HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság"

Átírás

1 2007. október október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ évi bérekrõl. A Kormány az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT) az alábbi javaslattal fordult a Munkáltatók és a Munkavállalók szervezeteihez. (3-4. oldal) Becsöngettek! A családi nyaralások után az iskolakezdést követõen közös iskolai, osztálykirándulásokat szerveznek a pedagógusok, szülõk. A vasúton történõ csoportos utazás általános feltételeinek leközlésével szeretnénk segíteni a szervezõk munkáját. Bebetonozva! (10. oldal) A személyszállítás kiszervezése miatt újra Központi Üzemi Tanácsot (KÜT) kellett választani. Ez szeptember 12-én megtörtént, már amennyiben ezt valaki is választásnak nevezi. Jó ízlésû ember biztosan nem. Történt (ismét) ugyanis, hogy az említett napon az érkezõ ÜT delegáltak a két nagy szakszervezet (VSZ, VDSZSZ) vezetõinek mondhatni sorfala között vonulhattak be a választás helyszínére. (5. oldal) Hát ide jutottunk!? Amikor 1998-ban megalakult a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) kevesen hitték, hogy megérjük születésünk 9. évfordulóját. Valószínûleg ebben a hitehagyottságban nagy szerepet játszhatott az a mocsok és rágalmazás áradat, amit ránk zúdított egy egyáltalán nem testvéri szakszervezet elsõ két vezetõje. De ez már a múlté (legalább is úgy tûnik), hiszen annyi gáncsoskodás után talpon maradtunk és a 9. születésnapunkra 9 olyan szolgáltatás-nemet biztosítunk a vasutas munkavállalók számára, amelyek miatt érdemes a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság és képviselet. 2. Megoldottuk a tagjaink segélyezését, mivel létrehoztuk a PÖKKÖP-t. 3. A nehéz élethelyzetbe került tagjainkat segítjük az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványunkon keresztül. 4. Az országos érdekegyeztetésben képviselettel rendelkezünk az Autonómokon keresztül 5. Ingyenes jogsegélyszolgálattal segítünk tagjaink ügyes-bajos munkaügyi gondjain 6. A legfrissebb híreket tagjaink azonnal megkaphatják egy ingyenes sms formájában. 7. Széleskörû szakmai tájékoztatást biztosítunk tagjainknak a havonta megjelenõ Nyílt Vonal- Hézag Nélkül újságunkban 8. Élet és balesetbiztosítást kínálunk tagjaink számára már napi 20 Ft-ért, 9 szolgáltatással. 9. Ingyenes, PVDSzcsoporton belüli mobil telefonhasználatot és kedvezményes telefonkészülék vásárlást biztosítunk tagjaink számára. És a ráadás? A ráadás az, hogy a vasúton de lehet, hogy az országban is egyedülálló módon az általános bruttó 1 %- os tagdíj helyett a PVDSz mindössze a személyi alapbér 0,5%-át fogadja be tagdíjként. Hát ide jutottunk! Járási Ferenc elnök Hogy miért? mert PÖKKÖP-tagként 14 féle segély közül választhat, melyek közül többnek emeltünk az összegén és többnél csökkentettük a várakozási idõt (a belépéstõl a segély igényelhetõségéig eltelt idõ), így most már az összes szolidaritási részbõl igényelhetõ segélynél csupán 5 hónapos a várakozási idõ, az egyéni részbõl igényelhetõ gyógyszer segélynél pedig a belépéstõl mindössze 4 hónapos várakozás szükséges, mert a szolidaritási részbõl fizetendõ segély összegét, a rendszeresen és maradéktalanul befizetett tagdíja összegétõl függetlenül folyósítjuk Önnek, így akár arra is lehetõség van, hogy jóval több pénzt felvegyen, mint amennyit befizetett, mert a szolidaritási részbõl folyósítunk Önnek segélyt, ha: gyermeket vállal; magasak gyermeknevelési, beiskolázási költségei; megromlott az Ön vagy közeli hozzátartozója egészségi állapota; elvesztette közeli hozzátartozóját, vagy árván maradtak gyermekei; létszámleépítés során munkanélkülivé vált; vagy tûzés elemi kár érte, mert a augusztus 01-jétõl, új szolgáltatásként bevezetett, beiskolázási segélyt már a gyermek megszületésétõl fizetjük, amennyiben családi pótlékra jogosult utána a szülõ, (folytatás az 4. oldalon)

2 2 VÉT HÍREK október Halasztódik az új forgalmi utasítások hatálybalépése! Egyelõre megoldódott az új Forgalmi utasítások bevezetésével és az ehhez kapcsolódó vizsgákkal kapcsolatos vita. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) szeptember 14-i ülésén hosszas, több napi egyeztetést követõen a MÁV ZRt. vezetése bejelentette, hogy az új, módosított utasítások alkalmazását ez év decemberérõl áprilisára halasztja. Mint ismeretes a szakszervezetek eredeti álláspontja az volt, hogy a rendelkezésre álló idõ alatt nem biztosítható a munkavállalók felkészítése és a vizsgák lebonyolítása megfelelõ körülmények között. A tárgyalásokon a PVDSz folyamatosan képviselte, hogy a bevezetésre csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi munkavállaló számára biztosított a vizsgaanyag átvételét követõ 60 nap a felkészülésre, elõre rögzített a vizsgáztatás módja (tesztrendszerû), biztosított az oktatáson való részvétel, konzultációs lehetõség és elõre közölt a megfelelés szintje is. A munkáltató végül is belátta, hogy a fentieket valamennyi munkavállaló számára nem képes a rendelkezésre álló rövid idõ alatt biztosítani és ezért kényszerült bejelenteni a hatálybalépés elhalasztását. A tárgyalás során igény mutatkozott arra, hogy az O.1. utasításban vagy egy külön megállapodásban kerüljenek rögzítésre azok a feltételek, melyek a munkavállalók számára általános garanciát jelentenek a különféle szakmai vizsgákra történõ felkészülésre és a vizsgán való eredményes részvételre. A munkáltató a javaslattól nem zárkózott el. Eladó a MÁV Lokomotív Hotels? Úgy tûnik, bekövetkezik, amit annak idején többen elõre vetítettek. A munkáltató a VÉT ülésen jelentette be, hogy szándékában áll a társaság és a hozzá kapcsolódó ingatlanok egyben történõ eladása. Bár döntés még nem született, a MÁV üdülõk által évben termelt 246 MFt és az idei 100 MFt veszteség erre ösztönzi a vezetést. A munkáltatói álláspont szerint ahhoz, hogy a munkavállalók kedvezményes üdültetésének lehetõsége fennmaradjon nem szükséges a saját üdülõvagyon. Ez a VBKJ keretében ott és úgy biztosítható, amilyen igények ezzel kapcsolatban megjelennek. A munkáltatói tárgyalók biztosították a szakszervezeteket, hogy az eladással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket mindenképpen be fogják tartani. Mint a jóléti intézmények értékesítésekor kötelezõ biztosítani fogják a Központi Üzemi Tanács (KÜT) együttdöntési jogát, a szakszervezetekkel véleményeztetni fogják az elképzeléseket és külön fognak tárgyalni a MÁV Hotels munkavállalóinak képviselõivel. A MÁV ZRt. bejelentette azt is, hogyha sor kerül az értékesítésre, a befolyó bevételt a dolgozók munkakörülményeinek javítására szándékozik fordítani. A döntés tehát a Központi Üzemi Tanács kezében van. Hozzájárulása nélkül az üdülõk nem eladhatók. Most aztán kiderülhet, hogyan vizsgázik a furcsán megválasztott KÜT. (A furcsa választásról lapunk 5. oldalán bõvebben beszámolunk.) Még nem dõlt el a Menetkedvezmény! A VÉT tájékoztatást hallgatott meg a menetkedvezménnyel kapcsolatos fejleményekrõl. A jogi környezet a MÁV START ZRt. megalakulásával, a személyszállítási üzletág kiválásával megváltozott. Az új helyzetnek megfelelõen kellene módosítani a Vasúti Törvényt és miniszteri rendeletben kellene szabályozni az igényjogosultság tartalmát és formai követelményeit, valamint a különbözõ vasúttársaságok közötti elszámolás módját. Az erre vonatkozó javaslatok elkészültek és azokat a szakszervezeteknek rendelkezésre fogják bocsátani. A javaslat értelmében a munkavállalók és családtagjai igényjogosultságában érdemi változások nem várhatók, de foglalkoznak az igénybevétel formájának megváltoztatásával. Ha sikerül, akkor a jelenlegi arcképes igazolványokat mágneskártya (chip-kártya) váltja fel. Jelenleg a legnagyobb vita az éves érvényesítési díj mértékében van. A MÁV érdemi mértékben növelné a jelenlegi 100 Ft/fõs díjat, míg a szakszervezeti álláspont szerint a kártya bevezetésének költségeit a munkáltatónak kell állnia. A PVDSz a VBKJ keret megfelelõ növelése és az ennek keretében történõ fizethetõség megteremtése útján lát lehetõséget a kompromisszumra. Ezzel kapcsolatban a szakértõk az APEH állásfoglalására várnak. Kollektív Szerzõdés módosítási javaslatok A VDSZSZ javaslat az olyan munkakezdési és befejezési idõpont módosítást korlátozta volna, aminek eredményeként a munkába járási illetve haza utazási idõtartam összességében több lenne, mint 4 óra. Ez szerint egyes szolgálati vezetõk a munkaidõ beosztást azért változtatgatják, hogy a munkavállaló számára meghosszabbodjon a munkába járási idõtartam (?), ezért ennek lehetõségét a Kollektív Szerzõdésben (KSZ) kell korlátozni. A javaslat nem aratott osztatlan sikert még a szakszervezeti oldalon sem. Egyrészt azért, mert a munkakezdési és befejezési idõpontok meghatározása a Helyi Függelékek hatásköre, melyben a tárgyalópartnerek (helyi szakszervezetek és a helyi munkáltató) minden körülményre tekintettel állapodhatnak meg. Itt lehetõség van arra is, hogy a konkrét munkavállaló munkakezdési és befejezési idõpontja eltérjen az általánosan érvényestõl. Másrészt a javasolt 4 óra utazási idõ több, mint amit a foglalkoztatási megállapodás a megfelelõ munkahelynek rögzít. Mindezen túlmenõen a VDSZSZ javaslat nem kezeli azt az ennél sokkal gyakrabban elõforduló esetet amikor a munkakezdési és befejezési idõpontok menetrend-változás miatt válnak kedvezõtlenné. Az utazószolgálatot ellátó munkavállalók laktanyai elhelyezésének optimális feltételei A Mozdonyvezetõk Szakszervezete régóta panaszkodik azokra az áldatlan állapotokra, melyek a laktanyákban (folytatás a 3. oldalon...)

3 2007. október 3 (folytatás a 2. oldalról...) uralkodnak. Mint ismeretes az utazók szolgálata megszakítható, ha forduló állomáson a várakozási idõ az 5 órát meghaladja. Ilyenkor laktanyai elhelyezést biztosítanak számukra, azonban a körülmények (elhelyezés, fûtés, pihenési feltételek, stb) nem megfelelõek ahhoz, hogy az utazó kipihenten kezdje újra szolgálatát. A VÉT a probléma megoldására munkabizottságot hozott létre a laktanyai elhelyezés optimális feltételeinek meghatározására és a megvalósításhoz szükséges intézkedési terv elkészítésére. Megállapodás született arról, hogy a laktanya célját szolgáló helyiségeknek a zavartalan pihenés érdekében egy fõsnek tiszta ágynemûvel ellátottnak rendszeresen takarítottnak mellékhelyiségekkel (WC, fürdõ) ellátottnak zárhatónak és fûtöttnek kell lennie. Mindezek figyelembe vételével kerülnek felülvizsgálatra a jelenlegi laktanyák és ahol ezek a feltételek nem megteremthetõek, ott alternatív megoldási lehetõségeket kell feltárni. A VÉT ülésén olyan álláspont körvonalazódott, hogy a jelenlegi formájában a laktanyarendszer nem tartható és optimális munkaszervezés esetén az igénybevétel mértéke jelentõs mértékben korlátozható. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Az október elején ülésezõ Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) megtárgyalta a Pályavasúti Üzletág a 2007 évi IV. negyedévi foglalkoztatási tervét. A terv az október-decemberi idõszakban 445 fõs munkaviszony megszûnés és 178 fõs munkaviszony létesítés eredményeként 267 fõs létszámcsökkenéssel számol. A munkaviszony megszûnések jogcímenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja: Annak ellenére, hogy a munkáltató elmondta, hogy a felmondások szinte kizárólagosan a záhonyi szervezési intézkedésekhez, a GRCS (Gépesített Rakodási Csomópont) megszûnéséhez (ZÁLORASZ ZRt. ) kötõdnek, a szakszervezetek egybehangzóan elutasították a tervezetet. PÉT HÍREK Intézkedés jogcíme 2007.IV.név terv fõ áthelyezés beruházás-mûszaki fejlesztés miatti munkáltatói felmondás elõrehozott öregségi nyugdíj korengedményes nyugdíj korkedvezményes elõrehozott öregségi nyugdíj közös megegyezéssel munkáltatói rendes felmondás munkavállalói felmondás elõrehozott öregségi nyugdíj miatt nem öszt. korengedményes, korkedvezményes nyugdíj nem ösztönzött korengedményes nyugdíj ösztönzött elõrehozott öregségi nyugdíj rendes felmondás munkavállaló oldaláról felmerülõ ok miatt rendes felmondás a munkáltató részérõl rendes felmondás a munkavállaló részérõl Rendes felmondás munkáltatói munkaszervezés miatt rokkantsági nyugdíj tervezett csökkenés tervezett növekedés A PVDSz is kifejezésre juttatta, hogy az egyes területeken megjelenõ létszámhiány, mely megmutatkozik a túlórák számának alakulásában, a szabadság kiadással kapcsolatos nehézségekben, inkább a létszám növelését tenné szükségessé. Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ évi bérekrõl. A Kormány az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT) az alábbi javaslattal fordult a Munkáltatók és a Munkavállalók szervezeteihez: a) A Kormány a nemzetgazdaság felzárkózását eredményezõ tartós növekedési pályára történõ visszakerülés érdekében 2008-ban folytatni kívánja a konvergencia-programban foglaltak végrehajtását. A gazdasági egyensúly további javítása érdekében jövõre várhatóan már nem lesz szükség a keresetek reálértékének további mérséklésére. Ugyanakkor 2008-ban még nem lesz vállalható az a hosszú távon érvényesíthetõ célkitûzés, hogy a keresetek reálértéke a gazdaság teljesítõképességének javulásához igazodjon. Csak a fenntartható gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése teszi lehetõvé, hogy a keresetek nemzetgazdasági teljesítménynövekedéshez igazodó felzárkózása is tartóssá válhasson. b) A Kormány az országos érdekegyeztetés számára a keresetnövelési ajánlását azzal a céllal teszi meg, hogy a reálkeresetek 2007-re kialakuló szintje összességében, átlagosan megõrzésre kerüljön 2008-ban. Ezért azt ajánlja a szociális partnereknek, hogy a versenyszférában a bruttó keresetek növelésének orientációs pontja, középértéke 2008-ban 4,5% legyen. A szociális partnerek erre vonatkozó kezdeményezése esetén támogathatónak tart egy nem túl széles sávot átfogó alsó-felsõ határos keresetnövelési ajánlás elfogadását is, ha a fenti mérték a határok közé esik. Megfontolandónak tartja továbbá az OÉT (folytatás a 4. oldalon...)

4 október (folytatás az 1. oldalról) Hogy miért? mert a szolidaritási rész mellett, az egyéni részbõl gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatásaként, a következõkre igényelhet segélyt: humán és homeopátiás gyógyszerek, immunológiai készítmények, orvosi vényen rendelt egyedi összetételû (magisztrális) gyógyszerkészítmények, anyatej-helyettesítõ, anyatej-kiegészítõ és speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök, csecsemõ- és betegápolási cikkek, stb., mert a tagdíj már 3 éve változatlanul, csupán Ft/hó. Mert a PÖKKÖP szolidaritási elven mûködik, ezért a pénztártagok a befizetett tagdíjnál lényegesen több pénzt is felvehetnek segélyként, amit néhány példán keresztül az alábbi táblázatban mutatunk be: Ft/év 2 gyermek 3 gyermek 4 gyermek esetén esetén esetén Befizetett összeg Beiskolázási segély Vizitdíj, kórházi napidíj segély Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása Betegségi segély (10 nap) Ápolási segély Összes felvehetõ összeg A fenti táblázatból jól látható, hogy a pénztártagok több pénzt tudnak kivenni, mint amennyit befizettek (fõként akkor, ha a munkáltató fizeti a tagdíjat), pedig a táblázatban nem is szerepelnek az elõre nem tervezhetõ kiadások, mint pl.: egy közeli hozzátartozó halálesete ( Ft), egy esetleges munkaképesség csökkenés ( Ft) vagy rokkantság bekövetkezése ( Ft), munkanélkülivé válás ( Ft), tûz és elemi kár bekövetkezése ( Ft) és hogy ne csak a rosszról beszéljünk, gyermekáldás esetén is fizet a PÖKKÖP Ft-ot. A PÖKKÖP szolgáltatásai augusztus 01-jétõl a következõk: Segély megnevezése Segély összege Szülési, örökbefogadási segély Ft Munkaképesség csökkenési segély Ft Rokkantsági segély Ft Gyermeknevelési támogatás az állami támogatás egészíthetõ ki Ft Beiskolázási segély gyermekenként, naptári évenként egyszer Ft Temetési segély - tag halála esetén Ft - közeli hozzátartozó halála esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Keresõképtelenek segélyezése: - betegségi segély (naponta) 500 Ft - kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft - megszakítás nélküli folyamatos kórházi, szanatóriumi ellátás esetén a 31. naptól Ft Vizitdíj, kórházi napidíj segély évente maximum Ft Ápolási segély naponta 500 Ft, évente maximum Ft Munkanélküliek segélyezése egyszeri Ft Tûz- és elemi kár segély évente Ft Az egyéni számla Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása egyéni részén lévõ összeg erejéig Válassza a PÖKKÖP-öt! A felelõs család- és öngondoskodás, mely anyagi gondjaira lehet megoldás! Elérhetõségeink: tel.: 02/23-52, tel./fax: 02/23-95, Matáv tel./fax: 37/ , Internet: (folytatás az 3. oldalról) Beindulnak a bértárgyalások ajánlás orientációs jellegének, elfogadottságának erõsítése érdekében, hogy az OÉT tagjai lehetõleg csak olyan munkáltatói bérnövelési szándékokat, illetve munkavállalói igényeket támogassanak, amelyek az elfogadásra kerülõ ajánlási sávon belül maradnak. A kormányzati oldal az állami tulajdonosi többséggel mûködõ társaságok esetében tartani kívánja magát egy ilyen értelmû megállapodáshoz. c) A keresetnövelési ajánlás megtétele során 2008-ra a következõ makrogazdasági paraméterek kerültek figyelembevételre: A gazdaság bõvülésének mértéke (GDP növekedés) 2,8%-os lesz. A foglalkoztatás a versenyszféra létszámbõvülése következtében kismértékben emelkedik. A fogyasztói árszínvonal éves átlagban 4,5%-kal emelkedik. Az adójóváírás egységesítésének hatására a személyi jövedelemadó terhelése a középsõ kereseti kategóriákban számottevõen csökken. A munkavállalókat képviselõ országos szakszervezeti konföderációk is megkezdték az oldalegyeztetést és a Kormány javaslatával szemben 9,0 százalék körüli bérnövekedést tûztek célul maguk elé. A vasutas szakszervezetek is megkezdték a felkészülést a tárgyalásokra. Úgy látszik, több társszakszervezetnek is megtetszett az a tavalyi PVDSz kezdeményezés, hogy elõzetesen egyeztessük álláspontunkat és próbáljunk meg egységesen fellépni a bérek jövõ évi növeléséért. A megbeszélést többen is kezdeményezték. A PVDSz-en nem fog múlni! Az eredményes tárgyaláshoz számos dolgot kell figyelembe venni. Értékelni kell az ez évi folyamatokat, elemezni kell a jövõ évre történõ elõrejelzéseket, számba kell venni a jogszabályi változásokat. A jövedelmek alakulása szempontjából meghatározó személyi jövedelemadóról szóló törvény alig változik. Ismét elmarad a sávhatárok inflációval történõ korrigálása, nem változnak az adókulcsok. Kizárólag az adójóváírás változik pozitív irányba, aminek eredményeként a bruttó havi ezret keresõk járnak jól. erobi

5 2007. október 5 Mottó: A diktátorok nem születnek, õket a környezetük neveli ki! BEBETONOZV ONOZVA! A személyszállítás kiszervezése miatt újra Központi Üzemi Tanácsot (KÜT) kellett választani. Ez szeptember 12-én megtörtént, már amennyiben ezt valaki is választásnak nevezi. Jó ízlésû ember biztosan nem. Történt (ismét) ugyanis, hogy az említett napon az érkezõ ÜT delegáltak a két nagy szakszervezet (VSZ, VDSZSZ) vezetõinek mondhatni sorfala között vonulhattak be a választás helyszínére. Ezt követõen mikrofonon keresztül közölték, hogy a VSZ, VDSZSZ és MOSZ ÜT delegáltak menjenek a külön terembe. A többiek döbbenten ott maradtak a teremben a választás helyén míg a külön teremben a félrehívottaknak az észt osztották. A kiválasztás tehát megtörtént! A 13 helyre 13 név! Lezsírozva elõre! Annak ellenére, hogy ilyet jó ízlésû demokrata érzelmû ember soha nem tenne. A többiek csak néztek, aztán jelöltek. Ki lehet találni: szegények még a jelölõ listára sem kerülhettek fel! Ez igen! Ez az igazi demokrácia! Arról aztán ne is beszéljük, hogy ezen disznóság után az Üzemi Tanácsok negyede/harmada nem rendelkezik képviselettel a KÜT-ben. Tehát a vasutasok negyede/harmada sem. Az már csak hab a tortán, hogy a régi-új KÜT elnök mindezt úgy kommentálta, hogy ezt jól elõkészítettük, jól megcsináltuk, jó vágányon vagyunk, most már szabadon haladhatunk, köszönöm nektek! A jó ízlésû embereknek kinyílt a bicska a zsebében. A tragédia az, hogy ezek a (VSZ, VDSZSZ, MOSZ) vezetõk így a saját tagjaikat döntésképtelen, önállótlan, felelõsség tudattal nem rendelkezõ embereknek tekintik, és ki is használták most is õket. De még ennél is szomorúbb az, hogy az érintettek ezt hagyták is. Majd ha ráébrednek egyszer, hogy ezeknek a vezetõknek nem az Õ képviseletük az elsõrendû céljuk, hanem a saját pozíciójuk bebetonozása, lehet hogy már késõ lesz! Lelkük rajta! B. S. K. I. KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. Hívásirányok A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport -nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó díjjak): Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 13,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 13,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 23,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 13,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Elõfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az elõfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon. szemisa

6 október Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Kinõtte az eddigi székházát Svédország budapesti nagykövetségének korábbi, Ajtósi Dürer sori épületét vette meg a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, felesben a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetével (VDSZSZ). A két munkavállalói érdekképviselet együtt birtokolja a jelenlegi, Benczúr utcai székhelyet is, ahonnan az év végéig átköltöznek a közeli, 1800 négyzetméteres (a mostaninál kétszer nagyobb alapterületû), jó állapotú ingatlanba. Gaskó István elnök az egyre bõvülõ szövetség tevékenységét már gátló helyszûkét nevezte az aktus elõidézõjének. Az üzleti titokként kezelt vételárat az egykori SZOT-vagyonból származó, nemrég eladott kecskeméti székházuk árából fedezik, illetve a Benczúr utcai ingatlan eladásából (van már rá vevõ) - egy régebbi kongresszusi döntésnek megfelelõen, hogy ingatlan eladásból származó bevételt csakis ingatlanvételre lehet fordítani. 400 milliárdnál is többet igényel a MÁV elõvárosi vasútfejlesztésre Az Európai Mobilitási Hét 2002 óta - a fenntartható városi mobilitás jegyében - minden év szeptember közepén kerül megrendezésre Európa szerte, így Magyarországon is. A MÁV - mint környezetkímélõ közösségi szolgáltató - az Unió törekvéseivel összhangban kiemelt feladatának tekinti a fenntartható közlekedés fejlesztését, ezen belül a személyszállítás területén az elõvárosi vasúti közlekedés jobbítását. A vasúttársaság ezért 2007-ben is részt vett az Európai Mobilitási Hét (2007. szeptember ) rendezvényein, melynek idõtartama alatt a MÁV és a GySEV ingyen szállította a kerékpárokat. A 11 budapesti elõvárosi vasútvonal uniós színvonalú közlekedésfejlesztési forrásigénye mintegy 403,8 milliárd forint - mondta el Heinczinger István, a MÁV ZRt. vezérigazgatója az Európai Mobilitási Hét alkalmából rendezett sajtótájékoztatón, Budapesten. Vasúti közlekedés és környezetvédelem A környezettudatosság terjedése és a közutak növekvõ zsúfoltsága egyre inkább a környezetbarát közlekedési módok felé irányítja a figyelmet. Az EU közlekedéspolitikáját tartalmazó, 2001-ben kiadott Fehér Könyvben, a fenntartható mobilitás egyik meghatározó eszközeként a vasúti közlekedés fejlesztése szerepel. A vasúti közlekedés mobilitásban és környezetterhelésben játszott pozitív szerepét jól mutatják a következõ mutatók: - az egy utaskilométerre jutó energiafelhasználás ötöde az egyéni közlekedésének; - károsanyag kibocsátás CO-egyenértékben a közúti értéknek mintegy nyolcada; - a vasúti zajterhelés a közútinak csak negyede; - a zajterhelésnek kitett háztartások száma a vasúti közlekedésnél a legalacsonyabb, mintegy hat százalék (közúti közlekedésnél ez közel 42 százalék); - terület takarékosság: a kétvágányú vasúti pálya helyigénye (13,7 méter) mintegy harmada az autópályáénak (37,5 méter); - közlekedésbiztonsági elõnyök: a vasút biztonsági kockázata sokkal kisebb a közúti közlekedésénél; - a vasúti közlekedés externális hatásai jóval kisebbek a közúténál (balesetek, zajterhelés, légszennyezés, klímaváltozás, természetátalakítás stb.). Önállósuló MÁV-gépészet Az áru-és a személyszállítás saját lábára állítása után a MÁV ZRt. a gépészeti üzletág önálló társaságba történõ szervezését készíti elõ. A létrehozandó társaság a MÁV többségi és a MÁV-START kissebségi tulajdonában állna; a szétválással teljessé válik az infrastruktúra-üzemeltetés és az operátorok szétválasztása. Fapados árakkal csábít a MÁV- START A fapados légitársaságok árképzésére hajazó jegyértékesítési rendszert vezetett be egyes nemzetközi járatain a MÁV- START ZRt. Bécsbe már 13, Velencébe vagy akár az Oktoberfestre 29 euróért is el lehet vasúton utazni. Bécsi átszállással - Hannoverbe, Lipcsébe és további 14 német városba, valamint Zürichbe - 39 eurótól váltható menetjegy. Négy vasúttársaság megállapodásának eredményeként várhatóan hasonlóan kedvezõ árakon lehet majd jövõre eljutni Krakkóba és Varsóba is, 2009-tõl pedig Berlinbe. A rendszerváltást követõen Kelet-Európában csökkent az éjszakai utazások iránti igény, amelyet az új rendszerrel szeretnének növelni. A MÁV-START -az árakat a társvasutakkal kötött kedvezõ megállapodás alapján biztosítja, mégpedig járatonként korlátozott számban, desztinációnként különbözõ mértékben - vagyis a szerelvény várható kihasználtságának függvényében -, így aki ezekrõl lemarad, az már csak listaáron veheti meg a menetjegyét. Az üzleti útra indulókat is meghódítaná a MÁV-START a vonattal történõ utazás megtakarított idõ alapgondolatával. Multinacionális cégeket igyekszik megszólítani komplex ajánlataival. A business classon lehetõség lesz például arra, hogy a cég által megvásárolt menetjegyet kiszállítsák, az InterCity kocsikban pedig az étkezés mellett hálózati csatlakozóval látják el az utast és internet-hozzáférést is biztosítanak, a célállomáson pedig akár a taxiról is gondoskodnak. Mindezekért a többletszolgáltatásokért nem kérnének jelentõs felárat, egy-két ezer forintban gondolkodnak. A MÁV- START-nak fel kell vennie a versenyt más vasúttársaságokkal és más utazási szolgáltatókkal. A cég Frankfurtig idõben mindenképpen versenyképes lehet a légitársaságokkal. BKV jegyek a MÁV pénztárakban A alább felsorolt állomások BKV jegyértékesítés feliratú pénztárainál BKV vonaljegy (230 Ft), 10-es gyûjtõjegy (2.050 Ft) és metrószakaszjegy (180 Ft) kapható: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Gyõr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg állomásainkon. Az utas kérésére a BKV jegyekrõl készpénzfizetési számlát állítanak ki a BKV ZRt. nevében. Kedvezményes BKV napijegy IC pótjegy váltása esetén Minden IC pótjegy váltása után 1 db kedvezményes árú, Ft-os BKV napijegyet vásárolhat azon jegypénztárok-

7 2007. október 7 Rövid hírek Rövid hírek nál, ahol menetjegykiadó géppel történik az IC pótjegy kiadása. A napijegy érvényessége órától óráig tart, és csak arra a napra állítható ki, amelyre az IC pótjegy szól. (A napijegy Budapestrõl történõ indulás esetén is megvásárolható.) A BKV ellenõreinek kérésére a BKV napijegy mellett az IC pótjegyet is fel kell mutatni. Menettérti menetjegyhez kapcsolódó menettérti IC pótjegy esetén 2 db kedvezményes árú BKV napijegy vásárolható, minden esetben az indulási napokra. A BKV Napijegy kizárólag az azt kiállító állomáson, és az IC pótjeggyel együtt váltható vissza. Vonatkésés esetén a pótjegy visszatérítését a BKV napijegy felhasználása után kell igényelni. A BKV Napijegyet a nem budapesti állomásokon az IC vonat indulási ideje elõtt, illetve az azt megelõzõ napon váltja vissza az azt kiállító állomás, kezelési költség nélkül. A budapesti pályaudvarokon és állomásokon kiállított BKV Napijegy - függetlenül attól, hogy milyen viszonylatban közlekedõ IC vonathoz kapcsolódóan szolgáltatták ki - csak az érvényességet megelõzõ napon váltható vissza, az érvényesség napján már nem. (Az IC pót- és helyjegy, visszatérítésére ez a szabály nem vonatkozik, az a vonat indulása napján is visszatéríthetõ.) Idén már nem csökken a pályahasználati díj Felsmann Balázs, a GKM infrastruktúráért felelõs szakállamtitkára egy júliusi sajtótájékoztatón a Magyar Közlekedés kérdésére elmondta, hogy folyik a szakminisztériumban a vasúti pályahasználati díj (PHD) megállapítási elvének jogszabályba öntése, aminek révén az államtitkár reménye szerint akár 30 százalékkal csökkenthet a tehervonatok európai összehasonlításban is magasnak számítható díjtétele. Ha ez elkészül a tervezett határidõre, az több milliárd forinttal növelhette volna a privatizálás alatt álló MÁV Cargo értékét. Most már biztosnak látszik, hogy ha lesz is ilyen rendelet, annak áldásait már a Cargo új tulajdonosa élvezheti, a GKM ugyanis kifutott az idõbõl a sokszereplõs egyeztetések miatt. Rekord a Csalagútban Rekordidõ alatt tette meg a francia és a brit fõváros közötti utat az Eurostar gyorsvasút. A Csalagúton át közlekedõ szerelvény novembertõl utasokat is szállít a most elért 300 kilométeres óránkénti sebességgel. A közelmúltban elkészült fejlesztéseknek köszönhetõen az Eurostar tesztjén a korábbiaknál gyorsabban, 2 óra 15 perc alatt teljesítette a távot. A beruházások értéke 5,8 milliárd font (8,6 milliárd euró) igaz, ez a sínek és a technikai berendezések mellett magában foglalja az új londoni terminál, a St. Pancras építését is. A beszámolók szerint az év végén az Eurostar járatai már ide fognak befutni, addig a már bevált Waterloo állomást használják. Richard Brown, az Eurostar vezérigazgatója elmondta, hogy az Eurostart idén a korábbiaknál több utas vette igénybe, és a bevételek az elsõ félévben csaknem 14 százalékkal haladták meg a 2006-os számokat. Gyorsvasút épül Kínában hamarosan megkezdik a Pekinget az ország déli gazdasági központjával, Sanghajjal összekötõ gyorsvasút építését. Az óránként 350 kilométeres sebességgel száguldó gyorsvasút a két nagyváros közötti utazási idõt kevesebb mint öt órára csökkenti a jelenlegi 13 óráról. A már egy évtizede tervezési fázisban lévõ projektet tavaly kellett volna beindítani, hogy a vasút már 2010-ben mûködhessen, a tervet azonban vélhetõen a technológiával kapcsolatos vitatott kérdések miatt elhalasztották. Az építkezés költségei 170 milliárd jüant (22,5 milliárd dollárt) tesznek ki az eredetileg kalkulált 130 milliárd jüannal szemben. A költségemelkedést a telkek drágulása és a lakosság áttelepítésével kapcsolatos költségek növekedése okozza. Veszteséget hozott a vonatpótlás Veszteségei kiegyenlítését kéri a gazdasági és közlekedési tárcától a Kisalföld Volán, miután havonta 2,5 millió forintot veszít azokkal a vonatpótló járatokkal, amelyek a Csorna és Pápa között megszüntetett vasúti forgalom helyett közlekednek. - a szerk- Legalább ennyi szeptember 1-jétõl újra 90%-os kedvezménnyel válthatnak bérletet a felsõoktatásban tanulók a lakóhely és a tanintézet közötti utazásokhoz. Számukra azonban, ezen bérletek elõvételben történõ megváltására a törvény alapján nem volt lehetõség, ezért szeptemberi bérletüket csak szeptember 1-je után vásárolhatták meg. A évi LXXVII. törvény (4) pontja szerint szeptember 1- jétõl újra a 90% bérlet kedvezmény illeti meg a felsõoktatásban tanulókat. A törvény alapján szeptember 1-je elõtt a MÁV-START pénztáraiban nem állt módunkban, a felsõoktatásban tanulók részére a 90%-os kedvezményre jogosító bérleteket kiadni, ezért Õk augusztus 31-ig csak a 67,5%-os kedvezményes hallgatói bérletet válthattak meg. Az elõvételben szeptember hónapra megváltott hallgatói bérlet és a tanuló bérlet ára közötti különbözet megtérítésére nincs lehetõségünk. Az általános és középiskolások számára a szeptemberi bérletek a megszokotthoz hasonlóan augusztus 27-tõl október 5-ig érvényesek. frandy Készülj fel! Szakszervezetünk honlapján a módosított F.1 és F.2 utasítások tesztvizsga kérdései munkakörönként megtalálhatók és le is tölthetõk: a - a szerk - A hó-nap bölcsessége Az igazság igenis létezik, csak a hazugságokat találják ki.

8 október hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy hu.morzsák Nem a repüléstõl, hanem a zuhanástól kell félni Ahol a fejünket el kell veszíteni, oda a lábunk biztosan elvisz Ha rövid a karod, told meg egy lépéssel A tudás hatalom, amellyel minden további nélkül vissza lehet élni Mindig bocsáss meg ellenségeidnek! Nincs ami jobban dühítené õket! A politikus olyan, mint a pelenka. Mind a kettõt gyakran kell cserélni, és mind a kettõt ugyanabból az okból A város egy nagy közösség, ahol az emberek együtt lehetnek magányosak JFK Mottó: Jog-seg-élj-vele! Szeptemberi számunkban közölt tájékoztatónknak megfelelõen szakszervezetünk szolgáltatásai immár mûködõ jogsegélyszolgálatunkkal is kibõvítésre került. Ennek keretében tagjainknak lehetõsége nyílik arra, hogy elsõsorban egyéni munkajogi problémáikat jogi szakemberrel megbeszélhessék és annak megoldásához amennyiben szükséges az érdekvédelmen túl, jogi segítséget is igénybe vehessenek. Természetesen tagjainknak arra is lehetõsége nyílik, hogy más ügyes-bajos dolgaikban is igénybe vehessék jogi szakemberünkkel való konzultáció lehetõségét, a tanácsadást. (Dr. Laboda József telefonszáma: ) A jövõre nézve általánosságban is elõ kívánjuk segíteni tagjaink munkajogi ismereteinek elmélyítését, a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) egyes szabályainak közérthetõ módon történõ közlésével. Továbbá teret kívánunk adni tagjaink által feltett és általánosítható munkajogi kérdésekre adott válaszoknak, egy-egy jogeset bemutatásának is. E beköszöntõ után elsõként álljon itt, az elévülés jogintézményének szabályozása a munkajogban: A munkaviszonyból származó igény elévülése az Mt ában került szabályozásra, amely a jogbiztonság megteremtésének egyik eszköze. A rendelkezés kimondja, hogy a munkajogban az általános elévülési idõ 3 év, amely az esedékessé válástól kezdõdik. Elévült követelés esetén megszûnik az alanyi jogosultságunk arra, hogy a követelésünket bírói úton érvényesíthessük. A megállapított határidõ elmulasztása jogvesztõ jellegû. Lényeges rendelkezés az is, hogy ha az elévülés után mégis sor kerül teljesítésre, azt elévülésre hivatkozással már visszakövetelni nem lehet. Az elévülést a bíróság hivatalból fogja figyelembe venni. Ugyanakkor elõfordulhat olyan eset is, hogy a jogosult az igényét menthetõ okból nem tudja érvényesíteni, ekkor nyugszik az elévülés, azaz az akadály megszûnésétõl számított hat hónapon belül az igény még érvényesíthetõ. A menthetõ ok bizonyítási terhe a jogosulton van. Az Mt. az elévülés megszakadásának eseteit is szabályozza, melynek jelentõsége az, hogy annak megszûnését követõen az elévülés újra kezdõdik. Az elévülés megszakadásának esetei; írásbeli felszólítás az igény érvényesítésére, bírósági igényérvényesítés, az igény megegyezéssel történõ módosítása, egyezségkötés, valamint a kötelezett részérõl történõ elismerése az igénynek. Fontos ugyanakkor azzal is tisztában lennünk, hogy például az Mt a szerint a tévesen kifizetett munkabér a munkavállalótól 60 napon belül kiadott írásbeli felszólítással követelhetõ vissza. Nem ez hanem a 3 éves elévülési határidõt kell abban az estben alkalmazni, ha a munkavállaló a kifizetés alaptalanságát maga idézte elõ vagy azt fel kellett ismernie. Dr. JOG-ÁSZ

9 2007. október 9 OLVASÓI LEVELEK Gratulálunk! 1. Tisztelt Alapítvány a Pályavasutasokért! Bence fiam gyógykezeléséhez segítséget kértem Önöktõl, amit meg is kaptunk. Ezúton is megköszönjük, maradék nélkül azonnal felhasználtuk a kapott támogatást Bence fiunk gyógykezeléséhez. Munkájukhoz további erõt, kitartást kívánunk Önöknek! Tisztelettel: név és cím a szerkesztõségben 2. Elmondom nektek az én kis történetem. Ti is lássátok mit tehettek, ha hosszabb idõre betegek lesztek. Április 16-tól táppénzes állományban vagyok, megmûtötték a gerincem. Képzeljétek el, mit éreztem, amikor közölték velem: nem jár a béren kívüli juttatás, ijedtemben azt sem tudtam hol vagyok, csak az járt a fejemben, mi lesz velünk. Mindez azért mert meghaladtam a 90 napot, amire senki sem figyelmeztetett. Elvártam volna fõnökeimtõl ennyi év után ezt a parányi emberséget. Jól tudják, két gyermekemet egyedül nevelem, minden fillér számít. Hozzáteszem tavalyi szabadságomból még mindig volt 6 napom, amit szeptember 30-ig ki kellett volna adni. Közben megtudtam, ha megszakítom a táppénzt a 90. nap elõtt, csak egyetlen nap szabadsággal, újra jár a juttatás. Fõnököm emberségére, lelkiismeretére bíztam magam. Megkértem adja ki a tavalyi szabadságom, így segítve kis családom anyagi helyzetén. Hallottátok volna azt az embertelen, arrogáns hangot. Menjek vissza dolgozni, üvöltötte a telefonban, megkérdõjelezve betegségem. Sírva kértem, én csak segítséget várok tõle, nem azt, hogy megszegje a szabályokat. Zárójelben megjegyzem a gerincem szétnyílt, újabb mûtétre várok. Mozdulni nem tudok, nemhogy járni. Egyikõtöknek sem kell hangsúlyoznom, mennyibe került az a halom gyógyszer, amit eddig kaptam. A fõnökömmel való beszélgetés után annyira kikészültem. Képtelen voltam ezt a bánásmódot, hangot feldolgozni, a pszihiátrián kötöttem ki. Nap mint nap sírva, aggódva a heti forintos gyógyszer és egyéb számlák miatt, és még ez is. Végsõ kétségbeesésemben eszembe jutott a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, melynek tagja vagyok. Hallottátok volna azt az emberi, együtt érzõ hangot, ahogy beszéltek velem, és megnyugtattak. A fõnökömet felhívták, és csodák csodájára megkaptam a tavalyi szabadságomat. Mondanom sem kell, így nem csak a béren kívüli juttatás jár, hanem táppénz helyett átlagfizetés, ugye nem kell nektek hangsúlyoznom, ennek anyagi vonzatát. Újra mûtétem lesz, ki tudja meddig leszek munkaképtelen. Ha nincs ez a csodálatos szakszervezet, szemben az én érzéketlen fõnökömmel, lehet, hogy a pszihiátria állandó lakója lennék. Okuljatok esetembõl, úgy viselkedjetek másokkal, ahogy azt ti is elvárjátok. SEGÍTENI NEM CIKI! Saját példámmal támasztom azt is alá. Nap mint nap egymás mellett dolgozva, baráti viszonyban voltam kolléganõmmel, jóban-rosszban kisegítve egymást. Õ olyan helyre került, ahonnan segítséget tudott volna nyújtani. Nem ezt tette, hanem rúgott rajtam még egyet, a beszólásaival belegázolt a lelkembe, mindezt azért, mert adni már nem tudok! Tehát ne is várjak semmit? Úgy látszik a mai ember elfelejti az adok-kapok egyensúlyt. Ne felejtsétek el, létezik még szakszervezet, van ilyen! Igenis, él még a dolgozók érdekképviselete: a MIÉNK a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, aki messzemenõen a dolgozókat és embertársaikat segíti, támogatja. Ebben a világban ez nagy dolog. KÖSZÖNET MUNKÁJUKÉRT! Jó, hogy léteznek még ilyen lelkiismeretes emberek, akik nem várják, hanem adják a segítséget, nem elfelejtve: AZ EMBER AKKOR IS EM- BER, HA BETEG Köszönöm PVDSz!!! egy egyedülálló anya, aki küzd a létéért Augusztus 20. alkalmából kitüntetési ünnepséget rendeztek a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, ahol Sólyom László köztársasági elnök megbízásából Kóka János miniszter állami elismeréseket adott át. A kitüntetettek között volt a PMLI osztályvezetõje is. Vörös József, a MÁV Pályavasúti Üzletág Pálya-és Mérnöki Létesítmények osztályvezetõje a közlekedés fejlesztésében, a korszerû hídépítési technológiák és szerkezetek kidolgozása, valamint szakmai és tudományos területen végzett munkásságáért a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Gratulálunk! a PVDSz A hó-nap vicce A csiga és a teknõsbéka karamboloznak. Az egyetlen szemtanú egy lajhár. A rendõrségen azt kérdezik tõle, hogy mit látott: Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt. A hó-nap esete Az erdõben elterjed a hír, hogy a medve halállistát készített. A farkas elmegy a medvéhez és megkérdezi, hogy õ rajta van-e a listán. Igen! - mondja a medve Megengeded, hogy elbúcsúzzam a családomtól kérdezi a farkas Igen! - mondja a medve Másnap reggel a medve széttépi a farkast. A róka is elmegy a medvéhez és megkérdezi, hogy õ rajta van-e a listán. Igen! - mondja a medve Megengeded, hogy elbúcsúzzam a családomtól kérdezi a róka Igen! - mondja a medve Másnap reggel a medve széttépi a rókát. Végül a nyuszi is meghallja a hírt, és õ is elmegy a medvéhez és megkérdezi, hogy rajta van-e a listán. Igen! - mondja a medve És nem lehetne engem a listából kihúzni- kérdezi a nyuszi Dehogynem!

10 október Becsöngettek! A családi nyaralások után az iskolakezdést követõen közös iskolai, osztálykirándulásokat szerveznek a pedagógusok, szülõk. A vasúton történõ csoportos utazás általános feltételeinek leközlésével szeretnénk segíteni a szervezõk munkáját: Az utazás bejelentése A Bejelentést két példányban kitöltve az elszámolást végzõ jegykiadóhely részére legalább 24 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása elõtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván. A Bejelentés egyik példányát a pénztáros bevonja, a másik példányát pedig lebélyegezve az ûrjegy Menetjegy példányának mellékleteként a csoport részére visszaadja. Ha a jegyváltás nem menettérti útra történik, mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentést kell adni. Ugyancsak új Bejelentést kell adni minden jegyváltás alkalmával, ha a résztvevõk az utat több részletben külön jegyváltással teszik meg. A szervezõnek a Bejelentésen fel kell tüntetnie a csoport utazásáért felelõs kísérõ nevét, személyi igazolványának számát és lakáscímét. Elszámolás és érvénytartam A menetdíj elszámolása ûrjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett kiindulási állomástól a célállomásig számolja el. Az ûrjegy az érvényesség elsõ napjaként megjelölt napot követõ 13. nap 24. órájáig érvényes. Menettérti útra történõ elszámolás esetében az ûrjegy érvénytartamát az ûrjegy kiállítója az utazás tartamának megfelelõen (legfeljebb 1 hónapban) határozza meg. Az utazás megkezdése Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása elõtt legalább 2 órával köteles a jegypénztárnak az indulási idõpont megváltoztatását bejelenteni. A pénztáros az ûrjegyen tünteti fel azt a vonatot, amelyikkel a csoport az utazást ténylegesen megkezdi. Útmegszakítás Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor elõre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell tüntetni. Az itt felsorolt útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni. Felnõtt csoport esetében az utazás nem szakítható meg. Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az elõkészület során már külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti. Visszatérítés Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a csoportos ûrjegy igazoltatott menetjegy példányának csatolásával a MÁV-START ZRt. Pénzügyi Fõosztály El- és leszámolási csoportnak illetve a GySEV ZRt. Igazgatóságának kell megküldeni. Nem igényelhetõ menetdíj-visszatérítés az odautazásra, ha az utazás elmaradása esetében a csoport a Bejelentésben megjelölt vonat indulása elõtt legalább 2 órával nem mondta le utazását. Tudnivalók gyermekeknek és diákoknak Az utazás bejelentése Az önálló keresettel nem rendelkezõ tanulók, óvodások és állami gondozottak (továbbiakban tanulók) a MÁV-START ZRt. és a GySEV ZRt. Személyszállítási Üzletszabályzata szerinti csoportos elszámolásukat e Bejelentés alapján kérhetik. Kedvezmény Az óvoda által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzõje szükséges) 90%-os mérséklésû menetjegy váltására jogosultak a legalább 10 fõbõl álló óvodás csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fõ kísérõ a 2. kocsiosztályon. Az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpont által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzõje szükséges) 90%-os mérséklésû menetjegy váltására jogosult a gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 10 fõbõl álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fõ kísérõ a 2. kocsiosztályon. A csoportos utazás szervezõje által kiállított Bejelentés alapján 50%- os mérséklésû menetjegy váltására jogosult a 10 éven aluli gyermekek legalább 6 fõbõl álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fõ kísérõ 2. kocsiosztályon. A nappali tagozatos diákok legalább 6 fõbõl álló csoportos utazása esetében az utazás szervezõje által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésû menetjegy váltására jogosult 10 diákonként 1 fõ kísérõ 2. kocsiosztályon. A diákok érvényes diákigazolványuk alapján 50%-os mérséklésû menetjegyet válthatnak. Minden megyében, nagyobb pályaudvaron mûködik Csoportos Jegyiroda. Pl: Keleti pályaudvar (13. vágánynál lévõ Csoportos Jegyirodában), 1087 Budapest, Kerepesi út 2. Elérhetõség: Munkahelyi telefon: (1) , (1) Mobiltelefon: (06-30) Fax: (1) frandy Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, egy önellátós apartman igényelhetõ. Az apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést, egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és csütörtök 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet

11 2007. október Ezt is jól ELINTÉZTÜK! 11 MÁV-START ZRt. Dr. Mosóczi László vezérigazgató Budapest Kerepesi u. 3 Tisztelt Vezérigazgató Úr! Szakszervezetünk tagjai részérõl panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy az általuk igényelt FIP jegyre a nemzetközi pénztárban nem adnak helyjegyet még teljes áron sem. (Kiemelten jellemzõ ez a Bulgáriai utakra). Ez a vasutas munkavállalók körében az utazást illetõen igen sok problémát generál. Tisztelt Vezérigazgató Úr! Arra kérem Önt, hogy a fent jelzett problémát vizsgáltassa ki és annak eredményérõl szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjék. Szíves közremûködését elõre és ezúton is köszönöm! Budapest, szeptember 17. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök A VÁLASZ: VÁRJUK! 1. A hó-nap kérdése Ha Isten nem akarná, hogy megegyük az állatokat, akkor miért húsból teremtette õket? PÖKKÖP az interneten: 2. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Horváth Lajos fõosztályvezetõ 1062 Budapest Andrássy út Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr! júniusában levélben fordultam a Pályavasúti Üzletág vezetéséhez a 800 órát meghaladó készenlétekkel kapcsolatos feszültségek és munkavállalói problémák feloldása érdekében. Fõosztályvezetõ Úr június 28-án - Gy /2007. számon iktatott válaszában jelezte, hogy a területi központok bevonásával vizsgálatot kezdeményezett a fennálló problémák mielõbbi megoldására és biztosított arról is, hogy a vizsgálat eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja szakszervezetünket. Tájékoztatom T. Fõosztályvezetõ Urat, hogy az egyoldalúan elrendelhetõ 800 órás készenlét meghaladásával kapcsolatos problémák továbbra is érzékelhetõek, de szakszervezetünk mind a mai napig semmiféle tájékoztatást nem kapott az ezzel kapcsolatos vizsgálat eredményérõl. Kérem, hogy amennyiben lehetséges szakszervezetünk számára szíveskedjék biztosítani a vizsgálattal kapcsolatos tapasztalatok megismerését. Intézkedését elõre is és ezúton is megköszönöm! Budapest, szeptember 18. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök A VÁLASZ: Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Járási Ferenc elnök Budapest Teleki Blanka u III. emelet 1142 Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozott számú levelében jelzett észrevételére az alábbiak szerint tájékoztatom. Elnök Úr által felvetett, az egyoldalúan elrendelhetõ 800 órás készenlét meghaladásával kapcsolatosan jelzett problémákat a Területi Központjaink bevonásával megvizsgáltuk. A kapott vizsgálati eredmények értékelését követõen a szükséges intézkedéseket megtettük. A készenléti rendszerben a készenlétet adók körét kiszélesítettük. Megszerveztük a vizsgával még nem rendelkezõ balesetvizsgálók oktatását, vizsgáztatását. A Biztonsági Igazgatósággal egyeztetve megszerveztük és biztosítottuk a kárhely-parancsnokok és helyetteseik részére (szeptember én és án) megtartott továbbképzést. Ezáltal a baleseti készenlétet ellátó munkavállalók képzésével, oktatásával kapcsolatos problémákat megoldottuk. A Területi Központvezetõkkel egyeztetve megállapításra került, hogy a továbbiakban felmerülõ a vasúti forgalom zavartalan mûködését biztosító szükséges készenlétek ellátása tartható, a felmerült problémák elhárításra kerültek. Kérem tájékoztatásom elfogadását. Budapest, szeptember 24. Üdvözlettel: Szerkesztõi megjegyzés: az ügy részünkrõl nincs lezárva! Horváth Lajos fõosztályvezetõ

12 október Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. PÖKKÖP az interneten: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re.

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re. 2008. április 200 008. április X. évfolyam 4. szám Európai bérekért! Európai bérekért! A bérek és a fizetések tekintetében Magyarország az utolsó helyre szorult, a jövedelmekre kivetett adók tekintetében

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

Személyszállítás, számítási feladatok. Készítette: Szűcs Tamás

Személyszállítás, számítási feladatok. Készítette: Szűcs Tamás Személyszállítás, számítási feladatok Készítette: Szűcs Tamás 2015 Útmutató: Elvira 2015 Elvira 2016 Számítások I. Az ELVIRA* segítségével egészítse ki a hiányzó részeket! Egy négytagú család 2016. január

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató MÁV-START / ÉKSZ - 07/015/2015 Kirándul az egész iskola! Charter vonatainkat nagy létszámú, több száz f s csoportok részére ajánljuk. A vonatok menetrendjét

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

Díjszabás és menetrend: a 2009. december 31-én érvényes szabályok.

Díjszabás és menetrend: a 2009. december 31-én érvényes szabályok. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei 2010. június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának és igénybe vételének általános szabályait a MÁV- START Zrt. Díjszabásának 1.3.

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmény mértékét kedvezményenként a MÁV-START Zrt. Üzleti vezérigazgató-helyettese hagyja jóvá. Kocsiosztály Az üzletpolitikai

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A VDSZSZ és az Õ sztrájkja

A VDSZSZ és az Õ sztrájkja 2008. február 200 008. február X. évfolyam 2. szám A VDSZSZ és az Õ sztrájkja Nehéz ügy. Egy szakszervezeti vezetõ hivatalból nem szólhat le sztrájkot. Végül is, ha jóhiszemûek vagyunk a sztrájk a munkavállalók

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től Közforgalmú személyszállítási utazási ek Érvényes: 2009. április 27-től Kedvezmények a Kedvezmények a helyközi közlekedésben helyi közlekedésben jegy bérlet bérlet (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi

Részletesebben

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje: hétfő csütörtök 8.00-14.00-ig péntek 8.00-12.00-ig Ügyfélfogadás helye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG -

HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG HORVÁTORSZÁG 1. MÁV-HŽ menettérti kedvezmény... 1 A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)... 1 B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)... 3 C. JEGYMINTÁK (41-50)... 4 2. Kerékpárszállítás... 5 A. DÍJSZABÁSI

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben