165 évvel ezelőtt történt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "165 évvel ezelőtt történt"

Átírás

1 Kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden balatonszemesi és balatonőszödi Olvasónak Takács József Antal János polgármester polgármester Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a balatonszemesi és balatonőszödi lakosoknak a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a Hírmondó Szerkesztősége nevében Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző Húsvéti történet Húsvét reggelén az atya egy rozsdás, rozoga madárkalitkával a kezében kezdte a prédikációt: Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembejött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem: Mit viszel magaddal? Csak ezt a három vacak madarat felelte. Aztán mit akarsz csinálni velük? kérdezősködtem. Hazaviszem őket, és szórakozom velük felelte. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? Ó, van otthon két macskánk, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük. Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: Fiam, mennyit kérsz a madarakért? Nem kellenek magának ezek a madarak, atya. Hiszen ezek csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek. - Mennyit akarsz értük? kérdeztem ismét. A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az alját, és szabadon engedtem a madarakat. Miután a plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. Sátán épp az Édenkertből jött, és büszkén dicsekedett: Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek! Mit fogsz csinálni velük? kérdezte Jézus. Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni mondta a Sátán. Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? Megölöm őket! felelte a Sátán. Mennyit kérsz értük? érdeklődött tovább Jézus. Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked! Menyit kérsz? kérdezte újból Jézus. A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! Jézus így szólt: Megegyeztünk! aztán kifizette az árat...

2 165 évvel ezelőtt történt Március 14-én emlékeztünk Balatonszemesen a Latinovits Zoltán Művelődési Házban az es polgári forradalomra és az azt követő szabadságharcra. A magyar és a székely Himnusz elhangzása, majd a polgármesteri ünnepi beszéd után a Reich Károly Általános Iskola 8. osztálya, közösen az énekkarral adták az ünnepi műsort. Valkóné Kovács Márta osztályfőnök, Iván Dorottya az iskolai énekkar vezetője és Karancz Katalin színművész a Szemesi Szini Tanoda vezetőjének közös, együttműködő munkáját dícséri az ünnepi előadás. Fontos eleme volt az előadásnak a mozgás, bizonyos tánc-elemek együttes alkalmazása az ismert és kevésbé ismert irodalmi szemelvényekkel. Mindezt teljessé tette az Iván Dorottya által válogatott és betanított zenei anyag, az énekkar tiszta, csengő hangja. Az előadás dinamizmusán érződött a színházi szakember jelenléte. (Róka László) MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉD Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplő Közönség! Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat ezen a nevezetes napon. Azért jöttünk össze, hogy együtt ünnepeljünk, és méltón emlékezzünk a magyar szabadságharc kezdetére. Március 15-e igazi jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét és a valódi szabadság utáni vágyát fejezi ki. Ez az ünnep a függetlenségért folytatott évszázados harcaink szimbóluma, és a polgári jogegyenlőségnek a jelképe. Március 15-én mindnyájukban van, egy szívszorító, szavakba nem foglalható érzés. A szabadság, az Istennek ezen legszebb ajándéka, mint gyémánt a bérczek keblében úgy van az emberek előtt mélyen rejtve, s az, ami őket legbizonyosabban boldogítaná, előttük úgy szólván ismeretlen jó. Így fogalmazta meg a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István gondolatait a szabadságról. A hétköznapjainkat rengeteg gond terheli: a megélhetés bajai, emberi konfliktusok, amelyek sokunk életében napról napra ismétlődnek. Méltán érezhetjük úgy, hogy sok minden hiányzik az életünkből. Ám van szabadságunk! Szabadság, amely annyi nemzedéknek nem adatott meg. Szabadság, ami lehetőséget ad arra, hogy ezeket a hiányokat pótoljuk. Szabadság, ami esélyt ad arra, hogy emberhez méltó életet éljünk, hogy a saját emberségünkből, a saját akaratunk szerint éljünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy vidéki újság március 15-ei számában ezt írta: Ezen a napon virradt fel a magyar szabadság napja. Ezen a napon rázta le a magyar nép az abszolutizmus jármát, ezen a napon törte ketté azokat a bilincseket, melyek megkötve tartották a magyar nemzet akaratát. Ilyen egyszerű március 15-e igazsága! Mi volt ez az akarat? A márciusi ifjak 12 pontja fogalmazta meg a leghatásosabban. Mindenekelőtt a szólásszabadság. Az, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét. Az volt a magyar nemzet akarata, hogy mindenki szabadon írhasson, s ne a hatalom mondja meg, mit írhat le, és mit nem! Az, hogy politikai meggyőződése miatt senki ne kerüljön börtönbe! A magyar nemzet akarata volt, hogy a saját sorsát a saját kezébe vegye. Az, hogy legyen saját kormányunk! Saját országgyűlésünk, kormányunk, amit mi választunk, s ha alkalmatlanok a feladatra, mi magunk csaphatunk el. Az volt a magyar nemzet akarata, hogy minden polgártársunknak tartozzék bármely felekezethez is egyforma jogai legyenek, s hogy a közös terhek hordozásához mindenki anyagi lehetőségeihez mérten járuljon 2

3 hozzá! Az volt a magyar nemzet akarata, hogy önállóan dönthessünk pénzügyeinkről, legyen nemzeti bankunk, amely gazdasági gyarapodásunkat szolgálja. Legyen nemzeti őrseregünk, vagy ahogyan pár hét múlva nevezték, honvédségünk, amely alkotmányunkat híven szolgálja, s amely meg tudja védeni határainkat! Az volt a magyar nemzet akarata, hogy a magyar nemzet minden része tartozzon össze, lépjen unióra saját magával. Az volt a magyar nemzet akarata, hogy szűnjön meg a jobbágyság, hogy mindannyian szabadon dönthessünk arról, kinek akarunk szolgálni, kinél akarunk munkába állni, s általában, hogyan akarunk rendelkezni az életünkről! Ezek a kívánságok akkor szinte egy varázsütésre megvalósultak. Hatalmas lehetőségek nyíltak meg egy szempillantás alatt. A szabadságot azonban kezdettől fogva veszély fenyegette. Rövidesen kiderült, hogy halálos veszély. A nemzet egy emberként állt talpra ebben a veszélyben, és vállalta a harcot. A harcot, amely nagyon is egyenlőtlen volt, és rengeteg áldozattal járt. A szabadságnak nagy ára volt. A márciusi ifjak nemzedékéből többen adták oda fiatal életüket! Elég, ha a Segesvárnál eltűnt Petőfire és az Érchegységben elesett Vasvárira gondolunk. Vagy gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első mártír miniszterelnökére, aki mindvégig a béke útját járta. Vagy az aradi vértanúkra, a kitűnő honvédtábornokokra, akik Európa legjobb hadseregét szalasztották meg, s csak a legnagyobb tudta megadásra kényszeríteni őket. Azonban 1848-as szabadságharc nem bukott el! Először is azért nem, mert a 12 pont egyik legfontosabb követelése, a jobbágyfelszabadítás érintetlen maradt. Talán ez az egy dolog megérte azt a rengeteg áldozatot, annak a rettenetes egy esztendőnek a harcait. A szabadság vagy annak inkább csak egy kis része sokak számára kézzelfogható, napi valósággá vált. 1848, Te csillag! Te vagy az a mérték és mérce, amely a széthúzás idején a szabadság gondolataival egyesítheted a nemzetet! Elődeink megbecsülték 1848 emlékezetét, és most nekünk is meg kell becsülnünk! Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, az emberhez méltó teljes életet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Március 15-e a magyar szabadság napja, mindannyiunk számára közös érték, amely összeköt bennünket! Az elmúlt napokban a Székelyföldön az emlékező és akaratnyilvánító székelyek március 10-ét a Székely Szabadság Napjává nyilvánították. Erdélyi testvéreink kinyilvánították a szabadság iránti igényüket, és elszántságukat, hogy amit ésszel, erővel és szent akarattal önmaguk vagy elődeik kivívtak, feladni nem fogják soha. Követelik Székelyföld területi autonómiáját. A székelyek ereje a törhetetlen ragaszkodásban rejlik a szabadsághoz, a hűségben az elődök hagyományaihoz, az egymás iránti szolidaritásban és a szívósságban. Olyan közösségi erő ez, amely világi hatalom számára elérhetetlen erkölcsi magasságban. A székelyek és a magyar nemzet együttes összefogással megmutathatjuk a világnak: egyedül a Teremtő Istent féljük, de másnak sincs oka félni tőlünk. A jog népeként a törvény rendjével akarjuk, igényeljük a szabadságot, mert Székelyföld autonómiája nem más, mint a szabadság törvényi és intézményi garanciája. Az igazságot elhallgatni, a jogos követelést elhallgattatni, sem most, sem a jövőben nem lehet. Higgyünk abban, úgy ahogy 1848 tavaszán a magyar szabadság napja is elkövetkezett, felvirrad még a határon túli magyarság szabadságának napja is. Kívánom mindannyiunknak, mint a márciusi ifjak mi is képesek legyünk álmodni, a jövőbe nézni és lelkesedni. Takács József polgármester 3

4 11. Szociális ellátások Rendszeres Jogosult szociális segély Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, (RSZS) évi aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján III. tv. (Szoc. tv.) a) egészségkárosodott 37. (1), személynek minősül, (4) bek. vagy 63/2006. b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül (III.27.) Korm. betölti, vagy rend. 17/B. c) 14 éven aluli kiskorú (2) bek. gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás évi III. tv. (Szoc. tv.) 35. Időskorúak járadéka évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B és 32/C MI MENNYI 2013-BAN? Jogosult Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint) Jogosult a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, Havi összege A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (75.500,- Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. Maximum összege: ,- Ft Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege ,- Ft Havi összege A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: ,- Ft/hó Havi összege a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a: ,- Ft/hó Ápolási díj évi CCIV. tv. (Költségvetési tv.) 56. (8) bek. és évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95%-a: ,-Ft/hó c) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a: ,-Ft/hó Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. Jogosult Havi összeg Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. ) befejező rész A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: ,-Ft A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130%-a: ,-Ft A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80%-a: ,-Ft 12. Bérgarancia támogatás maximuma ,-Ft (1994. évi LXVI. tv. 7. (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2012/14. szám) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7. (2) bek) ,- Ft 4

5 Önkormányzati hírek Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 4-én ülés tartott a művelődési házban. A főbb napirendi pontok között került megtárgyalásra az Önkormányzat évi költségvetése. A települési önkormányzat 557 millió 927 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és ugyanannyi kiadással gazdálkodik, melyből 407 millió 581 e Ft működési, 150 millió 346 e Ft felhalmozási célú bevétel és kiadás, - melyből 47 millió 873 ezer Ft beruházási céltartalék. A képviselők elfogadták Róka László intézményvezető beszámolóját a Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum évi tevékenységéről, valamint az intézmény évi feladat és munkatervét is. Az ülésen meghívott vendégként vettek részt a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület vezetői, akik röviden összefoglalták az idei budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés tapasztalatait, illetve a jövőbeni együttműködés kapcsán elfogadásra került egy megállapodás, mely rögzíti a Balatonföldvári TDM szervezettel együttesen benyújtott és elnyert közel 50 millió Ft támogatási összegű ebből Balatonszemest 27 millió Ft illeti- turisztikai fejlesztések kapcsán vállalt kölcsönös feladatokat. A Képviselő-testület a házi gyermekorvosi feladatok ellátására az idei évre is megbízási szerződést kötött a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel (Képviseli: Dr. Rozs Andrea Éva), továbbá Dr. Lóth Imre háziorvossal történt előzetes egyeztetés alapján a korábban megkötött írásos szerződést változatlan tartalommal fenntartja. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a 7-es főközlekedési út Toldi és Szabadság u, valamint 7-es- Gárdonyi és Fő u. útkereszteződésében lévő közlekedési lámpatestek programozását átalakíttatja a gyorsabb átváltás és a rugalmasabb közlekedés érdekében, mivelaz M7-es üzembe helyezésével csökkent közúti forgalom, Megbízza a polgármestert, hogy a hasonló helyzetben lévő többi település mintájára a közlekedési lámpák ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye. A Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. örvény 9. (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet fogadott el. A képviselők elfogadták a évre vonatkozó közbeszerzési szabályzatot, illetve a közbeszerzési tervet jóváhagyta. Balatonszemes Község Önkormányzat szeptembertől iskolabusz szolgáltatást végez a somogytúri iskolás és óvodás gyermekek szállítására. Ennek következtében megállapításra került, hogy a kötelezően biztosított felnőtt kísérők juttatása alkalmanként 800 Ft, melyet a Somogytúr Község Önkormányzata biztosít. Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete gratulált a balatonszemesi lakos Kertész Bálint sportsikereihez és a Magyar Karate Válogatott színekben történő és március i Szerbia (Kragujevac) Balkán Bajnokságon való részvételéhez ,- támogatást állapított meg. A balatonszemesi önkormányzatnak eddig már 20 főt sikerült foglalkoztatni a közmunkaprogram keretében. Jelenleg a dolgozók a szántódi erdészettől, Balázs György segítségével felajánlott fákat termelik ki tűzifának. Az Önkormányzat tervei között szerepel, hogy földterületeket bérelne, és a közmunkaprogram keretében burgonya, vagy más növénytermesztést végezne. A nyilvános ülést követően zárt ülés keretében a szociális kérelmek megtárgyalására került sor. Takács József polgármester 5

6 Balatonőszödről jelentjük: Ülésteremből Balatonőszöd Községi önkormányzat március 18-án tartotta a testületi ülését. A Képviselő-testület a Kormányhivatal felhívása alapján megállapította a középtávú és a hosszú távú vagyonhasznosítási tervét, amelynek fő célja, hogy a rendelkezésre álló ingó és ingatlan vagyon a lehető legtöbb bevételt produkálja, a legkevesebb költség mellett. A törvények értelmében az önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon, melynek védelme Új szerződés az egészségügyi alapellátásban: A tavalyi évben a fogorvossal az idén a házi gyermekorvossal köttetett új egészségügyi alapellátási szerződés. A MEDIRO Egészségügyi Bt. (képviselő: Dr. Vicze Andrea Éva a) Dr. Rozs Andrea Éva házi gyermek-orvossal az új szerződés csupán pontosításokat tartalmaz, alapjaiban ugyanaz maradt, mint volt, vagyis: Balatonőszöd, Szabadság.u 87. sz. alatti tanácsadó: Rendelési idő: 4. kedd: óráig Csecsemő- tanácsadás: 4. kedd: óráig E tárgykört Balatonszemes önkormányzata március 4-én tárgyalta. Balatonszemes, Szabadság u. 24. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő telephelyként szolgál. Itt a rendelési idő: szerdai naponként óráig A házi gyermekorvos székhelye: Balatonszárszó és a mi két településünk mellett még Szólád községet is ellátja év értékelése.. Áprilisban a költségvetési beszámolót tárgyalják meg a képviselő-testületek. A közös tanácskozáson a évi zárszámadásból különösen a közösen fenntartott intézmények /iskola, óvoda, körjegyzőség/ és közösen ellátandó egyéb alapfeladatok (védőnő) fogja mindkét testület tagjait érinteni. A tavalyi év gazdálkodásának értékelése azért is kiemelkedő, mert az iskola átszervezésre került a körjegyzőség pedig jogutódlással megszűnt. Kedves Olvasó! Iskolai hírek! Az előző számban nem volt az iskoláról szóló cikk, mert dolgosan, munkával teltek a napok, és hírértékű eredményekről még nem nagyon tudtam beszámolni. Most már gazdagabb a kínálat. A nagyon színvonalas, sok esetben kulturális élményt nyújtó háziversenyek, melyet a szavaló diákok, a népdalénekesek tartottak, vagy a zeneiskolás növendékek koncertjei jó alkalmat kínáltak egy kis kikapcsolódásra is, meg a gyerekek is megmérettették magukat. Ezek voltak a helyi válogatók is, amikről továbbmehettünk a területi, körzeti versenyekre. Megrendeztük a Jégvirág teremtornát, ahol megint csak közel 200 sportiskolás, vagy sportoló gyerek vett részt. Az éremtáblán 9 arany, 8 8 ezüst és bronzéremmel a második helyen végeztünk. Sportolóink most kezdik a versenyszezont. Mindegyik csapat hozta a kötelező selejtezős győztes, vagy továbbjutós helyezést, és áprilisban kezdődik számukra a komolyabb megmérettetés. Kézisein megyei döntősök, az atléták megnyerték a bemelegítésnek számító mezei futóversenyt csapatban is, és sokan egyéniben is, a focisok első meccsüket 12.: -ra nyerték Somogyjád ellen. Szivacskézis törpéink kezdőként már megyei 7. helyen vannak, ami bíztató jel, hogy a kirepülő aranycsapat utánpótlása feljövőben van! Most inkább a közismeret tantárgyi versenyek voltak többségben, ahol megint nagyon jól teljesített az iskola: Kazinczy, Szép Magyar Beszéd Verseny versenyen Komáromi Rebeka a területi fordulóban 2., Nagy Barnabás harmadik helyezett lett. Simonyi Helyesírási Verseny megyei döntőbe jutott Nagy Barnabás., gyönyörű, 95,5%-os teljesítménnyel, és fél ponttal marad le a bejutástól Bozsok Dóri, aki 91%-ot teljesített, Szavalóverseny területi fordulóra bejutottak: Bóka Benedek, Iván Tamara, Rajczi Nikolett, és közülük Benedek, és Niki a megyei döntőbe jutottak, melyet Balatonszárszón, a Költészet Napján rendeznek. Bendegúz nyelvi verseny megyei döntőbjébe jutottak: 1. osztály: Kudich Antal, Jónás Bence, Molnár Ivett, Karikó Zsolt 3. osztály: Dombi Nóra 5. osztály: Dombi Fanni 8. osztály: Iván Balázs, Lovasi Viktor, Rajczi Nikolett Újvári Lili a helyi népdalversenyen kápráztatott el bennünket, de nem szabad szó nélkül hagyni Iván Dorottya tanárnő munkáját, mert 38 induló volt a versenyen, és amíg a zsűri értékelt, nem mindennapi élményt adott a nézőknek a versenyző csapat, akik egymás versenyda- 6

7 lait énekelték, amíg az oklevelek készültek. Aki hallotta őket, az tudja, milyen csodálatos élmény ennyi csilingelő hangú gyerektől gyönyörű magyar népdalokat hallgatni az iskola aulájában. Nem lenne részemről tisztességes, ha nem mondanám el Önöknek, hogy ebben a munkában Mórocz Noémi és a zeneovin keresztül az óvoda munkáját is nagyon nagy dicséret illeti! Fizikus diákjaink taroltak Keszthelyen, csapatban is, egyéniben is minden nyerhetőt megnyertek. De megismételték a bravúrt Kaposváron is, ahol a négy gyerekből lett egy Helyezettünk. Ambrus Áron, Lovasi Viktor, Iván Balázs, ez volt a sorrend, de büszke lehet magára Salamon Brigi is, aki szintén megyei döntős volt. Ráadásul ő (is) angolból is kiváló eredményt ért el a tavaszi versengések során. Azért az is, mert a csapat többi tagja is szinte kivétel nélkül érdekelt volt ott is. Az országos LOGO versenyre bejutott tanulóink közül Ambrus Áron második a megyei listán, őt követi Karikó Csongi és Mórocz Máté. Matematikából sem gyengébb a mezőny! A megyei döntő már kipipálva, Ambrus Áron külön is dicséretet érdemel kiemelkedő teljesítményéért, a talán legnehezebb Zrínyi matematika versenyen. Az alapműveleti matematika versenyen is megyei fordulóba jutottak a fiúk, Áron és Iván Balázs áprilisban kell, hogy bizonyítson. Ők ketten a Varga Tamás matematika versenyben is érdekeltek. Angolból Valkó Bence, Bozsok Dóri, Iván Balázs és Salamon Brigi jutottak tovább a London Bridge nyelvi verseny megyei fordulóján, és várják, hogy bejutnak-e az országos döntőbe. Bence áprilisban a Mozaik angol levelezőverseny országos döntőjén szerepel. Így aztán Valkóné Kovács Márta tanárnőnek is joggal büszke a növendékekre, mi meg rá! Kémiából is büszkék lehetünk, mert a Hevesy György megyei versenyt Karikó Csongor megnyerte, Iván Balázs pedig 4. lett. A mozaik kémia országos versenyre három tanulónk jutott be, Karikó Csongi, Iván Balázs, Mórocz Máté. Bár nem a mi iskolánkba jár már, de hadd legyünk büszkék Németh Klaudiára, aki a középiskolai országos kémia verseny döntőjébe jutott be! Hajrá Klau! Szurkolunk neked! Béni Józsefné Marika néni így aztán joggal lehet büszke, hiszen a kémia mellett a matematika eredményekben is jócskán benne van a munkája. tanárnő vezetésével tanulták be a március 15.-diki ünnepi műsort. Nagyon sajnáljuk, hogy az ítéletidő miatt kevesen láthatták ezt a nem mindennapi produkciót.. Kiss Sándor tanár úr volt a fő szervezője a Reich Informatika versenynek, ahol sajnos az iskolák állami tulajdonba kerülése miatt nem volt olyan nagyszámú az ellenfél, mint szokott lenni. Ezért nem tűnik olyan fényesnek az amúgy gyönyörű eredmény, mert gyerekeink egyébként minden nyerhetőt megnyertek, egy harmadik helyezést leszámítva. Csapattagok: Valkó Bence, Iván Balázs, Mórocz Máté, Karikó Csongor és Ambrus Áron. Hogy mik jönnek még? Csak címszavakban: Megyei furulyaverseny, Hevesy György megyei kémia verseny, Kézilabda megyei döntő, alsós területi matematika verseny Balatonkeresztúr, Öveges József megyei fizika verseny, matematika alapműveleti verseny Kaposvár, megyei szavalóverseny Balatonszárszó, Bendegúz nyelvész verseny megyei forduló Kaposvár, LOGO informatikai verseny országos döntő Budapest, Simonyi helyesírási verseny megyei döntő Kaposvár, Mozaik kémia tanulmányi verseny országos döntő, Mozaik angol nyelvi verseny országos döntő, PC-start informatikai verseny megyei döntő. Nagyon szép műsort adta a nyolcadik osztályosok is, akik a Művelődési Ház részéről Karancz Katalin, és a mi részünkről Valkóné Kovács Márta és Iván Dorottya 7

8 A Nyitnikék Óvoda legfrissebb hírei A mozgalmas február után a márciusi hónap sem telt eseménytelenül az óvodában. A nagycsoportos fiúk izgalommal készültek a nőnapra. Napokon keresztül beszélgettek az illemszabályokról, verseket tanultak, ajándékot készítettek az óvoda női dolgozóinak és nem utolsó sorban a csoportjukba járó lány társaiknak. Öröm volt nézni, ahogyan felsegítették a lányokra a kabátot, előre engedték őket az ajtóban, betolták alattuk a széket, és vigyáztak rájuk az udvaron. Nem lehet elég korán kezdeni Zászlót festettünk, papírcsákót hajtottunk, galambot, kokárdákat, pártát színeztünk, huszárt rajzoltunk, ostort fontunk, dobozokat festettünk, várakat építettünk, verseket, dalokat tanultunk, beszélgettünk a rég múltról óvodás nyelven. Az ünnepségen a Himnusz meghallgatása után rövid műsorral kedveskedtünk egymásnak, majd minden korcsoport találhatott magának kedvére valót a választható tevékenységek közül. A kicsik hintalovaztak, építettek, a nagyobbak, kézműveskedtek, kötelet húztak, kardra karikákat dobáltak, lovaztak, és Adj király, katonát! játszották. Az óvónők az ünnephez kötődő dalokkal lepték meg a gyerekeket. Majd átadtuk egymásnak ajándékainkat és közös énekléssel, meneteléssel zártuk az ünnepséget. Március 22-e a Víz világnapja, ami jeles nap az óvodában is. Kitűnő alkalom ez arra, hogy megtanítsuk a gyerekeket, mekkora kincs a tiszta ivóvíz, hogy nem kell A nagycsoportosokkal izgalmas és érdekes színházi előadáson vettünk részt. A bérletünk lejárt, így ez volt az utolsó kalandozásunk a mesék birodalmában. A szokásos évi fogászati szűrővizsgálat is megtörtént. A kicsik még izgalommal, a nagyobbak már kellő rutinnal érkeztek a rendelőbe fogaik egészségének megőrzése érdekében. A március 15-i nemzeti ünnepre való felkészülés újabb színt vitt a tavaszra váró óvodás gyerekek életébe. Az óvoda nemzeti színekbe öltözött, feldíszítettük a csoportszobákat, öltözőket, közösségi helyiséget. szomjúsággal küszködni. Vízzel kapcsolatos játékokat játszunk, beszélgetünk a víz védelméről, a takarékoskodás fontosságáról, a víz felbecsülhetetlen értékéről. Készülünk a húsvétra, és várjuk a jó időt is, hogy egyre több időt tölthessünk a szabad levegőn, elmehessünk közeli helyekre gyalogosan vagy kerékpárral. Az általános iskolai tanítókkal készülünk egy közös beszélgetésre a gyerekek hatékonyabb megsegítése érdekében. Március és április hónapban a szülőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy fogadó órák keretében tájékozódjanak gyermekük egyéni fejlődéséről. A tavaszi nevelőtestületi értekezletet március 28-án tartjuk. A tavaszi szünet ideje március 28 április 2. Április 3-án újra fogadjuk az óvodás gyerekeket. Mórocz Noémi 8

9 Féléves program a nyugdíjasoknál 2013-ban Kedves, szép eseményeknek voltunk részesei az év első felében. Január 13-án közös rendezvényen vettünk részt a Baptista közösséggel. Erről már részletesen beszámoltam. Február 23-án megtartottuk a szokásos, batyus-bállal egybekötött műsoros estünket. Hónapokon keresztül készült a maroknyi csoport jelenetekkel, táncokkal, dalokkal. Sajnos a szereplők száma évről évre kevesebb. Sokan távoztak végleg, ők már föntről figyelnek bennünket, és mi, akik még maradtunk, szép lassan kiöregszünk. Szerencsére most csatlakozott hozzánk két új táncos. Csukárdi Gizi, aki friss nyugdíjas, és Petrovics Marianna, akit az édesanyja csábított közénk. 15 órakor kezdődött a műsor, amelyre mint minden évben, idén is hívtunk vendégcsoportot. A lellei Kék-Balaton Nyugdíjas Egyesület tagjait. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így szép számú közönség tisztelt meg bennünket jelenlétével. A köszöntő után, a szemesi csoport elénekelte új nyugdíjas dalát, mely a csoport életéről szól rímekbe szedve. Ezt követték a változatos, mulatságos, vidám műsorszámok. A lellei, és szemesi csoport felváltva lépett színpadra. Ármosné Bérces Ildikó volt a műsorvezető, aki maga is igyekezett apró szösszenetekkel kitölteni az időt, ha véletlenül nem készült el a soros szereplő. Ebben társa volt Sós Kálmán. A lelleiek hagyományőrző ruhákban nótákat énekeltek, majd különböző mókás jelenetekkel szórakoztatták a közönséget. Vezetőjük Dolbert Ferenc, operett részleteket énekelt. A szemesi csoport 3 táncot mutatott be. Egy üveges táncot, egy új somogyi táncot, és egy igazi meglepetést. Ezzel arattuk a legnagyobb sikert. Visszatapsoltak bennünket. De nagy volt a sikere a két jelenetnek is. János bácsi az ügyvédnél. János bácsi: Csukárdi Gizi, ügyvéd: Kelemenné Kati, és a Renitens apácák. Apácafőnök: Benedekné Lina, apácák: Kelemenné Kati, Csukárdi Gizi, Petrovicsné Zsuzsa, és Petrovics Marianna. Sós Kálmán nótákat énekelt, a közönség örömére a tőle megszokott temperamentummal. Ezen felbuzdulva, a lellei vezető egyszer csak belibbent a színpadra, és cigánynótákat kezdett énekelni, táncolni. Ez nem szerepelt a műsorban. Aztán még engem is becsalogatott segítségnek, amihez nem kellett nagy rábeszélés. Ezt meghallotta Lina, és Szappanos Ilonka, és perceken belül már ők is színpadon voltak. Fergetegesre sikerült! A finálé egy nagy össznépi nótázás volt, aminek a végén a közönséget is táncba vitték a szemesi szereplők. Egy emléklappal, és pezsgővel köszöntem meg a vendégcsapat szereplését, és meghívtuk őket egy szerény vacsorára. Aztán kezdődött a tánc, az igazi mulatság. Minden rendezvényünkre azt mondtuk, nagyon jól sikerült. Most azt mondom, érdemes volt ennyit dolgozni! Olyan fergeteges hangulat volt, amit manapság ritkán él meg az ember. Két olyan csoport találkozott, akik még tudnak mulatni, táncolni, hangulatot teremteni. A tombolasorsolást 19:30-kor kezdtük, hogy egy kis levegőhöz jusson mindenki. A fődíj egy DVD lejátszó volt, amit egyesületünk ajánlott föl. Ahogy megszólalt a zene, melyet Tcheppen Gábor szolgáltatott, kicsi lett a tánctér. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a közönségnek (akik között nagy örömömre, évről évre egyre több a fiatal) az együttműködésért, mert most tényleg aktív részesei voltak az eseményeknek. Úgy 21:30 körül kezdett haza indulni a társaság. Mi helyiek bár nagyon fáradtan, de boldog elégedettséggel zártuk a rendezvényt. Március 20-án nálunk tartották soros ülésüket a Somogyi Nagyasszonyok. A március 27-re jelzett előadás betegség miatt elmarad! Ami még vissza van: Április 13-án fellépést vállaltunk a jótékonysági esten, 20-ára Lellére van meghívásunk a Régi tavaszok, új barátságok rendezvényre. Táncokkal megyünk. 21-én vasárnap 12:30-kor indul a busz a malom előtti parkolóból Budapestre, az Operettszínházban a Menyasszonytánc c. operettet láthatjuk. Busz, jegyek rendben. Május 16-án Kistérségi Gála a Művelődési Házban, 17 település csoportjainak részvételével, zsűrivel. 22-én szőlőhegyi séta Takács Tibi pincéjéig. Indulás tőlem, 16 órakor. Röviden ennyit a féléves programról. Mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi, szívesen venne részt a csoport munkájában. (tánc, ének, vers, szerepek) Boór Miklósné 9

10 Meghívó Az elmúlt hét igen tartalmas estéket nyújtott hitéleti szempontból, ugyanis Bódis Miklós református lelkipásztor evangelizáló istentiszteleteken közvetítette számunkra Isten üzenetét. Az öt estéből álló sorozat három alkalmán lehettem jelen. Hiszem, hogy nem csak én, hanem még sokan mások is gazdagodtak ezen igehirdetések által. Akik éppen most engedtek a hívó szónak, és megértették, hogy nincs más út az Atyához csakis Jézus Krisztus által, ők átadták Neki életüket. Ennél fontosabb határkő egy ember életében aligha lelhető fel. Jó volt látni, hogy nem csak reformátusok, hanem baptisták, katolikusok, evangélikusok is részt vettek ezeken az összejöveteleken. Felekezeti hovatartozástól függetlenül mindannyian meg lettünk szólítva. Szembesülhettünk ismét az Ő kegyelmével, hosszútűrésével és jóságával, amely indított minket a megtérésre, megújulásra. Miközben az - egyébként rövidnek nem mondható - igehirdetéseket hallgattam, megfogalmazódott bennem: de kár, hogy mindjárt vége, mert a környékünkön ritkán hallani ilyen tiszta, evangéliumi üzenetet! Eszembe jutott, hogy milyen áldott igei tanításokat szokott nekünk tartani az elmúlt hónapokban egy családi barátunk. Restelkedve tekintettem magamba, mivel ezeknek az áldásoknak csak mi lehettünk részesei, ugyanis csupán egy-két barátunkat hívtuk az igetanulmányozásokra. Szeretném pótolni a meghívást, és minden érdeklődő figyelmébe ajánlani ezeket az igehirdetéseket, amelyeket Chiciudean Miklós (ejtsd: Kicsudeán) baptista lelkipásztor testvérem vezet. Miklós testvér Budapesten egy független, reformált baptista gyülekezetet pásztorol, korábbi szolgálati helyéről, Aradról a tavalyi évben költözött családjával Budapestre. Úgy ismertem meg, mint aki nem csak beszél az Úrról, hanem valóban élő kapcsolata van Vele; hiteles tanító, és nem fél a Bibliához következetesen ragaszkodni. A mai, egyre inkább elvilágiasodott egyházainkban, gyülekezeteinkben nagyon kevés az olyan bátor vezető, aki nem a megalkuvást, az árral való sodródást, hanem az időről-időre való reformálódást választja, azaz: minduntalan visszatér a Bibliához, mint Istentől ihletett írások tárházához, mert ez kell legyen a valódi zsinórmértéke életünknek! Amikor 20 évvel ezelőtt még fiatalként együtt táboroztunk fent a Hargitán, nem gondoltam, hogy 2012-ben - immár családos emberként - Budapesten folytatódik élete, szolgálata. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy ő fog engem/minket Isten igazságaira mélyebben tanítani. Tehát szeretnénk ezennel átadni önöknek egy meghívót, jöjjenek, hallgassuk együtt Isten Igéjét, mely élő és ható, következésképp mindannyiunk lelki épülésére szolgál. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Ézsaiás könyve 55:6 Április és május hónapokra mindössze 5 alkalmat tervezünk, ezek időpontjai a következők: - április 4. - április május 2. - május május 30. Kezdés: minden második csütörtökön 18 órakor Helyszín: Művelődési Ház 8637 Balatonőszöd, Mártírok útja 2. Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk! További információ: Bálint Csaba A Balatonszemesi Evangélikus templom (Imaház) története Ha a községbe érkező idegen felfedező útra indul, akkor a Fő utca 34. szám alatt -a római katolikus templommal szemben- egy kicsiny, földszintes, az út kanyarulatában szerényen meghúzódó épületre bukkan.homlokzatán egy nagyméretű Luther rózsa van s alatta a következő felírás olvasható: Erős vár a mi Istenünk (Zsolt.46-2). Így minden fejtörés nélkül azonnal rájön az arra járó, hogy egy evangélikus imaház előtt áll. Az látszik, hogy fiatal épület, főleg a vele szemben lévő közel 800 éves rk. templomhoz viszonyítva. Mennyi esztendős lehet?- tűnődhet magában az idegen. Kutatásom során megtudtam, hogy az idén ünnepli fennállásának 45. évét. Milyen furcsa, ha az emberek éveit nézzük, akkor év nagyon soknak tűnik. Erről akkor győződtem meg, amikor a templommal kapcsolatos tudnivalók után kutattam. Sok megkérdezett ezzel kezdte a beszélgetést: Ne tessék haragudni, de amiről kérdez, az irdatlan régen történt. Van ennek már 40 s talán 45 esztendeje is. Hát ki emlékszik már ilyen régi eseményekre? Akkor még, tudja, fiatal voltam, erős, egészséges, csak úgy égett a kezem alatt a munka. Ma már, látja, két bottal 10

11 járok, s a régi dolgok mintha kifutottak volna a fejemből. De azért az interjúk során az egyik emlék előhozta a másikat, majd a harmadikat és a többit. Így összeállt a történet és mindazoknak a tudtára hozom, akiket érdekel a község múltjának ezen szelete. Az imaház története Balatonszárszón kezdődött ben. Az áldott emlékű Kardos József ev. lelkész szolgálata idejében. Ugyanis ekkor Balatonszemes és Balatonőszöd evangélikus gyülekezetei a szomszéd községhez tartoztak. B.szárszón ebben az évben készült el a Magyarországi Evangélikus Egyház harmadik Evangélikus Üdülő és Továbbképzési Központja. Így a régi evangélikus parókia megüresedett. A presbitérium úgy határozott, hogy ezt eladják s a befolyt pénzt valamilyen nemes célra fordítják. Kardos lelkész úr a presbiterekkel egyetértve -D. Káldy Zoltán püspök úr engedélyével - úgy döntött, hogy a meglévő összeget a b.szemesi, b.őszödi gyülekezetnek adományozzák, azzal a feltétellel, hogy ebből a megajándékozottak B.szemesen egy templomot (imaházat) építsenek a testvérek lelki épülésére és az Atya dicsőségére. B.szemes ezzel egy szép induló összeghez jutott, de mindenki tudta, hogy építési telek nélkül, plusz segítség hiányában, ez nem valósítható meg.1966 tavaszán a két község evangélikusai tanácskozásra jöttek össze. Abban egyetértettek, hogy ha törik, ha szakad, mindenképpen megépítik a maguk templomát, de azt nem tudták, hogy telket honnan szerezhetnének. Nagy elkeseredés lett úrrá a tanácskozókon. Ekkor özv. Róka Józsefné (még ma is élő fül- és szemtanúk előtt) nagyon csendesen és szerényen a következőket mondta: A Fő utca 34-ben lakom, tudják, ott a kanyarban. Az én telkem utca felőli részéből akkora darabot adományozok a gyülekezeteknek, amelyre egy imaház felépülhet. Nagy volt az öröm, s nyomban megindult a tervezés, és a szükséges iratok beszerzése. A helyi hatalom ezt ugyan nem nézte jó szemmel, de becsületére legyen mondva, nem is akadályozta. A következő gyülekezeti tanácskozáson több b.szárszói evangélikus jelenlétében összeírták a segítséget felajánlók nevét. Voltak, akik pénzzel segítettek, kisebb-nagyobb összegeket adományozva. A legnagyobb összeget Dr. Kiss Ödön b.szemesi orvos adta, ugyanis felesége evangélikus vallású volt. Többen építési anyagot vagy munkát ajánlottak fel őszén megindult az építkezés, mivel addigra elkészült a jóváhagyott építési terv és minden egyéb szükséges engedély. Az alap építésénél az első kapavágást Kardos József lelkész úr és Lovassy Sándor presbiter együtt végezték. Hamarosan elkészült betonból az alap és a lábazat. Emelkedtek a falak, majd tető került az épületre őszére a belső szakipari munkákat is befejezte a lelkes, hozzáértő kis csapat. Különösen példamutató volt az, hogy szemesi és őszödi evangélikusok mellett, B.szárszóról is többen jöttek segíteni. Sőt arról is szóltak a visszaemlékezők, hogy katolikus és református vallásúak is segítettek. Jöttek férfiak és nők, fiatalok és idősek egyaránt. Mindenki ott segített, ahol, és amit tudott. Igazi testvériség uralkodott a munkavégzés során, és itt megvalósult a 2. nagy parancsolat : Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Néhány név a sokak közül, akiket máig megtartott az emlékezet: Sándorfi Menyhért, Sándorfi György, Kereszt Tibor, Tenner János, Droszt István, Böröczky Ferenc, Lovassy Sándor, Pilinger Márta, Sándorfi Aranka, Bánvölgyi Ildikó, Németh Pálné és még sokan mások. Bizonyára jó néhányan kimaradtak a felsorolásból, mert az emberi emlékezet hézagos. Tőlük ezúton is elnézést kérek. Azonban Kardos József ev. lelkész urat mindenképpen ki kell emelni, hiszen a tervezésnél a hivatalos okmányok beszerzésén át, a belső díszítések megtervezése, megrajzolásán keresztül, azok elkészítéséig, mindenütt ott volt. Szinte naponta látogatta az építkezést, szeme láttára nőtt ki a földből a kicsiny templom. Lelkesítette, buzdította az építőket, ha elfáradtak. Sokszor elhangzott a szájából: Dolgozzunk és imádkozzuk és ne feledkezzünk meg a 127. zsoltár 1. igéjéről Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők őszére felépült az aprócska templom. Venásch Miklós ny.tanár folytatjuk... 11

12 Van különbség! Böjti időben különösen áldott hetet készített nekünk az Isten. Öt napon keresztül, március között estéről-estére előbb a nagycsepelyi, majd pedig a balatonőszödi faluház válhatott Isten házává, helyet adva az élő Úr üzenete számára. Bódis Miklós hátszegi (Erdély) református lelkipásztor Isten Igéjéhez hűségesen ragaszkodva hirdette a számunkra oly bátorító Örömhírt, hogy van különbség. Elkísérte őt felesége, Etelka is, aki nem csupán gyönyörű énekeket tanított nekünk, de férje mellett maga is hálával a szívében számolt be arról, hogy az Úr sok nyomorúságon és betegségen keresztül hogyan munkálkodott az életében. Isten kegyelméből az öt nap alatt legalább 150 ember előtt lehetett nyilvánvalóvá a Krisztus evangéliumának igazsága. Ma, a 21. században megszoktuk, hogy szinte mindenütt azt hangsúlyozzák, igyekeznek belénk sulykolni, hogy légy toleráns. Ezt pedig úgy értelmezik, hogy ne tegyünk különbséget, mert nincs abszolút igazság. Mindebből egyenesen következik, hogy ki-ki azt fogadhat el igazságnak, amit jónak lát, ami neki tetszik és a számára kényelmesebbnek vagy kívánatosabbnak tűnik. És ez hova vezet? Ahol Isten Szavát, a Szentírás igazságait megkérdőjelezik vagy bármilyen vonatkozásban vitatják, esetleg elavultnak, érvénytelennek nyilvánítják, magával az élő Istennel kerülnek szembe. Ha azt, akitől egyedül az áldás származik, elutasítjuk, nem marad más csak az ítélet. Ezt ma úgy éljük meg mint általános erkölcsi válságot. Legyen ez figyelmeztető jel a számunkra, amíg nem késő! Mert ha drága Urunk kegyelmes, bűnös voltunkra megmentő céllal rámutató szavára nem térünk meg bűnbánatot s az ő kegyelmét elfogadva, az egyetlen kilátás a számunkra földi életünket követően a Szentírás alapján a pokol, az örökké tartó gyötrelem, ahonnan már nincs visszaút. Kedves Olvasó! Szeretném világossá tenni: Isten nagyon kegyelmes hozzánk és nagyon szeret bennünket! Miközben ezeket a sorokat írom, nem térhetek ki az Úr Jézus Krisztusnak az Ő Szentlelke által bennem elvégzett munkája elől sem. Élesen belém hasított az Ige az evangelizációs héten, úgy is mondhatnám, hogy megítélt. Megítélte a Szentírás igazságaival szembeni megalkuvásomat, rámutatva, hogy a neki egészen oda nem szánt életem szolgálatait nem áldhatja meg Isten. Ahogy a sebész orvos kése sem fájdalmatlan, mindig fáj a bűnös embernek az életet mentő Úr gyógyító beavatkozása, mégsem kerülheti el, ha élni akar. Eszembe jut, hányszor hallottam csak az elmúlt egy évben helybeli, szemesi és őszödi emberektől is, hogy nincs különbség. És ők ezt arra értették, hogy nem vagy alig látják a különbséget magukat Jézus Krisztusban hívőnek és hitetlennek vallók között, gyülekezetbe járó és az Isten Igéjének hallgatását elmulasztó emberek élete között. És vajon miért van ez így? Miért káromoltatik Isten neve a magukat keresztyénnek valók miatt? Most a saját felelősségemről beszélek: mert jó néhányszor elhallgattam Isten igazságát, csak nehogy valakinek a rokonszenvét elveszítsem, ahelyett hogy szeretettel az örök életéért fáradoztam volna. S ha vagyunk és leszünk még többen is, akiket az evangelizációs héten megújított vagy ezután ébreszt fel az Úr bűneiből, áldjuk ezért Őt. Szánjuk oda egészen az életünket annak, aki ezt egyedül megérdemli. Mert hiszem, hogy Balatonőszödnek és Balatonszemesnek egyedül biztos jövő Isten által adatik. Vasárnap és a hétköznapokban is egyaránt az Úr Istenhez igazodó, hűséges és hitvalló emberekre van szüksége, akik nem azt nézik, merre megy a többség. Ehelyett egyedül a Szentháromság Istenhez igazodnak, készek világítani, Krisztus világosságát továbbadni a még sötétségben élők felé, hogy minél többen lássák a különbséget és a Jézus Krisztusba vetett hit által megtérve megmeneküljenek az örök kárhozatra való ítélet alól az örök életre. Csak így kérhetjük és remélhetjük Isten áldását családjainkra, gyülekezeteinkre, községeinkre. Isten nagy kegyelme, hogy miután négy napon keresztül hallhattunk arról, hogy mekkora hatalmas különbség van a bűn rabságában vergődő ember életútja és az Isten által számunkra kijelölt egyedül üdvözítő út között, és hogy egyedül Krisztus által készíttetett számunkra szabadítás, nemzeti ünnepünkön, március 15-én este Isten az Ő Szava által választás elé állított bennünket: kell-e nekünk a hatalmas Isten szabadítása, vagy inkább a bűn rabságát válasszuk továbbra is. Jó volt hallani arról is, hogy Isten nem ismer kompromisszumot. A bűnnel nem lehet kiegyezni. Nem mondhatom, hogy kicsit Jézust is követem, de ne szóljon bele az életem minden részletébe. Legyen egészen Krisztusé az életünk, így dicsőítsük Istenünket! Adjon az Isten a kedves Olvasónak áldott Feltámadási Ünnepet a bűneinkből szabadító, értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztussal! Karikó Zoltán ref. lelkipásztor Református ünnepi istentiszteleteink Balatonőszödön: Március 29, óra Nagypénteki istentisztelet Március 31, 9.00 óra Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával Április 1, 9.00 óra Húsvéthétfői istentisztelet Istentiszteleti alkalmainkat a fűtött Gyülekezeti Házunkban tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk Isten Igéjének hallgatására! Telefon: 30/ és 84/ ; 12

13 Szokj le!!! A leszokáshoz vezető úton A dohányzásról leszokni nehéz. Egyes tanulmányok szerint a nikotin, függőséget kiváltó hatása erősebb, mint a kokainé, vagy a heroiné, mégis sok esetben már az elhatározásnál félelmeink kerekednek felül. Mi tarthat vissza a leszokástól? 3. A dohányzás megnyugtat, ha leszokom, feszültebb leszek. Sokan így érzik, de valójában a nikotin a stimulánsok közé tartozik. Felgyorsítja a szervezet működési folyamatait és szaporábbá teszi szívverést. A háziorvos által felírt gyógyszer is segít (Champix) vagy a nikotin tapasz, ill nikotinos rágó a függőség kezelésében. Az interneten pedig számos weboldal nyújt segítséget pl: leteszemacigit.hu, leszokasvonal.hu. Ha a következő telefonszámot felhívjuk( ), itt az Egészséges Magyarországért Központ munkatársai adnak segítséget és egyeztetett időpontban visszahívják a leszokni vágyót. Mit nyerhetünk? A füstmentes élet előnyeit már 5 perccel az utolsó elszívott szál után érezhetjük. 1. El fogok hízni. A nikotin valóban felgyorsítja a természetes anyagcserét, így ennek hiányában a fokozott táplálékbevitel zsír formájában raktározódik. Ennek kiváló ellenszere, ha a leszokás egyben életmódváltást is jelent és a füstmentes életvitelt rendszeres mozgással párosítjuk. Bizonyos ételek elhagyása mind a testsúly megőrzésének érdekében, mind pedig a kísértés ellen hatékony lehet. A kávéfogyasztás mellőzése, az édességek, a nassolás kerülése csökkentheti a cigaretta utáni vágyat. Az egészséges nassik (répa, alma,pattogatott kukorica, puffasztott dolgok) kipróbálhatók. 2. A tovább dohányzó barátaim hatására visszaszokom. A dohányzásról való leszokást sok esetben valóban nem könnyíti meg a baráti társaság, akik hajlamosak figyelmen kívül hagyni elhatározásunkat. Érdemes ezért őket is rábeszélnünk, hogy hagyjanak fel káros szenvedélyükkel, azonban ha ez mégsem sikerül, kérjük szakember segítségét. Dohányzásról leszoktató kezeléseken olyan csoportok tagjai lehetünk, akik ugyanazokkal a nehézségekkel bírkóznak meg, így könnyebb a tapasztalatok átbeszélése, egymás támogatása. 5 perc múlva: a szív oxigénnel való ellátottsága nő! 20 perc múlva: a pulzusszám és a vérnyomás csökken, a végtagok hőmérséklete emelkedik! 24 óra múlva: a szívinfarktus veszélye csökken, a szervezet fizikai terhelhetősége nő! 48 óra múlva: az íz és a szagérzékelés jelentősen javul, a lehelet dohányfüstszaga megszűnik! 3 hónap múlva: az agyvérzés veszélye csökken, a köhögés csökken! 9 hónap múlva: egykori dohányzása már nem veszélyezteti születendő gyermekét! 1 év múlva: a szívinfarktus és a gyomorfekély veszélye a dohányosokéhoz képest a felére csökken! 5 év múlva: a műtéttel nem gyógyítható tüdőrák valószínűsége a felére csökken! 10 év múlva: a műtéttel nem gyógyítható tüdőrák és más daganatok valószínűsége ugyanaz, mint a nemdohányzók esetén! 15 év múlva: a szívinfarktus kockázata megegyezik a nemdohányzókéval! Plusz a megtakarításból származó autót, nyaralást...stb. (napi 800 Ft-al számolva, 1év alatt az majdnem Ft!) Nincs több holnap A füstmentes élet megvalósítása elhatározás kérdése. Senkit sem lehet leszoktatni, ha nem akarja. Amint meghoztuk a döntést, ne habozzunk letenni a cigarettát. Nem kell hozzá különösebb alkalom, tegyük meg ott és akkor, s azt is eltervezhetjük, mire költjük ezután a korábban dohányzásra fordított összeget Schmal Kinga, védőnő 13

14 Kft Hírek Idén is levélben kértük a környező kertészeteket, hogy adjanak be árajánlatot községünk virágosításához. 4 pályázat érkezett, melyeket összevetve a Bálint Kertészet lett a befutó. Nyárádi György munkatársunk, aki autóbusz vezetésére is szeretne jogosítványt szerezni, időközben városi vezetésből is levizsgázott és az egészségügyi vizsgája is sikerült. Így már csak a nagyon kemény GKI vizsga van hátra, és bízunk benne, hogy abba sem törik bele a bicskája. Március 11-ével 16 munkavállaló - 12 férfi és 4 nő - kezdte meg munkáját társaságunknál, a vízügyi munkaprogramnak köszönhetően. A megnövekedett létszámnak köszönhetően, nagyobb intenzitással tudjuk aktuális munkáinkat (közterületen lévő sövények aljának, parkok, Balaton-parti vízbefolyó árkok, stb. tisztítását) elvégezni. A vizes csapat előreláthatólag az ősz végéig gyarapítja majd létszámunkat és nyújt hathatós segítséget az egyre szaporodó munkák elvégzésében. Kollégáinkkal karöltve első munkanapjukon nekiláttak az iskola melletti megsüllyedt viacoloros járda felbontásának, amely az aljzat feltöltése és döngölése után természetesen újra le lesz borítva viacolorral. Ezen kívül folyamatosan végzik a Szabadság utcában, Rózsa parkban a sövények aljának megtisztítását, levélseprést, stb. Bízunk benne, hogy így közel 30 fősre duzzadt létszámunk még hatékonyabb munkavégzést fog eredményezni, mindenki megelégedésére! Munkatársaink közül heten, március 14-én reggel 8 és 11 óra között tűzvédelmi oktatáson és vizsgán vesznek részt, a BM 53/2005 (XI.10) rendelete alapján. Minderre azért van szükség, mert csak így végezhetnek hegesztő - és építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát. Mivel kollégáink több, mint felének ez a vizsgája az idén lejárt ezt újabb öt évre meg kell újítani. Dél-Balaton FC hírek Nyári játékosmozgás a Dél-Balaton FC-nél: Érkezők: Szappanos Richárd (Balatonszárszó NS) Witzl Donát (Nagybajomi AC) Czeider Márk (Balatonlelle SE) Kocsis Gyula (Zamárdi Petőfi SE) Nagy László (Karádi SC) Páger Dániel (Kaposvári Rákóczi FC U-19) Tóth Máté (Dél-Balaton FC U-19) Böröczky Bottyán (Dél-Balaton FC U-19) Távozók: Lux László elhunyt Komáromi Róbert (Andocs KSE) Kovács András (Gamás SE) Kovács Péter (Gamás SE) Hungár Péter (Dél-Balaton FC II Kötcse) Nagy Gergely (nem hosszabbított) Antal János (nem hosszabbított) Jeszenszky Tamás (nem hosszabbított) Farkas László (nem hosszabbított) Téli játékosmozgás a Dél-Balaton FC-nél: Érkezők: Pető Kristóf (BFC Siófok II.) Csobolyó Dávid (Kapostáj Zimány SE) Föcsök Attila (Balatonszabadi LE) Távozók: Kocsis Gyula (Zamárdi Petőfi SE) Kenyér Zoltán (Balatonföldvári SE) Mátyás László (Balatonboglár BB) Sorsolás tavasz: 20. forduló Buzsák KSE Dél-Balaton FC 15: forduló Dél-Balaton FC Kaposfüred SC 15: forduló Igal SE Dél-Balaton FC 16: forduló Dél-Balaton FC Balatonszabadi LE 16: forduló Szőlősgyörök KSE Dél-Balaton FC 17: forduló Dél-Balaton FC Öreglaki MEDOSZ SE 17: forduló Balatonföldvári SE Dél-Balaton FC 17: forduló Dél-Balaton FC Toponár SE 17: forduló Balatonboglár BB Dél-Balaton FC 17: forduló Zamárdi Petőfi SE Dél-Balaton FC 17: forduló Dél-Balaton FC Balatonberényi SE 17:00 Ha szeretne még több információt megtudni a Dél-Balaton FC játékosairól és eredményeikről, keresse fel a címen a futballklub honlapját, ahol megtekintheti a csapatképeket és a mérkőzésekről készült videókat is! Ifj. Vasicsek László 14

15 Kézilabda Egy héttel később, de csapatunknak is elkezdődött az NB-II. Felnőtt női csapatunk kerete tavaszra megváltozott, vannak távozók és vannak érkezők is. Két új igazolásunk Burghardt Lukrécia a Siófok KC-től, és Burghardt Victoria a Tamási KC-től igazolt csapatunkhoz. Már az első bajnokin bizonyítottak, hogy két gólerős játékosról van szó, akiknek ugyan még össze kell szokni a csapat többi tagjával, de egyértelműen húzóerők lesznek Balatonszemesen. Balatonszemes KSE - Bácsbokodi NKSE Juniorjaink még szorosabb mérkőzést vívtak a Tolna megyei csapat fiataljaival. Balatonszemes KSE - Bácsbokodi NKSE Junior: A csapat edzője,kocsis Géza így értékelte a mérkőzéseket: A felnőttek mezőnyében az idősebb generáció cserélődik, szemesi fiataljaink még fejlődési szakaszban vannak, ennek eredménye a végig szoros mérkőzés, melyet a végjátékban sikerült realizálnunk. Juniorjainknál az Akadémia szele, kardja- a mi serdülőinket is elérte, ennek ellenére produkáltuk a kötelező létszámot. Kiváló támadójátékot, ellenben gyenge védekezést produkáló csapatunknak egy pont jutott a jó erőkből álló vendégekkel szemben.. Jók (felnőtt): Burghardt Lukrécia, Gyurákovics Adrienn, Kiss Andrea. Jók (junior): Szappanos Anna, Schmal Petra, Bozsok Dóra, Molnár Adrienn A tegnapi nappal megkezdődtek a III. korcsoportos ( es korosztály) DIÁKOLIMPIA küzdelmei. A siófoki körzetben kellett egyedüliként Körzeti Döntőt rendezni. Az eredetileg 3 résztvevőből sajnos a siófoki Vak Bottyán Általános iskola csapata nem érkezett meg, így csak egy mérkőzést kellett játszani lányainknak. Ezt a mérkőzést magabiztosan, fölényes győzelemmel zártuk, bár rengeteg hiba tarkította a mérkőzést. Reich Károly Ált. Isk., Balatonszemes - Széchenyi Imre Ált. Isk., Balatonföldvár 18-1 Ezzel a győzelemmel lányaink a Nagyatádon megrendezésre kerülő megyei elődöntőbe kvalifikálták magukat. Ennek időpontja: március 18. hétfő. Az ellenfelek Nagyatád, Berzence és Kadarkút általános iskolái lesznek. Az elődöntőből 3 csap jut tovább a megyei döntőbe. Karate én Szentesen bonyolították le a Knock Down Kyokushinkai Karate Diákolimpiát, ahol több mint 50 város, különböző stílusszervezet több mint 200 legkiválóbb harcosa vett részt. Ezen a versenyen négy fő képviselte a Balatonszemes KSE-t. Sensei Hosszú Attila, a szakosztály vezetője így nyilatkozott a versenyt követően: Kuti - Kiss Milán, gyermek III kategóriában szoros, hosszabbításos küzdelemben kiesett. Czinkóczi Zoltán gyermek I kategóriában a második körben fantasztikus küzdelem után elvesztette a továbbjutását. Szabó Dávid gyermek I kategóriában nagyon kiegyenlített teljesítménnyel a 7. helyre küzdötte fel magát. Kalmár Koppány gyermek II kategóriában a III. helyezést érte el. A versenyen nagyon sok kiváló küzdelmet láttunk, sok tapasztalatot szereztünk. Minden versenyzőnek gratulálunk a részvételért és a helytállásért. 15

16 Nagyheti miserend Virágvasárnap szentmise, barkaszentelés, passió éneklése, Balatonszemes; Balatonőszöd; Nagyhétfő - szentmise 8.00 Balatonszemes, utána betegek húsvéti gyóntatása, áldoztatása Nagykedd szentmise 8.00 Balatonszemes Nagyszerda vetítés, elmélkedés Krisztus értünk vállalt szenvedéséről, megváltásunkról Balatonszemes, plébánia nagyterme Nagycsütörtök - ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére Balatonszemes Nagypéntek keresztút Balatonszemes Nőgyógyászati rákszűrés! Ingyenes nőgyógyászati rákszűrés lesz én ig a balatonszemesi gyermekorvosi rendelőben,melyet Dr Tivadar János szülész-nőgyógyász szakorvos tart. Előzetes bejelentkezés szükséges, az alábbi telefonszámokon: Schmal Kinga védőnő 06/20 / , ill. 06/84/ Nagypénteki szertartás passió, kereszthódolat, áldoztatás 9.00 Balatonőszöd Balatonszemes Nagyszombat Húsvét Vigíliája, feltámadási szentmise, körmenet Balatonszemes Húsvétvasárnap Balatonszemes; 11,00 Balatonőszöd; Húsvéthétfő Balatonszemes; Balatonőszöd; Húsvét 2. vasárnapja, Irgalmasság vasárnap Balatonszemes 4. osztályos hittanosok elsőáldozása Balatonőszöd ANYAKÖNYVI HÍREINK Elhunytak: Horváth Sándor Békési László Kovács Ferencné Születtek: Fejes Bence Zoltán anyja: Hegedűs Dóra apja: Fejes Zoltán Rákszűrések Ingyenes prosztata-rákszűrést szervezett a szemesi önkormányzat február 27-én. Az 50 év feletti férfiak közel 40-en vettek részt a szűrésen. A Művelődési Ház kistermében történt a vérvétel, ahol Fodor Anita segédkezett. Ezt követően a fizikális vizsgálatra került sor, melyet Dr Farkas József kaposvári urológus végzett. Az eredmények megérkeztek, akinek valami gondja volt, azt azonnal kiértesítettük, a többiek Schmal Kinga védőnőnél megkaphatják a negatív eredményeket. Köszönjük a szép számú érdeklődőt, és az Önkormányzatnak a támogatását, melyet évről évre megkapunk. Áprilisban a nőkön a sor, Dr Tivadar János nőgyógyász fogja levenni a keneteket a nőgyógyászati rákszűrésen. Schmal Kinga Védőnő Impresszum Balatonszemes-Balatonőszöd Községek független időszaki kiadványa Megjelenik havonta 800 példányban Lapalapítók: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő Testületei Nytsz:2.2/7424/2/2000 A szerkesztőség vezetője: dr. Valkó Zsuzsanna Szerkesztőbizottság: Boór Miklós, Szentiványi Jánosné, Kertész Adél, dr. Kelemen Csilla, Róka László, Komáromi Krisztina Tördelő: By Line Kft. Nyomda: By Line Kft. Felelős vezető: Zsolnay Csaba A szerkesztőség a beküldött írásművek tartalmi, stiláris hibáiért felelősséget nem vállal. Elérhetőség: 16

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Miért kérdezel? Hornyák Julianna

Miért kérdezel? Hornyák Julianna HEGYI BESZÉD 2012. április Főszerkesztő: Hornyák Julianna Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Rácz Erika Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti Ft/hó bér Ft/hét Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (2) Közfoglalkoztatási

Részletesebben

76.260,-Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. (7) bek. Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a

76.260,-Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. (7) bek. Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 bek. Garantált

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Heti bér Ft/hét. Havi bér Ft/hó. Napi bér Ft/nap

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Heti bér Ft/hét. Havi bér Ft/hó. Napi bér Ft/nap 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend.

Részletesebben

Bérek, illetmények, ellátások összefoglaló táblázata október

Bérek, illetmények, ellátások összefoglaló táblázata október Bérek, illetmények, ellátások összefoglaló táblázata 2012. október 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Napi bér Ft/nap Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. (2) bek. 94.000 21.650 4.

Napi bér Ft/nap Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. (2) bek. 94.000 21.650 4. Oldal:1 2011 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2. 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Napi bér Órabér 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Ft/hó Ft/hét Ft/nap Ft/ór Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben