J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, június 27. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Sződ Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 2. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása 3. Almási-Holes Renáta kérelmének megtárgyalása, Dávid Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 4. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés 5. Sződ Község szerepe a társulásokban, illetve a társulások helyzete 2013-ban 6. Egyebek Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos egyeztetés Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, Dávid Tamás képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre, Erdélyi Balázs jelezte, hogy az ülésen nem tud megjelenni, a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti azokat az ügyeket, amellyel az Egyebek napirendi pont kiegészül. Az Egyebek napirendi ponton belül az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra Az óvodabővítéssel kapcsolatos határozatok meghozatala Törvényességi észrevétel a hulladékszállításra vonatkozó közszsolgáltatási díjak hatályon kívül helyezésével kapcsolatosan Sződ Község Önkormányzata és az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Nonprofit Bt közötti Ellátási szerződés megtágyalása A Sződi Hunyadi János Általános Iskolában a tanterem kialakításával kapcsolatos tájékozatás A Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület támogatása A Hunyadi János Általános Iskola névváltozásával kapcsolatos tájékoztatás A képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés kiegészített napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Juhász István képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy Juhász István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadja. 1

2 1. Sződ Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Át is adnám a szót neki. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezetét megküldtem a képviselők részére. Azóta sikerült képekkel kiegészítenem az anyagot, melyet véleményezésre a Türr István Kutató és Képző Központ részére megküldtem. Az anyagot a HEP fórummal egyeztettem, vagyis azokkal a személyekkel, akik a célcsoportokat képviselik. A szakemberekből álló bizottság a programot véleményezte, és elfogadta. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat július 1. napját követően csak akkor vehet részt pályázatokon, ha Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik. Olyan intézkedési terveket kellett készíteni, melyet 1-2 éven belül meg tud az önkormányzat valósítani. Kérem a képviselőket, hogy akinek az anyaggal kapcsolatban kérdés merülne fel, szíveskedjenek jelezni. Puskás Szilveszter: A Helyi Esélyegyenlőségi Program 3.1 pontjában lévő jövedelmi és vagyoni helyzetelemzés véleményem szerint nem tükrözi a valódi helyzetet, mert a vállalkozások egy része mininálbéren foglalkoztatja a dolgozókat, és zsebbe adja a további juttatást. 3.2 pontban én úgy látom, hogy a szöveg és a táblázat ellentétes jelentésű. Ezt javítani kellene. A 3.15 táblázat használhatatlan, szerkesztési hiba történt. Dávid Tamás képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul. 3.7 pont a) és b) pontjában javítani szükséges a helyesírási hibákat. Hertel László: Van-e további kérdés, hozzászólás a képviselők részéről? Juhász István: Amennyiben ez több évre szóló a dokumentum, akkor a pont e) bekezdéshez, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez a pont több évre nem lesz igaz, mivel a sportot egyre kevésbé tudja az önkormányzat támogatni. Hertel László: Amennyiben ez nem valósul meg, akkor módosítjuk ezt a pontot. Ez a program a jelenlegi állapotot tükrözi. Volentics Gyula: Az anyag bevezetőjében szereplő Sződ község történetében hivatkozni kellene a szöveg szerzőjére, azaz vagy nevem, vagy pedig az internetes forrás (szod.hu) szerepeljen a szövegben. Sződ történetének kiadott kötetei a szellemi alkotásom, szerződi jogvédelem alatt áll. Továbbá az alábbi észrevételeim vannak: Mélyszegénységben élő romák nincsenek a községben, ezért ez nem releváns, ki kellene venni az anyagból. Kiegészítés: Sződliget 1950-ben vált külön Sződtől. A településnek korábban jeleztem már, hogy nincs Gazdasági Programja, ezért ennek a bekezdésnek a szerepeltetése felesleges. 3.4 f) pont az eladósodottság mire, kire vonatkozik, mert nem releváns -ként szerepel az anyagban? 2

3 Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: KSH adatok nem állnak rendelkezésre, ezért kellett ezt beírni ebbe a sorba. Volentics Gyula: Hol szerepelnek a szlovákok, mint kisebbség? Csak romákról esik szó, akik nem laknak Sződön, a létező szlovák nemzetiség pedig említésre sem kerül. Bojtayné Benedek Gabriella: Öt célcsoportra vonatkozik a program, a szlovák kisebbség nem tartozik bele. Ezt a programot két éven belül felül kell vizsgálni. Puskás Szilveszter: De amennyiben indokolt, akkor előbb is lehet módosítani? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Igen. Hertel László: Van-e további kérdés? Dávid Tamás: Én javaslom, hogy fogadjuk el a programot, de amennyiben két éven belül szükséges, akkor módosítsuk azt. Én is javaslom, hogy a község történeténél jelezni kellene a forrást. Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel további kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk az Esélyegyenlőségi Program elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Sződ Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját az elhangzott módosításokkal, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási megállapodását a Társulási Tanács módosította, mely módosítást minden tagönkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia. A társulás júnus 30. napjáig látta el többek között a belső ellenőrzési feladatokat, ez a feladatkör már a módosításban nem szerepel. A módosított társulási megállapodás július 01. napjától lép hatályba. Azért is működik tovább a társulás, mert a jövőben esetleg mikro-körzetekben tudná ellátni a feladatokat. De ez egyelőre nem aktuális. Majd decemberben újra megvizsgáljuk, hogy ez a társulás továbbra is fent maradjon-e vagy sem. Kérem a képviselőket, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjék jelezni. Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 78/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete elfogadja a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Megállapodásának május 28-ai módosításait és kiegészítéseit. Sződ Község Önkormányzata társulási tagként a módosításokkal egységes szerkezetbe szedett Társulási Megállapodás pontjait betartja. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításait és kiegészítéseit elfogadó jognyilatkozatot a Társulási Tanács részére jutassa el. 3. Almási-Holes Renáta kérelmének megtárgyalása, Dávid Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület. 4. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a évi falunapi rendezvény szervezése megkezdődött. A sztárvendég Kasza Tibi lesz. Az idén sikerült olyan fellépőt találni, aki forint elvállalta, hogy egész nap zenét szolgáltat a rendezvényen, illetve hangosítást is biztosítja a rendezvény teljes ideje alatt. A Falunapon a hagyományokhoz híven délelőtt a főzőversenyre, illetve a sportműsorokra kerül sor. Délután az ünnepi műsor órakor kezdődne, majd folytatódna a tüzijátékkal, tábortűzzel és az utcabállal. Kérem a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, ezen a rendezvényen is a tűzoltó és mentős bemutatót szíveskedjenek megszervezni, illetve az egészségnapot, és a véradást is. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a rendelet szerint a minden év június 01. napjáig lehet javaslatot tenni a díszpolgári cím, illetve a Községben végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetés adományozására vonatkozóan. Javaslat a fenti időpontig nem érkezett. A Sződ Szép Portája kitüntetés adományozására vonatkozóan a Kommunikációs, Környezetvédelmi és Sport Bizottság tehet javaslatot. Volentics Gyula: Én úgy gondoltam, hogy a Sződiek Híradójában közzé tesszük, hogy várjuk a pályázatokat a lakosoktól a Sződ Szép Portája címre, és akkor a beérkezett pályázatokat fogja a bizottság elbírálni. Hertel László: Nagyon jó kezdeményezésnek tartom. 5. Sződ Község szerepe a társulásokban, illetve a társulások helyzete 2013-ban Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Sződ Község Önkormányzata több társulás tagja. A társulások a DTÖKT, Gödöllő-Vác Vizgazdálkodási Társulat hatékonyan működik. Sajnos pénzügyi nehézség minden társulásban van. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak több önkormányzat képviseletében írtam egy levelet, mivel az A.S,A felmondta 2013.november 30. napjával a szolgáltatási szerződést, ezért

5 december 01. napjától kösse meg a Zöld Híd Kft az önkormányzatokkal a szolgáltatási szerződést. Választ még nem kapott az önkormányzat. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak is levelet fogok írni ezzel kapcsolatosan, hogy ebben az esetben mit tehetnek az önkormányzatok. A Gyermekjóléti és Családsegítő feladatokat ellátó társulásnak is tagja önkormányzatunk, ahol működési nehézségek voltak, illetve a működési formát illetően jelenleg is folynak a tárgyalások. A belső ellenőrzési és az orvosi ügyeleti társulások mikrokörzetek formájában fognak működni. 6. Egyebek Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos egyeztetés Hertel László: Az elmúlt ülésen már döntött a testület a Rendezési Terv módosítására vonatkozó tervek megrendeléséről. Az Archi Profil Építész Bt tervezőjével egyeztettem a módosításokat illetően, mely módosításokat a testületnek is meg kell tárgyalnia, majd ezt követően válik véglegessé a pontos módosítás. A Rendezési Terv módosítását a testület már 2012-ben is megtárgyalta, mely módosításokat emlékeztetőül megküldtük a képviselők részére. (részletesen ismerteti a térképen a javasolt módosításokat) A térkép a évi módosításokat tartalmazza, amelyek a képviselő-testületi ülésen elhangzottak. Puskás Szilveszter: A évi választások után a településünk létszáma jelentősen le fog csökkenni Nevelek leválásával. A lakosságszám tekintetében az eddigi tapasztalataim szerint a 3000 fő egy bizonyos besorolási létszámnak számít, aminek a meghaladása több előnnyel jár, mint hátránnyal. Az intézményeinket most kívánjuk bővíteni, a most meglévő nagy gyermeklétszám miatt. Amennyiben tudunk vonzó területeket kijelölni a telket keresők részére és ide is települnek, akkor újra elérheti településünk a 3000 főt és az intézményeink is ki lesznek hosszútávon használva. Javaslom, hogy a helyszínen, kint a terepen tekintsük meg a változtatásokkal érintett területeket, így azok a képviselők is jobban el tudnak igazodni a terven, akik eddig nem foglalkoztak még ezzel. A Rendezési Terv elvi tárgyalásakor az előző testület arra törekedett, hogy szélesedjen, és ne hosszában növekedjen a település. Dávid Tamás: Én támogatom az alpolgármester úr javaslatát, hogy menjünk ki az érintett helyszínekre, és ott tekintsük meg a módosításokat. Papp István: Mikor kerüljön sor a helyszíni bejárásra? Hertel László: Majd telefonon egyeztetjük a pontos időpontot. Azonban én javasolnék még egy módosítást, amely az elmúlt évben még nem volt aktuális. A volt csirketelep területe, a 0132/1 0132/ /15 hrsz-ú ingatlanok jelenleg GKSZ 1 besorolásban vannak, ahol a beépíthetőség 30 %. Azonban, az ott működő vállalkozás kérelemmel fordult hozzám, hogy a beépíthetőségi százalék 45 % legyen, és kerüljön GKSZ 2 besorolásban ez a terület. Kérem a képviselőket, hogy mondják el ezzel a javaslattal kapcsolatosan véleményüket. Papp István: Azt hiszem, hogy szem előtt kell tartani azt, hogy amennyiben a vállalkozás bővül, akkor több helybeli részére tud munkát biztosítani. Ezért én javaslom a polgármester úr javaslatát. Dávid Tamás: Egyetértek a Papp Istvánnal. Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5

6 80/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Rendezési Tervben szereplő, sződi 0132/ /15 hrsz-ú, külterületi ingatlanok GKSZ 1 besorolását, a Rendezési Terv módosításakor GKSZ 2 besorolásra, ezáltal 45 %-os beépítettségre kívánja módosítani. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselő-testületnek hoznia kell a Rendezési Terv módosításának elfogadása előtt egy rendeletet, amely a partnerség szabályairól szól, és a településfejlesztési koncepció véleményzeséhez szükséges egyeztetést tartalmazza. Hertel László: Akkor én egyeztetni fogok az elhangzott módosítási javaslatokat illetően a tervezővel, és ezek alapján fogja elkészíteni a szöveges anyagot. A képviselők egyetértenek a polgármeser javaslatával. Az óvodabővítéssel kapcsolatos határozatok meghozatala Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodabővítésére vonatkozó Támogatási Szerződés aláírásra került, így a beruházás megkezdődhet. A képviselő-testület az elmúlt ülésen létrehozta a Közbeszerzési Bizottságot, illetve kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt, és műszaki ellenőrt. Most újabb határozatokat kell hoznia testületnek a beruházással kapcsolatosan. Először a közbeszerzési eljárás megindításáról kell határoznunk az ajánlattételi felhívás és a hozzátartozó dokumentáció alapján, az építési beruházást illetően. Három ajánalattevőnek küldjük meg ezeket a dokumentumokat. Ezeket a dokumentációkat kiküldtük a képviselők részére is. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni. Papp István: Ezt a közbeszerzési szakértő készítette elő? Hertel László: Természetesen. Van-e további kérdés? Amennyiben további kérdés nem merült fel, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Sződi Napköziotthonos Óvoda felújítása és bővítése tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt a határozat mellékletét képező tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt az alábbi ajánlattevőknek küldje meg: Ajánlattevő 1: GeoSzolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. Képviselő: Szőke András Ajánlattevő 2: Creo-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1091 Budapest, Húrok u. 5. 6

7 Képviselő: Kapus József Ajánlattevő 3: Trend Építő Zrt 1047 Budapest, Baross u. 74. Képviselő: Mihály Csaba Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testületnek ugyanilyen tartalmú határozatot kell hoznia az eszközbeszerzésre vonatkozóan is. Itt is három cégnek küldjük ki az ajánlattételi felhívást a hozzá tartozó dokumentummal együtt. Hertel László: Van-e kérdés a képviselők részéről? Amennyiben kérdés nem merült fel, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződi Napköziotthonos Óvoda felújításához és bővítéséhez kapcsolódó eszközök, bútorok, berendezési tárgyak beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt a határoz mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt az alábbi ajánlattevőknek küldje meg: Ajánlattevő 1: Smart Info Kft 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A Aép. fszt. 3. Képviselő: Dr. Pataki Zoltán Ajánlattevő 2: Balázs-Diák Kft 1043 Budapest, Csányi L. u. 34. Képviselő: Balázs Virág Ajánlattevő 3: Alex Fémbútor Kft 2072 Zsámbék, Magyar u Képviselő: dr. Krasszon Mihály Hertel László: A következő határozatban arról kell nyilatkozni a testületnek, hogy az önerő összege az önkormányzat rendelkezésére áll. Erre vonatkozóan már 2012-ben hoztunk egy határozatot, de mivel változott a beruházás összege, ezért ezt a határozatot módosítani kell. A beruházás 95 %-os támogatottsággal fog megvalósulni, az önerő összege: bruttó forint. Kérem, hogy akinek kérdése van ezzel kapcsolatosan, szíveskedjék jelezni. 7

8 Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel az önerő összegével kapcsolatosan, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP Sződi Napköziotthonos Óvoda felújítása, bővítése című pályázat önerejének biztosítására hozott 30/2012 (III.29.) számú határozatának módosítását határozza el az alábbiak szerint: Sződ Község Önkormányzata (2134 Sződ, Dózsa György út 216.) a KMOP "Nevelési intézmények fejlesztése" című pályázati konstrukció keretében támogatást nyert a Sződi Napköziotthonos Óvoda felújításának, bővítésének (2134 Sződ, Dózsa György út 19., Hrsz 288) megvalósítására. A pályázat elfogadott elszámolható összköltsége bruttó Ft, a támogatás 95%-os támogatási intenzitás mellett Ft. A Képviselő-testület a bruttó Ft összköltségű beruházáshoz bruttó Ft -ot pályázati forrásból bruttó Ft önrészt saját forrásból biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László Polgármestert, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatáshoz szükséges önkormányzati önrész összegét a évi költségvetésében elkülönítse. Törvényességi észrevétel a hulladékszállításra vonatkozó közszsolgáltatási díjak hatályon kívül helyezésével kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Kérem, hogy ezt tegye meg. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2011.(XII.15.) számú rendeletével módosította az alaprendeletet törvényességi észrevételt követően. Ekkor jogszabályváltozás következtében az Önkormányzatoknak helyi rendeltben kellett szabályoznia a hulladékszállítási díjakat. A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a hulladékszállítási díj önkormányzati rendeletben történő megállapítását illetően. A képviselő-testület által megalkotott a többször módosított 3/2002.(IV.04.) számú rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza a hulladékszállítás díját. A rendeletnek ezen részét hatályon kívül helyeznie a testületnek, mert július 01. napján lép hatályba az a törvény, amely meghatározza a közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ez az összeg nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-t. Ezt a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény tartalmazza. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben kérdés merülne fel ezzel kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni. Volentics Gyula: Én javaslom, hogy a napirendi pontot képező rendelet vonatkozásában, a rendelet mellékletét képezze a helyi védettségű területek listája, és a műemlékek jegyzéke. 8

9 Puskás Szilveszter: A zaj keltésre vonatkozó szabályozásban javaslom, hogy határozzuk meg a belterülettel határos külterületeken azt a sávot, ahol a belterülettel azonos lesz a szabályzás, hiszen a zaj nem áll meg a belterület határánál, vagy a kerítésnél. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Én elkészítem a rendeletmódosítás tervezetét a szeptemberi ülésre és megküldöm majd a képviselők részére. Hertel László: Én javaslom, hogy a képviselők gyűjtsék össze javaslataikat, és akkor a rendelet teljes egészét tekintve módosításra kerül. Van-e további kérdés? Mivel további hozzászólást a képviselők nem jeleztek, kérem, hogy határozzunk a rendelet módosítását illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbiak szerint módosítja A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáól szóló rendeletét: 7/2013. (VI.27.) SZÁMÚ RENDELETE, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, 3/2002(IV.04.) SZÁMÚ, A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sződ Község Képviselő-testülete a többször módosított, 3/2002.(IV.04.) számú, A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Sződ Község Önkormányzata és az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Nonprofit Bt közötti Ellátási szerződés megtágyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy július 1-től akkor kapja a társulat az alap és kiegészítő normatívát a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására, amennyiben a társulás intézményt hoz létre. Az intézmény felállítása egy bonyolult folyamat, amely az idő rövidsége június 30-ig nem lehetséges, ezért ahhoz, hogy az önkormányzatok legalább az alap normatívát megkapják minden önkormányzatnak saját magának kell ellátási szerződést kötnie az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálattal, mely szerződést minden önkormányzatnak be kell juttatnia az Államkincstárba legkésőbb június 30-ig. A képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia, hogy ezt a szerődést megkössem a Gyermek és Családsegytő Szolgálattal. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjék jelezni. Papp István: Erről már beszéltünk az elmúlt ülésen. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási formában történő működése körül nagy a bizonytalanság. Ezért került ismét a testület elé ez az ügy. Hertel László: Van-e további hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9

10 84/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község Önkormányzata Ellátási szerződést kössön az Együtt a Gyermekekért Családsegítő Szolgálat Nonprofit Bt.-vel, (2600, Vác, Varsa köz 5.) a mellékletben foglalt tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az Ellátási szerződés aláírására. A Sződi Hunyadi János Általános Iskolában a tanterem kialakításával kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy szükségessé vált egy új tanterem kialakítása az iskolában, hogy két első osztályt tudjunk indítani a 2013/14 tanévben. A tanterem épületen belüli kialakításával kapcsolatosan a Tankerületi Igazgató Asszonnyal, illetve a leendő iskolaigazgatóval is egyeztettem. Végül is megegyezés született az átépítést illetően. Dávid Tamás: Én javaslom, hogy nézzük meg az átépítést az intézményben. Hertel László: Ennek semmi akadálya, majd egyeztetjük az időpontot. A Hunyadi János Általános Iskola névváltozásával kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a KLIK értesítést küldött az önkormányzatnak, hogy az intézmény hivatalos elnevezése: Sződi Hunyadi János Általános Iskola a Hunyadi János Iskola helyett. A Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület támogatása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület IFI csapatot is indítani kíván a következő szezonban. Azonban a felnőtt csapatnak is szüksége van anyagi támogatásra, hogy a nevezési díjat be tudják fizetni. A Klub vezetőjével egyeztettem, és a csapatnak most forintra lenne szüksége. Juhász István. Nagyon nagy szükség lenne erre az IFI csapatra. De szponzorokat is be kellene vonni a csapatok támogatására. Én javaslom, hogy a kért támogatást állapítsa meg a testület. Hertel László: Én javaslom, hogy az ősszel befizetésre kerülő tornatermi bérleti díjból előlegezze meg a testület ezt az összeget. A képviselők egyetértenek a javaslattal. Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sződ Községért Közalapítvány részére felajánlás érkezett az egyik helyi vállalkozástól. Azt kérném a képviselőktől, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen célra használjuk fel a támogatás összegét. Puskás Szilveszter: Én azt javaslom, hogy köztéri fejlesztésekre használjuk fel ezt az összeget. Ebbe belefér a játszótér építése is, valamint köztéri szobor állítása is. 10

11 Volentics Gyula: Én azt javaslom, hogy játszótér építésére fordítsa az önkormányzat ezt az összeget. A faluközpontban lévő vascsövekből tizenegynéhány évvel ezelőtt társadalmi munkában épült játszótér elavult, az eu-s előírásoknak nem felel meg. Nem igazán lehet rajtuk játszani. A hajdani készítőiket a Sződi Fórum Egyesület tagjait - ettől függetlenül köszönet illeti. A kisgyermekes családokat kellene támogatni azzal, hogy egy korszerű központi játszóteret kezdünk el megépíteni. Korábban voltak három korcsoportos játszótérre terveink, 15 milliós költségvetéssel. Neki kellene látni eenek a megvalósításának. Köztéri szobor vásárlását ilyen költségvetési hiány mellett nem látom aktuálisnak. Közel három éve a sződi születésű szobrász, Czinege István adományozott nekünk egy Madách mellszobrot. A szobor azóta is egy asztal alatt várja jobbsorsát a könyvtárban. Ezt kellene méltóképpen elhelyezni a közterületen. Szerintem most a játszótér fontosabb, mint egy szobor vásárlása. Dávid Tamás: Én egyetértek Volentics Gyula javaslatával. Papp István: Én azt javaslom, hogy fordítsuk köztéri fejlesztésekre a felajánlott összeget, ebbe belefér a játszótérépítés is. Juhász István: Az egyik helybeli vállalkozó is készít játszótéri játékokat, amelyről képeket is tudok hozni. Hertel László: Két javaslat hangzott el a támogatás felhasználását illetően. Akkor kérem, hogy szavazzunk az először az első javaslatra, a köztéri fejlesztésekre vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2013.(VI.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Községért Közalapítvány részére felajánlott támogatást köztéri fejlesztésekre kívánja fordítani. Határidő: folyamatos Hertel László: A szavazati arányok tekintetében a másik javaslatra vonatkozóan szavazni már nem kell. Hertel László: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólalási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Juhász István jegyzőkönyvhitelesítő 11

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben