterpoint: Discussion and Persuasion Techniques. Newbury House Publishers, 1988 Mindkét szemeszter: Cranmer, D. Motivating High Level Learners. Addison Wesley Longman, 1996 Morgan, J. & Rinvolucri, M. The Q Book: Practicing Interrogatives in Reading, Speaking and Writing. Longman, 1988 Rooks, G. The Non-stop Discussion Workbook, 2 nd ed. Newbury House,

17 Tantárgy neve Szókincsfejlesztés Tantárgy kódja AN 1109 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) -- Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus célja a szókincs különböző aspektusainak vizsgálatával foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatási eredmények megismertetése. A nyelvtudás kiemelten fontos területe a lexika állandó fejlesztése, hiszen sem az általános kommunikáció, sem az egyes szakterületeken folytatott interakció nem képzelhető el megfelelően árnyalt és imponáló méretű terminológia használatának képessége nélkül. Fontos témák a szókincs és nyelvtan viszonya, az anyanyelvi szókincs hatása az idegen nyelvre, az olvasás és szókincs kapcsolata valamint a fordítás lexikai problémái. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1. Issues in vocabulary acquisition 2. The organisation of vocabulary; prototype theory 3. Adding to the lexicon borrowing, coinage, conversion, shifts 4. Processes in word building compounding, reduplication, clipping, acronyms, Blends 5. Words and their meaning 6. Word difficulty and lexical errors 7. Vocabulary choice geography, gender, age, occupation, education 8. Lexical cohesion 9. Psycholinguistic theories of vocabulary acquisition; learner strategies 10. Vocabulary pedagogy and teacher strategies 11. The lexical syllabus 12. Vocabulary and reading 13. Testing vocabulary knowledge 14. Dictionaries blessing or curse? 15. End-term test; course evaluation 3. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke Carter, R., & Long, M. N. (1987). The web of words. CUP. Carter, R., & McCarthy, M. (1988). Vocabulary and language teaching. Longman. Gairns, R., & Redman, S. (1986). Working with words. CUP. Hatch, E., & Brown, C. (1995). Vocabulary, semantics, and language education. CUP. McCarthy, M. (1990). Vocabulary. OUP. Nattinger, J. R., & DeCarrico, J.S. (1992). Lexical phrases and language teaching. OUP. Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House. 17

18 Rudzka, B., Channel, J., Putsey, Y. & Ostyn, P. (1981). The words you need. London: Macmillan. Rudzka, B., Channel, J., Putsey, Y. & Ostyn, P. (1985). More words you need. London: Macmillan. 18

19 Tantárgy neve: Gyakorlati nyelvtan I Tantárgy kódja: AN 1201 Meghirdetés féléve:. 1 Kreditpont: 1 Összóraszám: 1 Számonkérés módja: Gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Dr. Katona Mártonné Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, a nyelvtani problémák empirikus megválaszolása, valamint jelentős gyakorlási lehetőség biztosítása. Kiemelt szerepet kap a tradicionális és modern nyelvtani megközelítések kombinálása, a nyelv strukturális felosztásának tanulmányozása, szófajok, mondatszerkezetek rögzítése, így szintrehozás mellett a kurzus előkészíti, megalapozza a későbbi nyelvi, nyelvészeti stúdiumokat is. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: A hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, rendszerezése az elsődleges cél, gyakorlási lehetőség biztosítása a másodlagos. A szófaj szerinti feldolgozás kiegészül a mondattani elemzéssel a mindenkori igények és lehetőségek figyelembevétele mellett. 1. Nouns; countable and uncountable 2. Gender. The possessive form of nouns 3. The articles 4. Quantifiers and distributives 5. Possessives, personal and reflexive pronouns 6. Interrogative, relative and indefinite pronouns 7. Attributive and predicative adjectives 8. Comparison of adjectives 9. Adverbs and adverbial phrases 10. Prepositions 11. Classes of verbs 12. The present tenses 13. The past tenses 14. The perfect tenses 15. The future 3. A képzés követelményei: A heti 1 óra órarendi elfoglaltság mellett a hallgatók otthoni terhelése 2-4 óra az esetleges hiányosságok függvényében. Az órák rendszeres látogatása mellett követelmény a házidolgozatok korrekt elvégzése, szemináriumi gyakorlatok teljesítése, két zárthelyi dolgozat megírása a félév folyamán. Fontos tényezõ a folyamatosság. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. A tárgy az alapvizsga részét képezi. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, Jake (1987) Cassell's Students' English Grammar. Cassell Thomson, A.J. & Martinet, A.V. (1986) A Practical English Grammar. OUP Gucker, Philip (1986) Essential English Grammar. Dove Publications 19

20 Fowler, W.S & coe, Norman (1986) English Language Tests. Nelson Walker, E. Elsworth, S. (1995) Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman 20

21 Tantárgy neve: Gyakorlati nyelvtan II. Tantárgy kódja: AN 1202 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 1 Összóraszám: 1 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Dr. Katona Mártonné Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, a nyelvtani problémák empirikus megválaszolása, valamint jelentős gyakorlási lehetőség biztosítása. Kiemelt szerepet kap a tradicionális és modern nyelvtani megközelítések kombinálása, a nyelv strukturális felosztásának tanulmányozása, szófajok, mondatszerkezetek rögzítése, így szintrehozás mellett a kurzus előkészíti, megalapozza a későbbi nyelvi, nyelvészeti stúdiumokat is. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: A hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, rendszerezése az elsődleges cél, gyakorlási lehetőség biztosítása a másodlagos. A szófaj szerinti feldolgozás kiegészül a mondattani elemzéssel a mindenkori igények és lehetőségek figyelembevétele mellett. 1. Modal auxiliaries: may and can 2. Modal auxiliaries: ought, should, must, have to and need 3. Modal auxiliaries: will, should dare and used 4. Conditional sentences 5. The meaning and use of phrasal verbs 6. The infinitive 7. The gerund 8. The participles 9. The imperative 10. The passive voice 11. Indirect speech 12. Simple, compound and complex sentences 13. Relative clauses 14. Tag questions 15. Word formation 3. A képzés követelményei: A heti 1 óra órarendi elfoglaltság mellett a hallgatók otthoni terhelése 2-4 óra az esetleges hiányosságok függvényében. Az órák rendszeres látogatása mellett követelmény a házidolgozatok korrekt elvégzése, szemináriumi gyakorlatok teljesítése, két zárthelyi dolgozat megírása a félév folyamán. Fontos tényezõ a folyamatosság. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. A tárgy az alapvizsga részét képezi. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, Jake (1987) Cassell's Students' English Grammar. Cassell Thomson, A.J. & Martinet, A.V. (1986) A Practical English Grammar. OUP Gucker, Philip (1986) Essential English Grammar. Dove Publications 21

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyleírások. Angol módszertan

Tantárgyleírások. Angol módszertan Tantárgyleírások Tantárgy neve Angol módszertan Tantárgy kódja TK 9011L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1 +3 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

RAN 0111 Bevezetés az angol nyelvészetbe Féléves óraszám: őszi

RAN 0111 Bevezetés az angol nyelvészetbe Féléves óraszám: őszi Dr. Csides Csaba PhD Dr. Csides Csaba Dr. Nagy Andrea Dr. Pődör Dóra Prof. dr. habil. Pavel Stekauer RAN 0111 Bevezetés az nyelvészetbe 3 őszi I. Értékelés módszere: A hagyományos nyelvleírás szintjeit

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Alapozó ismeretek Közös ismeretek alapozó modul Tantárgy neve

Alapozó ismeretek Közös ismeretek alapozó modul Tantárgy neve Alapozó ismeretek Közös ismeretek alapozó modul Tantárgy neve Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Informatika AIB1001 G Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára főiskolai

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogász osztatlan képzés szabadon választott 2. A tantárgy neve: Középfokú nyelvvizsgára előkészítő,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_2M

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: FOSVNYE098_1M

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével Vargáné Dr. Kiss Katalin és Göncz Hajnalka Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens képzés 2. A tantárgy neve: Szakmai angol

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2015. március 25.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2015. március 25. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2015. március 25. Szemináriumok: Business Communication o o Techniques and Applications (meetings, presentations, team-building)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvvizsga-előkészítő kódja: FOSVNYE098_2M

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

reader s academy AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok) for all levels

reader s academy AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok)  for all levels AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok) www.akademiaikiado.hu for all levels A2 eggshell Hungarian Folk Tales (Magyar népmesék) 900 headwords 68 pages ELEK BENEDEK Hungarian Legends (Magyar

Részletesebben

RAN 0110 Bevezetés az angol nyelvészetbe Féléves óraszám: őszi

RAN 0110 Bevezetés az angol nyelvészetbe Féléves óraszám: őszi Dr. Csides Csaba PhD Balogné dr. Bérces Katalin Dr. Csides Csaba Dr. Fodor Alexandra Nagy Andrea Dr. Pődör Dóra Prof. Dr. habil. Pavel Stekauer RAN 0110 Bevezetés az nyelvészetbe 3 L: 10 (EA) + 0 őszi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Általános előadások magyarul Könyvtár és informatikai alapismeretek Filozófiatörténet Bevezetés a társadalomismeretbe Bevezetés az irodalomtudományba Bevezetés

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

English Vocabulary in Use Elementary with Answers with CD-Rom. English Vocabulary in Use Elementary with Answers

English Vocabulary in Use Elementary with Answers with CD-Rom. English Vocabulary in Use Elementary with Answers KÖNYVAJÁNLÓ - ANGOL a Nyelvi Központ által javasolt kiegészítő könyvek listája Szókincs Szerző Cím Nyelvi Bolti Elementary with Answers with CD-Rom A1-A2 8700.- 7395.- 1305.- Elementary with Answers A1-A2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK Tantárgyi program BSc képzés Tagozat: Távoktatás 2012/2013 I. félév PSZ-GM szak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen Szita Szilvia* Görbe Tamás** ELÕSZÓ HELYETT A Nyelvtani mozaik címû, új gyakorlati magyar nyelvtan bemutatása Bevezetés Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen feltétele

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

English Reader, Positive English

English Reader, Positive English Németh Ervin English Reader, Positive English World English School LLC, Wilmington, DE, USA http://www.worldenglishschool.com English Reader sorozat, szerkeszti Németh Ervin Positive English 2008 Németh

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói

Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói Czabán Katalin* NYELVTANÍTÁS ÉS KULTÚRAKÖZVETÍTÉS Magyarnyelv-oktatás arab anyanyelvûeknek** Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói Ain Shams Egyetem Al-Alsun (Idegen

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar 0BTANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus:

Részletesebben

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések:

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések: Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Elementary tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A1 szintjének deskriptorai és kompetenciái

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben