Startra kész az új közfoglalkoztatási program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Startra kész az új közfoglalkoztatási program"

Átírás

1 2011. szeptember 30. III. évfolyam 8. szám Parkgondozók, falazó kőművesek képzése Startra kész az új közfoglalkoztatási program Befejeződtek a Városközponti funkcióbővítő település-rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó képzések. A 22 kőműves képzését a Türr István Képző és Kutató Központ vállalta magára, a 22 parkgondozó a Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ irányításával sajátította el a szakmát. A programban résztvevők OKJ-s bizonyítványt szereztek, így könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Ózd, szeptember 20. Az Ózd városában nívós településközpont kialakítása című funkcióbővítő településrehabilitációs projekt nem csupán a közterületek és épületek megújulását jelenti az észak-borsodi városban. Az Európai Uniós forrásból mintegy 20 millió forintot képzésre fordítanak a program koordinátorai. A 22 parkgondozó elméleti képzése június 6-án kezdődött el, gyakorlati foglalkozásaikhoz az ózdi Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) biztosítja a megfelelő feltételeket. Az épületfalazó kőművesek július elején ültek be először az iskolapadba. Képzésük elméleti és gyakorlati részből állt. A képzés ideje alatt a résztvevő 44 fő havonta nettó 70 ezer forint megélhetési támogatást kapott. Ezt az összeget nem az önkormányzat állta, hanem a pályázati forrás fedezte. Bár nem volt kritérium, a felvettek 80 százaléka hátrányos helyzetű volt, akiknek minden forintra és képzési lehetőségre szükségük van mondta el a bizonyítványosztást követően Telky Zsuzsanna projektvezető. Ózd város címere 2011 Ózd város 1972-ben alkotta meg első címerét ban a képviselő-testület új jelképet fogadott el, mert a korábbi címerképként használt hármas kohó a megváltozott körülmények között, az átalakult ipari struktúra mellett már nem volt alkalmas arra, hogy a város megkülönböztető jele legyen. A jelenleg érvényben lévő címer sem felel meg mindenben a heraldika szabályainak, az őskohó ábrázolás a város hagyományaitól idegen, ezen túl a lakosság sem tudta magáénak tekinteni. Korábban sem a városnak, sem a várost alkotó településeknek nem volt címere. A települések csak hasonló funkciót betöltő pecsétekkel rendelkeztek. Az ismert pecsétábrák visszatérő motívuma az ekevas és csoroszlya, amely a mezőgazdasági jellegre Felhívás Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/ KH/2011. (V. 19.) határozatával a város címerének felülvizsgálatáról, valamint új önkormányzati jelkép megalkotásáról döntött. Az elkészült címertervet társadalmi vitára kívánjuk bocsátani. Észrevételeiket, javaslataikat kizárólag írásban, egyértelműen azonosítható névvel és címmel ellátva tudjuk elfogadni október 3-án 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Osztályán vagy a címen. A benyújtás módjától függően, a borítékon vagy az elektronikus levél tárgy rovatában az ÓZD CÍMER jelige szerepeljen! Kérdés, észrevétel esetén a Polgármesteri Hivatal közművelődési referense munkaidőben elérhető az telefonon. Fazekas Zoltán alpolgármester 360 fő, 108 millió Ft, december 31. Számokban ennyi a mérlege a hamarosan induló Start-munka programnak. A valóságban azonban jóval több a puszta számoknál az új közmunka program, hiszen egyfajta értékteremtésben, értelmes elfoglaltságban lesz tevékeny részese közel ötszáz eddig segélyből, munkanélküli támogatásból élő munkásnak. Jóllehet a közmunka sem hatórás, sem nyolcórás időtartamban nem jelent hosszú távú megoldást a térség foglalkoztatási gondjaira, mégis kitörési pontot jelenthet azáltal, hogy a támogatott területeken előbb-utóbb önfenntartó munkahelyek jöjjenek létre. A közfoglalkoztatás nem gyógyír minden problémára Júliustól a közmunka szervezését a Belügyminisztérium irányítja, az eltelt időben teljesen új alapokra helyezték a közfoglalkoztatási rendszert. Az idén kísérleti jelleggel futó Startmunka programok siker esetén tömegessé is válhatnak jövőre, mégpedig hosszabb távú foglakoztatást teremtve. Meghatározóak a kistérségi programok, amelyekben Ózdnak és az egész kistérségnek jelentős része lesz, öt másik hátrányos helyzetű kistérséggel együtt. Nagy öröm és természetesen nagy megtiszteltetés, hogy pályázhattunk erre a programra fogalmazott Fazekas Zoltán alpolgármester. Gyakorlatilag a térség foglalkoztatási gondjai utal, az ország sok más településéhez hasonlóan. Egyedi elem Ózd község évi pecsétjén az ötlombú korona. Az Ózdot alkotó települések történelmében a Bolyky és a Sturmán-család töltött be jelentős szerepet, de meg kell említeni a Ladányi-családot is. Mindegyikük rendelkezett családi címerrel. Bolyky címer: katonai pajzsban magyar vitéz fenntartott jobb karjában szablyát emel, melynek hegyén török fej látható. Az egész címer egyszínű: piros, ilyen színű a ráboruló rácsos sisak, azon a nemesi korona, s rajta egy szablyát emelő kar, és a sisakfoszlány is. Jelképei: a szablyahegyre tűzött levágott fej a törökök elleni harci érdemeket jelképezi. A szablyát tartó heraldikai félkar a földbirtokos nemesség jelképe. Sturmán címer: Kék mezőben sziklák előtt páncélos, sisakos vitéz áll, jobbjában kalapácsot tart. Sisakdísz: két fekete sasszárny közt keresztbetett csákány és kalapács. Takarók: vörösezüst, kék-arany. Jelképei: a keresztbe tett bányászcsákány, az ék és kalapács, valamint a természetes szikla az ércbányászati tevékenységre, közvetetten a vasgyártásra utal. (A keresztbe tett bányászcsákány eredetileg a felsőmagyarországi bányavárosok szövetségének a jelképe.) Ózd középkori mezőgazdasági jellegű településeinek fejlődését a 19. század közepétől a közelmúltig a barnaszén bányászat, valamint a vas- és acélgyártás határozta meg. Ózd város új címerét ezen történelmi előzmények ismeretében és figyelembevételével alkotta meg. A címer leírása: Az osztott háromszögletű katonai pajzs kétharmadában hasított, jobboldala kétszer, baloldala egyszer vágott. Jobboldalt a három pólya vörös-ezüst-vörös színű. A bal felső kék mezőben ezüst színű, keresztbe tett csákány és ék, alatta fekvően hengerész fogó, mindegyik lebegően. A bal alsó zöld mezőben lebegő arany vágott kar kezében ezüst szablyát tart. A pajzs alsó harmadában, a pajzstalpban kék mezőben zöld hármashalom. A pajzs tetején, azzal érintkezően ötlombú arany korona. A sisakfoszlány jobboldalon kék-arany, baloldalon vörös ezüst. miatt is indokolható, hogy a megyében résztvevő három kistérség egyike lettünk. Ugyanakkor hozzátette, hogy a közfoglalkoztatás nem oldja meg a város összes gazdasági problémáját, szükség van az elsődleges munkaerőpiac, vagyis a termelő beruházások fejlesztését is megvalósítani. Szerencsére már ebben az irányban is történtek előrelépések, mint pl. a Johnson Electric tervezett hatszáz fős fejlesztése. Ők már termelő munkáért, piaci viszonyok között történő bérezésben részesülhetnek majd. Egyébként a jelenlegi Start-munka programunk hosszú távú célja is ez, piaci bérezés értékteremtő munkáért tette hozzá a közfoglalkoztatásért felelős városvezető. (folytatás a 4. oldalon) (Megjegyezzük, hogy a címerleírásban a heraldika szabályai szerint az oldalak felcserélődnek, azokat a viselőjük felől nézve kell értelmezni.) A címer jelképei: A vörös-ezüst-vörös pólyák egyrészt a magyarságra, másrészt az Ózd várost eredetileg alkotó három településre (Ózd, Bolyok, Sajóvárkony) utalnak. Ez a hármas jelzés a címeren még ismételten megjelenik. A keresztbetett csákány és ék a bányászatot, a hengerészfogó a kohász múltat jelképezi. A bányászatra utaló elem a Sturmán-család, a szablyát tartó vágott kar a Bolyky-család címeréből került átvételre. A hármas halom az Ózdot övező erdős hegyekre, dombokra utal. A pajzs fölötti az arany korona az eredetileg nemesi településeket és Ózd község évből ismert pecsétjét idézi. A címer tervezését Pfening László ózdi festő-grafikus végezte. Dobosy László Szakmai képzések Pályázati forrásból szereztek új szakmát Az ÉMOP-3.1.1/A-2f projekt célja az érintett Újváros téri panelházak komplett energiatakarékossági felújítása, az Öregek és Fiatalok Házának közösségi funkciófejlesztése, illetve a közterületek megújulása. Az Ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja című projekt azonban nem csupán a közterületek és épületek megújulását jelenti az észak-borsodi városban. A pályázat által nyert összegből 44 fő jutott a munkaerőpiacon keresett szakmához. Ózd, szeptember 21. Az Európai Uniós forrásból mintegy 20 millió forintot fordítottak képzésre a program koordinátorai. Ennek keretében 22 fő parkgondozó és 22 fő építményvakoló kőműves tanuló oktatása zajlott. A képzések szeptember közepén OKJ-s vizsgával zárultak. A parkgondozók elméleti képzése július 1-jén kezdődött el. Oktatásukért a Sajó-menti TISZK vállalt felelősséget. A magas színvonalú elméleti oktatást követően a város parkosított területein a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynél dolgozó szakemberek irányítása mellett végezték a gyakorlati felkészülést a résztvevők. Minden vizsgán résztvevő tanuló OKJ-s parkgondozó szakképesítést szerzett mondta el a projekttel kapcsolatban Bojtos Zoltán, a Sajó-menti TISZK igazgatója. Az épületfalazó kőművesképzés 22 főt érintett, akik július 11-én ültek be először az iskolapadba. Képzésük elméleti és gyakorlati részből állt. Oktatásukért az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ (mai nevén Türr István Képző és Kutató Intézet) volt a felelős. A képzés ideje alatt a résztvevők havonta nettó 70 ezer forint megélhetési támogatást kaptak. Ezt az összeget nem az önkormányzat állta, hanem a pályázati forrás fedezte. A képzésben az akcióterületen élő emberek vesznek részt, így nem csupán az oktatásuk alatt, hanem azt követően is magukénak érezhetik majd ezt a területet, hisz mint parkgondozók rendben tarthatják, szépítgethetik a tereket, a kőművesek pedig javítgathatják az évek során esetlegesen keletkezett károkat fogalmazott Telky Zsuzsanna projektvezető. Integrált szociális településrehabilitáció

2 szeptember 30. III. évfolyam 8. szám H í r m o r z s á k Szüreti felvonulás Idén újra megrendezik a szüreti felvonulást és bált Urajon. Október elsején, délben veszi kezdetét a mulatság, amelyen feldíszített traktorok, lovaskocsik és hintók vesznek részt. A jó hangulatról a platókon játszó zenekarok gondoskodnak, a kísérők pedig szőlőt és bort osztogatva igyekeznek megteremteni az igazi szüreti fesztivált. VÁROSI VIGASSÁGOK Langer László emlékverseny Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Langer László atlétikai emlékversenyt a Városi Stadionban. Az eseményen szép számmal gyűltek össze a fiatalok, összesen 38 csapat nevezett, akik négy korcsoportban, váltófutásban mérték össze tudásukat. Összesítettben az általános iskolák közül a putnokiak, még a középiskolások közül a SZIKSZI tanulói bizonyultak a legjobbnak. A verseny elsődleges célja, hogy méltóképpen emlékezzünk a tragikus hirtelenséggel elhunyt pedagógusra. Lendületbe hozzuk a közönséget! Delta-hangulat Jogerős ítélet A Legfelsőbb Bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte Taliga Ádámot, aki három évvel ezelőtt előre megfontolt szándékkal, aljas indokból megölte az ismert hódoscsépányi vállalkozót és annak 9 éves kislányát. A bíróság egyértelműen elutasította a felülvizsgálati kérelmet, ezzel helybenhagyva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság és a Debreceni Ítélőtábla korábbi, hasonló döntését. Szerencsés vasváriak Nem csak a kréták koptak az aszfaltrajz-versenyen... A zsűri jött, látott és kóstolt (Kovács Lázár, Turi Mihály, Kocsik Bertalanné) Tűzoltónap A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség idén is meghirdette a már hagyománynak számító tűzoltóversenyét az általános iskolák felső tagozatos diákjai részére. A vetélkedőn kilenc csapat vett részt, akik elméleti, gyakorlati és ügyességi versenyszámokban bizonyíthatták tudásukat. A verseny legjobbjainak az ózdi és a borsodnádasdi csoport bizonyult, akik így képviselhetik városunkat az októberi megyei döntőben. A vetélkedő alapvető célja, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tűzmegelőzési ismeretek fontosságára. Az ÓMI Zenés Színház lendületbe hozta a közönséget A pszichológus válaszol Gyakran halljuk, milyen nehéz a mai gyereknek, ebben a száguldó, közösségioldalas, valóságsós, korlátlan kísértésekkel teli világban. De gondoljunk csak bele, hogy szüleiknek legalább ennyire komoly feladat figyelni, vigyázni és nevelni csemetéiket, mindeközben próbálva lépést tartani velük, megérteni és nem ritkán kitalálni gondolataikat. Most induló rovatunkban szakember segítségével adunk válaszokat és praktikus tanácsokat a gyerekeket és szüleiket leginkább érintő kérdésekkel kapcsolatban. Elsőként a téma aktualitása miatt, az iskolakezdésről beszélgettem Szabóné Ottmájer Zsuzsanna pszichológussal. Van, aki várja, van, aki fél tőle, de minden gyermek életében eljön az a nap, amikor az óvodai csoportfoglalkozások után be kell ülnie az iskolapadba. A szülőknek legalább akkora izgalom az, ha szemük fénye elsős lesz. Hogyan tudjuk minél zökkenő mentesebbé tenni a gyermekeink számára ezt a változást? Nagyon fontos az, hogy a szülők a gyerekkel együtt vásárolják meg az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket. Reméljük ez így is történt. Lényeges, hogy a napi rutin részévé váljon, hogy A Mirigyek ezúttal is hozták a formájukat délután közösen nézik át az iskolatáskát, és beszélik meg, mi történt aznap. Nem szabad megelégedni a gyakori válasszal, hogy semmi. Tovább kell kérdezni. Mi történt matematika órán? Ki volt a legügyesebb? Megértetted-e mit mondott a tanító néni? Nagyon jó, hogyha a gyermek szerepjátékot játszhat a szülővel. Ilyenkor ne csak a tanórára kérdezzünk rá, hanem a szünetekre is. Szerencsés helyzetben vagyunk, ha a gyermek szívesen beszél az iskolai élményeiről. De nem mindig van ez így. Igen, vannak olyan gyerekek, akiket nagyon nehéz szóra bírni. Sőt, lesznek olyan gyerekek, akik félnek az első napon. Jó megoldás ilyenkor, ha a szülő saját példájáról mesél. Amikor én iskolás voltam, nekem is rossz volt először, de látod, megnőttem és okos lettem. Előfordult, hogy én is sírtam, mert féltem. Te is félsz? Így máris megvan a bevezető kérdés. Ez a módszer egyébként a kamaszoknál és minden korcsoportnál beválhat. Ha izgalommal is várják a kicsik az első napot az iskolában, azért mindenképpen nagy változás, sok esetben trauma is óvodából iskolába lépni. Meghatározó az, hogy a szülő milyen példát mutat. Ha túlizgulja, akkor a gyerek is izgul, hisz a szülő szorongása, félelme áttevődik rá. Ha az anya természetesnek veszi az iskolakezdést, és segítik a gyermeket úgy, hogy együtt szereznek élményeket, például együtt örülnek a piros tolltartónak, faragják a ceruzát, nézik át az iskolatáskát, és ettől nyugodt, kiegyensúlyozott, akkor a gyerek ezt a ritmust fogja fölvenni. Mi az, amit még elronthatunk? Gyakori hiba, hogy az iskolai büfébe pénzt adunk a gyereknek. Sokkal jobb, ha a kisiskolás, Bolyoki Vigadalom nemcsak bolyokiaknak az édesanya által készített tízórait viszi az iskolába, így az anyuka is ott lesz vele. Azok a gyerekek, akik félnek elszakadni otthonról, esetleg félelmeik vannak, az anya készítette dolgoktól megnyugszanak. Nagyon fontos továbbá, hogy rászoktassuk az első osztályos gyermeket arra, hogy amit a tanító néni mond, az szent dolog, ezért minden esetben szót kell fogadni neki. - c - a város lapja kiadó és szerkesztőség: 3600 Ózd, Brassói út 2. Tel.: 48/ , , 20/ , fax: 48/ ISSN: kiadja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója főszerkesztő: Bukovinszky Zsolt felelős szerkesztő: Szabó Zsóka tördelő szerkesztő: Dolezsár Zoltán fotó: Kajdi Szabolcs nyomda: Sprint Nyomdaipari Kft Miskolc, Sajószigeti út 2/a., ügyvezető: Sinka Róbert terjesztő: T+P Control Bt.

3 A VÁROS LAPJA szeptember 30. III. évfolyam 8. szám 3 Arcok a városból Ne asszisztáljunk Ózd rosszhíréhez A fiatalok többségének már csak a múlt egy darabkája a régi gyár területe. Kalmár Ákos, bár nem itt született, mégis számára ez maga volt az élő valóság, a még álló gyárkéményekkel és a munkaidőt jelző dudaszóval. Munkás éveit az Ózdi Kohászati Üzemekben töltötte. Mostani beszélgetésünkben felelevenítjük a régmúltat. Elég korán kapcsolatba került az ózdi gyárral, hogyan történt ez? A gimnáziumi érettségi után nem vettek fel főiskolára, így munkát kellett keresnem, ami akkor sem volt egyszerű. Ezt sokan nem is gondolnák, de az egész nyaram elment azzal, hogy heti háromszor, négyszer bekerékpároztam Ózdra és utána jártam az újabbnál újabb ígéreteknek. Végül szeptemberben sikerült elhelyezkedni a kohászati üzemek kémiai laboratóriumában, segédmunkásként. Aztán néhány hónapon belül volt egy lehetőség: anyagvizsgáló átképző tanfolyam indult, ahol egy éven belül szakmunkás bizonyítványt szereztem. A kémiai laboratóriumban közelebb kerültem az iparhoz, megismertem a kohászati vertikumot, amelynek a hatására 1969-ben a Miskolci Egyetemen kohómérnöki diplomát szereztem. A ranglétrán viszont nem állt meg. Milyen feladatai voltak? A 70-es években a kohászatnak fényes jövőt jósoltak, így egyre több kohász lett. A vállalatnál ember dolgozott, de sok olyan terület volt, ahol a szakma felsőfokú végzettséget kívánt. Ez a tendencia az én pályámat is meghatározta és olyan területre kerültem, ahol tevékenységem középpontjában az emberekkel való foglalkozás volt a feladat ben a vállalati oktatási osztály vezetője lettem, ami azt jelentette, hogy az összes alkalmazott minden irányú képzését koordináltuk, irányítottuk, a betanító képzéstől a második diploma megszerzéséig. Abban az időszakban egészen más volt a szakmunkásképzés, mint most, de volt! Tanévről tanévre mintegy ezer szakmunkástanulónk volt, akiknek minden gondját, baját mi intéztük. A szakmunkások mellett a vezető pozícióban lévőkkel is Ön foglalkozott? 1974-től személyzeti osztályvezetőként már nemcsak a szakemberellátás biztosításával, hanem Második esély gimnázium a vezetők képzésével, hanem utánpótlásával is foglalkoztam. Más világ volt akkor, visszajöttek Ózdra dolgozni az egyetemekről, ami egy nagyon lényeges dolog volt, a lakosság összetétele szempontjából is ben személyzeti és oktatási főosztályvezető lettem, majd 1995-től humánpolitikai igazgató az ÓAM-nál. A 80-as évek második felétől az ÓKÜ-ből kiváltak és önállósodtak egyes gazdasági egységek, amelyek többsége aztán nem működött megfelelően, minek egyenes következménye lett a munkahelyek megszűnése is. Ezzel jelentkezett egy minőségileg új feladat, a tömeges létszámcsökkentések kezelése. Akikkel naponta találkozott, azért kialakult egy személyesebb viszony, mégis Önnek kellett megmondani embereknek, hogy elveszítették az állásukat. Őket biztosan megviselte, de Ön hogyan dolgozta fel a helyzetet? Igyekeztünk a munkatársakkal humánusan megoldani ezt a feladatot; egy leszámolás, elbocsátás viszont mindkét oldalt megterheli. Nem számítottam arra, hogy ez a feladat lesz a pályafutásom végén. Ezt nem lehet feldolgozni, sok álmatlan éjszakába került! A helyzet akkor változott, amikor a végkielégítési rendszert bevezették, akkor az emberek egy része könynyebben viselte a munkahely elvesztését. A rossz emlékek mellett biztosan vannak olyan élmények, amelyekre szívesen emlékszik vissza. Összességében az egész kohászati múltamra szívesen emlékszem vissza, hozzátéve azt, hogy a kezdeteknél még nem gondoltam, hogy a vége ilyen szomorú, és elég keserű lesz. Mit tanácsolna a mai fiataloknak? Jobban meg kellene ismerniük Ózdot. Ez a város több annál, hogy végigmegyek és megcsinálom a soros bulit. Ennek a városnak a múltját is meg kellene ismerni és tisztelni. Nem hagyni és asszisztálni ahhoz, hogy a város neve hallatán, csak negatív képek jelenjenek meg az emberek tudatában. Már több mint 10 éve nyugdíjas, hogyan látja most a várost? A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a dr. Ámbédkár Gimnázium ózdi tagozata Ft támogatást nyert Második esély gimnázium szakiskola és felnőttoktatási általános iskola Ózdon címmel. A június 31-ig tartó projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulókat segítenek eljutni az érettségi vizsgáig, a tehetséges fiatalokat pedig felsőfokú tanulmányok megkezdésére ösztönzik. A nappali tagozatos képzésekkel államilag elismert érettségi vizsgát szerezhetnek az itt tanulók, a hagyományos rendszerű iskolákkal ellentétben öt év alatt. A plusz évre azért van szükség emelte ki Döme Zsuzsanna, az intézmény oktatási vezetője, mert a többségükben roma származású diák olyan szemlélettel érkezik hozzánk, amelyben nem fontos a tanulás. Sok esetben elsőként az alapműveltség hiányosságait kell pótolnunk, ehhez pedig szükséges az előkészítő, egy éves oktatás. Az ózdi képzésben közel száz diák kapott második esélyt arra, hogy eljusson az érettségi vizsgáig. Őket, többségükben a fővárosból érkező, felkészült pedagógusok oktatják. Szintén az uniós támogatásból valósul meg maguknak az oktatóknak a képzése is, amire azért van szükség, mert a klasszikus frontális oktatási módszer nem elegendő a sokszor munka után, vagy család mellől érkező tanulni vágyók számára. Az oktatók rendszeresen vesznek részt alternatív pedagógiai képzéseken, tréningeken, mint pl. a waldorf iskola bothmer képzései, vagy nyári szabadegyetemei. Az ózdi képzéseken összesen hat csoportban tanulnak a fiatalok, ezek a gimnázium négy évfolyamát és az esti, valamint a felkészítő tagozatot foglalja magába. Ők mindannyian második esélyként élik meg a nálunk töltött tanulóéveket. A feladatunk nehézségét jelzi, hogy elsőként a rossz tapasztalatoktól, az iskola iránti frusztrációtól kell megszabadulniuk fűzte hozzá az oktatási vezető. A mi diákjaink többnyire alulértékelik önmagukat, az érettségi vizsga, a főiskola sokszor elérhetetlennek tűnik számukra. Ezért is sikerpélda minden tanulónk. A projekt nemcsak az oktatók képzésében nyújt segítséget, lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű diákok ingyen vegyenek részt az oktatásban, valamint kétszeri étkeztetést biztosít számukra az iskolai napokon. A tanórákon kívüli foglalkozások finanszírozására is az uniós támogatás biztosítja az anyagi fedezetet, így lehetőség lesz az idei tanévben színház- és mozi látogatásra, valamint egy filmes műhely beindítására. A dr. Ámbédkár Iskola, így az ózdi Második Esély Gimnázium az Amnesty International módszertani iskolájaként működik. (x) Most már sok időm van sok mindent átgondolni, szemlélni, messziről nézni. Ez a város a rendszerváltozás óta rengeteg dolgot veszített, de persze nyert is mellette. Azt nyerte, hogy egy szép, virágos, tiszta levegőjű város lett, viszont a tiszta levegő egy részét munkanélküli emberek szívják. Emellett a város elvesztette a nehéziparon belül meglévő meghatározó pozícióját, a térségben minden vonatkozásban betöltött hangsúlyos szerepét, munkahelyeinek jelentős részét, ami miatt korábban visszajöttek az ózdi fiatalok a városba. Továbbá a minőségi sportot, a kulturális és szórakozási lehetőségeinek nagy részét. Viszont optimista ember vagyok és nagyon bízom abban, hogy a város vezetésének erőfeszítései által egyre élhetőbbé, lakhatóbbá válik a város a fiatalok számára is. Ha elölről kezdhetné, ismét ezt választaná? Ha erre még egyszer módom lenne, akkor vagy kertészettel vagy erdészettel foglalkoznék. Amióta nyugdíjas vagyok, érthetően megváltozott az érdeklődési köröm, szívesen foglalkozom kertszépítéssel. A természetjárókkal, barátaimmal nagyon sok túrán veszünk részt, járjuk az országot. Meggyőződésem, hogy nem kell mindig a világ másik végére utazni ahhoz, hogy szépet lásson az ember. Kollár Krisztina * Kalmár Ákos ajánlatára következő számunkban Miksztai Pál nyugdíjasról olvashatnak. Belügyminiszteri elismerés Czene Istvánné, a Domaháza-Kissikátor Körjegyzőség köztisztviselője, a kissikátori önkormányzat hivatalának pénzügyi főmunkatársa 40 év munkaviszony után augusztusban nyugdíjba vonult. Ebből az alkalomból augusztus 19-én, a Belügyminisztériumban, dr. Pintér Sándor belügyminisztertől átvehette a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát. Czene Istvánné négy évtizedet töltött el a helyi közigazgatásban, több területen is tevékenykedett, de a legtöbb szakmai tapasztalatot az adóigazgatásban és a pénzügyi-gazdasági területen szerezte. Meglepett, amikor megkaptam a levelet a minisztériumból mondja mosolyogva. Kocsik László Csaba polgármester úr és Schlögl Zoltánné körjegyző asszony ugyanis titokban tartotta, hogy felterjesztettek erre a szép elismerésre. Megvallom, meghatódtam, amikor Miniszter úr egy szál rózsa kíséretében átnyújtotta az érdemjelet, s azt éreztem: elismerték azt a negyven esztendőt, amit az állam szolgálatában eltöltöttem. Megújul az Öregek Fiatalok Háza A végéhez közelednek a felújítási munkálatok az Öregek Fiatalok Házánál. A belső terek modernizálása után az épület melletti park is megszépült. A járdák aszfaltját díszburkolatra cserélték és a területen tizenhat egy, illetve két ülőfelületes padot is elhelyeztek. Ezentúl a hatékony szemétgyűjtést nyolc új gyűjtőedény segíti majd. Az időjárástól megviselt kandelábereket kicserélték, így tíz fiatal darab díszíti a belső kertet. A kertészeti cég különböző örökzöld növényeket, és több tő rózsát telepített a területre, emellett a jó időben huszonkét virágládából illatozhatnak majd a növények. A ház renoválása nettó 193 millió forintból valósul meg az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja (ÉMOP-3.1.1/A 2f ) elnevezésű projekt keretén belül. Integrált szociális településrehabilitáció Útfelújítás Sajónémetiben! Több mint 15,5 millió forintból valósul meg a beruházás! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül kiírt felhívására Sajónémeti Község Önkormányzata Sajónémeti belterületi utak aszfaltozása címmel sikeres projekt javaslatot nyújtott be. A beruházás tervezett összköltsége ,- Ft, melyből ,- forintot az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedez. Az építési munkálatok augusztus elején elkezdődtek, a munkálatok befejezésének tervezett végső időpontja: Bővebb információ: Ifj. Kövér József alpolgármester Sajónémeti Község Önkorm Sajónémeti, Szabadság út 50. Tel: 48/ Pályázati azonosító: ÉMOP-3.1.3/B

4 szeptember 30. III. évfolyam 8. szám 3 gyakori kérdés a gyerekek korai angoltanulásáról Fókuszban (folytatás az 1. oldalról) Állami támogatás, vagy önkormányzati bérezés? Startra kész az új közfoglalkoztatási program Napjainkban egyre nő azon szülők száma, akik felismerik, hogy a pici korban elsajátított idegennyelv-ismeret jelenti a későbbi biztos nyelvhasználat alapjait. 1. Hány évesen érdemes elkezdeni a nyelvtanulást? Ahhoz, hogy a nyelvi rendszer valóban az anyanyelvi struktúrával párhuzamosan épüljön fel, érdemes minél fiatalabban elkezdeni az angoltanulást, akár már 3 hónaposan. Csecsemőként nyelvileg univerzálisak vagyunk, hiszen az emberi hangképző szervek kb.140 beszédhang képzésére képesek. Egy egy nyelv ebből hangot használ fel. Ha azonban a gyermek egészen kicsi korától több nyelvi közegben rendszeresen jelen van, képes több nyelv hangzókészletének tökéletes elsajátítására, tehát az adott nyelvet akcentus nélkül fogja használni. Ilyen értelemben a nyelvtanulásnak nincs alsó korhatára. A nyelvelsajátítás e fantasztikus képessége azonban ún. időablakhoz kötött. Az agy hihetetlen rugalmassága a gyermek növekedésével fokozatosan csökken. Egy 2 éves gyermek agyában pl. kétszer annyi idegsejt összeköttetés van, mint egy felnőttében. A gyermekek agya szivacsként szívja magába az információkat. A kisgyermekkori idegennyelvtanulás nem csupán a nyelvtudás miatt fontos, hanem azért is, mert az agy általános képességeinek, mint pl a logikai rendszerekben való gondolkodásnak a fejlődését is ösztönzi. 2. Nem lesz a korán kezdett nyelvtanulás miatt a gyermek beszédhibás, illetve nem keveri össze a két nyelvet? Valószínűtlen, hogy magyar nyelvi környezetben ne tanulna meg helyesen magyarul beszélni a gyermek azért, mert angolul is hallja a szavakat, mondatokat! Ha a gyermek jól hall, és különösebb érzékelési gondjai nincsenek, nem okoz problémát az angoltanulás, sőt a raccsoló gyereknek sikerélménye lehet az angol beszéddel kapcsolatban. Átmenetileg előfordulhat, hogy a kétnyelvűséggel találkozó gyermek néhány szót beleilleszt a másik nyelvbe, de ez később letisztul. Következetesen kell használni az adott nyelvet, hiszen a gyermek először személyhez (tanár) és helyhez köti (nyelviskola) a használatát. 3. Mennyire megterhelő a kisgyereknek az angolóra, illetve lényeges a tanulás módszere? Ha a kisgyermekekkel életkori sajátosságaiknak megfelelően foglalkozunk, az számukra nem megterhelő. Olyan módszert érdemes választani, ahol a játékosórák ellenére komoly angoltudást kapnak a gyerekek. A Helen Doron Early English foglalkozásokon a gyerekek dalok, mondókák és közös játék által sajátítják el az angol nyelvet erőfeszítés nélkül, kiscsoportos foglalkozások keretében, már 3 hónapos kortól. A gyerekek valódi angoltudást kapnak. A 45 perces órákra a Helen Doron nyelvtanár minimum 1,5 órát készül. Az órán 2-3 percenként változnak a tevékenységek, rengeteg színes szemléltetőeszköz és mozgás segíti a nyelv elsajátítását. Óráinkon arra törekszünk, hogy ne csak szavakat ismételjenek a gyerekek, hanem mondatokban fejezzék ki magukat A gyerekek angolóráin a szülők is bennlehetnek, így az ő angoltudásuk is csiszolódik. A hatékony módszer szerves része az otthoni CD-hallgatás, ami biztosítja az angol anyanyelvi környezetet. Az ózdi Helen Doron Nyelviskola egy angol tulajdonban lévő igazi angol nyelviskola, ahol szeretettel várjuk a kisgyermekes szülők, valamint az iskoláskorú gyermekek jelentkezés egészen 18 éves korig. Ez év szeptemberétől Iskolánkban a gyerekek valódi angol anyanyelvű tanártól is tanulhatnak. Új csoportokat folyamatosan indítunk, először mindenkit egy kedvcsináló, ingyenes órával várunk! Helen Doron Nyelviskola Ózd, Bolyki főút 9/A, tel.: Az év végéig elnyert állami támogatás kicsivel több, mint 108 millió forint, ami háromszázhatvan fő foglalkoztatásához biztosítja majd a munkabért, a szükséges járulékokat, a munkaruházatot, a védőfelszerelést. Ebből az összegből még lehetőségünk nyílik a szükséges kézi szerszámok beszerzésére, valamint a megfelelő gépesítéshez, vagy nagyobb munkagépek, berendezések bérléséhez is. Az kétségtelen, hogy ezt az összeget az önkormányzatnak nem kell pótolnia, de a szakmai hátteret, a munka irányítását helyben végezzük majd egészítette ki a támogatások, illetve az önkormányzati teendők sorát az alpolgármester. A tényleges munka irányítását az önkormányzat meglévő intézményei, gazdasági társaságai látják majd el. Így több programelemért lesz felelős a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI), az Ózdszolg Nonprofit Kft. A belvízvédelmi munkák szakmai hátterének biztosítása pedig az Ózdi Vízmű Kft. feladata lesz. A sokszereplős vállalkozáshoz a munkaerőt pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ajánlja majd. Nemcsak különféle szakmunkások jelentkezését várjuk, akár képesítés nélkül is részt vehetnek munkások a közmunka programban, hiszen a korábbi projektek tapasztalatait már eleve beépítettük a pályázatba, ami egész pontosan azt jelenti, hogy képzések is tartoznak majd egy-egy elemhez fűzte hozzá magyarázatként Fazekas Zoltán. Emellett bárki részt vehet az októbertől ténylegesen beinduló foglalkoztatásban, aki segély helyett értelmes tevékenységet képes és akar végezni. Konkrét területek A hosszú távú foglalkoztatás területei elsősorban mezőgazdasági tevékenységekre, árvízvédelemre irányulnak, és a tervek szerint három, illetve négy évig terjedő ciklusokat céloz. Amik már konkrétumok, azok a 2012-es év végéig tervezett elemek, közülük is az a hat-hét projekt, ami még 2011-ben be is fog indulni. Az érintett területek címszavakban: mezőgazdaság, kazánprogram, földutak rendbetétele, belvízelvezetés, közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, téli foglalkoztatás. Ami újszerű és eddig még nem volt lehetőség közfoglalkoztatás keretében megvalósítani, az többek között a város kezelésében lévő belterületi közutak karbantartása. Elsősorban javítást jelent majd, de olyan technológiával, ami remélhetőleg jó néhány évig megoldja egyes salakos utak, illetve rossz állapotú aszfalt utak állagmegőrzését. Fazekas Zoltán azt is elmondta, hogy erre a konkrét elemre hatvannégy fő foglalkoztatását vállalták. Szintén egyedülálló a közfoglalkoztatások között a mezőgazdasági utak javítása. Ez az elem kifejezetten ózdi igényeket elégít ki, célja pedig a mezőgazdasági telepek, kiskertes övezetek, majorok bekötését a közúti hálózatba, illetve e területek megközelítésének javítása. Az idén induló programok között ugyancsak jelentős a mezőgazdasági tevékenységekre irányuló foglalkoztatás. A már sok fórumon is említett energiaültetvény telepítését, gondozását negyvenhárom munkással valósítjuk meg, szintén idén. Ebben az évben tovább folytatódik a már egy hektáron művelt terület gondozása, illetve a jövőre Az egykori iskola ablaküvegei, mint üvegház szolgálják majd a közmunkaprogramot tervezett bővítést készítik majd elő. Ez azt jelenti, hogy a következő időszak telepítési helyét alakítják ki fűzte hozzá Fazekas Zoltán. Az illegális szemétlerakók problémáját tíz fő közmunkás oldja majd meg, szintén ennyien vesznek részt betonelemek, járdalapok készítésében. Ez utóbbira különösen a belvíz-elvezetési gondok megoldásában lesz nagy szükség. Talán ez az egyik legnépesebb eleme a benyújtott projektnek emelte ki a vezető. A pályázatnak köszönhetően lehetőségünk lesz idén 10 km, összesen pedig 35 km szakaszon nemcsak tisztításra, hanem a partfalak megerősítésére is. S amiért a legnépesebb, hogy százkét fő kezdi meg a munkát, még ebben az évben. A Start-munka program része lesz még az idén a téli közfoglalkoztatás is, amely a hagyományos értelemben vett téli munkálatok mellett különféle gépek karbantartását, és az óvodák kültéri játékainak javítását is lehetővé teszi. Közfoglalkozásból a munkaerőpiacra? A közfoglalkoztatásból sikeres teljesítés esetén az elsődleges munkaerő-piacra is kikerülhetnek a résztvevők. Ehhez viszont szükséges, hogy az egyes elemek tevékenységei, adott esetben a beruházások nyereségessé váljanak. Erre az egyik legjobb példa a mezőgazdasági tevékenységeknél figyelhető meg. Az energiaültetvényeken termelt biomassza, faapríték tovább értékesíthető, az ebből származó bevétel pedig biztosítja majd a projekt, később pedig a munkahely további fenntartási költségeit. Ezt jelenti tulajdonképpen az önfenntartóvá válás magyarázta Fazekas Zoltán. Amint ez bekövetkezik, már nem, mint közfoglalkoztatottak, hanem, mint egy cég alkalmazottjai, saját maguk termelik meg saját fizetésüket. A példaként is említett energiaültetvényt további száz hektáron tervezik művelni. Ez, mint ahogyan a többi elem is, az egész kistérséget érinti. Több helyi önkormányzattal született már megállapodás a programmal kapcsolatban. Részben segít az adott önkormányzatok foglalkoztatási problémáin, illetve olyan földterületek hasznosítása valósul meg, amik eddig haszontalanok voltak. A folytatás A Start-munka nem áll le az év végén, a tervek 2012-ig kész vannak, siker esetén pedig további folytatásra is számítanak a résztvevő önkormányzatok. Bízunk a sikerben, hiszen maximálisan kapcsolódik minden elemünk a már korábbi sikeres közmunka programhoz. Szintén sokat segített a Türr István Képző és Kutató Intézettel együtt végzett Munka+Tanulás projekt. Ezek tapasztalatait most is fel tudjuk használni, így tervezünk különféle képzéseket is a gyakorlati tevékenységek mellé részletezte a jövőbeni terveket az alpolgármester. Emellett kiemelte, a résztvevő önkormányzatok tisztában vannak azzal, hogy a közfoglalkoztatás hosszútávon nem old meg minden munkaügyi problémát. Hangsúlyozom, a cél az értékteremtő, nyereséges vállalkozások létrehozása, és az, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban dolgozók minél hamarább kikerüljenek az elsődleges munkaerő-piacra. Ehhez viszont a résztvevők akaratára is szükség lesz. Szabó Zs. Az energiaerdők gondozása már most is zajlik

5 A VÁROS LAPJA szeptember 30. III. évfolyam 8. szám 5 Főszerepben a tehetség Hivatalosan is átadták a város tehetséggondozó központját Újabb állomásához érkezett a tehetséggondozás a városban és a kistérségben egyaránt. A Vasvár Úti Általános Iskola 2006-ban indította el képességfejlesztő programját, ezzel egyidőben a differenciált oktatást a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék szakmai segítségével. A sikerek nem maradtak el, amelyek méltó elismeréseképpen tavasztól az Akkreditált kiváló tehetségpont címet is viseli az intézmény. Szeptember 25-én pedig átadták a Kistérségi Tehetséggondozó Központot, magát a tehetséggondozásnak a helyszínt is. Az egykori munkaügyi központ átalakított épületén egy kétnapos rendezvénysorozat részeként vágták át a nemzetiszín szalagot. Az átadás tiszteletére a Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) Ózdot választotta idei konferenciájának helyszínéül, aminek akár mottója is lehet dr. Czeizel Endre gondolata: a tehetséges gyermek nemzeti kincs. A neves orvos-genetikus az MTT tiszteletbeli elnökeként érkezett a szakmai konferenciára, ahol az Ózdi Krónikának adott interjújában kiemelte, védeni és óvni kell a tehetséget, amit méltatlanul kezelt eddig társadalmunk. Ahogyan fogalmazott: gyógypedagógiai oktatás már 120 éve létezik hazánkban, a másik véglettel, a tehetséggel, a géniusszal azonban csak az utóbbi néhány évben kezdtek el foglalkozni. Óriási veszély ebben a globalizálódó világban, hogy elveszítjük ezt a legnagyobb természeti kincsünket. Hiszen a tehetséges gyerekek ma bárhová elmehetnek a világba tanulni, hamar rájöhetnek, hogy ott menynyivel könnyebb karriert csinálni, és sajnos fennáll a veszélye, hogy nem jönnek vissza nyilatkozta a genetikus. A huszonkét évvel ezelőtt alakult MTT ma is azokat a nemes célokat követi, amelyek az alapításkor fogalmazódtak meg a tagokban: segítséget nyújtani az iskolai pedagógusoknak a tehetség felismeréséhez és gondozásához. Az eltelt két évtizedben mindezt sikerült nemzeti üggyé tenni. A tehetséget keresni is kell vélekedett dr. Balogh László, Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke és mint az ózdi tehetséggondozás egyik szakembere. Nem elég az, ha egy gyermek jól tanul, a többire meg nem figyelünk. Hiszen nagyon sok alulteljesítő, de tehetséges gyermek van az iskoláinkban. Szerencsére az Ózdon is követett oktatással, tehetséggondozással közülük is nagyon sokat megtalálunk. Az ózdi oktatási intézmény programja mára országos mintává vált, a térségi központ megnyitásával pedig tovább bővülnek fejlesztési lehetőségeik. Az átalakított épületben az irodák és kiszolgáló helyiségek mellett nyolc, maximum 30 fő befogadására alkalmas foglalkoztató-, illetve nyolc, maximum 16 fő befogadására alkalmas fejlesztőszobát alakítottak ki. Ezekben személyiségfejlesztő tréningeket, illetve a munkaközösségi foglalkozásokat tarthatnak nemcsak a diákoknak, hanem a kistérség pedagógusai számára is. A tehetségprogramban fontos szerepe van a hálózatépítésnek fogalmazott Hák Sándor, az iskola igazgatója, amelyre kitűnő lehetőséget teremt a most kialakított központ. Ózd büszke lehet erre az épületre mondta a központ bejárását követően dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke. Meglátása szerint hazánk jó példaként szolgálhat számos európai országnak. A hónapokig tartó beruházáshoz az Új Magyarország Fejlesztési Program keretein belül elnyert Funkcióbővítő település rehabilitációs pályázat biztosította a forrást. Népszámlálás 2011 Feleljen a jövőért! A évi népszámlálást október 1. és október 31. között tartják hazánkban. A cenzus egy meghatározott időpontra vonatkozó állapotfelvétel, és ezt a döntő pillanatot, az úgynevezett eszmei időpontot (2011. október óra) törvény jelöli ki. A kérdőíveken szereplő válaszok mindegyikének ennek az októberi szombatnak az első pillanatában érvényes helyzetet kell tükröznie. Tizenötödször Mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak Magyarországon, általában tíz évenként. Az idei a tizenötödik lesz a sorban. Az ország területén számba vesznek minden természetes személyt, azaz mindazokat a magyar állampolgárokat, akik az ország területén élnek, vagy átmenetileg külföldön tartózkodnak, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Ide tartoznak még az ország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT állampolgárok, harmadik országok állampolgárai és a hontalan személyek. Mivel az összeírás hivatalos elnevezése népés lakásszámlálás, az adatfelvétel kiterjed az ország területén minden lakásra, lakott üdülőre, lakott egyéb lakóegységre, és nem maradnak ki a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmények sem. Internetes adatszolgáltatás A magyarországi népszámlálások történetében először nyílik lehetőség a kérdőívek on-line kitöltésére, de megmarad a hagyományos adatfelvételi mód is. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden címre eljuttatnak egy népszámlálási adatfelvételi csomagot, mely tartalmazza a lakás- és személyi kérdőív egy-egy példányát, valamint egy tájékoztató levelet. A lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók és az internetes belépési mód. Adatvédelem A népszámlálásról szóló törvény biztosítja, hogy a népszámlálás során felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása meghatározott és ellenőrzött rendben történik. A népszámlálási kérdésekre törvényi felhatalmazás alapján a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ezalól az érzékeny területek, mint a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra, a fogyatékosságra vonatkozóak. A feltüntetett adatokat senki sem köteles okmányokkal igazolni, mert a népszámlálás felelős emberek adatközlésével számol. Tisztelt Ózdi Polgárok! Az ÓMI Városi Könyvtár október 1-je és 15-e között, nyitva tartási idejében szeretettel várja azokat az állampolgárokat, akik a évi népszámlálás folyamán, elektronikus úton, kényelmes internetes felületen kívánják kötelező adatszolgáltatásukat megtenni. Felkészült könyvtárosok segítségnyújtása mellett, zavartalan számítógép használatot biztosítunk az adatlapok kitöltéséhez. Kérjük, keressék bizalommal intézményünket! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ózd Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú, Sárli telepen található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan részleges értékesítésére. A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető Ózd Város Honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A pályázat beadási határideje: október 4. (kedd) óra A pályázati dokumentáció Ft + ÁFA ellenében vásárolható meg a PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályon (3600 Ózd, Városház tér 1., II. emelet 209. iroda), hétfő-csütörtök óráig, péntek óráig. A pályázattal kapcsolatos további információ a PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályon a (48) as telefonszámon szerezhető be. Ózd Város Önkormányzata Pénztárgéphasználók figyelem! A NAV a vélelmezett euró-átállási dátumot január 1. dátumban határozza meg. A NAV felhívja ezért az euró pénznem kezelésére alkalmas pénztárgépeket és taxamétereket használó adózók figyelmét arra, hogy a dátum január 1-jére való átállítását NAV-engedélyes szervizzel legkésőbb december 31-ig végeztessék el. Ellenkező esetben a készülék január 1-jével automatikusan átállhat a felkészülési időszaknak megfelelő működésre, illetve január 1-jével blokkolja a Ft-elszámolású működést, ezért az a felhasználó számára használhatatlanná fog válni. Amennyiben a használó nem intézkedik időben a dátum átállítása iránt, úgy a készüléken az eredeti Ft-elszámolási mód már csak a szerviz által adómemória cserével állítható vissza, melynek költségei nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek az átállítás időben történő elvégzésének költségeinél. Az euró bevezetés technikai dátuma átállításának tényét a szerviznek a pénztárgép, illetve taxaméter naplójában rögzítenie kell. Az átállítást valamennyi érvényes forgalmazási engedélyű pénztárgépen el kell végezni. Szervizünkben a lenti pénztárgépek átállítását végezzük, előzetes telefonos belejelentkezés alapján, a mai naptól, de legkésőbb december 15-ig tudjuk végrehajtani! Kérjük, a pénztárgép gépnaplóját és a pénztárgépet hozzák magukkal! Parlamenti Napló Riz Gábor a közbeszerzésekről (2011. szeptember 12.) A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája Dr. Hörcsik Richárd (FIDESZ) a napirendi pont előadója: a jelenlegi 80 millió forintról 150 millió forintra emelkedjen az építési beruházásoknál az az értékhatár, amely alatt az ajánlatkérőnek lehetősége van nyilvános hirdetmény feladása nélkül, három ajánlattévő közvetlen felhívásával lefolytatni a közbeszerzési eljárást... Riz Gábor (FIDESZ) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselőjének hozzászólása: HIRDETÉS az az árvíz, amely tavasszal sújtotta Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, több települést váratlanul ért, hiszen hosszú-hosszú évtizedek óta nem volt olyan jelentős árvíz ott Éppen ezért szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a Hörcsik Richárd képviselőtársam által javasolt törvénymódosítás azt a célt szolgálja, hogy mielőbb kezdődjenek meg azok az árvízi védelmi munkák, amelyek nem tűrnek további halasztást úgy, hogy még a forrás is rendelkezésre áll az Országgyűlés által elfogadott és január 1-jével hatályba lépő új közbeszerzési törvény ugyancsak 150 millió forintra emeli a fenti értékhatárt, a képviselői indítványban megjelenő gazdaságpolitikai célok mielőbbi érvényesítése érdekében indokolhatónak tartom a hatályos közbeszerzési törvény módosítását. A törvényjavaslat indoklása a kis- és középvállalkozások megrendeléshez juttatása mellett további fontos célokat jelöl meg, úgymint a közfoglalkoztatás elősegítése, valamint az újjáépítési munkálatok 2011-ben történő haladéktalan megkezdése Típus Engedélyszám (A blokk legalsó sorában az AP jel után lévő 9 szám első 3 számjegye.) Sam4s ER-360F EU 680 Sam4s ER-260F EU 693 Sam4s ER-230F EU 774 Sam4s ER-320F EU 796 Sam4s ER-420F EU 823 ACLAS CRD-88BF 738 ACLAS Panda 830 Fasy Junior Euro 802 CommaTEC CF-177 EU 700 DIGIT-CENTER KFT. Tel.: 30/ , 30/ , 30/ Ózd, Munkás út 7/1. Tel./fax.: 48/

6 szeptember 30. III. évfolyam 8. szám Programok KÖNYVTÁR Országos Könyvtári Napok október 3-9. Október 3., Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár Mutassunk Szamárfület! Nagy Bandó András verses-dalos interaktív műsora gyerekeknek Október 6., Lábita Színház (Csernik Szende) Székely népmesék lábbábozása Október 7., Családi Csorba Derenkó Dániel első könyvének bemutatója Október 8., Országos egyéni keresztrejtvényfejtő bajnokság V. Ózd Kupa Október 9., Almamánia Alma együttes vidám, interaktív koncertje Október 21., Liszt és kortársai A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat KZAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Tagintézményének zenepedagógusa, Bukta Éva ismeretterjesztő előadása Rejtett értékeink és falvaink: Sajóvelezd Útinaplónak szánt írásunk célja felhívni a figyelmet kistérségünk rejtett kincseire : a természeti környezet szépségeire, lakóinak egykor virágzóbb, irigylésre méltó falusi életének feledésbe merült mozzanataira. Fontosnak tartva az illusztrálást, képeket gyűjtöttünk és készítettünk, s így jártuk be, elsőként Sajóvelezdet. Képanyagunkat azóta azonos címen közzétettük az egyik legnépszerűbb videomegosztó portálon is (http:// Az Ózdtól mintegy 25 km-re északkeletre, a Sajó jobb partján elhelyezkedő falut ma már igen ritkán érinti helyközi buszjárat. Más volt a helyzet a kohászat idején: az 1970-es évek közepén a 60 főt is meghaladta a bejáró munkások száma, a gyár bezárása azonban jelentősen gyengítette a várossal való kapcsolatát. Az alig 900 fős település és környéke a helyszínen tett kirándulásunk alkalmával is csodálatos képet mutat, míg régebbi korok után kutatva, a Néprajzi Múzeum digitális adatbázisában elérhető archív felvételeken az 50-es évek világa tárul elénk. Láthatunk a kender és len törésére és tisztítására általánosan használt tilót, hamvasnak nevezett batyuzó lepedőt, illetve a jellegzetes parasztszövőszéket, a szátyvát. A korabeli fotókon, a Sajó melletti homokpadon 11 és 15 óra között még a községi csorda delel, a telkek végében szénáspajták sorakoznak, asszonyok lúgba áztatott ruhákat sulykolnak a Sajóban és hordókban hordják a káposztaföldekre, a friss palánták tövére a vizet. Jelentősnek mondható továbbá egykori borkereskedelme, amely Rozsnyó és Miskolc piacain került értékesítésre. Az ipar jelenléte is igazolt: a határban még a 20. század elején is említik a források a Mile hegyet, mint szénégető helyet. A vastermeléshez nélkülözhetetlen faszén az olvasztáshoz, kovácsoláshoz volt szükséges. De vajon mára semmi nem maradt volna meg az emlékezet számára? Esős nyári napon keressük fel az 1989-ben műemlékké nyilvánított Tájházat, amely a község számos néprajzi eszközállományát őrzi. Vezetője, Rejtőné Herbály Erzsébet évek óta próbálja rávenni a helybelieket, hogy közösen vegyenek részt a gyűjtemény gyarapításában. Nagy érdeklődéssel figyelünk fel a régi csoportképekre, a paraszti tisztaszoba berendezéseire vagy a háztartás-gazdálkodás egy-egy tárgyi emlékére. Hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. olvasható az egyik falat díszítő házi áldás sorai között. Sajóvelezden (és a Sajó-völgy más településein) ma már két templomtorony emelkedik, de Ózd környékétől eltérően itt főként református magyarok éltek. A templom előtt első és második világháborús emlékmű áll (18, illetve 26 hősi halott nevével), közelében pedig milleniumi emlékmű is található. A Sajó melletti, felújított református templom orgonáját Angster József, a magyar iparművészet kimagasló alakja építette 1897-ben. Római katolikus templom hiányára már Erős István ( ), volt sajónémeti plébános is felhívta a figyelmet 1995-ben megjelent, a tragikus évi mohácsi csata fővezéréről szóló könyvében. Mivel a terület birtokosa a 15. században a Tomori család lett, nem véletlenül írta, hogy Tomori Pál megérdemel egy templomot. Szinte meglepő a hívők és a miselátogatók alacsony számát tekintve, hogy 2004-ben az egri érseknek köszönhetően végül megépült az új római katolikus templom a faluban, ahol ma már alig tartanak miséket. Özv. Kercsik Gyuláné szívesen nyitja ki számunkra, hogy megcsodálhassuk az épület orgonáját, oltárképét és a stáció képeit. Utóbbiakat szintén dr. Seregély István adományozta az egyháznak. Tomori nevét végül az általános iskola vette fel, amely 2008-ban végleg bezárt. A templom melletti domboldal temetőkertje érdekes elrendeződést mutat: a sírok szétszórtan, egymástól olykor nagyon távol helyezkednek el, rajtuk pedig több esetben kifejezetten régi, olykor 19. századi évszámok tűnnek fel. A leolvasható családnevek (pl.: Jobbágy, Kövér, Odrobéna, Szabó) a régen itt élt kisnemesi és jobbágycsaládokra utalnak, utóbbiaknál számos ragadványnév is született. Kicsit távolabb, elhagyatott részre kiérve, az egykori zsidó temető maradványa tárul elénk, egy-egy héber nyelvű sírkővel, szintén jellegzetes családnevekkel (pl.: Blau, Hoffmann, Klein). Lenézve innen talán Tanévnyitó szentmisével Ünnepélyes szentmisével nyitották meg az új tanévet szeptember 5-én, a II. János Pál Katolikus Általános Iskolában. A Bem úti oktatási intézményben több mint 400 diák kezdte meg tanulmányait. Dr. Ternyák Csaba, egri érsek szerint a katolikus iskolák olyan motivációt és értékrendet adnak át, amire más intézmények nem képesek. Fürjes Pál, városunk polgármestere úgy fogalmazott: bízik benne, hogy az iskola példamutató mérföldkő lesz a város életében, hiszen szükségünk van váltásra. Az egri főegyházmegye az idei tanévtől 9 oktatásinevelési intézmény köztük a Bem úti iskola fenntartását veszi át az önkormányzatoktól. A diákok feladata továbbra is a tanulás marad, az új motivációhoz, a hithez Székely Dénes plébános, címzetes kanonok nyújt majd segítséget az oktatási intézménynek. legszebb a kilátás: látni a település elhelyezkedését, Újvelezdet, a távolban Putnokot vagy Dubicsányt. Továbbhaladva a környező szőlők, majd lekanyarodva a völgybe, a jól összeállt homokkőbe és tufába vájt pincék felé visz az utunk. Az egykori majálisok helyszínén forrás, esőbeálló, szemközt pedig pincesorok láthatók. Csalóka azonban a kép: többen már Egerből vagy más szőlő tulajdonostól veszik a szőlőt és úgy készítik a bort. Mi azért hazait kóstolunk. Belépve az egyik pincébe, jól felszerelt, asztalokkal, a vendéglátáshoz szükséges minden eszközzel ellátott előtérbe jutunk. A borkészítés menete legalább annyira érdekes, mint az eszközei: A leszüretelt szőlőt ledarálják kádakba, egy pár napig hagyják egybe érlelődni, közben kicsit összekavarják, 2-3 nap elteltével szőlőpréssel kipréselik a szőlő levét, majd a szőlőlevet hordókba töltik és hagyják érlelni kb. 1-2 hónapot. Ezután már fogyasztható, de az utóbb említett idő alatt nem szabad lemenni a pincébe égő gyertya nélkül, mivel a must alkoholos erjedése útján mérgező gázok keletkeznek. A Kakasi pincék 2-2,5 km-re lehetnek a falutól, míg az egyik legérdekesebb természeti jelenségnek számító Damasa-szakadék a községben kihelyezett tábla szerint 6 km-re. A lejtőcsuszamlás hatására kialakult természeti képződmény akár 170 m körüli mélységében, a tömbök között, a szűk és sötét hasadékokban nyáron is fagypont körül lehet a hőmérséklet. Gyalog közepesen nehéz útvonal még szárazabb időben is, míg kerékpárral a széttaposott út miatt lehetetlen a közlekedés. Kárpótolhat mindenkit viszont a gyönyörű földrajzi környezet és út, amely arra vezet (Horka legelő, Mile hegy kővágó, Szíverdő, Damasa oldal, Damasa szakadás). Rejtett értékeket hordoz ez a vidék: Lenin kocsma már nincs ugyan, de van helyette valami igazán otthoni, ahova visszavágynak az innen sokszor kényszerből elköltözöttek is, köztük sok fiatal. Talán ilyen értéket képviselhet maga, a több mint 700 éves történeti táj, a közösen falun eltöltött gyermekévek, rohanó mindennapjainkban az igazán helybeliek és az öregek sajátos, még vallásos, nevelésre alkalmas világa. Eközben talán senki nem érzi kellőképpen, hogy a rendszerváltozás óta folyamatos gazdasági és társadalmi leépülés színterén él, amelyen belül a helyi kultúra összetevőinek, mentalitásának, mint több százéves tradícióknak a megőrzése fontosabb lehet, mint valaha. Alabán Péter Dulovics Attila Osztálytalálkozó 50 éves általános iskolai találkozót rendeztek szeptember 2-án. Az akkori III. Kerületi Általános Iskolában (most Sajóvárkony) végzettek először a helyszínen, az iskola tantermeiben és udvarán elevenítették fel a régi diákéveket, majd megemlékeztek a helyi kopjafánál a kiváló tanáraikra és osztálytársaikra. Lélekemelő látvány volt a csodálatos tornaterem is, melynek alapjait szüleik munkája (alapásással, téglajegyekkel) Seres Lehel tanár úr kezdeményezése alapján kezdtek el 1960-ban. A program az Árpád étteremben folytatódott. Tanáraik közül Mazurka Károly volt osztályfőnökkel (aki utána 25 évig volt az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium igazgatója) és Vereskői Ilona tanárnővel találkozhattak.

7 Sport A VÁROS LAPJA szeptember 30. III. évfolyam 8. szám 7 A város modernségét is megmutatta az I. Ózdi Johnson Triatlon Kitűnő szervezésben és remek hangulatban zajlott le az I. Ózdi Johnson Triatlon verseny. A közel 150 induló 8 korcsoportban, illetve váltóban mérte össze tudását. A Magyar Triatlon Szövetség alelnöke szerint az ózdi viadal amellett, hogy népszerűsítette a sportágat, a város modernségét is megmutatta. Az I. Ózdi Johnson Triatlon Ózd Város Önkormányzatának támogatásával, a Fiedler Ottó Sportegyesület, az Ózdi Kerékpáros Egyesület és az Ózdi Teknőc Futó Club összefogásával valósult meg. A verseny elsődleges célja az úszás, a kerékpározás és a futás népszerűsítése volt, a triatlon sportágon keresztül. A verseny a Városi Tanuszoda 25 méteres medencéjében kezdődött el, a kerékpáros etapot az Újváros tér Március 15. út térségében bonyolították le, a futás helyszínéül a stadion szolgált. A versenyzői létszám az elmúlt évekhez képest csökkent, de még így is mintegy harmincan feküdtek be a lőállásokba. A rendőrség a viadal kezdetén valamennyi versenyzőt, valamint a lőtér alkalmasságát is leellenőrizte. A XIX. Ózd Város Kupának a versenyzési lehetőség biztosítása mellett további célja volt a sportbaráti kapcsolatok fenntartása, illetve az utánpótlásnevelés kérdéskörének hangsúlyozása. Sok kritikát kaptam már amiatt, hogy versenyeinken nemcsak felnőtt, hanem ifjúsági és szenior kategóriát is meghirdetünk. De én úgy gondolom, hogy teret kell adni a gyerekeknek is, hisz, ha nem szeretik meg a lövészetet, akkor az egyesület jövője is veszélybe kerülhet mondta Pintér László, a Meteor Lövész Klub vezetője. HIRDETÉS A versenytávokat az életkori sajátosságoknak megfelelően alakították ki a szervezők. Elégedett versenyzők Az első öt korcsoportból kiemelkedtek a hajdúböszörményi Tekergők SE versenyzői, akik évek óta űzik ezt a sportot, de az eredményhirdetéskor az ózdi Sződi Zsolt és Vitális Dávid nyakába is aranyérem került. A felnőttek között a legjobb időeredményt a debreceni dr. Varga Zoltán érte el, mögötte a miskolci Szűcs Rajmund és a szintén debreceni Csörgi Péter ért célba. Élvezetes verseny volt. A szervezést a nagyobb triatlonos hagyományokkal rendelkező városok is megirigyelhetik. Az időpont talán egy kicsit késői, mert szeptemberre többen leállnak már, de én jövőre is itt leszek, és mindenhol hirdetni fogom az ózdi versenyt mondta az Itthon maradt a kupa Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az Ózd Város Kupa lövészversenyt. A viadalon négy egyesület versenyzői vettek részt. A standard puskás szám mellett, a húszlövéses nyílt irányzékú kispuskában is összemérték az erejüket a lövészek. Kevesebb verseny, minősített versenyzők 2003-ban huszonnyolc versenyen vettünk részt, idén jó, ha tízre eljutunk. Eredményességünkre nem lehet panasz. Ebben az esztendőben valamennyi viadalról éremmel tértünk eredményhirdetést követően dr. Varga Zoltán, a Debreceni Sportcentrum SE versenyzője. A kerékpár után volt egy kis holtpontom, de hamar átestem rajta. Összességében egy remek verseny volt fogalmazott a célba érését követően a verseny legidősebb indulója, a 70 esztendős dr. Póka László, az Almási Balogh Pál Kórház Fül-, Orr-, Gégészeti Osztályának egykori főorvosa. Új sportegyesület? Kropkó Péter, a Magyar Triatlon Szövetség alelnöke sportági egyesület alakítására buzdítja az verseny szervezőit, valamint egy helyi sportiskola beindítását is javasolja. Az aktív versenyzőként ötvenegy Ironman-viadalon részt vevő sportvezető szerint, az ózdi sportlétesítmények minden igényt kielégítenek, és az egyesületi vezetők elhivatottsága is példaértékű. haza, igaz voltak olyan versenyek, ahol nagyobb koncentrációval jobb eredményt is el tudtunk volna érni fogalmazott a klubvezető. A hazai versenyen nyújtott teljesítményével Pintér László első-, Turján Ágnes másodosztályú minősítést szerzett. M. N. Nagyon örülök, hogy egy új helyszínnel gazdagodtunk, hogy Ózd is csatlakozott azok közé a városok közé, akik triatlont rendeznek. Ez mindenféleképp egy város modernségét mutatja meg. Úgy, mint Miskolcnak, úgy Ózdnak is szüksége van arra, hogy az imageformálásban az ország többi részének mutasson valami újat és jó példát, és én úgy érzem, hogy ezen a területen Ózd megtette a magáét. A jövőbeni lehetőségekről már sokat beszélgettünk egymás között, de első lépésként nem önálló egyesületben gondolkodunk mondta a felvetésre reagálva Vitális István, az ózdi verseny szervezőbizottságának elnöke, majd hozzátette: terveink szerint valamelyik egyesület fog kibővülni a triatlon szakággal. Itt vagy az úszásra gondolok, vagy inkább a Teknőc Futó Clubra. Rejtett célom továbbá, hogy az atlétikasportot egy kicsit felvirágoztassuk és a Teknőc Club átalakulhatna esetleg egy Futó és Triatlon Clubbá, amely utána alapja lehetne a további versenyeknek. Az egyesületi vezetők szerint a triatlon egy olcsó sport, amely nagyon jól tömegesíthető, így nem csupán a fiatalok, hanem akár a senioroknak is lehetőséget biztosít a versenyzésre. - munkácsi - XIX. Ózd Város Kupa helyi vonatkozású eredményei: Standard puska (női): 1. Turján Ágnes, Meteor Lövész Klub (264 Standard puska (férfi): 1. Pintér László, Meteor Lövész Klub (278 Nyílt irányzékú kispuska 20 lövés (női): 1. Babuczkyné Fazekas Éva, Meteor Lövész Klub ( Turján Ágnes, Meteor Lövész Klub (93 3. Fazekas Zoltánné, Meteor Lövész Klub (86 Nyílt irányzékú kispuska 20 lövés (férfi): 1. Nagy Zoltán, Miskolc VSE ( Pintér László, Meteor Lövész Klub ( Fogarasi Zsigmond, Meteor Lövész Klub (93 Nyílt irányzékú kispuska 20 lövés (senior női): 1. Kormos Elemérné, Meteor Lövész Klub (109 Csapatverseny: 1. Meteor Lövész Klub (Pintér-Turján- Babuczkyné) (471 Öt meccs, 10 pont Remekül kezdte az NB III-as labdarúgó bajnokságot az Ózdi FC. Zimmermann Tamás együttese az első öt fordulóban 10 pontot szerzett a Mátra csoportban. Hazai pályán még veretlen a csapat, de ami talán ennél is fontosabb, három mérkőzésen gólt sem kaptak. Fülekiék a Diósgyőr tartalékcsapatát is magabiztos játékkal győzték le 2-0 arányban. A Putnok elleni rangadót október 1-jén, 15 órai kezdettel rendezik meg a városi stadion centerpályáján. Átalakult az ÓKC A nyári szünetben az ÓKC vezetése nem tervezte, mégis átalakult a felnőtt csapat kerete. Távozott a klubtól a kapus György Gábor, a két átlövő Lovas Szilárd és Ponyi Zoltán, valamint Mészáros Gyula sem a piros-kékeknél folytatja. Helyettük egy volt válogatott játékost és tehetséges fiatalokat igazolt a klub. Borsodi Péter adhatja a rutint, bal szélen Duzsi Dávid a lendületet, a kapuban pedig Mészáros Péter a biztonságot. Irányítóba hazatért Barta Dániel és a korábban Ózdon szerepelt Nyeste Balázs is az Ózdi KC-t erősíti. Eddig három tétmérkőzést játszott le a csapat. A Magyar-kupában a Hajdúböszörmény ra legyőzte az ózdiakat, a bajnoki nyitányon pedig a Balassagyarmat ra nyert Ózdon. Legutóbb viszont sikerült a javítás, hiszen az újonc Lajosmizse vendégeként es sikert értek el a férfi kézilabdázók. Cél a bennmaradás A bennmaradást tűzték ki célul az elkövetkező bajnoki szezonra a férfi tekések. A Szuperligában szereplő ÓVFTC játékoskerete alaposan kicserélődött a nyári hónapokban, az elszerződött rutinos játékosokat (Orosz, Ander, Bóta, Klak, Juhász) fiatal tehetségeknek (Bartók, Hevér, Kerschner) kell pótolniuk. Szolnokon és Szegeden 7-1 arányban maradtak alul Bialaszekék, de az újonc Kaposvárt sem sikerült legyőzni hazai pályán. Értékes ezüst Hazánk első 4 napos hegyikerékpáros versenyén, a Trans Hungaria Maratonon vett részt az Ózdi Kerékpáros Egyesület két versenyzője. Peták Levente és Frölich Tamás a duó kategóriában állt rajthoz, hogy egymást segítve minél jobb helyezést érjenek el az összetett versenyben. A négy szakasz során a versenyzőknek közel négyszáz kilométert és 7400 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeniük Nagymarostól Tokajig. A két ózdi kerékpáros az év fő versenyének szánta ezt a viadalt, amit az elért második helyezés is ékesen bizonyít. Országos seregszemle Remek eredményeket értek el az Országos Delfintalálkozón a Fiedler Ottó Sportegyesület versenyzői. A budapesti versenyen 28 egyesület, 150 úszója szállt vízbe. A 2001-es születésűek mezőnyében Vitális Dávid 50 méter gyorsúszásban a harmadik, 100 méter háton a negyedik helyet szerezte meg. Csobod Amina 50 pillangón a hatodik legjobb időeredményt érte el, Bártfai Csenge pedig 50 méteres mellúszásban került a legjobbak közé. A 2002-esek mezőnyében Tóth Dominika, Virág Eszter és Elek Roland képviselte az ózdi színeket és több kategóriában is kitűnő időket úsztak.

8 szeptember 30. III. évfolyam 8. szám Rejtvény Vízszintes: 1. A Pici Divat szlogenjének első része. 15. SHIMANO orsó márka. 16. Új-zélandi őslakos. 17. Északkelet. 18. Zalaegerszegi sportcsapat. 19. Elme. 21. Vár maradék. 22. Orosz Állambiztonsági Bizottság, rövidítve. 24. Ázsiai súlymérték. 25. Elismerésre méltó, jó. 28. Olimpiai bajnok atléta, maratoni futó 1908 USA. 29. Párosan lecseng! 30. Légnyomásmérő. 32. Olajoz. 33. Helyrag, -re párja. 34. Ételízesítő. 35. Népi hosszmérték. 37. Tavaszi hónap, röviden. 38. Előtag: föld-, talaj-, a földdel kapcsolatos. 39. Ló eledel. 41. Baba mondja. 42. A mangán vegyjele. 43. Kamionjelzés. 44. Családfa felderítése. 52. A -get párja. 53. Csapás. 54. Levegőt vezetővé változtat. 55. Zsírozó. 56. Címer állat. 57. Szellemesség. 58. Duplán: értelmetlen beszéd. 60. Verseny végpontja. 61. Kalauz nélküli, röv. 62. Sértetlen. 64. Máshová lógat. 66. A Pici Divat szlogenjének második része. 67. Csapadék. Függőleges: 1. Forgácsoló gép segédeszköze. 2. Orosz női név. 3. Olimpiai bajnok atléta, 50 km gyaloglás 1932 angol. 4. Előadó, röv. 5. Római szám. 6. Jövendőmondó hely. 7. Orosz párttag 1901-ben. 8. A nátrium vegyjele. 9. Emelet, röv. 10. Gégész vizsgálja. 11. Amerikai folyó. 12. Kar angolul. 13. Duplán Colette M Újra Ózdért Egyesület Beszédes elnevezés, amely elkötelezettséget, tenni akarást és példamutatást takar röviden így öszszegezhető annak a civil szervezetnek a munkája amely, március 23-án, 12 alapító taggal alakult meg, Telky János kezdeményezésére. Az Újra Ózdért Egyesület célja a város gazdasági és társadalmi fejlődésének fellendítése, Ózd térségének sokoldalú fejlesztése. Az alapító tagok többsége olyan nyugdíjas vezető és szakember, akiknek tudása, tapasztalata jól hasznosítható a kitűzött célok érdekében. A szervezet hosszú távú cselekvési programjának fontos részét képezi a civil érdekek és értékek képviselete, valamint azok megjelenítése és közvetítése a társadalom felé. Elképzeléseik között prioritással bír városunk arculatának formálása, a hagyományok ápolása és az új értékek megalapozása is. Faültető akcióik, társadalmi kezdeményezéseik mind-mind egy szebb jövőt jelentő, élhetőbb környezetett biztosító út felé mutatnak. Jó példája ennek legutóbbi megmozdulásuk is, amelynek köszönhetően új látványossággal büszkélkedhet városunk. Kerekhegyen, a Zsély utca végén található egykori Roób-pihenő eredeti G Programok OLVASÓ Október 7., Táncház A táncházat vezeti: Bagi Roland néptáncoktató Október 8., VI. Kistérségi Nyugdíjas Amatőr Gála Október 8-9. Agykontroll tanfolyam gyerekeknek Október 14.,14.00 Liszt Ferenc élete és munkássága műveltségi, zenetörténeti vetélkedő általános iskolások számára Október 17.,15.30 Filharmónia komolyzenei hangverseny bérlet előadása FOOL MOON Vokálegyüttes előadása Október 21., Táncház Október 26., és Pöttyös Panni gyermekelőadás óvodásoknak és kisiskolásoknak Időszaki kiállításaink október 29-ig látogathatók! Miniatűr történelem ólomkatona kiállítás Volt egyszer egy gyár Kormos Mercedes fotókiállítása Y I Az Újra Ózdért Egyesület köszöni Ózd Város Önkormányzatának, hogy lehetővé tette a Roóbpihenő felújítását és kilátóvá alakítását. Köszöni intézményeinek (Ózdszolg Kft.), vállalkozóknak és magánszemélyeknek a támogatását, lelkes közreműködését. Támogatóink: Aicher Beton Kft., Ózdi Acélművek Rt., Ózdi Acél-Trans Kft. Ózdi Tűzoltó Parancsnokság, Ózdi Rendőkapitányság, MÉH-telep, ÉMÁSZ Ózdi Kirendeltsége, T-Home Ózdi Kirendeltsége, Petőfi Sándor Általános Iskola, Precisions-2000 Bt., Kőfalusi György vállalkozó, Maruzsi Róbert vállakozó, Révay László vállalkozó, Miksztai Autósiskola, Jankó Lajos (Putnok) vállalkozó, Varga Béla (Szentsimon) vállalkozó, Jónás István Panoráma Presszó, Nebusz János vállalkozó, Kisbenedek Vilmos Domaép, Galanics Ferenc vállalkozó (területi képviselő) Rácz Mihály vállalkozó, Dobosy László múzeumigazgató, Balogh Sándor nyugdíjas (volt ÓKÜ dolgozó), Márkus Lajos gépkocsivezető-oktató, Hegyi László, Kedves Zsolt, Kovács Tibor, Kriston Béla Zsélyi úti lakosok. Az Újra Ózdért Egyesület kívánja támogatóinknak, segítőinknek, hogy sokszor és sokáig legyen lehetőségük a jó ügyekben való közreműködésre! kisregénye. 14. Kvartett. 20. Tagadószó. 22. Élvezeti cikk. 23. Üzemanyagkúti berendezés. 26. Román autók jelzése. 27. Félkész! 30. Erjedő mustból kiváló, szilárd anyag. 31. Toldalékkal ellátott főnév. 34. Belga város. 36. Turf műszó. 37. A bruttó és a fogyasztói érték különbözete. 40. Gazember, hitvány. 42. Cirkuszporond. 45. Téli sporteszköz. 46. Autó. 47. Elege van belőle. 48. Kokas párja. 49. Névelő. 50. A rendi országgyűlés testülete. 51. Élőlény. 52. Veszprém megyei község bárány; Jancsó Miklós filmje. 59. Hordómérték. 62. Sértetlen. 63. Idős, röv. 64. Elektronvolt, röv. 65. Az asztácium vegyjele. Készítette: Derencsényi Béla Beküldendő a szerkesztőség címére (3600 Ózd, Brassói út 2., vagy bedobható az épület bejáratánál elhelyezett postaládába a vízszintes 1. és 66. sor megfejtése. Beküldési határidő: október 13., csütörtök, 24 óra. A borítékra vagy levelezőlapra kérjük ráírni: keresztrejtvény. A helyes megfejtést beküldők egyike, egy 5000,-Ft értékű vásárlási utalvánnyal lehet gazdagabb a Pici Divat felajánlásából. Az előző rejtvény megfejtése: HOGY LÁSSA A KÜLÖNBSÉGET, KERESSE A MINŐSÉGET!. Nyertes: Endrész Zoltánné (Ózd) Á A I állapotának visszaállításával egy régi álom valósult meg. A pihenőhelyet az 1930-as évek végén építették Roób József egykori kohóigazgató kertjének végében. Az igazgató úr üzemi ténykedése mellett széleskörű társadalmi és szociális tevékenységeket is folytatott. Iskolaszéki elnök volt, és a munkások házépítő szövetkezetének elnökeként pedig több száz dolgozót juttatott kedvezményes kölcsönhöz. Mindemellett lelkes támogatója volt a tömegsportoknak és turisztikának is. A Roób-pihenő felújítására először Dobosy László, a Városi Múzeum igazgatója tett javaslatot, de levele több mint 10 éven át egy íróasztal fiókjában hevert. Hosszú évek eltelte után az Újra Ózdért Egyesület karolta fel az ötlet megvalósítását. Szívügyüknek tekintették, hogy a leromlott állagú építményt és annak környezetét visszaállítsák eredeti állapotába. A terület megtisztítása után jöhetett az érdemi kivitelezés; a lábazat helyreállítása, az új kerítés felépítése, a térburkoló lerakása, a padok javítása, festése, valamint parkolóhelyek kialakítása a pihenő közvetlen szomszédságában. Miksztai Pál, az egyesület elnökhelyettese elmondta, hogy a munkálataik során ritkaságszámba menő társadalmi összefogást tapasztalhattak meg. Nemcsak helyi vállalkozók, de a helyi lakosok is magukénak érezték az ügy fontosságát. Segítségüknek, felajánlásaiknak, kétkezi munkájuknak köszönhetően Gyerkoc Kora reggel rohanás Csak nehogy baj legyen abból a nagy rohanásból! Ne feledd, a járda a gyalogosoké, az úttest a járműveké! A kijelölt gyalogátkelőhelyen a gépjárművezetők számítanak arra, hogy át akarsz menni a túlsó oldalra. Lassítanak, majd fékeznek, hogy megadják a gyalogosoknak az elsőbbséget. De azért váratlanul soha ne lépj le a járdáról! A jármű vezetőjének időre van szüksége, hogy felismerje Mese egy szeleburdi közlekedőről három dolgos nyári hónap után, szeptember 14-én megtörtént a pihenő- és kilátóhely műszaki átadása, két nappal később pedig ünnepélyes keretek között is megnyitották a nagyközönség előtt. A három darab, egyenként kilenc-kilenc méter magas oszlop tetején a magyar, az európai uniós, valamint városunk címeres zászlója lebeg. Alatta öles betűkkel olvasható az ÓZD felirat, amit a tervek szerint reflektorok világítanak majd meg az esti órákban. A pihenőhelyről egyenesen a Gyújtóra tekinthetnek le a kilátogatók, figyelemmel követve fentről a város vérkeringését. Telky János, az egyesület elnöke ígéretet tett arra, hogy a megkezdett munkának még lesz folytatása, hiszen a tagok továbbra is feladatuknak tekintik a kilátó környékének ápolását. Segítségükre lesznek ebben a Petőfi Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanulói is, akik védnökséget vállalva, jó gazdához méltón fogják majd gondozni a rájuk bízott területet. Sokan nem emlékeztek már rá, még többeknek pedig tudomása sem volt erről a pihenő- és kilátóhelyről, amely évtizedeken át szunnyadozott a feledés homályában és amely mostantól újra kellemes színfoltja, s akár jelképe is lehet a városnak. Annak a városnak, amelynek nemcsak múltja van, de jövője is Kovács Krisztina STOP! Közlekedj okosan! Kedves Gyerkőcök! Arról mesélek most nektek, mire kell ügyelnetek úton az iskolába, az utcán járva-kelve, milyen veszélyek leselkednek rátok. Mi, felnőttek azt szeretnénk, hogy biztonságosan tudjatok közlekedni: ne kelljen félteni, ha átkeltek az úttesten, ha a barátaitokkal bicikliztek a környéken, ha egyedül jöttök haza. Ehhez szeretnék most segítséget nyújtani: ismerkedjünk együtt a legfontosabb közlekedési tudnivalókkal! a veszélyt (esetünkben az átkelni kívánó gyalogos), lassítania kell, ez idő alatt persze az autó halad! Egy negyven kilométer sebességgel haladó autó száraz úton észlelésétől még 9 métert tesz meg a teljes megállásig! Nedves, vizes úton, 14 métert! A zebrára lépés előtt mindig állj meg! Alaposan nézz körül! Előbb balra, aztán jobbra! Ha látod, hogy a jármű vezetői észrevettek és lassítanak, majd megálltak, csak akkor szabad az út! Indulhatsz! Igyekezz, de ne rohanj át az úttesten! Egyszer két tapsifüles felült a reggeli buszra és bement a faluba. Tapsi az első ajtón szállt le, Füles pedig a hátsón. Füles a busz hátsó ajtaján lelépve, a kocsi mögött óvatosan az útközépig ment, ott körbenézett, hogy jön-e a farkas? Nem jött senki és semmi. Na, akkor szép komótosan átsétált a túloldalra, ahol Fáni néni bódéjából vásárolt két palacsintát. Az egyikbe azonmód beleharapott, de kiejtette szájából a falatot, mert iszonyatos fékcsikorgást és farkasordítást hallott. Nem tudsz vigyázni! Te nagyfülű! Odanézett. Mit lát? Tapsi békamódra elterülve fekszik az aszfalton. Farkas Barkas pedig kerékpárja roncsait könnyezi. Vízi Lajos, a buszsofőr talpra segítette Tapsit. Jármű előtt ne szaladj át soha az úttesten! Ha Farkas koma nem kerékpárján, hanem teherautójával jön, bizony mondom, ripityára zúzott volna! Nem én ütöttem el, hanem ő engem! ordította képéből kikelve a farkas. Lakott területen úgy közlekedj, hogy senkiben kárt ne tegyél! intette a Farkast Vízi bácsi, és a busz utasai bólogattak. Füles a palacsintát barátja kezébe nyomta, leporolta a szerencsétlen bundáját és kézen fogva kivezette őt a bámészkodók gyűrűjéből. (Részlet Tar Károly Mesés közlekedés c. írásából.) Kustor Gyula pedagógusképzőművész kiállítása Kustor Gyula pedagógus-képzőművész kiállítása nyílt meg könyvtárunkban szeptember 9-én. A Tanár úr 1970 óta foglalkozik festészettel, grafikával, szobrászattal. Érzelmei, gondolatai a művészet mélységében gyökerezik. Tagja a BAK Képzőművészeti Egyesületnek. Fél évszázada lebegek immár természet és a művészet között, hisz mindanynyian a természet gyermekei vagyunk. A képművész sokoldalú munkásságának alkotásai a könyvtár nyitva tartási idejében, november 5-ig tekinthető meg. ZEBRA-TUDOR Hogyan megyünk át a zebrán? a. Átszaladunk. b. Ha gépkocsi jön, visszalépünk a járdára, aztán újra megpróbáljuk az átkelést. c. Útközépig balra nézünk, aztán jobbra figyelve átmegyünk, mert a gépkocsiknak meg kell állniuk a zebra előtt, ahol a gyalogosoké az előny, de ezt a szabályt a sietős vezetők olykor áthágják! Az úttesten haladsz át. Nem veszed észre a közeledő gépkocsit. Mit cselekszel, amikor kiáltással figyelmeztetnek a közeledő veszélyre? a. Villámgyorsan szaladsz a közelebbi járdáig? b. Visszaszaladsz arra a járdára, ahonnan indultál? c. Megfigyeled, honnan közelednek a gépkocsik, és nyugodtan, a közeledbe jutott gépkocsivezetőt szemmel tartva, kitérsz az útjából, hogy épkézláb elérd célod. Szabad az úttesten labdázni? a. Igen, ha nem kanyarban játszunk. b. Nem. c. Lábteniszezni igen, ha ritkán járnak arra a kocsik. Megfejtésként küldjétek be a feltett kérdésekre a helyesnek vélt válaszokat. Megfejtéseiteket az ÓMI Városi Könyvtár Árpád vezér úti Fiókkönyvtárában adhatjátok le, október 14-ig. Az előző feladványban Gumi Tarzan biciklis kalandjának nagyszerű megírásáért Hornyák Szabolcs nyert ajándékkönyvet. Gratulálunk! Készítette: Császár Éva

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a város címeréről, zászlójáról és azok használatáról (egységes szerkezetben) Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.)

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2016. július 21. Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Kistérség

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet Az önkormányzat címe, elérhetősége: Cím: Telefon: Kapcsolattartó: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/561-200, 06/29/561-201 Unyi Erzsébet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Elnök: Elnök helyettes:

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, június 24.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, június 24. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által - 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1. J a v a s l a t az ózdi Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ program 1. ütemében tervezett projektekhez szükséges parkolók megépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tarnaörsi krónika EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK

Tarnaörsi krónika EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK Tarnaörsi krónika A TARNAÖRSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IDŐSZAKOS LAPJA 2011. augusztus 11. évfolyam, 15. szám EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK Tarnaörs Község Önkormányzata 2011. év nyarán két jelentős beruházást

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz.

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Kért szállítási határidő:

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Ózdi Művelődési Intézmények Rövidített neve: ÓMI 3600 Ózd, Gyár út 4. Telefon és fax: 48/570-477. Intézményegységei:

Ózdi Művelődési Intézmények Rövidített neve: ÓMI 3600 Ózd, Gyár út 4. Telefon és fax: 48/570-477. Intézményegységei: Ózdi Művelődési Intézmények Rövidített neve: ÓMI 3600 Ózd, Gyár út 4. Telefon és fax: 48/570-477 Intézményegységei: ÓMI Városi Művelődési Központ Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Gyár út 4. Telefon (igazgató):

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben