II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK"

Átírás

1 II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Az éves tervünkben célként jelöltük meg a kerületi szakmai fejlesztését az elmélet és a gyakorlat területén egyaránt. A társadalom és az oktatáspolitika elvárja az iskolától az alkalmazható tudás kialakítását, az ismeretszerzéssel párhuzamos kompetenciafejlesztést, ezért a közösségi továbbképzéseken a közösség tagjaival történő tapasztalatcserék, konzultációk kezdeményezésével, bemutató órák szervezésével, előadók meghívásával segítjük kollégáinkat. 1. Októberben a XVIII. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázat keretében külső társaink (kerületi közösség-vezetők) részvételével egész napos autóbuszos tanulmányi kirándulást szerveztünk, melynek során meglátogattuk a Nógrád megyei Pedagógiai Intézetet. A tanulmányút céljai közé tartozott a szakmai továbbképzés és a kapcsolatépítés, hiszen megismerhettük egy hasonló feladatokat ellátó intézmény szervezeti felépítését, tevékenységét. Felvettük a kapcsolatot az ottani Tehetségponttal, és az iskolai tanulmányi kirándulások szervezéséhez is gyűjtöttünk lehetőségeket. Az út érezhetően növelte a felsős csoport munkájának hatékonyságát.. Számos szakmai tréninget, műhelyfoglalkozást szerveztünk. Konferenciákon vettünk részt.. A felsős csoport vezetője A Mi Havannánk program keretében án A jogszerű, célszerű, használható pedagógiai program címmel beszélgetést szervezett az iskolai pedagógiai programokról intézményvezetőknek, közösség-vezetőknek. A rendezvényen 8 fő vett részt. Meghívott beszélgetőtársak voltak Trencsényi László, az ELTE docense, Kucsák László alpolgármester, Erdélyi László irodavezető. A beszélgetés legfontosabb kérdései: Milyen szerepet kell (kellene) betöltenie a pedagógiai programnak az iskolai oktatás, nevelés folyamatában (tartalmi szabályozásában)? Mikor használható egy adott iskola pedagógiai programja? Mitől válik egyedivé a PP? A beválás vizsgálatánál milyen szempontok ajánlottak? án hasonló szakmai programot szervezett Jogok és kötelességek az iskolában kerekasztal-beszélgetés az iskolai házirendekről címmel intézményvezetők, helyettesek, diákönkormányzatot támogató tanárok, osztályfőnökök számára. A jelenlévők lét 9 fő volt. Dr. Jásper András iskolajogászt hívtuk meg előadónak. A beszélgetés csomópontjai közé tartozott: a jogszabályoknak való megfelelés, a házirend szabályozási köre, kötelező elemei, a renddel kapcsolatos szabályok, a tanulói jogok gyakorlásának, a kötelezettség, felelősség teljesülésének szabályozása, a szülői jogok, kötelezettségek, a szülői véleménynyilvánítás, tájékoztatás szabályozása. 4. A felső tagozat e tanévi pedagógiai szakmai napját a Brassó Utcai Általános Iskolában tartottuk. Központi témáink közé tartozott: a képességek, készségek fejlesztésének, a tehetségfejlesztésnek a módszerei, lehetőségei, eszközei; a taneszközök szerepe a differenciált tanulásszervezésben és a digitális tanulás kiemelt szerepe, az interaktív tábla használatának lehetőségei. Céljaink voltak: a szakmai újdonságok bemutatása, a pedagógiai módszertár gazdagítása, a gyakorlat és az elmélet hatékony egyensúlyának megteremtése, lehetőségek biztosítása az egymástól való tanulásra. Dr. habil. Gombocz János Aktuális kérdések az iskolai nevelés gyakorlatából című plenáris előadása után a 00 pedagógus 11 helyszínen vehetett részt szakmai programokon (7 szekció előadáson, 1 Jó gyakorlat bemutatón ebből 4 bemutató óra, 4 műhely, módszertani taneszköz bemutatón, 6 kiadó részvételével taneszköz-kiállításon, zongora hangversenyen). Különösen értékes program volt: Kemény István angoltanár Workshopja, Szerdahelyi Magdolna német bemutató órája, Nagy Ernő rajztanár és Szőgyényiné Pados Csilla énektanár komplex művészeti bemutató órája, Prisztai Viktor edző bemutató foglalkozása, Kiss Ágnes biológia bemutató órája, Szalay Roland előadása ( A szilíciumvölgytől a szilikonvölgyig ), Vancsó Ödön előadása ( Matematika körülöttünk ), Fenyő D. György előadása ( Mit és hogyan olvasnak a kamaszok? ), Csepela Jánosné előadása ( Az időszámítástól az időérzékelésig ), ill. technikatanároknak különféle folyamatok (fa, nemezelés) bemutatása.. A kémia közösség 4 előadásból álló sorozatot tervezett és valósított meg az ELTE tanárainak, professzorainak meghívásával. A kémia és a történelem közösség munkáját gazdagította a külső (fővárosi) szakmai programokon való rendszeres, szervezett részvétel is. 6. Az alsó tagozat és az önkormányzat által szervezett környezeti konferenciára a felsős csoport vezetője prezentációt készített a kerületi iskolák felső tagozataitól az egészséges életmóddal kapcsolatos legjellemzőbb tevékenységekről, folyamatokról, programokról gyűjtött adatokból. 1

2 7. A csoport vezetője részt vett az intézet Jó gyakorlat -okat bemutató szakmai szimpóziumának előkészítésében, melyen 4 felső tagozaton tanító pedagógus tartott bemutatót (anyanyelvi kommunikáció, testnevelés, környezettudatos életmódra nevelés, egyéni ütemezésű tanulás). 8. A rajz közösség vezetője képviselte a kollégákat a Partnerség Konferencián. III. EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 1. KIADVÁNY, SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE A) A tavalyi tanév pályázatainak anyagából a nyár folyamán összeállítottuk, és szeptemberben megjelentettük a Múltidéző emlékkönyv című kiadványunkat, melyben több mint 0 tehetséges diák helytörténeti dolgozatai, versei, a kerület középületeit ábrázoló makettjeit és plakátjait megörökítő fotók találhatóak. A műsoros könyvbemutatóra a Zila kávéházban került sor. B) A környezeti nevelésben alkalmazható játékos feladatok gyűjteményét a földrajz-biológia közösség által éve megrendezésre kerülő vetélkedők anyagából szerkesztettük téma és feladattípusok szerinti csoportosításban. A feladatok alkalmasak egyéni és csoportos kutató munkára, ismeretek kiegészítésére, rendszerezésére, a véleményalkotás és önálló gondolkodás, a szövegértés képességének fejlesztésére. A kerület pedagógusainak tehetséggondozó munkáját segítő kiadványt eljuttattuk minden iskolába. C) Az idei múltidéző vetélkedő számítógépes prezentáció készítésével kapcsolatos pályázatának anyagából (az ókori görög kultúra mitológia, színház, építészet, nevelés, tudomány területeihez összeállított diasorok) CD t készítettünk. Terveink szerint ez melléklete lesz a következő tanévben megjelenő összegző kiadványnak. D) Idén is részt vettünk a PIHGY versenyeinek első három helyezettjének és felkészítő tanáraiknak a nevét tartalmazó Aranyalbum összeállításában.. KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS A) Az idei tanévben is megrendeztük márciusban a technika közösség szervezésében, a rajz közösség támogatásával az Alkotó tárlatát. Helyszíne a Városháza Galéria volt. Tehetséges kerületi alkotásait mutattuk be. B) A földrajz-biológia közösség hagyományos környezetvédelmi kiállítása idén a hulladékruhákból készült gyerekmunkákat mutatta be. IV. MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS Munkatervi célunk megvalósult: segíteni tudtuk az iskolák innovációs tevékenységét, törekvését. Kiemelt feladatunk volt a szakmai műhely területeinek, a közösségi továbbképzések formáinak bővítése, a tevékenységformák gazdagítása a hagyományostól eltérő oktatási-nevelési gyakorlatok megismertetése, terjesztése, helyi innovációs törekvések támogatása, a kollégák tájékoztatása a módszerek, kutatások területén nyomon követhető újdonságokról. 1. A magyar, a rajz, a történelem, a német közösségek vezetője iskolai tehetséggondozó, ill. innovációs pályázatok megírásában, megvalósításában tevékenykedett.. A kerületi pedagógiai szakmai napon bemutató órákat szerveztünk kémiából, németből, biológiából, ill. közös órát a rajz és ének tantárgyakból. Az év során angol-, magyar-, földrajz-, informatika - és testneveléstanárok részére került sor bemutató órára. Az angoltanároknak tankönyvbemutatót is rendeztünk.. A csoport vezetője két alkalommal más kerületi önkormányzat felkérésére, egy alkalommal iskolai felkérésre végzett szakértői tevékenységet (pedagógiai program módosítása, profilváltás, intézményműködés átalakítása), két alkalommal a kerületben kapott szakértői - szaktanácsadói feladatot (pedagógiai program, házirend) 4. A technika közösség alkalommal szervezett sikeres alkotóműhely-foglalkozást számára a Hunyadi Gimnáziumban és a Pitagorász Általános Iskolában... Jó gyakorlatokat mutattunk be a tanév során az angol, a magyar, a biológia, a német, a matematikainformatika tantárgyakat tanítók számára. 6. A magyar, a rajz, a biológia, a testnevelés, a kémia közösség-vezetők több alkalommal iskolalátogatásokat valósítottak meg.

3 A tervünkben szereplő mennyiségi mutatók teljesülése Tervezett Megvalósított KÖZÖS RENDEZVÉNYEK 4 11 ÉRTEKEZLETEK 6 44 MÉRÉSEK 1 1 EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS 40 VERSENY 1 TALENTUM RENDEZVÉNY 1 1 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK 9 BEMUTATÓ ÓRÁK 6 + a szakmai napon 1 + a szakmai napon KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 4 4 TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ 4 9 ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A FELSŐS MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szakfeladat megnevezése Alkalom PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (8600) (átlag) és/vagy gyermekek KÖZÖS INTÉZETI RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK (89) SZAKMAI TRÉNINGEK PEDAGÓGIAI HÉT KONFERENCIÁK, ANKÉTOK EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (86099) KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS KIADVÁNYKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS (74901) BEMUTATÓ ÓRÁK ISKOLALÁTOGATÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS SZAKÉRTŐI MUNKA KERÜLETEN KÍVÜL SZAKÉRTŐI SZAKTANÁCSADÁS KERÜLETBEN

4 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK MÁS MUNKAKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAINAK LÁTOGATÁSA KÜLSŐ SZAKMAI PROGRAMOKRA VALÓ SZERVEZÉS, TÁJÉKOZTATÁS, VERSENYFELADATOK KÉSZÍTÉSE NEM SAJÁT VERSENYRE ZSŰRIZÉS MÁS KERÜLETEK ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI VERSENYEKEN ÖSSZESEN A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZATOK MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE 1. KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK NEVE ÉS IDŐPONTJA Múltidéző emlékkönyv bemutató Szaktanácsadók tanulmányi kirándulása - közös rendezv. a Nógrád megyei PSZK-val Jó gyakorlat konferencia Környezetvédelmi konferencia Munkaközösség-vezetők értekezletei szept.16./okt.1/dec.9./jan. 7./ápr.7./ máj. 1. Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK / / MÉRÉSEK - Kompetenciamérés előkészítés Ráfordítás össze vendéglátás 1700 Helyszín / egyéb kapcsolat Előkészítés Lebonyolítás k Zila kávéház Elégedetts. % Nógrád megye Kondor Bókay PIHGY Kondor / / 6 / / 000 PIHGY Kastélyd. Táncsics. Csontváry 14/ 18 19/ 1 8 / 1. EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS / 4 6.TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE Vörösmarty szavaló Kondor 16 / Betlehemes találkozó Rózsa 7 / Simonyi Helyesírási Verseny Kastély 19 / Kazinczy verseny Etalon 11/ Prózamondó verseny Táncsics 1 / Versíró pályázat, színjátszás /Múltidéző SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE Szakmai tréningek / Bókay Kert 1 / PIHGY 9 / 1 96 Pedagógus klub 0... / PIHGY 98 0

5 Szakmai nap Brassó 98 BEMUTATÓ ÓRA Táncsics 8 / 8 KIÁLLÍTÁS Városház Gal. 11/ 60 0 KIADVÁNY, SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE MÚLTIDÉZŐ EMLÉKKÖNYV NYOMDAI ELŐKÉSZ. Környezeti nevelés feladatgyűjteménye Kultúra születése CD anyagának szerkesztése ARANYALBUM TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ Kerületi rendezvények - pályázat Iskolai pályázat megvalósulásának segítése Részvétel a Peremvárosi prímák tehetséggondozó pályázatának rendezvényein RAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Kerületi Szécsi Margit pályázat Versmondó délután - Részvétel a Német Nemz.Ált. Isk. tehetség-rendezvényén Részvétel a Táncsics, Ady, Eötvös, Bókay Á, Vajk-sziget Ált. Isk. tehetségrendezvényein TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS Telefon, FAX, kapcsolat iskolákkal, a felsős csoport ügyeinek intézése SZELLEMI TEVÉKENYSÉG Közoktatási szakértői szaktanácsadás kerületben feladat + egyéni konzultációk V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Közoktatási szakértői felkérés kerületen kívül 11 iskolában Más közösségek programjainak látogatása Zsűrizés külső versenyeken KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK szept.16 értekezlet, tanulmányi kirándulás, Mútidéző könyv átadó ünnepélye, okt.1. / dec.9. / jan. 7. / ápr.7 értekezletek, jún.. Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK /. 1./ 0. EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK Szakmai megbeszélés a Hunyadi Gimn. szaktanárával MUNKAKÖZ.VEZ. TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK Havontal és telefonos emlékeztetők és információk küldése a kerület összes iskolájába 011. február 1-kerületi komplex rajzverseny KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL kerületi alsós rajzversenyen, felügyelő tanár, mesék válogatása, zsűrizés és díjátadás óra / óra / 4 óra / óra / ó. ó. / óra / 4 ó ped./ gyerm. 6 óra/1 óra saját forrás 1 / 1 / 6 1 / 18 / 8 fő - óra Alkalmanként 1 óra = óra saját forrás óra saját forrás 18 iskola 7 fő 6 óra előkészítésekkel, megbeszélésekkel

6 PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY Európán át ápr. 8. szendvicsek készítése a 10 résztvevőnek, beérkező menetlevelek összesítése 011. május 19. Bókay kert Múltidéző verseny: Fazekasműhely állomás: agyagozás, amforák festése PEDAGÓGIAI HÉT - szakmai nap - Brassó utcai ÁI. PED. KLUB 0. okt.8. KONFERENCIÁK, ANKÉTOK Partnerség Konferencia, 011. február. Kondor KH nyílt levél KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Alkotó tárlatán való részvétel 011.febr.7 Pósfainé L. Kovács Júlia kiállításának megtekintése, megnyitóbeszéd írása a PIK-ben 011.február 9. a kiállítás megnyitása BEMUTATÓ ÓRA ISKOLALÁTOGATÁSOK Hunyadi Gimn.: Közös rajzóra a Piros Iskola nyolcadik osztályosaival és a gimnázium kilencedikes művészeti tagozatasaival-közös animációs projekt létrehozása 0. okt: Az én kertem kerületi rajzverseny óvodásainak és iskolásainak beérkezett rajzainak zsűrizése 0. december: Az én kertem rajzversenyének díjátadója 011.május Diák sport LOGO pályázatának zsűrizése 8 óra óra 70 Ft 6 óra óra 4 óra 4 óra óra 4 óra 18 iskola szaktanárok és 10 tanuló óra 4 óra 1 ált. iskolás, 1 gimnazista 4 óra óra óra FÖLDRAJZ-BIOLÓGIA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Pedagógiai hét CD-vásárlás, másolás, sokszorosítás Szaktanácsadói kirándulás 1 MÉRÉSEK LEBONYOLÍTÁSA 1 Előkészítés Lebonyol. Ráfordítás össze Helyszín / egyéb kapcsolat Ped.Int. Brassó I. Munkaközösségi értekezletek 4 - PIHGY, Darus Etalon, Gulner Környezetvédelmi Verseny CD vásárlás, másolás, sokszorosítás, oklevélkész Táncsics Iskola Teleki Pál verseny Vajk Iskola Kaán Károly verseny Kondor Iskola Herman Ottó verseny Ady Iskola Környezetvédelmi Konferencia Bókay Iskola intézm., ped. és/vagy gyermekek Európán át verseny KIserdő 1 69 Elégedettség % EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS 4 0 BEMUTATÓ ÓRÁK 9 Etalon, Gulner 19 0 KIÁLLÍTÁS A HULLADÉKRUHÁKBÓL, 1 Táncsics 1 0 6

7 GYEREKMUNKÁK - ÖTLETBÖRZE TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK: JUTALOMKÖNYVEK VÁSÁRLÁSA, SZÁLLÍTÁSA - internet, telefon ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI / MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK - Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK alkalommal 1 EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - Mk ért., egyéni megbeszélés, felkészülés szakmai napra, bemutató órákra MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - Versenyek, pályázati lehetőségek /továbbképzések/rendezvények -6. oszt angol nyelvi verseny MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE Benchmark angol nyelvű kom. Vers. PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY Világjáró PPt / Európán át / Angol nyelvű vers-és prózamondó PEDAGÓGIAI HÉT Szakmai nap KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Kiállítás az Európán át plakátjaiból BEMUTATÓ ÓRÁK Bemutató órák INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS Tankönyvbemutató Kandó, Kapocs Szent Lőrinc Ker. iskolák és/ gyermekek pedagógus Mk tagjai (60 fő) 1.000,- Brassó, Darus, Etalon, Kapocs, Kastélydombi, Pitagorasz, Vörösmarty, Kandó, Bókay, Szt.Lőrinc, Kassa, Gulner,. Kondor, Eötvös Vajk-sziget / 1 / saját erő, kiadók Kapocs, Vörösmarty 9 gyerek pedagógus Brassó. Kandó, Kastélydombi,Pitagorasz, Vajk, Eötvös, Szt Lőrinc rendező: Kapocs 19 pedagógus Ker. iskolái 0 pedagógus NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Előkész. (átlag) és/vagy gyermekek MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK 4 8 saját EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ 0 VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 1 1 INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS 4 7

8 FIZIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Alkalom KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK : Kerületi Ped. Nap Kémia-fizika előadás MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK előkészítése már tavaly óta folyik MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG SAJÁT VERSENYE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY ped. és/ vagy gyermekek kémia m.köz. 1 1 adminisztrálta fő havonta Öveges 8. évf. 7. ker. fiz. Kultúra születése 0 óra 1- óra / 90 / 8000 Ft TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Munkacsoport értekezletek ,.07.,1.09. Előké szí-tés Zila Múltidéző emlékkönyv bemutató Lebonyolítás Ráfordítás össze Helyszín / egyéb kapcsolat int., pedag. és/vagy gyermekek ker. szakmai nap 6 9% MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK Szept.. / Nov.0. / Márc.. MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE (14 iskola csapattal, 7 gyerek) EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE - Múltidéző vetélkedő 4 14 iskola, 7 gyerek 6 Elégedettség % SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERV..6. Tájékoztató a Bikali Puchner Kastély,reneszánsz birtokról.1. bp-i mkv.ért Páva u.-i Holokauszt Emlékközp Iparműv. Múz MNM Tört.tanárok szakmai napja 04.1.Nagytétényi Kastélymúzeum, vezetéssel, tájékoztatóval 0.. PAÁR ÁDÁM előadása: a Horthykorszakkal kapcsolatos kérdések a mai magyar iskolarendszerben % TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS 1 8

9 TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Feladat Alkalom KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY 6 MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK Múltidéző : A kultúra születése 6 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG SAJÁT VERSENYE MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ 8 VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE (átlag) és/vagy gyermekek fő x SZAKMAI TRÉNINGEK 9 7 PEDAGÓGIAI HÉT KONFERENCIÁK, ANKÉTOK 4 BEMUTATÓ ÓRÁK 19 ISKOLALÁTOGATÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATOK, 1 PÁLYÁZATÍRÁS ZSŰRIZÉS SZAKTANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS, 1 MENTORÁLÁS Összesen: MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK Görög csapatverseny / Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK IX.hó közösségi megbeszélés a kerület matematika tanáraival Kucsák László alp. előadása I. hó Kerületi versenyek előkészítése V. hó Kompetenciamérés előkészítése EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK Munkatervi, és egyéb aktuális információk elkészítése, sokszorosítása, , kerületi posta MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK IX.hó közösségi megbeszélés PIHGy X. hó fővárosi közösségi megbeszélés XI. hó közösségi megbeszélés PIHGy X. hó fővárosi közösségi megbeszélés I.hó: fővárosi közösségi megbeszélés Fejér Lipót matematika verseny kerületi forduló óra és/ gyermekek - óra 1 16 tanár óra tanár kapja, reagál r / / / óra 0000Ft +000Ft 0 180tanuló+ tanár 9

10 MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEI Fővárosi Fejér Lipót verseny / Alapműveleti verseny / Bólyai csapatverseny / Zrínyi Ilona mat. verseny / 4 / / 1-6 / 1 / 1 8 tanuló + 6 tanár tanuló+16ped. 14tanuló+1 ped. 14 tanuló+1ped. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGIAI HÉT - Pedagógiai nap - 000Ft 0 4 KONFERENCIÁK, ANKÉTOK - Jó gyakorlat 1 - tanár BEMUTATÓ ÓRÁK 1-6 tanár INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK - Görög csapatverseny, Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK IX.hó mk-i megbeszélés a kerület informatika tanáraival EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - Munkatervi, és egyéb aktuális információk elkészítése, sokszorosítása,elküldése ; kr-i posta MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK IX.hó /XI. hó közösségi megbeszélés - X. hó fővárosi közösségi megbeszélés Grafika I.II. / Word, Excel, PowerPoint / Komplex I.II. MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE - Fővárosi felhasználói verseny / Országos Kozma / Országos Logo verseny lebonyolítása PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY XI. hó Világjárók Angol-Német-Informatika verseny Magyar természettudósok élete V. hó Rákóczi csapatverseny Kultúra születése SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Microsoft Nyári Tanár Továbbképzés SZAKMAI TRÉNINGEK IX. 0. Előadás biztonságos internetezés PEDAGÓGIAI HÉT Pedagógiai nap - Előadások és/ gyermekek óra 1 16 tanár óra - 0 / / óra / / / 000 / 000 Ft 1 / 8 / 8 óra 6 / / 8 000Ft szponzorált - PIHGy 1(én küldöm) 6 tanár kapja,reagál rá 1 / 14 / 8 4tanuló+ 16tan 4tanuló+ 14tan tanuló+ tan 6 / 1 / 1 1tanuló+14tan 6 tanuló+ 16tan 4tanuló+1tanár 9 / 7 / 1 7 tanuló+6tan 8tanuló+7tanár + 0 óra 6 8 tanár 000Ft 0 4 KONFERENCIÁK, ANKÉTOK - Jó gyakorlat 1 - tanár BEMUTATÓ ÓRÁK -Számítógépes játékok 1-6tanár készítése Imagine Logo programmal ISKOLALÁTOGATÁSOK Minden versenyt más-más iskolában rendeztünk. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Versenyfeladatok készítése a. kerületnek III. hó fővárosi versenyeken való zsűrizés Kerületi versenyeken való zsűrizés 8 / - 1/ 6 1(én) / 7

11 KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI RENDEZVÉNYEK Aranygála, Munkacsoport értekezletei 4 alkalom 8 / 8 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK - 4 alkalom 8 óra 11/ / 4 / MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK A jövő évi természettudományos mérés előkészítése EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - 4 alkalom MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - 17 levél küldése, alkalommal a Fazekas továbbképzési programjának továbbadása, mk.-i értekezlethez kapcsoltan, telefonok, -ek egyeztetések céljából (sok) Személyes megbeszélések az előadókkal Hevesy György Országos Kémiaverseny + Díjkiosztó MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE Curie Verseny, TIT versenyei, zold18.hu-n meghirdetett levelezős verseny, Kerületi környezetvédelmi verseny óra Nincs 1 fő és/vagy gyermekek 1 / / / 8 / 11 4 óra Nincs 4 kolléga 0 óra Nincs Minden intézmény + középiskolák is 14 óra Ft 1 / 7 iskola / 1 / 1 fő + Szülők 0 óra Nincs 9 / 9 iskola 9 / 1 pedagógus PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY óra Nincs 1 iskola Kb. 10- PEDAGÓGIAI HÉT - Pedagógiai Nap közös rendezvényei - Diákmunkák kiállítási anyag elkészítése Az Őszi Pedagógiai Napon Dr. Szalay Roland előadása a közösség részére 17 óra 000 Ft / 1 iskola 7 / 1 pedagógus Előadások Dr. Eke Zsuzsanna / Dr. Riedl Miklós előadásai Dr. Róka András kísérletei a kémiai reakciók tárgykörb. Prof. Dr. Turányi Tamás előadása Dr. Róka András kísérleti bemutatója a Vajkban KONFERENCIÁK, ANKÉTOK Kutatók éjszakája ELTE Konzultációk a felsőoktatásban dolgozó kollégákkal Kémia Ünnepe Programokon való részvétel ELTE Észbontogató programjain részvétel 1 óra Ft (+ saját vendéglátás) 11/ / 4 / iskola Az iskola pedagógusai 1 / / pedagógus 8 diák 11 fő + iskola óra Nincs 8 iskola 8 fő pedagógus 94 fő diák KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS nincs 1 iskola 4 pedagógus Az Őszi Ped. Napon a gyermekek munkáinak elkészítésében való részvétel, annak segítése (Brassó) KIADVÁNYKÉSZÍTÉS Adatszolgáltatás az Aranyalbumhoz nincs minden érintett iskola az iskolák pedagógusai ISKOLALÁTOGATÁSOK - alkalom óra nincs iskola 7 fő ZSŰRIZÉS a Hevesi Verseny bp-i fordulóján 9 óra Nincs iskola pedagógus TECHNIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE 11 Előkészítés Lebonyolítás óra Aranygála Munkacsoport értekezletei 4 8 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLET /. 8. / / / Felhasz nált anyagok e 9 6 vendégl átás Helyszín / egyéb kapcsolat int., gyermekek Pitagorasz 1/ 14/ 14/ 1/ 14 Elégedettség % 0

12 TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE Szeptember Fesztivál - Főzőverseny Krepuska Fesztivál - Édesség készítő, marcipánfigura készítő verseny, Diákhét - Kerületi hidegtál készítő verseny SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, TARTÁSA Kerületi kézműves foglalkozás Lakásdekorációs eszközök készítése Kerületi kézműves foglalkozás Karácsonyi ajándékok készítése Farsangi álarcok készítése Kerületi kézműves alkotóműhely számára két alkalommal KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Alkotó Pedagógusok Tárlata kiállítás rend. 1/ 1 / / 6/ 6/ / / / / 6 / / 6 Bókay Kert Bókay Ált. Isk. Pitagorasz Ált. Isk. Hunyadi Mátyás Gimnázium 0 óra 8 óra Városháza Galéria / 1 1 / 1fő 1 / 14 / szaktanár 1 / 16 diák 1. alkalom: 84 fő. alkalom: 81 fő fő 0 TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ Karitatív tevékenységek: Kézműves foglalkozás tartása a kolontári és az ajkai diákok számára alkalommal Több napos előkészület 16 óra Ajka, Kolontár NYÁRI KERÜLETI ALKOTÓTÁBOR ÉS NEMZETKÖZI TÁBOR SZERVZÉSE 011. AUG. 4-. folyamatban Balatonakali folyamatban ÉNEK MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Előkész. (átlag) és/vagy gyermekek MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK saját forrás 11 1 PEDAGÓGIAI HÉT SZAKMAI NAP 1 BEMUTATÓ ÉS HANGVERSENY EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK 4 SEGÉDANYAG, AJÁNDÉK KÉSZÍTÉSE NÉPDALVERSENY (TANULM. VERS.) (MULASSUNK HÁT ) EGYÉB RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNYEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS INNOVÁCIÓS FELADATOK (KOTTAKÉSZÍTÉS ÉS -KÜLDÉS) TÁJÉKOZTATÁS LEVELEZÉS, FELHÍVÁSOK KÜLDÉSE, ISMERTETŐK, MEGHÍVÓK KÉSZÍTÉSE 0 8 saját forrás szponzor saját forrás 1

13 Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról (Patakfalvi Attiláné, Kalmárné Takács Erzsébet, Ledőné Dolmány Mária) A kerületi tehetséghálózat kialakítására vállalkozó pályázatunk keretében beindított 1 tehetséggondozó szakkör, 0 tehetségazonosító vizsgálat, érzékenyítő tréning mellett a tehetséggondozó tevékenységünk legfőbb területe továbbra is az alsós versenyek, ill. felsős tanulmányi versenyek és komplex vetélkedők szervezése. Ebben a tanévben 1-4. évfolyamon 11 helyszínen 1 játékos versenyt, vetélkedőt, felső tagozaton 1 helyszínen 19 (1) felmenő rendszerű tanulmányi versenyt és 8 Talentum vetélkedőt szerveztünk. Tehetséges tanulóinknak a kerületben, ill. országosan elért ez évi nagyszerű eredményeit a 1. éve megjelenő Aranyalbum c. kiadványban rögzítettük, melyet minden első helyezett tanuló, felkészítő tanára és természetesen valamennyi iskola megkapott. 1

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése 2014. január 23. Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület

Részletesebben