J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, június 27. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Sződ Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 2. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása 3. Almási-Holes Renáta kérelmének megtárgyalása, Dávid Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 4. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés 5. Sződ Község szerepe a társulásokban, illetve a társulások helyzete 2013-ban 6. Egyebek Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos egyeztetés Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, Dávid Tamás képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre, Erdélyi Balázs jelezte, hogy az ülésen nem tud megjelenni, a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti azokat az ügyeket, amellyel az Egyebek napirendi pont kiegészül. Az Egyebek napirendi ponton belül az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra Az óvodabővítéssel kapcsolatos határozatok meghozatala Törvényességi észrevétel a hulladékszállításra vonatkozó közszsolgáltatási díjak hatályon kívül helyezésével kapcsolatosan Sződ Község Önkormányzata és az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Nonprofit Bt közötti Ellátási szerződés megtágyalása A Sződi Hunyadi János Általános Iskolában a tanterem kialakításával kapcsolatos tájékozatás A Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület támogatása A Hunyadi János Általános Iskola névváltozásával kapcsolatos tájékoztatás A képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés kiegészített napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Juhász István képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy Juhász István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadja. 1

2 1. Sződ Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Át is adnám a szót neki. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezetét megküldtem a képviselők részére. Azóta sikerült képekkel kiegészítenem az anyagot, melyet véleményezésre a Türr István Kutató és Képző Központ részére megküldtem. Az anyagot a HEP fórummal egyeztettem, vagyis azokkal a személyekkel, akik a célcsoportokat képviselik. A szakemberekből álló bizottság a programot véleményezte, és elfogadta. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat július 1. napját követően csak akkor vehet részt pályázatokon, ha Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik. Olyan intézkedési terveket kellett készíteni, melyet 1-2 éven belül meg tud az önkormányzat valósítani. Kérem a képviselőket, hogy akinek az anyaggal kapcsolatban kérdés merülne fel, szíveskedjenek jelezni. Puskás Szilveszter: A Helyi Esélyegyenlőségi Program 3.1 pontjában lévő jövedelmi és vagyoni helyzetelemzés véleményem szerint nem tükrözi a valódi helyzetet, mert a vállalkozások egy része mininálbéren foglalkoztatja a dolgozókat, és zsebbe adja a további juttatást. 3.2 pontban én úgy látom, hogy a szöveg és a táblázat ellentétes jelentésű. Ezt javítani kellene. A 3.15 táblázat használhatatlan, szerkesztési hiba történt. Dávid Tamás képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul. 3.7 pont a) és b) pontjában javítani szükséges a helyesírási hibákat. Hertel László: Van-e további kérdés, hozzászólás a képviselők részéről? Juhász István: Amennyiben ez több évre szóló a dokumentum, akkor a pont e) bekezdéshez, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez a pont több évre nem lesz igaz, mivel a sportot egyre kevésbé tudja az önkormányzat támogatni. Hertel László: Amennyiben ez nem valósul meg, akkor módosítjuk ezt a pontot. Ez a program a jelenlegi állapotot tükrözi. Volentics Gyula: Az anyag bevezetőjében szereplő Sződ község történetében hivatkozni kellene a szöveg szerzőjére, azaz vagy nevem, vagy pedig az internetes forrás (szod.hu) szerepeljen a szövegben. Sződ történetének kiadott kötetei a szellemi alkotásom, szerződi jogvédelem alatt áll. Továbbá az alábbi észrevételeim vannak: Mélyszegénységben élő romák nincsenek a községben, ezért ez nem releváns, ki kellene venni az anyagból. Kiegészítés: Sződliget 1950-ben vált külön Sződtől. A településnek korábban jeleztem már, hogy nincs Gazdasági Programja, ezért ennek a bekezdésnek a szerepeltetése felesleges. 3.4 f) pont az eladósodottság mire, kire vonatkozik, mert nem releváns -ként szerepel az anyagban? 2

3 Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: KSH adatok nem állnak rendelkezésre, ezért kellett ezt beírni ebbe a sorba. Volentics Gyula: Hol szerepelnek a szlovákok, mint kisebbség? Csak romákról esik szó, akik nem laknak Sződön, a létező szlovák nemzetiség pedig említésre sem kerül. Bojtayné Benedek Gabriella: Öt célcsoportra vonatkozik a program, a szlovák kisebbség nem tartozik bele. Ezt a programot két éven belül felül kell vizsgálni. Puskás Szilveszter: De amennyiben indokolt, akkor előbb is lehet módosítani? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Igen. Hertel László: Van-e további kérdés? Dávid Tamás: Én javaslom, hogy fogadjuk el a programot, de amennyiben két éven belül szükséges, akkor módosítsuk azt. Én is javaslom, hogy a község történeténél jelezni kellene a forrást. Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel további kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk az Esélyegyenlőségi Program elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Sződ Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját az elhangzott módosításokkal, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási megállapodását a Társulási Tanács módosította, mely módosítást minden tagönkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia. A társulás júnus 30. napjáig látta el többek között a belső ellenőrzési feladatokat, ez a feladatkör már a módosításban nem szerepel. A módosított társulási megállapodás július 01. napjától lép hatályba. Azért is működik tovább a társulás, mert a jövőben esetleg mikro-körzetekben tudná ellátni a feladatokat. De ez egyelőre nem aktuális. Majd decemberben újra megvizsgáljuk, hogy ez a társulás továbbra is fent maradjon-e vagy sem. Kérem a képviselőket, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjék jelezni. Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 78/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete elfogadja a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Megállapodásának május 28-ai módosításait és kiegészítéseit. Sződ Község Önkormányzata társulási tagként a módosításokkal egységes szerkezetbe szedett Társulási Megállapodás pontjait betartja. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításait és kiegészítéseit elfogadó jognyilatkozatot a Társulási Tanács részére jutassa el. 3. Almási-Holes Renáta kérelmének megtárgyalása, Dávid Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület. 4. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a évi falunapi rendezvény szervezése megkezdődött. A sztárvendég Kasza Tibi lesz. Az idén sikerült olyan fellépőt találni, aki forint elvállalta, hogy egész nap zenét szolgáltat a rendezvényen, illetve hangosítást is biztosítja a rendezvény teljes ideje alatt. A Falunapon a hagyományokhoz híven délelőtt a főzőversenyre, illetve a sportműsorokra kerül sor. Délután az ünnepi műsor órakor kezdődne, majd folytatódna a tüzijátékkal, tábortűzzel és az utcabállal. Kérem a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, ezen a rendezvényen is a tűzoltó és mentős bemutatót szíveskedjenek megszervezni, illetve az egészségnapot, és a véradást is. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a rendelet szerint a minden év június 01. napjáig lehet javaslatot tenni a díszpolgári cím, illetve a Községben végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetés adományozására vonatkozóan. Javaslat a fenti időpontig nem érkezett. A Sződ Szép Portája kitüntetés adományozására vonatkozóan a Kommunikációs, Környezetvédelmi és Sport Bizottság tehet javaslatot. Volentics Gyula: Én úgy gondoltam, hogy a Sződiek Híradójában közzé tesszük, hogy várjuk a pályázatokat a lakosoktól a Sződ Szép Portája címre, és akkor a beérkezett pályázatokat fogja a bizottság elbírálni. Hertel László: Nagyon jó kezdeményezésnek tartom. 5. Sződ Község szerepe a társulásokban, illetve a társulások helyzete 2013-ban Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Sződ Község Önkormányzata több társulás tagja. A társulások a DTÖKT, Gödöllő-Vác Vizgazdálkodási Társulat hatékonyan működik. Sajnos pénzügyi nehézség minden társulásban van. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak több önkormányzat képviseletében írtam egy levelet, mivel az A.S,A felmondta 2013.november 30. napjával a szolgáltatási szerződést, ezért

5 december 01. napjától kösse meg a Zöld Híd Kft az önkormányzatokkal a szolgáltatási szerződést. Választ még nem kapott az önkormányzat. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak is levelet fogok írni ezzel kapcsolatosan, hogy ebben az esetben mit tehetnek az önkormányzatok. A Gyermekjóléti és Családsegítő feladatokat ellátó társulásnak is tagja önkormányzatunk, ahol működési nehézségek voltak, illetve a működési formát illetően jelenleg is folynak a tárgyalások. A belső ellenőrzési és az orvosi ügyeleti társulások mikrokörzetek formájában fognak működni. 6. Egyebek Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos egyeztetés Hertel László: Az elmúlt ülésen már döntött a testület a Rendezési Terv módosítására vonatkozó tervek megrendeléséről. Az Archi Profil Építész Bt tervezőjével egyeztettem a módosításokat illetően, mely módosításokat a testületnek is meg kell tárgyalnia, majd ezt követően válik véglegessé a pontos módosítás. A Rendezési Terv módosítását a testület már 2012-ben is megtárgyalta, mely módosításokat emlékeztetőül megküldtük a képviselők részére. (részletesen ismerteti a térképen a javasolt módosításokat) A térkép a évi módosításokat tartalmazza, amelyek a képviselő-testületi ülésen elhangzottak. Puskás Szilveszter: A évi választások után a településünk létszáma jelentősen le fog csökkenni Nevelek leválásával. A lakosságszám tekintetében az eddigi tapasztalataim szerint a 3000 fő egy bizonyos besorolási létszámnak számít, aminek a meghaladása több előnnyel jár, mint hátránnyal. Az intézményeinket most kívánjuk bővíteni, a most meglévő nagy gyermeklétszám miatt. Amennyiben tudunk vonzó területeket kijelölni a telket keresők részére és ide is települnek, akkor újra elérheti településünk a 3000 főt és az intézményeink is ki lesznek hosszútávon használva. Javaslom, hogy a helyszínen, kint a terepen tekintsük meg a változtatásokkal érintett területeket, így azok a képviselők is jobban el tudnak igazodni a terven, akik eddig nem foglalkoztak még ezzel. A Rendezési Terv elvi tárgyalásakor az előző testület arra törekedett, hogy szélesedjen, és ne hosszában növekedjen a település. Dávid Tamás: Én támogatom az alpolgármester úr javaslatát, hogy menjünk ki az érintett helyszínekre, és ott tekintsük meg a módosításokat. Papp István: Mikor kerüljön sor a helyszíni bejárásra? Hertel László: Majd telefonon egyeztetjük a pontos időpontot. Azonban én javasolnék még egy módosítást, amely az elmúlt évben még nem volt aktuális. A volt csirketelep területe, a 0132/1 0132/ /15 hrsz-ú ingatlanok jelenleg GKSZ 1 besorolásban vannak, ahol a beépíthetőség 30 %. Azonban, az ott működő vállalkozás kérelemmel fordult hozzám, hogy a beépíthetőségi százalék 45 % legyen, és kerüljön GKSZ 2 besorolásban ez a terület. Kérem a képviselőket, hogy mondják el ezzel a javaslattal kapcsolatosan véleményüket. Papp István: Azt hiszem, hogy szem előtt kell tartani azt, hogy amennyiben a vállalkozás bővül, akkor több helybeli részére tud munkát biztosítani. Ezért én javaslom a polgármester úr javaslatát. Dávid Tamás: Egyetértek a Papp Istvánnal. Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5

6 80/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Rendezési Tervben szereplő, sződi 0132/ /15 hrsz-ú, külterületi ingatlanok GKSZ 1 besorolását, a Rendezési Terv módosításakor GKSZ 2 besorolásra, ezáltal 45 %-os beépítettségre kívánja módosítani. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselő-testületnek hoznia kell a Rendezési Terv módosításának elfogadása előtt egy rendeletet, amely a partnerség szabályairól szól, és a településfejlesztési koncepció véleményzeséhez szükséges egyeztetést tartalmazza. Hertel László: Akkor én egyeztetni fogok az elhangzott módosítási javaslatokat illetően a tervezővel, és ezek alapján fogja elkészíteni a szöveges anyagot. A képviselők egyetértenek a polgármeser javaslatával. Az óvodabővítéssel kapcsolatos határozatok meghozatala Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodabővítésére vonatkozó Támogatási Szerződés aláírásra került, így a beruházás megkezdődhet. A képviselő-testület az elmúlt ülésen létrehozta a Közbeszerzési Bizottságot, illetve kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt, és műszaki ellenőrt. Most újabb határozatokat kell hoznia testületnek a beruházással kapcsolatosan. Először a közbeszerzési eljárás megindításáról kell határoznunk az ajánlattételi felhívás és a hozzátartozó dokumentáció alapján, az építési beruházást illetően. Három ajánalattevőnek küldjük meg ezeket a dokumentumokat. Ezeket a dokumentációkat kiküldtük a képviselők részére is. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni. Papp István: Ezt a közbeszerzési szakértő készítette elő? Hertel László: Természetesen. Van-e további kérdés? Amennyiben további kérdés nem merült fel, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Sződi Napköziotthonos Óvoda felújítása és bővítése tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt a határozat mellékletét képező tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt az alábbi ajánlattevőknek küldje meg: Ajánlattevő 1: GeoSzolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. Képviselő: Szőke András Ajánlattevő 2: Creo-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1091 Budapest, Húrok u. 5. 6

7 Képviselő: Kapus József Ajánlattevő 3: Trend Építő Zrt 1047 Budapest, Baross u. 74. Képviselő: Mihály Csaba Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testületnek ugyanilyen tartalmú határozatot kell hoznia az eszközbeszerzésre vonatkozóan is. Itt is három cégnek küldjük ki az ajánlattételi felhívást a hozzá tartozó dokumentummal együtt. Hertel László: Van-e kérdés a képviselők részéről? Amennyiben kérdés nem merült fel, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződi Napköziotthonos Óvoda felújításához és bővítéséhez kapcsolódó eszközök, bútorok, berendezési tárgyak beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt a határoz mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt az alábbi ajánlattevőknek küldje meg: Ajánlattevő 1: Smart Info Kft 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A Aép. fszt. 3. Képviselő: Dr. Pataki Zoltán Ajánlattevő 2: Balázs-Diák Kft 1043 Budapest, Csányi L. u. 34. Képviselő: Balázs Virág Ajánlattevő 3: Alex Fémbútor Kft 2072 Zsámbék, Magyar u Képviselő: dr. Krasszon Mihály Hertel László: A következő határozatban arról kell nyilatkozni a testületnek, hogy az önerő összege az önkormányzat rendelkezésére áll. Erre vonatkozóan már 2012-ben hoztunk egy határozatot, de mivel változott a beruházás összege, ezért ezt a határozatot módosítani kell. A beruházás 95 %-os támogatottsággal fog megvalósulni, az önerő összege: bruttó forint. Kérem, hogy akinek kérdése van ezzel kapcsolatosan, szíveskedjék jelezni. 7

8 Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel az önerő összegével kapcsolatosan, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP Sződi Napköziotthonos Óvoda felújítása, bővítése című pályázat önerejének biztosítására hozott 30/2012 (III.29.) számú határozatának módosítását határozza el az alábbiak szerint: Sződ Község Önkormányzata (2134 Sződ, Dózsa György út 216.) a KMOP "Nevelési intézmények fejlesztése" című pályázati konstrukció keretében támogatást nyert a Sződi Napköziotthonos Óvoda felújításának, bővítésének (2134 Sződ, Dózsa György út 19., Hrsz 288) megvalósítására. A pályázat elfogadott elszámolható összköltsége bruttó Ft, a támogatás 95%-os támogatási intenzitás mellett Ft. A Képviselő-testület a bruttó Ft összköltségű beruházáshoz bruttó Ft -ot pályázati forrásból bruttó Ft önrészt saját forrásból biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László Polgármestert, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatáshoz szükséges önkormányzati önrész összegét a évi költségvetésében elkülönítse. Törvényességi észrevétel a hulladékszállításra vonatkozó közszsolgáltatási díjak hatályon kívül helyezésével kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Kérem, hogy ezt tegye meg. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2011.(XII.15.) számú rendeletével módosította az alaprendeletet törvényességi észrevételt követően. Ekkor jogszabályváltozás következtében az Önkormányzatoknak helyi rendeltben kellett szabályoznia a hulladékszállítási díjakat. A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a hulladékszállítási díj önkormányzati rendeletben történő megállapítását illetően. A képviselő-testület által megalkotott a többször módosított 3/2002.(IV.04.) számú rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza a hulladékszállítás díját. A rendeletnek ezen részét hatályon kívül helyeznie a testületnek, mert július 01. napján lép hatályba az a törvény, amely meghatározza a közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ez az összeg nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-t. Ezt a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény tartalmazza. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben kérdés merülne fel ezzel kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni. Volentics Gyula: Én javaslom, hogy a napirendi pontot képező rendelet vonatkozásában, a rendelet mellékletét képezze a helyi védettségű területek listája, és a műemlékek jegyzéke. 8

9 Puskás Szilveszter: A zaj keltésre vonatkozó szabályozásban javaslom, hogy határozzuk meg a belterülettel határos külterületeken azt a sávot, ahol a belterülettel azonos lesz a szabályzás, hiszen a zaj nem áll meg a belterület határánál, vagy a kerítésnél. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Én elkészítem a rendeletmódosítás tervezetét a szeptemberi ülésre és megküldöm majd a képviselők részére. Hertel László: Én javaslom, hogy a képviselők gyűjtsék össze javaslataikat, és akkor a rendelet teljes egészét tekintve módosításra kerül. Van-e további kérdés? Mivel további hozzászólást a képviselők nem jeleztek, kérem, hogy határozzunk a rendelet módosítását illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbiak szerint módosítja A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáól szóló rendeletét: 7/2013. (VI.27.) SZÁMÚ RENDELETE, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, 3/2002(IV.04.) SZÁMÚ, A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sződ Község Képviselő-testülete a többször módosított, 3/2002.(IV.04.) számú, A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Sződ Község Önkormányzata és az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Nonprofit Bt közötti Ellátási szerződés megtágyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy július 1-től akkor kapja a társulat az alap és kiegészítő normatívát a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására, amennyiben a társulás intézményt hoz létre. Az intézmény felállítása egy bonyolult folyamat, amely az idő rövidsége június 30-ig nem lehetséges, ezért ahhoz, hogy az önkormányzatok legalább az alap normatívát megkapják minden önkormányzatnak saját magának kell ellátási szerződést kötnie az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálattal, mely szerződést minden önkormányzatnak be kell juttatnia az Államkincstárba legkésőbb június 30-ig. A képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia, hogy ezt a szerődést megkössem a Gyermek és Családsegytő Szolgálattal. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjék jelezni. Papp István: Erről már beszéltünk az elmúlt ülésen. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási formában történő működése körül nagy a bizonytalanság. Ezért került ismét a testület elé ez az ügy. Hertel László: Van-e további hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9

10 84/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község Önkormányzata Ellátási szerződést kössön az Együtt a Gyermekekért Családsegítő Szolgálat Nonprofit Bt.-vel, (2600, Vác, Varsa köz 5.) a mellékletben foglalt tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az Ellátási szerződés aláírására. A Sződi Hunyadi János Általános Iskolában a tanterem kialakításával kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy szükségessé vált egy új tanterem kialakítása az iskolában, hogy két első osztályt tudjunk indítani a 2013/14 tanévben. A tanterem épületen belüli kialakításával kapcsolatosan a Tankerületi Igazgató Asszonnyal, illetve a leendő iskolaigazgatóval is egyeztettem. Végül is megegyezés született az átépítést illetően. Dávid Tamás: Én javaslom, hogy nézzük meg az átépítést az intézményben. Hertel László: Ennek semmi akadálya, majd egyeztetjük az időpontot. A Hunyadi János Általános Iskola névváltozásával kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a KLIK értesítést küldött az önkormányzatnak, hogy az intézmény hivatalos elnevezése: Sződi Hunyadi János Általános Iskola a Hunyadi János Iskola helyett. A Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület támogatása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület IFI csapatot is indítani kíván a következő szezonban. Azonban a felnőtt csapatnak is szüksége van anyagi támogatásra, hogy a nevezési díjat be tudják fizetni. A Klub vezetőjével egyeztettem, és a csapatnak most forintra lenne szüksége. Juhász István. Nagyon nagy szükség lenne erre az IFI csapatra. De szponzorokat is be kellene vonni a csapatok támogatására. Én javaslom, hogy a kért támogatást állapítsa meg a testület. Hertel László: Én javaslom, hogy az ősszel befizetésre kerülő tornatermi bérleti díjból előlegezze meg a testület ezt az összeget. A képviselők egyetértenek a javaslattal. Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sződ Községért Közalapítvány részére felajánlás érkezett az egyik helyi vállalkozástól. Azt kérném a képviselőktől, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen célra használjuk fel a támogatás összegét. Puskás Szilveszter: Én azt javaslom, hogy köztéri fejlesztésekre használjuk fel ezt az összeget. Ebbe belefér a játszótér építése is, valamint köztéri szobor állítása is. 10

11 Volentics Gyula: Én azt javaslom, hogy játszótér építésére fordítsa az önkormányzat ezt az összeget. A faluközpontban lévő vascsövekből tizenegynéhány évvel ezelőtt társadalmi munkában épült játszótér elavult, az eu-s előírásoknak nem felel meg. Nem igazán lehet rajtuk játszani. A hajdani készítőiket a Sződi Fórum Egyesület tagjait - ettől függetlenül köszönet illeti. A kisgyermekes családokat kellene támogatni azzal, hogy egy korszerű központi játszóteret kezdünk el megépíteni. Korábban voltak három korcsoportos játszótérre terveink, 15 milliós költségvetéssel. Neki kellene látni eenek a megvalósításának. Köztéri szobor vásárlását ilyen költségvetési hiány mellett nem látom aktuálisnak. Közel három éve a sződi születésű szobrász, Czinege István adományozott nekünk egy Madách mellszobrot. A szobor azóta is egy asztal alatt várja jobbsorsát a könyvtárban. Ezt kellene méltóképpen elhelyezni a közterületen. Szerintem most a játszótér fontosabb, mint egy szobor vásárlása. Dávid Tamás: Én egyetértek Volentics Gyula javaslatával. Papp István: Én azt javaslom, hogy fordítsuk köztéri fejlesztésekre a felajánlott összeget, ebbe belefér a játszótérépítés is. Juhász István: Az egyik helybeli vállalkozó is készít játszótéri játékokat, amelyről képeket is tudok hozni. Hertel László: Két javaslat hangzott el a támogatás felhasználását illetően. Akkor kérem, hogy szavazzunk az először az első javaslatra, a köztéri fejlesztésekre vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Községért Közalapítvány részére felajánlott támogatást köztéri fejlesztésekre kívánja fordítani. Határidő: folyamatos Hertel László: A szavazati arányok tekintetében a másik javaslatra vonatkozóan szavazni már nem kell. Hertel László: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólalási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Juhász István jegyzőkönyvhitelesítő 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. szeptember 11. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 12. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. január 21. napján18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. július 24. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

15. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 118/2014.(IX.22.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

15. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 118/2014.(IX.22.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 15. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 118/2014.(IX.22.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben