Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai"

Átírás

1

2

3 Környezet mobilitás biztonság mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai

4 Készítette: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 1066 Budapest, Teréz krt. 38. kérésére KTI Nonprofit Kft. Zöld Autó Központ Szerkesztőbizottság elnöke: Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár Felelős kiadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tombor Sándor ügyvezető Szakmai lektor: Dr. Szoboszlay Miklós KTI, tudományos főtanácsadó Nyelvi lektor: Petrók János újságíró Szerkesztette és gondozta: Dr. Paár István KTI, Zöld Autó Központ Nyomda: Lapnyomda Kft. Felelős vezető: Lehoczky Antal Tördelés, ábrák, borítóterv: Reményhal Stúdió 1. kiadás Szerzői jog fenntartásával! A kiadvány vagy annak részletei a jogosult előzetes írásos hozzájárulása nélkül, a forrás (kiadvány, szerzők) hivatkozásával, szabadon felhasználhatók, megjeleníthetők.

5 Környezet mobilitás biztonság mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia Budapest, Makadám Mérnök Klub (1024 Bp. Lövőház u. 37.) szeptember :00 19:00 szakmai előadásai 2013 Budapest

6

7 Tartalomjegyzék Bevezetés Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár gondolatai a közlekedésbiztonságról, a környezetvédelemről, és a fenntartható közlekedésről oldal Előzmények oldal Schváb Zoltán: A hazai közlekedési környezetvédelem, energetika helyzete, értékelése az európai helyzet tükrében oldal Barna Péter, Dr Szoboszlay Miklós: A közlekedés szerepe, feladata és lehetőségei a hazai dekarbonizációs úton oldal Győri Gyula, Érsek István: A közlekedési hatóság új kihívásai a környezetvédelmi szabályok változása és a technikai fejlődés következtében oldal Dr Paár István, Dr Szoboszlay Miklós: Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv oldal Dr. PhD. Hanula Barna: Áldás vagy átok? Az elektromobilítás kritikus kérdései oldal Bári Gergely, Varga Dávid, Kocsis Bence (előadó), Dr. Ailer Piroska: Elektromos és hibrid járművek összehasonlító elemzésének eredményei oldal Dr. Emőd István: Környezetbarát-e az alternatív hajtás? oldal 5

8 6

9 BEVEZETÉS Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár gondolatai a II. Közlekedés Biztonság Mobilitás konferencia alkalmából, a közlekedésbiztonságról, a környezetvédelemről, a fenntartható közlekedésről, a jövő közlekedéséről. Őszinte örömmel ajánlom a Tisztelt Olvasók figyelmébe a évi Környezet Mobilitás Biztonság konferencia kiadványát, amely ez évben is egy kiemelkedően fontos témát, a klímavédelem és energiahatékonyság kérdéskörét járja körül, többféle nézőpontot megjelenítve. A múlt év elején indítottuk útjára a Környezet Közlekedés Biztonság (KMB) konferencia sorozatot azzal a szándékkal, hogy évente egyszer a közlekedési szakmai kiváló képviselőivel közösen áttekintsük a fenntartható közlekedésnek a konferencia logójában megjelenített pillérei terén végzett munkát, a kitűzött célokat és az aktuális problémákat. Tekintsük át röviden a három területen történteket. A közlekedés irányítói, a forgalomszervezési és ellenőrzési feladatokat végzők, valamint minden közlekedő számára hosszú idő óta alapvető fontosságú feladat a közlekedésbiztonság javítása, így nem véletlen, hogy a KMB konferenciák sorát a közlekedésbiztonság témája nyitotta. Az emberi élet megóvása, a fatális kimenetelű és a súlyos sérüléssel végződő balesetek megelőzésének fontosságát aligha lehet vitatni, de gazdasági okokból nem lebecsülendő a csak anyagi kárral végződő balesetek számának csökkentését szolgáló erőfeszítések jelentősége sem. Az elmúlt időszakban a közlekedésbiztonságot szolgáló jogszabályok szigorítása, a forgalmat ellenőrző szervezetek megerősítése, a Közlekedési Operatív Program keretében biztosított anyagi források hatékony felhasználása eredményezte a közlekedésbiztonság javulását, amelynek örvendetes elismerése volt a Európai Közlekedésbiztonsági Tanács által a közlekedésbiztonsági teljesítmény index javításáért hazánknak odaítélt PIN Award 2012 díj. A díj átadása kapcsán szervezett közlekedésbiztonsági konferencián az öröm kifejezése mellett megfogalmaztuk, hogy a közlekedésbiztonság további javításának öt alapvető fejlesztési iránya van: az emberi tényező, a közlekedésben résztvevők magatartásának javítása; az infrastruktúra forgalmi- és biztonsági igényekhez illeszkedő fejlesztése; a közlekedés szabályozási környezetének biztonsági célú továbbépítése, a forgalom ellenőrző rendszer fejlesztése, valamint a közlekedésbiztonsági kutatások támogatása, hatékonyságának további növelése. A feladatok megoldásán munkálkodva biztosíthatjuk közlekedésbiztonsági vállalásunk teljesítését, 2015-re a közúti közlekedési balesetekben meghaltak számának (2001.évhez viszonyított) 50 %-os csökkenését. 7

10 A közlekedésbiztonság kérdéskörét követi az ugyancsak több évtizedes múlttal bíró környezetvédelem. A kettő között a különbség: a közlekedésbiztonsági hiba gyorsan, a környezetvédelmi hiányosság lassan öl. A közlekedés a környezetvédelem minden területén, így a talaj- es vízszennyezésben, az élőhelyek feldarabolásában is jelentős hatású, de kiemelkedően fontos a közlekedési eredetű levegőszennyezés és a zajkibocsátás mérséklése, ezért ezek képezték a évi környezetvédelmi konferencia központi témáját. Az előadásokban a városok levegőminőségének értékelése világosan mutatta, hogy a közlekedési emisszió csökkentés vitathatatlan eredményei dacára még intenzív munkára van szükség az egészségkárosító hatások további mérséklése érdekében. Áttekintést kaptunk a közúti gépjárművek kibocsátásának csökkentési lehetőségeiről részint a nemzetközi típus-jóváhagyási előírások, részint az üzemelő gépkocsik környezeti állapotának ellenőrzése, valamint a komplex közlekedési környezetvédelmi intézkedések együttes alkalmazása révén. Az utóbbira, a komplex intézkedéscsomagra példa az ultra finom szilárd részecskék, a PM 10 szennyezés csökkentése érdekében Korm. határozattal elfogadott ágazatközi program, amely csak a fő cselekvési irányokat kiemelve felöleli a közlekedési-szállítási igények mérséklését, a környezetkímélő közösségi közlekedés preferálását, valamint a gépjárművek kibocsátásainak csökkentését célzó intézkedéseket, mint az üzemelő gépkocsik emissziós ellenőrzése és a retrofit részecskeszűrők vagy alternatív üzemanyagok és hajtások alkalmazása. A levegőszennyezéssel azonos súllyal jelent meg a zajvédelem témaköre a konferencián. Ismertetésre került a környezeti zaj kezelésének megalapozása érdekében végzendő stratégiai zajtérképezési munka, az azon alapuló intézkedési tervkészítés folyamata és eredményei, továbbá az előadók áttekintették a gördülési és hajtómű zajok csökkentésének lehetőségeit, a járművizsgálati és minősítési eljárások kérdéseit. A közlekedés üvegház gáz kibocsátása 2012-ben már elengedhetetlen fejezete a környezetvédelmi konferenciának. A kutatók beszámoltak a közlekedés CO 2 kibocsátásnak prognosztizálása terén végzett munkáról, a dekarbonizációs lehetőségek számbavételének, hatékonyságuk becslésének kezdeti lépéseiről. Az éghajlatváltozás megelőzését, mérséklését szolgáló járműipari fejlesztéseket pedig az e téren élenjáró Toyota cég előadása és jármű bemutatója reprezentálta. A konferencián elhangzottak világosan megmutatták,hogy a közlekedési levegőés zajszennyezés csökkentése még hosszú ideig aktuális feladat marad, amelynek megoldása a közlekedési kormányzat egyértelmű politikai elkötelezettségét, befektetőbarát szabályozási környezet megteremtését, a gazdasági élet szereplőivel, a szakmai szervezetekkel való együttműködést és a lakosság támogatásának elnyerését igényli. A szeptember 11-i KMB konferencia folytatása az előző évi tanácskozásnak, az időközben történt változásoknak megfelelő, a klímavédelem és erőforrás- 8

11 hatékonyság irányába történő elmozdulással. Az eltolódást egyrészt az Európai Uniónak a évi üvegház gáz kibocsátás és energia felhasználás csökkentés terén megfogalmazott követelményei, valamint a 2030-ig terjedő időszak klímapolitikai kerettervének folyamatban lévő kidolgozása, másrészt a hazai energiafüggőség mérséklése, a közlekedés energiahatékonyságának a gazdaság versenyképessége szempontjából fontos javítása indokolja. Ebből fakad, hogy a II. KMB konferencia előadásai szinte kivétel nélkül az energiához, a CO 2 kibocsátáshoz, a klímavédelemhez kapcsolódtak. A II. KMB konferencia nem csak a környezet és klímavédelem közötti hangsúlyt változtatta meg. Míg korábban alapvetően a közlekedés volt a téma, addig ez évben a járműipar klímavédelmi célú fejlesz téseinek bemutatására is sor került. Az előadásokat olvasva látható, hogy a nézetek meglehetősen eltérnek a klímavédelem szükségességétől kezdve az alternatív hajtások megítéléséig, a járműipari fejlesztési irányait illető lényeges kérdésekben. Az elhangzottakból világosan kirajzolódik az ipar útkeresése, amelynek következtében szinte minden irányban végeznek kutatásokat, fejlesztik a hagyományos belsőégésű motorokat és járműveket, kutatják az akkumulátoros és üzemanyagcellás gépkocsik hatótávolságának, megbízhatóságának javítási lehetőségét, vizsgálják az alternatív hajtóanyagok klíma hatékony előállításának és használatának kérdéseit. Úgy vélem, nem kaptunk receptet a közlekedés klímavédelmi feladatainak megoldására, de például hasznos szempontokat, gondolatokat ismertünk meg, amelyek segítenek a dekarbonizációs út már sokáig nem halogatható tervezéséhez, végrehajtásának megkezdéséhez. A KMB konferencia fontos célja a közlekedési kormányzat jövőképének ismertetése, megvitatása, amire eddig csak részleteket illetően került sor. A közlekedés egészét, a KMB cím mobilitás elemét illetően az ez évi konferencia A magyar közlekedés jövője; mivel, mikor, hogyan mert utazni, szállítani kell alcíme mutatja az utat. Hatékony, megfizethető és fenntartható közlekedés nélkül nincs társadalmi jólét és nincs versenyképes gazdaság. A Nemzeti Közlekedési Stratégia ismertetése és megvitatása teszi teljessé a fenntartható közlekedés három pillérének áttekintését és elfogadása után a Stratégia jelöli ki a feladatokat, határozza meg a lehetőségeket és a rendelkezésre álló eszközöket, adja meg a közlekedés jövőképét a 2030-ig terjedő időszakra. Budapest, október 4. Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 9

12 10

13 ELŐZMÉNYEK 2012 A fenntartható közlekedés problémáinak megoldása szerteágazó fejlesztéseket igényel. A legszélesebb keretet, a közép és hosszú távú közlekedéspolitikai célokat és fejlesztési irányokat rögzítő, készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) adja. Az NKS-ben foglalt célokat, feladatokat kell lebontani tervekre, programokra és végül konkrét projektekre a közlekedés számára kihívást, feladatokat jelentő területeken. A tervezési, programalkotási feladatok megoldásában szükség van a közlekedésben dolgozó szakemberek közös gondolkodására, együttműködésére, és már a kezdetektől fogva be kell vonni a munkába a szakmai szervezeteket, szövetségeket és a lakosságot képviselő társadalmi szervezeteket. Ennek érdekében szervez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésért Felelős Államtitkársága egy-egy témakör áttekintésére, megvitatására szakkonferenciákat. A környezetvédelem témában először szeptember 10-én tartottunk, Környezet Mobilitás Biztonság címmel konferenciát, amelynek előadásai, publikációvá átdolgozva külön kiadványban is megjelentek (elektronikus formában letölthető: címről), és amellyel a közlekedési kormányzat számára fontos közös gondolkodást kívántuk elősegíteni. Most, a második konferencia előadásai előtt hasznosnak tartjuk az első konferenciát röviden összefoglalni, rövid video betekintést nyújtani a 2012-es konferencia tartalmába, hangulatába. 11

14 Az elhangzott előadások: (A QR kód az előadásrészletet tartalmazó videóra irányít.) Schváb Zoltán (NFM): A közlekedés előtt álló környezetvédelmi, energetikai kihívások a 21. században A súlyosbodó éghajlati hatások, a fosszilis energiaaforrások szűkössége és ellátási bizonytalansága a közlekedésben is megköveteli az energia szerkezet, és felhasználás optimalizálását. Az Európai Unió előírásai az energiafelhasználás csökkentését, és a megújuló energiák arányának növelését írják elő. A közlekedés környezeti ártalmai pedig a klímavédelem, a levegőszennyezés és a zajcsökkentés, terén rónak ránk feladatokat. Ezekről a kérdésekről mondta el véleményét a Közlekedési Helyettes Államtitkár úr. Barna Péter (NFM): A közlekedés okozta levegőszennyezés csökkentése, feladatok, megoldási lehetőségek A növekvő mobilitás, az egyéni gépkocsihasználat térnyerése, valamint az áruszállítás növekvő teljesítménye miatt a közlekedés egyre inkább szenynyezőanyagokkal és üvegház gázokkal terheli a környezetet. Ugyanakkor az újonnan forgalomba kerülő gépjárműveket, a járműpark megújult részét a motortechnika és a kipufogógáz utókezelési technológiák fejlődésének köszönhetően mérséklődő szennyezés jellemzi. Az elért emisszió csökkentés és a közlekedés javuló energiahatékonysága önmagában, az alternatív üzemanyagok és hajtások bevezetése, valamint a közlekedési rendszert érintő beavatkozások nélkül nem lesz képes ellensúlyozni a közlekedési-, szállítási volumen növekedését. Tekintettel arra, hogy a spontán folyamatok nem biztosítják a levegőminőségi-, és energetikai célok teljesülését, gondosan kidolgozott közlekedéspolitika, megalapozott, tudatos környezeti stratégia alkalmazására van szükség. Főosztályvezető úr előadása a feladatok megoldását szolgáló közlekedési környezetvédelmi politika főbb összefüggéseit mutatja be. 12

15 Dr. Paár István, Dr. Szoboszlay Miklós (KTI Nonprofit Kft): Közlekedési dekarbonizáció, CO 2 kibocsátás csökkentés (2050) időszakban Az Unió energetikai és klímavédelmi célkitűzései egyre koncentráltabban foglalkoznak a közlekedéssel, határoznak meg konkrét célokat, feladatokat. A KTI munkatársai tanulmányban elemezték e célokat, a célok európai teljesítésével kapcsolatos elképzeléseket, és a hazai államigazgatás ezzel összefüggésben megfogalmazható feladatait. Módszert fejlesztettek ki a hazai közlekedési kibocsátások számítására, amelyet közötti tény futtatással igazoltak. Később a módszert a (2050) kibocsátás becslésére is kipróbálták. A modellezés számos kérdést, feladatot vetett fel, és bizonytalanságai ellenére jó előzetes képet adott a CO 2 kibocsátás várható helyzetéről, és korlátozásának jövőbeni feladatairól. Hajdú Sándor (KTI Nonprofit Kft): Közlekedési zajvédelem fokozódó elvárások és megoldandó problémák a következő évtizedekben A lakosságot érő zajterhelés fő forrása a közlekedés. A különböző közlekedési módok (közúti-, vasúti- és légi közlekedés) miatti zajhatások eltérő mértékben zavarnak. A gépjárműállomány-, és közlekedésiszállítási teljesítmények növekedésével a közúti közlekedés okozza a zajpanaszok döntő részét. Az előadás áttekintette a közúti közlekedés miatt kialakuló környezeti zajterhelés mérséklésének adminisztratív lehetőségeit, a hazai szabályozás sajátosságait, a zajhelyzetet befolyásoló trendeket, és új kihívásokat. 13

16 Lukács András (Levegő Munkacsoport): A környezeti tudatosság szerepe az élhető városok megteremtésében A környezeti tudatosság elterjesztésében meghatározó szerepet játszanak a civil szervezetek. Ennek szemléltetésére közlekedéssel foglalkozó nemzetközi és külföldi nemzeti szervezetekről adunk rövid áttekintést, ismertetve néhány jellemző tevékenységüket, helyenként megemlítve a magyarországi vonatkozásokat is. Végül olyan kutatást ismertetünk, amely számszerű adatokkal erősíti meg, hogy minél erősebb egy városban a civil társadalom, annál élhetőbb, annál inkább környezetbarát maga a város. Krajcsovits Sándor (Toyota Motor Hungary Kft.): Mai és jövőbeli technológiák az autók CO 2 kibocsátásának mindennapi csökkentésért A gépkocsik CO 2 emissziója mindennapi téma a médiában. Az autósokat nem csak azért foglalkoztatja, mert ezzel divatos dolog foglalkozni, hanem azért is, mert a környezetvédelmi technikák a fenntartási költségeket is befolyásolják. A gondolatébresztő előadás a marketinges szakemberek, fejlesztők számára megfogalmazott egyes kérdéseire, és feladataira világított rá. 14

17 A hazai közlekedési környezetvédelem, energetika helyzete, értékelése az európai helyzet tükrében Schváb Zoltán Közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca Tel: Az EU tagállamaihoz hasonlóan, Magyarországon is megoldatlan probléma a közlekedési eredetű levegőszennyezés megfelelő csökkentése. A szilárd részecskék és kisebb részben a nitrogén-oxidok kibocsátása magas, a levegő szennyezettsége forgalmas útvonalak mentén gyakran túllépi a megengedett mértéket. A levegőtisztaság védelmén túl, a közlekedésben is előtérbe kerültek az energiahatékonyság javítási és ÜHG kibocsátás-csökkentési, un. dekarbonizációs célok. A feladatok megoldása többek között a járművek környezeti teljesítményének lényeges javítását, a járműállomány folyamatos és intenzív megújítását, a korszerű járművek üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítását, az alternatív üzemanyagok és hajtások működtetéséhez szükséges infrastruktúrák kiépítését igényi. A szükséges intézkedéseknek be kell épülniük a hazai fejlesztéspolitikai programokba (Nemzeti Reformprogram, Nemzeti Energiastratégia, Nemzeti Éghajlatváltozás Stratégia, Országos Területrendezési Terv, Nemzeti Logisztikai Stratégia, Európai Területi Együttműködési programok) és elsődlegesen a közlekedési rendszer fejlesztési stratégiájába, az NKS-be, beleértve a környezeti teljesítményt a rendszer szintű hatékonyságot javító intézkedéseket, és az azok megvalósításához szükséges műszaki, szervezeti és anyagi feltételeket. BEVEZETÉS A legtöbb gazdasági és a társadalmi folyamatot szennyezőanyagok kibocsátása kíséri, ez alól a közlekedés sem kivétel. A közlekedési környezet- és klímavédelem áttekintését célszerű az EU várható társadalmi-gazdasági fejlődésével, azok közlekedési és környezeti hatásainak részletesebb vizsgálatával kezdeni. A közlekedés stratégiai céljainak kitűzésében, a közlekedési jövőkép tervezésénél 15

18 meghatározó elem az EU célok figyelembe vétele. A környezet védelméről, és az erőforrások hatékony használatáról úgy kell intézkednünk, hogy közben a gazdaság versenyképessége, és a társadalom mobilitása ne sérüljön. A motorizáció térnyerésével a mobilitás fenntartása mellett, a közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb feladata a levegőtisztaság védelme, a közlekedés és a környezet együttélésének, a levegőtisztaság védelmének megteremtése, és az élhető környezet megőrzése. E feladatok az elmúlt másfél évtizedben a klímavédelem és az energiahatékonyság növelés sajátos követelményeinek kielégítésével egészültek ki. A lehetséges cselekvések tárháza széles, számos intézkedés létezik, amely mind az energiahatékonyság javítását és környezetszennyezés csökkentését szolgálja. A két fontos érték, a környezet és közlekedés között feszülő ellentétek feloldása azonban nem ilyen egyszerű. Azt is el kell érni ugyanis, hogy a társadalom megértse és elfogadja a szükséges környezet- és klímavédelmi intézkedéséket, előírásokat, a mobilitási igények némileg más módon történő kielégítését. A LEVEGŐMINŐSÉG HELYZETE A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legrégebben megkezdett és legmesszebb jutott területe. Jótékony hatásának köszönhető, hogy Európában a gazdasági és kommunális források együttes szennyezőanyag-kibocsátása több összetevő tekintetében is csökkenő tendenciát mutat, ám a szennyező anyagok magas lokális koncentrációja még ma is ártalmas az egészségre és az ökoszisztémára. A szennyezőanyag-kibocsátás levegőminőségre gyakorolt sokrétű és bonyolult hatása miatt a kibocsátás csökkenése nem minden esetben jár levegőminőség-javulással. Európában, a lakosság jelentős része olyan körzetekben, nagyvárosokban él, ahol rendszeres a levegőminőségi normák túllépése. A levegőszennyezés nem ismer határokat. Gyakori, hogy a nagy ipari központokkal és közlekedési csomópontokkal zsúfolt európai országok kibocsátása rontja a kevésbé szennyező szomszédos országok levegőminőségét. Ezen túlmenően, a nemzetközi áruszállítás és személyközlekedés is hozzájárul a szenynyezőanyagok határon túli terjedéséhez, növelve a szomszédos országok levegőjében például a kritikusnak tekintett szálló por (PM) és ózon (O 3 ) szenynyezettségét. Az EU-ban 2001 óta végeznek rendszeres levegőminőségi méréseket. Ezek alapján, a 2008/50/EK számú irányelv előírásai szerint folyamatosan értékelik a helyzetet. A szennyező anyagok kár okozó hatása a koncentrációval, és a terhelési idővel arányos. 16

19 A levegőszennyezés legfőbb következményei: emberi egészségre ártalmas szennyező anyagok belekerülnek, és felhalmozódnak a táplálék láncban; a szárazföldi és vízi ökoszisztéma savasodik, károsítva a növény és állatvilágot; a savasodás és az ózonszennyezés károsítja az épített környezetet is; a szárazföldi és vízi ökoszisztéma eutrofizációja veszélyezteti a fajok sokszínűségét; a talajközeli ózon (O 3 ) szennyezés károsítja a természeti környezetet, és csökkenti a mezőgazdasági terméseredményeket; a mérgező anyagok (pl. nehézfémek) környezetbe jutása, élőlényekben való felhalmozódása (bioakkumuláció), tartósan fennálló (perzisztens) pusztítást jelent az élőlények és az élettelen környezet kapcsolatrendszerét jelentő ökoszisztémára; az üvegház hatású gázok kibocsátása hozzájárul a globális klímaváltozáshoz; a levegőszennyeződés szélsőséges esetben csökkentheti a láthatóságot, rontja a forgalombiztonságot. Az EU hatályos levegőminőségi szabályozását a 2004/107/EK irányelvvel kiegészített 2008/50/EK irányelv rögzíti, amelynek fő elemei: határértékek a megengedett legnagyobb koncentráció értéke. A határértékeket szennyezőanyagonként, koncentráció mértékegységben adják meg. A határértékhez átlagérték számítási időszakok, éves elérési számok esetenként a határérték alkalmazására vonatkozó naptári időszakok kapcsolódnak. A határértékek a tagállamok számára kötelezően alkalmazandók. célértékek nem kötelező szennyezettség értékek a gazdasági ráfordítással arányos, elérendő cél érdekében. A célértékek közelebb vannak a WHO levegőminőségi irányelveiben rögzített, az EU határértékeknél lényegesen szigorúbb követelményekhez. Jelenleg Európában az emberi egészségre legveszélyesebb szennyező anyagok a szilárd részecskék (PM, korom és hozzájuk kapcsolódó aeroszolok, szulfátok, szilikátok) és a talaj közeli ózon (O 3 ). A levegőszennyezés lakosságra gyakorolt hatásáról az EK határérték és WHO AQG 1 érték %-ában megadott átlagos terhelést mutató 1. táblázat ad átfogó képet. A számok megerősítik, hogy a lakosságot főleg a szálló por (PM) és ózon (O 3 ) szennyezés terheli. 1 Az Egészségügyi Világszervezet által 1987 óta megjelentetett levegőminőségi iránymutatás, utolsó változatát 2005-ben adták ki (WHO AQG World Health Organization Air Quality Guideline) 17

20 1. táblázat Szennyező EU referencia szint Becsült terhelés (%) WHO referencia szint Becsült terhelés (%) PM 2,5 Év (20) Év (10) PM 10 Nap (50) Év (20) O 3 8-óra (120) óra (100) >97 NO 2 Év (40) 6 12 Év (40) 6 12 BaP Év (1 ng/m 3 ) Év (0,12 ng/m 3 ) SO 2 Nap (125) < 1 Nap (20) CO 8-óra (10 mg/m 3 ) óra (10 mg/m 3 ) 0 2 Pb Év (0,5) < 1 Év (0,5) <1 C 6 H 6 Év (5) < 1 Év (1,7) 7 8 A színes kódok a lakosság referencia szint feletti koncentrációknak kitett részarányát jelölik. <10% 10-50% 50-90% >90% A globális éghajlatváltozásban szerepet játszó, közlekedési eredetű levegőszenynyező komponensek a széndioxid, a nitrogén-oxidok, az N 2 O, a szálló por fő alkotóelemei, és a talajközeli ózon (O 3 ). A KÖZLEKEDÉS HATÁSA A LÉGSZENNYEZÉSRE A levegőminőségi helyzet bemutatása után logikus a kérdés, hogy a szennyezésért milyen mértékben felelős a közlekedés? Első közelítésben az európai tapasztalatok adhatnak valamiféle támpontot, bár az átlagértékekhez viszonyított eltérés, országonként akár 10-40%-os mértékű is lehet. A tendenciák viszont a legtöbb országra érvényesek. A évi helyzetet összefoglalóan szemlélteti az 1. ábra, melyről az európai közlekedés együttes részaránya, és belső, alágazati szerkezete is leolvasható. Az ábra szerint a közlekedés különösen a NO x szennyezésben játszik jelentős szerepet, amelynek több mint fele a közlekedésből származik. A szilárd részecske kibocsátás csak mintegy 25%-a közlekedési eredetű, azonban egészségügyi hatásait felerősíti, hogy a kibocsátás néhány deciméterrel a járda szintje fölött, a gyalogosforgalom közvetlen közelében történik. Az egyes alágazatok szerepét vizsgálva egyértelmű a közúti közlekedési kibocsátások meghatározó szerepe. Ezen belül is figyelemre méltó a PM szennyezé- 18

21 sek esetében a nem motorikus eredetű, a súrlódó betétek, gumiabroncsok és az útpálya kopásából keletkező szennyezés meghatározó részaránya. Hazai vonatkozásban a közlekedési levegőszennyezés struktúrája egyszerűbb az ábrán láthatónál, mert az ábrázoltak közül a Nemzetközi repülés -nek, a Belföldi repülés -nek, a Nemzetközi hajózás -nak, és sajnos a Belvízi hajózás -nak gyakorlatilag nincs szerepe. Ez a körülmény a hazai közlekedés környezeti hatásainak vizsgálatát a közútra és vasútra szűkíti. 1. ábra. A közlekedés szerepe az európai levegőszennyezésben A tendenciákat vizsgálva az európai közlekedési kibocsátások az 1990-es évek óta, komponensenként és országonként, egyaránt csökkenő jelleget mutatnak. A csökkenés az új gépkocsikkal szemben támasztott, egyre szigorúbb tipusvizsgálati előírások (Euro követelmények), és a szintén szigorodó üzemanyag-minőségi előírások következménye. Az NO x és PM 10 kibocsátások más komponensekhez képest kisebb mértékű csökkenésében a dízelmotorok 1990-ben kezdődött fokozott elterjedése meghatározó tényező. A dízelmotorok fajlagosan [úthosszra vetítve, (g/km) mértékegységben] lényegesen többet bocsátanak ki az előbbi két szennyező komponensből, mint benzinmotoros társaik és ez különösen igaz a korom (BC black carbon) és NO 2 összetevőkre. 19

22 A KÖZLEKEDÉS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSOK KAPCSOLATA A klímaváltozás sajátos szerepet tölt be és új követelményeket támaszt az égéstermékek, kipufogó- és füstgázok kibocsátásával járó tevékenységekkel szemben. Az éghajlatváltozás olyan összetett folyamat, melynek során az egészségre közvetlenül nem káros anyagok a Föld légkörébe kerülve, megváltoztatják a Föld és környezetének hőcsere folyamatát, felborítják a korábbi egyensúlyt, és jellemzően a Föld infravörös kisugárzásának légköri visszatartásával, felmelegedést okoznak. A felmelegedést szélsőséges időjárási események kísérik, melyek megváltoztatják a földi élet környezeti viszonyait, visszafordíthatatlan változásokat, károkat okozva az élővilágnak. A klímaváltozás gazdasági többletköltséget is jelent, különösen a fejlődő országoknak: a mezőgazdasági terméshozamok visszaesnek, a szélsőséges időjárási jelenségek súlyos károkat okoznak, a negatív hatások miatti elvándorlás korlátozza a gazdasági fejlődést. A klímaváltozás kiélezi és tovább fokozza az erőforráshiányt. Az EU tagországok üvegházgáz kibocsátásának alakulását, az Éghajlat változási Keretegyezménynek 2 megfelelően, az 1990-től 2010-ig terjedő időszakban, a 2. ábra szemlélteti. Az ábrán a közúti, vasúti és vízi közlekedés kibocsátását a nemzetközi légiközlekedéssel együtt a zöld vonalak, a tengerhajózás ÜHG kibocsátását a kék színű vonalak mutatják. A diagramon a időszakban mutatkozó kibocsátás-csökkenés megfelelő irány lenne a 2030-as cél eléréséhez, ha a csökkenést nem a gazdasági válság, hanem tudatos klímavédelmi intézkedések okoznák. A közlekedés ÜHG kibocsátási céljainak eléréséhez az egyes alágazatok eltérő mértékben és módon járulhatnak hozzá. Az európai közlekedéspolitika fontos célja az energia-hatékony vasúti közlekedés szerepének erősítése és a villamos vontatás teljes körűvé bővítésével, a közvetlen vasúti ÜHG kibocsátás megszüntetése. A közúti közlekedés részaránya a közlekedési ÜHG kibocsátásban 80-85%, így érthető módon e területre összpontosulnak a meglehetősen összetett, műszaki, szervezési, gazdasági területet felölelő klímavédelmi intézkedések is. A légiközlekedés területén a fogalom növekedését és a kibocsátás csökkentési lehetőségeket összevetve, reálisan csak 34% csökkentés várható, azaz a közlekedés egyéb ágazataira, főként a közúti közlekedésre még nagyobb csökkentési kényszer hárul. A tengeri szállítás környezeti, energiahatékonysági teljesítménye technológiai eszközökkel, a tüzelőanyagok és a működési eljárások fejlesztésével növelhető: 2050-re a tengeri közlekedésből származó uniós szén-dioxid-kibocsátást összességében 40%-kal, a évi szint alá kell csökkenteni. 2 Framework Convention on Climate Change (FCCC) New York

23 2. ábra. Az EU27 országok kibocsátásának 1990 és 2010 közötti alakulása, és 2030-ig, illetőleg 2050-ig kitűzött csökkentési céljai Tendenciáit tekintve a magyar közlekedés ÜHG kibocsátása is követi az európai változásokat, között nőtt. A növekedés oka ekkor, a hazai gépkocsi állomány európai átlagot meghaladó ütemű bővülése volt, amely fokozta az ÜHG kibocsátás növekedését. A hazai keresetekhez képest magasabb üzemanyag-árak és a gépkocsi állomány kései dízelesedése ugyanakkor mérsékelte azt. Ezek eredője a 2. ábrán láthatóhoz hasonló lefolyású hazai CO 2 növekedés volt, amely a gazdasági válság beköszöntével nálunk is csökkenő irányt vett. A tapasztalatok és az értékelések szerint a magyar közlekedés ÜHG csökkentési feladatai annak ellenére sem kisebbek a motorizáció terén előttünk járó országokénál, hogy az egy főre jutó hazai közlekedési eredetű kibocsátás, uniós szinten, a legkisebbek között van. A HAZAI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A környezeti problémák megoldásához számos út vezet, amelyek kiinduló pontját, az EU kötelezően betartandó határértékei és magatartási normatívái jelentik. A közúti közlekedés térnyerésével, valamint a személygépkocsi használat intenzív növekedésével együtt járó negatív hatásokra reagálva az 1970-es évek elejétől kezdődően Európában megszülettek a városi levegőminőség romlását, a zajterhelés fokozódását, a forgalmi torlódások állandósulását korlátozó előírások. A hazai közlekedési környezetvédelem követte ezt az utat, és eleinte némi késéssel ugyan de átvette az egységes európai előírásokat és eljárási szabályokat. 21

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

Beszámoló jelentés. az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott

Beszámoló jelentés. az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM 10 részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjáról 2013. 2 Bevezetés A levegőtisztaság-védelem

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. 1 BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. MEGBÍZÓ Budapest Önkormányzatának Hivatala Főváros Főpolgármesteri Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Mészárosné Kis Ágnes Lukács Pál A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Készült az OMFB Technológiai Előretekintési Program keretében Budapest 1999 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezetvédelmi. Minisztérium

Környezetvédelmi. Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közlekedjünk környezetkímélõen Készült a Közlekedéstudományi Intézet Rt. szerkesztésében Szerkesztõbizottság: Berndt Mihály Bibok Zsuzsa Kiss Diána Dr. Paár István

Részletesebben

kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉVKÖNYV Budapest 2010

kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉVKÖNYV Budapest 2010 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2009 ÉVKÖNYV Budapest 2010 tartalomjegyzék Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály furedi.mihaly@kti.hu Lektorálta: Prof. DSc. Holló Péter hollo.peter@kti.hu

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben