AGENDAS HUNGARY A-kódkönyv, AGENDAS HUNGARY. A közpolitikai területek kódkönyve december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGENDAS HUNGARY A-kódkönyv, 14.3. AGENDAS HUNGARY. A közpolitikai területek kódkönyve. 2013. december 27. 14.3."

Átírás

1 AGENDAS HUNGARY A közpolitikai területek kódkönyve december Gazdaságpolitika 100: Általános hazai gazdaságpolitikai ügyek (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: a kormány gazdasági tervei, magyar gazdasági feltételek és ügyek, a gazdasági növekedés kilátásai, a gazdaság állapota, hosszú távú gazdasági szükségletek, gazdasági recesszió, általános gazdaságpolitika, a gazdasági fellendülés és a teljes foglalkoztatás elősegítése, demográfiai változások, népesedési trendek, a recesszió országos és helyi szintű gazdasági hatásai, jövedelemeloszlás, gazdasági növekedéssel kapcsolatos makrogazdasági információk 101: Infláció, árak, árfolyamok, kamatok Példák: az infláció féken tartása és csökkentése, inflációellenes intézkedések, infláció és árindex számításának statisztikai módszerei, fogyasztói árindex, élelmiszerárak, megélhetési költségek, kamatok, a Központi Statisztikai Hivatal és Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentései, az infláció hatása a vállalatokra, általános gazdaságstatisztikai információk, árfolyampolitika, a forint árfolyamának alakulása az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest Lásd még: 104 monetáris politika és 1808 nemzetközi árfolyamrendszer 103: Foglalkoztatás, munkanélküliség, inaktivitás Példák: munkanélküliségi és foglalkoztatási statisztikák, a munkanélküliség gazdasági és társadalmi hatásai, a magyar foglalkoztatáspolitikai prioritásai, a foglalkoztatás növelése és a munkaerőpiac, a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése, támogatott foglalkoztatás, közmunkaprogramok, munkaerő-piaci politikák, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentései, megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos szabályozások, nyugdíjpolitika Lásd még: 502, 503 munkavállalói juttatások 104: Monetáris- és pénzügypolitika Példák: monetáris politika ügyei, a Monetáris Tanács állásfoglalásai, közleményei, a Monetáris Tanács üléseinek jegyzőkönyvei, sajtótájékoztatói, az MNB féléves és éves jelentései a pénzügyi stabilitásról, az infláció alakulásáról, a fizetési rendszerről, a konvergencia folyamatokról és a hitelezési folyamatokról, megtakarítási ráta, fiskális és monetáris politikák közötti kapcsolat, nemzetközi tartalékok szabályozása, devizatartalék körüli ügyek, kincstárjegyek, állampapírok Lásd még: 1808 valutaárfolyamok, 1501 MNB bankügyleti ügyei 1

2 105: Költségvetési politika: államháztartás, központi költségvetés, államadósság Példák: a kormányzat éves költségvetési javaslatai, az államháztartás (az Államadósság Kezelő Központ) finanszírozási igénye, az Alaptörvényben lefektetett költségvetési követelmények betartása, a költségvetés megalkotása és módosítása, a költségvetési év változása, államadósság és költségvetési hiány, az államadósságszabály érvényesítése, javaslatok a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésére, költségvetési folyamatok előrejelzése, a stabilizációs intézkedések gazdasági ágazatokra, társadalmi folyamatokra és a helyi önkormányzatok működésére kifejtett hatása, állami kiadások elhelyezése költségvetésen kívül elkülönített alapokban, és az ilyen alapok kiadásainak becsatornázása a költségvetésbe, az államadósság és az ország adósságának problémái, adósság lejárata és törlesztése, gazdasági stabilizációs programok 107: Adózás, adópolitika, adóreform Példák: jövedelmek adóztatása, központi és helyi adók, adószabályok tisztázása és egyszerűsítése, adóreform, közvetett és közvetlen adók, a tőke, a munka és a fogyasztás adóztatása, ÁFA, jövedéki adók, bérek adója és járulékai, Szja, Szjareform, társadalombiztosítási járulékok, vagyonadó, ingatlanadó, luxusadó, ingatlanés ajándékadó, vállalati nyereségadó, iparűzési adó, szektorális különadók, zöld adók, egyéb speciális adók (pl egészségtelen termékek adója, on-line szerencsejátékok adóztatása), adókulcsok, egykulcsos adó, progresszivitás és arányosság az adózásban, családi adózás, kormányzati adójavaslatok, adományok adómentessége, adóreform és az adózás egyszerűsítése, költségvetés bevételi oldalához tartozó jogszabályok, adóztatás hatása a vállalkozásokra, adószabályok többszöri módosítása, általános adóváltozások, adományok adómentessége, adókedvezményei, külföldi vállalatok számára nyújtott adókedvezmények, adóamnesztia, offshore vállalkozások adóztatása, általános adóügyek (Kiegészítés: a speciális adóváltoztatásokat a tárgyuk alapján kódoljunk Például a jelzálog csökkentését a jelzálogokhoz, gyerekvállalást támogató adókedvezményeket pedig a gyerekgondozáshoz kódoljuk) Lásd még: 2009 NAV adminisztráció 108: Iparpolitika, ágazati politika, fejlesztéspolitika Példák: ágazati-, fejlesztéspolitikai stratégia, feldolgozóiparral kapcsolatos stratégia, az ágazatok technológiai fejlettsége, bizonyos kiemelt ágazatok támogatása, nemzeti iparpolitika és fejlesztéspolitika, ágazati fejlesztési és növekedési stratégiák, csökkenő, illetve növekvő ipari termelékenység, egyéb ágazatok termelékenysége és versenyképessége, ágazati foglalkoztatás, üzembezárások és áthelyezések, ipari újraszervezés, ipari parkok, vállalkozási övezetek, valamint fejlesztési pólusok létrehozása és kialakítása, ágazati, területi és horizontális fejlesztési politikák. Építőipari statisztikai adatok. Lásd még: 1806 nemzetközi vállalati verseny, 1403 gazdasági fejlesztési programok 110: Árszabályozás Példák: árszabályozás, ármegállapodások, rezsicsökkentés, megélhetési költségek, árszabályozási program, vészhelyzeti árszabályozások, elektromos áram kiskereskedelmi ára, közüzemi díjak hátralékosai 2

3 199: Egyéb 2. Emberi jogok, kisebbségi jogok, állampolgári jogok 200: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Alapvető Jogok Biztosának Hivatal költségvetési előirányzata, polgári jogok megsértése, egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, alkotmányos alapjogok betartása, egyenlő bánásmód a foglalkoztatás során, nők és kisebbségek elleni diszkrimináció, polgárjogi intézkedések költségvetési előirányzata, polgárjogok betartatása, több közösséget is magába foglaló foglalkoztatási diszkrimináció (kor, nem, faj, stb. és ezek kombinációi), magántulajdon elvétele, magántulajdonhoz való jog, foglalkoztatási diszkrimináció faj, bőrszín és vallás alapján, lakhatási jogok és jogsértések, életvitelszerű lakhatás, illetve annak tilalma 201: Etnikai kisebbségek, etnikai diszkrimináció és rasszizmus Példák: kisebbségekre vonatkozó programok, kisebbségi vállalkozók, gazdasági szerződéskötések, kisebbségek tagjainak bírói karba való kinevezése, iskolai deszegregáció, kisebbségek gazdasági életben történő diszkriminációja, kisebbségek tagjainak bekerülése és karrierlehetőségei a Nemzeti Nyomozó Irodában és egyéb állami fenntartású állami szervezetben, faji alapú bűncselekmények, romagyilkosságok, holokauszt tagadás 202: Nemi diszkrimináció, szexuális kisebbségek diszkriminációja Példák: nemi- és, szexuális hovatartozás miatti diszkrimináció a hadseregben, gender vonatkozású társadalombiztosítási egyenlőtlenségek, nőkre vonatkozó foglalkoztatási akadályok, jövedelemegyenlőtlenség a nemek között, a nemek számára biztosított egyenlő jövedelmek, a nemi diszkrimináció szabályozásai, a gyermekvállalás és a munka világának összekapcsolása 204: Életkori diszkrimináció Példák: életkori diszkrimináció a munkaerőpiacon, kötelező nyugdíjkorhatár, életkori diszkrimináció a bírói kinevezéseknél, nyugdíjkorhatár szabályozása 205: Megváltozott munkaképességűek diszkriminációja Példák: rokkantakkal szembeni diszkrimináció, diszkrimináció a vakokkal, mozgáskorlátozottakkal, fogyatékosokkal szemben, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, a megváltozott munkaképességűek biztosítási diszkriminációja, gyámság alá helyezett és szellemi fogyatékos emberek polgári jogai, a megváltozott munkaképességűek utazási problémái, genetikai vagy egészségügyi állapoton alapuló diszkrimináció, a megváltozott munkaképességűekkel és rokkantakkal kapcsolatos ellátórendszerek 206: Választójog, választási részvétel Példák: a szavazók bármilyen nemű hátrányos megkülönböztetése, a külföldön tartózkodó állampolgárok hátrányos megkülönböztetése a szavazással kapcsolatban, törvény az országgyűlési képviselők választásáról, levélben szavazás, határon túli szavazással kapcsolatos ügyek, szavazói korhatár csökkentése 3

4 207: Szólásszabadság, lelkiismereti- és vallásszabadság Példák: polgárjogi jogszabályok módosításai, vallásszabadság, nemzeti jelképek megsértése (Btk. 269/A ), egyházi iskolák, kötelező hitoktatás, vallásos beszédek védelme, obszcenitás ellenes törvénykezés, gyűlöletbeszéd 208: Adatvédelem és információs jogok Példák: fogyasztói- és munkavállalói adatok titkossága, alkalmazottak drogtesztje, számítógépekhez való hozzáférés és adatvédelem, rendőri lehallgatások, egészségügyi adatok titkossága, közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés, kormányzati adatok bizalmassági besorolása, elektronikus pénzmozgás és online pénzügyi folyamatok biztonsága, letartóztatási jegyzőkönyvek titkossága és biztonsága, információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló törvény, Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs Főosztálya által kiadott anyagok terjesztése 209: Államellenes tevékenység Példák: alkotmányos rend erőszakos megváltoztatás (Btk. 139 ), alkotmányos rend elleni szervezkedés Btk. 139 /A), államellenes tevékenységekről szóló jogszabályok, a Magyar Gárda és egyéb szélsőjobboldali szervezet tevékenységeinek felderítése, belbiztonsági törvények, diákhálózatok átvilágítása, szélsőséges politikai csoportok és pártok tevékenységeinek megfigyelése, kommunisták városi zavargásokban való részvétele, a szélsőséges szervezetek átvilágítása, egyetemista zavargások kivizsgálása, kommunista és nemzeti szocialista ifjúsági tevékenységek felderítése, népességi tájékoztatási hivatalok felállítása az államellenes szervezetek akcióival kapcsolatban, szélsőséges politikai csoportosulások nemzetközi aktivitásának felderítése, az oktatási intézményekbe és a hadseregbe bekerülő gyanús elemek felderítése, Alkotmányvédelmi hivatal Lásd még: 1603 nemzetbiztonság 299: Egyéb Példák: megélhetéshez való jog, bírósági eljárások költségei, illetékmentesség 3. Egészségügy 300: Általános Példák: Országos Egészségfejlesztési Intézet költségvetési előirányzata, Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság által felügyelt intézmények költségvetési előirányzatai, tevékenységek, amelyek alig mutatják szakpolitikai irányítás jelét, bizottságok felállítása az egészségüggyel kapcsolatos politikák tanulmányozására, a társadalombiztosítás fizetőképessége 301: Egészségügyi reform (kivéve biztosítási reform) Példák: egészségügyi reformok, átfogó egészségügyi szabályozások, hatáskörök és feladatok megosztása az állami, megyei és települési szint között, kötelezettségeinek megváltoztatása, helyi szintű egészségügyi reformok, a nők egészségére vonatkozó kezdeményezések, egészségügyi állapot és gyermekvállalás, kezdeményezések a vidéki egészségügy terén, állami segítség mértéke, megyei részvétel a TB fizetésben, megváltozott munkaképességűek rehabilitálása, egészséges táplálkozás, valamint a gyakori szív- és érrendszeri problémák megelőzése 4

5 Lásd még: 334 hosszú távú egészségügyi reform, 302 biztosítási reform 302: Egészségbiztosítás Példák: egyéni járulékok összegének és az ellátásra jogosultak körének meghatározása, magán- és kiegészítő biztosítások lehetőségei, egészségügyi hozzájárulás fizetésének feltételei, egészségügyi előtakarékossági számlák rendszere, az egyéni biztosító piac szabályozása, egészségügyi kérdések a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 évi LXXXI törvénnyel és annak kiegészítéseivel kapcsolatban, a háborús veteránok ellátásának TB fedezete, a háborús veteránok közalkalmazotti egészségbiztosítási fedezete, a biztosítók szabályozása a fedezet általános elérhetőségének szempontjából (pl a betegek jogai), a biztosítókba való belépés feltételei Lásd még: pontos juttatások, 334 hosszú távú gondozási biztosítás 321: Gyógyszeripar, gyógyászati segédeszközök és gyógyszerengedélyezés Példák: általánosan a termékek és beavatkozások biztonságáról, engedélyezési folyamatok, gyógyszer címkézés és -forgalmazás, szervátültetés, biztonságos vérellátás biztosítása, nem megfelelő koleszterin szűrés, vényköteles gyógyszerek hamisítása, pacemaker szabályozás, vényköteles gyógyszerek címkézése, egész országon átívelő gyógyszerbiztonság, halálos gyógyszerallergia, idősotthonokban, kórházakban történő gyógyszerekkel való visszaélés, vitaminok, ásványi- és étrend kiegészítők, a gyógyszerek forgalmazási eljárásainak szabályozása, gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyese, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- És Szervezetfejlesztési Intézetének (GYEMSZI) működése, orvosi eszközök szabályozása az EEKH (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) által, fogamzásgátlók engedélyezése, klinikai kísérletek szabályozása, a röntgen felszerelések ellenőrzése, ÁNTSZ ellenőrzések Lásd még: 335 vényköteles gyógyszerek költségei, 398 kutatás, 1520 trösztellenes ügyek 322: Egészségügyi létesítmények építése, szabályozása és finanszírozása Példák: Kórházak, laboratóriumok, egészségközpontok, finanszírozása, az ilyen típusú vidéki vagy városi létesítményekkel kapcsolatos finanszírozási problémák érzékelése (aránytalan részfizetés a kórházaknak), a TB által fedezett betegellátás költségeinek kifizetése a helyi kórházak részére, sürgősségi ellátó intézmények, a normák és tevékenységek szabályozása ezekben az intézményekben, beleértve a személyzet szakképesítését is, a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kiállított tanúsítványok, idősotthonok megnyitásával és működésével kapcsolatos szabályozások, ÁNTSZ keretszámok, ÁNTSZ tevékenységek és szabályozások, egészségügyi kutatólaborok megbízhatósági kérdései, egészségügyi intézményekkel kapcsolatos törvényi szabályozások Lásd még: 323 szolgáltatóknak nyújtott kifizetések, 325 oktatókórházak 323: Egészségügyi szolgáltatók finanszírozása és szabályozása Példák: orvosok, speciális beavatkozásokat ellátó szakemberek finanszírozása, az ezzel kapcsolatos kifizetési eljárások, szakértői felülvizsgálati eljárások, OEP 5

6 visszatérítés, fellebbezési folyamatok, az országos egészségügyben résztvevő privatizált szolgáltatókkal kapcsolatos pénzügyi szabályozások (pl. mentők), regionális intézkedések, kockázati kiigazítás, visszatérítés csontkovácsok számára, a járóbeteg-ellátás költségei, a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs költségei Lásd még: 325 munkaerő tréning programok 324: Egészségügyi visszaélések és műhibák Példák: műhiba, hamis orvosi diplomák, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, a mentális egészségügyi állami támogatásokkal való visszaélés, TB túlszámlázás, összeférhetetlenség, a mentális egészségügyi állami támogatásokkal való visszaélés, orvosi műhiba biztosítási fedezete, orvosi engedélyek visszavonása, orvosi praxis felfüggesztése, az orvosi műhiba esetén fennálló peres esetek tisztázása, orvosok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai, jogi védelem az orvosok részére, hálapénz, betegjogok Lásd még: 325 orvosi tanúsítványok és engedélyek kiadása 325: Egészségügyi dolgozók és képzésük Példák: az egészségügyi dolgozók hiányából és túlkínálatából fakadó helyi szintű problémák, beleértve a létszámhiányos területeken praktizálók számára nyújtott ösztönzőket, tanúsítványok és engedélyek kiadásának folyamatai, a különféle képzési programok és orvosi egyetemek által biztosított szolgáltatások biztosítása, az oktató kórházaknak nyújtott kompenzáció, folyamatos egyeztetések, egészségügyi munkaerő képzése, nővérképzés, közegészségügyi képzési támogatások, orvosi képzés, egészségügyi könyvtárak, szülésznőképzés Lásd még: 324 műhiba, 323 az egészségügyi szolgáltatók kompenzációja és szabályozása 331: Betegség-megelőzés, fertőző betegségek, egészségvédelem Példák: rákszűrés, egészségnépszerűsítő programok, fogyasztói útmutatók, orvosi információk terjesztése, egészségügyi oktatás az iskolákban, oltások, csontritkulást megelőző programok, nemi betegségekkel kapcsolatos tájékoztatás, tuberkulózis, a fertőző betegségekkel kapcsolatos intézkedések (pl AIDS), mellrákszűrés, bőrrák, vesebetegség, magas vérnyomás kezelése, fertőző betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések, alkoholproblémák, gyermekbénulás, Országos Epidemiológiai Központ finanszírozása, egészséges életmód országos népszerűsítése Lásd még: 208 a magánszférához való jog, drog, alkohol és dohányprogramok 332: Csecsemők és gyermekek egészsége Példák: gyermekeknek nyújtott megelőző szolgáltatások, szülői gondozás, gyermek és fiatalkorú egészségügyi ellátás, iskolai egészségprogramok, immunrendszer erősítése, a gyermekekre is vonatkozó járványügyi szabályozás (18/1998 (VI 3) NM rendelet), a csecsemőhalandóság csökkentése, a szoptatás népszerűsítése, szülői gondozás, gyermek egészségügyi ellátás, bölcsőhalál, gyermekkori alultápláltság, magzati alkohol szindróma, gyermekfogászat, védőnői szolgálat 6

7 Lásd még: 331 egészségügyi oktató programok, 208 abortusszal kapcsolatos kérdések 333: Mentális betegségek és értelmi sérültek Példák: állami szerepvállalás a pszichés betegek számára nyújtott szolgáltatásokban, mentális egészségügyi szolgáltatások, a pszichés betegek ellátásának minősége, pszichés betegek és fogyatékos gyerekek, a szellemi fogyatékosoknak nyújtott speciális lakhatás, lakóotthonok, intézetek Lásd még: 324 mentális egészségügyi állami támogatásokkal való visszaélés, 322 kórházi pszichiátriai programok felülvizsgálata 334: Tartósan betegek és idősek ápolása, gyógyíthatatlan betegek, rehabilitációs szolgáltatások Példák: TB költségek, menedékházak, idősotthonok, otthoni ellátás, hosszú távú egészségügyi ellátás szabályozása, hosszú távú ellátás minőségének javítása, bíróság által kijelölt gondnokság az idősek, gyengék és az öregedők számára, gerontológiai kutatás, a hosszú távú ellátás finanszírozásában jelentkező problémák, konferenciák az öregedésről, átfogó otthoni egészségügyi ellátás, a sérültek rehabilitációs szükségleteinek fedezése, létfenntartó kezelések a halálos betegek számára, idősotthonok építése Lásd még: 322 idősotthonok szabványai, 333 hosszú távú ápolás a pszichés betegeknek, 1304 fogyatékossági juttatások, 1609 háborús veteránok fogyatékossági juttatásai, 323 a járóbeteg ellátás kifizetései, 336 rendelkezések a járóbeteg juttatásokról, 1408 Idősek és fogyatékkal élők lakhatása 335: Vényköteles gyógyszerek ártámogatása és finanszírozása Példák: vényköteles gyógyszerek ártámogatása, specifikus gyógyszerek ártámogatása a TB által, a gyógyszerellátás növekvő költségeinek fedezése, klinikai kísérletek és kísérleti kezelések pénzügyi támogatása Lásd még: 321 a gyógyszeripar szabályozása 336: Egyéb egészségügyi szolgáltatások és nem társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Példák: Alzheimer kezelése, fogápolási szolgáltatások, szemorvosi szolgáltatások, vesebetegség, mellrák felismerése és kezelése, tartós orvosi műszerek (pl kerekes szék), plasztikai sebészet és egyéb nem társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Lásd még: 322 gyógyászati segédeszközök 341: Dohányzás: prevenció és szabályozás Példák: cigaretta- és dohányhirdetések és szabályozási kérdések, dohányzási tilalom a középületekben, a társadalmi tudatosság növelése a dohányzás egészségügyi kockázataival kapcsolatban, dohányzás megelőző oktatóprogramok, a dohányzásnak tulajdonított egészségügyi hatások 7

8 342: Alkoholizmus és kezelése Példák: az alkoholfogyasztás életkorhoz kötése, az életkor ellenérzése az elárusító helyeken, alkoholos italok megjelenése a médiában (a évi CLXXXV. törvény alapján), alkoholizmus az idősek körében, a fiatalkori alkoholizmus megelőzése, az alkoholizmus kezelésének TB finanszírozása, ittas vezetéssel kapcsolatban felmerülő problémák, alkoholizmust megelőző programok Lásd még: 344 droggal és alkohollal való visszaélés 343: Drogfogyasztás, gyógykezelés Példák: gyógyszerrel való visszaélés, bizonyos drogok gyógyszerként történő felhasználása, rehabilitációs kezelés függők részére, szociális munkások képzése és alkalmazása, tűcsere-program Lásd még: 1203 drogcsempészés, 321 drogbiztonság, 344 drogstratégia, 321 gyógyszeripar 344: Drogstratégia és megelőzés Példák: a drogprevenciós programok kiterjesztése, a drog- és alkoholproblémával küzdő egyének egészségügyi ellátásának állami fedezete, drog- és alkoholprevenciós programok az iskolákban, droggal és alkoholproblémák a honvédelmi szerveken belül, fiatalkori drog és alkoholfogyasztás, a szórakoztatóipar szerepe a szerfogyasztás visszaszorításában, drogfogyasztással ka pcsolatos preventív oktatás az iskolákban Lásd még: 342 Alkoholizmus és annak kezelése, 343 Legális és illegális drogfogyasztás, gyógykezelés és prevenció 398: Egészségügyi kutatás és fejlesztés Példák: Alzheimer-kór kutatása, kutatás a nők egészségét illetően, a kormány által biztosított adókedvezmények a kutatás és fejlesztés előremozdítására, kutatási támogatások nyújtása szervezetek és oktató intézmények részére, konferenciák szervezése az egészségüggyel kapcsolatok kérdésekről, géntechnológiai kérdések, kutatási és szabályozási kérdések, alvászavarok kutatása, orvosbiológiai kutatások, őssejt átültetési kutatások, egészségügyi szakpolitikai kutatási programok, a biotechnológiai kutatások orvosi felhasználása, az emelkedő várható élettartam kutatása, emberi géntechnológiai kutatások, orvosbiológiai és viselkedési kutatások 399: Egyéb Példák: egy atomtámadás egészségügyi következményei 4. Mezőgazdaság 400: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal előirányzatai, mezőgazdasággal kapcsolatos kormányrendeletek, mezőgazdasági jogszabályok, a mezőgazdaság gazdasági helyzete, a költségvetés csökkentésének hatása a mezőgazdaságra, mezőgazdaság hatása a magyar gazdaságra, nemzeti termőföldvédelmi politika, mezőgazdasági és vidékfejlesztési előirányzatok, családi gazdálkodók, a magyar mezőgazdaság állapota, mezőgazdasági 8

9 rendszeradminisztráció, hosszú távú agrárpolitika, mezőgazdasági és élelmiszertörvények módosítása, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 401: Agrár- és élelmiszerkereskedelem Példák: Nemzetgazdasági Minisztérium import ellenőrzése, mezőgazdasági exporttámogatási törekvések, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mezőgazdasági kereskedelem fejlesztési programjai, dohányimport trendek, mezőgazdasági exporthitel garancia programok, a húsimport hatása a hazai iparra, származási ország megjelölése, Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági export kezdeményezései, mezőgazdasági termékek hozzáadott értéke Magyarország kereskedelmében, kávé export kvóták megállapítása, külföldi termékek behozatalának hatása, nemzetközi búza egyezmények, állatállomány és baromfi export, évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló évi CXIV. törvény módosításáról, kereskedelmi fejlődés újrahangsúlyozása, szőlő és a szilva külkereskedelem, mezőgazdasági termékek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát folytató gyártók tiltása, mezőgazdasági kereskedelem fejlesztése és bővítése, évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,, mezőgazdasági támogatások és kereskedelmi képviseletek létrehozása annak érdekében, hogy segítse külföldi országok részvételét a magyar mezőgazdasági támogatásokban és a kereskedelmi programokban, Élelmiszeripari-, Mezőgazdasági-, Természetvédelmi- és Kereskedelmi törvények módosításai Lásd még: 1800 általános külkereskedelem, 1502 mezőgazdasági árukereskedelem 402: Agrártermelők támogatása, intervenciós alapok és biztosítás Példák: mezőgazdasági ártámogatási programok, Vidékfejlesztési Minisztérium segítségnyújtása terményveszteség esetén, mezőgazdasági hitelrendszer pénzügyi életképessége, állami mezőgazdasági hitelprogramok, mezőgazdasági katasztrófaelhárítási programok, a tejtermelőknek nyújtott támogatások, mezőgazdasági kölcsön és hitel, családi gazdaságok hitelfelvétele, állami tejellátás és árpolitika, mezőgazdasági adósságok újratárgyalása, termelők számára nyújtott közvetlen támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által, búzaprogramok, különböző mezőgazdasági termékek kereslete és kínálata és a termékek értékesítése, húsárak, mezőgazdasági tároló létesítmények és berendezések, mezőgazdasági kölcsönök, évi LV. törvény a termőföldről, mezőgazdasági géppark, takarmánygabona programok, termőföld szabályozási programok Lásd még: 1404 mezőgazdasági ingatlan finanszírozás 403: Élelmiszerfelügyelet és biztonság Példák: Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrző tevékenysége, vásárlói biztonság, élelmiszer biztonsági programok költségvetése, élelmiszer címkézési követelmények, gabona ellenőrzése, egészség-és tápanyag összetételre vonatkozó szabályozás az élelmiszerreklámokban és a címkézésben, élelmiszerszállítás egészségügyi követelményei, gyümölcsökön használt növényvédő szerek szabályozása, élelmiszer besugárzás ellenőrzéséről szóló törvény, mesterséges élelmiszerszínezék szabályozása, élelmiszer szennyeződések szövetségi ellenőrzése, húsok besorolásával kapcsolatos előírások, húsfeldolgozás és kezelés követelményei, vasúti élelmiszer raktározás javítása, gabonatároló létesítmények, élelmiszer csomagolási előírások, fogyasztóvédelem, élelmiszer adalékanyagok szabályozása, évi LII. 9

10 törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról, tejszárazanyag meghatározása és szabványai Lásd még: 401 ellenőrzések, élelmiszer behozatal 404: Agrármarketing és piackutatás Példák: évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, Vidékfejlesztési Minisztérium árutámogatási programjai, terményekkel kapcsolatos értékesítési problémák, mezőgazdasági marketing, zöldség-, gyümölcsértékesítés, mezőgazdasági termékek ipari felhasználása, húspromóció-program, 64/2007 (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről, állami búzaértékesítési kvóták 405: Állat- és növénybetegségek, a kártevők elleni védekezés Példák: évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről, 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (állati és növényi kártevők ellenőrzése, sertés ágazati járványmentesítési program, juhok vírusvédelme, szöcske- és sáskairtó programok mezőgazdasági területeken), Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései, állati betegségek felszámolása, a szarvasmarha brucellózis járvány, Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv, az állatállomány fertőzöttsége, hangyatámadás elleni program, levéltetvek kezelése, ragadozók ellenőrzésével kapcsolatban felmerülő problémák, rovarok és betegségek biológiai ellenőrzése mezőgazdasági termények esetében, száj-és körömfájás megállítása a haszonállatok esetében Lásd még: 704 peszticidek szennyező hatása, 403 növényvédőszer-maradékok az élelmiszereken 406: Mezőgazdasági termelés Példák: Növénytermesztés, állattenyésztés 498: Mezőgazdasági kutatás és fejlesztés Példák: államilag finanszírozott mezőgazdasági kutatóintézetek állapota, táplálkozáskutatási tevékenységek, mezőgazdasági kutatási programok, mezőgazdasági biotechnológia programok szabályozása, biogazdálkodási kutatások, géntechnológiai kutatások lehetséges felhasználása a mezőgazdaságban, mezőgazdasági kutatási szolgáltatások, vízi élőlények kutatása 499: Egyéb Példák: országos élelmiszerfogyasztási felmérés alkalmazott módszerei, mezőgazdasági időjárási szolgáltatások, állami mezőgazdasági összeírás, nemzeti gabona ellátás, háztáji kertészkedés, a "gazdaság" újradefiniálása, mezőgazdasági szövetkezetek kérdései 10

11 5. Munkaügy, foglalkoztatás és bevándorlás 500: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatásért Felelős Államtitkárság költségvetési kérelmei és előirányzatai, munkaerőpiac változásának értékelése, NGM foglalkoztatási programjai, gyártási munkák csökkenése, országos foglalkoztatási prioritások, munkavédelmi előírásokkal kapcsolatos ügyintézés finanszírozása, jelenlegi munkaerőpiaci fejlemények 501: Munkavédelem és munkakörülmények Példák: bányabiztonság, építési munkálatok során fellépő ólommérgezés kockázata, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által kibocsátott biztonsági és egészségvédelmi programok javítása, petrolkémiai üzemek munkavállalóinak biztonsága, monoton munkavégzés miatt bekövetkező munkahelyi balesetek, büntetések és szabálysértési eljárások a munkavállaló halála vagy rokkantság esetén, üzemekben keletkező tűzvész okainak vizsgálata, biztonsági előírások az építőiparban, foglalkozás-egészségügyi kockázatok azonosítására szolgáló eljárások, a kockázatokkal járó munkahelyi betegségek beazonosítása, munkavédelem, a kábítószer- és alkoholfogyasztás a munkahelyen, foglalkozási megbetegedések kompenzációja, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nukleáris létesítmények biztonsága, kompenzáció foglalkoztatási eredetű megbetegedések (pl. fekete tüdő) esetén, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 502: Munkahelyi képzés, továbbképzés, közmunka Példák: munkahelyi továbbképzések, munkalehetőségek és alapvető készségeket fejlesztő programok, átképzések állami támogatása évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, idősebb munkavállalók segítése és képzése, támogatás hosszú távú segélyben részesülők képzésére és foglalkoztatására, rehabilitációs programok a megváltozott munkaképességűek részére, a hazai foglalkoztatás megerősítése, ösztönző programok, munkaerő- és foglalkoztatási problémák, évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, közszolgálati feladatok munkanélkülieknek, közszolgálati munkaviszony, átfogó foglalkoztatási és képzési törvények, közmunkaprogramok, közmunkát végzők képzésének támogatása, nem iskolarendszerű képzések, tanfolyamok Lásd még: 103 foglalkoztatás, munkanélküliség, inaktivitás, 1010 közmunka. 503: Munkavállalói juttatások Példák: az öregségi nyugdíjasokra, a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályok, munkanélküli segély-, nyugdíjak- és járadékok biztosítása, munkavállalói részvénytulajdonosi tervek, Nyugdíjbiztosítási Alap, betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, a munkanélküli kompenzációs rendszer finanszírozása, munkavállalók kártérítési reformja, béren kívüli juttatások adózása, rokkantsági ellátásra vonatkozó jogszabályok, egészségügyi juttatás a vállalatoknál Lásd még: 2004 állami munkavállalói juttatások, 300 alkalmazottak egészségügyi ellátása és hozzáférés a beszámolóhoz 11

12 504: Munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés, szakszervezetek Példák: a munkaerő irányítási az iparban, sztrájktörvény, vasutassztrájk, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének irányadó intézkedései a munkások vitáinak rendezésére, szakszervezeti problémák, kollektív tárgyalások során fellépő problémák, munka- és pihenőre vonatkozó szabályozások, állami közvetítés vasutassztrájk esetén, munkajogi reformok, tisztességtelen munkaügyi gyakorlat, szakszervezet tisztségviselőkkel kapcsolatos szabályzat, munkavállaló kártérítési felelőssége, munkaügyi viták okainak kivizsgálása, értesítés gyárbezárásokról és elbocsátásokról, a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, a szervezkedéshez való jog, sztrájkjog és kollektív tárgyalási jogok Lásd még: 1202 szakszervezetek illegális tevékenységei, 1926 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Kamarák és munkadói érdekképviselet 505: Munkaidő és bérek szabályozása Példák: minimálbér szabályozása, minimálbér növekedésének mértéke, bérek és órabérek meghatározásának törvényes keretei, a Munka Törvénykönyvének alkalmazása, a munkáltató büntetése fizetetlen túlórák esetén 506: Fiatalok foglalkoztatása, gyermekmunka Példák: a fiatalok foglalkoztatása természetvédelmi projektekben, fiatalok aktív társadalmi részvételének ösztönzése az uniós Fiatalok Lendületben program keretén belül, fiatalok részvételének növelése a munkahelyi képzési központokban, fiatalok foglalkoztatásának szabályozása és védelme, friss végzősök munkavállalásának elősegítése, ifjúsági részvétel a közhasznú programokban, nyári oktatási és foglalkoztatási programok, hátrányos helyzetű fiatalok munkahelyi képzése, nyári táborok és ifjúsági táborok Lásd még: 501 gyermekmunka biztonsága 508: Szülői szabadság, gyermekgondozás Példák: évi CLIV. törvény az egészségügyről, családtámogatási ellátások (GYES, GYED, GYET, stb.), a gyermekek gondozása alacsony és közepes jövedelmű családokban, a munkavállalás és gyermekvállalás összeegyeztetésére tett kísérletek, napközik biztosítása, a szülői szabadság, gyermekfelügyelet, óvodai és bölcsődei szolgáltatások, anyasági ellátás 529: Külföldi munkavállalók, vendégmunkások és idénymunkások Példák: migránsok és idénymunkások lakhatása, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, bevándorló gyermekek táplálkozási és az oktatási igényei, bevándorlók életés munkakörülmények javítása, bevándorló munkavállalók szociális és gazdasági és egészségügyi problémái, bevándorló dolgozók hatása a helyi munkaerőre, mezőgazdasági munkaprogramok, uniós munkavállalók Magyarországon, kivándorló magyar munkaerő, orvosi szolgáltatások biztosítása a vándorló mezőgazdasági dolgozóknak, mezőgazdasági munkaerő ellátása 530: Bevándorlás és menekültügy Példák: menekültek bevándorlása Magyarországra, menekültek letelepítése, bevándorlás és a közegészségügy, Bevándorlási és Munkaügyi Hivatal, bevándorlási 12

13 törvények, illegális bevándorlókkal kapcsolatos eljárások, menekültek jogai, bevándorlás és oktatás a Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan letelepedő külföldiek számára, külföldiek magyarországi munkavállalása, munkavízumok, politikai menekültek vízumának megtagadása, Belügyminisztériumi Közigazgatási Államtitkárságának előirányzatai állampolgársági kérdések esetében, egyszerűsített honosítás Lásd még:: 1524 turizmus, 1929 útlevél ügyek 599: Egyéb foglalkoztatási ügyek Példák: Központi Statisztikai Hivatal havi jelentései, illetve azok megszűnése, munkaetika, munkaerőpiaci adatok feldolgozása, munkaerőpiaci kutatások, foglalkoztatási adatok 6. Oktatás és kultúra 600: Általános (több altéma kombinációját tartalmazza) Példák: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság előirányzatai, állami oktatás, oktatási programok fejlesztése, az oktatás minősége, nemzeti oktatási módszerek, költségvetési megszorítások hatása az oktatásra, konferencia az oktatásról, Oktatási Hivatal 601: Felsőoktatás Példák: Diákhitel Központ - diákhitel reform, a felsőoktatási törvény újbóli jóváhagyása, hallgatók számára nyújtott pénzügyi támogatások, felsőoktatási szabályok megsértése, közvetlen hitelprogramok a végzős hallgatóknak, diákhitel csalás és vétség, a vidéki főiskolák és egyetemek pénzügyi helyzete, katonai oktatás, külföldi diákok a magyar felsőoktatásban, a felsőoktatási intézmények növekvő költségei, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet programjai, a felsőoktatás minőségének javítása, az egyetemek állapota, a felsőoktatási állami támogatás mértéke, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény, a bolognai rendszerrel kapcsolatos ügyek, felsőoktatási reformok a keretszámokat és a finanszírozást illetően 602: Közoktatás (alap-és középfokú oktatás) Példák: állami alap- és középfokú oktatási programok, társadalmi egyenlőtlenségek az iskolákban, iskolák közti különbségek kezelése, különféle képzési programok kialakítása, középiskolai lemorzsolódást megelőző intervenciós programok, állami tanárképzés, költségvetési megszorítások hatása az iskolai kerületekre, általános-és középiskolás diákok fegyelmi problémái, a évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról, iskolai létesítmények építésére vonatkozó szabályok, középiskolai ösztöndíj programok, általános-és középiskolák, kiegészítő oktatási központok, óvodai kérdések, magániskolák, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, elszámoltathatóság az oktatásban, bűnözés és erőszak az iskolákban, iskolák finanszírozása, átfogó tantervi reformok, reformok és pedagógiai normák széles körű tesztelése, iskolai étkeztetés, egész napos iskola bevezetése 13

14 Lásd még: 607 speciális intézkedések az oktatás minőségének javítására, természettudományos- és matematikatanárok standardjai 603: Hátrányos helyzetű diákok oktatása Példák:, hátrányos helyzetű tanulók oktatása, Helyi Esélyegyenlőségi Program, nemzetiségek oktatása, kétnyelvű oktatás, támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók készségeinek fejlesztésére, Arany János Tehetséggondozó Program és annak hatásai, a felnőttkori analfabétizmus, felnőtt írástudatlanság elleni programok, hátrányos helyzetű középiskolás diákok programjainak gazdagítása, vidéki oktatási kezdeményezések, a digitális szakadék csökkentése Lásd még: 201 iskolai deszegregáció irányába tett erőfeszítések 604: Szakképzés Példák: szakképzési programokkal kapcsolatos előirányzatok, a szakképzések állami támogatása, műszaki és szakmai oktatási programok, tervezett költségvetési megszorítások hatása a szakképzésre, szakmai és szakiskolai oktatás, a háztartásbelik szakmai és oktatási segítsége, átképzések, kiegészítő képzések, felsőfokú szakképzés Lásd még: munkavédelem, : Gyógypedagógia és speciális nevelési igényűek oktatása Példák: siketek oktatási programja, EMMI Szociális-és Családügyért Felelős Államtitkársága által nyújtott támogatások, korai fejlesztés fogyatékkal élő csecsemők és kisgyermekek számára, fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény, fogyatékos fiatalok iskolai oktatásának tantervi irányelvei, ingyenes állami oktatás, oktatási támogatás a hátrányos helyzetű diákok részére, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 607: Tehetséggondozás Példák: a minőségi oktatás támogatása, a természettudományok és a matematika oktatásának támogatása, oktatási színvonal biztosítása és annak tesztelése, a tudományos oktatási létesítmények fejlesztése, idegen nyelvi kompetenciák növelése az iskolákban, kiemelkedő tanári teljesítmény támogatása, az elektronikus segédeszközök oktatásba való bevonásának támogatása, tehetséges diákok számára létrehozott központok, tananyag megosztása infokommunikációs eszközök segítségével, könyvtárak és azok létrehozásának támogatása, állami könyvtárak fejlesztése, tanárképzési standardok a matematikát és a természettudományokat oktatók részére, témaspecifikus tantervek, tesztelési szabványok és/vagy oktatási reformok Lásd még: 602 általános reform erőfeszítések növelését célzó oktatás minősége, általános tanárképzési standardok 609: Kultúra és művészet Példák: művészeti programok létrehozása és finanszírozása, bölcsészettudományi konferenciák támogatása, a magyar kultúra ápolásának támogatása (beleértve a népművészet, hagyományok, az iparművészet, az irodalom és a zene támogatását is) Lásd még: 1707 közszolgálati műsorszórás, 1798 NSF támogatást 14

15 698: Oktatási kutatás és fejlesztés Példák: oktatáskutatási előirányzatok, kutatási fejlesztési programok támogatása, módszertani kutatások, uniós források átcsoportosítása az oktatáskutatás felé 699: Egyéb Példák: EMMI szervezeti ügyek, Központi Statisztikai Hivatal tevékenységi területeinek felülvizsgálata, elbocsátás az oktatásban, a nyugdíjazás és az élethosszig tartó tanulás Megjegyzés: ágazati statisztikák mindig ide kerülnek! Lásd még: 2103 központosított iskolarendszer 7. Környezetvédelem 700: Általános (több alfejezet kombinációit tartalmazza) Példák: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkársága, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiaügyért Felelős Államtitkárságának költségvetési igényei és keretszámai, a levegőtisztaság-védelmi törvény, a Nemzeti Környezetvédelmi Stratégia Törvény végrehajtása, OKTV Főfelügyelőség szabályozásának felülvizsgálata, a környezet és természet elleni bűncselekményekről szóló törvény, uniós és nemzetközi környezetvédelmi ügyek, országos és helyi szintű környezetvédelmi követelmények a szennyezések kezelésével kapcsolatban, OKTVF szennyezés visszaszorító programok, az energiatörvény környezeti hatásai, környezetvédelem és energiatakarékosság, a szennyezést visszaszorító törvények végrehajtására szükséges állami források és szakemberek biztosítása, emisszió kereskedelem 701: Ivóvízbiztonság- és ellátás Példák: vízvédelmi irányelvek, a víz szennyezésének csökkentése, rovarirtók a vízbázisokban, az ivóvíz arzéntartalma és ólomszennyezettsége, ivóvíz minőségének javítására létrehozott programok, átfogó program a talajvíz minőségének felmérésére, ivóvízhez való hozzáférés, az ivóvízben előforduló dioxin szintjének vizsgálata, a víz fertőtlenítése, klórozása, vízminőség-védelmi jogszabályok, vízellátás 703: Szilárd- és folyékony hulladékkezelés Példák: megyei hulladékgazdálkodás, szilárd hulladék kezelése, városi hulladék kezelése, városi szennyvízproblémák, városi szennyvíztisztítás, a városi szilárd hulladék energetikai célú felhasználása, szemétgyűjtés, szennyvíztisztító üzem, csapadékvíz elvezetés, hulladékgyűjtő udvarok Megjegyzés: az újrahasznosítással kapcsolatos ügyek a 707-es kóddal kódolandóak. 704: Veszélyes hulladék kezelése és megsemmisítése Példák: a környezetvédelmi törvény betartása, veszélyes hulladéklerakók felszámolása, veszélyes anyagok szállítása, veszélyes hulladék nemzetközi szállítása, a biztosítótársaságok felelőssége a veszélyes hulladéklerakók felszámolásának 15

16 költségeivel kapcsolatban, kijelölt útvonalak a fokozottan veszélyes anyagok szállítása számára, veszélyes hulladéklerakók, nukleáris hulladék tárolása, mérgező anyagok ellenőrzése és szabályozása, a tűzoltók értesítése veszélyes hulladék észlelése esetén, rovarirtó szerek forgalomba hozása és szabályozása 705: Levegőszennyezés, globális felmelegedés, zajszennyezés Példák: levegőtisztaság-védelmi jogszabályok, levegő minőségével kapcsolatos intézkedések, a nemzeti parkok levegőjének veszélyeztetettsége, vegyi üzemek kibocsátásainak szabályozása, folyamatos alacsony szintű légszennyeződés egészégre kifejtett hatása és járulékos költségei, a levegő tisztaságának minőségi kritériumai, globális felmelegedés, nemzeti akcióterv az üvegházhatásért felelős gázok kibocsátásának csökkentésére, az ózonréteg elvékonyodása, savas eső kezelése, a CFC gázok hatása az ózonrétegre, járművek gázkibocsátásának szabályozása, zajszennyezés szabályozása, üzemanyaggal kapcsolatos szabványok, az éghajlatváltozás hatásai a Balatonra és a tájvédelmi körzetekre 707: Újrahasznosítás Példák: szennyezett anyagok újrahasznosítása, üdítős dobozok, flakonok, papír és üveg újrahasznosítása, állami és helyi szintű újrahasznosítási törekvések, az újrahasznosítás népszerűsítése, a szilárd hulladék mennyiségének csökkentése, anyagtakarékosság és újrahasznosítás 708: Beltéri légszennyezettség és más beltéri szennyezések Példák: belső levegőminőség vizsgálata (a radon és a CO 2 csökkentése), ólommal való érintkezések minimalizálása, gyermekkori ólommérgezés megelőzése, azbesztnek kitett munkavállalók és iskolások védelme, kormányépületekben található azbeszt kezelése és eltávolítása, a beltéri levegő szennyezettségével kapcsolatos OKTVF programok, légitársaságok kabinlevegő minősége, beltéri elektronikus sugárzás egészségügyi hatásai, beltéri fertőtlenítők használatának szabályozása 709: Védett fajok, erdővédelem Példák: veszélyeztetett fajok védelméről szóló törvény, szürkemarhák védelme, a túzok védelme, egzotikus madarak védelme, haszonállatok védelme, csapdák szabályozása, parlagi sas védelme, laboratóriumi állatkísérletek körülményeinek szabályozása, hal és vadállomány védelmére és kezelése emlősök védelme, halászati erőforrások védelme, veszélyeztetett halfajok védelme és újratelepítése, tudományos kutatások az erdei ökoszisztémákról, a Csarna-völgy védelme, vadvédelem, állatok és növények illegális kereskedelmének tiltása és ellenőrzése, Natura 2000 területek (Speciális kiegészítés: A hazai vadállomány és élőhelyének megőrzése ebbe a kategóriába tartozik. Ide soroljuk a hazai halászati szabályozásokat is) Lásd még: 1902 nemzetközi megállapodás a nyersanyag/vadállomány megóvásáról, 2101 nemzeti park, 2103 közterület kezelés, 2103 állami halszaporítók (halastavak) tulajdonjogának átruházása lokális szintekre, 2103 erdőgazdálkodás 710: Felszíni vízek szennyezése és védelme Példák: a lápok és vizes élőhelyek védelme, a folyami vizekbe kerülő szennyező anyagok szabályozása, a hajók által okozott vízszennyezés, a folyami vizekbe kerülő műanyag ellenőrzése, a Balaton szennyezése, folyami élővilág védelme, a Duna és a 16

17 Tisza vizének szennyezettsége, vízerózió hatásai és a problémák kezelése, folyami partok és tavak védelme, a természetes fürdővizek minőségének biztosítása, tavak mérgező anyagokkal történő szennyezése, a veszélyes hulladékok folyami égetésének szabályozása, olajkiömlések által okozott károk 711: Termőföldek és vízbázisok védelme Példák: vízbázisok védelme, beleértve a kis tavak, folyók és patakok szennyezésének észlelését, a termőföldek és ivóvízkészletek jogi védelme, termőföldek védelmének népszerűsítése, termőföldek védelmével kapcsolatos előírások, vízkészlettel kapcsolatos problémák, állami és helyi szintű vízkészletek megőrzése jogi vagy egyéb eszközökkel, vízerózió Lásd még: 2104 vízgazdálkodás 798: Környezeti kutatás és fejlesztés Példák: környezetvédelmi kutatások és fejlesztési programok, OKTVF kutatási és fejlesztési keretszámok, globális klímaváltozás kutatása, vízügyi kutatás és fejlesztés, egyetemek környezetvédelmi kutatásainak támogatása 799: Egyéb Példák: környezetvédelmi oktatás, környezetvédők, ökoterrorizmus 8. Energiapolitika 800: Általános (több alfejezet kombinációját tartalmazza) Példák: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiaügyért Felelős Államtitkárságának (EFÁ) költségvetési igényei és keretszámai, Országos Atomenergia Hivatal költségvetési igényei és keretszámai, nemzeti energiabiztonsági politika, országos energiacélok, magyar energiaellátás és tartalékolás, földgázellátás és áramellátás szabályozása, az adózás hatása a nemzeti energiapolitikára, globális energiaszükségletek, energiahiány esetén alkalmazható vészterv, energiafejlesztési projektek támogatása, Magyarország hosszú távú energiaszükségleteiről való gondoskodás, energiaszükséglet, a EFÁ felállítása, országos szintű energiatanácsadás Lásd még: 2104 energia és vízfejlesztési projektek 801: Atomenergia és szabályozása Példák: Országos Atomenergia Hivatal költségvetési igényei és keretszámai, atomenergia alkalmazásának biztonsági engedélyezése, a Paksi Atomerőmű tűzbiztonsága, magyar atomenergia-politika, nukleáris hulladékot tároló tartályok biztonsági előírásai, atomkatasztrófa esetén fellépő kárigények szabályozása, a magyar atomenergia program szabályozása, a biztonságosabb atomreaktorok létrehozása érdekében alkalmazott új technológiák, a nemzetközi nukleáris biztonsági előírások hazai alkalmazása, a Csernobili atomkatasztrófa hatásai, atomenergia védjegyek, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiaügyért Felelős Államtitkársága, a Paksi Atomerőmű védelme Lásd még: 501 atomenergia munkásvédelem, 1614 honvédelemmel kapcsolatos nukleáris hulladék, 704 nukleáris hulladék 17

18 802: Áramtermelés és -szolgáltatás Példa: a Tiszalöki Vízerőmű költségvetési igényei és keretszámai, áramtermelő erőművek építése vízen és szárazföldön, vízi energiatermelés fejlesztése, közüzemi reform, áramtermelő erőművek engedélyezése, vidéki villamosenergia-hálózat fejlesztése, a vidéki áramszolgáltatók kapacitása, elektromos áram nagykereskedelmi ára, regionális áramkimaradások, a vízerőmű pénzügyi helyzetének kezelése, áramtermelők- és szolgáltatók pénzügyi problémái, a villamos erőművek földgázfelhasználásának szabályozása, a magyar energiahálózat sebezhetősége, villamos energia eladása vészhelyzet esetén, az infláció és a válság hatása az elektromos áramszolgáltatókra Lásd még: 110 árszabályozás 803: Földgáz és olaj Példák: földgázszabályozás, földgázvezetékek biztonsága, az Északi Áramlat csőhálózatának fejlesztése, földgáz és olaj keresése és kiaknázása Magyarországon, országos földgáztartalékok becslése, a földgáz szállításával kapcsolatos jogi problémák, téli fűtőanyagokkal kapcsolatos információ feldolgozása, begyűjtése és terjesztése, olajpiaci árak Magyarországon, olajkereslet, üzemanyagárak emelkedése, OPEC kőolajárak, olajhiány, olaj világpiaci árának emelkedései és annak hazai hatása, az olajkészletek hosszú távú tervezése, olajimport és külföldi jutalékfizetések, a kormány üzemanyag-fejadagolási programja, olajimport és energiabiztonság, külföldi olajtermelés és fogyasztás, a belföldi olajkitermelés mértékének becslése, olajtárolók tűzvédelme és biztonsága, stratégiai petróleumtartalékok Lásd még: 2103 a külső kontinentális homokpad ásványkincsei, 710 olajömlések 805: Szén Példák: szénbányászat, szénkitermelési technológiák, széniszap-csövek szabályozása, a magyar széntartalék mértéke és bányászhatósága, szénelgázosítás energiatermelő projekt, az állami földek szénbányászatra való bérbeadásának szabályozása, a felszíni szénbányászatra vonatkozó szabályozások, szénimport 806: Alternatív és megújuló energia Példák: hidrogénnel és egyéb megújuló energiaforrással kapcsolatos programok, a nap- és a geotermikus energia kutatása és alkalmazása, alternatív üzemanyagok felhasználása a közlekedésben, bioetanol üzemanyagként történő felhasználása, biomassza erőművek és szélenergia programok, hőenergia kutatások, napenergia fejlesztési program, az alkohol üzemanyagként való felhasználásával kapcsolatos kutatások támogatása, geotermikus energia alkalmazása a mezőgazdaságban, hidrogén energetikai felhasználását kutató programok 807: Energiatakarékosság Példák: a kormány energiatakarékosság stratégiája, otthoni energiahatékonyság ösztönzése, az energia hatékony felhasználását elősegítő szabályozás kialakítása, energiatakarékosság a városokban, a háztartási gépek energiatakarékossági előírások, épületek energiatanúsítványa, dízel- és benzintakarékosság támogatása, telekocsi rendszer népszerűsítése, nyári és téli időszámítás, gépjárművek üzemanyaghatékonysága 18

19 Lásd még: lakásszigetelés, : Energetikai kutatás és fejlesztés Példák: nemzeti energiakutatás és fejlesztéspolitika, energiakutatási és technológiafejlesztési politika, energiatárolással kapcsolatos kutatási és fejlesztési programok, a nemzeti laboratóriumok szerepe az energetikai kutatásokban és fejlesztésekben, magyar hidrogénkutatások 899: Egyéb Példák: az EFÁ által alkalmazott tanácsadók, energetikával kapcsolatos anyagok és felszerelések elosztása, a Magyar Energia Hivatal szabályozó tevékenysége, jövőbeni követelmények az energiagazdálkodással szemben 10. Közlekedés, szállítás, szállítmányozás 1000: Általános (több alfejezet kombinációit tartalmazza) Példák: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság igényei és kereszámai, felszíni szállítmányozási programok, nemzeti szállítmányozási politika, vidéki szállítmányozás, a megfelelő szállítmányozási rendszer kritériumainak meghatározása és a rendszer kiépítése, az országos és a helyi szint közti kereskedelmi intézkedések szabályozása, a költségvetés módosításának hatása a Nemzeti Közlekedési Hatóság programjaira, autópályákkal és a tömegszállítással kapcsolatos rendelkezések, a szállítás hatékonyságát segítő programok, nagysebességű földi szállítási rendszer kialakítása Lásd még: 1003 a Nemzeti Közlekedési Hivatal Légügyi Hivatalának költségvetési igényei és keretszámai 1001: Közösségi közlekedés és közlekedésbiztonság Példák: a közösségi közlekedést támogató programok, új városi buszhálózatok fejlesztése, a busztársaságok anyagi helyzete, vészhelyzet esetén nyújtott közlekedési támogatás, metróközlekedés biztonsága, tömegközlekedés 1002: Országos utak építése, karbantartása és biztonsága Példák: Állami Autópálya Kezelő Zrt költségvetési igényei és keretszámai, az autópálya-hálózat bővítéséhez nyújtott állami segítség, autópálya biztonsági előírásainak és kivitelezésének megtervezése, maximális sebességhatárok törvényi szabályozása, az utak minőségi romlása, autópálya-problémák Zala megyében, hídkarbantartási projektek állami finanszírozása, autópályadíjak, online autópálya matrica, autópályák karbantartása és védelme, az autópályákon elhelyezett hirdetések szabályozása, országos infrastruktúra fejlesztése, hidak, a Széchenyi-terv autópályafejlesztési programja, fák és növények telepítése autópályák mellé 1003: Repterek, légitársaságok, légiforgalmi irányítás és biztonság Példák: Nemzeti Közlekedési Hivatal Légügyi Hivatalának költségvetési igényei és keretszámai, repülésbiztonság, a repülőtéri biztonsági ellenőrzés rendszere, a Ferihegyi reptér biztonsági besorolása, a légiipar anyagi helyzete, műhold-technológia használata a repülésben, LH késedelmei a légiirányító berendezések beszerzésében, új 19

20 kereskedelmi repülőgépek fejlesztése, kereskedelmi légi szolgáltatások korlátozása, légitársaságok szabályozása, országos szintű reptérbővítés, légiforgalmi irányítás szabványai, légitársaságok árainak és szolgáltatásainak szabályozása, repülőgépszerencsétlenségek szabályozása (különös tekintettel a felelősségre nézve), a légitársaságok számítógépes foglalási rendszereivel kapcsolatban fellépő problémák, légiirányító számítógép-meghibásodások, az LH előírásainak megszegése, a chartergépek LH szabályozása, a külföldi légiközlekedés árai, repülőtér építések támogatása, Magyar Repülőakadémia 1005: Vasúti közlekedés Példák: MÁV-START költségvetési igények és keretszámok, az állami vasúti biztonsági ellenőrzése, a nagysebességű vasúti szállítás fejlesztése, a regionális vasútvonalak minőségének javítása és mennyiségének növelése, a vasúti szállítás árainak állami szabályozása, utasbiztonsági ellenőrzések, vasúti teherszállítás szabályozása, törvény a vasúti közlekedésről, teherszállító vagonok hiánya, a határokon átnyúló vasúti szabályozás 1006: Közúti teherszállítás és személyszállítás Példák: teherszállítás szabályozása, fuvarozók és buszvezetők működési engedélye, közúti teherszállítás biztonsági ellenőrzése és könyvelésének vizsgálata, a teherautók közlekedési korlátozása, a teherautók méret- és súlykorlátozása, az állami szabályozás független fuvarosokra gyakorolt hatása, hosszú és rövidtávú fuvarozási rendelkezések, szállítmányozók szabályozása, a fuvarozóipar szabályozása, gépjármű-biztonsági intézkedések, az autóipar légzsákfejlesztése, biztonsági öv-használat, töréstesztek elvégzése és az előírások betartása, az autógyártás gazdasági helyzete, tereptől független járműbiztonság, a fuvarozóipar bürokratikus szabályozásának csökkentése, erőfeszítések az ittas vezetés visszaszorítására Lásd még: 705 autók gázkibocsátásának szabályozása, uniós közlekedési szabványok 1007: Vizi közlekedés és teherszállítás Példák: a folyami fuvarozás és szállítmányozás szabályozása, a folyami közlekedéssel kapcsolatos költségvetési igények és keretszámok, az áruk folyami szállítása, a folyami szállítmányozás újjáélesztése, kereskedelmi halászhajók biztonsága, navigációval kapcsolatos biztonsági kérdések, sétahajók biztonsága, hajóépítő ipar, teherszállító hajók építésének finanszírozása, folyami fuvarozóipar szabályozása, a hajózási árak szabályozása, Balatoni révkalauzolás, kis hajók biztonsága, időjárás figyelő állomások, hajózási szabályok a belvizeken, a csatornák kijelölése és elnevezése, hajók kijelölése és elnevezése Lásd még: 1902 nemzetközi halászati és vadállományi megállapodások, 1915 Sió csatorna, 2104 kikötőfejlesztés és építés 1010: Egyéb (pl helyi) infrastruktúra fejlesztés Példák: az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos költségvetési igények és keretszámok, a szállítási infrastruktúra fejlesztése, az infrastruktúra fejlesztési programokba történő befektetések szükségessége, helyi infrastruktúra fejlesztési projektek, az infrastruktúra fejlesztés törvényi szabályozása Lásd még: 800 energia projektek, 2104 vízi projektek 20

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE. (2002. január 23.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE. (2002. január 23.) 74 10/3. kötet 32002R0113 2002.1.24. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 21/3 A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE (2002. január 23.) a kiadások átdolgozott, cél szerinti osztályozása tekintetében a 2223/96/EK

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Előadó: Baranyiné Kabai Erzsébet osztályvezető Nemzetgazdasági

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. teljesítés %-a eredeti előirányzat I-VIII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 6 163 826,3

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Pécs, 2016. január 18. Általános

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben