II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK"

Átírás

1 II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Az éves tervünkben célként jelöltük meg a kerületi szakmai fejlesztését az elmélet és a gyakorlat területén egyaránt. A társadalom és az oktatáspolitika elvárja az iskolától az alkalmazható tudás kialakítását, az ismeretszerzéssel párhuzamos kompetenciafejlesztést, ezért a közösségi továbbképzéseken a közösség tagjaival történő tapasztalatcserék, konzultációk kezdeményezésével, bemutató órák szervezésével, előadók meghívásával segítjük kollégáinkat. 1. Októberben a XVIII. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázat keretében külső társaink (kerületi közösség-vezetők) részvételével egész napos autóbuszos tanulmányi kirándulást szerveztünk, melynek során meglátogattuk a Nógrád megyei Pedagógiai Intézetet. A tanulmányút céljai közé tartozott a szakmai továbbképzés és a kapcsolatépítés, hiszen megismerhettük egy hasonló feladatokat ellátó intézmény szervezeti felépítését, tevékenységét. Felvettük a kapcsolatot az ottani Tehetségponttal, és az iskolai tanulmányi kirándulások szervezéséhez is gyűjtöttünk lehetőségeket. Az út érezhetően növelte a felsős csoport munkájának hatékonyságát.. Számos szakmai tréninget, műhelyfoglalkozást szerveztünk. Konferenciákon vettünk részt.. A felsős csoport vezetője A Mi Havannánk program keretében án A jogszerű, célszerű, használható pedagógiai program címmel beszélgetést szervezett az iskolai pedagógiai programokról intézményvezetőknek, közösség-vezetőknek. A rendezvényen 8 fő vett részt. Meghívott beszélgetőtársak voltak Trencsényi László, az ELTE docense, Kucsák László alpolgármester, Erdélyi László irodavezető. A beszélgetés legfontosabb kérdései: Milyen szerepet kell (kellene) betöltenie a pedagógiai programnak az iskolai oktatás, nevelés folyamatában (tartalmi szabályozásában)? Mikor használható egy adott iskola pedagógiai programja? Mitől válik egyedivé a PP? A beválás vizsgálatánál milyen szempontok ajánlottak? án hasonló szakmai programot szervezett Jogok és kötelességek az iskolában kerekasztal-beszélgetés az iskolai házirendekről címmel intézményvezetők, helyettesek, diákönkormányzatot támogató tanárok, osztályfőnökök számára. A jelenlévők lét 9 fő volt. Dr. Jásper András iskolajogászt hívtuk meg előadónak. A beszélgetés csomópontjai közé tartozott: a jogszabályoknak való megfelelés, a házirend szabályozási köre, kötelező elemei, a renddel kapcsolatos szabályok, a tanulói jogok gyakorlásának, a kötelezettség, felelősség teljesülésének szabályozása, a szülői jogok, kötelezettségek, a szülői véleménynyilvánítás, tájékoztatás szabályozása. 4. A felső tagozat e tanévi pedagógiai szakmai napját a Brassó Utcai Általános Iskolában tartottuk. Központi témáink közé tartozott: a képességek, készségek fejlesztésének, a tehetségfejlesztésnek a módszerei, lehetőségei, eszközei; a taneszközök szerepe a differenciált tanulásszervezésben és a digitális tanulás kiemelt szerepe, az interaktív tábla használatának lehetőségei. Céljaink voltak: a szakmai újdonságok bemutatása, a pedagógiai módszertár gazdagítása, a gyakorlat és az elmélet hatékony egyensúlyának megteremtése, lehetőségek biztosítása az egymástól való tanulásra. Dr. habil. Gombocz János Aktuális kérdések az iskolai nevelés gyakorlatából című plenáris előadása után a 00 pedagógus 11 helyszínen vehetett részt szakmai programokon (7 szekció előadáson, 1 Jó gyakorlat bemutatón ebből 4 bemutató óra, 4 műhely, módszertani taneszköz bemutatón, 6 kiadó részvételével taneszköz-kiállításon, zongora hangversenyen). Különösen értékes program volt: Kemény István angoltanár Workshopja, Szerdahelyi Magdolna német bemutató órája, Nagy Ernő rajztanár és Szőgyényiné Pados Csilla énektanár komplex művészeti bemutató órája, Prisztai Viktor edző bemutató foglalkozása, Kiss Ágnes biológia bemutató órája, Szalay Roland előadása ( A szilíciumvölgytől a szilikonvölgyig ), Vancsó Ödön előadása ( Matematika körülöttünk ), Fenyő D. György előadása ( Mit és hogyan olvasnak a kamaszok? ), Csepela Jánosné előadása ( Az időszámítástól az időérzékelésig ), ill. technikatanároknak különféle folyamatok (fa, nemezelés) bemutatása.. A kémia közösség 4 előadásból álló sorozatot tervezett és valósított meg az ELTE tanárainak, professzorainak meghívásával. A kémia és a történelem közösség munkáját gazdagította a külső (fővárosi) szakmai programokon való rendszeres, szervezett részvétel is. 6. Az alsó tagozat és az önkormányzat által szervezett környezeti konferenciára a felsős csoport vezetője prezentációt készített a kerületi iskolák felső tagozataitól az egészséges életmóddal kapcsolatos legjellemzőbb tevékenységekről, folyamatokról, programokról gyűjtött adatokból. 1

2 7. A csoport vezetője részt vett az intézet Jó gyakorlat -okat bemutató szakmai szimpóziumának előkészítésében, melyen 4 felső tagozaton tanító pedagógus tartott bemutatót (anyanyelvi kommunikáció, testnevelés, környezettudatos életmódra nevelés, egyéni ütemezésű tanulás). 8. A rajz közösség vezetője képviselte a kollégákat a Partnerség Konferencián. III. EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 1. KIADVÁNY, SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE A) A tavalyi tanév pályázatainak anyagából a nyár folyamán összeállítottuk, és szeptemberben megjelentettük a Múltidéző emlékkönyv című kiadványunkat, melyben több mint 0 tehetséges diák helytörténeti dolgozatai, versei, a kerület középületeit ábrázoló makettjeit és plakátjait megörökítő fotók találhatóak. A műsoros könyvbemutatóra a Zila kávéházban került sor. B) A környezeti nevelésben alkalmazható játékos feladatok gyűjteményét a földrajz-biológia közösség által éve megrendezésre kerülő vetélkedők anyagából szerkesztettük téma és feladattípusok szerinti csoportosításban. A feladatok alkalmasak egyéni és csoportos kutató munkára, ismeretek kiegészítésére, rendszerezésére, a véleményalkotás és önálló gondolkodás, a szövegértés képességének fejlesztésére. A kerület pedagógusainak tehetséggondozó munkáját segítő kiadványt eljuttattuk minden iskolába. C) Az idei múltidéző vetélkedő számítógépes prezentáció készítésével kapcsolatos pályázatának anyagából (az ókori görög kultúra mitológia, színház, építészet, nevelés, tudomány területeihez összeállított diasorok) CD t készítettünk. Terveink szerint ez melléklete lesz a következő tanévben megjelenő összegző kiadványnak. D) Idén is részt vettünk a PIHGY versenyeinek első három helyezettjének és felkészítő tanáraiknak a nevét tartalmazó Aranyalbum összeállításában.. KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS A) Az idei tanévben is megrendeztük márciusban a technika közösség szervezésében, a rajz közösség támogatásával az Alkotó tárlatát. Helyszíne a Városháza Galéria volt. Tehetséges kerületi alkotásait mutattuk be. B) A földrajz-biológia közösség hagyományos környezetvédelmi kiállítása idén a hulladékruhákból készült gyerekmunkákat mutatta be. IV. MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS Munkatervi célunk megvalósult: segíteni tudtuk az iskolák innovációs tevékenységét, törekvését. Kiemelt feladatunk volt a szakmai műhely területeinek, a közösségi továbbképzések formáinak bővítése, a tevékenységformák gazdagítása a hagyományostól eltérő oktatási-nevelési gyakorlatok megismertetése, terjesztése, helyi innovációs törekvések támogatása, a kollégák tájékoztatása a módszerek, kutatások területén nyomon követhető újdonságokról. 1. A magyar, a rajz, a történelem, a német közösségek vezetője iskolai tehetséggondozó, ill. innovációs pályázatok megírásában, megvalósításában tevékenykedett.. A kerületi pedagógiai szakmai napon bemutató órákat szerveztünk kémiából, németből, biológiából, ill. közös órát a rajz és ének tantárgyakból. Az év során angol-, magyar-, földrajz-, informatika - és testneveléstanárok részére került sor bemutató órára. Az angoltanároknak tankönyvbemutatót is rendeztünk.. A csoport vezetője két alkalommal más kerületi önkormányzat felkérésére, egy alkalommal iskolai felkérésre végzett szakértői tevékenységet (pedagógiai program módosítása, profilváltás, intézményműködés átalakítása), két alkalommal a kerületben kapott szakértői - szaktanácsadói feladatot (pedagógiai program, házirend) 4. A technika közösség alkalommal szervezett sikeres alkotóműhely-foglalkozást számára a Hunyadi Gimnáziumban és a Pitagorász Általános Iskolában... Jó gyakorlatokat mutattunk be a tanév során az angol, a magyar, a biológia, a német, a matematikainformatika tantárgyakat tanítók számára. 6. A magyar, a rajz, a biológia, a testnevelés, a kémia közösség-vezetők több alkalommal iskolalátogatásokat valósítottak meg.

3 A tervünkben szereplő mennyiségi mutatók teljesülése Tervezett Megvalósított KÖZÖS RENDEZVÉNYEK 4 11 ÉRTEKEZLETEK 6 44 MÉRÉSEK 1 1 EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS 40 VERSENY 1 TALENTUM RENDEZVÉNY 1 1 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK 9 BEMUTATÓ ÓRÁK 6 + a szakmai napon 1 + a szakmai napon KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 4 4 TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ 4 9 ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A FELSŐS MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szakfeladat megnevezése Alkalom PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (8600) (átlag) és/vagy gyermekek KÖZÖS INTÉZETI RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK (89) SZAKMAI TRÉNINGEK PEDAGÓGIAI HÉT KONFERENCIÁK, ANKÉTOK EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (86099) KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS KIADVÁNYKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS (74901) BEMUTATÓ ÓRÁK ISKOLALÁTOGATÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS SZAKÉRTŐI MUNKA KERÜLETEN KÍVÜL SZAKÉRTŐI SZAKTANÁCSADÁS KERÜLETBEN

4 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK MÁS MUNKAKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAINAK LÁTOGATÁSA KÜLSŐ SZAKMAI PROGRAMOKRA VALÓ SZERVEZÉS, TÁJÉKOZTATÁS, VERSENYFELADATOK KÉSZÍTÉSE NEM SAJÁT VERSENYRE ZSŰRIZÉS MÁS KERÜLETEK ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI VERSENYEKEN ÖSSZESEN A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZATOK MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE 1. KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK NEVE ÉS IDŐPONTJA Múltidéző emlékkönyv bemutató Szaktanácsadók tanulmányi kirándulása - közös rendezv. a Nógrád megyei PSZK-val Jó gyakorlat konferencia Környezetvédelmi konferencia Munkaközösség-vezetők értekezletei szept.16./okt.1/dec.9./jan. 7./ápr.7./ máj. 1. Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK / / MÉRÉSEK - Kompetenciamérés előkészítés Ráfordítás össze vendéglátás 1700 Helyszín / egyéb kapcsolat Előkészítés Lebonyolítás k Zila kávéház Elégedetts. % Nógrád megye Kondor Bókay PIHGY Kondor / / 6 / / 000 PIHGY Kastélyd. Táncsics. Csontváry 14/ 18 19/ 1 8 / 1. EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS / 4 6.TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE Vörösmarty szavaló Kondor 16 / Betlehemes találkozó Rózsa 7 / Simonyi Helyesírási Verseny Kastély 19 / Kazinczy verseny Etalon 11/ Prózamondó verseny Táncsics 1 / Versíró pályázat, színjátszás /Múltidéző SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE Szakmai tréningek / Bókay Kert 1 / PIHGY 9 / 1 96 Pedagógus klub 0... / PIHGY 98 0

5 Szakmai nap Brassó 98 BEMUTATÓ ÓRA Táncsics 8 / 8 KIÁLLÍTÁS Városház Gal. 11/ 60 0 KIADVÁNY, SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE MÚLTIDÉZŐ EMLÉKKÖNYV NYOMDAI ELŐKÉSZ. Környezeti nevelés feladatgyűjteménye Kultúra születése CD anyagának szerkesztése ARANYALBUM TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ Kerületi rendezvények - pályázat Iskolai pályázat megvalósulásának segítése Részvétel a Peremvárosi prímák tehetséggondozó pályázatának rendezvényein RAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Kerületi Szécsi Margit pályázat Versmondó délután - Részvétel a Német Nemz.Ált. Isk. tehetség-rendezvényén Részvétel a Táncsics, Ady, Eötvös, Bókay Á, Vajk-sziget Ált. Isk. tehetségrendezvényein TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS Telefon, FAX, kapcsolat iskolákkal, a felsős csoport ügyeinek intézése SZELLEMI TEVÉKENYSÉG Közoktatási szakértői szaktanácsadás kerületben feladat + egyéni konzultációk V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Közoktatási szakértői felkérés kerületen kívül 11 iskolában Más közösségek programjainak látogatása Zsűrizés külső versenyeken KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK szept.16 értekezlet, tanulmányi kirándulás, Mútidéző könyv átadó ünnepélye, okt.1. / dec.9. / jan. 7. / ápr.7 értekezletek, jún.. Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK /. 1./ 0. EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK Szakmai megbeszélés a Hunyadi Gimn. szaktanárával MUNKAKÖZ.VEZ. TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK Havontal és telefonos emlékeztetők és információk küldése a kerület összes iskolájába 011. február 1-kerületi komplex rajzverseny KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL kerületi alsós rajzversenyen, felügyelő tanár, mesék válogatása, zsűrizés és díjátadás óra / óra / 4 óra / óra / ó. ó. / óra / 4 ó ped./ gyerm. 6 óra/1 óra saját forrás 1 / 1 / 6 1 / 18 / 8 fő - óra Alkalmanként 1 óra = óra saját forrás óra saját forrás 18 iskola 7 fő 6 óra előkészítésekkel, megbeszélésekkel

6 PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY Európán át ápr. 8. szendvicsek készítése a 10 résztvevőnek, beérkező menetlevelek összesítése 011. május 19. Bókay kert Múltidéző verseny: Fazekasműhely állomás: agyagozás, amforák festése PEDAGÓGIAI HÉT - szakmai nap - Brassó utcai ÁI. PED. KLUB 0. okt.8. KONFERENCIÁK, ANKÉTOK Partnerség Konferencia, 011. február. Kondor KH nyílt levél KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Alkotó tárlatán való részvétel 011.febr.7 Pósfainé L. Kovács Júlia kiállításának megtekintése, megnyitóbeszéd írása a PIK-ben 011.február 9. a kiállítás megnyitása BEMUTATÓ ÓRA ISKOLALÁTOGATÁSOK Hunyadi Gimn.: Közös rajzóra a Piros Iskola nyolcadik osztályosaival és a gimnázium kilencedikes művészeti tagozatasaival-közös animációs projekt létrehozása 0. okt: Az én kertem kerületi rajzverseny óvodásainak és iskolásainak beérkezett rajzainak zsűrizése 0. december: Az én kertem rajzversenyének díjátadója 011.május Diák sport LOGO pályázatának zsűrizése 8 óra óra 70 Ft 6 óra óra 4 óra 4 óra óra 4 óra 18 iskola szaktanárok és 10 tanuló óra 4 óra 1 ált. iskolás, 1 gimnazista 4 óra óra óra FÖLDRAJZ-BIOLÓGIA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Pedagógiai hét CD-vásárlás, másolás, sokszorosítás Szaktanácsadói kirándulás 1 MÉRÉSEK LEBONYOLÍTÁSA 1 Előkészítés Lebonyol. Ráfordítás össze Helyszín / egyéb kapcsolat Ped.Int. Brassó I. Munkaközösségi értekezletek 4 - PIHGY, Darus Etalon, Gulner Környezetvédelmi Verseny CD vásárlás, másolás, sokszorosítás, oklevélkész Táncsics Iskola Teleki Pál verseny Vajk Iskola Kaán Károly verseny Kondor Iskola Herman Ottó verseny Ady Iskola Környezetvédelmi Konferencia Bókay Iskola intézm., ped. és/vagy gyermekek Európán át verseny KIserdő 1 69 Elégedettség % EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS 4 0 BEMUTATÓ ÓRÁK 9 Etalon, Gulner 19 0 KIÁLLÍTÁS A HULLADÉKRUHÁKBÓL, 1 Táncsics 1 0 6

7 GYEREKMUNKÁK - ÖTLETBÖRZE TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK: JUTALOMKÖNYVEK VÁSÁRLÁSA, SZÁLLÍTÁSA - internet, telefon ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI / MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK - Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK alkalommal 1 EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - Mk ért., egyéni megbeszélés, felkészülés szakmai napra, bemutató órákra MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - Versenyek, pályázati lehetőségek /továbbképzések/rendezvények -6. oszt angol nyelvi verseny MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE Benchmark angol nyelvű kom. Vers. PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY Világjáró PPt / Európán át / Angol nyelvű vers-és prózamondó PEDAGÓGIAI HÉT Szakmai nap KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Kiállítás az Európán át plakátjaiból BEMUTATÓ ÓRÁK Bemutató órák INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS Tankönyvbemutató Kandó, Kapocs Szent Lőrinc Ker. iskolák és/ gyermekek pedagógus Mk tagjai (60 fő) 1.000,- Brassó, Darus, Etalon, Kapocs, Kastélydombi, Pitagorasz, Vörösmarty, Kandó, Bókay, Szt.Lőrinc, Kassa, Gulner,. Kondor, Eötvös Vajk-sziget / 1 / saját erő, kiadók Kapocs, Vörösmarty 9 gyerek pedagógus Brassó. Kandó, Kastélydombi,Pitagorasz, Vajk, Eötvös, Szt Lőrinc rendező: Kapocs 19 pedagógus Ker. iskolái 0 pedagógus NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Előkész. (átlag) és/vagy gyermekek MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK 4 8 saját EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ 0 VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 1 1 INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS 4 7

8 FIZIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Alkalom KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK : Kerületi Ped. Nap Kémia-fizika előadás MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK előkészítése már tavaly óta folyik MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG SAJÁT VERSENYE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY ped. és/ vagy gyermekek kémia m.köz. 1 1 adminisztrálta fő havonta Öveges 8. évf. 7. ker. fiz. Kultúra születése 0 óra 1- óra / 90 / 8000 Ft TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Munkacsoport értekezletek ,.07.,1.09. Előké szí-tés Zila Múltidéző emlékkönyv bemutató Lebonyolítás Ráfordítás össze Helyszín / egyéb kapcsolat int., pedag. és/vagy gyermekek ker. szakmai nap 6 9% MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK Szept.. / Nov.0. / Márc.. MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE (14 iskola csapattal, 7 gyerek) EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE - Múltidéző vetélkedő 4 14 iskola, 7 gyerek 6 Elégedettség % SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERV..6. Tájékoztató a Bikali Puchner Kastély,reneszánsz birtokról.1. bp-i mkv.ért Páva u.-i Holokauszt Emlékközp Iparműv. Múz MNM Tört.tanárok szakmai napja 04.1.Nagytétényi Kastélymúzeum, vezetéssel, tájékoztatóval 0.. PAÁR ÁDÁM előadása: a Horthykorszakkal kapcsolatos kérdések a mai magyar iskolarendszerben % TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS 1 8

9 TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Feladat Alkalom KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY 6 MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK Múltidéző : A kultúra születése 6 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG SAJÁT VERSENYE MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ 8 VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE (átlag) és/vagy gyermekek fő x SZAKMAI TRÉNINGEK 9 7 PEDAGÓGIAI HÉT KONFERENCIÁK, ANKÉTOK 4 BEMUTATÓ ÓRÁK 19 ISKOLALÁTOGATÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATOK, 1 PÁLYÁZATÍRÁS ZSŰRIZÉS SZAKTANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS, 1 MENTORÁLÁS Összesen: MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK Görög csapatverseny / Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK IX.hó közösségi megbeszélés a kerület matematika tanáraival Kucsák László alp. előadása I. hó Kerületi versenyek előkészítése V. hó Kompetenciamérés előkészítése EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK Munkatervi, és egyéb aktuális információk elkészítése, sokszorosítása, , kerületi posta MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK IX.hó közösségi megbeszélés PIHGy X. hó fővárosi közösségi megbeszélés XI. hó közösségi megbeszélés PIHGy X. hó fővárosi közösségi megbeszélés I.hó: fővárosi közösségi megbeszélés Fejér Lipót matematika verseny kerületi forduló óra és/ gyermekek - óra 1 16 tanár óra tanár kapja, reagál r / / / óra 0000Ft +000Ft 0 180tanuló+ tanár 9

10 MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEI Fővárosi Fejér Lipót verseny / Alapműveleti verseny / Bólyai csapatverseny / Zrínyi Ilona mat. verseny / 4 / / 1-6 / 1 / 1 8 tanuló + 6 tanár tanuló+16ped. 14tanuló+1 ped. 14 tanuló+1ped. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGIAI HÉT - Pedagógiai nap - 000Ft 0 4 KONFERENCIÁK, ANKÉTOK - Jó gyakorlat 1 - tanár BEMUTATÓ ÓRÁK 1-6 tanár INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK - Görög csapatverseny, Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK IX.hó mk-i megbeszélés a kerület informatika tanáraival EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - Munkatervi, és egyéb aktuális információk elkészítése, sokszorosítása,elküldése ; kr-i posta MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK IX.hó /XI. hó közösségi megbeszélés - X. hó fővárosi közösségi megbeszélés Grafika I.II. / Word, Excel, PowerPoint / Komplex I.II. MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE - Fővárosi felhasználói verseny / Országos Kozma / Országos Logo verseny lebonyolítása PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY XI. hó Világjárók Angol-Német-Informatika verseny Magyar természettudósok élete V. hó Rákóczi csapatverseny Kultúra születése SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Microsoft Nyári Tanár Továbbképzés SZAKMAI TRÉNINGEK IX. 0. Előadás biztonságos internetezés PEDAGÓGIAI HÉT Pedagógiai nap - Előadások és/ gyermekek óra 1 16 tanár óra - 0 / / óra / / / 000 / 000 Ft 1 / 8 / 8 óra 6 / / 8 000Ft szponzorált - PIHGy 1(én küldöm) 6 tanár kapja,reagál rá 1 / 14 / 8 4tanuló+ 16tan 4tanuló+ 14tan tanuló+ tan 6 / 1 / 1 1tanuló+14tan 6 tanuló+ 16tan 4tanuló+1tanár 9 / 7 / 1 7 tanuló+6tan 8tanuló+7tanár + 0 óra 6 8 tanár 000Ft 0 4 KONFERENCIÁK, ANKÉTOK - Jó gyakorlat 1 - tanár BEMUTATÓ ÓRÁK -Számítógépes játékok 1-6tanár készítése Imagine Logo programmal ISKOLALÁTOGATÁSOK Minden versenyt más-más iskolában rendeztünk. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Versenyfeladatok készítése a. kerületnek III. hó fővárosi versenyeken való zsűrizés Kerületi versenyeken való zsűrizés 8 / - 1/ 6 1(én) / 7

11 KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI RENDEZVÉNYEK Aranygála, Munkacsoport értekezletei 4 alkalom 8 / 8 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK - 4 alkalom 8 óra 11/ / 4 / MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK A jövő évi természettudományos mérés előkészítése EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - 4 alkalom MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - 17 levél küldése, alkalommal a Fazekas továbbképzési programjának továbbadása, mk.-i értekezlethez kapcsoltan, telefonok, -ek egyeztetések céljából (sok) Személyes megbeszélések az előadókkal Hevesy György Országos Kémiaverseny + Díjkiosztó MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE Curie Verseny, TIT versenyei, zold18.hu-n meghirdetett levelezős verseny, Kerületi környezetvédelmi verseny óra Nincs 1 fő és/vagy gyermekek 1 / / / 8 / 11 4 óra Nincs 4 kolléga 0 óra Nincs Minden intézmény + középiskolák is 14 óra Ft 1 / 7 iskola / 1 / 1 fő + Szülők 0 óra Nincs 9 / 9 iskola 9 / 1 pedagógus PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY óra Nincs 1 iskola Kb. 10- PEDAGÓGIAI HÉT - Pedagógiai Nap közös rendezvényei - Diákmunkák kiállítási anyag elkészítése Az Őszi Pedagógiai Napon Dr. Szalay Roland előadása a közösség részére 17 óra 000 Ft / 1 iskola 7 / 1 pedagógus Előadások Dr. Eke Zsuzsanna / Dr. Riedl Miklós előadásai Dr. Róka András kísérletei a kémiai reakciók tárgykörb. Prof. Dr. Turányi Tamás előadása Dr. Róka András kísérleti bemutatója a Vajkban KONFERENCIÁK, ANKÉTOK Kutatók éjszakája ELTE Konzultációk a felsőoktatásban dolgozó kollégákkal Kémia Ünnepe Programokon való részvétel ELTE Észbontogató programjain részvétel 1 óra Ft (+ saját vendéglátás) 11/ / 4 / iskola Az iskola pedagógusai 1 / / pedagógus 8 diák 11 fő + iskola óra Nincs 8 iskola 8 fő pedagógus 94 fő diák KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS nincs 1 iskola 4 pedagógus Az Őszi Ped. Napon a gyermekek munkáinak elkészítésében való részvétel, annak segítése (Brassó) KIADVÁNYKÉSZÍTÉS Adatszolgáltatás az Aranyalbumhoz nincs minden érintett iskola az iskolák pedagógusai ISKOLALÁTOGATÁSOK - alkalom óra nincs iskola 7 fő ZSŰRIZÉS a Hevesi Verseny bp-i fordulóján 9 óra Nincs iskola pedagógus TECHNIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE 11 Előkészítés Lebonyolítás óra Aranygála Munkacsoport értekezletei 4 8 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLET /. 8. / / / Felhasz nált anyagok e 9 6 vendégl átás Helyszín / egyéb kapcsolat int., gyermekek Pitagorasz 1/ 14/ 14/ 1/ 14 Elégedettség % 0

12 TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE Szeptember Fesztivál - Főzőverseny Krepuska Fesztivál - Édesség készítő, marcipánfigura készítő verseny, Diákhét - Kerületi hidegtál készítő verseny SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, TARTÁSA Kerületi kézműves foglalkozás Lakásdekorációs eszközök készítése Kerületi kézműves foglalkozás Karácsonyi ajándékok készítése Farsangi álarcok készítése Kerületi kézműves alkotóműhely számára két alkalommal KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Alkotó Pedagógusok Tárlata kiállítás rend. 1/ 1 / / 6/ 6/ / / / / 6 / / 6 Bókay Kert Bókay Ált. Isk. Pitagorasz Ált. Isk. Hunyadi Mátyás Gimnázium 0 óra 8 óra Városháza Galéria / 1 1 / 1fő 1 / 14 / szaktanár 1 / 16 diák 1. alkalom: 84 fő. alkalom: 81 fő fő 0 TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ Karitatív tevékenységek: Kézműves foglalkozás tartása a kolontári és az ajkai diákok számára alkalommal Több napos előkészület 16 óra Ajka, Kolontár NYÁRI KERÜLETI ALKOTÓTÁBOR ÉS NEMZETKÖZI TÁBOR SZERVZÉSE 011. AUG. 4-. folyamatban Balatonakali folyamatban ÉNEK MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Előkész. (átlag) és/vagy gyermekek MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK saját forrás 11 1 PEDAGÓGIAI HÉT SZAKMAI NAP 1 BEMUTATÓ ÉS HANGVERSENY EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK 4 SEGÉDANYAG, AJÁNDÉK KÉSZÍTÉSE NÉPDALVERSENY (TANULM. VERS.) (MULASSUNK HÁT ) EGYÉB RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNYEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS INNOVÁCIÓS FELADATOK (KOTTAKÉSZÍTÉS ÉS -KÜLDÉS) TÁJÉKOZTATÁS LEVELEZÉS, FELHÍVÁSOK KÜLDÉSE, ISMERTETŐK, MEGHÍVÓK KÉSZÍTÉSE 0 8 saját forrás szponzor saját forrás 1

13 Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról (Patakfalvi Attiláné, Kalmárné Takács Erzsébet, Ledőné Dolmány Mária) A kerületi tehetséghálózat kialakítására vállalkozó pályázatunk keretében beindított 1 tehetséggondozó szakkör, 0 tehetségazonosító vizsgálat, érzékenyítő tréning mellett a tehetséggondozó tevékenységünk legfőbb területe továbbra is az alsós versenyek, ill. felsős tanulmányi versenyek és komplex vetélkedők szervezése. Ebben a tanévben 1-4. évfolyamon 11 helyszínen 1 játékos versenyt, vetélkedőt, felső tagozaton 1 helyszínen 19 (1) felmenő rendszerű tanulmányi versenyt és 8 Talentum vetélkedőt szerveztünk. Tehetséges tanulóinknak a kerületben, ill. országosan elért ez évi nagyszerű eredményeit a 1. éve megjelenő Aranyalbum c. kiadványban rögzítettük, melyet minden első helyezett tanuló, felkészítő tanára és természetesen valamennyi iskola megkapott. 1

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Környezeti konferenciát A pedagógusok továbbképzéséről, szakmai megújulásáról: A pályázatokról:

Környezeti konferenciát A pedagógusok továbbképzéséről, szakmai megújulásáról: A pályázatokról: Több alkalommal tartottunk olyan ankétokat, összejöveteleket, ahol a tanítók alkotó módon részt vettek maguk is a téma elsajátítása érdekében. Festettek selymet, agyagoztak, különféle vizuális technikákkal

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék-

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék- Művészetek, technika és életvitel munkaterv 2014/15 tanév Személyi feltételek: Horváthné Baldauf Marianna Dänhardtné Csizmadia Piroska Matematika - ének Rajz Matematika 5.c osztályfőnök osztályfőnöki mk.

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben