A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula május 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21."

Átírás

1 TDK TÁJÉKOZTATÓ (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula május 21.

2 A tudományos diákköri munka lényege A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely által elmélyítik az oktatás során szerzett ismereteket, illetve a tananyagon túlmenő ismeretekre tesznek szert. A TDK munka folyamata Témaválasztás A TDK munka készülhet az intézetek, oktatók által meghirdetett témakörökből, illetve egyéb hozott témából. Utóbbi esetben szükséges a téma konzulens általi elfogadása. A TDK munkát célszerű legkésőbb a II. évfolyam 2. félévében elkezdeni. A szakdolgozati témaválasztásra már legyen TDK téma. Regisztráció A Karon folyó tudományos diákköri tevékenység nyomonkövethetősége, dokumentálása érdekében a TDK-s hallgatók regisztrációja szükséges. Erre vonatkozóan minden évben a tavaszi félévben egy regisztrációs felhívást teszünk közzé. A TDK munka anyagi támogatása (esetleges pályázati anyag- és utazási költségek, ösztöndíj stb.) csak a regisztrált hallgatók számára lehetséges. TDK munka Jellemzően 1,5-2 év áll rendelkezésre a TDK munkára, amelynek fő részei: munkaterv elkészítése, szakirodalom áttekintése, kísérletek, kutatás megvalósítása, eredmények feldolgozása, dolgozat elkészítése, a munka kari TDK konferencián történő bemutatása. A TDK munkát témavezető oktató irányítja. Amennyiben a téma megkívánja, külső konzulens is ajánlott a belső konzulens (kar oktatója) mellé. TDK dolgozatok formai követelményei (szekciónkénti OTDK elvárások szerint) A dolgozat tartalmi részének terjedelme A4-es oldal Margók mérete egységesen 2,5 cm A szövegben Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és 1,5 sortávolság. Minden egyéb formai, szerkezeti vonatkozásban a Szakdolgozati útmutatót kell követni (a kari honlapon megtalálható).

3 Kari TDK konferencia A pályamunkák bemutatása 10 perces előadások formájában történik, mely után a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. A kari konferencia minden évben november második felében kerül megrendezésre. TDK munka értékelése A TDK munkát a szekció bíráló bizottsága értékeli komplex módon, azonos súllyal figyelembe véve a TDK dolgozatot és a konferencia előadást. A dolgozat bírálati szempontjai: Szerkesztés, stílus A téma irodalmának feldolgozása A feldolgozási módszer színvonala Az eredmények értékelése A kapott eredmények gyakorlati alkalmazhatósága Az előadás bírálati szempontjai: Tárgyi tudás Az előadás felépítése Vitakészség Technikai előkészítés, gazdálkodás az idővel A helyezéseket az összpontszám határozza meg. Minden résztvevő részesül valamilyen jutalomban. TDK dolgozat szakdolgozatként történő elfogadása A megfelelő színvonalú pályamunkák esetén a bíráló bizottság javasolja a szakdolgozatként történő elfogadást (jeles érdemjeggyel). Továbbjutás az OTDK-ra A bíráló bizottság tesz javaslatot az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. Jellemzően a helyezést elért hallgatók nyerik el ezt a lehetőséget. Az OTDK kétévente kerül megrendezésre, legközelebb 2017 tavaszán.

4 A TDK műhelyünk eredményessége Az intézeti TDK konferenciákon egészen az utóbbi évekig csak az ápoló szakos hallgatók vettek részt, azonban 2010-től az egészségturizmus szakirányon tanuló Egészségügyi szervező (BSc) és 2011-től a Szociális munka (BA) szakos hallgatók is egyre inkább képviseltették magukat. Ennek köszönhetően, a Campus évről-évre csökkenő hallgatói létszáma ellenére a TDK-s aktivitás növekedett. Évente jellemzően hallgató adott elő, legtöbben 2014-ben (24 fő mutatott be ugyanennyi pályamunkát). A bíráló bizottságok általában a helyezést elért hallgatók egy részét javasolják az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. Az OTDK-n 1999-ben 2, 2001-ben 2, 2003-ban 2, 2005-ben 2, 2007-ben 4, 2009-ben 2, 2011-ben 5, ban 2 és 2015-ben 6 hallgatónk vett részt előadással. Fontosabb elért eredmények: Varjú Ágnes 1999-ben 1. helyezett lett és az Egészségügyi Miniszter különdíját is megkapta. Soósné Göböly Ildikó előadását a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában Jubileumi Különdíjjal ismerték el 2011-ben. Szász Nóra Tünde a 2013-ban megrendezett XXXI. OTDK-n a Társadalomtudományi Szekció különdíját nyerte el. Szintén különdíjban részesült 2015-ben a XXXII. OTDKn Kóra Szilvia a Közgazdaságtudományi, illetve Patakiné Márkus Ágnes az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban.

5 A TDK előadások számának alakulása ( ) Az Egészségtudományi Campus hallgatói által az utolsó négy OTDK-n elért eredmények: Országo s TDK éve Bemutatott pályamunkák Résztvevő hallgatók száma (fő) I. helyezett pályamunka II. helyezett pályamunka III. helyezett pályamunka Különdíjak Összes díjazott pályamunka

6 Az Egészségtudományi Intézet által ajánlott TDK témák: - Népesség egészségi állapotát érintő kérdések - Utazás és egészség - Speciális szükségletek a turizmusban (fogyatékkal élők, krónikus betegek) - Fogyatékkal élők társadalmi helyzete, megítélése - Egészségföldrajzi kérdések és problémák - Egészségfejlesztés és korcsoportok (Dr. Beke Szilvia) - Egy kistérség szociális ellátórendszerében tetszőleges ellátotti csoport (pl. időskorúak, hajléktalan emberek, pszichiátriai beteg emberek stb.) részére nyújtott szolgáltatások értékelő kutatása - Helyi önkormányzati szociálpolitika - Települési segélyezési gyakorlatok komparatív elemzése - Szociális problémák, szegénység jellemzőinek vizsgálata települési vagy kistérségi szinten - Aktív munkaerő-piaci politikák / közfoglalkoztatás témakörében végzett kutatás - Menekültek, migránsok helyzete Békés megyében / szociális munka menekültekkel (Czinderi Kristóf) - Aktív turizmus (gyalogos, vízi, kerékpáros turizmus vizsgálata, saját terepi felmérésekkel lehetőleg) - Tematikus útvonalak tervezése - Mentális térképek (az emberek/turisták fejében lévő képek a világról, egy desztinációról, településről stb.) (Gila Csaba) - Iskolai szociális munka és prevenció - Gyermekvédelemben élő fiatalok esélyeinek vizsgálata - Hátrányos helyzetű gyermekek reziliencia tényezőinek kutatása - Romológiai kutatások (Dr. Homoki Andrea) - Ápolási modellek szerepe, alkalmazása a klinikai gyakorlatban - Az ápolási folyamat alkalmazásának előnyei - Az abortusz, mesterséges megtermékenyítés etikai vonatkozásai - Az iskolai egészségfejlesztés gyakorlata (általános- és középiskolákban) (Párduczné Szöllősi Andrea) - Betegségviselkedés pszichés-szociális tényezői - Szomatikus betegségek pszichés vonatkozásai (betegségtudat, betegséggel kapcsolatos reprezentációk vizsgálata) - Kiégés kutatása szociális/egészségügyi szakemberek körében - Egészségturizmus mentális, pszichológiai vonatkozásai (Sándor Zita)

7 - A bor élettani hatásai - Gyermekek táplálása (újszülött kortól kamasz korig) - Kismamák táplálkozása - Egészségturizmus új dimenziói (Dr. Turcsán Judit) - Turisztikai desztináció menedzsment - Turisztikai desztináció marketing - Trendek a turizmusban - Jó gyakorlatok az egészségturizmus területén (Varga Dorottya) - Stroke-ot elszenvedett betegek neurokognitív vizsgálata - Dementia prodrómák neurokognitív jellegzetességei és differenciáldiagnosztikájuk - Főbb dementiák neurokognitív deficitmintázatainak vizsgálata - Post stroke depresszió (PSD) és egyéb pszichiátriai komorbiditások vizsgálata - Sclerosis multiplexben megjelenő kognitív schub-ok neuropszichológiai vizsgálata - Neurológiai kórképekben szenvedő betegek életminőség és betegségreprezentáció vizsgálata (Balda György)

8 - A 2015-ös intézményi TDK konferenciához kapcsolódó fontos határidők, időpontok (időközbeni kismértékű változtatás még lehetséges): Az intézményi TDK konferencia időpontja: november 25. Egészségtudományi Campus Jelentkezés a konferencián való részvételre: október 16. jelentkezési lap és egyoldalas összefoglaló leadásával A TDK dolgozat leadási határideje: november 5. További információk: Czinderi Kristóf, intézeti TDK felelős Dr. Futó Zoltán, általános és kutatási dékánhelyettes

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK SZARVAS, 2015 1 KÉSZÜLT A SZIE GAEK ÁLTAL SZERVEZETT, TDK KONFERENCIÁK ELŐADÁSAIBÓL

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza A felhívás az OTDT 2006. január 20-án tartott ülésén került elfogadásra OTDT K 2006/001 Az Országos Tudományos

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény szervezője: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Cím: 1088

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. november 14. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Dr. Takácsné dr. habil György

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29.

XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29. A STRESSZTőL A BOLDOGSÁGIG XI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK GÖDÖLLŐ, 2011. JÚNIUS 28-29. PROGRAMFÜZET ÉS ELŐADÁSKIVONATOK Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Selye János Magyar Magatartástudományi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

egyetemi docens PPKE BTK Pszichológia Intézet Telefon: 06 (26) 375-375/2549 Fax: 06 (1) 7892-775 E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu

egyetemi docens PPKE BTK Pszichológia Intézet Telefon: 06 (26) 375-375/2549 Fax: 06 (1) 7892-775 E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Cím: 7400 Kaposvár Guba Sándor u 40.

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

Hírlevél 2013. tél. Köszöntő...2. A Koragyermekkori programról röviden...2. Új egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése...3

Hírlevél 2013. tél. Köszöntő...2. A Koragyermekkori programról röviden...2. Új egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése...3 Hírlevél 2013. tél Köszöntő...2 A Koragyermekkori programról röviden...2 Új egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése...3 Tesztelés és azonnali visszacsatolás...4 Szülői megfigyelésen alapuló kérdőív...5

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben