ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 16-ai rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Emberjogi tanácsnok évi munkájáról Készítette: Ripka András Emberjogi tanácsnok Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Gotthard Gábor jegyző Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható. A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

2 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 501/2010.(10.28.) számú határozatával emberjogi tanácsnoknak választott. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezetiés Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.18.) önkormányzati rendeletének 38. (4) bekezdése alapján a tanácsnok tevékenységéről évente egyszer beszámolhat a Képviselőtestületnek. A évi tevékenységemről az alábbi tájékoztatót nyújtom a T. Képviselőtestület számára: 2010 novemberében kaptam meg a lehetőséget, hogy én láthatom el az emberi jogokkal foglakozó tanácsnoki feladatokat. Nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a munkába, igyekeztem minél több lehetőséget megragadni a tájékozódás érdekében. Ezért többek közt 2010 novemberében részt vettem a Merlin Színházban megrendezett Tiszta Vizet! kerekasztalbeszélgetésen, ahol sok fontos információval sikerült kiegészítenem tudásomat a hajléktalan ellátás kezelésével kapcsolatban november 16.-án a Habitat for Humanity nemzetközi szervezet országos konferenciáján vettem részt. Gyakorlati munkámat azzal kezdtem, hogy feltérképeztem, mely területeken tudok hatékonyan segíteni a felmerülő problémákban. A következő területeket találtam: I Hajléktalanok problémája II. Fogyatékkal élők problémái III. Egyházak karitatív és oktatási munkájának segítése IV. Kisebbségek segítése V. Civil szervezetek támogatása I. Hajléktalanok problémája Kerületünkben számos hajléktalan ember él, akik a hajléktalan létből adódóan sokszor kerülnek konfliktusba a lakossággal. Ki kell emelnem a Síp utcai közfürdőt és környékét, ahol a legsűrűbben kerül sor különböző vitákra. Több, Budapesten rendezett konferencián illetve kerekasztal megbeszélésen vettem részt, ahol azt kellett konstatálnom, hogy a szakemberek körében is nagy a véleménykülönbség ebben a témában. Az én meglátásom a kérdésben a következő: Nem ildomos emberi lényeket az utcán élni hagyni, ez nem emberhez méltó. Bár a kormány törekvései még csak formálódni látszanak, azt el kell mondanom, hogy szerintem jó irányba

3 mutatnak a kezdeményezések, remélem hamarosan a törvényi háttér is meg lesz a probléma megoldásához. Mivel a hajléktalanok ellátása törvényi előírás, így Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött három segítő szervezettel: 1. A Myrai Szent Ferenc Egyház az éjjeli menedékhelyet biztosítja a hajléktalanok számára. 2. A Menhely Alapítvány a nappali melegedőt biztosítja a Kürt utcában. 3. A Magyar Vöröskereszt az utcai segítő szolgálatot látja el kerületünkben. II. Fogyatékkal élők problémái Felismerve a kerekesszékkel élők problémáját, kerületünk törekszik arra, hogy minden új beruházásnál az ő szempontjaikat is figyelembe véve történjen meg a felújítás illetve az átépítés. Erre kiváló példa, a nemrégiben átadott Kazinczy utcai szakasz, amely minden tekintetben megfelel a kor elvárásainak, csakúgy, mint a Baross Iskolában történt átépítés, amely szintén teljesen akadálymentessé tette az iskolát, így nem jelent problémát a mozgássérült tanulók vagy szülők iskolába bejutása. Önkormányzatunk most nyert el pályázaton komolyabb összeget a Wesselényi utcai Közösségi Ház akadálymentesítésére, ami bizonyítja Polgármesteri Hivatalunk ez irányú elkötelezettségét. Én személyesen fogom a jövőben is ellenőrizni, hogy semmilyen körülmények között ne fordulhasson elő olyasmi, mint a múltban, pl. az Önkormányzat Erzsébet körúti épületében, amely önerőből megközelíthetetlen a mozgássérültek számára és azon leszek, hogy ezt a hibát minél előbb tudja orvosolni a Hivatal. Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a Küldetés Egyesülettel, amely az értelmi fogyatékosok ellátására specializálódott, és két napközi otthont tart fenn a kerületben: a Klauzál tér 5. szám alatt, és a Murányi utca 32. szám alatt. Az egyesülettel történt tárgyalások eredményeképpen jövőre lényegesen nagyobb létszám fogja tudni igénybe venni ezt a mind a szülők, mind a gyermekek számára nélkülözhetetlen lehetőséget. Javaslatomra az önkormányzatunk támogatta az Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Szervezete által megrendezett országos Ki mit tud? vetélkedőt, amely üde színfoltja volt az idei évnek. III. Egyházak karitatív és oktatási munkájának segítése Az idei évben 34 millió forint támogatást tudtunk szétosztani a kerületünkben működő egyházak között, ennek részletezését az 1.-es számú melléklet tartalmazza. Mivel az egyházak jelentős szerepet töltenek be mind az oktatás, mind a karitatív munka területén, így rendkívül meglepő, hogy a korábbi években miért nem támogatta megfelelő mértékben az Önkormányzat őket. Az idei nagyon nehéz és feszes költségvetés ellenére sikerült emelni a támogatást (ezt személyes sikeremnek is tartom), de remélem, hogy ez az összeg a következő évben még magasabb lesz. A nyújtott támogatást az egyházak fűtéskorszerűsítésre, orgona felújításra, rendezvények szervezésére, illetve közösség építésre használták fel. Református lévén különösen jó kapcsolatokat ápolok a Fasori Református Egyházzal, de szívügyemnek tekintem valamennyi történelmi egyház folyamatos, és megfelelő támogatását.

4 IV. Kisebbségek segítése Kerületünkben számos kisebbség él, amely hozzájárul kulturális sokszínűségünkhöz. Ez adja azt a páratlan hangulatot, melyet Erzsébetváros az ide látogatók felé sugároz. Az idei évben 3,7 millió forintot tudtunk szétosztani a kisebbségi önkormányzatok között. A döntés-előkészítés során fontosnak tartottam, hogy a kisebbségi önkormányzatok egyenlő arányban részesüljenek a támogatásból, ezt a 2. sz. melléklet támasztja alá. Jó kapcsolatot alakítottam ki a kisebbségi vezetőkkel, és számos kulturális rendezvényükön részt vettem, legutóbb a Bolgár Önkormányzat által szervezett koncerten, ahol a Szófiai Tanárnők Kórusa adott feledhetetlen koncertet. A műsor színvonalát dicséri, hogy a világhírű népdalénekesnő Sebestyén Márta is megtekintette a koncertet, melyről elismerően nyilatkozott. V. Civil szervezetek támogatása A civil szervezetek támogatásánál egy teljesen új pályázati rendszert vezettünk be. Az idei évben 5 millió forintot tudtunk szétosztani (3.-as számú melléklet). Az új pályázati rendszer teljesen átlátható, kizárja az esetleges visszaéléseket. Minden civil szervezet kapott önkormányzati támogatást, amelynek sikerült szabályosan kitölteni a pályázati dokumentációt. Az 51 pályázatból 23 lett nyertes, amely közelít az 50 százalékhoz, és ez országosan is kiváló arány. Igyekszem személyesen is részt venni a kerületi civil szervezetek által rendezett minden eseményen, de nagy szerencsére az aktivitásuk igen magas, így sajnos nem jutok el mindenhová, ahová szeretnék. Fontos a civil szervezetek támogatása, hiszen ezek a társadalom építőkövei, nagy baj lenne, ha csak egy is elveszne közülük. A jövőben szeretném kiterjeszteni kapcsolati rendszeremet, hogy minél hatékonyabban tudjam képviselni a rám bízott területet. Nem vár ránk könnyű év, ebben biztos vagyok, így már azzal is elégedett lennék, ha a következő évi támogatások összege reálértéken változatlan maradna. Továbbra is várom minden kerületi lakos, szervezet megkeresését, és természetesen, ha tudok, segítek. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

5 Határozati javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emberjogi tanácsnok évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Vattamány Zsolt polgármester azonnal Budapest, február 6. Ripka András Emberjogi tanácsnok

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-10/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (14,15), Belán Beatrix (14,23), Jókay Attila (15,11)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (14,15), Belán Beatrix (14,23), Jókay Attila (15,11) JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. december 19-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE )?)OJ.lD1 0 i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2009. évre vonatkozó beszámolója A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére Tárgy: Kormányhivatali javaslat megtárgyalása Melléklet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. június 29-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp.,

Részletesebben