A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Készítette: Janklovics Ildikó Budapest, 2005.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA, A KONCEPCIÓ KIALAKULÁSA A NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS FŐ ÁLLOMÁSAI...6 a) Római Klub jelentései, b) ENSZ Környezetvédelmi Konferencia záródokumentuma - Stockholm, c) Brundtland Bizottság, d) Közös jövőnk jelentés, e) ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia - Rio de Janeiro, f) ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésszaka (Rió+5) - New York, g) Fenntartható Fejlődés Világkonferencia - Johannesburg, A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS A HULLADÉK FOGALMA ÉS FAJTÁI A HULLADÉK OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOZÁSA AZ EU-S KÖRNYEZETPOLITIKA IRÁNYELVEI AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETPOLITIKA ALAKULÁSA: AZ EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOZÁSA AZ EU TÁMOGATÁSI PROGRAMJAI Az EU csatlakozás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelőséget elősegítő programok A tagállamoknak nyújtott Európai Uniós támogatások A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK ÉS MAGYARORSZÁG A MAGYAR HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól A évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgtv.) A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) A termékdíj törvény és a betétdíjas szabályozás A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZEREPLŐI Az önkormányzat szerepe A közszolgáltatás BUDAPEST ÉS ERZSÉBETVÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE BUDAPEST BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FŐVÁROSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ERZSÉBETVÁROS Erzsébetváros Környezetvédelmi Programja Erzsébetváros hulladékgazdálkodása Az erzsébetvárosi hulladékgazdálkodás problémái és jövőbeli tervek ÖSSZEGZÉS...90 TÁBLÁZATOK...92 ÁBRÁK FELHASZNÁLT IRODALOM:

3 1. Bevezetés A környezeti problémák többnyire visszavezethetők azokra a téves feltételezésekre, melyek szerint a természet kiapadhatatlan teherbíró képességű, a gazdasági növekedés folyamatosan kikényszeríthető, a technikai fejlődés végtelen lehetőségekkel bír és képes a válságok kezelésére. Azonban minél sürgetőbbé és aktuálisabbá válik a környezet problémáinak kezelése, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a természethez, környezethez való viszonyunkat át kell értékelni. Ehhez a társadalom és gazdaság minden szintjén gyökeres értékrend átalakulásnak kell végbemennie. A korlátlan növekedés és fogyasztási cél helyett a természeti környezettel összhangban a fenntartható fejlődésre kell törekedni. Ez nem jelenti a szükségletek korlátozását, csak azt, hogy próbáljuk meg ezeket kevesebb anyag és energia felhasználásával és a szennyezés minimalizálásával kielégíteni. A fenntartható fejlődés koncepció kialakulásának, ezen belül a hulladékkérdés megjelenésének áttekintése után megvizsgálom, hogy a probléma hogyan jelenik meg az Európai Uniós szabályozásban, illetve a magyar törvénykezésben. Az Európai Unióhoz való csatlakozással hazánknak is meg kell felelnie az uniós előírásoknak, a jogharmonizáció és a gyakorlati tapasztalatok átvétele egyaránt követelményként jelenik meg. Célom az, hogy bemutassam az Európai Unió hulladékkezelési koncepcióját, a probléma kezelése érdekében tett lépéseket, valamint ismertessem Magyarország hulladékkezelési szabályozását és gyakorlatát. A problémakezelés vizsgálatát tovább szűkítem Budapest, ezen belül Erzsébetváros hulladékkezelési gyakorlatának bemutatásával. Arra vagyok kíváncsi elsősorban, hogy a globális probléma, illetve annak kezelése hogyan jelenik meg helyi, kerületi szinten, hogyan lehetséges ez a társadalom különböző szintjein, megvizsgálom a lakosság bevonásának lehetőségeit a hulladékgazdálkodásba, a megelőzésbe, valamint a szelektív hulladékgyűjtés kialakításába. 4

4 2. A fenntartható fejlődés fogalma, a koncepció kialakulása A fenntartható fejlődés koncepciójának kialakulásában fontos lépés volt a válság és a jelen kor felelősségének felismerése az ember, a gazdaság és a környezet viszonyában. A szociális és környezeti problémák felismerésével és a megoldási lehetőségek keresésével kialakult az a nézet, mely szerint a szociális, környezeti tényezők és a gazdasági fejlődés szorosan összefüggenek egymással, ezért ezt a három területet együtt kell vizsgálni. A fenntarthatóság, fenntartható fejlődés kifejezés a nyolcvanas évek elején jelent meg a nemzetközi szakirodalomban ban megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, amely 1987-ben kiadta Közös jövőnk című jelentését. Ebben felvázolja a gazdasági növekedés új korszakának lehetőségét, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, és amely megoldást jelenthet a fejlődő országokban jellemző szegénységre is. A jelentés meghatározta a fenntartható fejlődés fogalmát: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket 1. A fenntartható fejlődés három alappillérét (a szociális, a gazdasági és a környezeti pillért) együttesen, kölcsönhatásaik figyelembe vételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési stratégiák kidolgozása során. Ennek megfelelően a természeti erőforrások racionális hasznosítása, a káros hatások csökkentése és a környezet állapotában történő visszafordíthatatlan változások elkerülése elősegítheti a szociális jólétet és a méltányos életkörülményeket mindenki számára, beleértve a jelen és jövő nemzedékeket is. A definíció megfogalmazásában két kulcsfontosságú fogalom szerepel: a szükségletek és a korlátozások eszméje, azaz a szükségletek kielégítése mindaddig harmonikusan biztosítható, amíg az korlátokba nem ütközik. A növekvő szükségletek kielégítése fejlesztéssel érhető el, de csak a harmonikus fejlesztés lehet hosszútávon fenntartható. A fejlesztés akkor harmonikus, ha az adott társadalmi forma és gazdasági színvonal összhangban van a környezet eltartó képességével. A világ fejlett ipari országaiban a környezet-gazdaság-társadalom hármas kapcsolatrendszerét illetően az utóbbi évtizedben jelentős elmozdulás tapasztalható. A kormányzati környezetpolitikák a korábbi szűken értelmezett környezetvédelemtől érzékelhetően elmozdultak a fenntartható fejlődés széleskörű célrendszerének 1 5

5 megfogalmazásáig, mely a korszerű környezetpolitikai programok vezérelvévé vált. A fenntartható fejlődés lényege, hogy az általános fejlődés folyamatában következetesen egyensúlyra kell törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. A fogalomban nemcsak az ökológiai kölcsönös függőség és az egyensúly-fenntartás követelménye jelenik meg, hanem az etikai felelősség is. Olyan fejlődésre van szükség, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk életfeltételeit. 2 Ennek alapját képezi a természeti erőforrásokkal való ésszerű és hosszú távon is takarékos termelési és fogyasztási magatartások kialakítása. A fenntartható fejlődés fő jellemzői: - fenntartja az élet általános minőségét, - biztosítja a természeti erőforrások folyamatos elérhetőségét, - elkerüli a tartós környezeti károkat A nemzetközi összefogás fő állomásai Mindennek a felismerésével az új kihívásokra új válaszokat kellett megfogalmazni. A problémák globalizálódásával nemzetközi összefogásra volt szükség, mely különböző állomásokon keresztül valósult meg. a) Római Klub jelentései, 1968 A globális problémák feltárására alakult meg Aurelio Pecceli olasz közgazdász vezetésével a nem hivatalos nemzetközi szervezet, melynek tagjai között tudósok (közgazdászok, matematikusok, pedagógusok, mérnökök, jövőkutatók...) és tőkés vállalkozók voltak. A Római Klub jelentései címmel tanulmányokat készítettek, és tudományos kutatásaik során megkíséreltek függetlenek maradni a politikától. A globális problémák feltárása után (a legveszélyesebb válságtényezőnek a természeti erőforrásokat tartották) megállapították, hogy a gazdasági növekedésnek léteznek határai, melyek matematikailag modellezhetők. Az elméleti eredményeken túl megpróbáltak alternatív megoldásokat is felvázolni. A Római Klub 1990-es években kiadott jelentése kettőt emel ki a globális válságok közül, melyek az ezredvégre problémát jelentenek: a népességgyarapodás és a környezetrombolás. Megoldási 2 KvVM Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 1. 6

6 javaslatában a politika, a tudomány és a nemzetközi szervezetek szoros együttműködését jelöli meg. b) ENSZ Környezetvédelmi Konferencia záródokumentuma - Stockholm, 1972 A környezetvédelemmel kapcsolatos első világméretű program. A résztvevők elfogadták a környezetvédelem alapelveiről szóló nyilatkozatot és a nemzetközi feladatokat, melyek az emberi környezet megóvását és javítását tűzték ki célul. Az együttműködés irányítására és a nemzetközi intézkedések összehangolására létrehozták az ENSZ Környezeti Programját (UNEP). A megállapodás 21. pontjába belefoglalták, hogy az állami szuverenitás csorbítható, amennyiben más államok érdekei is veszélybe kerülnek. Azóta a globális szabályozás alapelvei a következők: - az állami kötelezettségek részét képezik a környezet állapotának figyelemmel kísérésére, a várható környezeti hatások felbecsülésére és a környezet megóvására tett lépések is, - az állami működés alapelveinek részét kell képeznie a nemzetközi együttműködés elvének, - a nyilvánosság tájékoztatásának és bevonásának elve más ország lakói felé is kötelező érvényű az országhatárt áthágó hatásokkal kapcsolatban. c) Brundtland Bizottság, ben az ENSZ közgyűlés létrehozta a Környezet és Fejlődés Világbizottságot, melynek vezetésével Gro Harlem Brundtland asszonyt, volt norvég miniszterelnöknőt bízták meg. A bizottság Közös jövőnk címmel 1987-ben publikálta jelentését. d) Közös jövőnk jelentés, 1987 A jelentés meghatározása szerint a fenntartható fejlődés nem állandósított harmónia, hanem inkább folyamatos változás, melynek során a beruházások célja, a technológiai fejlődés iránya és az intézményi változások összhangban vannak mind a jelen, mind a jövő igényeivel 3. A megfogalmazott fejlődési modell egyaránt tartalmazza a mennyiségi növekedést és a minőségi fejlődést. 3 Dr. Hubai József: Környezetgazdálkodás és környezetvédelem. GBF-KKFK, Budapest, old. 7

7 e) ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia - Rio de Janeiro, 1992 A konferencia előkészítése során figyelembe vették a Közös jövőnk jelentés megállapításait. A konferenciára előkészített cselekvési programok a közös tennivalókat tartalmazták: - az Agenda 21 akcióprogram, amely feladatokat vázol fel a XXI. századra, irányelveket fogalmaz meg a társadalom és gazdaság, erőforrások és környezet, a társadalom egyes csoportjainak szerepe és felelőssége és a végrehajtás módjainak vonatkozásában; - a Riói Nyilatkozat, amely a konferencián résztvevő állam- és kormányfők értekezletének dokumentuma, a környezetvédelem általános elveivel, konkrét kötelezettségek megfogalmazása nélkül. - Cselekvési program a tengerekről, fajokról és erdőkről, - A riói egyezményeknek nevezett Biológiai sokféleségről szóló egyezmény és a Keretegyezmények az éghajlatváltozásról is itt kerültek elfogadásra. f) ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésszaka (Rió+5) - New York, 1997 A riói világkonferencia után öt évvel értékelték a program megvalósítását. Az ENSZ és szakosított szervezetei és egyéb nemzetközi szervezetek is elkészítették fenntartható fejlődés programjukat, az OECD ajánlásokat fogadott el 2001-ben. Az EU is elkészítette Fenntartható Fejlődés Stratégiáját, melyet júniusában a göteborgi ülésen fogadtak el. g) Fenntartható Fejlődés Világkonferencia - Johannesburg, 2002 Tanulmányozták a riói konferencia óta eltelt tíz évet, értékelték az elért eredményeket és a kitűzött célok megvalósulását, megvizsgálták az akadályozó tényezőket. Megállapították, hogy igen kevés előrelépés történt a környezeti és fejlesztési szempontoknak a gazdasági tervezésben és döntéshozatalban történő integrálása érdekében. A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés számos területén történt ugyan előrelépés, de mégsem tapasztalható javulás a föld környezeti állapotában. Az Agenda fejezete tárgyalja a szilárdhulladék és szennyvíz környezettudatos kezelésével kapcsolatos kérdéseket, eleget téve a 44/228. 8

8 közgyűlési határozat I. fejezet 3. paragrafusának, melyben a Közgyűlés kijelenti, hogy a konferenciának stratégiákat és szabályokat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy megállítsa és visszafordítsa a környezet romlásának hatásait a fokozott nemzeti és nemzetközi erőfeszítések értelmében, melyek a fenntartható és környezettudatos fejlődésre irányulnak minden országban, és eleget téve a határozat I. fejezet 12.(g) paragrafusának is, melyben a Közgyűlés kijelenti, hogy a környezettudatos hulladékkezelés kiemelt jelentőségű a föld környezetének megóvásában és különösen abban, hogy minden ország megvalósítsa a környezettudatosságot és a fenntartható fejlődést. 4 A 21. fejezet értelmében szilárd hulladéknak minősül minden háztartási hulladék és a nem veszélyes hulladékok, a kereskedelmi és közületi hulladékok, az utcai hulladékok és építési törmelékek. Néhány országban a szilárd hulladékkezelés rendszerébe tartozik az emberi hulladék is. A környezettudatos hulladékkezelés nemcsak a biztonságos elhelyezéssel és szállítással foglalkozik, hanem a probléma kiindulási okaival, mint a fenntarthatatlan termelés és fogyasztási minták. Éppen ezért az integrált életciklus kezelést ajánlja. A szükséges intézkedések kidolgozásának a feladatok fontossági sorrendjén kell alapulnia és a következő négy fő, hulladékkal kapcsolatos területre kell koncentrálnia: - a hulladék minimalizálása, - a környezettudatos hulladék újrafelhasználás és újrafeldolgozás maximalizálása, - környezettudatos hulladék elhelyezés és kezelés előmozdítása, - hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás területeinek kiterjesztése. A négy terület kapcsolatban van egymással, és kölcsönösen erősítik egymás hatását, és ezért egységesnek kell lennie annak érdekében, hogy egy átfogó és megfelelő keretet biztosítson a települési szilárd hulladékkezelés számára. A négy terület aránya és hangsúlyai változhatnak a helyi társadalmi-gazdasági és fizikai feltételek, a hulladék keletkezésének mértéke és összetétele szerint. A társadalom minden szintjének részt kell vállalnia mind a négy területben. 5 4 Agenda 21. Letöltés ideje: saját fordítás 5 Agenda 21. Letöltés ideje: saját fordítás 9

9 Az Stockholmtól Johannesburgig tartó harminc év során az ENSZ egy olyan folyamatot indított el, melynek célja további eredmények elérése a globális fenntartható fejlődés érdekében. Ez alatt az idő alatt a fenntartható fejlődés számos területe került megvitatásra és átgondolásra, és a 2002-es világkonferencia egy bíráló felszólítás volt a cselekvésre. Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának új programja került kidolgozásra, mely kétéves ciklusokon alapszik, jól körülhatárolt teendőkkel az egyes területeken. Ez a 2004/2005-től 2016/2017-ig tartó többéves akcióprogram hét kétéves ciklust tartalmaz, melyekben az egyes témakörök integrált módon szerepelnek, a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok figyelembevételével. A hulladékkezelés a 2010/2011-es ciklus részét képezi A környezetvédelem és hulladékkezelés 7 A fenntartható fejlődés elveire épülő környezetvédelem céljai: - az ember számára egészséges és emberhez méltó környezet biztosítása, - az emberi beavatkozás hátrányaitól a levegő, a víz, a talaj és a növény- és állatvilág megvédése, - az emberi beavatkozás okozta környezeti károk megszüntetése. E célok érdekében a környezetvédelmi tevékenység kiterjed: - a környezetet szennyező és károsító kibocsátások csökkentésére, illetve megakadályozására (termelés- és termékintegrált környezetvédelem), - a környezetet szennyező és károsító kibocsátások és hatásaik elemzésére, - valamint ezen hatások döntően műszaki eszközökkel és módszerekkel történő redukálására (additív-környezetvédelem), - a bekövetkezett környezetszennyezések, környezeti károk felszámolására (szanáló környezetvédelem). A fenntartható fejlődés szempontjából a megelőzésre irányuló környezetvédelmi szemlélet kiemelkedő jelentőségű, amely a termelésbe integrált, a termelés szerves részét képező környezetvédelmi tevékenységet jelent. A termelés- és termékintegrált környezetvédelem a termelési és fogyasztási technológia teljes folyamatába beépült, a tervezés, szervezés, megvalósítás és ellenőrzés során az alkalmazott környezetvédelmi szemléletmód és gyakorlat valósul meg, amelynek elsődleges célja 6 Multi-Year Programme of Work for CSD: 2004/2005 to 2016/ Letöltés ideje: KvVM Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 1. alapján. 10

10 a technológia és az előállított termék környezetszennyező hatásainak csökkentése és megelőzése. A termelési és fogyasztási folyamat célja az emberi szükségletek kielégítése, ám a termelési folyamatban a nyersanyagok, alapanyagok, energia és segédanyagok feldolgozása során a lakossági vagy ipari fogyasztásra alkalmas termékek mellett gyakran melléktermékek és maradékanyagok is keletkeznek. A keletkezett melléktermékek az adott termelőnél nem, de más termelési folyamatban felhasználásra kerülnek, a termelési és szolgáltatási folyamatban keletkező maradékanyagok a termelési hulladékok. A termelők és szolgáltatók hulladékai lehetnek technológiai (pl. timföldgyártásnál a vörösiszap) és amortizációs termelésspecifikus (termelő berendezések), valamint nem termékspecifikus (pl. csomagolóanyagok, irodai papír, irodai számítógép) hulladékok. A technológiai hulladék egy részét gyakran az adott üzemen belül újrahasznosítják. A technológiai hulladék külön részét képezik a veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladékok, melyeket adott üzemen belül nem lehet újrahasznosítani, hanem vagy máshol hasznosíthatók, vagy ártalmatlanítják. Környezetvédelmi szempontból a termelési hulladéknak ez a legveszélyesebb és a technológia legkritikusabb pontja. Az amortizációs hulladékok, amik a műszakilag elavult termelő berendezések, általában hasznosíthatók az adott üzemen kívül. A termelési hulladék csökkentése tehát elsősorban gyártástechnológiai kérdés és emiatt alapvető a környezetvédelmi szempontokat a termelési folyamat integráns részének tekinteni. A termelésintegrált környezetvédelem célja a termékek gyártási folyamatában keletkező maradékanyag minimalizálása. Az elhasználódott termékek (fogyasztási eszközök, tárgyak és csomagolóanyagok) alkotják a fogyasztási hulladékot, amelynek nagy részét a települési szilárd hulladék teszi ki. A termelés és szolgáltatás nem specifikus hulladékai is a települési hulladék mennyiségét növelik. A termékintegrált környezetvédelem célja a termékek oly módon való kialakítása, hogy használatuk után összetevőiket a termelési folyamatba vissza lehessen vinni, hasznosítani lehessen. Az 1.sz. ábra az integrált megelőző környezetvédelem folyamatait jelöli. A környezetvédelem és egyben a hulladékgazdálkodás két alappillére a termelésés termékintegrált környezetvédelem, amelynek célja a végleges lerakásra kerülő hulladék csökkentése. A hulladékgazdálkodás e két tevékenységen kívül magában foglalja a hulladékok előkezelését, előkészítését a fizikai úton való hasznosításra és 11

11 termikus, kémiai, biológiai úton történő hasznosítását vagy ártalmatlanítását, valamint az ezek keretéül szolgáló jogi, gazdasági és infrastrukturális feltételeket is A hulladék fogalma és fajtái Általános értelemben hulladéknak tekintendő az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé váló, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, anyagegyüttes, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyező anyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet a birtokosuk sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni 8. A hulladék fogalmát igen jól közelíti meg a gyakorlat és az igazgatás szemszögéből a Hulladékgazdálkodási törvény meghatározása, miszerint hulladék bármely, a törvény 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles 9. Azt, hogy az adott anyag, tárgy hulladéknak minősül-e, az anyagi jellemzők mellett meghatározzák a társadalmi és gazdasági tényezők, az egyének anyagi helyzete, a társadalmi, műszaki és gazdasági fejlettség szintje. A hulladékok legegyszerűbb rendszerezése a termelő és szolgáltató, illetve a fogyasztási szférában képződő termelési és települési (kommunális) hulladékok megkülönböztetése. A termelési hulladékok árnyaltabb csoportosítása a gazdasági ágazat szerinti, illetve a kibocsátó technológia szerinti csoportosítás. Az anyagi minőség szerinti rendszerezés a hulladék, vagy annak domináns összetevője kémiai elnevezésén alapul. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásuk alapján megkülönböztetjük a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A veszélyes hulladékok körének meghatározása nem egységes, ugyanis egyes országokban tágabban, míg máshol konkrétabban meghatározott feltételek szerint sorolják ide a különleges szennyezettségű hulladékokat. Általában azok tartoznak ide, amelyek a vonatkozó előírásokban, illetve jogszabályokban lefektetett határértékeknél nagyobb mennyiségben tartalmaznak bizonyos szempontok szerint veszélyesnek minősülő anyagokat. Eredet szerint települési, termelési és veszélyes hulladékokat különíthetünk el. Az egyes csoportok anyagi minőségüket tekintve nagyon 8 KvVM Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 12

12 heterogének lehetnek. A hulladékok eredet, veszélyesség és halmazállapot szerinti csoportosítását az 1.sz. táblázat mutatja. A hulladékgazdálkodási törvény alapján a települési hulladék alatt a háztartásokból származó szilárd és folyékony hulladékot, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladékot értjük. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001 (XI. 14.) kormányrendelet a települési (kommunális) szilárd hulladék fogalmát a következő módon fejti ki: - háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék - közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék - háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék A települési folyékony hulladék a 213/2001 (XI. 14.) kormányrendelet megfogalmazása szerint: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely származhat: - emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, - a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, - a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységekből. A csomagolási hulladék magában foglal minden, hulladéknak minősülő csomagolást a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V. 5.) kormányrendelet alapján. A csomagolás jelenthet csomagolóanyagot, illetve eszközt, illetve olyan terméket, amely termék, áru befogadására, megóvására, szállítására, csoportosítására és kínálására használnak fel. A csomagolás lehet: - fogyasztói (elsődleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végső felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, beleértve a gyorsétkeztetésnél használatos, eldobható edényeket és evőeszközöket is; 13

13 - gyűjtő (másodlagos) csomagolás, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal össze, függetlenül a végső felhasználó vagy fogyasztó részére történő értékesítéstől, vagy a fogyasztói csomagolástól elkülöníthető anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná; - szállítási (harmadlagos) csomagolás, vagyis a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás. 10 Ugyan a települési hulladékok jelenleg a figyelem középpontjába kerültek, de ne hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az összes hulladéknak csupán kicsi (persze nem jelentéktelen) hányada a települési szilárd hulladék, s nagyobb részt a termelési hulladékok teszik ki. Az EU tagállamokban az es periódusban az összes hulladéknak csak 14%-a volt települési hulladék, míg a bányászati és alapanyagkitermelési tevékenységek termelték a hulladék 29%-át, a termelési folyamatok a 26%-át, az építőipari tevékenységek (ideértve a bontást is) 22%-ot A hulladék okozta környezeti hatások A környezetbe kibocsátott és elsősorban a nem megfelelően kezelt hulladékoknak különböző környezetkárosító hatásai lehetnek. A nem veszélyes termelési és települési hulladékok környezetre gyakorolt hatása a környezet szennyezésén túl döntően a környezet terhelésében és igénybevételében nyilvánul meg (nem megfelelően elhelyezett hulladékok tájromboló és esztétikai hatása, a lerakás okozta szükségtelen termőföld-igénybevétel, fertőzésveszély stb.). A helytelenül kezelt nem veszélyes hulladékok hosszútávon jelentkező, maradandó környezetszennyezést, környezetkárosítást eredményeznek (talaj, talajvíz, illetve felszíni vízszennyezések). - A talaj, talajvíz és a felszíni vizek szennyeződése: a nem megfelelően kezelt hulladékok, azok bomlástermékei a csapadék által a talajba szivárognak. Ennek hatására a talaj felszíne elszennyeződik, az anyagok a talajvízbe kerülnek, és az áramlás miatt gyakran jelentős vízbázisokat veszélyeztetnek. A hulladékok közvetve a vízminőség romlásához is vezetnek. A felszíni vizek esetében közvetlen és közvetett szennyeződést eredményezhetnek a nem megfelelően kezelt kommunális és ipari szennyvízbevezetések. 10 Hulladékgazdálkodás. Szerk.: Zimler Tamás. Tertia Kiadó, Budapest, o. 14

14 - A levegő szennyeződése: előidézői lehetnek a szervesanyag-tartalmú hulladék bomlása során keletkező gázok (pl. ammónia), a kezelés nélküli hulladékok pora, illetve darabjai (pl. papír, műanyag). A hulladéklerakókon öngyulladás következtében bekövetkező vagy hulladékok nyílt téri égetésekor keletkező égéstermékek közvetlenül szennyezik a levegőt. Jelentős veszélyforrás a hulladéklerakók üvegházhatást növelő metán- és széndioxid kibocsátása is. - Fertőzésveszély: a települési és egyéb termelési hulladékok kórokozó mikroorganizmusai különböző fertőző betegségeket idézhetnek elő. Megfelelő körülmények között a kórokozók hosszabb ideig képesek életben maradni a hulladékokban, ahonnan a talajba és vízbe kerülve közvetlen érintkezés útján is fertőzhetnek. - Rovarok és rágcsálók elterjedése, elszaporodása: (pl. légy, patkány) ezek az állatok a fertőzések terjesztői lehetnek, ezért a gyakori hulladékbegyűjtés a lakásoktól, a lakott területen minél rövidebb ideig tartó és zárt tárolás alapvető jelentőségű. - A környezetszennyezés esztétikai velejárója: a rendezetlen, szétszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj szépségét, csökkenti a pihenés, kikapcsolódás teljes körű lehetőségét A hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás alatt azt a tudatos emberi tevékenységet értjük, melybe beleértendő mindenekelőtt a hulladék keletkezésének megelőzése, kiküszöbölése, a felhasznált nyersanyagok és a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, majd a kiküszöbölhetetlenül keletkező hulladék minél nagyobb hasznosítása, és csak az ezután fennmaradó hulladékmennyiség megfelelő kezelése és ártalommentes elhelyezése. 12 A tevékenységek közé tartozik a ezen folyamatok tervezése és ellenőrzése, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetése és bezárása. A hulladékgazdálkodás ún. prioritási sorrendje, egyben az Európai Közösség V. Környezetvédelmi Akcióprogramjában lefektetett korszerű hulladékgazdálkodási feladatok: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás. 11 Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban. Szerk.: Kovács József és Sándor Csaba. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, Budapest, o. alapján 12 Vermes László: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezőgazda Kiadó, Budapest 13.o. 15

15 A megelőzésre, illetve a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére irányuló intézkedések a következők lehetnek: - anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazása, - az anyagnak, illetve a hulladéknak a termelési-fogyasztási folyamatban tartása, - a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot és szennyező anyagot eredményező termékek előállítása, - a kockázatot jelentő anyagok kiváltása. A megelőzés két lehetséges fajtája a technológia útján történő megelőzés és a termékek útján történő megelőzés. Ezt követi az újrahasznosítás, melynek során az eredeti rendeltetésüknek megfelelően tovább nem használható anyagok közvetlenül (átalakítás nélkül, eredeti állapotban) vagy közvetve (átalakítást követően) a termelési vagy szolgáltatási folyamatba visszakerülnek, és amelyen belül előnyösebb az eredeti formában történő újrahasználat (pl. többutas csomagolóanyagok), mint az anyagában történő újrahasznosítás. A hasznosítást követően a hulladék mint másodnyersanyag, illetve mint energiahordozó vagy mint félkész-, illetve késztermék kerül vissza a termelési folyamatba, bizonyos esetben közvetlen felhasználásra 13. A hulladékhasznosítás maradék anyagai további ártalmatlanítást igényelnek. A komposztálás a szerves hulladékok hasznosítására alkalmas. A hasznosítás akkor indokolt, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott. 14 A hasznosítás teljes folyamatában gyűjtés, szállítás, feldolgozás, értékesítés biztosítani kell a résztvevők gazdasági érdekeltségét. A hulladékok hasznosításának legalapvetőbb feltételei: A hulladékok újrahasznosításának hosszú távú előfeltétele, hogy a folyamatos, gazdaságos, ipari hasznosításra megfelelő mennyiségű és minőségű hulladék álljon rendelkezésre. Az újrahasznosítás a hulladék utóválogatásával vagy szelektív hulladékgyűjtés útján nyert hulladékokból egyaránt történhet. Az utóválogatáshoz kapcsolódó technikai háttér telepítése és üzemeltetése a költségeket tekintve drágább, mint a másik lehetőség, mivel az ömlesztett hulladék révén az egyes elemek, összetevők egymást szennyezik. 13 A hulladék elégetésekor keletkező energia felhasználását egyes terminológiák nem nevezik újrahasznosításnak. 14 Hulladékgazdálkodás. Szerk: Zimler Tamás. Tertia Kiadó, Budapest, o. 16

16 Mivel technikai szinten a hulladékfeldolgozás rendszerint drágább folyamat, mint alapanyagokból új termék előállítása, ezért az európai tapasztalat az, hogy állami ösztönző és kényszerítő rendszer szükséges a tervszerű hulladékgazdálkodás megvalósításához. A lakosság környezeti tudatának formálása nélkül elképzelhetetlen egy ilyen jellegű vállalkozás eredményessége. Fontos, hogy a társadalom egyre szélesebb rétegei szerezzenek hasznosítható ismereteket a környezetvédelemről, s így alkalmasabb partnerré váljanak a hosszú távú célok elérésében. Ártalmatlanításra az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, technológiai, illetve gazdasági lehetőségek nem adottak, vagy a hasznosítás költségei aránytalanul magasak az ártalmatlanítás költségeihez képest. A hulladéklerakás az anyagi minőség megváltoztatásával nem járó, a környezet elemeitől való elszigetelésen alapuló ártalmatlanítási eljárás. Célja a hulladék és a környezet kölcsönhatásának megakadályozása, amely a talajban vagy a talaj felszíne felett rendezett lerakás formájában valósítható meg. Az egyes hulladékgazdálkodási stratégiák között olykor gazdaságossági átváltás érvényesül: ha nagyon sikeres a forrásnál történő hulladékcsökkentés, akkor a fennmaradó kis mennyiségű anyag hasznosítása gazdaságtalanná válhat. A hulladékok feldolgozása ugyanis annál gazdaságosabb, minél kevesebb helyről, minél nagyobb tömegben gyűjthető össze, illetve minél homogénebb minőségű a hasznosítható hulladék. Ezen kívül a nagy szállítási távolság és az ekkor keletkező környezetszennyezés ésszerűtlenné teheti egyes anyagok újrahasznosítását. Ez az oka annak, hogy amíg Magyarország már a 90-es években viszonylag jól állt a vállatoknál keletkező hulladékpapír újrahasznosításával, addig a nehezebben begyűjthető, kevésbé koncentráltan keletkező és inhomogén lakossági hulladékpapír hasznosítására csak kisebb mértékben került sor. Közgazdasági értelemben véve a hulladékok keletkezésének megelőzése, illetve azok újrahasznosítása olyan mértékig ésszerű, ameddig annak határköltségei meg nem haladják a hulladéklerakásból származó környezeti határkárokat. A hulladékot nem érdemes teljes mértékig hasznosítani, ha annak további költségei már meghaladják a lerakás/égetés költségeit. A fenti összefüggés természetesen csak akkor igaz, ha mind a hulladékok keletkezésének, mind pedig a hulladékhasznosítás 17

17 összes költségét figyelembe vesszük. A hulladék termelője által a megvásárolt termék árán felül fizetendő díjnak ezért ideális esetben magában kell foglalnia a következő tényezőket: a hulladék visszagyűjtésének határköltsége +a hulladékkezelés határköltsége + a hulladék externális határköltsége = a hulladék díja A hulladékkezelés költségének magában kell foglalnia a hasznosítás/égetés/lerakás/ minden folyó és beruházási költségét. A hulladék externális határköltségének pedig tartalmaznia kellene minden, a hulladék által a környezetben okozott kárt és költséget, mint pl. a levegőbe kerülő szennyezőanyagok által okozott egészségkárosodást, az esetleges talajszennyezést, stb Ábelovszkyné Villányi Judit: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Magyarországon c. szakdolgozata. (BGF-KVIF, 2004.) 18

18 3. Az Európai Unió környezetpolitikája és hulladékgazdálkodási szabályozása A közös cselekvés szükségessége a hetvenes évek elejére az EGK környezeti politikai integrációjának elindításához vezetett. A felismerés hátterében a gazdasági integrációt akadályozó tényezők álltak, mint a termékszabályozás különbözőségei, az erőforrások felhasználásában rejlő korlátok, az erősebb és a lazább környezetvédelmi követelményeket támasztó országok közti különbségek. Az első környezetvédelmi akcióprogram elindítása előtt, a tagállamok 1972-ben Párizsban megrendezett államés kormányfői csúcskonferenciáján a következő nyilatkozat született: A gazdasági növekedésnek, amely önmagában nem lehet végcél, elsődlegesen az életfeltételekben mutatkozó különbségek enyhítéséhez kell hozzájárulnia. Ennek az összes társadalmi partner részvételével kell végbemennie, az életminőség és az életszínvonal javítását kell eredményeznie. Az európai eszméhez illően különös figyelmet kell szentelni a kézzel nem fogható értékeknek és a környezet védelmének, oly módon, hogy a haladás valóban az emberiség szolgálatába állítható legyen Az EU-s környezetpolitika irányelvei 17 - A magas szintű védelem: a környezetpolitikának figyelembe kell vennie a tudományos tényeket, a Közösség régióinak környezeti állapotát, a Közösség e téren végzett tevékenységeinek költségeit és hasznát, valamint a Közösség és az adott régió gazdasági-társadalmi helyzetét. A magas szintű védelem ugyanaz, mint a tagállamokban alkalmazott legjobb gyakorlat (best practice). - Az elővigyázatosság elve: a környezetkárosítást minden eszközzel meg kell próbálni elkerülni. Ez képezi alapját az integrált környezetvédelmi technológiák fejlesztésének, amelyek elkerülik a problematikus anyagok keletkezését. - A megelőzés elve: a lehetséges környezeti hatásokat a szennyezés forrásánál kell megszüntetni, megelőzve a szennyezés szétterjedését a környezetben. - A szennyező fizet elve: a környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. Ez egyaránt jelenti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk megtérítését. Az EU az elvet egyelőre csak lazább értelmezésben alkalmazza, mert még nincsenek elég hatékony eszközök (pl. közösségi környezetvédelmi adók), amelyek segítségével 16 Bándi Gyula: Környezetjog. Osiris Kiadó, Budapest, old. 17 Engem is érint: Környezetvédelem az Európai Unióban. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma. 19

19 a szennyezőket minden esetben az elhárítás költségeinek megfizetésére kötelezhetnék. - Az integrálás alapelve: az Amszterdami Szerződés 3.c cikkelyében került megfogalmazásra. A környezetvédelmi politika bevezetésének nincs értelme akkor, ha az ellentétben áll más politikákkal (pl. az általános gazdaságpolitikával), illetve a környezetvédelmet minden részpolitikába integrálni kell. - A szubszidiaritás elve: az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát a tagállamoknál hatékonyabban tudja kezelni. A hatékony környezetvédelem csak a politikai szintek (helyi, nemzeti, regionális vagy nemzetközi) együttműködésével valósítható meg. - A fenntartható fejlődés: az elv szerepel a Európai Unióról szóló szerződésben, illetve a tagállamok a Riói Agenda 21, a Klímaegyezmény, a Biodiverzitás és az Elsivatagosodás Egyezmény aláírásával is elkötelezték magukat a fenntartható fejlődés mellett. - A partnerség elve: A fenntartható fejlődés szereplőinek párbeszédet és együttműködést kell kialakítaniuk a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. Ez együttműködési megállapodásokhoz (pl. az önkéntes, az üzleti és az állami szektor közötti megállapodásokhoz), illetve az állampolgárok és a társadalmi szervezetek fokozott bevonásához vezet Az európai uniós környezetpolitika alakulása 18 : Az első szakasz ( ): Az ötvenes évek közösségi intézményeinek létrehozásakor a gazdasági fejlődés volt a fő prioritás, ezért ebben a másfél évtizedes periódusban lényegében nem voltak környezetvédelmi intézkedések. A második időszak ( ): Az 1960-as évek végére megnőtt a környezetvédelmi tudatosság, az 1972-es ENSZ Emberi Környezet című stockholmi konferencia és a Római Klub jelentése hatására az Európai Közösség is belátta a közös környezetpolitika szükségességét. Az Európai Bizottság első erre vonatkozó közleményét 1971-ben bocsátotta ki, ezt követte 1972 tavaszán az 1. környezetvédelmi akcióprogram tervezetének elkészítése. A döntés formálisan az 18 Környezetpolitika és uniós csatlakozás. Szerk.: Glatz Ferenc. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, alapján. 20

20 1972-ben Párizsban tartott csúcstalálkozón született meg. Ezután 1973 júliusában ült össze az első Környezetvédelmi Tanács, és elfogadta a közös környezetpolitika alapelveit, majd novemberben döntött az 1. környezetvédelmi akcióprogram megvalósításáról. Az akcióprogram szerint az Európai Közösség környezeti politikájának célja a Közösség polgárai életkörülményeinek, életminőségének, környezetének javítása. E politikának a legjobb életfeltételeket nyújtó környezet megteremtésével kell segítenie az embert szolgáló növekedést, és e növekedést össze kell egyeztetnie a természetes környezet megőrzésének egyre növekvő parancsoló szükségességével 19. Ebben fogalmazták meg a környezetpolitikai alapelveket, az ún. tizenegy parancsolatot, mely a mai napig a közösségi környezetpolitika alapja: 1. A szennyezés, illetve a környezeti ártalmak forrásánál történő fellépés 2. A környezeti hatások figyelembevétele 3. A természeti erőforrások ésszerű hasznosítása 4. A tudomány és a technika környezetvédelmi célú fejlesztése 5. A szennyező fizet elve 6. Egyik állam sem okozhat környezeti kárt a másik államnak 7. A fejlődő országok érdekeinek figyelembevétele 8. Az Európai Közösség és a tagállamok regionális és nemzetközi együttműködése 9. A környezetvédelem a Közösségben mindenki ügye, amelyet minden szinten oktatni kell 10. A környezeti cselekvés megfelelő szintjének meghatározása 11. A tagállamok környezeti politikáinak összehangolása és harmonizálása a Közösségben 1977-ben, az öt év elteltével kiadták a 2. környezetvédelmi akcióprogramot, mely gyakorlatilag ugyanazokra a területekre terjed ki, mint az első. Elsőbbséget biztosít a víz-, a levegő- és a zajvédelem számára, és kiemeli a terület, környezet és a természeti erőforrások ésszerű hasznosítását. Hangsúlyozza a szennyezés, a hulladékkeletkezés és a földhasznosítás terén a megelőzést szolgáló eszközöket. A program környezetfejlesztéssel foglalkozó fejezete kiemelt szerepet szán a környezeti hatásvizsgálatok és értékelési rendszer kidolgozásának, elemzi a 19 Bándi Gyula: Környezetjog. Osiris Kiadó, Budapest, o. 21

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben