II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK"

Átírás

1 II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Az éves tervünkben célként jelöltük meg a kerületi szakmai fejlesztését az elmélet és a gyakorlat területén egyaránt. A társadalom és az oktatáspolitika elvárja az iskolától az alkalmazható tudás kialakítását, az ismeretszerzéssel párhuzamos kompetenciafejlesztést, ezért a közösségi továbbképzéseken a közösség tagjaival történő tapasztalatcserék, konzultációk kezdeményezésével, bemutató órák szervezésével, előadók meghívásával segítjük kollégáinkat. 1. Októberben a XVIII. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázat keretében külső társaink (kerületi közösség-vezetők) részvételével egész napos autóbuszos tanulmányi kirándulást szerveztünk, melynek során meglátogattuk a Nógrád megyei Pedagógiai Intézetet. A tanulmányút céljai közé tartozott a szakmai továbbképzés és a kapcsolatépítés, hiszen megismerhettük egy hasonló feladatokat ellátó intézmény szervezeti felépítését, tevékenységét. Felvettük a kapcsolatot az ottani Tehetségponttal, és az iskolai tanulmányi kirándulások szervezéséhez is gyűjtöttünk lehetőségeket. Az út érezhetően növelte a felsős csoport munkájának hatékonyságát.. Számos szakmai tréninget, műhelyfoglalkozást szerveztünk. Konferenciákon vettünk részt.. A felsős csoport vezetője A Mi Havannánk program keretében án A jogszerű, célszerű, használható pedagógiai program címmel beszélgetést szervezett az iskolai pedagógiai programokról intézményvezetőknek, közösség-vezetőknek. A rendezvényen 8 fő vett részt. Meghívott beszélgetőtársak voltak Trencsényi László, az ELTE docense, Kucsák László alpolgármester, Erdélyi László irodavezető. A beszélgetés legfontosabb kérdései: Milyen szerepet kell (kellene) betöltenie a pedagógiai programnak az iskolai oktatás, nevelés folyamatában (tartalmi szabályozásában)? Mikor használható egy adott iskola pedagógiai programja? Mitől válik egyedivé a PP? A beválás vizsgálatánál milyen szempontok ajánlottak? án hasonló szakmai programot szervezett Jogok és kötelességek az iskolában kerekasztal-beszélgetés az iskolai házirendekről címmel intézményvezetők, helyettesek, diákönkormányzatot támogató tanárok, osztályfőnökök számára. A jelenlévők lét 9 fő volt. Dr. Jásper András iskolajogászt hívtuk meg előadónak. A beszélgetés csomópontjai közé tartozott: a jogszabályoknak való megfelelés, a házirend szabályozási köre, kötelező elemei, a renddel kapcsolatos szabályok, a tanulói jogok gyakorlásának, a kötelezettség, felelősség teljesülésének szabályozása, a szülői jogok, kötelezettségek, a szülői véleménynyilvánítás, tájékoztatás szabályozása. 4. A felső tagozat e tanévi pedagógiai szakmai napját a Brassó Utcai Általános Iskolában tartottuk. Központi témáink közé tartozott: a képességek, készségek fejlesztésének, a tehetségfejlesztésnek a módszerei, lehetőségei, eszközei; a taneszközök szerepe a differenciált tanulásszervezésben és a digitális tanulás kiemelt szerepe, az interaktív tábla használatának lehetőségei. Céljaink voltak: a szakmai újdonságok bemutatása, a pedagógiai módszertár gazdagítása, a gyakorlat és az elmélet hatékony egyensúlyának megteremtése, lehetőségek biztosítása az egymástól való tanulásra. Dr. habil. Gombocz János Aktuális kérdések az iskolai nevelés gyakorlatából című plenáris előadása után a 00 pedagógus 11 helyszínen vehetett részt szakmai programokon (7 szekció előadáson, 1 Jó gyakorlat bemutatón ebből 4 bemutató óra, 4 műhely, módszertani taneszköz bemutatón, 6 kiadó részvételével taneszköz-kiállításon, zongora hangversenyen). Különösen értékes program volt: Kemény István angoltanár Workshopja, Szerdahelyi Magdolna német bemutató órája, Nagy Ernő rajztanár és Szőgyényiné Pados Csilla énektanár komplex művészeti bemutató órája, Prisztai Viktor edző bemutató foglalkozása, Kiss Ágnes biológia bemutató órája, Szalay Roland előadása ( A szilíciumvölgytől a szilikonvölgyig ), Vancsó Ödön előadása ( Matematika körülöttünk ), Fenyő D. György előadása ( Mit és hogyan olvasnak a kamaszok? ), Csepela Jánosné előadása ( Az időszámítástól az időérzékelésig ), ill. technikatanároknak különféle folyamatok (fa, nemezelés) bemutatása.. A kémia közösség 4 előadásból álló sorozatot tervezett és valósított meg az ELTE tanárainak, professzorainak meghívásával. A kémia és a történelem közösség munkáját gazdagította a külső (fővárosi) szakmai programokon való rendszeres, szervezett részvétel is. 6. Az alsó tagozat és az önkormányzat által szervezett környezeti konferenciára a felsős csoport vezetője prezentációt készített a kerületi iskolák felső tagozataitól az egészséges életmóddal kapcsolatos legjellemzőbb tevékenységekről, folyamatokról, programokról gyűjtött adatokból. 1

2 7. A csoport vezetője részt vett az intézet Jó gyakorlat -okat bemutató szakmai szimpóziumának előkészítésében, melyen 4 felső tagozaton tanító pedagógus tartott bemutatót (anyanyelvi kommunikáció, testnevelés, környezettudatos életmódra nevelés, egyéni ütemezésű tanulás). 8. A rajz közösség vezetője képviselte a kollégákat a Partnerség Konferencián. III. EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 1. KIADVÁNY, SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE A) A tavalyi tanév pályázatainak anyagából a nyár folyamán összeállítottuk, és szeptemberben megjelentettük a Múltidéző emlékkönyv című kiadványunkat, melyben több mint 0 tehetséges diák helytörténeti dolgozatai, versei, a kerület középületeit ábrázoló makettjeit és plakátjait megörökítő fotók találhatóak. A műsoros könyvbemutatóra a Zila kávéházban került sor. B) A környezeti nevelésben alkalmazható játékos feladatok gyűjteményét a földrajz-biológia közösség által éve megrendezésre kerülő vetélkedők anyagából szerkesztettük téma és feladattípusok szerinti csoportosításban. A feladatok alkalmasak egyéni és csoportos kutató munkára, ismeretek kiegészítésére, rendszerezésére, a véleményalkotás és önálló gondolkodás, a szövegértés képességének fejlesztésére. A kerület pedagógusainak tehetséggondozó munkáját segítő kiadványt eljuttattuk minden iskolába. C) Az idei múltidéző vetélkedő számítógépes prezentáció készítésével kapcsolatos pályázatának anyagából (az ókori görög kultúra mitológia, színház, építészet, nevelés, tudomány területeihez összeállított diasorok) CD t készítettünk. Terveink szerint ez melléklete lesz a következő tanévben megjelenő összegző kiadványnak. D) Idén is részt vettünk a PIHGY versenyeinek első három helyezettjének és felkészítő tanáraiknak a nevét tartalmazó Aranyalbum összeállításában.. KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS A) Az idei tanévben is megrendeztük márciusban a technika közösség szervezésében, a rajz közösség támogatásával az Alkotó tárlatát. Helyszíne a Városháza Galéria volt. Tehetséges kerületi alkotásait mutattuk be. B) A földrajz-biológia közösség hagyományos környezetvédelmi kiállítása idén a hulladékruhákból készült gyerekmunkákat mutatta be. IV. MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS Munkatervi célunk megvalósult: segíteni tudtuk az iskolák innovációs tevékenységét, törekvését. Kiemelt feladatunk volt a szakmai műhely területeinek, a közösségi továbbképzések formáinak bővítése, a tevékenységformák gazdagítása a hagyományostól eltérő oktatási-nevelési gyakorlatok megismertetése, terjesztése, helyi innovációs törekvések támogatása, a kollégák tájékoztatása a módszerek, kutatások területén nyomon követhető újdonságokról. 1. A magyar, a rajz, a történelem, a német közösségek vezetője iskolai tehetséggondozó, ill. innovációs pályázatok megírásában, megvalósításában tevékenykedett.. A kerületi pedagógiai szakmai napon bemutató órákat szerveztünk kémiából, németből, biológiából, ill. közös órát a rajz és ének tantárgyakból. Az év során angol-, magyar-, földrajz-, informatika - és testneveléstanárok részére került sor bemutató órára. Az angoltanároknak tankönyvbemutatót is rendeztünk.. A csoport vezetője két alkalommal más kerületi önkormányzat felkérésére, egy alkalommal iskolai felkérésre végzett szakértői tevékenységet (pedagógiai program módosítása, profilváltás, intézményműködés átalakítása), két alkalommal a kerületben kapott szakértői - szaktanácsadói feladatot (pedagógiai program, házirend) 4. A technika közösség alkalommal szervezett sikeres alkotóműhely-foglalkozást számára a Hunyadi Gimnáziumban és a Pitagorász Általános Iskolában... Jó gyakorlatokat mutattunk be a tanév során az angol, a magyar, a biológia, a német, a matematikainformatika tantárgyakat tanítók számára. 6. A magyar, a rajz, a biológia, a testnevelés, a kémia közösség-vezetők több alkalommal iskolalátogatásokat valósítottak meg.

3 A tervünkben szereplő mennyiségi mutatók teljesülése Tervezett Megvalósított KÖZÖS RENDEZVÉNYEK 4 11 ÉRTEKEZLETEK 6 44 MÉRÉSEK 1 1 EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS 40 VERSENY 1 TALENTUM RENDEZVÉNY 1 1 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK 9 BEMUTATÓ ÓRÁK 6 + a szakmai napon 1 + a szakmai napon KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 4 4 TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ 4 9 ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A FELSŐS MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szakfeladat megnevezése Alkalom PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (8600) (átlag) és/vagy gyermekek KÖZÖS INTÉZETI RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK (89) SZAKMAI TRÉNINGEK PEDAGÓGIAI HÉT KONFERENCIÁK, ANKÉTOK EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (86099) KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS KIADVÁNYKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS (74901) BEMUTATÓ ÓRÁK ISKOLALÁTOGATÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS SZAKÉRTŐI MUNKA KERÜLETEN KÍVÜL SZAKÉRTŐI SZAKTANÁCSADÁS KERÜLETBEN

4 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK MÁS MUNKAKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAINAK LÁTOGATÁSA KÜLSŐ SZAKMAI PROGRAMOKRA VALÓ SZERVEZÉS, TÁJÉKOZTATÁS, VERSENYFELADATOK KÉSZÍTÉSE NEM SAJÁT VERSENYRE ZSŰRIZÉS MÁS KERÜLETEK ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI VERSENYEKEN ÖSSZESEN A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZATOK MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE 1. KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK NEVE ÉS IDŐPONTJA Múltidéző emlékkönyv bemutató Szaktanácsadók tanulmányi kirándulása - közös rendezv. a Nógrád megyei PSZK-val Jó gyakorlat konferencia Környezetvédelmi konferencia Munkaközösség-vezetők értekezletei szept.16./okt.1/dec.9./jan. 7./ápr.7./ máj. 1. Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK / / MÉRÉSEK - Kompetenciamérés előkészítés Ráfordítás össze vendéglátás 1700 Helyszín / egyéb kapcsolat Előkészítés Lebonyolítás k Zila kávéház Elégedetts. % Nógrád megye Kondor Bókay PIHGY Kondor / / 6 / / 000 PIHGY Kastélyd. Táncsics. Csontváry 14/ 18 19/ 1 8 / 1. EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS / 4 6.TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE Vörösmarty szavaló Kondor 16 / Betlehemes találkozó Rózsa 7 / Simonyi Helyesírási Verseny Kastély 19 / Kazinczy verseny Etalon 11/ Prózamondó verseny Táncsics 1 / Versíró pályázat, színjátszás /Múltidéző SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE Szakmai tréningek / Bókay Kert 1 / PIHGY 9 / 1 96 Pedagógus klub 0... / PIHGY 98 0

5 Szakmai nap Brassó 98 BEMUTATÓ ÓRA Táncsics 8 / 8 KIÁLLÍTÁS Városház Gal. 11/ 60 0 KIADVÁNY, SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE MÚLTIDÉZŐ EMLÉKKÖNYV NYOMDAI ELŐKÉSZ. Környezeti nevelés feladatgyűjteménye Kultúra születése CD anyagának szerkesztése ARANYALBUM TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ Kerületi rendezvények - pályázat Iskolai pályázat megvalósulásának segítése Részvétel a Peremvárosi prímák tehetséggondozó pályázatának rendezvényein RAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Kerületi Szécsi Margit pályázat Versmondó délután - Részvétel a Német Nemz.Ált. Isk. tehetség-rendezvényén Részvétel a Táncsics, Ady, Eötvös, Bókay Á, Vajk-sziget Ált. Isk. tehetségrendezvényein TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS Telefon, FAX, kapcsolat iskolákkal, a felsős csoport ügyeinek intézése SZELLEMI TEVÉKENYSÉG Közoktatási szakértői szaktanácsadás kerületben feladat + egyéni konzultációk V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Közoktatási szakértői felkérés kerületen kívül 11 iskolában Más közösségek programjainak látogatása Zsűrizés külső versenyeken KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK szept.16 értekezlet, tanulmányi kirándulás, Mútidéző könyv átadó ünnepélye, okt.1. / dec.9. / jan. 7. / ápr.7 értekezletek, jún.. Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK /. 1./ 0. EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK Szakmai megbeszélés a Hunyadi Gimn. szaktanárával MUNKAKÖZ.VEZ. TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK Havontal és telefonos emlékeztetők és információk küldése a kerület összes iskolájába 011. február 1-kerületi komplex rajzverseny KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL kerületi alsós rajzversenyen, felügyelő tanár, mesék válogatása, zsűrizés és díjátadás óra / óra / 4 óra / óra / ó. ó. / óra / 4 ó ped./ gyerm. 6 óra/1 óra saját forrás 1 / 1 / 6 1 / 18 / 8 fő - óra Alkalmanként 1 óra = óra saját forrás óra saját forrás 18 iskola 7 fő 6 óra előkészítésekkel, megbeszélésekkel

6 PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY Európán át ápr. 8. szendvicsek készítése a 10 résztvevőnek, beérkező menetlevelek összesítése 011. május 19. Bókay kert Múltidéző verseny: Fazekasműhely állomás: agyagozás, amforák festése PEDAGÓGIAI HÉT - szakmai nap - Brassó utcai ÁI. PED. KLUB 0. okt.8. KONFERENCIÁK, ANKÉTOK Partnerség Konferencia, 011. február. Kondor KH nyílt levél KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Alkotó tárlatán való részvétel 011.febr.7 Pósfainé L. Kovács Júlia kiállításának megtekintése, megnyitóbeszéd írása a PIK-ben 011.február 9. a kiállítás megnyitása BEMUTATÓ ÓRA ISKOLALÁTOGATÁSOK Hunyadi Gimn.: Közös rajzóra a Piros Iskola nyolcadik osztályosaival és a gimnázium kilencedikes művészeti tagozatasaival-közös animációs projekt létrehozása 0. okt: Az én kertem kerületi rajzverseny óvodásainak és iskolásainak beérkezett rajzainak zsűrizése 0. december: Az én kertem rajzversenyének díjátadója 011.május Diák sport LOGO pályázatának zsűrizése 8 óra óra 70 Ft 6 óra óra 4 óra 4 óra óra 4 óra 18 iskola szaktanárok és 10 tanuló óra 4 óra 1 ált. iskolás, 1 gimnazista 4 óra óra óra FÖLDRAJZ-BIOLÓGIA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Pedagógiai hét CD-vásárlás, másolás, sokszorosítás Szaktanácsadói kirándulás 1 MÉRÉSEK LEBONYOLÍTÁSA 1 Előkészítés Lebonyol. Ráfordítás össze Helyszín / egyéb kapcsolat Ped.Int. Brassó I. Munkaközösségi értekezletek 4 - PIHGY, Darus Etalon, Gulner Környezetvédelmi Verseny CD vásárlás, másolás, sokszorosítás, oklevélkész Táncsics Iskola Teleki Pál verseny Vajk Iskola Kaán Károly verseny Kondor Iskola Herman Ottó verseny Ady Iskola Környezetvédelmi Konferencia Bókay Iskola intézm., ped. és/vagy gyermekek Európán át verseny KIserdő 1 69 Elégedettség % EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS 4 0 BEMUTATÓ ÓRÁK 9 Etalon, Gulner 19 0 KIÁLLÍTÁS A HULLADÉKRUHÁKBÓL, 1 Táncsics 1 0 6

7 GYEREKMUNKÁK - ÖTLETBÖRZE TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK: JUTALOMKÖNYVEK VÁSÁRLÁSA, SZÁLLÍTÁSA - internet, telefon ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI / MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK - Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK alkalommal 1 EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - Mk ért., egyéni megbeszélés, felkészülés szakmai napra, bemutató órákra MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - Versenyek, pályázati lehetőségek /továbbképzések/rendezvények -6. oszt angol nyelvi verseny MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE Benchmark angol nyelvű kom. Vers. PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY Világjáró PPt / Európán át / Angol nyelvű vers-és prózamondó PEDAGÓGIAI HÉT Szakmai nap KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Kiállítás az Európán át plakátjaiból BEMUTATÓ ÓRÁK Bemutató órák INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS Tankönyvbemutató Kandó, Kapocs Szent Lőrinc Ker. iskolák és/ gyermekek pedagógus Mk tagjai (60 fő) 1.000,- Brassó, Darus, Etalon, Kapocs, Kastélydombi, Pitagorasz, Vörösmarty, Kandó, Bókay, Szt.Lőrinc, Kassa, Gulner,. Kondor, Eötvös Vajk-sziget / 1 / saját erő, kiadók Kapocs, Vörösmarty 9 gyerek pedagógus Brassó. Kandó, Kastélydombi,Pitagorasz, Vajk, Eötvös, Szt Lőrinc rendező: Kapocs 19 pedagógus Ker. iskolái 0 pedagógus NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Előkész. (átlag) és/vagy gyermekek MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK 4 8 saját EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ 0 VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 1 1 INNOVÁCIÓS FELADATOK, PÁLYÁZATÍRÁS 4 7

8 FIZIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Alkalom KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK : Kerületi Ped. Nap Kémia-fizika előadás MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK előkészítése már tavaly óta folyik MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG SAJÁT VERSENYE PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY ped. és/ vagy gyermekek kémia m.köz. 1 1 adminisztrálta fő havonta Öveges 8. évf. 7. ker. fiz. Kultúra születése 0 óra 1- óra / 90 / 8000 Ft TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Munkacsoport értekezletek ,.07.,1.09. Előké szí-tés Zila Múltidéző emlékkönyv bemutató Lebonyolítás Ráfordítás össze Helyszín / egyéb kapcsolat int., pedag. és/vagy gyermekek ker. szakmai nap 6 9% MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK Szept.. / Nov.0. / Márc.. MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE (14 iskola csapattal, 7 gyerek) EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE - Múltidéző vetélkedő 4 14 iskola, 7 gyerek 6 Elégedettség % SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERV..6. Tájékoztató a Bikali Puchner Kastély,reneszánsz birtokról.1. bp-i mkv.ért Páva u.-i Holokauszt Emlékközp Iparműv. Múz MNM Tört.tanárok szakmai napja 04.1.Nagytétényi Kastélymúzeum, vezetéssel, tájékoztatóval 0.. PAÁR ÁDÁM előadása: a Horthykorszakkal kapcsolatos kérdések a mai magyar iskolarendszerben % TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS 1 8

9 TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Feladat Alkalom KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY 6 MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK Múltidéző : A kultúra születése 6 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK MUNKAKÖZÖSSÉG SAJÁT VERSENYE MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ 8 VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE (átlag) és/vagy gyermekek fő x SZAKMAI TRÉNINGEK 9 7 PEDAGÓGIAI HÉT KONFERENCIÁK, ANKÉTOK 4 BEMUTATÓ ÓRÁK 19 ISKOLALÁTOGATÁSOK INNOVÁCIÓS FELADATOK, 1 PÁLYÁZATÍRÁS ZSŰRIZÉS SZAKTANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS, 1 MENTORÁLÁS Összesen: MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK Görög csapatverseny / Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK IX.hó közösségi megbeszélés a kerület matematika tanáraival Kucsák László alp. előadása I. hó Kerületi versenyek előkészítése V. hó Kompetenciamérés előkészítése EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK Munkatervi, és egyéb aktuális információk elkészítése, sokszorosítása, , kerületi posta MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK IX.hó közösségi megbeszélés PIHGy X. hó fővárosi közösségi megbeszélés XI. hó közösségi megbeszélés PIHGy X. hó fővárosi közösségi megbeszélés I.hó: fővárosi közösségi megbeszélés Fejér Lipót matematika verseny kerületi forduló óra és/ gyermekek - óra 1 16 tanár óra tanár kapja, reagál r / / / óra 0000Ft +000Ft 0 180tanuló+ tanár 9

10 MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEI Fővárosi Fejér Lipót verseny / Alapműveleti verseny / Bólyai csapatverseny / Zrínyi Ilona mat. verseny / 4 / / 1-6 / 1 / 1 8 tanuló + 6 tanár tanuló+16ped. 14tanuló+1 ped. 14 tanuló+1ped. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK PEDAGÓGIAI HÉT - Pedagógiai nap - 000Ft 0 4 KONFERENCIÁK, ANKÉTOK - Jó gyakorlat 1 - tanár BEMUTATÓ ÓRÁK 1-6 tanár INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK - Görög csapatverseny, Aranygála MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK IX.hó mk-i megbeszélés a kerület informatika tanáraival EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - Munkatervi, és egyéb aktuális információk elkészítése, sokszorosítása,elküldése ; kr-i posta MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK IX.hó /XI. hó közösségi megbeszélés - X. hó fővárosi közösségi megbeszélés Grafika I.II. / Word, Excel, PowerPoint / Komplex I.II. MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE - Fővárosi felhasználói verseny / Országos Kozma / Országos Logo verseny lebonyolítása PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY XI. hó Világjárók Angol-Német-Informatika verseny Magyar természettudósok élete V. hó Rákóczi csapatverseny Kultúra születése SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Microsoft Nyári Tanár Továbbképzés SZAKMAI TRÉNINGEK IX. 0. Előadás biztonságos internetezés PEDAGÓGIAI HÉT Pedagógiai nap - Előadások és/ gyermekek óra 1 16 tanár óra - 0 / / óra / / / 000 / 000 Ft 1 / 8 / 8 óra 6 / / 8 000Ft szponzorált - PIHGy 1(én küldöm) 6 tanár kapja,reagál rá 1 / 14 / 8 4tanuló+ 16tan 4tanuló+ 14tan tanuló+ tan 6 / 1 / 1 1tanuló+14tan 6 tanuló+ 16tan 4tanuló+1tanár 9 / 7 / 1 7 tanuló+6tan 8tanuló+7tanár + 0 óra 6 8 tanár 000Ft 0 4 KONFERENCIÁK, ANKÉTOK - Jó gyakorlat 1 - tanár BEMUTATÓ ÓRÁK -Számítógépes játékok 1-6tanár készítése Imagine Logo programmal ISKOLALÁTOGATÁSOK Minden versenyt más-más iskolában rendeztünk. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Versenyfeladatok készítése a. kerületnek III. hó fővárosi versenyeken való zsűrizés Kerületi versenyeken való zsűrizés 8 / - 1/ 6 1(én) / 7

11 KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE KÖZÖS INTÉZETI RENDEZVÉNYEK Aranygála, Munkacsoport értekezletei 4 alkalom 8 / 8 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK - 4 alkalom 8 óra 11/ / 4 / MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK A jövő évi természettudományos mérés előkészítése EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK - 4 alkalom MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK - 17 levél küldése, alkalommal a Fazekas továbbképzési programjának továbbadása, mk.-i értekezlethez kapcsoltan, telefonok, -ek egyeztetések céljából (sok) Személyes megbeszélések az előadókkal Hevesy György Országos Kémiaverseny + Díjkiosztó MUNKAKÖZÖSSÉG KÜLSŐ VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELE Curie Verseny, TIT versenyei, zold18.hu-n meghirdetett levelezős verseny, Kerületi környezetvédelmi verseny óra Nincs 1 fő és/vagy gyermekek 1 / / / 8 / 11 4 óra Nincs 4 kolléga 0 óra Nincs Minden intézmény + középiskolák is 14 óra Ft 1 / 7 iskola / 1 / 1 fő + Szülők 0 óra Nincs 9 / 9 iskola 9 / 1 pedagógus PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNY óra Nincs 1 iskola Kb. 10- PEDAGÓGIAI HÉT - Pedagógiai Nap közös rendezvényei - Diákmunkák kiállítási anyag elkészítése Az Őszi Pedagógiai Napon Dr. Szalay Roland előadása a közösség részére 17 óra 000 Ft / 1 iskola 7 / 1 pedagógus Előadások Dr. Eke Zsuzsanna / Dr. Riedl Miklós előadásai Dr. Róka András kísérletei a kémiai reakciók tárgykörb. Prof. Dr. Turányi Tamás előadása Dr. Róka András kísérleti bemutatója a Vajkban KONFERENCIÁK, ANKÉTOK Kutatók éjszakája ELTE Konzultációk a felsőoktatásban dolgozó kollégákkal Kémia Ünnepe Programokon való részvétel ELTE Észbontogató programjain részvétel 1 óra Ft (+ saját vendéglátás) 11/ / 4 / iskola Az iskola pedagógusai 1 / / pedagógus 8 diák 11 fő + iskola óra Nincs 8 iskola 8 fő pedagógus 94 fő diák KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS nincs 1 iskola 4 pedagógus Az Őszi Ped. Napon a gyermekek munkáinak elkészítésében való részvétel, annak segítése (Brassó) KIADVÁNYKÉSZÍTÉS Adatszolgáltatás az Aranyalbumhoz nincs minden érintett iskola az iskolák pedagógusai ISKOLALÁTOGATÁSOK - alkalom óra nincs iskola 7 fő ZSŰRIZÉS a Hevesi Verseny bp-i fordulóján 9 óra Nincs iskola pedagógus TECHNIKA MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE 11 Előkészítés Lebonyolítás óra Aranygála Munkacsoport értekezletei 4 8 MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLET /. 8. / / / Felhasz nált anyagok e 9 6 vendégl átás Helyszín / egyéb kapcsolat int., gyermekek Pitagorasz 1/ 14/ 14/ 1/ 14 Elégedettség % 0

12 TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE Szeptember Fesztivál - Főzőverseny Krepuska Fesztivál - Édesség készítő, marcipánfigura készítő verseny, Diákhét - Kerületi hidegtál készítő verseny SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, TARTÁSA Kerületi kézműves foglalkozás Lakásdekorációs eszközök készítése Kerületi kézműves foglalkozás Karácsonyi ajándékok készítése Farsangi álarcok készítése Kerületi kézműves alkotóműhely számára két alkalommal KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Alkotó Pedagógusok Tárlata kiállítás rend. 1/ 1 / / 6/ 6/ / / / / 6 / / 6 Bókay Kert Bókay Ált. Isk. Pitagorasz Ált. Isk. Hunyadi Mátyás Gimnázium 0 óra 8 óra Városháza Galéria / 1 1 / 1fő 1 / 14 / szaktanár 1 / 16 diák 1. alkalom: 84 fő. alkalom: 81 fő fő 0 TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ Karitatív tevékenységek: Kézműves foglalkozás tartása a kolontári és az ajkai diákok számára alkalommal Több napos előkészület 16 óra Ajka, Kolontár NYÁRI KERÜLETI ALKOTÓTÁBOR ÉS NEMZETKÖZI TÁBOR SZERVZÉSE 011. AUG. 4-. folyamatban Balatonakali folyamatban ÉNEK MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE Előkész. (átlag) és/vagy gyermekek MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK saját forrás 11 1 PEDAGÓGIAI HÉT SZAKMAI NAP 1 BEMUTATÓ ÉS HANGVERSENY EGYÉNI CSOPORTOS SZAKTANÁCSADÁS KOLLÉGÁKNAK 4 SEGÉDANYAG, AJÁNDÉK KÉSZÍTÉSE NÉPDALVERSENY (TANULM. VERS.) (MULASSUNK HÁT ) EGYÉB RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL PIHGY TALENTUM RENDEZVÉNYEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS INNOVÁCIÓS FELADATOK (KOTTAKÉSZÍTÉS ÉS -KÜLDÉS) TÁJÉKOZTATÁS LEVELEZÉS, FELHÍVÁSOK KÜLDÉSE, ISMERTETŐK, MEGHÍVÓK KÉSZÍTÉSE 0 8 saját forrás szponzor saját forrás 1

13 Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról (Patakfalvi Attiláné, Kalmárné Takács Erzsébet, Ledőné Dolmány Mária) A kerületi tehetséghálózat kialakítására vállalkozó pályázatunk keretében beindított 1 tehetséggondozó szakkör, 0 tehetségazonosító vizsgálat, érzékenyítő tréning mellett a tehetséggondozó tevékenységünk legfőbb területe továbbra is az alsós versenyek, ill. felsős tanulmányi versenyek és komplex vetélkedők szervezése. Ebben a tanévben 1-4. évfolyamon 11 helyszínen 1 játékos versenyt, vetélkedőt, felső tagozaton 1 helyszínen 19 (1) felmenő rendszerű tanulmányi versenyt és 8 Talentum vetélkedőt szerveztünk. Tehetséges tanulóinknak a kerületben, ill. országosan elért ez évi nagyszerű eredményeit a 1. éve megjelenő Aranyalbum c. kiadványban rögzítettük, melyet minden első helyezett tanuló, felkészítő tanára és természetesen valamennyi iskola megkapott. 1

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT III. TANKERÜLETÉBEN 2015-2016. tanévben 1 Tartalom Versenyeink a 2015/2016-os tanévben... 3 Versenyeken résztvevő

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

Versenyek szeptember október november december január február március április május. iskolai forduló dec. 23. megyei-területi ford. jan. 11.

Versenyek szeptember október november december január február március április május. iskolai forduló dec. 23. megyei-területi ford. jan. 11. Versenyek szeptember október november december január február március április május Eötvös heti városi számítástechnika 8. o. városi ford. nov. 10. HÓDítsd meg a biteket 5-6. és 7-8. osztály nov. 1. nov.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A 2014/15-ös tanév versenynaptára

A 2014/15-ös tanév versenynaptára A 2014/15-ös tanév naptára Verseny neve Tantárgy Jellege Évfolyam Díj Nev. hat. idő Halloween házi angol csapat 1.-5. évf. 2014.10.16 I. ford II. forduló III. forduló Iskolai megyei országos Bolyai Matematika

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Ütemterv 2016-2017 Készült az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján dátum esemény 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben