TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON"

Átírás

1 TÁMOP / KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON Írta: Rizinger János Schmalhorst Magdolna Vargáné Nagy Zsuzsanna

2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS GYAKORLATOK Az Enterprise 1 tankönyvhöz kapcsolható gyakorlatok Where is my pair? (matching dialogues) What can you do? Who is it? (Találd ki, mely ma élő híres emberről van szó) Vocabulary building Hirdetés készítése plakát formában (Flat/house to let) Fill in the gaps Ask your partner! What is it? (Yes/no game) What are you wearing today? (guessing game) Plannig and making a sightseeing tour by bike Vajon milyen utasítást kapott a társam? Utazás a jövőbe (Mi lesz veled év múlva?) Fotós projekttel a környezetünkért (plakátkészítés) Twister játék Swimming competition Who s who? Dream House Is it a truth or is it a lie? Az Enterprise 2 tankönyvhöz kapcsolható gyakorlatok Where can I buy it? What is my job/profession? (guessing) Keep fit, stay healty: choose a sport/ an exercise! Rules, rules and rules Kumulatív mese Atomok játék Összetört arc, broken face: Faces Interjú szoba: Mit csinálsz egész nap? Képes Történet If I were a sailboat Up, up and away Élőképek Gyakorlatok mindkét tankönyvre Who are you? Szógyűjtés játék Szóismétlő Ismerd meg a könyvedet! Activity SZAKIRODALOM

3 1. BEVEZETÉS Nem az iskolának, az életnek tanulunk! Ki nem hallotta ezt a mára már közhellyé vált mondást gyermekkorában? Az iskolai tantárgyak anyagainak nagy része elképzelhetetlen az általános iskolák és a gimnáziumok tanulói számára, hogy valaha is hasznosítható lesz a jövőben felsőfokú tanulmányaik, szakképzésük vagy éppen felnőtti életük egy-egy adott területén. Éppen ezért sokszor csak felesleges nyűgnek tekintenek néha a szülőkkel egyetemben az egyes tananyagokat. A nyelvtanulás esetében, szerencsére, egy kicsit más a helyzet. A gyermekek egészen fiatal korban találkoznak idegen nyelvekkel többféle élethelyzetben, és így hamar kialakul az igény a megértésükre. Egyre jobban tudatosul bennük és a szülőkben a nyelvtanulás elengedhetetlen szükségessége. A megnövekedett igények kielégítése az oktatáspolitika, az iskolák és a nyelvtanárok közös feladata. A tiszakécskei Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény 2003 óta indít nyelvi előkészítő osztályokat. A tanulók heti 15 órában tanulnak angol vagy német nyelvet. Az így kb. évi 500 tanórát kitevő nyelvi órák jó alapokat teremtenek a sikeres idegen nyelvi érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez elengedhetetlen nyelvvizsgához. De mit lehet tenni, hogy elkerüljük az egyes nyelvekre jellemző, a magyar nyelvtantól távol álló és a tanulók életkorától elvárhatónál magasabb absztrahálási szintet igénylő nyelvi-nyelvtani sajátosságokkal járó tanulási nehézségeket? A válasz azokban a technikákban rejlik, melyek a tanulókat állítja a központba, figyelembe véve életkori sajátosságaikat valamint előzetes tanulmányaik során elért tudásszintjüket. Fontos továbbá, hogy leküzdjük a tanulás során jelentkező, a diákok számára unalmas és az érdeklődés hiányát kiváltó nehézségeket új, a hagyományostól eltérő gyakorlatok alkalmazásával a nyelvórák keretén belül. Az innovációnk célja olyan saját fejlesztésű gyakorlatok bemutatása, amelyeket egyaránt alkalmazhatunk a nyelvi előkészítő és az általános tanrendű osztályokban. A gyakorlatok az Enterprise 1 és 2 (Virginia Evans Jenny Dooley; Express Publishing, Newbury, 1999) egyes témaköreihez kapcsolódnak. Ezt a könyvet használjuk iskolánkban az angol nyelv oktatására, mert több éves tapasztalatok alapján ez a könyv adhat jó alapot a NAT és a KER által meghatározott irányelvek gyakorlatba való átültetéséhez. Fontosnak tartottuk a gyakorlatok kidolgozása során, hogy támpontokat adjunk többek között a fejlesztendő kompetenciákhoz, az elérni kívánt nyelvi célokhoz és a csoportok kialakításához. A feladatok leírásánál törekedtünk a részletességre, de nyitva hagytuk a lehetőséget arra, hogy kis transzpozícióval más tankönyvek és más korosztályú, illetve más nyelvi szinten álló tanulócsoportok számára is alkalmazhatóak legyenek. A különböző kooperatív technikák alkalmazásával és az általános, valamint nyelvi kompetenciák fejlesztésének a központba állításával kívánjuk megvalósítani a NAT azon célkitűzését, hogy a motiváció fenntartása mellett eljuttassuk a tanulókat független nyelvhasználói szintre. Szeretnénk továbbá elérni, hogy a tanulók ne egy adott nyelvi tankönyvet vagy különböző szerkezeteket tanuljanak be, hanem felkészülésük valóban a bevezető elején említett mondás szellemében az életnek szóljon. 2

4 2. GYAKORLATOK 2.1. Az Enterprise 1 tankönyvhöz kapcsolható gyakorlatok Where is my pair? (matching dialogues) Enterprise 1 Unit 1,2 Ismétlés / Elmélyítés Beszédkészség / kommunikáció /Hallás utáni szövegértés A1/A2 szint Csoport (4 fő) Csoportképzés: Véletlenszerű /A tanár országzászlókat darabol fel 3-4 darabra, a zászlódarabok száma egyezzen meg a nyelvi csoportban lévő gyerekek számával. A diákoknak meg kell keresni azon társaikat, akikkel együtt a képdarabkák egy-egy zászlót alkotnak. (Érdemes ellenőrizni, hogy tudják-e, mely országhoz tartozik a zászló.) Az első két leckéből kétmondatos párbeszédeket kell összeválogatni, és ezeket kinyomtatni úgy, hogy az első ill. a második mondatok különböző színű papírokon legyenek (pl. fehér és világoskék papírt használatával). Minden csoport részére készítek egy szettet. Eszköz (anyag) szükséglet: Az előkészítésnél fehér és kék papír, laptop és nyomtató, ill. olló A csoportoknak megkapják a szétvágott párbeszédeket. Négyfős csoportok esetén a csoport két tagja csak fehér, a másik két tagja csak kék papírcsíkokat kap. (Így kerülhető el az, hogy ugyanazon diáknál legyen a párbeszéd mindkét mondata, ezáltal jobban figyelnek egymásra). 1. A tevékenység során a csoport egyik tagja felolvassa a mondatát a csoport másik három tagjának és a többiek megnézik a mondataikat, és aki úgy érzi, nála van a pár, az jelez. A kész szituációt leteszik az asztalra. Körben haladva addig dolgoznak a diákok, amíg el nem készülnek. Az elsőként elkészült csoport ismerteti a megoldásokat. 2. Az ellenőrzést követően csoportmunkában folytatható a feladat olyan módon, hogy a második mondatokat tartalmazó papírok fejjel lefelé történő fordítása után, körben haladva 3

5 mindenki reagál egy-egy mondatra. A többiek ellenőrzik, s ha nem biztosak a megoldásban, fel lehet fordítani a papírcsíkot. Példák a mini-párbeszédekre: 1. mondatok: 2. mondatok: - Nice to meet you. Nice to meet you, too. - What s your name? My name is Kate. - What s her job? - She is a teacher. - Where are you from? I am from Italy. - How old are you? - Sixteen. - Have you got black eyes? No, I haven t. - Is Maria tall? - Yes, she is. - Can you dance? - No, I can t. - Can I help you? - Yes, please. - How are you? - Very well, thanks. - Bye. See you later. - Good bye. Have a nice afternoon. Ez egy elég pörgős feladat. Csoportképzéssel együtt kb perc. Enterprise 1 Unit 1, What can you do? (getting to know each other) Can / can t módbeli segédige használata, kérdésben és rövid válaszban Nyelvhelyesség /Beszédkészség / kommunikáció /Hallás utáni szövegértés Szociális kompetencia (Csapatépítés) A1/A2 szint Csoport, ill. önálló vagy pármunka A papírlapok beszerzése Eszköz (anyag) szükséglet: Egy db A/5-ös méretű lap minden diák számára, melyet megfeleznek (mindkettő felére szükség lesz), bluetack Csoportképzés: Véletlenszerű / tevékenységeket ábrázoló képeket darabol fel a tanár, a diákok megkeresik az összetartozó képdarabkákat 4

6 A diákok mindennapos, alapvető tevékenységeket (igéket és kifejezéseket) gyűjtenek össze csoportokban. (Használhatnak nyomtatott szótárat is, de hívjuk fel figyelmüket, hogy hasznos, gyakori kifejezéseket keressenek!) A tanár megadja a kategóriákat. SPORT (swim, ride a horse, run, play football, fish ) ISKOLA (speak German, sing well, read fast, spell your name, type fast) HÁZI MUNKA (cook well, cook a soup, make a pizza, make tea) HOBBI (dance, play the guitar, play the piano, paint, sing an English song) Minden csoport felírja a táblára a tevékenységeket, és minden egyes diák lejegyzi a többi csoport kifejezéseit, akár ki is egészíthetik a listát. 2. Ezt követően egyéni munkában mindenki készít egy 5 kérdésből álló kérdéssort, pl. Can you cook a soup? Can you run fast? Can you speak Italian? Can you paint well? stb. A diákok 2-3 társuknak felteszik a kérdéseket, a kérdezettek rövid választ adnak, s minden választ jegyzetelnek. Ezután minden diák kiválaszt egyet a megkérdezettek közül, és a másik papírra készítenek egy 5 mondatos leírást a következők szerint: She/ he can t cook a soup. She/ he can swim fast. A papír hátuljára ráírják a megkérdezett személy nevét (a későbbi azonosítás érdekében), majd bluetack-kel rögzítik a táblán. Ezt követően minden diák végig olvassa a jellemzéseket és a papír alá írva meg lehet tippelni, kiről is van szó. Ellenőrizni lehet úgy, hogy a tanár kiszólít egy-egy diákot, aki ismerteti a papír hátuljára írt nevet és ellenőrzi, hányan tippeltek helyesen. Összegzésképpen meg lehet állapítani, hogy mely diákoknál volt a legtöbb helyes tipp. (Tapasztalatom szerint a diákok szeretik az olyan tevékenységeket, melyekben magukról nyilatkoznak és kíváncsiak társaik megnyilatkozásaira is.) 20 perc Who is it? (Találd ki, mely ma élő híres emberről van szó) Enterprise 1 Unit 1,2,4 Ismétlés / személyek külső/belső tulajdonságai, életkor, lakhely (ország), foglalkozás, képességek + teljesítmények, sikerek Olvasott szöveg értése, véleményformálás és annak indoklása, Szociális kompetencia, Információgyűjtés, -rendszerezés, internet-használat, képletöltés, -nyomtatás (IKT-s eszközök) A1/A2 szint 5

7 Az eszköz- és anyagszükséglet megszervezése ill. biztosítása Hely: internetkapcsolattal rendelkező számítógépekre, nyomtatási lehetőségre van szükség Eszköz (anyag) szükséglet: Papír, számítógép, nyomtató, bluetack Csoportmunka, majd a nyelvi csoport egésze Csoportképzés: (3-4 fős csoportok) Véletlenszerű Tevékenység leírása: Minden csoport jellemez a fenti (a nyelvi célnál megadott) szempontok alapján egy-egy híres embert, más-más területről (a területeket a tanár adja meg olyan formában, hogy lapokra felírja azokat és a csoportok húznak egyet (pl. magyar/külföldi zenész, színész, sportoló, politikus, showman, újságíró, bűvész stb.). Az információkat a netről kell legyűjteni, azokat jól olvashatóan, lényegre törően egy A/4-es lapra felírni (E/3.sz-ben), majd egy mondatban indokolni, miért őt választotta a csoport. A papír másik oldalára egy képet kell nyomtatni és a személy nevét ráírni. A papírokat a gyerekek a táblára felhelyezik bluetack-kel, majd végignézik egymás munkáit és a táblára írják tippjeiket (vagy akár egy kérdőjelet). A tevékenység zárásaként a tippek ellenőrzése perc Enterprise 1 Unit Vocabulary building Ház / lakás / bútorzat szókincsismétlés / Ráhangolódás a tanóra elején Beszéd (szókincs) A1/A2 szint Kis kártyák egyik oldalára magyarul, a másik oldalára angolul írjuk fel a szavakat (a kártyákat érdemes laminálni a hosszabb élettartam érdekében Hely: az osztályteremben nagyobb térre van szükség Alkalmazott módszer: Kettős kör Az egész nyelvi csoport 6

8 Tevékenység leírása: A kártyák kiosztása után a nyelvi csoportot meg kell felezni. A diákok két kört alkotnak (külső és belső), az egymással szembenálló diákok kikérdezik egymástól a szavakat. Amelyik szót a diák nem tudja, azt a társa megmondja. Ha mindenki végzett, akkor a külső kör tagjai eggyel továbblépnek, s megismétlik az előbbi feladatot. Akár kétszer is körbe mehetnek a gyerekek a szavak biztosabb elmélyítése érdekében. Az adott témakör szókincsétől / létszámtól függően 5-10 perc Hirdetés készítése plakát formában (Flat/house to let) Enterprise 1 Unit 3 Környezetünk / ház / lakás / bútorzat témakör szavainak aktív használata Összefoglalásként, téma lezárásaként plakát készítése Íráskészség, művészeti (kreativitás), információ rendszerezése, válogatása, szociális kompetencia (érvelés, megegyezés), véleményformálás A1/A2 szint Kártyák készítése, melyeken lakástípusok szerepelnek (Tengerparti villa, Tanya/farm, Óvárosi lakás, Panellakás 5. emelete, Kertvárosi családi ház, Falusi parasztház stb.) A szükséges eszközök biztosítása az 3-4 fős csoportok Csoportképzés: Tevékenység leírása: Minden csoport húz egy kártyát, majd annak megfelelően, ingatlanügynökség szerepében készítenek egy plakátot egy bérbe adandó házról/lakásról. Csoporton belül mindenki összegyűjti a szerinte legpozitívabb tulajdonságokat, majd csoporton belül rangsorolják azokat. Megtervezik az adott lakást/ házat, a bérleti díjat, majd megtervezik a plakátjellegű hirdetést egy A/3-as papíron, Hívjuk fel a figyelmet egy ilyen jellegű dokumentum jellemzőire: Legyen figyelemfelkeltő, tartalmazzon elegendő információt, legyen rajta elérhetőség és a környezet/környék által nyújtott pozitívumokat is emeljék ki. Érdemes a csoporton belül kijelölni a feladatokat, pl. info-felelős, tervező, időmérő, megvalósító. Képek nyomtatása internetről. 7

9 Az óra végén a hirdetések felkerülnek a táblára, a diákok végignézik és rövid megjegyzéseket, kérdéseket tehetnek fel. Pl. I like this flat. / It s too expensive. / I want to rent this flat. / I like the ad but the garden is too big. / stb. 45 perc Enterprise 1 Unit Fill in the gaps Ask your partner! Összefoglalás: Napirendhez kapcsolódó kifejezések, az óra, ill. a kérdezés elmélyítése Olvasott szöveg értése, Beszéd és nyelvhelyességi kompetencia (Kérdésesek feltétele, kérdőszavak alkalmazása), Hallás utáni szövegértés A1/A2 szint E/1. sz-ben egy átlagos nap leírását kell elkészíteni két változatban, hiányzó információkkal úgy, hogy a két szövegből összeállítható a teljes szöveg. Megfelelő példányszámban előzetesen kinyomtatni. Alkalmazott módszer: Hiányos szöveg kitöltése Pármunka Tevékenység bevezetése, amennyiben erre szüksége van: kérdőszavak és kérdésfeltevés rövid átismétlése (külön felhívva a figyelmet a do segédige használatára!) A párok megkapják a szöveg egy-egy változatát. Egymást felváltva kérdezve kiegészítik a hiányzó információkat. Amennyiben lehetséges, ültessük a diákokat egymással szembe, hogy ne nézhessék egymás papírjait. (Ez a probléma nem minden osztályban merül fel.) Példák a szöveg mondataira: 1. szöveg 2. szöveg I have lunch at home. I have lunch at.. I usually eat some for lunch. I usually eat some soup for lunch. After lunch I have a rest. After lunch I... At. o clock I go swimming. At 3 o clock I go swimming. Kérdések: Where do you have lunch? What do you usually eat for lunch? 8

10 What do you do after lunch? What time do you go swimming? Ha a diákok elkészültek, ellenőrzésként megnézhetik egymás szövegeit. Kapcsolódó házi feladatként minden diák megírja saját napirendjét. A szöveg hosszától függően, kb. 10 perc Enterprise 1 Unit What is it? (Yes/no game) Összefoglalás: tanult állatok, testrészeik/ Be, have got és can, ill. do/does használata, kérdések feltétele Beszéd, hallás utáni szöveg értése, nyelvhelyesség Olvasott szöveg értése, Beszéd és nyelvhelyességi kompetencia (Kérdésesek feltétele, kérdőszavak alkalmazása) A1/A2 szint A tanult állatokat ábrázoló képek (érdemes laminálni, később is használható). Minden csoportban adhatjuk ugyanazokat az állatokat. Csoportmunka Csoportképzés: A diákok feldarabolt, állatokat ábrázoló képek alapján keresik meg csoporttársaikat. A csoport minden tagja kap egy képet, és a társai a barkóba szabályai szerint kérdeznek. Pl. Can it jump? Has it got wings? Does it live in Africa? Adjuk meg utasításként azt is, hogy a három kérdező közül mindenki tegyen fel kérdéseket, ill. hogy az állatra konkrétan csak akkor kérdezzenek rá, ha már teljesen biztosak benne perc 9

11 What are you wearing today? (guessing game) Enterprise 1 Unit 7 Összefoglalás: Öltözködés szókincse, ruhadarabokhoz kapcsolódó melléknevek, Folyamatos jelen idő használata, eldöntendő kérdések, ill. a színre történő rákérdezés, ill. rövid válaszok A1/A2 Kommunikatív kompetencia (kérdezek és értelmezem a választ), empátia Először önálló, majd pármunka, a párok cserélődnek Kis papírlapok (egy db A4-es négybe vágva diákonként) Eszköz (anyag) szükséglet: színes ceruzák + minden gyerek számára négy kis papírlap A diákok rajzolnak egy-egy pálcika emberkét a lapokra, s egyet fel is öltöztetnek legalább 4-5 ruhadarabbal, melyeket ki is kell színezniük, sőt erősebb csoportok esetén még mintát is kérhetünk (kockás, csíkos stb). (Nyugodtan készíthetnek a gyerekek vicces rajzokat is). Ezután minden diák keres magának egy párt és kérdéseket feltéve felöltözteti a pálcikaemberkét. A diákok eldöntető kérdéseket tesznek fel: pl. Are you wearing a skirt today? Is it green / long? What colour is it? stb. Ha a felöltöztetés befejeződött, a képeket összehasonlítják. Minden diáknak legalább három társa pálcikaemberkéjét kell ilyen formában felöltöztetnie. (A feladat végén megkérhetjük a diákokat, hogy bluetack-kel tegyék fel a saját rajzukat a táblára és közösen kiválaszthatjuk a legviccesebb rajzot). Önálló munka 2 perc, majd a pármunkák perc. Enterprise 1 Unit Plannig and making a sightseeing tour by bike (& a PP presentation about the town) Összefoglalás: Városközpont + idegenforgalom szókincsének használata. Egy település rövid bemutatása. Rövid, a város egy-egy helyszínére vonatkozó szöveg létrehozása írásban, ill. annak szabad elmondása (önálló beszéd) 10

12 A2/B1 Lényegkiemelés és információrendszerezés, kooperációs képesség, Kreativitás (brossúra készítése), Állampolgári kompetencia (a lakóhelyemre vonatkozó ismeretek), Kommunikáció (társak előtt történő önálló beszéd), Digitális kompetencia (adaggyűjtés, prezentációkészítés) Munka jellege: Projekt Csoport Csoportképzés: Mindenképpen heterogén csoportokat érdemes létrehozni Projektterv elkészítése (téma, felépítés, időterv) Eszköz (anyag) szükséglet: Településtérkép, internetkapcsolat biztosítása, digitális fényképezőgép (Egy kisebb város és falu esetén is jól megvalósítható, nem szükséges, hogy országosan híres nevezetességek legyenek láthatók.) Projektterv bemutatása, időrend ismertetése, feladatok megbeszélése 1. A települést egy térkép alapján fel kell osztani 4-5 részre (ügyelve arra, hogy minden részen legyenek olyan dolgok, helyek, amelyekről lehet információkat adni), pl. városközpont (polgármesteri hivatal, boltok, posta, bank stb.), a városközponton kívül eső helyek (iskolák, piactér, parkok, sporttelep, vasútállomás), üdülőövezet; folyó, tó, egyéb helyszínek), majd a településrészeket a csoportok sorsolás alapján kapják meg. 2. A diákok csoportokban összegyűjtik a településrészhez tartozó helyeket, nevezetességeket, az ezekhez kapcsolódó információkat (internetkapcsolat rendelkezésre állása esetén a netet felhasználják információgyűjtésre). A térképen bejelölik az összegyűjtött helyszíneket, mindegyikhez írnak egy rövid szöveget. (Pl. az iskolánál: iskola típusa, neve, kora, diákok száma, sport lehetőségek, piactér: piac időpontjai, árukínálat, ötletek, mit érdemes venni (hal, gyümölcs), majd a helyszíneket sorrendbe rendezik (a túrán történő megtekintésnek megfelelően). A helyszíneket és az információkat úgy kell összeszedni, hogy a csoport minden tagjának jusson. 3. A túra megvalósítása. Kisváros esetén kiváló a kerékpárral történő városnézés. A városközpontból elindulva minden helyszínen megállnak a diákok és az adott helyszín felelőse beszámol a helyszínről. (Készítsenek a diákok fotókat is.). 4. A városnézőtúra lebonyolítása után a diákok városbemutató prezentációt készítenek, felhasználva a már összegyűjtött helyszíneket, leírásokat és az általuk készített fotókat. A prezentáció elkészítése előtt lehetőség van megjegyzésekre, kérdésekre, ötletekre, kiegészítésekre. A prezentációkészítés is csoportmunkában történik, majd egy diák a részeket összedolgozza (otthon). 5. A prezentáció bemutatható más angolos csoportoknak és felkerülhet az iskolai honlapra is. 11

13 Összesen 5-6 óra: 1 óra a túra előkészítésére 1 óra a túra megvalósítására 2-3 óra a prezentáció elkészítésére (digitális kompetencia függvényében) 1 óra a prezentáció bemutatására Enterprise 1 Unit Vajon milyen utasítást kapott a társam? Prepozíciók elmélyítése, felszólító mód alkalmazása A/2 Olvasott szöveg értése/ utasítás végrehajtása / nyelvi készség Önálló/pár ill. a nyelvi csoport egészében (Pármunkát csak akkor válasszunk, ha ezt szükségesnek érezzük. Kis papírlapokon egy-egy utasítás (a csoport létszámtól függően, s érdemes laminálni) Eszköz (anyag) szükséglet: Papír, lamináló Minden diák (vagy diákpár) kap egy rövid, egymondatos utasítást, és ezt el kell játszania. A többi diáknak pedig rekonstruálni kell az eredeti információt. (Némelyik utasításhoz adhatunk egy-egy rövid segítő mondatot is.) max. 1 perc/ diák Jump over your English book. (The book is on the floor). Go towards the blackboard. (You are standing at the back of the classroom.) Take your phone into your bag. Sit down on the floor. Write the word love on the blackboard. Climb up your desk. (but only now!!!). 12

14 Enterprise 1 Unit Utazás a jövőbe (Mi lesz veled év múlva?) Jövő idő alkalmazása: will, ismétlés Nyelvi készség, Olvasott szöveg értése, szociális kompetencia (empátia) A2 nem szükséges Eszköz (anyag) szükséglet: a/5-as papírlapok, (esetleg szótár) Egyéni, majd a nyelvi csoport egésze Minden diák kap egy papírlapot, melyre felír 5 mondatot arról, hogy vajon milyen is lesz az élete év múlva. (szempontok: lakhely, foglalkozás, családi állapot, hobby, autó, vagyoni helyzet, nyelvtudás, elért eredmények stb). Minden mondat kezdése: I will (A diákok írjanak nyomtatott betűkkel, nehogy írás alapján azonnal beazonosítsák egymást, egyébként ben is, vagy otthon kinyomtatva is be lehet kérni az öt mondatot, ha a gyerekek számára nem gond az otthoni internethozzáférés / nyomtatás.) A diák neve a papír hátoldalán legyen rajta. A tanár összeszedi a papírokat és egy-két diák segítségével a táblán rögzíti, minden papír kap egy számot. A gyerekek végignézik az összes szöveget és maguknak felírják a tippjeiket a számokhoz. Ha mindenki készen van, közösen lehet ellenőrizni. Ellenőrzéssel együtt kb. 15 perc Enterprise 1 Unit Fotós projekttel a környezetünkért (plakátkészítés) Rövid helyzetek leírása, utasítások megfogalmazása, Környezet és környezetvédelem szókincse (összefoglalás) Nyelvi készség: helyzetek rövid leírása, szociális kompetencia: problémamegoldás és kooperációs készég, digitális kompetencia, kreativitás, művészeti tudatosság, környezeti kompetencia és egyéni felelősségvállalás 13

15 A2/B1 A plakáthoz szükséges fotók elkészítését tanítás utáni feladatként érdemes kiadni úgy, hogy a plakát készítésére tervezett óra előtt már legalább egy nappal be kell hozniuk a képeket valamilyen adathordozón. Eszköz (anyag) szükséglet: Számítógép, színes nyomtató, papír, filctoll, ragasztó stb. a plakátkészítéshez, a táblára rögzítéshez blue-tack Csoport Munka jellege: Projekt / plakátkészítés Csoportképzés: Véletlenszerűen Minden csoport ugyanazt a feladatot végzi el. Csoportokban min. 5 fotót kell készíteniük lakóhelyükön, legalább 5, környezetszennyezéshez, környezetünk rongálásához, környezetünkhöz kapcsolódó problémáról. A téma igen széles. (eldobott hulladék, PETpalack, kitört fák, kipufogógáz, nagy forgalom/sok autó stb.) A diákok a képeket kinyomtatják, megtervezik a plakátot: megadva a helyszínt, röviden leírva a problémát, majd megoldást javasolnak felszólító mondat formájában. A plakátok elkészülte után a csoportok felteszik a táblára a munkákat, s mindenki megnézi, és értékel(het)i, kérdést, megjegyzést fűzhet a plakáttal / vagy egy konkrét felvetett problémával kapcsolatban. Érdemes megnézni, mely problémát említettek a legtöbben, és vannak-e olyan problémák, melyeket csak egy-egy csoport dolgozott fel. Fotózáshoz szükséges idő:1-2 óra Iskolában: 1 óra Enterprise 1 Unit Twister játék A tanuló tudjon adni rövid, egyszerű instrukciókat, legyen képes egyszerű instrukciókat követni, gyakorolja és mélyítse el a tudását a színekkel, testrészekkel és az irányokkal kapcsolatban. Szövegértés, beszédértés, szociális kompetencia, legyen képes a társaival egy csoportban dolgozni 14

16 A1 A Twister c. társasjátékból behozni annyit az órára, hogy a csoportot ötfős csoportokra lehessen osztani, és minden csoportnak jusson egy-egy társasjáték, a tanterem berendezése az elegendő helyhez Anyag szükséglet, eszközök: Twister társasjáték, elegendő tér a játék kényelmes elvégzéséhez 5 fős csoportok Csoportképzés: 4x5 db kártyát előre el kell készíteni, rajta négy különböző témakör szavaival, pl, brown, blue, purple, violet, white, lorry, aeroplane, bus, boat, hot-air baloon. A kártyákat le kell rakni egy nagy asztalra összekeverve, s a tanulók onnan húznak egyet. Azok kerülnek egy csoportba, akik ugyan abba a fogalomba tartozó kártyát húzták. A feladat megegyezik a társasjáték szabályaival, de az órán az instrukciók adása angolul történik. Egy diák lesz az, aki a dobókocka segítségével elmondja az instrukciókat a társainak: put your left hand on the yellow circle. A társaknak meg kell érteni és követni kell az instrukciókat. Igény szerint, de legfeljebb perc Enterprise 1 Unit Swimming competition Legyen képes a tanuló felismerni és megnevezni a célnyelven zászlók alapján országokat, ismerje meg a sorszámneveket. A1 Interaktív táblakép kialakítása. Anyag szükséglet, eszközök: kártyák különböző országok zászlaival, számítógép, SMART interaktív eszköz. (Szoftver: SMART Technologies ULC.) Idegen nyelvi kommunikáció, kulturális kompetencia. 15

17 Egyéni, illetve közös munka. Csoportképzés: Nincs. A tábla képe egy úszómedencét mutat, amely fel van osztva sávokra valamint a sávok is fel vannak osztva tetszőleges számú szakaszra. A tábla alsó részén találhatóak különböző országok zászlói valamint a dobókocka szerepét betöltő szerencsekerék. A tanár felemel egy zászlót és feltesz egy kérdést: Which country is it? Az egyik tanuló megnevezi: It s Germany A tanár utasítására ( Put Germany to the first lane. ) a diák elhelyezi a zászlót a táblán a megfelelő helyre. A tanár ezután egy másik kártyával és egy másik tanulóval elismétli a fentieket, ameddig az összes sávon nem lesz egy-egy zászló. Ezután egy tanuló a tanár utasítására dob a kockával ( Throw the dice ). és hangosan közli az osztállyal az eredményt, egy másik tanuló pedig lép a táblán az úszó figurákat jelképező bábukkal. Ezt elismétlik mindegyik versenyzővel. A tanár ezután a következő kérdést teszi fel: In which place is Japan? A válasz: Japan is the fourth. Ezután a tanár rákérdez a többi ország pozíciójára is. A következő körben ugyanezek ismétlődnek. A feladat akkor ér véget, amikor mindegyik versenyző beért a célba és kialakult a végső sorrend. (Alternatív lehetőség: A tanár nem az adott ország helyzetére kérdez, hanem magára az országra. Pl.: Which country is the first? ) Kb. 5 perc Az interaktív táblakép: 16

18 Enterprise 1 Unit Who s who? Beszédkészség: A tanuló legyen képes rövid, eldöntendő kérdéseket feltenni a to be és have got szerkezetekkel. Tudjon egy kép alapján egy jellemezni egy személyt. Szövegértés: Értse meg a hozzá intézett kérdést és tudjon releváns rövid válaszokat adni. A1 szint Mondatkártyák készítése és azok szétdarabolása. Acképkáryák készítése névvel ellátva és azok sokszorosítása. (csoportonként egy sorozat.) Anyag szükséglet, eszközök: Mondatkáryák, arcképkártyák. Idegen nyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi kompetenciák 4-5 fős csoportok Csoportképzés: Véletlenszerű. A tanulók kártyákat húznak, amelyeken 3-4 részre szétdarabolt mondatok részei vannak. A feladat: Találják meg a többi mondatrészeket a társaiknál és alakítsák ki a csoportjukat. Fontos! Ügyeljünk rá, hogy kis létszámú, páros számú csoport alakuljon ki. Vigyázzunk arra is, hogy az egyes mondatrészek csak egy mondatba legyenek beilleszthetők. Mindegyik csoport kap egy sorozat kártyát, melyeken arcképek vannak. A csoportok kiválasztanak egy arcképet. A másik csoport tagjainak ki kell találniuk melyik kártya az, úgy, hogy eldöntendő kérdéseket tesznek fel az arcokról. A kapott válaszok alapján kizárják azokat a képeket, melyekre nem illenek, így szűkítve a kártyák számát választják ki azt a képet, amelyikre a másik csoport gondolt. A lehetséges kérdések: Is it a man? Has he got long hair? Has he got glasses? Is he old? Has he got brown eyes? Is he fat? Is he happy? A tanulócsoportok a többi csoportnak megmutatják a kiválasztott arcot és jellemzik azt. Pl.: This is Mary. She s got long, fair hair. She s got brown eyes. She s slim. She s happy. Igény szerint, de legfeljebb 10 perc 17

19 Példa a mondatkártyákra: Példa a lehetséges képkártyákra: Enterprise 1 Unit Dream House There is, there are használata, helyhatározók elmélyítése, válaszadás eldöntendő, valamint a where kérdőszavas kérdésre. Beszédkészség fejlesztése, önálló szövegalkotás egyszerű nyelvi eszközökkel, kreativitás fejlesztése, kulturális ismeretek elmélyítése, társas kompetencia. A1/A2 szint Újságokból, képes magazinokból bútorok, berendezési tárgyak, műszaki cikkek képeinek gyűjtése, kivágása. Az álomház alaprajzának megrajzolása, a helységek felcímkézése. 18

20 Eszköz (anyag) szükséglet: Nagy alapú (legalább A/2 méretű) rajzlap, olló, ragasztó, színes ceruza, filctoll, újságok, magazinok, magyar-angol kéziszótár (csoportonként egy). Csoportmunka. Csoportszervezés: A csoportok szervezése már az előkészítő munka során megtörténik spontán módon. A tanulók megbeszélik egymás között, hogy ha nagyon sok pénzük lenne, milyen lakhelyet építtetnének maguknak, milyen méretben, elrendezésben és hogyan rendeznék be. A megbeszéltek alapján elkészítik az alaprajzot. A feladat ismertetése: A tanár mondja a tanulóknak, hogy az előre kivágott berendezési tárgyak képeivel rendezzék be a ház helységeit. További képeket is vághatnak ki a rendelkezésre álló magazinokból. A kollázs elkészítésénél feliratozni kell a különböző berendezési tárgyakat. A felíratok elkészítésénél jelölni kell, hogy az adott kép milyen célt szolgál, pl. szórakozást, pihenést, kényelmet vagy munka megkönnyítését. A jelölés történhet színkódok, különböző betűtípusok használata által vagy egyéb módon. A szótárból keressék ki az ismeretlen szavakat, és ha nem találnak megfelelő képet a magazinokban, rajzolhatnak is berendezési tárgyakat. Ügyeljenek az egyéb részletekre is, használják a fantáziájukat és díszítsék ki rajzokkal vagy képekkel is a kollázst, pl. emberek, háziállatok, stb. Kivitelezés: A tanulók a csoportokban önállóan dolgoznak, a tanár segít a csoportoknak. Fontos, hogy a csoportok kialakítsák saját maguk a csoportban betöltött szerepeiket. Legyen meg az ún. team leader, team worker, creative manager stb. Osszák fel egymás között önállóan a részfeladatokat, mint a ragasztás, rajzolás, szótárazás stb. Az elkészült műveket mutassák be a többi csoportnak angolul és válaszoljanak a tanár valamint a többi tanuló kérdéseire. Értékelés: Csoportmegbeszélés módszerével. Elmondják, hogy mi tetszett az egyes munkákban, és hogy mik azok erősségei és gyenge pontjai. 45 perc Is it a truth or is it a lie? Enterprise 1 Unit 15 Present Perfect igeidő gyakorlása, elmélyítése, Past Simple igeidő használata, kérdések megfogalmazása Nyelvi készség: olvasott és halott szöveg értése, kommunikáció, szociális kompetencia (empátia) A2 3-4 fős csoportok esetén 3, illetve 4 kérdéssort kell összeállítani. A csoport minden tagja különböző kérdéssort kap. Egy kérdéssor 5 kérdésből áll. Ezeket a kérdéseket a diákok kinyomtatva kapják meg az tevékenység elején. A kérdések a tanári ötletességtől függnek, 19

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ FELSŐ TAGOZAT Angol nyelv Saját innováció 2015. KÉSZÜLT AZ APÁCZAI

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben