PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila Telefon: /3120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila Telefon: /3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi problémái. Környezetvédelmi tanulmányok 3. (Társszerzık: Benesoczky Józsefné, Dezsı Zoltán, Hohman Péter, Keresztes László, Tarnai Péter). Szerkesztette: Sántha Attila és Péter Sándor. Kiadó: Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. Tempó Nyomda. Pécs, p., p., p., p Buday-Sántha Attila (1990): Agrártermelés és környezetvédelem. Akadémiai Kiadó Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1990): A mezıgazdasági melléktermékek hasznosítása és a környezetvédelem. Akadémiai Kiadó. Budapest p. Buday-Sántha Attila (1993): Környezetgazdálkodás (Általános rész) Akadémiai Kiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1993): Környezetgazdálkodás (Részletes rész) Tankönyvkiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1996): Környezetgazdálkodás (Részletes rész) Második, átdolgozott kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1997): State of the Hungarian environment. Pollution and Water Resources. Columbia University Seminar Proceedings. Volume XXIX Environmental Protection in Agriculture of the Carpathian Basin. Editor: George J. Halasi-Kun, Miklós Neményi Pannon Agricultural University, Faculty of Mosonmagyaróvár and Hungarian Academy of Sciences. Agricultural Science Section Mosonmagyaróvár p. Buday-Sántha Attila (1998): Környezetkímélı agrárium ( p.). Teendık az állattenyésztésben ( p.) In: Termelés, piac természeti környezet. Szerk.: Kerekes Sándor Kiss Károly (Magyarország az ezredfordulón stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Sorozatszerkesztı: Glatz Ferenc). MTA. Budapest, Buday-Sántha Attila (1999): Környezetgazdálkodás (Részletes rész) Harmadik átdolgozott kiadás Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1999): Környezetgazdálkodás (Általános rész) University Press. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2001): Agrárpolitika Vidékpolitika. Dialóg Campus Kiadó. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2001): Agrárgazdaság a nemzetközi környezetben. In: Poór J. Farkas F. (szerk.): Nemzetközi menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, p.

2 Buday-Sántha Attila (2002): Környezetgazdálkodás (Általános rész) Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, p. Láng István (szerk., 2002): Környezetvédelmi lexikon I.-II. Akadémiai Kiadó. Budapest, Címszavak: biológiai kamatláb, biological interest rate; fiskális politika; gazdasági hatékonyság; infrastruktúra; közömbösségi görbe; megújítható erıforrások; monopólium; munkaintenzív gazdaság; optimális szennyezési szint; Pareto-hatékonyság, Pareto-optimum; royalty; technológiai elıírások; tulajdonjog; végsı javak Buday-Sántha Attila (2003): Természeti erıforrás gazdálkodás. In.: Bulla Miklós- Tamás Pál (szerk.): Magyarország környezeti jövıképe. Országos Környezetvédelmi Tanács. MTA Szociológiai Intézete. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (2004): Az agrárgazdaság környezeti hatása. In.: Bulla Miklós Kerekes Sándor (szerk.): Környezetügy Országos Környezetvédelmi Tanács Friedrich Ebert Alapítvány. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (2004): A természeti tıke és az agrárgazdaság szerepe a területi versenyképességben. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2006): Környezetgazdálkodás (Általános rész). Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2007): A Balaton-régió fejlesztése. Saldo Kiadó Budapest p. Buday-Sántha Attila, Rácz Gábor (2007, szerk.): Évkönyv PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs. 389 p. Buday-Sántha Attila, Erdıs Katalin, Gebauer György (2007, szerk.): Kistérségi fejlesztési esettanulmányok. PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs p. Buday-Sántha Attila (2007): Development Issues of the Balaton Region No.61. Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2009): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs 240 p. Buday-Sántha Attila (2009): Controdictions of the Hungarian agricultural and rural development, with regard to the aspect of the environment In: Béla Baranyi-István Fodor (edited): The role of environmental industry in the regional reindustrialisation in Hungary. Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Debrecen- Pécs, p. Monográfiák Sántha Attila: A Balaton vízgyőjtı területén folyó mezıgazdasági termelés helyzetével és fejlesztési lehetıségeivel foglalkozó tanulmányok fıbb megállapításainak összefoglalása és a kutatási szempontok és célkitőzések meghatározása. Soksz.: Pécs, p. Készült az MTA, OKTH és MKKE megbízásából. Sántha Attila és társai: Az agrártermelés helyzete, fejlesztési lehetısége és a fejlesztés feltételrendszere a Balaton Somogy megyei vízgyőjtı területén. Soksz.: Pécs, p. Melléklet: 54 p. Készült MTA, OKTH és MKKE megbízásából.

3 Sántha Attila és társai: Az agrártermelés helyzete, fejlesztési lehetısége és a fejlesztés feltételrendszere a Balaton Veszprém megyei vízgyőjtı területén. Soksz.: Pécs, p. Melléklet. 70 p. Készült az MTA, OKTH és MKKE megbízásából. Tanulmányok győjteményes kötetekben Buday-Sántha Attila (1975): A mezıgazdasági termelıszövetkezetek egyesülésének technikai-technológiai kérdései p. In: Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga. Pécs, (Szekszárdi Nyomda) MKKE Kihelyezett Nappali Tagozata. Pécs, kiadványa). Buday-Sántha Attila (1978): Iparszerő szakosított sertéstelepek környezetvédelmi problémái. In: A vállalat helye és funkciói a gazdaságban" konferencia elıadásai. Pécsi Tudomány-egyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1979): Osznovnüe problemü okranü okruzsájuscsej szredü v. professzionalnom zsivotnovodsztve krupnüh predprijátij. Készült az MTA DTI megbízásából a Suwalki KGST Környezetvédelmi Konferenciára (Házi sokszorosítás) Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1979): Iparszerő mezıgazdasági termelés környezeti hatása. KGST Környezetvédelmi Konferencia. Kézirat. MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1980): Iparszerő állattenyésztés környezeti hatása. Környezetvédelmi Konferencia, Keszthely. Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságok rendezvénye. Kézirat p. Buday-Sántha Attila (1980): A hígtrágya-hasznosítás technikai, technológiai és ökonómiai problémái. Kézirat. A Magyar Közgazdasági Társaság vitaülése. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1981): Nagyüzemi állattenyésztés környezeti hatása. Kézirat. Magyar Közgazdasági Társaság XX. Vándorgyőlése. Tatabánya p. Buday-Sántha Attila (1982): A termıföld racionális hasznosításának követelménye a területi tervezés szempontrendszerében. In: A termelıerık és termelési viszonyok változása a mezıgazdaságban tudományos tanácskozás programja és rövidített elıadásai (Gödöllıi Tudományos Napok aug szept. 2.) Gödöllı, p. Buday-Sántha Attila (1982): A sertéstelepi trágyakezelési rendszerek összehasonlító üzemgazdasági értékelése. MTESZ Környezetvédelmi Bizottsága PROTENVITA Szakmai Napok elıadásai. Budapest, szeptember OMIKK p. Buday-Sántha Attila (1983): Iparszerő állattenyésztés hatása a Balaton vízminıségére. Kézirat. Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságok Környezetvédelmi Konferenciája. Veszprém, p. Buday-Sántha Attila (1983): A nagyüzemi állattartó telepeken keletkezı trágya hasznosításának feltétele és célszerő módja: In: Települési és egyéb szerves hulladékok ártalmatlanítása, különös tekintettel a mezıgazdasági hasznosításra c. (ISWA, MHT, ÉTE konferencia. Budapest, május június 4.) 14 p.

4 Buday-Sántha Attila (1983): A trágyakérdés megoldásának feltételei a nagyüzemi állattenyésztésben. In: A mezıgazdasági termelés gazdasági szabályozói és a környezetvédelmi tevékenység közötti összhang. A Magyar Agrártudományi Egyesület Környezetvédelmi Bizottságának Ankétja. Gödöllı május p. Buday-Sántha Attila (1983): A mezıgazdasági melléktermékek gazdasági értékelésének és elszámolásának a kérdései. In: Hulladékszegény technológiák 83 konferencia elıadásanyagai. MTESZ Környezetvédelmi Bizottság Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1984): A környezetkímélı sertéstartási technológiák kialakításának szempontjai és tapasztalatai. In: V. Országos Vándorgyőlés I. költet. Mezıgazdasági üzemek vízgazdálkodása. Magyar Hidrológiai Társaság, Szarvas, p. Buday-Sántha Attila (1984): Összegzés és elıretekintés. In: A szarvasmarha vertikum fejlesztésének agronómiai és ökonómiai kérdései c. ankét elıadásainak anyaga. Pécs- Kaposvár március 29. (Szerkesztette: Sántha Attila, Szabó Gábor) Kaposvár, Mezıgazdasági Fıiskola p. Buday-Sántha Attila (1985): Közgazdasági megfontolások a Balaton vízgyőjtıjén megvalósítandó térségi meliorációkkal kapcsolatban. In: A melioráció szerepe a termelésfejlesztésben c. MAE, MHT, ICI nemzetközi konferencia elıadásai. Budapest, augusztus , 16 p. Buday-Sántha Attila (1985): A Balaton térség mezıgazdaságának környezetvédelmi szemlélető vizsgálata. In: Társadalom - Balaton - Környezet tudományos konferencia. OKTH, MTA, Eötvös Loránt Tudományegyetem, Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1985): Az agrotechnikai tényezık változásának szerepe a mezıgazdasági területek hasznosításában. In: A XX. század és a magyar mezıgazdaság. Mezıgazdasági Tudományos Napok elıadásai Gödöllı, p. Buday-Sántha Attila (1985): Az ökológiai és ökonómiai követelmények összhangjának szerepe az élelmiszer-gazdaság versenyképességének a fokozásában. In: A vállalati magatartást motiváló gazdasági és társadalmi tényezık c. konferencia elıadásai II. kötet. Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1985): Az agrártechnológiák fejlesztésének környezetvédelmi és gazdasági szempontjai. In: Mezıgazdasági termelés és környezetvédelem c. XXVIII. Georgikon Napok elıadásai. Keszthely, augusztus I. rész p. Buday-Sántha Attila (1986): A trágya kezelésének és hasznosításának a helyzete és célszerő fejlesztési iránya a nagyüzemi állattartó telepeken. In: Hulladékszegény technológiák '86. Nemzetközi Konferencia Budapest, szeptember p. Buday-Sántha Attila (1986): Einklang von Okonomischen und umweltschutzanforderungen bei der weiterenwicklung der grossbetrieblichen tierhaltung. In: Az Európai Állattenyésztık Szövetségének 37. Tudományos Ülésszaka, Budapest, szeptember 1-4., 18 p. Buday-Sántha Attila (1987): The Role of Harmony between the Ecological and Economic Requirements in the Development of Agrarian Production. In: Resource

5 adjustment and European agriculture v th European, Congress of Agricultural Economist. Balatonszéplak, Hungary, Working Group A5 papers p. Buday-Sántha Attila (1988): In: Állattenyésztés és környezetvédelem c. MTA PAB-VEAB konferencia. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1989): Natural resources conservation versus profitability controversial tendencies in agriculture? In: Nemzetközi Konferencia Poznan p. Buday-Sántha Attila (1989): Animal husbandry and environmental protection. In: Konferencia naulkova Poznan máj. Rozniki Akadémia Rolniczej Poznia - CCXIII (1990) p. Buday-Sántha Attila (1990): Agrártermelésünk jövıje. Reform és mezıgazdaság. In: Vállalatgazdasági Tudományos Napok. Gyöngyös III p. Buday-Sántha Attila (1990): The role of harmony between ecological and economic requirement in the development of agrarian production. In: The role of the university in environmental culture c. Alpok-Adria Környezetvédelmi Konferencia (szerk.: Ancona, E; Constantini B; Rossi, M; Zaninotto, G.) Padua University Medicine Faculty Hall Ápril 28-30, p. Buday-Sántha Attila (1990): A környezetgazdaságtan oktatásának és kutatásának tapasztalatai, a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. In: Környezetgazdálkodás a kutatásban és oktatásban. (Rendezte MTA PAB. KTM) Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1991): Az agrár átalakulás kérdıjelei. Falukonferencia - Válság és kiút. (Rendezı MTA Regionális Kutatások központja) ápr , p. Buday-Sántha Attila (1991): A környezetvédelem és a mezıgazdasági termelés összefüggései Nyugat-Európában. Európa '92. Konferencia (Rendezte: MKT Baranya megyei Szervezete, MTA Jövıkutatási Bizottsága, JPTE Közgazdaságtudományi Kar) Pécs, május Ökonómia. Kiadó: MKT Baranya megyei Szervezete p. Buday-Sántha Attila (1992): A környezetgazdálkodási szempontok érvényesülése az agrártérségek fejlesztésében. Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok- Adria térségében XXIV. Georgikon Napok. Keszthely, szept , p. Buday-Sántha Attila (1992): Idıszerő környezetgazdasági problémák a dél-dunántúli élelmiszergazdaság-ban. Az integrált élelmiszergazdaság biológiai és gazdasági alapjainak feltárása Dél-Dunántúlon c. Kaposvári Állattenyésztési Tudományos Napok. Kaposvár nov. 10., p. Buday-Sántha Attila (1993): Az agrártermelés fejlıdésének fı irányai, agrármodellek kialakulása és környezeti hatása. Természetvédelem és a mezıgazdasági termelés összhangja c. ankét. (Rendezı: Magyar Agrártudományi Egyesület Környezetvédelmi Szakosztálya.) Budapest, szeptember 23., p. Buday-Sántha Attila (1993): A hulladékkezelés gazdasági irányelvei. Országos Környezetvédelmi Konferencia. II. kötet. Siófok, (Kiadó MTESZ Veszprém Megyei Szervezete) p.

6 Buday-Sántha Attila (1993): Az agrártermelés és környezetvédelem Országos Környezetvédelmi Konferencia I. kötet. Siófok, (Kiadó: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete) p. Buday-Sántha Attila (1993): Az agrártermelés fejlıdésének fı irányai, agrármodellek kialakulása és környezeti hatásai. II. Országos Agrár- Környezetvédelmi Konferencia "Együtt a fenntartható agrártermelésért". Budapest, (Kiadó: Földmővelésügyi Minisztérium) p. Buday-Sántha Attila (1993): A természetvédelem és a mezıgazdasági termelés összhangja. (A Magyar Agrártudományi Egyesület környezetvédelmi Szakosztályának ankétja) Budapest, június p. (Megjelent 1994-ben). Buday-Sántha Attila (1994): "Agriculture and regional development. European Challenges and Hungarian Responses in Regional Policy" c. konferencia elıadása. Pécs, XI (Kiadó: MTA RKK.) Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1994): The sustainable development of rural areas. International Conference on "Environmental Policy and Practice in Eastern and Western Europe". Organized by Centre for Regional Studies and Pécs Committee of the Hungarian Academy of Sciences and Janus Pannonius University, Pécs May 30- Jun p. Buday-Sántha Attila (1995): A környezetgazdaságtan alapvetı kérdései Magyarországon. Új utak a közgazdasági üzleti és társadalomtudományi képzésben. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jubileumi Konferencia II. kötet. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem p. Buday-Sántha Attila (1995): Az agrár átalakulás nehézségei, környezeti vonatkozásai és a fejlesztés lehetséges stratégiái. Regionális politika a piacgazdasági átmenetben. Szerkesztette: Hegedős Miklós. GKI Gazdaságkutató Rt. MTA Regionális Kutatások Központja. Kiadó: MTA Regionális Kutatások Központja. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1995): The Sustainable development of rural areas. Environmental Police and Practice in Eastern and Western Europe. Conference Environmental Studies 11. Szerkesztette: Fodor István és Walker P. Gordon. Centre for Regional Studies. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1995): A környezet állapota és védelme Magyarországon. Studia Oeconomica. Jubileumi tanulmánykötet JPTE Közgazdaságtudományi Kar p. Buday-Sántha Attila (1996): Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és környezetvédelmi követelményrendszere. XXXVIII. Georgikon Napok. Keszthely szeptember Összefoglalók. 134 p. Buday-Sántha Attila (1997): Die Landwirtschaft im Blickpunkt der EU- Osterweiterung-aus ungarischer Sicht. Europäische Perspektiven. Seminar am 23. November 1996 In: Feldbach. Europahaus Neumarkt p. Buday-Sántha Attila (1997): A térségfejlesztés aktuális kérdései, szempontjai. Regionális-agrárkutatási és vidékfejlesztési workshop. GATE "Fleischmann Rudolf" Mezıgazdasági" Kutató Intézet Kompolt p.

7 Buday-Sántha Attila (1998): Az EU-csatlakozás és az agrárkörnyezetvédelem kérdései c. tanácskozás MTA PAB Mezıgazdasági Szakbizottságok Agrárökonómiai Munkabizottsága. Kaposvár, Buday-Sántha Attila (2000): A felsıoktatási intézmények, mint a regionális fejlesztés, tervezés háttérintézményei. Forrás termelési lehetıségek a magyar felsıoktatás számára. Konferencia. Tempus Közalapítvány. Budapest, XI. 30. Buday-Sántha Attila (2001): Regionális felsıoktatás Falu, Város, Régió.: Terület és településfejlesztési folyóirat, sz 21 p. Buday-Sántha Attila (2001): Az agrártermelés szerepe a vidékfejlesztésben. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda: Székelyföld 2000 Munkacsoport, p.?! Buday-Sántha Attila (2001): A magyar agrár ágazat és a vidék fejlıdése a nemzetközi tendenciák tükrében (The Hungarian agrarian sector and regional development in the face of international trends). 10 éves a vállalkozó-menedzser szak a SZEF-en. c. konferencia. Szegedi Tudományegyetem V p. Buday-Sántha Attila (2001): A magyar agrárgazdaság és a vidék fejlıdése a nemzetközi tendenciák tükrében. Kihívások az európai csatlakozás küszöbén. 10 éves a vállalkozási menedzser szak a SZEF-en. c. konferencia.. Szegedi Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar. Szeged p. Buday-Sántha Attila (2000): Gazdasági és környezeti követelményrendszer a területfejlesztésben. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld konferencia. Tusnádfürdı Székelyföld Munkacsoport: Csíkszereda p. Buday-Sántha Attila (2002): A vidékfejlesztés aktuális kérdései az EU csatlakozás elıtt. Elıadás. Kaposvári Egyetem 2002.febr.21. Buday-Sántha Attila (2003): Az alternatív energiahasznosítás gazdasági kérdései. Pécsi Tudományegyetem Mandulavirágzási Tudományos Napok. Megújuló energiaforrások és a termálvíz többcélú hasznosítása. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2003): Fenntartható fejlıdés és az EU-csatlakozás gazdasági következményei a magyar agrárgazdaság számára. Európai kihívások II. Konferencia Szegedi Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar V p. Buday-Sántha Attila (2003): The teaching of the concept of sustainable development at the Faculty of Economics at the University of Pécs. Higher Education for Sustainable Development in an Enlarged Europe. Társszezı: Raffay Zoltán. 6 th. Copernicus Conference. 2-4 July 2003 Pécs p. (megjelenés alatt). Buday-Sántha Attila (2003): The teaching of the Concept of sustainable development at the Faculty of Economics at the University of Pécs. Társszerzı: Varga Eszter. Higher Education for Sustainable Development in an Enlarged Europe 6 th Copernicus Conference 2-4 July 2003 Pécs, 2003 Poster. Buday-Sántha Attila, Varró Krisztina (2004): The impact of agricultural production on water quality in Hungary RENE Konferencia Lugo, (Spanyolország) p.

8 Buday-Sántha Attila (2005): A fejlesztési célok összhangja, a gondok eredete. Évkönyv I. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika- és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2005): Környezetvédelem regionális versenyképesség, fenntartható fejlıdés. Évkönyv I-IV. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2006): A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. In: Turizmus a nemzetgazdaságban. Konferencia kötet. PTE Illyés Gyula Fıiskolai Kar. Szekszárd, Buday-Sántha Attila (2006): A környezetvédelem aktuális kérdései. Magyar professzorok Világszövetsége. Selmecbánya, Buday-Sántha Attila (2007): Mezıgazdasági fejlesztések a rurális térségfejlesztésben. Település-ejlesztés, térségfejlesztés, határmenti együttmőködések. Nemzetközi Konferencia IV. Buday-Sántha Attila (2007): Sikeres vidékfejlesztés feltételei. Komplex Dél-dunántúli Versenyképességi Kutatás. Nemzetközi Konferencia. Pécsi Tudományegyetem Pécs, V Buday-Sántha Attila (2007): A sikeres vidékfejlesztés feltételei, lehetıségei. VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából. Miskolci Egyetem. Miskolc-Lillafüred. I. kötet p. Buday-Sántha Attila (2007): A környezetvédelem aktuális kérdései. Régiók a Kárpát- Medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia. Eötvös József Fıiskola. Baja p. Buday-Sántha Attila (2007): A sikeres vidékfejlesztés feltételei, lehetıségei. VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából. Miskolci Egyetem. Miskolc-Lillafüred. I. kötet p Buday-Sántha Attila (2008): Régi-új dilemmák a környezetvédelemben. In.: Veress József (szerk.): A közgazdaságtudomány tisztessége. Mőegyetemi Kiadó. Budapest p. Buday-Sántha Attila (2008): Hitek és tévhitek az agrárkörnyezet-védelemben. In: fenntartható fejlıdés és a megújuló természeti erıforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében c. konferencia kötet. Szak: Fodor István Suvák Andrea. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2009): Kérdıjelek a vidékfejlesztésben. VII. Nemzetközi konferencia. Miskolc-Lillafüred V I. kötet p. Buday-Sántha Attila Budai-Sántha János Szücs Tamás (2009): A passzívházrendszer gazdasági értékelése. I. Alpok-Adria Passzívház Konferencia - Pécs IX p. Tanulmányok folyóiratokban Buday-Sántha Attila (1978): Növelni kell a szolgáltatások színvonalát. Magyar Mezıgazdaság 33. évf. 48. sz p.

9 Buday-Sántha Attila (1980): A szervestrágyázás jelentıségének üzemgazdasági megítélése. Gazdálkodás XXIV. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1980): Zsákutca-e a hígtrágya? Magyar Mezıgazdaság 35. évf sz. 11 p. Buday-Sántha Attila (1980): A hígtrágya-hasznosítás alapvetı kérdései. Iparszerő Hústermesztés VI. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1981): Szervesanyag-utánpótlás - Évi 450 milliós veszteség. Figyelı, XXV. évf sz. 11 p. Buday-Sántha Attila (1981): A hígtárgya-hasznosítás alapvetı kérdései. Pécsi Mőszaki Szemle. XXVI. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1981): Hígtrágya kezelésére és hasznosítására vonatkozó vizsgálatok tapasztalatai a dél-dunántúli szakosított sertéstelepeken. Állattenyésztés és Takarmányozás. XXX. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1983): Érdekrendszer a hulladék hasznosításban. Magyar Mezıgazdaság. 38. évf sz p Buday-Sántha Attila (1984): Aggályokkal szemben elınyök. Figyelı. XXVIII. évf. 21. sz. 2 p Buday-Sántha Attila (1984): Természeti erıforrások hasznosításának vizsgálata. (Társszerzı: Szabó Gábor). Búvár. XXXIX. évf. 6. sz p Buday-Sántha Attila (1984): A mezıgazdasági termelés feladatai a Balaton fejlesztési programjában. Búvár. XXXIX. évf. 7. sz p Buday-Sántha Attila (1985): Élelmiszergazdaságunk nemzetközi versenyképessége. Gazdálkodás. XXIX. évf. 10. sz p Buday-Sántha Attila (1985): Az állattenyésztés helyzete, ökológiai hatása és fejlesztési lehetısége a Balaton Somogy megyei vízgyőjtı területén. Állattenyésztés és Takarmányozás. XXXIII. évf. 1. sz p Buday-Sántha Attila (1989): Napjaink agrárvitáiról. Közgazdasági Szemle. XXXI. évf. X. sz p Buday-Sántha Attila (1989): Agrártermelésünk vitatott kérdései. Gazdálkodás. XXIII. évf. 11. sz p Buday-Sántha Attila (1991): Merítsünk ötletet a múltból. Gazdálkodás. XXXV. évf. 3. sz p Buday-Sántha Attila (1991): A mezıgazdasági termelés és környezetvédelem Nyugat- Európában. Kör- nyezet és Fejlıdés. II. évf. 2. sz p Buday-Sántha Attila (1993): Hulladék kezelésének hazai helyzete. Iskolakultúra. III. évf. 2. sz p Buday-Sántha Attila (1995): A környezetvédelmi kutatás és oktatás helyzete a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Környezet és Fejlıdés. V. évf. 8. sz p Buday-Sántha Attila (1995): (Egy újabb elszalasztott lehetıség). Kendızetlenül a mezıgazdaságról. Hozzászólás. Statisztikai Szemle. 73 évf. 11. sz. (1995. XI.) 930-

10 933. p. (Vitacikk: Benet Iván: A föld, az istenadta föld. Statisztikai Szemle. 73. évf. 3. sz Buday-Sántha Attila (1996): Kellenek-e még szövetkezetek? Magyar Mezıgazdaság 51. évf. 43. sz p. Buday-Sántha Attila (1996): Agrárfejlıdés - biogazdálkodás és integrált termelés. Környezet és Fejlıdés VI. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1996): A regionális gazdaságtani képzési program. (társszerzı: Horváth Gyula): Magyar Felsıoktatás. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt szám p. Buday-Sántha Attila (1997): A XXV. Közgazdász-vándorgyőlés Élelmiszer-gazdasági Szekciójának fıbb megállapításai, következtetései. (Társszerzı: Szabó Gábor) Élelmezési Ipar LI. évf. 7. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális átalakulás a Brit-szigeteken. Gazdálkodás. XLII. évf. 2. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): A hazai agrártermelés aktuális kérdései. Gazdálkodás. XLII. évf. 6. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális átalakulás a Brit-szigeteken. Falu, Város, Régió sz p. Buday-Sántha Attila (1998): A JPTE, mint a regionális politika felsıoktatás képzési központja. Tér és Társadalom. XII. évf. 3. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): Kelet-Közép-Európa és Magyarország agrárgazdasága az Európai Unióhoz való csatlakozás elıtt. Tér és Társadalom. XII. évf. 4. sz p. Buday-Sántha Attila (2000): Regionális felsıoktatás Falu, Város, Régió: Terület és településfejlesztési folyóirat, sz. 21 p. Buday-Sántha Attila (2003): Agrártérségek komplex fejlesztése. Tér és Társadalom XVII. évf. 1. sz p. Buday-Sántha Attila (2003): Soil protection in Hungary. European Land and Soil Alliance. Local Land & Soil News. no. 6/II/03 Osnabrueck p. Buday-Sántha Attila (2003): Székelyföld. Magyar Kisebbség Nemzetpolitikai Szemle. VIII. évf. 4. sz p. Kolozsvár, Buday-Sántha Attila (2004): Development of the Hungarian economy and its impact on the environment. Studies in agricultural economics No p. MTA AK II Budapest, Buday-Sántha Attila (2004): Az agrár- és vidékfejlesztés lehetıségei, tennivalói. Gazdálkodás XLVIII. évf. 1.sz p. Buday-Sántha Attila (2004): A környezetvédelem szerepe a regionális fejlıdésben. Falu, Város, Régió sz p. Buday-Sántha Attila (2004): A magyar agrárgazdaság fejlıdése és környezeti hatása. Controlling portal

11 Buday-Sántha Attila (2004): Az alternatív energiahasznosítás gazdasági kérdései. (The Economic Questions of Alternative Power Utilization) evilág Budapest, ápr p. Buday-Sántha Attila (2004): Székelyföld. A Kárpát-medence régió I. (szerk: Horváth Gyula) Tér és Társadalom. XVIII. évf. 2. sz p. Buday-Sántha Attila (2006): A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. Gazdálkodás 50.évf. 5.sz p. Buday-Sántha Attila, Práger László (2006): The world (economy) and Hungary at the beginning of the 21 st century. Journal of Public Fincance Quarterly. Volume LI p. Buday-Sántha Attila, Práger László (2006): A világ(gazdaság) és Magyarország a XXI. század elején. Pénzügyi Szemle. LI. évf. 3.sz p. Buday-Sántha Attila (2007): Realitás vagy illúzió. Az ökotermelés szerepe az agrártermelésben. Magyar Tudomány évf. 5. sz p. Buday-Sántha Attila (2007): Ökológiai állattenyésztés. (Organic stock forming). Állattenyésztés és Takarmányozás. 56. évf. 5.sz p. Buday-Sántha Attila (2008): Balaton régió. Tér- és Társadalom XXII. évf. 4. sz p. Buday-Sántha Attila (2009): Új agrárstratégia alapjai. Gazdálkodás, 53. évf. 2. sz p. Buday-Sántha Attila (2009): A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai. Magyar Tudomány, 170. évf. 8. sz Buday-Sántha Attila (2010): Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai.magyar Tudomány évf. 4. sz p. Buday-Sántha Attila (2010): Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai. Közép-Európai Közlemények. III. évf. 1.sz pp. Buday-Sántha Attila (2010): Vannak még illúziók. Gazdálkodás 54. évf. 4.sz. 429.p. Tudományos kiadványok, disszertációk Buday-Sántha Attila (1973): Értékesítési lehetıségek hatása Baranya megye baromfitenyésztésének fejlıdésére. Doktori disszertáció. Keszthely, p. Buday-Sántha Attila (1977): A sertéstelepi hígtrágyakezelési rendszerek tapasztalatai és a beruházás-gazdaságossági vizsgálata (Társszerzı: Dr. Szabó Gábor). Soksz.: Pécs, p. (MKKE Közgazdasági Továbbképzı Intézet Dél-Dunántúli Regionális Bizottságának kiadványa). Buday-Sántha Attila (1977): Géphasználat és gépkihasználás vizsgálata a mezıgazdaságban. KSZE Termelési Rendszer közgazdasági tanácskozása. (KSZE Termelési Rendszer kiadványa) rész. Szekszárd, p. Földes Iván, Szabó Gábor, Benkı András, Sántha Attila (1979): Bodenrecht p. In: Beträge zu den rechtlichen Fragen des Umweltschutzes. Hrsg. von József Farkas. Pécs, (Studia Iuridica Autct. Univ. Pécs, Publ. 93.)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem 2008. december 11. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem PROGRAM 11.00 Közgyőlés A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

Publikációs jegyzék Daubner Katalin

Publikációs jegyzék Daubner Katalin Publikációs jegyzék Daubner Katalin A. Hazai kiadványok I. Kérdıíves felmérés tükrében Humán tıkénkrıl I. rész. Kukorica iparszerően (A Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát újságja), 1980. 9. szám, 5. old.

Részletesebben

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés.

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés. Pap, J./1981/: A szennyvíziszapok mezıgazdasági elhelyezésének vizsgálata barna erdıtalajon. Korszerő szennyvíztisztítás. Bp. MHT VIII. Ifjúsági Napok. Pap, J. Kránitz, E. - Varga, J. /1981/: Javaslat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK ÉS HIVATKOZÁSOK

PUBLIKÁCIÓK ÉS HIVATKOZÁSOK PUBLIKÁCIÓK ÉS HIVATKOZÁSOK KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Alkalmazott statisztika (szerk.: Szőcs István, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft, Budapest, 2002. 151-180. oldal=2 ív) 2. Vertikális termékpályák tej,

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Magyar nyelvű könyv, könyvrészlet 1. Baranyi Béla G. Fekete Éva Koncz Gábor: A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetű encsi és

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Kabai Gergely Született: 1986. 01. 15., Keszthely Lakcím: 8360. Keszthely, Vaszary Kolos utca 14./A Telefon: 30-462-80-57 vagy 30-827-33-72 Email: kabaig88@gmail.com ill. kabai.gergely@pannonelemzo.hu

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens SZEMÉLYI ADATOK AMBRUS ANDREA 37/518-300 +36-70/365-7427. ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu Neme: nő.. Születési dátum 1975./..06/29 Állampolgárság magyar adjunktus SZAKMAI TAPASZTALAT Oktatási és kutatási

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem 2008. december 11. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE Új elemek a vidékfejlesztésben Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem 3. körlevél PROGRAM 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Gergely I. (szerk: Szőcs I.)(2008): Az EU-tagság hatása az agrárgazdaság fejlıdésére Komárom-Esztergom megyében. Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra (MAEszemmel).

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Lányi Beatrix lanyi@ktk.pte.hu 72/501-599/23182 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E

Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E SZEMÉLYI ADATOK Név DR. KOMANOVICS ADRIENNE Telefon (72) 501599 / 3297 Fax (72) 501599 / 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Állampolgárság magyar MUNKATAPASZTALAT

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁS. Gyakorlat: tájgazdálkodási program vizsgálata és értékelése oktató irányítása mellett.

TÁJGAZDÁLKODÁS. Gyakorlat: tájgazdálkodási program vizsgálata és értékelése oktató irányítása mellett. TÁJGAZDÁLKODÁS I. A tantárgy jellemzıi: Kódja: EG573-000BB Rövid neve: Tájgazd Gondozója: Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék Felelıse: Prof. Konkoly-Gyuró

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010. szeptember 1. Kukorica-Napraforgó tanácskozás MÉK II. e.a 2010. szeptember 3. Jubileumi diplomások

Részletesebben

H-9027 Gyır, Mártírok út 40. (állandó) Mobil +36 30 906 1719. radrienn@rkk.hu radrienn@sze.hu. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola

H-9027 Gyır, Mártírok út 40. (állandó) Mobil +36 30 906 1719. radrienn@rkk.hu radrienn@sze.hu. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail radrienn@rkk.hu Web www.rkk.hu/nyuti SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar Születés

Részletesebben