Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Magatartástudományi Intézet Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása EDUCATIONAL CENTRE OF DISABILITY STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE XIi.5. Nemzetközi perspektíva Dr. Katus József

2 Budapest

3 Budapest

4 Budapest

5 Személyes holland háttér Politikai és társadalmi tudományok, Amszterdami Egyetem Társadalmi tudományok doktora, Leideni Egyetem Újságíró Kormányzati kommunikáció, Hága Közgazdasági Minisztérium Oktatási és Tudományos Minisztérium Holland Egyetemek Tanácsa Egyetemi tanár, Leideni Egyetem Tájékoztatástan Felnőttoktatás A civil társadalom kognitív praxisa SOFT Tulip Alapítvány elnöke ( ) 5

6 SOFT Tulip Alapítvány Holland-magyar együttműködés Debrecenben SOFT Alapítvány (H) SOFT Tulip Alapítvány (NL) SOFT: Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat/Save Our Future Talents Alapítva: augusztus 13. 6

7 CÉL: Orvosi ellátás és rehabilitáció elősegítése CÉLCSOPORT: Többszörösen sérült gyerekek CÉL: A lét minőségének beleértve a társadalmi befogadást - az elősegítése összhangban az ENSZ határozataival CÉLCSOPORT: Fogyatékossággal élő emberek TERÜLET: Magyarország SEGÉLYNYÚJTÁS: Anyagi KURATÓRIUM: Gondozó intézmények igazgatói TERÜLET: Határtalan SEGÉLYNYÚJTÁS: Kompetenciák (tudás, képességek, attitűdök) fejlesztése KURATÓRIUM: Intézményeiket képviselő igazgatók Tudásszervezet Kilenc nagy intézmény, összesen 36 ezer alkalmazott Évi költségvetés 1,8 milliárd Hálózat Hollandiában Nemzetközi SOFT Szövetség

8 Tényezők Hozzáállás Önállóság Határozottság Segítőkészség Civil társadalom A harmadik szektor Demokratikus habitus Kognitív praxis Segítő és érdekképviseleti hálózatok Kölcsönös bizalom rádiusza Társadalmi tőke Alapvető feltétel: Demokrácia 8

9 Fogyatékossággal élők segítő és érdekképviseleti civil szervezetei Ralph Kramer empirikus nemzetközi összehasonlítása civil szervezetekről a gondoskodó államban* Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Hollandia és Izrael Hollandia: Felekezeti civil szervezetek Gondozó intézmények XIX. század végétől Nincs állami intézmény Állami szubvenció ( Add a pénzt, mi gondoskodunk ) * Ralph M. Kramer, Voluntary Agencies in the Welfare State. University of California Press, Berkely

10 Fogyatékossággal élők Hollandiában Több mint 1 millió ember Kb. 165 gondozó intézmény Kb. 150 ezer kliens Bent- és kint lakó, napközis Kb. 93% értelmi fogyatékos Évenkénti növekvés 6,3% Kb. 160 ezer alkalmazott Költségek: kb. 5,9 milliárd Évenkénti növekvés 6,4% 10

11 Holland intézmények Kitűnő infrastruktúra Jó ellátás Jól felkészült személyzet Lifelong learning Hálózati kapcsolatok Külföldi tevékenységek Professzionális menedzsment Nemzetközi viszonylatban: Elavult és drága rendszer 11

12 Deinstitucionalizáció az USA-ban Siralmas állapotok intézményekben Civil szervezetek akciói Mental Retardation Facilities and Community Mental Health Centers Act (1963) Átállás a közösségi alapú ellátásra Költségvetési decentralizáció 12

13 Változó szemlélet Orvosi modell Fejlődési modell Létminőségi modell Fogyatékos ember Potenciális ember Ember jogok Páciens Tanuló Polgár Gondozni/kezelni Fejleszteni/képezni Támogatni lakni/dolgozni Intézmény Különleges ellátás Normális ellátás Elkülönítés Normalizálás Befogadás Szakértő Tanító/nevelő Partner Hans R.Th. Kröber & Hans J. van Dongen, Sociale inclusie. Succes- en faalfactoren. Nelissen, Amsterdam Társadalmi befogadás mint a lét minőségének szerves része Intézményparadigmától a támogatási paradigmáig 13

14 ENSZ-konvenció ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezménye, X. 13 Világ: 650 millió fogyatékos Magyarország: 577 ezer Hatálybalépés: 2008 Az Egyetemes Emberi Jogok kategorikus alkalmazása a fogyatékkal élőkre 14

15 ENSZ-konvenció Magyarországi tapasztalatok Több mint félmillió honfitársunk életét könnyítené annak a 2006-os ENSZegyezménynek a pontos betartása, amely rögzíti a fogyatékossággal élők alapvető jogait, s amelyet tavaly Magyarország is ratifikált, a világon másodikként. Rossz hír azonban, hogy az egyezmény idén májusi hatályba lépése óta érdemi előrelépés a dokumentumban vállaltak terén nem történt. A gyors ratifikáció a nemzetközi közösségnek, az egy helyben toporgás a hazai fogyatékos társadalomnak szól - így látja a magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus (FCC) nevű összefogás, amely szerint a törvényhozók ezzel azt üzenik a fogyatékkal élő társadalomnak, hogy problémáikkal továbbra is egyedül vannak. HVG, december ben sem sokkal jobb a helyzet... 15

16 ENSZ-konvenció Hollandiai tapasztalatok Nincs ratifikálva Civil manifesztáció III. 29 Az ENSZ-konvenciót ratifikálni! IV. 19: A ratifikálás előkészületei megkezdődtek 16

17 ENSZ-konvenció Célok Valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. 17

18 ENSZ-konvenció Alapelvek A veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét; a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként; esélyegyenlőség; hozzáférhetőség; a nők és férfiak közötti egyenlőség; a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása. 18

19 ENSZ-konvenció Állami kötelezettség A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül. 19

20 ENSZ-konvenció Állami kötelezettség A részes államok többek között előmozdítják az Egyezményben foglalt jogok oktatását a fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó szakemberek és alkalmazottak számára az e jogok által biztosított jobb segítség- és szolgáltatásnyújtás érdekében; azonnali, hatékony és megfelelő intézkedéseket foganatosítanak a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos tudatosság társadalmi szinten történő növelése érdekében és elősegítik a fogyatékossággal élő személyek jogainak és méltóságának tiszteletét; az élet minden területén küzdenek a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek és ártalmas gyakorlatok ellen, beleértve a nemmel és életkorral kapcsolatosakat is; elősegítik a fogyatékossággal élő személyek képességeire és hozzájárulására vonatkozó tudatosság növelését. 20

21 ENSZ-konvenció Az egyén tiszteletben tartása Egyenjogúság Biztonság Otthon és család Magánélet Társadalmi befogadás Önálló élet Munka Tanulás Egészségügyi ellátás Hozzáférhetőség Politikai élet Kultúra, sport, szórakozás Új attitűdök 21

22 Társadalmi befogadás Multidimenzionális folyamat amire jellemzők az olyan erőfeszítések, melyek célja az egyenlő esélyek biztosítása a társadalom minden tagjának, tekintet nélkül nemre, életkorra, származásra, fogyatékosságra, nemzetiségre, szexuális beállítottságra, vallásra, bőrszínre, stb. úgy, hogy mindenki az életének a lehetőségeit maximálisan tudja megvalósítani. Cél azoknak a feltételeknek a megteremtése melyek szükségesek ahhoz, hogy mindenki teljesen, aktívan és minden tekintetben részt tudjon venni a közösség életében, beleértve a civil, társadalmi, gazdasági és politikai tevékenységet valamint részvételt döntéshozatalokban. 22

23 TB és közpolitika TB-t elősegíti Céltudatos kormányzás és összefüggő döntéshozatal Előny az érdekelteknek Jó és elérhető (nemzetközi) példák A lét minőségére nézve jó infrastruktúra (lakás, biztonságos környezet, stb.) Hiányzó intézménytörténelem Érdekképviselők akik (politikai) nyomástgyakorolnak Teendők Befolyásolni a döntéshozatalt Építő kritikát gyakorolni a kívánatos létminőség fényében Jó példákkal illusztrálni a TB-t Befolyásolni az érdekelteket Új TB-gyakorlatokat fejleszteni Országos platformot létrehozni tudás és információ cserére Megkönnyíteni az érdekképviselők tevékenységét Hans R.Th. Kröber & Hans J. van Dongen, Sociale inclusie. Succes- en faalfactoren. Nelissen, Amsterdam

24 TB és intézmény TB-t elősegíti Értékorientáció a lét minősége felé Inspiráló, a munkát megkönnyítő vezetés Szervezeti struktúra felhatalmazással és felelőséggel alacsony szinten Egymást segítő, egymással tanuló szervezeti kultúra Kisméretűség, intézményparadigma hiánya Good practices Teendők Értékorientáltan (sokszínű társadalom) élni Munkát megkönnyítő vezetési stílust fejleszteni Helyt adni a munkatársaknak ahhoz, hogy rugalmasan tudjanak dolgozni Nem a hierarchiának hanem a tudásnak és képességnek előnyt adni Követni a jó példákat melyben a fogyatékossággal élők világa a kiindulópont Hans R.Th. Kröber & Hans J. van Dongen, Sociale inclusie. Succes- en faalfactoren. Nelissen, Amsterdam

25 TB és munkatársak TB-t elősegíti Létminőségi értékorientáció (szemlélet, küldetés) Előnyösnek találják a támogatási paradigmát Kielégítően vannak képezve Munkájukban TB-orientáltak Proaktívan bánnak a bürokráciával Teendők Alkalmazásnál ügyelni az értékorientációra Befektetni a kompetenciák elsajátításába, fejlesztésébe BT-t szem előtt tartani a gondozási és támogatási tervekben BT fényében reflektálni a gyakorlatra, számba véve a tapasztaltságot és az által elsajátított tudást Tanuld meg kezelni a rendszernyomást és a bürokráciát Nézd, hogy hogy lehet közösségi tanulás útján (ICT-én keresztül is) bonyolult dogokat egyszerűbbé és külső nyomást viselhetőbbé tenni Működj együtt képzési intézményekkel az új szakmaiasság és a TB-orientáltság terén Hans R.Th. Kröber & Hans J. van Dongen, Sociale inclusie. Succesen faalfactoren. Nelissen, Amsterdam

26 TB és fogyatékossággal élők TB-t elősegíti Alkalmazkodni tudás A támogatási paradigma előnyössége Tájékozottság a lehetőségekről a társadalomban Elegendő jövedelem Jó minőségű társadalmi hálózat Munka és szórakozás szabad környezetben Teendők Támogatni ahol szükséges Jobcoaching a munkapiacon Figyelmet szentelni a szabad időre Figyelmet szentelni a hálózatépítésre és karbantartásra Támogatás a saját büdzsé kezelésénél és eligazodásnál törvényekben, szabályokban Tájékoztatás a környékbeli bekapcsolódási lehetőségekről Hans R.Th. Kröber & Hans J. van Dongen, Sociale inclusie. Succesen faalfactoren. Nelissen, Amsterdam

27 Fogyatékosságtudomány A fogyatékosságtudomány a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy jobban megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos sokkal inkább társadalmi, mint testi tapasztalatokat. A fogyatékosságtudományt mint diszciplínát azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a károsodás jelenségét kibogozza a mítoszoknak, az ideológiáknak és a stigmának abból a hálójából, ami ráborul a szociális interakciókra és a társadalompolitikára. E tudományág megkérdőjelezi azt az eszmét, amely úgy tekint a fogyatékossággal élő emberek gazdasági és társadalmi státuszára és a számukra kijelölt szerepekre, mintha azok a fogyatékossággalélő emberek állapotának elkerülhetetlen következményei lennének. A Fogyatékosságtudományi Társaság,

28 Fogyatékosságtudomány Disability Studies Fejlődésben lévő új diszciplína Reakció egy bizonyos társadalmi problémára Releváns tudás rendszerezése, fejlesztése, továbbadása Milyen tényezők akadályozzák illetve segítik elő a fogyatékossággal élők befogadását a társadalomba? Dr. Tom Shakespeare 28

29 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Világbank jelentése (2011) a Fogyatékosságról a világban. Útmutató az ENSZkonvenció megvalósításához Helyzetjelentés Világjelentés a Fogyatékosságról Adatok az egészségről, rehabilitációról, segélynyújtásról, támogatásról, edukációról, foglalkoztatásról, stb; - 'Good practices' mint példák a kormányzatoknak és a civil társadalomnak 31

30 Paradigmaváltás Fogyatékosság mint az emberek egészségi kondiciója és a környezet internakciójának a függvénye. Főbb pontok ENSZ-konvenció reflektálja a hangsúlyt a TB előtt álló akadályok eltávolításán. 31

31 A Föld lakosságának 15 százaléka, több mint egymilliárd ember él valamilyen fogyatékkal. A hátrányos helyzetűek ötöde ( millió ember - számára súlyos nehézséget okoz a fogyatékossága. Várakozások szerint a fogyatékkal élők száma a társadalmak öregedésével és az ezzel járó betegségek, egyebek közt a cukorbaj és a szív- és érrendszeri gondok előretörésével, továbbá fegyveres konfliktusok, természeti katasztrofák, közlekedési balesetek, stb. következtében tovább növekszik. Főbb pontok A jelentés rávilágít arra, hogy a fogyatékkal élő embereknek rosszabb az egészsége, kevesebb sikerük van tanulmányaikban, kevesebb lehetőség nyílik számukra a foglalkoztatásban, jobban sújtja őket a szegénység, mint másokat. 31

32 Fogyatékosság gyakoribb a nők, az idősek és a szegények között. Szegény országokban magasabb a fogyatékossággal élők száma mint a gazdagabbakban. Sok féle fogyatékosság van. Súlyosabb fogyatékossággal élőknek gyakran hátrányosabb a helyzetük. Fogyatékossággal élők sokféle akadályba ütköznek a társadalomban ha szolgáltatásokat akarnak igénybe venni az egészségügyi ellátások, tanulás, munka, közlekedés és a felvilágosítás terén. Főbb pontok Súlyosbítja helyzetüket a nem megfelelő kormányzati politika, negatív attitűdök, hiányos ellátások, nem elegendő financírozás, nem kielégítő hozzáférhetőség, nem kielégítő információ és kommunikáció és az, hogy ki vannak zárva az ő életüket közvetlenül befolyásoló döntéshozatalból. 31

33 Elősegíteni a részvételt a főbb szolgáltatásokban és ellátásokban (mainstreaming) Beruházni a fogytékossággal élőknek szánt programokba és szolgáltatásokba Elfogadni egy nemzeti fogyatékossági stratégiát valamint akciós tervet Javítani az emberi erőforrás kapacitást Javaslatok Gondoskodni a kielégítő financírozásról és javítani a megfizethetőséget Növelni a fogytékosságra vonatkozó köztudatot és megértést Javítani a fogyatékosságra vonatkozó adatok mennyiségét és minőségét Erősíteni és támogatni a fogyatékosságra vonatkozó kutatatást 31

34 Cases Autitalent (NL) Vállalkozás Autizmussal élők a munkavállalók Archívumok digitalizálása Kirendelés, coaching 29

35 Cases Pentru Voi (Ro) Jelentős szerep a társadalmi befogadás terén Első napközi Romániában (1996) Támogatott lakás/munka Közös nemzetközi konferencia Temesváron autizmusról Romániában (2009) 30

36 Cases SOFT Tulip MATRA projekt Ukrajnában Kezdet: Nemzetközi SOFT Szövetség konferenciája Ungváron 2006-ban Többszörösen fogyatékos alultáplált gyerekek siralmas állami intézetekben Projekt Képzések, hálózatépítés, lobbyzás, tudatosítás Kritikus sikertényezők: bizalom megteremtése, együttműködés, a civil társadalom erősítése 31

37 Sok sikert és Kellemes Ünnepeket! 31

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Preambulum A jelen Egyezmény részes államai a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Szerzõk: Dávid Andrea,

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Szószedet a fogyatékosságról és az emberi jogokról Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Aláírás: Az emberi jogi egyezmények ratifikálásának első

Részletesebben

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményrôl fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities were adopted by the United Nations General Assembly

Részletesebben

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK ALAPVETÕ SZABÁLYAI

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK ALAPVETÕ SZABÁLYAI AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK ALAPVETÕ SZABÁLYAI a fogyatékossággal élõ emberek esélyegyenlõségérõl Ajánljuk ezt a kiadványt mindazoknak a kedves olvasóknak, akik személyes ügyüknek tekintik egy olyan

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

A TASZ a fogyatékosok jogairól

A TASZ a fogyatékosok jogairól A TASZ a fogyatékosok jogairól Európában több mint 37 millió ember él együtt valamilyen fogyatékossággal, melynek folyományaként súlyos megkülönböztetést és elkülönítést kénytelen elszenvedni. Az elmúlt

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben