AGENDAS HUNGARY A-kódkönyv, AGENDAS HUNGARY. A közpolitikai területek kódkönyve december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGENDAS HUNGARY A-kódkönyv, 14.3. AGENDAS HUNGARY. A közpolitikai területek kódkönyve. 2013. december 27. 14.3."

Átírás

1 AGENDAS HUNGARY A közpolitikai területek kódkönyve december Gazdaságpolitika 100: Általános hazai gazdaságpolitikai ügyek (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: a kormány gazdasági tervei, magyar gazdasági feltételek és ügyek, a gazdasági növekedés kilátásai, a gazdaság állapota, hosszú távú gazdasági szükségletek, gazdasági recesszió, általános gazdaságpolitika, a gazdasági fellendülés és a teljes foglalkoztatás elősegítése, demográfiai változások, népesedési trendek, a recesszió országos és helyi szintű gazdasági hatásai, jövedelemeloszlás, gazdasági növekedéssel kapcsolatos makrogazdasági információk 101: Infláció, árak, árfolyamok, kamatok Példák: az infláció féken tartása és csökkentése, inflációellenes intézkedések, infláció és árindex számításának statisztikai módszerei, fogyasztói árindex, élelmiszerárak, megélhetési költségek, kamatok, a Központi Statisztikai Hivatal és Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentései, az infláció hatása a vállalatokra, általános gazdaságstatisztikai információk, árfolyampolitika, a forint árfolyamának alakulása az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest Lásd még: 104 monetáris politika és 1808 nemzetközi árfolyamrendszer 103: Foglalkoztatás, munkanélküliség, inaktivitás Példák: munkanélküliségi és foglalkoztatási statisztikák, a munkanélküliség gazdasági és társadalmi hatásai, a magyar foglalkoztatáspolitikai prioritásai, a foglalkoztatás növelése és a munkaerőpiac, a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése, támogatott foglalkoztatás, közmunkaprogramok, munkaerő-piaci politikák, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentései, megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos szabályozások, nyugdíjpolitika Lásd még: 502, 503 munkavállalói juttatások 104: Monetáris- és pénzügypolitika Példák: monetáris politika ügyei, a Monetáris Tanács állásfoglalásai, közleményei, a Monetáris Tanács üléseinek jegyzőkönyvei, sajtótájékoztatói, az MNB féléves és éves jelentései a pénzügyi stabilitásról, az infláció alakulásáról, a fizetési rendszerről, a konvergencia folyamatokról és a hitelezési folyamatokról, megtakarítási ráta, fiskális és monetáris politikák közötti kapcsolat, nemzetközi tartalékok szabályozása, devizatartalék körüli ügyek, kincstárjegyek, állampapírok Lásd még: 1808 valutaárfolyamok, 1501 MNB bankügyleti ügyei 1

2 105: Költségvetési politika: államháztartás, központi költségvetés, államadósság Példák: a kormányzat éves költségvetési javaslatai, az államháztartás (az Államadósság Kezelő Központ) finanszírozási igénye, az Alaptörvényben lefektetett költségvetési követelmények betartása, a költségvetés megalkotása és módosítása, a költségvetési év változása, államadósság és költségvetési hiány, az államadósságszabály érvényesítése, javaslatok a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésére, költségvetési folyamatok előrejelzése, a stabilizációs intézkedések gazdasági ágazatokra, társadalmi folyamatokra és a helyi önkormányzatok működésére kifejtett hatása, állami kiadások elhelyezése költségvetésen kívül elkülönített alapokban, és az ilyen alapok kiadásainak becsatornázása a költségvetésbe, az államadósság és az ország adósságának problémái, adósság lejárata és törlesztése, gazdasági stabilizációs programok 107: Adózás, adópolitika, adóreform Példák: jövedelmek adóztatása, központi és helyi adók, adószabályok tisztázása és egyszerűsítése, adóreform, közvetett és közvetlen adók, a tőke, a munka és a fogyasztás adóztatása, ÁFA, jövedéki adók, bérek adója és járulékai, Szja, Szjareform, társadalombiztosítási járulékok, vagyonadó, ingatlanadó, luxusadó, ingatlanés ajándékadó, vállalati nyereségadó, iparűzési adó, szektorális különadók, zöld adók, egyéb speciális adók (pl egészségtelen termékek adója, on-line szerencsejátékok adóztatása), adókulcsok, egykulcsos adó, progresszivitás és arányosság az adózásban, családi adózás, kormányzati adójavaslatok, adományok adómentessége, adóreform és az adózás egyszerűsítése, költségvetés bevételi oldalához tartozó jogszabályok, adóztatás hatása a vállalkozásokra, adószabályok többszöri módosítása, általános adóváltozások, adományok adómentessége, adókedvezményei, külföldi vállalatok számára nyújtott adókedvezmények, adóamnesztia, offshore vállalkozások adóztatása, általános adóügyek (Kiegészítés: a speciális adóváltoztatásokat a tárgyuk alapján kódoljunk Például a jelzálog csökkentését a jelzálogokhoz, gyerekvállalást támogató adókedvezményeket pedig a gyerekgondozáshoz kódoljuk) Lásd még: 2009 NAV adminisztráció 108: Iparpolitika, ágazati politika, fejlesztéspolitika Példák: ágazati-, fejlesztéspolitikai stratégia, feldolgozóiparral kapcsolatos stratégia, az ágazatok technológiai fejlettsége, bizonyos kiemelt ágazatok támogatása, nemzeti iparpolitika és fejlesztéspolitika, ágazati fejlesztési és növekedési stratégiák, csökkenő, illetve növekvő ipari termelékenység, egyéb ágazatok termelékenysége és versenyképessége, ágazati foglalkoztatás, üzembezárások és áthelyezések, ipari újraszervezés, ipari parkok, vállalkozási övezetek, valamint fejlesztési pólusok létrehozása és kialakítása, ágazati, területi és horizontális fejlesztési politikák. Építőipari statisztikai adatok. Lásd még: 1806 nemzetközi vállalati verseny, 1403 gazdasági fejlesztési programok 110: Árszabályozás Példák: árszabályozás, ármegállapodások, rezsicsökkentés, megélhetési költségek, árszabályozási program, vészhelyzeti árszabályozások, elektromos áram kiskereskedelmi ára, közüzemi díjak hátralékosai 2

3 199: Egyéb 2. Emberi jogok, kisebbségi jogok, állampolgári jogok 200: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Alapvető Jogok Biztosának Hivatal költségvetési előirányzata, polgári jogok megsértése, egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, alkotmányos alapjogok betartása, egyenlő bánásmód a foglalkoztatás során, nők és kisebbségek elleni diszkrimináció, polgárjogi intézkedések költségvetési előirányzata, polgárjogok betartatása, több közösséget is magába foglaló foglalkoztatási diszkrimináció (kor, nem, faj, stb. és ezek kombinációi), magántulajdon elvétele, magántulajdonhoz való jog, foglalkoztatási diszkrimináció faj, bőrszín és vallás alapján, lakhatási jogok és jogsértések, életvitelszerű lakhatás, illetve annak tilalma 201: Etnikai kisebbségek, etnikai diszkrimináció és rasszizmus Példák: kisebbségekre vonatkozó programok, kisebbségi vállalkozók, gazdasági szerződéskötések, kisebbségek tagjainak bírói karba való kinevezése, iskolai deszegregáció, kisebbségek gazdasági életben történő diszkriminációja, kisebbségek tagjainak bekerülése és karrierlehetőségei a Nemzeti Nyomozó Irodában és egyéb állami fenntartású állami szervezetben, faji alapú bűncselekmények, romagyilkosságok, holokauszt tagadás 202: Nemi diszkrimináció, szexuális kisebbségek diszkriminációja Példák: nemi- és, szexuális hovatartozás miatti diszkrimináció a hadseregben, gender vonatkozású társadalombiztosítási egyenlőtlenségek, nőkre vonatkozó foglalkoztatási akadályok, jövedelemegyenlőtlenség a nemek között, a nemek számára biztosított egyenlő jövedelmek, a nemi diszkrimináció szabályozásai, a gyermekvállalás és a munka világának összekapcsolása 204: Életkori diszkrimináció Példák: életkori diszkrimináció a munkaerőpiacon, kötelező nyugdíjkorhatár, életkori diszkrimináció a bírói kinevezéseknél, nyugdíjkorhatár szabályozása 205: Megváltozott munkaképességűek diszkriminációja Példák: rokkantakkal szembeni diszkrimináció, diszkrimináció a vakokkal, mozgáskorlátozottakkal, fogyatékosokkal szemben, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, a megváltozott munkaképességűek biztosítási diszkriminációja, gyámság alá helyezett és szellemi fogyatékos emberek polgári jogai, a megváltozott munkaképességűek utazási problémái, genetikai vagy egészségügyi állapoton alapuló diszkrimináció, a megváltozott munkaképességűekkel és rokkantakkal kapcsolatos ellátórendszerek 206: Választójog, választási részvétel Példák: a szavazók bármilyen nemű hátrányos megkülönböztetése, a külföldön tartózkodó állampolgárok hátrányos megkülönböztetése a szavazással kapcsolatban, törvény az országgyűlési képviselők választásáról, levélben szavazás, határon túli szavazással kapcsolatos ügyek, szavazói korhatár csökkentése 3

4 207: Szólásszabadság, lelkiismereti- és vallásszabadság Példák: polgárjogi jogszabályok módosításai, vallásszabadság, nemzeti jelképek megsértése (Btk. 269/A ), egyházi iskolák, kötelező hitoktatás, vallásos beszédek védelme, obszcenitás ellenes törvénykezés, gyűlöletbeszéd 208: Adatvédelem és információs jogok Példák: fogyasztói- és munkavállalói adatok titkossága, alkalmazottak drogtesztje, számítógépekhez való hozzáférés és adatvédelem, rendőri lehallgatások, egészségügyi adatok titkossága, közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés, kormányzati adatok bizalmassági besorolása, elektronikus pénzmozgás és online pénzügyi folyamatok biztonsága, letartóztatási jegyzőkönyvek titkossága és biztonsága, információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló törvény, Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs Főosztálya által kiadott anyagok terjesztése 209: Államellenes tevékenység Példák: alkotmányos rend erőszakos megváltoztatás (Btk. 139 ), alkotmányos rend elleni szervezkedés Btk. 139 /A), államellenes tevékenységekről szóló jogszabályok, a Magyar Gárda és egyéb szélsőjobboldali szervezet tevékenységeinek felderítése, belbiztonsági törvények, diákhálózatok átvilágítása, szélsőséges politikai csoportok és pártok tevékenységeinek megfigyelése, kommunisták városi zavargásokban való részvétele, a szélsőséges szervezetek átvilágítása, egyetemista zavargások kivizsgálása, kommunista és nemzeti szocialista ifjúsági tevékenységek felderítése, népességi tájékoztatási hivatalok felállítása az államellenes szervezetek akcióival kapcsolatban, szélsőséges politikai csoportosulások nemzetközi aktivitásának felderítése, az oktatási intézményekbe és a hadseregbe bekerülő gyanús elemek felderítése, Alkotmányvédelmi hivatal Lásd még: 1603 nemzetbiztonság 299: Egyéb Példák: megélhetéshez való jog, bírósági eljárások költségei, illetékmentesség 3. Egészségügy 300: Általános Példák: Országos Egészségfejlesztési Intézet költségvetési előirányzata, Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság által felügyelt intézmények költségvetési előirányzatai, tevékenységek, amelyek alig mutatják szakpolitikai irányítás jelét, bizottságok felállítása az egészségüggyel kapcsolatos politikák tanulmányozására, a társadalombiztosítás fizetőképessége 301: Egészségügyi reform (kivéve biztosítási reform) Példák: egészségügyi reformok, átfogó egészségügyi szabályozások, hatáskörök és feladatok megosztása az állami, megyei és települési szint között, kötelezettségeinek megváltoztatása, helyi szintű egészségügyi reformok, a nők egészségére vonatkozó kezdeményezések, egészségügyi állapot és gyermekvállalás, kezdeményezések a vidéki egészségügy terén, állami segítség mértéke, megyei részvétel a TB fizetésben, megváltozott munkaképességűek rehabilitálása, egészséges táplálkozás, valamint a gyakori szív- és érrendszeri problémák megelőzése 4

5 Lásd még: 334 hosszú távú egészségügyi reform, 302 biztosítási reform 302: Egészségbiztosítás Példák: egyéni járulékok összegének és az ellátásra jogosultak körének meghatározása, magán- és kiegészítő biztosítások lehetőségei, egészségügyi hozzájárulás fizetésének feltételei, egészségügyi előtakarékossági számlák rendszere, az egyéni biztosító piac szabályozása, egészségügyi kérdések a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 évi LXXXI törvénnyel és annak kiegészítéseivel kapcsolatban, a háborús veteránok ellátásának TB fedezete, a háborús veteránok közalkalmazotti egészségbiztosítási fedezete, a biztosítók szabályozása a fedezet általános elérhetőségének szempontjából (pl a betegek jogai), a biztosítókba való belépés feltételei Lásd még: pontos juttatások, 334 hosszú távú gondozási biztosítás 321: Gyógyszeripar, gyógyászati segédeszközök és gyógyszerengedélyezés Példák: általánosan a termékek és beavatkozások biztonságáról, engedélyezési folyamatok, gyógyszer címkézés és -forgalmazás, szervátültetés, biztonságos vérellátás biztosítása, nem megfelelő koleszterin szűrés, vényköteles gyógyszerek hamisítása, pacemaker szabályozás, vényköteles gyógyszerek címkézése, egész országon átívelő gyógyszerbiztonság, halálos gyógyszerallergia, idősotthonokban, kórházakban történő gyógyszerekkel való visszaélés, vitaminok, ásványi- és étrend kiegészítők, a gyógyszerek forgalmazási eljárásainak szabályozása, gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyese, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- És Szervezetfejlesztési Intézetének (GYEMSZI) működése, orvosi eszközök szabályozása az EEKH (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) által, fogamzásgátlók engedélyezése, klinikai kísérletek szabályozása, a röntgen felszerelések ellenőrzése, ÁNTSZ ellenőrzések Lásd még: 335 vényköteles gyógyszerek költségei, 398 kutatás, 1520 trösztellenes ügyek 322: Egészségügyi létesítmények építése, szabályozása és finanszírozása Példák: Kórházak, laboratóriumok, egészségközpontok, finanszírozása, az ilyen típusú vidéki vagy városi létesítményekkel kapcsolatos finanszírozási problémák érzékelése (aránytalan részfizetés a kórházaknak), a TB által fedezett betegellátás költségeinek kifizetése a helyi kórházak részére, sürgősségi ellátó intézmények, a normák és tevékenységek szabályozása ezekben az intézményekben, beleértve a személyzet szakképesítését is, a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kiállított tanúsítványok, idősotthonok megnyitásával és működésével kapcsolatos szabályozások, ÁNTSZ keretszámok, ÁNTSZ tevékenységek és szabályozások, egészségügyi kutatólaborok megbízhatósági kérdései, egészségügyi intézményekkel kapcsolatos törvényi szabályozások Lásd még: 323 szolgáltatóknak nyújtott kifizetések, 325 oktatókórházak 323: Egészségügyi szolgáltatók finanszírozása és szabályozása Példák: orvosok, speciális beavatkozásokat ellátó szakemberek finanszírozása, az ezzel kapcsolatos kifizetési eljárások, szakértői felülvizsgálati eljárások, OEP 5

6 visszatérítés, fellebbezési folyamatok, az országos egészségügyben résztvevő privatizált szolgáltatókkal kapcsolatos pénzügyi szabályozások (pl. mentők), regionális intézkedések, kockázati kiigazítás, visszatérítés csontkovácsok számára, a járóbeteg-ellátás költségei, a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs költségei Lásd még: 325 munkaerő tréning programok 324: Egészségügyi visszaélések és műhibák Példák: műhiba, hamis orvosi diplomák, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, a mentális egészségügyi állami támogatásokkal való visszaélés, TB túlszámlázás, összeférhetetlenség, a mentális egészségügyi állami támogatásokkal való visszaélés, orvosi műhiba biztosítási fedezete, orvosi engedélyek visszavonása, orvosi praxis felfüggesztése, az orvosi műhiba esetén fennálló peres esetek tisztázása, orvosok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai, jogi védelem az orvosok részére, hálapénz, betegjogok Lásd még: 325 orvosi tanúsítványok és engedélyek kiadása 325: Egészségügyi dolgozók és képzésük Példák: az egészségügyi dolgozók hiányából és túlkínálatából fakadó helyi szintű problémák, beleértve a létszámhiányos területeken praktizálók számára nyújtott ösztönzőket, tanúsítványok és engedélyek kiadásának folyamatai, a különféle képzési programok és orvosi egyetemek által biztosított szolgáltatások biztosítása, az oktató kórházaknak nyújtott kompenzáció, folyamatos egyeztetések, egészségügyi munkaerő képzése, nővérképzés, közegészségügyi képzési támogatások, orvosi képzés, egészségügyi könyvtárak, szülésznőképzés Lásd még: 324 műhiba, 323 az egészségügyi szolgáltatók kompenzációja és szabályozása 331: Betegség-megelőzés, fertőző betegségek, egészségvédelem Példák: rákszűrés, egészségnépszerűsítő programok, fogyasztói útmutatók, orvosi információk terjesztése, egészségügyi oktatás az iskolákban, oltások, csontritkulást megelőző programok, nemi betegségekkel kapcsolatos tájékoztatás, tuberkulózis, a fertőző betegségekkel kapcsolatos intézkedések (pl AIDS), mellrákszűrés, bőrrák, vesebetegség, magas vérnyomás kezelése, fertőző betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések, alkoholproblémák, gyermekbénulás, Országos Epidemiológiai Központ finanszírozása, egészséges életmód országos népszerűsítése Lásd még: 208 a magánszférához való jog, drog, alkohol és dohányprogramok 332: Csecsemők és gyermekek egészsége Példák: gyermekeknek nyújtott megelőző szolgáltatások, szülői gondozás, gyermek és fiatalkorú egészségügyi ellátás, iskolai egészségprogramok, immunrendszer erősítése, a gyermekekre is vonatkozó járványügyi szabályozás (18/1998 (VI 3) NM rendelet), a csecsemőhalandóság csökkentése, a szoptatás népszerűsítése, szülői gondozás, gyermek egészségügyi ellátás, bölcsőhalál, gyermekkori alultápláltság, magzati alkohol szindróma, gyermekfogászat, védőnői szolgálat 6

7 Lásd még: 331 egészségügyi oktató programok, 208 abortusszal kapcsolatos kérdések 333: Mentális betegségek és értelmi sérültek Példák: állami szerepvállalás a pszichés betegek számára nyújtott szolgáltatásokban, mentális egészségügyi szolgáltatások, a pszichés betegek ellátásának minősége, pszichés betegek és fogyatékos gyerekek, a szellemi fogyatékosoknak nyújtott speciális lakhatás, lakóotthonok, intézetek Lásd még: 324 mentális egészségügyi állami támogatásokkal való visszaélés, 322 kórházi pszichiátriai programok felülvizsgálata 334: Tartósan betegek és idősek ápolása, gyógyíthatatlan betegek, rehabilitációs szolgáltatások Példák: TB költségek, menedékházak, idősotthonok, otthoni ellátás, hosszú távú egészségügyi ellátás szabályozása, hosszú távú ellátás minőségének javítása, bíróság által kijelölt gondnokság az idősek, gyengék és az öregedők számára, gerontológiai kutatás, a hosszú távú ellátás finanszírozásában jelentkező problémák, konferenciák az öregedésről, átfogó otthoni egészségügyi ellátás, a sérültek rehabilitációs szükségleteinek fedezése, létfenntartó kezelések a halálos betegek számára, idősotthonok építése Lásd még: 322 idősotthonok szabványai, 333 hosszú távú ápolás a pszichés betegeknek, 1304 fogyatékossági juttatások, 1609 háborús veteránok fogyatékossági juttatásai, 323 a járóbeteg ellátás kifizetései, 336 rendelkezések a járóbeteg juttatásokról, 1408 Idősek és fogyatékkal élők lakhatása 335: Vényköteles gyógyszerek ártámogatása és finanszírozása Példák: vényköteles gyógyszerek ártámogatása, specifikus gyógyszerek ártámogatása a TB által, a gyógyszerellátás növekvő költségeinek fedezése, klinikai kísérletek és kísérleti kezelések pénzügyi támogatása Lásd még: 321 a gyógyszeripar szabályozása 336: Egyéb egészségügyi szolgáltatások és nem társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Példák: Alzheimer kezelése, fogápolási szolgáltatások, szemorvosi szolgáltatások, vesebetegség, mellrák felismerése és kezelése, tartós orvosi műszerek (pl kerekes szék), plasztikai sebészet és egyéb nem társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Lásd még: 322 gyógyászati segédeszközök 341: Dohányzás: prevenció és szabályozás Példák: cigaretta- és dohányhirdetések és szabályozási kérdések, dohányzási tilalom a középületekben, a társadalmi tudatosság növelése a dohányzás egészségügyi kockázataival kapcsolatban, dohányzás megelőző oktatóprogramok, a dohányzásnak tulajdonított egészségügyi hatások 7

8 342: Alkoholizmus és kezelése Példák: az alkoholfogyasztás életkorhoz kötése, az életkor ellenérzése az elárusító helyeken, alkoholos italok megjelenése a médiában (a évi CLXXXV. törvény alapján), alkoholizmus az idősek körében, a fiatalkori alkoholizmus megelőzése, az alkoholizmus kezelésének TB finanszírozása, ittas vezetéssel kapcsolatban felmerülő problémák, alkoholizmust megelőző programok Lásd még: 344 droggal és alkohollal való visszaélés 343: Drogfogyasztás, gyógykezelés Példák: gyógyszerrel való visszaélés, bizonyos drogok gyógyszerként történő felhasználása, rehabilitációs kezelés függők részére, szociális munkások képzése és alkalmazása, tűcsere-program Lásd még: 1203 drogcsempészés, 321 drogbiztonság, 344 drogstratégia, 321 gyógyszeripar 344: Drogstratégia és megelőzés Példák: a drogprevenciós programok kiterjesztése, a drog- és alkoholproblémával küzdő egyének egészségügyi ellátásának állami fedezete, drog- és alkoholprevenciós programok az iskolákban, droggal és alkoholproblémák a honvédelmi szerveken belül, fiatalkori drog és alkoholfogyasztás, a szórakoztatóipar szerepe a szerfogyasztás visszaszorításában, drogfogyasztással ka pcsolatos preventív oktatás az iskolákban Lásd még: 342 Alkoholizmus és annak kezelése, 343 Legális és illegális drogfogyasztás, gyógykezelés és prevenció 398: Egészségügyi kutatás és fejlesztés Példák: Alzheimer-kór kutatása, kutatás a nők egészségét illetően, a kormány által biztosított adókedvezmények a kutatás és fejlesztés előremozdítására, kutatási támogatások nyújtása szervezetek és oktató intézmények részére, konferenciák szervezése az egészségüggyel kapcsolatok kérdésekről, géntechnológiai kérdések, kutatási és szabályozási kérdések, alvászavarok kutatása, orvosbiológiai kutatások, őssejt átültetési kutatások, egészségügyi szakpolitikai kutatási programok, a biotechnológiai kutatások orvosi felhasználása, az emelkedő várható élettartam kutatása, emberi géntechnológiai kutatások, orvosbiológiai és viselkedési kutatások 399: Egyéb Példák: egy atomtámadás egészségügyi következményei 4. Mezőgazdaság 400: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal előirányzatai, mezőgazdasággal kapcsolatos kormányrendeletek, mezőgazdasági jogszabályok, a mezőgazdaság gazdasági helyzete, a költségvetés csökkentésének hatása a mezőgazdaságra, mezőgazdaság hatása a magyar gazdaságra, nemzeti termőföldvédelmi politika, mezőgazdasági és vidékfejlesztési előirányzatok, családi gazdálkodók, a magyar mezőgazdaság állapota, mezőgazdasági 8

9 rendszeradminisztráció, hosszú távú agrárpolitika, mezőgazdasági és élelmiszertörvények módosítása, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 401: Agrár- és élelmiszerkereskedelem Példák: Nemzetgazdasági Minisztérium import ellenőrzése, mezőgazdasági exporttámogatási törekvések, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mezőgazdasági kereskedelem fejlesztési programjai, dohányimport trendek, mezőgazdasági exporthitel garancia programok, a húsimport hatása a hazai iparra, származási ország megjelölése, Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági export kezdeményezései, mezőgazdasági termékek hozzáadott értéke Magyarország kereskedelmében, kávé export kvóták megállapítása, külföldi termékek behozatalának hatása, nemzetközi búza egyezmények, állatállomány és baromfi export, évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló évi CXIV. törvény módosításáról, kereskedelmi fejlődés újrahangsúlyozása, szőlő és a szilva külkereskedelem, mezőgazdasági termékek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát folytató gyártók tiltása, mezőgazdasági kereskedelem fejlesztése és bővítése, évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,, mezőgazdasági támogatások és kereskedelmi képviseletek létrehozása annak érdekében, hogy segítse külföldi országok részvételét a magyar mezőgazdasági támogatásokban és a kereskedelmi programokban, Élelmiszeripari-, Mezőgazdasági-, Természetvédelmi- és Kereskedelmi törvények módosításai Lásd még: 1800 általános külkereskedelem, 1502 mezőgazdasági árukereskedelem 402: Agrártermelők támogatása, intervenciós alapok és biztosítás Példák: mezőgazdasági ártámogatási programok, Vidékfejlesztési Minisztérium segítségnyújtása terményveszteség esetén, mezőgazdasági hitelrendszer pénzügyi életképessége, állami mezőgazdasági hitelprogramok, mezőgazdasági katasztrófaelhárítási programok, a tejtermelőknek nyújtott támogatások, mezőgazdasági kölcsön és hitel, családi gazdaságok hitelfelvétele, állami tejellátás és árpolitika, mezőgazdasági adósságok újratárgyalása, termelők számára nyújtott közvetlen támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által, búzaprogramok, különböző mezőgazdasági termékek kereslete és kínálata és a termékek értékesítése, húsárak, mezőgazdasági tároló létesítmények és berendezések, mezőgazdasági kölcsönök, évi LV. törvény a termőföldről, mezőgazdasági géppark, takarmánygabona programok, termőföld szabályozási programok Lásd még: 1404 mezőgazdasági ingatlan finanszírozás 403: Élelmiszerfelügyelet és biztonság Példák: Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrző tevékenysége, vásárlói biztonság, élelmiszer biztonsági programok költségvetése, élelmiszer címkézési követelmények, gabona ellenőrzése, egészség-és tápanyag összetételre vonatkozó szabályozás az élelmiszerreklámokban és a címkézésben, élelmiszerszállítás egészségügyi követelményei, gyümölcsökön használt növényvédő szerek szabályozása, élelmiszer besugárzás ellenőrzéséről szóló törvény, mesterséges élelmiszerszínezék szabályozása, élelmiszer szennyeződések szövetségi ellenőrzése, húsok besorolásával kapcsolatos előírások, húsfeldolgozás és kezelés követelményei, vasúti élelmiszer raktározás javítása, gabonatároló létesítmények, élelmiszer csomagolási előírások, fogyasztóvédelem, élelmiszer adalékanyagok szabályozása, évi LII. 9

10 törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról, tejszárazanyag meghatározása és szabványai Lásd még: 401 ellenőrzések, élelmiszer behozatal 404: Agrármarketing és piackutatás Példák: évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, Vidékfejlesztési Minisztérium árutámogatási programjai, terményekkel kapcsolatos értékesítési problémák, mezőgazdasági marketing, zöldség-, gyümölcsértékesítés, mezőgazdasági termékek ipari felhasználása, húspromóció-program, 64/2007 (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről, állami búzaértékesítési kvóták 405: Állat- és növénybetegségek, a kártevők elleni védekezés Példák: évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről, 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (állati és növényi kártevők ellenőrzése, sertés ágazati járványmentesítési program, juhok vírusvédelme, szöcske- és sáskairtó programok mezőgazdasági területeken), Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései, állati betegségek felszámolása, a szarvasmarha brucellózis járvány, Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv, az állatállomány fertőzöttsége, hangyatámadás elleni program, levéltetvek kezelése, ragadozók ellenőrzésével kapcsolatban felmerülő problémák, rovarok és betegségek biológiai ellenőrzése mezőgazdasági termények esetében, száj-és körömfájás megállítása a haszonállatok esetében Lásd még: 704 peszticidek szennyező hatása, 403 növényvédőszer-maradékok az élelmiszereken 406: Mezőgazdasági termelés Példák: Növénytermesztés, állattenyésztés 498: Mezőgazdasági kutatás és fejlesztés Példák: államilag finanszírozott mezőgazdasági kutatóintézetek állapota, táplálkozáskutatási tevékenységek, mezőgazdasági kutatási programok, mezőgazdasági biotechnológia programok szabályozása, biogazdálkodási kutatások, géntechnológiai kutatások lehetséges felhasználása a mezőgazdaságban, mezőgazdasági kutatási szolgáltatások, vízi élőlények kutatása 499: Egyéb Példák: országos élelmiszerfogyasztási felmérés alkalmazott módszerei, mezőgazdasági időjárási szolgáltatások, állami mezőgazdasági összeírás, nemzeti gabona ellátás, háztáji kertészkedés, a "gazdaság" újradefiniálása, mezőgazdasági szövetkezetek kérdései 10

11 5. Munkaügy, foglalkoztatás és bevándorlás 500: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatásért Felelős Államtitkárság költségvetési kérelmei és előirányzatai, munkaerőpiac változásának értékelése, NGM foglalkoztatási programjai, gyártási munkák csökkenése, országos foglalkoztatási prioritások, munkavédelmi előírásokkal kapcsolatos ügyintézés finanszírozása, jelenlegi munkaerőpiaci fejlemények 501: Munkavédelem és munkakörülmények Példák: bányabiztonság, építési munkálatok során fellépő ólommérgezés kockázata, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által kibocsátott biztonsági és egészségvédelmi programok javítása, petrolkémiai üzemek munkavállalóinak biztonsága, monoton munkavégzés miatt bekövetkező munkahelyi balesetek, büntetések és szabálysértési eljárások a munkavállaló halála vagy rokkantság esetén, üzemekben keletkező tűzvész okainak vizsgálata, biztonsági előírások az építőiparban, foglalkozás-egészségügyi kockázatok azonosítására szolgáló eljárások, a kockázatokkal járó munkahelyi betegségek beazonosítása, munkavédelem, a kábítószer- és alkoholfogyasztás a munkahelyen, foglalkozási megbetegedések kompenzációja, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nukleáris létesítmények biztonsága, kompenzáció foglalkoztatási eredetű megbetegedések (pl. fekete tüdő) esetén, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 502: Munkahelyi képzés, továbbképzés, közmunka Példák: munkahelyi továbbképzések, munkalehetőségek és alapvető készségeket fejlesztő programok, átképzések állami támogatása évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, idősebb munkavállalók segítése és képzése, támogatás hosszú távú segélyben részesülők képzésére és foglalkoztatására, rehabilitációs programok a megváltozott munkaképességűek részére, a hazai foglalkoztatás megerősítése, ösztönző programok, munkaerő- és foglalkoztatási problémák, évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, közszolgálati feladatok munkanélkülieknek, közszolgálati munkaviszony, átfogó foglalkoztatási és képzési törvények, közmunkaprogramok, közmunkát végzők képzésének támogatása, nem iskolarendszerű képzések, tanfolyamok Lásd még: 103 foglalkoztatás, munkanélküliség, inaktivitás, 1010 közmunka. 503: Munkavállalói juttatások Példák: az öregségi nyugdíjasokra, a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályok, munkanélküli segély-, nyugdíjak- és járadékok biztosítása, munkavállalói részvénytulajdonosi tervek, Nyugdíjbiztosítási Alap, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, a munkanélküli kompenzációs rendszer finanszírozása, munkavállalók kártérítési reformja, béren kívüli juttatások adózása, rokkantsági ellátásra vonatkozó jogszabályok, egészségügyi juttatás a vállalatoknál Lásd még: 2004 állami munkavállalói juttatások, 300 alkalmazottak egészségügyi ellátása és hozzáférés a beszámolóhoz 11

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19.

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 5 A település rövid bemutatása...

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Bevezetés 1. Új munkahelyek létrehozásának és a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2014. április 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS... 4 II.1. A makrogazdasági környezet alakulása...

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A Készítették: Kelemen Melinda szociológus szakértő dr. Kéri Ádám munkajogi szakértő Bajor Tamás közgazdász szakértő Somlai Szilárd munkavédelmi

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben