Dr. Kuti László publikációi 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kuti László publikációi 2012"

Átírás

1 Dr. Kuti László publikációi 2012 Könyvek, könyvfejezetek, könyvrészletek: KUTI L. ed. 1981: Az Alföld földtani atlasza. Kecskemét. MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1986: Az Alföld földtani atlasza. Dabas. MÁFI Budapest. MOLNÁR B. KUTI L. 1987: Geological aspects of nature conservation in the Kiskunság National Park. Holocén environment in Hungary pp. 83. FÉNYES J. KUTI L. 1987: Geological history of the ponds in the Kiskunság National Park. Holocén environment in Hungary pp KUTI L. ed. 1989: Az Alföld földtani atlasza. Dunaújváros-Izsák MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1991: Az Alföld földtani atlasza. Kiskunhalas MÁFI Budapest. GAÁL G. KUTI L. 1994: A Magyar Állami Földtani Intézet közelmúlt jelen és jövı. A MÁFI 125 éves évfordulójára kiadott tanulmánykötet. pp TÓTH GY. KUTI L. CSERNY T. 1994: Környezetgeológiai kutatások. A MÁFI 125 éves évfordulójára kiadott tanulmánykötet. pp KUTI L. 1994: Az Alföld 1: es talajvízkémiai térképei VITUKI Hidrológiai Intézet Budapest. pp KARDEVÁN P. et.al. (... KUTI L....) 1998: Magyarország légi felmérése. OMFB Budapest FÜGEDI U., KUTI L., Hulladékokban lévı káros anyagok migrációs és szorpciós sajátosságai, reakciójuk a hulladékokat befogadó kızetekkel. Stratégiai kutatások. MTA, Budapest. LÁNG I. ed. ( KUTI L. ) 2002: Környezet és természetvédelmi lexikon, szócikkek Akadémiai Kiadó, Budapest. MARIA, D., DOBRE, V., POPOVICI, G., MIHNEA, I., KUTI L., KALMÁR J. 2002: Cercetări privind metodologia determinării poluării cu nutrienńi pe terenuri sărăturate din zona de vest a Ńării (Bazinul Crişurilor). Semicentenarul ISPIF, Sesiunea ŞtiinŃifică Aniversară, , Bucureşti KUTI L. 2003: Szabó József, az agrogeológia atyja. A legnagyobb magyar geológus Szabó József emlékkönyv. Kalocsai Múzeumbarátok köre. Kalocsa. KUTI L. 2005: Past, present and future (?) of agrogeological mapping in Hungary. Environmental historical studies from the late tertiary and quaternary of Hungary. A Szegedi Tudományegyetem Földtani és İslénytani Tanszéke kiadványa. pp NÉMETH T., STEFANOVITS P., VÁRALLYAI GY. (közremőködött többek között: FÜGEDI U., KALMÁR J., KERÉK B., KUTI L., VATAI J.) 2005: Talajvédelem Kármentesítési Tájékoztató. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium sorozatkiadványa KUTI L., MÜLLER T., VATAI J. ÉS POCSAI T. 2006: Magyarország vizeinek vegyi jellege. Magyar Tudományos Akadémia kiadványa. pp Budapest. FÓRIZS I., TÓTH T ÉS KUTI L. 2006: A szikesedés izotóp-hidrogeokémiai vizsgálata a hortobágyi Nyírı-laposon. Magyar Tudományos Akadémia kiadványa. pp Budapest. KUTI L. ed. (KUTI L., FÜGEDI U., KERÉK B., KALMÁR J., MÜLLER T., VATAI J.) 2009: Agrogeológia. Dura Stúdió, Budapest 1

2 KUTI L. ed. (KUTI L., FÜGEDI U., KERÉK B., KALMÁR J., MÜLLER T., VATAI J.) 2009: Agrogeology. Dura Stúdió, Budapest. Budai T., Gyalog L. ed. (... KUTI L....) 2009: Magyarország földtani atlasza országjáróknak. MÁFI, Budapest. Haas J. ed. (... KUTI L....) 2010: A múlt ösvényein. Szemelvények Magyarország földjének történetébıl. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest REIMANN, C. et al., 2009: THE EUROGEOSURVEYS GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOIL PROJECT (GEMAS) - EVALUATION OF QUALITY CONTROL RESULTS OF AQUA REGIA EXTRACTION ANALYSIS. NGU Report ISSN Geological Survey of Norway, 94 pp. CLEMENS REIMANN AND MANFRED BIRKE (eds.), 2010: Geochemistry of European Bottled Water. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. 268 p. + CD-ROM. Szakcikkek (nemzetközi lapban): KUTI L. TULLNER T. 1994: Distribution of nutrient elements in the soils of the Szarvas area, Hungary ITC Journal pp MOLNÁR B. FÉNYES J. NOVOSZÁTH L. KUTI L. 1995: Application and Comparison of the Results of Optical and Scanning Electron Mikroscopik Methods for Grai-Shape Examination on Quaternary Formations. GeoJournal 36/2 pp TÓTH T., KUTI L., KABOS L., és PÁSZTOR L Use of digitalized hydrogeological maps for evaluation of salt-affected soils of large areas. Arid Land Research and Management. 15. pp IF 0,274 TÓTH T., KABOS L., PÁSZTOR L, és KUTI L Statistical prediction of the presence of salt-affected soils by using digitalized hydrogeological maps. Arid Land Research and Management. 16. pp IF 0,274 KUTI, L. & KERÉK, B. 2005: The environmental-geological evaluation of quaternary sediments of the Great Hungarian Plain. Buletin ŞtiinŃific al UniversităŃii de Nord Baia Mare. Seria D Exploatări Miniere Prepararea SubstanŃelor Minerala Utile Metalurgie NeferoasăGeologie şi Ingeneria Mediului Volumul XIX, Baia Mare, pp KALMÁR J., KUTI L. & VATAI J. 2005: ObservaŃii hidrogeologice în cuprinsul Arboretului Gödöllı. Buletin ŞtiinŃific al UniversităŃii de Nord Baia Mare. Seria D Exploatări Miniere Prepararea SubstanŃelor Minerala Utile Metalurgie Neferoasă Geologie şi Ingeneria Mediului Volumul XIX, Baia Mare, pp KALMÁR J., KUTI L., SZURKOS G. 2005: Geological conditions of the natural rehabilitation of the mining and other indrustrial tailings and dumps. Environment & Progress, 4/2005, CLUJ-NAPOCA, pp KUTI L., KERÉK B., & VATAI J. 2006: Problem and prognosis of excess water inundation based on agrogeological factors. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Volume I. No. 1. pp Baia Mare KALMÁR, J., KUTI L. 2006: Natural conditions of the cathastrophic floods and slope instability in small hydrographic basins: risk evaluation, prevention and rehabilitation. Environment and Progress, Cluj-Napoca, 7/2006, pp KUTI L., MÜLLER L. 2006: FormaŃiunile impermeabile ale depozitelor recentedinjudeńele Békés şi Csongrád (Ungaria de SE). Environment and Progress, Cluj-Napoca, 8/2006, pp

3 KUTI L. 2007: Agrogeological investigation of soil fertility limiting factors int he soilparent roc-groundwater system, in Hungary. Environment & Progress Cluj- Napoca, nr. 10., pp KOVACS D, TOTH T, MARTH P, SZALAI J, KUTI L, 2007: Relationship between yearly soil salinity and groundwater depth dynamism and chemical composition at six monitoring points. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, Volume: 35 Issue: 2, pp: FÜGEDI U., SZURKOS G., VERMES J., KUTI L., 2008: Geochemical fingerprints of climatic changes in Central and Eastern Hungary. Analele ŞtiinŃifice ale UniversităŃii Al. I. Cuza Iaşi. Geologie LI HARTAI, É., SASVÁRI, T., SERES A. AND KUTI, L. 2008: Geology of the historical Bodrogköz. Central European Geology, V. 51., pp Тот Т., Пастор Л., Кабош Ш., Кути Л. 2009: Засолённые почвы Венгрии: прогноз распространения на основе гидрогеологических карт [Saline soils of Hungary: the prediction of their distribution on the basis of hydrogeological maps]. Экология и география почв (ред. П.В. Красильников), Издательство КарНЦ РАН, Петрозаводск. С ISBN FUGEDI, U., KUTI, L., JORDAN, G., KEREK, B. 2010: Investigation of the hydrogeochemistry of some bottled mineral waters in Hungary. Journal of Geochemical Exploration 107 (2010) , available online at: IF FUGEDI, U., VATAI J., KUTI L., 2011: Mercury content in the superficial geological formations of Hungary. Central European Geology, Vol. 52/3 4, DOI: /CEuGeol Online dátum február 19. KUTI L., FÜGEDI U., BOROS A., 2011: Groundwater movements and its geochemical properties around and in the Csípı-mound kurgan. British Archaeological Reports International Series Archaeopress, Oxford. REIMANN, C. et al., 2012: New soil composition data for Europe and Australia: Demonstrating comparability, identifying continental-scale processes and learning lessons for global geochemical mapping. Science of the Total Environment Vol. 416, 1 February 2012, IF: 3,286 (elızetes) DE CARITAT, P. ET AL., 2012: Comparing results from two continental geochemical surveys to world soil composition and deriving Predicted Empirical Global Soil (PEGS2) reference values. Earth and Planetary Science Letters Vol , 15 February 2012, IF: 4,180 (elızetes) REIMANN, C. et al., 2012: Lead and lead isotopes in agricultural soils of Europe The continental perspective. Applied Geochemistry Vol. 27/3, March 2012, IF: 2,176 (elızetes) REIMANN, C. et al., 2012: The concept of compositional data analysis in practice Total major element concentrations in agricultural and grazing land soils of Europe. Science of the Total Environment Vol. 426, 1 June 2012, pp Impact factor: 3,286 (elızetes) Ubul FÜGEDI, László KUTI, József VATAI, Tamás MÜLLER, Ildikó SELMECZI, Barbara KERÉK, 2012: No unique background in geochemistry. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences Vol. 7 (4) Impact factor: 1,450 (elızetes) 3

4 Szakcikk (hazai referált lapban) KUTI L. 1975: A dabasi kavicskutatás és verıszonda kísérletek eredményei. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp KUTI L. 1976: A Duna-völgyi legfelsı kavicsréteg kutatása az Izsáki térképlapon. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp KUTI L. 1978: Talajvíztípusok a dabasi térképlapon. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp MOLNÁR B. KUTI L. 1978: A Kiskunsági Nemzeti Park III. sz. területén található Kisréti-, Zabszék és Kelemenszék tavak keletkezése és limnogeológiai története. Hidr. Közl pp MOLNÁR B. KUTI L. 1978: A Kiskunsági Nemzeti Park III. sz. területén található Kisréti-, Zabszék és Kelemenszék tavak környékének talajvízföldtani viszonyai. Hidr. Közlöny pp KUTI L. 1979: Az agrogeológiai problémák és a talajvíz kapcsolata az izsáki térképlap területén. MÁFI Évi Jelentés az1977. évrıl. pp FÜGEDI P. U. KUTI L. 1982: Kísérleti mikroelem vizsgálatok a Mórahalom környéki talajokon. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp MOLNÁR B. KUTI L. 1983: Az ágasegyházi és orgoványi tavak kialakulása és limnológiai fejlıdése. Hidrológiai Közlöny pp MOLNÁR B. KUTI L. 1985: A mórahalmi Madarász-tó földtani és vízföldtani viszonyai. Alföldi tanulmányok pp BARTHA A. FÜGEDI P. U. KUTI L. 1987: Fiatal laza üledékek mozgékony mikrotápelem vizsgálata a Bodrogközben. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp Bartha A. Fügedi P. U. KUTI L. 1988: A felszínközeli rétegsorok mozgékony mikroelem háztartásának vizsgálatára kidolgozott "BFK módszer, és alkalmazásának tapasztalatai. Mérnökgeológiai. Szemle. pp BARTHA A. FÜGEDI P. U. KUTI L. 1989: Agrogeológiai vizsgálatok Szarvas térségében. Agrokémia és talajtan. pp KUTI L. 1989: A fiatal laza üledékek és a bennük tárolódó talajvíz tulajdonságainak kölcsönhatása. MÁFI Évi Jelentés az évrıl pp SZÖİR GY. BARTA I. SÜMEGI P. KUTI L. 1991: Geochemical facies analysis of quaternary pelitic sediments of the North-Eastern Parts of the Great Hungarian Plain (Alföld). Acta Mineralogica-Petrografica, Szeged, XXXII. pp KUTI L. 1992: Az agrogeológia környezetföldtani vonatkozásai MÁFI Évi Jelentés az Évrıl. pp KUTI L. et.al 1992: Agrogeologisches Mustergebiet im Arboretum von Gödöllı Erdészeti Kutatások pp Kuti L. et al. 1993: Agrogeológiai mintaterület az ERTI Gödöllıi Arborétumában Erdészeti Kutatások pp MOLNÁR B. FÉNYES J. KUTI L. 1995: A Kiskunsági Nemzeti Park tıserdei területének vízföldtana. Hidrológiai Közlöny 75/4. pp FEJES I. KUTI L. SIMON A. 1996: Geofizikai módszerek és eszközök lehetıségei a talaj-alapkızet-talajvíz rendszer kutatásában és az agrár-környezetvédelemben. Agrokémia és Talajtan 44/3-4. pp

5 KUTI L. GEREI L. ZENTAY T. VATAI J 1997: Az ásványi összetétel szerepe a Fülöpi- és Bugaci-mintaterületek homoktalajaiban. Agrokémia és Talajtan 45/3-4. pp KUTI L. FÖLDVÁRI M. KOVÁCS PÁLFFY P. KALMÁR J. 1997: Földtani és ásványtani tanulmányok a Zala-völgyében. Agrokémia és Talajtan 45/3-4. pp KROLOPP E. SÜMEGI P. KUTI L. HERTELENDI E. KORDOS L. 1997: Szeged-Öthalom környéki löszképzıdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. Földtani Közlöny 125/3-4, pp BAKACSI, ZS. and KUTI, L 1998: Agrogeological Investigation on Salt Affected Landscape in the Danube Valley, Hungary. Agrokémiai és talajtan p KALMÁR J. KUTI L. KOVÁCS-PÁLFFY P. SZENDREYNÉ KOREN E. 1998: Ásványtani és szedimentológiai vizsgálatok a Szarvasi-mintaterület felszíni-felszín közeli képzıdményein. Földtani Közlöny pp KUTI L. AND TULLNER T. 1999: Distribution of nutrient elements in soil of the Szarvas pilot area. MÁFI Évi Jelentés az Évrıl. II. kötet. pp TÓTH T. KUTI L. 1999: Összefüggés a talaj sótartalma és egyes földtani tényezık között a hortobágyi Nyírılapos mintaterületen. I. Általános földtani jellemzés, a felszín alatti rétegek kalcit tartalma és ph értéke. Agrokémiai és talajtan pp TÓTH T. KUTI L. 1999: Összefüggés a talaj sótartalma és egyes földtani tényezık között a hortobágyi Nyírılapos mintaterületen. II. Többszörös összefüggések és a felszíni sótartalam becslése. Agrokémiai és talajtan pp KUTI L. TÓTH T. PÁSZTOR L. FÜGEDI U. 1999: Az agrogeológiai térképek és a szikesedés kapcsolata az Alföldön. Agrokémia és talajtan pp MOLNÁR B. KUTI L. 2001: A Kiskunsági Nemzeti Park miklapusztai területének földtani és vízföldtani viszonyai. Hidrológiai Közlöny. 81/1, pp KUTI L. SZURKOS G. KERÉK B. ZSÁMBOK I. VATAI J. MÜLLER T. 2001: A földtani veszélyforrások prognosztikus és preventív értékelése a geológiai térképek segítségével. Földtani Kutatás. XXXVIII/3, pp KALMÁR J. KUTI L. SZENDREINÉ KOREN E. 2001: A Gödöllıi Arborétum felszínközeli laza üledékeinek geokémiai jellemzése. Földtani Közlöny pp TÓTH T., KUTI L., FÓRIZS I. ÉS KABOS S. 2001: A sófelhalmozódás tényezıinek változása a hortobágyi Nyírılapos mintaterület talajainál. Agrokémiai és Talajtan pp KERÉK B., KUTI L., VATAI J., 2001: Az Északkelet-Alföld felszíni felszínközeli képzıdményeinek és a bennük mozgó talajvíznek az agrogeológiai környezetföldtani jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Tom. XXXV., pp KUTI L., KERÉK B., MÜLLER T., VATAI J. 2002: Az Alföld agrogeológiai környezetföldtani térképei. Földtani Közlöny 132/különszám, KUTI L., VATAI J., MÜLLER T., KERÉK B. 2002: A talajvíztükör mélységeinek változása a Duna Tisza közi hátságon. Földtani Közlöny 132/különszám, pp KUTI L., TÓTH T., KERÉK B., ZÖLD A., SZENTPÉTERY I. 2002: Fluctuation of the Groundwater Level, and Its Consequences in the Soil-Parent Rock-Groundwater System of a Sodic Grassland Agrokémia és Talajtan 51. (2002)

6 VATAI J., KALMÁR J., KUTI L. 2003: A talaj-alapkızet-talajvíz rendszer nitrát tartalmának vizsgálata a Szarvasi-mintaterületen. MÁFI Évi Jel. ( /I-II), pp KERÉK B. KUTI L.: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai értékelése. I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, szeptember KUTI L. KERÉK B. 2003: Agrogeológiai és környezetföldtani vizsgálatok a Duna-Tisza közi hátság homokterületén Tájökológiai Lapok 1 (2), pp TÓTH T., KUTI L. ÉS FÜGEDI U. 2003: Havonkénti vizsgálatok a Zabszék-mellett. A tóvíz, talajvíz, talaj, növényzet idıbeli változásai. Természetvédelmi Közlemények. 10: pp ZENTAY T., KUTI L., VERMES J., KALMÁR J. 2004: Futóhomok-fáciesek a Duna-Tisza Köze területén. MÁFI Évi Jel., 2003., pp FÜGEDI U., KUTI L. 2005: Mit célszerő tenni a gyöngyösoroszi flotációs meddıhányóval? Jog, erkölcs, nemzeti vizsgálatok. Földtani Közlöny 135/1, pp KUTI L., KERÉK B., TÓTH T. 2005: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agerogeológiai jellemzése. Tájökológiai Lapok. 3. évf. 1. kötet, pp KALMÁR J. és KUTI L. 2005: Meddıhányók és zagytározók természetes rehabilitációjának földtani körülményei. Földtani Kutatás XLII/2. pp KARIG G., KUTI L., VATAI J. 2005: A lehetséges hulladéklerakók térképe a weben. Térinformatika 2005/4. Budapest, p. 22. KUTI L, FÜGEDI, KALMÁR J, MÜLLER T, SZENDREINÉ KOREN E 2007: A Pornóapáti Dozmat terület felszínközeli üledékeinek geológiai-geokémiai vizsgálata. Földtani Közlöny, 137/3, pp KUTI L., KALMÁR J., FÜLEKI GY. 2007: Eltemetett folyómedrek a hevesi síkságon, a kömlıi mintaterületen végzett szedimentológiai kutatások alapján. Hidrológiai Közlöny, 87., 4., pp KUTI L. KERÉK B. 2006: Acidification sensibility of the Quaternary sediments of the western boundary of the Danube-Thisza Hilly Region. Acta Geographica ac geologica et meteorologica Debrecina, Geology, Geomorphology, phisical geography series, Vol. 1., pp FÜGEDI U., POCSAI T., KUTI L., HORVÁTH I., VATAI J., 2008: A mészfelhalmozódás földtani okai Közép-Magyarország talajaiban. Agrokémia és Talajtan 57/2. pp KALMÁR J., KUTI L., SZENDREINÉ KOREN E. 2008: Erdészeti kutatásokat megalapozó földtani vizsgálatok Bükk-hegységi mintaterületeken. Erdészeti kutatások, az erdészeti tudományos intézet közleményei vol. 92. pp KUTI L., KALMÁR J., BAKACSI ZS., 2008: Agrogeológiai vizsgálatok a recens talajképzıdés egy érdekes színterén, a Bükk-hegységi vörös agyagon. Talajvédelem. Különszám. pp KUTI L. 2009: Kútadatok, vizes szakvélemények a 100 éve született ifj. dr. Noszky Jenı vízföldtani tevékenységérıl. Hidrológiai tájékoztató, pp BAKACSI ZS., KUTI L., PÁSZTOR L., VATAI J., and MÜLLER T. 2010: Method for the compilation of stratified and harmonized soil physical database using legacy and up-to-date data sources. Agrokémia és talajtan. 59/1. pp KALMÁR J. BARAC, M. KUTI L. PETRARU, I. 2011: Talajvíz és szennyvíz Galac (GalaŃi) paneljei alatt. Hidrológiai Közlöny, 6

7 Konferencia kiadvány: KUTI L. MIKÓ L. 1989: Öntözésre alkalmas területek vízföldtani kritériumai az Alföld ÉK-i részén. Az MHI VIII. országos vándorgyőlésének kiadványa pp KUTI L. MIKÓ L. GECSEI É. 1989: A belvizesedés kialakulásának magyarázata az Alföld ÉK-i részén. Az MHI VIII. országos vándorgyőlésének kiadványa pp VITÁLIS GY. KUTI L. 1989: Geological maps of the Hungarian Geological Institute. Az ICA XIV. világkonferenciájának kiadványa pp KUTI L. FARKAS P. MÜLLER T. 1990: A talajsavanyodás agrogeológiai vizsgálata. a G-10-es programiroda "Környezetünk savanyodása" konferencia, Balatonfüred kiadványa. KUTI L. 1993: Rémségek a felszín alatt. Magyar Mezıgazdaság melléklete, az Országos Mezıgazdasági Szaktanácsadási Napok kiadványa. pp GRESCHIK, GY., IVÁNYOSI SZABÓ, A., KUTI, L., RAINCSÁK, GY., RAJKAI, K. 1993: An outlook of some problems of agrogeology, soil sciense, engeneering- and environmental geology and nature conservation int he Great Hungarian Plain (Pannonian Basin). In: Greschik Gy., Szendrei G. (eds): Excursion guide. Field Trip B. Geology, agriculture. 8th Meeting of the Association of European Geological Societies, Budapest, 1993, pp KUTI L. 1993: Agrogeology: The Apajpuszta model area. In: Greschik, Gy., Szendrei G. (eds): Excursion guide. Field Trip B. Geology agriculture environment and urban engeneeri geology int he Pannonian Basin. 8th Meeting of the associacion of European Geological Societies, Budapest 1993., pp KUTI L. 1993: The superficial formations of the Great Hungarian Plain. In: In: Greschik, Gy., Szendrei G. (eds): Excursion guide. Field Trip B. Geology agriculture environment and urban engeneeri geology int he Pannonian Basin. 8th Meeting of the associacion of European Geological Societies, Budapest 1993., pp KUTI L. 1993: The superficial formations of the Great Hungarian Plain. In: Liebe P., Révész I. (eds): Excursion guide. Field Trip C. Oil and gas, subsurface water and geothermy int he Pannonian Basin. 8th meeting of European Geological Societies, Budapest, pp KUTI L. 1994: A talajvíz és a felszíni-felszínközeli képzıdmények összefüggéseinek vizsgálata agrogeológiai mintaterületeken. Országos Környezetvédelmi Konferencia (Siófok) kiadványa. pp KUTI L. KALMÁR J. SZENDREINÉ KOREN E. SZALAI S. 1995: A Gödöllıi Arborétum agrogeológiai, vízháztartási és mikroklimatikus sajátossága Erdı és klíma konferencia (1994, Noszvaj) kiadványa. pp KUTI L. MIKÓ L. PÁDÁR I. 1995: A Tiszántúl vizeinek minısége. Hidrológiai Társaság Vándorgyőlése Kiadványa Szeged KUTI, L The geological and the enviromental-geological maps of the Nord-East part of the Great Hungarian Plain. Proceedings of the Second International Regional Conference on Enviromental and economical Development, Nyíregyháza. pp KUTI L. VATAI J. MÜLLER T. 1998: A talajvíz felszín alatti mélysége változásának vizsgálata a Duna-Tisza közi hátságon az között készült térképek alap- 7

8 ján. Magyar Hidrológiai Társaság XVI. Országos Vándorgyőlésének kiadványa 1. pp KUTI L., TÓTH T. PÁSZTOR L. and FÜGEDI U. 1998: Analysis of Regional Soil Salinization by GIS. Proceedings of the International Symposium on sustanable management of salt affected soils ecosistem. Cairo, Egypt. pp TÓTH T. and KUTI L. 1998: Variabilyti of Geological Conditionss and Relation to Soil Salinization inside a Small Area. Proceedings of the International Symposium on sustanable management of salt affected soils ecosistem. Cairo, Egypt. pp HÁMORNÉ VIDÓ M. KUTI L.: A magyarországi tızegek földtani jellemzése és a készletváltozás okai, jellemzıi. PATE Georgikon Napok, szeptember Keszthely, Különkiadvány KUTI L., TÓTH T., KERÉK B., ZÖLD A., SZENTPÉTERY I. 2002: Changes induced by the fluctuation of groundwater level in soil parent material groundwater system. 17. World Congress of Soil Sciensce, CD kötet. TÓTH T. KUTI L. 2002: Spatio-temporal changes in soil salainiti status in lowland areas with shallow groundwater. 17. World Congress of Soil Sciensce, CD kötet. TÓTH T., KUTI L. 2002: A talaj sótartalom-változás tényezıi a kiskunsági Apajon. Talaj és környezet, A DE Agrártudományi Centrum MgTK valamint az MTA talajtani és Agrokémiai Bizottsága által rendezett tudományos ülés kiadványa, Debrecen, pp KERÉK B., KUTI L. 2003: The environmental and agrogeological evaluation of the sandy steppe at the Danube-Tisza Hilly Region, Hungary Bulletin of the Fifth International Conference on the Geology of the Middle East, január 20-21, Kairo, Egypt pp GAÁL Z. DEBRECZENI B-NÉ KUTI L. MAKÓ A. MÁTÉ F. NÉMETH T. NIKL I. SPEISER F. SZABÓ B. SZABÓNÉ KELE G. SZAKADÁT I. TÓTH G. VASS J. VÁRALLYAY GY. 2003: D-e-Meter az intelligens környezeti földminısítı rendszer. Földminısítés és földhasználati információ c. konferencia kiadványa, Keszthely, pp DEBRECZENI B-NÉ KUTI L. MAKÓ A. MÁTÉ F. SZABÓNÉ KELE G. TÓTH G. VÁRALLYAY GY. 2003: A D-e-Meter földminısítési viszonyszámok elméleti háttere és információtartalma. Földminısítés és földhasználati információ c. konferencia kiadványa, Keszthely, pp KUTI L., MÜLLER T., VATAI J. 2004: Az agrogeológiai térképezés agrárinformatikai jelentısége. A Magyar Agrárinformatikai Szövetség nyári továbbképzési kurzusa augusztus 29. CD kiadvány. TÓTH T., FÓRIZS I. KUTI L., WARDELL L. 2005: Data on the elements of carbon cycle in a solonetz and solonchak soil. IV. Alps-Adria Scientific Workshop, Portoroz, Slovenia. FÜLEKY GY., KUTI L., KALMÁR J. 2005: A Hevesi Sík fejlıdéstörténete a Kömlıi Mintaterületen végzett vizsgálatok alapján. A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban. A Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogató Központjában Szarvason július 1-3. között tartott tudományos konferencia kiadványa. Környezetkímélı Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllı 2004., pp KUTI L., VATAI J., POCSAI T. & KARIG G. 2006: The prospects for optimal waste disposal in Hungary. 5th EONGEO Proceedings Volume II. pp Barcelona. 8

9 PÁSZTOR L., PÁLFAI I., BOZÁN CS., KİRÖSPARTI J., SZABÓ J., BAKACSI ZS., KUTI L. 2006: Spatila stochastic modelling of inland inudation hazard. Paper presented at the 9th AGILE Conference on Geografic Information Sciense, Visegrad, Hungary, 2006, pp FÜGEDI U., POCSAI T., KUTI L. 2006: Többszöri talajképzıdés geokémiai hatásai egy alföldi mintaterületen (Fülöpháza, Duna-Tisza köze). VIII. Bányászati, kohászati és földtani konferencia Sepsiszentgyörgy, április 6-9. kiadványa, pp FÜGEDI U., POCSAI T., KUTI L., 2006: The Gyöngyösoroszi pollution effects and solutions. 5 th European Congress on regional Geoscientific Cartography and Information Systems. Proceedings. I KUTI L. VATAI J. POCSAI T. MÜLLER T., 2006: A talajvízminıség változása a klimatikus elemek változásának függvényében. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok, poszterek a projekt zárókonferenciáján CD kiadvány. KvVM MTA VAHAVA Projekt Budapest. KUTI L., KALMÁR J., SZENTPÉTERY I. ÉS KERÉK B. 2007: Talajképzı kızet és talajtermékenység. Földminıség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért c. országos konferencia kiadványa, pp GAÁL Z., TÓTH G., DEBRECZENI B-NÉ, HERMANN T., KUTI L., MAKÓ A., MÁTÉ F., NÉMETH T., NIKL I., SPEISER F., SZABÓ B., SZABÓNÉ KELE G., SZAKADÁT I., TÓTH Z., VASS J., VÁRALLYAI GY. 2007: D-e-Meter? Földminısítés a XXI. században! Földminıség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért c. országos konferencia kiadványa, pp JORDAN G., FUGEDI U., KUTI L. 2008: Multi-scale Environmental Geochemical Mapping and Modelling in Hungary. Results, on-going Efforts, and Prospects for Trans-boundary Collaboration. 30 Years of Geochemical Research in Austria Conference November 06-07, Vienna. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, Band 77, 73 S. Proceedings. pp KERÉK, B. SZENTPÉTERY, I. KUTI, L. VATAI, J. KALMÁR, J. 2008: Studying the role of soil parent rocks from an agriculture point of view 33 rd International Geological Congress, 6-14 August 2008, Oslo, CD kötet. KUTI, L. KERÉK, B. VATAI, J. SZENTPÉTERY, I. 2008: Connection between the nitrate sensitivity and vulnerability of water and between the geological environment EGU, 5 th General Assembly, Vienna, Austria, április 13-18, CD kötet KERÉK B., KUTI L. 2009: Agrogeology in the Geological Institute of Hungary. Bridging the Centuries: Historical Galery. pp KERÉK B., KUTI L. 2009: Inkey Béla. Bridging the Centuries: Historical Galery. pp KERÉK B., KUTI L. 2009: Szabó József. Bridging the Centuries: Historical Galery. pp KALMÁR JÁNOS, KUTI LÁSZLÓ, MÜLLER TAMÁS, 2010: Kismérető vízgyőjtık katasztrofális áradásainak földtani és környezeti elıfeltételei. X. Erdészeti konferencia, Bálványos október 23. Különkiadvány KERÉK, B., VATAI, J., SZENTPÉTERY, I., KUTI, L., FÜGEDI, U., 2011: Nitrate vulnerability and concentration of groundwaters in Hungary (ConcentraŃia de nitrat în apele subterane din Ungaria) Ecoterra, 26, pp

10 BARAC, M., KUTI L., KALMÁR, I. 2011: Depozite loessoide, date hidrogeologice şi stabilitatea ternului Studiu de mediu şi de geologie urbană pe un perimetru model din Municipiul GalaŃi. Ecoterra, VIII., 25., BistriŃa Cluj Napoca, 1-8. KALMÁR J., KUTI L., SZENDREINÉ KOREN E. 2011: Forest soil and water capacity studies in Bükk oak and beech forest area, Hungary. Jabno Preduzetje Šumarstva, Dvina godine, II., Srebrenica, Konferencia kivonat: KUTI L., VATAI J., MÜLLER T., BEDİ G. 1994: Utilization of the Data Collected During the Geological Survey of the Alföld (Great Hungarian plain) for the Researches on Soil Salinization. European Society for Soil Conservation. Conference on problems and management of soil salinization-alkalization in Europe. Abstracts volume p.22 BAKACSI ZS. TÓTH T. KUTI L. VATAI J. MÜLLER T. FÜGEDI U. 1995: Study of the formation of Hungarian salt-effected soils at different spatial scales. International Symposium on Salt-Effected Lagoon Ecosystems. Valencia. Abstracts Volume. pp KALMÁR J., KUTI L., MÜLLER T., VATAI J. 1995: Tiszántúli agrogeológiai mintaterületek. Tiszántúli mezıgazdasági napok c. konferencia kiadványa, pp KUTI L. 1995: Az áramló talajvíz károsító, szennyezı hatása. V. Országos Agrárkörnyezetvédelmi Konferencia Kiadványa (KVIK). KUTI L. 1996: Talaj alapkızet-talajvízrendszer vizsgálata az agrárkörnyezet védelmében. VI. Országos Környezetvédelmi Információs konferencia (KVIK). KUTI L. 1996: Agrogeológiai térképek a Tiszántúlon. Tiszántúli Mezıgazdasági Tudományos Napok. Hódmezıvásárhely. Abstract kötet. pp Tóth T., Kuti L., Nagy B., Fügedi U. 1996: Komplex szikesedési vizsgálatok a Hortobágyon. A Magyar Biológia Társaság XXII. Vándorgyőlésén elhangzott elıadások összefoglalói július 1-2. Gödöllıi Agrártudományi Egyetem, p. 61. KUTI, L. and KERÉK, B. 1998: The Enviromental-Geological Maps of the Great Hungarian Plain. 2. Magyar-Egyiptomi Környezetvédelmi Konferencia. Abstract kötet. pp TÓTH T. and KUTI L. 1998: Dynamics of salt accumulation in small area. 2. Magyar- Egyiptomi Környezetvédelmi Konferencia. Abstract kötet. pp KERÉK, B. KUTI, L. 2000: Ecogeological research on the western part of the Danube Tisza Interfluve, 31 st International Geological Congress, 6 17 Aug. 2000, Rio de Janeiro, Abstract Volume (CD) KUTI L. 2000: A felszín vízáteresztı képessége. VIII. Országos Agrárkörnyezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp KUTI L. 2000: Korszerő hulladéklerakók létesítéséhez szükséges földtani információk. XI. Országos Információs Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp KUTI L. 2000: Lehetséges vízkárok prognosztizálhatósága földtani adatok alapján. XI. Országos Információs Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp KUTI L. 2000: A talaj-alapkızet-talajvíz rendszer környezetföldtani összefüggéseinek értékelése a preventív környezetvédelmi és vidékfejlesztési megoldások elõsegítése érdekében az Északkelet-Alföldön. Területfejlesztés és Környezetvédelem- Energiahatékonyság Északkelet-Magyarországon Konferencia kiadványa, pp

11 TÓTH, T. & L. KUTI 2002: Long-term abiotic/biotic effects of the dropping groundwater level and the salt-affected and sandy regions of Danube-Tisza Interfluve of Hungary. 3 rd European Conference on Restoration Ecology. Chalenges of the new millennium our joint responsibility. Conference Abstract, pp KUTI, L. KERÉK, B. 2003: The environmental and agrogeological evaluation of the sandy steppe at the Danube-Tisza Hilly Region, Hungary Bulletin of the Fifth International Conference on the Geology of the Middle East, Cairo, Egypt, p. 22 KALMÁR J., KUTI L. 2003: Geological conditions of the natural reclamation of the mine tailings and dumps. International colloque Preservation and ecological restoration in tropical mining environments, Nouméa, abstr. KUTI L., KERÉK B., SZENTPÉTERY I., 2004: Comparison of the agrogeological characteristic of the soil-parent rock-groundwater system at plain and hilly model areas poster, CD abstractkötet, 1st General Assembly of the European Geosciences Union, Session SSS7, April 2004, Nice, France KUTI, L. KERÉK, B. 2004: Agrogeological evaluation of the plain and hilly regions of Hungary. 32nd International Geological Congress, Fienze, Italy, augusztus KUTI, L. KERÉK, B. 2004: Agrogeological problem-setting on soil-fertility reducing factors with the examination of the soil parent rock groundwater system, in Hungarian model areas. Joint EGS FOREGS Meeting, Berlin, Germany, július 8-9. KERÉK B. KUTI L.: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai értékelése. I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, szeptember TÓTH T., NÉMETH T., KUTI L. AND MÜLLER T 2004: Status and prospects of nitrate contamination of hugarian soils and groundwater International Conference on Soil & Groundwater Contamunation, Abstract Volume, Hyderabad, India, december KUTI L., KERÉK B., VATAI J., MÜLLER T. 2005: Risk to inland water based on agrogeological factors. EGU General Assembly 2005 Vienna, Geophysical Research Abstracts Vol 7., TÓTH T, KOVÁCS D., KUTI L., FÓRIZS I., KABOS S., DOUAIK A. 2005: Foctors affecting soil salinaization in a sodic grassland. Monitoring space-time dynamics of soil chemical properities to improve soil management and environmental quality. Proceedings of a workshop organized in the frame of the bikateral scientific and technological cooperation between Flanders and Hungary. Ghent, 8-9 December KERÉK, B., SZENTPÉTERY, I., KUTI, L., VATAI, J., KALMÁR, J Studying the role of soil parent rocks from an agriculture point of view. 33 rd International Geological Congress, 6-14 August 2008, Oslo, Norway. KUTI, L., KERÉK, B., VATAI, J., SZENTPÉTERY, I Connection between the nitrate sensitivity and vulnerability of water and between the geological environment EGU 5 th General Assembly, Vienna, Austria, április HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., DAMIAN G. 2009: Risk assessment of heavy metals in abandoned mine lands. A case study in Romania. International Conference on Contaminated Sites, 2009 June, Bratislava, Abstracts 11

12 HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., and DAMIAN G., 2009: Risk Assessment of Heavy Metals in Abandoned Mine Lands as Signifcant Contamination Problem in Romania. Geophysical Research Abstracts Vol. 11, EGU EGU General Assembly. FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: A felszíni, felszínközeli laza üledékek kadmiumtartalma Magyarország geokémiai nagytájain. A regionális kadmiumterhelés. A kadmium környezetgeokémiája ankét, május 27. Öszszefoglalók, p. 1. FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: Magyarország felszínközeli képzıdményeinek higanytartalma (integrált térkép). MTA Geokémiai Kutatóintézete és az MTA X. osztály Geokémiai és Ásvány-Kızettani tudományos bizottság környezetgeokémiai albizottságának A higany környezetgeokémiája elıadóülése, nov. 10. Összefoglalók, p. 2. HORVATH É., JORDÁN G., FUGEDI U., BARTHA A., BALLÓK M., KUTI L., HELTAI GY., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., DAMIAN G. 2009: Nehézfémszennyezések vizsgálata felhagyott bányaterületeken. Erdélyi esettanulmány. VIII. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, november 26. Kivonatok, p. 2 HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., BALLOK M., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., VALDMAN I., NAPRADEAN I and DAMIAN G. 2009: Risk assessment of heavy metals in abandoned mine lands as significant contamination problem in Romania. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI (CSI XXXVI), 2009 August, Budapest, Abstracts. HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., DAMIAN G Risk assessment of heavy metals in abandoned mine lands. A case study in Romania. International Conference on Contaminated Sites, 2009 June, Bratislava, Abstracts. (poster) KEREK B., FUGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: Spatio-temporal changes of the nitrateion concentration int he groundwater. Geophysical Research Abstracts Vol. 11., EGU EGU General Assembly KERÉK B., FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: Spatio-temporal changes of the nitrateion concentration in the groundwater. VIII. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, november 26. Kivonatok, p. 3. KERÉK B., KUTI L., FÜGEDI U. 2009: Groundwater under salt affected soils. In: Tóth T. (ed.): IUSS Salinization Conference. Program and Presentations. RISSAC-MTA TAKI, Budapest, ISBN , p. 22. KERÉK, B., FARKAS P., KUTI L., SZENTPÉTERY I. 2009: Geological aspects of erosion vulnerability. In: International Conference on Land and Water Degradation. Processes and Management. Magdeburg, Germany, Book of Abstracts, p. 27. KUTI L., FÜGEDI U., KERÉK B., VATAI J. 2009: Research on salinization and natural desalinization by the BFK method developed for the analysis of the superficial formations on the Great Hungarian Plain. In: International Conference on Land and Water Degradation. Processes and Management. Magdeburg, Germany. Book of Abstracts, p. 32. FÜGEDI U., JORDÁN GY., VATAI J., KUTI L., BOROS A. 2010: A felszíni, felszínközeli laza üledékek ólomtartalma Magyarországon. A regionális ólomterhelés. MTA Geokémiai Kutatóintézete és az MTA X. osztály Geokémiai és Ásvány-Kızettani 12

13 tudományos bizottság környezetgeokémiai albizottságának Az ólom környezetgeokémiája elıadóülése, ápr. 15. Összefoglalók, p. 1. BARAC, M., KUTI, L., Kalmár, J. 2010: Depozite loessoide, date hidrogeologice şi stabilitatea terenului studiu de geologie urbană pe un perimetru model din municipiul Galati. Simpoziuonul NaŃional. ContribuşŃii stiinńifice în technologii şi protecńia mediului. Arcalia (BisriŃa-Năsăud) septembrie Caiet de resumate. FÜGEDI U., KUTI L., JORDÁN GY. 2010: No unique backgraund in geochemisztry. Simpoziuonul NaŃional. ContribuşŃii stiinńifice în technologii şi protecńia mediului. Arcalia (BisriŃa-Năsăud) septembrie Caiet de resumate. KERÉK B., VATAI J., SZENTPÉTERY I., KUTI L., FÜGEDI U. 2010: Nitrate vulnerability and NO3 concentration in groundwater in Hungary. Simpoziuonul NaŃional. ContribuşŃii stiinńifice în technologii şi protecńia mediului. Arcalia (BisriŃa-Năsăud) septembrie Caiet de resumate. KEREK, B.; KUTI, L.; VATAI, J. 2010: Agrogeology today. EGU General Assembly, május 2-7., Bécs, KUTI, L., KERÉK, B., MÜLLER, T., SZENTPÉTERY, I. 2010: Maps of the depth and thickness of the first impermeable level on Southeastern Hungary. EGU General Assembly, május 2-7., Bécs, REIMANN, C. et al., 2010: Geochemical mapping of agricultural and grasing land soils at the european scale. Segh 2010 International conference and workshops of the society for environmental geochemistry and health on environmental quality and human health. Galway, Írország. Abstracts, p ABSTRACTS.PDF DEMETRIADES A. ET AL., 2010: Geochemical Atlases of Europe Produced by the EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group: State of progress and potential uses. Proc. of "12th International Congress of the Geological Society of Greece - Planet Earth: Geological Processes and Sustainable Development", (Eds: Koukis G., Zelilidis A., Koukouvelas I., Papatheodorou G., Geraga M., Zygouri V.) Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XLIII, No 5. Patras, May ISSN FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J., 2010: Nincs egységes geokémiai háttér. VIII. Földtudományi Ankét, november 18.; Hevesi Sándor Mővelıdési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 9. KERÉK B., VATAI J., SZENTPÉTERY I., KUTI L., FÜGEDI U., 2010: Magyarország talajvizeinek nitrát-tartalma és -érzékenysége. VIII. Földtudományi Ankét, november 18.; Hevesi Sándor Mővelıdési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 9. FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J., 2010: A természet nem alkalmazkodik a joghoz A jog nem alkalmazkodik a természethez. VIII. Földtudományi Ankét, november 18.; poszter szekció. Hevesi Sándor Mővelıdési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 9. SZABÓ, J. A. KUTI, L. BAKACSI, ZS. PÁSZTOR, L. TAHY, Á. 2010: Spatial Patterns of Drought Frequency and Duration in the Great Hungarian Plain, based on Coupled-Model Simulations. In: Proceedings of the IVth IAHR International Groundwater Symposium (Valencia, Spain September, 2010.), pp:

14 KERÉK B., KUTI L., MÜLLER T. 2011: Agrogeological effects of drought vulnerability, EGU General Assembly, április, Bécs, KUTI L., KERÉK B. 2011: The effect of aridity on the soil parent material groundwater system in the Danube Tisza Interfluwe, EGU General Assembly, április, Bécs KALMÁR J., KUTI L., VATAI J. 2011: Környezetföldtan hegyvidéken: A Szilágysomlyói Magura, mint mintaterület. XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Gyergyószentmikrós, március 31-április 3., Incitato, Kolozsvár, Kerék B., Fügedi U. Kuti L. 2012: Geochemical determination of water qualiti categories Sino-European Symposium on Environment and Health, august Galway, Ireland, Book of Abstracts, pp. 40. egyéb publikációk: FÜGEDI U., KUTI L. 1992: A gyökérzóna geológiája. Élet és Tudomány 57 (50), pp KUTI L. 1998: Inkey Béla agrogeológiai munkássága. Vasi Szemle pp NÉMETH T. PÁSZTOR L. SZABÓ J. KUTI L. 1998: A talaj, a nitrát és a talajvíz. Élet és Tudomány 1998/45. pp KUTI L. KALMÁR J. MÜLLER T. FÜGEDI U. SZENTPÉTERY I.: Erdészeti beavatkozások fejlesztése az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett: Földtani vizsgálatok a mintaterületeken. KUTI L. 2008: Ahol a szél ki-be jár. Élet és Tudomány 2008/18, pp SZENTPÉTERY I., VATAI J., BUDINSZKY J., KUTI L. (összeáll.) 2010: Üdülési Csekkel a kızetek világába ÉSZT, Budapest, 96 p. 14

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig 1. A Beremendi Kristály-barlang és más geológiai ritkaságok, rég eltűnt barlangok és páratlan ősmaradványok [elektronikus dokumentum]. Kép és szöveg. Harkány : Beszélő

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Kármán Krisztina. Születési hely, idő: Budapest, 1986. Elérhetőség: Tanulmányok:

Szakmai önéletrajz. Név: Kármán Krisztina. Születési hely, idő: Budapest, 1986. Elérhetőség: Tanulmányok: Szakmai önéletrajz Név: Kármán Krisztina Születési hely, idő: Budapest, 1986. Elérhetőség: telefonszám: +36/1-309-2600 / 1112 e-mail cím: karman.krisztina @csfk.mta.hu Tanulmányok: - 2000 2004: gimnázium,

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM - Talajok, üledékek és vizek szennyeződésének vizsgálata Témafelelős: Dr. Heltai György,

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁLDI KATALIN, BUDAI TAMÁS, CSERNY TIBOR, GEIGER JÁNOS,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Publikációs Jegyzék / Publications list

Publikációs Jegyzék / Publications list Publikációs Jegyzék / Publications list Kumulatív impakt faktor / Cumulative impact factor: 9,426 Folyóirat közlemények/articles: 1. KÓNYA P. 2003: Bioeróziós nyomok alsó-miocén osztrigákon (Bánhorváti,

Részletesebben

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN Tájökológiai Lapok 11 (1): 23 39. (2013) 23 TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN SZABÓ Boglárka 1, VONA Márton 2, GELENCSÉR Géza 3, AKÁC Andrea 1, DOBÓ

Részletesebben

1. referált tudományos folyóirat cikkek

1. referált tudományos folyóirat cikkek 1/a Angol nyelvű cikkek Dr. Zilahi-Sebess László József publikációs jegyzéke 1. referált tudományos folyóirat cikkek 1. Bucsi Szabó László, Dr. Drahos Dezső, Lendvay Pál, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység 1. Könyv, könyvrészlet, jegyzet/ szerkesztés 1.1 Magyar nyelvű könyv 1. Dimény J. - Helyes L. (1994): Szántóföldi kertészet, Gödöllô, MSZKI Szaktanácsadói Kiadvány 100 p. 2. Helyes

Részletesebben

GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION. Konferencia összefoglaló Conference proceedings

GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION. Konferencia összefoglaló Conference proceedings MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION Konferencia összefoglaló Conference proceedings February 25 th -26 th 2013 Budapest, Hungary MAGYAR

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary

Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary Europass Önéletrajz Személyi adatok Andrew Francis Fieldsend Cím(ek) Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary Telefonszám(ok) +36 1 476 3292 Fax: +36 1 476 3289 E-mail(ek)

Részletesebben

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA I. KÖTET

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA I. KÖTET IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA I. KÖTET KÖRNYEZETTUDOMÁNY ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS KÖRNYEZETKÉMIA KÖRNYEZETFIZIKA KÖRNYEZETFÖLDRAJZ ÉS -FÖLDTAN Szerkesztı: OROSZ ZOLTÁN SZABÓ VALÉRIA MOLNÁR

Részletesebben

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE A SOPRON MELLETTI HIDEGVÍZ-VÖLGYBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kalicz Péter Sopron, 2006 Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

Ecophysiological investigations at species and stand levels in different terrestrial ecosystems affected by various desiccation influences

Ecophysiological investigations at species and stand levels in different terrestrial ecosystems affected by various desiccation influences Szent István University Ecophysiological investigations at species and stand levels in different terrestrial ecosystems affected by various desiccation influences The main points of the thesis EVELIN RAMÓNA

Részletesebben

Folyóiratcikkek személyenként

Folyóiratcikkek személyenként Folyóiratcikkek személyenként Ábrahám József Hutkainé Göndör Zsuzsa, Ábrahám József, Lakatos János, et al.: TDA TAR és OTDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata. In: Anyagmérnöki Tudományok,, -.,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BALÁZS KATALIN Gödöllő 2005 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

16. BIRIS, S. et al. (2011): FEM model to study the influence of tire pressure on agricultural tractor wheel deformations. Engineering for rural

16. BIRIS, S. et al. (2011): FEM model to study the influence of tire pressure on agricultural tractor wheel deformations. Engineering for rural MELLÉKLETEK M1. IRODALOMJEGYZÉK 1. AHMED, O. B. GOUPILLON, J. F. (1997): Predicting the ride vibration of an agricultural tractor. Journal of Terramechanics. Vol. 34. (1), 1-11. p. 2. ANSORGE, D. GODWIN,

Részletesebben

Publikációs tevékenység:

Publikációs tevékenység: Publikációs tevékenység: Dolgozatok, értekezések 1. Németh R. (1994): PVAc vizes diszperziós ragszóanyagok vizsgálata, Sopron, EFE, Bútor- és Épületasztalos-ipari Tanszék 2. Németh R. (2003): A hidrotermikus

Részletesebben

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 3. pp. 254 270. TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN FEJES ILDIKÓ FARSANG ANDREA M. TÓTH TIVADAR GROUNDWATER QUANTITY AND QUALITY MONITORING

Részletesebben

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő. Tézisek

Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő. Tézisek Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő ökoszisztémájában Tézisek Ferincz Árpád Témavezetők: Dr. Kováts Nóra, egyetemi docens Limnológia Intézeti Tanszék Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dr. Paulovits

Részletesebben