Dr. Kuti László publikációi 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kuti László publikációi 2012"

Átírás

1 Dr. Kuti László publikációi 2012 Könyvek, könyvfejezetek, könyvrészletek: KUTI L. ed. 1981: Az Alföld földtani atlasza. Kecskemét. MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1986: Az Alföld földtani atlasza. Dabas. MÁFI Budapest. MOLNÁR B. KUTI L. 1987: Geological aspects of nature conservation in the Kiskunság National Park. Holocén environment in Hungary pp. 83. FÉNYES J. KUTI L. 1987: Geological history of the ponds in the Kiskunság National Park. Holocén environment in Hungary pp KUTI L. ed. 1989: Az Alföld földtani atlasza. Dunaújváros-Izsák MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1991: Az Alföld földtani atlasza. Kiskunhalas MÁFI Budapest. GAÁL G. KUTI L. 1994: A Magyar Állami Földtani Intézet közelmúlt jelen és jövı. A MÁFI 125 éves évfordulójára kiadott tanulmánykötet. pp TÓTH GY. KUTI L. CSERNY T. 1994: Környezetgeológiai kutatások. A MÁFI 125 éves évfordulójára kiadott tanulmánykötet. pp KUTI L. 1994: Az Alföld 1: es talajvízkémiai térképei VITUKI Hidrológiai Intézet Budapest. pp KARDEVÁN P. et.al. (... KUTI L....) 1998: Magyarország légi felmérése. OMFB Budapest FÜGEDI U., KUTI L., Hulladékokban lévı káros anyagok migrációs és szorpciós sajátosságai, reakciójuk a hulladékokat befogadó kızetekkel. Stratégiai kutatások. MTA, Budapest. LÁNG I. ed. ( KUTI L. ) 2002: Környezet és természetvédelmi lexikon, szócikkek Akadémiai Kiadó, Budapest. MARIA, D., DOBRE, V., POPOVICI, G., MIHNEA, I., KUTI L., KALMÁR J. 2002: Cercetări privind metodologia determinării poluării cu nutrienńi pe terenuri sărăturate din zona de vest a Ńării (Bazinul Crişurilor). Semicentenarul ISPIF, Sesiunea ŞtiinŃifică Aniversară, , Bucureşti KUTI L. 2003: Szabó József, az agrogeológia atyja. A legnagyobb magyar geológus Szabó József emlékkönyv. Kalocsai Múzeumbarátok köre. Kalocsa. KUTI L. 2005: Past, present and future (?) of agrogeological mapping in Hungary. Environmental historical studies from the late tertiary and quaternary of Hungary. A Szegedi Tudományegyetem Földtani és İslénytani Tanszéke kiadványa. pp NÉMETH T., STEFANOVITS P., VÁRALLYAI GY. (közremőködött többek között: FÜGEDI U., KALMÁR J., KERÉK B., KUTI L., VATAI J.) 2005: Talajvédelem Kármentesítési Tájékoztató. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium sorozatkiadványa KUTI L., MÜLLER T., VATAI J. ÉS POCSAI T. 2006: Magyarország vizeinek vegyi jellege. Magyar Tudományos Akadémia kiadványa. pp Budapest. FÓRIZS I., TÓTH T ÉS KUTI L. 2006: A szikesedés izotóp-hidrogeokémiai vizsgálata a hortobágyi Nyírı-laposon. Magyar Tudományos Akadémia kiadványa. pp Budapest. KUTI L. ed. (KUTI L., FÜGEDI U., KERÉK B., KALMÁR J., MÜLLER T., VATAI J.) 2009: Agrogeológia. Dura Stúdió, Budapest 1

2 KUTI L. ed. (KUTI L., FÜGEDI U., KERÉK B., KALMÁR J., MÜLLER T., VATAI J.) 2009: Agrogeology. Dura Stúdió, Budapest. Budai T., Gyalog L. ed. (... KUTI L....) 2009: Magyarország földtani atlasza országjáróknak. MÁFI, Budapest. Haas J. ed. (... KUTI L....) 2010: A múlt ösvényein. Szemelvények Magyarország földjének történetébıl. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest REIMANN, C. et al., 2009: THE EUROGEOSURVEYS GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOIL PROJECT (GEMAS) - EVALUATION OF QUALITY CONTROL RESULTS OF AQUA REGIA EXTRACTION ANALYSIS. NGU Report ISSN Geological Survey of Norway, 94 pp. CLEMENS REIMANN AND MANFRED BIRKE (eds.), 2010: Geochemistry of European Bottled Water. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. 268 p. + CD-ROM. Szakcikkek (nemzetközi lapban): KUTI L. TULLNER T. 1994: Distribution of nutrient elements in the soils of the Szarvas area, Hungary ITC Journal pp MOLNÁR B. FÉNYES J. NOVOSZÁTH L. KUTI L. 1995: Application and Comparison of the Results of Optical and Scanning Electron Mikroscopik Methods for Grai-Shape Examination on Quaternary Formations. GeoJournal 36/2 pp TÓTH T., KUTI L., KABOS L., és PÁSZTOR L Use of digitalized hydrogeological maps for evaluation of salt-affected soils of large areas. Arid Land Research and Management. 15. pp IF 0,274 TÓTH T., KABOS L., PÁSZTOR L, és KUTI L Statistical prediction of the presence of salt-affected soils by using digitalized hydrogeological maps. Arid Land Research and Management. 16. pp IF 0,274 KUTI, L. & KERÉK, B. 2005: The environmental-geological evaluation of quaternary sediments of the Great Hungarian Plain. Buletin ŞtiinŃific al UniversităŃii de Nord Baia Mare. Seria D Exploatări Miniere Prepararea SubstanŃelor Minerala Utile Metalurgie NeferoasăGeologie şi Ingeneria Mediului Volumul XIX, Baia Mare, pp KALMÁR J., KUTI L. & VATAI J. 2005: ObservaŃii hidrogeologice în cuprinsul Arboretului Gödöllı. Buletin ŞtiinŃific al UniversităŃii de Nord Baia Mare. Seria D Exploatări Miniere Prepararea SubstanŃelor Minerala Utile Metalurgie Neferoasă Geologie şi Ingeneria Mediului Volumul XIX, Baia Mare, pp KALMÁR J., KUTI L., SZURKOS G. 2005: Geological conditions of the natural rehabilitation of the mining and other indrustrial tailings and dumps. Environment & Progress, 4/2005, CLUJ-NAPOCA, pp KUTI L., KERÉK B., & VATAI J. 2006: Problem and prognosis of excess water inundation based on agrogeological factors. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Volume I. No. 1. pp Baia Mare KALMÁR, J., KUTI L. 2006: Natural conditions of the cathastrophic floods and slope instability in small hydrographic basins: risk evaluation, prevention and rehabilitation. Environment and Progress, Cluj-Napoca, 7/2006, pp KUTI L., MÜLLER L. 2006: FormaŃiunile impermeabile ale depozitelor recentedinjudeńele Békés şi Csongrád (Ungaria de SE). Environment and Progress, Cluj-Napoca, 8/2006, pp

3 KUTI L. 2007: Agrogeological investigation of soil fertility limiting factors int he soilparent roc-groundwater system, in Hungary. Environment & Progress Cluj- Napoca, nr. 10., pp KOVACS D, TOTH T, MARTH P, SZALAI J, KUTI L, 2007: Relationship between yearly soil salinity and groundwater depth dynamism and chemical composition at six monitoring points. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, Volume: 35 Issue: 2, pp: FÜGEDI U., SZURKOS G., VERMES J., KUTI L., 2008: Geochemical fingerprints of climatic changes in Central and Eastern Hungary. Analele ŞtiinŃifice ale UniversităŃii Al. I. Cuza Iaşi. Geologie LI HARTAI, É., SASVÁRI, T., SERES A. AND KUTI, L. 2008: Geology of the historical Bodrogköz. Central European Geology, V. 51., pp Тот Т., Пастор Л., Кабош Ш., Кути Л. 2009: Засолённые почвы Венгрии: прогноз распространения на основе гидрогеологических карт [Saline soils of Hungary: the prediction of their distribution on the basis of hydrogeological maps]. Экология и география почв (ред. П.В. Красильников), Издательство КарНЦ РАН, Петрозаводск. С ISBN FUGEDI, U., KUTI, L., JORDAN, G., KEREK, B. 2010: Investigation of the hydrogeochemistry of some bottled mineral waters in Hungary. Journal of Geochemical Exploration 107 (2010) , available online at: IF FUGEDI, U., VATAI J., KUTI L., 2011: Mercury content in the superficial geological formations of Hungary. Central European Geology, Vol. 52/3 4, DOI: /CEuGeol Online dátum február 19. KUTI L., FÜGEDI U., BOROS A., 2011: Groundwater movements and its geochemical properties around and in the Csípı-mound kurgan. British Archaeological Reports International Series Archaeopress, Oxford. REIMANN, C. et al., 2012: New soil composition data for Europe and Australia: Demonstrating comparability, identifying continental-scale processes and learning lessons for global geochemical mapping. Science of the Total Environment Vol. 416, 1 February 2012, IF: 3,286 (elızetes) DE CARITAT, P. ET AL., 2012: Comparing results from two continental geochemical surveys to world soil composition and deriving Predicted Empirical Global Soil (PEGS2) reference values. Earth and Planetary Science Letters Vol , 15 February 2012, IF: 4,180 (elızetes) REIMANN, C. et al., 2012: Lead and lead isotopes in agricultural soils of Europe The continental perspective. Applied Geochemistry Vol. 27/3, March 2012, IF: 2,176 (elızetes) REIMANN, C. et al., 2012: The concept of compositional data analysis in practice Total major element concentrations in agricultural and grazing land soils of Europe. Science of the Total Environment Vol. 426, 1 June 2012, pp Impact factor: 3,286 (elızetes) Ubul FÜGEDI, László KUTI, József VATAI, Tamás MÜLLER, Ildikó SELMECZI, Barbara KERÉK, 2012: No unique background in geochemistry. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences Vol. 7 (4) Impact factor: 1,450 (elızetes) 3

4 Szakcikk (hazai referált lapban) KUTI L. 1975: A dabasi kavicskutatás és verıszonda kísérletek eredményei. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp KUTI L. 1976: A Duna-völgyi legfelsı kavicsréteg kutatása az Izsáki térképlapon. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp KUTI L. 1978: Talajvíztípusok a dabasi térképlapon. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp MOLNÁR B. KUTI L. 1978: A Kiskunsági Nemzeti Park III. sz. területén található Kisréti-, Zabszék és Kelemenszék tavak keletkezése és limnogeológiai története. Hidr. Közl pp MOLNÁR B. KUTI L. 1978: A Kiskunsági Nemzeti Park III. sz. területén található Kisréti-, Zabszék és Kelemenszék tavak környékének talajvízföldtani viszonyai. Hidr. Közlöny pp KUTI L. 1979: Az agrogeológiai problémák és a talajvíz kapcsolata az izsáki térképlap területén. MÁFI Évi Jelentés az1977. évrıl. pp FÜGEDI P. U. KUTI L. 1982: Kísérleti mikroelem vizsgálatok a Mórahalom környéki talajokon. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp MOLNÁR B. KUTI L. 1983: Az ágasegyházi és orgoványi tavak kialakulása és limnológiai fejlıdése. Hidrológiai Közlöny pp MOLNÁR B. KUTI L. 1985: A mórahalmi Madarász-tó földtani és vízföldtani viszonyai. Alföldi tanulmányok pp BARTHA A. FÜGEDI P. U. KUTI L. 1987: Fiatal laza üledékek mozgékony mikrotápelem vizsgálata a Bodrogközben. MÁFI Évi Jelentés az évrıl. pp Bartha A. Fügedi P. U. KUTI L. 1988: A felszínközeli rétegsorok mozgékony mikroelem háztartásának vizsgálatára kidolgozott "BFK módszer, és alkalmazásának tapasztalatai. Mérnökgeológiai. Szemle. pp BARTHA A. FÜGEDI P. U. KUTI L. 1989: Agrogeológiai vizsgálatok Szarvas térségében. Agrokémia és talajtan. pp KUTI L. 1989: A fiatal laza üledékek és a bennük tárolódó talajvíz tulajdonságainak kölcsönhatása. MÁFI Évi Jelentés az évrıl pp SZÖİR GY. BARTA I. SÜMEGI P. KUTI L. 1991: Geochemical facies analysis of quaternary pelitic sediments of the North-Eastern Parts of the Great Hungarian Plain (Alföld). Acta Mineralogica-Petrografica, Szeged, XXXII. pp KUTI L. 1992: Az agrogeológia környezetföldtani vonatkozásai MÁFI Évi Jelentés az Évrıl. pp KUTI L. et.al 1992: Agrogeologisches Mustergebiet im Arboretum von Gödöllı Erdészeti Kutatások pp Kuti L. et al. 1993: Agrogeológiai mintaterület az ERTI Gödöllıi Arborétumában Erdészeti Kutatások pp MOLNÁR B. FÉNYES J. KUTI L. 1995: A Kiskunsági Nemzeti Park tıserdei területének vízföldtana. Hidrológiai Közlöny 75/4. pp FEJES I. KUTI L. SIMON A. 1996: Geofizikai módszerek és eszközök lehetıségei a talaj-alapkızet-talajvíz rendszer kutatásában és az agrár-környezetvédelemben. Agrokémia és Talajtan 44/3-4. pp

5 KUTI L. GEREI L. ZENTAY T. VATAI J 1997: Az ásványi összetétel szerepe a Fülöpi- és Bugaci-mintaterületek homoktalajaiban. Agrokémia és Talajtan 45/3-4. pp KUTI L. FÖLDVÁRI M. KOVÁCS PÁLFFY P. KALMÁR J. 1997: Földtani és ásványtani tanulmányok a Zala-völgyében. Agrokémia és Talajtan 45/3-4. pp KROLOPP E. SÜMEGI P. KUTI L. HERTELENDI E. KORDOS L. 1997: Szeged-Öthalom környéki löszképzıdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. Földtani Közlöny 125/3-4, pp BAKACSI, ZS. and KUTI, L 1998: Agrogeological Investigation on Salt Affected Landscape in the Danube Valley, Hungary. Agrokémiai és talajtan p KALMÁR J. KUTI L. KOVÁCS-PÁLFFY P. SZENDREYNÉ KOREN E. 1998: Ásványtani és szedimentológiai vizsgálatok a Szarvasi-mintaterület felszíni-felszín közeli képzıdményein. Földtani Közlöny pp KUTI L. AND TULLNER T. 1999: Distribution of nutrient elements in soil of the Szarvas pilot area. MÁFI Évi Jelentés az Évrıl. II. kötet. pp TÓTH T. KUTI L. 1999: Összefüggés a talaj sótartalma és egyes földtani tényezık között a hortobágyi Nyírılapos mintaterületen. I. Általános földtani jellemzés, a felszín alatti rétegek kalcit tartalma és ph értéke. Agrokémiai és talajtan pp TÓTH T. KUTI L. 1999: Összefüggés a talaj sótartalma és egyes földtani tényezık között a hortobágyi Nyírılapos mintaterületen. II. Többszörös összefüggések és a felszíni sótartalam becslése. Agrokémiai és talajtan pp KUTI L. TÓTH T. PÁSZTOR L. FÜGEDI U. 1999: Az agrogeológiai térképek és a szikesedés kapcsolata az Alföldön. Agrokémia és talajtan pp MOLNÁR B. KUTI L. 2001: A Kiskunsági Nemzeti Park miklapusztai területének földtani és vízföldtani viszonyai. Hidrológiai Közlöny. 81/1, pp KUTI L. SZURKOS G. KERÉK B. ZSÁMBOK I. VATAI J. MÜLLER T. 2001: A földtani veszélyforrások prognosztikus és preventív értékelése a geológiai térképek segítségével. Földtani Kutatás. XXXVIII/3, pp KALMÁR J. KUTI L. SZENDREINÉ KOREN E. 2001: A Gödöllıi Arborétum felszínközeli laza üledékeinek geokémiai jellemzése. Földtani Közlöny pp TÓTH T., KUTI L., FÓRIZS I. ÉS KABOS S. 2001: A sófelhalmozódás tényezıinek változása a hortobágyi Nyírılapos mintaterület talajainál. Agrokémiai és Talajtan pp KERÉK B., KUTI L., VATAI J., 2001: Az Északkelet-Alföld felszíni felszínközeli képzıdményeinek és a bennük mozgó talajvíznek az agrogeológiai környezetföldtani jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Tom. XXXV., pp KUTI L., KERÉK B., MÜLLER T., VATAI J. 2002: Az Alföld agrogeológiai környezetföldtani térképei. Földtani Közlöny 132/különszám, KUTI L., VATAI J., MÜLLER T., KERÉK B. 2002: A talajvíztükör mélységeinek változása a Duna Tisza közi hátságon. Földtani Közlöny 132/különszám, pp KUTI L., TÓTH T., KERÉK B., ZÖLD A., SZENTPÉTERY I. 2002: Fluctuation of the Groundwater Level, and Its Consequences in the Soil-Parent Rock-Groundwater System of a Sodic Grassland Agrokémia és Talajtan 51. (2002)

6 VATAI J., KALMÁR J., KUTI L. 2003: A talaj-alapkızet-talajvíz rendszer nitrát tartalmának vizsgálata a Szarvasi-mintaterületen. MÁFI Évi Jel. ( /I-II), pp KERÉK B. KUTI L.: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai értékelése. I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, szeptember KUTI L. KERÉK B. 2003: Agrogeológiai és környezetföldtani vizsgálatok a Duna-Tisza közi hátság homokterületén Tájökológiai Lapok 1 (2), pp TÓTH T., KUTI L. ÉS FÜGEDI U. 2003: Havonkénti vizsgálatok a Zabszék-mellett. A tóvíz, talajvíz, talaj, növényzet idıbeli változásai. Természetvédelmi Közlemények. 10: pp ZENTAY T., KUTI L., VERMES J., KALMÁR J. 2004: Futóhomok-fáciesek a Duna-Tisza Köze területén. MÁFI Évi Jel., 2003., pp FÜGEDI U., KUTI L. 2005: Mit célszerő tenni a gyöngyösoroszi flotációs meddıhányóval? Jog, erkölcs, nemzeti vizsgálatok. Földtani Közlöny 135/1, pp KUTI L., KERÉK B., TÓTH T. 2005: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agerogeológiai jellemzése. Tájökológiai Lapok. 3. évf. 1. kötet, pp KALMÁR J. és KUTI L. 2005: Meddıhányók és zagytározók természetes rehabilitációjának földtani körülményei. Földtani Kutatás XLII/2. pp KARIG G., KUTI L., VATAI J. 2005: A lehetséges hulladéklerakók térképe a weben. Térinformatika 2005/4. Budapest, p. 22. KUTI L, FÜGEDI, KALMÁR J, MÜLLER T, SZENDREINÉ KOREN E 2007: A Pornóapáti Dozmat terület felszínközeli üledékeinek geológiai-geokémiai vizsgálata. Földtani Közlöny, 137/3, pp KUTI L., KALMÁR J., FÜLEKI GY. 2007: Eltemetett folyómedrek a hevesi síkságon, a kömlıi mintaterületen végzett szedimentológiai kutatások alapján. Hidrológiai Közlöny, 87., 4., pp KUTI L. KERÉK B. 2006: Acidification sensibility of the Quaternary sediments of the western boundary of the Danube-Thisza Hilly Region. Acta Geographica ac geologica et meteorologica Debrecina, Geology, Geomorphology, phisical geography series, Vol. 1., pp FÜGEDI U., POCSAI T., KUTI L., HORVÁTH I., VATAI J., 2008: A mészfelhalmozódás földtani okai Közép-Magyarország talajaiban. Agrokémia és Talajtan 57/2. pp KALMÁR J., KUTI L., SZENDREINÉ KOREN E. 2008: Erdészeti kutatásokat megalapozó földtani vizsgálatok Bükk-hegységi mintaterületeken. Erdészeti kutatások, az erdészeti tudományos intézet közleményei vol. 92. pp KUTI L., KALMÁR J., BAKACSI ZS., 2008: Agrogeológiai vizsgálatok a recens talajképzıdés egy érdekes színterén, a Bükk-hegységi vörös agyagon. Talajvédelem. Különszám. pp KUTI L. 2009: Kútadatok, vizes szakvélemények a 100 éve született ifj. dr. Noszky Jenı vízföldtani tevékenységérıl. Hidrológiai tájékoztató, pp BAKACSI ZS., KUTI L., PÁSZTOR L., VATAI J., and MÜLLER T. 2010: Method for the compilation of stratified and harmonized soil physical database using legacy and up-to-date data sources. Agrokémia és talajtan. 59/1. pp KALMÁR J. BARAC, M. KUTI L. PETRARU, I. 2011: Talajvíz és szennyvíz Galac (GalaŃi) paneljei alatt. Hidrológiai Közlöny, 6

7 Konferencia kiadvány: KUTI L. MIKÓ L. 1989: Öntözésre alkalmas területek vízföldtani kritériumai az Alföld ÉK-i részén. Az MHI VIII. országos vándorgyőlésének kiadványa pp KUTI L. MIKÓ L. GECSEI É. 1989: A belvizesedés kialakulásának magyarázata az Alföld ÉK-i részén. Az MHI VIII. országos vándorgyőlésének kiadványa pp VITÁLIS GY. KUTI L. 1989: Geological maps of the Hungarian Geological Institute. Az ICA XIV. világkonferenciájának kiadványa pp KUTI L. FARKAS P. MÜLLER T. 1990: A talajsavanyodás agrogeológiai vizsgálata. a G-10-es programiroda "Környezetünk savanyodása" konferencia, Balatonfüred kiadványa. KUTI L. 1993: Rémségek a felszín alatt. Magyar Mezıgazdaság melléklete, az Országos Mezıgazdasági Szaktanácsadási Napok kiadványa. pp GRESCHIK, GY., IVÁNYOSI SZABÓ, A., KUTI, L., RAINCSÁK, GY., RAJKAI, K. 1993: An outlook of some problems of agrogeology, soil sciense, engeneering- and environmental geology and nature conservation int he Great Hungarian Plain (Pannonian Basin). In: Greschik Gy., Szendrei G. (eds): Excursion guide. Field Trip B. Geology, agriculture. 8th Meeting of the Association of European Geological Societies, Budapest, 1993, pp KUTI L. 1993: Agrogeology: The Apajpuszta model area. In: Greschik, Gy., Szendrei G. (eds): Excursion guide. Field Trip B. Geology agriculture environment and urban engeneeri geology int he Pannonian Basin. 8th Meeting of the associacion of European Geological Societies, Budapest 1993., pp KUTI L. 1993: The superficial formations of the Great Hungarian Plain. In: In: Greschik, Gy., Szendrei G. (eds): Excursion guide. Field Trip B. Geology agriculture environment and urban engeneeri geology int he Pannonian Basin. 8th Meeting of the associacion of European Geological Societies, Budapest 1993., pp KUTI L. 1993: The superficial formations of the Great Hungarian Plain. In: Liebe P., Révész I. (eds): Excursion guide. Field Trip C. Oil and gas, subsurface water and geothermy int he Pannonian Basin. 8th meeting of European Geological Societies, Budapest, pp KUTI L. 1994: A talajvíz és a felszíni-felszínközeli képzıdmények összefüggéseinek vizsgálata agrogeológiai mintaterületeken. Országos Környezetvédelmi Konferencia (Siófok) kiadványa. pp KUTI L. KALMÁR J. SZENDREINÉ KOREN E. SZALAI S. 1995: A Gödöllıi Arborétum agrogeológiai, vízháztartási és mikroklimatikus sajátossága Erdı és klíma konferencia (1994, Noszvaj) kiadványa. pp KUTI L. MIKÓ L. PÁDÁR I. 1995: A Tiszántúl vizeinek minısége. Hidrológiai Társaság Vándorgyőlése Kiadványa Szeged KUTI, L The geological and the enviromental-geological maps of the Nord-East part of the Great Hungarian Plain. Proceedings of the Second International Regional Conference on Enviromental and economical Development, Nyíregyháza. pp KUTI L. VATAI J. MÜLLER T. 1998: A talajvíz felszín alatti mélysége változásának vizsgálata a Duna-Tisza közi hátságon az között készült térképek alap- 7

8 ján. Magyar Hidrológiai Társaság XVI. Országos Vándorgyőlésének kiadványa 1. pp KUTI L., TÓTH T. PÁSZTOR L. and FÜGEDI U. 1998: Analysis of Regional Soil Salinization by GIS. Proceedings of the International Symposium on sustanable management of salt affected soils ecosistem. Cairo, Egypt. pp TÓTH T. and KUTI L. 1998: Variabilyti of Geological Conditionss and Relation to Soil Salinization inside a Small Area. Proceedings of the International Symposium on sustanable management of salt affected soils ecosistem. Cairo, Egypt. pp HÁMORNÉ VIDÓ M. KUTI L.: A magyarországi tızegek földtani jellemzése és a készletváltozás okai, jellemzıi. PATE Georgikon Napok, szeptember Keszthely, Különkiadvány KUTI L., TÓTH T., KERÉK B., ZÖLD A., SZENTPÉTERY I. 2002: Changes induced by the fluctuation of groundwater level in soil parent material groundwater system. 17. World Congress of Soil Sciensce, CD kötet. TÓTH T. KUTI L. 2002: Spatio-temporal changes in soil salainiti status in lowland areas with shallow groundwater. 17. World Congress of Soil Sciensce, CD kötet. TÓTH T., KUTI L. 2002: A talaj sótartalom-változás tényezıi a kiskunsági Apajon. Talaj és környezet, A DE Agrártudományi Centrum MgTK valamint az MTA talajtani és Agrokémiai Bizottsága által rendezett tudományos ülés kiadványa, Debrecen, pp KERÉK B., KUTI L. 2003: The environmental and agrogeological evaluation of the sandy steppe at the Danube-Tisza Hilly Region, Hungary Bulletin of the Fifth International Conference on the Geology of the Middle East, január 20-21, Kairo, Egypt pp GAÁL Z. DEBRECZENI B-NÉ KUTI L. MAKÓ A. MÁTÉ F. NÉMETH T. NIKL I. SPEISER F. SZABÓ B. SZABÓNÉ KELE G. SZAKADÁT I. TÓTH G. VASS J. VÁRALLYAY GY. 2003: D-e-Meter az intelligens környezeti földminısítı rendszer. Földminısítés és földhasználati információ c. konferencia kiadványa, Keszthely, pp DEBRECZENI B-NÉ KUTI L. MAKÓ A. MÁTÉ F. SZABÓNÉ KELE G. TÓTH G. VÁRALLYAY GY. 2003: A D-e-Meter földminısítési viszonyszámok elméleti háttere és információtartalma. Földminısítés és földhasználati információ c. konferencia kiadványa, Keszthely, pp KUTI L., MÜLLER T., VATAI J. 2004: Az agrogeológiai térképezés agrárinformatikai jelentısége. A Magyar Agrárinformatikai Szövetség nyári továbbképzési kurzusa augusztus 29. CD kiadvány. TÓTH T., FÓRIZS I. KUTI L., WARDELL L. 2005: Data on the elements of carbon cycle in a solonetz and solonchak soil. IV. Alps-Adria Scientific Workshop, Portoroz, Slovenia. FÜLEKY GY., KUTI L., KALMÁR J. 2005: A Hevesi Sík fejlıdéstörténete a Kömlıi Mintaterületen végzett vizsgálatok alapján. A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban. A Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogató Központjában Szarvason július 1-3. között tartott tudományos konferencia kiadványa. Környezetkímélı Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllı 2004., pp KUTI L., VATAI J., POCSAI T. & KARIG G. 2006: The prospects for optimal waste disposal in Hungary. 5th EONGEO Proceedings Volume II. pp Barcelona. 8

9 PÁSZTOR L., PÁLFAI I., BOZÁN CS., KİRÖSPARTI J., SZABÓ J., BAKACSI ZS., KUTI L. 2006: Spatila stochastic modelling of inland inudation hazard. Paper presented at the 9th AGILE Conference on Geografic Information Sciense, Visegrad, Hungary, 2006, pp FÜGEDI U., POCSAI T., KUTI L. 2006: Többszöri talajképzıdés geokémiai hatásai egy alföldi mintaterületen (Fülöpháza, Duna-Tisza köze). VIII. Bányászati, kohászati és földtani konferencia Sepsiszentgyörgy, április 6-9. kiadványa, pp FÜGEDI U., POCSAI T., KUTI L., 2006: The Gyöngyösoroszi pollution effects and solutions. 5 th European Congress on regional Geoscientific Cartography and Information Systems. Proceedings. I KUTI L. VATAI J. POCSAI T. MÜLLER T., 2006: A talajvízminıség változása a klimatikus elemek változásának függvényében. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok, poszterek a projekt zárókonferenciáján CD kiadvány. KvVM MTA VAHAVA Projekt Budapest. KUTI L., KALMÁR J., SZENTPÉTERY I. ÉS KERÉK B. 2007: Talajképzı kızet és talajtermékenység. Földminıség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért c. országos konferencia kiadványa, pp GAÁL Z., TÓTH G., DEBRECZENI B-NÉ, HERMANN T., KUTI L., MAKÓ A., MÁTÉ F., NÉMETH T., NIKL I., SPEISER F., SZABÓ B., SZABÓNÉ KELE G., SZAKADÁT I., TÓTH Z., VASS J., VÁRALLYAI GY. 2007: D-e-Meter? Földminısítés a XXI. században! Földminıség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért c. országos konferencia kiadványa, pp JORDAN G., FUGEDI U., KUTI L. 2008: Multi-scale Environmental Geochemical Mapping and Modelling in Hungary. Results, on-going Efforts, and Prospects for Trans-boundary Collaboration. 30 Years of Geochemical Research in Austria Conference November 06-07, Vienna. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, Band 77, 73 S. Proceedings. pp KERÉK, B. SZENTPÉTERY, I. KUTI, L. VATAI, J. KALMÁR, J. 2008: Studying the role of soil parent rocks from an agriculture point of view 33 rd International Geological Congress, 6-14 August 2008, Oslo, CD kötet. KUTI, L. KERÉK, B. VATAI, J. SZENTPÉTERY, I. 2008: Connection between the nitrate sensitivity and vulnerability of water and between the geological environment EGU, 5 th General Assembly, Vienna, Austria, április 13-18, CD kötet KERÉK B., KUTI L. 2009: Agrogeology in the Geological Institute of Hungary. Bridging the Centuries: Historical Galery. pp KERÉK B., KUTI L. 2009: Inkey Béla. Bridging the Centuries: Historical Galery. pp KERÉK B., KUTI L. 2009: Szabó József. Bridging the Centuries: Historical Galery. pp KALMÁR JÁNOS, KUTI LÁSZLÓ, MÜLLER TAMÁS, 2010: Kismérető vízgyőjtık katasztrofális áradásainak földtani és környezeti elıfeltételei. X. Erdészeti konferencia, Bálványos október 23. Különkiadvány KERÉK, B., VATAI, J., SZENTPÉTERY, I., KUTI, L., FÜGEDI, U., 2011: Nitrate vulnerability and concentration of groundwaters in Hungary (ConcentraŃia de nitrat în apele subterane din Ungaria) Ecoterra, 26, pp

10 BARAC, M., KUTI L., KALMÁR, I. 2011: Depozite loessoide, date hidrogeologice şi stabilitatea ternului Studiu de mediu şi de geologie urbană pe un perimetru model din Municipiul GalaŃi. Ecoterra, VIII., 25., BistriŃa Cluj Napoca, 1-8. KALMÁR J., KUTI L., SZENDREINÉ KOREN E. 2011: Forest soil and water capacity studies in Bükk oak and beech forest area, Hungary. Jabno Preduzetje Šumarstva, Dvina godine, II., Srebrenica, Konferencia kivonat: KUTI L., VATAI J., MÜLLER T., BEDİ G. 1994: Utilization of the Data Collected During the Geological Survey of the Alföld (Great Hungarian plain) for the Researches on Soil Salinization. European Society for Soil Conservation. Conference on problems and management of soil salinization-alkalization in Europe. Abstracts volume p.22 BAKACSI ZS. TÓTH T. KUTI L. VATAI J. MÜLLER T. FÜGEDI U. 1995: Study of the formation of Hungarian salt-effected soils at different spatial scales. International Symposium on Salt-Effected Lagoon Ecosystems. Valencia. Abstracts Volume. pp KALMÁR J., KUTI L., MÜLLER T., VATAI J. 1995: Tiszántúli agrogeológiai mintaterületek. Tiszántúli mezıgazdasági napok c. konferencia kiadványa, pp KUTI L. 1995: Az áramló talajvíz károsító, szennyezı hatása. V. Országos Agrárkörnyezetvédelmi Konferencia Kiadványa (KVIK). KUTI L. 1996: Talaj alapkızet-talajvízrendszer vizsgálata az agrárkörnyezet védelmében. VI. Országos Környezetvédelmi Információs konferencia (KVIK). KUTI L. 1996: Agrogeológiai térképek a Tiszántúlon. Tiszántúli Mezıgazdasági Tudományos Napok. Hódmezıvásárhely. Abstract kötet. pp Tóth T., Kuti L., Nagy B., Fügedi U. 1996: Komplex szikesedési vizsgálatok a Hortobágyon. A Magyar Biológia Társaság XXII. Vándorgyőlésén elhangzott elıadások összefoglalói július 1-2. Gödöllıi Agrártudományi Egyetem, p. 61. KUTI, L. and KERÉK, B. 1998: The Enviromental-Geological Maps of the Great Hungarian Plain. 2. Magyar-Egyiptomi Környezetvédelmi Konferencia. Abstract kötet. pp TÓTH T. and KUTI L. 1998: Dynamics of salt accumulation in small area. 2. Magyar- Egyiptomi Környezetvédelmi Konferencia. Abstract kötet. pp KERÉK, B. KUTI, L. 2000: Ecogeological research on the western part of the Danube Tisza Interfluve, 31 st International Geological Congress, 6 17 Aug. 2000, Rio de Janeiro, Abstract Volume (CD) KUTI L. 2000: A felszín vízáteresztı képessége. VIII. Országos Agrárkörnyezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp KUTI L. 2000: Korszerő hulladéklerakók létesítéséhez szükséges földtani információk. XI. Országos Információs Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp KUTI L. 2000: Lehetséges vízkárok prognosztizálhatósága földtani adatok alapján. XI. Országos Információs Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp KUTI L. 2000: A talaj-alapkızet-talajvíz rendszer környezetföldtani összefüggéseinek értékelése a preventív környezetvédelmi és vidékfejlesztési megoldások elõsegítése érdekében az Északkelet-Alföldön. Területfejlesztés és Környezetvédelem- Energiahatékonyság Északkelet-Magyarországon Konferencia kiadványa, pp

11 TÓTH, T. & L. KUTI 2002: Long-term abiotic/biotic effects of the dropping groundwater level and the salt-affected and sandy regions of Danube-Tisza Interfluve of Hungary. 3 rd European Conference on Restoration Ecology. Chalenges of the new millennium our joint responsibility. Conference Abstract, pp KUTI, L. KERÉK, B. 2003: The environmental and agrogeological evaluation of the sandy steppe at the Danube-Tisza Hilly Region, Hungary Bulletin of the Fifth International Conference on the Geology of the Middle East, Cairo, Egypt, p. 22 KALMÁR J., KUTI L. 2003: Geological conditions of the natural reclamation of the mine tailings and dumps. International colloque Preservation and ecological restoration in tropical mining environments, Nouméa, abstr. KUTI L., KERÉK B., SZENTPÉTERY I., 2004: Comparison of the agrogeological characteristic of the soil-parent rock-groundwater system at plain and hilly model areas poster, CD abstractkötet, 1st General Assembly of the European Geosciences Union, Session SSS7, April 2004, Nice, France KUTI, L. KERÉK, B. 2004: Agrogeological evaluation of the plain and hilly regions of Hungary. 32nd International Geological Congress, Fienze, Italy, augusztus KUTI, L. KERÉK, B. 2004: Agrogeological problem-setting on soil-fertility reducing factors with the examination of the soil parent rock groundwater system, in Hungarian model areas. Joint EGS FOREGS Meeting, Berlin, Germany, július 8-9. KERÉK B. KUTI L.: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai értékelése. I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, szeptember TÓTH T., NÉMETH T., KUTI L. AND MÜLLER T 2004: Status and prospects of nitrate contamination of hugarian soils and groundwater International Conference on Soil & Groundwater Contamunation, Abstract Volume, Hyderabad, India, december KUTI L., KERÉK B., VATAI J., MÜLLER T. 2005: Risk to inland water based on agrogeological factors. EGU General Assembly 2005 Vienna, Geophysical Research Abstracts Vol 7., TÓTH T, KOVÁCS D., KUTI L., FÓRIZS I., KABOS S., DOUAIK A. 2005: Foctors affecting soil salinaization in a sodic grassland. Monitoring space-time dynamics of soil chemical properities to improve soil management and environmental quality. Proceedings of a workshop organized in the frame of the bikateral scientific and technological cooperation between Flanders and Hungary. Ghent, 8-9 December KERÉK, B., SZENTPÉTERY, I., KUTI, L., VATAI, J., KALMÁR, J Studying the role of soil parent rocks from an agriculture point of view. 33 rd International Geological Congress, 6-14 August 2008, Oslo, Norway. KUTI, L., KERÉK, B., VATAI, J., SZENTPÉTERY, I Connection between the nitrate sensitivity and vulnerability of water and between the geological environment EGU 5 th General Assembly, Vienna, Austria, április HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., DAMIAN G. 2009: Risk assessment of heavy metals in abandoned mine lands. A case study in Romania. International Conference on Contaminated Sites, 2009 June, Bratislava, Abstracts 11

12 HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., and DAMIAN G., 2009: Risk Assessment of Heavy Metals in Abandoned Mine Lands as Signifcant Contamination Problem in Romania. Geophysical Research Abstracts Vol. 11, EGU EGU General Assembly. FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: A felszíni, felszínközeli laza üledékek kadmiumtartalma Magyarország geokémiai nagytájain. A regionális kadmiumterhelés. A kadmium környezetgeokémiája ankét, május 27. Öszszefoglalók, p. 1. FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: Magyarország felszínközeli képzıdményeinek higanytartalma (integrált térkép). MTA Geokémiai Kutatóintézete és az MTA X. osztály Geokémiai és Ásvány-Kızettani tudományos bizottság környezetgeokémiai albizottságának A higany környezetgeokémiája elıadóülése, nov. 10. Összefoglalók, p. 2. HORVATH É., JORDÁN G., FUGEDI U., BARTHA A., BALLÓK M., KUTI L., HELTAI GY., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., DAMIAN G. 2009: Nehézfémszennyezések vizsgálata felhagyott bányaterületeken. Erdélyi esettanulmány. VIII. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, november 26. Kivonatok, p. 2 HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., BALLOK M., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., VALDMAN I., NAPRADEAN I and DAMIAN G. 2009: Risk assessment of heavy metals in abandoned mine lands as significant contamination problem in Romania. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI (CSI XXXVI), 2009 August, Budapest, Abstracts. HORVATH E., JORDAN G., FUGEDI U., BARTHA A., KUTI L., HELTAI G., KALMAR J., WALDMANN I., NAPRADEAN I., DAMIAN G Risk assessment of heavy metals in abandoned mine lands. A case study in Romania. International Conference on Contaminated Sites, 2009 June, Bratislava, Abstracts. (poster) KEREK B., FUGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: Spatio-temporal changes of the nitrateion concentration int he groundwater. Geophysical Research Abstracts Vol. 11., EGU EGU General Assembly KERÉK B., FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J. 2009: Spatio-temporal changes of the nitrateion concentration in the groundwater. VIII. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, november 26. Kivonatok, p. 3. KERÉK B., KUTI L., FÜGEDI U. 2009: Groundwater under salt affected soils. In: Tóth T. (ed.): IUSS Salinization Conference. Program and Presentations. RISSAC-MTA TAKI, Budapest, ISBN , p. 22. KERÉK, B., FARKAS P., KUTI L., SZENTPÉTERY I. 2009: Geological aspects of erosion vulnerability. In: International Conference on Land and Water Degradation. Processes and Management. Magdeburg, Germany, Book of Abstracts, p. 27. KUTI L., FÜGEDI U., KERÉK B., VATAI J. 2009: Research on salinization and natural desalinization by the BFK method developed for the analysis of the superficial formations on the Great Hungarian Plain. In: International Conference on Land and Water Degradation. Processes and Management. Magdeburg, Germany. Book of Abstracts, p. 32. FÜGEDI U., JORDÁN GY., VATAI J., KUTI L., BOROS A. 2010: A felszíni, felszínközeli laza üledékek ólomtartalma Magyarországon. A regionális ólomterhelés. MTA Geokémiai Kutatóintézete és az MTA X. osztály Geokémiai és Ásvány-Kızettani 12

13 tudományos bizottság környezetgeokémiai albizottságának Az ólom környezetgeokémiája elıadóülése, ápr. 15. Összefoglalók, p. 1. BARAC, M., KUTI, L., Kalmár, J. 2010: Depozite loessoide, date hidrogeologice şi stabilitatea terenului studiu de geologie urbană pe un perimetru model din municipiul Galati. Simpoziuonul NaŃional. ContribuşŃii stiinńifice în technologii şi protecńia mediului. Arcalia (BisriŃa-Năsăud) septembrie Caiet de resumate. FÜGEDI U., KUTI L., JORDÁN GY. 2010: No unique backgraund in geochemisztry. Simpoziuonul NaŃional. ContribuşŃii stiinńifice în technologii şi protecńia mediului. Arcalia (BisriŃa-Năsăud) septembrie Caiet de resumate. KERÉK B., VATAI J., SZENTPÉTERY I., KUTI L., FÜGEDI U. 2010: Nitrate vulnerability and NO3 concentration in groundwater in Hungary. Simpoziuonul NaŃional. ContribuşŃii stiinńifice în technologii şi protecńia mediului. Arcalia (BisriŃa-Năsăud) septembrie Caiet de resumate. KEREK, B.; KUTI, L.; VATAI, J. 2010: Agrogeology today. EGU General Assembly, május 2-7., Bécs, KUTI, L., KERÉK, B., MÜLLER, T., SZENTPÉTERY, I. 2010: Maps of the depth and thickness of the first impermeable level on Southeastern Hungary. EGU General Assembly, május 2-7., Bécs, REIMANN, C. et al., 2010: Geochemical mapping of agricultural and grasing land soils at the european scale. Segh 2010 International conference and workshops of the society for environmental geochemistry and health on environmental quality and human health. Galway, Írország. Abstracts, p ABSTRACTS.PDF DEMETRIADES A. ET AL., 2010: Geochemical Atlases of Europe Produced by the EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group: State of progress and potential uses. Proc. of "12th International Congress of the Geological Society of Greece - Planet Earth: Geological Processes and Sustainable Development", (Eds: Koukis G., Zelilidis A., Koukouvelas I., Papatheodorou G., Geraga M., Zygouri V.) Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XLIII, No 5. Patras, May ISSN FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J., 2010: Nincs egységes geokémiai háttér. VIII. Földtudományi Ankét, november 18.; Hevesi Sándor Mővelıdési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 9. KERÉK B., VATAI J., SZENTPÉTERY I., KUTI L., FÜGEDI U., 2010: Magyarország talajvizeinek nitrát-tartalma és -érzékenysége. VIII. Földtudományi Ankét, november 18.; Hevesi Sándor Mővelıdési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 9. FÜGEDI U., KUTI L., VATAI J., 2010: A természet nem alkalmazkodik a joghoz A jog nem alkalmazkodik a természethez. VIII. Földtudományi Ankét, november 18.; poszter szekció. Hevesi Sándor Mővelıdési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 9. SZABÓ, J. A. KUTI, L. BAKACSI, ZS. PÁSZTOR, L. TAHY, Á. 2010: Spatial Patterns of Drought Frequency and Duration in the Great Hungarian Plain, based on Coupled-Model Simulations. In: Proceedings of the IVth IAHR International Groundwater Symposium (Valencia, Spain September, 2010.), pp:

14 KERÉK B., KUTI L., MÜLLER T. 2011: Agrogeological effects of drought vulnerability, EGU General Assembly, április, Bécs, KUTI L., KERÉK B. 2011: The effect of aridity on the soil parent material groundwater system in the Danube Tisza Interfluwe, EGU General Assembly, április, Bécs KALMÁR J., KUTI L., VATAI J. 2011: Környezetföldtan hegyvidéken: A Szilágysomlyói Magura, mint mintaterület. XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Gyergyószentmikrós, március 31-április 3., Incitato, Kolozsvár, Kerék B., Fügedi U. Kuti L. 2012: Geochemical determination of water qualiti categories Sino-European Symposium on Environment and Health, august Galway, Ireland, Book of Abstracts, pp. 40. egyéb publikációk: FÜGEDI U., KUTI L. 1992: A gyökérzóna geológiája. Élet és Tudomány 57 (50), pp KUTI L. 1998: Inkey Béla agrogeológiai munkássága. Vasi Szemle pp NÉMETH T. PÁSZTOR L. SZABÓ J. KUTI L. 1998: A talaj, a nitrát és a talajvíz. Élet és Tudomány 1998/45. pp KUTI L. KALMÁR J. MÜLLER T. FÜGEDI U. SZENTPÉTERY I.: Erdészeti beavatkozások fejlesztése az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett: Földtani vizsgálatok a mintaterületeken. KUTI L. 2008: Ahol a szél ki-be jár. Élet és Tudomány 2008/18, pp SZENTPÉTERY I., VATAI J., BUDINSZKY J., KUTI L. (összeáll.) 2010: Üdülési Csekkel a kızetek világába ÉSZT, Budapest, 96 p. 14

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Kerék Barbara

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Kerék Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Kerék Barbara 2012 KÖNYVRÉSZLETEK (2) Kuti, L.; Vatai, J.; Fügedi, U.; Kerék B.; Müller, T.; Kalmár, J. 2009: Agrogeológia. Dura Stódió, Budapest, 98 p. + CD Kuti, L.; Vatai, J.; Fügedi,

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

Publikációs lista 2012

Publikációs lista 2012 Publikációs lista 2012 Könyv, könyvrészlet 1. Szentpétery I., Árkai P., Kovács S. 1994: Paleozóos képzıdmények a Rudabányaihegység DK-i szegélyén in Fülöp J.: Magyarország geológiája, Paleozoikum II. Akadémiai

Részletesebben

Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede

Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede Prof. Dr. Várallyay György az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor az Agrokémia és Talajtan főszerkesztője MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyi adatok

Szakmai önéletrajz. Személyi adatok Szakmai Önéletrajz, 2015. január Dr. Jordán Győző, SZIE-MKK KEMT Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Jordán Győző Végzettség: PhD - GIS digitális terepmodellezés (Uppsala University) MSc - Dr. univ.

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SÍK- ÉS DOMBVIDÉKI TÁJAINAK AGROGEOLÓGIAI JELLEMZÉSE

MAGYARORSZÁG SÍK- ÉS DOMBVIDÉKI TÁJAINAK AGROGEOLÓGIAI JELLEMZÉSE Tájökológiai Lapok 3 (1): 1 12. (2005) 1 MAGYARORSZÁG SÍK- ÉS DOMBVIDÉKI TÁJAINAK AGROGEOLÓGIAI JELLEMZÉSE KUTI LÁSZLÓ KERÉK BARBARA TÓTH TIBOR Magyar Állami Földtani Intézet 1143 Budapest, Stefánia út

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI

A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Ásványtani, Geokémiai és Kızettani Tanszék A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Az aridifikáció fogalmának értelmezése

Az aridifikáció fogalmának értelmezése Földrajzi Értesítő XLV. évf. 1996.1-2. füzei, pp. 5-9. Az aridifikáció fogalmának értelmezése KERTÉSZ ÁDÁM Bevezetés A globális változások (global changc) kutatása az utóbbi évtized egyik legfontosabb

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Éghajlatváltozások geokémiai hatásai Magyarország középső és keleti részén

Éghajlatváltozások geokémiai hatásai Magyarország középső és keleti részén A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 65 Éghajlatváltozások geokémiai hatásai Magyarország középső és keleti részén Geochemical fingerprints of climatic changes in Central and Eastern Hungary

Részletesebben

A TALAJ-ALAPKŐZET-TALAJVÍZ RENDSZER AGROGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI VIZSGÁLATA A BUGACI-MINTATERÜLETEN. Doktori (PhD) értekezés tézisei

A TALAJ-ALAPKŐZET-TALAJVÍZ RENDSZER AGROGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI VIZSGÁLATA A BUGACI-MINTATERÜLETEN. Doktori (PhD) értekezés tézisei A TALAJ-ALAPKŐZET-TALAJVÍZ RENDSZER AGROGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI VIZSGÁLATA A BUGACI-MINTATERÜLETEN Doktori (PhD) értekezés tézisei Kerék Barbara Témavezető: Dr. Szöőr Gyula Debreceni Egyetem Ásvány

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola Környezeti földtudomány program II. évfolyam Témavezető: Szabó Csaba Kőzettani

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

DIGITÁLIS TALAJTÉRKÉPEZÉS SORÁN ALKALMAZOTT INFORMÁCIÓK ÉS MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE AZ EREDMÉNYTÉRKÉPEK SZEMPONTJÁBÓL

DIGITÁLIS TALAJTÉRKÉPEZÉS SORÁN ALKALMAZOTT INFORMÁCIÓK ÉS MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE AZ EREDMÉNYTÉRKÉPEK SZEMPONTJÁBÓL Fiatal kutatók 2013. évi beszámolója, MTA ATK TAKI 2013. dec. 3. DIGITÁLIS TALAJTÉRKÉPEZÉS SORÁN ALKALMAZOTT INFORMÁCIÓK ÉS MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE AZ EREDMÉNYTÉRKÉPEK SZEMPONTJÁBÓL Laborczi Annamária tudományos

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Hullámtéri feltöltõdés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felsõ-Tisza vidékén

Hullámtéri feltöltõdés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felsõ-Tisza vidékén Hullámtéri feltöltõdés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felsõ-Tisza vidékén Vass Róbert 1, Dr. Szabó Gergely 2, Dr. Szabó József 3 Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés)

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés) TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE (Zárójelentés) Az EU talajvédelmi stratégiáját előkészítő szakértői tanulmányok a talaj víz általi erózióját a legjelentősebb talajdegradációs folyamatnak tekintik, ami a legnagyobb,

Részletesebben

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget példáján Kármán Krisztina I. éves Ph.D hallgató Környezeti földtudomány program Témavezetők: Szabó Csaba, Ph.D Fórizs István,

Részletesebben

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 55 (2006) 2 479 486

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 55 (2006) 2 479 486 AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 55 (2006) 2 479 486 Válasz Tóth Gergely és Máté Ferenc megjegyzéseire Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igénye, lehetősége és lépései közleményünk

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények Publikációk Magyar nyelven megjelent közlemények Bakóczy M. Szakál P. Schmidt R. (2002): Mikroelem-tartalmú hulladékok mikroelemtartalmának zeolittal történı kinyerése és annak felhasználása növénytáplálási

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája Magyar nyelvű tudományos folyóiratok Agrártörténeti Szemle Agrártudományi Közlemények Agro-21 Füzetek Agrokémia és talajtan Állattani

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS SPEKTROMETRIAI ANALÍZISE Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Bacsik Zoltán okl. környezetmérnök Konzulens: Dr. Mink János egyetemi tanár Készült a Pannon

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1903 0.2.2 Species name Liparis loeselii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name loesel-hagymaburok 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

ThermoMap. Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data

ThermoMap. Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data ThermoMap Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data Felszíni geotermális források térbeli térképezése talaj és talajvíz adatok alapján PROJEKT HÁTTÉR ThermoMap Projekt

Részletesebben

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése Vulnerability Assessment and Modelling of Agro-ecosystems

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Az Alföld agrogeológiai-környezetföldtani térképei

Az Alföld agrogeológiai-környezetföldtani térképei Földtani Közlöny 132/különszám, 299-309 (2002) Budapest Az Alföld agrogeológiai-környezetföldtani térképei Agrogeological-environmental geological maps of the Great Hungarian Plain Kun László 1 - KERÉK

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Könyvek, könyvrészletek

Könyvek, könyvrészletek Könyvek, könyvrészletek THAMÓNÉ BOZSÓ E., KERCSMÁR ZS. & NÁDOR A. 2002: Tectonic control on changes in sediment supply on Quaternary alluvial systems, Körös sub-basin, SE Hungary in: Jones, S. J., Frostick,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529 Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos

Részletesebben

Publikációs lista, előadások jegyzéke

Publikációs lista, előadások jegyzéke Publikációs lista, előadások jegyzéke Nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikk: - Szabó J. Vass R. Tóth Cs. 2012: Examination of fluvial development on study areas of Upper -Tisza

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Tímea Fülep Cím(ek) 3, Törökugrató u. 3., 1118, Budapest, Magyarország Telefonszám(ok) +36 96 50 3308 Mobil: +36 70 210 4319 Fax(ok) +36 1 436

Részletesebben

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Kozma-Bognár Veronika 1 Szabó Rita 2 Berke József 2 1 ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem, Meteorológia és Vízgazdálkodás

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

AZ EGYIK LEGFONTOSABB RECENS FELSZÍNALAKÍTÓ FOLYAMAT, A TALAJPUSZTULÁS MAGYARORSZÁGON. Kertész Ádám 1

AZ EGYIK LEGFONTOSABB RECENS FELSZÍNALAKÍTÓ FOLYAMAT, A TALAJPUSZTULÁS MAGYARORSZÁGON. Kertész Ádám 1 AZ EGYIK LEGFONTOSABB RECENS FELSZÍNALAKÍTÓ FOLYAMAT, A TALAJPUSZTULÁS MAGYARORSZÁGON Kertész Ádám 1 Bevezetés A Föld felszínét formáló folyamatok közül talán legfontosabb a talajpusztulás folyamata, amely

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendrei-sziget példáján

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendrei-sziget példáján Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendrei-sziget példáján Kármán Krisztina II. évfolyam Témavezetők: Szabó Csaba Fórizs István L RG ANNO 1998 ELTE FACULTAS SCI. NAT. * UNIV.

Részletesebben

A sófelhalmozódás tényezőinek változása a hortobágyi Nyírőlapos mintaterület talajainál

A sófelhalmozódás tényezőinek változása a hortobágyi Nyírőlapos mintaterület talajainál AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 3 4. 409 A sófelhalmozódás tényezőinek változása a hortobágyi Nyírőlapos mintaterület talajainál 1 TÓTH TIBOR, 2 KUTI LÁSZLÓ, 3 FÓRIZS ISTVÁN és 4 KABOS SÁNDOR

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

Telefonszám(ok) +36-93-502-916 Mobil +36-30-396-8675 Fax(ok) +36-93-502-900. Egyetem u. 10., 8200 Veszprém. Tehetséggondozás (matematika)

Telefonszám(ok) +36-93-502-916 Mobil +36-30-396-8675 Fax(ok) +36-93-502-900. Egyetem u. 10., 8200 Veszprém. Tehetséggondozás (matematika) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Bujtás Csilla Telefonszám(ok) +36-93-502-916 Mobil +36-30-396-8675 Fax(ok) +36-93-502-900 E-mail(ek) Szakmai tapasztalat bujtas@dcs.vein.hu

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Petı István (SZIE GTK GMI, Gazdasági Informatika Tanszék) 1. Tudományos cikkek 1.1. Idegen nyelven: Pitlik László, Pásztor Márta, Bunkóczi László, Petı István (2002): Integrated

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Megnyílt a regisztráció a NATéR honlapon 2016/1 2 TARTALOM

HÍRLEVÉL. Megnyílt a regisztráció a NATéR honlapon 2016/1 2 TARTALOM 2016/1 2 HÍRLEVÉL TARTALOM Megnyílt a regisztráció a NATÉR honlapon............................................ Módszertan a talajvíz klímaérzékenységének meghatározására......................... Ivóvízbázisok

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben