TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON"

Átírás

1 TÁMOP / KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON Írta: Rizinger János Schmalhorst Magdolna Vargáné Nagy Zsuzsanna

2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS GYAKORLATOK Az Enterprise 1 tankönyvhöz kapcsolható gyakorlatok Where is my pair? (matching dialogues) What can you do? Who is it? (Találd ki, mely ma élő híres emberről van szó) Vocabulary building Hirdetés készítése plakát formában (Flat/house to let) Fill in the gaps Ask your partner! What is it? (Yes/no game) What are you wearing today? (guessing game) Plannig and making a sightseeing tour by bike Vajon milyen utasítást kapott a társam? Utazás a jövőbe (Mi lesz veled év múlva?) Fotós projekttel a környezetünkért (plakátkészítés) Twister játék Swimming competition Who s who? Dream House Is it a truth or is it a lie? Az Enterprise 2 tankönyvhöz kapcsolható gyakorlatok Where can I buy it? What is my job/profession? (guessing) Keep fit, stay healty: choose a sport/ an exercise! Rules, rules and rules Kumulatív mese Atomok játék Összetört arc, broken face: Faces Interjú szoba: Mit csinálsz egész nap? Képes Történet If I were a sailboat Up, up and away Élőképek Gyakorlatok mindkét tankönyvre Who are you? Szógyűjtés játék Szóismétlő Ismerd meg a könyvedet! Activity SZAKIRODALOM

3 1. BEVEZETÉS Nem az iskolának, az életnek tanulunk! Ki nem hallotta ezt a mára már közhellyé vált mondást gyermekkorában? Az iskolai tantárgyak anyagainak nagy része elképzelhetetlen az általános iskolák és a gimnáziumok tanulói számára, hogy valaha is hasznosítható lesz a jövőben felsőfokú tanulmányaik, szakképzésük vagy éppen felnőtti életük egy-egy adott területén. Éppen ezért sokszor csak felesleges nyűgnek tekintenek néha a szülőkkel egyetemben az egyes tananyagokat. A nyelvtanulás esetében, szerencsére, egy kicsit más a helyzet. A gyermekek egészen fiatal korban találkoznak idegen nyelvekkel többféle élethelyzetben, és így hamar kialakul az igény a megértésükre. Egyre jobban tudatosul bennük és a szülőkben a nyelvtanulás elengedhetetlen szükségessége. A megnövekedett igények kielégítése az oktatáspolitika, az iskolák és a nyelvtanárok közös feladata. A tiszakécskei Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény 2003 óta indít nyelvi előkészítő osztályokat. A tanulók heti 15 órában tanulnak angol vagy német nyelvet. Az így kb. évi 500 tanórát kitevő nyelvi órák jó alapokat teremtenek a sikeres idegen nyelvi érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez elengedhetetlen nyelvvizsgához. De mit lehet tenni, hogy elkerüljük az egyes nyelvekre jellemző, a magyar nyelvtantól távol álló és a tanulók életkorától elvárhatónál magasabb absztrahálási szintet igénylő nyelvi-nyelvtani sajátosságokkal járó tanulási nehézségeket? A válasz azokban a technikákban rejlik, melyek a tanulókat állítja a központba, figyelembe véve életkori sajátosságaikat valamint előzetes tanulmányaik során elért tudásszintjüket. Fontos továbbá, hogy leküzdjük a tanulás során jelentkező, a diákok számára unalmas és az érdeklődés hiányát kiváltó nehézségeket új, a hagyományostól eltérő gyakorlatok alkalmazásával a nyelvórák keretén belül. Az innovációnk célja olyan saját fejlesztésű gyakorlatok bemutatása, amelyeket egyaránt alkalmazhatunk a nyelvi előkészítő és az általános tanrendű osztályokban. A gyakorlatok az Enterprise 1 és 2 (Virginia Evans Jenny Dooley; Express Publishing, Newbury, 1999) egyes témaköreihez kapcsolódnak. Ezt a könyvet használjuk iskolánkban az angol nyelv oktatására, mert több éves tapasztalatok alapján ez a könyv adhat jó alapot a NAT és a KER által meghatározott irányelvek gyakorlatba való átültetéséhez. Fontosnak tartottuk a gyakorlatok kidolgozása során, hogy támpontokat adjunk többek között a fejlesztendő kompetenciákhoz, az elérni kívánt nyelvi célokhoz és a csoportok kialakításához. A feladatok leírásánál törekedtünk a részletességre, de nyitva hagytuk a lehetőséget arra, hogy kis transzpozícióval más tankönyvek és más korosztályú, illetve más nyelvi szinten álló tanulócsoportok számára is alkalmazhatóak legyenek. A különböző kooperatív technikák alkalmazásával és az általános, valamint nyelvi kompetenciák fejlesztésének a központba állításával kívánjuk megvalósítani a NAT azon célkitűzését, hogy a motiváció fenntartása mellett eljuttassuk a tanulókat független nyelvhasználói szintre. Szeretnénk továbbá elérni, hogy a tanulók ne egy adott nyelvi tankönyvet vagy különböző szerkezeteket tanuljanak be, hanem felkészülésük valóban a bevezető elején említett mondás szellemében az életnek szóljon. 2

4 2. GYAKORLATOK 2.1. Az Enterprise 1 tankönyvhöz kapcsolható gyakorlatok Where is my pair? (matching dialogues) Enterprise 1 Unit 1,2 Ismétlés / Elmélyítés Beszédkészség / kommunikáció /Hallás utáni szövegértés A1/A2 szint Csoport (4 fő) Csoportképzés: Véletlenszerű /A tanár országzászlókat darabol fel 3-4 darabra, a zászlódarabok száma egyezzen meg a nyelvi csoportban lévő gyerekek számával. A diákoknak meg kell keresni azon társaikat, akikkel együtt a képdarabkák egy-egy zászlót alkotnak. (Érdemes ellenőrizni, hogy tudják-e, mely országhoz tartozik a zászló.) Az első két leckéből kétmondatos párbeszédeket kell összeválogatni, és ezeket kinyomtatni úgy, hogy az első ill. a második mondatok különböző színű papírokon legyenek (pl. fehér és világoskék papírt használatával). Minden csoport részére készítek egy szettet. Eszköz (anyag) szükséglet: Az előkészítésnél fehér és kék papír, laptop és nyomtató, ill. olló A csoportoknak megkapják a szétvágott párbeszédeket. Négyfős csoportok esetén a csoport két tagja csak fehér, a másik két tagja csak kék papírcsíkokat kap. (Így kerülhető el az, hogy ugyanazon diáknál legyen a párbeszéd mindkét mondata, ezáltal jobban figyelnek egymásra). 1. A tevékenység során a csoport egyik tagja felolvassa a mondatát a csoport másik három tagjának és a többiek megnézik a mondataikat, és aki úgy érzi, nála van a pár, az jelez. A kész szituációt leteszik az asztalra. Körben haladva addig dolgoznak a diákok, amíg el nem készülnek. Az elsőként elkészült csoport ismerteti a megoldásokat. 2. Az ellenőrzést követően csoportmunkában folytatható a feladat olyan módon, hogy a második mondatokat tartalmazó papírok fejjel lefelé történő fordítása után, körben haladva 3

5 mindenki reagál egy-egy mondatra. A többiek ellenőrzik, s ha nem biztosak a megoldásban, fel lehet fordítani a papírcsíkot. Példák a mini-párbeszédekre: 1. mondatok: 2. mondatok: - Nice to meet you. Nice to meet you, too. - What s your name? My name is Kate. - What s her job? - She is a teacher. - Where are you from? I am from Italy. - How old are you? - Sixteen. - Have you got black eyes? No, I haven t. - Is Maria tall? - Yes, she is. - Can you dance? - No, I can t. - Can I help you? - Yes, please. - How are you? - Very well, thanks. - Bye. See you later. - Good bye. Have a nice afternoon. Ez egy elég pörgős feladat. Csoportképzéssel együtt kb perc. Enterprise 1 Unit 1, What can you do? (getting to know each other) Can / can t módbeli segédige használata, kérdésben és rövid válaszban Nyelvhelyesség /Beszédkészség / kommunikáció /Hallás utáni szövegértés Szociális kompetencia (Csapatépítés) A1/A2 szint Csoport, ill. önálló vagy pármunka A papírlapok beszerzése Eszköz (anyag) szükséglet: Egy db A/5-ös méretű lap minden diák számára, melyet megfeleznek (mindkettő felére szükség lesz), bluetack Csoportképzés: Véletlenszerű / tevékenységeket ábrázoló képeket darabol fel a tanár, a diákok megkeresik az összetartozó képdarabkákat 4

6 A diákok mindennapos, alapvető tevékenységeket (igéket és kifejezéseket) gyűjtenek össze csoportokban. (Használhatnak nyomtatott szótárat is, de hívjuk fel figyelmüket, hogy hasznos, gyakori kifejezéseket keressenek!) A tanár megadja a kategóriákat. SPORT (swim, ride a horse, run, play football, fish ) ISKOLA (speak German, sing well, read fast, spell your name, type fast) HÁZI MUNKA (cook well, cook a soup, make a pizza, make tea) HOBBI (dance, play the guitar, play the piano, paint, sing an English song) Minden csoport felírja a táblára a tevékenységeket, és minden egyes diák lejegyzi a többi csoport kifejezéseit, akár ki is egészíthetik a listát. 2. Ezt követően egyéni munkában mindenki készít egy 5 kérdésből álló kérdéssort, pl. Can you cook a soup? Can you run fast? Can you speak Italian? Can you paint well? stb. A diákok 2-3 társuknak felteszik a kérdéseket, a kérdezettek rövid választ adnak, s minden választ jegyzetelnek. Ezután minden diák kiválaszt egyet a megkérdezettek közül, és a másik papírra készítenek egy 5 mondatos leírást a következők szerint: She/ he can t cook a soup. She/ he can swim fast. A papír hátuljára ráírják a megkérdezett személy nevét (a későbbi azonosítás érdekében), majd bluetack-kel rögzítik a táblán. Ezt követően minden diák végig olvassa a jellemzéseket és a papír alá írva meg lehet tippelni, kiről is van szó. Ellenőrizni lehet úgy, hogy a tanár kiszólít egy-egy diákot, aki ismerteti a papír hátuljára írt nevet és ellenőrzi, hányan tippeltek helyesen. Összegzésképpen meg lehet állapítani, hogy mely diákoknál volt a legtöbb helyes tipp. (Tapasztalatom szerint a diákok szeretik az olyan tevékenységeket, melyekben magukról nyilatkoznak és kíváncsiak társaik megnyilatkozásaira is.) 20 perc Who is it? (Találd ki, mely ma élő híres emberről van szó) Enterprise 1 Unit 1,2,4 Ismétlés / személyek külső/belső tulajdonságai, életkor, lakhely (ország), foglalkozás, képességek + teljesítmények, sikerek Olvasott szöveg értése, véleményformálás és annak indoklása, Szociális kompetencia, Információgyűjtés, -rendszerezés, internet-használat, képletöltés, -nyomtatás (IKT-s eszközök) A1/A2 szint 5

7 Az eszköz- és anyagszükséglet megszervezése ill. biztosítása Hely: internetkapcsolattal rendelkező számítógépekre, nyomtatási lehetőségre van szükség Eszköz (anyag) szükséglet: Papír, számítógép, nyomtató, bluetack Csoportmunka, majd a nyelvi csoport egésze Csoportképzés: (3-4 fős csoportok) Véletlenszerű Tevékenység leírása: Minden csoport jellemez a fenti (a nyelvi célnál megadott) szempontok alapján egy-egy híres embert, más-más területről (a területeket a tanár adja meg olyan formában, hogy lapokra felírja azokat és a csoportok húznak egyet (pl. magyar/külföldi zenész, színész, sportoló, politikus, showman, újságíró, bűvész stb.). Az információkat a netről kell legyűjteni, azokat jól olvashatóan, lényegre törően egy A/4-es lapra felírni (E/3.sz-ben), majd egy mondatban indokolni, miért őt választotta a csoport. A papír másik oldalára egy képet kell nyomtatni és a személy nevét ráírni. A papírokat a gyerekek a táblára felhelyezik bluetack-kel, majd végignézik egymás munkáit és a táblára írják tippjeiket (vagy akár egy kérdőjelet). A tevékenység zárásaként a tippek ellenőrzése perc Enterprise 1 Unit Vocabulary building Ház / lakás / bútorzat szókincsismétlés / Ráhangolódás a tanóra elején Beszéd (szókincs) A1/A2 szint Kis kártyák egyik oldalára magyarul, a másik oldalára angolul írjuk fel a szavakat (a kártyákat érdemes laminálni a hosszabb élettartam érdekében Hely: az osztályteremben nagyobb térre van szükség Alkalmazott módszer: Kettős kör Az egész nyelvi csoport 6

8 Tevékenység leírása: A kártyák kiosztása után a nyelvi csoportot meg kell felezni. A diákok két kört alkotnak (külső és belső), az egymással szembenálló diákok kikérdezik egymástól a szavakat. Amelyik szót a diák nem tudja, azt a társa megmondja. Ha mindenki végzett, akkor a külső kör tagjai eggyel továbblépnek, s megismétlik az előbbi feladatot. Akár kétszer is körbe mehetnek a gyerekek a szavak biztosabb elmélyítése érdekében. Az adott témakör szókincsétől / létszámtól függően 5-10 perc Hirdetés készítése plakát formában (Flat/house to let) Enterprise 1 Unit 3 Környezetünk / ház / lakás / bútorzat témakör szavainak aktív használata Összefoglalásként, téma lezárásaként plakát készítése Íráskészség, művészeti (kreativitás), információ rendszerezése, válogatása, szociális kompetencia (érvelés, megegyezés), véleményformálás A1/A2 szint Kártyák készítése, melyeken lakástípusok szerepelnek (Tengerparti villa, Tanya/farm, Óvárosi lakás, Panellakás 5. emelete, Kertvárosi családi ház, Falusi parasztház stb.) A szükséges eszközök biztosítása az 3-4 fős csoportok Csoportképzés: Tevékenység leírása: Minden csoport húz egy kártyát, majd annak megfelelően, ingatlanügynökség szerepében készítenek egy plakátot egy bérbe adandó házról/lakásról. Csoporton belül mindenki összegyűjti a szerinte legpozitívabb tulajdonságokat, majd csoporton belül rangsorolják azokat. Megtervezik az adott lakást/ házat, a bérleti díjat, majd megtervezik a plakátjellegű hirdetést egy A/3-as papíron, Hívjuk fel a figyelmet egy ilyen jellegű dokumentum jellemzőire: Legyen figyelemfelkeltő, tartalmazzon elegendő információt, legyen rajta elérhetőség és a környezet/környék által nyújtott pozitívumokat is emeljék ki. Érdemes a csoporton belül kijelölni a feladatokat, pl. info-felelős, tervező, időmérő, megvalósító. Képek nyomtatása internetről. 7

9 Az óra végén a hirdetések felkerülnek a táblára, a diákok végignézik és rövid megjegyzéseket, kérdéseket tehetnek fel. Pl. I like this flat. / It s too expensive. / I want to rent this flat. / I like the ad but the garden is too big. / stb. 45 perc Enterprise 1 Unit Fill in the gaps Ask your partner! Összefoglalás: Napirendhez kapcsolódó kifejezések, az óra, ill. a kérdezés elmélyítése Olvasott szöveg értése, Beszéd és nyelvhelyességi kompetencia (Kérdésesek feltétele, kérdőszavak alkalmazása), Hallás utáni szövegértés A1/A2 szint E/1. sz-ben egy átlagos nap leírását kell elkészíteni két változatban, hiányzó információkkal úgy, hogy a két szövegből összeállítható a teljes szöveg. Megfelelő példányszámban előzetesen kinyomtatni. Alkalmazott módszer: Hiányos szöveg kitöltése Pármunka Tevékenység bevezetése, amennyiben erre szüksége van: kérdőszavak és kérdésfeltevés rövid átismétlése (külön felhívva a figyelmet a do segédige használatára!) A párok megkapják a szöveg egy-egy változatát. Egymást felváltva kérdezve kiegészítik a hiányzó információkat. Amennyiben lehetséges, ültessük a diákokat egymással szembe, hogy ne nézhessék egymás papírjait. (Ez a probléma nem minden osztályban merül fel.) Példák a szöveg mondataira: 1. szöveg 2. szöveg I have lunch at home. I have lunch at.. I usually eat some for lunch. I usually eat some soup for lunch. After lunch I have a rest. After lunch I... At. o clock I go swimming. At 3 o clock I go swimming. Kérdések: Where do you have lunch? What do you usually eat for lunch? 8

10 What do you do after lunch? What time do you go swimming? Ha a diákok elkészültek, ellenőrzésként megnézhetik egymás szövegeit. Kapcsolódó házi feladatként minden diák megírja saját napirendjét. A szöveg hosszától függően, kb. 10 perc Enterprise 1 Unit What is it? (Yes/no game) Összefoglalás: tanult állatok, testrészeik/ Be, have got és can, ill. do/does használata, kérdések feltétele Beszéd, hallás utáni szöveg értése, nyelvhelyesség Olvasott szöveg értése, Beszéd és nyelvhelyességi kompetencia (Kérdésesek feltétele, kérdőszavak alkalmazása) A1/A2 szint A tanult állatokat ábrázoló képek (érdemes laminálni, később is használható). Minden csoportban adhatjuk ugyanazokat az állatokat. Csoportmunka Csoportképzés: A diákok feldarabolt, állatokat ábrázoló képek alapján keresik meg csoporttársaikat. A csoport minden tagja kap egy képet, és a társai a barkóba szabályai szerint kérdeznek. Pl. Can it jump? Has it got wings? Does it live in Africa? Adjuk meg utasításként azt is, hogy a három kérdező közül mindenki tegyen fel kérdéseket, ill. hogy az állatra konkrétan csak akkor kérdezzenek rá, ha már teljesen biztosak benne perc 9

11 What are you wearing today? (guessing game) Enterprise 1 Unit 7 Összefoglalás: Öltözködés szókincse, ruhadarabokhoz kapcsolódó melléknevek, Folyamatos jelen idő használata, eldöntendő kérdések, ill. a színre történő rákérdezés, ill. rövid válaszok A1/A2 Kommunikatív kompetencia (kérdezek és értelmezem a választ), empátia Először önálló, majd pármunka, a párok cserélődnek Kis papírlapok (egy db A4-es négybe vágva diákonként) Eszköz (anyag) szükséglet: színes ceruzák + minden gyerek számára négy kis papírlap A diákok rajzolnak egy-egy pálcika emberkét a lapokra, s egyet fel is öltöztetnek legalább 4-5 ruhadarabbal, melyeket ki is kell színezniük, sőt erősebb csoportok esetén még mintát is kérhetünk (kockás, csíkos stb). (Nyugodtan készíthetnek a gyerekek vicces rajzokat is). Ezután minden diák keres magának egy párt és kérdéseket feltéve felöltözteti a pálcikaemberkét. A diákok eldöntető kérdéseket tesznek fel: pl. Are you wearing a skirt today? Is it green / long? What colour is it? stb. Ha a felöltöztetés befejeződött, a képeket összehasonlítják. Minden diáknak legalább három társa pálcikaemberkéjét kell ilyen formában felöltöztetnie. (A feladat végén megkérhetjük a diákokat, hogy bluetack-kel tegyék fel a saját rajzukat a táblára és közösen kiválaszthatjuk a legviccesebb rajzot). Önálló munka 2 perc, majd a pármunkák perc. Enterprise 1 Unit Plannig and making a sightseeing tour by bike (& a PP presentation about the town) Összefoglalás: Városközpont + idegenforgalom szókincsének használata. Egy település rövid bemutatása. Rövid, a város egy-egy helyszínére vonatkozó szöveg létrehozása írásban, ill. annak szabad elmondása (önálló beszéd) 10

12 A2/B1 Lényegkiemelés és információrendszerezés, kooperációs képesség, Kreativitás (brossúra készítése), Állampolgári kompetencia (a lakóhelyemre vonatkozó ismeretek), Kommunikáció (társak előtt történő önálló beszéd), Digitális kompetencia (adaggyűjtés, prezentációkészítés) Munka jellege: Projekt Csoport Csoportképzés: Mindenképpen heterogén csoportokat érdemes létrehozni Projektterv elkészítése (téma, felépítés, időterv) Eszköz (anyag) szükséglet: Településtérkép, internetkapcsolat biztosítása, digitális fényképezőgép (Egy kisebb város és falu esetén is jól megvalósítható, nem szükséges, hogy országosan híres nevezetességek legyenek láthatók.) Projektterv bemutatása, időrend ismertetése, feladatok megbeszélése 1. A települést egy térkép alapján fel kell osztani 4-5 részre (ügyelve arra, hogy minden részen legyenek olyan dolgok, helyek, amelyekről lehet információkat adni), pl. városközpont (polgármesteri hivatal, boltok, posta, bank stb.), a városközponton kívül eső helyek (iskolák, piactér, parkok, sporttelep, vasútállomás), üdülőövezet; folyó, tó, egyéb helyszínek), majd a településrészeket a csoportok sorsolás alapján kapják meg. 2. A diákok csoportokban összegyűjtik a településrészhez tartozó helyeket, nevezetességeket, az ezekhez kapcsolódó információkat (internetkapcsolat rendelkezésre állása esetén a netet felhasználják információgyűjtésre). A térképen bejelölik az összegyűjtött helyszíneket, mindegyikhez írnak egy rövid szöveget. (Pl. az iskolánál: iskola típusa, neve, kora, diákok száma, sport lehetőségek, piactér: piac időpontjai, árukínálat, ötletek, mit érdemes venni (hal, gyümölcs), majd a helyszíneket sorrendbe rendezik (a túrán történő megtekintésnek megfelelően). A helyszíneket és az információkat úgy kell összeszedni, hogy a csoport minden tagjának jusson. 3. A túra megvalósítása. Kisváros esetén kiváló a kerékpárral történő városnézés. A városközpontból elindulva minden helyszínen megállnak a diákok és az adott helyszín felelőse beszámol a helyszínről. (Készítsenek a diákok fotókat is.). 4. A városnézőtúra lebonyolítása után a diákok városbemutató prezentációt készítenek, felhasználva a már összegyűjtött helyszíneket, leírásokat és az általuk készített fotókat. A prezentáció elkészítése előtt lehetőség van megjegyzésekre, kérdésekre, ötletekre, kiegészítésekre. A prezentációkészítés is csoportmunkában történik, majd egy diák a részeket összedolgozza (otthon). 5. A prezentáció bemutatható más angolos csoportoknak és felkerülhet az iskolai honlapra is. 11

13 Összesen 5-6 óra: 1 óra a túra előkészítésére 1 óra a túra megvalósítására 2-3 óra a prezentáció elkészítésére (digitális kompetencia függvényében) 1 óra a prezentáció bemutatására Enterprise 1 Unit Vajon milyen utasítást kapott a társam? Prepozíciók elmélyítése, felszólító mód alkalmazása A/2 Olvasott szöveg értése/ utasítás végrehajtása / nyelvi készség Önálló/pár ill. a nyelvi csoport egészében (Pármunkát csak akkor válasszunk, ha ezt szükségesnek érezzük. Kis papírlapokon egy-egy utasítás (a csoport létszámtól függően, s érdemes laminálni) Eszköz (anyag) szükséglet: Papír, lamináló Minden diák (vagy diákpár) kap egy rövid, egymondatos utasítást, és ezt el kell játszania. A többi diáknak pedig rekonstruálni kell az eredeti információt. (Némelyik utasításhoz adhatunk egy-egy rövid segítő mondatot is.) max. 1 perc/ diák Jump over your English book. (The book is on the floor). Go towards the blackboard. (You are standing at the back of the classroom.) Take your phone into your bag. Sit down on the floor. Write the word love on the blackboard. Climb up your desk. (but only now!!!). 12

14 Enterprise 1 Unit Utazás a jövőbe (Mi lesz veled év múlva?) Jövő idő alkalmazása: will, ismétlés Nyelvi készség, Olvasott szöveg értése, szociális kompetencia (empátia) A2 nem szükséges Eszköz (anyag) szükséglet: a/5-as papírlapok, (esetleg szótár) Egyéni, majd a nyelvi csoport egésze Minden diák kap egy papírlapot, melyre felír 5 mondatot arról, hogy vajon milyen is lesz az élete év múlva. (szempontok: lakhely, foglalkozás, családi állapot, hobby, autó, vagyoni helyzet, nyelvtudás, elért eredmények stb). Minden mondat kezdése: I will (A diákok írjanak nyomtatott betűkkel, nehogy írás alapján azonnal beazonosítsák egymást, egyébként ben is, vagy otthon kinyomtatva is be lehet kérni az öt mondatot, ha a gyerekek számára nem gond az otthoni internethozzáférés / nyomtatás.) A diák neve a papír hátoldalán legyen rajta. A tanár összeszedi a papírokat és egy-két diák segítségével a táblán rögzíti, minden papír kap egy számot. A gyerekek végignézik az összes szöveget és maguknak felírják a tippjeiket a számokhoz. Ha mindenki készen van, közösen lehet ellenőrizni. Ellenőrzéssel együtt kb. 15 perc Enterprise 1 Unit Fotós projekttel a környezetünkért (plakátkészítés) Rövid helyzetek leírása, utasítások megfogalmazása, Környezet és környezetvédelem szókincse (összefoglalás) Nyelvi készség: helyzetek rövid leírása, szociális kompetencia: problémamegoldás és kooperációs készég, digitális kompetencia, kreativitás, művészeti tudatosság, környezeti kompetencia és egyéni felelősségvállalás 13

15 A2/B1 A plakáthoz szükséges fotók elkészítését tanítás utáni feladatként érdemes kiadni úgy, hogy a plakát készítésére tervezett óra előtt már legalább egy nappal be kell hozniuk a képeket valamilyen adathordozón. Eszköz (anyag) szükséglet: Számítógép, színes nyomtató, papír, filctoll, ragasztó stb. a plakátkészítéshez, a táblára rögzítéshez blue-tack Csoport Munka jellege: Projekt / plakátkészítés Csoportképzés: Véletlenszerűen Minden csoport ugyanazt a feladatot végzi el. Csoportokban min. 5 fotót kell készíteniük lakóhelyükön, legalább 5, környezetszennyezéshez, környezetünk rongálásához, környezetünkhöz kapcsolódó problémáról. A téma igen széles. (eldobott hulladék, PETpalack, kitört fák, kipufogógáz, nagy forgalom/sok autó stb.) A diákok a képeket kinyomtatják, megtervezik a plakátot: megadva a helyszínt, röviden leírva a problémát, majd megoldást javasolnak felszólító mondat formájában. A plakátok elkészülte után a csoportok felteszik a táblára a munkákat, s mindenki megnézi, és értékel(het)i, kérdést, megjegyzést fűzhet a plakáttal / vagy egy konkrét felvetett problémával kapcsolatban. Érdemes megnézni, mely problémát említettek a legtöbben, és vannak-e olyan problémák, melyeket csak egy-egy csoport dolgozott fel. Fotózáshoz szükséges idő:1-2 óra Iskolában: 1 óra Enterprise 1 Unit Twister játék A tanuló tudjon adni rövid, egyszerű instrukciókat, legyen képes egyszerű instrukciókat követni, gyakorolja és mélyítse el a tudását a színekkel, testrészekkel és az irányokkal kapcsolatban. Szövegértés, beszédértés, szociális kompetencia, legyen képes a társaival egy csoportban dolgozni 14

16 A1 A Twister c. társasjátékból behozni annyit az órára, hogy a csoportot ötfős csoportokra lehessen osztani, és minden csoportnak jusson egy-egy társasjáték, a tanterem berendezése az elegendő helyhez Anyag szükséglet, eszközök: Twister társasjáték, elegendő tér a játék kényelmes elvégzéséhez 5 fős csoportok Csoportképzés: 4x5 db kártyát előre el kell készíteni, rajta négy különböző témakör szavaival, pl, brown, blue, purple, violet, white, lorry, aeroplane, bus, boat, hot-air baloon. A kártyákat le kell rakni egy nagy asztalra összekeverve, s a tanulók onnan húznak egyet. Azok kerülnek egy csoportba, akik ugyan abba a fogalomba tartozó kártyát húzták. A feladat megegyezik a társasjáték szabályaival, de az órán az instrukciók adása angolul történik. Egy diák lesz az, aki a dobókocka segítségével elmondja az instrukciókat a társainak: put your left hand on the yellow circle. A társaknak meg kell érteni és követni kell az instrukciókat. Igény szerint, de legfeljebb perc Enterprise 1 Unit Swimming competition Legyen képes a tanuló felismerni és megnevezni a célnyelven zászlók alapján országokat, ismerje meg a sorszámneveket. A1 Interaktív táblakép kialakítása. Anyag szükséglet, eszközök: kártyák különböző országok zászlaival, számítógép, SMART interaktív eszköz. (Szoftver: SMART Technologies ULC.) Idegen nyelvi kommunikáció, kulturális kompetencia. 15

17 Egyéni, illetve közös munka. Csoportképzés: Nincs. A tábla képe egy úszómedencét mutat, amely fel van osztva sávokra valamint a sávok is fel vannak osztva tetszőleges számú szakaszra. A tábla alsó részén találhatóak különböző országok zászlói valamint a dobókocka szerepét betöltő szerencsekerék. A tanár felemel egy zászlót és feltesz egy kérdést: Which country is it? Az egyik tanuló megnevezi: It s Germany A tanár utasítására ( Put Germany to the first lane. ) a diák elhelyezi a zászlót a táblán a megfelelő helyre. A tanár ezután egy másik kártyával és egy másik tanulóval elismétli a fentieket, ameddig az összes sávon nem lesz egy-egy zászló. Ezután egy tanuló a tanár utasítására dob a kockával ( Throw the dice ). és hangosan közli az osztállyal az eredményt, egy másik tanuló pedig lép a táblán az úszó figurákat jelképező bábukkal. Ezt elismétlik mindegyik versenyzővel. A tanár ezután a következő kérdést teszi fel: In which place is Japan? A válasz: Japan is the fourth. Ezután a tanár rákérdez a többi ország pozíciójára is. A következő körben ugyanezek ismétlődnek. A feladat akkor ér véget, amikor mindegyik versenyző beért a célba és kialakult a végső sorrend. (Alternatív lehetőség: A tanár nem az adott ország helyzetére kérdez, hanem magára az országra. Pl.: Which country is the first? ) Kb. 5 perc Az interaktív táblakép: 16

18 Enterprise 1 Unit Who s who? Beszédkészség: A tanuló legyen képes rövid, eldöntendő kérdéseket feltenni a to be és have got szerkezetekkel. Tudjon egy kép alapján egy jellemezni egy személyt. Szövegértés: Értse meg a hozzá intézett kérdést és tudjon releváns rövid válaszokat adni. A1 szint Mondatkártyák készítése és azok szétdarabolása. Acképkáryák készítése névvel ellátva és azok sokszorosítása. (csoportonként egy sorozat.) Anyag szükséglet, eszközök: Mondatkáryák, arcképkártyák. Idegen nyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi kompetenciák 4-5 fős csoportok Csoportképzés: Véletlenszerű. A tanulók kártyákat húznak, amelyeken 3-4 részre szétdarabolt mondatok részei vannak. A feladat: Találják meg a többi mondatrészeket a társaiknál és alakítsák ki a csoportjukat. Fontos! Ügyeljünk rá, hogy kis létszámú, páros számú csoport alakuljon ki. Vigyázzunk arra is, hogy az egyes mondatrészek csak egy mondatba legyenek beilleszthetők. Mindegyik csoport kap egy sorozat kártyát, melyeken arcképek vannak. A csoportok kiválasztanak egy arcképet. A másik csoport tagjainak ki kell találniuk melyik kártya az, úgy, hogy eldöntendő kérdéseket tesznek fel az arcokról. A kapott válaszok alapján kizárják azokat a képeket, melyekre nem illenek, így szűkítve a kártyák számát választják ki azt a képet, amelyikre a másik csoport gondolt. A lehetséges kérdések: Is it a man? Has he got long hair? Has he got glasses? Is he old? Has he got brown eyes? Is he fat? Is he happy? A tanulócsoportok a többi csoportnak megmutatják a kiválasztott arcot és jellemzik azt. Pl.: This is Mary. She s got long, fair hair. She s got brown eyes. She s slim. She s happy. Igény szerint, de legfeljebb 10 perc 17

19 Példa a mondatkártyákra: Példa a lehetséges képkártyákra: Enterprise 1 Unit Dream House There is, there are használata, helyhatározók elmélyítése, válaszadás eldöntendő, valamint a where kérdőszavas kérdésre. Beszédkészség fejlesztése, önálló szövegalkotás egyszerű nyelvi eszközökkel, kreativitás fejlesztése, kulturális ismeretek elmélyítése, társas kompetencia. A1/A2 szint Újságokból, képes magazinokból bútorok, berendezési tárgyak, műszaki cikkek képeinek gyűjtése, kivágása. Az álomház alaprajzának megrajzolása, a helységek felcímkézése. 18

20 Eszköz (anyag) szükséglet: Nagy alapú (legalább A/2 méretű) rajzlap, olló, ragasztó, színes ceruza, filctoll, újságok, magazinok, magyar-angol kéziszótár (csoportonként egy). Csoportmunka. Csoportszervezés: A csoportok szervezése már az előkészítő munka során megtörténik spontán módon. A tanulók megbeszélik egymás között, hogy ha nagyon sok pénzük lenne, milyen lakhelyet építtetnének maguknak, milyen méretben, elrendezésben és hogyan rendeznék be. A megbeszéltek alapján elkészítik az alaprajzot. A feladat ismertetése: A tanár mondja a tanulóknak, hogy az előre kivágott berendezési tárgyak képeivel rendezzék be a ház helységeit. További képeket is vághatnak ki a rendelkezésre álló magazinokból. A kollázs elkészítésénél feliratozni kell a különböző berendezési tárgyakat. A felíratok elkészítésénél jelölni kell, hogy az adott kép milyen célt szolgál, pl. szórakozást, pihenést, kényelmet vagy munka megkönnyítését. A jelölés történhet színkódok, különböző betűtípusok használata által vagy egyéb módon. A szótárból keressék ki az ismeretlen szavakat, és ha nem találnak megfelelő képet a magazinokban, rajzolhatnak is berendezési tárgyakat. Ügyeljenek az egyéb részletekre is, használják a fantáziájukat és díszítsék ki rajzokkal vagy képekkel is a kollázst, pl. emberek, háziállatok, stb. Kivitelezés: A tanulók a csoportokban önállóan dolgoznak, a tanár segít a csoportoknak. Fontos, hogy a csoportok kialakítsák saját maguk a csoportban betöltött szerepeiket. Legyen meg az ún. team leader, team worker, creative manager stb. Osszák fel egymás között önállóan a részfeladatokat, mint a ragasztás, rajzolás, szótárazás stb. Az elkészült műveket mutassák be a többi csoportnak angolul és válaszoljanak a tanár valamint a többi tanuló kérdéseire. Értékelés: Csoportmegbeszélés módszerével. Elmondják, hogy mi tetszett az egyes munkákban, és hogy mik azok erősségei és gyenge pontjai. 45 perc Is it a truth or is it a lie? Enterprise 1 Unit 15 Present Perfect igeidő gyakorlása, elmélyítése, Past Simple igeidő használata, kérdések megfogalmazása Nyelvi készség: olvasott és halott szöveg értése, kommunikáció, szociális kompetencia (empátia) A2 3-4 fős csoportok esetén 3, illetve 4 kérdéssort kell összeállítani. A csoport minden tagja különböző kérdéssort kap. Egy kérdéssor 5 kérdésből áll. Ezeket a kérdéseket a diákok kinyomtatva kapják meg az tevékenység elején. A kérdések a tanári ötletességtől függnek, 19

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése T. Kovács * és C. Sik-Lányi * * Pannon Egyetem/ Angol Amerikai Intézet, Veszprém, Magyarország * Pannon

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben